Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez"

Átírás

1 Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges kérdésével, kérjük, forduljon a kiadói menedzserhez az adatlap végén található elérhetőségeken. Köszönjük! ÁLTALÁNOS ADATOK Kiadvány címe Szerző(k), szerkesztő(k) Kiadvány típusa (tankönyv, jegyzet, monográfia, évkönyv stb.) Korábbi kiadás volte? (új mű, átdolgozás, újranyomás) Kiadvány készültségi szintje (kész mű, megírás alatt?%, tervezett mű) Megjelenés tervezett ideje (ill. esetleges kötött határidő) Terjedelem (karakterszám v. szerzői ív; készülő műnél becslés) Példányszám 1 Benyújtó szervezeti egység (tanszék vagy külső szervezet) Kapcsolattartó személye, elérhetősége (szerző vagy vele kapcsolatban álló személy) KIADVÁNY GONDOZÁSA Lektori munka (kérjük, jelölje Xszel) Felkért lektor(ok) (név, titulus, beosztás) Olvasószerkesztés (kérjük, jelölje Xszel) Grafikai tervezés (kérjük, jelölje Xszel) Tördelés (kérjük, jelölje Xszel) Korrektúra (kérjük, jelölje Xszel) Külsős munkák esetén (kérjük megadni a munkát végzők nevét, elérhetőségét) Nyomdai munkák (kérjük, jelölje Xszel) Külső nyomda esetén (nyomda neve, kapcsolattartó) Külső nyomda indokoltsága (miért nem NKE nyomda készíti) Kiadvány kivitelezése (kérjük, jelölje Xszel) Egyedi kivitelezés esetén (méret, papírtípus, kötészet stb.) X Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak digitális tananyag. Prof. Dr. Berek Lajos, Szilágyi Gábor fhdgy, Dr. Tálas Péter, Dr. Berek Tamás mk. őrgy., Hülvely Lajos, Kaló József, Cserjési Ferenc alez. Modul rendszerű digitális tananyag Nem volt 70% május ív HHK Katonai Átés Továbbképző Központ Dr. Czank László ka kiadótól kérjük lektor felkérését benyújtó által felkért lektor Dr. Vörös Miklós mk. alezredes (HHK Katonai Átés Továbbképző Központ parancsnok) X kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős olvasószerkesztő kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős grafikus kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős tördelő kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős korrektor NKE saját nyomdájában külső nyomdában szokásos egyetemi arculat és kivitelezés egyedi arculat és kivitelezés

2 FINANSZÍROZÁSI ADATOK Szerzői, szerkesztői, lektori honorárium (igényelt díjazás) Külsős munkák költsége (külsős olvasószerkesztő, tördelő stb. esetén kérjük megadni; árajánlat vagy szerződés alapján) Külső nyomdai költségek (külső nyomda esetén kérjük megadni; árajánlat vagy szerződés alapján) Jogdíj költségek (ha a kiadványban szereplő képek, ábrák stb. felhasználásáért fizetendő, kérjük megadni) Egyéb költségek (a kiadással kapcsolatban felmerülő bármilyen rendkívüli költség) Pályázati forrás a kiadáshoz (pályázó, összeg, kapcsolattartó) Szponzori forrás a kiadáshoz (szponzor, összeg, kapcsolattartó) Egyéb forrás a kiadáshoz Értékesítés tervezett módja (jegyzetbolt, könyvterjesztő, stb.) Értékesítésből származó bevétel (egységár és eladandó példányszám) Ingyenesen terjesztett példányok (szponzornak, tiszteletpéldányok stb.) EGYÉB MEGJEGYZÉS KIADÁS KÖLTSÉGEI Ft NKE KIADÁS FORRÁSAI KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉSE, TERJESZTÉSE Dátum: Dátum: Budapest, január 06. Előterjesztő neve, elérhetősége, aláírása: Dr. Czank László ka A kitöltött adatlapot a kiadványra vonatkozó szakmai értékelőlappal együtt kérjük a kiadói menedzserhez eljuttatni: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dr. TóthBaltási Péter, kiadói menedzser 1101 Budapest, Hungária Krt. 911., A épület, 246. Tel: (1) / 29759, Mobil: (20)

3 Kiadvány szakmai előterjesztés az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez ALAPADATOK Kiadvány címe Szerző(k), szerkesztő(k) Kiadvány típusa (tankönyv, jegyzet, monográfia stb.) Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak digitális tananyaga. Prof. Dr. Berek Lajos, Szilágyi Gábor fhdgy, Dr. Tálas Péter, Dr. Berek Tamás mk. őrgy., Hülvely Lajos, Kaló József, Cserjési Ferenc alez. Modul rendszerű digitális tananyag ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Szempontok Kiadvány indokoltsága (kapcsolódás oktatott tárgyakhoz, friss kutatási beszámoló stb.) Szöveges értékelés A digitális tananyag a Kaposvári Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szenátusai által elfogadott a Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak oktatásának végrehajtására készül, amely képzés jelenleg az akkreditáció fázisában van. A képzés négy féléves, levelező felkészítés, amely az alábbi célok teljesítését szolgálja: 1. Az új Nemzeti Köznevelési Rendszerben és a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott hazafias és honvédelmi nevelés területén jelentkező feladatok végrehajtására felkészíteni a pedagógusokat. A képzés egyik fontos célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszer azon célkitűzése, hogy egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosítson minden gyermek és diák számára. Ezen nemes célok megvalósítása érdekében a pedagógusok felkészítése a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárások és a kerettantervekben lévő tartalmak elmélyítéséhez kíván hozzájárulni. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 78. (7) feladatot határoz meg a honvédelmi és a nemzeti erőforrás miniszternek, hogy közös programok kidolgozásával biztosítsák a pedagógusok felkészítését ezen a területen. 2. A katonai alapismeretek tantárgy pedagógusi hátterének megteremtése. A katonai alapismeretek közismereti, választható érettségi tantárgyat jelenleg 31 középiskolában közel 1300 diák tanulja, azonban a tantárgy oktatásának nincs meg a jogszabályokban meghatározott személyi feltétele. A szeptember 1én hatályba lépő, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. melléklete szerint a évfolyamon olyan középiskolai tanár taníthat, akinek egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári diplomája van. A Katonai alapismeretek tantárgynak megfelelő tanári szak, ennek megfelelően tanárképzés sincs. A diákok érettségire történő felkészítéséhez viszont mindenképpen az adott korosztály tanításához szükséges pedagógiai ismeretekkel és megfelelő gyakorlattal rendelkező polgári tanárokra van szükség, akik megszerzik a tantárgy oktatásához szükséges honvédelmi ismereteket. Amennyiben egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus elvégzi a négy féléves képzést, a jogszabály módosításával megfelelhet a törvényi előírásnak, és jogszerűen oktathatja a Katonai alapismereteket és érettségiztethet a tárgyból. 3. Kutatási eredmények és tervek Az elmúlt évben 12 közoktatási intézményben, összesen 459 fő bevonásával kutatást folytattunk a témában (óvoda, általános iskola, középiskola, diák és pedagógus), amely visszaigazolta az ilyen irányú felkészítés igényét és a módszertannal megtámogatott tananyag szükségességét. A felsőoktatásban a Honvédelmi alapismeretek tanuló hallgatók körében 6 intézményben 492 fő megkérdezésével végeztünk felmérést, amely szintén alátámasztja a

4 Téma relevanciája, aktualitása Illeszkedés egyetemi stratégiába (Intézményi Fejlesztési Tervbe, oktatási szerkezetbe való illeszkedés) Kiadvány szakmai pozicionálása (Hasonló belföldi és külföldi munkák felsorolása. Miben tér el ezektől a javasolt mű?) Szerző kompetenciája (Témában való jártasság, publikálási gyakorlat (MTMT), habilitációs és szakmai előmenetel. CVt kérjük mellékelni.) Célcsoporti kitekintés (Keresleti oldal bemutatása. Kik, hol fogják használni, megvásárolni a kiadványt? ) hazafias és honvédelmi nevelés fontosságát. Ez a felmérés annyiból érdekes, hogy ezen hallgatók 3540%a pedagógus hallgató. Terveink között szerepel január és február hónapban 1000 fős mintán kutatás végrehajtása a tananyag tartalmával kapcsolatban, valamint a képzés során félévente a beválással kapcsolatos felmérések végrehajtása. Ilyen képzés és tananyag jelenleg nincs, a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott hazafias és honvédelmi neveléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához elengedhetetlen a kor színvonalán álló és szakmailag kifogástalan tananyag rendelkezésre állása. A június 27én a Honvédelmi Miniszter és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által aláírt NKESIRH/86/2012 számú együttműködési megállapodás 19. pontjában az NKE számára meghatározott feladatok közül a pedagógusok képzése és az ahhoz szükséges tananyag elkészítése a legjelentősebb feladat. Az együttműködési megállapodás szellemében ez az egyetem tevékenységének szerves részét képezi. A célcsoportok létszámát figyelembe véve a képzés elindulása országos méretű és hatású lehet. Mivel hasonló jellegű pedagógus felkészítés hazánkban még nem volt, ezért hasonló célú, szerkezetű és tartalmú tananyag nem áll rendelkezésre. A tananyag kidolgozását végző szerzők részt vettek az akkreditálás alatt lévő képzés tantárgy és kurzusleírásainak, továbbá mintatantervének elkészítésében, és ennek megfelelően már elkezdték a tananyag kidolgozását is. A szerzők közül négy fő tantárgyfelelősként is szerepel az akkreditációra beadott anyagban. A pedagógus felkészítés célcsoportjai: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség. Ebből következően a felkészítés lefedi a teljes közoktatást, illetve az óvodai nevelés szakaszát is. Finanszírozási struktúra (Egyetemi Kiadón kívül milyen pályázati, OTKA vagy egyéb forrás áll rendelkezésre a kiadáshoz?) Egyéb szempont, megjegyzés A képzés kidolgozását, a két egyetem közti közös munkát a HHK Katonai Átés Továbbképző Központ szervezte. A Központ állománya készítette el a szak Honvédelmi ismeretek területéhez kapcsolódó anyagának tantárgystruktúráját, szervezte a mintatanterv, tantárgy és kurzusleírásainak elkészítését, állította össze az akkreditációhoz szükséges anyagot, tervezte meg az elkészítendő tananyag struktúráját és tartalmát. Dátum: Budapest, január 06. Előterjesztő neve, elérhetősége, aláírása: Dr. Czank László ka A kitöltött előterjesztést a kiadványra vonatkozó adatlappal együtt kérjük kiadói menedzseréhez eljuttatni: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dr. TóthBaltási Péter, kiadói menedzser Bp. X. ker., Hungária Krt. 911., A épület, 206. Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Tel: (1) / mellék 29759, Mobil: (20)

5 A kidolgozás indoklása 1. Az új Nemzeti Köznevelési Rendszerben és a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott feladatok végrehajtása. A fejlesztés szinkronban van az új Nemzeti Köznevelési Rendszer azon célkitűzésével, hogy egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosítson minden gyermek és diák számára. Ezen nemes célok megvalósítása érdekében a fejlesztés döntően a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárások és a kerettantervekben lévő tartalmak elmélyítéséhez kíván kiegészítő digitális tananyagot készíteni. A Nemzeti Alaptanterv az alábbiakat fogalmazza meg: A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését A katonai alapismeretek tantárgy pedagógusi hátterének a megteremtése. A katonai alapismeretek közismereti, választható érettségi tantárgyat jelenleg 31 középiskolában közel 1300 diák tanulja, azonban a tantárgy oktatásának nincs meg a jogszabályokban meghatározott személyi feltétele. A szeptember 1én hatályba lépő, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. melléklete szerint a évfolyamon olyan középiskolai tanár taníthat, akinek egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári diplomája van. A Katonai alapismeretek tantárgynak megfelelő tanári szak, ennek megfelelően tanárképzés sincs. A diákok érettségire történő felkészítéséhez viszont mindenképpen az adott korosztály tanításához szükséges pedagógiai ismeretekkel és megfelelő gyakorlattal rendelkező polgári tanárokra van szükség, akik megszerzik a tantárgy oktatásához szükséges honvédelmi ismereteket. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 78. (7) feladatot határoz meg a honvédelmi és a nemzeti erőforrás miniszternek, hogy közös programok kidolgozásával biztosítsák a pedagógusok felkészítését ezen a területen. 1 Magyar Közlöny évi 66. szám oldal 1

6 A június 27én a Honvédelmi miniszter és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által aláírt NKESIRH/86/2012 számú együttműködési megállapodás 19. pontja tartalmazza a Kormány feladataként megvalósuló honvédelmi nevelés programjának megvalósításához szükséges feladatokat. Az alábbiakban ismertetett képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködési megállapodás megkötését követően, a fent ismertetett feladatok végrehajtása érdekében közösen dolgoztuk ki. A két intézmény szenátusa elfogadta az anyagot, amely jelenleg akkreditálás alatt van. Amennyiben egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus elvégzi a négy félévet, a jogszabály módosításával megfelelhet a törvényi előírásnak, és jogszerűen oktathatja a Katonai alapismereteket és érettségiztethet. A szak négy féléves, levelező képzés, amelyhez nélkülözhetetlen az önálló felkészüléshez a tervezett digitális tananyag. A képzés jellemzői A képzés megnevezése: Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak A képzés célja: A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és tapasztalatokra épülően a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával; az oktatásnevelés tartalmi szabályozásának új követelményeivel és a tartalmi követelmények oktatásban és a nevelésben történő gyakorlati alkalmazásával; a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák elsajátítása. A résztvevők a továbbképzés során sajátítsák el azokat az ismereteket, amelyek révén képessé válnak a nemzeti öntudat, hazafias nevelés fejlesztési terület feladatainak ellátására, a tanulók hazafias nevelésére, a közösséghez való tartozás és a hazaszeretet kialakítására, valamint a tanulókban annak a felismerésnek a kialakítására, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. A képzés célcsoportjai: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség. A képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák a honvédelmi ismeretek területen: hazánk honvédelmi rendszerének felépítésével, jogi szabályozásával, működésével, a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány alapjaival kapcsolatos ismeretek, a védelmi és rendvédelmi igazgatás feladataival kapcsolatos ismeretek, hazánk honvédelmének történetével, az egyes történelmi korok hazafias hőseinek tetteivel kapcsolatos ismeretek, hazánk biztonságpolitikai környezetének jellemzőivel, a szövetségi politikával, kapcsolatos ismeretek, 2

7 a hazafias nevelés tervezésével, szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek, a katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy oktatásával és az érettségi lebonyolításával kapcsolatos módszertani ismeretek, a különböző beosztásokban dolgozó pedagógus szakvizsgával rendelkező pedagógusok képesek legyenek a hazafias nevelés eredményes végrehajtása érdekében együttműködni a különböző állami és önkormányzati szervekkel, kiemelten a Magyar Honvédség alakulataival. a pedagógus szakvizsgával rendelkező pedagógusok képesek legyenek folyamatosan frissíteni a megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket, pedagógus szakvizsgával rendelkező pedagógusok képesek legyenek oktatási intézményükben összefogni és irányítani a hazafias nevelést. A szakképzettség gyakorlásához szükséges tudáselemek a honvédelmi ismeretek területen: a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány felépítése, helye és szerepe a tudományok rendszerében, a haderők, benne a Magyar Honvédség felépítése, feladatai, működésének fontosabb jellemzői, Magyarország honvédelem rendszerének jogi szabályozása, felépítése és működése, a honvédelmi és a rendvédelmi igazgatás felépítése, a benne résztvevők feladatai, hazánk honvédelmének és hadtörténelmének fontosabb állomásai, a hazafias nevelésben felhasználható történelmi hőseink, és jelképeink, napjaink biztonsági kihívásainak jellemzői és azok hatásai hazánk biztonságára, a NATO válságkezelő tevékenysége és az Európai Unió biztonság és védelempolitikája, a katonai alapismeretek tantárgy oktatásának módszertana, a tantárgy pedagógiai rendszerének elemei közti összefüggések, a hazafias nevelés módszertana. A képzés 326 órás, 120 kredites, négy féléves levelező felkészítés, amelyből a honvédelmi ismeretek területéhez tartozó ismeretek 144 órát és 50 kreditet tesznek ki. A tananyag kidolgozás tervezésénél 10 órához 4 szerzői ív tananyaggal számoltunk, így az összes tervezett tananyag 5862 ív. A tananyag kidolgozása október elején már elkezdődött. 3

8 A kidolgozás adatai: Tantárgy A hadtudomány és a katonai műszaki tudomány alapjai Óraszám Terjedelem (ív) Összeg Haderőszervezeti ismeretek Haditechnikai alapismeretek 8 3, A honvédelem rendszere 8 3, A honvédelem jogi szabályozása 8 3, Honvédelmi igazgatás Kidolgozó Prof. Dr. Berek Lajos Dr. Berek Tamás mk. őrnagy Dr. Hülvely Lajos Rendvédelmi igazgatás A haza védelmének története I. A haza védelmének története II Nemzeti jelképeink Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai Hazánk biztonságpolitikai környezetének jellemzői A NATO válaszai a XXI. század kihívásaira Az Európai Unió biztonság és védelempolitikája A katonai alapismeretek tantárgy oktatásának és a hazafias nevelés módszertana 8 3, , , , Szerkesztés ( ft/ív) , Lektorálás ( ft/ív) , Kutatás végrehajtása, a kutatási záró dokumentáció elkészítése Dr. Kaló József Dr. Tálas Péter Dr. Für Gáspár Dr. Hajdicsné Varga Katalin Mihályi László Cserjési Ferenc alezredes Dr. Vörös Miklós mk. alez Stummer Judit Összesen ,

9 A tananyag kidolgozása a tananyag fejlesztési céltámogatás terhére történik. A szerzői díjak a 27. számú rektori utasítás I. 1. pontjában meghatározottak szerint (70 000, Ft/szerzői ív), a szerkesztői díj a II. 5. pontban meghatározottak szerint (30 000, Ft/szerzői ív), a lektori díj a II. 1. pontban meghatározottak szerint (30 000, Ft/szerzői ív) a középértékek figyelembevételével kerültek megállapításra. A digitális tananyag a kiadó részére a várható felhasználás szempontjait figyelembe véve szerkesztett állapotban és szakmailag lektorálva kerül átadásra. Terjesztés: A kiadott digitális tananyag a képzésre jelentkező pedagógusok számára térítés ellenében kerül átadásra. A katonai alapismeretek tantárgyat tanító iskolák, valamint a KatonaSuli programban résztvevő oktatási intézmények részére 55 darab térítés ellenében a könyvtáruk számára lesz átadva. A tananyag tárgykörei és a tárgykörök tartalma Haderőszervezeti ismeretek A haderő fogalma, haderőnemek, fegyvernemek, szakcsapatok, harcoló, harci támogató, harci támogatókiszolgáló csapatok. A Magyar Honvédség haderőnemei, szervezete. A haditevékenységek és a csapatok kapcsolata. A hadtudomány és a katonai műszaki tudomány alapjai A hadtudomány és a katonai műszaki tudomány tárgya, helye a tudományok rendszerében, struktúrája. A hadművészet részterületei, a harctevékenységek fajtái, a hadművészet részterületei és a harctevékenységek fajtáinak kapcsolata. Haditechnikai alapismeretek A hadfelszerelés fogalma és felosztása, a harcanyagok, a fenntartási anyagok, az ellátási anyagok. A haditechnika fogalma, felosztása, a harceszközök, a biztosító eszközök, a kiszolgáló eszközök. A kézi lőfegyverek, a harckocsik, a gyalogsági harcjárművek, a repülők, a légvédelmi és a tüzérségi fegyverek. A szakcsapatok szaktechnikai eszközeinek csoportosítása, működésük fontosabb jellemzői, technikai adatok. A honvédelem jogi szabályozása A honvédelem jogi szabályozásának hazai története. A hon védelmének szabályozása 1848ig. Az állandó haderő kialakításának jogi alapjai. A kötelezettségek rendszerének kialakulása 1945ig. A honvédelem alkotmányos alapjai ig. A hon védelmének jogi szabályozása 1990től 2010ig. A honvédelem jogi szabályozásának változásai 2010től. Az Alaptörvény előírása a honvédelmi rendszer működtetésére. A sarkalatos törvények és végrehajtási rendeletei. A különleges jogrend bevezetésének szabályai. Az új Nemzeti Biztonsági Stratégia. A nemzetközi kötelezettségek jogi aspektusai. (NATO, Európai Unió, Genfi egyezmények). A külföldi missziókban való részvétel jogi alapjai. A honvédelem rendszere A honvédelmi rendszer fogalma. A védelem átfogó értelmezése, az átfogó védelem katonai, polgári, gazdasági és szellemi (morális, ideológiai, oktatási és tájékoztatási) tartalma. A védelem komplexitása. A magyar védelmi rendszer felépítése és működése. Civilkatonai kapcsolatok. A haderő demokratikus irányítása. Honvédelem igazgatás 5

10 A közigazgatás vertikális és horizontális szerkezetének és működése alapelveinek áttekintése a jelenlegi szabályozás alapján, különös tekintettel az Alaptörvényben és a sarkalatos törvényekben foglaltakra. A védelmi igazgatást, mint követő rendszer bemutatása, a kapcsolati pontok megismertetése. A közigazgatás és védelmi igazgatás (honvédelmiés katonai igazgatás) feladatai. Rendvédelmi igazgatás Rendvédelem és rendészeti igazgatás. Külső és belső védelem. A büntetésvégrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vámigazgatási és nemzetbiztonsági ismeretek. A haza védelmének története I. A magyar hadtörténelem legfontosabb háborúi és a legjelentősebb csatái a honfoglalástól Rákócziszabadságharcig. A magyar katonaerények, katonahősök, a honvédelem és hazaszeretet eszményeinek végigvezetése a magyar történelmen, az egyes korszakok bemutatása. Legfontosabb csomópontok: pozsonyi csata; Muhi; Nándorfehérvár; Mohács; végvári harcok; Buda visszafoglalása 1686; Rákócziszabadságharc. A haza védelmének története II. A magyar hadtörténelem legfontosabb háborúi és a legjelentősebb csatái a Rákócziszabadságharctól a 1956ig. A magyar katonaerények, katonahősök, a honvédelem és hazaszeretet eszményeinek végigvezetése a magyar történelmen, az egyes korszakok bemutatása. Legfontosabb csomópontok: az 1848/49es forradalom és szabadságharc (különös tekintettel a tavaszi hadjáratra és Buda visszavívására); az első világháború magyar katonahősei; a második világháború magyar hadtörténelmi vonatkozású eseményei és a Magyarország területén folytatott hadműveletek; az 1956os forradalom és szabadságharc harcainak bemutatása. Nemzeti jelképeink A tantárgy a legfontosabb nemzeti jelképeket (Szent Korona, koronázási ékszerek, történelmi zászlók, himnusz, nemzeti ünnepek és országház) mutatja be. Kronológiai sorrendben vizsgálja kialakulásuk körülményeit és jelentéstartalmuk változásait az egyes történelmi korszakokban. Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai. A biztonsági kihívás fogalma, a katonai biztonság, a politikai biztonság, a gazdasági biztonság, a környezeti biztonság, a társadalmi biztonság. A biztonsági kihívások típusai, mesterséges eredetű és a természetes eredetű biztonsági kihívások. A globalizáció fogalma és hatásai a biztonságra. A terrorizmus fogalma, a terrorizmus elleni küzdelem jellemzői. Hazánk biztonságpolitikai környezetének jellemzői. A magyar társadalom biztonságfelfogása, a biztonság katonai és nem katonai területei. Magyarországot fenyegető biztonsági kockázatok, közvetlen környezetünk biztonsági helyzete és jellemző vonásai. A környezetbiztonság, az energiabiztonság, a tömeges migráció, a terrorizmus és a nemzetközi szervezett bűnözés hatása hazánk biztonságára. NATO és Európai Uniós tagságunk hatása biztonságunkra. Az Európai Unió biztonságés védelempolitikája. Az Európai Unió közös kül és biztonságpolitikája, az európai biztonság és védelempolitika létrejöttének okai, a Nyugateurópai Unió szerepét Európa biztonságában, az európai biztonság és védelempolitika fejlődése, konfliktus, válság 6

11 és válságkezelés, az Európai Unió válságkezelésének jellemzői, az Európai Unió válságkezelő műveletei. A NATO válaszai a XXI. század kihívásaira. A NATO létrejötte, a kollektív védelem és a kollektív biztonság jellemzői. A NATO működésének alapelvei, fontosabb szervezeteinek feladatai, stratégiai koncepcióinak változásai a megalakulás óta. Feladatok a XXI. század első évtizedeiben, a felelősségi területen kívüli műveletek jellemző vonásai. A hazafias nevelés módszertana. A hazafias nevelés célja, követelményei, és módszerei az óvodai nevelésben, az alapfokú oktatás 14. illetve az 58. évfolyamain, továbbá a középfokú oktatásban. A hazafias nevelés lehetséges területei, évfordulók, ünnepségek, osztályfőnöki órák, tanórán kívüli szakköri tevékenység. Levezetési tervek, forgatókönyvek, óravázlatok készítése. A hazafias nevelésben alkalmazható ismeretanyagok az egyes tantárgyakban. A hazafias nevelés intézményi szintű tervezése, szervezése, irányítása és koordinálása. A Katonai alapismeretek tantárgy oktatásának módszertana A katonai alapismeretek tantárgy kerettanterve, tankönyve, munkafüzete, tanári kézikönyve, valamint az általános és részletes érettségi követelmények. A tananyag 20 tárgykörének módszertana, a tárgykörökhöz tartozó leckék címei és óraszámai, a tematikai egység feldolgozása során elérendő célok, a tematikai egység feldolgozásához alkalmas ismerethordozók, a tematikai egység feldolgozása során javasolt tanári tevékenység, a tematikai egység feldolgozása során javasolt tanulói tevékenység, a tematikai egységhez tartozó értékelési feladatok. A gyakorlati és a bemutató tanórák tervezésének, végrehajtásának módszerei, az együttműködés lehetséges formái és módszerei a Magyar Honvédség kijelölt katonai alakulatával. Az oktatás anyagszükséglete. A terep alkotóelemei, terep és tájtípusok, vetületi alapismeretek, az UTM vetület koordinátarendszere, a földrajzi koordinátarendszer, az MGRS azonosító rendszer, a GEOREF azonosító rendszer. A terepi tájékozódás alapjai, tájékozódás a terepen térképpel, a GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei. Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg, tiszteletadás, a jelentés és jelentkezés szabályai, a raj sorakoztatása, mozgásmódok kötelékben. A sérültek kimentésének szabályai és sorrendje, a sérültek és betegek mozgatása, fektetési módjai. Az eszméletlen sérült vizsgálata, az újraélesztés végrehajtása. Az artériás és a vénás vérzés ellátása. Törések és ízületi sérülések ellátása. A katonai alapismeretek tantárgy általános és részletes emelt szintű és középszintű érettségi követelményei. A katonai alapismeretek érettségi vizsga célja, tartalmi követelmények középszinten és emelt szinten: hazánk biztonságpolitikai környezete, a Magyar Honvédség felépítése és a katonai szervezetek jellemzői, a modern háborúk jellemzői, térkép és tereptani alapismeretek, az általános katonai ismeretek, a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek, hadijogi alapismeretek, a szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben, egészségügyi ismeretek témakörök területén. Az érettségi vizsga részei, a vizsgán használható segédeszközök. Az írásbeli és szóbeli vizsga a témaköreinek megoszlása a vizsgarészek között. Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői, az írásbeli feladatlap értékelése. A szóbeli vizsga általános szabályai, a szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői, a szóbeli vizsga értékelése. 7

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap. kiadótól kérjük lektor felkérését benyújtó által felkért lektor. kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős olvasószerkesztő

Kiadvány adatlap. kiadótól kérjük lektor felkérését benyújtó által felkért lektor. kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős olvasószerkesztő Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Technikai adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos eleme a katonai alapismeretek tantárgy

A hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos eleme a katonai alapismeretek tantárgy A hazafias és honvédelmi nevelés egyik fontos eleme a katonai alapismeretek tantárgy Bevezető A hazaszeretet és a hazafiság fogalmának minden történelmi korban megvolt a maga jelentése és jelentősége,

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

A KatonaSuli program eddigi eredményei

A KatonaSuli program eddigi eredményei A KatonaSuli program eddigi eredményei Bevezetés A KatonaSuli program két iskolarendszerű eleme a felsőoktatásban oktatott Honvédelmi alapismeretek egy féléves, választható, 3 kredites tantárgy, valamint

Részletesebben

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében.

A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. Dr. Czank László ny. alezredes 1 : A Honvédelmi alapismeretek oktatásának tapasztalatai a 2011/2012-es tanév I. félévében. 1 NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Át-és Továbbképző Központ főelőadó

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről. A katonai

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről.

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 240 perc 30 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 2. rész Pedagógusképzések, katonai szakközépiskolák a honvédelmi-katonai nevelés szolgálatában A 2011. CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása

A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása Dr. Szabó Mária Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alprojektvezető, TÁMOP 3.1.5/12 Amiről szó lesz Háttérben az eredményes iskolafejlesztés Középpontban

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

A továbbképzési programok rendszere

A továbbképzési programok rendszere Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) A továbbképzési programok rendszere Oktatáselméleti Kutatócsoport Célok A pályázatban megvalósítandó tevékenységek: A diagnosztikus mérések kifejlesztésében

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk.

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk. A tanulási zavarok felismerés és kezelése pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés alapú mintatanterve Érvényes az 2oo2/2oo3-as tanévből Alapmodulok, tantárgyak Teljesítés p. Teljesítés

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben