OKTATÁSI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Oktatási alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1221

2 Fontos tudnivalók A munka megkezdése előtt az átvett feladatlapon tüntesse fel nevét és osztályát! A feladatok előtt lévő utasításokat figyelmesen olvassa el! Törekedjen a pontos, egyértelmű, szakszerű válaszra, a dolgozat olvasható és áttekinthető formájára! Ügyeljen a helyesírásra! Tévedés esetén helyes megoldásnak csak egyértelmű javítás fogadható el. Kék vagy fekete tollal dolgozzon! írásbeli vizsga / május 20.

3 Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. Keresse meg a párját! A számokkal jelzett nevek, illetve szakkifejezések elé írja a hozzá tartozó fogalom betűjelét! 1/1. Thorndike 1/2. Freud 1/3. Erikson 1/4. animizmus 1/5. ambivalencia a) álom b) fejlődéselmélet c) gyermeki világkép d) tanulás e) érzelem 5 pont 2. A megadott fogalmak közül az egyik nem tartozik a többihez. Karikázza be az oda nem illő fogalom betűjelét! 2/1. a) öröm b) bánat c) akarat d) harag 2/2. a) szomjúság b) éhség c) tisztelet d) utódápolás 2/3. a) tartósság b) terjedelem c) állandóság d) megosztás 3 pont 3. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! A megfelelő betűjelet írja a pontozott vonalra! 3/1. Az újszülött nem rendelkezik reflexekkel. 3/2. A rövid idejű emlékezés néhány 10 másodpercig tárolja az információt. 3/3. A képzeleti működés lehet önkéntelen és szándékos. 3/4. Az érzelmek legszembetűnőbb külső megnyilvánulása a mimika. 3/5. A pszichikus sajátosságok a felnőttkorban minimális egyéni különbséget mutatnak. 5 pont írásbeli vizsga / május 20.

4 4. Rendszerezze a különböző életszakaszok jellemzőit! A megfelelő betűjelet írja az egyes fejlődési szakaszok neve után a pontozott vonalra! 1. serdülőkor: 2. kisiskoláskor: a) átpártolás b) érzelmei labilisak c) absztrakt gondolkodás (elvont) d) a második alakváltozás kora e) minden feladatot szívesen vállal 5 pont 5. Egészítse ki a következő mondatokat! A helyes választ írja a pontozott vonalra! 5/1. A tanulás tapasztalatok hatására bekövetkező tartós.. 5/2. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a(z) saját teljesítményünknek tulajdonítsuk, a(z). viszont a körülményeket hibáztassuk. 5/3. Az érzelmek kifejezése részben., részben tanult folyamat. 4 pont 6. Egyszerű választás A megadott válaszlehetőségek közül karikázza be a helyes megoldás betűjelét! 6/1. A pszichológia alaptudománya a) a neveléslélektan. b) a reklámpszichológia. c) az általános pszichológia. d) a pedagógiai pszichológia. 6/2. A tárgyak viszonylag változatlannak észlelése a) az asszociáció. b) a konstancia. c) az illúzió. d) az optikai csalódás. 2 pont 7. Hasonlítsa össze az iskolaérett és iskolaéretlen magatartást! Írja a táblázatba a hiányzó jellemzőket! Iskolaérett magatartás önállóan oldja meg a feladatot Iskolaéretlen magatartás gyakran, de feleslegesen kérdez nehezen áll át az új feladatokra 3 pont írásbeli vizsga / május 20.

5 8. Állapítsa meg az alábbi állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! A megfelelő betűjelet írja a pontozott vonalra!.. 8/1. A gyermek viselkedésének alakítása, befolyásolása szempontjából fontos a mintaadás... 8/2. Az empátia érzelmi azonosulás, a másik fél helyzetébe való beleélés képessége... 8/3. A gyermek normarendszere, értékrendje a következetlen nevelés hatására alakul ki... 8/4. A renddel kapcsolatos magatartás a biztonság szükségletéhez kapcsolódik. 9. Párosítsa az alábbi fogalmakat a hozzájuk tartozó jellemzőkkel! A megfelelő betűjelet írja a pontozott vonalra! 4 pont.. 9/1. diagnosztikus értékelés.. 9/2. formatív értékelés.. 9/3. szummatív értékelés a) fejlesztő értékelés b) lezáró értékelés c) helyzetfeltáró értékelés 3 pont 10. Egészítse ki az alábbi hiányos mondatot! A személyiségfejlődést kétféle nézőpontból vizsgálhatjuk. Egyrészt értelmezhető úgy, mint.., azaz az egyéni képességek kibontakozása, az egyéni sajátosságok kialakulása; másrészt mint, azaz a társadalmi lénnyé válás folyamata. 11. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatot! A megfelelő betűjelet írja a pontozott vonalra! A (+ +) Mindkét állítás igaz, és van köztük összefüggés. B + + Mindkét állítás igaz, de nincs összefüggés. C + - Az állítás igaz, az indoklás hamis. D - + Az állítás hamis, az indoklás igaz. E - - Mindkettő hamis. 2 pont.. 11/1. Serdülőkorban elhanyagolható a testi képességek fejlesztése, MERT a pubertáskor a viharos testi változások kora... 11/2. A szokások kialakítása független az érzelmek nevelésétől, az értékek átadásától, MERT a szokások mentesítik tudatunkat. 2 pont írásbeli vizsga / május 20.

6 12. A megadott válaszlehetőségek közül az egyik nem tartozik a többihez. Karikázza be az oda nem illő válasz betűjelét! 12. a) Mozgást gyakorló játék b) Hang és beszéd játékos gyakorlása c) Játékszerek és eszközök rakosgatása d) Társasjáték 1 pont 13. Nevezze meg azt a vezetési stílust, amelyre a felsorolt jellemzők vonatkoznak! Válaszát írja a pontozott vonalra! 13/1. A tanár és a diák közösen határozzák meg a célokat. Belső ösztönzés jellemző... vezetési stílus. 13/2. Az ösztönzés változó, kiszámíthatatlan.. vezetési stílus. 13/3. Külső ösztönzés és büntetés jellemző.. vezetési stílus. 3 pont 14. Írja a vonalra az adott meghatározásnak megfelelő szakkifejezést! 14/1. Az akaratlagos mozgások egyike, a kézzel végzett finomabb, összerendezettebb mozgások tartoznak ide /2. Olyan együttélő kis csoport, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás köti össze pont 15. Válogassa szét a családi nevelési hatások összetevőinek jellemzőit! A megfelelő betűjelet írja a pontozott vonalra! a) meleg b) erős c) hideg d) nyílt e) gyenge f) zárt 15/1. A család érzelmi légköre:. 15/2. A nevelés rugalmassága:. 15/3. A követelmények határozottsága: 6 pont írásbeli vizsga / május 20.

7 Szöveges (kifejtendő) feladatok 1. Nevezze meg és három példával illusztrálja, milyen okai lehetnek a felejtésnek! 4 pont 2. Foglalja össze a látszatkonfliktus legfontosabb jellemzőit! 4 pont írásbeli vizsga / május 20.

8 3. Jellemezze az óvodás gyermek figyelmének sajátosságait! 6 pont 4. Mutassa be a tanári ismeretközlés módszerének két előnyét és két hátrányát! 6 pont írásbeli vizsga / május 20.

9 5. Mutassa be a kisiskolás gyermek érzékelésének, észlelésének és érdeklődésének jellemzőit! 13 pont írásbeli vizsga / május 20.

10 6. Elemezze pedagógiai és pszichológiai ismeretei alapján a beszoktatást segítő és gátló tényezőket! Fogalmazzon meg öt segítő és öt gátló tényezőt! 17 pont írásbeli vizsga / május 20.

11 írásbeli vizsga / május 20.

12 témakör Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása a feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám a témakör maximális pontszáma Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 a témakör elért pontszáma javító tanár Dátum:... Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 20.

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Rendészeti alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási alapismeretek emelt szint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. VENDÉGLÁTÓ- IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK középszint középszint Oktatási alapismeretek 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. máj us 22. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben