TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20."

Átírás

1 CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 26/2008. (XII. 20.) HM rendelet 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2008. (VIII. 17.) HM rendelet módosításáról 4 A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl 9 Határozatok 277/2008. (XII. 19.) KE határozat 278/2008. (XII. 19.) KE határozat 279/2008. (XII. 19.) KE határozat 280/2008. (XII. 19.) KE határozat 01/2008. (HK 1/2009.) HM határozat 02/2008. (HK 1/2009.) HM határozat 133/2008. (HK 1/2009.) HM határozat 138/2008. (HK 1/2009.) HM határozat Vezérkari fõnök felmentésérõl 16 Vezérkari fõnöki kinevezésrõl 16 Vezérezredesi elõléptetésrõl 16 Altábornagyi elõléptetésrõl 16 Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról 17 Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról 17 A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ alapító okiratának módosításáról 17 Rendszeresítésre, valamint rendszerbõl való kivonásra kerülõ haditechnikai eszközökrõl 17 Miniszteri utasítások 112/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás A szerzõdéses legénységi állományú katonák évi ruházati illetményének kiegészítésérõl 19

2 2 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám Szám Tárgy Oldal 113/2008. (HK 1/2009.) Miniszteri biztos kinevezésérõl 19 HM utasítás 114/2008. (HK 1/2009.) Miniszteri biztos kinevezésérõl 20 HM utasítás 115/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás A humánpolitikai, humánstratégiai és személyzeti tevékenységgel, valamint a tárcát érintõ közigazgatási reformmal kapcsolatos koordinációs feladatok végrehajtásáról szóló 121/2006. (HK 22.) HM utasítás módosításáról /2008. (HK 1/2009.) HM utasítás 117/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás 118/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás A HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal fõigazgató I. helyettes munkakör betöltésére kiírt pályázatok elbírálását, valamint a bírálat elõkészítését végzõ bizottságok kijelölésérõl 21 A katonai felsõoktatás szak- és szakirányreferensei feladat- és jogkörérõl 24 A Stratégiai Légiszállítási Képesség befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról 28 Államtitkári intézkedések 132/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés 134/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés 136/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés 137/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés 139/2008. (HK 1/2009.) HM KF intézkedés 140/2008. (HK 1/2009.) HM JSZÁT HM HVKF együttes intézkedés A katonazenekarok állományában beosztást betöltõ hivatásos és szerzõdéses zenész fõtisztek, tisztek, zászlósok és tiszthelyettesek kiegészítõ ruházati ellátásának rendjérõl 30 A rendszeresített nyomtatványok évi egységárainak megállapításáról 31 A szárazföldi üzemanyagok és egyéb szolgáltatások üzemanyag-kártyára történõ vásárlásának szabályairól 55 A ruházati termékek évi gazdálkodási árainak megállapításáról 68 A Magyar Honvédség évi nyilvánossági feladatairól 90 A január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról 93 HM Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések 173/2008. (HK 1/2009.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség ( ) évi kiképzési és felkészítési feladatairól 93 Fõnöki rendelkezések 410/2008. (HK 1/2009.) MH ÖHP intézkedés 1363/2008. (HK 1/2009.) MH HEK intézkedés 1364/2008. (HK 1/2009.) MH HEK intézkedés NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetésérõl 100 A Magyar Honvédségben rendszeresített sebesültszállító jármûvek képességeinek nemzeti korlátozásáról 101 Egységes NATO Elõírás (STANAG 2872 A katonai sebesültszállító jármûvek egészségügyi tervezési jellemzõi 3. kiadás) nemzeti bevezetésérõl 101

3 1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3 Szám Tárgy Oldal 1365/2008. (HK 1/2009.) MH HEK intézkedés A évben végrehajtandó egészségügyi alkalmassági és szûrõvizsgálatokról /2008. (HK 1/2009.) MH HEK intézkedés A csapat-egészségügyi központok egészségügyi anyagi normájának kiadásáról 107 MH Csapatparancsnoki rendelkezések 448/2008. (HK 1/2009.) MH 5. BI LDD PK intézkedés 449/2008. (HK 1/2009.) MH 5. BI LDD PK intézkedés 2966/2008. (HK 1/2009.) MH 43. Hír. és Vt. E. PK intézkedés 2967/2008. (HK 1/2009.) MH 43. Hír. és Vt. E. PK intézkedés 1/2008. (HK 1/2009.) HM KEKK IG intézkedés 978/2008. (HK 1/2009.) MH 93. P.S.VV.Z. PK intézkedés Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Logisztikai Zászlóalj köznapi csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl 108 Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Logisztikai Zászlóalj gyakorló csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl 109 Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred csapatkarjelzéseinek rendszeresítésérõl 110 Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred csapatjelvényének rendszeresítésérõl 111 A HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl 112 Az MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj csapatjelvényének rendszeresítésérõl 114 Szerzõdések HM Infrastrukturális Ügynökség 116 MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred 116 Közlemény OMSZ Felhívás a Meteorológiai Világnap alkalmából 117

4 4 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám JOGSZABÁLYOK A honvédelmi miniszter 26/2008. (XII. 20.) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény 287. (2) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény módosításáról szóló évi XCIII. törvény 44. (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. -ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorát ha hivatásos katona I/VIII., a rektor-helyetteseket, a kancellárt, valamint a dékánt I/VI. besorolási kategóriával kell rendszeresíteni. 2. Az R. 6. -a a következõ e) ponttal egészül ki: [A rendelet] e) 5. számú melléklete a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) hivatásos tábornoki, hivatásos és szerzõdéses tiszti és tiszthelyettesi, szerzõdéses legénységi állományának részletes beosztási kategóriába történõ besorolását, valamint e beosztásokban általános és speciális elõmeneteli rendben rendszeresített rendfokozatokat [tartalmazza.] 3. (1) Az R. 1. számú mellékletének az 1. Hadrenden kívüli szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZ- TÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a Honvédelmi Minisztérium elnevezésû oszlop VI. ezredes sorában a központi lakásbizottság titkára; szövegrész helyébe a központi lakásbizottság titkára (V); szöveg lép. (2) Az R. 1. számú mellékletének az 1. Hadrenden kívüli szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZ- TÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a HM szervezetek elnevezésû oszlop VII. dandártábornok sora a vezetõ tábori rabbi (V) szövegrészt követõen a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (HM KEKK): igazgató (V) szöveggel egészül ki. (3) Az R. 1. számú mellékletének az 1. Hadrenden kívüli szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZ- TÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a HM szervezetek elnevezésû oszlop VI. ezredes sora a püspöki hivatalvezetõ (V) szövegrészt követõen a kiemelt vezetõ tábori lelkész (Székesfehérvár) (V) szöveggel egészül ki. (4) Az R. 1. számú mellékletének az 1. Hadrenden kívüli szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZ- TÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a HM szervezetek elnevezésû oszlop V. alezredes sorában a képviseletvezetõ-helyettes; szövegrész helyébe a képviseletvezetõ-helyettes (V); szöveg lép. (5) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a Dandárok, repülõ és helikopter bázisok elnevezésû oszlop IV. õrnagy sorában a helyõrségkomendáns; szövegrész helyébe a helyõrségkomendáns (V); szöveg lép. (6) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában az Ezredek elnevezésû oszlop a),,v. alezredes sorában az MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred: Légi Irányító Központ (LIK) parancsnok, Informatikai Központ parancsnok, Egészségügyi Központ parancsnok szövegrész helyébe az MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred: Légi Irányító Központ (LIK) parancsnok (V), Informatikai Központ parancsnok (V), Egészségügyi Központ parancsnok (V); szöveg, b),,iv. õrnagy sorában a fõnök; szövegrész helyébe a fõnök (V); szöveg lép. (7) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában az Ezredek elnevezésû oszlop

5 1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5 a),,v. alezredes sora, az MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred: Légi Irányító Központ (LIK) parancsnok, Informatikai Központ parancsnok, Egészségügyi Központ parancsnok szövegrészt követõen az MH 12. Légvédelmi Rakétaezred: Hadmûveleti Központ parancsnok (V); helyõrségtámogató parancsnokságok: parancsnok (V); szöveggel, b),,iv. õrnagy sora a Helyõrségi Komendáns Hivatalok: helyõrség komendáns (V) szövegrészt követõen a helyõrségtámogató parancsnokságok: parancsnokhelyettes (V) szöveggel egészül ki. (8) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában az Önálló zászlóaljak elnevezésû oszlop IV. õrnagy sorában a Helyõrség Komendáns Hivatalok: helyõrségkomendáns; szövegrész helyébe a Helyõrség Komendáns Hivatalok: helyõrségkomendáns (V); szöveg lép. (9) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a Kiképzõ, logisztikai és egyéb szervezetek elnevezésû oszlop a),,vi. ezredes sora az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola (MH KPTSZI): igazgató (V) szövegrészt követõen az MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (MH GAVIK): parancsnok (V) szöveggel, b),,v. alezredes sora az MH KPTSZI: igazgatóhelyettes (V), osztályvezetõ (ig.h.) (V), csoportvezetõ (V) szövegrészt követõen az MH GAVIK: parancsnokhelyettes (V), törzsfõnök (V), osztályvezetõ (V); MH Veszélyesanyag Ellátó Központ (MH VEK): laboratóriumvezetõ (V); MH GEOSZ: osztályvezetõ (szfh.) (V), fõmérnök (szfh.) (V) szöveggel, c),,iv. õrnagy sora az MH KPTSZI: fõnök (V) szövegrészt követõen az MH GAVIK: váltásparancsnok (V), laboratóriumvezetõ (V), csoportparancsnok (V); MH LÉJÜ: törzsfõnök-helyettes szöveggel egészül ki. (10) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a Kiképzõ, logisztikai és egyéb szervezetek elnevezésû oszlop a),,v. alezredes sora az MH LÉJÜ: szövegrész alatti felsorolásban a törzsfõnök (V); szövegrészt követõen a fõmérnök (pkh.) (V); szöveggel, b),,iv. õrnagy sora az Ellátó Központok: szövegrész alatti felsorolásban a bázisparancsnok (V); szövegrészt követõen a fõnök (V); szöveggel egészül ki. (11) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a Dandárok, repülõ és helikopter bázisok elnevezésû oszlop VIII. zászlós sora a zászlóalj ügyviteli részlegvezetõ; szövegrészt követõen a statisztikus; szöveggel egészül ki. (12) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában az Erzedek elnevezésû oszlop VII. fõtörzsõrmester sora a bázisüzemeltetõ alosztályok: beosztott tiszthelyettes; szövegrészt követõen az MH TD: baleseti helyszínelõ; szöveggel egészül ki. (13) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában az Önálló zászlóaljak elnevezésû oszlop VII. fõtörzsõrmester sora a zászlóalj raktárvezetõ; szövegrészt követõen a FRISZ ügyeletes; szöveggel egészül ki. (14) Az R. 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a Kiképzõ, logisztikai és egyéb szervezetek elnevezésû oszlop a),,ix. törzszászlós sora az ügyviteli részlegvezetõ; szövegrészt követõen a beosztott tiszthelyettes; szöveggel, b),,viii. zászlós sora a zászlóalj törzs beosztott tiszthelyettes; szövegrészt követõen a döntnök; szöveggel egészül ki. 4. (1) Az R. 2. számú mellékletének az A. I. BESORO- LÁSI OSZTÁLY címû táblázatában a HM szervezetek elnevezésû oszlop alezredes sorában a püspöki titkár (V); szövegrész helyébe a püspöki titkár; szöveg lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének az A. I. BESORO- LÁSI OSZTÁLY címû táblázatában a ZMNE elnevezésû oszlop alezredes sora a tudományos fõmunkatárs szövegrészt követõen az adjunktus, tanársegéd szöveggel egészül ki. (3) Az R. 2. számú mellékletének az A. I. BESORO- LÁSI OSZTÁLY címû táblázatában a katonai szervezetek elnevezésû oszlop százados sorában a) a jogi és igazgatási részleg: részlegvezetõ-helyettes; szövegrész helyébe a jogi és igazgatási részleg: részlegvezetõ-helyettes (V); szöveg, b) a speciális ejtõernyõs kiképzõ csoport: csoportparancsnok szövegrész helyébe a speciális ejtõernyõs kiképzõ csoport: csoportparancsnok (V); szöveg lép.

6 6 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám (4) Az R. 2. számú mellékletének az A. I. BESORO- LÁSI OSZTÁLY címû táblázatában a katonai szervezetek elnevezésû oszlop a fõhadnagy sora az MH TD: rendszerbiztonsági tiszt szövegrészt követõen a légvédelmi irányító csoport: beosztott tiszt szöveggel egészül ki. (5) Az R. 2. számú mellékletének a B. II. BESOROLÁ- SI OSZTÁLY címû táblázatában a HM szervezetek elnevezésû oszlop törzszászlós sora a vezetõ ügykezelõ szövegrészt követõen a pénzügyi zászlós szöveggel egészül ki. (6) Az R. 2. számú mellékletének a B. II. BESOROLÁ- SI OSZTÁLY címû táblázatában a katonai szervezetek elnevezésû oszlop a),,zászlós sora az MH KKB: nyomdaparancsnok, logisztikai beosztott szövegrészt követõen az ABV riasztó-értesítõ regionális csoport: beosztott tiszthelyettes, kiképzõbázis-parancsnok; szöveggel, b),,fõtörzsõrmester sora a zenész szövegrészt követõen a mentõ gépkocsivezetõ; szöveggel, az MH HEK: ápoló, szakasszisztens, boncmester, gázmester szövegrészt követõen a légvédelmi irányító csoport: irányító asszisztens; MH HEK: fertõtlenítõ; MH 93. Vegyivédelmi Zászlóalj: vegyivédelmi rajok: rajparancsnok; szöveggel egészül ki. 5. (1) Az R. 3. számú mellékletének az A. I. BESORO- LÁSI OSZTÁLY címû táblázatában az MK Katonai Felderítõ Hivatal elnevezésû oszlop VII. ezredes sorában a fõosztályvezetõ (NBI képviselõ) (V) szövegrész helyébe a fõosztályvezetõ (KFH képviselõ) (V) szöveg lép. (2) Az R. 3. számú mellékletének az A. I. BESORO- LÁSI OSZTÁLY címû táblázatában a MK Katonai Felderítõ Hivatal elnevezésû oszlop V. õrnagy sora a központparancsnok-helyettes (V) szövegrészt követõen a beosztott fõtiszt szöveggel egészül ki. (3) Az R. 3. számú mellékletének a B. II. BESOROLÁ- SI OSZTÁLY címû táblázatában az MK Katonai Felderítõ Hivatal elnevezésû oszlop a),,ix. törzszászlós sora a forrásgépkezelõ szövegrészt követõen a beosztott törzszászlós szöveggel, b),,viii. zászlós sora a forrásgépkezelõ szövegrészt követõen a beosztott zászlós szöveggel, c),,vii. fõtörzsõrmester sora a forrásgépkezelõ szövegrészt követõen a beosztott tiszthelyettes szöveggel egészül ki. 6. Az R. a melléklet szerinti 5. számú melléklettel egészül ki. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (2) A hivatásos és szerzõdéses katonai beosztással járó munkakörök megállapításáról szóló 6/2008. (III. 11.) HM rendelet mellékletében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem címû táblázat a rektor-helyettes elnevezésû új elsõ sorral, a kancellár elnevezésû új második sorral, valamint a dékán elnevezésû új harmadik sorral egészül ki. (3) Hatályát veszti az R. a) 1. számú mellékletének az 1. Hadrenden kívüli szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem elnevezésû oszlop aa),,vi. ezredes sorában a gazdasági fõigazgató (V); szövegrész, a személy és munkaügyi igazgató (V); szövegrész, a fõtitkár; szövegrész, ab),,v. alezredes sorában a gazdasági fõigazgató-helyettes (V); szövegrész, b) 1. számú mellékletének az 1. Hadrenden kívüli szervezetek csoportja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában az Állami Egészségügyi Központ elnevezésû oszlop, c) 1. számú mellékletének az 1. Hadrenden kívüli szervezetek csoportja, B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában az Állami Egészségügyi Központ elnevezésû oszlop, d) 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, A. I. BESO- ROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában az Ezredek elnevezésû oszlop III. százados sor helyõrségtámogató parancsnokságok: szövegrész alatti felsorolásban a parancsnokhelyettes (V) szövegrész, e) 1. számú mellékletének a 2. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek csoportja, A. I. BESO- ROLÁSI OSZTÁLY (általános elõmeneteli rend) címû táblázatában az Önálló zászlóaljak elnevezésû oszlop ea),,vi. ezredes sorában az MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (MH GAVIK): parancsnok (V); szövegrész, eb),,v. alezredes sorában az MH GAVIK: parancsnok-helyettes (V), törzsfõnök (V), osztályvezetõ (V); szövegrész, ec),,iv. õrnagy sorában a fõnök (V); szövegrész, az MH GAVIK: váltásparancsnok (V), laboratóriumvezetõ V, csoportparancsnok (V); szövegrész, f) 2. számú mellékletének az A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címû táblázatában a ZMNE elnevezésû oszlop õrnagy sorában az adjunktus; szövegrész, a tanársegéd; szövegrész, g) 2. számú mellékletének az A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címû táblázatában az Állami Egészségügyi Központ elnevezésû oszlop,

7 1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7 h) 2. számú mellékletének a B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY címû táblázatában az Állami Egészségügyi Központ elnevezésû oszlop, i) 2. számú mellékletének a B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY címû táblázatában a katonai szervezetek elnevezésû oszlop fõtörzsõrmester sor MH LÉJÜ: alatti felsorolásban az ABV mentesítõ raj: rajparancsnok; ABV védelmi raj: rajparancsnok; szövegrész, j) 3. számú mellékletének az A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY címû táblázatban az MK Katonai Felderítõ Hivatal elnevezésû oszlop ja),,vii. ezredes sorában a fõigazgatói irodavezetõ (fõov.) (V); szövegrész, jb),,v. alezredes sorában a biztonságvédelmi fõtiszt, szövegrész, jc),,v. õrnagy sorában a biztonságvédelmi fõtiszt, szövegrész, jd),,iv. százados sorában az attasé hivatal titkár, szövegrész, k) 3. számú mellékletének az A. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY címû táblázatban az MK Katonai Felderítõ Hivatal elnevezésû oszlop ka),,ix. törzszászlós sorában a szakoktató, szövegrész, a speciális beosztást betöltõ zászlós szövegrész, kb),,viii. zászlós sorában a speciális beosztást betöltõ zászlós, szövegrész, a diszpécser szövegrész, kc),,vii. fõtörzsõrmester sorában a speciális beosztást betöltõ tiszthelyettes, szövegrész. (4) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter Melléklet a 26/2008. (XII. 20.) HM rendelethez 5. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) hivatásos tábornoki, hivatásos és szerzõdéses tiszti és tiszthelyettesi, szerzõdéses legénységi állomány részletes beosztási kategóriába történõ besorolása, valamint e beosztásokban általános és speciális elõmeneteli rendben rendszeresített, illetve elérhetõ rendfokozatok A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY Rendfokozat Általános elõmenetel Speciális elõmenetel VIII. vezérõrnagy fõigazgató (V) VII. dandártábornok katonai fõigazgató-helyettes (MH repülõ fõszakorvos) (V) VI. ezredes rehabilitációs fõigazgató-helyettes (V); stratégiai és tudományos fejlesztési fõigazgató-helyettes (V); orvos igazgató (V); ápolási igazgató (V); gazdasági igazgató (V); intézeti fõgyógyszerész (V); szakrendelõ intézet igazgató (V); MH fõszakorvos (V); MH fõbelgyógyász (V); MH fõsebész (V); hivatalvezetõ (V); intézetvezetõ (V); személyügyi osztályvezetõ (V); tervezési és szervezési osztályvezetõ (V); osztályvezetõ fõorvos (V)

8 8 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám Rendfokozat Általános elõmenetel Speciális elõmenetel V. alezredes orvos igazgató-helyettes (V); gazdasági igazgató-helyettes (V); ápolási igazgató-helyettes (V); intézetvezetõ gyógyító helyettes (V); intézetvezetõ ápolási helyettes (V); intézetvezetõ gazdasági helyettes (V); osztályvezetõ (V); osztályvezetõ fõorvos (rehabilitációs intézetek) (V); gyógyszertárvezetõ (V); részlegvezetõ fõorvos (V); rendelõvezetõ fõorvos (V); fõorvos; osztályvezetõ-helyettes (V) (I/VI. beosztási kategóriával rendszeresített vezetõk helyettesei); kiemelt fõtiszt IV. õrnagy osztályvezetõ-helyettes (V); alosztályvezetõ (V); telepvezetõ (V); gyógyszertárvezetõ-helyettes (V); vezetõ dietetikus (V); vezetõ gyógytornász (V); rendelõintézet vezetõ asszisztens (V); fõtiszt; adjunktus; szakpszichológus; jogász fõtiszt (ovh.), mérnök, referens, biológus, szakgyógyszerész, okleveles ápoló III. százados Híradó részleg: részlegvezetõ (V) orvos (al-, szak-), belsõ ellenõr, dietetikus, diplomás ápoló, egészségügyi tiszt, gyógyszerész, gyógytornász, konduktor, laboratóriumvezetõ (V), logopédus, mikrobiológus, pszichológus, szociális munkás, szonográfus, tiszt, védõnõ, ergonómus, ellenõr II. fõhadnagy I. hadnagy B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY Rendfokozat Általános elõmenetel Speciális elõmenetel X. fõtörzszászlós IX. törzszászlós vezetõ szakápoló, vezetõ szakasszisztens, vezetõ fõmûtõs, kidolgozó vezetõ szülésznõ, nyilvántartó, ügyviteli rész- legvezetõ, vezetõ ügykezelõ; VIII. zászlós fõdiszpécser részlegvezetõ, adatrögzítõ, beosztott tiszthelyettes, dokumentációkezelõ, fõmûtõs, fõtechnikus, szakápoló, szakasszisztens, ügykezelõ

9 1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9 VII. fõtörzsõrmester adminisztrátor, anyagkezelõ, ápoló, asszisztens, boncmester, gépkocsivezetõ (I/VII. és magasabb beosztású vezetõk gépkocsivezetõje), gyógymasszõr, laboráns, laborasszisztens, mûtõs, pénztáros, részleg beosztott tiszthelyettes, számviteli tiszthelyettes, diszpécser, szülésznõ, technikus, étkezdevezetõ VI. törzsõrmester V. õrmester IV. szakaszvezetõ Beteghordó, egészségügyi kisegítõ, mûtõssegéd, anyagmozgató, raktáros, segédápoló, sterilizáló, gépkocsivezetõ III. tizedes II. õrvezetõ I. honvéd A honvédelmi miniszter 27/2008. (XII. 31.) HM rendelete a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXI- II. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. (4) bekezdésében és a (5) bekezdés a), b), c), g), h), i), és o) pontokban, valamint a (7) bekezdés aa), ab), ad), ah), és ai) pontokban kapott felhatalmazás alapján a Kjt. 85. (4) bekezdés d) pontja alapján a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel és a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem: 1. A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki. 2. (1) Közalkalmazotti munkakörben a (2) bekezdésben foglalt kivétellel magyar állampolgár, illetve magyar nyelvtudással rendelkezõ nem magyar állampolgár foglalkoztatható. (2) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével nemzetbiztonsági ellenõrzéshez kötött munkakört kizárólag magyar állampolgársággal rendelkezõ személy tölthet be. (3) Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható közalkalmazottként, ha rendelkezik a szakiskolai vagy a szakmunkás képesítéssel betölthetõ munkakörökhöz szükséges végzettséggel és képzettséggel.

10 10 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám 3. Pályázati kiírás nélkül létesíthetõ közalkalmazotti jogviszony a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok valamennyi közalkalmazotti munkakörében, valamint az e rendelet mellékletében külön mentesítettként megjelölt munkakörökben. 4. A gyakornoki idõvel, valamint a munkaerõ-kölcsönzéssel kapcsolatban a munkáltató alaptevékenysége ellátásával összefüggõ munkakörnek a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 70. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó munkakörök minõsülnek. 5. Nem kell gyakornoki idõt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául figyelembe vehetõ jogi szakvizsga, szakorvosi végzettséggel, mérlegképes könyvelõ szakképesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés, adó- vagy társadalombiztosítási ügyintézõ (tanácsadói) képesítés, doktori fokozat (Doctor of Philosophy; Doctor of Liberal Arts), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik. 6. (1) A közalkalmazotti munkakörök fizetési osztályokba sorolását, elnevezését, a magasabb vezetõi, valamint a vezetõi munkaköröket, illetve a megbízással ellátható magasabb vezetõi és vezetõi munkaköröket, az ehhez kapcsolódó vezetõi pótlék mértékét a melléklet tartalmazza. (2) A munkaköri jegyzékek és az állománytáblák kizárólag e rendelet melléklete szerinti munkaköri megnevezéseket tartalmazhatnak. 7. (1) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai követelmények két részbõl állnak: az általános követelményekbõl és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekbõl. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elõ kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetõleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás. (2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje a) az intézmény, a Magyar Honvédség alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és munkahelyi belsõ szabályzatok tartalmát, b) munkahelyének intézményközi szakmai kapcsolatrendszerét, c) a szakmai követelményrendszert és a követelmények teljesítésének módját, d) a szervezeti ügyintézés elveit és gyakorlatát is. (3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok a) megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai elõírásokat, b) elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen, c) alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására, d) elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját. 8. A kinevezési jogkörrel rendelkezõ a tudományos munkakört betöltõ közalkalmazottnak intézeti szenior (Shc.) címet adományozhat, melynek feltételei a) legalább tizenöt éves tudományos munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszony, b) kiemelkedõ, illetve tartósan jó kutatómunka végzése. 9. A Kjt. 24. (1) bekezdésében foglaltak abban az esetben is irányadók, ha a közalkalmazott hivatásos vagy szerzõdéses állományú katonát helyettesít. Ebben az esetben a helyettesítés akkor rendelhetõ el, amennyiben a szolgálati beosztás nem igényel kifejezetten katonai képesítést. 10. A honvédelmi szervezet vezetõjének rendelkezése szerint az érintett munkakörökben a havi munkaidõkeret legalább 90%-át kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, aki teljes munkaidejében a polgári légiforgalom-irányítással közvetlen kapcsolatban áll, és azzal azonos, csökkentett munkaidejû feladatot lát el. 11. (1) A honvédelmi szervezet készenlét fokozása, kiemelt feladat, különösen katonai gyakorlat, katonai bemutató, katasztrófa-elhárítással kapcsolatos feladat, toborzó rendezvény, egészségügyi, technikai biztosítás, nemzetközi

11 1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 11 szerzõdésbõl eredõ kötelezettség teljesítése esetén a vezetõ elõzetes értesítés nélkül elrendelheti, hogy a közalkalmazott a munkahelyén, illetve a helyszínen ügyeletet teljesítsen. (2) A rendkívüli munkavégzés elrendelésének, illetve teljesítése igazolásának módjáról, valamint az elrendelésre jogosultak körérõl a kollektív szerzõdés, ennek hiányában a munkáltató rendelkezik. 12. (1) Tûzszerész pótlékra jogosult az a személy, aki aknazár telepítésekor, elaknásított terület, illetõleg lõszer, robbanóanyag (robbanótest) felkutatásakor, mentesítéskor, hatástalanításkor, lõtér lövészet utáni mentesítésekor, vagy robbantási feladat végrehajtásakor a) gépjármûvezetõként lõszerek, robbanóanyagok, robbanótestek szállítását végzi, vagy b) a munkaköri feladata ellátása során robbanásveszélyes helyen tartózkodik. (2) A tûzszerészpótlékra való jogosultság megállapításának és folyósításának feltételeire a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló honvédelmi miniszteri rendeletet kell megfelelõen alkalmazni. (3) A tûzszerészpótlék óránkénti mértéke gépjármûvezetõ esetében a pótlékalap 8,8%-a, a többi esetben a pótlékalap 5,7%-a. 13. (1) A külön meghatározott honvédelmi szervezeteknél vidéki terepfelmérõi munkát végzõ, illetve abban közremûködõ topográfus, geodéta és gépjármûvezetõ munkakört betöltõ közalkalmazott terepfelmérõi pótlékra jogosult. (2) A terepfelmérõi pótlék folyósítása a hivatásos és szerzõdéses állományúak illetményrendszere szerint történik. A pótlék napi mértéke a pótlékalap nyolc-tizenhat százaléka. 14. (1) A huszonnégy órát meg nem haladó idõtartamú készenlét fokozás miatt elrendelt munkavégzés esetén a közalkalmazottat rendes illetménye (illetménye és illetménypótlékai) és a rendes napi munkaidõn felüli idõtartam elsõ két órájára hetvenöt százalékos, az ezt meghaladó idõtartamra pedig százszázalékos készenlét-fokozási pótlék illeti meg. (2) A huszonnégy órát meghaladó idõtartamú készenlét fokozása, illetve a különbözõ katonai gyakorlatokon résztvevõ közalkalmazottaknak a rendes napi munkaidõn felüli igénybevételért a) térítésmentes természetbeni ellátás (élelmezés, szállás), és b) gyakorlati pótlék, valamint c) a heti pihenõnapon, illetve munkaszüneti napon történt igénybevétel esetén az a) b) pontokban foglaltakon felül másik pihenõnap (pihenõidõ) jár, amit az igénybevételt követõ hónap végéig kell kiadni. (3) A gyakorlati pótlék napi mértéke a pótlékalap tíz-húsz százaléka. A pótlékra jogosító munkaköröket, a jogosultság feltételeit és a pótlék mértékét a közalkalmazott gyakorlaton eltöltött ideje és a munkakörülmények figyelembevételével differenciáltan kollektív szerzõdés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. 15. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a közalkalmazott a kollektív szerzõdésben meghatározottak szerint formaruhára jogosult. 16. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet. (2) Amennyiben a közalkalmazott e rendelet hatálybalépését megelõzõen létesített honvédségi közalkalmazotti jogviszonyt, ez a rendelet nem érinti a korábbi jogszabály által biztosított betegszabadság idõtartamára járó kiegészítõ pótlék, éjszakai pótlék, délutáni és éjszakai mûszakpótlék (ideértve az 1992-ben fenntartott korábbi mûszakpótlékokat is), teljesítménypótlék, valamint rendkívüli munkavégzésért járó pótlék megállapítását és folyósítását. (3) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépését megelõzõen létesített honvédségi közalkalmazotti jogviszony alapján betöltött azon munkaköröket, amelyekben az Mt (1) bekezdése alapján heti harminchat óra teljes munkaidõnek minõsül. 17. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 99. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a kinevezett vezetõ közalkalmazottra.

12 12 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám 18. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 4/2008. (II. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) bevezetõ rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép: A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény 287. (2) bekezdés g) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés aj) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörömben eljárva a Magyar Honvédségben megvalósuló kegyeleti gondoskodás érdekében a következõket rendelem el: 19. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 1. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A rendeletet megfelelõen alkalmazni kell a miniszter közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezeteknél, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél foglalkoztatott közalkalmazottakra, közalkalmazotti jogviszonyban állt nyugállományú, valamint korábbi jogszabályok alapján polgári alkalmazottként vagy kinevezett polgári alkalmazottként nyugállományba kerültekre (a továbbiakban együtt: közalkalmazott) is. A közalkalmazottakra vonatkozó kegyeleti gondoskodás 13/A. (1) Az 1. (3) bekezdése szerinti honvédelmi szervezetnél közalkalmazotti jogviszonyban állókat a munkáltatói jogkört gyakorló parancsnok (vezetõ), a nyugdíjasokat pedig a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnok, illetve az általa megbízott területileg illetékes szervezet vezetõje a Honvédelmi szervezet saját halottjává minõsítheti. (2) A nyugdíjas közalkalmazott a rendelkezésre jogosult hozzátartozó kérésére akkor minõsíthetõ, ha az elhunytat a honvédelmi szervtõl nyugdíjazták és e szervnél vagy jogelõdjénél legalább 20 év (munka-, közszolgálati) jogviszonnyal rendelkezett, és ezt a volt munkáltatója személyügyi szerve, vagy az elhunyttal közös háztartásban élt házastársa (élettársa) vagy egyeneságbeli rokona hitelt érdemlõen igazolja. (3) A honvédelmi miniszter az (2) bekezdésben foglaltaktól, a hozzá benyújtott kérelem alapján eltérhet, ha az elhunyt a honvédelem érdekében kifejtett tevékenységével kiemelkedõen szolgálta a honvédelem ügyét, valamint a honvédelmi hagyományok ápolása területén kiemelkedõ tevékenységet végzett. (4) Az (1) bekezdés szerinti minõsítés esetén a 9. (1) bekezdésében meghatározott temetési költségek vállalhatók át. A költségek megtérítésére és elszámolására e rendelet szabályai irányadóak. (5) A honvédelmi szervezettel jogviszonyban álló közalkalmazottakra a 12. -ban foglaltak értelemszerûen alkalmazhatók. (6) A kegyeleti gondoskodás e rendeletben meghatározott egyéb formái és feladatai az (1) bekezdésben meghatározott minõsítés esetén nem alkalmazhatók. 20. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. a következõ 13/A. -sal, és azt megelõzõen a következõ címmel egészül ki: Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter Melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez A közalkalmazotti munkakörök megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetõi pótlék mértéke Munkakörök megnevezése Fizetési osztályok A B C D E F G H I J Vezetõi munkakörök: Pályáztatásra kötelezett: a) Magasabb vezetõ beosztás: fõigazgató * * * fõigazgató-helyettes, vezérigazgató-helyettes * * * * Vezetõi pótlék %-a 1

13 1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 13 Munkakörök megnevezése Fizetési osztályok A B C D E F G H I J fõosztályvezetõ * * * * * igazgató (fõig. h.) * * * intézetvezetõ * * * gazdasági igazgató * * * * igazgató (önálló honvédelmi * * * szervezet elsõ számú vezetõje) igazgató-helyettes (önálló * * * * honvédelmi szervezet elsõ számú vezetõjének helyettese) Pályáztatás alól mentesített: katolikus tábori püspök b) Vezetõ beosztás: igazgató * * * igazgató (szervezeti egység * * * beosztott vezetõje) Igazgató-helyettes * * * * * igazgató-helyettes (szervezeti * * * * * egység beosztott vezetõjének helyettese) gazdasági igazgató-helyettes * * * * fõosztályvezetõ-helyettes * * * osztályvezetõ * * * * számítástechnikai szervizvezetõ * * * * 150 számítástechnikai mûszakvezetõ * * * * 150 üzemvezetõ * * * * (fõ)mûvezetõ * * * * * 2. Csoportvezetõ: Pályáztatásra kötelezett: irodavezetõ * * * osztályvezetõ-helyettes * * * (fõ-) mûvezetõ-helyettes * * * alosztályvezetõ * * * * * irodavezetõ-helyettes * * Fõkönyvtáros, könyvtáros * * * könyvtárvezetõ * * * könyvtárvezetõ-helyettes * * * Pályáztatás alól mentesített: csoportvezetõ * * * * * * * (fõ-) diszpécser * * * * * * telep-, étkezde-, szálloda-, üzlet-, üdülõ-, KORK-, lakóház-, bolt-, konyha-, épület-, lõtér vezetõ/gondnok * * * * * Vezetõi pótlék %-a 1

14 14 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám Munkakörök megnevezése Fizetési osztályok A B C D E F G H I J mûhelyvezetõ * * * * * * részlegvezetõ (ügyviteli) * * * * * * szolgálatvezetõ * * * * * * üzemvezetõ-helyettes * * * energetikus * * * 3. Ügyintézõk: Pályáztatásra kötelezett: belsõ ellenõr * * * * ellenõr, fõellenõr * * * * mérnök, fõmérnök * * * * * Kulturális menedzser * * * Népmûvelõ szervezõ * * * fõelõadó (igazgatási, számviteli, * * * * * * vámügyi, informatikai, gazdasági stb.) informatikus * * * * * jogtanácsos * * jogász * * * központvezetõ * * * * fõmunkatárs, munkatárs * * * kapcsolástechnikai felügyelõ * * * * átvitel-technikai felügyelõ * * * * Pályáztatás alól mentesített: elõadó (szállítmányozási, számviteli, * * * vámügyi, gazdasági stb.) szervezõ * * * * * * 4. Ügyviteli: Pályáztatás alól mentesített: adminisztrátor * vezetõ ügykezelõ * * * ügykezelõ * * * asszisztens * * irattáros * * * adatrögzítõ * * * adatfeldolgozó * * észlelõ-rajzoló * * * mûszaki rajzoló * * * (fõ-) technikus * * * szaktechnikus * * * forgalmi alkalmazott * * * * ügykezelõ gépíró * távirász * * * Vezetõi pótlék %-a 1

15 1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 15 Fizetési osztályok Munkakörök megnevezése A B C D E F G H I J gépíró * * * kezelõ * * * nyilvántartó * * * repüléstervezõ * * * kabinetkezelõ * * * tájékoztató * * 5. Fizikai anyagbeszerzõ * * * anyagkezelõ * * * üzemeltetõ * * * állatgondozó * * * betanított munkás * * mûszerész * * * pénztáros * * * úszómester * * * büfévezetõ * * * gépjármûvezetõ * * * kisegítõ * laboráns * * * szakács, fõszakács * * szakmunkás * * nyomdász, nyomdavezetõ * * * portás * * * * gépmester * * * pincér (felszolgáló) * * * raktáros, raktárvezetõ * * tûzoltó * * * gépjármûvezetõ (tûzoltó) * * * tûzoltó váltásparancsnok * * * anyagmozgató * * * gondnok * * * segédmunkás * szállító-, rakodómunkás * takarító * Vezetõi pótlék %-a 1 1 Kizárólag a vezetõi és a magasabb vezetõi megbízások tekintetében kerül feltüntetésre.

16 16 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám HATÁROZATOK A köztársasági elnök 277/2008. (XII. 19.) KE határozata vezérezredes felmentésérõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 49. (1) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Havril András vezérezredest, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnökét e beosztásából január 15-ei hatállyal felmentem. Budapest, december 1. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, december 8. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter KEH ügyszám: IV-6/05176/2008. A köztársasági elnök 279/2008. (XII. 19.) KE határozata vezérezredesi elõléptetésrõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 49. (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Tömböl László mérnök altábornagyot január 16-ai hatállyal vezérezredessé elõléptetem. Budapest, december 1. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, december 8. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter KEH ügyszám: IV-6/05178/2008. A köztársasági elnök 278/2008. (XII. 19.) KE határozata vezérkari fõnöki kinevezésrõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 49. (1) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Tömböl László mérnök altábornagyot január 16-ai hatállyal a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnökévé kinevezem. Budapest, december 1. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, december 8. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter KEH ügyszám: IV-6/05177/2008. A köztársasági elnök 280/2008. (XII. 19.) KE határozata altábornagyi elõléptetésrõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 49. (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Benkõ Tibor vezérõrnagyot január 16-ai hatállyal altábornaggyá elõléptetem. Budapest, december 1. Ellenjegyzem: Sólyom László s. k., köztársasági elnök Budapest, december 8. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter KEH ügyszám: IV-6/05179/2008.

17 1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 17 A honvédelmi miniszter 01/2008. (HK 1/2009.) HM határozata ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról* * A határozatot az érintettek külön kapják meg. A honvédelmi miniszter 02/2008. (HK 1/2009.) HM határozata ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról* * A határozatot az érintettek külön kapják meg. 99/2007. (HK 18.) HM utasítás 2. (1) bekezdésében meghatározottak részére. TEÁOR 08 Gazdasági tevékenység Egyéb vendéglátás Személygépjármû kölcsönzése Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 2. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az MH Katonai Közlekedési Központ parancsnoka ezen határozat hatályba lépését követõ 60 napon belül módosítja és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM Honvéd Vezérkar fõnökéhez. 3. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.* Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter * A határozat aláírásának napja december 12. A honvédelmi miniszter 133/2008. (HK 1/2009.) HM határozata a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ alapító okiratának módosításáról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 76. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 89. (1) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -ában, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ 73/2007. (HK 11.) HM határozattal kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom: 1. A határozat 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép: 13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alaptevékenységen belül az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 70. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott kiegészítõ tevékenységet folytathat szerzõdés alapján a honvédelmi szervek kiegészítõ, kisegítõ tevékenységébõl származó bevételek felhasználásáról és elszámolásáról, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló A honvédelmi miniszter 138/2008. (HK 1/2009.) HM határozata rendszeresítésre, valamint rendszerbõl való kivonásra kerülõ haditechnikai eszközökrõl A Rendszeresítési Bizottság javaslatának figyelembe vételével az alábbi haditechnikai eszközök rendszeresítését rendelem el: 1. JAS-39 EBS HU Gripen típusú repülõgép Rendeltetése: Egy hajtómûves, nagy teljesítményû harcászati repülõgép, mely a felépített fedélzeti rendszereinek és az integrált fegyverrendszereknek köszönhetõen egyaránt hatékonyan alkalmazható levegõ-levegõ, levegõföld, illetve felderítõ feladatok végrehajtására m3-es üzemanyagtöltõ gépkocsi (ÜTG-18 MÁN HX ) MÁN HX típusú alvázon Rendeltetése: Az MH katonai szervezeteinél megalakításra kerülõ hajtóanyag készletek tábori körülmények közötti kiszolgálásának biztosítása. 3. RKK-800 típusú repülõtéri kiadókút Rendeltetése: Az MH katonai repülõterein a repülõtechnikai eszközök hajtóanyag feltöltésének biztosítása.

18 18 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám 4. VECTOR 21 MOD B kézi lézertávmérõ Rendeltetése: Célok nagytávolságú felderítése, a felderített célok koordinátáinak meghatározása nappal és éjszaka. 5. VECTRONIX digitális mérõállomás Rendeltetése: A lövész és támogató alegységek mûveleti tevékenységeinek érdekében célok nagytávolságú (5000 m feletti) felderítése és a felderített célok koordinátáinak meghatározása, valamint a lövészszakaszok és századok érdekében lõtt tüzérségi/aknavetõ tüzek megfigyelése és az eltérések meghatározása nappal és éjszaka. 6. MOTAS-10 lézertávmérõ Rendeltetése: A hatékony célfelderítés érdekében az északi irány, az irány-szög, távolság, saját pozíció, valamint célkoordináták meghatározása. 7. 7,62 x 51 mm AP páncéltörõ puska töltény Rendeltetése: A 7,62 51 mm mesterlövész puskával a védettséggel rendelkezõ álcázott, álló valamint mozgó célok leküzdése keményfém magvas lövedék célba juttatásával. 8. MILES harckiképzõ szimulációs rendszer Rendeltetése: Az alegységek (raj, szakasz, század) felkészítésének támogatása. 9. Téli ruházat: 2008 M gyakorló esõvédõ kabát, 2008 M gyakorló esõvédõ nadrág, 2008 M polár pulóver (kabátbélés), 2008 M téli alsó A típus (vékony), 2008 M téli felsõ A típus (vékony), 2008 M téli alsó B típus (vastag), 2008 M téli felsõ B típus (vastag). Rendeltetése: A Magyar Honvédség állománya a gyakorló öltözet részeként a 90 M gyakorló ruházattal együtt viseli alsó-, illetve felsõ ruhadarabként csapadékos, átmeneti és téli idõszakban. 10. Katonai rendész szakfelszerelés: Fehér hevederöv, Hevederövre csatolható fehér zárt bilincstartó, Hevederövre csatolható fehér gumibottartó, Hevederövre csatolható fehér zseblámpatartó, Rendész zseblámpa fénykúppal, Hevederövre csatolható fehér irattartó, Szolgálati karszalag. Rendeltetése: Rendész szakfeladatok végrehajtásakor a rendész beosztású hivatásos és szerzõdéses állomány viseli. 11. Taktikai málhafelszerelés AK tártartó védõmellényhez, Gránáttartó dupla védõmellényhez, Söréttartó védõmellényhez, Pisztoly tártartó tripla védõmellényhez, Általános zseb védõmellényhez, Rádió tartó védõmellényhez, Használt tártartó védõmellényhez, Egészségügyi zseb védõmellényhez, Adminisztrációs zseb védõmellényhez. Rendeltetése: A különleges mûveleti és felderítõ erõk hivatásos és szerzõdéses állománya kiképzéskor és alkalmazáskor viseli. 12. Nyári bakancs (HAIX Airpower P6) Rendeltetése: A nyári bakancs a 2000 M hadi- (gyakorló) öltözethez illeszkedõ korszerû lábbeli. 13. Repülõhajózó bakancs (BATES 2500 M-9 ZIP ASSAULT) Rendeltetése: A repülõhajózó bakancs a 2003 M repülõhajózó védõ öltözethez illeszkedõ korszerû lábbeli. 14. Ejtõernyõs bakancs (HAIX Airpower P6) Rendeltetése: Az ejtõernyõs bakancs az ejtõernyõs hadi- (gyakorló) öltözethez illeszkedõ korszerû lábbeli. A Rendszeresítési Bizottság javaslatának figyelembe vételével az alábbi haditechnikai eszközök rendszerbõl való kivonását rendelem el: 1. MHSZ-30 típusú motoros szivattyú 2. MKSZ-10 típusú motoros szivattyú 3. MPK-40 típusú motoros hajtóanyag szivattyú 4. MNUK-50 típusú motoros hajtóanyag szivattyú 5. MNURG-75 típusú motoros hajtóanyag szivattyú 6. RA-2 típusú rakéta hajtóanyag tároló tartály 7. C-10 konténerkút 8. KC-20 konténertartály Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter

19 1. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 19 MINISZTERI UTASÍTÁSOK A honvédelmi miniszter 112/2008. (HK 1/2009.) HM utasítása a szerzõdéses legénységi állományú katonák évi ruházati illetményének kiegészítésérõl A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. (1) bekezdésének f) pontja alapján, a Hvt a (1) bekezdésének n) és o) pontjaiban foglalt feladatok végrehajtása érdekében figyelemmel a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény ára szerzõdéses legénységi állományú katonák évi ruházati illetményének kiegészítésérõl a következõ utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre, az államtitkár által felügyelt szervezetre, a katonai ügyészségekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban: honvédelmi szervezetek) terjed ki. 2. (1) A honvédelmi szervezeteknél december 1-jén jogviszonyban álló szerzõdéses legénységi állományú katonák a ruházati illetménynorma évi összegeinek megállapításáról szóló 28/2008. (HK 7.) HM utasításban meghatározott ruházati illetményen, valamint a 41/2008. (HK 9.) HM utasítás alapján május hónapban kifizetetteken felül további Ft-os ruházati illetmény kiegészítésre jogosultak. (2) Nem jogosultak ruházati illetmény kiegészítésre azok, akik december 1-jén a felmentési idejüket töltik, és mentesítve vannak a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, illetõleg akik 30 napot meghaladó illetmény nélküli szabadságon tartózkodnak. 3. A 2. (1) bekezdés szerinti összeget a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség által elõállított és a honvédelmi szervezetek személyügyi és pénzügyi ellátásáért felelõs szervezeti elemei által ellenõrzött jegyzék alapján december 20-ig kell folyósítani. 4. Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba,* rendelkezéseit azonban december hó 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter * Az utasítás aláírásának napja december 16. A honvédelmi miniszter 113/2008. (HK 1/2009.) HM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 32. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a felesleges ingó vagyon vagyonkezelési és hasznosítási tevékenység leghatékonyabb módon történõ végrehajtása érdekében az alábbi adom ki: utasítást 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, a miniszter felügyelete alá tartozó szervezetre, valamint a feladattal érintett katonai szervezetekre terjed ki. 2. (1) A magyar állam tulajdonában, a HM vagyonkezelésében lévõ, feleslegesnek minõsített ingó vagyon vagyonkezelési és hasznosítási tevékenység leghatékonyabb módon történõ végrehajtása érdekében miniszteri biztossá nevezem ki dr. Gömbös Jánost, a HM Miniszteri Kabinet politikai fõtanácsadóját (a továbbiakban: miniszteri biztos). (2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõtartamra, január 1-jével kezdõdõen látja el.

20 20 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1. szám 3. A miniszteri biztos feladatait a magyar állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingó vagyon feleslegesnek minõsítésének, vagyonkezelésének és hasznosításának szabályairól, valamint a miniszteri biztos feladat- és hatáskörérõl szóló 98/2005. (HK 21.) HM utasításban meghatározottak szerint látja el. 4. Ez az utasítás január 1-jén lép hatályba, és július 1-jén hatályát veszti. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter A honvédelmi miniszter 114/2008. (HK 1/2009.) HM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 32. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a honvédelmi tárca kezelése alatt álló állami ingatlanvagyonnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére történõ átadással kapcsolatos egyeztetések koordinációjára az alábbi elõkészítéshez szükséges koordinációs feladatok végrehajtása érdekében miniszteri biztossá nevezem ki Paulovits László urat, a HM Miniszteri Kabinet politikai fõtanácsadóját (a továbbiakban: miniszteri biztos). (2) A miniszteri biztos e tevékenységét hat hónap idõtartamra, január 1-jével kezdõdõen látja el. 3. A miniszteri biztos a honvédelmi tárca kezelése alatt álló állami ingatlanvagyon MNV Zrt. részére történõ átadásával kapcsolatosan: a) elõkészíti és lefolytatja a vagyonátadással összefüggõ egyeztetéseket az MNV Zrt. ügyvezetésével, valamint az érintett közigazgatási szervezetekkel; b) koordinálja a tevékenységéhez kapcsolódó, ágazati körbe tartozó döntés-elõkészítés folyamatát; c) folyamatosan tájékoztatja a honvédelmi minisztert és a HM kabinetfõnököt az egyeztetéseken felmerült, miniszteri hatáskörbe tartozó döntési javaslatokról, kezdeményezi a szükséges vezetõi döntések meghozatalát; d) együttmûködik a honvédelmi tárca ingatlanvagyongazdálkodással foglalkozó szervezeteivel. 4. Ez az utasítás január 1-jén lép hatályba, és július 1-jén hatályát veszti. Dr. Szekeres Imre s. k., honvédelmi miniszter utasítást adom ki: 1. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre, a miniszter felügyelete alá tartozó szervezetre, valamint a feladattal érintett katonai szervezetekre terjed ki. 2. (1) A honvédelmi tárca kezelésében lévõ állami ingatlanvagyonnak az MNV Zrt. részére történõ átadásával kapcsolatos egyeztetések elõkészítése, lebonyolítása és az A honvédelmi miniszter 115/2008. (HK 1/2009.) HM utasítása a humánpolitikai, humánstratégiai és személyzeti tevékenységgel, valamint a tárcát érintõ közigazgatási reformmal kapcsolatos koordinációs feladatok végrehajtásáról szóló 121/2006. (HK 22.) HM utasítás módosításáról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdésének f) pontjában és a 97. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a humánpolitikai, humánstratégiai és személyzeti tevékenységgel, valamint a honvédelmi tárcát érintõ közigazgatási reformmal kapcsolatos koordinációs feladatok

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Tervezet 2008. 09. 29. A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM. r e n d e l e t e MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM r e n d e l e t e a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e. egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e. egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM r e n d e l e t e egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM r e n d e l e t e a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerzodéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történo részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1/2010. (I. 14.) HM rendelet A Tábori Lelkészi

Részletesebben

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról

Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Jogi Főosztály 16543-4/2007-SZMM Munkaanyag a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 1/1993. (IV. 20.) MüM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. Jogszabályok. 7/2012. (VI. 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. Jogszabályok. 7/2012. (VI. 5. CXXXIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. július 9. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 7/2012. (VI. 5.) HM rendelet 8/2012. (VI. 11.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 30. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 30. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 30. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 23., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2011. január 1-jétől 2. melléklet A kulcsszámrendszer a következõ módon épül fel: 1 2 3 4 5 6 általánostól való eltérés illetménycsoport

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. 945 Ft. Jogszabályok 10/2007. (V. 11.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. 945 Ft. Jogszabályok 10/2007. (V. 11. CXXXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2007. június 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 10/2007. (V. 11.) HM rendelet 11/2007. (V. 11.) HM rendelet 12/2007. (V.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra. CXXXVI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2009. december 11. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi

Részletesebben

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések

5. Adatbiztonsági intézkedések. 6. Záró rendelkezések M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7465 5. datbiztonsági intézkedések 9. z Országgyűlési Őrség parancsnoka köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 1/2013. (III. 21.) HM rendelet 131/2013. (III. 14.) KE határozat Jogszabályok A Magyar Honvédség

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

6/2016. (XII. 20.) sz. kancellári utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Kancellárját illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

6/2016. (XII. 20.) sz. kancellári utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Kancellárját illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2825/2016. 6/2016. (XII. 20.) sz. i utasítás a Szegedi Tudományegyetem Kancellárját illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.)

Kerekréti Mihály Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek, Logisztikai Zászlóalj, törzsfőnökének (pkh.) Honvédelmi miniszteri elismerések: SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL bronz fokozat (5 fő) Kerekréti Mihály Csaba Andorka László Csete László Bencze Péter Mizsei Csaba a MH 54. Veszprém Radarezred, logisztikai alegységek,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

TERVEZET. Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, december

TERVEZET. Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/ /2008. Tervezet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet módosításáról

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM r e n d e l e t e a honvéd tisztjelölt jogállással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete Melléklet a BM/6174/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2010. augusztus 23. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2010. augusztus 23. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2010. augusztus 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 209/2010. (VII. 30.) KE határozat 210/2010. (VII. 30.) KE határozat 9/2010.

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN (a Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. május 5., hatályba lép: 2009.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2824/2016. 2/2016. (XII. 20.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 28., kedd

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 28., kedd HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 28., kedd 80. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok 13/2010. (IX. 28.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET. számú példány A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2015. szeptember 1-jétől. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2015. szeptember 1-jétől. I. Választott tisztségviselők Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2015. szeptember 1-jétől I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi.

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok. Határozatok. Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 319. Dandártábornoki kinevezésrõl 319. Dandártábornoki kinevezésrõl 320

TARTALOM. Jogszabályok. Határozatok. Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 319. Dandártábornoki kinevezésrõl 319. Dandártábornoki kinevezésrõl 320 CXXXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. február 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2010. (I. 26.) HM rendelet A közhatalmi honvédelmi szervezetek kiegészítõ

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben