A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete"

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és szerződéses állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elérhető rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos és szerződéses állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve az ezen beosztásokban elérhető rendfokozatokról szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendelem el: 1. (1) Az R. 1. -ában a miniszer közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetek szövegrész helyébe a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a HM Tábori Lelkészi Szolgálat szövegrész lép. (2) Az R. 4. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: Az állománytáblákban és munkaköri jegyzékekben rögzített szolgálati beosztások megnevezésénél, az azokhoz tartozó rendfokozat, besorolási osztály és kategória meghatározásánál az e rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni. Ettől a szabálytól csak e rendelet kifejezetten ilyen irányú rendelkezése esetén (rendfokozat eltérítés) van lehetőség eltérni. Az állománytáblákkal, munkaköri jegyzékekkel kapcsolatos feladatokról külön HM utasítás rendelkezik. 2. (1) Az R. 1. számú mellékletében az A) HM, HM SZERVEZETEK táblázat HM megnevezésű oszlopban a) a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sor a protokoll főnök, szakreferens, személyi titkár; b) az V besorolási kategória alezredes rendfokozati sor a referens, személyi titkár beosztási megnevezésekkel egészül ki.

2 2 (2) Az R. 1. számú mellékletében az A) HM, HM SZERVEZETEK táblázat HM SZERVEZETEK megnevezésű oszlopban a) a VIII. besorolási kategória vezérőrnagy rendfokozati sor a vezérigazgató, b) a VII. besorolási kategória dandártábornok rendfokozati sor a vezérigazgató-helyettes, vezető, c) a VI besorolási kategória ezredes rendfokozatai sor a vezérigazgatóhelyettes, vezető-helyettes megnevezésekkel egészül ki. 3. (1) Az R. 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Vezérkari főnök közvetlen alárendeltjei, helyőrség-támogatók táblázat Hdt. szintű szervezetek megnevezésű oszlopban a) a IX. besorolási kategória altábornagy rendfokozati sor az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP) parancsnok, b) a VIII. besorolási kategória vezérőrnagy rendfokozati sor az MH ÖHP TÖF (pk.h.), MH ÖHP parancsnokhelyettes, c) a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sor az MH ÖHP Hadműveleti Központ parancsnok, MH ÖHP főreferens, d) az V. besorolási kategória alezredes rendfokozati sor az MH ÖHP referens, személyi titkár, váltásparancsnok, Hadműveleti Központ parancsnokhelyettes, e) a IV. besorolási kategória őrnagy rendfokozati sor az MH ÖHP részlegvezető beosztási megnevezésekkel egészül ki. (2) Az R. 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Vezérkari főnök közvetlen alárendeltjei, helyőrségtámogatók táblázat VKF közvetlen alárendeltségében lévő dandár szintű szervezetek megnevezésű oszlopban a) a VII. besorolási kategória dandártábornok rendfokozati sor az MH Műveleti Központ (MH MK) parancsnok, b) a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sor az MH MK parancsnokhelyettes, törzsfőnök (pk.h.), irodavezető, osztályvezető beosztási megnevezésekkel egészül ki. (3) Az R. 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Vezérkari főnök közvetlen alárendeltjei, helyőrség-támogatók táblázat VKF közvetlen alárendeltségében lévő ezred szintű szervezetek megnevezésű oszlopban a) a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sor a Kelet- és Nyugat- Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokságok parancsnok, b) az V. besorolási kategória alezredes rendfokozati sor a Kelet- és Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokságok parancsnokhelyettes, osztályvezető, központparancsnok (toborzó és érdekvédelmi),

3 3 c) a IV. besorolási kategória őrnagy rendfokozati sor a Hadkiegészítő Parancsnokságok alosztályvezető, irodavezető beosztási megnevezésekkel egészül ki. 4. (1) Az R. 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegyvernemek, szolgálati ágak I. táblázat Lövész, harckocsi, könnyű vegyes megnevezésű oszlop Lövész, harckocsi, könnyű vegyes, híradó és vezetéstámogató megnevezésre változik és a táblázat felderítő, különleges műveleti, elektronikai harc megnevezésű oszlopában a III. besorolási kategória százados rendfokozati sor a Különleges Műveleti Zászlóalj, Különleges Műveleti Csoport, csoportparancsnok beosztási megnevezéssel egészül ki. (2) Az R. 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 3. Fegyvernemek, szolgálati ágak II. táblázat Meteorológia, térképész megnevezésű oszlop Geoinformációs, meteorológia, térképész megnevezésre változik és az oszlopban a IV. besorolási kategória őrnagy rendfokozati sor a meteorológiai csoportparancsnok, alosztályvezető beosztási megnevezésekkel egészül ki. (3) Az R. 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 4. Logisztika és egészségügy táblázat Logisztikai szakalárendeltek megnevezésű oszlopban a) a IV. besorolási kategória őrnagy rendfokozati sor a KKK végrehajtó szervek részlegvezető, b) a III. besorolási kategória százados rendfokozati sor a részlegvezetőhelyettes, c) a II. beosorlási kategória főhadnagy rendfokozati sor a KKK csoportparancsnok beosztási megnevezésekkel egészül ki. (4) Az R. 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó-informatika-elektronikus információvédelem táblázat MH Híradó Parancsnokság megnevezésű oszlop MH katonai szervezetei megnevezésre változik és a következő megjegyzéssel egészül ki: Az MH katonai szervezetei oszlopból ig csak az MH Támogató Dandár és az MH 43. Híradó és Támogató Ezred szakállománya sorolható be.. (5) Az R. 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó-informatika-elektronikai információvédelem táblázat MH katonai szervezetei megnevezésű oszlopban a) a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sor a rendszerfőközpont parancsnok, b) az V. besorolási kategória alezredes rendfokozati sor a rendszerfőközpont parancsnohelyettes beosztási megnevezésekkel egészül ki; c) a II. besorolási kategória főhadnagy rendfokozati sorban az alközpont beosztott tiszt megnevezés központ, alközpont beosztott tiszt, d) az I. besorolási kategória hadnagy fendfokozati sorban a híradóinformatikai ügyeleses (Regionális Hálózat Felügyelet) megnevezés híradóinformatikai ügyeletes megnevezésre változik.

4 4 (6) Az R. 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb szervek, zenészek táblázat Őrezred, fogház megnevezésű oszlop MH Támogató Dandár megnevezésre változik és a táblázat a VII. besorolási kategória dandártábornok rendfokozati sorral egészül ki. Az MH Támogató Dandár megnevezésű oszlopban a) a VII. besorolási kategória dandártábornok rendfokozati sor a parancsnok, b) a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sor a dandárparancsnok-helyettes, c) az V. besorolási kategória alezredes rendfokozati sor a dandár vezető szervek főnök, HM Objektum Ügyviteli Osztály osztályvezető, d) a IV. besorolási kategória őrnagy rendfokozati sor a dandár vezető szervek főnökhelyettes e) a III. besorolási kategória százados rendfokozati sor a dandár törzs beosztott tiszt beosztási megnevezésekkel egészül ki. 5. (1) Az R. 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Vezérkari főnök közvetlen alárendeltjei táblázat Hdt. szintű szervezetek megnevezésű oszlopban a X. besorolási kategória főtörzszászlós rendfokozati sor az MH ÖHP vezénylő zászlós, vezető hadműveleti zászlós beosztási megnevezésekkel egészül ki. (2) Az R. 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegyvernemek, szolgálati ágak táblázat lövész, harckocsi, könynyű vegyes megnevezésű oszlop Lövész, harckocsi, könnyű vegyes, híradó és támogató megnevezésre változik. (3) Az R. 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegyvernemek, szolgálati ágak táblázat felderítő, különleges műveleti, elektronikai harc megnevezésű oszlopban a) a VIII besorolási kategória zászlós rendfokozati sor a Különleges Műveleti Zászlóalj, Különleges Műveleti Csoport hadműveleti beosztott ; b) a VII. besorolási kategória főtörzsőrmester rendfokozati sor a HUMINT szakasz részlegparancsnok; EHC szakasz állomásparancsnok beosztási megnevezésekkel egészül ki. (4) Az R. 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 3. Fegyvernemek, szolgálati ágak II. táblázat meteorológia, térképész megnevezésű oszlop Geoinformációs, meteorológia, térképész megnevezésre változik és az oszlopban a) a VIII. besorolási kategória zászlós rendfokozati sor a Geionformációs Szolgálat törzs beosztott tiszthelyettes; raktárvezető, feldolgozó, b) a VII. besorolási kategória főtörzsőrmester rendfokozati sor a Geoinformációs Szolgálat Szabályzatraktár nyilvántartó megnevezéssel egészül ki.

5 5 (5) Az R. 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 4. Logisztika és egészségügy táblázat logisztikai szakalárendeltek megnevezésű oszlop VIII. besorolási kategória zászlós rendfokozati sor a KKK szakoktató megnevezéssel egészül ki. (6) Az R. 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó-informatika-elektronikus információvédelem táblázat MH Híradó Parancsnokság megnevezésű oszlop MH katonai szervezetei megnevezésre változik és a következő megjegyzéssel egészül ki: ig csak az MH Támogató Dandár és az MH 43. Híradó és Támogató Ezred szakállományát lehet innen besorolni.. (7) Az R. 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó-informatika-elektronikai információvédelem táblázat MH katonai szervezetei megnevezésű oszlopban a X. besorolási kategória főtörzszászlós rendfokozati sorban a vezénylő zászlós beosztási megnevezés ezredszintű szervezet vezénylő zászlós megnevezésre változik. (8) Az R. 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb szervek, zenészek táblázat Őrezred, fogház megnevezésű oszlop MH Támogató Dandár megnevezésre változik és az oszlopban a) a X. besorolási kategória főtörzszászlós rendfokozati sorban az ezred vezénylő zászlós megnevezés dandár vezénylő zászlós megnevezésre változik, b) a IX. besorolási kategória törzszászlós rendfokozati sorban az ezred vezető szerv megnevezés dandár vezető szerv megnevezésre változik, c) a VIII. besorolási kategória zászlós rendfokozati sorban az ezred vezető szerv megnevezés dandár vezető szerv, a zászlóalj KF törzs beosztott megnevezés zászlóalj törzs beosztott megnevezésre változik. 6. Az R. 3. számú mellékletében az I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat ZMNE megnevezésű oszlopban a) a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sor a vezérkari tanfolyam parancsnok, kutató professzor, vezető jogtanácsos; b) az V. besorolási kategória alezredes rendfokozati sor a kiemelt főtiszt beosztási megnevezésekkel egészül ki. 7. (1) Az R. 4. számú mellékletében az I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat HM, HM szervezetek, KFGH megnevezésű oszlop HM, HM szervezetek megnevezésre változik és az oszlopban a százados rendfokozati sor a tábori lelkész beosztási megnevezéssel egészül ki. (2) Az R. 4. számú mellékletében az I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat ZMNE megnevezésű oszlopban a) az alezredes rendfokozati sor a főiskolai docens, b) a százados rendfokozati sor a gyakornok, gyakorlati oktató beosztási megnevezésekkel egészül ki.

6 6 (3) Az R. 4. számú mellékletében az I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat katonai szervezetek megnevezésű oszlopban a) az őrnagy rendfokozati sor a Tűzszerész és Hadihajós Ezred (Zászlóalj) vezető tűzszerész; HM Objektum Ügyviteli Osztály irodavezető; MH KIAK beosztott főtiszt; MH ÖHP ügyviteli főtiszt, titokvédelmi főtiszt, b) a százados rendfokozati sor az MH TD főfelügyelet ügyeletes, rendszertervező-szervező tiszt, programozó, hálózattervező tiszt, mérnök tiszt, informatikus tiszt; Elektronikai Hadviselés Támogató Központ értékelő tiszt; meteorológus tiszt, légiforgalmi irányító szolgálatba beosztott irányító tiszt, vadászirányító megfigyelő tiszt, radar instruktor, radar mérnök ; MH GAVIK tájékoztató, üzemeltető, elemző, mérnök, értékelő tisztek; MH KIAK beosztott tiszt, c) a főhadnagy rendfokozati sor a tűzoltó szakaszparancsnok; Különleges Műveleti Zászlóalj, Ejtőernyős Kiszolgáló Csoport, Különleges Műveleti Csoport csoportparancsnok-helyettes; Felderítő Zászlóalj HUMINT, EHC és Technikai Szakaszok szakaszparancsnok beosztási megnevezésekkel egészül ki. (4) Az R. 4. számú mellékletében a II. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat HM, HM szervezetek megnevezésű oszlop a) a törzszászlós rendfokozati sor az ellátó, személyügyi tiszthelyettes, logisztikai tiszthelyettes, informatikus, b) a zászlós rendfokozati sor az irattáros beosztási megnevezésekkel egészül ki. (5) Az R. 4. számú mellékletében a II. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat katonai szervezetek megnevezésű oszlop a) a törzszászlós rendfokozati sor az MH ÖHP törzs beosztott tiszthelyettes; vezető meteorológiai asszisztens, vezető meteorológiai technikus; HM Objektum Ügyviteli Osztály - részlegvezető, irattáros, b) a zászlós rendfokozati sor a meteorológiai asszisztens, meteorológiai technikus ; Központi Szabályzatraktár raktárvezető; informatikus biztonsági ügyeletes ; Repülés Biztosító Század ellenőr tiszthelyettes; HM Objektum Ügyviteli Osztály - ügykezelő; GAVIK programozó, tájékoztató ; c) a főtörzsőrmester rendfokozati sor az informatikus mesteroperátor, informatikus tiszthelyettes, adattáros; ejtőernyős tiszthelyettes; SEL ügyeletes elektrikus, ügyeletes mechanikus; irányító asszisztens; munkavédelmi tiszthelyettes; Tűzszerész és Hadihajós Ezred (Zászlóalj) speciális tűzszerész, kutyavezető (tűzszerész), d) a törzsőrmester rendfokozati sor a radar technikus, tűzoltó technikus; Felderítő Zászlóalj kihallgató tiszthelyettes, EHC Szakasz váltásparancsnok; Technikai Szakasz állomásparancsnok beosztási megnevezésekkel egészül ki. 8. Az R. 5. számú mellékletében A katonai ügyészségek hivatásos tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolása, valamint az ezen beosztásokben elérhető rendfokozatok címsor alatt az I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat százados rendfoko-

7 7 zati sor az irodavezető-helyettes (lajstromvezető) beosztási megnevezéssel egészül ki. 9. Az R. 7. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. a) 3. -ában a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal, és 9. -ában az és a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal, szövegrész; b) 7. -a; c) 1. számú mellékletében az A) HM, HM SZERVEZETEK táblázat HM megnevezésű oszlopban a VIII. besorolási kategória vezérőrnagy rendfokozati sorban a törzsigazgató, főcsoportfőnök, a VII. besorolási kategória dandártábornok rendfokozati sorban a főcsoportfőnök, főcsoportfőnök-helyettes, miniszteri titkár (titkárságvezető), PÁT titkárságvezető, KÁT titkárságvezető ; a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sorban a főcsoportfőnök-helyettes, osztályvezető (fcsf. h.), titkárságvezető-helyettes, vezérkari irodavezető, vezérkari irodavezetőhelyettes ; az V. besorolási kategória alezredes rendfokozati sorban az osztályvezető, kiemelt főtiszt (ir.vez.h.), váltásparancsnok ; d) 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Vezérkari főnök közvetlen alárendeltjei, helyőrség-támogatók táblázat Hdt. szintű szervezetek megnevezésű oszlopban a IX. besorolási kategória altábornagy rendfokozati sorban az MH Szárazföldi Parancsnokság parancsnok; MH Légierő Parancsnokság parancsnok, a VIII. besorolási kategória vezérőrnagy rendfokozati sorban a parancsnok, a VII. besorolási kategória dandártábornok rendfokozati sorban a parancsnok első helyettes, parancsnokhelyettes, törzsfőnök (pk.h.), a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sorban a törzsfőnök helyettes, szolgálatfőnök, Légierő Parancsnokság (LEP) Hadműveleti Központ parancsnok, törzsfőnök integrációs helyettese, az V. besorolási kategória alezredes rendfokozati sorban a szolgálatfőnök-helyettes, LEP Hadműveleti Központ parancsnokhelyettes, MH ÖLTP logisztikai gazdasági és informatikai, a kodifikációs és az ellenőrzési alosztályok alosztályvezető-helyettes, Központ Logisztikai Bázis Programiroda irodavezető, irodavezető-helyetes, a IV. besorolási kategória, őrnagy rendfokozati sorban a LEP váltásparancsnok ; a VKF közvetlen alárendeltségében lévő dd. szintű szervezetek megnevezésű oszlopban a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sorban az Összhaderőnemi Hadműveleti Központ (ÖHK) főreferens ; e) 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegyvernemek, szolgálati ágak I. táblázat lövész, harckocsi, könnyű vegyes megnevezésű oszlopban a IV besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban az ezred és ÖÁZ integrációs főnök ; a műszaki oszlopban az V besorolási kategória alezredes rendfokozati sorban a Magyar Műszaki Kontingens (MMK) parancsnok, és dandár integrációs főnök, a IV besorolási kategória őr-

8 8 nagy rendfokozati sorban az MMK törzsfőnök (pk.h.) ; a III besorolási kategória százados rendfokozati sorban az MKK vezető szervek beosztott tisztjei és mérnökcsoport parancsnok; a felderítő, különleges műveleti, elektronikai harc megnevezésű oszlopban a IV besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban az ÖÁZ integrációs főnök ; a vegyivédelmi megnevezésű oszlopban a IV besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban az ÖÁZ integrációs főnök ; f) 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 3. Fegyvernemek, szolgálati ágak II. táblázat repülő, helikopter megnevezésű oszlopban az V besorolási kategória alezredes rendfokozati sorban a repülőbázis integrációs főnök ; a IV besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban az ezred integrációs főnök ; a légvédelmi rekéta megnevezésű oszlopban az V besorolási kategória alezredes rendfokozati sorban a dandár integrációs főnök; a IV besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban az ezred integrációs főnök ; a légi vezetési radar megnevezésű oszlopban a IV besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban az ezred integrációs főnök ; a II besorolási kategória főhadnagy rendfokozati sorban a légi irányító központ csoport beosztott tiszt ; a meteorológiai, térképész megnevezésű oszlopban a III besorolási kategóri százados rendfokozati sorban a meteorológiai csoportparancsnok ; g) 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 4. Logisztika és egészségügy táblázat logisztikai szakalárendeltek megnevezésű oszlopban a III. besorolási kategória százados rendfokozati sorban a részlegvezető és helyettese ; az egyéb logisztikai alárendeltek megnevezésű oszlopban a VI besorolási kategória ezredes rendfokozati sorban a Központi Anyagraktár és Javítóüzem (KAJÜ) ; az V besorolási kategória alezredes rendfokozati sorban a KAJÜ parancsnok-helyettes, szolgálatfőnök ; a IV besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban az ezred KAJÜ főnökök, alosztályvezető megnevezésekből a KAJÜ kifejezés, valamint a KAJÜ szolgálatfőnök-helyettes ; a III besorolási kategória százados rendfokozati sorban a KAJÜ főnökhelyettes megnevezésből a KAJÜ kifejezés; KAJÜ SZKIKNY alosztályvezető-helyettes megnevezésből a KAJÜ kifejezés, valamint a II. beosorolási kategória főhadnagy rendfokozati sorban a KAJÜ kifejezések; h) 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó, informatikai és elektronikus információvédelem táblázat MH katonai szervezetei megnevezésű oszlopban a VII. besorolási kategória dandártábornok rendfokozati sorban a parancsnok,,az V. besorolási kategória alezredes rendfokozati sorban a vezető szervek főnökei, a IV. besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban a vezető szervek főnök helyettes III. besorolási kategória százados rendfokozati sorban a főfelügyelet ügyeletesek ; az I. besorolási kategória hadnagy rendfokozati sorban a informatikai tiszt ; a Híradó megnevezésű oszlopban a IV. besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban az ÖÁZ integrációs főnök ; i) 1. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb szervek, zenészek táblázat MH Támogató Dandár megnevezéső oszlopban a VI. besorolási kategória ezredes rendfokozati sorban az ezredparancsnok, az V. besorolási kategória alezredes rendfokozati sorban az ezredparancsnok-helyettes és törzsfőnök (pk.h.), Katonai fogház (KF) parancsnok, a IV. besorolási kategória őrnagy rendfokozati sorban az ezred vezető szervek főnökök, KF parancsnok-helyettes, a III. besorolási kategória százados

9 9 rendfokozati sorban az ezred vezető szervek főnökhelyettesei, beosztott tiszt, KF részlegvezető ; j) 2. számú mellékletében az A) HM, HM SZERVEZETEK táblázat HM szervezetek megnevezésű oszlopban a BBBH és a PÜSZNYI szövegrész; k) 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 1. Vezérkari főnök közvetlen alárendeltjei táblázat Hdt. szintű szervezetek megnevezésű oszlopban a IX. besorolási kategória törzszászlós rendfokozati sorban a hadtest törzs 1. számú beosztott, a VIII. besosorlási kategória zászlós rendfokozati sorban a hadtest törzs 2. számú beosztott, l) 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 2. Fegyvernemek, szolgálati ágak táblázat felderítő, különleges műveleti, elektronikai harc megnevezésű oszlopban a VIII. besorolási kategória zászlós rendfokozati sor különleges műveleti zászlóalj, csoportparancsnokhelyettes ; m) 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI a 3. Fegyvernemek, szolgálati ágak II. táblázat Geoinformációs, meteorológia, térképész megnevezésű oszlopban a IX. besorolási kategória törzszászlós rendfokozati sorban a vezető asszisztens, vezető technikus ; a VIII besorolási kategória zászlós rendfokozati sorban az asszisztens, a VII. besorolási kategória főtörzsőrmester rendfokozati sorban az ügykezelő-gépíró ; n) 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI a 4. Logisztika és egészségügy táblázat egyéb logisztikai alárendeltek megnevezésű oszlopban a VIII besorolási kategória zászlós rendfokozati sorban a KNY alosztályvezető ; o) 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 5. Híradó-informatika-elektronikus információvédelem táblázat MH katonai szervezetei megnevezésű oszlopban a IX. besorolási kategória törzszászlós rendfokozati sorban a parancsnok segítő, ügyviteli részleg vezető, vezető szerv 1. számú beosztott, a VIII. besorolási kategória zászlós rendfokozati sorban a vezető szerv ügyviteli részleg ügykezelő, vezető szerv 2. számú beosztott, informatikai biztonsági ügyeletes, p) 2. számú mellékletében a B) A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI SZERVEZETEI 6. Egyéb szervek, zenészek táblázat MH Támogató Dandár megnevezésű oszlopban a IX. besorolási kategória törzszászlós rendfokozati sorban a vezető foglár, ezred és KF, a VIII. besorolási kategória zászlós rendfokozati sorban a foglár, ezred és KF, a VII. besorolási kategória főtörzsőrmester rendfokozati sorban az ügykezelő-gépíró, q) 3. számú mellékletének címéből az és a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal szövegrész, valamint ugyanezen mellékletben az I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat ZMNE megnevezésű oszlopban a VI. besorolási kategória ezredes rendefokozati sorban a FOTAG igazgató, a KFGH megnevezésű oszlop a hozzá tartozó beosztásokkal együtt, r) 4. számú mellékletében az I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat HM, HM szervezetek oszlopban az őrnagy rendfokozati sorban az (IDVF) és a (MÉHH) szövegrész, a százados rendfokozati sorban az (IDVF) szövegrész, a káplán, segédlelkész, a ZMNE megnevezésű oszlopban, az alezredes rendfoko-

10 10 zati sorban a vezető jogtanácsos ; a százados rendfokozati sorban a szakoktató ; a katonai szervezetek megnevezésű oszlopban, a százados rendfokozati sorban a különleges műveleti zászlóalj, csoportparancsnok ; a főhadnagy rendfokozati sorban a légiforgalmi irányító csoport beosztott tiszt, s) 4. számú mellékletében a II. BESOROLÁSI OSZTÁLY címet követő táblázat HM, HM szervezetek megnevezésű oszlopban a törzszászlós rendfokozati sorban a (MÉHH) szövegrész, a katonai szervezetek oszlopban a törzszászlós rendfokozati sorban az ellátó beosztott (hdt. szintű) beosztási megnevezések. Budapest, december -n Dr. Szekeres Imre Melléklet a /2006. ( )HM rendelethez 7. számú melléklet a 30/2001. (XII. 27.) HM rendelethez

11 11 Rövidítések jegyzéke HVKF Honvéd Vezérkar főnöke MH ÖHP MH Összhaderőnemi Parancsnokság MH MK MH Műveleti Központ ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum MK KBH Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal MK KFH Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal pk.h. parancsnokhelyettes szdpk.h. századparancsnok-helyettes vez.o. vezető orvos tts. tiszthelyettes hdt. hadtest dd. dandár e. ezred z. zászlóalj rf. rendfokozat BKEO Bélyegzőkészítő és ellátó osztály

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. 945 Ft. Jogszabályok 10/2007. (V. 11.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. 945 Ft. Jogszabályok 10/2007. (V. 11. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 10/2007. (V. 11.) HM rendelet 11/2007. (V. 11.) HM rendelet 12/2007. (V.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerzodéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történo részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM r e n d e l e t e a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. Jogszabályok. 7/2012. (VI. 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. Jogszabályok. 7/2012. (VI. 5. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8/2012. (VI. 11.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 23., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTERE (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2007. (I. ) HM rendelete

HONVÉDELMI MINISZTERE (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2007. (I. ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE melléklet a K-470/112/2005. számhoz (TERVEZET) A honvédelmi miniszter /2007. (I. ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 1/2013. (III. 21.) HM rendelet 131/2013. (III. 14.) KE határozat Jogszabályok A Magyar Honvédség

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke. Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Állami Ünnepünk, 2015. augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA világszínvonalú és páratlanul gazdag koncertmesteri és

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. december 23. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. december 23. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. december 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 16/2010. (XI. 17.) HM KIM együttes rendelet 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal CXXXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. feb ru ár 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 1/2007. (I. 10.) HM ren de let 2/2007. (I. 18.) HM ren de let

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 26/2008. (XII. 20.) HM rendelet 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet A Magyar Honvédség

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIA Az MH Altiszti Akadémia parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztások betöltésére Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 63. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 63. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 63. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2014. (XII. 18.) BM utasítás a vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére Pályázatot

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

2012. április 27-én 11.00 óra

2012. április 27-én 11.00 óra 2012. április 27-én 11.00 óra TISZTELT MINISZTER ÚR! TISZTELT ELNÖK ÚR! ÁLLAMTITKÁR URAK, KABINETFŐNÖK ÚR, TÁBORNOK URAK, HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES VENDÉGEINK! BEJELENTEM, HOGY KÖVÉR LÁSZLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG BALATONKENESEI REKREÁCIÓS KÖZPONT Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ állományában lévő beosztások betöltésére

Részletesebben

Változások a honvédegészségügyben. Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos

Változások a honvédegészségügyben. Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos Változások a honvédegészségügyben 2014 Dr. Meglécz Katalin orvos ezredes Honvéd-tisztifőorvos Semmi sem állandó, csak a változás maga. Hérakleitosz MH HONVÉDKÓRHÁZ Végr. és Log. Szerv. Vezetést bizt.

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 11., hétfõ. Tartalomjegyzék. 115/2012. (VI. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 11., hétfõ. Tartalomjegyzék. 115/2012. (VI. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 11., hétfõ 70. szám Tartalomjegyzék 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 8/2012. (VI. 11.) HM rendelet 1189/2012. (VI. 11.) Korm. határozat 1190/2012.

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM r e n d e l e t e a honvéd tisztjelölt jogállással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

AZ EZRED ÁLTAL KEZELT NYILVÁNTARTÁSOK 1. Fegyelmi nyilvántartás

AZ EZRED ÁLTAL KEZELT NYILVÁNTARTÁSOK 1. Fegyelmi nyilvántartás MAGYAR HONVÉDSÉG 54. VESZPRÉM RADAREZRED AZ EZRED ÁLTAL KEZELT NYILVÁNTARTÁSOK 1. Fegyelmi nyilvántartás a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Magyar Honvédség Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 23. Jogszabályok 24/2013. (XII. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 23. Jogszabályok 24/2013. (XII. 20. CXLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 24/2013. (XII. 20.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

Részletesebben

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok. Határozatok. Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 319. Dandártábornoki kinevezésrõl 319. Dandártábornoki kinevezésrõl 320

TARTALOM. Jogszabályok. Határozatok. Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 319. Dandártábornoki kinevezésrõl 319. Dandártábornoki kinevezésrõl 320 CXXXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. február 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2010. (I. 26.) HM rendelet A közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítõ

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE Balogh Miklós mérnök ezredes HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezető 2012.09.05. 1 Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

A HADBIZTOS. Forrás: Pallas Nagylexikon. 2011. március 24. 3

A HADBIZTOS. Forrás: Pallas Nagylexikon. 2011. március 24. 3 2011. március 24. 1 2 A HADBIZTOS A hadsereg hatóságainál és parancsnokságainál, valamint a hadrakelt seregnél az élelmezés, ruházási és elhelyezési ügyekre vonatkozó teendőket végzi és ellenőrzi. A hadbiztosság

Részletesebben

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés

KATONAI TANANYAG. 1. Szolgálati szabályzat ismeretek. 2. Alaki kiképzés 4. sz. melléklet a HHK/1123-1/2014. nyt. számhoz KATONAI TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. (1)

Részletesebben

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy

Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata. Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Véget ért az EUFOR 15. váltásának szolgálata Cs. Sárkány Beáta hadnagy Fotó: Hegedűs Csaba őrnagy Ünnepélyes keretek között köszöntötte Böröndi Gábor dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok TÉMAKÖRÖK 1. TÖRTÉNELMI ALAPOK 2. AZ MH KKK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

KIVONAT a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és rendészettudományi szekció bíráló bizottságának a tagozatokban elért eredményeiről

KIVONAT a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és rendészettudományi szekció bíráló bizottságának a tagozatokban elért eredményeiről KIVONAT a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és rendészettudományi szekció bíráló bizottságának a tagozatokban elért eredményeiről A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titk o s! Szám: 10-24 4/1962. 10 004. számú BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS HK: 10/1976.min. pcs. Budapest, 1962. m árcius 19. A szolgálati lakástelefonok

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. június 24. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. június 24. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. június 24. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 13/2008. (VI. 3.) HM rendelet 58/2008. (HK 10.) HM határozat

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra. CXXXVI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2009. december 11. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi

Részletesebben

A HADERŐÁTALAKÍTÁS HATÁSA A LÉGIERŐ TŰZOLTÓ SZERVEZETEIRE BEVEZETÉS

A HADERŐÁTALAKÍTÁS HATÁSA A LÉGIERŐ TŰZOLTÓ SZERVEZETEIRE BEVEZETÉS Dr. Csutorás Gábor mk. alezredes A HADERŐÁTALAKÍTÁS HATÁSA A LÉGIERŐ TŰZOLTÓ SZERVEZETEIRE BEVEZETÉS A Magyar Honvédség 2004-2013 közötti időszakra vonatkozó átalakításának és új szervezeti struktúrájának

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. február 14., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. február 14., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 14., szerda 17. szám TARTALOMJEGYZÉK 21/2007. (II. 14.) GKM r. A szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyetemes elektronikus hírközlési

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Melléklet a 82/2007. (MK 108.) HM utasításhoz MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. számú példány A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2007. 2 A Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2008. október 13. 1050 Ft. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2008. október 13. 1050 Ft. Jogszabályok CXXXV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2008. október 13. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 20/2008. (VIII. 30.) HM rendelet 21/2008. (IX. 16.) HM rendelet 22/2008.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ. Tudományos konferencia a ZMNE-n a katonai logisztika időszerű kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ. Tudományos konferencia a ZMNE-n a katonai logisztika időszerű kérdéseiről TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓ Tudományos konferencia a ZMNE-n a katonai logisztika időszerű kérdéseiről November 29-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem dísztermében a ZMNE Katonai Üzemeltető és Logisztikai

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint.

1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint. Katonai protokoll tételek: 1.) Ismertesse a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhák (öltözetek) típusait viselésük szerint. Sorolja fel a katonai rendfokozatokat és azok jelzéseit a társasági egyenruhán

Részletesebben

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG PÉNZÜGYMINISZTERE Nyt.szám: 361/92/2004. A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október - 2 - I. A Honvédelmi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011. július 13. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011. július 13. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011. július 13. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 122/2011. (VI. 21.) KE határozat 123/2011. (VI. 21.) KE határozat Vezérõrnagyi

Részletesebben

AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI

AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI Boczák Attila ezredes HVK Logisztikai Csoportfőnökség Logisztikai Támogató Osztály osztályvezető 2014.08.13. 1 Az előadás

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A KÜLÖNLEGES MŰVELETI ZÁSZLÓALJ JAVASOLT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A szerző felvázolja a kutatási eredményei alapján, a különleges műveleti zászlóaljnak az általa elgondolt szervezeti felépítését és bemutatja

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 151/2006. (IX. 11.) KE határozat 91/2006. (HK 19.) HM határozat 92/2006.

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. július 30. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. július 30. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. július 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 193/2010. (VI. 28.) KE határozat 207/2010. (VII. 16.) KE határozat Dandártábornok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT NEGYEDÉV FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT NEGYEDÉV FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT NEGYEDÉV FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL Németh Ernő 1 1. Az árvízi védekezés Az árvízi védekezés után a honvédség alakulatainál is visszatért az élet a mindennapi kerékvágásba. Nem volt ez

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. április 17. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. április 17. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. április 17. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 58/2008. (III. 26.) Korm. rendelet 6/2008. (III. 11.) HM rendelet 7/2008. (III. 18.)

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. d./ e./ előzetes

Részletesebben

Tanácskoztak a geoinformációs szakemberek

Tanácskoztak a geoinformációs szakemberek Tanácskoztak a geoinformációs szakemberek DOI 10.17047/HADTUD.2015.25.3-4.X129 A harmadik évezred küszöbén álló emberiség jelentõs, esetenként forradalminak nevezhetõ változások tanúja és alanya mind a

Részletesebben