OKTATÁSI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók Az írásbeli feladatok értékelésénél kötelező a központilag összeállított javítási-értékelési útmutatónak való megfelelés. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat az útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontozást kell alkalmazni. A dolgozatokat a vizsgázó által használt színtől eltérő színnel kell javítani, jelölve a hibákat és azok súlyosságát, illetve a meg nem oldott feladatokat. A szöveges válaszokat három fő szempontból kell értékelni. 1. Mennyiségi szempont: ez a válasz tartalmi gazdagságára és helyességére vonatkozik. A mennyiségi szempontot értékelő pontszámot a javítási útmutatóban, valamint az értékelőlapon megadott válaszelemek értékelésekor azonos értékűnek tekintjük, egyes feladatoknál súlyozottan értékeljük. Ezt a feladat értékelőlapján (a megoldásban) jelöljük. A feladatlapon a feladatra adható maximális pontszámot jelöltük. Az egyes válaszelemek megoldási javaslatokat tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy a megoldáselemet tartalmilag és nyelvileg helyesen körülíró megoldás is értékelhető. Ugyanakkor feltétlenül ragaszkodjunk a két fenti kritériumhoz (tartalmi és nyelvi korrektség), különben az értékelés pontatlanná válik. 2. Minőségi szempont: ez a rövid feladatok esetében a feladat megértésére, a szaknyelv használatára, a lényeg kiemelésére: a hosszabb feladatok esetében a feladat megértésére, a lényeg kiemelésére, a téma kidolgozására, az ismeretek mélységére, a szaknyelv használatára és a kreativitásra vonatkozik. 3. Kifejezőképesség: ez a rövid feladatok esetében az áttekinthetőségre, rendezettségre, nyelvhelyességre, helyesírásra, a hosszabb feladatok esetében az előbbieken kívül a szövegalkotásra vonatkozik. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / október 14.

3 Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. A következő feladatokban a megadott fogalmak közül az egyik nem tartozik a többihez. Karikázza be az oda nem illő válasz betűjelét! 1/1. b 1/2. c 1/3. d 1/4. d 1/5. a 5 pont 2. Egyszerű választás A megadott válaszlehetőségek közül karikázza be a helyes megoldás betűjelét! 2/1. c 2/2. c 2/3. b 3 pont 3. Többszörös asszociáció Írja a számokkal jelzett állítások elé a megfelelőnek tartott válasz betűjelét! 3/1. b 3/2. a 3/3. b 3/4. b 3/5. d 5 pont 4. Keresse meg a párját! Írja a számokkal jelölt fogalmak elé a hozzátartozó nevek betűjelét! 4/1. c 4/2. e 4/3. a 4/4. f 4/5. b 4/6. d 6 pont írásbeli vizsga / október 14.

4 5. Az alábbi állítások közül az egyik igaz (I), a másik hamis (H). Írja a megfelelő betűjelet a kipontozott vonalra! 5/1. I 5/2. H 5/3. I 5/4. H 5/5. I 5 pont 6. Egészítse ki az alábbi hiányos mondatokat! Válaszát írja a pontozott vonalra! 6/1. A(z) fogalmak a gondolkodás alapegységei, leegyszerűsítik és hierarchikus kategóriákba rendezik a világot. 6/2. Általában a konkrét fogalmakat sokkal könnyebben sajátítjuk el, mint az absztraktakat. 2 pont 7. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatot! A megfelelő betűjelet írja a pontozott vonalra! 7/1. D 7/2. B 7/3. B 3 pont 8. Rendszerezze az alábbiakban felsorolt tanulási-tanítási stratégiák jellemzőit! A megfelelő betűjelet írja a pontozott vonalra! Felfedező tanulás: a, c, e Irányított tanulás: b, d, f 6 pont 9. Nevezze meg, melyik szakkifejezésre vonatkozik az alábbi megállapítás! Válaszát írja a pontozott vonalra! 9/1. Tanterv. 9/2. Az oktatás módszere. 9/3. Az oktatás folyamata. 3 pont írásbeli vizsga / október 14.

5 10. Pótolja a hiányzó szavakat! 10/1. A képességek a nekik megfelelő tevékenységekben, ismétlés/gyakorlás által fejlődnek. 10/2. A(z) szociális képességek az ember társas tevékenységéhez, érzelmi-akarati életéhez kapcsolódnak. 10/3. A(z) testi képességek azokhoz a tevékenységekhez kapcsolódnak, amelyeket fizikailag, az izmainkkal végzünk el. 10/4. A(z) értelmi/kognitív képességek az ember megismerő tevékenységéhez kapcsolódnak. 4 pont 11. A következő feladatokban megadott válaszlehetőségek közül karikázza be a helytelen megoldás betűjelét! 11/1. a 11/2. c 2 pont 12. Az alábbi állítások közül az egyik igaz (I), a másik hamis (H). Írja a megfelelő betűjelet a pontozott vonalra! 12/1. I 12/2. H 12/3. I 12/4. I 12/5. H 12/6. I 6 pont írásbeli vizsga / október 14.

6 Szöveges kifejtendő feladatok 1. Elemezze a pedagógiai hatás személyiségfejlődésben betöltött szerepét! 1. A pedagógiai hatás fejlesztő jellegének eredményeként: - A gyermek ismeretekben gyarapodik. - Eközben alkalmazkodó-, alkotó tevékenysége fejlődik: játékában találékonyabb, a szabályokhoz jobban alkalmazkodó, tanulása gyorsabb, eredményesebb, munkája tervszerűbb, produktívabb lesz. - A tevékenységgel egyidőben a kellemesnek és kellemetlennek az átélése differenciálódik, érzelmei fejlődnek. Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás : pont 2. Mutassa be az elhanyagoló (nemtörődöm) családi nevelési típus jellemzőit! Elhanyagoló vagy nemtörődöm nevelés (hideg- nyílt gyenge) jellemzői: - A szülő az érzelmi törődés oldaláról hanyagolja el a nevelést. - Magára hagyja a gyermeket a problémáival. - Azért buzdít önállóságra, hogy a gyermek ne legyen a terhére. Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás : pont 3. Nevezze meg és röviden értelmezze a Johari-ablak négy területét! - Nyílt terület, amely észlelhető és mások számára ismert tulajdonságainkból, viselkedéseinkből áll. - Rejtett terület, amelyben olyan érzések, gondolatok, viselkedések és tények vannak, amelyeket szándékosan elrejtünk mások elől. - Vak terület, amely mások által észlelhető viselkedésmódjainkból, cselekvéseinkből áll, de ezeknek mi magunk nem vagyunk tudatában. - Ismeretlen terület, amelynek sem mi, sem mások nincsenek tudatában. Értékelés: Minden helyes megnevezés és a fentiekkel tartalmában megegyező értelmezés: Ha nem helyesen értelmez, de a négy megnevezés hibátlan, a megoldásra összesen két pont adható. Hibás megnevezés esetén nem adható pont. : pont írásbeli vizsga / október 14.

7 4. Mutassa be a programozott oktatás pozitívumait! A programozott oktatás pozitívumai: - pontos, logikai tervezés, - azonnali visszajelzés, - egyéni ütem, - aktivitás. Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező válaszelem: : pont 5. Mutassa be az óvodás gyermek érzelmi életének nyolc jellemzőjét! - Óvodáskorban az érzelmeknek uralkodó szerepük van. - Nagyfokú érzelmi ingerlékenység és az érzelmek gyors változása jellemző. - Minden hatás elsősorban az érzelmein keresztül ragadja meg a gyermeket. - Érzelmei nagy erősségig fokozódhatnak, de hamar el is múlhatnak. - Különös sajátossága a gyermek érzelmeinek kettőssége: ambivalencia. - Az érzelmek közvetlen mozgásra, cselekvésre serkentik. - Az óvodáskor vége felé érzelmei egyre differenciáltabbak és tartósabbak lesznek. - Intenzíven fejlődésnek indulnak a magasabbrendű (humán) érzelmek. - Intellektuális érzelmek: a gyermeki produktivitáshoz kapcsolódnak, pl. kíváncsiság. - Az erkölcsi érzelmek párhuzamosan fejlődnek a szociális kapcsolatok kibővítésével (pl: rokonszenv, segítőkészség). - Az esztétikai érzelmek intenzívebben fejlődnek, ha a gyermek nemcsak befogadja a szépet, hanem aktívan műveli is azt. Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás: : pont írásbeli vizsga / október 14.

8 6. Értelmezze a szociális tanulás fogalmát, ismertesse lényeges jellemzőit és formáit! Mutassa be a szereptanulás fontosabb mozzanatait! - A szocializáció tanulási folyamat, amely szociálisan meghatározott. A tanulási folyamat a tanulás szociális formája. A szakirodalom ezt szociális tanulásnak nevezi. A szociális tanulás lényeges jellemzői - A szociális tanulás nem egyetlen közösségben zajlik. A gyermek az egyénivé válás során számos szubkultúrát sajátíthat el. - A szociális tanulás nem korlátozódik csak egyetlen életszakaszra, egész életen át tart. - A szociális tanulás elsősorban tervszerűen, szervezetten zajlik, de ezt a folyamatot kiegészíti a spontán tanulás ténye. A szociális tanulás formái - Az utánzás célja az adott modell/utánzott személy által közvetített minta minél pontosabb megközelítése. Spontán vagy részben tudatosult megnyilvánulás. - A szociális tanulás tudatos formája az azonosulás/identifikáció. Jellegzetesen emberi magatartásforma. Nemcsak a viselkedés cselekvéses mozzanatai kerülnek átvételre, hanem az érzelmi tényezők is (empátia). A szociális tanulás tudatos formája a szereptanulás. Mozzanatai - Az adott szerep megismerése, megítélése. - Az elvárások tudatosítása. - A megfelelő szerepmodell megválasztása. - Tudatos modellkövetés. Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás: : pont írásbeli vizsga / október 14.

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási alapismeretek emelt szint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉG VZSGA 2010. október 18. SZOCÁLS ALAPSMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL ÉRETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ NEMZET ERŐFORRÁS MNSZTÉRUM Fontos tudnivalók -

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Rendészeti alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1013 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Rendészeti alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0815 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0913 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0912 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0813 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret emelt szint É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 6. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0913 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium óraterve... 4 Az oktatásban használatos

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben