KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen"

Átírás

1 KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek C) FEJEZET Általános katonai ismeretek D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelmének felépítése és szabályozása E) FEJEZET Egészségügyi ismeretek Érettségire történő felkészítés Emelt szintre felkészítő fakultáció Összesen: Elmélet gyakorlat aránya 48,18 % 51,81 % 100 % TÁRGYKÖR ÉS ÓRAELOSZTÁS A) FEJEZET A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BIZTONSÁG- ÉS SZÖVETSÉGI POLITIKÁJA A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete 1. Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai 1 2. A hazánkat fenyegető biztonságpolitikai tényezők és kockázatok 1 3. A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 1 4. A NATO létrejötte, bővítésének állomásai 1 5. A NATO fontosabb szervei és működésének jellemzői 2 6. A NATO feladatai a 21. század első évtizedében 1 7. A terrorizmus elleni küzdelem 1 8. Az Európai Unió létrejötte, bővítésének állomásai 1 9. Az Európai Unió biztonság- és védelem politikája Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben Ismétlő foglalkozás 2 Elmélet 14 1

2 A Magyar Honvédség 13. A Magyar Honvédség felépítése és vezetése A katonai kötelékek jellemzői A harci erők felosztása és feladatai A harci támogató erők felosztása és feladatai A harci kiszolgáló-támogató erők felosztása és feladatai A szerződéses katonák kiképzése A Magyar Honvédség részvétele NATO-missziókban A Magyar Honvédség részvétele az ENSZ békefenntartó misszióiban Ismétlő foglalkozás 2 Elmélet 6 Gyakorlat (bemutató foglalkozás) 6 Korunk háborúinak jellemzői 22. A modern háborúk jellemzői Egy amerikai szárazföldi zászlóalj felépítése és jellemzői vonásai A különleges egységek jellemzői és feladatai Modern haditechnikai eszközök Ismétlő foglalkozás Ismétlő foglalkozás az A) fejezet anyagából Ellenőrző foglalkozás az A) fejezet anyagából 1 Elmélet 6 Gyakorlat (bemutató foglalkozás) 4 A) fejezet összesen Elmélet 26 Gyakorlat (bemutató foglalkozás) 10 2

3 B) FEJEZET TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK Tereptani alapismeretek 29. A terep alkotóelemei Terep- és tájtípusok Ismétlő foglalkozás 1 Elmélet 5 Térképismeret 32. Vetületi alapismeretek Az UTM vetület koordinátarendszere A földrajzi koordinátarendszer Az MGRS azonosító rendszer A GEOREF azonosító rendszer Egyezményes jelek, jelkulcsok A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken A topográfiai térképek szelvényezése Ismétlő foglalkozás 2 Elmélet 6 Gyakorlati felkészítés 12 Tájékozódás a terepen 41. A terepi tájékozódás alapjai Tájékozódás a terepen térképpel A globális helymeghatározás elve A GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei Ismétlő foglalkozás a B) fejezet anyagából Ellenőrző foglalkozás a B) fejezet anyagából 1 3

4 Elmélet 7 Gyakorlati felkészítés 6 B) fejezet összesen Elmélet 18 Gyakorlati felkészítés 18 C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK Az általános harcászat alapfogalmai 47. A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai A katonák tevékenysége a harcmezőn Ismétlő foglalkozás 1 Elmélet 2 Gyakorlat 2 A béketámogató műveletek alapjai 50. A béketámogatás kialakulása és feladatai A nem háborús műveletek felosztása és jellemzésük Békefenntartó eljárásmódok Ismétlő foglalkozás 1 Elmélet 5 Gyakorlat (bemutató foglalkozás) 2 A lőelmélet alapjai 54. A lövész lőszerek felépítése és jellemzői A lövedék röppályájának elemei A lövés Ismétlő foglalkozás 1 4

5 Elmélet 5 Gyakorlat (bemutató foglalkozás) 2 Túlélési ismeretek 58. A túlélés alapelvei Felkészülés rendkívüli helyzetekre Menedékkészítés A tűzgyújtás módszerei A víznyerés módszerei Élelemszerzés a természetből Az álcázás és rejtőzködés szabályai Ismétlő foglalkozás 2 Elmélet 7 Gyakorlat (bemutató foglalkozás) 2 ABV védelmi alapismeretek 66. Nukleáris fegyverek Az atomrobbanás pusztító tényezői A biológiai harcanyagok jellemzői és felosztása A biológiai harcanyagok hatása és alkalmazása A vegyi fegyverek általános jellemzői és felosztása A mérgező harcanyagok élettani hatásai A védekezés lehetőségei az ABV fegyverek hatásai ellen Ismétlő foglalkozás 3 Elmélet 10 Gyakorlat (bemutató foglalkozás) 4 Haditechnikai ismeretek 74. Az AK-63D gépkarabély részei, működése és jellemző adatai A 96M P9RC Parabellum pisztoly részei, működése és jellemző adatai 2 5

6 76. A 96M NF támadó kézigránát részei, működése és jellemző adatai A 93M NF védő kézigránát részei, működése és jellemző adatai A T 72 harckocsi jellemzése és fegyverzete A BTR 80A gyalogsági harcjármű jellemzése és fegyverzete A JAS 39 Gripen repülőgép jellemzői és technikai adatai A MI 24D harci helikopter jellemzői és technikai adatai Ismétlő foglalkozás 2 Elmélet 6 Gyakorlat (bemutató foglalkozás) 6 Alaki felkészítés 83. Az egyenruha története és szerepe a különböző korokban Az alaki tevékenység kialakulása, jelentősége a katonák kiképzésében Az alakiság fogalma, a katonai rend és fegyelem jelentősége Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg Tiszteletadás, a jelentés és jelentkezés szabályai A katonai kötelékek kialakulása és fejlődése A raj sorakoztatása, mozgásmódok kötelékben Katonai rendezvények Ismétlő foglalkozás Ismétlő foglalkozás a C) fejezet anyagából Ellenőrző foglalkozás az C) fejezet anyagából 1 Elmélet 4 Gyakorlati felkészítés 12 C) fejezet összesen Elmélet 42 Gyakorlati felkészítés 12 Gyakorlat (bemutató foglalkozás) 18 6

7 D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelme, szerződéses katonák a Magyar Honvédségben A honvédelem rendszere, a honvédelmi kötelezettségek tartalma, a Magyar Honvédség személyi állománya. 94. A szabályozás szintjei, törvények, miniszteri rendeletek, helyi szabályzók Az Alkotmány előírásai a honvédelemről, a minősített időszakok jellemzői A honvédelem rendszerének felépítése, a védelmi bizottságok feladatai A honvédelmi kötelezettségek tartalma A Magyar Honvédség feladatai A Magyar Honvédség személyi állományának összetétele, a jogviszony sajátosságai A hivatásos és szerződéses jogviszony jellemzői Az önkéntes tartalékos és a ZMNE ösztöndíjas hallgatói jogviszony jellemzői, létrejöttének és megszűnésének feltételei Ismétlő foglalkozás 2 Elmélet 10 A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 103. A katonák feladatai és kötelességei A katonai rendfokozatok A szabályzat szerinti élet és a napirend Az alegységszintű szolgálatok feladatai A függelmi viszonyok tartalma, a parancs jellemzői A katonai udvariasság szabályai A katonák járandóságai, biztosításuk általános szabályai A katonák elhelyezése A katonák élelmezési ellátása A katonák ruházati ellátása A katonák illetménye Ismétlő foglalkozás 2 Elmélet 8 Gyakorlati felkészítés 6 7

8 Hadijogi alapismeretek A hágai és a genfi egyezmények létrejötte, tartalma A harcos megkülönböztetése és jellemzői A zsoldos, a kém és a terrorista jellemzői A hadifoglyokkal való bánásmód szabályai A polgári lakosság védelme A hadviselés eszközeinek szabályozása Háborús bűnök a II. világháború óta Ismétlő foglalkozás Ismétlő foglalkozás a D) fejezet anyagából Ellenőrző foglalkozás a D) fejezet anyagából 1 Elmélet 12 D) fejezet összesen Elmélet 30 Gyakorlati felkészítés 6 E) FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK A sérültek kimentése 125. Feladatok a baleseti helyszínen, a sérültek osztályozása A sérültek kimentésének szabályai és sorrendje A sérültek és betegek mozgatása, fektetési módjai Ismétlő foglalkozás 1 Elmélet 2 Gyakorlati felkészítés 3 Újraélesztés 129. Az eszméletlen sérült vizsgálata 2 8

9 130. Az újraélesztés végrehajtása Ismétlő foglalkozás 1 Elmélet 1 Gyakorlati felkészítés 4 Vérzéscsillapítás 132. Az artériás vérzés ellátása A vénás vérzés ellátása Törések és ízületi sérülések ellátása Ismétlő foglalkozás 1 Elmélet 1 Gyakorlati felkészítés 3 Harctéri ellátás 136. A sérült katonák NATO elvek szerinti harctéri ellátása Ismétlő foglalkozás az E) fejezet anyagából Ellenőrző foglalkozás az E) fejezet anyagából 1 Elmélet 1 Gyakorlati felkészítés 3 D) fejezet összesen Elmélet 5 Gyakorlati felkészítés 13 A 76 óra emelt szintre történő felkészítés órai Elmélet 12 Gyakorlati felkészítés Térkép- és tereptani alapismeretek, Egészségügyi ismeretek Alaki felkészítés tárgykörökből 66 9

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről.

Részletesebben

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK A Katonai alapismeretek órarenden belüli külön tantárgy szerinti oktatását a 9. évfolyamon heti egy órában a 2005/2006-os tanévben

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1)

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 02 0000 00 00

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 28., péntek Tartalomjegyzék 39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet Egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. Kiképzés módszertana. A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok

MUNKAANYAG. Csomós István. Kiképzés módszertana. A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok Csomós István Kiképzés módszertana A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok A követelménymodul száma: 0789-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-017-50 KIKÉPZÉS MÓDSZERTANA

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

SZERZŐDÉSES KATONA SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

SZERZŐDÉSES KATONA SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés SZERZŐDÉSES KATONA SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése SZERZŐDÉSES KATONA Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-ahadseregrol-szolo-ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi

Részletesebben

1. Általános irányelvek

1. Általános irányelvek 1.1. A képzés szabályozásának jogi háttere A képzési program alapján készült. 1. Általános irányelvek - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, - a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. -

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TISZTEK, TISZTHELYETTESEK KATONA- KATASZTRÓFA EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEI BEGYAKORLOTTSÁGÁNAK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSE

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TISZTEK, TISZTHELYETTESEK KATONA- KATASZTRÓFA EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEI BEGYAKORLOTTSÁGÁNAK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSE VI. Évfolyam 2. szám - 2011. június Pápai Tibor tibor.papai@gmail.com AZ EGÉSZSÉGÜGYI TISZTEK, TISZTHELYETTESEK KATONA- KATASZTRÓFA EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEI BEGYAKORLOTTSÁGÁNAK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSE Absztrakt

Részletesebben

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN

A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Hornyacsek Júlia Keszely László hornyacsek.julia@uni-nke.hu keszely.laszlo@hm.gov.hu A KATONAI ERŐK, KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA KATASZTRÓFÁK ESETÉN Absztrakt Ma már magától

Részletesebben

Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI. PhD ÉRTEKEZÉS. Témavezető:

Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI. PhD ÉRTEKEZÉS. Témavezető: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI PhD ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr. Grósz

Részletesebben