OKTATÁSI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Oktatási alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1311

2 Fontos tudnivalók A munka megkezdése előtt az átvett feladatlapon tüntesse fel a nevét és az osztályát! A feladatok előtt lévő utasításokat figyelmesen olvassa el! Törekedjen a pontos, egyértelmű, szakszerű válaszra, a dolgozat olvasható és áttekinthető formájára! Ügyeljen a helyesírásra! Tévedés esetén helyes megoldásnak csak egyértelmű javítás fogadható el. Kék vagy fekete tollal dolgozzon! írásbeli vizsga / október 14.

3 Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. feladat 5 pont A következő feladatokban a megadott fogalmak közül az egyik nem tartozik a többihez. Karikázza be az oda nem illő válasz betűjelét! 1/1. a) bevésés b) belátás c) megőrzés d) felidézés 1/2. a) terjedelem b) megosztás c) megfigyelés d) átvitel 1/3. a) gesztus b) testtartás c) mimika d) motívum 1/4. a) észlelés b) emlékezet c) figyelem d) becsvágy 1/5. a) passzív b) spontán c) szelektív d) kitartó 2. Egyszerű választás 3 pont A megadott válaszlehetőségek közül karikázza be a helyes megoldás betűjelét! 2/1. Melyik fogalomhoz tartozik? negatív-pozitív elsődleges- másodlagos időnkénti- folyamatos a) tanulás b) viselkedés c) megerősítés d) motiváció 2/2. Ki írta le a cirkuláris reakció jelenségét? a) Mérei b) Stern c) Piaget d) Skinner írásbeli vizsga / október 14.

4 2/3. Mit eredményez csecsemőkorban a spontán, önindította aktivitás? a) a belső kontrollos attitűd kialakulását. b) az ok-okozati kapcsolatok felismerését. c) a büntetés elkerülését. d) az én-tudat kialakulását. 3. Többszörös asszociáció 5 pont Írja a számokkal jelzett állítások elé a megfelelőnek tartott válasz betűjelét! a. Tulajdonság- és típuselméletek b. Fejlődéselméletek c. Mindkettő d. Egyik sem 3/1. Képviselője Erikson. 3/2. Képviselője Pavlov. 3/3. A fejlődés legfontosabb állomásait igyekszik felderíteni. 3/4. Az én-tudat kialakulása kitüntetett szerepet játszik benne. 3/5. Képviselője Freud. 4. Keresse meg a párját! 6 pont Írja a számokkal jelölt fogalmak elé a hozzátartozó nevek betűjelét! 4/1. szociometria 4/2. vezetői stílusok 4/3. izoláció 4/4. homeosztázis 4/5. programozott oktatás 4/6. effektus törvény a) Harlow b) Skinner c) Moreno d) Thorndike e) Lewin f) Cannon 5. Az alábbi állítások közül az egyik igaz (I), a másik hamis (H). Írja a megfelelő betűjelet a kipontozott vonalra! 5 pont 5/1. Az észleléssel jelentést adunk az ingernek vagy a helyzetnek. 5/2. Az információk csoportosítása, osztályokba szervezése megnehezíti a megértést és a környezetben való eligazodást. 5/3. Az észlelés a törzsfejlődés során egyre hajlékonyabbá és tanultabbá válik. 5/4. Az érzékletnek kizárólag mennyiségi jellemzői vannak. 5/5. A világról való általános tudásunk vagy sémáink is meghatározzák észlelésünket. 6. Egészítse ki az alábbi hiányos mondatokat! Válaszát írja a pontozott vonalra! 2 pont 6/1. A(z).. a gondolkodás alapegységei, leegyszerűsítik és hierarchikus kategóriákba rendezik a világot. 6/2. Általában a konkrét fogalmakat sokkal sajátítjuk el, mint az absztraktakat. írásbeli vizsga / október 14.

5 7. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatot! A megfelelő betűjelet írja a pontozott vonalra! 3 pont A (+ +) Mindkét állítás igaz, és van köztük összefüggés. B + + Mindkét állítás igaz, de nincs köztük összefüggés. C + - Az állítás igaz, az indoklás hamis. D - + Az állítás hamis, az indoklás igaz. E - - Mindkettő hamis... 7/1. Az azonosulás az egyetlen módja a társadalmi normák átvételének, MERT az identifikáció jelentése: azonosulás... 7/2. Harlow kimutatta, hogy a szőranyán nevelt majmoknál elmaradnak az önállóságra irányuló késztetések, MERT a személyesség hozzátartozik az anya-gyermek kapcsolathoz... 7/3. A nevelés komplex folyamat, MERT a nevelés a társadalom fennmaradásának eszköze, fejlődésének biztosítéka. 8. Rendszerezze az alábbiakban felsorolt tanulási-tanítási stratégiák jellemzőit! A megfelelő betűjelet írja a pontozott vonalra! 6 pont a) Személyre szabott. b) Szigorúan ellenőrzi a tanulót. c) Önállóságot biztosít a gyereknek. d) A tanulási folyamat minden lépését előre megtervezi. e) Megkívánja a gyermek aktív közreműködését. f) Utasítások, tanácsok formájában vezérli a tanulási folyamatot. Felfedező tanulás:. Irányított tanulás:.. 9. Nevezze meg, melyik szakkifejezésre vonatkozik az alábbi megállapítás! Válaszát írja a pontozott vonalra! 3 pont 9/1. Olyan pedagógiai dokumentum, amely magában foglalja egy adott iskolatípus célját, és a céloknak megfelelően kiválogatott és elrendezett művelődési javakat, azaz az oktatás tartalmát. 9/2. Az oktatási folyamat didaktikai feladatainak megoldására alkalmazott eljárás. 9/3. A tanulók és a tanárok azon tevékenységének láncolata, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanulók az oktatás céljait elérjék, az oktatás tartalmát elsajátítsák. írásbeli vizsga / október 14.

6 10. Pótolja a hiányzó szavakat! 4 pont 10/1. A képességek a nekik megfelelő tevékenységekben, által fejlődnek. 10/2. A(z).. képességek az ember társas tevékenységéhez, érzelmi-akarati életéhez kapcsolódnak. 10/3. A(z).. képességek azokhoz a tevékenységekhez kapcsolódnak, amelyeket fizikailag, az izmainkkal végzünk el. 10/4. A(z).. képességek az ember megismerő tevékenységéhez kapcsolódnak. 11. A következő feladatokban megadott válaszlehetőségek közül karikázza be a helytelen megoldás betűjelét! 2 pont 11/1. A tanítási óra típusai: a) egyéni munkán alapuló b) ellenőrző c) rendszerező, gyakorló d) az ismeretet alkalmazó 11/2. A játék objektív feltételei: a) hely b) idő c) élmény d) eszköz 12. Az alábbi állítások közül az egyik igaz (I), a másik hamis (H). Írja a megfelelő betűjelet a pontozott vonalra! 6 pont.. 12/1. A gyermek számára mindenkor olyan körülményeket kell teremteni, amelyek kielégítik biológiai szükségleteit... 12/2. Csecsemő-és kisgyermekkorban nagyon kicsi a gyermek állandóság-igénye... 12/3. Az ember élete végéig képes a fejlődésre... 12/4. Nagyon fontos, hogy a gyermek kérdéseire az életkorának megfelelően, de lehetőleg pontosan és őszintén feleljünk... 12/5. Óvodáskorban az önkifejezés, az önmegvalósítás alapvető eszköze a tanulás... 12/6. Az empátia lehetővé teszi a mély megértést akkor is, ha kommunikációs nehézségek vannak. írásbeli vizsga / október 14.

7 Szöveges (kifejtendő) feladatok 1. Elemezze a pedagógiai hatás személyiségfejlődésben betöltött szerepét! 4 pont 2. Mutassa be az elhanyagoló (nemtörődöm) családi nevelési típus jellemzőit! 4 pont írásbeli vizsga / október 14.

8 3. Nevezze meg és röviden értelmezze a Johari-ablak négy területét! 6 pont 4. Mutassa be a programozott oktatás pozitívumait! 6 pont írásbeli vizsga / október 14.

9 5. Mutassa be az óvodás gyermek érzelmi életének nyolc jellemzőjét! 13 pont írásbeli vizsga / október 14.

10 6. Értelmezze a szociális tanulás fogalmát, ismertesse lényeges jellemzőit és formáit! Mutassa be a szereptanulás fontosabb mozzanatait! 17 pont írásbeli vizsga / október 14.

11 írásbeli vizsga / október 14.

12 témakör Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok Szöveges (kifejtendő) feladatok a feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám a témakör maximális pontszáma Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 a témakör elért pontszáma javító tanár Dátum:... Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok Szöveges (kifejtendő) feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző dátum dátum írásbeli vizsga / október 14.

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉG VZSGA 2010. október 18. SZOCÁLS ALAPSMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL ÉRETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ NEMZET ERŐFORRÁS MNSZTÉRUM Fontos tudnivalók -

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Rendészeti alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSG 2010. október 18. MEZŐGZSÁGI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSG 2010. október 18. 14:00 z írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási alapismeretek emelt szint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben