KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés"

Átírás

1 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1) bekezdésében meghatározott, az állomány zászlós rendfokozatú tagja általános katonai ismeretekből történő minősítő vizsgáztatásához. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. MH., 2007.(Nyt.sz.: Ált/23) 2. Alaki kiképzés A katona kötelezettségei és jogai. Ált/23 p A katonai fegyelem, a szolgálati rend és a katonai függelem. Ált/23 p A szolgálati érintkezés, és a katonai udvariasság szabályai. Ált/23 p Jelentések, jelentkezések rendje. Ált/23 p Az elöljáró elismerési jogköre. Ált/23 p A fegyelmi jogkör gyakorlása. Ált/23 p Titokvédelem. Ált/23 p A harcképtelen ellenség védelme. Ált/23 p A harcosok jogállása. Ált/23 p Sebesültekkel, betegekkel való bánásmód. Ált/23 p A hadifoglyok jogállása, védelme, a fogvatartás feltételei. Ált/23 p A polgári javak, a kulturális javak és a kegyhelyek védelme. Ált/23 p. 376, 379. Az őrszolgálat. Ált/23 p Az őrségek osztályozása. Ált/23 p Az őrségek alárendeltsége. Ált/23 p Az őrparancsnok kötelességei. Ált/23 p A katonák fegyverhasználata. Ált/23 p A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata. (Nyt.sz.: Ált/52)

2 Az alakiság fogalma, követelményei. In: Ált/52. p. 3. A parancsnokok és beosztottak kötelmei sorakozás előtt és után. In: Ált/52. p Az alakzatok vezetése vezényszavakkal és jelekkel. In: Ált/52. p Fordulatok állóhelyben. (Katona testhelyzete egyes ütemekben.) In: Ált/52. p A sapka levétele és felhelyezésének ütemei. In: Ált/52. p A fegyver átadásának és letételének rendje. In: Ált/52. p Az egyéni tiszteletadás módjai. In: Ált/52. p. 78. A tiszteletadás végrehajtásának szabályai tisztelgéssel. In: Ált/52. p A pihenők végrehajtásának és megszüntetésének rendje. In: Ált/52. p A járműre és a járműről szállás rendje. In: Ált/52. p.131. Magatartás és tiszteletadás a járművön. In: Ált/52. p Általános harcászat Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I-II. kötet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). továbbiakban ÁKKK. Általános harcászat. In: ÁKKK I. kötet. IV. fejezet. p MH Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás. A Magyar Honvédség kiadványa, 2012 (Nyt.sz.: Ált/43.) 3.2. A Magyar Honvédség szervezeti felépítése. In: MH ÖHD. p. 3-12/ A MH feladata. In: MH ÖHD. p. 1-3/ A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzat. IV. rész. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, honvéd. (Nyt.sz.: Ált/59.) A szárazföldi csapatok tevékenységének csoportosítása. In: Ált/59. p Az összfegyvernemi harc alapjai; (harc, csapás, tűz, manőver, vezetésirányítás, erők megóvása.). In: Ált/59. p. 1-3/ A szakasz, raj alkalmazásának elvei. In: Ált/59. p. 1-28/1-31.

3 A harcoló, a harctámogató, harci kiszolgáló támogató alegységek és rendeltetésük. In: Ált/59. p. 1-31/ A vezetés elvei, alapfogalmak. In: Ált/59. p. 2-1/ A szakasz, vezető beosztású tagjainak helye a harcrendben, kötelmeik a harcban. (szakaszparancsnok, szakasz altiszt, rajparancsnok, rajparancsnok helyettes). In: Ált/59. p. 2-3/ A szakaszparancsnok. In: Ált/59. p A szakasz vezénylő altiszt. In: Ált/59. p Rajparancsnok. In: Ált/59. p Rajparancsnok-helyettes. In: Ált/59. p A katonai döntéshozatal folyamata. In: Ált/59. p. 2-7/ A tapasztalatok gyűjtése, feldolgozása. In: Ált/59. p. 2-16/ Támadás. Alapfogalmak, alapelvek. In: Ált/59. p. 3-1/ Raj felkészülése nem előkészített támadásra. In: Ált/59. p Raj felkészülése előkészített támadásra. In: Ált/59. p Szakasz felkészülése nem előkészített támadásra. In: Ált/59. p Szakasz felkészülése előkészített támadásra. In: Ált/59. p. 3-8/ A tűzrendszer megszervezése. In: Ált/59. p. 3-11/ A készenlét tartalma. In: Ált/59. p A szakasz támadóharca. In: Ált/59. p. 3-14/ Szakasz zászlóalj tartalékban. In: Ált/59. p Szakasz harcfelderítésben. In: Ált/59. p A raj támadásban. In: Ált/59. p. 3-20/ A harcárok megtisztítása. In: Ált/59. p Lesállás. In: Ált/59. p. 3-24/ Rajtaütés. In: Ált/59. p. 3-33/ Támadóharc különleges viszonyok között. In: Ált/59. p. 3-37/ Védelem. Alapfogalmak, alapelvek, fajtái. In: Ált/59. p. 4-1/ A védelmi harc előkészítése. In: Ált/59. p. 4-4/ A készenlét tartalma. In: Ált/59. p A szakasz védelmi harc megvívásának rendje. In: Ált/59. p. 4-13/ A raj védelmében. In: Ált/59. p. 4-17/ A védelmi harc különleges viszonyok között. In: Ált/59. p. 4-23/ Halogató harc, alapelvek előkészítése, a készenlét tartalma. In: Ált/59. p A melléklet A.1. A raj gyalogos alakzatai. In: Ált/59. p. A-1/A-3. A melléklet A.2. A szakasz alakzatai In: Ált/59. p. A-4/A-9.

4 B melléklet B.1. A tűzpár mozgásmódjai. In: Ált/59. p. B-1. B melléklet B.2. A tűzcsoport mozgásmódjai. In: Ált/59. p. B-2. B melléklet B.3. A raj mozgásmódjai. In: Ált/59. p. B-3. B melléklet B.4. A szakasz mozgásmódjai. In: Ált/59. p. B-5/B-6. F melléklet F.2. Harcparancs. In: Ált/59. p. F-1/F-2. F melléklet F.4. Tűzvázlat. In: Ált/59. p. F-5/F Általános lőkiképzés Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet. VI. fejezet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). továbbiakban ÁKKK. A célfelderítés és a távolság megállapítás eszközei, szabályai, módjai. In: AKKK. p A lövés időszakai. In: AKKK p Pásztázó lövés, pásztázás és gyakorlati jelentőségük. In: AKKK p A lőtéren és lövészet közben betartandó biztonsági rendszabályok. In: AKKK p , 514, 520, 532, 538, 549, Az AK-63D, PKM(SZ), P9RC rendeltetése, harcászat-technikai jellemzése, fő részei, és azok rendeltetése, a fegyverek szét és összeszerelése, működése, rendszeresített lőszerek fajtái, felépítésük, jelölésük. In: AKKK p és a 2. sz mell. A Magyar Honvédségben rendszeresített kézigránátok rendeltetése, harcászat-technikai jellemzése, fő részei és azok rendeltetése. In: AKKK p Egységes Lövészeti Szakutasítás (a gyalogsági-, a harcjármű-, a harckocsi fegyverekhez, valamint a támogató szakasz aknavető és páncéltörő fegyvereihez). A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/312). Általános előírások gyalogsági fegyverekkel végrehajtandó lőgyakorlatokra. In: Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312). II. fejezet, pontok A lőkiképzés értékelése. In: Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312). Nyolcadik rész, I. fejezet, pontok A lőkiképzés értékelése az egyéni lőkiképzés (lőgyakorlatok) eredményei alapján. In: Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312). Nyolcadik rész, II. fejezet, pontok

5 Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312) 1. melléklet. p Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312) 2. melléklet. p Egységes Lövészeti Szakutasítás (Nyt.sz.: 4/312) 2. melléklet. p , pontok 5. Nem háborús műveletek Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet. V. fejezet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). továbbiakban ÁKKK. A Nem Háborús Műveletek. V. fejezet. In: ÁKKK. p Katonai testnevelés A Magyar Honvédség testnevelés- és sportbajnokságok szabályzata. (Nyt.sz.: Ált/29.) MH, Bp., továbbiakban Ált/ A fizikai felkészítés. In: Ált/29. p A katonai testnevelés kiképzés. In: Ált/29. p Katonai testnevelés kiképzés az alapkiképzés időszakában. In. Ált/29. p Katonai testnevelés kiképzés a szakalapozó, illetve a szakkiképzés Időszakában. In: Ált/29. p A katonákkal szemben támasztott fizikai követelmények. In: Ált/29. p Az MH sportrendezvényei. In: Ált/29. p Baleset-megelőzés és egészségvédelem. In: Ált/29. p Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. I. kötet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.) A kondicionálás és a koordinációs képességek fejlesztésének mozgásanyaga. In: ÁKKK. I. fejezet. 1. p Akadályok leküzdése. In: ÁKKK. I. fejezet. 2. p

6 6 7. Katonai tereptan ismeretek Katonai tereptan. Szerk.: Balatoni Béla. A Magyar Honvédség Parancsnokságának kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: Ált/204.). A terep fogalma. In: Ált/204. p Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). Katonai tereptan. In: ÁKKK. II. kötet. IX. fejezet. p Térkép leolvasási gyakorlatok Oktatótérkép L C (topográfiai) Oktatótérkép JOG Ground NL-34-1 Oktatótérkép JOG Air NL Jogi és hadijogi ismeretek A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. (Nyt.sz.: Ált/23) pontok Függelék. p A honvédek jogállásáról szóló évi CCV törvény. II. fejezet. Alapelvek. III. fejezet. Alapvető jogok gyakorlása. IV. fejezet. Érdekképviselet és érdekvédelem. V. fejezet. Szolgálati viszony létesítése. VI. fejezet. Szolgálati viszony módosítása. VII. fejezet. Szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése. VIII. fejezet. A szolgálati viszony tartalma. IX. fejezet. Szolgálatteljesítési idő és a X. fejezet. Illetmény XIII. fejezet. Fegyelmi felelősség, méltatlanság évi CXIII. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. Továbbiakban CXIII.

7 I. fejezet. A honvédelmi képesség biztosítékai II. fejezet. A honvédelem irányítása III. fejezet. A honvédelmi tanács. IV. fejezet. A honvédség jogállása és feladatai. VIII. fejezet. A honvédség készenléti és szolgálati rendszere. Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség. XXXI. cikk. Az állam. Az Országgyűlés. 1. cikk Az állam. Az országos népszavazás. 8. cikk Az állam. A Magyar Honvédség. 45 cikk. Az állam. A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok. 46. cikk évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről A határozott ideig tartó szabadságvesztés. 37. (3) bekezdés a és b pontok A közügyektől való eltiltás. 61. (2) bekezdés e pont és a (3) bekezdés XII. fejezet. A katonákra vonatkozó rendelkezések. XIII. fejezet. Az emberiség elleni bűncselekmények. XIV. fejezet. Háborús bűncselekmények. XLIV. fejezet. A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények XLV. fejezet. A katonai bűncselekmények évi törvény a büntetőeljárásról XXII. fejezet. A katonai büntetőeljárás és /C Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt. szám: 4/244.) Nemzetközi Hadijog. In: ÁKKK. III. fejezet. p Felderítő ismeretek 7 Összhaderőnemi Felderítő Doktrína 2. kiadás. A katonai felderítés alapelvei A felderítési információ előállítása a Magyar Honvédségben. MH, 2013.

8 A katonai felderítés fogalma. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p A felderítési információ fogalma. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p A katonai felderítés ágai. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p Biztonsági fenyegetések csoportosítása. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p Felderítés elleni tevékenység feladata. In: Összhaderőnemi Felderítő Doktrína. p. 56. A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének harcszabályzata. IV. rész. Nyt.sz.: Ált/ Figyelés. In: Ált/59. p A szakasz helye, szerepe és feladatai. In: Ált/59. p. F-22/F Elektronikai hadviselés ismeretek Összhaderőnemi Elektronikai Hadviselés Doktrína, (MH ÖEHVD) DSZOFT kód: (A HVKF 122/2004 (HK 03/2005.) 1.1. Az elektronikai hadviselés helye, szerepe a katonai tevékenységekben. ÖEHVD p Az elektronikai hadviselés területei. In: ÖEHVD p Elektronikai védelem. In: ÖEHVD p Az elektronikai hadviselés és a rádióelektronikai felderítés együttműködés módja és tartalma. In: ÖEHVD p Az elektronikai hadviselés összhaderőnemi jellege. In: ÖEHVD p Az Elektronikai Hadviselés felkészítés követelményei, tartalma. In: ÖEHVD p / Magyar Honvédség Légierő Elektronikai Hadviselés Doktrína, 563/633 DSZOFT kód: MH LEP 2004.

9 9 11. Műszaki kiképzés Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. VII. fejezet. A Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály Kiadványa. Bp., (Nyt.sz.: 4/244.). továbbiakban ÁKKK. A tüzelőállások fajtái, rendeltetése, jellemzői, és normái. In: AKKK p Álcázási alapismeretek. In: AKKK p A nem robbanó műszaki zárak fajtái. In: AKKK p A robbanóanyagok fajtái, főbb jellemzőik. In: AKKK p Híradó kiképzés A Magyar Honvédség Rádióforgalmi Szakutasítása. MH, Bp., (Nyt.sz.: Hír/3). I. rész Általános rendelkezések - II. fejezet Általános előírások és a rádióhíradás létesítésének szabályai ( pont) II. rész Nemzeti rádióhíradás forgalmi szolgálat - I. fejezet Rádióforgalmi szolgálat szabályai rádiótávbeszélő üzemmódban ( pont) III. rész Nemzetközi rádióhíradás rádióforgalmi szolgálat szabályai rádiótávbeszélő üzemmódban ( pont) V. rész Rádiózavarás és az ellenséges rádiófelderítés elleni védelem I. és II. fejezet ( pont) 13. Vegyivédelmi kiképzés Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. VIII. fejezet. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Bp., (Nyt.sz.: 4/244.) Légzésvédelem és bőrvédelem eszközei. In: AKKK p és Személy és fegyvermentesítés. In: AKKK p

10 Egészségügyi ismeretek A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata IV. rész. Szakasz, raj, kezelőszemélyzet, honvéd. (Nyt.sz.: Ált/59.) Egészségügyi ellátás típusai. In: Ált/59. p. 8-14/8-15. A szakasz, vezető beosztású tagjainak feladatai az egészségügyi biztosítás megszervezésében. In: Ált/59. p Logisztikai ismeretek Az Általános Katonai Kiképzés Kézikönyve. II. kötet. X. fejezet. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Bp., (Nyt.sz.: 4/244.) A katona ruházati normák. In: AKKK p : A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. MH., 2007.(Nyt.sz.: Ált/23) : A katonák kötelességei a honvédségi tulajdon megőrzésével kapcsolatban, a katonák kártérítési kötelezettsége, a kártérítési eljárások lefolytatásának szabályai. In: Ált/ C-IED ismeretek A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnemének Harcszabályzata, IV. rész. Nyt.sz.: Ált/59. továbbiakban Ált/ Nem hagyományos módon előállított és alkalmazott robbanóeszközök elleni tevékenységek. In: Ált/59. p. 5-7/ Reagálás IED eseményre. In: Ált/59. p. 5-13/ CIMIC/PSYOPS ismeretek A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Civil-Katonai Együttműködési Doktrínája MH DOFT kód: CIMIC 9 (2).

11 11 A civil-katonai együttműködés alapjai. In: MH Összhaderőnemi Civilkatonai Együttműködési Doktrína I. fejezet. p. 1-1/1-3. Fogalmak és meghatározások. In: MH Összhaderőnemi Civil-katonai Együttműködési Doktrína I. sz. melléklet Az MH Összhaderőnemi Lélektani Műveleti Doktrína megjelenéséig a PSYOPS Parancsnoki Útmutató (segédlet). (Nyt.sz.: Ált 237/541) A lélektani műveletek alapjai; A lélektani műveletek célja; A lélektani műveletek alapelvei. In: PSYOPS Parancsnoki Útmutató (segédlet). II-IV. fejezet. p Törzsszolgálat APP-6(C) katonai szimbólumok APP-6(C) katonai szimbólumok egyezményes jelek megismerése, alkalmazásuk előírásai. 19. Tapasztalat-feldolgozás A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalat-feldolgozó rendszerének működési szabályzata. MH, Bp., (Nyt.sz.: Ált./31.) A műveleti tapasztalat-feldolgozás részletes folyamata. In: Ált/31. I. fejezet. p A Tapasztalat-Feldolgozás Rendszerének Részletes Működése. In: Ált/ rész. p Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. Magyar Honvédség Műveleti Központ, Bp., (Nyt.sz.: 18/965). Alapvető fogalmak. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. I. rész, A tapasztalat-feldolgozás alapjai. p A tapasztalat-feldolgozás alapelvei. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. I. rész. A tapasztalat-feldolgozás alapjai. 2. p A tapasztalat-feldolgozás kialakulása. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. I. rész. A tapasztalat-feldolgozás alapjai. 3. p

12 12 A tapasztalat-feldolgozás elvi működése. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. I. rész. A tapasztalat-feldolgozás alapjai. 4. p Feladatzáró megbeszélés végrehajtása. In: Tapasztalat-feldolgozó kézikönyv. 4. rész. ( ). p / 121/2012. (HK 4.) HVKF intézkedés a katonai szervezetek feladatairól a Magyar Honvédség tapasztalat-feldolgozó rendszere működtetésében. 20. Katasztrófavédelem / 12/2014. (VIII. 14.) HM rendelet A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 64/2014. (IX. 26.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól 21. Informatikai ismeretek / 26/2014. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH nem minősített központi elektronikus levelező szolgáltatás alkalmazásáról és üzemeltetéséről szóló 7/2013. (HK 5.) HVK HIICSF szakutasítás módosításáról 39/2014. (V. 30.) HM utasítás A Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról 22. Információvédelmi ismeretek évi L. törvény, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról A szervezeteknek az elektronikus információs rendszereik védelmét biztosító kötelezettségei: ; A Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladatai az elektronikus információs rendszerek biztonsága vonatkozásában: 18..

13 94/2009. (XI. 27.) HM utasítás, a honvédelmi tárca információbiztonság politikájáról Információbiztonsági célok és alapelvek: 4. (1); Vezetői feladatok: 5. (1), (3),(6); A honvédelmi szervezet információvédelmi feladatai: 13. (1)-(2); A személyi biztonság: 18. (1)-(2); Elektronikus információbiztonság: 22. (3) évi CLV. Törvény,a minősített adat védelméről Általános rendelkezések: 1. ; 2. (1)-(5); , 7-8, 10-12; A minősítők és a minősítési eljárás szabályai: 5. (1)-(6);6. (1)-(7); Külföldi minősített adat: 9. (3)-(4); A minősített adat biztonságára vonatkozó általános szabályok: 10. (1)-(3); 13. (1), 18. (1)-(2); 19. (1)-(2). 161/2010. (V. 6.) Korm. Rendelet, a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól I. Fejezet Általános rendelkezések: 2. (1); A rendszerre vonatkozó személyi biztonsági követelmények: 18. (1)-(2). 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről Fizikai biztonság: 17. (1)-(6); 18. (1); A minősített adat készítése, kezelése: 38. (1)-(3), 39. (1)-(2), (5). 23. Ügyviteli ismeretek 13 / A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség titokvédelmi és ügyviteli szabályzata. HM, Bp., (Nyt.sz.: Ált/3.) A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata. MH. Bp., (Nyt.sz.: Ált/40.)

14 Meteorológiai ismeretek Kézikönyv a meteorológiai észlelők részére. MH Geoinformációs Szolgálat, Bp., (Nyt. szám: 13/691). továbbiakban Észlelői kézikönyv Látástávolság. In: Észlelői kézikönyv. III. 8. A meteorológiai látástávolság. p Minimumhőmérséklet, Maximum hőmérséklet. In: Észlelői kézikönyv, III A hőmérséklet mérése a meteorológiában. p A felhő fogalma. In: Észlelői kézikönyv, IV.1. A felhők keletkezése. p Harmatpont. In: Észlelői kézikönyv, II.5.1. A nedvesség mérőszámai. p. 31. Légnyomás. In: Észlelői kézikönyv, III.5. A légnyomás. p A szél. In: Észlelői kézikönyv. III.6.1. p Budapest, december 15-én Takács Tamás ezredes sk. katonai vizsgaközpont parancsnok Készült: 1 példányban Egy példány: 14 lap Ügyintéző: Andrejkovicsné Tanner Timea ( ) Kapja: 1. sz. pld. Irattár

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Minősítő vizsga szakirodalomjegyzéke 2014

Minősítő vizsga szakirodalomjegyzéke 2014 1. Szolgálati szabályzat ismeretek A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata. MH., 2007.(Nyt.sz.: Ált/23) 2. Alaki kiképzés A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata. MH., 2010. (Nyt.sz.: Ált/50) A Magyar Honvédség

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről. A katonai

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN

A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Sári Gábor sgkatona@gmail.com A RENDSZERSZEMLÉLETŰ CSAPATKIKÉPZÉS LOGISZTIKAI SPECIFIKUMAI AZ MH KIKÉPZÉSI DOKTRÍNA TÜKRÉBEN Absztrakt Megkezdődött a kiképzés új rendszerének fejlesztése, az MH Kiképzési

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o.

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. TARTALOMJEGYZÉK Értelmező rendelkezések... 4.o. I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. 1. Általános rendelkezések... 4.o. 2. Az MH CKELMK jogállása... 7.o. 3. Az MH CKELMK

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. március 7. Jogszabályok 1/2014. (II. 11.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. március 7. Jogszabályok 1/2014. (II. 11. CXLI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. március 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1/2014. (II. 11.) HM rendelet Egyes HM rendeletek szolgálati viszonnyal összefüggõ

Részletesebben

AZ EZRED ÁLTAL KEZELT NYILVÁNTARTÁSOK 1. Fegyelmi nyilvántartás

AZ EZRED ÁLTAL KEZELT NYILVÁNTARTÁSOK 1. Fegyelmi nyilvántartás MAGYAR HONVÉDSÉG 54. VESZPRÉM RADAREZRED AZ EZRED ÁLTAL KEZELT NYILVÁNTARTÁSOK 1. Fegyelmi nyilvántartás a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTERE (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2007. (I. ) HM rendelete

HONVÉDELMI MINISZTERE (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2007. (I. ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE melléklet a K-470/112/2005. számhoz (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2007. (I. ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

A hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos eleme a katonai alapismeretek tantárgy

A hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos eleme a katonai alapismeretek tantárgy A hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos eleme a katonai alapismeretek tantárgy Bevezető A hazaszeretet és a hazafiság fogalmának minden történelmi korban megvolt a maga jelentése és jelentősége,

Részletesebben

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 2 2. Katonai vezetői alapképzési szak

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG BALATONKENESEI REKREÁCIÓS KÖZPONT Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ állományában lévő beosztások betöltésére

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 18. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 18. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 18. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. március 31., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2014. (III. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg. intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés a) és d) pontjában,

A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg. intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés a) és d) pontjában, OptiJus Opten Kft. 1. 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2013. december 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2013. december 20. CXL. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2013. december 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum alapító okirata (a

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2006. július - n Gyurcsány Ferenc a Magyar Köztársaság miniszterelnöke A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2015. november 6.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2015. november 6. CXLII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2015. november 6. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 11/2015. (IX. 28.) HM rendelet Jogszabályok A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. Jogszabályok. 7/2012. (VI. 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. Jogszabályok. 7/2012. (VI. 5. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8/2012. (VI. 11.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. március 24. Miniszteri utasítások 7/2015. (II. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. március 24. Miniszteri utasítások 7/2015. (II. 20. CXLII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. március 24. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Miniszteri utasítások 7/2015. (II. 20.) HM utasítás 8/2015. (II. 27.) HM utasítás 9/2015. (II.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. július 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 21/2015. (VII. 28.) MvM utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. augusztus 2.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. augusztus 2. CXL. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. augusztus 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2013. évi XCVII. törvény 267/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4/2013. (VI. 21.)

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. 53 /2014. (VIII. 1.) HM utasítása

A honvédelmi miniszter. 53 /2014. (VIII. 1.) HM utasítása HONVÉDELMI MINISZTER A honvédelmi miniszter 53 /2014. (VIII. 1.) HM utasítása a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 02 0000 00 00

Részletesebben

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében.

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. Dr. Czank László ny. alezredes 1 : A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. 1 NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Át-és Továbbképző Központ főelőadó

Részletesebben

HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HONVÉD ZÁSZLÓS AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés : 55 863 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint.

1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint. Katonai protokoll tételek: 1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint. Sorolja fel a katonai rendfokozatokat és azok jelzéseit a társasági egyenruhán

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. CXLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2014. évi XCVII. törvény 15/2014. (XII. 10.) HM rendelet 16/2014. (XII. 13.) HM

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Magyar Honvédség Magyarországi

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. szeptember 26., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 61/2014. (IX. 26.) HM utasítás a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak előkészítésével

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra. CXXXVI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2009. december 11. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 23. Jogszabályok 24/2013. (XII. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 23. Jogszabályok 24/2013. (XII. 20. CXLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 24/2013. (XII. 20.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 4. CXLII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 12/2015. (X. 27.) HM rendelet Jogszabályok A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 24. sz melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz.sz. példány A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.3 I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes Védelmi igazgatás minősített időszakokban Előadó: Dr. Horváth László alezredes Oktatási kérdések 1. A biztonság korszerű értelmezése 2. A védelmi felkészítés és országmozgósítás modern kori történeti áttekintése

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december 23.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december 23. CXLI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 131/2014. (XI. 19.) ME határozat 1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1599/2014. (XI. 4.) Korm.

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Melléklet a 82/2007. (MK 108.) HM utasításhoz MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. számú példány A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2007. 2 A Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

Pala Albert r. főhadnagy

Pala Albert r. főhadnagy Pala Albert r. főhadnagy Ágazati szakképzés Tantárgyak Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. Fegyveres szervek és vagyonvédelem

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben