SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 13. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Szociális alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1021

2 Fontos tudnivalók - A munka megkezdése előtt az átvett feladatlapon tüntesse fel a nevét! - Csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. - Törekedjen a dolgozat olvasható és áttekinthető formájára! - Tévedés esetén helyes megoldásnak csak egyértelmű javítás fogadható el. - A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos, egyéb helyes megoldás is elfogadható a négyszögben található ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. írásbeli vizsga / május 13.

3 Feladatok 1. Egészítse ki a következő mondatokat! Írja a helyes válasz betűjelét a kipontozott vonalra! 3 Különféle képességek halmozódása, amely kellő motivációval társulva az átlagosnál magasabb szintű teljesítményt eredményez. A meghatározáshoz tartozó fogalom a/az a) gondolkodás. b) emlékezet. c) kreativitás. d) intelligencia. Az érzelmek fejlődését, differenciálódását megelőzően, mielőtt egyre több árnyalat jelenik meg, az érzelmek... a) színesek. b) polarizáltak. c) szürkék. d) silányak. A társadalomban található anyagi javak, normák és értékek együttese a a) társadalmi kultúra. b) társadalmi rétegződés. c) társadalmi osztály. d) társadalmi érték. 2. Húzza alá a helytelen választ az alábbi állításokban! 3 A képzelet többféleképpen csoportosítható. Ezek lehetnek: a) konkrét vagy absztrakt, b) felbontható vagy leválasztható, c) reális vagy irreális, d) akaratlagos vagy reproduktív. Az elsődleges (biológiai) motívumok közé soroljuk a/az a) szeretetet, b) hőszabályozást, c) vízregulációt, d) utódápolást. A humanisztikus személyiségelméletek a következőket hangsúlyozzák a/az a) tudatalatti szinteket, b) személy én-fogalmát, c) fejlődésre való törekvést, d) önmegvalósítást. írásbeli vizsga / május 13.

4 3. Határozza meg, hogy a következő, pszichológiával kapcsolatos állítások igazak vagy hamisak! Az állítások melletti négyszögbe írjon egy I betűt, ha igaznak találja, egy H betűt, ha hamisnak! 5 A külvilágból érkező vagy a szervezetben keletkező ingereket a receptorok továbbítják. Egy ismert nagyságú tárgyat mindig egyenlő nagyságúnak ítélünk meg még akkor is, ha távol van. Az ábrándozás főleg az egyén jövőjére irányuló és önmagára vonatkoztatott elemeket hordoz. Minden emberrel vele születik a készség arra, hogy tanuljon. Az intellektuális teljesítőképesség nem függ az életkortól, az öröklődéstől vagy a tanulástól. Az önmegvalósítás szükséglete az alapszinten helyezkedik el a humán motívumok hierarchiájában. Az alapérzelmekre jellemző, hogy kifejeződésük azonos módon nyilvánul meg más-más kultúrájú embereknél. A dependencia nem más, mint tűrőképesség mások véleményével, viselkedésével szemben beavatkozás igénye nélkül. A felgyorsult fejlődést akcelerációnak nevezzük. A fejlődés menete szakaszokra bontható, ezért nem folyamatos. *4. Jellemezze a gondolkodás alábbi két formáját! 2 Analitikus gondolkodás:... Heurisztikus gondolkodás: Egészítse ki a lépéssort! 2 A gondolkodás menetét a legegyszerűbben a következő lépésekkel határozhatjuk meg. 1. lépés: a feladat megértése; 2. lépés: lépés: kivitelezés, megoldás, végrehajtás; 4. lépés:... írásbeli vizsga / május 13.

5 *6. Magyarázza meg az emberi információfeldolgozási folyamat sémáját! 8 Kódolás Információ Szenzoros regiszter (ikonikus, echoikus tároló) Azonosítás STM rövid idejű emlékezés Feldolgozás Reakció LTM hosszú idejű emlékezés Forrás: Galambos Katalin: Az általános és személyiséglélektan alapjai, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft Soroljon fel ötöt a gyermeki világkép jellemzőiből! 5 8. Egészítse ki a mondatot a megfelelő fogalommal! 2 A testi én érzése saját magunk észlelésének központi magvát alkotja. A... kialakulása az énfejlődés első és legfontosabb állomása, mivel magában hordozza a másokhoz való viszonyítás lehetőségét. Az... a saját és mások kategorizálásából fejlődik ki, az egyén ennek segítségével értékeli önmagát és másokat. írásbeli vizsga / május 13.

6 9. Kösse össze egy vonallal a társas kapcsolatok szocializációjának szintjét a megfelelő életkorral! 6 hat-tíz hónapos kor kétéves kor óvodáskor hat év körüli kor kisiskolás kor serdülőkor A két nem közeledik egymáshoz, heteroszexuális klikkek alakulnak ki. A kötődés a felnőttekről a kortárscsoport tagjaira tevődik át. Az érintés célja a megfigyelés és a figyelemfelhívás. Megjelenik a valahova tartozás szükséglete, felerősödik a csoporttagság fontossága. Kevés a kapcsolat a kortársaival, de sokat tanul a nála idősebb társaktól. Sokat érintkezik a társaival, de nem érdekli, hogy a másikban mi megy végbe. *10. Írja a pontozott vonalra a dacfogalommal kapcsolatos válaszait! 7 A dackorszak jellemzően erre az életkorra tehető:..... A dac jellemzői:..... Jelentősége a gyermek pszichés fejlődésében: A konfliktusokat alapvetően három tulajdonságuk szerint különböztethetjük meg. Nevezze meg azokat! 3.. szerint ( mennyire heves a vita, vagy összecsapás).. szerint (apróság vagy fontos dolog a konfliktus tárgya).. szerint (tartós vagy átmeneti) írásbeli vizsga / május 13.

7 12. Határozza meg a szociálpszichológia szerint a szerep fogalmát! Egészítse ki az alábbi mondatot a megfelelő kifejezésekkel! 3 A.. olyan emberek együttese, amelyben a részt vevő egyének egymást.. érzékelik, egymással folyamatosan vagy rendszeresen.. lépnek. 14. Sorolja fel a szociálpolitikára ható alapvető értékeket! 5 *15. Határozza meg a gondozási terv fogalmát az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet alapján! Meghatározásában a rendeletből legalább öt lényeges elem szerepeljen! Párosítsa a fogalmakat jelentésükkel! Válassza ki a listából és írja a pontozott vonalra a megfelelő kifejezést! 5 Depriváció =... Identitás =... Kongruens =... Attitűd =... Sztereotip =... összeillő, egybevág; megfosztás; változatlan, állandóan ismétlődő; beállítódás, viselkedési mód adott eseményre; azonosság írásbeli vizsga / május 13.

8 *17. Magyarázza meg a mai magyar társadalomban a család funkciói közül a szocializáció szerepét! 3 Szocializáció a családban:... *18. Saját tapasztalatai alapján töltse ki az alábbi táblázatot! Írja be az egyes életszakaszokban tipikusnak tekinthető problémákat, amelyek szociális gondoskodást eredményezhetnek! 8 Életszakasz Gyermekkor Ifjúkor Felnőttkor Időskor Probléma Biológiai Pszichés Szociális fejlődési rendellenesség túl korai érés többre hivatottság érzése megélhetési *19. Nevezzen meg társadalmi csoportokat, amelyeket az alábbi problémák érintenek! Minden problémához írjon két csoportot! Szegénységben élni: 10 Speciális szükségletekkel élni: Mentális problémákkal élni: Kisebbségi csoportokban élni: Hátrányos helyzetű településen élni: írásbeli vizsga / május 13.

9 *20. Figyelje meg gondosan a fotót! Írjon hat megállapítást, amely a képpel kapcsolatos! 6 Forrás: írásbeli vizsga / május 13.

10 21. Csoportosítsa a szociális szolgáltatásokat aszerint, hogy az alapellátások vagy a szakosított ellátások közé sorolhatóak! Írja a szolgáltatás betűjelét a megfelelő ellátási forma neve mellé! 7 Alapellátások:.. Szakosított ellátások: a) ápolást, gondozást nyújtó intézmény, b) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, c) étkezés, d) rehabilitációs intézmény, e) lakóotthon, f) házi segítségnyújtás, g) családsegítés, h) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, i) közösségi ellátások, j) támogató szolgáltatások, k) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény l) utcai szociális munka, m) nappali ellátás n) hajléktalanok éjszakai menedékhelye írásbeli vizsga / május 13.

11 írásbeli vizsga / május 13.

12 a feladat sorszáma maximális pontszám Feladatok Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 elért pontszám Dátum:... javító tanár Feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 13.

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉG VZSGA 2010. október 18. SZOCÁLS ALAPSMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL ÉRETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ NEMZET ERŐFORRÁS MNSZTÉRUM Fontos tudnivalók -

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

normákat elfogadnak, kialakulnak a csoportbeli szerepek, valamint a viszonylag állandó csoportstruktúra.

normákat elfogadnak, kialakulnak a csoportbeli szerepek, valamint a viszonylag állandó csoportstruktúra. Társas kapcsolatok. Csoportok, csoportdinamika A tárdalomba történő beilleszkedés alapvető fontosságú minden ember számára életkor és nemre való tekintet nélkül. Ezt a képességünket már egészen kisgyermekkorunkban

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Rendészeti alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Rendészeti alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Egészségügyi alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSG 2010. október 18. MEZŐGZSÁGI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSG 2010. október 18. 14:00 z írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens Modulszám: 1283-06 Dobosné Bányai Veronika Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

Azonosító jel: TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA. 2011. október 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA. 2011. október 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 26. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben