Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Borbély Zoltán A súlyos tömeges sérüléssel járó közúti, közúti-vasúti balesetek esetén történő beavatkozások és azok eljárási rendje Budapest, november

2 1. Abstract (tanulmány rövid összefoglalója): A tanulmányomban be kívánom mutatni: a különösen súlyos, tömeges sérüléssel járó közúti, közúti-vasúti balesetek esetén teendő beavatkozásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtását, azok helyes eljárási rendjét, a jogi környezetet a pontos jogszabályi hátteret és annak főbb részelemeit, a jogi háttér áttekintése után a normák által meghatározott egymásra épülő feladatrendszert, az érintett szervek helyes eljárási rendjének bemutatásával a hatékonyabb, illetve eredményesebb intézkedési tevékenységet, érintőlegesen foglalkozom a tömegtájékoztatással, hiszen az eseményekről szóló korrekt és szakszerű tájékoztatás biztosítása a lakosság, a sajtó és a hozzátartozók részére rendkívüli jelentőséggel bír, végezetül a téma lezárásaként részletezem a balesettel kapcsolatos háttérfeladatok végrehajtásában való közreműködést. Kulcsszavak: tömegszerencsétlenség, jogszabályi háttér, közlekedési balesetek, együttműködés. Keyword: mass disaster, legislative background, traffic accidents, cooperation. 1172

3 2. Bevezető gondolatok, a téma aktualitása A katasztrófa-helyzet olyan társadalmi, technikai vagy természeti eredetű események által előidézett, az élet- és vagyonbiztonságot súlyosan sértő vagy veszélyeztető helyzet, amikor az események elhárítása a normál időszaki működés keretében nem lehetséges és felszámolásuk központi vagy területi szintű közvetlen állami irányítást, illetve több közigazgatási egység vagy ország valamennyi erőforrásának felhasználását teszi szükségessé. Katasztrófa helyzetben a Kormány hasonlóan a többi minősített időszakhoz- a normál időszaki jogszabályoktól eltérő intézkedéseket vezet be. Szükség esetén elrendeli a fegyveres erők kijelölt és arra felkészített szervezeteinek a katasztrófa elhárításban történő igénybevételét is. A katasztrófák felszámolása, kármentesítési feladatainak végrehajtása is mindenképpen indokolja, hogy egyes eseményekre konkrét tervek, eljárási rendek kerüljenek kidolgozásra az érintett szervezetek, illetve hatóságok bevonásával. A katasztrófák elleni védekezés feladatait a katasztrófavédelem rendszeréhez tartozó szervek és szervezetek alaprendeltetésükből adódóan végzik, de a honvédelmi rendszer más elemeihez tartozó szervezeteknek is vannak feladataik a katasztrófa- elhárítás területén. 1 A fentiek mellett sajnos egyre több esetben tetten érhetők mindennapjainkban azok az események un. kis katasztrófák, amelyek az élet bármely területéhez kapcsolódva jelentkeznek-. Ezek többségét is emberi mulasztás, hanyagság, figyelmetlenség, műszaki meghibásodások, technológiai, illetve gyártási hibák, stb. eredményezik. Ezen eseményekre történő reagálás az abban érintett hatóságoknak, ha az nem is éri el a minősített időszakhoz szükséges mértéket- kötelezettségük. A napi életből számtalan ilyen kisebb mértékű katasztrófát, balesetet lehet megemlíteni (pl: hulladékégetőben bekövetkező tűzeset, vegyi üzemben történő szivárgás, veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező közúti balesetek,) amelyek a rendkívüli esemény (baleset, katasztrófa) helyszínének közelében tartózkodókat, vagy egy meghatározott terület, település lakosságát veszélyeztetik. 1 dr. Hornyacsek Júlia: Polgári Védelem 1. egyetemi jegyzet 72. oldal Budapest ISBN:

4 Az országútjainkon, a vasúthálózatainkon vízi útjainkon jelentős a veszélyes anyagok szállítása. Baleset esetén a szabadba juthatnak olyan anyagok, amelyek veszélyt jelentenek a környezetre, a lakosságra és amelyre fel kell készülni. A fentiek elkerülése érdekében a veszélyes anyagok szállítására szigorú előírások a mérvadóak, melyet mindenkinek ismerni kell. A szállítási balesetek felszámolásában a polgári védelmi Veszélyhelyzeti felderítő csoportok, a műszaki, a mentő, mentesítő szervek mellett a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, a közlekedési felügyelőségek és a területileg illetékes környezetvédelmi szakemberek vesznek részt. Rendkívül fontos a különböző szervezetekkel történő együttműködés, valamint az ezzel kapcsolatos nemzetközi jogszabályok hazai bevezetése és betartása Balesetek: A közlekedési baleset: legalább egy mozgó közúti-, vasúti-, vízi vagy légi jármű, továbbá a közúti közlekedés körében állatot hajtó (vezető) személy részvételével vagy ilyen jármű mozgásából eredően bekövetkezett, általában a közlekedési szabályok szándékos vagy gondatlan megszegésével gondatlanságból, illetőleg véletlenül előidézett olyan váratlan esemény, amellyel ok-okozati összefüggésben egy vagy több személy meghalt, megsérült, vagy dologi kár keletkezett. A súlyos sérüléssel járó baleset: az a közlekedési baleset, amelynek következtében legalább egy személy 8 napon túl gyógyuló testi sérülést vagy betegséget (súlyos testi sértést) szenvedett. A tömegszerencsétlenség: az a közlekedési baleset, amelynek következtében legalább egy személy súlyos testi sértést, és legkevesebb kilenc más személy pedig legalább könnyű testi sérülést szenvedett. A bekövetkezett események akár eredményezhetik is a veszélyhelyzet kihirdetését, de általában olyan mértékűek, illetve olyan kiterjedésűek, amikor a veszélyhelyzet kihirdetésének szintjét nem érik el. Ezeknél az eseményeknél szerencsére többségében az érintett szervektől, szervezetektől csak kisebb védekezést igényel a bekövetkezett veszélyhelyzet, kár, valamint egyéb esemény elhárítása. A közúti közlekedés biztonsága rendkívül fontos társadalmi kérdés, amelyet az Európai Unió az ezredforduló óta kiemelt prioritásként kezel. A kockázatok mérséklése, a tragédiák 2 dr. Hornyacsek Júlia: Polgári Védelmi Alapismeretek 1. egyetemi jegyzet 25. oldal Budapest ISBN:

5 megelőzése, elkerülése természetesen nem csupán a közösségi irányelvek miatt fontos Magyarországon is. A közúti közlekedés biztonsága nem egyszerűen egyike a fontos társadalmi problémáknak, hanem az egész társadalom ügye kell, hogy legyen. Európa útjain évente kb ember hal meg közúti balest következtében, ami egy közepes méretű város lélekszámának felel meg. 3 Ezen túlmenően kb. 1.5 millióan szenvednek különböző kimenetelű sérüléseseket. Ez a társadalom számára az emberi tragédiákon túl hatalmas gazdasági terhet is jelent. Magyarországon átlagosan félóránként történik személyi sérüléses közúti közlekedési baleset, mindennap két-három embert hiába várnak haza, mert tragédia áldozatává vált. A Veszprém megyei adatokat tekintve ez a kép valamivel kedvezőbb. Az alábbi grafikon szemlélteti Veszprém megye elmúlt 16 év baleseti adatait. A baleseti trendből látható, hogy a évig tartó csökkenő tendenciát intenzív növekedés váltotta fel, amely napjainkra jelentős arányban tovább csökken balesetek száma Polinom. (balesetek száma) 1-es számú grafikon A személyi sérüléses balesetek alakulása Készítette: Borbély Zoltán hallgató 3 Hogyan tovább -Közlekedésbiztonság a Fehér Könyv után Közlekedésbiztonsági konferencia november oldal. Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság KIT Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. megbízásából VIVI Média Holding 1175

6 halálos súlyos sérüléses könnyű séüléses Polinom. (halálos) Polinom. (súlyos sérüléses) Polinom. (könnyű séüléses) 2-es számú grafikon A személyi sérüléses balesetek megoszlása kimenetelük szerint Készítette: Borbély Zoltán hallgató A megyében történt személyi sérüléses baleseteket vizsgálva megállapítható, hogy a halálos kimenetelű közlekedési események száma és között csökkent, majd két évig stagnálást mutatott, de ezek után ismét lassú növekedés vette kezdetét és évre ez a szám ismét 50 fölé emelkedett. A évben ez az adat tovább növekedett (53-ról 55-re) amely szintén ellentétes a Fehér Könyvben meghatározott elvárásokkal és évben ismételten egy jelentős csökkenés figyelhető meg a halálos kimenetelű balesetek számában. A balesetei adatok elemzése alapján megállapítható, hogy az igen jelentős számban bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása, kezelése összetett, kiemelten fontos feladat az abban érintett szervezetek számára. A tömegközlekedési eszközök, buszok, vonatok balesete esetén fokozottan igaz ez, hiszen az adott mentési munkák, a sérültekkel, áldozatokkal, hozzátartozókkal, az útjukat folytatni nem tudó utasok tömeges megjelenésével kapcsolatos feladatok jelentkeznek. Valamint ilyen esetben fel kell készülni a mentőerők munkájának támogatására, ellátásuk, pihentetésük feltételeinek megteremtésére és az események kapcsán megjelenő média, katasztrófa turisták kezelésére. 4 Az eredményes beavatkozás csak is a balesetek kezelésére kötelezett szervezetek igen szoros együttműködésével valósulhat meg. 4 Dr. Hornyacsek Júlia, dr. Csépainé Széll Pálma Veres Viktória: Önkormányzati Vezetők felkészítése a védelmi feladatokra 26. oldal, Budapest ISBN:

7 Dolgozatomhoz csatolt közlekedési balesetek során készített fényképek bemutatásával a közös tevékenység végrehajtását szeretném szemléltetni (2. számú melléklet). Ennek megfelelően olyan eljárási rendek kialakítása szükséges, amelyek alkalmazásával a beavatkozók képesek a balesetek gyors, hatékony kezelésére és ezek a módszerek közelítenek a kapcsolódó uniós tagországi gyakorlathoz. A gyors, hatékony beavatkozás a balesetek kimenetelének súlyosságára is jelentős kihatással van. A szakszerű, gyors beavatkozás emberi életeket, további belesetek megelőzését hívatott elősegíteni. A balesetekkel kapcsolatos tevékenység kereteit, jogszabályok, valamint belső normák határozzák meg. A mindenkori feltételrendszer a személyi és tárgyi-technikai, vagy éppen a szabályozási háttér alapvetően meghatározza a feladat kezelésre kötelezett, hivatott szervek lehetőségeit. Az 1-es számú fénykép, amely egy súlyos sérüléses közlekedési baleset helyszínén készült, igen jól mutatja a beavatkozók együttes tevékenységét, amelynek köszönhetően a gépkocsiban utazó személy a balesetet túlélte és szerencsésen felépült. 1-es számú fénykép (cím nélkül) Készítette: Ispán Ákos r. törzszászlós a Veszprémi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály balesethelyszínelője a súlyos sérüléses közlekedési baleset helyszínén A dolgozatom célja e balesetek felszámolásában, elhárításban résztvevők helyes eljárási rendjének bemutatása, illetve a felszámolások módszereinek ajánlása. Ennek megfelelően olyan megoldások keresése, a meglévő katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi eljárások módszertanának újra- illetve átgondolásával, amelyek alkalmazásával képessé válik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetek elleni megelőzési és védekezési tevékenység megbízható végrehajtására és követi az uniós tagországok gyakorlatát. 1177

8 A rendvédelem területén dolgozom, mint közbiztonsági vezető ezáltal a munkaterületemmel szorosan összefüggenek a dolgozatban felvázolt feladatok. Mint Veszprém megyei rendőr, volt alkalmam a Devecseri Vörös iszap katasztrófa elhárításában közreműködni, ezáltal személyesen is érintettje voltam az eseményeknek. Itt is mint a baleseteknél általában a cél és az elvégzendő feladatok ugyanazok. A munkavégzéseket meghatározó normák alapján felállított sémák is megközelítőleg azonosak, mint pl: Mentés, forgalomirányítás, területzárás, forgalomkorlátozás, összehangolt munkavégzés, sajtó kezelés, balesettel érintettekkel történő foglalkozás. A leírtak miatt is tartottam fontosnak már a bevezető részben a katasztrófa helyzetek rövid taglalását. 2.2 A feldolgozás célkitűzései Megvizsgálni a súlyos tömeges sérüléssel járó közúti- vasúti balesetek felszámolásának jogszabályi hátterét. Bemutatni a balesetek bejelentése, észlelése esetén végrehajtandó feladatokat. Bemutatni a balesettel kapcsolatos háttérfeladatok végrehajtásával járó tevékenységet A célkitűzések eléréséhez alkalmazott feldolgozási, kutatási módszerek Célkitűzéseimet a kapcsolódó szakirodalom és más dokumentumok feldolgozásával, ezek analizálásával és szintézisével törekedtem elérni. A témával kapcsolatban fellelhető irodalom összegyűjtése. Konzultáció a témában jártas szakértőkkel Hipotézisek A balesetek elhárításával kapcsolatos feladatokat, megfelelő strukturált, jól szervezett, minden eshetőségre felkészült, tervekkel rendelkező, jól felkészült szervezetek képesek teljesíteni. A balesetek megelőzése, azok elhárítása csak több ágazat együttműködésével valósulhat meg. Minden közúti baleset eggyel több az elfogadhatónál. 1178

9 3 A különösen súlyos, tömeges sérüléssel járó közúti, közúti-vasúti balesetek sajátosságai A különösen súlyos, tömeges sérüléssel járó közúti, közúti-vasúti balesetek esetén történő beavatkozással kapcsolatos feladatok végrehajtása a kár helyszínén a végrehajtó szervektől, szervezetektől szoros együttműködést kíván. A feladatok végrehajtása zömmel a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a rendőrség, az egészségügyi és közlekedési szakágazatok közreműködésével történik. A kárhelyszínen a mentési feladat-végrehajtás, a helyszínbiztosítás, az egészségügyi segítségnyújtás megköveteli a magas szintű szakmai irányítást. A beavatkozás sikeres végrehajtása érdekében egy, a kárhelyszínen a beavatkozást végző szervezetek tevékenységét, az együttműködés koordinálását, a kárhelyszín és környező terület biztosítását, a veszélyhelyzeti kommunikáció szervezését segítő ún. ELJÁRÁSI REND egységes szerkezetben történő bemutatásával, kívánom elősegíteni a mentésben résztvevő valamennyi szervezet és személy tevékenységének hatékonyabb érvényesülését. A közreműködő szervek és szervezetek alaptevékenysége alapvetően szabályozott. A szabályzásból eredő feladatok összegyűjtése volt a szándékom, valamint korábbi események felszámolása során szerzett olyan tapasztalatok közreadása, amelyek egy másik bekövetkezendő esemény felszámolása során eredményesen alkalmazhatóak. Az esemény felszámolásában közreműködő valamennyi szervezet, melynek feladatsorait e tanulmányban kívánom bemutatni, önálló feladat-végrehajtásra is képes, de alapelvként kell figyelembe venni, hogy a mindenkori kárhely-parancsnok az alaptevékenységet végző szervezet illetékes vezetője. Ez a szerep az esemény felszámolása során az eset jellegétől függően időben változhat. A végrehajtandó tűzoltói, rendőri, honvédségi feladatok szervezetenként szabályozásra kerültek. A beavatkozásoknál kiemelt szerepe van az összehangolt, hozzáértő és gyors irányító tevékenységnek. A katasztrófa megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatok nagyon sokrétűek és különböző felkészültségű erők komplex tevékenységét igénylik. A 2-es számú fénykép, szintén egy súlyos sérüléses közlekedési baleset helyszínén készült igen jól szemlélteti a beavatkozók technikai eszközeit, ami alapvetően meghatározza a beavatkozások siketrét. 1179

10 2-es számú fénykép (cím nélkül) Készítette: Ispán Ákos r. törzszászlós a Veszprémi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály balesethelyszínelője a súlyos sérüléses közlekedési baleset helyszínén A műszaki feladatokkal egy időben jelentkezhetnek egészségügyi és járványügyi, vegyvédelmi, rendfenntartási, kitelepítési és egyéb feladatok is. A védekezés és a következmények felszámolása során fontos az elsődleges beavatkozók (erre a célra létrehozott szervek), a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a polgári szervezetek, hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, fegyveres erők, rendvédelmi szervek felkészültsége, valamint tevékenységük koordinálásának magas fokú szervezettsége. Az elsődleges feladat minden esetben az életmentés és csak ezután kerülhet sor a vagyonmentéssel kapcsolatos egyéb teendők végrehajtására. Az életmentés befejezése után, vagy azzal egy időben ha arra lehetőség van a létfenntartáshoz és mindennapi életfunkciókhoz szükséges anyagok kimentését is végre kell hajtani. A megelőzés elhárítás tervezésekor azonban feltétlenül figyelembe kell venni, hogy ritkán fordul elő tisztán csak egyfajta katasztrófa. Az esetek többségében sokféle hatással kell számolni. A hatások jelentkezhetnek egy időben, egymás után külön-külön és periodikusan, újra és újra gerjesztve egymást. Ezért is válik rendkívül fontossá, hogy a beavatkozók tisztában legyenek saját feladataikkal, felkészültek legyenek, hogy minden körülmények között helyt tudjanak állni, hogy érezhessük, biztonságban vagyunk. 3.1 Közúti, közúti-vasúti balesetek jogszabályi háttere Ezen tevékenységet alapvetően az alábbi normák szabályozzák: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. tv. 2. (1-4) bekezdés, illetve 9. -ban leírtak; 1180

11 a Rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. 2. (1-2) bekezdésében (rendőrség feladata) és a 46/E. (1) bekezdés (nagy tömegeket vonzó eseményekkel, katasztrófákkal és súlyos balesetekkel kapcsolatos segítségnyújtás; a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011.(IX.22) BM rendelet 12. (1-10), illetve 13. (1-6) bekezdés; a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás; a Honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. tv ) bekezdés h.) pontja, (hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához, (2012. január 01-től, a évi CXIII. törvény szabályozza); az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 94. (29) bekezdés a) pontja; a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. Tv. 31. (1-2) bekezdése; a veszélyes áruk Nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról a 39/2009. (VIII.7) KHEM rendelet (2-3) bekezdése; a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéséről szóló évi LXXIV., törvény 2., illetve a 35. (2) bekezdése; a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I.9.) BM rendelet pontja ( a műszaki mentés fogalma és végrehajtandó feladatok, illetve 389-es pontja; a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről szóló 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet; a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.(VI.16.) HM rendelet 2. -a valamint a polgárvédelemről szóló évi XXXVII. törvény A balesetekkel kapcsolatos tevékenységben való részvétel jogi szabályozása Az évi XXXI. tv. 9. -a szerint a műszaki mentésben való részvételre, irányításra, a tűzoltásra vonatkozó okban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. Az ott meghatározottakból célszerű kiemelni a 7. (3) bekezdésében megfogalmazottakat. A tűzoltásvezető... területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az 1181

12 illetéktelen vagy veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését. 5 (4)... a tűzoltásvezető (v.ö.: mentés vezető) csak a jelenlévő parancsnokaik, illetve vezetőjük útján adhat utasítást a tűzoltásban (v.ö.: műszaki mentésben) való közreműködésre. Amennyiben az eseményt a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. tv. alapján katasztrófává minősítik, akkor a tűzoltóparancsnok az előző törvény végrehajtására kiadott 48/1999. (XII.15.) BM rendelet 17. (2) bekezdés d.) pontja alapján : a megyei védelmi bizottság vezetőjének döntése alapján irányítja a katasztrófa elhárításban közreműködők tevékenységét, vagy átadja az esemény felszámolásának irányítását a védelmi bizottság vezetője által meghatározott személynek és végzi a tűzoltóság számára meghatározott feladatokat. 6 Az egészségügyről szóló évi CLIV. tv. 96. (2) bekezdése szerint: A mentés feladatait az ország egész területére kiterjedően az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ), valamint - a működési engedélyben meghatározottak szerint - más, mentésre feljogosított szervezetek látják el az OMSZ koordinálása mellett. 7 A Rendőrség Szolgálati Szabályzatának 12. (1) bekezdése szerint Közlekedési baleset helyszínén a rendőr a hatáskörébe nem tartozó ügyekben a helyszín megtekintése vagy szemle lefolytatása érdekében az ügyeletet értesíti. A.gondoskodik az elsődleges intézkedések megtételére - elsősegélynyújtásra, értesítés adásra, helyszínbiztosításra, kárelhárításra, a forgalom folyamatosságának biztosítására-, a kiérkezést követően segíti a balesethelyszínelő munkáját, elvégzi a rábízott feladatokat,..különös tekintettel a forgalom irányításra. 8 Nem közúton súlyos sérülést vagy halált okozó közlekedési balesetnél is a közúti balesetre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Veszélyes árút szállító jármű balesetének helyszínén az általános feladatain kívül- megteszi a veszély elhárításához, a sérültek mentéséhez, a további károk megelőzéséhez szükséges intézkedéseket, továbbá gondoskodik a vagyonvédelemről, a tűzvédelmi szabályok betartásáról, jelentést tesz a rendőrség ügyeletének, biztosítja a helyszínre érkező mentési és veszély-elhárítási munkálatokat végzők útvonalát, tevékenységét évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi. LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi CLIV. törvény az egészségügyről 8 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a Rendőrség szolgálati szabályzatáról 1182

13 A rendőrség a Közlekedési balesetek esetén végrehajtandó rendőri eljárásokról szóló 60/2010. ORFK utasítás 2. pont a.)- o.) pontokban leírtaknak megfelelően jár el. Mindezek alapján a rendőrség ügyeletese haladéktalanul értesíti a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv ügyeleti szolgálatát. 9 Az ügyelet balesetek bekövetkezése esetén annak jellegétől, súlyosságától függően értesíti a mentőszolgálatot, a közlekedésbiztonsági szervezeteket, a polgári védelmet, a polgármesteri hivatal jegyzőjét, illetve polgármesterét, az állami népegészségügyi szervet valamint érintett közüzemi szolgáltatókat és azokat üzemeltető szerveket. A honvédelmi törvény 70. (1) bekezdésének h.) pontja szerint hozzájárul a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához". 10 Az irányításra vonatkozóan a részfeladatokat meghatározó Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat alapvetően szabályozza a műszaki mentéssel összefüggő feladatainkat, a második rész II. fejezet pontjai szabályozzák a műszaki mentés szervezeti és vezetési kérdéseit. 11 A dolgozatomban nem célom külön-külön nevesíteni a közlekedési balesetek fajtáját, pl.: veszélyes anyagot szállító közúti, vasúti járművek baleseteit, hanem az egész anyagot kiterjesztve kívánom bemutatni a közlekedési balesetek valamennyi típusára. A tömeges közlekedési balesetek felszámolása során a műszaki mentés és az azt követő kárfelszámolás irányításával kapcsolatos gyakorlati feladatok, illetve azok eljárási rendjét a dolgozatom további részében foglalom össze. 4. A balesetek bejelentése, észlelése esetén végrehajtandó feladatok (rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság) 4.1 Ügyeletek (rendőrség, katasztrófavédelem) / helyi: -a jelzés vételét követően meg kell tenni a szükséges - külön szabályozott intézkedéseket. A rendelkezésre álló adatok mérlegelése alapján azonnal intézkedni kell intézkedésre jogosult rendőr helyszínre küldésére. 9 60/2010. (OT. 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőrségi eljárás szabályairól évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 11 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól 1183

14 - amennyiben a baleset miatt autópálya, autóút, országos főközlekedési út, továbbá forgalmi szempontból kiemelt jelentőségű egyéb út, valamint vízi út, vasúti pálya egy szakasza elzáródott vagy azt le kell zárni, értesíteni kell az ORFK Főügyeletét és a közlekedési pálya kezelőjét. - ügyelet helyzettől függően lehetőség szerint - 1 fővel történő megerősítése / megyei: - végre kell hajtani a szükséges riasztásokat, tájékoztatásokat, - meg kell erősíteni az ügyeletet helyzettől függően lehetőség szerint- 4-5 fővel; 1 fő (esemény hírforgalom kezelése); 1 fő (esemény napló írása); 1 fő (más káresetek kezelése); 1 fő (sajtó tájékoztatása); 1fő (kapcsolattartás a hozzátartozókkal, ha a kárhely közelében nem kerül kialakításra információs pont). - szét kell választani a kárhelyi és az egyéb hírforgalmazást (üzemi- és tartalékcsatorna működtetése); - biztosítani kell a jelentőszolgálat működtetését és a folyamatos dokumentálást / BM OKF Főügyelet: - kiemelt tűzeset, műszaki mentés és veszélyhelyzet esetén azonnali intézkedéseket tesz, amennyiben a késedelmes intézkedés különösen nagy anyagi kárt okozhat, - közvetlen utasítást ad az országosan riasztható szervek riasztására, - jelent az ügyeletes főigazgatónak az anyagi kárral járó, emberéletet, sérültet követelő, közérdeklődésre számot tartó IV-V. fokozatú tűzesetről, műszaki mentésről, legalább 3 tűzoltóság beavatkozását igénylő eseményről, valamint katasztrófahelyzetről / BM. ORFK Főügyelet: - kiemelt események esetén azonnali intézkedéseket tesz, amennyiben a bekövetkezett esemény több megyét érint, különös szakértelmet igénylő feladat végrehajtása, - közvetlen utasítást ad a központi irányítás alá tartozó szervek részére, 1184

15 - jelentést tesz az ORFK Vezetőjének, illetve főigazgatóinak / Ügyeletes főigazgató OKF-nél: - külön utasításra vonul az esemény helyszínére és irányítja a mentési munkálatokat, - jelent a főigazgatónak a jelentős anyagi kárral járó, emberéletet, súlyos sérülteket sérülteket követelő, közérdeklődésre számot tartó IV-V. riasztási fokozatú tűzesetekről, balesetekről, műszaki mentésekről, kialakuló katasztrófahelyzetről Mentésvezető (feladatai): / Vonulás közben a tájékozódás és az előkészítéshez szükséges intézkedések megtétele. (Az információgyűjtés terjedjen ki: a helyszín jellegére, a mentési tér kialakításának lehetőségeire, a balesetet szenvedett közlekedési eszközök számának, típusának, a balesetben érintettek számának, állapotának, megközelítési, működési nehézségeinek megállapítására, az együttműködő szervezetekkel való kapcsolatfelvételre, a feladat és információ egyeztetésre) / Intézkedés a szükséges további erők riasztására, a társszervek és egyéb szervezetek igénybevételére, tájékoztatására. Tömeges sérüléssel járó közúti, vasúti-közúti baleset esetén különösen Riasztásra kerül: vonatszerelvény, autóbusz, kamion, stb. jármű balesete esetén a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben szereplő szereken, felszereléseken túl, 2 db nagyteljesítményű (35-50 t teherbírású) autódaru. értesítésre kerül: (amennyiben a jelzés tűzoltóságra vagy a katasztrófavédelmi ügyeletre fut be), o rendőrség; o mentők (helikopterek) - leszállóhelyek kijelölése; o Közútkezelő Kht.; 1185

16 o MÁV; o érintett önkormányzat; o közigazgatási hivatal; o megyei védelmi bizottság; o ÁNTSZ; o Magyar Honvédség; o polgári védelmi kirendeltség; o speciális mentőszervezetek; o karitatív szervezetek: Magyar Vöröskereszt, Egyházmegyei Karitász, Áldozatvédelmi Alapítvány, illetve iroda, helyi egyesületek. Környezetvédelmi Főfelügyelőség (környezetkárosítás esetén); Vízügyi Igazgatóság (vízminőség-védelmi intézkedés szükségessége esetén); Közlekedési Felügyelet. Szükség esetén: Gázszolgáltató, áramszolgáltató; Vám- és Pénzügyőrség (vámzárolt szállítmány vagy jövedéki termék esetén); Sérült járművek esetén a tulajdonosok; Külföldi sérültek, illetve elhunytak esetén haladéktalanul az adott ország nagykövetsége. A felajánlkozó önkéntes mentőkkel kapcsolatos eljárás meghatározása. 1186

17 4.2.3./ Intézkedés a feladat-végrehajtást biztosító, segítő, kiegészítő eszközök helyszínre rendelésére. Különösen: o tartalék kézi rádiók, akkumulátorok; o vezetési pont (pld. VFCS alkalmazása vezetési pontként); o hullatakaró fóliák és lepedők; o gumikesztyűk; o fertőtlenítő anyag (felszerelések mentesítésére); o szükség szerint felállítható sátrak / Kárhelyre érkezés után Elsődleges beavatkozó tevékenység: o Felderítés, helyzetfelmérés, sérültek felkutatása, osztályozása. o Az irányítás módjának meghatározása. o Életmentés végrehajtása, mentőorvossal egyeztetett módon. o Terület lezárása, zárt területté nyilvánítás, illetéktelenek eltávolítása. o Mentési tér kialakítása. o Konzultációs feladategyeztetés a közreműködő szervek kiérkező vezetőivel (elsőként mentők, rendőrség, azt követően szükséges szerint a többi társszerv vezetőjével). o Jelentési kötelezettség folyamatos végrehajtása, illetve felügyelete. o A további műszaki jellegű veszélyhelyzetek megszüntetése. o Elhunytak kiemelése és gyűjtőhelyre szállítása. A káresemény felszámolásának második fázisa: A rendőrség által végrehajtandó helyszíni szemlében történő közreműködés. Segítségnyújtás a halottszemle lebonyolításában. (A mentés után, illetve a helyszíni szállítás során az elhunytak takaró fóliával való 1187

18 letakarása, vagy melegben lepedők alkalmazása). A halottszemle helyének lehetőség szerint fedett helyen történő kijelölése, ha ez nem lehetséges, eltakarása. A műszaki jellegű kárfelszámolás előkészítése (feladategyeztetés és ütemezés a közreműködő szervezetekkel). A szakértői bizottság tevékenysége. A közlekedés helyreállításához szükséges intézkedések: a roncsok szétszedésére, elszállításának előkészítésére, a roncsok elszállítására, a területen lévő roncsdarabok összegyűjtésére, a használt és szennyezett, éghető anyagok (kesztyűk, takaró fóliák, stb.) összegyűjtésére és égetéssel történő megsemmisítésére, a terület szükség szerinti fertőtlenítésére, a kifolyt környezetszennyező anyagok felitatására, összegyűjtésére és elhelyezésére (elszállítására), az illetékes szervek felé (Közútkezelő Kht., MÁV, önkormányzat, Környezetvédelmi Felügyelet, Vízügyi Igazgatóság) a terület takarítására és az eredeti állapot helyreállítására. A fentiek vonatkozásban jelentős előrelépésnek számítana az egységes európai segélyhívó számra (112-es) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszer komplex fejlesztése címet viselő, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében megvalósuló tevékenységirányítási központok létrehozása. Az egységes bevetés irányítási központ létrehozása az információk torzulását, illetve elmaradását akadályozná meg, ezáltal a hatékonyabb és eredményesebb beavatkozást tenné lehetővé. A Kormányzati szándék szerint a központok kialakítása december 31-ig megvalósításra kerül. 1188

19 5. Együttműködő szervezetek (vezetés, irányítás) feladatai Az együttműködésben részt vevő szervezetek helyszínre kivonuló egységeit saját hierarchiájuk vezetője irányítja. A szervek közötti alá-fölérendeltséget a helyszíni események jellege határozza meg. A tűz jelenlétében, illetve a műszaki mentést igénylő életmentésnél a kivonuló tűzoltó erők (illetve katasztrófavédelmi szervek) vezetője ad utasítást a társszerveknek, jelenlévő parancsnokaik útján. Az egészségügyi kárhely-parancsnok végzi a sebesültek ellátásával kapcsolatos feladatokat, míg a rendőri erők vezetője a helyszín biztosítás és a nyomozati munka lefolytatásában adhat utasítást a jelenlévő szervezetek vezetőinek. Elviekben a tömeges baleseteknél az esemény bekövetkezését követően a tűzoltóság (katasztrófavédelmi szerv) jelenlévő parancsnoka irányítja az elhárítást, majd a rendőri szervek vezetőjének adja át a nyomrögzítés és vizsgálat idejére a helyszínt. A forgalom rendjének helyreállítása idejére a tűzoltóság (katasztrófavédelmi szerv) parancsnoka veszi át a rendőri vezetőtől a kárhely-parancsnoki feladatokat és jogokat. A többi jelenlévő szerv a folyamatban lévő rendőri vagy tűzoltói irányítás alatt saját rendjük szerint irányítják saját egységeiket és végzik feladataikat. A 3-as számú ábra az együttműködésben résztvevő szervezetek feladatait, tevékenységét rendszerezi, szemlélteti. Az ábra jól tükrözi a mentésben résztvevők egymásra épülő tevékenységét is. 1189

20 Különböző szervek vezetőinek koordinációs szerve - feladatok sorrendiségének meghatározása, koordináció, - érkező állami vezetők fogadása, - sajtó tájékoztatása Sajtó szóvivő - sajtó tájékoztatása, a tájékoztatás szervezése Rendőrség Tűzoltóság Mentők Önkormányzat terület zárás, tájékoztatás a ki és belépés, kórházba információs helyszínelés, szállítottak központ technikus állapotáról működtetése, feladatok hozzátartozók végrehajtása, fogadásának halottak megszervezése, azonosítása, halotti forgalom bizonyítványok elterelése kiadása közreműködés a helyszínelési és az azonosítási feladatoknál, roncsok szétszedése, szállításra előkészítése, közreműködés a közlekedés helyreállításában, fertőtlenítésben való közreműködés Közlekedési szerv a helyreállítás végrehajtása, vasúti forgalom átirányítása Környezet védelem keletkezett környezetszennyező anyagok elhelyezése Vízügy élővizek védelme ÁNTSZ fertőtlenítés, szennyezett anyagok összegyűjtése, megsemmisítése 3. számú ábra Tömeges közlekedési balesetek irányítási fázisai Készítette: Borbély Zoltán hallgató 5.1 A rendőrség feladatai: / A közbiztonság megóvásához, illetve helyreállításához kapcsolódó elsődleges intézkedések: élet és vagyonbiztonság megóvása, a veszélyben lévő személyek és anyagi javak mentése, további áldozatok és károk megelőzése, helyszín körülhatárolása, biztosítás, terelő utak kijelölése, forgalomirányítás, jelentési tájékoztatási kötelezettség teljesítése. Ezen tevékenységhez elengedhetetlen az együttműködő rendőri és más szervek értesítése és bevonása. 1190

21 Mind a rendőri erők, mind más erők tevékenysége során a lehetőségekhez képest - az életmentés elsődlegességét szem előtt tartva - törekedni kell a feltalált helyszín állapotának megóvására, a változásoknak nyomon követhetőségére, dokumentálhatóságára. A helyszín kijelölésénél, körülhatárolásánál két szempontot kell figyelembe venni: o egyrészt azt úgy kell kijelölni, hogy kiterjedjen mindarra a területre, ahol kriminalisztikai szempontból jelentőséggel bíró információk lelhetők fel, o másrészt pedig az illetékteleneket (arra nem jogosultakat) biztonsági, személyiségi jogi- és egyéb kegyeleti okokra tekintettel távol tartsa. (Ennek során különösen a külső szervekkel történő együttműködésen, és a tevékenységük elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításán van a hangsúly). A helyszínen lévő egységek vezetőivel a kölcsönös tájékoztatáson, és a tevékenységeink összehangolásán alapuló munkakapcsolatot kell kialakítani, és ennek során törekedni kell arra, hogy az élet- és vagyonmentés a lehető legkisebb mértékben változtassa meg a helyszín állapotát, s járuljon hozzá a bizonyítékok megsemmisüléséhez. Ennek érdekében a mentési és büntetőeljárási cselekményeket célszerűen össze kell hangolni. A belső, rendőri szervek közötti együttműködés létrejöhet: o megerősítő erők; o a különböző szakszolgálatok, o a sajtó; o az alárendeltségébe nem tartozó ügyeletek között. Gondoskodni kell az elöljárók felé történő folyamatos tájékoztatásról / Bűnügyi tevékenység A bűncselekmények helyszínén végrehajtandó feladatok a következők lehetnek: o a tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása, összegyűjtése, azok (képi-, hangi-, rajzi úton történő rögzítése, illetve eredetben való biztosítása, lefoglalása); o személy- és tárgy szemle végrehajtása; 1191

22 o szakértők, szaktanácsadók kirendelése, a helyszíni tevékenységbe való bevonásuk; o sértettek, tanúk kihallgatása; o elhunyt személyeken a kriminalisztikai és azonosításukhoz szükséges szemle elvégzése, a helyszínről történő elszállításuk, és az egyes eljárási cselekmények dokumentálása, o szükség esetén a meghatározott személyek előállítása, őrizetbe vétele, o őrizetlenül maradt értékek összegyűjtése, leltárba vétele, elszállítása, o hozzátartozók értesítése. A tevékenységek tervezésénél, szervezésénél és végrehajtásánál figyelemmel kell lenni, hogy: az életmentés elsődlegességének biztosítása mellett, az eseményhez minél közelebbi időben kell végrehajtani; egyes részfeladatokat a mentéssel egy időben célszerű elvégezni, mivel ennek okszerű következménye a helyszín megváltoztatása, mely releváns, pótolhatatlan adatok elvesztésével járhat; teljes egészében csak az élet- és vagyonmentést követően végezhető el, ami az eljárás jelentős elhúzódását, a bizonyítékok megsemmisülésének fokozott veszélyét hordozza magában (különösen a megváltozó időjárási és látási viszonyok miatt), ezért fokozottan ügyelni kell a bizonyítékok megóvására teendő intézkedésekre; a látási viszonyokban esetlegesen bekövetkező jelentős romlás (éjszaka, köd, csapadék, stb.) esetén célszerű a szemlét felfüggeszteni, majd a kedvezőtlen feltételek megszűnését követően folytatni azt. A szemlét a cselekmény által megvalósított bűncselekményre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó szervnek kell lefolytatnia. A bizottság összetételének meghatározásakor a lehető legkörültekintőbben kell eljárni, figyelmen kívül nem hagyva a társadalom irányából ilyen esetekben jelentkező fokozott elvárásokat is. A bizottság összeállításánál fontos szempont, hogy a sokirányú és gyors helyszíni eljárás érdekében megfelelő színvonalú és létszámú legyen (kiemelkedő szaktudással rendelkező, tapasztalt bizottságvezető és bizottsági tagok (bűnügyi technikus, stb.) szakértő, szaktanácsadó, rendőrorvos, stb.) - és adottak legyenek a tárgyi feltételek. 1192

23 Az áldozatok és ezen belül a roncsolódott személyek nagy számára tekintettel a kérdéses eseményeknél különösen nagy feladatot jelent - így az egyéb eseményekhez képest kiemelt jelentőséget kap - az elhunytak (és roncsolt testrészek) azonosítása. A halottszemlék végrehajtására célszerű külön csoportokat létrehozni rendőrorvosokból, bűnügyi technikusokból. Fontos a részletes vizsgálat és pontos dokumentáció. Külföldi érintettek esetén ez még nagyobb feladat, mivel a külföldi hatóságok, fuvarozók, utazási irodák bevonása elengedhetetlen. A tömegszerencsétlenségek velejárója a sérültek és elhunytak okmányainak, értékeinek és egyéb személyes tárgyainak leltárba vétele, és a hozzátartozóknak, illetve külföldiek esetén a külképviseleteknek történő átadással járó feladat. Ezen túlmenően számítani lehet a gyorsan romló áruk nagy mennyiségére, és ezzel kapcsolatban jelentkező megsemmisítési feladatra. Ugyancsak meg kell szervezni a beszennyezett ruházat és egyéb tárgyak összegyűjtését és megsemmisítését. Speciális feladatként jelentkezik a tömegtájékoztatás és a hozzátartozók fokozott információ igényének kielégítése. Ennek során nagy hangsúlyt kell fektetni a minél részletesebb, de a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő sajtótájékoztatóra. Itt nem hagyható figyelmen kívül, hogy a helyszínen feladatukat ellátó valamennyi szervezet ilyen tevékenysége feleljen meg ezeknek az elvárásoknak, és ne sértsék a különböző érdekeket (pld. bűnüldözési) / Az egészségügyi kárhely-parancsnok feladatai: (feladatát a kárhely-parancsnok alárendeltségében szakterületén önálló intézkedési joggal látja el). o Irányítsa a kárhely egészségügyi felderítését; o Teremtsen kapcsolatot a kárhely-parancsnokkal és beszélje meg a teendőket a helyszínen megjelent rendőri egységek, valamint a műszaki mentők parancsnokaival; o Szükség szerint intézkedjen a műszaki mentők, tűzoltók vagy egyéb mentő alakulatok riasztása iránt; o Teremtsen összeköttetést a mentőállomással, szükség szerint erősítést kérjen; o Létesítsen sebesült gyűjtőhelyet, s oda megfelelő egészségügyi személyzetet osszon be; o A kárhelyre érkezett, s nála jelentkező mentőegységek és egyéb egészségügyi dolgozók számára jelölje ki a működési területüket; 1193

24 o Irányítsa a sérültek osztályozását sérülésük súlyossága szerint; o Irányítsa az elsősegélynyújtást, szabja meg az ellátás módját; o Szabja meg a sérültek ellátásának, elsősegélyben részesítésének sorrendjét; o Gondoskodjon arról, hogy valamennyi sérültet ellássák sérülési lappal ; o Szervezze meg a sérültek gyógyintézetbe történő tervszerű szállítását, szabja meg a sérültek ellátásának sorrendjét. Ügyeljen a sérültek gyógyintézetek között arányos elosztására; o A mentést úgy szervezze meg, hogy tudta és engedélye nélkül sérültet ne szállítsanak el a kárhelyről; o Gondoskodjon a sérültek nyilvántartásának előkészíttetéséről; o Valamennyi sérült elszállítása után személyesen győződjön meg arról, hogy a kárhelyen sérült már nem maradt; o A mentés befejezése után adjon engedélyt a mentőegységek bevonulására; o Bevonulás után készítsen jelentést -a Főigazgatóság részére- az ellátott sérültekről és a mentőegységeknek a baleset következményei felszámolásában végzett munkájáról. A közúti baleset bekövetkezésekor a mentőszolgálatok (egészségügyi és műszaki) gyorsasága és minősége (szakszerűsége) jelentősen csökkentheti a baleset következményeinek súlyosságát, növelheti a sérültek túlélési esélyeit. A közlekedési balesetek súlyos sérültjeinek helyszíni ellátása, a balesethez kapcsolódó kárfolyamatok következményeinek csökkentése egymáshoz szorosan kapcsolódó, gyorsan végrehajtandó beavatkozásokat igényel / A vasúti kárhely-parancsok feladatai: (feladatát a kárhely-parancsnok alárendeltségében szakterületén önálló intézkedési joggal látja el.) Tájékozódjon a bekövetkezett esemény helyszínén és mérje fel a helyreállításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket; Folyamatosan működjön együtt a balesetvizsgáló bizottsággal, illetve a helyszínelést végző hatóságokkal; 12 Közlekedésbiztonság 2011/1- A Nemzeti Közlekedési Hatóság lapja megjelent a Közlekedéstudományi Intézet Nonporfit Kft. közreműködésével, a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében 20. oldal. ISSN 2062/

25 Egyeztesse és koordinálja a feladatokat a közreműködő szakszolgálatokkal, illetve a MÁV Rt-n kívüli szervezetekkel; Tartson folyamatos kapcsolatot a területi fő üzemirányítóval, a területi vezetői szolgálatot ellátókkal, valamint a központi vezetői ügyeletessel, adjon tájékoztatást a kárelhárítási munkák állásáról; Intézkedjen a további segélynyújtó és kárelhárító egységek, eszközök kirendelésére, az elhárítási munkák zökkenőmentes biztosítására; Személyek mentése esetén intézkedjen a tűzoltóság és a mentők igények szerinti segítségnyújtásának biztosítására; A helyreállítási munkák során intézkedjen a szükséges forgalomkorlátozások előjegyeztetésére, útátjárók, műtárgyak lezárására, vágányzár, lassújel, vagy felsővezetéki berendezéssel ellátott pályán a feszültségmentesítés bevezetésének elrendelésére; Szükség esetén a területi fő üzemirányítón, valamint a központi vezetői ügyeletesen keresztül kezdeményezze a külső erők bevonását a kárelhárításba, helyreállításba; Gondoskodjon a biztonságos munkavégzés feltételeinek, hosszabb elhárítási idő esetén az elhárításban résztvevő állomány étkeztetésének biztosításáról / A honvédségi erők igénybevétele (feladatát a kárhely-parancsnok alárendeltségében szakterületén önálló intézkedési joggal látja el). A honvédségi erők igénybevétele szükségessé válhat: o nagyobb kiterjedésű területen bekövetkezett balesetek; o rendkívüli időjárási körülmények (hó, fagy rossz útviszonyok); o rossz terepviszonyok, nehezen megközelíthető kárhelyszínek, nagyobb távolságra kézi eszközökkel szükséges sérültszállítási igény esetén elsősorban személyi állomány riasztásával. A végrehajtandó közreműködési feladatok: területzárás; helyszínbiztosítás; nehezen megközelíthető helyeken a kimentettek szállítása. 1195

26 A honvédségi technika és kezelőszemélyzet igénybevétele szükségessé válhat: rossz útviszonyok között, mocsaras területen, illetve téli időjárási körülmények között bekövetkezett baleset esetén, terepjárók; lánctalpas járművek; szállítójárművek; ideiglenes melegedőhelyek kialakításához szükséges eszközök kirendelésével / A helyszínre érkező elöljárók, vezetők tájékoztatása A helyszínre érkező elöljárók, önkormányzati és állami vezetők tájékoztatása, illetve az arról való gondoskodás a kárhely-parancsnok feladata. Fontos, hogy az események irányítására nem jogosult vezetők a kárelhárításban részt vevők számára utasítást nem adhatnak. A társszervek elöljáróinak a saját tevékenységükről tegyenek jelentést, az elöljáróktól érkező utasításokat a kárhely-parancsnok engedélyével hajthatják végre. 6. Kapcsolattartás a tömegtájékoztatással Az eseményről való korrekt és szakszerű tájékoztatás biztosítása a lakosság, a sajtó és a hozzátartozók részére rendkívüli jelentőséggel bír. Ennek érdekében a felszámolásban résztvevő szervek helyi irányítóinak vezetői összehangoltan közös nyilatkozatot adjanak ki. Biztosítani szükséges a média részére - szervezett formában és megfelelő időpontban - az információhoz jutást, a sajtó irányított és biztonságos munkáját. Ennek érdekében: o Ki kell jelölni a sajtó számára a helyszínen egy munkaterületet a zárt terület határán. o A helyszínen ki kell jelölni a sajtóval kapcsolatot tartó személyt (pl. az országos szervek szóvivői, megyei igazgatóságok, RFK-ok sajtóreferensei). 1196

27 o A szóvivők feladata az információk egyeztetése, a sajtótájékoztatók (helyszíni, illetve a közelben kijelölt határterületen a háttér munkálatokkal kapcsolatos információkról) előkészítése. o A médiatörvény előírásainak betartása elsősorban az újságírókra, fotóriporterekre vonatkozik, a baleset helyszínéről közöltekért a tudósító, a felelős szerkesztő, a főszerkesztő tartozik felelősséggel. A 3-as számú fénykép szintén egy súlyos életveszélyes- sérüléses vasúti közlekedési baleset helyszínén készült, ami igen jól szemlélteti, hogy a sajtó munkatársa éppen a beavatkozók tevékenységét rögzíti. A balesetben a gépkocsivezető felismerhetetlenségig szétroncsolódott. A sérült személyről így készített felvételek, illetve képek felvetik a fotóriporter felelősségét is. 3-as számú fénykép (cím nélkül) Készítette: Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa egy súlyos sérüléses vasúti közlekedési baleset helyszínén. A baleset által érintett területlezárást végre kell hajtani a munkavégzéshez, és lehetőség szerint meg kell akadályozni olyan felvételek készítését, amelyek mások személyiséghez fűződő jogainak sérelmével járhatnak, vagy közerkölcsöt sértenek. Amit igen nehéz betartatni a szenzációt hajhászó újságírókkal. Figyelembe kell venni, hogy a média minden képviselője kizárólagosságra és elsőségre törekszik. 1197

28 Célszerű a képi információ elsődlegességének és kizárólagosságának megelőzése, csökkentése érdekében: a kárterületen saját fotós alkalmazása és az irányítási ponton internet kapcsolattal rendelkező laptoppal a képek világhálóra továbbítása, a munkálatok bizonyos fázisaiban szervezett formában és kisebb csoportokban a média képviselőinek bekísérése a zárt területre (sajtó szóvivő feladata). Az információadás során: törekedni kell a képszerű, konkrét, a tényeken alapuló tájékoztatásra, lehetőség szerint a felelősségre utaló nyilatkozatot kerülni kell, vázoljuk a tervezett feladatainkat is. 7. A balesettel kapcsolatos háttérfeladatok végrehajtásában való közreműködés A lakosság, a hozzátartozók és a sajtó korrekt tájékoztatása érdekében célszerű a kárhely közelében, megfelelő infrastruktúrával rendelkező helyen (önkormányzatnál, vagy pv. kirendeltségnél, közösségi épületben) Információs Pontot létrehozni és folyamatosan működtetni. Feladatai: Kapcsolattartás a kárhelyszínnel és információk gyűjtése. Kapcsolattartás a hozzátartozókkal. Az elérhető telefonszámok közreadása. A hozzátartozók fogadásának megszervezése. Ennek érdekében: szálláshelyek és szállítási kapacitás biztosítása. Tolmácsok és ügyintézést segítők szervezése. Pszichológusok, lelkészek, orvosok szervezése. 1198

29 A sérültek támogatásának szükség szerinti szervezése. Ennek érdekében: o Ruházat, tisztálkodó eszközök, élelmiszer, mobiltelefon biztosítása. o Együttműködés a karitatív és áldozatvédelmi szervekkel. o A sérültek pszichológiai és lelki (lelkészi) segítésének koordinálása. o A sérültekkel és az áldozatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásának koordinálása. o Szükség szerint a kárhelyre igényel anyagok beszerzésének és szállításának végrehajtása. o Egyéb érdeklődők tájékoztatása. o Az érkező hozzátartozók fogadása, részükre kísérők szervezése és orvosi készültség biztosítása. 8. Összegzés A dolgozatom a tömeges balesetek esetén beavatkozó erők, illetve vezetőik számára nyújthat segítséget, hogy különböző típusú szakmai feladataikat szoros együttműködésben végezzék el. Nem csak a konkrét feladat elvégzése fontos, de az érintettek, a közvélemény, az önkormányzati és állami vezetők tájékoztatása is. A jogszabályok pontosan meghatározzák az egyes szervek feladatait, tevékenységük kereteit, az irányítás rendjét, de azok összehangolása csak a jogszabályok helyes értelmezésével lehetséges. E tanulmány általános segítséget nyújthat a helyszíni munka megszervezéséhez, a konkrét mentési tevékenység megfelelő szintű végrehajtásához. Az eredményes beavatkozást csak jól felkészült szakemberek döntései alapozhatják meg. A mentéssel kapcsolatosan végrehajtandó szervezési, irányítási sémákat az 1. számú melléklet tartalmazza. E mellékletek további segítséget nyújthatnak a helyes eljárások lefolytatásához. A dolgozatban levezetett eljárási folyamatok időben történő egységes alkalmazása a további sérülések megelőzését, a balesetek kimenetelének csökkentését segíthetik elő. A dolgozat tovább fejlesztése figyelemmel az előttünk álló jogszabályi változásokra indokolt, illetve szükséges mivel azok többsége január 01-től változik. 1199

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról. I.

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról. I. 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról Az Országgyűlés a légi, a vasúti és a vízi közlekedés biztonságának javítása,

Részletesebben

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA.

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS LÉNYEGE, SZABÁLYOZÁSA. Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. október Szerkesztő: Duruc József Megjegyzés: A szövegben pirossal kiemelt

Részletesebben

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 1

2005. évi CLXXXIV. törvény. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról 1 Online - 2005. évi CLXXXIV. törvény - a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 1. oldal vizsgálatáró 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS A belügyi rendészeti ismeretek középszinten letehető szóbeli vizsga. A vizsga célja A középszintű érettségi vizsga célja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

1. Ismertesse a mentésben együttműködő szerveket, szervezeteket, azok lehetséges feladatait.

1. Ismertesse a mentésben együttműködő szerveket, szervezeteket, azok lehetséges feladatait. 1. Ismertesse a mentésben együttműködő szerveket, szervezeteket, azok lehetséges feladatait. A mentést végző szervek, szervezetek a reagáló képességet figyelembe véve lehetnek elsődleges és másodlagos

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

Biztonsági Terv. Club 202. (1116 Budapest, Fehérvári út 202.) Budapest, 2012.10.19. - 1 -

Biztonsági Terv. Club 202. (1116 Budapest, Fehérvári út 202.) Budapest, 2012.10.19. - 1 - Biztonsági Terv Club 202. (1116 Budapest, Fehérvári út 202.) Budapest, 2012.10.19. - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A redndezvényhelyszín (szórakozóhely) üzemeltetését végző cég 3. A biztonságért

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság!

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! felperes a Heves megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen elmaradt ellen elmaradt nyomozói pótlék kifizetése iránt (F/1) alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. rendőr tanulók területi szakmai gyakorlatához

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FOGLALKOZÁSI NAPLÓ. rendőr tanulók területi szakmai gyakorlatához 1 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FOGLALKOZÁSI NAPLÓ rendőr tanulók területi szakmai gyakorlatához 10371-12 Csapatszolgálati feladatok modul Összefüggő gyakorlat 10372-12 Járőri feladatok modul Név:

Részletesebben

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI 1. Bevezetés A 21. század katasztrófák egész sorozatával köszöntötte bolygónkat, részben a természet, részben az emberi

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. wnonitosito.hu. 8. sz. melléklet. Ügyféltájékoztató 8. sz. melléklet Ügyféltájékoztató A Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek kiemelt állománycsoportjai részére, valamint az Országgyűlési Őrség, az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E BM ORSZÁGOSKATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 42/2012. számú I N T É Z K E D É S E A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltás-taktikai Szakutasításáról

Részletesebben

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet ÜGYFELES Tisztelt Legfelsőbb Bíróság!... korábban meghatalmazással igazolt jogi képviselőim útján a Pest megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen nyomozói pótlék megfizetése iránt indított perében, a

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

A központi költségvetési szerv alapokmánya

A központi költségvetési szerv alapokmánya A központi költségvetési szerv alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése 11 Belügyminisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási szám: 722865 megnevezése: Fejér Megyei

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

A POLGÁRŐRÖK KÉPZÉSÉBEN ÉS SZAKMAI ISMERETEIK BŐVÍTÉSÉBEN VALÓ RENDŐRSÉGI KÖZREMŰKÖDÉS 2014. ÉVI FELADATAI ÉS TEMATIKÁJA

A POLGÁRŐRÖK KÉPZÉSÉBEN ÉS SZAKMAI ISMERETEIK BŐVÍTÉSÉBEN VALÓ RENDŐRSÉGI KÖZREMŰKÖDÉS 2014. ÉVI FELADATAI ÉS TEMATIKÁJA A POLGÁRŐRÖK KÉPZÉSÉBEN ÉS SZAKMAI ISMERETEIK BŐVÍTÉSÉBEN VALÓ RENDŐRSÉGI KÖZREMŰKÖDÉS 2014. ÉVI FELADATAI ÉS TEMATIKÁJA I. BEVEZETŐ Az Országos Polgárőr Szövetség irányításával a Magyarországon törvényesen

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

A Kormány../2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány../2011. ( ) Korm. rendelete A Kormány../2011. ( ) Korm. rendelete az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra

Részletesebben

Dr. Varga Imre Kertész László

Dr. Varga Imre Kertész László Dr. Varga Imre Kertész László A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI TAKTIKAI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEVESO BESOROLÁSÚ IPARI LÉTESÍTMÉNYEKRE Az Európai Bizottság

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK CSERETELEP

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK CSERETELEP 1. Hogyan változott meg 2012. január. 01. - től a Katasztrófavédelem szervezete és milyen új ellenőrzési hatáskörei keletkeztek? 2012. január 01. hatállyal módosult a tűz elleni védekezésről, a műszaki

Részletesebben

Járművezető képzés és közlekedésre nevelés a közlekedésbiztonság szolgálatában

Járművezető képzés és közlekedésre nevelés a közlekedésbiztonság szolgálatában Új évtized, új kihívások a közlekedésbiztonságban Közlekedésbiztonsági konferencia 2013. december 11., Közlekedési Múzeum Járművezető képzés és közlekedésre nevelés a közlekedésbiztonság szolgálatában

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok)

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi felügyelő -2012 - Mi is az a polgári védelem, katasztrófavédelem? 1917. Légi figyelő és riasztó szolgálat (Légoltalom)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Közbiztonsági referensek felkészítéséhez Szombathely 2012 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Katasztrófavédelmi alapismertek... 7 1.1. A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól.

T Á J É K O Z T A T Ó. A Békés Megyei Katas ztrófavédelmi Igazgatós ág. Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 2012. évben elvégzett feladatairól. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5540 Szarvas, Deák F. u. 7. Tel/Fax: 06/66 312-733 e-mail: szarvas.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2009-051-6 SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET

ZÁRÓJELENTÉS 2009-051-6 SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET ZÁRÓJELENTÉS 2009-051-6 SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET Nagyrév Alsó-sápi Holt Tisza 2009. július 22. alumínium evezős csónak nyilvántartásba vételre nem kötelezett A szakmai vizsgálat célja a víziközlekedési

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T S Z A K D O L G O Z A T Szalmás Alexandra 2014. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T Bizonyítás a Büntetőeljárásban

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szabadidô & kikapcsolódás. Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek

Szabadidô & kikapcsolódás. Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek Szabadidô & kikapcsolódás Szuper-G + utasbiztosítás sízôknek és a téli sportok kedvelôinek Mit nyújt Önnek az UnIQa Biztosító utazási biztosítása? Választható biztosítási csomagok Standard OPtIMUM Egészségügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz.-ú köztemető és a kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz.-ú egyházi temető 2016. január 1-jétől

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól

A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Dr Hoffmann Imre A hatósági és megelőzési tevékenységet végzők tevékenységéről, aktuális feladatairól Az Európai Uniós tagsággal a feladataink továbbiakkal egészültek ki. Eleget kell tennünk a korábbi

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet)

A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. 2. számú módosítás (tervezet) Üzletszabályzat A BIOKOM PÉCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 2. számú módosítás (tervezet) Hatályos: 2016. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre.

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre. 2 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet a 2006. évi LV. törvénnyel jött létre a Belügyminisztérium fejezet bázisán. A kormányzati szerkezetátalakítás jelentős változásokat eredményezett

Részletesebben

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról I. SZENT ISTVÁN EGYETEM II. T a n á c s á n a k III. 16/2002/2003.ET. számú határozata Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról 1 2 TARTALOM I.SZENT ISTVÁN EGYETEM...1 II.T a n á c s á n a k...1 III.16/2002/2003.ET.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere Védelmi Felkészítés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

VEGETÁCIÓTÜZEK FELDERÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSÁVAL A FELDERÍTÉS PROBLÉMÁJA ÉS A LEHETSÉGES MEGOLDÁS

VEGETÁCIÓTÜZEK FELDERÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSÁVAL A FELDERÍTÉS PROBLÉMÁJA ÉS A LEHETSÉGES MEGOLDÁS Restás Ágoston VEGETÁCIÓTÜZEK FELDERÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEK ALKALMAZÁSÁVAL Magyarország területének viszonylag kis részét borítja erdőség. Megóvásuk az egész ország érdeke. Nemzeti

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása megalakítása, mozgósítása, alkalmazása Tartalom Jogszabályi alapok Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi kötelezettség Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi szervezetek mozgósítása Polgári védelmi

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Iktatószám: /2015. Ügyintéző: dr. Barna Angéla Tárgy: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben