1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László)"

Átírás

1 HHK KÜI Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék Elektronikai Hadviselés Szakcsoport TDK témajavaslatai 1) Számítógép hálózatok támadhatósága és védelme Magyarországon (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) 2) Felderítő és elektronikai hadviselési platformok fejlesztési lehetőségei a Magyar Honvédségben (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) 3) Kritikus információs rendszerek a védelmi szférában (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) 4) Kína és az információs hadviselés (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) 5) Információs műveletek Irakban és Afganisztánban (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) 6) Az amerikai Future Combat System haditechnikai fejlesztései és az ezekből levonható következtetések (témavezető: Prof. Dr. Kovács László) 7) Az elektronikai hadviselés története Magyarországon a kezdetektől, napjainkig (témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt) 8) Az információs műveletek elméletének fejlődése (témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt) 9) Az elektronikai hadviselés kihívásai az MH missziós szerepvállalásaiban (témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt) 10) Egyes haderők információs műveletek doktrínáinak összehasonlító elemzése (témavezető: Prof. Dr. Haig Zsolt) 11) A rádió és rádiótechnikai felderítés története Magyarországon a kezdetektől a rendszerváltásig (témavezető: Dr. Ványa László) 12) Szenzorhálózat programok a világ hadseregeiben (témavezető: Dr. Ványa László) 13) Elektronikai hadviselési feladatok megoldása robotikai eszközökkel (témavezető: Dr. Ványa László) 14) Az EKD 500 RH vevőkészülék oktatását támogató, web alapú multimédiás tananyag fejlesztése (témavezető: Dr. Ványa László) 15) Katonai célú műholdas rendszerek, a hadviselés eszközei és célpontjai (témavezető: Dr. Ványa László) 16) Új elektronikai hadviselési eszközök, programok a világ hadseregeiben az ezredfordulót követő években. Tények, tendenciák. (témavezető: Dr. Ványa László) 17) Szoftverrádiók és szoftvervezérelt zavaróállomások (témavezető: Dr. Ványa László) 18) Harctéri szenzorok (témavezető: Dr. Ványa László) 1

2 19) Counter IED az utóbbi évek háborúiban (témavezető: Dr. Ványa László) 20) Korszerű harcászati rádiórendszerek adatátviteli képességeinek vizsgálat (témavezető: Dr. Németh András) 21) Korszerű harcászati rádiók adatkommunikációs interoperabilitásának megteremtése (témavezető: Dr. Németh András) 22) Korszerű harcászati rádióeszközök hatótávolság vizsgálata (témavezető: Dr. Németh András) 23) Kongsberg MRR harcászati rádiós emulátor készítése (programozás) (témavezető: Dr. Németh András) 24) HARRIS harcászati rádiók emulációja (programozás) (témavezető: Dr. Németh András) 25) Alternatív technikai megoldások alkalmazása a MH híradó és informatikai rendszerében (témavezető: Dr. Németh András) 26) Veszélyhelyzeti hírközlő rendszerek technológiai és technikai kérdései (témavezető: Dr. Németh András) 27) Mobil földfelszíni és műholdas rendszerek katonai alkalmazásai (témavezető: Dr. Németh András) 28) A cyberhadviselés jelene és jövője (témavezető: Berki Gábor) 29) A hacktivizmus jelensége (témavezető: Berki Gábor) Konzulens: Dr. habil Négyesi Imre mk. alez.. Elérhetőség: Tábori informatikai rendszerek fejlesztési lehetőségei 2. E közigazgatási rendszerek fejlesztésének hazai és külföldi tapasztalatai. Konzulens: Tibenszkyné dr. Fórika Krisztina sz. szds. Elérhetőség: Katonai célú tudományos cluster (fürt) létrehozása és védelmi célú alkalmazások skálázhatóságának vizsgálata 2

3 2. A katonai beszerzési információs rendszer ( KBIR) használatának és adatkezelésének informatikai támogatása 3. Az automatizált vezetési rendszerben történő meghibásodások és üzemóra kiesések nyilvántartása. 4. A Hypervisorok alkalmazásának jelentősége és szerepe a virtualizációban és a klaszterezésben. 5. Virtuális gépek közti terheléselosztás Radware Alteon VA virtuális appliance platformon. 6. Clusterek külső támadások elleni (multivektoros DDoS támadás védelmének módszerei Konzulens: Serege Gábor fhdgy. Elérhetőség: Az Internet katonai célú alkalmazása; 2. Helyi hálózatok biztonságos üzemeltetése; 3. Infokommunikációs hálózatok támadása; 4. WiFi hálózatok katonai célú alkalmazása, 5. Informatikai labor tervezése; 6. Eszköznyilvántartó rendszer tervezése és kialakítása; Konzulens: Szabó András fhdgy. Elérhetőség: IP hálózati eszközök és hálózatok kapacitásvizsgálatának módszertana és lehetséges eszközrendszere 2. IP alapú Beágyazott rendszerek hálózatbiztonsági vizsgálata 3. IPv6 képes eszközök biztonsági auditálásának lehetőségei 3

4 4. WAF (web application firewall) biztonsági szolgáltatásai 5. Honeypot rendszerek gyakorlati alkalmazása 6. Módszertan kidolgozása a közigazgatásban elterjedt hálózati eszköztípusok biztonsági vizsgálatához 7. A kártékony kódok viselkedésének dinamikus elemzésének lehetőségei 8. Adattároló eszközök törvényszéki vizsgálatának lehetőségei 9. Elektronikus oktatási segédlet a komplex mérések tantárgyhoz Híradó Tanszék által kiajánlott TDK témák 1. A 4. generációs mobil cellás rádióhálózatok biztonsági kérdései a katonai hírrendszerhez történő csatlakoztatás és az együttes üzemeltetés szempontjából (témavezető: Dr. Fekete Károly mk. alezredes); 2. Az ortogonális frekvencia osztásos multiplexelés elvén működő hálózatok sajátosságai (témavezető: Dr. Fekete Károly mk. alezredes); 3. A kvantumtitkosítás speciális tulajdonságai a katonai kommunikáció területén (témavezető: Dr. Fekete Károly mk. alezredes); 4. Az Európai Unió Információbiztonsága (Dr. Kerti András mk. alezredes); 5. WiFi hálózatok biztonságtechnikája (Dr. Szőllősi Sándor); 6. A hadviselés, a biztonságpolitika és a stratégiai kommunikáció összefüggései (Dr. Németh József Lajos); 7. Különleges műveleti erők híradó és informatikai támogatása (Dr. Farkas Tibor főhadnagy); 8. Adatkommunikáció megvalósítása harcászati rádiókkal (Dr. Farkas Tibor főhadnagy); 9. Válságreagáló műveletek híradó és informatikai támogatása (Dr. Farkas Tibor főhadnagy); 10. Military Decision Making Process in Signal Operations (Dr. Farkas Tibor főhadnagy); 11. A híradás szervezési eljárások történelmi áttekintése (Dr. Farkas Tibor főhadnagy); 12. Fegyvernemek híradó támogatása (Dr. Farkas Tibor fóhadnagy) 13. A Magyar Honvédség korszerű híradó és informatikai eszközei (Dr. Farkas Tibor főhadnagy); 14. "Cloud Computing" in military operations (Tóth András főhadnagy); 15. IP communications in Full Spectrum Operation (Tóth András főhadnagy); 4

5 16. Vezeték nélküli civil eszközök alkalmazhatósága a MH infokommunikációs hálózatában (Tóth András főhadnagy); 17. Híradó és informatikai szakállomány felkészítésének, kiképzésének módszertana (Tóth András főhadnagy). KATONAI REPÜLŐ TANSZÉK TDK TÉMÁK Fedélzeti Rendszerek Szakcsoport 1. Repülőeszközökön alkalmazott energetikai rendszerek, (témavezető: Dr. Békési Bertold) 2. Pilóta nélküli repülőgépek alkalmazásának vizsgálata, (témavezető: Dr. Békési Bertold, Prof. Dr. Makkay Imre) 3. Katonai repülésben alkalmazott üzembentartási rendszerek kiszolgálási elveinek vizsgálata, (témavezető: Dr. Békési Bertold) 4. Termodiagnosztikai vizsgálatok repülőgépek állapotfelmérésében, (témavezető: Prof. Dr. Makkay Imre) 5. Madárral való ütközések veszélyének csökkentése a repülőterek környezetében, (témavezető: Prof. Dr. Makkay Imre) 6. Repülőgépek villamos hajtóművel megújuló energia a fedélzeten, (témavezető: Prof. Dr. Makkay Imre, Dr. Békési Bertold) 7. Repülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei, (témavezető: Dr. Szilvássy László) 8. Pilótanélküli repülőeszközök fedélzeti fegyvereinek alkalmazása, (témavezető: Dr. Szilvássy László) 9. Rávezetési módszerek szimulációja, (témavezető: Dr. LudányiLajos Repülésirányító és Repülő hajózó Szakcsoport 10. Légierő alkalmazás (repülő és helikopter csapatok alkalmazása, repülés történet, fegyveres konfliktusok légierős vonatkozásai, új technológiák stb.) (témavezető: Dr. Palik Mátyás) 11. TRM alkalmazása a légiforgalmi irányítók képzésének fejlesztésében, (témavezető: Dr. Palik Mátyás) 5

6 12. Pilóta nélküli repülés (alkalmazás, jogszabályi háttér vizsgálata, technika történet stb.), (témavezető: Dr. Palik Mátyás) 13. Multimédiás oktatóprogram a katonai légiforgalmi irányításban használt angol nyelvű, szabvány rádió távbeszélő kezelői kifejezések oktatásához, (témavezető: Dr. Palik Mátyás) 14. Repülésmeteorológia (kockázatok, repülésre veszélyes időjárási tényezők, repülésmeteorológiai szituációból bekövetkezet repülőesemények modellezése stb.), (témavezető: Dr. Bottyán Zsolt) 15. A szenzomotoros teljesítmény változásainak dinamikája a repülésirányítók professzionális tevékenységében és a diagnosztikai eljárások felkészítésében való alkalmazásának lehetőségei az NKE és a Magyar Honvédség keretein belül, (témavezető: Dr. Dunai Pál) 16. Kényszerhelyzeti eljárások és hatásuk a repülésirányítók pszicho fiziológiai állapotára, a prevenció és felkészülés lehetséges irányai, (témavezető: Dr. Dunai Pál) 17. Kognitív és élettani teljesítmény változásai a repülésirányítás során, (témavezető: Dr. Dunai Pál) 18. A repülésirányítók munkavégző képessége és funkcionális állapotának komplex vizsgálata és annak jelentősége a kiválasztásban és a felkészítésben, (témavezető: Dr. Dunai Pál) 19. Repülésirányítói kompetenciák (vizsgálati módszerek, eljárások stb.), (témavezető: Sápi Lajos) 20. Katonai és civil repülésirányítói képzések összehasonlító elemzése, (témavezető: Sápi Lajos) 21. Repülésirányítás missziós műveletekben (alkalmazás, eszközök, eljárások stb.), (témavezető: Vas Tímea) 22. Légiközlekedés biztonsági intézkedések vizsgálata, (témavezető: Vas Tímea) 23. Repülőtér biztonság (futópálya sértés, földi mozgások biztosítása, azok technikai és humán aspektusai stb.), (témavezető: Fekete Csaba) 24. Új technológiák, eljárások a légierő alkalmazásában az afganisztáni konfliktus ideje alatt, (témavezető: Gajdos Máté) Repülő Sárkány hajtómű Szakcsoport 25. A katonai repülőeszköz típusváltás kérdései, (témavezető: Dr. Kavas László) 26. Az MH légierejének technikai modernizációja, (témavezető: Prof. Dr Óvári Gyula) 27. A repülőgép kompozit szerkezeteinek karbantartása, (témavezető: Dr. Kavas László) 28. A repülő műszaki állomány korszerű felkészítése, (témavezető: Tóth József) 6

7 29. Helikopter hajtóművek fejlesztési irányai, (témavezető: Varga Béla) 30. Helikopter hajtóművek védelme a beszívott por ellen, (témavezető: Varga Béla, Tóth József) 31. Helikopter forgószárny üzemmódok, (témavezető: Dr. Békési László; Dr. Kavas László) Katonai Logisztikai Intézet TDK témajegyzék (2013/2014. őszi fordulóra) 1. Haditechnikai eszközök összehasonlító elemzése (Dr. Gyarmati József okl. mk. alez.) 2. Több szempontú döntési modellek (MCDM) haditechnikai célú alkalmazása (Dr. Gyarmati József okl. mk. alez.) 3. Az értékpapír piacok szerepe és fejlődése Magyarországon 1990 től napjainkig (Szeker László fhdgy.) 4. A magyar gazdaság védelmi felkészítése, gazdaságmozgósításunk rendszere (Prof. Dr. Gazda Pál ny. ezds.) 5. A harmadik fél által nyújtott logisztikai támogatás és a helyi szerződéskötés tapasztalatai, valamint továbbfejlesztésük lehetőségei az MH misszióiban (Dr. Pohl Árpád ezds.) 6. A missziók élelmezési ellátásának tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei (Dr. Pohl Árpád ezds.) 7. A missziók ruházati ellátásának tapasztalatai, az ellátás színvonala emelésének lehetőségei (Dr. Pohl Árpád ezds.) 8. Az üzemanyag MILU kialakításának és alkalmazásának lehetőségei (Dr. Pohl Árpád ezds.) 9. A missziók logisztikai szakállománya felkészítésének tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei (Dr. Pohl Árpád ezds.) 10. A tábori hadtáptechnikai eszközök fejlesztési lehetőségei (Dr. Pohl Árpád ezds.) 11. A katonák személyi felszerelése továbbfejlesztésének lehetőségei (Dr. Pohl Árpád ezds.) 12. A Magyar Honvédség missziói logisztikai támogatásának alakulása, a fejlődés tendenciái a 90 es évek közepétől napjainkig (Dr. Pohl Árpád ezds.) 13. A szövetséges és magyar légiszállítási kapacitás elemzése és fejlesztésének lehetőségei. (Dr. habil Horváth Attila alezredes) 7

8 14. A szövetséges és magyar közúti szállítási kapacitás elemzése és fejlesztésének(lehetőségei. (Dr. habil Horváth Attila alezredes, Fábos Róbert okl. mk. őrnagy) 15. A vasúti közlekedési alágazat szerepének változása a katonai szállítások során (Szászi Gábor mk. alezredes) 16. Egy adott közlekedési útvonal forgalomirányításának vizsgálata, elemzése és fejlesztési lehetőségei (Dr. habil Horváth Attila alezredes) 17. A tengeri szállítások szerepe a béketámogató műveletek során (Dr. habil Horváth Attila alezredes, Szászi Gábor mk. alezredes) 18. A közlekedési kritikus infrastruktúra védelmének lehetőségei (Dr. habil Horváth Attila alezredes, dr. Tóth Bálint ny. okl. mk. ezredes ) 19. A közlekedési rendszer terrorfenyegetettségének jellemzői (Dr. habil Horváth Attila alezredes) 20. A szállításszervezés és a kodifikáció kapcsolatrendszere (Szászi Gábor mk. alezredes) 21. A szállítási igénylések felmérése és rendszere a Magyar Honvédségben. (Fábos Róbert okl. mk. őrnagy) 22. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság közlekedéspolitikájának különbözőségei és összhangja (Dr. habil Horváth Attila alezredes) 23. A konvojok mozgásszervezésének módszerei (Katonai szállítmányok kísérésének rendszere, fejlesztési lehetőségei. (Dr. habil Horváth Attila alezredes) 24. Hyperdrive a jövő űrhajtóműve vagy sci fi álom? (Dr. Székely Gergely adjunktus) 25. Láthatatlan katona (Dr. Székely Gergely adjunktus) 26. Relativitáselmélet alkalmazása a katonai műszaki tudományokban (Dr. Székely Gergely adjunktus) 27. Játékelméleti dilemmák és megoldási lehetőségeik a katonai stratégiai szituációkban (Dr. Székely Gergely adjunktus) Nemzetbiztonsági Intézet TDK témameghirdetések 1. Dr. Resperger István ezredes: Kihívások, kockázatok, fenyegetések Aszimmetrikus hadviselés, terrorizmus Válságkezelés 2. Dr. Bebesi Zoltán alezredes: Szervezett bűnözés 8

9 Kábítószer bűnözés Narkó terrorizmus 3. Dr. Regényi Kund alezredes Titkosszolgálatok története 4. Dr. Vida Csaba alezredes Nemzetbiztonsági hírszerző elméletek Hírszerző elemző értékelő munka elmélete Közép európai biztonsági rendszer 5. Dávid Ferenc Nemzetbiztonság és intézményrendszer Államvédelem, állambiztonság, nemzetbiztonság (magyar titkosszolgálatok története) 9

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE Békési László 1 Palik Mátyás 2 Rozovicsné Fehér Krisztina 3 Szolnok, 2014 NEOBOOK PLATFORM ALKALMAZÁS A KATONAI REPÜLŐ TANSZÉK PÁLYÁRA IRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉBEN 4 I. RÉSZ A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A program célja olyan had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése,

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MANS - 2006 program 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A MANS-2006 P ROGRAM (TOVÁBBIAKBAN P ROGRAM ) CÉLJA... 4 1.2 A PROG RAM FELÉPÍTÉSE... 4 2. ALAPOZÁS... 6 2.1 A 40/2004.

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON Orosz Zoltán A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON A Magyar Honvédség legújabbkori történelmének legjelentősebb változását éli át az elmúlt években.

Részletesebben

FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva 2009. 12. 17.)

FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY. (leadva 2009. 12. 17.) 1 FÜLEKY András ZMNE HDI doktorandusz fuleky.andras@freemail.hu FORRÁSANYAGGYŰJTEMÉNY (leadva 2009. 12. 17.) A most közreadott forrásanyaggyűjtemény A harcművészeti kultúra alkalmazása a katonák felkészítésében,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke.

Minősíthető adatkörök jegyzéke. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. Minősíthető adatkörök jegyzéke I. A Magyar Köztársaság szuverenitásának, területi integritásának megőrzésével összefüggő minősíthető adatok jegyzéke. 1. Az Alkotmány 19. -a (3) bekezdésének g), h), i),

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VII. évfolyam 4. szám 2008. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal folyóirata Felelős kiadó Madarász Károly mk. altábornagy

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak KÉPZÉSI PROGRAM Had- és Biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak Budapest, 2014. szeptember 1. Képzési cél: A képzés célja had- és biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség

Részletesebben

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák kruzslic@ktk.pte.hu, Ferenc Verziótörténet Verzió 2.2 2012.09.26 FKK Tartalom 1. A szakdolgozati eljárás... 1 1.1. A témaválasztási eljárás... 1 1.2. A szakdolgozat követelményei a szakalapítási dokumentum

Részletesebben

Honvédségi Szemle AZ AKNAMENTESÍTŐ HAJÓ MÁGNESES, AKUSZTIKUS ÖNVÉDELMI ÉS AKNAMENTESÍTŐ RENDSZERE. 140. évfolyam 2012/5. szám

Honvédségi Szemle AZ AKNAMENTESÍTŐ HAJÓ MÁGNESES, AKUSZTIKUS ÖNVÉDELMI ÉS AKNAMENTESÍTŐ RENDSZERE. 140. évfolyam 2012/5. szám Honvédségi Szemle 140. évfolyam 2012/5. szám A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA AZ AKNAMENTESÍTŐ HAJÓ MÁGNESES, AKUSZTIKUS ÖNVÉDELMI ÉS AKNAMENTESÍTŐ RENDSZERE Honvédségi Szemle A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében

Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Sótér Andrea alezredes Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati

Részletesebben

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 2011-2012 i

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 2011-2012 i 20112012 i Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 20112012 20112012 ii Tartalomjegyzék 1 A Gazdaságinformatika BsC szakdolgozat 1 1.1 A szakdolgozati eljárás.........................................

Részletesebben

KIBERHADVISELÉS MAGYARORSZÁGON. Készítette: Kovács László Budapest, 2015. március 24.

KIBERHADVISELÉS MAGYARORSZÁGON. Készítette: Kovács László Budapest, 2015. március 24. KIBERHADVISELÉS MAGYARORSZÁGON TARTALOM Kibertér és kiberfüggőség Az első kiberháború története Kritikus információs infrastruktúrák Kiberhadviselés alapjai Kibertámadók és eszközeik A kibertér védelme

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 3. szám 2006. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben