(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép."

Átírás

1 . sz. példán MAGAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZ A honvédelmi miniszter /2010. ( ) HM rendelete a Magar Honvédség eges beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelménekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról A Magar Honvédség hivatásos és szerződéses állománú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvén 287. (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemről és a Magar Honvédségről szóló évi CV. törvén eges rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A Magar Honvédség eges beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelménekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 12. (3) bekezdésében a december 31-ig szövegrész helébe a december 31-ig szöveg lép. 2. (1) Az R. 1. számú mellékletének helébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helébe e rendelet 2. melléklete lép. 3. Hatálát veszti a Magar Honvédség eges beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelménekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 2/2006. (I. 30.) HM rendelet.

2 Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatálba, és a hatálba lépését követő napon a hatálát veszti. Budapest, n Dr. Hende Csaba Készült: 4 példánban Eg példán: 2 lap Ügintéző: Varga Lajos ktv.( /22-140)/dr. Kovács Zoltán alez. ( /22-482) Kapják: 1. sz. pld: Levéltár 2. sz. pld: Irattár 3-4. sz. pld: KIM (a Magar Közlönben történő kihirdetésre)

3 melléklet a /2010. ( ) HM rendelethez 1. számú melléklet a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelethez A Magar Honvédségben rendszeresített katonai munkakörök térképe Magarázat a munkakör azonosító kód használatához: A munkakör azonosító kód (MAK) a munkakörök azonosítására és egidejűleg az azok betöltéséhez szükséges követelmének eg részének jelölésére szolgál. A MAK 11 karakterből (számok és betűk csoportja) áll. Nemzet- Tartalék Fegvernemi Fegvernemi Rendfokozati biztonsági Állomán- szakmai Nelvismeret (szakági) azonosító (szakági) alcsoport azonosító ellenőrzés szintje kategória specifikáció 2 karakter 2 karakter 2 karakter 1 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter Például: 1 0 A a 1 4 A Z R A K Az állomántáblákban, munkaköri jegzékekben a tizeneg karakterből álló MAK külön rovatban szerepel. Az első hat karakter és a munkakör megnevezése a beosztástípust azonosítja. Az utolsó öt karakter a beosztás betöltéséhez szükséges alapvető követelméneket jelöli. A munkakör azonosító kód kialakítása: 1. Az első két karakter a fegvernemi (szakági) azonosító. Jelölése két szám, például: 10 (lövész); jelentése: az adott fegvernem (szakág) egésze A harmadik karakter a fegvernemi (szakági) alcsoport. Jelölése eg nagbetű, például: A (általános); jelentése: az adott fegvernem (szakág) eg területe. 1 0 A 3. A negedik karakter a munkakör. Jelölése eg kisbetű, például: a (parancsnok); jelentése: az adott fegvernemi (szakági) alcsoporton belül az azonos munkakörök (ezen munkaköröket a rendfokozati azonosítóval, a beosztási szintnek megfelelően lehet megkülönböztetni*). 1 0 A a * A legjellemzőbb beosztásokat általában az alábbi betűkkel kell jelölni: a minden szintű parancsnok (a rajpk.-tól a Honvéd Vezérkar főnökéig), az intézmének, objektumok parancsnokai, a hivatalok vezetői (hivatalvezetők, főigazgatók, igazgatók stb.), az adott szakág legfelső szintű vezetői (legfőbb ügész, főosztálvezető, stb.); b az a betűvel jelölt parancsnoki beosztások első (általános) helettesei;

4 - 4 - c d h e f g i k m n r s t v a csapatok törzsfőnökei, törzsigazgatók, illetve az ennek megfelelő beosztások; a vezető beosztású törzstisztek (főnökök, osztál, alosztál, részlegvezetők, illetve az ennek megfelelő beosztások); a c és a d betűvel jelölt vezető beosztások helettesei; a kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, tiszthelettes; a mérnök (kiemelt főmérnök, főmérnök); az oktató, szakoktató, kiképző; iránzók; mindenhol a legáltalánosabb, alapbeosztás (pl. kezelő, szerelő, beosztott lövész stb.); műszerész vag más fegvernemeknél: mesterkezelő (pl. mesterlövész); nilvántartó; raktáros (raktárvezető); alegség ellátó; technikus; gép- és harcjárművezető. Amel fegvernemnél (szakágnál) a fenti legjellemzőbb munkakörök nincsenek rendszeresítve, ezeket a betűket más jellemző munkakör jelölésére lehet felhasználni. 4. Az ötödik-hatodik karakter a rendfokozati azonosító. Jelölése két szám, például: 14 (alezredes); jelentése: az adott munkakör besorolási szintjét jelöli. Az eges rendfokozati azonosító kódokat az alábbi táblázat tartalmazza: 00 rendfokozat nélküli 10 hadnag 01 őrvezető 11 főhadnag 02 tizedes 12 százados 03 szakaszvezető 13 őrnag 04 őrmester 14 alezredes 05 törzsőrmester 15 ezredes 06 főtörzsőrmester 16 dandártábornok 07 zászlós 17 vezérőrnag 08 törzszászlós 18 altábornag 09 főtörzszászlós 19 vezérezredes 1 0 A a A hetedik karakter az adott beosztáshoz szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje. Jelölése eg nagbetű, például: A ( A típusú ellenőrzés); jelentése az alábbi táblázat szerint: Z A B C nem szükséges ellenőrzés A típusú ellenőrzés B típusú ellenőrzés C típusú ellenőrzés 1 0 B a 1 4 A 6. A nolcadik karakter az állománkategóriát azonosítja. Jelölése eg nagbetű, például: Z (nincs specifikáció); jelentése az alábbi táblázat szerint:

5 - 5 - Z H S M N K hivatásos vag szerződéses katonával tölthető be csak hivatásos katonával tölthető be (2001. évi XCV. törvén szerinti tábornoki beosztások) CSAK A LEGÉNSÉGI BEOSZTÁSOKNÁL, azokat jelöli, amelek szerződéses legénségi állománban lévő katonákkal tölthetők be hadkötelezettség bevezetése után katonával tölthető be önkéntes tartalékos katonával is beltölthető kormántisztviselővel, közalkalmazottal vag katonával is betölthető 1 0 A a 1 4 A Z 7. A kilencedik karakter tartalék karakter, amel a sérüléken csoportba tartozók alkalmazási korlátozása esetén azt jelöli. Jelölése eg nagbetű: az R. 12. (8) bekezdés szerinti korlátozás esetén T, egéb esetben R 1 0 A a 1 4 A Z R 8. A tizedik és tizenegedik karakter az adott beosztáshoz szükséges nelvet és a nelvismeret szintjét jelenti, melnek jelölése: eg állami vag azzal azonos nelvvizsga esetén két nagbetű (pl. A K, azaz angol középfok). A jelölés több nelv esetén: eg nagbetű és eg szám (pl. H 3, azaz angol és bármel más nelv, melek mindegikére középfokú szintet határoz meg). A nelvismereti követelmének kódolását az alábbi táblázat alapján kell végrehajtani: Kód Nelv megnevezése Kód Nelvismeret szintje Z nincs Z nem szükséges A angol A alapfok B bármel más (eg) nelv K középfok C angol, francia vag német F felsőfok H angol és bármel más nelv T tolmács szint K bármel kettő vag több nelv első második további 1 Alap Alap Alap 2 Közép Alap Alap 3 Közép Közép Alap 4 Felső Közép Alap 5 Felső Közép Közép 6 Felső Felső Alap 7 Felső Felső Közép 8 Felső Felső Felső 9 Tolmács Felső Felső 0 Tolmács Tolmács Felső A példában szereplő beosztásra, illetve a betöltőjével szemben támasztott követelménekre vonatkozó meghatározások összefoglalása a teljes kód alapján. 1 0 A a 1 4 A Z T A K Lövész (10) általános (A) alegségparancsnok (a) alezredes (14) rendfokozattal rendszeresítve, azaz eg olan zászlóaljparancsnok beosztás, melnek betöltője: - Megfelel az A típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés követelméneinek. (A) - Hivatásos vag szerződéses állománú katona. (Z) - A beosztás betöltőjének kiválasztásakor figelemmel kell lenni a Jegzékben található tiltó, illetve korlátozó (pl. terhes nő nem töltheti be) rendelkezésekre. (T) - Angol nelvből középfokú nelvvizsgával kell rendelkeznie. (A K)

6 - 6 - A munkakörök térképének tartalma: I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK II. SZÁRAZFÖLDI III. LÉGIERŐ IV. VEZÉS, IRÁNÍTÁS V. LOGISZTIKA VI. EGÉB TÁMOGATÁS VII. GÉP- ÉS HARCJÁRMŰVEZŐK VIII. KATONAI NEMZBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK IX. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS X. KATONAI ÜGÉSZSÉG ÉS JOGI IGAZGATÁS XI. HUMÁN XII. TÁBORI LELKÉSZEK XIII. KATONAI IGAZGATÁS XIV. EGÉB BIZTOSÍTÁSI ÉS KISZOLGÁLÁSI FELADATOK 92-99

7 ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK Összhaderőnemi általános katonai 01 Szárazföldi 02 Légierő 03 Logisztika 04 Vezénlő tiszthelettesek 06 Külszolgálati 07

8 ÖSSZHADERŐNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI A általános a pk., főov., vezérigazgató, főigazgató, igazgató B tervezési, szervezési b az "a" pontban szereplők helettesei C nemzeti képviseleti c törzsfőnök D nemzetközi kapcsolatok d főnök, irodavezető, titkárságvezető, ov., alov., rlg. vez. E ellenőrzési e kiem. főti., főti., ti., tts. F felügeleti, hatósági felügeleti f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G közgazdasági g tanácsadó H hadműveleti h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I hadműveleti biztosítási i J beszerzés, beruházás j K katasztrófavédelmi k kezelő L körnezetvédelmi l ellenőr, kiemelt ellenőr M munkavédelmi m N frekvenciagazdálkodási n O kiképzési o P civil-katonai egüttműködés p Q q R lélektani műveleti r kiemelt referens, referens, szakreferens S sajtó s T tűzvédelmi t technikus U erőforrás-, költségtervező u titkár, személi titkár V elemző, értékelő v gépkocsivezető W információs műveleti w váltásparancsnok X tűzoltó x vezénlő tiszthelettes Z z hallgató

9 SZÁRAZFÖLDI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H hadműveleti h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I hadműveleti biztosítási i J j K k L l ellenőr, kiemelt ellenőr M m N n O kiképzési o P p Q q R r referens, kiemelt referens S s T t U u V v W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z

10 LÉGIERŐ A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az "a" pontban szereplők helettesei C ejtőernős c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F légierő felderítő f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H hadműveleti h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I hadműveleti biztosítási i J légierő elektronikai hadviselés j K k L légügi hatósági l ellenőr, kiemelt ellenőr M m N n hajtogató O kiképzési o P p Q q R r referens, kiemelt referens S s T t U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z

11 LOGISZTIKA A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az "a" pontban szereplők helettesei C ejtőernős c törzsfőnök D d főnök, ov., irodavezető, alov., rlg. vez. E ellátási e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G gazdálkodási g oktató, szakoktató, kiképző H hadműveleti h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K költségvetési k L l ellenőr, kiemelt ellenőr M m N n nilvántartó O kiképzési o P p Q q R r referens, kiemelt referens S s T t technikus U u V v W w X x vezénlő tiszthelettes Z z

12 A általános a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x vezénlő tiszthelettes Z z VEZÉNLŐ TISZTHELTESEK

13 KÜLSZOLGÁLATI A általános a pk., igazgató, képviseletvezető B tervezési, szervezési b az "a" pontban szereplők helettesei C védelempolitikai c törzsfőnök, törzsigazgató, misszióvezető D szárazföldi d főnök, ov., alov., rlg. vez. E légierő e kiem. főti., főti., ti., tts. F logisztikai f G felderítő g oktató, kiképző H híradó h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I hadműveleti i J jogász j K ellenőrzési k L informatikai l ügkezelő M megfigelő m adminisztrátor N katonai biztonsági n nilvántartó O kiképzési o P civil katonai egüttműködés p Q oktatási q R rejtjelző r raktáros, ellátó, szolgálatvezető S személügi s segítő, asszisztens T tájékoztatási t technikus U ügviteli u titkárságvezető, titkár V pénzügi v gépkocsivezető W egészségügi w váltásparancsnok, ügeletes X rendész és komendáns x infrastruktúrális Z titokvédelmi z

14 SZÁRAZFÖLDI HADERŐ Lövész Harckocsizó Tüzér Felderítő Műszaki Vegivédelmi Különleges műveleti

15 LÖVÉSZ A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C ejtőernős c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i harcjármű iránzó J j K k beosztott lövész L l ellenőr, kiemelt ellenőr M m mesterlövész N n O o géppuska iránzó P p kézi pct. fegver iránzó Q q távbeszélő R r raktáros, raktárvezető, ellátó S s referens, kiemelt referens T t U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

16 HARCKOCSIZÓ A a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C közepes harckocsi c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i iránzó J j K k L l ellenőr, kiemelt ellenőr M m N n O o P p Q q R r referens, kiemelt referens S s T t U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

17 TÜZÉR A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B vontatott tüzér b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D aknavető d főnök, ov., alov., rlg. vez. E tűzmegfigelő e kiem. főti., főti., ti., tts. F tűztámogató f G tüzér bemérő g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i iránzó J j kidolgozó K páncéltörő rakéta harcigép k kezelő L lokátor felderítő l ellenőr, kiemelt ellenőr M m N n O o P rakéta indítóállván p Q q R ejtőernős r referens, kiemelt referens S felderítő ejtőernős s T páncéltörő ejtőernős t távmérő U aknavető ejtőernős u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

18 FELDERÍTŐ A általános a pk., főov., kp. pk., álls. pk. B mélségi felderítő b az "a" pontban szereplők helettesei C ejtőernős c törzsfőnök D technikai felderítő d főnök, ov., alov., rlg. vez. E rádióelektronikai felderítő e kiem. főti., főti., ti., tts. F ejtőernős-búvár f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G harcászati hírszerző g oktató, szakoktató, kiképző H elektronikai hadviselés h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I szárazföldi elektronikai hadviselés i harcjármű iránzó J speciális elektronikai zavaró j értékelő, tájékoztató, adatfeldolgozó K elektronikai ellenőrző k kezelő, felderítő, operátor L értékelő-tájékoztató l M speciális felderítő m mesterlövész N n ejtőernő hajtogató O hadműveleti o géppuska iránzó P pilótanélküli felderítő p távbeszélő, távírász Q képi felderítő q egészségügi beosztások R szenzoros felderítő r raktáros, raktárvezető, ellátó, szakjavító S különleges híradó s kihallgató, tolmács T t technikus U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

19 MŰSZAKI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B műszaki utász b az "a" pontban szereplők helettesei C műszaki felderítő c törzsfőnök D aknakutató tűzszerész d főnök, ov., alov., rlg. vez. E deszant átkelő e kiem. főti., főti., ti., tts. F útépítő f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G hídépítő g oktató, szakoktató, kiképző H álcázó h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I műszaki mentő i aknász, tűzszerész, aknatelepítőhöz beosztottak J műszaki technikai j felderítő, búvár beosztottak K állásépítő k beosztott műszaki, hidász, építő, kezelő, légs. gépkez., álcázó, laboráns, gépész L víztisztító l villamos ácsműhelhez beosztottak, világító M műszaki zártelepítő m N hadihajós n hajóra és rocsó-, mocsó-, és tolóhajóhoz beosztottak O búvár o deszant átkelő eszközökhöz beosztottak P anagelőkészítő és feldolgozó p harcjármű iránzó Q műszaki búvár q földmunkagéphez beosztottak R felderítő búvár r referens, kiemelt referens S tűzszerész búvár s kutavezető tűzszerész T t technikus U u műszaki (kút-, talajfúró, daru, vontatott keretfűrész, víztisztító) eszközökhöz beosztottak V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X világító x vezénlő tiszthelettes speciális repülőtéri karbantartó és helreállító Z z kiképzendő, hallgató

20 VEGIVÉDELMI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B vegi- és sugárfelderítő b az "a" pontban szereplők helettesei C vegi- és sugármentesítő c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F elemző és informatikai f G vegi-, nukleáris-balesetelhárítás g oktató, szakoktató, kiképző H vegi-, sufi. és helzetértékelés h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I adatgűjtő, értékelő, tájékoztató i diszpécser J j K k kezelő L l laboráns M m N n O o P p értékelő, kidolgozó-értékelő Q q R r referens, kiemelt referens S s T t U u értékelő-gépkocsivezető V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

21 KÜLÖNLEGES MŰVELI A általános a pk., főov. B b az "a" pontban szereplők helettesei C ejtőernős c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F búvár f G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J különleges műveleti j értékelő, tájékoztató, adatfeldolgozó K k kezelő, felderítő L l fegveres specialista M m mesterlövész N nagmagasságú ejtőernős n ejtőernő hajtogató O o P p híradó specialista Q q egészségügi beosztások R r raktáros, raktárvezető, ellátó S s referens, kiemelt referens T t technikus U u műszaki specialista V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes testnevelő Z z kiképzendő, hallgató LÉGIERŐ Repülő Légvédelmi rakéta és tüzér Légi vezetés Repülő harcbiztosító

22 REPÜLŐ A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B harcászati repülőgép b az "a" pontban szereplők helettesei C felderítő repülőgép c törzsfőnök D kiképző repülőgép d főnök, ov., alov., rlg. vez. E szállító repülőgép e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G harcihelikopter g oktató, szakoktató, kiképző H szállító-, kutató-mentő helikopter h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I kiképzőhelikopter i helikoptervezető-lövész J futárhelikopter j légi egészségügi ti., tts. K k beosztott L elekronikai zavaró helikopter l fedélzeti megfigelő M m mechanikus N n fedélzeti rádiós O o felderítő P p repülőgép- (helikopter)vezető, főpilóta Q q elektronikai harc R r referens, kiemelt referens S s T t iránító U u alkalmazási V v W w X x Z z kiképzendő, hallgató

23 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D közeli, kis hatótávú légvédelmi rakéta d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F légvédelmi tüzér f G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I felderítő i iránzó J harcálláspont vezetési törzs j K k kezelő L l M m N n O o P p Q q R r referens, kiemelt referens S s T t U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

24 LÉGI VEZÉS A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B légtérgazdálkodás b az "a" pontban szereplők helettesei C légi helzetkép előállítás c törzsfőnök D fegver iránítás d főnök, ov., alov., rlg. vez. E légvédelmi iránítás e kiem. főti., főti., ti., tts. F radar f G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i vadásziránító, iránító asszisztens J j egüttműködő K k kezelő L l ellenőr, kiemelt ellenőr M m adatfeldolgozó, adatközlő N n repülés nilvántartó O o P p Q q R r referens, kiemelt referens S s értékelő T t U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

25 REPÜLŐ HARCBIZTOSÍTÓ A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B hdm-i központ (vez. pont) b az "a" pontban szereplők helettesei C légiforgalmi iránító c törzsfőnök D harctéri iránító d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F repülésbiztonsági f G légiforgalmi tájékoztató g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j bevezető iránító K k repülőtéri iránító L l repülés bejelentő M m adatfeldolgozó, adatközlő N n közelkörzet iránító O o P p Q q R r referens, kiemelt referens S s T t U u V v W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

26 VEZÉS, IRÁNÍTÁS Általános híradó Rádióhíradás Rádiórelé híradás Hírközpontok Vezetékes híradás Futár- és táboriposta híradás Repülésbiztosító-FRISZ Információvédelmi, ügviteli Vezetési Informatikai

27 ÁLTALÁNOS HÍRADÓ A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D hadműveleti d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F távközlés f G adatfeldolgozás, elemzés g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t technikus U u ügeletes V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

28 RÁDIÓHÍRADÁS A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B parancsnoki rádióállomás b az "a" pontban szereplők helettesei C pk-i páncélos rádióállomás c törzsfőnök D közepes teljesítménű rádióállomás d főnök, ov., alov., rlg. vez. E vevő e kiem. főti., főti., ti., tts. F kis teljesítménű rádióállomás f G nag teljesítménű rádióállomás g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k kezelő L l M m N n O o P p Q q távbeszélő R r S s T t távírász U u ügeletes V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

29 RÁDIÓRELÉ HÍRADÁS A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B harcászati rádiórelé b az "a" pontban szereplők helettesei C hadműveleti rádiórelé c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E mikrohullámú állomás e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k kezelő L l M m N n O o P p Q q R r S s T t távírász U u ügeletes V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

30 HÍRKÖZPONTOK A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B hírközpont (távbeszélő központ) b az "a" pontban szereplők helettesei C expediáló c törzsfőnök D vivőközpont d főnök, ov., alov., rlg. vez. E rádió vezérlő központ e kiem. főti., főti., ti., tts. F híradó vezetési pont f G géptáviró központ g oktató, szakoktató, kiképző H áramellátás h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I légvédelmi harcálláspont i J rendszerfelügelet j K tábori hírközpont (távbeszélő központ) k kezelő L kisegítő hírközpont l M m N n O o P p továbbító Q q távbeszélő R r S s T t távírász U u ügeletes V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

31 VEZÉKES HÍRADÁS A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B nehézvezetékes b az "a" pontban szereplők helettesei C könnüvezetékes c törzsfőnök D NV d főnök, ov., alov., rlg. vez. E lecsatlakozó e kiem. főti., főti., ti., tts. F belsőhálózat építő f G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k kezelő L l M m N n O o P p Q q távbeszélő R r S s T t technikus U u ügeletes V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

32 FUTÁR- ÉS TÁBORIPOSTA HÍRADÁS A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B küldemén b az "a" pontban szereplők helettesei C minősített küldemén c törzsfőnök D nílt szolgálati küldemén d főnök, ov., alov., rlg. vez. E postai küldemén e kiem. főti., főti., ti., tts. F tábori posta küldemén f G csomag küldemén g oktató, szakoktató, kiképző H sajtó küldemén h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I magánküldemén i futár J j K k kezelő L l ellenőrző M m expeditőr, rovatoló, málházó N n O o P p csapatpostás Q q R r S s T t U u V v gépkocsivezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z

33 REPÜLÉSBIZTOSÍTÓ-FRISZ A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B iránadó b az "a" pontban szereplők helettesei C iránmérő c törzsfőnök D leszállító lokátor d főnök, ov., alov., rlg. vez. E közelnavigáció e kiem. főti., főti., ti., tts. F kihelezett indikátor f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G iránszögadó g oktató, szakoktató, kiképző H siklószögadó h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I légtérellenőrző rádiólokátor i J j rendszerfelügelő K féntechnikai k kezelő, üzemeltető L fénmajak l M fénszórós m N n O o P p Q q R r S repülés iránító rádió s T ERIP t technikus U helikopter leszállító u ügeletes V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

34 INFORMÁCIÓVÉDELMI, ÜGVITELI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C cenzor c D dokumentumvédelmi d főnök, ov., alov., irodavezető, rlg. vez. E információvédelmi e kiem. főti., főti., ti., tts. F elektronikus információvédelmi f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H kommunikációbiztonsági h a "d" pontban szereplők helettesei I informatikabiztonsági i J hadműveleti biztosítási j K rendszerbiztonsági k kezelő L információbiztonsági l ügkezelő, vezető ügkezelő M m ügkezelő-gépíró N n nilvántartó, dokumentációkezelő O o P p irnok, irnok-rajzoló, írnok-raktáros Q q R rejtjelző r S titokvédelmi s T titkosító t technikus U ügviteli u ügeletes V ügvitelszervezési v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

35 VEZÉSBIZTOSÍTÓ A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G g H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x vezénlő tiszthelettes Z z

36 INFORMATIKAI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B rendszerszervező b az "a" pontban szereplők helettesei C biztonsági rendszerszervező c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F rendszerfelügelő f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j adatrögzítő K k beosztott L l M rendszerüzemeltető m műszakvezető N n O o P p programozó Q q R hálózatfelügelő r S hálózatüzemeltető s T t technikus U u V v gépkocsivezető W w X rendszergazda x feldolgozók Z z hallgató

37 LOGISZTIKA Haditechnikai Fegverzettechnikai Páncélos- és gépjármű technikai Repülőműszaki Elektronikai Műszaki technikai Vegivédelmi technikai Kiképzéstechnikai Különleges berendezés technikai Mérésüg és minőségbiztosítási Harcanag Hadtáp Közlekedés és szállítás Vám

38 HADITECHNIKAI A általános a pk., igazgató B b C c D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g H h a "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Z z

39 FEGVERZTECHNIKAI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B fegverzet (30 mm-ig) b az "a" pontban szereplők helettesei C löveg rendszerek c törzsfőnök D helmeghatározó berendezés d főnök, ov., alov., rlg. vez. E nag hatótávú felderítő lokátor e kiem. főti., főti., ti., tts. F tüzérségi felderítő lokátor f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G repülőgép leszállító lokátor g oktató, szakoktató, kiképző H meteorológiai lokátor h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I lézeres felderítő és célmegjelölő berendezés i J j K k L páncéltörő rakéta eszközök l minőségi ellenőr, ellenőr M műhelfelszerelés m műszerész N közeli hatótávú légvédelmi rakéta n O o P közepes hatótávú légvédelmi rakéta p Q q R r raktárvezető, raktáros, ellátó S légvédelmi automatizált vezetési rendszerek s szerelő T repülő eszköz fedélzeti rakéta t technikus U optika, elektro-optikai rendszer u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X rakétatechnikai kiszolgáló eszközök x vezénlő tiszthelettes tűzvezető rendszerek Z z kiképzendő, hallgató

40 PÁNCÉLOS- ÉS GÉPJÁRMŰTECHNIKAI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G gépjármű, utánfutó g oktató, szakoktató, kiképző H harckocsi h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i vizsgabiztos, ellenőr J járművizsgálati j K kerekes harcjármű k L lánctalpas harcjármű l minőségi ellenőr, ellenőr M m műszerész N n O o technikus-gépkocsivezető P p Q q R r raktáros, raktárvezető, ellátó S s szerelő T t technikus U u elektromos szerelő V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

41 REPÜLŐMŰSZAKI A általános a pk., főov., szf., igazgató, hiv. vez. B repülőgép (sugárhajtóműves) sárkán-hajtómű b az "a" pontban szereplők helettesei C repülőgép (dugattús) sárkán-hajtómű c törzsfőnök D helikopter sárkán-hajtómű d főnök, ov., alov., rlg. vez. E fedélzeti rádiótechnikai rendszerek e kiem. főti., főti., ti., tts. F fedélzeti fegvertechnikai rendszerek f kiemelt főmérnök, főmérnök, kiemelt mérnök főtiszt, mérnök főtiszt, mérnök tiszt G fedélzeti műszer és automatika rendszerek g oktató, szakoktató, kiképző H sárkán h a "d" pontban szereplők helettesei I hajtómű i J gazdálkodás j K fedélzeti akkumulátortöltő k különleges gépjármű kezelő L l minőségi ellenőr, ellenőr M metrológia m mechanikus N nitrogén ellátó n nilvántartó, adatfeldolgozó, dokumentációs technikus O katapult berendezések o P oxigén, sűrített levegő ellátó p kiértékelő Q q karbantartó R fedélzeti rakéta előkészítő r raktárvezető, raktáros, anagellátó, anagtervező S minőségbiztosítási s főszerelő, szerelő T t technikus U impulzustechnika u főtechnológus, technológus V különleges berendezések (gépjárművek) v gépkocsivezető, harcjárművezető W elektronikai hadviselési eszköz w váltásparancsnok X gakorlóberendezés, repülőszimulátor x vezénlő tiszthelettes Z repülési adatok z kiképzendő, hallgató

42 ELEKTRONIKAI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C informatika c törzsfőnök D elektronikai hadviselés (EHC) d főnök, ov., alov., rlg. vez. E FRISZ e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I rádiónavigáció i J j K híradó k kezelő L rádió berendezés l minőségi ellenőr, ellenőr M rádiórelé és mikrohullámú berendezés m műszerész N központ, vivő és géptávíró berendezés n O o P információ védelem p Q q R r raktárvezető, raktáros, ellátó S vezetékes berendezés s szerelő T t technikus U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

43 MŰSZAKI TECHNIKAI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B álcázó b az "a" pontban szereplők helettesei C út- és állásépítő c törzsfőnök D átkelő d főnök, ov., alov., rlg. vez. E hídépítő e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H hadihajós h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I búváreszköz i J j K repülőtérjavító és -karbantartó k L l minőségi ellenőr, ellenőr M műszaki gépek és eszközök m műszerész N hidraulika n O o P egészségügi p Q q R műszaki harcanag r raktárvezető, raktáros, ellátó S s szerelő T tűzszerész technika t technikus U aknatelepítő és mentesítő u elektromos szerelő V víztisztító v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

44 VEGIVÉDELMI TECHNIKAI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F vegi-, sugárfelderítő eszköz f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H HAVARIA - laboratórium h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k L vegi laboratórium l minőségi ellenőr, ellenőr M mentesítő eszköz m műszerész N n radiológus O o technikus-gépkocsivezető P p laboráns Q q gépész R radiológiai laboratórium r raktárvezető, raktáros, ellátó S AMAR - szerviz s szerelő T tűzvédelmi berendezés t technikus U u V vegivédelmi berendezés v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

45 KIKÉPZÉSTECHNIKAI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K kiképzési bázis és létesitmén k beosztott L l minőségi ellenőr, ellenőr M m műszerész N n O o P p Q q R r raktárvezető, raktáros, ellátó S szimulátorok s T t technikus U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z

46 KÜLÖNLEGES BERENDEZÉS TECHNIKAI A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D daru d főnök, ov., alov., rlg. vez. E áramforrás berendezés e kiem. főti., főti., ti., tts. F fűtő- és hűtőberendezés f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G nehéz nergesvontató g oktató, szakoktató, kiképző H hidraulika h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i diszpécser J j K k beosztott L elektromos berendezés l minőségi ellenőr, ellenőr M m műszerész N n O o P lúgos akkumulátor p Q q R savas akkumulátor r raktárvezető, raktáros, ellátó S s szerelő T harckocsi vontató t technikus U u elektromos szerelő V közepes kerekes vontató v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X fegvernemi különleges járművek x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő

47 MÉRÉSÜG ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E javítóanag ellátó e kiem. főti., főti., ti., tts. F fegverzettechnika f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G páncélos- és gépjárműtechnika g oktató, szakoktató, kiképző H elektronika h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J általános javító j K kiképzéstechnika k L páncéltörő rakéta eszközök l minőségi ellenőr, ellenőr M műszaki technika m műszerész N mérésügi n O o P p Q q R repülőtechnika r raktárvezető, raktáros, ellátó S javításszervező s szerelő T t technikus U optikai, elektrooptikai rendszerek u V vegivédelmi technika v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z

48 HARCANAG A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E egéb anag e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k beosztott L lőszer és robbanóanag l minőségi ellenőr, ellenőr M m műszerész N n O o P p Q q R rakéta r raktárvezető, raktáros, ellátó S s szerelő T t technikus U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z

49 HADTÁP A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E élelmezési és vízellátó e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H humán anagi h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i szakács J j hentes K katonai elhelezés k beosztott L l minőségi ellenőr, ellenőr M m műszerész N n O o laboráns P p főátvevő, átvevő, anagbeszerző Q q felszolgáló R ruházati és egéni felszerelés r raktárvezető, raktáros, ellátó S s szerelő T térképészeti t technikus U üzemanag u étkezdevezető V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

50 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B szállítmán kísérő b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E vasúti szállító e kiem. főti., főti., ti., tts. F közúti szállító f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G vízi szállító g oktató, szakoktató, kiképző H légi szállító h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i diszpécser J j baleseti helszínelő K közúti komendáns k beosztott L l minőségi ellenőr, ellenőr M m N n őr O o P p Q q R r raktárvezető, raktáros, ellátó S s anagmozgató, rakodó T t technikus U u V v W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

51 VÁM A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c D d főnök, ov., alov., rlg. vez., csop. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G g H h a "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Z z

52 EGÉB TÁMOGATÁS Térképész Meteorológia Pénzüg Egészségüg I. Egészségüg II. Ellenőrzési és hatósági Infrastrukturális

53 TÉRKÉPÉSZ A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez., szf. B b az "a" pontban szereplők helettesei C geodéta c D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G g oktató, szakoktató, kiképző H h a "d" pontban szereplők helettesei I térinformatikus i J j K terepelemző k beosztott L katonaföldrajz l ellenőr M m műszerész N n O o P p Q q R r raktárvezető, raktáros, ellátó S s T t technikus U u V v W w X x Z z hallgató

54 MEOROLÓGIA A meteorológus a pk., főov., igazgató, hiv. vez., szf. B előrejelző b az "a" pontban szereplők helettesei C tüzér meteorológia c D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G g H h a "d" pontban szereplők helettesei I i asszisztens, vezető asszisztens J j észlelő K k kezelő L l kidolgozó M m N n O o P p Q q R r S s T t technikus, vezető technikus U u V v W w X x vezénlő tiszthelettes Z z

55 PÉNZÜG A általános a pk., főov., vezérigazgató, igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c D FEUVE d főnök, ov., alov., irodavezető, rlg. vez., csop. vez. E ellenőrzési e kiem. főti., főti., ti., tts. F finanszírozási f G közgazdasági g oktató, szakoktató, kiképző H ellenjegző h a "d" pontban szereplők helettesei I i J személi járandósági j K költségvetési k L l ellenőr, belső ellenőr M nugdíjmegállapító m N nemzetközi pénzügi n O gazdálkodás támogató o P p pénztáros Q q R r referens, vezető referens S számviteli s T társadalombiztosítási t U u V v W w X x vezénlő tiszthelettes Z z hallgató

56 EGÉSZSÉGÜG I. A általános a pk., főigazgató, igazgató, intézetvezető, hiv. vez. B belgógászat b az "a" pontban szereplők helettesei C kardiológia c MH főszakorvos, MH főpszichológus, MH főállatorvos D hematológia, angiológia d főnök, rendelővezető, ov., alov., rlg. vez., vezető közegészségügi felügelő E infektológia e kiem. főti., főti., ti., tts. F reumatológia f főorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos, szakpszichológus G bőrgógászat g közegészségügi felügelő, dietetikus, eü. tiszt, gógtornász, eü. fejlesztő tiszt, logopédus, szociális munkás, tudomános munkatárs, főmunkatárs, pszichológus, biológus, szakergonómus, ergonómus H repülőorvos h a "d" pontban szereplők helettesei I toxikológia i felcser, eü. tiszthelettes J tüdőgógászat j légi eü. ti., tts. K ideg- és elmegógászat k beosztott L allergológia, immunológia l vezető-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns M gastroenterológia m műszerész N közegészségüg - járvánüg n vezető-, szakápoló, ápoló, okl. ápoló, dipl. ápoló O foglalkozás egészségüg o kötöző P pszichológia p búvár Q fogászat q vezető-, főműtős, műtős R rehabilitáció r raktárvezető, raktáros, ellátó S mentő s statisztikus T csapat egészségüg t technikus U állategészségügi u gázmester, boncmester V laboratóriumi v gépkocsivezető, harcjárművezető W vérellátó w kisegító, eü. kisegítő, beteghordó, műtőssegéd, eü. katona X egészségügi anagellátó x vezénlő tiszthelettes diabetológia, endokrinológia masszőr, gógmasszőr, sterilizáló Z egészségfejlesztés, egészségnevelés, fizikai alkalmasságvizsgálati z kiképzendő

57 EGÉSZSÉGÜG II. A szervezési a pk., igazgató, gógszertárvez., hiv. vez. B sebészet b az "a" pontban szereplők helettesei C baleseti sebészet c MH főszakorvos, MH főgógszerész D szív-, ér- és mellkasi sebészet d főnök, rendelővez., ov., alov., rlg. vez. E plasztikai sebészet e kiem. főti., főti., ti., tts. F égési sebészet f főorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos, G ortopédia g kutató, tudomános munkatárs, főmunkatárs H idegsebészet h a "d" pontban szereplők helettesei I nefrológia i J urológia j gógszerész K szemészet k beosztott L fül-orr-gégészet, fej-nak sebészet, vezető-, szakasszisztens, asszisztens, l szájsebészet laboráns M szülészet-nőgógászat m műszerész N anaesthesiológia és intenzív terápia n vezető-, szakápoló, ápoló, okl. ápoló, dipl. ápoló, szülésznő, konduktor, szonográfus, védőnő O onkológia o kötöző P radiológia p Q kórélettan q vezető-, főműtős, műtős R patológia r raktárvezető, raktáros, ellátó S csecsemő- és germekgógászat s T mikrobiológia t technikus U igazságügi orvostan u gázmester, boncmester V sugárbiológia v W kézsebészet w egészségügi katona, műtőssegéd X gógszerészet x izotópdiagnosztika Z sürgősségi betegellátás z

58 ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI A államháztartási belső ellenőrzési a főigazgató, igazgató, parancsnok B munkavédelmi b az "a" pontban szereplők helettesei C általános ellenőrzési c D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E egészségügi e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G építésügi g H építésfelügeleti h a "d" pontban szereplők helettesei I i J járművizsgálati j K k L körnezetvédelmi l kiemelt főellenőr, főellenőr, ellenőr M munkaügi m N n O o P p Q q R erdészeti r S s T tűzvédelmi t U u V veszéles katonai objektum felügeleti v W w X x Z z

59 INFRASTRUKTURÁLIS A általános a pk., főov., vezérigazgató, igazgató, hiv. vez. B biztonsági beruházási b az "a" pontban szereplők helettesei C fenntartási c D létesítméni d főnök, ov., alov., rlg. vez. E beruházási e kiem. főti., főti., ti., tts. F koordinációs f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G gazdálkodási g H ingatlanfenntartási h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I ingatlan-felügeleti i diszpécser J ingatlan-gazdálkodási j K körnezetvédelmi k L lakásfelügeleti l M szakigazgatási m műszerész N beszerzési n O tárolási o energetikus P anagi koordinációs p Q kezelés-felügeleti q R lakásgazdálkodási r raktárvezető S lakhatástámogatási s T tervezési, értékesítési t technikus U üzemeltetés-felügeleti u titkár V v W w váltásparancsnok X x Z z GÉP- ÉS HARCJÁRMŰVEZŐK 77 Gépjárművezetők 77

60 GÉPJÁRMŰVEZŐK A motorkerékpár a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B személgépkocsi b az "a" pontban szereplők helettesei C tehergépkocsi 7,5 t-ig c D tehergépkocsi 7,5 t felett d E busz 16 személig e F busz 16 személ felett f G g oktatóvezető, kiképző H h I i J j K különleges felépítménű k L l M m vezető N n O o P p Q q R rakétaszállító r S s T munkagép t U üzemanagtöltő u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő

61 KATONAI NEMZBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK Katonai felderítés Katonai biztonsági 80 81

62 KATONAI FELDERÍTÉS A általános a főigazgató, igazgató, főov. B műveleti b az "a" pontban szereplők helettesei C rádióelektronikai felderítő c D elemző-értékelő d főnök, ov., alov., rlg. vez., közp. pk., irodavezető E katonai diplomácia e kiem. főti., főti., ti., tts. F f főmérnök, G általános támogató g szakoktató H h a "d" pontban szereplők helettesei I i diszpécser, távírász J j véderő-, katonai és légügi attasé helettes K k kezelő L l véderő-, katonai és légügi attasé M m N n adatfeldolgozó, nilvántartó O o P p Q q R r referens S s asszisztens T t technikus U u V v gépkocsivezető W w váltásvezető X x vezénlő tiszthelettes Z z hallgató

63 KATONAI BIZTONSÁGI A általános a főigazgató, igazgató, főosztálvezető B b az "a" pontban szereplők helettesei C c D d ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G g H h a "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k L l biztonsági ügintéző M műveleti m N művelettámogató n O o P p biztonsági adatkezelő Q q R r referens, kiemelt referens S s T törzs műveleti t operatív technikus U u V v W w X x vezénlő tiszthelettes Z z OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS Oktatás, képzés, kiképzés 82

64 OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS A általános a pk., rektor, főov., igazgató, hiv. vez., dékán, objektumparancsnok B oktatás felügelet b az "a" pontban szereplők helettesei, rektorhelettes C egetemi (mesterfokozatú MSc/MA) c törzsfőnök, főtitkár D főiskolai (alapfokozatú BSc/BA) d főnök, ov., alov., rlg. vez., irodavezető, csop. vez. E tiszthelettesképzés e kiem. főti., főti., ti., tts. F tanfolamrendszerű képzés f G gazdasági g tanár, docens, adjunktus, tanársegéd, vezető oktató, oktató, szakoktató, gakorlati oktató, kiképző H doktori és habilitációs h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I intézeti i J tagozat j K általános katonai kiképzés k kezelő L kollégiumi l ellenőr, kiemelt ellenőr M távoktatás és multimédia m N oktatásbiztosítás n O oktatásszervezés o nevelő P tanulmáni p Q q R kari r raktáros, raktárvezető, ellátó S szakcsoport s munkatárs T testnevelő t technikus U kiképző központ u V v W w X x vezénlő tiszthelettes kiképzési bázis Z z kiképzendő, hallgató

65 Katonai ügészség Jogi és igazgatási KATONAI ÜGÉSZSÉG ÉS JOGI IGAZGATÁS KATONAI ÜGÉSZSÉG A ügészség a főov., katonai főügész B b az "a" pontban szereplők helettesei C c D d ov., csop. vez. E e F f ügész G g H h a "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t igazságügi szakértő U u V v W w X x Z z

66 JOGI ÉS IGAZGATÁSI A jogász a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B b az "a" pontban szereplők helettesei C c D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F fegelmi f G g H hadijogász, nemzetközi h a "d" pontban szereplők helettesei I igazgatási i J j jogtanácsos K kodifikációs, koordinációs k L l M kártérítési m N n O képviseleti o P p dokumentációkezelő Q q R r referens S s T t U u V v W w X x Z z

67 HUMÁN Humán HUMÁN A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az "a" pontban szereplők helettesei C személüg c D humánszolgálat d főnök, ov., alov., rlg. vez. E érdekvédelem e kiem. főti., főti., ti., tts. F családtámogatás f pszichológus G toborzási g H hagománápolás h a "d" pontban szereplők helettesei I i fénképész J bélegzőkészítő j gépmester K kulturális k beosztott L l M művelődés m N nomda n nilvántartó O o P pszichológia p Q q R rekreáció r referens, kiem. referens S szociológia s T tájékoztatás (PR) t technikus U szabadidő-sport u V szociális v W munkaerő-piaci w X x Z z

68 TÁBORI LELKÉSZEK Tábori Lelkészi Szolgálat TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT A katolikus tábori lelkészi szolgálat a püspök, vezető rabbi B római-katolikus b általános helnök, püspöki hivatalvezető C c püspöki titkár D protestáns tábori lelkészi szolgálat d irodavezető, kiemelt vezető tábori lelkész E e kiemelt tábori lelkész, tábori lelkész, rabbi F f G zsidó tábori lelkészi szolgálat g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Z z

69 KATONAI IGAZGATÁS Katonai igazgatás KATONAI IGAZGATÁS A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D hadkiegészítési d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F területvédelmi f G haderőtervezési g H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k beosztott L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Z z kiképzendő

70 EGÉB BIZTOSÍTÁSI ÉS KISZOLGÁLÁSI FELADATOK Katonai rendész és komendáns Díszelgő Katonazenész Kutatás, fejlesztés Általános munkakörök

71 KATONAI RENDÉSZ ÉS KOMENDÁNS A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B forgalomszabálzó b az "a" pontban szereplők helettesei C objektumbiztosító rendész c törzsfőnök D komendáns d főnök, ov., alov., rlg. vez. E őr és biztosító e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G g H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i iránzó J j K helőrség támogatók k beosztott L l M m N n O o géppuska iránzó P p Q q R komendáns hivatal r S s T t U u V v gépkocsivezető, harcjárművezető W w váltásparancsnok X x vezénlő tiszthelettes Z z kiképzendő, hallgató

72 DÍSZELGŐ A általános a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B rendezvénszervezési b az "a" pontban szereplők helettesei C c törzsfőnök D d főnök, ov., alov., rlg. vez. E e kiem. főti., főti., ti., tts. F f G g H h a "c" és "d" pontban szereplők helettesei I i J j K k beosztott L l M m N n O o géppuska iránzó P p Q q R r S s T t U u V v W w X x vezénlő tiszthelettes Z z

73 KATONAZENÉSZ A zenész a főkarmester, karmester B b az "a" pontban szereplők helettesei C c D d zenekarvezető E e F f G g oktató, nevelő, kiképző H h a "d" pontban szereplők helettesei I i szólamvezető J j K k beosztott zenész L l M m N n O o P p Q q R r zenész szolgálatvezető S s zenész kottatáros T t U u V v W w X x Z z

74 KUTATÁS, FEJLESZTÉS A biztonságpolitikai a pk., főov., igazgató, hiv. vez. B védelempolitikai b az "a" pontban szereplők helettesei C humán és szervezetépítési c D hadtörténeti d főnök, ov., alov., rlg. vez. E tárgi gűjteméni e kiem. főti., főti., ti., tts. F múzeumi dokumentációs f kiemelt főmérnök, főmérnök, mérnök G tudománszervezési g tanácsadó H hadfelszerelés fejlesztési h a "d" pontban szereplők helettesei I irattározási i J térképtári j vezető kutató, kutató K könvtári k kezelő L levéltári l főlevéltáros, levéltáros M minőségbiztosítási m főmuzeológus, muzeológus N védelemgazdasági n főszerkesztő, szerkesztő O kriminalisztika o P oktatási p Q q R intézménfejlesztési r főkönvtáros, könvtáros S hadisír s munkatárs T szabvánosítási t technikus U gépészeti u V lőkísérleti v W w X elektronikai x Z vegivédelmi z

MAGYAR KÖZLÖNY. 3. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 11., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 3. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 11., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 11., szerda Tartalomjegyzék 2/2012. (I. 11.) MNB rendelet 1/2012. (I. 11.) HM rendelet 18/2012. (I. 11.) KE 19/2012. (I. 11.) KE 20/2012.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. február 3. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 1/2012. (I. 11.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET. számú példány A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e. egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e. egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM r e n d e l e t e egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2015. szeptember 1-jétől. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2015. szeptember 1-jétől. I. Választott tisztségviselők Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2015. szeptember 1-jétől I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi.

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A BEVETÉSI IRÁNY 2007 GYAKORLAT TAPASZTALATAI LOGISZTIKAI ASPEKTUSBÓL Balogh Róbert Erdődi Zsolt 1 A BEVETÉSI IRÁNY 2007 gyakorlat az év legkiemelkedőbb felkészítési

Részletesebben

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T

OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T OLVASÓPARANCS I S M E R T E T E M MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK ÉS MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I T KINEVEZÉSRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL, ÉS ELISMERÉSEKRŐL Tájékoztatásul bejelentem,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. február 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1/2010. (I. 14.) HM rendelet A Tábori Lelkészi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2009. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról A Magyar Honvédség

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE Tervezet 2008. 09. 29. A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő

Részletesebben

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban.

Tagok Báthy Sándor, Jároscsák Miklós, Kőszegvári Tibor, Kende György, Németh Ernő, Ungvár Gyula, Tóth Rudolf. MH Központi Nyomdájában, 300 példányban. Szerkesztő Bizottság Elnök Gáspár Tibor Tagok Adorjáni István, Anda Árpád, Bella András, Báthy Sándor, Csák Gábor, Hazuga Károly, Horváth János, Kasza Zoltán, Kulcsár István, Rádli Tibor, Svéd László,

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész Gáspár Tibor 1 ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ II. rész Absztrakt A logisztikai egységek, szervezetek története kevésbé feltárt területe a hadtörténelemnek. Általában

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata

MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN. A misszióra való felkészülés folyamata MAGYAR KATONA EGÉSZSÉGÜGY A NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖZREMŰKÖDŐ ERŐK KERETÉBEN Vekerdi Zoltán Cserenyecz Béla 1 Az Országgyűlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. december 23. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. december 23. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. december 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 16/2010. (XI. 17.) HM KIM együttes rendelet 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, gép-, harcjármű és harckocsi üzembentartás, gép-, harcjármű és harckocsi technikai ismeret.

A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, gép-, harcjármű és harckocsi üzembentartás, gép-, harcjármű és harckocsi technikai ismeret. A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, gép-, harcjármű és harckocsi üzembentartás, gép-, harcjármű és harckocsi technikai ismeret. Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges, annak használata

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát

szakképesítés megnevezése ágazat tagintézmény neve tagintézmény címe telefon 1 telefon 2 Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 1_1 54 525 01 Autói műszerész XXII. Közlekedésgépész 2 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_1 54 525 02 Autószerelő XXII. Közlekedésgépész 2_2

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 7., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2016. (I. 7.) MvM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában

Részletesebben

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli)

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli) Magyarázat o Első karakter, képzési forma o Második karakter, a képzés helyét jelöli o Harmadik negyedik karakter szak megnevezése o Ötödik hatodik karakter szakirány, specializáció, modul megnevezése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL.

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. Magyarország honvédelmi minisztere a Honvédelem Napja, 2015. május 21-e alkalmából A honvédek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2415, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2415, Ft. Oldal A MAGAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ja nu ár 30., hétfõ TARTALOMJEGZÉK 2/2006. (I. 30.) HM r. A Ma gar Hon véd ség eges be osz tá sa i hoz kap cso ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nek rõl

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám:2991-0/2010. A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 1/2013. (III. 21.) HM rendelet 131/2013. (III. 14.) KE határozat Jogszabályok A Magyar Honvédség

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2008. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT

MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT MEGFELELTETÉS AZ ISCO-08 ÉS A NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERE KÖZÖTT ISCO-08 1111 Törvényhozók 1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár 1111 Törvényhozók 1122 Helyi önkormányzat választott vezetője 1112 Országos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o.

TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. TARTALOMJEGYZÉK Értelmező rendelkezések... 4.o. I. Fejezet Az MH CKELMK jogállása, rendeltetése és fő feladatai... 4.o. 1. Általános rendelkezések... 4.o. 2. Az MH CKELMK jogállása... 7.o. 3. Az MH CKELMK

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése Azonosító szám A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítés (gyűjtő) megnevezése A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök 52 863 01 1 0 0 0 00

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt az oktatási segédeszközök felhasználásával bemutatja a meghatározott műszaki-technikai eszköz, fődarab, részegység feladatát, felépítését, elmagyarázza működési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

Honvéd altiszt repülőműszaki ágazat, avionika szerelő szakmairány

Honvéd altiszt repülőműszaki ágazat, avionika szerelő szakmairány Honvéd altiszt repülőműszaki ágazat, avionika szerelő szakmairány Erre az ágazatra felvételt nyertek megismerkedhetnek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) fedélzetén lévő, a választott szakiránynak

Részletesebben

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1. melléklet A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők 111 Törvényhozók, miniszterek,

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE Dr. Csutorás Gábor REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE A NATO csatlakozás után a szabványosítási egyezményeket figyelembe véve újrafogalmazásra kerültek a katonai repülőtéri tűzoltó alegységek

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete A honvédelmi miniszter../2016. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint

Részletesebben

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskola rendszeren kívül szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolarendszeren kívüli szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE . számú példány Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2007. 01. 26. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2007 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről

Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Jegyzőkönyv a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. március 26-i üléséről Helyszín: Eger, Faiskola u. 15. (HKIK Elnöki tárgyaló) Időpont: 2015. március 26. csütörtök 14 00 Napirendi pontok:

Részletesebben

Záró monitoring jelentés

Záró monitoring jelentés Záró monitoring jelentés (megfeleltetés és szinopszis) 13. számú fejlesztési t ÁROP-3.A.2-2013-2013-0017 projekthez Verziószám: 3.0 verzió Budapest, 2014. október 31. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet 18/2009. (IX. 10.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. Jogszabályok 2/2009. (III. 17. CXXXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. március 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2009. (III. 17.) HM rendelet 3/2009. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 5280 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. április 20., szerda 27. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. július 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 14/2008. (VI. 13.) HM rendelet 15/2008. (VI. 20.) HM rendelet 80/2008. (VI. 13.) OGY

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám

javasolt minimum Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő óraszám kívüli felelős miniszter 4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 óra 400-600 óra szakértői javaslat 5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra változatlan pü T, adópolitikáért felelős miniszter

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ. Építőipari kereskedelem területén szerzett tapasztalat és kapcsolatok megléte

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ. Építőipari kereskedelem területén szerzett tapasztalat és kapcsolatok megléte 2014. április 03. III. évfolyam 6. szám Kedves Ügyfelünk! Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Az Önök véleménye továbbra is fontos számunkra, így ha bármilyen észrevételük, kérdésük, javaslatuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet

Középfokú oktatási intézmények 2008/2009. évi beiskolázási terve 1. sz. melléklet Középfokú oktatási intézmények 008/009. évi beiskolázási terve. sz. melléklet 9. évfolyam Szakképző évfolyam Intézmény neve kilépő osztály belépő osztály ialitás, szakmai orientáció képzés típusa képzési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL

AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL AZ ATOM-, BIOLÓGIAI-, ÉS VEGYI (ABV) VÉDELMI TÚLÉLÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A NATO AFS: STO 1 PASSZÍV VÉDELMÉBEN A REPÜLŐCSAPATOKNÁL A XX. század utolsó két évtizedének fordulóján a bipoláris világrend

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

VESZÉLYES ÉS MÉRGEZŐ ANYAGOK FELDERÍTÉSÉNEK, SEMLEGESÍTÉSÉNEK ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK FELSZÁMOLÁSÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAI

VESZÉLYES ÉS MÉRGEZŐ ANYAGOK FELDERÍTÉSÉNEK, SEMLEGESÍTÉSÉNEK ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK FELSZÁMOLÁSÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAI Tudományos konferencia a veszélyes anyagokról a belügyminisztériumban november 6 7-én Veszélyes és mérgező anyagok felderítésének, semlegesítésének és a következmények felszámolásának egészségügyi és katasztrófavédelmi

Részletesebben

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER Vincze Gyula 1 A Bundeswehr szakmai folyóirata a Strategie und Technik 2007. májusi számában bemutattak egy új, mikroméretű, távirányítású felderítő

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE X. Évfolyam 2. szám - 2015. június DERZSÉNYI Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS II. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első hallásra

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: KLIK Kaposvári Tankerülete OM azonosító: 01178 Somogyi TISZK Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. november 27. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 130/2008. (XI. 27.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Zempléni Szakképzés-szervezési

Részletesebben

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2012. ( ) HM r e n d e l e t e a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. október 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet 20/2012. (IX. 17.) HM rendelet A 2013. évi munkaszüneti

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye] 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

OSAP 1626. III. kötet. Szociális ágazat Illetményadatok 2. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. III. kötet. Szociális ágazat Illetményadatok 2. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Szociális ágazat Illetményadatok 2. III. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2003 TARTALOM III./1. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. Jogszabályok CXXXVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. július 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet 8/2009. (VI.

Részletesebben

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL Dr. Gáspár Tibor gaspartibor@upcmail.hu FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL IV. rész Absztrakt Az elmúlt években sokat foglalkoztam a f egyver- és lőszerbiztosítás történetével.

Részletesebben

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A mezei futóbajnokságon Magyar Honvédség bajnoka címet szerzett: Kenyó Ferenc őrmester, az MH vitéz Szurmay

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól

A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM. rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A honvédelmi miniszter. /2007. (...) HM rendelete a Magyar Honvédség légvédelmi célú repüléseinek szabályairól A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. -ának w) pontjában

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. 1050 Ft. Határozatok CXXXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. október 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Határozatok 108/2008. (HK 16.) HM határozat 110/2008. (HK 16.) HM határozat 112/2008.

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben