KATONAI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 27. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1311

2 Fontos tudnivalók A feladatok megoldására 120 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. Az egyes feladatokra az ott feltüntetett pontszámnál több nem kapható. A válaszok kitöltésekor törekedjenek a precíz, pontos katonai szakkifejezések alkalmazására! A feleletválasztásos típusú feladatoknál több helyes válasz is lehetséges! Amennyiben a feleletválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok mindegyikét bejelölte, nulla ponttal kell értékelni a feladatot! A feladatok megoldását tollal készítse! Megoldásait alaposan gondolja át! Amennyiben valamilyen megoldást vagy választ áthúz, akkor az nem értékelhető! Egyes katonai tereptan tartalmú feladatoknál a szöveges válasz és annak rövidített (betűjeles) változata is elfogadható (pl.: északi vagy É-i; keleti vagy K-i)! írásbeli vizsga / május 27.

3 Magyarország biztonságpolitikai környezete 1. Melyik állítás vonatkozik a szubregionális konfliktusokra? Húzza alá a helyes választ! 2 az adott konfliktus az egész világra kiterjed az adott konfliktus csak Európát érinti az adott konfliktus Ázsiát és Európát érinti az adott konfliktus csak a Balkánt érinti 2. A megfelelő sorszámok beírásával párosítsa a fogalmakat a NATO szervezeteinek megnevezéseivel! 4 A tagállamok állandó képviselőiből áll, elnöke a NATO főtitkára. A jelentősebb katonai és védelmi tervezési ügyekkel foglalkozik. A nukleáris erőket érintő kérdések tartoznak a hatáskörébe. A NATO legmagasabb rangú katonai szerve. 1 Nukleáris Tervező Csoport 2 Katonai Bizottság 3 Védelmi Tervező Bizottság 4 Észak-atlanti Tanács 3. Írja be a megfelelő évszámot a fogalmak elé! Európai Szén- és Acélközösség létrehozása Európai Gazdasági Közösség létrehozása Európai Unió megalakulása írásbeli vizsga / május 27.

4 4. Párosítsa a fogalmakat a szöveges jellemzőkkel! Írja be a fogalmak előtt álló számot a megfelelő üres négyzetbe! 4 1. konfliktuselhárítás 2. válságmegelőzés Célja, hogy az erőszakos konfliktusok előtt, alatt és után az erőszakos konfliktusmegoldás lehetőségét csökkentsék, és a békés konfliktusmegoldást támogassák. A lehetséges konfliktusok korai előrejelzését, az úgynevezett megelőző diplomáciát, a nemzetközi tényfeltárást, közvetítést segíti a felek között. A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek 5. Számozza be létszámuk alapján növekvő sorrendbe a katonai kötelékeket! Kezdje a legkisebb létszámúval! 4 szakasz század raj zászlóalj 6. Válassza ki és jelölje X-szel a harci támogató erőkre vonatkozó állításokat! 4 A kötelékek kedvező feltételeket teremtenek a harc sikeres megvívásához. A felderítő kötelékek adatokat gyűjtenek a szemben álló katonai erőkről. A lövészkötelékek alapvetően lövészfegyverrel felszerelt gyalogos katonák. A logisztikai kötelékek egyik feladata a lőszer biztosítása. A tüzér kötelékek alkalmasak a szemben álló fél mélységben lévő élőerőinek és technikai eszközeinek pusztítására. A sérült katonák ellátását az egészségügyi kötelékek végzik. A műszaki kötelékek között találunk erődítési munkákat végző kötelékeket, akik árkokat, fedezékeket, óvóhelyeket építenek. írásbeli vizsga / május 27.

5 7. Írja le helyesen az alábbi mondatot! 6 Az ABV hadviselés kötelékek elektronikai támogató tevékenységet folytatnak, eszközeikkel mind a látható, mind a nem látható tartományokban biztosítják az elektronikai harci eszközök elleni védelmet, a felderítést, a zavarást, a lefogást. 8. Írja be az adott misszió előtti üres négyzetbe a megfelelő ország sorszámát! 4 válaszok missziók megnevezése sorszám országnevek KFOR 1 Bosznia-Hercegovina SFOR 2 Koszovó ISAF 3 Nyugat-Szahara MINURSO 4 Afganisztán A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 9. Fogalmazza meg, hogy mi a hálózatos hadviselés lényege! 6 írásbeli vizsga / május 27.

6 10. Válassza ki és húzza alá, hogy mennyi az MQ 1 Predator pilóta nélküli repülőgép maximális repülési sebessége! km/óra km/óra km/óra km/óra Térkép- és tereptani ismeretek 11. Nevezze meg, hogy melyik tájtípus jellemzőit olvassa! 2 Szerteágazó, nagyobbrészt keskeny, részben legömbölyített hegyhátak, erősen tagolt hegytetők és hegyoldalak, mélyen bevágott völgyek, meredek lejtők jellemzik. A terepfelszín viszonylagos magasságkülönbségei méter közöttiek, a tengerszint feletti magasságok métert érhetnek el. 12. Írja le, hogyan nevezzük a 0 értékű hosszúsági kört! Válassza ki és karikázza be, hogy hány fokos az UTM vetület egy sávja! írásbeli vizsga / május 27.

7 Általános katonai ismeretek 14. Válassza ki és húzza alá a raj által védett rajállás szélességét! 2 50 méter 70 méter 100 méter 90 méter 15. Írja le, hogy a harcmezőn végrehajtandó mozgásmódok közül melyiknek a leírását olvassa! 4 A katona szorosan fekszik a földön, jobb kezével fogja a fegyvere hevederét a felső résznél, és azt jobb alkarjára fekteti. Felhúzza a jobb lábát, és ezzel egy időben a lehető legtávolabbra nyújtja előre a bal kezét. A felhúzott lábával ellöki magát, ezzel testét előre tolja, majd felhúzza a másik lábát, előre nyújtja a másik kezét. Ebben a sorrendben folytatja a mozgást, közben a fejét nem emeli magasra. 16. Írja le, hogy melyik békefenntartó eljárásmód leírását olvassa! 4 Egyes területek, létesítmények, épületek átvizsgálását fegyveres katonák végzik, akik a feladathoz különleges technikai eszközöket és esetenként nyomozókutyákat is használhatnak. Ennek technikai eszköze lehet videóval, technikai érzékelőkkel felszerelt repülő eszköz, vagy gépjármű, illetve a katonák személyes felszerelésében lehetnek éjszakai látást biztosító berendezések, hőképképző eszközök. írásbeli vizsga / május 27.

8 17. Egészítse ki az atomrobbanás pusztító tényezőinek felsorolását! 6.. a kezdeti áthatoló radioaktív sugárzás az elektromágneses impulzus. 18. Írja le a képen látható két eszköz megnevezését! írásbeli vizsga / május 27.

9 A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 19. Írja le, hogy melyik fogalom meghatározását olvassa! 3 Hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye, vagyis háborús veszély esetén az Országgyűlés hirdeti ki a képviselők 2/3-ának szavazatával, és létrehozza a Honvédelmi Tanácsot, amely átveszi a hatalmat, és rendeleti úton kormányoz Aláhúzással válassza ki, hogy mely két csoportból áll a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszere? 4 1. harcoló önkéntes tartalékos 2. védelmi önkéntes tartalékos 3. műveleti önkéntes tartalékos 4. lövész önkéntes tartalékos 21. Soroljon fel a Magyar Honvédség feladatai közül hármat! írásbeli vizsga / május 27.

10 Hadijogi alapismeretek 22. Válassza ki és húzza alá a helyes állítást! A Vöröskereszt megalakulásának ideje és helye október 26-án Genfben október 26-án Hágában október 26-án Genfben október 20-án Genfben 23. Fogalmazzon meg a harcképtelenség ismérvei közül kettőt! A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 24. Egészítse ki a táblázatot a hiányzó rendfokozatokkal! 3 állománycsoport rendfokozat tiszthelyettesek törzsőrmester tisztek főhadnagy százados írásbeli vizsga / május 27.

11 25. Írja le helyesen az alábbi mondatot! 3 Az egymással mellérendeltségi viszonyban nem álló katonák közül a magasabb beosztású a nála alacsonyabb rendfokozatúnak az elöljárója. Egészségügyi ismeretek 26. Válassza ki a felsoroltak közül és húzza alá, hogy mennyi az időfaktora az ütőeres vérzéses és az eszméletlen sérült ellátásának normál balesetben! 2 5 perc 10 perc 15 perc 20 perc 27. Egészítse ki az alábbi mondatot! 5 A..... halál időszakában kell az.. megkezdeni, ez az idő a légzés és/ vagy a.. leállásával kezdődik és percig tart, ez pontosan annyi idő, amennyit az... oxigén nélkül kibírnak. írásbeli vizsga / május 27.

12 feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 Dátum javító tanár Írásbeli vizsgarész pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 27.

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK

AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK AJÁNLÁS A POLGÁRI KÖZÉPISKOLÁKNAK, SZAKKÖZÉPISKOLÁKNAK ÉS SZAKISKOLÁKNAK A Katonai alapismeretek órarenden belüli külön tantárgy szerinti oktatását a 9. évfolyamon heti egy órában a 2005/2006-os tanévben

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. május 15. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 9. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben