KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés"

Átírás

1 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1) bekezdésében meghatározott, az állomány zászlós rendfokozatú tagja általános katonai ismeretekből történő minősítő vizsgáztatásához. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. MH., 2007.(Nyt.sz.: Ált/23) 2. Alaki kiképzés A katona kötelezettségei és jogai. Ált/23 p A katonai fegyelem, a szolgálati rend és a katonai függelem. Ált/23 p A szolgálati érintkezés, és a katonai udvariasság szabályai. Ált/23 p Jelentések, jelentkezések rendje. Ált/23 p Az elöljáró elismerési jogköre. Ált/23 p A fegyelmi jogkör gyakorlása. Ált/23 p Titokvédelem. Ált/23 p A harcképtelen ellenség védelme. Ált/23 p A harcosok jogállása. Ált/23 p Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód. Ált/23 p A hadifoglyok jogállása, védelme, a fogvatartás feltételei. Ált/23 p A polgári javak, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme. Ált/23 p. 376, 379. Az őrszolgálat. Ált/23 p Az őrségek osztályozása. Ált/23 p Az őrségek alárendeltsége. Ált/23 p Az őrparancsnok kötelességei. Ált/23 p A katonák fegyverhasználata. Ált/23 p A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata. (Nyt.sz.: Ált/52)

2 Az alakiság fogalma, követelményei. In: Ált/52. p. 3. A parancsnokok és beosztottak kötelmei sorakozás előtt és után. In: Ált/52. p Az alakzatok vezetése vezényszavakkal és jelekkel. In: Ált/52. p Fordulatok állóhelyben. (Katona testhelyzete egyes ütemekben.) In: Ált/52. p A sapka levétele és felhelyezésének ütemei. In: Ált/52. p A fegyver átadásának és letételének rendje. In: Ált/52. p Az egyéni tiszteletadás módjai. In: Ált/52. p. 78. A tiszteletadás végrehajtásának szabályai tisztelgéssel. In: Ált/52. p A pihenők végrehajtásának és megszüntetésének rendje. In: Ált/52. p A járműre és a járműről szállás rendje. In: Ált/52. p.131. Magatartás és tiszteletadás a járművön. In: Ált/52. p Általános harcászat Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I-II. kötet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). továbbiakban ÁKKK. Általános harcászat. In: ÁKKK I. kötet. IV. fejezet. p MH Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás. A Magyar Honvédség kiadványa, 2012 (Nyt.sz.: Ált/43.) 3.2. A Magyar Honvédség szervezeti felépítése. In: MH ÖHD. p. 3-12/ A MH feladata. In: MH ÖHD. p. 1-3/ A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzat. IV. rész. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, honvéd. (Nyt.sz.: Ált/59.) A szárazföldi csapatok tevékenységének csoportosítása. In: Ált/59. p Az összfegyvernemi harc alapjai; (harc, csapás, tűz, manőver, vezetésirányítás, erők megóvása.). In: Ált/59. p. 1-3/ A szakasz, raj alkalmazásának elvei. In: Ált/59. p. 1-28/1-31.

3 A harcoló, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató alegységek és rendeltetésük. In: Ált/59. p. 1-31/ A vezetés elvei, alapfogalmak. In: Ált/59. p. 2-1/ A szakasz, vezető beosztású tagjainak helye a harcrendben, kötelmeik a harcban. (szakaszparancsnok, szakasz altiszt, rajparancsnok, rajparancsnok helyettes). In: Ált/59. p. 2-3/ A szakaszparancsnok. In: Ált/59. p A szakasz vezénylő altiszt. In: Ált/59. p Rajparancsnok. In: Ált/59. p Rajparancsnok-helyettes. In: Ált/59. p A katonai döntéshozatal folyamata. In: Ált/59. p. 2-7/ A tapasztalatok gyűjtése, feldolgozása. In: Ált/59. p. 2-16/ Támadás. Alapfogalmak, alapelvek. In: Ált/59. p. 3-1/ Raj felkészülése nem előkészített támadásra. In: Ált/59. p Raj felkészülése előkészített támadásra. In: Ált/59. p Szakasz felkészülése nem előkészített támadásra. In: Ált/59. p Szakasz felkészülése előkészített támadásra. In: Ált/59. p. 3-8/ A tűzrendszer megszervezése. In: Ált/59. p. 3-11/ A készenlét tartalma. In: Ált/59. p A szakasz támadóharca. In: Ált/59. p. 3-14/ Szakasz zászlóalj tartalékban. In: Ált/59. p Szakasz harcfelderítésben. In: Ált/59. p A raj támadásban. In: Ált/59. p. 3-20/ A harcárok megtisztítása. In: Ált/59. p Lesállás. In: Ált/59. p. 3-24/ Rajtaütés. In: Ált/59. p. 3-33/ Támadóharc különleges viszonyok között. In: Ált/59. p. 3-37/ Védelem. Alapfogalmak, alapelvek, fajtái. In: Ált/59. p. 4-1/ A védelmi harc előkészítése. In: Ált/59. p. 4-4/ A készenlét tartalma. In: Ált/59. p A szakasz védelmi harc megvívásának rendje. In: Ált/59. p. 4-13/ A raj védelmében. In: Ált/59. p. 4-17/ A védelmi harc különleges viszonyok között. In: Ált/59. p. 4-23/ Halogató harc, alapelvek előkészítése, a készenlét tartalma. In: Ált/59. p A melléklet A.1. A raj gyalogos alakzatai. In: Ált/59. p. A-1/A-3. A melléklet A.2. A szakasz alakzatai In: Ált/59. p. A-4/A-9.

4 B melléklet B.1. A tűzpár mozgásmódjai. In: Ált/59. p. B-1. B melléklet B.2. A tűzcsoport mozgásmódjai. In: Ált/59. p. B-2. B melléklet B.3. A raj mozgásmódjai. In: Ált/59. p. B-3. B melléklet B.4. A szakasz mozgásmódjai. In: Ált/59. p. B-5/B-6. F melléklet F.2. Harcparancs. In: Ált/59. p. F-1/F-2. F melléklet F.4. Tűzvázlat. In: Ált/59. p. F-5/F Általános lőkiképzés Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet. VI. fejezet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). továbbiakban ÁKKK. A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai. In: AKKK. p A lövés időszakai. In: AKKK p Pásztázó lövés, pásztázás és gyakorlati jelentőségük. In: AKKK p A lőtéren és lövészet közben betartandó biztonsági rendszabályok. In: AKKK p , 514, 520, 532, 538, 549, Az AK-63D, PKM(SZ), P9RC rendeltetése, harcászat-technikai jellemzése, fő részei, és azok rendeltetése, a fegyverek szét és összeszerelése, működése, rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük. In: AKKK p és a 2. sz mell. A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászat-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése. In: AKKK p Egységes Lövészeti Szakutasítás (a gyalogsági-, a harcjármű-, a harckocsi fegyverekhez, valamint a támogató szakasz aknavető és páncéltörő fegyvereihez). A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/312). Általános előírások gyalogsági fegyverekkel végrehajtandó lőgyakorlatokra. In: Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312). II. fejezet, pontok A lőkiképzés értékelése. In: Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312). Nyolcadik rész, I. fejezet, pontok A lőkiképzés értékelése az egyéni lőkiképzés (lőgyakorlatok) eredményei alapján. In: Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312). Nyolcadik rész, II. fejezet, pontok

5 Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312) 1. melléklet. p Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312) 2. melléklet. p Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312) 2. melléklet. p , pontok 5. Nem háborús műveletek Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet. V. fejezet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). továbbiakban ÁKKK. A Nem Háborús Műveletek. V. fejezet. In: ÁKKK. p Katonai testnevelés A Magyar Honvédség testnevelés- és sportbajnokságok szabályzata. (Nyt.sz.: Ált/29.) MH, Bp., továbbiakban Ált/ A fizikai felkészítés. In: Ált/29. p A katonai testnevelés kiképzés. In: Ált/29. p Katonai testnevelés kiképzés az alapkiképzés időszakában. In. Ált/29. p Katonai testnevelés kiképzés a szakalapozó, illetve a szakkiképzés Időszakában. In: Ált/29. p A katonákkal szemben támasztott fizikai követelmények. In: Ált/29. p Az MH sportrendezvényei. In: Ált/29. p Baleset-megelőzés és egészségvédelem. In: Ált/29. p Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.) A kondicionálás és a koordinációs képességek fejlesztésének mozgásanyaga. In: ÁKKK. I. fejezet. 1. p Akadályok leküzdése. In: ÁKKK. I. fejezet. 2. p

6 6 7. Katonai tereptan ismeretek Katonai tereptan. Szerk.: Balatoni Béla. A Magyar Honvédség Parancsnokságának kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: Ált/204.). A terep fogalma. In: Ált/204. p Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). Katonai tereptan. In: ÁKKK. II. kötet. IX. fejezet. p Térkép leolvasási gyakorlatok Oktatótérkép L C (topográfiai) Oktatótérkép JOG Ground NL-34-1 Oktatótérkép JOG Air NL Jogi és hadijogi ismeretek A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. (Nyt.sz.: Ált/23) pontok Függelék. p A honvédek jogállásáról szóló évi CCV törvény. II. fejezet. Alapelvek. III. fejezet. Alapvető jogok gyakorlása. IV. fejezet. Érdekképviselet és érdekvédelem. V. fejezet. Szolgálati viszony létesítése. VI. fejezet. Szolgálati viszony módosítása. VII. fejezet. Szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése. VIII. fejezet. A szolgálati viszony tartalma. IX. fejezet. Szolgálatteljesítési idő és a X. fejezet. Illetmény XIII. fejezet. Fegyelmi felelősség, méltatlanság évi CXIII. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. Továbbiakban CXIII.

7 I. fejezet. A honvédelmi képesség biztosítékai II. fejezet. A honvédelem irányítása III. fejezet. A honvédelmi tanács. IV. fejezet. A honvédség jogállása és feladatai. VIII. fejezet. A honvédség készenléti és szolgálati rendszere. Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség. XXXI. cikk. Az állam. Az Országgyűlés. 1. cikk Az állam. Az országos népszavazás. 8. cikk Az állam. A Magyar Honvédség. 45 cikk. Az állam. A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok. 46. cikk évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről A határozott ideig tartó szabadságvesztés. 37. (3) bekezdés a és b pontok A közügyektől való eltiltás. 61. (2) bekezdés e pont és a (3) bekezdés XII. fejezet. A katonákra vonatkozó rendelkezések. XIII. fejezet. Az emberiség elleni bűncselekmények. XIV. fejezet. Háborús bűncselekmények. XLIV. fejezet. A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények XLV. fejezet. A katonai bűncselekmények évi törvény a büntetőeljárásról XXII. fejezet. A katonai büntetőeljárás és /C Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt. szám: 4/244.) Nemzetközi Hadijog. In: ÁKKK. III. fejezet. p Felderítő ismeretek 7 Összhaderőnemi Felderítő Doktrína 2. kiadás. A katonai felderítés alapelvei A felderítési információ előállítása a Magyar Honvédségben. MH, 2013.

8 A katonai felderítés fogalma. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p A felderítési információ fogalma. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p A katonai felderítés ágai. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p Biztonsági fenyegetések csoportosítása. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p Felderítés elleni tevékenység feladata. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p. 56. A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének harcszabályzata. IV. rész. Nyt.sz.: Ált/ Figyelés. In: Ált/59. p A szakasz helye, szerepe és feladatai. In: Ált/59. p. F-22/F Elektronikai hadviselés ismeretek Összhaderőnemi Elektronikai Hadviselés Doktrína, (MH ÖEHVD) DSZOFT kód: (A HVKF 122/2004 (HK 03/2005.) 1.1. Az elektronikai hadviselés helye, szerepe a katonai tevékenységekben. ÖEHVD p Az elektronikai hadviselés területei. In: ÖEHVD p Elektronikai védelem. In: ÖEHVD p Az elektronikai hadviselés és a rádióelektronikai felderítés együttműködés módja és tartalma. In: ÖEHVD p Az elektronikai hadviselés összhaderőnemi jellege. In: ÖEHVD p Az Elektronikai Hadviselés felkészítés követelményei, tartalma. In: ÖEHVD p / Magyar Honvédség Légierő Elektronikai Hadviselés Doktrína, 563/633 DSZOFT kód: MH LEP 2004.

9 9 11. Műszaki kiképzés Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. VII. fejezet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). továbbiakban ÁKKK. A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, és normái. In: AKKK p Álcázási alapismeretek. In: AKKK p A nem robbanó műszaki zárak fajtái. In: AKKK p A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik. In: AKKK p Híradó kiképzés A Magyar Honvédség Rádióforgalmi Szakutasítása. MH, Bp., (Nyt.sz.: Hír/3). I. rész Általános rendelkezések - II. fejezet Általános előírások és a rádióhíradás létesítésének szabályai ( pont) II. rész Nemzeti rádióhíradás forgalmi szolgálat - I. fejezet Rádióforgalmi szolgálat szabályai rádiótávbeszélő üzemmódban ( pont) III. rész Nemzetközi rádióhíradás rádióforgalmi szolgálat szabályai rádiótávbeszélő üzemmódban ( pont) V. rész Rádiózavarás és az ellenséges rádiófelderítés elleni védelem I. és II. fejezet ( pont) 13. Vegyivédelmi kiképzés Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. VIII. fejezet. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Bp., (Nyt.sz.: 4/244.) Légzésvédelem és bőrvédelem eszközei. In: AKKK p és Személy és fegyvermentesítés. In: AKKK p

10 Egészségügyi ismeretek A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. rész. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, honvéd. (Nyt.sz.: Ált/59.) Egészségügyi ellátás típusai. In: Ált/59. p. 8-14/8-15. A szakasz, vezető beosztású tagjainak feladatai az egészségügyi biztosítás megszervezésében. In: Ált/59. p Logisztikai ismeretek Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. X. fejezet. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Bp., (Nyt.sz.: 4/244.) A katona ruházati normák. In: AKKK p : A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. MH., 2007.(Nyt.sz.: Ált/23) : A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai. In: Ált/ C-IED ismeretek A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata, IV. rész. Nyt.sz.: Ált/59. továbbiakban Ált/ Nem hagyományos módon előállított és alkalmazott robbanóeszközök elleni tevékenységek. In: Ált/59. p. 5-7/ Reagálás IED eseményre. In: Ált/59. p. 5-13/ CIMIC/PSYOPS ismeretek A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Civil-Katonai Együttműködési Doktrínája MH DOFT kód: CIMIC 9 (2).

11 11 A civil-katonai együttműködés alapjai. In: MH Összhaderőnemi Civilkatonai Együttműködési Doktrína I. fejezet. p. 1-1/1-3. Fogalmak és meghatározások. In: MH Összhaderőnemi Civil-katonai Együttműködési Doktrína I. sz. melléklet Az MH Összhaderőnemi Lélektani Műveleti Doktrína megjelenéséig a PSYOPS Parancsnoki Útmutató (segédlet). (Nyt.sz.: Ált 237/541) A lélektani műveletek alapjai; A lélektani műveletek célja; A lélektani műveletek alapelvei. In: PSYOPS Parancsnoki Útmutató (segédlet). II-IV. fejezet. p Törzsszolgálat APP-6(C) katonai szimbólumok APP-6(C) katonai szimbólumok egyezményes jelek megismerése, alkalmazásuk előírásai. 19. Tapasztalat-feldolgozás A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-feldolgozó rendszerének működési szabályzata. MH, Bp., (Nyt.sz.: Ált./31.) A műveleti tapasztalat-feldolgozás részletes folyamata. In: Ált/31. I. fejezet. p A Tapasztalat-Feldolgozás Rendszerének Részletes Működése. In: Ált/ rész. p Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. Magyar Honvédség Műveleti Központ, Bp., (Nyt.sz.: 18/965). Alapvető fogalmak. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. I. rész, A tapasztalat-feldolgozás alapjai. p A tapasztalat-feldolgozás alapelvei. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. I. rész. A tapasztalat-feldolgozás alapjai. 2. p A tapasztalat-feldolgozás kialakulása. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. I. rész. A tapasztalat-feldolgozás alapjai. 3. p

12 12 A tapasztalat-feldolgozás elvi működése. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. I. rész. A tapasztalat-feldolgozás alapjai. 4. p Feladatzáró megbeszélés végrehajtása. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. 4. rész. ( ). p / 121/2012. (HK 4.) HVKF intézkedés a katonai szervezetek feladatairól a Magyar Honvédség tapasztalat-feldolgozó rendszere működtetésében. 20. Katasztrófavédelem / 12/2014. (VIII. 14.) HM rendelet A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 64/2014. (IX. 26.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól 21. Informatikai ismeretek / 26/2014. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH nem minősített központi elektronikus levelező szolgáltatás alkalmazásáról és üzemeltetéséről szóló 7/2013. (HK 5.) HVK HIICSF szakutasítás módosításáról 39/2014. (V. 30.) HM utasítás A Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról 22. Információvédelmi ismeretek évi L. törvény, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról A szervezeteknek az elektronikus információs rendszereik védelmét biztosító kötelezettségei: ; A Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladatai az elektronikus információs rendszerek biztonsága vonatkozásában: 18..

13 94/2009. (XI. 27.) HM utasítás, a honvédelmi tárca információbiztonság politikájáról Információbiztonsági célok és alapelvek: 4. (1); Vezetői feladatok: 5. (1), (3),(6); A honvédelmi szervezet információvédelmi feladatai: 13. (1)-(2); A személyi biztonság: 18. (1)-(2); Elektronikus információbiztonság: 22. (3) évi CLV. Törvény,a minősített adat védelméről Általános rendelkezések: 1. ; 2. (1)-(5); , 7-8, 10-12; A minősítők és a minősítési eljárás szabályai: 5. (1)-(6);6. (1)-(7); Külföldi minősített adat: 9. (3)-(4); A minősített adat biztonságára vonatkozó általános szabályok: 10. (1)-(3); 13. (1), 18. (1)-(2); 19. (1)-(2). 161/2010. (V. 6.) Korm. Rendelet, a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól I. Fejezet Általános rendelkezések: 2. (1); A rendszerre vonatkozó személyi biztonsági követelmények: 18. (1)-(2). 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről Fizikai biztonság: 17. (1)-(6); 18. (1); A minősített adat készítése, kezelése: 38. (1)-(3), 39. (1)-(2), (5). 23. Ügyviteli ismeretek 13 / A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség titokvédelmi és ügyviteli szabályzata. HM, Bp., (Nyt.sz.: Ált/3.) A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata. MH. Bp., (Nyt.sz.: Ált/40.)

14 Meteorológiai ismeretek Kézikönyv a meteorológiai észlelők részére. MH Geoinformációs Szolgálat, Bp., (Nyt. szám: 13/691). továbbiakban Észlelői kézikönyv Látástávolság. In: Észlelői kézikönyv. III. 8. A meteorológiai látástávolság. p Minimumhőmérséklet, Maximum hőmérséklet. In: Észlelői kézikönyv, III A hőmérséklet mérése a meteorológiában. p A felhő fogalma. In: Észlelői kézikönyv, IV.1. A felhők keletkezése. p Harmatpont. In: Észlelői kézikönyv, II.5.1. A nedvesség mérőszámai. p. 31. Légnyomás. In: Észlelői kézikönyv, III.5. A légnyomás. p A szél. In: Észlelői kézikönyv. III.6.1. p Budapest, december 15-én Takács Tamás ezredes sk. katonai vizsgaközpont parancsnok Készült: 1 példányban Egy példány: 14 lap Ügyintéző: Andrejkovicsné Tanner Timea ( ) Kapja: 1. sz. pld. Irattár

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke.

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. Minősíthető adatkörök jegyzéke I. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. 1. Az Alkotmány 19. -a (3) bekezdésének g), h), i),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 44. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. szeptember 6., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2013. (IX. 6.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK A Katonai alapismeretek órarenden belüli külön tantárgy szerinti oktatását a 9. évfolyamon heti egy órában a 2005/2006-os tanévben

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 313/2011. (XII. 13.) KE határozat 314/2011. (XII. 13.) KE határozat 315/2011.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3. CXL. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. május 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 151/2013. (III. 21.) KE határozat 1153/2013. (III. 26.) Korm. határozat

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 26/2008. (XII. 20.) HM rendelet 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet A Magyar Honvédség

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2011. évi CLXXVII. törvény 2011. évi CXCII. törvény 290/2011. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 31. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2015. (VI. 25.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 14., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2014. (II. 14.) HM utasítás a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 21., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

és nyítási feladatrendszere és Az MH felsőszint nyítási feladatok se a HM MIK Személyes elgondolás

és nyítási feladatrendszere és Az MH felsőszint nyítási feladatok se a HM MIK Személyes elgondolás Az MH felsőszint szintű vezetési és irány nyítási feladatrendszere és annak működtetm dtetése (a felsősz Személyes elgondolás (a szintű irány nyítási feladatok megjelenítése a HM MIK-nél) se a HM MIK Dr.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 5. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 25., péntek 5. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2013. (I. 25.) HM utasítás a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékû keresetkiegészítés

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek 24. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. január 23., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2014. (I. 23.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN V. Évfolyam 4. szám - 2010. december Kuris Zoltán Zoltan.Kuris@bm.gov.hu A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Absztrakt Jelen közleményben a szerző

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 37/2013. (VI. 18.) HM utasítás a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. szeptember 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. szeptember 14. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. szeptember 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 14/2012. (VII. 30.) HM rendelet 15/2012. (VII. 30.) HM rendelet 16/2012.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2015. (IV. 2.) HM utasítás a Honvédelmi Idősügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.)

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben