HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE január 13., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2016. (I. 13.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 129 1/2016. (I. 13.) HM utasítás a nyomdai munkák tervezésének, végzésének és felügyeletének rendjéről 130 2/2016. (I. 13.) HM utasítás a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról 135 1/2016. (I. 13.) NAV utasítás a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról, valamint az Adóés Vámértesítőről 138 1/2016. (I. 13.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló 10/2015. (VII. 28.) NKFIH utasítás módosításáról 140 II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények 1/2016. (I. 13.) KKM közlemény az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás hatálybalépéséről 144 III. Személyügyi közlemények A Belügyminisztérium elismerési hírei 145 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 147 IV. Egyéb közlemények A Miniszterelnökség közleménye a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Megállapodásról 150 A nemzetgazdasági miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének létesítményei részére a évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről 154 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 164 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (ARTISJUS) 166 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (FilmJus) 170 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (HUNGART) 172 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MAHASZ) 174 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MISZJE) 176

2 128 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (RSZ) 177 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MASZRE) 179 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (EJI) 180 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának közleménye a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (REPROPRESS) 182 VI. Hirdetmények A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről 184

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 2. szám 129 I. Utasítások Az emberi erőforrások minisztere 4/2016. (I. 13.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdése alapján január 17. napjától június 30. napjáig dr. Maruzsa Zoltán Viktort miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes oktatási háttérintézményei átszervezésével kapcsolatos feladatkörében eljárva ellátja különösen az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatainak áttekintésével és működésének átalakításával, továbbá az oktatási ágazat szakmai tevékenységéhez kapcsolódó egyes további feladatok Oktatási Hivatalba történő integrálásával kapcsolatos tevékenységeket. 3. A miniszteri biztos a felsőoktatás-, illetve tudománypolitikai ágazatirányítási feladatkörében eljárva ellátja különösen a következő tevékenységeket: a) a felsőoktatás-, illetve a kormányzati tudománypolitikai döntések meghozatala szempontjából hatáskörrel rendelkező testületekkel kapcsolatos feladatok ellátása; b) feladatkörében a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításában való részvétel; c) feladatkörében a szakmai, politikai és fejlesztéspolitikai elvek és stratégiák meghatározásában, az ágazati informatikai rendszerek kialakításával, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában való részvétel; d) feladatkörébe tartozó jogszabályok, döntések szakmai előkészítésében, végrehajtásában való részvétel; e) feladatkörében a fejezeti költségvetés tervezésével, költségvetési beszámoló készítésével és végrehajtásával, valamint az igazgatási költségvetés készítésével és beszámolójának végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a költségvetési tervjavaslatok szakmai tartalmának meghatározásában, az egyes szakmai programok számszaki megalapozásában való részvétel; f) a határon túli magyarok szülőföldi, valamint anyaországi felsőoktatásával összefüggő feladatok ellátása; g) a szakos képzési kapacitások, a felsőoktatási intézményekben folytatott képzés költségének jóváhagyásában való közreműködés; h) feladatkörében a társadalmi és állami szervek előtt, tárcaközi bizottságokban, hazai és külön felkérés alapján nemzetközi szervezetekben a minisztérium képviselete; i) feladatkörében a tárcaközi kapcsolatok működtetése; j) az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása; k) az a) j) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben a miniszter által meghatározott eseti, egyedi feladatok ellátása. 4. A miniszteri biztos egyebekben ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztosra vonatkozó feladatait. 5. A miniszteri biztos tevékenységét a közigazgatási államtitkár útján a miniszter irányítja. 6. A miniszteri biztos a tevékenységéért a Ksztv. 38. (9) bekezdés a) pontja szerint bruttó Ft/hó összegű díjazásra és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra jogosult.

4 130 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám 7. A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti. 8. Ez az utasítás január 17-én lép hatályba. 9. Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2015. (VII. 28.) EMMI utasítás. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere A honvédelmi miniszter 1/2016. (I. 13.) HM utasítása a nyomdai munkák tervezésének, végzésének és felügyeletének rendjéről A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya 1. (1) Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kivételével a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki. (2) Felkérem a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HM Zrínyi Nkft.) ügyvezetőjét, hogy az utasítás végrehajtását szervezete vonatkozásában tegye lehetővé. (3) Ezen utasítást a honvédelmi szervezetek működési körében felmerülő, következő nyomdai munkákra kell alkalmazni: a) nyomdai-sokszorosítási munkák, b) a szolgálati könyvekkel és a főnökségi kiadványokkal kapcsolatos nyomdai munkák, c) rendszeresített nyomtatványokkal kapcsolatos nyomdai munkák és d) papíralapú irodai termékekkel kapcsolatos nyomdai munkák. (4) A (3) bekezdés szerinti nyomdai munkákat az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a HM Zrínyi Nkft. végzi a honvédelmi miniszter által vagy részvételével alapított nonprofit gazdasági társaságok és a HM között létrejött közhasznúsági keretmegállapodásokról és az azok végrehajtására kötött támogatási megállapodásokról szóló HM utasítás alapján. (5) Az utasítás hatálybalépésének időpontjában nyomdai kapacitással rendelkező honvédelmi szervezetek az előre nem látható és nem tervezett, azonnali és alacsony példányszámú nyomdai munkák elvégzésére jogosultak a HM kabinetfőnök egyidejű tájékoztatása mellett. 2. Az 1. (3) bekezdésében felsorolt nyomdai munkák igénybevételére jogosultak a) a nyomdai-sokszorosítási munkák tekintetében a honvédelmi szervezetek, b) a szolgálati könyvekkel kapcsolatos nyomdai munkák tekintetében a szolgálati könyv kiadására jogosult személyek, c) a főnökségi kiadványokkal kapcsolatos nyomdai munkák tekintetében főnökségi kiadvány kiadására jogosult személyek és d) a rendszeresített nyomtatványokkal és a papíralapú irodai termékekkel kapcsolatos nyomdai munkák tekintetében az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) parancsnoka.

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 2. szám Értelmező rendelkezések 3. Az utasítás alkalmazásában 1. főnökségi kiadvány: a szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok kiadásának rendjéről szóló HM utasítás szerinti főnökségi kiadvány, 2. kiadási terv: a szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok kiadásának rendjéről szóló HM utasítás szerint a szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok kiadásával kapcsolatos feladatokat meghatározó, évente kiadásra kerülő dokumentum, 3. nyomdai-sokszorosítási munka: a) dokumentumok, kiadványok sokszorosítása és olyan kötészeti munkák, amelyek irodai eszközökkel nem oldhatók meg, b) fekete-fehér és színes alkalmi nyomtatványok, kiadványok, így különösen oklevelek, névjegyek, A/4-es méretű, színes nyomatos levélpapír előállítása, c) a honvédelmi szervezetek működéséhez szükséges, az 1. mellékletben nem szereplő, egyes papíralapú irodai termékek nyomdai úton történő előállítása, d) újságok, folyóiratok, könyvek, egyéb periodikák, alkalmi kiadványok, brosúrák nyomdai sokszorosítása és kötészeti munkái és e) a nemzeti, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) vagy az Európai Unió (a továbbiakban: EU) által minősített adatokat érintő nyomdai-sokszorosítási munkák, 4. papíralapú irodai termékek: az 1. mellékletben felsorolt termékek, 5. rendszeresített nyomtatvány: az MH-nál rendszeresített nyomtatványok jegyzékében szereplő nyomtatvány, 6. szakmai tervjavaslat: a honvédelmi miniszter által vagy részvételével alapított közhasznú társaságok és a HM között létrejött közhasznúsági keretmegállapodásokról és az azok végrehajtására kötött támogatási megállapodásokról szóló HM utasítás szerint a szakmai szervek által a HM Zrínyi Nkft.-vel egyeztetve elkészített, a soron következő üzleti évre végrehajtani tervezett feladatokat és azok költségigényét összefoglaló javaslat, 7. szolgálati könyv: a szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok kiadásának rendjéről szóló HM utasítás szerinti szolgálati könyv, 8. tervezési időszak: naptári év. 3. A nyomdai-sokszorosítási munkák tervezése, megrendelése és felügyelete 4. (1) A nyomdai-sokszorosítási munkák végzésének irányítására a HM Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás 1. melléklet 14. (3) bekezdés a) pontját kell alkalmazni. (2) A HM Zrínyi Nkft. az előre nem tervezhető nyomdai-sokszorosítási munkákra fenntartott nyomdai kapacitást a korábbi évek tapasztalati adatai alapján, szervezeti bontás nélkül a HM kabinetfőnök előzetes jóváhagyásával a tárgyévi üzleti tervében tervezi. (3) A 2. a) pontja szerinti jogosultak a nyomdai-sokszorosítási munkákkal kapcsolatos igényeik kielégítését közvetlenül a HM Zrínyi Nkft.-től kérik. (4) A HM Zrínyi Nkft. szervezetenkénti bontásban negyedévente tájékoztatja a HM kabinetfőnököt a nyomdaisokszorosítási munkákra az üzleti tervben tervezett összeg felhasználásának állásáról. (5) A 2. a) pontja szerinti jogosultak a nemzeti, NATO- vagy EU-minősített adatokat a HM kabinetfőnök előzetes jóváhagyásával adhatják át nyomdai-sokszorosítási munkára a HM Zrínyi Nkft. részére. (6) A 2. a) pontja szerinti jogosultak a nyomdai-sokszorosítási munkákra az üzleti tervben tervezett összeg teljes felhasználása esetén is kezdeményezhetik a nyomdai szolgáltatás igénybevételét a saját költségvetési előirányzatuk átcsoportosításával. (7) A HM Zrínyi Nkft. az (5) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását a minősített adat védelméről szóló törvény, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló Korm. rendeletben meghatározott fizikai és elektronikus biztonsági feltételek biztosítása mellett végzi.

6 132 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám 4. A szolgálati könyvekkel és a főnökségi kiadványokkal kapcsolatos nyomdai munkák tervezése, végzése, felügyelete 5. (1) A szolgálati könyvekkel és a főnökségi kiadványokkal kapcsolatos nyomdai munkák végzésének szakmai felügyeletét az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ) látja el. (2) A tárgyévben kiadni tervezett szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok a tárgyévet megelőző év szeptember 20-ig felterjesztett kiadási tervben kerülnek meghatározásra. (3) Az MH GEOSZ a kiadási tervet a HM Zrínyi Nkft.-vel egyeztetett, a kiadási terv megvalósítására vonatkozó költségvetési igényekkel együtt szakmai tervjavaslatába bedolgozza, és azt a Tárca Védelmi Tervező Rendszerben foglaltaknak megfelelően, évente, előzetesen június 30-ig, pontosítva november 15-ig a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) és a HM Védelmi Tervezési Főosztály útján terjeszti fel a honvédelmi miniszternek. (4) Az MH GEOSZ negyedévente ellenőrzi a kiadási terv megvalósulásának időarányos állapotát. (5) A szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok alakját, nagyságát, kötését, anyagát, valamint a kiadással és annak tervezésével kapcsolatos mintákat az Útmutató a szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok kidolgozói munkáihoz és kiadásához című főnökségi kiadvány kiadásáról szóló 24/2008. (HK 20.) HM HKF intézkedés tartalmazza. 5. A rendszeresített nyomtatványokkal és a papíralapú irodai termékekkel kapcsolatos nyomdai munkák tervezése, végzése, felügyelete 6. (1) A rendszeresített nyomtatványokkal és a papíralapú irodai termékekkel kapcsolatos nyomdai munkák végzésének szakmai felügyeletét az MH LK látja el. (2) A rendszeresített nyomtatványokra és a papíralapú irodai termékekre vonatkozó priorizált igényeket a naptárak és a határidőnaplók kivételével az MH LK a tárgyévet megelőző évben május 15-ig, a végleges javaslatokat pedig a tárgyévet megelőző év október 15-ig megküldi az MH GEOSZ részére. A naptárak, határidőnaplók esetében a priorizált igényeket a tárgyévet két évvel megelőzően május 15-ig, a végleges javaslatokat a tárgyévet két évvel megelőzően október 15-ig kell tervezni a feladat végrehajthatóságának érdekében. (3) Az MH GEOSZ az MH LK által megadott priorizált igényeket a HM Zrínyi Nkft.-vel egyeztetett, megvalósításra vonatkozó költségvetési igényekkel együtt szakmai tervjavaslatába bedolgozza, és azt az 5. (3) bekezdésben meghatározottak szerint jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszternek. (4) Az 1. mellékletben meghatározott papíralapú irodai termékek igényjogosultság szerinti jogcím- és normatív adatait a ruházati illetménynorma összegeinek megállapításáról szóló HM utasítás tartalmazza állománykategóriák szerinti bontásban. (5) A rendszeresített nyomtatványok formai és kiviteli követelményeit az újonnan rendszeresített nyomtatványok esetében a rendszeresítéséről szóló Honvéd Vezérkar főnöki parancs, a már rendszeresített nyomtatványok esetében az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) által a HM Zrínyi Nkft. részére átadott mintaokmányok tartalmazzák. 6. Átvétel és elosztás 7. (1) Az elkészült termékek minőségi átvételét a) a nyomdai-sokszorosítási munkák esetében a feladat végrehajtását kérő, a 2. a) pontja szerinti jogosult, b) a szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok esetében az MH GEOSZ és c) a rendszeresített nyomtatványok, továbbá a papíralapú irodai termékek esetében a HM VGH végzi. (2) Az elkészült termékek mennyiségi átvételét a) a nyomdai-sokszorosítási munkák esetében a feladat végrehajtását kérő, a 2. a) pontja szerinti jogosult, b) a szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok esetében az MH GEOSZ és c) a rendszeresített nyomtatványok, továbbá a papíralapú irodai termékek esetében az MH ARB végzi. (3) A mennyiségi átvételt végző gondoskodik az átvett termékek elosztásáról.

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 2. szám Záró rendelkezések 8. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 9. A szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok kiadásának rendjéről szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Szolgálati könyvet a HM Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti állami vezetők, a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF), valamint szakutasítás esetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 52. (2) bekezdésében felsorolt személyek jogosultak kiadni. Főnökségi kiadványt a HVKF, a főosztályvezetők, a csoportfőnökök, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kivételével a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek vezetői, a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalok főigazgatói, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, az MH egészségügyi főnöke, az MH Kiképzési és Doktrinális Központ parancsnoka és az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnöke (a továbbiakban együtt: kiadásra jogosultak) jogosult kiadni. 10. Az Ut. 5. (1) bekezdésében az 1+2 évre tervezve szövegrész helyébe az a (3) bekezdésben meghatározott időszakra tervezve szöveg lép. 11. Az Ut. 5. (3) bekezdésében a december 31-ig szövegrész helyébe az október 31-ig szöveg lép. 12. Hatályát veszti a nyomdai munkák tervezésének, végzésének és felügyeletének rendjéről szóló 56/2011. (V. 13.) HM utasítás. Dr. Simicskó István s. k., honvédelmi miniszter 1. melléklet az 1/2016. (I. 13.) HM utasításhoz A papíralapú irodai termékek formai és kiviteli tulajdonságai 1. Jegyzettömb HM-MH logóval Méret: cm Szín: nyomatlan Terjedelem: 500 lap/tömb Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Kötészet: fejben enyvezve 2. Jegyzettömb Méret: Szín: Terjedelem: Papír: Kötészet: cm 1 oldalon nyomott térképrészlettel 500 lap/tömb térképpapír fejben enyvezve 3. Műbőr kötésű, A/5-ös méretű füzet HM-MH logóval Méret: A/5 Szín: 1+1 Terjedelem: 104 lap + borító Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Kötészet: keménytáblás, cérnafűzött Borító: műbőr

8 134 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám 4. Műbőr kötésű, A/4-es méretű füzet HM-MH logóval Méret: A/4 Szín: 1+1 Terjedelem: 104 lap + borító Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Kötészet: keménytáblás, cérnafűzött Borító: műbőr 5. Műbőr kötésű, A/4-es méretű füzet HM-MH logóval Méret: A/4 Szín: 1+1 Terjedelem: 200 lap + borító Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Kötészet: keménytáblás, cérnafűzött Borító: műbőr 6. Könyöklő tömb HM-MH logóval Méret: cm Szín: 4+0 Terjedelem: 30 lap + hátlap Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Hátlap: 170 g/m 2 ofszetpapír Kötészet: lábban enyvezve 7. Asztali naptár kétszínű, katonai elemekkel Méret: 33,5 15,5 cm Szín: 2+0 Terjedelem: 55 lap + hátlap Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Hátlap: 250 g/m 2 ofszetkarton Kötészet: fejben ikerspirálozva 8. Jegyzetblokkos asztali naptár, kétszínű, katonai elemekkel Méret: 33,5 15,5 cm Szín: 2+0 Terjedelem: 55 lap + hátlap Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Hátlap: 250 g/m 2 ofszetkarton Kötészet: fejben ikerspirálozva 9. Asztali naptár négyszínű, katonai elemekkel Méret: 33,5 15,5 cm Szín: 4+0 Terjedelem: 55 lap + hátlap Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Hátlap: 250 g/m 2 ofszetkarton Kötészet: fejben ikerspirálozva 10. Asztali naptár tartó Méret: 33,5 15,5 cm

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 2. szám Határidőnapló napi beosztással, katonai elemekkel Méret: 14,8 21 cm Szín: 4+4 és 2+2 Terjedelem: 416 oldal + borító Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Kötészet: cérnafűzött, keménytábla Borító: műbőr 12. Határidőnapló heti beosztással, katonai elemekkel Méret: 16,8 21 cm Szín: 4+4 és 2+2 Terjedelem: 128 oldal + borító Papír: 80 g/m 2 ofszetpapír Kötészet: cérnafűzött, keménytábla Borító: műbőr 13. Közepes falinaptár katonai elemekkel Méret: cm Szín: 4+0 Terjedelem: 12 lap + borító + hátlap Papír: 150 g/m 2 matt műnyomópapír Hátlap: 250 g/m 2 matt ofszetkarton Kötészet: fejben ikerspirálozva 14. Nagy falinaptár katonai elemekkel Méret: cm Szín: 4+0 Terjedelem: 12 lap + borító + hátlap Papír: 150 g/m 2 matt műnyomópapír Hátlap: 250 g/m 2 matt ofszetkarton Kötészet: fejben ikerspirálozva A honvédelmi miniszter 2/2016. (I. 13.) HM utasítása a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (5) bekezdés i) pontja alapján a következő utasítást adom ki: 1. A Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. (1) bekezdés c) e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a következő f) ponttal egészül ki: (Az utasítás hatálya) c) a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságra, d) a Magyar Honvédség Logisztikai Központra (a továbbiakban: MH LK), e) a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisra (a továbbiakban: MH ARB), valamint f) a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részlegre (a továbbiakban: MÁNK VPR), a Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatalára (a továbbiakban: MH KKH), a Magyar Honvédség Nemzeti Katonai

10 136 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám Képviseletére (a továbbiakban: MH NKK), a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötő Képviseletre (a továbbiakban: MH NÖK), a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviseletre (a továbbiakban: MÁEK KK) (a továbbiakban együtt: Képviseletek) (terjed ki.) 2. Az Ut. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviseletek és az ÖNB költségvetési tervjavaslatát az adott év vonatkozásában a miniszter által kiadott, az intézményi és központi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváhagyásának rendjéről szóló eljárásrend alapján kell összeállítani. (2) A Képviseletek költségvetési tervjavaslatában a Képviselet személyi állományának külföldi fizetőeszközben folyósított személyi juttatásait, azok járulékait, a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. (1) bekezdés d) pontja szerinti utazások utazási költségátalányát és azok járulékait, továbbá a Magyar Államkincstár által az előirányzat-felhasználási keretszámlákhoz kapcsolódóan felszámított díjakat (kincstári számlavezetési díj, bankköltség, pénzügyi tranzakciós illeték) kell szerepeltetni. (3) Az ÖNB költségvetési tervjavaslatában az ÖNB külföldi fizetőeszközben folyósított személyi juttatásait, azok járulékait, a Rendelet 15. (1) bekezdés d) pontja szerinti utazások utazási költségátalányát és azok járulékait, továbbá a Magyar Államkincstár által az előirányzat-felhasználási keretszámlákhoz kapcsolódóan felszámított díjakat (kincstári számlavezetési díj, bankköltség, pénzügyi tranzakciós illeték) kell szerepeltetni. (4) A HM VGH nemzetközi költségvetési tervjavaslatában Képviseletenként és az ÖNB-re címrendkódokkal elkülönítve kell szerepeltetni a Képviseletek személyi állományának és az ÖNB a Rendelet 2. (1) bekezdés 14. pontja szerinti kiküldetéseinek (a továbbiakban: kiküldetés) és a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekek utáni tandíjköltséghozzájárulás kiadásait, továbbá a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) szerinti éves reprezentációs keretét. (5) Az ÖNB kiküldetéseinek kiadásait a Rendelet 2. (2) bekezdés f) pont fa) fc) alpontja és 8. melléklet szerinti táblázat 3. pont sora szerinti engedélyező elöljáró hatáskörében összesítve Képviseletenként címrendkódokkal elkülönítve, az ÖNB reprezentációs keretét az Utasítás 3. (4) bekezdése szerinti engedélyező elöljáró hatáskörében összesítve Képviseletenként címrendkódokkal elkülönítve kell megtervezni. A Rendelet 2. (2) bekezdés f) pont fe) alpontja és 8. melléklet szerinti táblázat 16. sora szerint a Honvédség központi személyügyi szervének vezetője engedélyező elöljárói hatáskörébe tartozó ÖNB kiküldetéseinek kiadásait és reprezentációs keretét a Nemzeti támogatás feladat címrendkódon kell megtervezni. (6) Az MH ARB költségvetési tervjavaslatában a Nemzeti támogatás feladat címrendkódon kell a Képviseletek működtetésének, váltásának és bővítésének, továbbá az ÖNB külföldi ellátásának, váltásának logisztikai jellegű kiadásait szerepeltetni. Itt kell megtervezni továbbá a HM HIM állományából tartós külföldi szolgálatot teljesítő kutatók külföldi ellátásának, váltásának logisztikai jellegű kiadásait is. (7) A HM VGH nemzetközi költségvetési tervjavaslatában a Nemzeti támogatás feladat címrendkódon kell megtervezni a Képviseletek személyi állománya és az ÖNB váltásának és bővítésének utazási és ideiglenes elhelyezési költségeit, a Képviseletek személyi állománya és az ÖNB a Rendelet 15. (1) bekezdés c), e), f) és g) pontja szerinti utazásainak költségeit, valamint a helyszíni pénzügyi és logisztikai biztosításban részt vevő hazai ellátó állomány ideiglenes külföldi szolgálatának költségeit. (8) A nem műveleti területen egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása érdekében felmerülő kiadásokat az ellátásért felelős szervezeteknél címrendkóddal elkülönítve kell megtervezni. (9) A Képviseletek, az ÖNB és a Nemzeti támogatás feladat éves költségvetési tervjavaslatának összeállításához a Képviseletek és a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) a HM VGH és az MH ARB által megadott szempontok szerint és részletezettséggel bedolgozást készítenek, melyben a HM VGH részére részletezni kell különösen a tárgyévben tervezett engedélyező elöljáró által előzetesen jóváhagyott kiküldetéseket és azok költségvonzatát, továbbá az Utasításban megállapított reprezentációs keretek jogosultjait, a reprezentációs keretek tervezett felhasználását, valamint az MH ARB részére a Képviseletre vonatkozó logisztikai szükségletek tervét. (10) A jóváhagyást követő 15 napon belül a HM VGH főigazgatója az engedélyezett kiadási és bevételi előirányzatokról írásban értesíti: a) a Képviseletek költségvetései és a (4) bekezdés szerinti keretei vonatkozásában a Képviseletek vezetőit, b) az ÖNB költségvetése és a (4) bekezdés szerinti keretei vonatkozásában a HVK SZCSF csoportfőnökét, c) a Nemzeti támogatás feladat vonatkozásában az MH ARB parancsnokát, aki a Képviseletek működtetésével kapcsolatosan felmerülő kiadási és bevételi előirányzatokról és keretekről a vonatkozó mértékig tájékoztatja a Képviseletek vezetőit.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 2. szám Az Ut. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A Képviseletek, az ÖNB és a HM VGH részére, valamint a Nemzeti támogatás feladat -ra jóváhagyott költségvetési előirányzatok felett a) a Képviseletek tekintetében a Képviseletek vezetői, b) az ÖNB tekintetében a HVK SZCSF csoportfőnöke, c) a HM VGH tekintetében a HM VGH főigazgatója, d) a Nemzeti támogatás feladat tekintetében a HM VGH főigazgatója és az MH ARB parancsnoka saját hatáskörében a vonatkozó szabályozók keretei között kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében az ellenjegyzési, érvényesítési jogkört a külföldi fizetőeszközben felmerülő fizetési kötelezettség esetében a HM VGH és az MH ARB kijelölt szakállománya gyakorolja. (3) A helyszíni logisztikai biztosításban részt vevő hazai ellátó állomány ideiglenes külföldi szolgálatát az MH ARB parancsnoka engedélyezi. (4) A 3. (6) bekezdése szerint jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználása során a valutában felmerülő vásárlási előlegek HM VGH által történő kifizetését az MH ARB a kifizetést megelőző harmadik munkanapig írásban kezdeményezi a HM VGH főigazgatójánál. A vásárlási előlegből felhasznált rész elszámolása előirányzat-felhasználási keretszámlák közötti átutalással történik. (5) A Képviseletek működésével összefüggő beszerzési eljárásokat a vonatkozó jogszabályok, a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló HM utasítás, valamint a külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának rendjéről szóló HM KÁT HVKF együttes intézkedés alapján kell lefolytatni. 4. Az Ut. 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A Képviseletek, az ÖNB, a HM VGH elkülönített gazdálkodó szervezetkódon kezelt nemzetközi feladatai, valamint a Nemzeti támogatás feladat vonatkozásában a költségvetési beszámolót, valamint az időközi mérlegjelentést és költségvetési jelentést az éves költségvetési beszámoló elkészítésének rendjéről szóló VGHÁT szakutasításban, az időközi mérlegjelentések és költségvetési jelentések elkészítésének rendjéről szóló VGHÁT szakutasításban, valamint az éves zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás elkészítéséről szóló VGHÁT szakutasításban előírt adattartalommal és az ezekben meghatározott eljárási rend szerint kell elkészíteni. 5. Az Ut. a) 2. (1) bekezdésében a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) szövegrész helyébe a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) szöveg, b) 2. (1) bekezdésében az MH ÖHP szövegrész helyébe az MH LK szöveg, c) 2. (2) bekezdésében, 5. (1) bekezdés b) pontjában, 7. (2) bekezdésében az MH 64. BSZJLE szövegrész helyébe az MH ARB szöveg, d) 2. (3) bekezdésében, 7. (1) és (3) bekezdésében a HM KPH szövegrész helyébe a HM VGH szöveg, e) 5. (1) bekezdés a) pontjában a HM VPVTHÁT szövegrész helyébe a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár szöveg, f) 5. (1) bekezdés a) pontjában a HVKFH szövegrész helyébe a Honvéd Vezérkar főnök helyettes szöveg, g) 5. (1) bekezdés b) pontjában az alapján, szövegrész helyébe az alapján vagy a HM VGH kezdeményezésére, szöveg, h) 7. (1) bekezdésében a honvédelmi szervezetek számláiról és a pénzkezelési szabályokról szóló szövegrész helyébe a honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról szóló szöveg, i) 7. (2) bekezdésében a 3. (8) bekezdés c) pont szövegrész helyébe a 3. (10) bekezdés c) pont szöveg lép. 6. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Dr. Simicskó István s. k., honvédelmi miniszter

12 138 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének 1/2016. (I. 13.) NAV utasítása a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról, valamint az Adó- és Vámértesítőről A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi és területi szerveinek tevékenységére, működésére, valamint szervezetére vonatkozó, a szerv állományába tartozó személyekre kötelező rendelkezéseket tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadásának szabályait, valamint az Adó- és Vámértesítő tartalmi elemeit az alábbiak szerint szabályozom: 1. Általános rendelkezések 1. (1) Ezen utasítás személyi hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 4. (1) (2) bekezdése szerinti szervek személyi állományára terjed ki. (2) Ezen utasítás tárgyi hatálya a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasítás (a továbbiakban: utasítás) előkészítésének szabályaira, valamint az Adó- és Vámértesítő (a továbbiakban: Értesítő) szabályozására terjed ki. 2. Az utasítás kiadása 2. (1) Az utasítás kiadására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vezetője jogosult. (2) Az utasításnak a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben előírt követelményeknek meg kell felelnie. 3. (1) Az azonos szabályozási tárgykört érintő, azonos szintű rendelkezéseket egy utasításban kell meghatározni. Új szabályozási igény esetén az érintett tárgykört már szabályozó utasítás módosítását kell elvégezni. (2) Új utasítás akkor adható ki: a) amennyiben nincs az adott tárgykört érintő utasítás, vagy b) a tárgykörben hatályos utasítás oly mértékben átdolgozást igényel, hogy a hatályos szabályozás hatályon kívül helyezése indokolt, vagy c) a harmadik módosítás helyett, amennyiben az utasítást már kétszer módosították. 4. (1) Az utasítás tervezetének előkészítésére az utasítás tárgya szerint hatáskörrel rendelkező, a NAV tv. 4. (1) (2) bekezdése szerinti szervek kötelesek. (2) Utasítás előkészítésének kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha jogszabály utasítás kiadására vonatkozó kötelezettséget állapít meg, vagy a szakmai feladatok végrehajtása, illetve szervezeti változás indokolttá teszi. (3) Az utasítás előkészítőjének folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, és legalább évente egyszer, a tárgyévet követő január 31-ig értékelnie kell az utasítás gyakorlatban történő érvényesülését, alkalmazásának hatását, és szükség szerint kezdeményeznie kell annak módosítását, hatályon kívül helyezését. (4) Jogszabályváltozás esetén haladéktalanul intézkedni kell az utasítás módosítása, hatályon kívül helyezése vagy új utasítás kiadása iránt. A módosításig, hatályon kívül helyezésig, új utasítás kiadásáig a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell eljárni. (5) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (a továbbiakban: NAV KI) által előkészített utasítás kivételével az utasítás hatálya kizárólag az előkészítő és az általa felügyelt NAV szervekre terjedhet ki. 3. Az utasítás közzétételére, nyilvántartására vonatkozó szabályok 5. Az utasítás a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről, valamint a NAV irányító eszközök nyilvántartási rendszerben történő rögzítéséről a NAV KI főosztálya gondoskodik.

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 2. szám Adó- és Vámértesítő 6. (1) Az Értesítő a NAV központi, területi szervei személyi állományát, valamint az ügyfelek tájékoztatását szolgálja, szerkesztését a NAV vezetője által kijelölt Szerkesztőbizottság végzi. (2) Az Értesítő szerkezeti tagolása a következő: a) szervezeti hírek, b) utasítás, c) tájékoztatás, útmutató, d) egyéb, az adózók tájékoztatását szolgáló szakmai anyag, e) jogalkalmazás [adózási kérdés, vámigazgatási kérdés (a továbbiakban együtt: szakmai vélemény), valamint bírósági jogesetek], f) közlemény. (3) Az Értesítőben közzé kell tenni az utasításokat, továbbá tájékoztató jelleggel Jogalkalmazás cím alatt az ügyfelektől érkező azon egyedi kérdésekre adott szakmai véleményeket, amelyek megismerése az ügyfelekre, illetve a szervezet egészére nézve indokolt. A szakmai véleményben foglaltak nem minősülnek jogszabálynak, közjogi szervezetszabályozó eszköznek, illetve jogértelmezésnek, alkalmazásuk az ügyfelekre és a bíróságokra nézve nem kötelező. (4) A szakmai véleményt a NAV KI azon főosztálya készíti elő, amelynek a véleményezés tárgya a feladatköréhez tartozik. (5) Az Értesítőben meg kell jeleníteni az állami adó- és vámhatóság által az adózó egyes adókötelezettségeinek teljesítésére kialakított egyes nyomtatványok jelét, számát, tartalmát. (6) A (3) és (5) bekezdésben meghatározottakon túl az Értesítőben közzé kell tenni: a) a NAV munkáját érintő, különös jelentőséggel bíró jogerős bírósági ítéleteket, valamint az azokról szóló tájékoztatókat, b) a NAV személyi híreit, a szervezeti változásokat, c) egyéb fontos közleményeket, d) az ellenőrzés irányairól szóló tájékoztatásokat, e) a NAV szerveinek valamely adatában (cím, postacím, telefonszám stb.) történt változásról kiadott tájékoztatást, f) személyes használatra kiadott tárgyak (szolgálati igazolvány, jelvény, pecsétnyomó, belépőkártya stb.) elvesztése esetén azok körözéséről és érvénytelenítéséről rendelkező dokumentumot/tájékoztatót, g) az alkalmazható üzemanyagárakról szóló, illetve a pénztárgépekkel és taxaméterekkel kapcsolatos közleményt. 5. Záró rendelkezések 7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 8. Hatályát veszti a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról, valamint az Adó- és Vámértesítőről szóló 1/2012. (I. 27.) NAV utasítás. Tállai András s. k., a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

14 140 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének 1/2016. (I. 13.) NKFIH utasítása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló 10/2015. (VII. 28.) NKFIH utasítás módosításáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló évi LXXVI. törvény 6. -a és 8. (1) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki: 1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló 10/2015. (VII. 28.) NKFIH utasítás (a továbbiakban: utasítás) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A Kbt a, valamint az R (2) és (3) bekezdése szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: terv) a 3. pontban leírt adatszolgáltatás alapján a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály készíti el legkésőbb tárgyév március 20-ig. Az előkészített tervet az NKFI Hivatal elnökének előzetes jóváhagyását követően a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés d) pontja alapján a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály küldi meg véleményezésre a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) részére elektronikus úton. Amennyiben az NKOH a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül nem küld véleményt, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály jóváhagyásra megküldi a tervet az NKFI Hivatal elnökének (a továbbiakban: elnök). A tervet a jóváhagyást követően a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály küldi meg az NKFI Hivatal webmesterének (a továbbiakban: webmester) közzétételre, valamint legkésőbb tárgyév március 31-ig a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium), továbbá gondoskodik a terv Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltéséről és legkésőbb a tárgyév május 15. napjáig a központosított közbeszerzési portálra történő feltöltéséről is. A terv módosításakor ugyanez az eljárásrend az irányadó. 2. Az utasítás 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 6. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. -a szerinti statisztikai összegezést a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály készíti el, és a Költségvetési Főosztály vezetője küldi meg jóváhagyásra az elnöknek, majd a jóváhagyást követően megküldi azt a Közbeszerzési Hatóságnak, valamint gondoskodik a statisztikai összegezés Közbeszerzési Adatbázisban való közzétételéről. 7. A Kbt ában, 38. (3) bekezdésében és a 40. (4) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségek teljesítését a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy végzi. A Kbt. 39. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési dokumentumokat a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály adatközlése alapján a webmester teszi hozzáférhetővé az NKFI Hivatal honlapján. 3. Az utasítás 9. pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (9. Amennyiben a beszerzés tárgya nem tartozik az R1. hatálya alá, vagy a hatálya alá tartozik, de nincs arra vonatkozóan hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés, és fennáll a Kbt. alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály az egyedi közbeszerzési adatlap elnök általi jóváhagyását követően a) felhívja a kezdeményezőt, hogy az eljárás megindítására vonatkozó kezdeményezéshez elkészített egyedi közbeszerzési adatlaphoz csatolja) ae) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás és a nem hirdetmény közzétételével induló eljárás esetében az ajánlattételre felhívni javasoltak listáját legalább név, székhely, cím, levelezési cím megjelölésével, 4. Az utasítás 9. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (9. Amennyiben a beszerzés tárgya nem tartozik az R1. hatálya alá, vagy a hatálya alá tartozik, de nincs arra vonatkozóan hatályos keretmegállapodás vagy keretszerződés, és fennáll a Kbt. alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály az egyedi közbeszerzési adatlap elnök általi jóváhagyását követően) d) összeállítja az ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást, összefoglaló tájékoztatást és a dokumentációt, a minisztériumi előterjesztést, egyezteti az így összeállított iratokat a kezdeményezővel, 5. Az utasítás pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 10. A 9. pont a) alpontjában foglaltak összeállításához a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály kérésre a kezdeményező számára közbeszerzési szakmai segítséget nyújt. A 8. és 9. pontban foglaltakat követően a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője az elnök részére jóváhagyásra felterjeszti az alábbiakat: a) előterjesztés a minisztérium részére, kivéve a 13/A. pont szerinti esetben,

15 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 2. szám 141 b) ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívás, összefoglaló tájékoztatás és dokumentáció, c) amennyiben fennáll a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásának jogalapja, és az NKFI Hivatal ezen eljárásforma alkalmazását választja, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításához (Kbt ) szükséges dokumentumok, d) javaslat a bírálóbizottság elnökének és tagjainak személyére, e) nem hirdetmény közzétételével induló eljárás esetén az ajánlattételre felhívni javasolt gazdasági szereplők listája. 11. A 10. pont szerinti elnöki jóváhagyást követően a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a szerinti hozzájárulás, továbbá informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzése esetén az R2. 4. (3) bekezdése szerinti jóváhagyás megkérése céljából a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály az előírt iratokat megküldi a minisztériumnak. 12. Amennyiben az R2. 7. (2) bekezdése alapján a minisztériumi hozzájárulás megadásához adatok, dokumentumok és hiányosságok pótlása, hiba javítása vagy válaszok megadása szükséges, ezek megadásáról, illetve a hiányosságok pótlásáról, hibák javításáról a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály gondoskodik. 13. Amennyiben a minisztérium az eljárás megindításához hozzájárul, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály intézkedik az eljárás megindítása iránt. Amennyiben a minisztérium az eljárás megindítását feltételhez vagy módosításhoz köti, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály a jelzett igénynek megfelelően az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívást, összefoglaló tájékoztatást vagy dokumentációt módosítja, és jóváhagyásra felterjeszti az elnöknek, és azt követően intézkedik az eljárás megindítása iránt. 6. Az utasítás 4. alcíme a következő 13/A. ponttal egészül ki: 13/A. A pontokban előírtaktól eltérően nem szükséges minisztériumi előterjesztés készítése és benyújtása az R2. 1. (2) bekezdésben felsorolt esetekben azzal, hogy európai uniós alapokból származó támogatás felhasználásával történő beszerzés esetén a 6. alcím rendelkezéseit alkalmazni kell. 7. Az utasítás 14. pontja a következő d) alponttal egészül ki: (A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály) d) a Költségvetési Főosztály érintett szervezeti egységének közreműködésével elvégzi az ajánlati biztosíték kezelésével, nyilvántartásával, visszafizetésével kapcsolatos feladatokat. 8. Az utasítás 15. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (15. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály tart kapcsolatot az ajánlattevőkkel; ennek keretében) b) átadás-átvételi elismervénnyel átveszi, és a részvételi vagy ajánlattételi határidő lejártakor jegyzőkönyv felvétele mellett bontja az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket azzal, hogy a bontást a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály közbeszerzési munkakörben alkalmazott kormánytisztviselője vagy az e célból megbízott, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy végzi, továbbá elkészíti és kiküldi az ajánlattevőknek a bontásról készült jegyzőkönyvet, 9. Az utasítás 15. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (15. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály tart kapcsolatot az ajánlattevőkkel; ennek keretében) f) aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás esetén adatokat, valamint indokolást kér az ajánlattevőktől, 10. Az utasítás 17. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a bírálóbizottság vizsgálja) b) aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás esetén a benyújtott adatok, valamint indokolás elfogadhatóságát, 11. Az utasítás 18. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője javaslatot tesz az elnök részére) a) az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, összefoglaló tájékoztatás visszavonására, valamint a közbeszerzési dokumentumok módosítására, 12. Az utasítás 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 20. A bírálóbizottság elnöke megnyitja, vezeti és lezárja a bírálóbizottsági üléseket. A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési,

16 142 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám jogi és pénzügyi szakértelem biztosított. Az ülések, tárgyalások vezetésével a bírálóbizottság elnöke távolléte vagy akadályoztatása esetére más bírálóbizottsági tagot is megbízhat. A bírálóbizottság ülésének jegyzőkönyvét a Beszerzési és Üzemeltetési Osztálynak a Költségvetési Főosztály vezetője által kijelölt munkatársa készíti el. 13. Az utasítás 5. alcíme a következő 20/A. ponttal egészül ki: 20/A. Az R2. 1. szerinti esetekben a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály kezdeményezi a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában a részvételi szakasz eredményének megállapítását megelőzően, az ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően a részvételi szakasz vagy az eljárás eredményére vonatkozó szabályossági tanúsítvány kiállítását az R szerint, és megküldi az előírt iratokat a minisztériumnak. 14. Az utasítás 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 21. Az elnök a bírálóbizottság döntési javaslatára figyelemmel, az R szerinti szabályossági tanúsítvány birtokában vagy az R (4) bekezdés szerinti feltételek fennállta esetén szabályossági tanúsítvány bevárása nélkül hozza meg döntését, egyetértése esetén a döntési javaslat aláírásával. Amennyiben az elnök a döntési javaslattal nem ért egyet, a javaslattól eltérő döntését is írásban rögzíti. A bírálóbizottság javaslata alapján az elnök dönt a 19. pontban felsoroltakról. 15. Az utasítás 5. alcíme a következő 22/A. ponttal egészül ki: 22/A. Az R (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget az ott megjelölt határidőben és a miniszter által előírt tartalommal a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály teljesíti. 16. Az utasítás 24. és 25. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 24. Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás esetében a közbeszerzési eljárás előírt iratanyagát a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály adatközlése alapján a projektvezető küldi meg a döntés meghozatalát követő munkanapon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napján az irányító hatóság részére. 25. Az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a közbeszerzési eljárás kizárólag abban az esetben indítható meg, ha az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és erről támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú minőség-ellenőrzési tanúsítványt állított ki. Az eljárás során a közbeszerzési eljárás előírt adatközléseket és iratanyagot a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály adatközlése alapján a projektvezető küldi meg az előírt határidőben az irányító hatóság, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére. 17. Az utasítás 7. alcíme a következő 26/A. ponttal egészül ki: 26/A. A szerződés teljesítésével kapcsolatban a Kbt ában előírt kötelezettségek teljesítésért a kezdeményező és a szerződésben teljesítésigazolóként feltüntetett személy a felelős. A teljesítéssel kapcsolatos iratok egy eredeti példányát át kell adni a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály részére, amely az eljárás irataihoz csatolja azokat. A szerződés teljesítésével kapcsolatos, a Kbt (5) és (6) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály teljesíti. 18. Az utasítás 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 27. Közbeszerzési szerződés módosítását a Kbt a alapján a 4. mellékletben foglalt formanyomtatványon a Beszerzési és Üzemeltetési Osztálynál kell kezdeményezni. Amennyiben a szerződés a Kbt. előírásai alapján módosítható, a kezdeményező és a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály kidolgozza a szerződés módosítását, amelyet a Jogi és Igazgatási Főosztály az NKFI Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló elnöki utasítás szerint véleményez. A szerződésmódosítást a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály terjeszti fel ezt követően az elnöknek, aki az R ban foglalt esetben a minisztérium jóváhagyásától függően dönt a szerződésmódosítás engedélyezéséről. A kezdeményező a döntést követően gondoskodik a szerződés módosításáról, a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály elkészíti a szerződésmódosításról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt, továbbá gondoskodik a hirdetmény feladásáról és a módosítás, valamint a hirdetmény közzétételéről.

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 2. szám Az utasítás 44. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A 43. pontban foglaltakat követően a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály vezetője az elnök részére jóváhagyásra felterjeszti) a) az előterjesztést a minisztérium részére, kivéve a 47/A. pont szerinti esetekben, 20. Az utasítás 45. és 46. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 45. A 44. pont szerinti elnöki jóváhagyást követően az R a szerinti hozzájárulás, továbbá informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzése esetén az R2. 4. (3) bekezdése szerinti jóváhagyás megkérése céljából a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály az előírt iratokat megküldi a minisztériumnak. 46. Amennyiben az R2. 7. (2) bekezdése alapján a minisztériumi hozzájárulás megadásához adatok, dokumentumok és hiányosságok pótlása, hiba javítása vagy válaszok megadása szükséges, ezek megadásáról, illetve a hiányosságok pótlásáról, hibák javításáról a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály gondoskodik. 21. Az utasítás 9. alcíme a következő 47/A. és 47/B. ponttal egészül ki: 47/A. A pontokban előírtaktól eltérően nem szükséges minisztériumi előterjesztés készítése és benyújtása az R2. 1. (2) bekezdésben és az R2. 6. (5) bekezdésben felsorolt esetekben azzal, hogy az R2. 6. (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a Beszerzési és Üzemeltetési Osztály teljesíti. Európai uniós alapokból származó támogatás felhasználásával történő beszerzés esetén a 6. alcím rendelkezéseit alkalmazni kell. 47/B. A közbeszerzési eljárás további lefolytatására az 5. alcím rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 22. Az utasítás a) 2. pontjában a évi CVIII. törvény szövegrész helyébe a évi CXLIII. törvény szöveg, b) 5. pontjában a Kbt a szövegrész helyébe a Kbt a szöveg, c) 9. pont e) alpontjában a Kbt (1) bekezdésben szövegrész helyébe a Kbt (1) bekezdésében szöveg, d) 26. pontjában a Kbt (1) és (2) bekezdésében szövegrész helyébe a Kbt (1) és (2) bekezdésében szöveg, valamint a Kbt (3) (6) bekezdésében szövegrész helyébe a Kbt (3) bekezdésében szöveg, e) 28. pontjában a hivatalos közbeszerzési tanácsadó szövegrész helyébe a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szöveg, f) 30. pontjában a Kbt ában szövegrész helyébe a Kbt ában szöveg, g) 39. pontjában az a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) szövegrész helyébe az az NKOH szöveg, h) 47. pontjában az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást szövegrész helyébe az ajánlattételi felhívást szöveg, i) 56. pontjában a Kbt. 34. (1) bekezdésében szövegrész helyébe a Kbt ában szöveg, j) 57. pontjában a Kbt. 28. (2) bekezdése szövegrész helyébe a Kbt. 36. (2) bekezdése szöveg, k) 4. mellékletében a Kbt ára szövegrész helyébe a Kbt ára szöveg lép. 23. Hatályát veszti az utasítás a) 5. pontjának összesített szövegrésze, b) 39. pontjának (a továbbiakban: R3.) szövegrésze. 24. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 25. Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult, valamint a november 1-jét követően indult és folyamatban lévő közbeszerzésekre és beszerzésekre kell alkalmazni. Az utasítással megállapított 26/A. pont rendelkezéseit az utasítás hatálybalépését megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések teljesítésének ellenőrzésére is alkalmazni kell. Dr. Pálinkás József s. k., elnök

18 144 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények A külgazdasági és külügyminiszter 1/2016. (I. 13.) KKM közleménye az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás hatálybalépéséről A évi CLXXXIX. törvénnyel a Magyar Közlöny december 11-ei 194. számában kihirdetett, az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 11. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről: E Megállapodás az azt követő második hónap első napján lép hatályba, hogy az egységes felügyeleti mechanizmusban és az Egységes Szanálási Mechanizmusban részt vevő aláíró felek olyan arányban letétbe helyezték a megerősítő, jóváhagyó vagy elfogadási okiratukat, hogy az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyvben meghatározottak szerint kitegyék az egységes felügyeleti mechanizmusban és az Egységes Szanálási Mechanizmusban részt vevő összes tagállam összesített súlyozott szavazatának legalább 90%-át. A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltételek teljesülésének napja: november 30. A Megállapodás Magyarország tekintetében történő hatálybalépésének napja: január 1. A fentiekre tekintettel, összhangban a évi CLXXXIX. törvény 4. (3) bekezdésével megállapítom, hogy az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről szóló évi CLXXXIX. törvény ai január 1-jén, azaz kettőezer-tizenhat január elsején hatályba léptek. Szijjártó Péter s. k., külgazdasági és külügyminiszter

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 2. szám 145 III. Személyügyi közlemények A Belügyminisztérium december havi elismerési hírei A belügyminiszter a sport, illetve sportszervezés területén végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül rendőrségi tanácsosi címet adományozott Taricska Tibor r. őrnagy úrnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, Oktatási és Kiképzési Alosztály vezetőjének; tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Bónáné Csapó Erika tű. alezredes asszonynak, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Humán Szolgálat vezetőjének; festmény emléktárgyat adományozott Kissné Ferencz Éva asszonynak, az RTF Diák Sportegyesület, Szent György Sportegyesület ügyvezetőjének, Vincze Zoltánné dr. Lombosi Melinda c. r. alezredes asszonynak, a Készenléti Rendőrség, Rendészeti Igazgatóság kiemelt főelőadójának; Seiko óra emléktárgyat adományozott Leidinger Árpád c. bv. őrnagy úrnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet tűz- és munkavédelmi vezetőjének; Zsolnay-váza emléktárgyat adományozott dr. Lédeczi Mónika r. százados asszonynak, a Terrorelhárítási Központ munkatársának; a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesületében végzett példamutató szakmai tevékenysége elismeréséül előléptette nyugállományú tűzoltó ezredessé Grausz László ny. pv. alezredes urat, a BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság, Védelmi Főosztály, Lakosságfelkészítési Osztály volt kiemelt főelőadóját; Ajka kristály whisky készlet emléktárgyat adományozott Bárány Sándor ny. r. alezredes úrnak, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete elnökhelyettesének; festmény emléktárgyat adományozott Demeter Ferenc ny. r. alezredes úrnak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Közlekedési Főosztály volt munkatársának, Hajdú József Ferenc ny. r. alezredes úrnak, a Rendőrtiszti Főiskola volt munkatársának, Mányoki László ny. hőr. alezredes úrnak, a BM Továbbképző Központ volt munkatársának, dr. Varga Mária Erzsébet ny. alezredes asszonynak, a Határőrség Országos Parancsnoksága volt munkatársának;

20 146 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 2. szám hosszú időn át végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül, születésnapja alkalmából aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott dr. Keresztes-Natratics Szilvia r. alezredes asszonynak, a Terrorelhárítási Központ, Jogi és Adminisztratív Igazgatóság, Biztonsági Osztály vezetőjének; festmény emléktárgyat adományozott Bajkán Ibolya Katalin r. ezredes asszonynak, a Készenléti Rendőrség, Ügyeleti és Védelmi Szolgálat vezetőjének, Hajdú Miklós úrnak, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön osztályvezető lelkészének, Kiss Attila úrnak, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, Pesel Antal úrnak, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének, Sipos Sándor úrnak, a BM Vízügyi Koordinációs Főosztály vízügyi referensének, Tóth György úrnak, a BM Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárság ügyintézőjének; Magyarország címerével ékesített aranygyűrű emléktárgyat adományozott prof. dr. Drávucz Sándor úrnak, a BM Miniszteri Kabinet munkatársának; Seiko óra emléktárgyat adományozott Bujdosó Elek Zsolt c. r. őrnagy úrnak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, XIV. kerületi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály, Készenléti Alosztály főtechnikusának, Hervay Judit asszonynak, a BM Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály, Programkoordinációs Osztály vezetőjének, Kiss Tamás tű. ezredes úrnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hivatal, Nemzetközi Főosztály vezetőjének, Jungbauer József úrnak, a BM Informatikai Főosztály információbiztonsági szakértőjének, Nagyné Juhász Klára asszonynak, a Készenléti Rendőrség, Gazdasági Ellátó Központ, Közbeszerzési Osztály előadójának, Tarjányi Mihályné asszonynak, a BM Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály, Szolgáltatási Osztály vezetőjének, Zahorecz Tibor úrnak, a Készenléti Rendőrség, Gépjármű Osztály, Forgalmi Alosztály gépjárművezetőjének; Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott dr. Nyéki Erzsébet c. r. o. alezredes asszonynak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, Egészségügyi Osztály, Fogdaorvosi Alosztály főorvosának, Sütő István úrnak, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság gépjárművezetőjének; kiemelkedő szolgálati tevékenysége, életútja elismeréséül, születésnapja alkalmából festmény emléktárgyat adományozott Kovács János ny. r. ezredes úrnak, a BM Személyügyi Főosztály volt munkatársának.

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. január 21., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2015. (I. 21.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 128 3/2015. (I. 21.) HM utasítás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. december 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (XII. 4.) TNM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 6763 30/2015. (XII. 4.) MvM

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 9., péntek 12. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1511 17/2012.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. április 9., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (IV. 9.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. CXLIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2016. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2015. évi CXCVII. törvény 14/2015. (XII. 17.) HM rendelet 15/2015. (XII. 21.) HM rendelet 16/2015.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. április 25., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról 1997 14/2016.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 21., péntek 54. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2011. (X. 21.) BM utasítás a belügyminiszter által irányított szervek

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. március 1., péntek 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erõforrások minisztere által adományozható elismerések

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 47. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 18., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 26/2015. (IX. 18.) BM utasítás egyes gazdasági, illetve műszaki tárgyú BM utasítások módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 54/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. február 15., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2016. (II. 15.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 3., péntek 100. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 102/2010. (XII. 3.) HM utasítás a honvédelmi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154-88/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 14/2008. (VI. 13.) HM rendelet 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 80/2008. (VI. 13.) OGY

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 30., péntek Tartalomjegyzék 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1/2012. (I. 11.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 943 Ft. CXXXIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2006. június 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 60. szám A vidékfejlesztési miniszter 53/2014. (IV. 29.) VM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2016. évi XXIII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1440 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. február 24., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2012. (II. 24.) BM utasítás a Belügyminisztérium központi épülete irodáinak

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8.

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj szabályzata (Az Ügyrend 8. melléklete) 2012. 1 1. A nívódíj célja és odaítélése 1. A Magyar Hidrológiai Társaság 1979-től Vitális Sándor

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 11., csütörtök 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 21/2011. (VIII. 11.) BM utasítás a Belügyminisztérium Informatikai

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra TARTALOM CXXXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2008. december 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET! A honvédelmi miniszter. / 2007. ( ) HM rendelete a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről A légiközlekedésről

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 34. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 4., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2014. (VII. 4.) NGM utasítás egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. augusztus 3., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 42/2015. (VIII. 3.) HM utasítás a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 7443 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Részletesebben

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f ( MAGYAR KŐZTARSASÁ G HONVÉDELMI MINISZTERE Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Budapest Tisztelt Képviselő Úr! A K17774. számú, Tájékoztatás

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2014. évi XCVII. törvény 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 16/2014. (XII. 13.) HM

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség ÍÍ Érkezett : 4 0 14 J, ;,, 2 í. Módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. július 1., péntek Tartalomjegyzék 168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 15/2013. (IV. 30.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 2731 28/2013. (IV. 30.) HM

Részletesebben

TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet

TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet 1 TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet a felsőoktatási hatósági eljárásokhoz, az államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról, azok mértékéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 22., szerda 103. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 22/2010. (XII. 22.) BM utasítás a belügyi tudományos

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 118/2009 (IX.24.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a 2009. évtıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A Mezıgazdasági és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint.

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2008. (03.10.) rendelete a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás. a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szám: 5-1/29/2008. TÜK 29/2008. (OT 16.) ORFK utasítás a pályázatok szervezésének és végrehajtásának rendjéről A Rendőrség pályázati tevékenységi rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetek I. A Közbeszerzési szabályzat hatálya II. Közbeszerzési eljárás nyilvánossága III. A közbeszerzési terv és egyéb

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.1.2013, 2013/S 1-000782)

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.1.2013, 2013/S 1-000782) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45985-2013:text:hu:html HU-Budapest: Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét 2013/S 030-045985

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 855 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 30., péntek XII. évfolyam, 2009/4. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben