Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez"

Átírás

1 Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges kérdésével, kérjük, forduljon a kiadói menedzserhez az adatlap végén található elérhetőségeken. Köszönjük! ÁLTALÁNOS ADATOK Kiadvány címe Szerző(k), szerkesztő(k) Kiadvány típusa (tankönyv, jegyzet, monográfia, évkönyv stb.) Korábbi kiadás volt-e? (új mű, átdolgozás, újranyomás) Kiadvány készültségi szintje (kész mű, megírás alatt?%, tervezett mű) Megjelenés tervezett ideje (ill. esetleges kötött határidő) Terjedelem (karakterszám v. szerzői ív; készülő műnél becslés) Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak digitális tananyag. Prof. Dr. Berek Lajos, Szilágyi Gábor fhdgy, Dr. Tálas Péter, Dr. Berek Tamás mk. őrgy., Hülvely Lajos, Kaló József, Cserjési Ferenc alez. Modul rendszerű digitális tananyag Nem volt 30-35% március ív Példányszám 1 Benyújtó szervezeti egység (tanszék vagy külső szervezet) Kapcsolattartó személye, elérhetősége (szerző vagy vele kapcsolatban álló személy) HHK Katonai Át-és Továbbképző Központ Dr. Czank László ka KIADVÁNY GONDOZÁSA Lektori munka (kérjük, jelölje X-szel) Felkért lektor(ok) (név, titulus, beosztás) Olvasószerkesztés (kérjük, jelölje X-szel) Grafikai tervezés (kérjük, jelölje X-szel) Tördelés (kérjük, jelölje X-szel) Korrektúra (kérjük, jelölje X-szel) Külsős munkák esetén (kérjük megadni a munkát végzők nevét, elérhetőségét) Nyomdai munkák (kérjük, jelölje X-szel) Külső nyomda esetén (nyomda neve, kapcsolattartó) Külső nyomda indokoltsága (miért nem NKE nyomda készíti) Kiadvány kivitelezése (kérjük, jelölje X-szel) Egyedi kivitelezés esetén (méret, papírtípus, kötészet stb.) kiadótól kérjük lektor felkérését X benyújtó által felkért lektor Dr. Vörös Miklós mk. alezredes (HHK Katonai Át-és Továbbképző Központ parancsnok) kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős olvasószerkesztő kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős grafikus kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős tördelő kiadótól kérjük elvégzését benyújtó általi külsős korrektor X NKE saját nyomdájában külső nyomdában szokásos egyetemi arculat és kivitelezés egyedi arculat és kivitelezés

2 FINANSZÍROZÁSI ADATOK Szerzői, szerkesztői, lektori honorárium (igényelt díjazás) Külsős munkák költsége (külsős olvasószerkesztő, tördelő stb. esetén kérjük megadni; árajánlat vagy szerződés alapján) Külső nyomdai költségek (külső nyomda esetén kérjük megadni; árajánlat vagy szerződés alapján) Jogdíj költségek (ha a kiadványban szereplő képek, ábrák stb. felhasználásáért fizetendő, kérjük megadni) Egyéb költségek (a kiadással kapcsolatban felmerülő bármilyen rendkívüli költség) Pályázati forrás a kiadáshoz (pályázó, összeg, kapcsolattartó) Szponzori forrás a kiadáshoz (szponzor, összeg, kapcsolattartó) Egyéb forrás a kiadáshoz Értékesítés tervezett módja (jegyzetbolt, könyvterjesztő, stb.) Értékesítésből származó bevétel (egységár és eladandó példányszám) Ingyenesen terjesztett példányok (szponzornak, tiszteletpéldányok stb.) EGYÉB MEGJEGYZÉS KIADÁS KÖLTSÉGEI ,- ft NKE KIADÁS FORRÁSAI KIADVÁNY ÉRTÉKESÍTÉSE, TERJESZTÉSE Dátum: Dátum: Budapest, január 06. Előterjesztő neve, elérhetősége, aláírása: Dr. Czank László ka A kitöltött adatlapot a kiadványra vonatkozó szakmai értékelőlappal együtt kérjük a kiadói menedzserhez eljuttatni: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dr. Tóth-Baltási Péter, kiadói menedzser 1101 Budapest, Hungária Krt , A épület, 246. Tel: (1) / , Mobil: (20)

3 Kiadvány szakmai előterjesztés az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez ALAPADATOK Kiadvány címe Szerző(k), szerkesztő(k) Kiadvány típusa (tankönyv, jegyzet, monográfia stb.) Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak digitális tananyaga. Prof. Dr. Berek Lajos, Szilágyi Gábor fhdgy, Dr. Tálas Péter, Dr. Berek Tamás mk. őrgy., Hülvely Lajos, Kaló József, Cserjési Ferenc alez. Modul rendszerű digitális tananyag ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Szempontok Kiadvány indokoltsága (kapcsolódás oktatott tárgyakhoz, friss kutatási beszámoló stb.) Szöveges értékelés A digitális tananyag a Kaposvári Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szenátusai által elfogadott a Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak oktatásának végrehajtására készül, amely képzés jelenleg az akkreditáció fázisában van. A képzés négy féléves, levelező felkészítés, amely az alábbi célok teljesítését szolgálja: 1. Az új Nemzeti Köznevelési Rendszerben és a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott hazafias és honvédelmi nevelés területén jelentkező feladatok végrehajtására felkészíteni a pedagógusokat. A képzés egyik fontos célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszer azon célkitűzése, hogy egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosítson minden gyermek és diák számára. Ezen nemes célok megvalósítása érdekében a pedagógusok felkészítése a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárások és a kerettantervekben lévő tartalmak elmélyítéséhez kíván hozzájárulni. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 78. (7) feladatot határoz meg a honvédelmi és a nemzeti erőforrás miniszternek, hogy közös programok kidolgozásával biztosítsák a pedagógusok felkészítését ezen a területen. 2. A katonai alapismeretek tantárgy pedagógusi hátterének megteremtése. A katonai alapismeretek közismereti, választható érettségi tantárgyat jelenleg 31 középiskolában közel 1300 diák tanulja, azonban a tantárgy oktatásának nincs meg a jogszabályokban meghatározott személyi feltétele. A szeptember 1-én hatályba lépő, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. melléklete szerint a évfolyamon olyan középiskolai tanár taníthat, akinek egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári diplomája van. A Katonai alapismeretek tantárgynak megfelelő tanári szak, ennek megfelelően tanárképzés sincs. A diákok érettségire történő felkészítéséhez viszont mindenképpen az adott korosztály tanításához szükséges pedagógiai ismeretekkel és megfelelő gyakorlattal rendelkező polgári tanárokra van szükség, akik megszerzik a tantárgy oktatásához szükséges honvédelmi ismereteket. Amennyiben egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus elvégzi a négy féléves képzést, a jogszabály módosításával megfelelhet a törvényi előírásnak, és jogszerűen oktathatja a Katonai alapismereteket és érettségiztethet a tárgyból. 3. Kutatási eredmények és tervek Az elmúlt évben 12 közoktatási intézményben, összesen 459 fő bevonásával kutatást folytattunk a témában (óvoda, általános iskola, középiskola, diák és pedagógus), amely visszaigazolta az ilyen irányú felkészítés igényét és a módszertannal megtámogatott tananyag szükségességét.

4 Téma relevanciája, aktualitása Illeszkedés egyetemi stratégiába (Intézményi Fejlesztési Tervbe, oktatási szerkezetbe való illeszkedés) Kiadvány szakmai pozicionálása (Hasonló belföldi és külföldi munkák felsorolása. Miben tér el ezektől a javasolt mű?) Szerző kompetenciája (Témában való jártasság, publikálási gyakorlat (MTMT), habilitációs és szakmai előmenetel. CV-t kérjük mellékelni.) Célcsoporti kitekintés (Keresleti oldal bemutatása. Kik, hol fogják használni, megvásárolni a kiadványt? ) A felsőoktatásban a Honvédelmi alapismeretek tanuló hallgatók körében 6 intézményben 492 fő megkérdezésével végeztünk felmérést, amely szintén alátámasztja a hazafias és honvédelmi nevelés fontosságát. Ez a felmérés annyiból érdekes, hogy ezen hallgatók 35-40%-a pedagógus hallgató. Terveink között szerepel január és február hónapban 1000 fős mintán kutatás végrehajtása a tananyag tartalmával kapcsolatban, valamint a képzés során félévente a beválással kapcsolatos felmérések végrehajtása. Ilyen képzés és tananyag jelenleg nincs, a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott hazafias és honvédelmi neveléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásához elengedhetetlen a kor színvonalán álló és szakmailag kifogástalan tananyag rendelkezésre állása. A június 27-én a Honvédelmi Miniszter és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által aláírt NKE-SIRH/86/2012 számú együttműködési megállapodás 19. pontjában az NKE számára meghatározott feladatok közül a pedagógusok képzése és az ahhoz szükséges tananyag elkészítése a legjelentősebb feladat. Az együttműködési megállapodás szellemében ez az egyetem tevékenységének szerves részét képezi. A célcsoportok létszámát figyelembe véve a képzés elindulása országos méretű és hatású lehet. Mivel hasonló jellegű pedagógus felkészítés hazánkban még nem volt, ezért hasonló célú, szerkezetű és tartalmú tananyag nem áll rendelkezésre. A tananyag kidolgozását végző szerzők részt vettek az akkreditálás alatt lévő képzés tantárgy- és kurzusleírásainak, továbbá mintatantervének elkészítésében, és ennek megfelelően már elkezdték a tananyag kidolgozását is. A szerzők közül négy fő tantárgyfelelősként is szerepel az akkreditációra beadott anyagban. A pedagógus felkészítés célcsoportjai: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség. Ebből következően a felkészítés lefedi a teljes közoktatást, illetve az óvodai nevelés szakaszát is. Finanszírozási struktúra (Egyetemi Kiadón kívül milyen pályázati, OTKA vagy egyéb forrás áll rendelkezésre a kiadáshoz?) Egyéb szempont, megjegyzés A képzés kidolgozását, a két egyetem közti közös munkát a HHK Katonai Át-és Továbbképző Központ szervezte. A Központ állománya készítette el a szak Honvédelmi ismeretek területéhez kapcsolódó anyagának tantárgystruktúráját, szervezte a mintatanterv, tantárgy- és kurzusleírásainak elkészítését, állította össze az akkreditációhoz szükséges anyagot, tervezte meg az elkészítendő tananyag struktúráját és tartalmát. Dátum: Budapest, január 06. Előterjesztő neve, elérhetősége, aláírása: Dr. Czank László ka A kitöltött előterjesztést a kiadványra vonatkozó adatlappal együtt kérjük kiadói menedzseréhez eljuttatni: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dr. Tóth-Baltási Péter, kiadói menedzser Bp. X. ker., Hungária Krt , A épület, 206. Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Tel: (1) / mellék , Mobil: (20)

5 A kidolgozás indoklása 1. Az új Nemzeti Köznevelési Rendszerben és a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott feladatok végrehajtása. A fejlesztés szinkronban van az új Nemzeti Köznevelési Rendszer azon célkitűzésével, hogy egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatást biztosítson minden gyermek és diák számára. Ezen nemes célok megvalósítása érdekében a fejlesztés döntően a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárások és a kerettantervekben lévő tartalmak elmélyítéséhez kíván kiegészítő digitális tananyagot készíteni. A Nemzeti Alaptanterv az alábbiakat fogalmazza meg: A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését A katonai alapismeretek tantárgy pedagógusi hátterének a megteremtése. A katonai alapismeretek közismereti, választható érettségi tantárgyat jelenleg 31 középiskolában közel 1300 diák tanulja, azonban a tantárgy oktatásának nincs meg a jogszabályokban meghatározott személyi feltétele. A szeptember 1-én hatályba lépő, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 3. melléklete szerint a évfolyamon olyan középiskolai tanár taníthat, akinek egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári diplomája van. A Katonai alapismeretek tantárgynak megfelelő tanári szak, ennek megfelelően tanárképzés sincs. A diákok érettségire történő felkészítéséhez viszont mindenképpen az adott korosztály tanításához szükséges pedagógiai ismeretekkel és megfelelő gyakorlattal rendelkező polgári tanárokra van szükség, akik megszerzik a tantárgy oktatásához szükséges honvédelmi ismereteket. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 78. (7) feladatot határoz meg a honvédelmi és a nemzeti erőforrás miniszternek, hogy közös programok kidolgozásával biztosítsák a pedagógusok felkészítését ezen a területen. A június 27-én a Honvédelmi miniszter és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által aláírt NKE-SIRH/86/2012 számú együttműködési megállapodás 19. pontja tartalmazza a Kormány feladataként megvalósuló honvédelmi nevelés programjának megvalósításához szükséges feladatokat. Az alábbiakban ismertetett képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Kaposvári Egyetem közötti együttműködési megállapodás megkötését követően, a fent ismertetett feladatok végrehajtása érdekében közösen dolgoztuk ki. A két intézmény szenátusa elfogadta az anyagot, amely jelenleg akkreditálás alatt van. Amennyiben egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus elvégzi a négy félévet, a jogszabály módosításával megfelelhet a törvényi előírásnak, és jogszerűen oktathatja a Katonai alapismereteket és érettségiztethet. A szak négy féléves, levelező képzés, amelyhez nélkülözhetetlen az felkészüléshez a tervezett digitális tananyag. 1 Magyar Közlöny évi 66. szám oldal

6 A képzés jellemzői A képzés megnevezése: Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak A képzés célja: A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és tapasztalatokra épülően a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával; az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeivel és a tartalmi követelmények oktatásban és a nevelésben történő gyakorlati alkalmazásával; a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák elsajátítása. A résztvevők a továbbképzés során sajátítsák el azokat az ismereteket, amelyek révén képessé válnak a nemzeti öntudat, hazafias nevelés fejlesztési terület feladatainak ellátására, a tanulók hazafias nevelésére, a közösséghez való tartozás és a hazaszeretet kialakítására, valamint a tanulókban annak a felismerésnek a kialakítására, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. A képzés célcsoportjai: Tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség. A képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák a honvédelmi ismeretek területen: hazánk honvédelmi rendszerének felépítésével, jogi szabályozásával, működésével, a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány alapjaival kapcsolatos ismeretek, a védelmi és rendvédelmi igazgatás feladataival kapcsolatos ismeretek, hazánk honvédelmének történetével, az egyes történelmi korok hazafias hőseinek tetteivel kapcsolatos ismeretek, hazánk biztonságpolitikai környezetének jellemzőivel, a szövetségi politikával, kapcsolatos ismeretek, a hazafias nevelés tervezésével, szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek, a katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy oktatásával és az érettségi lebonyolításával kapcsolatos módszertani ismeretek, a különböző beosztásokban dolgozó pedagógus szakvizsgával rendelkező pedagógusok képesek legyenek a hazafias nevelés eredményes végrehajtása érdekében együttműködni a különböző állami és önkormányzati szervekkel, kiemelten a Magyar Honvédség alakulataival. a pedagógus szakvizsgával rendelkező pedagógusok képesek legyenek folyamatosan frissíteni a megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket, pedagógus szakvizsgával rendelkező pedagógusok képesek legyenek oktatási intézményükben összefogni és irányítani a hazafias nevelést. A szakképzettség gyakorlásához szükséges tudáselemek a honvédelmi ismeretek területen: a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány felépítése, helye és szerepe a tudományok rendszerében, a haderők, benne a Magyar Honvédség felépítése, feladatai, működésének fontosabb jellemzői, Magyarország honvédelem rendszerének jogi szabályozása, felépítése és működése, a honvédelmi és a rendvédelmi igazgatás felépítése, a benne résztvevők feladatai, hazánk honvédelmének és hadtörténelmének fontosabb állomásai, a hazafias nevelésben felhasználható történelmi hőseink, és jelképeink, napjaink biztonsági kihívásainak jellemzői és azok hatásai hazánk biztonságára, a NATO válságkezelő tevékenysége és az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, a katonai alapismeretek tantárgy oktatásának módszertana, a tantárgy pedagógiai rendszerének elemei közti összefüggések, a hazafias nevelés módszertana.

7 A képzés 326 órás, 120 kredites, négy féléves levelező felkészítés, amelyből a honvédelmi ismeretek területéhez tartozó ismeretek 144 órát és 50 kreditet tesznek ki. A tananyag kidolgozás tervezésénél 10 órához 4 szerzői ív tananyaggal számoltunk, így az összes tervezett tananyag ív. A tananyag kidolgozása október elején már elkezdődött. A kidolgozás adatai: Tantárgy A hadtudomány és a katonai műszaki tudomány alapjai Óraszám Terjedelem (ív) Összeg ( Ft/ív) Haderőszervezeti ismeretek Haditechnikai alapismeretek 8 3, A honvédelem rendszere 8 3, Kidolgozó Prof. Dr. Berek Lajos Dr. Berek Tamás mk. őrnagy A honvédelem jogi szabályozása 8 3, Honvédelmi igazgatás Rendvédelmi igazgatás Dr. Hülvely Lajos A haza védelmének története I A haza védelmének története II Dr. Kaló József Nemzeti jelképeink Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai 8 3, Hazánk biztonságpolitikai környezetének jellemzői 8 3, A NATO válaszai a XXI. század kihívásaira 8 3, Dr. Tálas Péter Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája 8 3, A katonai alapismeretek tantárgy oktatásának módszertana Szilágyi Gábor Szerkesztés ( ft/ív) Cserjési Ferenc őrnagy Lektorálás ( ft/ív) Dr. Vörös Miklós mk. alez. Összesen A tananyag tárgykörei és a tárgykörök tartalma Haderőszervezeti ismeretek A haderő fogalma, haderőnemek, fegyvernemek, szakcsapatok, harcoló, harci támogató, harci támogató-kiszolgáló csapatok. A Magyar Honvédség haderőnemei, szervezete. A haditevékenységek és a csapatok kapcsolata. A hadtudomány és a katonai műszaki tudomány alapjai

8 A hadtudomány és a katonai műszaki tudomány tárgya, helye a tudományok rendszerében, struktúrája. A hadművészet részterületei, a harctevékenységek fajtái, a hadművészet részterületei és a harctevékenységek fajtáinak kapcsolata. Haditechnikai alapismeretek A hadfelszerelés fogalma és felosztása, a harcanyagok, a fenntartási anyagok, az ellátási anyagok. A haditechnika fogalma, felosztása, a harceszközök, a biztosító eszközök, a kiszolgáló eszközök. A kézi lőfegyverek, a harckocsik, a gyalogsági harcjárművek, a repülők, a légvédelmi és a tüzérségi fegyverek. A szakcsapatok szaktechnikai eszközeinek csoportosítása, működésük fontosabb jellemzői, technikai adatok. A honvédelem jogi szabályozása A honvédelem jogi szabályozásának hazai története. A hon védelmének szabályozása 1848-ig. Az állandó haderő kialakításának jogi alapjai. A kötelezettségek rendszerének kialakulása 1945-ig. A honvédelem alkotmányos alapjai ig. A hon védelmének jogi szabályozása 1990-től ig. A honvédelem jogi szabályozásának változásai 2010-től. Az Alaptörvény előírása a honvédelmi rendszer működtetésére. A sarkalatos törvények és végrehajtási rendeletei. A különleges jogrend bevezetésének szabályai. Az új Nemzeti Biztonsági Stratégia. A nemzetközi kötelezettségek jogi aspektusai. (NATO, Európai Unió, Genfi egyezmények). A külföldi missziókban való részvétel jogi alapjai. A honvédelem rendszere A honvédelmi rendszer fogalma. A védelem átfogó értelmezése, az átfogó védelem - katonai, polgári, gazdasági és szellemi (morális, ideológiai, oktatási és tájékoztatási)- tartalma. A védelem komplexitása. A magyar védelmi rendszer felépítése és működése. Civil-katonai kapcsolatok. A haderő demokratikus irányítása. Honvédelem igazgatás A közigazgatás vertikális és horizontális szerkezetének és működése alapelveinek áttekintése a jelenlegi szabályozás alapján, különös tekintettel az Alaptörvényben és a sarkalatos törvényekben foglaltakra. A védelmi igazgatást, mint követő rendszer bemutatása, a kapcsolati pontok megismertetése. A közigazgatás és védelmi igazgatás (honvédelmi-és katonai igazgatás) feladatai. Rendvédelmi igazgatás Rendvédelem és rendészeti igazgatás. Külső és belső védelem. A büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vámigazgatási és nemzetbiztonsági ismeretek. A haza védelmének története I. A magyar hadtörténelem legfontosabb háborúi és a legjelentősebb csatái a honfoglalástól Rákócziszabadságharcig. A magyar katonaerények, katonahősök, a honvédelem és hazaszeretet eszményeinek végigvezetése a magyar történelmen, az egyes korszakok bemutatása. Legfontosabb csomópontok: pozsonyi csata; Muhi; Nándorfehérvár; Mohács; végvári harcok; Buda visszafoglalása 1686; Rákócziszabadságharc. A haza védelmének története II. A magyar hadtörténelem legfontosabb háborúi és a legjelentősebb csatái a Rákóczi-szabadságharctól a 1956-ig. A magyar katonaerények, katonahősök, a honvédelem és hazaszeretet eszményeinek végigvezetése a magyar történelmen, az egyes korszakok bemutatása. Legfontosabb csomópontok: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc (különös tekintettel a tavaszi hadjáratra és Buda visszavívására); az első világháború magyar katonahősei; a második világháború magyar hadtörténelmi vonatkozású eseményei és a Magyarország területén folytatott hadműveletek; az 1956-os forradalom és szabadságharc harcainak bemutatása. Nemzeti jelképeink A tantárgy a legfontosabb nemzeti jelképeket (Szent Korona, koronázási ékszerek, történelmi zászlók, himnusz, nemzeti ünnepek és országház) mutatja be. Kronológiai sorrendben vizsgálja kialakulásuk körülményeit és jelentéstartalmuk változásait az egyes történelmi korszakokban. Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai. A biztonsági kihívás fogalma, a katonai biztonság, a politikai biztonság, a gazdasági biztonság, a környezeti biztonság, a társadalmi biztonság. A biztonsági kihívások típusai, mesterséges eredetű és a természetes eredetű biztonsági kihívások. A globalizáció fogalma és hatásai a biztonságra. A terrorizmus fogalma, a terrorizmus elleni küzdelem jellemzői. Hazánk biztonságpolitikai környezetének jellemzői.

9 A magyar társadalom biztonságfelfogása, a biztonság katonai és nem katonai területei. Magyarországot fenyegető biztonsági kockázatok, közvetlen környezetünk biztonsági helyzete és jellemző vonásai. A környezetbiztonság, az energiabiztonság, a tömeges migráció, a terrorizmus és a nemzetközi szervezett bűnözés hatása hazánk biztonságára. NATO és Európai Uniós tagságunk hatása biztonságunkra. Az Európai Unió biztonság-és védelempolitikája. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, az európai biztonság- és védelempolitika létrejöttének okai, a Nyugat-európai Unió szerepét Európa biztonságában, az európai biztonság- és védelempolitika fejlődése, konfliktus, válság és válságkezelés, az Európai Unió válságkezelésének jellemzői, az Európai Unió válságkezelő műveletei. A NATO válaszai a XXI. század kihívásaira. A NATO létrejötte, a kollektív védelem és a kollektív biztonság jellemzői. A NATO működésének alapelvei, fontosabb szervezeteinek feladatai, stratégiai koncepcióinak változásai a megalakulás óta. Feladatok a XXI. század első évtizedeiben, a felelősségi területen kívüli műveletek jellemző vonásai. A hazafias nevelés módszertana. A hazafias nevelés célja, követelményei, és módszerei az óvodai nevelésben, az alapfokú oktatás 1-4. illetve az 5-8. évfolyamain, továbbá a középfokú oktatásban. A hazafias nevelés lehetséges területei, évfordulók, ünnepségek, osztályfőnöki órák, tanórán kívüli szakköri tevékenység. Levezetési tervek, forgatókönyvek, óravázlatok készítése. A hazafias nevelésben alkalmazható ismeretanyagok az egyes tantárgyakban. A hazafias nevelés intézményi szintű tervezése, szervezése, irányítása és koordinálása. A Katonai alapismeretek tantárgy oktatásának módszertana A katonai alapismeretek tantárgy kerettanterve, tankönyve, munkafüzete, tanári kézikönyve, valamint az általános és részletes érettségi követelmények. A tananyag 20 tárgykörének módszertana, a tárgykörökhöz tartozó leckék címei és óraszámai, a tematikai egység feldolgozása során elérendő célok, a tematikai egység feldolgozásához alkalmas ismerethordozók, a tematikai egység feldolgozása során javasolt tanári tevékenység, a tematikai egység feldolgozása során javasolt tanulói tevékenység, a tematikai egységhez tartozó értékelési feladatok. A gyakorlati és a bemutató tanórák tervezésének, végrehajtásának módszerei, az együttműködés lehetséges formái és módszerei a Magyar Honvédség kijelölt katonai alakulatával. Az oktatás anyagszükséglete. A terep alkotóelemei, terep- és tájtípusok, vetületi alapismeretek, az UTM vetület koordinátarendszere, a földrajzi koordinátarendszer, az MGRS azonosító rendszer, a GEOREF azonosító rendszer. A terepi tájékozódás alapjai, tájékozódás a terepen térképpel, a GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei. Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg, tiszteletadás, a jelentés és jelentkezés szabályai, a raj sorakoztatása, mozgásmódok kötelékben. A sérültek kimentésének szabályai és sorrendje, a sérültek és betegek mozgatása, fektetési módjai. Az eszméletlen sérült vizsgálata, az újraélesztés végrehajtása. Az artériás és a vénás vérzés ellátása. Törések és ízületi sérülések ellátása. A katonai alapismeretek tantárgy általános és részletes emelt szintű és középszintű érettségi követelményei. A katonai alapismeretek érettségi vizsga célja, tartalmi követelmények középszinten és emelt szinten: hazánk biztonságpolitikai környezete, a Magyar Honvédség felépítése és a katonai szervezetek jellemzői, a modern háborúk jellemzői, térkép- és tereptani alapismeretek, az általános katonai ismeretek, a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek, hadijogi alapismeretek, a szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben, egészségügyi ismeretek témakörök területén. Az érettségi vizsga részei, a vizsgán használható segédeszközök. Az írásbeli és szóbeli vizsga a témaköreinek megoszlása a vizsgarészek között. Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői, az írásbeli feladatlap értékelése. A szóbeli vizsga általános szabályai, a szóbeli vizsga tartalmi és formai jellemzői, a szóbeli vizsga értékelése.

10 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Berek Lajos Cím(ek) prof. dr. Mobil (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Magyar Honvédség, felsőoktatás 45 év hívatásos tiszt,/ ezredes- egyetemi tanár gépesített lövészezred vegyivédelmi szakaszparancsnok gépesített lövészezred vegyivédelmi főnök Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hallgató Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Összfegyvernemi Harcászati-hadműveleti Tanszék egyetemi adjunktus (1987.) nappali szárazföldi összfegyvernemi osztály osztályfőnöke Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Tudományos Osztály osztályvezető-helyettes egyetemi docens (1990.) Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Általános Katonai Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Hadtudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola katonai és nevelési főigazgató helyettes 2000 ZMNE BJKMFK főiskolai tanár kari oktatási főigazgató helyettes ZMNE BJKMFK főiskolai tanár kari főigazgató ZMNE BJKMK főiskolai tanár dékán ZMNE BJKMK Katonai Gépész-, Műszaki és Biztonságtechnika Mérnöki Intézet Gépészmérnöki, Biztonságtechnikai és Minőségügyi Tanszék egyetemi tanár ZMNE BJKMK Katonai Gépész-, Műszaki és Biztonságtechnika Mérnöki Intézet Gépészmérnöki, Biztonságtechnikai és Minőségügyi Tanszék intézet igazgató egyetemi tanár Óbudai Egyetem, BGK egyetemi tanár A munkáltató neve és címe NKE HHK, 1101 Budapest, Hungária krt. 7-9.

11 Tevékenység típusa, ágazat felsőoktatás Alap- és mesterképzésben, korábbi egyetemi és főiskolai képzésben oktatott tárgyak Felsőoktatási tevékenységet a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola és a Budapesti Politechnikum társult főiskolái, a Budapesti Műszaki Főiskola, Óbudai Egyetem valamint a Pécsi Egyetem keretében végeztem, illetve végzem. Részleteiben: ZMKA Szárazföldi csapatok harcászata és hadműveleti művészete, valamint a csapatvezetés és törzsszolgálat alapjai, egyetemi alapképzés ZMKA Kutatásmódszertani ismeretek hadtudományi témájú dolgozatok készítéséhez, egyetemi alapképzés ZMKA Szárazföldi csapatok hadműveleti művészete és a tudományos kutatómunka alapjai, doktorandusz képzés és tudományos továbbképzés BJKMF Általános harcászat, katonai vezetői ismeretek, főiskolai alapképzés Budapesti Politechnikum (BDMF, BJKMF, KKMF, KMF, YMMK), Őrzés-védelmi ismeretek és Fegyverismeret, főiskolai alapképzés a társfőiskolák biztonságtechnikai mérnök szakos hallgatók részére BPT Lőtan, fakultatív tantárgy a biztonságtechnikai mérnök szak részére, főiskolai alapképzés ZMNE/NKE Doktori iskoláin előadások, valamint kutatói szeminárium tartása és témavezetés Pécsi Egyetem Műszaki Főiskolai Kar műszaki szakoktatói szakon hadtörténelmet oktattam a levelező képzésben Budapesti Műszaki Főiskola Őrzés-védelmi ismeretek és Fegyverismeret, főiskolai alapképzés a társfőiskolák biztonságtechnikai mérnök szakos hallgatók részére Országvédelem BSc hallgatók részére ZMNE BJKMK/NKE HHK Személy- és vagyonvédelem BSc biztonságtechnikai hallgatók részére ZMNE BJKMK Biztonságtechnikai MSc képzés szakfelelős Katonai Műszaki Doktori Iskola Biztonságtechnikai tudományszak alapítója, vezetője, oktatott tantárgyak: Személy- és Vagyonvédelem, Kockázatelemzés, kutatói szemináriumok: Személyvédelem, Objektumvédelem, Mechanikai védelem, Élőerős védelem, Elektronikai védelem, Komplex védelem, Rendezvénybiztosítás, Szállítmánybiztosítás, Pénz- és értékszállítás, Kockázatelemzés a vagyonvédelemben, Kockázatelemzés a tűzvédelemben és Kockázatelemzés a munkavédelemben A tudományos kutatómunka alapjai és módszerei BT MSc képzés Óbudai Egyetem, ZMNE/NKE Rendészet Biztonságtechnika BSc ZMNE/NKE Doktori képzésben oktatott tárgyak: Személy- és vagyonvédelem Mechanikai védelem Objektumok biztonsága Speciális objektumok védelme Rendezvénybiztosítás Szállítmánybiztosítás Személyvédelem Tudományos kutatás alapjai és módszerei Oktatásfejlesztési, oktatásszervezési, szakfelelősi tevékenység BJKMF mérnöki szakok szakfejlesztése, gazdasági és humán, valamint általános katonai ismeretek tantárgyak képzési követelményei kidolgozásának irányítása 1998 ZMNE Had- és biztonságtechnikai BSc szak tanterv kidolgozás vezetése, 2002 ZMNE Biztonságtechnikai mérnöki MSc szak szakfelelős, ZMNE Biztonságtechnikai mérnöki szak rendszertervezői szakirány-felelős Tanulmányok

12 Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Végzettség/képesítés Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Végzettség / képesítés Főbb tárgyak / gyakorlat Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és tíipusa Egyéni készségek és kompetenciák Időtartam Időtartam Időtartam radikémikus szaktechnikus-vegyivédelmi parancsnok vv. szakharcászat, szaktechnika, radiokémia, kémia, mh-ok kémiája Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola szárazföldi összfegyvernemi magasabb parancsnok összfegyvernemi harc és hadművelet, csapatvezetés és törzsszolgálat Zrínyi Miklós Katonai Akadémia pedagógia szak neveléselmélet, oktatáselmélet, neveléstörténet, retorika Kossuth Lajos Katonai Főiskola biztonságszervező szakmérnök munkavédelem, tűzvédelem, személy- és vagyonvédelem Anyanyelv magyar Egyéb nyelv(ek) orosz Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás A2 angol Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd alapszintű B2 B2 A2 alapszintű Szövegértés Beszéd Írás Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd alapszintű alapszintű A2 B2 B2 A2 B2 B2 Társas készségek és kompetenciák Tagság és betöltött tisztség hazai szakmai szervezetekben, bizottságokban Hallgatói tudományos köri titkár Hallgatói Közlemények folyóirat szerkesztő bizottsági titkár Hallgatói tudományos kör, tudományos vezető Szárazföldi Hallgatói Tudományos Köri Tanács titkára Szárazföldi Hallgatói Tudományos Köri Tanács elnöke ZMKA Hallgatói Tudományos Tanács tagja Magyar Hadtudományi Társaság hadtörténeti és tudományszervezési szakosztályok tagja, ügyvezető elnök Magyar Hadtudományi Társaság elnökhelyettes Kiss Károly hadtudományi klub titkára Kiss Károly hadtudományi klub elnöke Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag Főiskolai Tanács tag Kari Tanács elnöke

13 Egyetemi Tanács tag ZMNE Doktori Tanács tag Hadtudományi Doktori Iskolai Tanács tag MTA Hadtudományi Bizottság tag HM Oktatási és Tudományos Tanács tag Személy és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara Tudományos Bizottság meghívott tag Bevásárlóközpontok Országos Szövetsége Szervező Bizottság meghívott tag Társadalmi szervezeti tagság Falvak Kultúrájáért Alapítvány alapító, kuratóriumi tag Millenniumi Hagyományőrző Alapítvány kuratóriumi tag Honvéd Hősökért Alapítvány alapító, kuratóriumi tag Honvéd Kulturális Egyesület tag Bolyai János Honvéd Alapítvány kuratórium elnökhelyettes Bocskai István Hagyományőrző Egyesület alelnök Országos Képző- és Iparművészeti Társaság tagja Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagja. Szervezési készségek és kompetenciák Műszaki készségek és kompetenciák Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Művészi készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) a MH-ben parancsnoki és szolgálat-főnöki beosztások, osztályvezető h-i, tanszékvezetői, intézet igazgatói, főigazgatói és dékáni megbizatások mérnöki végzettség ECDL vizsga Mednyánszky-díjas szobrász, MAOE, OKIT, KŐKE tag, 35 szobor köztereken, 42 szobor múzeumokban és közgyűjteményekben n n

14 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Könyv, könyv-fejezet BEREK Lajos: A csapatmozgások fejlődése közötti idősszakban, Budapest, ZMKA p BEREK Lajos: A támadóharc elméletének és gyakorlatának fejlődése közötti időszakban, Budapest, ZMKA p BEREK Lajos: A védelmi harc elméletének és gyakorlatának fejlődése közötti időszakban, Budapest, ZMKA p BEREK Lajos: A gépesített lövész- /harckocsi-/ dandár támadóharcának sajátosságai erdős-hegyes terepen, Budapest, ZMKA p BEREK Lajos: A gépesített lövész- /harckocsi-/ dandár védelmi harcának sajátosságai erdős-hegyes terepen, Budapest, ZMKA p BEREK Lajos: A gépesített hadtest támadó hadműveletének sajátosságai erdős-hegyes terepen, Budapest, ZMKA p BEREK Lajos: Vázlatalbum a gépesített lövész- /harckocsi-/ dandár menetéből, találkozóharcából, támadó és védelmi harcából, Budapest, ZMKA /társszerző/ BEREK Lajos: Vázlatalbum a gépesített hadtest menetéből, támadó hadműveletéből, találkozó ütközetéből és védelmi hadműveletéből, Budapest, ZMKA 1989 /társszerző/ BEREK Lajos: A hadtudományi kutatómunka alapjai, Budapest, ZMKA p BEREK Lajos-Harcz Tibor: A hadtudomány alapjai, Budapest, ZMKA p BEREK Lajos: A szárazföldi összfegyvernemi egységek és magasabbegységek csapatmozgásainak támadó és védelmi harcának fejlődése között a Magyar Honvédségnél, Budapest, ZMKA p BEREK: Hadtudományi Lexikon, Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság, címszó BEREK Lajos: A haderők szervezeti tagozódása, Budapest MH Humán Szolgáltató Központ, BEREK Lajos: A szárazföldi összfegyvernemi csapatok harcának fejlődése. In: Honvéd Tudósok (23) Budapest, MH Humán Szolgáltató Központ, ISSN p BEREK Lajos: Kutatás-módszertani ismeretek hadtudományi témájú dolgozatok készítéséhez, Budapest, BJKMF p BEREK Lajos: A haderők szervezeti tagozódása, Budapest, BJKMF p BEREK Lajos: NATO legfelső és regionális parancsnokságai, Budapest, BJKMF p BEREK Lajos: Országvédelem, Budapest, ZMNE, p Folyóiratcikkek, tanulmányok BEREK Lajos: A tömegpusztító fegyverekkel mért csapások következményeinek felszámolására való felkészítés és végrehajtás néhány elvi és gyakorlati problémája gépesített lövész- /harckocsi-/ ezrednél. In: Hallgatói Közlemények 1. sz. (1980) 14 p BEREK Lajos-Vojnits Pál: Az új honvédelmi politika gyakorlati kérdéseinek megvalósításáról. In: Új Honvédségi Szemle. 11. sz. (1991) p BEREK Lajos: A területvédelmi erők tevékenysége a védelmi hadművelet során. In: Új Honvédségi Szemle 5. sz. (1992) p BEREK Lajos-Harcz Tibor: Tudományos munka a katonai akadémián. In: Új Honvédségi Szemle. 11. sz. (1993) p 4-10 BEREK Lajos: A hadművészet és a haditechnika kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása. In: Új Honvédségi Szemle. 1. sz. /társszerző/ (1994) BEREK Lajos: A hadtudományi kutatómunka alapjai. In: Szemelvények. 2. sz. (1994) BEREK Lajos: A tudományos közlés szerzői jogi szabályozása. In: Szemelvények. 2. sz. (1994) BEREK Lajos: A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnem csapatainak rendeltetése, feladatai, tagozódása, hadműveleti alkalmazásának alapjai. In: Szemelvények. 2. sz. (1994) BEREK Lajos: A háborúk világtörténete. Katonai újítások, amelyek megváltoztatták a történelem menetét. In: Új Honvédségi Szemle 4. sz. /társszerző/ (1994) BEREK Lajos: Jeney Lajos Mihály tábornok helye az európai hadművészet történetében. In: Új Honvédségi Szemle. 6. sz. (1994) p BEREK Lajos: Magyar kornétásból -francia marsall. In: Új Honvédségi Szemle. 7. sz. (1994) pp BEREK Lajos: A kisháborúk, irreguláris, gerilla- és partizánharcok, hadműveletek tanulságai. In: Új Honvédségi Szemle. 7. sz. /társszerző (1994) BEREK Lajos: Az atomfegyver alkalmazásának megjelenése és hatása a katonai gondolkodásra és a harcászatunkra. In: Hadtudomány. 1. sz. (1995) p BEREK Lajos: A védelmi harc új módja a halogató harc?! In:Új Honvédségi Szemle. 2. sz. (1995) p BEREK Lajos: Harctámogatás vagy harcbiztosítás. In: Bolyai Szemle. 2. sz. (1998) BEREK Lajos: Térinformatikai alkalmazási lehetőségek a Hadtudományi Tanszéken. In: Bolyai Szemle. 3. sz. (1998) BEREK Lajos-Vojnits Pál: Úvahy o praktickém uskut ečňování otázek nové vojenské politiky Mad'arska. In:Vojenské Rozhledy Praha 99

15 BEREK Lajos: A hadtudomány aktuális problémái: In: Bolyai Szemle. 1. sz. (1999) BEREK Lajos: A hallgatói tudományos munka lehetőségei a parancsnoki képzésben. In: Akadémiai Közlemények 101. sz BEREK Lajos: A támadóharc sajátosságai erdős-hegyes terepen - különös tekintettel az egységek, alegységek alkalmazására: In: Akadémiai Közlemények 113. sz.(1985) p BEREK Lajos: A gépesített lövészdandár erdős-hegyes terepen folytatott támadóharcának néhány kérdése. In: Akadémiai Közlemények 131. sz. (1987) p BEREK Lajos: Az első akadémiai harcászati vetélkedő előkészítésének és végrehajtásának néhány tapasztalata. In: Akadémiai Közlemények 131. sz. (1987) p BEREK Lajos: A támadó- és a védelmi harc dialektikájáról. In: Akadémiai Közlemények 147. sz. (1989) p BEREK Lajos: Az atomfegyverek alkalmazásának megjelenése és legfontosabb hatásai harcászatunkban. In: Akadémiai Közlemények 175. sz. (1990) p BEREK Lajos: Az novemberi parancsnoki és törzshadijáték néhány tanulsága. In: Akadémiai Közlemények 195. sz. /társszerző/ BEREK Lajos: A gépesített lövészdandár védelmi harcának sajátosságai erdős-hegyes terepen. In: Akadémiai Közlemények 144. sz. (1988) p BEREK Lajos: A tudományos közlés néhány szerzői jogi és etikai problémája. In: Akadémiai Közlemények 200. sz. BEREK Lajos: A felkészítési rendezvényeken folytatott tudományos kutatómunka néhány módszertani kérdése, (tanulmány HVK) /társszerző/ BEREK Lajos: A kutatás és a tapasztalatgyűjtés lehetőségei, korlátai és követelményei. In: Hadtudományi Tájékoztató, HVK 5. sz. (1997) p BEREK Lajos: Az általános és speciális katonai felkészítés területén elért eredmények, tapasztalatok és következtetések, Pedagógiai módszertani konferencia referátumai, BJKMF 1998 BEREK Lajos: A vezető kultúrateremtő lehetőségei, Hadtudományi Tájékoztató, HVK 1998/3. BEREK Lajos: Az egységek, alegységek támadóharcának megszervezése erdős-hegyes terepen. In: Akadémiai Közlemények 113. sz. (1985) p BEREK Lajos: A katonaföldrajz, a tereptan és a harcászat egymásra épülő, a digitális adatbázisok és számítástechnikai eszközök alkalmazásán alapuló oktatásának előkészítése és kidolgozása a BJKMF-en, KÉE 1998 BEREK Lajos: A saját és a NATO elvek összehasonlítása, elemzése, következtetések, javaslatok megfogalmazása, (tanulmány) BEREK Lajos: A térinformatikai rendszerek harcászati és tereptani alkalmazásának vizsgálata, Kutatói jelentés, BJKMF 1998 BEREK Lajos: Az őrzésvédelem alapjai, mint a biztonságtechnika egyik meghatározó területe, ZMNE tanulmány BEREK Lajos: A biztonságtechnikai mérnökképzés múltja, jelene és jövője, Budapest, Pro-sec,Biztonság 2005/4 BEREK Lajos: Biztonságtechnikai MSc képzés a ZMNE-en, Budapest, SZVMSZK BEREK Lajos: Biztonságtechnikai képzés a ZMNE-en, Kriminálexpo konferencia kiadvány SZVMSZK BEREK Lajos: Manőverek a korszerű harcban, ZMNE. Hadmérnök 1. sz. (2006) p 7-14 BEREK Lajos: Principele Stefan Bocskai in reprezentari artistice, de-a lingul timpurior, Cluj-Napoca, Editura Argonaut. (2006.) 21 p BEREK Lajos-Tóth Georgina Nóra: Kockázatelemzési módszerek, BMF, (2008.) 12 p BEREK Lajos-Detre Zoltán: The process of selection phsychical and psychical traning for manuel security service, Bolyai Szemle 1. (2009.) p 7-14 BEREK Lajos: Az őrzésvédelem alapjai, mint a biztonságtechnika egyik meghatározó területe, ZMNE, tanulmány. (2005.) 45 p BEREK Lajos: A biztonságtechnikai mérnökképzés múltja, jelene és jövője, Budapest, Pro-sec,Biztonság 2005/4 p. 2. BEREK Lajos: Biztonságtechnikai MSc képzés a ZMNE-en, Bp., SZVMSZK (2005.) 3 p BEREK Lajos: Biztonságtechnikai képzés felsőfokon, Budapest, Argus X. pp. 3. (2005.) BEREK Lajos: Biztonságtechnikai képzés a ZMNE-en, Kriminálexpo konferencia kiadvány SZVMSZK (2005.).5 p BEREK Lajos: A kórházak biztonsága, Budapest, Argus. III.( 2005.) 2 p BEREK Lajos-Végh Róbert: Autósiskola létesítésének feltételei, Bolyai Szemle 4. (2009.) pp BEREK Lajos-Tóth Georgina Nóra: Risk and chance of practices, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Veszprém, 38. (2). (2010.) p BEREK Lajos: A második világháború utáni magyar hadművészet. In: Társadalom és Honvédelem 2. sz. (2001) p BEREK Lajos-Dávidovits Zsuzsa: Vízbázisvédelem-ivóvízbiztonság, Bolyai Szemle 2. (2012) 8. p. BEREK Lajos-Gávay György: Tömegoszlató pajzsok vizsgálata, Hadmérnök 2. sz. (2012) pp BEREK Lajos: Biztonság, biztonságtechnika, biztonságtudomány, Óbudai Egyetem, IESB BEREK Lajos-Végh Robert: Presurre regulation of tyres, Bolyai Szemle, 1. (2012) pp

16 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) (ek) Állampolgárság Dr. Berek Tamás magyar Születési dátum Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe egyetemi docens Oktatás és kutatás vezetése NKE, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Műveleti Támogató Tanszék Vegyivédelmi szakcsoport, Budapest Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Időtartam szakcsoportvezető egyetemi docens Oktatás és kutatás vezetése ZMNE, Hadtudományi Kar, Katonai Logisztikai és Üzemeltetési Intézet, Vegyi-, Katasztrófavédelmi Tanszék, ABV-Védelmi Szakcsoport Budapest Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Időtartam egyetemi docens Oktatás és kutatás vezetése ZMNE, Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Vegyi-, Katasztrófavédelmi Intézet, ABV-védelmi Tanszék Budapest Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Időtartam egyetemi adjunktus Időtartam Oktatás és kutatás vezetése ZMNE, Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Vegyi-, Katasztrófavédelmi Intézet, ABV-védelmi Tanszék Budapest egyetemi tanársegéd Oktatás ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, Katonai Alapozó és Továbbképző Intézet, Harctámogató, Harckiszolgáló Alapozó és Továbbképző Szakcsoport

17 Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Időtartam szakoktató Oktatás-kiképzés Időtartam Tanulmányok ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, Katonai Alapozó és Továbbképző Intézet, Általános Katonai Felkészítő Szakcsoport, Budapest szakoktató Oktatás-kiképzés ZMNE Katonai Alapozó és Továbbképző Központ, Szárazföldi Katonai Felkészítő Osztály, Szentendre Időtartam Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Végzettség / képesítés Okleveles biztonságtechnikai mérnök - rendszer tervező szakirány 195/2010, oklevél minősítése: kiváló oklevél száma:875/1776- Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Elektronika, Személy- és vagyonvédelem alapjai, Munkavédelem, ergonómia, Személy- és vagyonvédelem rendszertana, Fegyver- és fegyverzeti ismeretek, Személy- és vagyonvédelmi rendszerek tervezése Időtartam Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Végzettség / képesítés a hadtudományok (Ph.D.) doktora, oklevél száma:95/1199, oklevél minősítése: summa cum laude Főbb tárgyak / gyakorlati képzés ABV mentesítés, ABV támogatás elmélete, Csapatok ABV védelmének elmélete, ABV felderítő rendszerek, Nukleáris fegyverek és mérgező harcanyagok Időtartam Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Kar Végzettség / képesítés Biztonságszervező szakmérnök, oklevél száma:bgk-38/2004.s., oklevél minősítése: kiváló Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Biztonságtechnika, rendészet-vagyonvédelelem, országvédelem, szervezési és vezetési ismeretek, tűzvédelem Időtartam Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés és Szervezéstudományi Kar Végzettség / képesítés Okleveles védelmi igazgatási menedzser vegyi- és környezetbiztonsági szakirány, oklevél száma:1134/72/2002, oklevél minősítése: kitüntetéses Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Mérgezőanyag kémia, radiológia, ABV védelem és szakharcászat, tűzvédelem, katonai környezetvédelem, vezetés és szervezéselmélet, szárazföldi csapatok harca, veszélyes anyagok kárelhárítása Időtartam Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Végzettség / képesítés Tartalékos parancsnok vegyivédelmi szak / vegyivédelmi tiszt, oklevél száma :BJKMF 102/1996, oklevél minősítése: kiváló Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Vegyivédelmi szakharcászat, szaktechnika, általános harcászat, lőkiképzés Időtartam Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Végzettség / képesítés Mezőgazdasági mérnök, oklevél száma: N-3/1996, oklevél minősítése: jó Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Mezőgazdasági kémia, agrokémiai gyakorlatok, növényvédelem, állategészségtan, növénytermesztés

18 Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) MAGYAR Egyéb nyelv(ek) Német nyelvből katonai szakanyaggal bővített középfokú C Angol nyelvből katonai szaknyelvi alapfokú C Angol nyelvből katonai szaknyelvi középfokú A Angol nyelvből STANAG Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd német angol Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák B2 B1 B2 B2 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei B2 B1 B2 B2 B2 B1 Műszaki készségek és kompetenciák Középfokú munkavédelmi szakképesítés, oklevél száma: BGK-38/2004.s, oklevél minősítése: jeles Bővített fokozatú sugárvédelmi ismeretek, oklevél száma: BSO3/2009 Sáraranymező éles mérgező harcanyag gyakorlat, Live chemical agent training in CBRN Training, Analytical and Supply Centre, Cerenany 2009., Szlovákia, oklevél száma: 91/09 ATP-45-D Atom-Vegyi-Biológiai szakértékelői tanfolyam, oklevél száma: 76-99/39/2010 Sáraranymező fázis bővített éles mérgező harcanyag gyakorlat, Enhanced training with chemical warfare agents in CBRN Training, Analytical and Supply Centre, Cerenany 2012., Szlovákia, oklevél száma: 119/2012 Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák Microsoft Office eszközök (Word, Excel, Powerpoint) felhasználói szintű ismerete Európai számítógép-felhasználói jogosítvány (ECDL) Száma: HU-HV Gépjármű-vezetői engedély B, C kategória Kiegészítő információk Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag Magyar Hadtudományi Társaság, Vegyi-, Környezetbiztonsági szekció (elnök) Fegyvernemi Állandó Munkabizottság Vegyivédelmi szekció tag Had-és Biztonságtechnikai Mérnöki alapszak (BSc) Haditechnikai Szakirány szakirány-felelős, és Biztonságtechnikai Mérnöki alapszak (BSc) Haditechnikai Szakirány Vegyivédelmi Technikai Specializáció specializáció-felelős Katonai Vezető alapszak (BSc) Vegyivédelmi Szakirány szakirány-felelős Mellékletek Publikációs lista, Publikációkra történő független hivatkozások listája

19 Mellékletek Tudományos publikációk jegyzéke Honi megjelenésű könyv, pályázat, jegyzet 1) Ökológiai ismeretek in: Általános Katonai Ismeretek, ideiglenes tansegédlet az 1. éves hallgatók felkészítéséhez II. kötet, fejezet, 1998., KATK 2) Környezetvédelmi alapismeretek a NATO orientációs tanfolyam hallgatói részére tansegédlet, 1999., KATK 3) Felkészítés ABV harci környezetre in: Honvédelmi Alapismeretek távoktatási projekt multimédiás tananyaga, tárgykör, ) Katasztrófavédelmi ismeretek in: Honvédelmi Alapismeretek távoktatási projekt multimédiás tananyaga Nem háborús műveletek tárgykör, fejezet, ) Vegyivédelmi biztosítás in: Általános Katonai Ismeretek multimédiás tananyag az előmeneteli tanfolyamok részére, fejezet, ) ABV védelmi ismeretek távoktatási multimédiás tananyag, ) ABV védelmi alapismeretek in: Katonai Alapismeretek középiskolai tankönyv, fejezet, ) ABV (CBRN) védelmi alapismeretek in: Honvédelmi Ismeretek, fejezet, ZMNE, Nemzetközi, vagy országos pályázaton elért, díjazott helyezés Cikk 9) A Vegyivédelmi szolgálat létrehozásának 60. évfordulója konferencián: A jövő tisztjeinek ABV védelmi felkészítésének iránya az ABV jártasság követelményeinek tükrében c. pályázat fődíj, ZMNE ) Tavaszi Szél konferencián: A parancsnokok felkészítésének kihívásai az ABV jártasság tükrében c. pályázat Pro patria et scientia különdíj, ZMNE ) Az Osztrák Magyar Monarchia első gáztámadása az olasz hadszíntéren, Bolyai Szemle, XIII. évf. 1. szám, ISSN: ) ABV felkészítés a jelenlegi veszélyforrások tükrében, Bolyai Szemle, XIII. évf. 2. szám, ISSN: ) Nagyné Bereczki Szilvia.-Berek Tamás.: Stressz a tűzakadály-pályán, Humán Szemle, XX. évf.41. szám, ISSN: X 14) Berek Tamás.- Földi László.: Néhány gondolat az óvóhelyeinkről helyzetkép, tervek, lehetőségek, Bolyai Szemle, XIV. évf. 4. szám, ISSN: ) Túlélési gyakorlat a Pilisben, 2006 Humán Szemle, XXI. évfolyam 2. szám, ISSN: X 16) Czank László- Berek Tamás.: Általános katonai felkészítés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 1997-től 2001-ig, 2006, Új Honvédségi Szemle LX. évfolyam 5. szám, ISSN ) Czank László- Berek Tamás.: Általános katonai felkészítés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, felkészítés a 2001/02 tanévtől a 2004/05 tanévig, 2006, Új Honvédségi Szemle LX. évfolyam 6. szám, ISSN ) Dr. Grósz Zoltán - Berek Tamás.: ABV veszély elkerülésének rendszabályai, Bolyai Szemle, XVI. évf. 4. szám, ISSN: ) Berek Tamás mk. őrgy. - Dr. Grósz Zoltán: Új típusú tűzakadály-pálya 2007 Új Honvédségi Szemle. évfolyam. szám, ISSN ) Conditions of the NBC exercise fieeld creation, Hadmérnök, 21) Felkészítés a ABV veszély elkerülésére a felkészítés bázisa, Bolyai Szemle, XVIII. évf. 1. szám, ISSN: ) Rezső Pellérdi - Tamás Berek: Redifining the CBRN risk assessment, AARMS Vol 8. Issue12, pp , ) Bodrácska Gyula Berek Tamás: Megelőző intézkedések szerepe a komplex vagyonvédelem területén, építőipari beruházások során, Hadmérnök, 24) A jövő tisztjeinek ABV védelmi felkészítésének iránya az ABV jártasság követelményeinek tükrében, Hadmérnök, 25) Berek Tamás - Bodrácska Gyula: Az élőerős őrzés az objektumvédelem építőipari ágazatában, Hadmérnök, 26) ABV (CBRN) analitikai laboratórium, mint művelettámogató speciális vegyivédelmi képesség, Hadmérnök 27) ABV (CBRN) analitikai laboratórium beléptetőrendszere a biztonságos üzemeltetés szolgálatában Hadmérnök 28) Berek Tamás - Bodrácska Gyula: A fizikai védelem eszközeinek alkalmazása építőipari kivitelezések élőerős védelmének támogatása során Bolyai Szemle XX. évf. 2. szám, ISSN: ) Tamás Berek - Rezső Pellérdi: ABV (CBRN) kihívásokra adott válaszlépések az EU-ban Bolyai Szemle XX. évf. 2. szám, ISSN: ) Vagyonvédelmi koncepció kialakításának sajátosságai veszélyes anyagok vizsgálatát biztosító létesítmények esetében Hadmérnök 31) Dávidovits Zsuzsanna - Berek Tamás: Vízbiztonsági terv az ivóvízellátás minőségirányítási rendszerében Hadmérnök 32) Dávidovits Zsuzsanna - Berek Tamás: Vízbizonsági terv szerepe az ivóvízellátás biztonsági rendszerében Hadmérnök 33) Szabó Sándor - Berek Tamás: Az ABV mentesítő állomás Force Protection koncepciója Hadmérnök

20 Tanulmány 34) Az első éves hallgatók környezetvédelmi felkészítése a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, (tanulmány), 2001., in: Környezeti oktatási és nevelési módszerek a felsőoktatásban, Budapest 2003., Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda, ISBN: ) Katonai tevékenységek lehetséges hatásai a környezeti elemekre, azok környezetvédelmi vonatkozásai (tanulmány) ZMNE pályázat Budapest, Konferencia-előadás 36) Nagyné Bereczki Sz.-Berek T.: Szorongás-, düh-, kiváncsiság szint változása a tűzakadály-pályán konferencia előadás, Kard és toll, szám 37) A parancsnokok felkészítésének kihívásai az ABV jártasság tükrében, konferencia előadás, Tavaszi Szél konferenciakiadvány, ISBN ) FIGHT CAPABILITY IN NBC CIRCUMTANCES AND THE MILITARY TRAINING: Vth International Symposium on Defence Technology Apr 2008 Budapest,Hungary 39) Berek Tamás - Bodrácska Gyula: Élőerős védelem kialakításának szempontjai építőipari nagyberuházások biztosítása során konferencia előadás, Gépész, Mechatronikai é Biztonságtechnikai Szimpózium, Óbudai Egyetem, ISBN ) Bodrácska Gyula - Berek Tamás: Vagyonőri tevékenység technikai támogatása építőipari kivitelezések biztosításakor konferencia előadás, Tavaszi Nemzetközi Biztonságtechnikai Szimpózium, Óbudai Egyetem ISBN ) Biztonsági rendszerek kialakításának szempontjai veszélyes anyagok vizsgálatát biztosító létesítmények esetében konferencia előadás, Őszi Nemzetközi Biztonságtechnikai Szimpózium, Óbudai Egyetem ISBN ÉRTEKEZÉSEK, DISSZERTÁCIÓK 42) Berek Tamás: A túlélést biztosító ABV rendszabályok, valamint a felkészítés kapcsolatrendszere és követelményei, PhD doktori értekezés, ZMNE, FÜGGETLEN SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁSOK Hivatkozás Mórocza Árpád-Pellérdi Rezső: Az óvóhelyi védelem aktualitásának vizsgálata, avagy a 4-es metró és Budapest 122.old, Hadmérnök, V. Évfolyam 1. szám március, ISSN Lázár Gábor - Szatmári-Juhász Ditta: A veszélyes anyagok közúti szállításának és tárolásának közbiztonsági aspektusai 85.old, Hadmérnök VI. Évfolyam 3. szám szeptember ISSN Dr. Hornyacsek Júlia: A települési védelmi képességek a katasztrófa-kihívások tükrében, Kiadó: Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, ISBN: old Bunyitai Ákos: A beléptető rendszerek helye és szerepe a vagyonvédelemben 20.old Hadmérnök, VI. Évfolyam 4. szám december, ISSN , Dr. Hornyacsek Júlia-Vad Tibor: A tűzoltók szellemi és pszichés terhelése (A tűzoltók felkészülése a mentési feladatokra a tűzoltóságok mindennapjai tükrében), Hadtudományi Szemle, Budapest, évfolyam 4. szám Rácz László István: Kritikus infrastruktúra védelem hazai és nemzetközi szabályozási rendszere, Hadmérnök VII. Évfolyam 2. szám június ISSN Kovácsházy Miklós: A harckocsik ABV védelme, Hadmérnök VII. Évfolyam 2. szám június ISSN Hivatkozott publikáció Berek Tamás - Dr. Földi László: Néhány gondolat az óvóhelyeinkről helyzetkép, tervek, lehetőségek, Bolyai Szemle, XIV. évf. 4. szám, o. ISSN: (2005.) Dr. Berek Tamás: ABV (CBRN) analitikai laboratórium beléptető-rendszere a biztonságos üzemeltetés szolgálatában, Hadmérnök VI. Évfolyam 2. szám, június pp Dr. Berek Tamás: ABV felkészítés a jelenlegi veszélyforrások tükrében, Bolyai Szemle, XIII.évf. 2. szám, 24. o. ISSN: Dr. Berek Tamás: ABV (CBRN) analitikai laboratórium beléptetőrendszere a biztonságos üzemeltetés szolgálatában, Hadmérnök, VI. Évfolyam 2. szám, 2011/2, ISSN Dr. Berek Tamás: ABV felkészítés a jelenlegi veszélyforrások tükrében, Bolyai Szemle, XIII.évf. 2. szám, 24. o. ISSN: Berek Tamás Pellérdi Rezső: ABV (CBRN) kihívásokra adott válaszlépések az EUban Bolyai Szemle XX. évf. 2. szám, ISSN: , p Berek Tamás: Felkészítés a ABV veszély elkerülésére a felkészítés bázisa, Bolyai Szemle, XVIII. évf. 1. szám, ISSN: Dr. Grósz Zoltán - Berek Tamás.: ABV veszély elkerülésének rendszabályai, Bolyai Szemle, XVI. évf. 4. szám, ISSN:

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/ A magyar katonai képzések története (1945 1990) Nagy Gyula nyá. ezredes, főtanácsos A megjelölt időszakban képzésünk öt időszakra bontható: 1., 1945 1949 HM Katonapolitikai Osztály 2., 1950 1953 HM IV.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Szociológia-Pszichológia

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK A Katonai alapismeretek órarenden belüli külön tantárgy szerinti oktatását a 9. évfolyamon heti egy órában a 2005/2006-os tanévben

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban

Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban 236 Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban Stummer Judit Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban 1. Bevezetés Magyarország biztonságpolitikai környezetének átalakulása, továbbá

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Iktatószám:80/10-6/2014 Ügyintézés helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOM Alapdokumentum I. Törvények, rendeletek 3.old. II. Bevezető III. Nevelési programja 4.old.

Részletesebben

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Szám:

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN

A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN Báthy Sándor 1 A katonai felsőoktatás már a rendszerváltás előtt is a magyar felsőoktatás szerves része volt. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A felnövekvő generáció nem rendelkezik ismeretekkel a honvédelemről, a minősített időszakokban rá háruló állampolgári kötelezettségekről.

Részletesebben