A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN"

Átírás

1 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló félről (ellenségről) szóló adatok, információk biztosítása, adatok gyűjtése a parancsnoki döntéshozatal támogatása, illetve adat- és információ feldolgozás a katonai feladatok teljesítése érdekében. 2 HDEŐNEMI PNCSNOKSGOK FELDEÍTŐ TÖZSEINEK (G 2, 2) FELDT Z DTSZOLGLTTSBN PNCSNOKI DÖNTÉSHOZTL SON a) feladat tisztázása a kapott feladat elemzése; információgyűjtés a feladatnál felmerült témákban; következtetés levonása a feladat és a rendelkezésre álló információk alapján; feltételezések kialakítása; parancsnoki útmutató elkészítése. b) hadműveleti terület felderítő előkészítése a hadműveleti terület környezetének tanulmányozása, az érdekeltségi- és felelősségi körzet meghatározása; a hadműveleti terület elemzése; az ellenség, fenyegetettség értékelése; az ellenség tevékenységi rendjének meghatározása. c) Tevékenységi változatok kidolgozása mit, mikor, hol, miért, hogyan kell végrehajtani? d) Parancsnoki döntés meghozatala 1 Tanszékvezető, habilitált egyetemi docens. 2 Hadtudományi lexikon. Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest, 1995, 339. o. 78

2 KONFEENCI VITNYG parancsnoki döntéshozatal során a felderítés (a felderítő törzs vagy felderítő főnökség) feladata: 1. feladattisztázás során: a hadműveleti területre, a terepre, az időjárásra, illetve az ellenségre vonatkozó adatok gyűjtése; a következtetések levonása a terepről, a terepnek az ellenséges és a saját csapatainkra gyakorolt hatásáról; az ellenséges csapatok tevékenységének várható irányaira vonatkozó feltételezések kialakítása; a kockázat felmérése és elfogadható szintjeinek meghatározása. 2. hadműveleti terület felderítő előkészítése során: a hadműveleti terület környezetének meghatározása (az érdekeltségi körzet, a felelősségi körzet); a hadműveleti terület elemzése (terepelemzés, időjárás-elemzés); az ellenség, a fenyegetettség értékelése (az ellenséges erők képességei, szervezeti felépítése, fegyverzete, alkalmazási elvei, elhelyezkedése, hadműveleti lehetőségei); az ellenség tevékenységi rendjének meghatározása (következtetések levonása a terep, az időjárás, és az ellenség értékelése során feldolgozott adatokból). 3. tevékenységi változatok kidolgozása során: részvétel a relatív erőviszonyok elemzésében; részvétel a különböző cselekvési változatok kidolgozásában. Összegezve a felderítő törzs (főnökség) feladata a parancsnoki döntéshozatal során: a különböző forrásokból származó felderítési adatok fogadása, gyűjtése és elemzése; az információk előállítása és elosztása, eljuttatása a felhasználókhoz; a hadműveleti terület felderítő előkészítésének folyamatos végrehajtása a jelenlegi és tervezett hadműveletekre való hatása és a célok meghatározása érdekében; a jelenlegi és a várható ellenség elhelyezkedéséről érkező adatok gyűjtése, értékelések elkészítése; az ellenség harcképességének összegzése, az ellenség valószínű tevékenységének kidolgozása; adatok biztosítása a folyamatban lévő harctevékenységhez a harcvezető központ részére az ellenségről; a terepelemzés végrehajtása; a meteorológiai adatok és időjárási előrejelzések nyilvántartása, a jelenlegi és a tervezett harctevékenységre kifejtett hatásuk elemzése; 79

3 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK a tűztámogatásért és a folyamatban lévő harctevékenységért felelős részlegek értesítése a nagyfontosságú célok felderítéséről, adatairól; az ellenség felderítése ellen irányuló tevékenységek irányítása. HDEŐNEMI PNCSNOKSGOK FELDEÍTŐ INFOMCIÓ FELDOLGOZS MH Szárazföldi Parancsnokság és a MH Légierő Parancsnokság Felderítő főnökségének (G 2, 2) feladata a rendelkezésre álló információforrásoktól beérkező, illetve begyűjtött adatok és információk gyors és pontos feldolgozásával a felderítő jelentések és tájékoztatók időbeni összeállítása és továbbítása az elöljáró, az alárendeltek, illetve a kijelölt (együttműködő) szervek felé. felderítéssel szemben támasztott követelményeket, a felderítési igényeket a haderőnemi parancsnokok az adott feladat függvényében határozzák meg. z alapvető információforrások: a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala; a Honvéd Vezérkar Felderítő Csoportfőnöksége; CONOS rendszerbe kapcsolt felderítő szervezetek; a haderőnemi parancsnokságok alárendelt alakulatai (pl. felderítő alakulatok); a MH Haditechnikai Intézete; folyóiratok; internet hálózat; tv, rádió; egyéb források (pl. NTO szaktanfolyamok, bizottsági értekezletek). begyűjtött adatok feldolgozása z adatok feldolgozását, amely magában foglalja az egybevetést, a kiértékelést, az elemzést, az integrációt, az értelmezést a felderítő főnökségek végzik (konkrétan: a kiemelt felderítő főtisztek, a kiemelt értékelő és elemző főtisztek, a kiemelt tájékoztató főtisztek, a felderítő főtisztek). Egybevetés: z információforrásoktól beérkező információk és adatok regisztrálása. Ez a tevékenység magában hordozza az érkezett információk és adatok feltüntetését a térképen, kijegyzetelését, illetve a számítógépbe való betáplálását is. Kiértékelés: az információ hitelességének meghatározása. 80

4 KONFEENCI VITNYG Elemzés: a harctevékenység tervezése, szervezése, vezetése szempontjából szükséges adatok és információk kiemelése, összehasonlítása a már meglévő adatokkal, valamint a szükséges következtetések levonása. Integráció: az elemzett információk összerakása, beillesztése az adattárba, a tanulmányozott téma képének felépítése. Értelmezés: annak az eldöntése, hogy az egybevetett, kiértékelt, elemzett és integrált információk mit is jelentenek valójában (mekkora súllyal bírnak a légierő vagy a szárazföldi csapatok szempontjából). tájékoztatás: a parancsnok és a kijelölt szervezetek időbeni, pontos tájékoztatása, írásos és szóbeli formában. Cél: a különböző szintű parancsnokok (parancsnokságok, főnökségek) részére a döntéshez szükséges megbízható felderítési adatok és információk biztosítása. D T F O S O J 2 J 1-J 6 EVK G 2 G 1- G 6 K G 2 G 1- G 6 G.HDT GL.DD S 2 S 1 - S 4 1. sz. ábra. felderítő információs rendszer Z I F O M C I Ó M L S vázolt feladatok akkor teljesíthetők, ha az adott időszakra sikerült megteremteni a centralizált felderítő adatbázist. 81

5 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK z összhaderőnemi felderítő információs rendszerrel szembeni követelmények: a) Irányítás. hatékony adat- és információbiztosítás megköveteli az irányítást. hatékony irányítás biztosítja, hogy az adatszolgáltatás a parancsnok igényeinek megfelelően működjön. b) Előre tervezés. z előre tervezésre azért van szükség, hogy a felderítési követelményeket minél előbb, időben meghatározzák. Ugyancsak fontos mind ez a válság-tervezési eljárásban. c) Információs követelmények érvényesítése. Mint felderítési funkció, öszszeköttetést biztosít a parancsnoki irányítás és az adatgyűjtés között. Magában foglalja a már meglévő információkat és felderítési adatokat egy rendszerezett felépítésben. Biztosítja a megfigyelés, felderítés, valamint a kísérés által szerzett adatok pontosítását a parancsnok felderítésre vonatkozó követelményeinek megfelelően. d) Összehangolás. minden lehetséges forrásból származó információk e- lemzésének összehangolása hatékony felderítési adatok nyerése céljából. e) Elosztás. z adatok elemzését az információk kialakítását nagy erőkkel történő végrehajtásának kell megelőznie, és ezt követi az időbeli elosztás. Gondos szervezést igényel, hogy a helyes információ a jól meghatározott helyre időben jusson el, és hogy a feladatok a végrehajtók által teljesíthetők legyenek. z összhaderőnemi centralizált felderítő adatbázis adatai két csoportba sorolhatók: 3 vizuálisan megjeleníthető, képi adatok, információk: térképi információk (térképek, digitális térképek), nyomvonal információk (különböző radarok WCS, felderítő műhold, földi telepítésű radarok által előállított kép ), további térbeli információk (speciális objektumokról, tereptárgyakról repülőterek, hidak stb. készült adatok); egyéb leíró információk: szöveges adatbázisok, különböző objektumok állandó vagy ritkán változó jellemzőit tartalmazó adatbázisok. z adatbázis kezelésére az adatokat számítógépre (számítógépes hálózatra) célszerű telepíteni, mivel az: meggyorsítja az információ, az adat átfutási idejét; biztosítja az adatok, információk szelektív gyűjtését, a szükséges adat, információ gyors előkeresését (gyakorlatilag azonnali hozzáférési lehetőséget), a változások függvényében a gyors adatpontosítást; lehetőséget biztosít a különböző felderítő jelentések, tájékoztatók gyors összeállítására; 82 3 Horváth Zoltán: Együttműködés a felderítési adatok és információk megszerzésében, feldolgozásában és felhasználásában.

6 KONFEENCI VITNYG segítséget nyújt a harctevékenységgel kapcsolatos számvetések elkészítéséhez; a számítógép-hálózatba kapcsolva könnyebb hozzáférési lehetőséget biztosít; amely adatok kielégítik a megfelelő követelményeket, közvetlenül biztosítják a csapásmérést. z adatbázis elemeinek kölcsönösen támogatnia kell egymást. z adatbázison belül a felderítési információk, adatok legyenek minden parancsnok és törzs részére elérhetőek. z adatbázis legyen mindig áttekinthető. Csak így biztosítható az esetleges gyors hozzáférés lehetősége. z elérhetőségnél természetesen figyelembe kell venni a betekinthetőségi jogköröket. működés során a felderítési információk, adatok megszerzésének pillanatától a feldolgozás, a gyűjtés, a tárolás, a tájékoztatás során végig be kell tartani az információvédelmi rendszabályokat. Nagyon fontos, hogy a különböző vezetési szinteken, illetve a különböző haderőnemeknél (légierő, szárazföldi) működő felderítő számítógépes rendszerek az információk, adatok cseréje szempontjából legyenek egymással kompatibilisek. ILYEN DTBZIS KILKÍTS FELTÉTELE HDEŐNEMEK FELDEÍTŐ TÖZSEI (FŐNÖKSÉGEI) HTÉKONY MŰKÖDÉSÉNEK, ÉS EGYE NGYOBB MÉ- TÉKIG BIZTOSÍTN FELHSZNLÓK IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉT. 83

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG

ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG Kerti András ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG Absztrakt Az információbiztonság egyik részterülete az átvitelbiztonság, melynek feladata az információink, adataink védendő tulajdonságainak megőrzése, az infokommunikációs

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim!

Tisztelt Konferencia! Kedves Hallgatóim! 2012. május 24-én, a Nemzeti Közszolgálati egyetemen került sor a Nemzetbiztonsági kihívások nemzetbiztonsági szolgálatok című szakmai-tudományos konferenciára, amelyen Dr. Magyar István nyá. dandártábornok,

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják.

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/II. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 38-28/5/1972. A Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11 Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban (január, március, május, július, szeptember, november) Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Orosz Zoltán vezérőrnagy

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN V. Évfolyam 4. szám - 2010. december Kuris Zoltán Zoltan.Kuris@bm.gov.hu A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Absztrakt Jelen közleményben a szerző

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes

Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes Dr. Kádár Pál ezredes HM Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái Gondolatok egy doktori értekezés

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

TANKÖNYV A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában

TANKÖNYV A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában BELÜGYMINISZTÉRIUM III/I. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Ikt. sz.: 67-16-1130/83. TANKÖNYV A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában Szerző: Szaklektor: Borsányi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

SZERVEZETT FEJLESZTÉS

SZERVEZETT FEJLESZTÉS Gazdasági Versenyhivatal SZERVEZETT FEJLESZTÉS A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013 2014 Szervezett fejlesztés A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013-2014 Szervezett fejlesztés

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben