ELŐSZÓ. Budapest, január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője"

Átírás

1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012

2 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás A képzés célja A képzési formák A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok Jelentkezés a doktori képzésre A pályázat benyújtásának módja A pályázat benyújtásának határideje A felvételi meghallgatás A felvételi eljárás értékelési rendje Pótfelvételi A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik... 5 A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái... 7 A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái Mellékletek Jelentkezési lap Jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek Világnyelvek jegyzéke... 31

3 2 ELŐSZÓ Tisztelt Pályázók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsősorban a védelmi szférában, a biztonság területén kutató szakembereknek biztosít évek óta lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához. Az NKE a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés és az ahhoz kapcsolódó fokozatszerzési eljárás folytatására. Az egyetem a Hadtudományok tudományágban, valamint a Katonai műszaki tudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola és a Katonai Műszaki Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu). A doktori képzésre történő jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzésben kitartást, szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánok a magam és kollégáim nevében minden pályázónak! Budapest, január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

4 3 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni doktori felkészülésre a 2012 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. Az NKE HHK (ZMNE) a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő PhD doktori fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott tudományszak magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés, oktatási, illetve kutatási terét az NKE HHK akkreditált doktori iskolái biztosítják. 1. A képzés célja A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 2. A képzési formák A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: a) szervezett állami ösztöndíjas képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejű (nappali); b) szervezett költségtérítéses képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejű (nappali) képzés; részidejű (levelező) képzés; egyéni képzés. c) egyéni költségtérítéses felkészülésben. Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkező oktató, kutató pályázhat, ha jelentős saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tud igazolni. A képzésben való részvétel feltételei (az egyéni felkészülésre történő felvételnél is az alábbi feltételek szerint kell eljárni): 1) felvételi pályázat benyújtása; 2) a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozata; 3) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata; 4) a doktori iskolák javaslata és a Doktori és Habilitációs Tanács (DHT) döntése a felvételről; 5) a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak igazolt megléte. 3. Az NKE HHK doktori iskolái és a tudományszakok I. Hadtudományi doktori iskola 1) Biztonsági tanulmányok; 2) A védelem társadalomtudományi kérdései; 3) Hadtudomány általános elmélete; 4) Védelmi igazgatás elmélete; 5) Hadművészet elmélete;

5 6) Védelmi logisztika és védelemgazdaság; 7) Nemzetbiztonság és rendvédelem; 8) A védelmi informatika és kommunikáció elmélete. II. Katonai műszaki doktori iskola 1) Katonai műszaki infrastruktúra elmélete; 2) Haditechnika és robotika; 3) Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; 4) Környezetbiztonság és katasztrófavédelem; 5) Közlekedési logisztika, védelemgazdaság; 6) Biztonságtechnika; 7) Védelmi igazgatás. Az adott tudományszakokon belül kutatási témák találhatók. Ezek listája az Intézmény honlapjáról január 15. után letölthető Felvételi tájékoztató kiadványban tanulmányozható. 4. Jelentkezés a doktori képzésre A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést az NKE Doktori Szabályzat 17. -ban meghatározott módon kell benyújtani a meghirdetett határidőig. A jelentkezési lap formáját a felvételi tájékoztató melléklete tartalmazza. Doktori képzésre mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel és legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek, akik előzetes tudományos tevékenységüket publikációkkal igazolják. A végzettséget, nyelvismeretet tanúsító hazai és külföldi oklevelek elismerése a Doktori Szabályzat 2. -ban felsorolt jogszabályok, valamint a évi C. törvény (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről) alapján történik. 5. A pályázat benyújtásának módja 4 A kitöltött jelentkezési lapot az Intézmény rektorának címezve a honvédelmi és rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú jelentkezői részéről a szolgálati út betartásával postai úton, vagy az Intézmény ügyviteli rendszerén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell az NKE Tudományszervező Központba (H-1101 Budapest, Hungária krt ) eljuttatni. A jelentkezést tartalmazó borítékot a JELENTKEZÉS DOKTORI KÉPZÉSRE felirattal is el kell látni. 6. A pályázat benyújtásának határideje A felvételi pályázat benyújtásának határideje április 02. A beérkezett pályázatot a Tudományszervező Központ formai szempontból megvizsgálja, a hiányos pályázatot benyújtókat felszólítja a hiány pótlására. Amennyiben a hiánypótlás április 30-ig nem történik meg, a jelentkezést az NKE elutasítja. 7. A felvételi meghallgatás A pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítő jelentkezőket a doktori iskolák vezetői május között felvételi meghallgatásra hívják be. A felvételi meg-

6 hallgatás célja a jelentkező habitusának, addigi tudományos tevékenységének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése. 8. A felvételi eljárás értékelési rendje A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat 19. alapján értékeli a jelentkezőt. A sikeres felvételhez nappali és levelező képzésnél legalább 60, egyéni képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges. Ezen pontértéken belül a habitusra nappali és levelező képzésnél 20, egyéni képzésnél 25, egyéni felkészülés esetében 30 pont, és az addigi tudományos tevékenység értékelési területein nappali és levelező képzésnél 25, egyéni képzésnél és egyéni felkészülés esetén pont elérése kötelező. A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, és azt a sorrend megállapításával továbbítja a DHT-hoz. A DHT június hónapban dönt a pályázó felvételéről, illetve kérelmének elutasításáról. A felvételi döntésről a jelentkezők július 31-ig levélben értesítést kapnak. A 2012 szeptemberében kezdődő tanévre felvehető hallgatók keretlétszáma az Intézmény doktori iskoláiban: a) Hadtudományi Doktori Iskola: 40 fő; b) Katonai Műszaki Doktori Iskola: 40 fő. 9. Pótfelvételi Pótfelvételit az egyetem abban az esetben hirdet, ha doktori iskolák keretlétszámai nincsenek betöltve. A pótfelvételire a teljes pályázati anyag benyújtásával július 30-ig lehet jelentkezni a tavaszi felvételi eljárásnál megadott módon, formában és címre. Hiánypótlásra ez esetben nincs lehetőség. Pótfelvételi meghirdetése esetén a felvételi meghallgatásra augusztus 23-án kerül sor. 10. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja A doktori képzésre történő jelentkezés díja a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006 (XI. 27.) számú Kormányrendelet alapján Ft. (A felvételi eljárási díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni: ) Az oktatáshoz kapcsolódó költségtérítési díjakat a Gazdálkodási Szabályzat, valamint az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai alapján rektori határozat állapítja meg. Az idegen nyelvű költségtérítéses képzési és felkészülési formára jelentkezők a magyar nyelvű megfelelő díjak kétszeresét térítik meg. 11. A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik AZ INTÉZMÉNY DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA 1101 Budapest, X. Hungária krt Budapest 146, Pf. 15. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1) HM telefon: HM fax: Honlap: NKE TUDOMÁNYSZERVEZŐ KÖZPONT Mb. vezető: Nyári Éva ka. 5

7 Tel.: (+36-1) ; HM Fax: (+36-1) ; HM Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, VI. emelet, 602. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest 146, Pf Honlap: HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. dr. Csikány Tamás ezredes, DSc Tel.: (+36-1) ; HM Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, III. emelet, 314. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest 146, Pf KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. dr. Solymosi József ny. mk. ezredes, DSc Tel.: (+36-1) ; HM ; Fax: (+36-1) ; HM ; Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, VII. emelet, 723. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest 146, Pf Budapest, január 15-én. Prof. Dr. Patyi András rektor

8 7 A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2012/2013. tanévre: 01. Biztonsági tanulmányok kutatási terület Vezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 1. A biztonságpolitika elméleti és gyakorlati problémái. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 2. Az Európai Unió közös biztonság és védelempolitikája. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 3. A jövő kihívásai és az új NATO stratégiai koncepció. Témavezetők: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc Dr. Ujj András egyetemi docens, CSc 4. Védelempolitika nemzetközi trendjei, hazai megvalósulása. Témavezetők: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD 5. A regionális biztonság kérdései. Témavezetők: Dr. Rácz Lajos egyetemi docens, PhD Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 6. Fegyverzet-ellenőrzés, leszerelés és a biztonság. Témavezetők: Dr. Nagy László egyetemi tanár, DSc Dr. N. Rózsa Erzsébet c. egyetemi tanár, CSc 7. A terrorizmus biztonságpolitikai összefüggései. Témavezető: Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár, CSc 02. A védelem társadalomtudományi kérdései kutatási terület Vezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 1. A globális problémák (túlnépesedés, nemzetközi migráció, klímaváltozás, kisebbségi kérdés) hatása a biztonságra és a fenntartható fejlődésre. Témavezetők: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 2. Egy-egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.). Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 3. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból. Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 4. A magyar rendszerváltozás és politikai intézményrendszer (Országgyűlés és bizottságai, önkormányzatok stb.) politikaelméleti és politikatörténeti kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László egyetemi docens, PhD

9 8 5. A nemzeti, az etnikai kisebbségek és a multietnicitás-multikulturalitás politikaelméleti és biztonsági kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László egyetemi docens, PhD 6. A katonai büntetőjog aktuális kérdései. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens, PhD 7. Az emberi jogok problematikája és korlátozásai. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens, PhD 8. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 9. A hivatásos és a szerződéses állomány pályaelhagyásának alakulása, okai és következményei. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 10. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és működésének sajátosságai, valamint a működtetésével kapcsolatos kihívások. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 11. A nők szerepének változása, valamint történeti és strukturális megközelítése a haderőben és a rendvédelmi szerveknél. Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 12. A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 13. A kommunikáció és kultúra kérdései a hadseregben. A multikulturalizmus katonai vetületei. A személyközi és kultúraközi kommunikáció, hivatástudat, értékrend arculat. PR stratégiák a honvédségnél, rendőrségnél, valamint vám- és pénzügyőrségnél. Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 14. Válsággócok kultúrtörténeti háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 15. Etika és katonai cselekvés. A fegyveres testületek. Az értékrend kutatások rendvédelmi hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 16. A közszolgálat és etika elméleti és gyakorlati kérdései a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 17. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális-, civilizációs háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 18. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 19. A kompetencia-fejlesztés lehetőségei és tapasztalatai egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében. Témavezető: Dr. Szabó Szilvia főiskolai docens, PhD 20. A katonai pálya motiválásának empirikus vizsgálata. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD

10 21. A XXI. század parancsnokának jellemző vonásai, értékközvetítő szerepe. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 22. A NATO hadseregek oktatási-nevelési-képzési rendszerének elemzése, összehasonlítása. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 23. A katonai vezetők viselkedés-befolyásolás módszereinek elemzése. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 24. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai. Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 25. A hadtudomány társadalom- és szervezet pszichológiai kérdései. Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 26. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései. Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Normasértő cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bűncselekmény, korrupció) tendenciái a szerződéses állomány körében. Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 03. A hadtudomány általános elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. A hadtudomány fejlődésének lehetséges irányai, a hadügy és a politika viszonya a demokratikus társadalmakban Témavezetők: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc Dr. Fregán Beatrix, PhD 2. A hadászat, hadművelet és harcászat elmélete és gyakorlata napjaink háborús- és nem háborús katonai műveleteiben. Témavezető: Dr. Gőcze István egyetemi docens, PhD 3. A háború és a fegyveres küzdelem megjelenése a hadtudományban és napjaink katonai konfliktusaiban. Témavezetők: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD Dr. Németh József Lajos, PhD 4. Az ENSZ, EBESZ és EU vezette válságkezelő műveletek elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 5. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) és a humanitárius szervezetek helye, szerepe a katonai műveletekben. Témavezetők: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc Dr. Fischl Vilmos, PhD 6. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem elmélete és gyakorlata. Az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus. Témavezetők: Dr. Resperger István PhD Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 7. Napjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc

11 10 8. A többnemzeti, összhaderőnemi műveletek elméletének és gyakorlatának haditengerészeti jellemzői. Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD 04. Védelmi igazgatás elmélete kutatási terület Vezető: Dr. habil. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása. Témavezető: Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 2. A katasztrófavédelmi tevékenységek szakelmélete. A beavatkozó erők működéséhez szükséges igények kielégítésének feltételei. A védelmi igazgatás rendszerének korszerűsítése a megtörtént katasztrófák kezelésének tapasztalatai alapján. Témavezetők: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 3. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetően. A szakmai követelményrendszer megalkotása a szervezetek technikai fejlesztéséhez. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos egyetemi docens, PhD 4. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezető: Dr. Nagy Lajos, PhD 5. A honvédelem hazai rendszere. A védelmi igazgatás helye és szerepe a honvédelem rendszerében. Témavezető: Dr. Lakatos László egyetemi docens, PhD 6. A védelmi szakemberek pszichés terhei katasztrófák során, a káros következmények elleni védelem lehetséges formái, módszerei. Témavezető: Dr. Hornyacsek Julia egyetemi docens, PhD 05. Hadművészet elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 4. A magyar királyi Honvéd Légierő története. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 5. A magyar katonai felsőoktatás múltja, jelene és jövője. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus

12 6. A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 7. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története a XIX. - XX. században. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 9. A szárazföldi csapatok fejlődésének irányai és tartalma a XXI. században. Témavezető: Dr. Resperger István, PhD 10. A nemzetközi szervezetek által vezetett műveletek kiemelten ezek műszaki támogatásának tapasztalatai. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 11. A légierő csapatok (légvédelmi rakéta-, repülő-, és légtérellenőrző csapatok) harcászatának (alkalmazásának) fő kérdései a háborús- és a nem háborús katonai műveletek során. Témavezetők: Dr. Lükő Dénes egyetemi docens, CSc, Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 12. A légierő vezetésének és irányításának fő kérdései, részvétele az összhaderőnemi műveletekben és tűztámogatásban. Témavezetők: Dr. Lükő Dénes egyetemi docens, CSc, Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 13. A légierő alkalmazásának lehetőségei válságreagáló műveletekben és aszimmetrikus hadviselés viszonyai között. A magyar légierő csapatainak részvétele nemzetközi missziókban. Témavezetők: Dr. Lükő Dénes egyetemi docens, CSc, Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 14. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatása. Témavezető: Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 15. A robbanózárak mentesítésének, hatástalanításának új módszerei és eszközei, különös tekintettel a humanitárius aknamentesítés és a békefenntartás sajátos követelményeire. Témavezető: Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 16. A csapatok megóvásának (Force protection) műszaki támogatási feladatai. Témavezetők: Dr. Kovács Zoltán, egyetemi docens, PhD, Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 17. A NATO Azonnali Reagálású Erők (NRF) váltásaiba felajánlható műszaki alegységek és eszközök vizsgálata a várható műszaki támogatási feladatok függvényében. Témavezetők: Dr. habil. Horváth Tibor c. egyetemi tanár, PhD, Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 18. Az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerű elvei, módszerei. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 19. Az ABV környezetben folyó katonai műveletek lehetőségei a túlélés biztosítása mellett. Lehetséges ABV katasztrófák hatása a polgári lakosságra és a túlélés feltételeinek biztosí-

13 12 tását elősegítő feladatok rendszerezése. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 20. Az ABV-védelmi biztosítás, támogatás elmélete és gyakorlata. A mentesítésben bekövetkezett technológiai változás hatása a csapatok tevékenységére különös tekintettel az új normák megállapítására. Témavezető: Dr. Berek Tamás egyetemi adjunktus, PhD 21. A válságkezelés és a béketámogató műveletek tűztámogatásának, kiemelten a tüzérségi tűztámogatás elvei, lehetőségei. Témavezetők: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 22. Korszerű automatizált harc- és tűzvezetési rendszerek alkalmazása és fejlesztésének lehetőségei a NATO, továbbá a világ fejlett haderőiben. Témavezetők: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 23. Regionális körzetek védelemföldrajza. Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 24. Válságkörzetek biztonságföldrajza. Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 25. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai, a katonaföldrajzi értékelések. Témavezető: Dr. habil. Gőcze István egyetemi docens, PhD 06. Védelmi logisztika és védelemgazdaság kutatási terület Vezető: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete. Témavezető: Dr. Réger Béla egyetemi docens, PhD 2. A haderő mobilitását támogató katonai közlekedési képességek biztosításának lehetőségei. A katonai műveletek közlekedési támogatásának elmélete. A magyar közlekedési rendszer fejlődésére ható honvédelmi tényezők, a terrorizmus és a közlekedés. Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 3. Haditechnikai eszközök rendszeresítése, rendszerben tartása, rendszerből való kivonása. Témavezető: Dr. Kende György egyetemi tanár, DSc 4. Technikai támogatás elmélete és gyakorlata, a haditechnikai eszközök összehasonlítása és adott feladatra történő kiválasztása. Témavezető: Dr. Gyarmati József egyetemi docens, PhD 5. A védelmi gazdálkodás, erőforrás és költség felhasználás hatékony megvalósításának módszertani lehetőségei. Témavezető: Dr. Balla Tibor, PhD 6. Katonai műveletek egészségügyi biztosítása, az egészségügyi kiürítés rendszere, módszerei, a katonai egészségügyi alkalmassági követelmények változása az új szövetségi kihívások tükrében. Katonai egészségügy sürgősségi betegellátásának elméleti és gyakorlati kérdései békében és műveletekben a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében. Témavezető: Dr. Svéd László, PhD

14 7. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére. Témavezető: Dr. Schandl László, PhD A védelemgazdasági tervek és folyamatok elemzése. A védelemgazdasági rendszerek összehasonlító, controlling-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 9. A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései. Témavezető: Dr. Király László, CSc 10. A katonai alkalmazhatóságú eszközrendszerek teljes életciklusra vonatkoztatott költséghatékonyságának vizsgálata. Témavezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 11. Nem konvencionális módszerek a stresszhelyzet csökkentésére és az állóképesség fokozására hadszíntéren és békeidőszakban. Témavezető: Dr. Hegyi Gabriella, PhD 07. Nemzetbiztonság és rendvédelem tudományszak Szakvezető: Dr. Rácz Lajos, egyetemi docens, PhD 1. A magyar nemzetbiztonsági intézményrendszer stratégiai szintű vizsgálata: a szolgálatok működési feltételeiben, feladataiban, szervezésében, eszközrendszerében, tevékenységében, vezetésében, irányításában, felügyeletében, ellenőrzésében és együttműködésében bekövetkezett változások elemzése és értékelése, az elődszervezetek története. Témavezetők: Dr. Boda József címzetes egyetemi docens, PhD Dr. Rácz Lajos egyetemi docens, PhD 2. A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elméleti kérdései és gyakorlati módszertana. Témavezetők: Dr. Rácz Lajos egyetemi docens, PhD Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD 3. A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepvállalása és együttműködése a NATO és az EU előtt álló kihívások kezelésében. A Szövetség és az Unió felderítő-információs rendszere. Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond címzetes egyetemi docens, PhD 4. A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés elvei és szektor-specifikus (katonai/ polgári hírszerzés, elhárítás, alkotmányvédelem) sajátosságai. Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD 5. Válságkörzetek elemzése Magyarország nemzetbiztonsága tükrében. Témavezető: Dr. Szilvágyi Tibor, PhD 6. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a nemzetközi válságkezelésben és a békeműveletek támogatásában. Témavezetők: Dr. Boda József címzetes egyetemi docens, PhD Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD 7. A titkos információgyűjtés és adatszerzés technikai biztosítása a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek számára. Témavezető: Dr. Boda József címzetes egyetemi docens, PhD

15 14 8. Rendészeti elvek és eljárások, rendészeti szervezetek és intézmények, felkészítés az Európai Unióban. Témavezető: Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár, CSc 9. Az Európai Unió és Magyarország biztonsági rendszere. A migráció a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az Európai Unióban, hazánk szerepe a Schengeni határellenőrzési rendszerben. Rendészeti tisztképzés. Témavezetők: Dr. Gubicza József egyetemi docens, PhD Dr. Varga János főiskolai tanár, PhD 10. A rendvédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika és alkalmazási elmélete. Témavezető: Dr. Zsigovits László címzetes egyetemi docens, PhD 11. Az Európai Unió és hazánk rendvédelmi stratégiája, belső biztonsági-, védelmi rendszere, a rendvédelmi szervek vezetési- szakelméleti- és felkészítési kérdései. Témavezető: Dr. Kónya József címzetes egyetemi docens, PhD 12. A rendvédelmi szervek fejlődésének történelmi összefüggései. A magyar állam rendvédelmi testületei, csapaterős tevékenységei a magyar rendvédelem történetében. Témavezető: Dr. Parádi József főiskolai tanár, CSc 08. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 1. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök. Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, DSc 2. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra informatikai rendszereinek védelme (területek, feladatok, módszerek és alkalmazások). Témavezető: Dr. Muha Lajos főiskolai tanár, PhD 3. A digitális tábori hírrendszerekre történő áttérés hatása a tábori híradás megszervezésére, a híradás szervezeti és tevékenység rendjére. Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 4. Információs műveletek elmélete. Témavezető: Dr. Haig Zsolt egyetemi tanár, PhD 5. Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei. Témavezető: Dr. Ványa László egyetemi docens, PhD 6. Speciális szárazföldi erők védelmét és képességeit növelő elektronikai eszközök alkalmazásának lehetőségei. A szárazföldi csapatok elektronikai védelmét biztosító eljárások. Témavezető: Dr. Vass Sándor, PhD 7. Összadatforrású felderítés. Témavezető: Dr. Kovács László egyetemi tanár, PhD 8. Hadszíntér digitalizáció és vezeték nélküli információs rendszerek. Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD

16 15 9. A Hálózat Nyújtotta Képesség, hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetőségei az MH kommunikációs rendszerében. Témavezető: Dr. Fekete Károly egyetemi adjunktus, PhD 10. Közigazgatási, rendőrségi és katasztrófavédelmi informatikai rendszerek hazai és külföldi tapasztalatai. Témavezető: Dr. Négyesi Imre egyetemi docens, PhD

17 16 A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2012/2013. tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület Területvezető: Prof. dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének infrastrukturális kérdései Témavezető: Dr. Baráth Sándor, CSc 2. Polgári és katonai repülőterek, valamint a légi közlekedést biztosító létesítmények létesítésének, építésének, fenntartásának és üzemeltetésének újszerű kérdései, figyelemmel az ICAO/EU szabályaira és a NATO előírásaira, valamint a környezetvédelem kérdéseire Témavezető: Dr. Baráth Sándor, CSc 3. A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, különös tekintettel a haderő átalakítására és a hivatásos haderőre történő áttérésből adódó követelményekre, valamint a missziós feladatok elhelyezési kérdéseire Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 4. A kritikus infrastruktúra fogalmi rendszere, veszélyeztető tényezői, hazai és nemzetközi szabályozása, valamint védelmi képességeik növelése Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 5. Védett létesítmények tervezésének, méretezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései- különös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekre- valamint az állami alkalmazásból kivont létesítmények további hasznosításának lehetőségei Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 6. Védett létesítmények üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a NATO ajánlásokban szereplő alapelvekre Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor, PhD 7. Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására Témavezető: Prof. Dr. Lukács László, CSc 8. Bűnös célú/terrorista robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei Témavezető: Prof. Dr. Lukács László, CSc 9. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai az ország védelmi képességének fejlesztése és a katasztrófavédelmi feladatok követelményeinek figyelembevételével Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor, CSc

18 A kritikus infrastruktúrák katasztrófák hatásaival szembeni érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetséges formái, módszerei, a gyakorlati megvalósítás elvei és követelményrendszere Témavezető: Dr. Tóth Rudolf, PhD 02. Haditechnika és robotika kutatási terület Területvezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly ny. mk. ezredes, DSc 1. A fegyverzettechnikai fejlesztés, korszerűsítés (FEKOR) filozófiája és stratégiája, valamint a hatékonyságfokozás katonai, műszaki, gazdasági összefüggései Témavezető: Prof. Dr. Ungvár Gyula, DSc 2. Automatikus repülésszabályozó rendszerek tervezése Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 3. A haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), műszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc 4. Minőségügy-katonai minőségügy, szabványosítás Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc. 5. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor, CSc 6. A Magyar Honvédségben rendszeresített átkelő-, hídépítő gépek és eszközök alkalmazásának lehetőségei különleges viszonyok között Témavezetõ: Dr. Kovács Tibor, PhD 7. A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata Theory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO. Témavezető: Prof. Dr. Kende György, DSc 8. Számítógéppel támogatott modellezés, tervezés, gyártás és felújítási technológiák, eljárások alkalmazása a haditechnikai fejlesztésekben, javítási technológiák kidolgozásában. Témavezető: Dr. Sipos Jenő, PhD 9. Az MH repülőcsapatai bázisszintű repülőműszaki biztosításának lehetőségei Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula, CSc 10. Az MH katonai helikopterei alkalmazásának műszaki és üzembentartási kérdései Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula, CSc 11. Haditechnikai eszközök fejlődése, harcászati-műszaki elemzése és értékelése Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc 12. Pilóta nélküli légijárművek tervezése és azok műveleti területi alkalmazása Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 13. Haditechnikai eszközök összehasonlító elemzése Témavezető: Dr. Gyarmati József, PhD

19 A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén Studying chess and its information technology background to find analogies and application possibilities regarding battlefield operations, armaments development, decision making, military training and education Témavezető: Prof. Dr. Kende György, DSc 15. Military Robotics and Modern Control Engineering Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 16. Korszerű szenzorok illetve az azok által szolgáltatott információk feldolgozása, valamint ezek haditechnikai alkalmazási lehetősége Témavezető: Dr. Gyulai Gábor, PhD 17. Bolyai János hadmérnök korszakalkotó életműve és hatása a műszaki és más tudományokra Témavezető: Dr. Ács Tibor, DSc 18. A műszaki harcanyagok korszerűsítésének lehetőségei Témavezető: Dr. Kovács Zoltán, PhD 19. Repülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei Témavezető: Dr. Szilvássy László, PhD 03. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció kutatási terület Területvezető: Prof. Dr. Haig Zsolt okl. mk. ezredes, PhD, egyetemi tanár 1. Együtt települt "VHF,"L" ("S") és "X" hullámtartományú radarokból álló, hálózat-centrikus légtérellenőrző radar rendszer rendszer-elemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric (NC) aspects and requirements of the Collocated Multi- Band Radar System (CMBRS) Composed of "VHF,"L" ("S") and "X" Band Radars Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 2. Nagyteljesítményű iker VHF radar rendszer hálózat-központú rendszerelemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric aspects and requirements of twin VHF Radar System Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 3. "In Situ" radar performancia vizsgálatok Performance mesaurements of radar "In Situ" Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 4. Korszerű technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD 5. A műholdas távközlésben alkalmazott VSAT alapú adatátvitel vételi lehetőségeinek vizsgálata Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD

20 6. Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD 7. Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD A kriptográfia alkalmazása Témavezető: Dr. Kovács Attila, PhD 9. Információs terrorizmus módszerei és eszközrendszere Témavezető: Dr. Kovács László, PhD 10. Pilóta nélküli repülőgépek sárkány-, hajtómű-, fedélzeti elektronika-, hasznos teher- és földi irányító rendszereinek kutatása Research of Unmanned Aerial Vehicles: airframe, propulsion, avionics, payload, ground control station Témavezető: Dr. Makkay Imre, CSc 11. Az informatikai rendszerek védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos, PhD 12. A kritikus információs infrastruktúrák védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos, PhD 13. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 14. Új generációs Internet-technológiákhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó védelmi (katonai) feladatok Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 15. Informatikai rendszerek a védelmi igazgatásban, valamint a rendőrségi, katasztrófavédelmi szervezetekben Témavezető: Dr. Négyesi Imre, PhD 16. A Magyar Honvédség tábori tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Négyesi Imre, PhD 17. Korszerű rádiófrekvenciás eszközök, rendszerek, valamint eljárások katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András, PhD 18. Mikrovezérlők és programvezérelt áramkörök katonai és veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András, PhD 19. Alternatív kommunikációs megoldások a védelmi szférában Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán, PhD 20. Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsőoktatásban Use of e-learning and distance learning in military higher education Témavezető: Dr. Seres György, DSc 21. A katonai rendszerek modellezése Modelling of military systems Témavezető: Dr. Seres György, DSc

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2013 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 BEVEZETÉS Tisztelt Pályázók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2015 1 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Katonai Műszaki. Doktori Iskola. Prof. Dr. Solymosi József J. ny. ezds, DSc. kvezető

Katonai Műszaki. Doktori Iskola. Prof. Dr. Solymosi József J. ny. ezds, DSc. kvezető KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Alapítva: 2002 évben Tájékoztató a Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományos tevékenys kenységéről Prof. Dr. Solymosi József J ny. ezds, DSc. DI

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése 9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai Kódszám Tantárgy Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése ZNEBKD00200 KUTATÁSI TERÜLETEN KÍVÜLI TANTÁRGYAK ZNEBKD00101 K Katonai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Hadtáp és Pénzügyi Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren 2) Az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar kontingensek logisztikai szakállománya felkészítésének

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 1. Név (titulus) Szakterület Kutatási terület Oktatott tárgyak Dr. habil. Resperger István ezredes 2. Simon László alezredes, katonai elhárítás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet aszimmetrikus

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására

A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány pályázati felhívása légiközlekedéssel kapcsolatos oktató- és kutatómunka támogatására A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány (AMKMA, a továbbiakban:

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

2002 óta védett: S.sz Név Téma címe Témavezető Dátum Okl.sz.

2002 óta védett: S.sz Név Téma címe Témavezető Dátum Okl.sz. 2002 óta védett: S.sz Név Téma címe Témavezető Dátum Okl.sz. 1. Pintér István ezds. 2. Lévai Zoltán ezds. 3. Gyulai Gábor alez. 4. Földi László örgy. 5. Lénárt Sándor örgy. IV/N 6. Csutorás Gábor alez.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Budapest 2010 ZMNE KMDI Budapest 2010 1 ZMNE KMDI Szerkesztette: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy 2 ZMNE KMDI TARTALOMJEGYZÉK A szabályzatban

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ 1 A 2007. ÉVRE KUTATÁSI PROGRAMOK KIEMELT KUTATÁSI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Időpont: 2012. november 30. 9.00 Helyszín: Egyetemi Központ, Rektori tárgyalóterem (121.) Jelen vannak:

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR A katonai felsőoktatás egyetlen képzés- és tudáscentruma Magyarországon

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Alapítva: 2002 évben TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Alapítva: 2002 évben TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Alapítva: 2002 évben TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA 2011/2012. TANÉV HALLGATÓINAK A KÉPZÉSI RENDSZERHEZ 2011 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben