ELŐSZÓ. Budapest, január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője"

Átírás

1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012

2 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás A képzés célja A képzési formák A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok Jelentkezés a doktori képzésre A pályázat benyújtásának módja A pályázat benyújtásának határideje A felvételi meghallgatás A felvételi eljárás értékelési rendje Pótfelvételi A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik... 5 A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái... 7 A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái Mellékletek Jelentkezési lap Jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek Világnyelvek jegyzéke... 31

3 2 ELŐSZÓ Tisztelt Pályázók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsősorban a védelmi szférában, a biztonság területén kutató szakembereknek biztosít évek óta lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit utánpótlásához. Az NKE a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés és az ahhoz kapcsolódó fokozatszerzési eljárás folytatására. Az egyetem a Hadtudományok tudományágban, valamint a Katonai műszaki tudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola és a Katonai Műszaki Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai és oktatóinak legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu). A doktori képzésre történő jelentkezéshez elszántságot, a doktori képzésben kitartást, szellemi gyarapodást, jó eredményeket és sikereket kívánok a magam és kollégáim nevében minden pályázónak! Budapest, január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

4 3 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni doktori felkészülésre a 2012 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. Az NKE HHK (ZMNE) a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő PhD doktori fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott tudományszak magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés, oktatási, illetve kutatási terét az NKE HHK akkreditált doktori iskolái biztosítják. 1. A képzés célja A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 2. A képzési formák A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: a) szervezett állami ösztöndíjas képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejű (nappali); b) szervezett költségtérítéses képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejű (nappali) képzés; részidejű (levelező) képzés; egyéni képzés. c) egyéni költségtérítéses felkészülésben. Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkező oktató, kutató pályázhat, ha jelentős saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tud igazolni. A képzésben való részvétel feltételei (az egyéni felkészülésre történő felvételnél is az alábbi feltételek szerint kell eljárni): 1) felvételi pályázat benyújtása; 2) a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozata; 3) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata; 4) a doktori iskolák javaslata és a Doktori és Habilitációs Tanács (DHT) döntése a felvételről; 5) a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak igazolt megléte. 3. Az NKE HHK doktori iskolái és a tudományszakok I. Hadtudományi doktori iskola 1) Biztonsági tanulmányok; 2) A védelem társadalomtudományi kérdései; 3) Hadtudomány általános elmélete; 4) Védelmi igazgatás elmélete; 5) Hadművészet elmélete;

5 6) Védelmi logisztika és védelemgazdaság; 7) Nemzetbiztonság és rendvédelem; 8) A védelmi informatika és kommunikáció elmélete. II. Katonai műszaki doktori iskola 1) Katonai műszaki infrastruktúra elmélete; 2) Haditechnika és robotika; 3) Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; 4) Környezetbiztonság és katasztrófavédelem; 5) Közlekedési logisztika, védelemgazdaság; 6) Biztonságtechnika; 7) Védelmi igazgatás. Az adott tudományszakokon belül kutatási témák találhatók. Ezek listája az Intézmény honlapjáról január 15. után letölthető Felvételi tájékoztató kiadványban tanulmányozható. 4. Jelentkezés a doktori képzésre A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést az NKE Doktori Szabályzat 17. -ban meghatározott módon kell benyújtani a meghirdetett határidőig. A jelentkezési lap formáját a felvételi tájékoztató melléklete tartalmazza. Doktori képzésre mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel és legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek, akik előzetes tudományos tevékenységüket publikációkkal igazolják. A végzettséget, nyelvismeretet tanúsító hazai és külföldi oklevelek elismerése a Doktori Szabályzat 2. -ban felsorolt jogszabályok, valamint a évi C. törvény (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről) alapján történik. 5. A pályázat benyújtásának módja 4 A kitöltött jelentkezési lapot az Intézmény rektorának címezve a honvédelmi és rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú jelentkezői részéről a szolgálati út betartásával postai úton, vagy az Intézmény ügyviteli rendszerén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell az NKE Tudományszervező Központba (H-1101 Budapest, Hungária krt ) eljuttatni. A jelentkezést tartalmazó borítékot a JELENTKEZÉS DOKTORI KÉPZÉSRE felirattal is el kell látni. 6. A pályázat benyújtásának határideje A felvételi pályázat benyújtásának határideje április 02. A beérkezett pályázatot a Tudományszervező Központ formai szempontból megvizsgálja, a hiányos pályázatot benyújtókat felszólítja a hiány pótlására. Amennyiben a hiánypótlás április 30-ig nem történik meg, a jelentkezést az NKE elutasítja. 7. A felvételi meghallgatás A pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítő jelentkezőket a doktori iskolák vezetői május között felvételi meghallgatásra hívják be. A felvételi meg-

6 hallgatás célja a jelentkező habitusának, addigi tudományos tevékenységének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése. 8. A felvételi eljárás értékelési rendje A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat 19. alapján értékeli a jelentkezőt. A sikeres felvételhez nappali és levelező képzésnél legalább 60, egyéni képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges. Ezen pontértéken belül a habitusra nappali és levelező képzésnél 20, egyéni képzésnél 25, egyéni felkészülés esetében 30 pont, és az addigi tudományos tevékenység értékelési területein nappali és levelező képzésnél 25, egyéni képzésnél és egyéni felkészülés esetén pont elérése kötelező. A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, és azt a sorrend megállapításával továbbítja a DHT-hoz. A DHT június hónapban dönt a pályázó felvételéről, illetve kérelmének elutasításáról. A felvételi döntésről a jelentkezők július 31-ig levélben értesítést kapnak. A 2012 szeptemberében kezdődő tanévre felvehető hallgatók keretlétszáma az Intézmény doktori iskoláiban: a) Hadtudományi Doktori Iskola: 40 fő; b) Katonai Műszaki Doktori Iskola: 40 fő. 9. Pótfelvételi Pótfelvételit az egyetem abban az esetben hirdet, ha doktori iskolák keretlétszámai nincsenek betöltve. A pótfelvételire a teljes pályázati anyag benyújtásával július 30-ig lehet jelentkezni a tavaszi felvételi eljárásnál megadott módon, formában és címre. Hiánypótlásra ez esetben nincs lehetőség. Pótfelvételi meghirdetése esetén a felvételi meghallgatásra augusztus 23-án kerül sor. 10. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja A doktori képzésre történő jelentkezés díja a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006 (XI. 27.) számú Kormányrendelet alapján Ft. (A felvételi eljárási díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni: ) Az oktatáshoz kapcsolódó költségtérítési díjakat a Gazdálkodási Szabályzat, valamint az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai alapján rektori határozat állapítja meg. Az idegen nyelvű költségtérítéses képzési és felkészülési formára jelentkezők a magyar nyelvű megfelelő díjak kétszeresét térítik meg. 11. A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik AZ INTÉZMÉNY DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA 1101 Budapest, X. Hungária krt Budapest 146, Pf. 15. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1) HM telefon: HM fax: Honlap: NKE TUDOMÁNYSZERVEZŐ KÖZPONT Mb. vezető: Nyári Éva ka. 5

7 Tel.: (+36-1) ; HM Fax: (+36-1) ; HM Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, VI. emelet, 602. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest 146, Pf Honlap: HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. dr. Csikány Tamás ezredes, DSc Tel.: (+36-1) ; HM Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, III. emelet, 314. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest 146, Pf KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. dr. Solymosi József ny. mk. ezredes, DSc Tel.: (+36-1) ; HM ; Fax: (+36-1) ; HM ; Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, VII. emelet, 723. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest 146, Pf Budapest, január 15-én. Prof. Dr. Patyi András rektor

8 7 A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási témái A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2012/2013. tanévre: 01. Biztonsági tanulmányok kutatási terület Vezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 1. A biztonságpolitika elméleti és gyakorlati problémái. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 2. Az Európai Unió közös biztonság és védelempolitikája. Témavezető: Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 3. A jövő kihívásai és az új NATO stratégiai koncepció. Témavezetők: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc Dr. Ujj András egyetemi docens, CSc 4. Védelempolitika nemzetközi trendjei, hazai megvalósulása. Témavezetők: Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD 5. A regionális biztonság kérdései. Témavezetők: Dr. Rácz Lajos egyetemi docens, PhD Dr. Matus János egyetemi tanár, DSc 6. Fegyverzet-ellenőrzés, leszerelés és a biztonság. Témavezetők: Dr. Nagy László egyetemi tanár, DSc Dr. N. Rózsa Erzsébet c. egyetemi tanár, CSc 7. A terrorizmus biztonságpolitikai összefüggései. Témavezető: Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár, CSc 02. A védelem társadalomtudományi kérdései kutatási terület Vezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 1. A globális problémák (túlnépesedés, nemzetközi migráció, klímaváltozás, kisebbségi kérdés) hatása a biztonságra és a fenntartható fejlődésre. Témavezetők: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 2. Egy-egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.). Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 3. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból. Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 4. A magyar rendszerváltozás és politikai intézményrendszer (Országgyűlés és bizottságai, önkormányzatok stb.) politikaelméleti és politikatörténeti kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László egyetemi docens, PhD

9 8 5. A nemzeti, az etnikai kisebbségek és a multietnicitás-multikulturalitás politikaelméleti és biztonsági kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László egyetemi docens, PhD 6. A katonai büntetőjog aktuális kérdései. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens, PhD 7. Az emberi jogok problematikája és korlátozásai. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens, PhD 8. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 9. A hivatásos és a szerződéses állomány pályaelhagyásának alakulása, okai és következményei. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 10. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és működésének sajátosságai, valamint a működtetésével kapcsolatos kihívások. Témavezető: Dr. Kiss Zoltán László egyetemi docens, PhD 11. A nők szerepének változása, valamint történeti és strukturális megközelítése a haderőben és a rendvédelmi szerveknél. Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 12. A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 13. A kommunikáció és kultúra kérdései a hadseregben. A multikulturalizmus katonai vetületei. A személyközi és kultúraközi kommunikáció, hivatástudat, értékrend arculat. PR stratégiák a honvédségnél, rendőrségnél, valamint vám- és pénzügyőrségnél. Témavezető: Dr. Vincze Lajos egyetemi tanár, CSc 14. Válsággócok kultúrtörténeti háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 15. Etika és katonai cselekvés. A fegyveres testületek. Az értékrend kutatások rendvédelmi hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 16. A közszolgálat és etika elméleti és gyakorlati kérdései a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél. Témavezetők: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 17. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális-, civilizációs háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 18. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 19. A kompetencia-fejlesztés lehetőségei és tapasztalatai egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében. Témavezető: Dr. Szabó Szilvia főiskolai docens, PhD 20. A katonai pálya motiválásának empirikus vizsgálata. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD

10 21. A XXI. század parancsnokának jellemző vonásai, értékközvetítő szerepe. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 22. A NATO hadseregek oktatási-nevelési-képzési rendszerének elemzése, összehasonlítása. Témavezető: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 23. A katonai vezetők viselkedés-befolyásolás módszereinek elemzése. Témavezető: Dr. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 24. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai. Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 25. A hadtudomány társadalom- és szervezet pszichológiai kérdései. Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 26. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései. Témavezető: Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc Normasértő cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bűncselekmény, korrupció) tendenciái a szerződéses állomány körében. Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 03. A hadtudomány általános elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 1. A hadtudomány fejlődésének lehetséges irányai, a hadügy és a politika viszonya a demokratikus társadalmakban Témavezetők: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc Dr. Fregán Beatrix, PhD 2. A hadászat, hadművelet és harcászat elmélete és gyakorlata napjaink háborús- és nem háborús katonai műveleteiben. Témavezető: Dr. Gőcze István egyetemi docens, PhD 3. A háború és a fegyveres küzdelem megjelenése a hadtudományban és napjaink katonai konfliktusaiban. Témavezetők: Dr. Deák János tudományos főmunkatárs, PhD Dr. Németh József Lajos, PhD 4. Az ENSZ, EBESZ és EU vezette válságkezelő műveletek elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 5. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) és a humanitárius szervezetek helye, szerepe a katonai műveletekben. Témavezetők: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc Dr. Fischl Vilmos, PhD 6. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem elmélete és gyakorlata. Az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus. Témavezetők: Dr. Resperger István PhD Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 7. Napjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc

11 10 8. A többnemzeti, összhaderőnemi műveletek elméletének és gyakorlatának haditengerészeti jellemzői. Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD 04. Védelmi igazgatás elmélete kutatási terület Vezető: Dr. habil. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása. Témavezető: Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 2. A katasztrófavédelmi tevékenységek szakelmélete. A beavatkozó erők működéséhez szükséges igények kielégítésének feltételei. A védelmi igazgatás rendszerének korszerűsítése a megtörtént katasztrófák kezelésének tapasztalatai alapján. Témavezetők: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 3. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetően. A szakmai követelményrendszer megalkotása a szervezetek technikai fejlesztéséhez. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos egyetemi docens, PhD 4. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezető: Dr. Nagy Lajos, PhD 5. A honvédelem hazai rendszere. A védelmi igazgatás helye és szerepe a honvédelem rendszerében. Témavezető: Dr. Lakatos László egyetemi docens, PhD 6. A védelmi szakemberek pszichés terhei katasztrófák során, a káros következmények elleni védelem lehetséges formái, módszerei. Témavezető: Dr. Hornyacsek Julia egyetemi docens, PhD 05. Hadművészet elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 4. A magyar királyi Honvéd Légierő története. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 5. A magyar katonai felsőoktatás múltja, jelene és jövője. Témavezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus

12 6. A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 7. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története a XIX. - XX. században. Témavezető: Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 9. A szárazföldi csapatok fejlődésének irányai és tartalma a XXI. században. Témavezető: Dr. Resperger István, PhD 10. A nemzetközi szervezetek által vezetett műveletek kiemelten ezek műszaki támogatásának tapasztalatai. Témavezető: Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 11. A légierő csapatok (légvédelmi rakéta-, repülő-, és légtérellenőrző csapatok) harcászatának (alkalmazásának) fő kérdései a háborús- és a nem háborús katonai műveletek során. Témavezetők: Dr. Lükő Dénes egyetemi docens, CSc, Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 12. A légierő vezetésének és irányításának fő kérdései, részvétele az összhaderőnemi műveletekben és tűztámogatásban. Témavezetők: Dr. Lükő Dénes egyetemi docens, CSc, Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 13. A légierő alkalmazásának lehetőségei válságreagáló műveletekben és aszimmetrikus hadviselés viszonyai között. A magyar légierő csapatainak részvétele nemzetközi missziókban. Témavezetők: Dr. Lükő Dénes egyetemi docens, CSc, Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 14. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatása. Témavezető: Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 15. A robbanózárak mentesítésének, hatástalanításának új módszerei és eszközei, különös tekintettel a humanitárius aknamentesítés és a békefenntartás sajátos követelményeire. Témavezető: Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 16. A csapatok megóvásának (Force protection) műszaki támogatási feladatai. Témavezetők: Dr. Kovács Zoltán, egyetemi docens, PhD, Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 17. A NATO Azonnali Reagálású Erők (NRF) váltásaiba felajánlható műszaki alegységek és eszközök vizsgálata a várható műszaki támogatási feladatok függvényében. Témavezetők: Dr. habil. Horváth Tibor c. egyetemi tanár, PhD, Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 18. Az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerű elvei, módszerei. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 19. Az ABV környezetben folyó katonai műveletek lehetőségei a túlélés biztosítása mellett. Lehetséges ABV katasztrófák hatása a polgári lakosságra és a túlélés feltételeinek biztosí-

13 12 tását elősegítő feladatok rendszerezése. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 20. Az ABV-védelmi biztosítás, támogatás elmélete és gyakorlata. A mentesítésben bekövetkezett technológiai változás hatása a csapatok tevékenységére különös tekintettel az új normák megállapítására. Témavezető: Dr. Berek Tamás egyetemi adjunktus, PhD 21. A válságkezelés és a béketámogató műveletek tűztámogatásának, kiemelten a tüzérségi tűztámogatás elvei, lehetőségei. Témavezetők: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 22. Korszerű automatizált harc- és tűzvezetési rendszerek alkalmazása és fejlesztésének lehetőségei a NATO, továbbá a világ fejlett haderőiben. Témavezetők: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 23. Regionális körzetek védelemföldrajza. Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 24. Válságkörzetek biztonságföldrajza. Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 25. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai, a katonaföldrajzi értékelések. Témavezető: Dr. habil. Gőcze István egyetemi docens, PhD 06. Védelmi logisztika és védelemgazdaság kutatási terület Vezető: Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete. Témavezető: Dr. Réger Béla egyetemi docens, PhD 2. A haderő mobilitását támogató katonai közlekedési képességek biztosításának lehetőségei. A katonai műveletek közlekedési támogatásának elmélete. A magyar közlekedési rendszer fejlődésére ható honvédelmi tényezők, a terrorizmus és a közlekedés. Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 3. Haditechnikai eszközök rendszeresítése, rendszerben tartása, rendszerből való kivonása. Témavezető: Dr. Kende György egyetemi tanár, DSc 4. Technikai támogatás elmélete és gyakorlata, a haditechnikai eszközök összehasonlítása és adott feladatra történő kiválasztása. Témavezető: Dr. Gyarmati József egyetemi docens, PhD 5. A védelmi gazdálkodás, erőforrás és költség felhasználás hatékony megvalósításának módszertani lehetőségei. Témavezető: Dr. Balla Tibor, PhD 6. Katonai műveletek egészségügyi biztosítása, az egészségügyi kiürítés rendszere, módszerei, a katonai egészségügyi alkalmassági követelmények változása az új szövetségi kihívások tükrében. Katonai egészségügy sürgősségi betegellátásának elméleti és gyakorlati kérdései békében és műveletekben a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében. Témavezető: Dr. Svéd László, PhD

14 7. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére. Témavezető: Dr. Schandl László, PhD A védelemgazdasági tervek és folyamatok elemzése. A védelemgazdasági rendszerek összehasonlító, controlling-szemléletű elemzése Témavezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 9. A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései. Témavezető: Dr. Király László, CSc 10. A katonai alkalmazhatóságú eszközrendszerek teljes életciklusra vonatkoztatott költséghatékonyságának vizsgálata. Témavezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 11. Nem konvencionális módszerek a stresszhelyzet csökkentésére és az állóképesség fokozására hadszíntéren és békeidőszakban. Témavezető: Dr. Hegyi Gabriella, PhD 07. Nemzetbiztonság és rendvédelem tudományszak Szakvezető: Dr. Rácz Lajos, egyetemi docens, PhD 1. A magyar nemzetbiztonsági intézményrendszer stratégiai szintű vizsgálata: a szolgálatok működési feltételeiben, feladataiban, szervezésében, eszközrendszerében, tevékenységében, vezetésében, irányításában, felügyeletében, ellenőrzésében és együttműködésében bekövetkezett változások elemzése és értékelése, az elődszervezetek története. Témavezetők: Dr. Boda József címzetes egyetemi docens, PhD Dr. Rácz Lajos egyetemi docens, PhD 2. A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elméleti kérdései és gyakorlati módszertana. Témavezetők: Dr. Rácz Lajos egyetemi docens, PhD Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD 3. A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepvállalása és együttműködése a NATO és az EU előtt álló kihívások kezelésében. A Szövetség és az Unió felderítő-információs rendszere. Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond címzetes egyetemi docens, PhD 4. A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés elvei és szektor-specifikus (katonai/ polgári hírszerzés, elhárítás, alkotmányvédelem) sajátosságai. Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD 5. Válságkörzetek elemzése Magyarország nemzetbiztonsága tükrében. Témavezető: Dr. Szilvágyi Tibor, PhD 6. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a nemzetközi válságkezelésben és a békeműveletek támogatásában. Témavezetők: Dr. Boda József címzetes egyetemi docens, PhD Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD 7. A titkos információgyűjtés és adatszerzés technikai biztosítása a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek számára. Témavezető: Dr. Boda József címzetes egyetemi docens, PhD

15 14 8. Rendészeti elvek és eljárások, rendészeti szervezetek és intézmények, felkészítés az Európai Unióban. Témavezető: Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár, CSc 9. Az Európai Unió és Magyarország biztonsági rendszere. A migráció a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az Európai Unióban, hazánk szerepe a Schengeni határellenőrzési rendszerben. Rendészeti tisztképzés. Témavezetők: Dr. Gubicza József egyetemi docens, PhD Dr. Varga János főiskolai tanár, PhD 10. A rendvédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika és alkalmazási elmélete. Témavezető: Dr. Zsigovits László címzetes egyetemi docens, PhD 11. Az Európai Unió és hazánk rendvédelmi stratégiája, belső biztonsági-, védelmi rendszere, a rendvédelmi szervek vezetési- szakelméleti- és felkészítési kérdései. Témavezető: Dr. Kónya József címzetes egyetemi docens, PhD 12. A rendvédelmi szervek fejlődésének történelmi összefüggései. A magyar állam rendvédelmi testületei, csapaterős tevékenységei a magyar rendvédelem történetében. Témavezető: Dr. Parádi József főiskolai tanár, CSc 08. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 1. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök. Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, DSc 2. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra informatikai rendszereinek védelme (területek, feladatok, módszerek és alkalmazások). Témavezető: Dr. Muha Lajos főiskolai tanár, PhD 3. A digitális tábori hírrendszerekre történő áttérés hatása a tábori híradás megszervezésére, a híradás szervezeti és tevékenység rendjére. Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 4. Információs műveletek elmélete. Témavezető: Dr. Haig Zsolt egyetemi tanár, PhD 5. Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei. Témavezető: Dr. Ványa László egyetemi docens, PhD 6. Speciális szárazföldi erők védelmét és képességeit növelő elektronikai eszközök alkalmazásának lehetőségei. A szárazföldi csapatok elektronikai védelmét biztosító eljárások. Témavezető: Dr. Vass Sándor, PhD 7. Összadatforrású felderítés. Témavezető: Dr. Kovács László egyetemi tanár, PhD 8. Hadszíntér digitalizáció és vezeték nélküli információs rendszerek. Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD

16 15 9. A Hálózat Nyújtotta Képesség, hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetőségei az MH kommunikációs rendszerében. Témavezető: Dr. Fekete Károly egyetemi adjunktus, PhD 10. Közigazgatási, rendőrségi és katasztrófavédelmi informatikai rendszerek hazai és külföldi tapasztalatai. Témavezető: Dr. Négyesi Imre egyetemi docens, PhD

17 16 A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2012/2013. tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület Területvezető: Prof. dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének infrastrukturális kérdései Témavezető: Dr. Baráth Sándor, CSc 2. Polgári és katonai repülőterek, valamint a légi közlekedést biztosító létesítmények létesítésének, építésének, fenntartásának és üzemeltetésének újszerű kérdései, figyelemmel az ICAO/EU szabályaira és a NATO előírásaira, valamint a környezetvédelem kérdéseire Témavezető: Dr. Baráth Sándor, CSc 3. A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, különös tekintettel a haderő átalakítására és a hivatásos haderőre történő áttérésből adódó követelményekre, valamint a missziós feladatok elhelyezési kérdéseire Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 4. A kritikus infrastruktúra fogalmi rendszere, veszélyeztető tényezői, hazai és nemzetközi szabályozása, valamint védelmi képességeik növelése Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 5. Védett létesítmények tervezésének, méretezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései- különös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekre- valamint az állami alkalmazásból kivont létesítmények további hasznosításának lehetőségei Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 6. Védett létesítmények üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a NATO ajánlásokban szereplő alapelvekre Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor, PhD 7. Katonai és polgári robbantási és bontási feladatok újszerű értelmezése, különös tekintettel a polgári életben alkalmazott hatósági szabályokra, valamint a békefenntartó műveletek/katasztrófavédelmi feladatok sajátosságaira és a környezetvédelmi előírások betartására Témavezető: Prof. Dr. Lukács László, CSc 8. Bűnös célú/terrorista robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei Témavezető: Prof. Dr. Lukács László, CSc 9. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai az ország védelmi képességének fejlesztése és a katasztrófavédelmi feladatok követelményeinek figyelembevételével Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor, CSc

18 A kritikus infrastruktúrák katasztrófák hatásaival szembeni érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetséges formái, módszerei, a gyakorlati megvalósítás elvei és követelményrendszere Témavezető: Dr. Tóth Rudolf, PhD 02. Haditechnika és robotika kutatási terület Területvezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly ny. mk. ezredes, DSc 1. A fegyverzettechnikai fejlesztés, korszerűsítés (FEKOR) filozófiája és stratégiája, valamint a hatékonyságfokozás katonai, műszaki, gazdasági összefüggései Témavezető: Prof. Dr. Ungvár Gyula, DSc 2. Automatikus repülésszabályozó rendszerek tervezése Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 3. A haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), műszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc 4. Minőségügy-katonai minőségügy, szabványosítás Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc. 5. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor, CSc 6. A Magyar Honvédségben rendszeresített átkelő-, hídépítő gépek és eszközök alkalmazásának lehetőségei különleges viszonyok között Témavezetõ: Dr. Kovács Tibor, PhD 7. A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata Theory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO. Témavezető: Prof. Dr. Kende György, DSc 8. Számítógéppel támogatott modellezés, tervezés, gyártás és felújítási technológiák, eljárások alkalmazása a haditechnikai fejlesztésekben, javítási technológiák kidolgozásában. Témavezető: Dr. Sipos Jenő, PhD 9. Az MH repülőcsapatai bázisszintű repülőműszaki biztosításának lehetőségei Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula, CSc 10. Az MH katonai helikopterei alkalmazásának műszaki és üzembentartási kérdései Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula, CSc 11. Haditechnikai eszközök fejlődése, harcászati-műszaki elemzése és értékelése Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc 12. Pilóta nélküli légijárművek tervezése és azok műveleti területi alkalmazása Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 13. Haditechnikai eszközök összehasonlító elemzése Témavezető: Dr. Gyarmati József, PhD

19 A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén Studying chess and its information technology background to find analogies and application possibilities regarding battlefield operations, armaments development, decision making, military training and education Témavezető: Prof. Dr. Kende György, DSc 15. Military Robotics and Modern Control Engineering Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 16. Korszerű szenzorok illetve az azok által szolgáltatott információk feldolgozása, valamint ezek haditechnikai alkalmazási lehetősége Témavezető: Dr. Gyulai Gábor, PhD 17. Bolyai János hadmérnök korszakalkotó életműve és hatása a műszaki és más tudományokra Témavezető: Dr. Ács Tibor, DSc 18. A műszaki harcanyagok korszerűsítésének lehetőségei Témavezető: Dr. Kovács Zoltán, PhD 19. Repülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei Témavezető: Dr. Szilvássy László, PhD 03. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció kutatási terület Területvezető: Prof. Dr. Haig Zsolt okl. mk. ezredes, PhD, egyetemi tanár 1. Együtt települt "VHF,"L" ("S") és "X" hullámtartományú radarokból álló, hálózat-centrikus légtérellenőrző radar rendszer rendszer-elemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric (NC) aspects and requirements of the Collocated Multi- Band Radar System (CMBRS) Composed of "VHF,"L" ("S") and "X" Band Radars Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 2. Nagyteljesítményű iker VHF radar rendszer hálózat-központú rendszerelemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric aspects and requirements of twin VHF Radar System Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 3. "In Situ" radar performancia vizsgálatok Performance mesaurements of radar "In Situ" Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 4. Korszerű technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD 5. A műholdas távközlésben alkalmazott VSAT alapú adatátvitel vételi lehetőségeinek vizsgálata Témavezető: Dr. Fekete Károly, PhD

20 6. Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD 7. Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások Témavezető: Dr. Haig Zsolt, PhD A kriptográfia alkalmazása Témavezető: Dr. Kovács Attila, PhD 9. Információs terrorizmus módszerei és eszközrendszere Témavezető: Dr. Kovács László, PhD 10. Pilóta nélküli repülőgépek sárkány-, hajtómű-, fedélzeti elektronika-, hasznos teher- és földi irányító rendszereinek kutatása Research of Unmanned Aerial Vehicles: airframe, propulsion, avionics, payload, ground control station Témavezető: Dr. Makkay Imre, CSc 11. Az informatikai rendszerek védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos, PhD 12. A kritikus információs infrastruktúrák védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos, PhD 13. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 14. Új generációs Internet-technológiákhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó védelmi (katonai) feladatok Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 15. Informatikai rendszerek a védelmi igazgatásban, valamint a rendőrségi, katasztrófavédelmi szervezetekben Témavezető: Dr. Négyesi Imre, PhD 16. A Magyar Honvédség tábori tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Négyesi Imre, PhD 17. Korszerű rádiófrekvenciás eszközök, rendszerek, valamint eljárások katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András, PhD 18. Mikrovezérlők és programvezérelt áramkörök katonai és veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András, PhD 19. Alternatív kommunikációs megoldások a védelmi szférában Témavezető: Dr. Rajnai Zoltán, PhD 20. Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsőoktatásban Use of e-learning and distance learning in military higher education Témavezető: Dr. Seres György, DSc 21. A katonai rendszerek modellezése Modelling of military systems Témavezető: Dr. Seres György, DSc

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE Békési László 1 Palik Mátyás 2 Rozovicsné Fehér Krisztina 3 Szolnok, 2014 NEOBOOK PLATFORM ALKALMAZÁS A KATONAI REPÜLŐ TANSZÉK PÁLYÁRA IRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉBEN 4 I. RÉSZ A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László)

1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) HHK KÜI Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék Elektronikai Hadviselés Szakcsoport TDK témajavaslatai 1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1.

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. Budapest 2009. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI

Részletesebben

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai Jeszenyi Ildikó A biztonság fenntartásához olyan rendszerre van szükség, amely a veszélyhelyzeteket felismeri, kezeli,

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke.

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. Minősíthető adatkörök jegyzéke I. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. 1. Az Alkotmány 19. -a (3) bekezdésének g), h), i),

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL A titkosszolgálatok ellenőrzése és irányítása A nemzetbiztonsági szakmai tevékenység és személyiségi jogok Az információs társadalom

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben