KATONAI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

2 Fontos tudnivalók A dolgozat javításakor részpontok (0,5 pont, 1 pont, 1,5 pont stb.) adhatók, amennyiben azonban a diák a feladatválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok mindegyikét bejelölte, azt a feladatot nulla ponttal kell értékelni! A fogalom meghatározásoknál amennyiben a kulcsszavakat leírta, elfogadható a válasz. A programba csak egész pontszám írható be. A javítás során esetlegesen keletkezett tört pontszámot a matematika szabályai szerint egész számra kell kerekíteni (pl. 3,5 kerekítve 4 pont). írásbeli vizsga / október 25.

3 1. Válassza ki és a táblázatban X-szel jelölje be a tisztesi állománycsoportba tartozókat! X X X őrmester törzszászlós tizedes őrvezető főhadnagy szakaszvezető törzsőrmester zászlós 2. Aláhúzással válassza ki a helyes meghatározást! Ha a katona a parancs végrehajtása közben más elöljárótól kap újabb parancsot, amely megakadályozza az előző parancs végrehajtásában, nem hajthatja végre az első parancsot. Ha a katona a parancs végrehajtása közben más elöljárótól kap újabb parancsot, amely megakadályozza az előző parancs végrehajtásában, jelentse azt azonnal a második parancsot adó elöljárónak. Ha a katona a parancs végrehajtása közben más elöljárótól kap újabb parancsot, amely megakadályozza az előző parancs végrehajtásában, gondolkodás nélkül végre kell hajtania a második parancsot. Pontszám: 1 írásbeli vizsga / október 25.

4 3. Egészítse ki az alábbi mondatokat! Azonos beosztás esetén a rangidős a magasabb rendfokozatú. Több együtt tartózkodó katona közül a legmagasabb beosztású a rangidős. Pontszám: 2 4. Írja be az alábbi táblázatba a hiányzó állománycsoport és rendfokozat megnevezését! őrnagy főtisztek alezredes ezredes Pontszám: 2 5. Soroljon fel a katonák azon jogai közül négyet, amelyek szolgálati jogállásuktól függően illetik meg őket! 1. A beosztásának megfelelő szolgálati és életfeltételek, / elhelyezés és illetmény. 2. Katonai kiképzés, továbbképzés, átképzés. 3. A beosztása ellátásához szükséges katonai szakmai, jogi,/ környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonsági ismeretek megszerzése. 4. Egészségügyi és orvosi ellátás, / jóléti gondoskodás. 5. Jogainak és jogos érdekeinek védelme. 6. Részvétel érdekvédelmi szervben tagként vagy tisztségviselőként. 7. Emberséges bánásmód. 8. Kegyeleti gondoskodás. A vastagított kifejezések közül bármelyik jó válasz (maximum négy) 0,5 0,5 pontot ér. Pontszám: 2 írásbeli vizsga / október 25.

5 6. Válassza ki és a táblázatban X-szel jelölje be a fogalomból hiányzó kifejezéseket! A vezetés folyamatosságának biztosítása érdekében a parancsnok távollétében vagy akadályoztatása esetén a parancsnokhelyettes vegye át a vezetést, szervezetszerű parancsnokhelyettes hiányában a parancsnok jelöljön ki helyettest. X X elöljáró parancsnok irányítást parancsnoklást vezetést százados helyettes feljebbvaló Pontszám: 2 7. Egészítse ki az alábbi mondatokat! A rajparancsnok közvetlenül a szakaszparancsnoknak van alárendelve, szolgálati elöljárója a raj teljes személyi állományának. A rajparancsnok a raját közvetlenül szóban és személyes példájával vezeti. A rajparancsnoknak név szerint tudnia kell, hogy beosztottjai hol tartózkodnak. írásbeli vizsga / október 25.

6 8. Sorolja fel a katonai szervezetek hiányzó szolgálatait! Vezető ügyeleti szolgálatok ügyeletes parancsnok hadműveleti ügyeletes egység-ügyeleti szolgálat Alárendelt ügyeleti szolgálatok kapuügyelet telephely-ügyelet konyhaügyelet tárolóhely-ügyelet segélyhely-ügyelet alegység-ügyelet készenléti-ügyelet Pontszám: 5 9. Írja be a táblázatba, hogy az állítás igaz (I) vagy hamis (H)! H H I I I H A Magyar Honvédség sorozott haderő. A NATO 1948-ban jött létre. A Magyar Honvédség önkéntes haderő. A Magyar Honvédségnek két haderőneme van. Hazánk 1999-ben lépett be a NATO-ba. A NATO-nak jelenleg nem tagja Albánia. írásbeli vizsga / október 25.

7 10. Egészítse ki a NATO bővítését bemutató táblázatot! Nagy-Britannia tagország megnevezése belépés dátuma 1949 Német Szövetségi Köztársaság 1955 Spanyolország 1982 Lengyelország Szlovénia Horvátország Pontszám: Nevezze meg, hogy melyik fogalomról szól a szöveg! A NATO védelmi minisztereinek októberi németországi tanácskozásán vetődött fel először a program javaslata, amelyet 1995 végéig 27 ország írt alá. A program kétoldalú gyakorlati megállapodást jelentett a NATO és a partnerországok között. Partnerség a békéért (PfP) program (2 pont) Pontszám: Írja be, hogy a katonai szervezet fegyvernem (F) vagy szakcsapat (SZ)! SZ felderítő SZ híradó F harckocsizó SZ logisztikai SZ műszaki F tüzér F gépesített lövész F légvédelmi rakéta Pontszám: 4 írásbeli vizsga / október 25.

8 13. Írja be a táblázatba a katonai kötelékek megnevezését! A rajnak megfelelő harcászati alegység, rendszerint egy harckocsit vagy löveget kezel, létszáma 2 6 fő. Néhány rajból álló harcászati alegység, rendszerint század állományába tartozik, létszáma fő. Szervezetébe 3 5 század, fegyvernemi és szakalegység tartozik, dandár állományába szervezik. kezelőszemélyzet szakasz zászlóalj 14. Írja be a táblázatba a katonai köteléknek megfelelő számot! A szárazföldi haderőnem sokoldalúan alkalmazható fegyverneme, nagy tűz- és csapásmérő erővel, páncél-védettséggel és nagyfokú manőverező képességgel rendelkezik. A szárazföldi haderőnem legnagyobb tűzerővel rendelkező fegyverneme, amelynek fő feladata nagy hatótávolságú és nagy tűzerejű eszközeivel az ellenség pusztítása. A szárazföldi haderőnem fegyverneme, olyan nagy hatóerejű fegyverei és technikai eszközei vannak, amelyek alkalmassá teszik őket az összfegyvernemi harc eredményes megvívására. Technikai eszközeivel biztosítja az információk eljuttatását az elöljáróktól a csapatokhoz, feladatuk a Magyar Honvédség békeidejű és háborús vezetési rendszerének támogatása. Feladatuk időben felfedni az ellenség szándékait, adatokat szolgáltatni a saját csapatok harctevékenységének eredményes megvívásához felderítő 2 harckocsizó 3 híradó 4 könnyű lövész 5 tüzér Pontszám: 5 írásbeli vizsga / október 25.

9 15. Válassza ki és a táblázatban X-szel jelölje meg a vegyivédelmi csapatokra jellemző tevékenységeket! aknamentesítés X vegyi mentesítés X sugárfelderítés X sugármentesítés rövidhullámú zavarás összeköttetés biztosítása X vegyi felderítés X tűzoltóközpont működtetése Pontszám: Sorolja fel a terepelemeket! 1. a domborzat 2. a vizek 3. a növényzet 4. a települések 5. a közlekedési hálózat, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, kulturális létesítmények (a felsoroltak közül bármelyik 0,5 pont) 6. a talaj 17. Írja le a méretarány fogalmát! Méretaránynak nevezzük a terepen mért és a térképen ábrázolt távolság viszonyát, a kisebbítés mértékét kifejező arányt. Pontszám: 1 írásbeli vizsga / október 25.

10 18. Írja be a táblázatba a megfelelő számot! síkság dombvidék homok agyag árkolt vidék köves talaj tájtípusok 2 talajfajták 19. Egészítse ki az alábbi táblázatot! méretarány csoport méretarány térképi távolság valós távolság nagy 1: cm 250 m közepes 1: cm m közepes 1: cm m nagy 1: cm közepes 1: cm kis 1: m m 2 cm m Pontszám: 8 írásbeli vizsga / október 25.

11 20. Egészítse ki az alábbi mondatokat! Az UTM a Gauss Krüger vetülethez hasonlóan a földfelszínt 6 o -os zónákra osztja fel. Koordináta-rendszere É-K-i tájolású, amelynek origója az Egyenlítő és a középmeridián Ny-ra 500 km-re eltolt képzeletbeli megfelelője. A 6º-os sávokat a kezdő meridiánnal ellentétes oldalon kezdve NY-ról K-re 1 60-ig számozzák meg. 21. Írja le az üres táblázatba a képlet megnevezését, amelyet alkalmaznia kell a táblázat adatainak kiegészítéséhez! Egészítse ki az alábbi táblázatot! képlet neve méretarányképlet méretarány térképi távolság (cm) valós távolság (km) 1: ,3 (2 pont) 14,3 1: ,26 15,625 (2 pont) 1: (2 pont) 19,5 9,75 1: ,9 (2 pont) 23,8 Pontszám: 9 írásbeli vizsga / október 25.

12 22. Írja be a táblázatba a leírásnak megfelelő fogalmat! Vékony, folyamatos, általánosan használt vonal. Minden ötödik vastagított, folyamatos szintvonal, Az alapszintköz felének megfelelő magasságkülönbséget jelölő, hosszan szaggatott vonal. Rövid, szaggatott vonal, az alap és a felező szintvonalak közti tájékoztató idomokra szolgál. alapszintvonal főszintvonal felező szintvonal kiegészítő szintvonal Pontszám: Írja le, hogy mivel adjuk meg egy tereppont poláris koordinátáit! 1. a tereppont azimutja 2. a tereppont távolsága Pontszám: Írja le a munkabaleset fogalmát! Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül. (3 pont) írásbeli vizsga / október 25.

13 25. Milyen okmányban kell rögzíteni a munkabalesetek kivizsgálása során nyert adatokat? Munkabaleseti jegyzőkönyvben Pontszám: Egészítse ki az alábbi mondatokat! A hirtelen halál időszakában kell az újraélesztést (1,5 pont) megkezdeni. Ez az idő a hirtelen halál beálltával kezdődik és 5 (1,5 pont) percig tart. Ez pontosan annyi idő, amennyit az agysejtjeink (1,5 pont) oxigén nélkül kibírnak. 5 perc elteltével, ha nem kezd valaki újraélesztést, beáll a halál (1,5 pont). Pontszám: Írja be a táblázatba a megfelelő számot! Van, amelyik kérdésnél több jó válasz is szükséges A vér spriccel. Nyomókötés szükséges. A vér sötét színű A sérült végtagjait fel kell emelni Fedőkötést kell alkalmazni. Fertőtleníteni kell a sebet. A vér élénkvörös színű. A vér salakanyagokban dús. Pontszám: 5 írásbeli vizsga / október 25.

14 28. Egészítse ki a táblázatban az államhatalom gyakorlásában résztvevő szervek megnevezését! Köztársasági elnök Országgyűlés Kormány Önkormányzatok Bíróságok Ügyészségek Államfői hatalom gyakorlása Törvényhozó hatalom gyakorlása Végrehajtó hatalom gyakorlása Helyi önkormányzás gyakorlása Igazságszolgáltatás végrehajtása Állami vádtevékenység gyakorlása Pontszám: Írja be a törvény száma mellé annak megnevezését! CV. törvény XCV. törvény A honvédelemről és a Magyar Honvédségről. Az Magyar Honvédségről, hivatásos és szerződéses katonáinak jogállásáról. Pontszám: Egészítse ki az alábbi mondatokat! A hadijognak két, egymással szoros kölcsönhatásban álló szabálycsoportja van. Egyrészt a hadviselés módjaira és eszközeire vonatkozó úgynevezett hágai jog, másrészt a háború áldozatainak védelmére vonatkozó szabályozás, amelyet röviden genfi jognak nevezünk. Pontszám: 1 írásbeli vizsga / október 25.

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK A Katonai alapismeretek órarenden belüli külön tantárgy szerinti oktatását a 9. évfolyamon heti egy órában a 2005/2006-os tanévben

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-ahadseregrol-szolo-ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/

Részletesebben

Gulyás Géza alezredes

Gulyás Géza alezredes Doktori (PhD) értekezés Gulyás Géza alezredes 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Gulyás Géza alezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!)

A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!) A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!) Lits Gábor 1 Bevezető előzetes A jövő biztonságpolitikai kihívásai a német hadsereg számára főként azt jelentik,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 26/2008. (XII. 20.) HM rendelet 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet A Magyar Honvédség

Részletesebben

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

Hogyan lehetek szerződéses katona?

Hogyan lehetek szerződéses katona? Hogyan lehetek szerződéses katona? magyar honvédség 1. TÁJÉKOZTATÓ A ben hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák teljesítenek szolgálatot. HOGYAN LEHETEK SZERZŐDÉSES KATONA? Tájékoztató a

Részletesebben

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI XXV. évfolyam 2013/6 HON É LTZT F O L Y Ó R T 2 Témakör TRTLOM ltisztek ünnepe 2 zok akarunk maradni, akik vagyunk! 3 Katonanők nemzetközi misszióban 5 Béketámogató kiképzés többnemzeti kiképzőcsoport

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VII. évfolyam 4. szám 2008. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal folyóirata Felelős kiadó Madarász Károly mk. altábornagy

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március. Tóth András MH 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj

IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március. Tóth András MH 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Tóth András MH 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK A CSAPATVEZETÉSBEN, GYAKORLATI

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga János. Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai; alakzatok járművek

MUNKAANYAG. Varga János. Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai; alakzatok járművek Varga János Katonai tiszteletadás, jelentések, jelentkezések szabályai; alakzatok járművek nélkül, a járműről és a járműre szállás rendje A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) HONVÉD TISZTHELYETTES II. (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL) I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL BAJTÁRSIASSÁG TEGNAP, MA, HOLNAP 2 ALTISZTEK A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN 3 TANÁCSKOZTAK A vezénylőzászlósok 4 PÉLDAMUTATÓ HELYTÁLLÁS 4 KECSKEMÉTI VIZIT 5 VESZPRÉMBEN JÁRT A

Részletesebben

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

SZERZŐDÉSES KATONA SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

SZERZŐDÉSES KATONA SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés SZERZŐDÉSES KATONA SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése SZERZŐDÉSES KATONA Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Akatonai vezetők (parancsnokok) a rájuk bízott katonai szervezetben irányítják és

Akatonai vezetők (parancsnokok) a rájuk bízott katonai szervezetben irányítják és Závodny László A hivatásos tiszthelyettesi és tiszti állomány utánpótlása A katonai hivatás férfias, nagy felelősséggel járó életpálya és életforma, amely nem állhat távol egy mai modern, sokoldalú érdeklődésű,

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 4. szám 2014. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA

MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA MODERNIZÁCIÓ ÉS VÁLSÁGKEZELÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKÁJÁNÁL Vasvári Tibor 1 I. A MODERNIZÁCIÓ ÉS A LÉGIERŐ LOGISZTIKA NÉHÁNY ASPEKTUSA Az elmúlt időszakban a sorozatos haderő átalakítás következményeként és

Részletesebben

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A katonai büntetőeljárás. The military criminal procedure. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged

SZAKDOLGOZAT. A katonai büntetőeljárás. The military criminal procedure. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged SZAKDOLGOZAT A katonai büntetőeljárás The military criminal procedure Konzulens: Prof. Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. Jogszabályok. 2011. évi CLXXVII. CXXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január 13. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2011. évi CLXXVII. törvény 2011. évi CXCII. törvény 290/2011. (XII. 22.) Korm.

Részletesebben