Kifejtendő kérdések: Vezetés = problémamegoldás. Szervezeti célok. A vezetési folyamat. Vezetési folyamat vezetési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kifejtendő kérdések: Vezetés = problémamegoldás. Szervezeti célok. A vezetési folyamat. Vezetési folyamat vezetési"

Átírás

1 ifejtendő kérdések: endőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék Vezetés = probléma megoldás Szervezeti célok Vezetési folyamat vezetési funkciók A vezetői információs rendszer Tervezés a szervezetekben Szervezés: a tervek megvalósítása Ellenőrzés 1 2 Vezetés = problémamegoldás Szervezeti célok Probléma felismerése Szervezeti célok kijelölése Információgyűjtés eális alternatívák kidolgozása Döntés (választás) Döntések végrehajtása Ellenőrzés Szükséglet kielégítéshez kötő külső célok Érdekérvényesítés személyes célok immanens belső célok A szervezeti célok megfogalmazása vezetői feladat A vezetés (vezetési folyamat és funkciók) szervezeti céloknak van alárendelve 3 4 Vezetési folyamat vezetési funkciók Vezetési folyamat: Szervezeti céloknak alárendelt Probléma megoldó folyamat Időben és térben zajlik ölcsönhatásban álló párhuzamos részfolyamatok Leírása egy vezetői döntés előkészítésével és végrehajtásával Vezetési funkciók: A vezetés viszonylag jól elhatárolható, állandósult tevékenységi körei Nincs időbeni egymásutániság Nincs fontossági sorrend Leírásuk a vezetési folyamat mentén értelmezve A vezetési folyamat Fayol igazgatási ciklusa, mint vezetési folyamat értelmezése: TEVEZÉS SZEVEZÉS UTASÍTÁS DINÁCIÓ ELLENŐZÉS A vezetési folyamat (ciklus) szakaszai, mint ma értelmezett vezetési funkciók: INFMÁCIÓ TEVEZÉS DÖNTÉS SZEVEZÉS ELLENŐZÉS 5 6

2 A döntés központú vezetési folyamat SZEVEZETI CÉL A vezetési ciklus szakaszai egy vezetői döntésre vonatkoztatva DÖNTÉS TEVEZÉS SZEVEZÉS DÖNTÉS INFMÁCIÓ TEVEZÉS SZEVEZÉS ELLENŐZÉS INFMÁCIÓ ELLENŐZÉS 7 8 A vezetési funkciók fő tartalma Információ Információszerzés és átadás a vezetői információs rendszeren keresztül Tervezés Alternatívák (komplex terv variánsok) kidolgozása a célok és megvalósítási módok, utak egybevetésével Döntés Tudatos választás a reális alternatívák között Szervezés észfolyamatok összehangolása Ellenőrzés Összehasonlítás. A tervek és reálfolyamatok egybevetésével új információk begyűjtése 9 10 Főbb témakörök: Általános megállapítások A vezetői információs rendszer funkciója Az információs rendszer fő elemei A vezetői információs rendszer kritikus problémakörei A Magyar endőrség vezetői információs rendszerének jellemzői és fő alrendszerei Általános megállapítások Információ: hír tartalmú adat Az információ hatalom Az információ szervezeti erőforrás Az információval gazdálkodni kell tudatosan kiépített vezetői információs rendszerek Az egész rendszer mindig a felhasználónak alárendelt Minden szervezetben jelen van nem formalizált információáramlás is 11 12

3 A vezetői információs rendszer funkciója A különböző szintű vezetői döntések támogatása. Megfelelő helyen megfelelő időben megfelelő formában megfelelő feldolgozottság szintű megfelelő tartalmú és mennyiségű információ álljon rendelkezésre, a hatékony döntés meghozatalához. Az információs rendszer fő elemei Információ forrás Felhasználó Információs csatornák Feldolgozó és tároló helyek Az információs rendszer (alapelemének) sémája A szervezeti külső információk áramlásának sematikus rajza FÁS INFMÁCIÓ INFMÁCIÓS CSATNA FELHASZ- NÁLÓ 15 Ü L S Ő F Á S P I M E I N F Vezetési szintek (növekvő) I. II. III. IV. Feldolgozottság szintje, aggregáltság (növekvő) T Á L Ó H E LY E 16 A szervezet belső információinak áramlási sémája T Á L Ó A vezetői információs rendszer kritikus problémakörei Információk gyűjtése, információforrások Csatornák Hálózat, csomópontok és feldolgozás Tárolás és hozzáférhetőség 17 18

4 Információk gyűjtése, információ források ülső és belső információ források Irányító környezetből jövő információk eális tartalom, ellenőrzött források és információk, szelektivitás Folyamatos és eseti információgyűjtés Információs csatornák A felhasználók kiszolgálásához képest jelentőségük másodlagos Az alkalmazott technikai megoldások aktívan visszahathatnak a rendszer hatékonyságára étirányú információáramlást kell biztosítaniuk Hálózat, csomópontok és feldolgozás Vertikális és horizontális áramlások biztosítása Önműködő (zárt) rendszerek beavatkozás, soron kívüliség igénye Feldolgozottság megfelelő szintje: legalább csoportosított és szelektált információk a legalacsonyabb vezetői szinten is Tárolás és hozzáférhetőség A rendszer hatékonyságának egyik kulcskérdése Védett adatok: elérhetőség és kirekesztés biztosítása Műszakilag összehangolt fejlesztés Felhasználói készség fejlesztése Magyar rendőrség információs rendszerének jellemzői Helyi (operatív) és központi (stratégiai) szint Folyamatos és eseti adatgyűjtés Széles adatbázis, hosszú idősorok Nemzetközi összehasonlítás lehetősége (EÜBS) Számítógépes támogatottság Speciális elemek, pl. gyanúsított nyilvántartás, obotzsaru, üzemstatisztika, Vezetői adatbank, Peodaisy stb. A Magyar endőrség központi információs rendszerének fő alrendszerei Jelentések rendszere Statisztikai rendszer EÜBS Ügyforgalmi statisztikák Szolgálati ágak szakmai statisztikái és nyilvántartásai Személyügyi nyilvántartások rendszere Gazdasági nyilvántartások 23 24

5 Főbb témakörök: A tervezés tartalma Tervek övetelmények a tervekkel szemben A tervezés időhorizontja A tervezés folyamata Stratégia A tervezés tartalma Tervek Előretekintés Összhangteremtés a célok és megvalósítási lehetőségek között (koordináció) omplex alternatívák (tervvariánsok) kidolgozása döntés előkészítés A vezetői munka része minden szinten Funkcionális szervezeti egységek a tervezés összefogására és szakmai megalapozására Alternatívák a vezetői döntések számára Esemény megvalósítására, vagy egy időszak tevékenységére készülnek Célok és megvalósítási utak szembeállítása (koordináció) Tervmutatókat és szöveges elemzéseket tartalmaznak övetelmények a tervekkel szemben Megvalósíthatóság onzisztencia Stabilitás és rugalmasság Ösztönző erő (feszítettség lazaság) Megfelelő mértékű tartalékok A tervezés időhorizontja Az előretekintés időtartama: rövid, közép és hosszútávútervek A különböző időtávú tervek cél eszköz jellege A különböző időtávú tervek jellemző tartalma 29 30

6 A tervezés folyamata Stratégia Helyzetelemzés Várható környezeti változások előrevetítése Terv extrapoláció: célok és megvalósítási lehetőségek kidolgozása az előzőek ismeretében Versenyhelyzetben: nyerő pozícióba hozás Ma: harc a vásárlók pénzéért a fennmaradás és növekedés útja alkalmazkodás a változó környezethez Hosszú időtáv, előretekintés (min. 3 5 év) Szervezeti és egyéb célmegvalósító stratégiák Szervezeti stratégia Stratégiaalkotás: JÖVŐÉP + STATÉGIAI TEVE Jövőkép: (küldetés, vízió, misszió) A szervezeti kultúra megváltoztatása Stratégiai tervezés: Átfogó szervezeti célok felvázolásából indul ki A jövőkép lehet a stratégiai tervezés kiindulópontja is, de inkább annak egyik eredménye A stratégiai tervezés menete Tervezési munkaprogram elkészítése (időhorizont, célok előzetes kijelölése, tervkészítés lépései, felelősei, stb. ) Célok konkretizálása és egybevetése a előrejelzésekkel örnyezet és szervezet állapotának elemzése (helyzetértékelés) A stratégia kulcsterületei Célok megerősítése, programok kidolgozása, véglegesítés és megvalósítás A stratégiai tervezés fázisai 1. CÉL ITŰZÉSE Átfogó szervezeti célok tisztázása. Az átfogó célok konvertálása alacsonyabb szintű célokká 2. ELTÉÉSE ELEMZÉSE 3. A STAT. HELYZET ÉTÉELÉSE 4. A VESENYELŐNY MEGHATÁZÁSA A folyamatban lévő strat. extrapolálása, célok és előrejelzések eltéréseinek elemzése ülső (környezeti) és belső (szervezeti) helyzet értékelése Stratégiai fontosságú területek meghatározása, 5. A STAT. IALAÍTÁSA Célok újbóli megfogalmazása a 3. szint alapján szerzett információkra építve Strat. Lehetőségek kialakítása és döntéshozatal 6. A STAT. MEGVALÓSÍTÁSA Pénzügyi keretek és akciótervek megfogalmazása, figyelem és ellenőrzés Stratégiaalkotás nem piaci szervezetekben Nem kompetitív A működési célt jogszabály rögzíti DE: ÜLÖNBÖZŐ TÁSADALMI ÉDECSPT MEGÍTÉLÉSE ALÁ ESI éppen ezért HEENS ÉTÉENDSZEE VAN SZÜSÉGE A stratégia a jogszabályi kötelezettségek keretén belül alakítható ki 35 36

7 A stratégia megvalósítási folyamata: stratégiai vezetés A szervezet jövőjének biztosítása változó környezetben Az első számú vezető elkötelezettségére van szükség (leader menedzser) A szervezet tagjai részt vesznek a stratégia kialakításában Gyors közös sikerek erősíthetik a kötődést A megvalósult strat. eltérhet a tervektől 37

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Fejlesztés és felülvizsgálat ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana észült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával FI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Fejlesztés és felülvizsgálat Tartalom 1. FEJLESZTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT...

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

SZERVEZETT FEJLESZTÉS

SZERVEZETT FEJLESZTÉS Gazdasági Versenyhivatal SZERVEZETT FEJLESZTÉS A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013 2014 Szervezett fejlesztés A Gazdasági Versenyhivatal szervezetfejlesztése 2013-2014 Szervezett fejlesztés

Részletesebben

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ADATKEZELŐ RENDSZEREK EGYES BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI

AZ ELEKTRONIKUS ADATKEZELŐ RENDSZEREK EGYES BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Kassai Károly karoly.kassai@hm.gov.hu AZ ELEKTRONIKUS ADATKEZELŐ RENDSZEREK EGYES BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI Absztakt Az elektronikus adatkezelés biztonsága a jelenlegi szabályozók

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A belső kommunikáció szerepe

A belső kommunikáció szerepe A belső kommunikáció szerepe Székesfehérvár Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2. 2009. november 30. Téma: Szervezetfejlesztés (ÁROP-1.A.2/B) - Székesfehérvár Előadó: Kadlok Nándor - partner

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben