SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Szociális alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1311

2 Fontos tudnivalók - A munka megkezdése előtt az átvett feladatlapon tüntesse fel a nevét! - Csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! - Törekedjen a dolgozat olvasható és áttekinthető formájára! - Tévedés esetén helyes megoldásnak csak egyértelmű javítás fogadható el! - A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos, egyéb helyes megoldás is elfogadható a négyszögben található ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél! írásbeli vizsga / október 14.

3 1. Egészítse ki a következő mondatokat! Írja a helyes válasz betűjelét a kipontozott vonalra! 4 A szükségletek kielégítésének a közösség általi támogatása történhet közvetett módon. Ide soroljuk az alábbi támogatási formát: a) élelmiszer b) ruházat c) pénzbeli ellátás d) szolgáltatás A szubszidiaritás elve azon alapszik, hogy minden döntést és végrehajtást a) az állam feladata meghozni. b) központilag kell meghozni. c) együttesen kell meghozni. d) a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni. A szociálpszichológia az adott szerepek közé sorolja: a) tanuló b) fiú c) szülő d) főnök A szociális gondozás terjedelme szerint lehet: a) teljes gondozás b) időszakos gondozás c) alulgondozás d) mindennapos gondozás 2. Húzza alá a helytelen választ az alábbi állításokban! A társadalmi szegregációra jellemző, hogy a) lehet spontán. b) lehet elkülönítő. c) lehet beilleszkedést segítő. d) védett közösségeket alakíthat ki. 4 A relatív szegénységi küszöbre jellemző, hogy a) átlagjövedelemhez viszonyít. b) a lakosság egy főre jutó jövedelmét veszi alapul. c) a szegénység meghatározásához használják. d) az egyén szegénynek vallja magát. A következő elvek alapján szoktuk az egyes dolgokat csoportba sorolni, elkülöníteni: a) hasonlóság b) aszimmetria c) közelség d) együttes mozgás írásbeli vizsga / október 14.

4 A szociális gondozás eszközei közé soroljuk: a) módszerek b) értékek c) ismeretek d) készségek 3. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatot! A megfelelő betűjelet írja a kipontozott vonalra! A) Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. B) Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat nincs. C) Az állítás igaz, az indoklás hamis. D) Az állítás hamis, az indoklás igaz. E) Az állítás, indoklás hamis. Az érzékelés a legegyszerűbb megismerési folyamat, mert csak a csecsemőknél figyelhető meg.... A tudat kialakulásának egyik feltétele a beszéd, mert megjelenése a külvilágtól való elvonatkoztatás lehetőségét teremti meg.... A rövidtávú memória korlátlan kapacitású, mert csak -20 másodpercig történik a tárolás.... A gondolkodási módszerek egyéni eltérést mutatnak, mert a módszerek gondolkodási műveletekre épülnek.... A gyermek a jutalmazás és büntetés hatására tanulja meg, hogy mit szabad csinálnia és mit nem, mert a viselkedési minták elsajátításakor szerepet kap a kondicionálásos tanulás Tegyen különbséget az intelligencia és a kreativitás között! Válogassa ki a két fogalomhoz tartozó magyarázatokat, tegye az állítások betűjelét a megfelelő fogalomhoz! a) Fejleszthető. b) A korábbi ismeretek megszokott módon való alkalmazása jellemzi. c) Konvergens gondolkodás jellemzi. d) Nem függ a szociális-gazdasági helyzettől. e) Az ismeretek újszerű alkalmazása, aktualizálása jellemzi. f) Divergens gondolkodás jellemzi. g) Erőteljesebben örökletes. h) Függ a szociális-gazdasági helyzettől. i) Nem fejleszthető. j) Nem öröklődik. Intelligencia: Kreativitás:... írásbeli vizsga / október 14.

5 . C. G. Jung analitikus pszichológus három működési területét különíti el a lélektani folyamatoknak, amelyet egy jéghegy sémáján keresztül ábrázol. (Jéghegy-hasonlat) Nevezze meg a három területet és írja a kipontozott vonalra! 3 A jéghegy csúcsa A jéghegy víz fölött úszó része ÉN A jéghegy víz alatt úszó része. Óceán. 6. Határozza meg, hogy a következő állítások igazak-e vagy hamisak! Az állítások melletti négyzetbe írjon egy I betűt, ha igaznak találja, egy H betűt, ha hamisnak! 4 Az előítélet téves vagy nem teljes információból származó általánosításon alapul. Az előítélet lehet pozitív attitűd is. Minden embernek van valamivel szemben előítélete. A testi fogyatékosság nem szokott stigmatizációhoz vezetni. A deviáns csoporttag egyedüli lehetősége, hogy elhagyja a csoportot. Az önsegítő csoportok a természetes csoportok körébe tartoznak. A csoport létszáma nem befolyásolja a csoporttagok kapcsolatait. A konfliktus minden formája érzelmi és indulati elköteleződéssel jár. *7. Nevezzen meg csoportban előforduló három szerepet! 3 *8. Határozza meg a változás és a fejlődés fogalmak közötti különbséget! Magyarázza meg a különbséget a gazdasági növekedés és a gazdasági fejlődés fogalmakon keresztül! 6 Változás: írásbeli vizsga 1311 / október 14.

6 Fejlődés: Különbség a kettő között: Példa: *9. A szociokulturális helyzet fogalmat számos változó együttesen fejezi ki. Nevezzen meg ötöt ezek közül! *10. Értelmezze az alábbi táblázatot! Írjon le öt alapvető megállapítást! Cégénydányád szociális földprogramban vett részt az 1990-es években, amelybe 102 család kapcsolódott be. A kiadások típusait és a költségek százalékos megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: mezőgazdasági gépek beszerzése ingatlan- és földvásárlás szolgáltatási díjak munkabérek és járulékaik képzések szaporítóanyag kemikália állatvásárlás Forrás: írásbeli vizsga / október 14.

7 11. Olvassa el gondosan az alábbi esetet, majd végezze el a kapcsolódó feladatokat! R. A. 6 éves nő, iskolai végzettsége egyetem, szakképesítése óvodapedagógus, múzeumpedagógus. Hajadon, jelenleg egyedül él saját tulajdonú 2 m 2 -es gázfűtéses lakásában. Szülei már nem élnek, édesanyja fél éve halt meg, testvére távol, másik városban lakik. Barátai vannak, de egyre ritkábban találkozik velük. Az elektromos művek a szolgáltatást kikapcsolta az ügyfélnek a hónap elején. Más szolgáltatónál is van tartozása a kliensnek. Lakásfenntartási támogatást kap. Már az első találkozásnál kiderült, hogy R. A. tartós munkanélküli, már három éve nincs munkája. Az ügyfél problémája fókuszát teljes mértékben az adósságára helyezte, és a munkanélküli létet kutató kérdéseket azzal zárta le, hogy folyamatosan keres munkát, rengeteg helyre beadott pályázatot, mondhatni mindent megtett, ami tőle telik. Éppen ezért az álláskereső klubot és bármely dolgot, ami a munkakereséssel összefügg, eleinte teljesen elutasított. Forrás: Csoba Judit Prókai Orsolya: Esetkönyv, Szociotéka, Debrecen, a) Határozzon meg hét problémát a fenti eset kapcsán! 7 *b) Ábrázolja R. A. kapcsolatainak minőségét ökotérkép segítségével! Használja következetesen a kapcsolatok ábrázolására alkalmazott jelzéseket! 7 írásbeli vizsga / október 14.

8 *12. Nevezzen meg egyet-egyet az időskorral járó egészségügyi változások közül a felsorolt szervek, szervrendszerek esetében! A változások legyenek konkrétak! 8 Szerv, szervrendszer Változás Bőr Izomrendszer Csontrendszer Szív Érrendszer Gyomor-, bélrendszer Hallás Ízlelés *13. Mutassa be egy-egy példán keresztül, hogyan sérülnek a felsorolt alapvető társadalompolitikai értékek egy hajléktalan ember esetében! 8 Szabadság:... Egyenlőség:... Szolidaritás:. Tolerancia:... írásbeli vizsga / október 14.

9 14. Nevezze meg a szociális támogatási forma elnevezését a meghatározás alapján! 3 : alanyi jogon járó juttatás, mindenkinek kérés nélkül jár, ha a szükséglettel rendelkezik. : pontos feltételekhez kötött, aki ezeknek megfelel és kéri a juttatást, az megkapja. : egyedi elbírálás alapján lehetőséget jelent, nem kapja automatikusan mindenki, mert a kiosztható összegnek határa van. 1. Soroljon fel öt szociális intézményt, amely a gyermekek védelmét szolgálják! 16. Soroljon fel hat non-verbális kommunikációs csatornát! Egészítse ki a konfliktusok típusait meghatározó mondatokat! 2. konfliktusnak nevezzük azt a helyzetet, amikor az egyén a környezetével kerül összeütközésbe.. konfliktusról beszélünk akkor, ha a személyiségen belül egyidejűleg két ellentétes és közel egyenlő erősségű igény, kívánság, vágy, illetve törekvés és tiltakozás ütközik össze. 18. Jelölje sorszámmal (1-től -ig) az ellátás sorrendjét áramütés esetében! A beteg nyugalomba helyezése. A beteg életjelenségeinek vizsgálata. Mentőhívás. Kimentés az áramkörből. Az újraélesztés megkezdése. írásbeli vizsga / október 14.

10 19. Soroljon fel a Magyarországon népbetegségnek számító megbetegedések közül ötöt! írásbeli vizsga / október 14.

11 írásbeli vizsga / október 14.

12 a feladat sorszáma maximális pontszám a) b) Feladatsor Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 elért pontszám javító tanár Dátum:... Feladatsor pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / október 14.

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Azonosító jel: TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA. 2011. október 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA. 2011. október 26. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 26. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSG 2010. október 18. MEZŐGZSÁGI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSG 2010. október 18. 14:00 z írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret emelt szint 5 ÉRETTSÉGI VIZSGA 05. május. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás

Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás Vargáné Subicz Beáta Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai A követelménymodul száma: 1356-06A

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kulin László. Közigazgatás; az állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek jóléti ellátásai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kulin László. Közigazgatás; az állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek jóléti ellátásai. A követelménymodul megnevezése: Kulin László Közigazgatás; az állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek jóléti ellátásai A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06 A tartalomelem

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 23. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens Modulszám: 1283-06 Dobosné Bányai Veronika Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben