1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET"

Átírás

1 A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 1. A biztonságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései Témavezető: Prof. Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 2. Globális biztonsági kihívások Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD 3. Az Európai Unió közös kül-, biztonság és védelempolitikája Témavezetők: Prof. Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc Dr. habil. Molnár Anna egyetemi docens 4. NATO kollektív védelmének új feladatai Témavezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 5. Védelempolitika nemzetközi trendjei, hazai megvalósulása Témavezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 6. A katonai műveletek hatása a humán biztonságra Témavezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár 7. Regionális biztonság. Témavezetők: Dr. habil. N. Rózsa Erzsébet egyetemi docens, PhD (Közel-Kelet) Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár (Balkán) Dr. Hettyey András 8. Fegyverzet-ellenőrzés, leszerelés és a biztonság Témavezető: Dr. habil. N. Rózsa Erzsébet c. egyetemi tanár, CSc 9. A terrorizmus biztonságpolitikai összefüggései Témavezető: Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár, CSc 10. Magyarország biztonsága és védelme a hosszú távú globális trendek tükrében (HM) Témavezető: Prof. Dr. Babos Tibor c. egyetemi tanár, PhD

2 2. A VÉDELEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉRDÉSEI KUTATÁSI TERÜLET Kutatási terület vezető: Dr. habil. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak pályaelhagyása, a pályaelhagyás okainak elemzése, arányának csökkentése, a leszerelés után választott életpályák elemzése, a visszatérés lehetőségei (HM) Témavezető: Prof. Kiss Zoltán László egyetemi tanár, PhD 2. Korábbi békeműveletekben (ENSZ, NATO, EU, EBESZ) szerzett magyar tapasztalatok feldolgozása és elemzése (HM) Témavezető: Prof. Kiss Zoltán László egyetemi tanár, PhD 3. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és működésének sajátosságai, valamint a működtetésével kapcsolatos kihívások Témavezető: Prof. Kiss Zoltán László egyetemi tanár, PhD 4. Gazdálkodás az emberi erőforrással, a Magyar Honvédség személyügyi igazgatási rendszerének innovációja Témavezető: Dr. habil. Krizbai János CSc (HM) 5. Pályaelhagyás, pályamódosítás (rekonverzió), szervezeti-, szakmai kihívásai a Magyar Honvédség erőforrás tervezésében és gazdálkodásában Témavezető: Dr. habil. Krizbai János CSc (HM) 6. A közszolgálati életpályák átjárhatósága- a karrier útja, katonai és a civil (közszolgálati) kompetenciák összehasonlító elemzése Témavezető: Dr. habil. Krizbai János CSc (HM) 7. A katonai büntetőjog aktuális kérdései Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens, PhD 8. Nemzeti-etnikai konfliktusok megoldására irányuló elméletek bemutatása Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens, PhD 9.A válságreagáló műveletek vezetési vonatkozásai Témavezető: Dr. Ujházy László egyetemi docens, PhD 11. A katonai vezetés aktuális kérdései Témavezető: Dr. Ujházy László egyetemi docens, PhD 12. A védelmi szervezetek állománya körében előforduló normasértő cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bűncselekmény, korrupció) szociológiai vizsgálata Témavezető: Dr. Kanyó Mária PhD 13. A rendvédelmi szervezetek állományának szociológiai vizsgálata Témavezető: Dr. Kanyó Mária PhD 14.A háború elmélete a vallásokban és a szent iratokban Témavezető: Dr. Ujházi Lóránd PhD 15. A vatikáni diplomácia a háború és a válságkezelés kapcsolatában Témavezető: Dr. Ujházi Lóránd PhD

3 16. A tábori lelkészségek története, jogi szabályozása és struktúrája Témavezető: Dr. Újházi Lóránd PhD 17. Egy-egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.) Témavezető: Prof. Dr. Szabó A. CSc 18. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból Témavezető: Prof. Dr. Szabó A. Ferenc CSc 19. A magyar rendszerváltozás és politikai intézményrendszer (Országgyűlés és bizottságai, önkormányzatok stb.) politikaelméleti és politikatörténeti kérdései Témavezető: Dr. habil. Beréti László PhD 20. A nemzeti, az etnikai kisebbségek és a multietnicitás-multikulturalitás politikaelméleti és biztonsági kérdései Témavezető: Dr. habil. Beréti László PhD 21. A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban Témavezető: Prof. Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 22. A XXI. század parancsnokának jellemző vonásai, értékközvetítő szerepe Témavezető: Prof. Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 23. Válsággócok kultúrtörténeti háttere Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 24. Etika és katonai cselekvés. A fegyveres testületek. Az értékrend kutatások rendvédelmi hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 25. Etika, integritás a közigazgatásban, illetve a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 26. A felnőttképzés szakmai motivációjának vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 27. Az y és z generáció megjelenésének hatása a tisztképzésben Témavezető: Dr. habil. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 29. A NATO hadseregek oktatási nevelési képzési rendszerének elemzése, összehasonlítása Témavezető: Dr. habil. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 30. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit CSc 31. A hadtudomány társadalom- és szervezet pszichológiai kérdései Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit CSc 32. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit CSc 33. A hivatásos állomány érintő foglalkozási stressz és veszélyhelyzet lélektani aspektusa Témavezető: Prof. dr. Bolgár Judit CSc 34. A közszolgálati humánerőforrás gazdálkodás Témavezető: Dr. Hegedűs Henrik PhD

4 3. A HADTUDOMÁNY ÁLTALÁNOS ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET Kutatási terület vezető: Dr. habil. Resperger István egyetemi docens, PhD 1. A hadtudomány fejlődésének lehetséges irányai, a hadügy és a politika viszonya a demokratikus társadalmakban Témavezetők: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc Dr. Fregán Beatrix, PhD 2. A hadászat, hadművelet és harcászat elmélete és gyakorlata napjaink háborús- és nem háborús katonai műveleteiben Témavezető: Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 3. A háború és a fegyveres küzdelem megjelenése a hadtudományban és napjaink katonai konfliktusaiban Témavezető: Dr. Németh József Lajos, egyetemi docens, PhD 4. Az ENSZ, EBESZ és EU vezette válságkezelő műveletek elmélete és gyakorlata Témavezető: Prof. Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 5. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) és a humanitárius szervezetek helye, szerepe a katonai műveletekben Témavezető: Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok, egyetemi tanár, DSc 6. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem elmélete és gyakorlata. Az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus Témavezető: Dr. habil. Resperger István egyetemi docens, PhD 7. Napjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében Témavezető: Dr. Horváth Csaba CSc 8. A többnemzeti, összhaderőnemi műveletek elméletének és gyakorlatának haditengerészeti jellemzői Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD 9. A 21. század műveleti környezete, a humán környezet és a katonai erő kapcsolata műveletek során Témavezető: Dr. Boldizsár Gábor egyetemi docens, PhD 10. Az államépítés katonai feladatai, alapvetően a közigazgatási, gazdasági és biztonsági dimenziókban Témavezető: Dr. Boldizsár Gábor egyetemi docens, PhD 11. A biztonsági és katonai kihívások, kockázatok és fenyegetések a 21 században Témavezető: Dr. habil. Resperger István egyetemi docens, PhD 12. A nemzeti és nemzetközi válságkezelés elmélete Témavezető: Dr. habil. Resperger István egyetemi docens, PhD 13. A Hadtudomány tudományelméleti kérdéseinek változása a 20. század második felétől Témavezető: Dr. habil. Gőcze István PhD 14. A gerilla hadviselés elmélete Témavezető: Dr. Forgács Balázs egyetemi docens, PhD

5 15. Az indirekt hadviselés elmélete Témavezető: Dr. Forgács Balázs egyetemi docens, PhD

6 4. VÉDELMI IGAZGATÁS ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET Kutatási terület vezető: Dr. Hornyacsek Julia őrnagy, egyetemi docens, PhD 1. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása Témavezető: Prof. Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 2. A honvédelem hazai rendszere. A védelmi igazgatás helye és szerepe a honvédelem rendszerében Témavezető: Dr. habil. Lakatos László PhD 3. A honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer rendeltetése, képességei, lehetséges szerepe a rendkívüli helyzetek felszámolásában Témavezető: Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens, PhD 4. A védelmi szakemberek fizikai és pszichés terhei katasztrófák során, a káros következmények elleni védelem lehetséges formái, módszerei Témavezető: Dr. Hornyacsek egyetemi docens, PhD 5. A védelmi igazgatás újszerű értelmezése, hazánk védelmi feladataival való kapcsolatának, összefüggéseinek vizsgálata Témavezető: Dr. Tóth Rudolf egyetemi docens, PhD 6. A hazai védelmi szervek, szervezetek feladatrendszerének, tevékenységi körének kutatása, a védelmi igazgatással való összefüggéseik vizsgálata Témavezető: Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens, PhD 7. Társadalmi szervezetek és védelmi igazgatás Témavezető: Dr. Ujházy László egyetemi docens, PhD 8. NGOs and Defence Management Témavezető: Dr. Ujházy László egyetemi docens, PhD

7 5. HADMŰVÉSZET ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET Kutatási terület vezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 3. A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története a XIX. - XX. században Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 4. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal Témavezető: Dr. Négyesi Lajos PhD 5. A magyar királyi Honvéd Légierő története Témavezető: Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus 6. A magyar katonai felsőoktatás múltja, jelene és jövője Témavezető: Prof. Dr. Szabó Miklós akadémikus 7. A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében Témavezető: Dr. Horváth Csaba CSc 8. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században Témavezető: Dr. Horváth Csaba CSc 9. A tengeri hadviselés elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD 10. A szárazföldi csapatok fejlődésének irányai és tartalma a XXI. században Témavezető: Dr. habil. Resperger István egyetemi docens, PhD 11. A nemzetközi szervezetek által vezetett műveletek kiemelten ezek műszaki támogatásának tapasztalatai Témavezető: Prof. Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 12. A légierő csapatok (légvédelmi rakéta-, repülő-, és légtérellenőrző csapatok) harcászatának (alkalmazásának) fő kérdései a háborús- és a nem háborús katonai műveletek során Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 13. A Magyar Honvédség légierejének jövőbeni stratégiai koncepciója, a légierő vezetésének és irányításának fő kérdései, részvétele az összhaderőnemi műveletekben és az összhaderőnemi alkalmi harci kötelékek tűztámogatásában Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 14. A légi-földi integráció főkérdése: a légi és szárazföldi műveletek koordinálása a modern háborúk megvívása során Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 15. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatása Témavezető: Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc

8 16. Az infrastrukturális műszaki feladatok végrehajtásának sajátosságai és lehetőségei a Magyar Honvédségben Témavezető: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 17. Az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerű elvei, módszerei Témavezető: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 18. Az ABV környezetben folyó katonai műveletek lehetőségei a túlélés biztosítása mellett. Lehetséges ABV katasztrófák hatása a polgári lakosságra és a túlélés feltételeinek biztosítását elősegítő feladatok rendszerezése Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 19. Az ABV-védelmi biztosítás, támogatás elmélete és gyakorlata. A mentesítésben bekövetkezett technológiai változás hatása a csapatok tevékenységére különös tekintettel az új normák megállapítására Témavezető: Dr. Berek Tamás egyetemi docens, PhD 20. Az ABV felderítés és mentesítés aktuális kérdései, a technikai eszközrendszer fejlesztésének lehetőségei Témavezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 21. Regionális körzetek védelemföldrajza Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc 22. Válságkörzetek biztonságföldrajza Témavezető: Siposné dr. Kecskeméthy Klára, egyetemi tanár, CSc 23. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai, a katonaföldrajzi értékelések Témavezető: Dr. habil. Gőcze István PhD 24. A magyar katonapolitika változásai a XX. században Témavezető: Dr. Kaló József egyetemi docens, PhD 25. A hadművészet fejlődése az első világháborútól a hidegháború végéig Témavezető: Dr. Kaló József egyetemi docens, PhD 26. Politizáló katonák a modern korban Témavezető: Dr. Kaló József egyetemi docens, PhD 27. A csapatok megóvásának (Force Protection) műszaki támogatási feladatai (HM) Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor c. egyetemi tanár, PhD 28. Az infrastrukturális műszaki feladatok végrehajtásának sajátosságai és lehetőségei a Magyar Honvédségben Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor c. egyetemi tanár, PhD

9 6. VÉDELMI LOGISZTIKA ÉS VÉDELEMGAZDASÁG KUTATÁSI TERÜLET Kutatási terület vezető: Dr. Gyarmati József egyetemi docens, PhD 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete Témavezető: Dr. Horváth Attila, egyetemi docens, CSc 2. Haditechnikai eszközök rendszeresítése, rendszerben tartása, rendszerből való kivonása Témavezető: Prof. Dr. Kende György egyetemi tanár, DSc 3. Technikai támogatás elmélete és gyakorlata, a haditechnikai eszközök összehasonlítása és adott feladatra történő kiválasztása Témavezető: Dr. Gyarmati József egyetemi docens, PhD 4. Az ellátási lánc alkalmazásának lehetőségei a katonai és civil környezetben Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 5. Megújuló energiák rendszereinek intelligens logisztikai támogatása Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 6. Űrlogisztika Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 7. Katonai műveletek egészségügyi biztosítása. Katonai egészségügy sürgősségi betegellátásának elméleti és gyakorlati kérdései békében és műveletekben a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében Témavezető: Dr. Svéd László, PhD 8. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére Témavezető: Dr. Svéd László, PhD 9. A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései Témavezető: Dr. Király László, CSc 10. Nem konvencionális módszerek a stresszhelyzet csökkentésére és az állóképesség fokozására hadszíntéren és békeidőszakban Témavezető: Dr. Hegyi Gabriella PhD

10 7. NEMZETBIZTONSÁG ÉS RENDVÉDELEM KUTATÁSI TERÜLET Kutatási terület vezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 1. A kihívások, kockázatok és fenyegetések nemzetbiztonsági kérdései a 21 században Témavezető: Dr. habil. Resperger István egyetemi docens, PhD 2. A nemzeti és nemzetközi válságkezelés elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. habil. Resperger István egyetemi docens, PhD 3. Állam- és biztonság földrajz nemzetbiztonsági kérdései Témavezető: Dr. Kobolka István PhD 4. Korszerű hírszerzőelemző-értékelő módszerek rendszere Témavezető: Dr. Vida Csaba PhD 5. A hírszerző elemző-értékelő munka fejlesztése Témavezető: Dr. Vida Csaba PhD 6. Szlovákia helye és szerepe a közép-európai biztonsági rendszerben elemző-értékelő megközelítés alapján. Témavezető: Dr. Vida Csaba PhD 7. A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elmélete és gyakorlata. Témavezetők: Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD Dr. Vida Csaba PhD 8. Katonadiplomácia elméleti és gyakorlati kérdései Témavezető: Dr. Bagi József PhD 9. FÁK országok katonapolitikája és hadseregeinek reformja Témavezető: Dr. Bagi József PhD 10. A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés elmélete és gyakorlata (katonai hírszerzés, elhárítás) Témavezető: Dr. Bagi József PhD 11. Kábítószer bűnözés elleni küzdelem Témavezető: Dr. Bebesi Zoltán PhD 12. Narkóterrorzimus Témavezető: Dr. Bebesi Zoltán PhD 13. A szervezetbűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata Témavezető: Dr. Bebesi Zoltán PhD 14. A magyar nemzetbiztonsági intézményrendszer stratégiai szintű vizsgálata: a szolgálatok működési feltételeiben, feladataiban, szervezésében, eszközrendszerében, tevékenységében, vezetésében, irányításában, felügyeletében, ellenőrzésében és együttműködésében bekövetkezett változások elemzése és értékelése, az elődszervezetek története Témavezetők: Dr. habil. Boda József egyetemi docens, PhD, Dr. Héjja István CSc 15. A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elméleti kérdései és gyakorlati módszertana Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József PhD

11 16. A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepvállalása és együttműködése a NATO és az EU előtt álló kihívások kezelésében. A Szövetség és az Unió felderítő-információs rendszere Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond c. egyetemi docens, PhD 17. A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés elvei és szektor-specifikus (katonai/ polgári hírszerzés, elhárítás, alkotmányvédelem) sajátosságai Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József PhD 18. Válságkörzetek elemzése Magyarország nemzetbiztonsága tükrében Témavezetők: Dr. Héjja István CSc 19. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a nemzetközi válságkezelésben és a békeműveletek támogatásában Témavezetők: Dr. habil. Boda József egyetemi docens, PhD Dr. habil. Kis-Benedek József PhD 20. A titkos információgyűjtés és adatszerzés technikai biztosítása a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek számára Témavezető: Dr. habil. Boda József, egyetemi docens, PhD 21. Rendészeti elvek és eljárások, rendészeti szervezetek és intézmények, felkészítés az Európai Unióban Témavezető: Prof. Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár, CSc 22. A rendvédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika és alkalmazási elmélete Témavezető: Dr. Zsigovits László c. egyetemi docens, PhD 23. Államhatár és a rendészeti szervek története. Települések, régiók kriminálföldrajza Témavezető: Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD 24. Schengeni integráció és a határon átnyúló rendészeti együttműködés Témavezető: Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD 25. A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az Európai Unióban, szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben Témavezető: Dr. Gubicza József c. egyetemi docens, PhD 26. A rendvédelmi szervek felkészítési rendszere Témavezető: Dr. Gubicza József c. egyetemi docens, PhD 27. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel Témavezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 28. Az Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és oktatásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk lehetőségei Témavezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 29. A rendvédelmi szervek fejlődésének történelmi összefüggései. A magyar állam rendvédelmi testületei, csapaterős tevékenységei a magyar rendvédelem történetében Témavezető: Dr. Parádi József CSc 30. A rendvédelmi szervezetek vezetési rendszere, a vezetési funkciók megvalósulásának tapasztalatai a gyakorlatban Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD

12 31. A korszerű vezetéstechnikai rendszerek alkalmazási lehetőségei a rendvédelmi szervezeteknél Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD 32. Rendvédelmi informatika, számítógépi döntéstámogatás, a felhő (cloud) alkalmazási lehetőségei Témavezető: Dr. Zsigovits László c. egyetemi docens, PhD 33. Térinformatika a rendvédelemben. Mapinfo térinformatikai szoftver alkalmazása a bűnügyi elemzésben Témavezető: Dr. Zsigovits László c. egyetemi docens, PhD 34. Az államhatárhoz kapcsolódó szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajátosságai Témavezető: Dr. Gaál Gyula PhD 35. A nemzetközi bűnügyi együttműködés rendszere, különös tekintettel a schengeni integrációra Témavezető: Dr. Gaál Gyula PhD 36. A migráció rendvédelmi kezelésének elméleti és gyakorlati fejlesztési lehetőségei Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, PhD 37. A katonai és rendvédelmi felelősség társadalomtudományi összefüggései Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, PhD 35. Az azonosítás és az azonosíthatóság kérdése a kriminalisztikában Témavezető: Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet egyetemi tanár, PhD 39. A rendészeti tevékenység megjelenítése és kezelése a médiában Témavezető: Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi docens, CSc 40. A közösségi rendészet (community policing) eszmerendszere és gyakorlati működése Témavezető: Dr. Christián László egyetemi docens, PhD 41. A rendőri hatalomgyakorlás természete Témavezető: Dr. Fogarasi Mihály főiskolai docens, PhD 42. A rendészet büntetőeljárásjogi fejlesztési lehetőségei Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, PhD 43. A nemzetbiztonsági szolgálatok és egyéb titkos információgyűjtést végző szervek sajátos tevékenységei Témavezető: Dr. Héjja István CSc 44. Bevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD 45. Nők a magyar rendvédelemben Témavezető: Dr. habil. Kozáry Andrea főiskolai tanár, CSc 46. A rendőri szakzsargon és tolvajnyelv szerepe a bűnüldöző munkában Témavezető: Mátételkiné Dr. habil. Holló Magdolna főiskolai tanár, PhD 47. A kommunikáció rendészetben játszott szerepe Témavezető: Dr. Molnár Katalin főiskolai docens, PhD 48. Radikalizáció, terrorizmus, büntetés-végrehajtás (politikai és vallási radikalizáció a börtönökben) Témavezető: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter egyetemi tanár, PhD

13 49. A reszocializáció jelentősége a büntetés-végrehajtásban Témavezető: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter egyetemi tanár, PhD 50. A re-edukáció kriminálpedagógiai alapjai Témavezető: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter egyetemi tanár, PhD 51. Bel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata Témavezető: Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD 52. Etikai kódexek Európa rendőrségeinek életében Témavezető: Dr. habil. Valcsicsák Imre főiskolai tanár,csc 53. Biztonsági kihívások, rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek Témavezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 54. Schengen Aquis, mint rendszer Témavezető: Dr. Ritecz György PhD 55. Határrendészeti kockázatelemzés és migrációs földrajz Témavezető: Dr. Ritecz György PhD 56. A határrendészet fejlesztés forrásai Témavezető: Dr. Ritecz György PhD

14 8. A VÉDELMI INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETE KUTATÁSI TERÜLET Kutatási terület vezető: Dr. Fekete Károly egyetemi docens, PhD 1. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, DSc 2. A harcászati szintű tábori híradó-informatikai rendszerek kialakításának követelményei és rendszere a Magyar Honvédségben (HM) Témavezető: Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, DSc Dr. Fekete Károly egyetemi docens, PhD 3. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra elektronikus információs rendszereinek védelme (területek, feladatok, módszerek és alkalmazások) Témavezető: Dr. Muha Lajos alezredes, főiskolai tanár, PhD 4. A digitális tábori hírrendszerekre történő áttérés hatása a tábori híradás megszervezésére, a híradás szervezeti és tevékenység rendjére Témavezető: Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 5. Információs műveletek és kiberhadviselés elmélete Témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt egyetemi tanár, PhD 6. Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei Témavezető: Dr. Ványa László egyetemi docens, PhD 7. Összadatforrású felderítés Témavezető: Prof. Dr. Kovács László egyetemi tanár, PhD 8. Hadszíntér digitalizáció és vezeték nélküli információs rendszerek Témavezető: Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 9. A Hálózat Nyújtotta Képesség, hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetőségei az MH kommunikációs rendszerében Témavezető: Dr. Fekete Károly egyetemi docens, PhD 10. Közigazgatási, rendőrségi és katasztrófavédelmi informatikai rendszerek hazai és külföldi tapasztalatai Témavezető: Dr. habil. Négyesi Imre egyetemi docens, PhD 11. Tábori informatikai rendszerek használatának hazai és külföldi tapasztalatai Témavezető: Dr. habil. Négyesi Imre egyetemi docens, PhD 12. A személyes adatok védelmének megszervezése a védelmi szférában Témavezető: Dr. Kerti András egyetemi adjunktus, PhD 13. A védelmi szféra információs rendszereinek védelme Témavezető: Dr. Kerti András egyetemi adjunktus, PhD 14. A híradó katonák és alegységek kiképzésének és felkészítésének lehetséges irányai a rendszeresített technikai eszközök, valamint a híradó és informatikai támogatás tükrében Témavezető: Dr. Farkas Tibor egyetemi adjunktus, PhD

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL 2016-2017. TANÉV A KÉPZÉS TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (KV) ÉS SZABADON

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2015 1 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2013 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc Nappali ösztöndíjas képzésben lévők 3. éves hallgatóink Képzés kezdete: 2014. szeptember jelentkezés ideje 1. Dávid Ferenc 2. Hegedüs Zsuzsanna 3. Prohászka Petra 4. Szem Géza 5. Tóth László Stratégiaváltások

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 1. Név (titulus) Szakterület Kutatási terület Oktatott tárgyak Dr. habil. Resperger István ezredes 2. Simon László alezredes, katonai elhárítás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet aszimmetrikus

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK - Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány ELŐTANULMÁNYI REND

NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK - Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány ELŐTANULMÁNYI REND 2. sz. elléklet a e zetközi közszolgálati kapcsolatok esterképzés i tata tervéhez - Előta ul á yi re d NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK - Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA november 25. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA november 25. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2015. november 25. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Időpont: 2012. november 30. 9.00 Helyszín: Egyetemi Központ, Rektori tárgyalóterem (121.) Jelen vannak:

Részletesebben

1. éves hallgatóink Képzés kezdete: szeptember

1. éves hallgatóink Képzés kezdete: szeptember 1. éves hallgatóink Képzés kezdete: 2016. szeptember Nappali ösztöndíjas képzésben lévők 1. Etl Alex 2. 3. Hegedűs Barbara Szilvia Kliszek Noémi Zsuzsanna 4. Pénzváltó Nikolett 5. Sántha Hanga A kelet-közép-európai

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. Pécs 2014 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XV. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2015. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: A társadalmi és a természeti változások környezeti hatásaiból adódó

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR A katonai felsőoktatás egyetlen képzés- és tudáscentruma Magyarországon

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára

M E G H Í V Ó. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára M E G H Í V Ó A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezendő Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VI. Országos Fórumára A rendezvény időpontja: 2014. november 20. 10.00-16.30 A rendezvény helyszíne:

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

01. Közjog és közigazgatás (közjogi alapok) kutatási terület. Vezető: Prof. Dr. Patyi András

01. Közjog és közigazgatás (közjogi alapok) kutatási terület. Vezető: Prof. Dr. Patyi András A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Kutatási témái A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2014/2015. tanévre 01. Közjog és közigazgatás (közjogi

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA

BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK RENDÉSZETI VÁLASZOK című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2014. június 25. PROGRAMJA A konferencia célja: Napjaink globalizálódó világában az egyes biztonsági kockázatok felismerésére,

Részletesebben

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről

Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről Hiánypótló kiadvány az aszimmetrikus hadviselésről A negyedik generációs hadviselésről szól az a kötet, amelyet április 20-án mutattak be a Stefánia Palotában. Dr. Kiss Álmos Péter Háború a nép között

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA

RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA RENDÉSZETI KUTATÁSOK A RENDVÉDELEM FEJLESZTÉSE című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2011. június 23. PROGRAMJA A konferencia célja: A rendészeti kutatások fogalmi és tevékenységi körének feltárásával

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

TÍPUSA. Dr. Temesi István, Dr. Horváth Attila, Dr. Szamel Katalin. Dr. Horváth Katalin, Dr. Kőnig Balázs, Törley Gábor, Dr.

TÍPUSA. Dr. Temesi István, Dr. Horváth Attila, Dr. Szamel Katalin. Dr. Horváth Katalin, Dr. Kőnig Balázs, Törley Gábor, Dr. SSZ. TANTÁRGY INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDI T 886 572 314 180 VIZSGAFORMA ELŐFELTÉTEL 1. 2. 3. 4. Közigazgatástudomány alapjai Magyar alkotmány- közigazgatástörténet

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A RENDÉSZETI ÁGAZAT DOKTORANDUSZAINAK VI. ORSZÁGOS FÓRUMA 2014. NOVEMBER 20. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. 1.

A RENDÉSZETI ÁGAZAT DOKTORANDUSZAINAK VI. ORSZÁGOS FÓRUMA 2014. NOVEMBER 20. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. 1. 1. szekció Helyszín: Főépület A terem Szekcióvezető: Dr. Hautzinger Zoltán PhD, egyetemi docens 11,10-11,30 Lőrincz Aranka Az állampolgárság megítélése az állampolgári hűség megsértése esetén 11,30-11,50

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK)

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) 2011-20. ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) Félév Kredit Követelmény Oktatók 1. I. ÉVF. 1. FÉLÉV 2011-20. ŐSZTŐL Biológiai alapismeretek 3 vizsga KTAK103 Galambos József Kémiai

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

A ŐSZI INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFE- RENCIA EREDMÉNYEI

A ŐSZI INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFE- RENCIA EREDMÉNYEI A 2009. ŐSZI INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFE- RENCIA EREDMÉNYEI 1. Alkalmazott társadalomtudomány I. tagozatban II. helyezést ért el: Bene Viktória főhadnagy, a ZMNE BJKMK Védelmi igazgatási szak,

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben