PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre"

Átírás

1 DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014

2 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni doktori felkészülésre a 2014 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Közigazgatás-tudományi Kar a Magyar Akkreditációs Bizottság által elismert tudományágakban szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő PhD doktori fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat egy adott kutatási terület magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja. A szervezett képzés és az egyéni felkészülés, oktatási, illetve kutatási terét az NKE HHK és KTK akkreditált doktori iskolái biztosítják. 1. A képzés célja A képzés célja a doktori (PhD) fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása. 2. A képzési formák A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető: a) szervezett állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben (36 hónap, 180 kredit) teljes idejű (nappali); b) szervezett önköltséges képzésben (36 hónap, 180 kredit) részidejű (levelező) képzés; egyéni képzés. c) egyéni önköltséges felkészülésben. Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre legalább ötéves tudományos kutatói tevékenységgel rendelkező oktató, kutató pályázhat, ha jelentős saját tudományos eredményt és publikációs tevékenységet tud igazolni. A képzésben való részvétel feltételei (az egyéni felkészülésre történő felvételnél is az alábbi feltételek szerint kell eljárni): 1) felvételi pályázat benyújtása; 2) a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozata; 3) a felvételi bizottság meghallgatáson alapuló támogató javaslata; 4) a doktori iskolák javaslata és az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) döntése a felvételről; 5) a képzés és a kutatás pénzügyi forrásainak igazolt megléte. 3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori iskolái és kutatási területei I. Hadtudományi Doktori Iskola 1) Biztonsági tanulmányok; 2) A védelem társadalomtudományi kérdései; 3) Hadtudomány általános elmélete; 4) Védelmi igazgatás elmélete; 5) Hadművészet elmélete; 6) Védelmi logisztika és védelemgazdaság; 7) Nemzetbiztonság és rendvédelem; 8) A védelmi informatika és kommunikáció elmélete.

3 II. Katonai Műszaki Doktori Iskola 1) Katonai műszaki infrastruktúra elmélete; 2) Haditechnika és robotika; 3) Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció; 4) Környezetbiztonság és katasztrófavédelem; 5) Katonai logisztika és védelemgazdaság; 6) Biztonságtechnika; 7) Védelmi igazgatás. III. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1) Közjog és közigazgatás (közjogi alapok) 2) Állam és társadalom 3) Közmenedzsment 4) Állam és ökonómia 5) Közigazgatás a nemzetközi és európai térben 6) Emberi erőforrás Az adott tudományszakokon belül kutatási témák találhatók. 4. Jelentkezés a doktori képzésre A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést az NKE Doktori Szabályzat 17. -ban meghatározott módon kell benyújtani a meghirdetett határidőig. A jelentkezési lap formáját a felvételi tájékoztató melléklete tartalmazza. Doktori képzésre mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel és legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú komplex típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező pályázók jelentkezhetnek, akik előzetes tudományos tevékenységüket publikációkkal igazolják. A végzettséget, nyelvismeretet tanúsító hazai és külföldi oklevelek elismerése a Doktori Szabályzat 2. -ban felsorolt jogszabályok, valamint a évi C. törvény (a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről) alapján történik. 5. A pályázat benyújtásának határideje és módja A kitöltött jelentkezési lapot az Intézmény rektorának címezve a honvédelmi és rendvédelmi szervek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú jelentkezői részéről a szolgálati út betartásával postai úton, vagy az Intézmény ügyviteli rendszerén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell az NKE Tudományszervező Központba (H-1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 34.) eljuttatni vagy személyesen leadni. A jelentkezést tartalmazó borítékot a JELENTKEZÉS DOKTORI KÉPZÉSRE felirattal is el kell látni. A felvételi pályázat benyújtásának határideje július 30. Csak a személyesen július 30-án munkaidőben eljuttatott, illetve a postai és ügyviteli úton július 30-án éjfélig feladott anyagok kerülnek feldolgozásra; a késedelmesen eljuttatott pályázatok elutasításra kerülnek. A beérkezett pályázatokat az Egyetemi Tudományszervező Központ formai szempontból megvizsgálja. Esetleges hiánypótlásra a Doktori Felvételi Tájékoztató 9. pontja alapján pótfelvételire történő jelentkezés esetén nincs lehetőség. 2

4 7. A felvételi meghallgatás A pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítő jelentkezőket a doktori iskolák vezetői 2014 augusztusában felvételi meghallgatásra hívják be. A felvételi meghallgatás célja a jelentkező habitusának, addigi tudományos tevékenységének és a kutatandó témával kapcsolatos elképzeléseinek megismerése. 8. A felvételi eljárás értékelési rendje A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat 20. alapján értékeli a jelentkezőt. A sikeres felvételhez nappali és levelező képzésnél legalább 60, egyéni képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges. Ezen pontértéken belül a habitusra 60 pont, és az addigi tudományos tevékenység értékelési területein 20 pont, valamint az idegennyelv-ismeretre 20 pont adható. A felvételi bizottság véleményt formál a pályázók alkalmasságáról, és azt a sorrend megállapításával továbbítja az EDT-hoz. Az EDT szeptember 15-ig dönt a pályázó felvételéről, illetve kérelmének elutasításáról. 9. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja A doktori képzésre történő jelentkezés díja a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII.29.) számú Kormányrendelet alapján Ft. (A felvételi eljárási díjat a következő számlaszámra kérjük átutalni: ) Az oktatáshoz kapcsolódó önköltség díját a Gazdálkodási Szabályzat, valamint az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat előírásai alapján az Egyetem rektora rektori utasításban állapítja meg. Az idegen nyelvű költségtérítéses képzési és felkészülési formára jelentkezők a magyar nyelvű megfelelő díjak kétszeresét térítik meg. A 36/2012. számú Rektori utasítás a 2014/2015-as tanévben fizetendő térítések összegéről szóló 25/2012. számú rektori utasítás módosításáról alapján a doktori képzés díjai: - szervezett önköltséges képzésben teljes idejű (nappali) képzés: Ft/félév. részidejű (levelező) képzés: Ft/félév. egyéni képzés: Ft/félév. - egyéni önköltséges felkészülésben: Ft. 11. A doktori képzésért felelős koordináló szervek és vezetőik AZ INTÉZMÉNY EGYETEMI DOKTORI TANÁCSA Tel.: (+36-1) HM telefon: Fax: (+36-1) HM fax: Cím: 1083 Budapest, VIII. Ludovika tér 2. fsz. 34. iroda Levelezési cím: 1441 Budapest Pf.: 60. Honlap: NKE EGYETEMI TUDOMÁNYSZERVEZŐ KÖZPONT Ritter Noémi Tel.: (+36-1) ; HM Fax: (+36-1) ; HM Cím: 1083 Budapest, VIII. Ludovika tér 2. fsz. 34. iroda Levelezési cím: 1441 Budapest Pf.: Honlap: 3

5 4 HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, DSc Tel.: (+36-1) ; HM Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, III. emelet, 314. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf.: KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Haig Zsolt okl. mk. ezredes, PhD Tel.: (+36-1) ; HM ; Fax: (+36-1) ; HM ; Cím: 1101 Budapest, X. Hungária krt A. épület, VII. emelet, 723. iroda Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Prof. Dr. Bukovics ny. tű. mk. vezérőrnagy, DSc Tel.: (+36-1) ; HM Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5. Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf.: Koordinátor: Paróczai Csilla Tel.: (+36 1) /20197 Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5. Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf.:

6 Hadtudományi Doktori Iskola Kutatási témái A Hadtudományi Doktori Iskola kutatási területenként meghirdetett kutatási témái a 2014/2015. tanévre 5 01.Biztonsági tanulmányok kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 1. A biztonságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Prof. Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc 2. Globális biztonsági kihívások. Témavezetők: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 3. Az Európai Unió közös kül-, biztonság és védelempolitikája. Témavezetők: Prof. Dr. Gazdag Ferenc egyetemi tanár, DSc Dr. habil. Molnár Anna egyetemi docens, PhD 4. NATO békepartnerség. Témavezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 5. Védelempolitika nemzetközi trendjei, hazai megvalósulása. Témavezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, CSc 6. Regionális biztonság. Témavezetők: Dr. N. Rózsa Erzsébet c. egyetemi tanár, CSc Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár, CSc 7. Fegyverzet-ellenőrzés, leszerelés és a biztonság. Témavezető: Dr. N. Rózsa Erzsébet c. egyetemi tanár, CSc 8. A terrorizmus biztonságpolitikai összefüggései. Témavezető: Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár, CSc 02.A védelem társadalomtudományi kérdései kutatási terület Vezető: Dr. habil. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 1. A globális problémák (túlnépesedés, nemzetközi migráció, klímaváltozás, kisebbségi kérdés) hatása a biztonságra és a fenntartható fejlődésre. Témavezetők: Prof. Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 2. Egy-egy ismert politikai gondolkodó biztonságpolitikai nézeteinek összefoglalása és értékelése (Huntington, Brzezinski, Kissinger, John Lukács, Bibó István, Konrád György, Makkai János stb.). Témavezető: Prof. Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc

7 3. A roma kérdés biztonságpolitikai aspektusból. Témavezető: Prof. Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár, CSc 4. A magyar rendszerváltozás és politikai intézményrendszer (Országgyűlés és bizottságai, önkormányzatok stb.) politikaelméleti és politikatörténeti kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László egyetemi docens, PhD 5. A nemzeti, az etnikai kisebbségek és a multietnicitás-multikulturalitás politikaelméleti és biztonsági kérdései. Témavezető: Dr. habil. Beréti László egyetemi docens, PhD 6. Nemzeti-etnikai konfliktusok megoldására irányuló elméletek bemutatása. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens, PhD 7. Az emberi jogok problematikája és korlátozásai. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens, PhD 8. A katonai büntetőjog aktuális kérdései. Témavezető: Dr. Bódi Stefánia egyetemi docens, PhD 9. A béketámogató műveletek katonaszociológiai aspektusai. Témavezető: Prof. Dr. Kiss Zoltán László egyetemi tanár, PhD 10. A hivatásos és a szerződéses állomány pályaelhagyásának alakulása, okai és következményei. Témavezető: Prof. Dr. Kiss Zoltán László egyetemi tanár, PhD 11. A magyar CIMIC és PSYOPS kapacitás kiépítésének és működésének sajátosságai, valamint a működtetésével kapcsolatos kihívások. Témavezető: Prof. Dr. Kiss Zoltán László egyetemi tanár, PhD 12. A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban. Témavezető: Prof. Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 13. A média szerepe a biztonságpolitikában, a koszovói válság hazai sajtóelemzésének tükrében. Témavezető: Prof. Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 14. A XXI. század parancsnokának jellemző vonásai, értékközvetítő szerepe. Témavezető: Prof. Dr. Harai Dénes egyetemi tanár, CSc 15. Válsággócok kultúrtörténeti háttere. Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 16. Etika és katonai cselekvés. A fegyveres testületek. Az értékrend kutatások rendvédelmi hasznosítása. A katonai érték- és értékrend problematikája és annak erkölcsi vonatkozásai az ezredfordulón. Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 6

8 17. Etika, integritás a közigazgatásban, illetve a fegyveres és rendvédelmi szervezeteknél. Témavezető: Dr. Himmer Péter főiskolai tanár, PhD 18. Az erőszak, a háború és béke elméleti kérdései. A délszláv válságok kulturális-, civilizációs háttere. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 19. A keresztény és az iszlám kultúra viszonya a konfliktusokhoz és a háborúhoz. A terrorizmus problematikája. Témavezető: Dr. Törő Lajos egyetemi docens, PhD 20. A kompetencia-fejlesztés lehetőségei és tapasztalatai egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében. Témavezető: Dr. Szabó Szilvia főiskolai docens, PhD 21. A felnőttképzés szakmai motivációján vizsgálata Témavezető: Dr. habil. Szelei Ildikó egyetemi docens, PhD 22. Az y és z generáció megjelenésének hatása a tisztképzésben Témavezető: Dr. habil. Szelei Ildikó őrnagy, egyetemi docens, PhD 23. A NATO hadseregek oktatási nevelési - képzési rendszerének elemzése, összehasonlítása. Témavezető: Dr. habil. Szelei Ildikó őrnagy, egyetemi docens, PhD 24. A katonai műveletek lélektani vonatkozásai. Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 25. A hadtudomány társadalom- és szervezet pszichológiai kérdései. Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 26. A védelmi tevékenység foglalkozás-pszichológiai kérdései. Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 27. A hivatásos állomány érintő foglalkozási stressz és veszélyhelyzet lélektani aspektusa. Témavezető: Prof. Dr. Bolgár Judit egyetemi tanár, CSc 28. Normasértő cselekmények (fegyelemsértés, szabálysértés, bűncselekmény, korrupció) szociológiai vizsgálata a védelmi szervezetek állománya körében. Témavezető: Dr. Kanyó Mária egyetemi docens, PhD 29. A közszolgálati humánerőforrás gazdálkodás megújításának, teljesítményelvűségének alapelvei, a kompetencia alapú teljesítményértékelés. Témavezető: Dr. Hegedűs Henrik PhD 30. A válságreagáló műveletek vezetési vonatkozásai Témavezető: Dr. Újházi László egyetemi adjunktus, PhD 7

9 31. A katonai vezetés aktuális kérdései Témavezető: Dr. Újházi László egyetemi adjunktus, PhD 32. Társadalmi válságok és fegyveres konfliktusok hatása a kisebbségek helyzetére Témavezető: Dr. Szilvágyi Tibor PhD 33. Az emberi tényező, mint erőforrás-kockázat a közszolgálati - fegyveres és rendvédelmirendszerekben, folyamatokban Témavezető: Dr. habil. Krizbai János CSc 34. A közszolgálati életpályák átjárhatósága- a karrier útja, katonai és a civil (közszolgálati) kompetenciák összehasonlító elemzése. Témavezető: Dr. habil. Krizbai János CSc 35. Az önkéntes haderő vezetői, tiszti pálya követelményei a huszonegyedik században Témavezető: Dr. habil. Krizbai János CSc 03. A hadtudomány általános elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 1.A hadtudomány fejlődésének lehetséges irányai, a hadügy és a politika viszonya a demokratikus társadalmakban. Témavezetők: Prof. Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc Dr. Fregán Beatrix PhD 2. A hadászat, hadművelet és harcászat elmélete és gyakorlata napjaink háborús- és nem háborús katonai műveleteiben. Témavezető: Prof. Dr. Szternák György egyetemi tanár, CSc 3. A háború és a fegyveres küzdelem megjelenése a hadtudományban és napjaink katonai konfliktusaiban. Témavezető: Dr. Németh József Lajos egyetemi docens, PhD 4. Az ENSZ, EBESZ és EU vezette válságkezelő műveletek elmélete és gyakorlata. Témavezető: Prof. Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 5. A civil-katonai együttműködés (CIMIC) és a humanitárius szervezetek helye, szerepe a katonai műveletekben. Témavezetők: Prof. Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc 6. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem elmélete és gyakorlata. Az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus. Témavezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 7. Napjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba alezredes, egyetemi docens, CSc 8

10 8. A többnemzeti, összhaderőnemi műveletek elméletének és gyakorlatának haditengerészeti jellemzői. Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens, PhD 9. A 21. század műveleti környezete, a humán környezet és a katonai erő kapcsolata műveletek során. Témavezető: Dr. Boldizsár Gábor egyetemi docens, PhD 10. Az államépítés katonai feladatai, alapvetően a közigazgatási, gazdasági és biztonsági dimenziókban. Témavezető: Dr. Boldizsár Gábor egyetemi docens, PhD 11. A biztonsági és katonai kihívások, kockázatok és fenyegetések a 21 században. Témavezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 12. A nemzeti és nemzetközi válságkezelés elmélete. Témavezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 13. A Hadtudomány tudományelméleti kérdéseinek változása a 20. század második felétől. Témavezető: Dr. habil. Gőcze István egyetemi docens, PhD 04. Védelmi igazgatás elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Hornyacsek Julia egyetemi docens, PhD 1. Nukleáris létesítmények elleni terrorcselekmények hatásainak felszámolására irányuló katasztrófavédelmi feladatok kutatása. Témavezető: Prof. Dr. Solymosi József egyetemi tanár, DSc 2. A NATO és EU követelmények megjelenése a honvédelmi tevékenységben, kihatásának elemzése az egész magyar társadalmat illetően. A szakmai követelményrendszer megalkotása a szervezetek technikai fejlesztéséhez. Témavezető: Dr. Hülvely Lajos egyetemi docens, PhD 3. Megyei és helyi Védelmi Bizottságok feladatai veszélyhelyzet esetén és a végrehajtás eszközrendszere. Témavezető: Dr. Nagy Lajos PhD 4. A honvédelem hazai rendszere. A védelmi igazgatás helye és szerepe a honvédelem rendszerében. Témavezető: Dr. habil. Lakatos László egyetemi docens, PhD 5. A védelmi igazgatás újszerű értelmezése, hazánk védelmi feladataival való kapcsolatának, összefüggéseinek vizsgálata Témavezető: Dr. Tóth Rudolf egyetemi docens, PhD 6. A hazai védelmi szervek, szervezetek feladatrendszerének, tevékenységi körének kutatása, a védelmi igazgatással való összefüggéseik vizsgálata Témavezető: Dr. Hornyacsek Julia egyetemi docens, PhD 9

11 10 7. Társadalmi szervezetek és védelmi igazgatás Témavezető: Dr. Újházi László egyetemi adjunktus, PhD 8. NGOs and Defence Management Témavezető: Dr. Újházi László őrnagy, egyetemi adjunktus, PhD 9. A védelmi szakemberek pszichés terhei katasztrófák során, a káros következmények elleni védelem lehetséges formái, módszerei. Témavezető: Dr. Hornyacsek Julia egyetemi docens, PhD 05. Hadművészet elmélete kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 1. Az önkéntesség és hadkötelezettség a magyar történelemben. Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 2. A XIX. század európai és magyar hadügye. Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 3. Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal. Témavezető: Dr. Négyesi Lajos egyetemi adjunktus, PhD 4. A magyar királyi Honvéd Légierő története. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 5. A magyar katonai felsőoktatás múltja, jelene és jövője. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, akadémikus 6. A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 7. A Magyar Honvédség harceljárása, szervezési és technikai változásai a XX. században. Témavezető: Dr. Horváth Csaba egyetemi docens, CSc 8. A magyar hadsereg haderőinek és fegyvernemeinek, illetve alakulatainak története a XIX. - XX. században. Témavezető: Prof. Dr. Csikány Tamás egyetemi tanár, DSc 9. A szárazföldi csapatok fejlődésének irányai és tartalma a XXI. században. Témavezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 10. A nemzetközi szervezetek által vezetett műveletek kiemelten ezek műszaki támogatásának tapasztalatai. Témavezető: Prof. Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc

12 A légierő csapatok (légvédelmi rakéta-, repülő-, és légtérellenőrző csapatok) harcászatának (alkalmazásának) fő kérdései a háborús- és a nem háborús katonai műveletek során. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 12. A légierő vezetésének és irányításának fő kérdései, részvétele az összhaderőnemi műveletekben és tűztámogatásban. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán alezredes, egyetemi docens, PhD 13. A légierő alkalmazásának lehetőségei válságreagáló műveletekben és aszimmetrikus hadviselés viszonyai között. A magyar légierő csapatainak részvétele nemzetközi missziókban. Témavezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán egyetemi docens, PhD 14. A háborús és az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki támogatása. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 16. A csapatok megóvásának (Force protection) műszaki támogatási feladatai. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 17. A NATO műveletekben felajánlható műszaki alegységek és eszközök vizsgálata a várható műszaki támogatási feladatok függvényében. Témavezető: Dr. habil. Horváth Tibor egyetemi docens, PhD 18. Az V. cikkelyen kívüli katonai műveletek műszaki zárási feladatai, a zárak alkalmazásának korszerű elvei, módszerei. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, PhD 19. Az ABV környezetben folyó katonai műveletek lehetőségei a túlélés biztosítása mellett. Lehetséges ABV katasztrófák hatása a polgári lakosságra és a túlélés feltételeinek biztosítását elősegítő feladatok rendszerezése. Témavezető: Dr. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 20. Az ABV-védelmi biztosítás, támogatás elmélete és gyakorlata. A mentesítésben bekövetkezett technológiai változás hatása a csapatok tevékenységére különös tekintettel az új normák megállapítására. Témavezető: Dr. Berek Tamás egyetemi docens, PhD 21. Az ABV felderítés és mentesítés aktuális kérdései, a technikai eszközrendszer fejlesztésének lehetőségei. Témavezető: Dr. Földi László egyetemi docens, PhD 22. A válságkezelés és a béketámogató műveletek tűztámogatásának, kiemelten a tüzérségi tűztámogatás elvei, lehetőségei. Témavezető: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD 23. Korszerű automatizált harc- és tűzvezetési rendszerek alkalmazása és fejlesztésének lehetőségei a NATO, továbbá a világ fejlett haderőiben. Témavezető: Dr. Felházi Sándor egyetemi docens, PhD

13 Regionális körzetek védelemföldrajza. Témavezető: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc 25. Válságkörzetek biztonságföldrajza. Témavezető: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára egyetemi tanár, CSc 26. A katonaföldrajz térinformatikai alapjai, a katonaföldrajzi értékelések. Témavezető: Dr. habil. Gőcze István egyetemi docens, PhD 27. A Hadtudomány tudományelméleti kérdéseinek változása a 20. század második felétől. Témavezető: Dr. habil. Gőcze István egyetemi docens, PhD 28. A ruházat és a hőmérsékleti stressz szerepe a Magyar Királyi Honvédség katonái között a II. világháborúban. Témavezető: Dr. Révai Tamás, PhD 29. Műszaki mentés. Témavezetők: Prof. Dr. Padányi József egyetemi tanár, DSc Dr. Kuti Rajmund, PhD 06. Védelmi logisztika és védelemgazdaság kutatási terület Vezető: Prof. Dr. Báthy Sándor egyetemi tanár, CSc 1. A katonai logisztika általános és alkalmazott elmélete. Témavezető: Dr. Horváth Attila egyetemi docens, CSc 2. Haditechnikai eszközök rendszeresítése, rendszerben tartása, rendszerből való kivonása. Témavezető: Prof. Dr. Kende György egyetemi tanár, DSc 3. Technikai támogatás elmélete és gyakorlata, a haditechnikai eszközök összehasonlítása és adott feladatra történő kiválasztása. Témavezető: Dr. Gyarmati József egyetemi docens, PhD 4. Az ellátási lánc alkalmazásának lehetőségei a katonai és civil környezetben, a megújuló energiák logisztikája. Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 5. Űrlogisztika. Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 6. Katonai műveletek egészségügyi biztosítása. Katonai egészségügy sürgősségi betegellátásának elméleti és gyakorlati kérdései békében és műveletekben a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében. Témavezető: Dr. Svéd László, PhD 7. A harci stressz hatása a katonai műveletekben résztvevők harcképességére. Témavezető: Dr. Svéd László, PhD

14 13 8. A védelemgazdasági tervek és folyamatok elemzése. A védelemgazdasági rendszerek összehasonlító, controlling-szemléletű elemzése. Témavezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 9. A gazdasági biztonság és a védelmi potenciál összefüggései. Témavezető: Dr. Király László, CSc 10. A katonai alkalmazhatóságú eszközrendszerek teljes életciklusra vonatkoztatott költséghatékonyságának vizsgálata. Témavezető: Dr. Jászay Béla egyetemi docens, PhD 11. Nem konvencionális módszerek a stresszhelyzet csökkentésére és az állóképesség fokozására hadszíntéren és békeidőszakban. Témavezető: Dr. Hegyi Gabriella, PhD 07. Nemzetbiztonság és rendvédelem kutatási terület Vezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 1. A kihívások, kockázatok és fenyegetések nemzetbiztonsági kérdései a 21 században. Témavezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 2. A nemzeti és nemzetközi válságkezelés elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Resperger István egyetemi docens, PhD 3. Állam- és biztonság földrajz nemzetbiztonsági kérdései. Témavezető: Dr. Kobolka István PhD 4. Korszerű hírszerzőelemző-értékelő módszerek rendszere. Témavezető: Dr. Vida Csaba PhD 5. A hírszerző elemző-értékelő munka fejlesztése. Témavezető: Dr. Vida Csaba PhD 6. Szlovákia helye és szerepe a közép-európai biztonsági rendszerben elemző-értékelő megközelítés alapján. Témavezető: Dr. Vida Csaba PhD 7. A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elmélete és gyakorlata. Témavezetők: Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD Dr. Vida Csaba PhD 8. Katonadiplomácia elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bagi József PhD 9. FÁK országok katonapolitikája és hadseregeinek reformja. Témavezető: Dr. Bagi József PhD

15 A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés elmélete és gyakorlata (katonai hírszerzés, elhárítás). Témavezető: Dr. Bagi József PhD 11. Kábítószer bűnözés elleni küzdelem. Témavezető: Dr. Bebesi Zoltán, PhD 12. Narkóterrorzimus. Témavezető: Dr. Bebesi Zoltán, PhD 13. Szervezetbűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Bebesi Zoltán, PhD 14. A magyar nemzetbiztonsági intézményrendszer stratégiai szintű vizsgálata: a szolgálatok működési feltételeiben, feladataiban, szervezésében, eszközrendszerében, tevékenységében, vezetésében, irányításában, felügyeletében, ellenőrzésében és együttműködésében bekövetkezett változások elemzése és értékelése, az elődszervezetek története. Témavezetők: Dr. Boda József egyetemi docens, PhD Dr. Héjja István egyetemi docens, CSc 15. A nemzetbiztonsági szemléletű elemzés-értékelés elméleti kérdései és gyakorlati módszertana. Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD 16. A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepvállalása és együttműködése a NATO és az EU előtt álló kihívások kezelésében. A Szövetség és az Unió felderítő-információs rendszere. Témavezető: Dr. Tömösváry Zsigmond c. egyetemi docens, PhD 17. A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés elvei és szektor-specifikus (katonai/ polgári hírszerzés, elhárítás, alkotmányvédelem) sajátosságai. Témavezető: Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD 18. Válságkörzetek elemzése Magyarország nemzetbiztonsága tükrében. Témavezetők: Dr. Héjja István egyetemi docens, CSc 19. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai a nemzetközi válságkezelésben és a békeműveletek támogatásában. Témavezetők: Dr. Boda József egyetemi docens, PhD Dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi docens, PhD 20. A titkos információgyűjtés és adatszerzés technikai biztosítása a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek számára. Témavezető: Dr. Boda József egyetemi docens, PhD 21. Rendészeti elvek és eljárások, rendészeti szervezetek és intézmények, felkészítés az Európai Unióban. Témavezető: Prof. Dr. Fórizs Sándor egyetemi tanár, CSc

16 A rendvédelmi szervek gazdálkodása és logisztikai ellátása, a rendvédelmi technika és alkalmazási elmélete. Témavezető: Dr. Zsigovits László c. egyetemi docens, PhD 23. Államhatár és a rendészeti szervek története. Települések, régiók kriminálföldrajza. Témavezető: Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD 24. Schengeni integráció és a határon átnyúló rendészeti együttműködés. Témavezető: Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD 25. A migráció, a menekültügy és a határrendészet kapcsolódása az Európai Unióban, szerepe a schengeni határellenőrzési rendszerben. Témavezető: Dr. Gubicza József c. egyetemi docens, PhD 26. A rendvédelmi szervek felkészítési rendszere. Témavezető: Dr. Gubicza József c. egyetemi docens, PhD 27. Az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának megvalósulása és összefüggése a schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzéssel. Témavezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 28. Az Integrált Határigazgatás elmélete és gyakorlata. Az uniós határigazgatás és oktatásmódszertan terén kialakított gyakorlatok és nemzeti adaptálásuk lehetőségei. Témavezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 29. A rendvédelmi szervek fejlődésének történelmi összefüggései. A magyar állam rendvédelmi testületei, csapaterős tevékenységei a magyar rendvédelem történetében. Témavezető: Dr. Parádi József CSc 30. A rendvédelmi szervezetek vezetési rendszere, a vezetési funkciók megvalósulásának tapasztalatai a gyakorlatban. Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD 31. A korszerű vezetéstechnikai rendszerek alkalmazási lehetőségei a rendvédelmi szervezeteknél. Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD 32. Rendvédelmi informatika, számítógépi döntéstámogatás, a felhő (cloud) alkalmazási lehetőségei. Témavezető: Dr. Zsigovits László c. egyetemi docens, PhD 33. Térinformatika a rendvédelemben. Mapinfo térinformatikai szoftver alkalmazása a bűnügyi elemzésben. Témavezető: Dr. Zsigovits László c. egyetemi docens, PhD 34. Az államhatárhoz kapcsolódó szervezett bűnözés megjelenési formái, jellemzői, sajátosságai. Témavezető: Dr. Gaál Gyula PhD

17 A nemzetközi bűnügyi együttműködés rendszere, különös tekintettel a schengeni integrációra. Témavezető: Dr. Gaál Gyula PhD 36. A migráció rendvédelmi kezelésének elméleti és gyakorlati fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, PhD 37. A katonai és rendvédelmi felelősség társadalomtudományi összefüggései. Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, PhD 38. Az azonosítás és az azonosíthatóság kérdése a kriminalisztikában. Témavezető: Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet egyetemi tanár, PhD 39. A rendészeti tevékenység megjelenítése és kezelése a médiában. Témavezető: Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi docens, CSc 40. A társadalmi sokszínűség kezelése Policing diversity Témavezető: Dr. habil. Bodonyi Ilona főiskolai docens, PhD 41. A közösségi rendészet (community policing) eszmerendszere és gyakorlati működése. Témavezető: Dr. Christián László egyetemi docens, PhD 42. A rendőri hatalomgyakorlás természete. Témavezető: Dr. Fogarasi Mihály főiskolai docens, PhD 43. A rendészet büntető eljárásjogi fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, PhD 44. A nemzetbiztonsági szolgálatok és egyéb titkos információgyűjtést végző szervek sajátos tevékenységei Témavezető: Dr. Héjja István egyetemi docens, CSc 45. Bevetési rendszerek, rendvédelmi erők alkalmazása. Témavezető: Dr. habil. Kovács Gábor egyetemi docens, PhD 46. Nők a magyar rendvédelemben. Témavezető: Dr. habil. Kozáry Andrea főiskolai tanár, CSc 47. A rendészeti szervek foglalkoztatási viszonyai és humánerőforrás gazdálkodása. Trendek, modellek nemzetközi összehasonlításban. Témavezető: Linder Viktória egyetemi docens, PhD 48. A rendőri szakzsargon és tolvajnyelv szerepe a bűnüldöző munkában. Témavezető: Mátételkiné Dr. habil. Holló Magdolna főiskolai tanár, PhD 49. A kommunikáció rendészetben játszott szerepe. Témavezető: Dr. Molnár Katalin főiskolai docens, PhD

18 Radikalizáció, terrorizmus, büntetés-végrehajtás (politikai és vallási radikalizáció a börtönökben). Témavezető: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter egyetemi tanár, PhD 51. A reszocializáció jelentősége a büntetés-végrehajtásban. Témavezető: Prof. Dr. Ruzsonyi Péter egyetemi tanár, PhD 52. Bel- és igazságügyi együttműködés (schengeni integráció) elmélete és gyakorlata. Témavezető: Prof. Dr. Sallai János egyetemi tanár, PhD 53. Etikai kódexek Európa rendőrségeinek életében. Témavezető: Dr. habil. Valcsicsák Imre főiskolai tanár, CSc 54. Biztonsági kihívások, rendészeti modellek, szervezetek és tevékenységek. Témavezető: Dr. habil. Varga János főiskolai tanár, PhD 08. A védelmi informatika és kommunikáció elmélete kutatási terület Vezető: Dr. Fekete Károly egyetemi docens, PhD 1. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök. Témavezető: Prof. Dr. Munk Sándor egyetemi tanár, DSc 2. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra elektronikus információs rendszereinek védelme (területek, feladatok, módszerek és alkalmazások). Témavezető: Dr. Muha Lajos főiskolai tanár, PhD 3. A digitális tábori hírrendszerekre történő áttérés hatása a tábori híradás megszervezésére, a híradás szervezeti és tevékenység rendjére. Témavezető: Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 4. Információs műveletek elmélete. Témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt egyetemi tanár, PhD 5. Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei. Témavezető: Dr. Ványa László egyetemi docens, PhD 6. Összadatforrású felderítés. Témavezető: Prof. Dr. Kovács László egyetemi tanár, PhD 7. Hadszíntér digitalizáció és vezeték nélküli információs rendszerek. Témavezető: Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, PhD 8. A Hálózat Nyújtotta Képesség, hang, adat és kép integráció megvalósításának lehetőségei az MH kommunikációs rendszerében. Témavezető: Dr. Fekete Károly egyetemi docens, PhD

19 18 9. Közigazgatási, rendőrségi és katasztrófavédelmi informatikai rendszerek hazai és külföldi tapasztalatai. Témavezető: Dr. habil. Négyesi Imre egyetemi docens, PhD 10. A személyes adatok védelmének megszervezése a védelmi szférában. Témavezető: Dr. Kerti András egyetemi adjunktus, PhD 11. A védelmi szféra információs rendszereinek védelme. Témavezető: Dr. Kerti András egyetemi adjunktus, PhD

20 19 A Katonai Műszaki Doktori Iskola /HM/ kutatási témái a 2014/2015-ös tanévben 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület Területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor, CSc, egyetemi tanár 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas táborok berendezésének infrastrukturális kérdései. Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor, PhD 2. A katonai objektumok és létesítmények elhelyezésének, tervezésének, kivitelezésének és gazdaságos üzemeltetésének kérdései, beleértve az energiaracionalizálást, a megújuló energiák felhasználását, valamint a missziós feladatok elhelyezési kérdéseit is. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 3. A kritikus infrastruktúra védelem nemzeti és európai programjának elemzése, értékelése, a létfontosságú rendszerek védelmi képessége növelésének eszközrendszere. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 4. Védett (erődítési) létesítmények tervezésének, építésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati kérdései- különös tekintettel a NATO tervezési alapelvekre és követelményekre- valamint az állami-katonai alkalmazásból kivont létesítmények további hasznosításának lehetőségei. Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, PhD 5. A csapatok megóvásának (Force Protection - FP) műszaki támogatási feladatai. Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor, PhD 6. A katonai táborok fizikai védelmével összefüggő műszaki támogatási feladatok Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor, PhD 7. Az ipari biztonság aspektusai. Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor, PhD 8. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai az ország védelmi képességének fejlesztése és a katasztrófavédelmi feladatok követelményeinek figyelembevételével. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor, CSc

21 20 9. A kritikus infrastruktúrák katasztrófák hatásaival szembeni érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetséges formái, módszerei, a gyakorlati megvalósítás elvei és követelményrendszere. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf, PhD 10. A robbantásos merényletek elleni védekezés lehetőségeinek vizsgálata és elemzése, az alkalmazható módszerek és technikai eszközök korszerűsítésének irányai, területei. Témavezető: Dr. Kovács Zoltán, PhD 02 Haditechnika és robotika kutatási terület Területvezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc 1. A haditechnika üzemfenntartása (infrastruktúrája), műszaki, gazdasági, szervezeti és vezetési rendszereinek vizsgálata, elemzése és értékelése Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc 2. Minőségügy-katonai minőségügy, szabványosítás Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly, DSc 3. A műszaki technikai eszközök és harcanyagok korszerűsítésének lehetséges irányai a NATO követelmények figyelembevételével Témavezető: Prof. Dr. Szabó Sándor, CSc 4. A Magyar Honvédségben rendszeresített átkelő-, hídépítő gépek és eszközök alkalmazásának lehetőségei különleges viszonyok között Témavezető: Dr. habil. Kovács Tibor, PhD 5. A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata Theory and Practice of Research and Development (R&D) in Military Technology, Hungary and NATO. Témavezető: Prof. Dr. Kende György, DSc 6. Számítógéppel támogatott modellezés, tervezés, gyártás és felújítási technológiák, eljárások alkalmazása a haditechnikai fejlesztésekben, javítási technológiák kidolgozásában. Témavezető: Dr. Sipos Jenő, PhD 7. Az MH repülőcsapatai bázisszintű repülőműszaki biztosításának lehetőségei Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula, CSc 8. Az MH katonai helikopterei alkalmazásának műszaki és üzembentartási kérdései Témavezető: Prof. Dr. Óvári Gyula, CSc 9. Haditechnikai eszközök fejlődése, harcászati-műszaki elemzése és értékelése Témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc

22 Pilóta nélküli légi járművek tervezése és azok műveleti területi alkalmazása Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 11. Haditechnikai eszközök összehasonlító elemzése Témavezető: Dr. Gyarmati József mk.alez., PhD 12. A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén Studying chess and its information technology background to find analogies and application possibilities regarding battlefield operations, armaments development, decision making, military training and education Témavezető: Prof. Dr. Kende György, DSc. 13. Military Robotics and Modern Control Engineering Témavezető: Prof. Dr. Szabolcsi Róbert, PhD 14. Korszerű szenzorok illetve az azok által szolgáltatott információk feldolgozása, valamint ezek haditechnikai alkalmazási lehetősége Témavezető: Dr. Gyulai Gábor, PhD 15. Bolyai János hadmérnök korszakalkotó életműve és hatása a műszaki és más tudományokra Témavezető: Dr. Ács Tibor, DSc 16. Repülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei Témavezető: Dr. Szilvássy László mk.alez., PhD 17. A hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés története és működésének összefüggései Témavezető: Dr. Hajdú Ferenc mk.alez., PhD 18. A légideszantcsapatok haditechnikai eszközei Témavezető: Dr. Hegedűs Ernő mk.őrgy., PhD 19. A Magyar Honvédség repülőeszközei üzembentartási rendszerének korszerűsítési lehetőségei Témavezető: Dr. Kavas László mk.alez., PhD

23 03. Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció kutatási terület Területvezető: Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, PhD, egyetemi tanár Együtt települt "VHF,"L" ("S") és "X" hullámtartományú radarokból álló, hálózatcentrikus légtérellenőrző radar rendszer rendszer-elemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric (NC) aspects and requirements of the Collocated Multi-Band Radar System (CMBRS) Composed of "VHF,"L" ("S") and "X" Band Radars Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 2. Nagyteljesítményű iker VHF radar rendszer hálózat-központú rendszerelemeinek, elvárható képességeinek és rendszerparamétereinek meghatározása Network Centric aspects and requirements of twin VHF Radar System Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 3. "In Situ" radar performancia vizsgálatok Performance mesaurements of radar "In Situ" Témavezető: Dr. Balajti István, CSc 4. Korszerű technológiai eljárások a Magyar Honvédség stacioner hálózataiban Témavezető: Dr. Fekete Károly mk.alez., PhD 5. A műholdas távközlésben alkalmazott VSAT alapú adatátvitel vételi lehetőségeinek vizsgálata Témavezető: Dr. Fekete Károly mk.alez., PhD 6. Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme Témavezető: Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, PhD 7. Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások Témavezető: Dr. Haig Zsolt mk. ezredes, PhD 8. Kiberhadviselés módszerei és eszközrendszere Témavezető: Dr. Kovács László mk. ezredes, PhD 9. Pilóta nélküli repülőgépek sárkány-, hajtómű-, fedélzeti elektronika-, hasznos teher- és földi irányító rendszereinek kutatása Research of Unmanned Aerial Vehicles: airframe, propulsion, avionics, payload, ground control station

24 23 Témavezető: Dr. Makkay Imre, CSc 10. Az informatikai rendszerek védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos mk. alez. PhD 11. A kritikus információs infrastruktúrák védelme Témavezető: Dr. Muha Lajos mk. alez.,, PhD 12. A Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra tevékenységét támogató informatikai rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 13. Új generációs Internet-technológiákhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó védelmi (katonai) feladatok Témavezető: Dr. Munk Sándor, DSc 14. Informatikai rendszerek a védelmi igazgatásban, valamint a rendőrségi, katasztrófavédelmi szervezetekben Témavezető: Dr. Négyesi Imre mk. alez., PhD 15. A Magyar Honvédség tábori tevékenységét támogató informatikai képességek, rendszerek, alkalmazások és eszközök technikai kérdései Témavezető: Dr. Négyesi Imre mk. alez., PhD 16. Korszerű rádiófrekvenciás eszközök, rendszerek, valamint eljárások katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András okl.mk. szds., PhD 17. Mikrovezérlők és programvezérelt áramkörök katonai és veszélyhelyzeti alkalmazása Témavezető: Dr. Németh András okl.mk. szds., PhD 18. Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai felsőoktatásban Use of e-learning and distance learning in military higher education Témavezető: Dr. Seres György DSc 19. A katonai rendszerek modellezése Modelling of military systems Témavezető: Dr. Seres György DSc

25 20. Felderítő és elektronikai hadviselési eszközök, eljárások korszerűsítése szoftverrádió technológiával 24 Témavezető: Dr. Ványa László mk. ezredes, PhD 21. Szárazföldi, vízi és légi robottechnikai eszközök alkalmazása a hadseregben, a határőrizetben, és a katasztrófavédelemben Témavezető: Dr. Ványa László mk. ezredes, PhD 22. A nagy számítási és tárolási igényű katonai, katasztrófavédelmi, közigazgatási és rendvédelmi feladatok megoldási lehetőségeinek vizsgálata fürtözött vagy elosztott számítási célú informatikai rendszeren. Gridek, clusterek, szuperszámítógépek. Témavezető: Tibenszkyné dr. Fórika Krisztina szds. PhD 04. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem kutatási terület Területvezető: Dr. Földi László okl. mk. alez., PhD, egyetemi docens 1. Az ivóvíz- és élelmiszer-gazdálkodás környezetbiztonsági kockázatai Témavezető: Dr. Berek Tamás okl. mk. őrgy. PhD 2. A Magyar Alumínium Termelő Kereskedelmi Zrt. vörösiszap tárolójának gátszakadása kapcsán jelentkezett katasztrófavédelmi feladatok kutatása, különös tekintettel a mentésre, kitelepítésre, mentesítésre és a helyreállításra. Témavezető: Dr. habil. Bleszity János, CSc 3. A tűzoltás, mentési beavatkozások taktikáinak, eljárásainak, alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár, PhD 4. A tűzoltói beavatkozások biztonságának növelése, eszközrendszerének kutatása. Témavezető: Dr. habil. Cziva Oszkár, PhD 5. Természeti és mesterséges katasztrófák, súlyos balesetek következményeinek leküzdése, a Magyar Honvédség közreműködése. Témavezető: Dr. Földi László okl. mk. alez., PhD 6. A környezetbiztonság kihívásai, hatásai a katonai erőre. Témavezető: Dr. Földi László okl. mk. alez., PhD 7. Az ABV felderítés detektáló-, és azonosító eszközeinek kutatása, fejlesztése. Témavezető: Dr. Gyulai Gábor PhD

26 8. Katasztrófavédelmi kárfelszámolási módszerek és eljárások kutatása. 25 Témavezető: Prof. em. Halász László DSc Dr. Kuti Rajmund PhD 9. A lakosság- és az anyagi javak védelmének elméleti és gyakorlati kérdései napjaink új kihívásainak tükrében, valamint a lakosságfelkészítés korszerű elvei, módszerei Témavezető: Dr. Hornyacsek Júlia őrgy. PhD 10. A katonai tevékenységgel és műveletekkel összefüggő környezet- és természetvédelmi feladatok, valamint a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdései Témavezető: Dr. Hornyacsek Júlia őrgy. PhD 11. Új módszerek a személy azonosítására és a halál időpontjának megállapítására kriminális cselekmények és tömeges katasztrófák esetén Témavezető: Dr. habil. Huszár András, PhD 12. Veszélyes tevékenységek biztonságos üzemeltetésére szolgáló megelőzési-, felkészülési és baleset-elhárítási eljárás, eszközrendszer és módszertan kutatása és fejlesztése Témavezető: Dr. Kátai-Urbán Lajos tűzoltó alezredes, PhD 13. A magyar tűzoltóság szervezeti, irányítási rendszerének, technikai eszközrendszerének fejlesztési lehetőségei. Témavezető: Dr. Komjáthy László, PhD 14. A magyar tűzoltóság szervezeti, irányítási rendszerének, technikai eszközrendszerének fejlesztési irányai, a határ menti együttműködés lehetőségei a tűzvédelemben. Témavezető: Dr. Komjáthy László, PhD 15. A katasztrófavédelmi műveletirányítási rendszer fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Kuti Rajmund, PhD 16. A Magyar Honvédség helye és szerepe a katasztrófavédelemben. A védelmi igazgatás, a katasztrófavédelem és a katonai katasztrófavédelmi feladatok összefüggései. Témavezető: Dr. habil Lakatos László, PhD 17. Nemzetközi kutatás-mentés katasztrófavédelmi vonatkozásai. Témavezető: Dr. Muhoray Árpád, PhD 18. Az önkormányzati ár-, és belvíz elleni védekezés feladatai korszerűsítésének lehetőségei.

27 26 Témavezető: Dr. Muhoray Árpád, PhD 19. A tűzvédelmi törvény hatása a magyar tűzoltóság technikai eszköz fejlesztésére Témavezető: Dr. Nagy Lajos, PhD 20. Létfontosságú rendszerek és létesítmények vizsgálati módszertanának kutatásafejlesztése Témavezető: Prof. em. Solymosi József, DSc., Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes, PhD 21. A környezetbiztonságot veszélyeztető kémiai és biológiai kockázatok azonosítására és kezelésére alkalmas módszerek fejlesztése Témavezető: Szoboszlay Sándor, PhD 22. A katasztrófák elleni védekezés komplex logisztikai támogatási rendszerének kutatása, a megvalósítás lehetséges formáinak, módszereinek, követelményrendszerének elemzése, a végrehajtás elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf, PhD 23. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsága. Témavezető: Dr. Vass Gyula tű. ezredes, PhD 24. Katasztrófavédelmi tevékenységek és eszközök hatékonyságának kutatása és fejlesztése Témavezető: Dr. Restás Ágoston, PhD 05. Katonai logisztika és védelemgazdaság kutatási terület Területvezető: Dr. habil. Horváth Attila alez., CSc egyetemi docens 1. A közlekedési hálózat fejlesztésének és fenntartásának védelmi követelményei Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alez., CSc 2. A közlekedési kritikus infrastruktúrák értelmezése és védelme Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alez., CSc 3. Magyarország védelemgazdasági stratégiájának időszerű változásainak kutatása Témavezető: Dr. Nógrádi György, CSc 4. Katonai logisztikai folyamatok hatékonysági vizsgálata Témavezető: Dr. Réger Béla, CSc 5. A gazdasági biztonság összetevőinek megjelenése a különböző szintű stratégiákban

28 27 Témavezető: Dr. Király László, CSc 6. Hadszíntér előkészítéstől a kritikus infrastruktúra védelemig Témavezető: Dr. Király László CSc 7. Az ellátási láncok biztonsága Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alez., CSc 8. A polgári és katonai ellátási láncok biztonsági összehasonlítása Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alez., CSc 9. Megújuló energiák logisztikája, ellátási láncának kialakítása és alkalmazása lehetőségei katonai / civil környezetben. Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 10. Űrlogisztika a XXI. század kihívása az emberiség nagy lehetősége, a Világűr kapuja kinyílt a logisztikatudomány előtt Témavezető: Dr. Estók Sándor, PhD 06. Biztonságtechnika kutatási terület Területvezető: Dr. Berek Tamás okl. mk. alez., PhD, egyetemi docens 1. Nem halálos fegyverek alkalmazásának elmélete és gyakorlati kérdései. Témavezető: Dr. Bartha Tibor, PhD 2. Épületbelsők tűzvédelmi jellemzőinek laboratóriumi vizsgálati eredményei, és a gyakorlati hasznosítás összefüggései. Témavezető: Dr. Beda László, PhD 3. Matematikai tűzmodellek alkalmazhatósága a megtörtént tüzek elemzésében. Témavezető: Dr. Beda László, PhD 4. A mérnöki szemléletű tűzkockázat elemzés magyarországi bevezetésének aspektusai. Témavezető: Dr. Beda László, PhD 5. A személy- és vagyonbiztonság területei, módszerei, végrehajtásának rendje. Témavezető: Prof. dr. Berek Lajos, CSc 6. Az objektumvédelem elmélete és gyakorlata. Témavezető: Dr. Berek Tamás okl.mk.alez., PhD

29 7. Katonai repülésben alkalmazott üzembentartási rendszerek, kiszolgálási elveinek vizsgálata és ezek hatása a repülésbiztonságra 28 Témavezető: Dr Békési Bertold PhD 8. A helikopterek stabilitása és kormányozhatóságának repülésbiztonsági összefüggései. Témavezető: Dr. Békési László PhD 9. A helikopterek repülési üzemmódjai és ezek hatása a repülésbiztonságra. Témavezető: Dr. Békési László PhD 10. A repülésbiztonság meteorológiai aspektusai korszerű eljárások kidolgozása és alkalmazása a katonai repülés meteorológiai támogatásához Témavezető: Dr. Bottyán Zsolt PhD 11. Biztonságtechnika általános tudományos alapjai, a biztonságtechnika területei. Témavezető: Dr. Kiss Sándor, PhD 12. Koalíciós katonai (katonai/polgári) repülési feladatok során megoldandó repülésbiztonsági, biztonságtechnikai kérdések tudományos feldolgozása. Témavezető: Prof. dr. Óvári Gyula, CSc 13. A pilóta nélküli légijármű rendszerek (UAS) alkalmazásának biztonsági aspektusai Témavezető: Dr. Palik Mátyás PhD 14. A légiforgalmi szolgáltatás (Air Traffic Management - ATM) rendszerében megvalósuló folyamatok tudományos feldolgozása Témavezető: Dr. Palik Mátyás PhD 15. Katasztrófák pusztító hatásai, az általuk sújtott (veszélyeztetett) területeken a mentés, a helyreállítás és az újjáépítés komplexitásának, a végrehajtás követelményrendszerének, gyakorlati megvalósításának vizsgálata és elemzése. Témavezető: Dr. Tóth Rudolf, PhD 07. Védelmi igazgatás kutatási terület Területvezető: Dr. habil. Grósz Zoltán egyetemi docens, PhD 1. A védelmi igazgatás feladatrendszerének, tevékenységi körének és működési mechanizmusainak elhelyezése a közszolgálati feladatrendszerben Témavezető: Dr. habil. Horváth László, PhD

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Szabó Sándor egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET

1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAKIÍRÁSA A 2015/16-OS ÉVRE (HM)=megjelölt témák lefedik a Honvédelmi Minisztérium által preferált témákat 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Kutatás terület vezető:

Részletesebben

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc

01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete kutatási terület területvezető: Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, CSc Fsz. Értekezés címe Témavezető 1. Nagy tömegek befogadására, elhelyezésére alkalmas

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2013 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS. PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2015 1 PÓTFELVÉTELI FELHÍVÁS PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet PhD képzésre és egyéni

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2016. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK

SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KUTATÁSI STÚDIUM TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT: Kódszám A tantárgyak megnevezése Tantárgyfelelős neve HHDID1000 BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET VEZETŐ: Prof. Dr. Szenes

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL TANÉV A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS TANTÁRGYTÍPUSAI KREDITEKKEL 2016-2017. TANÉV A KÉPZÉS TANTÁRGYAI KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (KV) ÉS SZABADON

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt

Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ. Hadtudományi Doktori Iskola és a. DOSZ Hadtudományi Osztálya. tisztelettel meghívja Önt Hadtudományi Doktori Iskola DOSZ Hadtudományi Osztály MEGHÍVÓ A Hadtudományi Doktori Iskola és a DOSZ Hadtudományi Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Hadtudomány és a 21. század című doktorandusz konferenciára.

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI (2013/2014) III. évfolyam. Kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében III. évfolyam 1. Bán Attila II/EK A műszaki-technikai fejlődés kihatása a tüzérség alkalmazására, különös tekintettel a lövegcsövek gyártástechnológiájára Dr. Turcsányi Károly 2. Berki Gábor III/N A számítógép-hálózati

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT DOKTORI TÉMÁI 01. Biztonságelméletek (biztonsági tanulmányok) tudományszak Szakvezető: Dr. Matus János egyetemi

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE

A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TUDOMÁNY RENDSZERTANI ÉRTELMEZÉSE Szerkesztette: Dr. Szilágyi Tivadar ezredes Budapest, 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. A TUDOMÁNYRÓL ÁLTALÁBAN... 3 1. A tudomány fogalma...3

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 BEVEZETÉS Tisztelt Pályázók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANTÁRGYAI ÉS KUTATÓI SZEMINÁRIUMAI TUDOMÁNYSZAKONKÉNT A 2008/2009. TANÉVRE 2 MAGYARÁZAT A Hadtudományi Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjaihoz A tantárgykód

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Időpont: 2012. november 30. 9.00 Helyszín: Egyetemi Központ, Rektori tárgyalóterem (121.) Jelen vannak:

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László)

1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) HHK KÜI Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék Elektronikai Hadviselés Szakcsoport TDK témajavaslatai 1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet 1. Név (titulus) Szakterület Kutatási terület Oktatott tárgyak Dr. habil. Resperger István ezredes 2. Simon László alezredes, katonai elhárítás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet aszimmetrikus

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE:

M E G H Í V Ó. 2013. november 27. A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2013. november 27. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

KMDI HALLGATÓI 2016/2017

KMDI HALLGATÓI 2016/2017 KMDI HALLGATÓI 2016/2017 III. évfolyam Fsz. Név Téma címe Témavezető neve Védés Okl.sz. 1. Ambrusz József Katasztrófák következményeinek felszámolása, valamint a Prof. Dr. Bleszity helyreállítás vezetés-irányítási,

Részletesebben

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc

3. éves hallgatóink. Képzés kezdete: szeptember. Dr. Kobolka István/Dr. Héjja István. Dr. Matus János/Dr. Kaiser Ferenc Nappali ösztöndíjas képzésben lévők 3. éves hallgatóink Képzés kezdete: 2014. szeptember jelentkezés ideje 1. Dávid Ferenc 2. Hegedüs Zsuzsanna 3. Prohászka Petra 4. Szem Géza 5. Tóth László Stratégiaváltások

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet nemzeti közszolgálati egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET Becsülettel, bátorsággal, buzgalommal A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK)

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) 2011-20. ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) Félév Kredit Követelmény Oktatók 1. I. ÉVF. 1. FÉLÉV 2011-20. ŐSZTŐL Biológiai alapismeretek 3 vizsga KTAK103 Galambos József Kémiai

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 1 DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009 ZMNE A kiadványt szerkesztette: Dr. Kállai Attila mk. ırnagy Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése

9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai. Kódszám Tantárgy jellege Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése 9510000 A Hadmérnöki Doktori Iskola tantárgy-, és kutatói szeminárium kódjai Kódszám Tantárgy Tantárgy/kutatói szeminárium megnevezése ZNEBKD00200 KUTATÁSI TERÜLETEN KÍVÜLI TANTÁRGYAK ZNEBKD00101 K Katonai

Részletesebben

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI 2015/2016

A KMDI AKTÍV HALLGATÓI 2015/2016 A KMDI AKTÍV HALLGATÓI 2015/2016 III. évfolyam Fsz. Név Téma címe Témavezető Védés Okl.sz. 1. Balog Károly alezredes III/L 2. Baráth Károly Artur III/L Professzionális és engedélynélküli rádiótávközlés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR A katonai felsőoktatás egyetlen képzés- és tudáscentruma Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Tehetséggondozás a ZMNE n

Tehetséggondozás a ZMNE n Tehetséggondozás a ZMNE n A mentorálás gyökerei az antik korba nyúlnak vissza. A szó maga Homérosz Odüsszeiájának mentorából ered, aki bár a műben egy erőtlen öregember Athéné istenasszony segítségével

Részletesebben

Hadtáp és Pénzügyi Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren 2) Az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar kontingensek logisztikai szakállománya felkészítésének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK

VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK VÉDELMI ELEKTRONIKA, INFORMATIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYSZAK http://www.zmne.hu/kmdi/index.html TUDOMÁNYSZAKVEZETŐ Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens 29-343 haig.zsolt@zmne.hu http://www.zmne.hu/tanszekek/ehc/indul.htm

Részletesebben

2002 óta védett: S.sz Név Téma címe Témavezető Dátum Okl.sz.

2002 óta védett: S.sz Név Téma címe Témavezető Dátum Okl.sz. 2002 óta védett: S.sz Név Téma címe Témavezető Dátum Okl.sz. 1. Pintér István ezds. 2. Lévai Zoltán ezds. 3. Gyulai Gábor alez. 4. Földi László örgy. 5. Lénárt Sándor örgy. IV/N 6. Csutorás Gábor alez.

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ 1 A 2007. ÉVRE KUTATÁSI PROGRAMOK KIEMELT KUTATÁSI

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben