Munk Sándor tudományos önéletrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munk Sándor tudományos önéletrajza"

Átírás

1 Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST, Hungária krt Tel.: Fax: Végzettségek, tudományos minősítés, nyelvismeret ELTE, TTK, matematikus szak, operációkutatás szakirány ~ okleveles matematikus (okl. sz.: 499/1974) ZMKA, szárazföldi összfegyvernemi levelező szak ~ magasabb képesítésű összfegyvernemi tiszt (okl.sz. 292/ ) MTA TMB ~ hadtudományi levelező tudományos továbbképzés kandidátus, hadtudomány, MTA TMB (okl. sz.: ) habilitált doktor, hadtudomány, ZMNE (okl. sz.: 03/ ) 1990 orosz, állami nyelvvizsga, katonai szakmai anyaggal bővített felsőfokú (biz. sz.: SZ-1842/1990) 1991 angol, állami nyelvvizsga, katonai szakmai anyaggal bővített felsőfokú "C" típusú (biz. sz.: SZ-1842/1990) Munkahelyek, munkakörök, szakmai tevékenység Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Számítóközpont, alkalmazott matematikus matematikai modellek, módszerek, számítógépes programok kidolgozása Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Számítóközpont, rendszerprogramozó informatikai fejlesztés, alkalmazás gyakorlati megvalósítása Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, REVA tanszék, oktató informatika-alkalmazói oktatás és tananyagfejlesztés Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, REVA tanszék, tanszékvezető helyettes vezető oktatói tevékenység, informatikai oktatás, tananyagformálás, oktatástervezés és irányítás tól Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Informatikai tanszék, tanszékvezető a tanszéki oktató és tudományos kutatómunka főbb irányainak meghatározása, oktatástervezési, oktatásszervezési és oktatási feladatok az egyetemi alap, kiegészítő, doktori és tanfolyami képzésben tól Egyetemi tanár Oktatási tevékenység Új képzések kidolgozása és bevezetése Haditechnikai menedzser egyetemi alapképzési szak, katonai informatikai rendszerszervező szakirány kidolgozása, majd vezetése (szakirány-felelős)

2 ZMNE doktori program (A katonai biztonság, a védelmi integráció és a fegyveres küzdelem), G. alprogramjának (Az informatika védelmi alkalmazásának elmélete és gyakorlata) kidolgozása, majd vezetése (alpogram-vezető) 2001-től ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola egy tudományszakának (A védelmi informatika és kommunikáció elmélete) kidolgozása, majd vezetése (tudományszakvezető) 2005-től Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervező MSc szak kidolgozásának irányítása, egy szakirányának kidolgozása, majd vezetése (szakfelelős és szakirány-felelős) Oktatott kurzusok Az informatika katonai alkalmazása (kiegészítő egyetemi alapképzés) A katonai vezetés elmélete (katonai akadémiai képzés) Katonai informatika (kiegészítő egyetemi alapképzés) NATO informatikai rendszerek (kiegészítő egyetemi alapképzés) Informatikai alkalmazások a NATO-ban (kiegészítő egyetemi alapképzés) 1997-től A katonai informatika eszközrendszere (PhD képzés) Informatikai támogatás (PhD képzés) Katonai informatika (PhD képzés) 1999-től Információfeldolgozási rendszerek modellezése (PhD képzés) 1999-től Információgazdálkodás, információmodellezés (PhD képzés) 2000-től A védelmi informatika alapjai (PhD képzés) 2000-től Védelmi informatikai rendszerek és alkalmazások (PhD képzés) 2002-től Védelmi informatikai rendszerek, alkalmazások interoperabilitása (PhD képzés) 2002-től Védelmi informatikai rendszerek architektúrális kérdései (PhD képzés) 2002-től Védelmi célú információk köre, jellemzői (PhD képzés) 1990-től Informatika felsővezetők számára [különböző megnevezéssel] (vezérkari képzés) Témavezetői tevékenység (20 fő, fokozatot szerzett 9 fő, 4 fő még képzésben) Kötél Gyula, dr. univ. eljárás (fokozatot szerzett) A programfejlesztés módszertani kérdései a katonai információfeldolgozási rendszerek fejlesztésében Váncsa Julianna, dr. univ. eljárás (fokozatot szerzett) Légvédelmi harctevékenységek modellezése számítógépes szimulációval a ZM- KA-n történő oktatásban való alkalmazás céljából Molnár Mihály, dr. univ. eljárás (fokozatot szerzett) A Magyar Honvédségben folyó számítógépes adatvédelem továbbfejlesztésének lehetőségei és főbb feladatai Váncsa Julianna, PhD fokozatszerzés (fokozatot szerzett) Szimulációs és analitikus matematikai módszerek alkalmazása a harcdinamikai modellekben Vágó Ferenc, PhD képzés (abszolutóriumot szerzett) Az informatikai biztonság új kihívásai a harcászati vezetés szintjén Szűcs Gáspár, PhD képzés (fokozatot szerzett) Javaslat a hadműveleti vezetés harcászati szintje számítógépes információs rendszerének fejlesztésére Gorza Jenő, PhD képzés (fokozatot szerzett) A Magyar Honvédség informatikai rendszerének fejlesztése, az adatmodellezés szerepe a fejlesztési folyamatban.

3 Tóth Tivadar, PhD képzés (abszolutóriumot szerzett) Nyilvános számítógépes hálózatok, rendszerek katonai célú felhasználásának lehetőségei Magyarországon Bajó József, PhD képzés (fokozatot szerzett) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás hatékonyságának korlátai, a gazdálkodási hatékonyság fokozásának lehetőségei Paskó Attila, PhD képzés (abszolutóriumot szerzett) A digitális térképészeti termékek felhasználásának lehetőségei a szárazföldi csapatoknál Négyesi Imre, PhD képzés (fokozatot szerzett) A távoktatás informatikai támogatásának követelményei, elvei és módszerei a katonai képzésben és továbbképzésben Fehér Judit, PhD képzés (abszolutóriumot szerzett) A rendőrség informatikai hálózatának védelme, különös tekintettel a Robotzsaru 2000 integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszerre Michelberger Pál, PhD képzés (fokozatot szerzett) Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Szabó Andrea, PhD képzés (abszolutóriumot szerzett) Internet technológiák alkalmazási lehetőségei, szabályozása a védelmi szférában dr. Szabó András, PhD képzés (abszolutóriumot szerzett) A Magyar Honvédség informatikai szabályozó rendszerének átalakítása a haderőreform célkitűzéseinek és az információtechnológiai fejlődés követelményeinek megfelelően dr. Beinschrót József, PhD képzés Az informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában Cser Ádám, PhD képzés Heterogén képalkotó és képkezelő rendszerek közötti szemantikai interoperabilitás a védelmi szférában Farkas György, PhD képzés Azonosítást biztosító technikai eszközök helye, szerepe, alkalmazása a védelmi szférában Kerner Menyhért, PhD képzés Összetett védett informatikai rendszer kialakítása, védett rendszerek összekapcsolásának problémái Spisák Andor, PhD képzés (abszolutóriumot szerzett) Nyilvános kulcsú infrastruktúra kialakításának szükségessége és lehetőségei a védelmi szférában. Részvétel a tudományos minősítési folyamatban (37 fő, hivatalos bíráló 13 fő) 1990 CSc, hivatalos bíráló, Nagy István 1990 dr. univ., bírálóbizottsági tag, Szegedi Imre 1990 dr. univ., bírálóbizottsági tag, Réger Béla 1990 dr. univ., bírálóbizottsági tag, Ungvári László 1990 dr. univ., bírálóbizottsági tag, Csefkó Tamás 1991 CSc, hivatalos bíráló, Kopácsi László 1991 CSc, bírálóbizottsági tag, Szternák György 1992 dr. univ., hivatalos bíráló, Szarka László 1993 dr. univ., hivatalos bíráló, Sorossy Tamás 1993 CSc, bírálóbizottsági tag, Lukovics József

4 dr. univ., bírálóbizottsági tag, Czintula György 1994 dr. univ., hivatalos bíráló, Szabó András 1995 dr. univ., hivatalos bíráló, Tóth Bálint 1995 CSc, bírálóbizottsági tag, Fenyves Péter 1995 CSc, bírálóbizottsági tag, Lukovics József 1995 CSc, bírálóbizottsági tag, Krizbai János 1995 CSc, bírálóbizottsági tag, Ronkovics József 1995 dr. univ., bírálóbizottsági tag, Nagy Kálmán 1996 CSc, hivatalos bíráló, Vass Sándor 1996 dr. univ., bírálóbizottsági tag, Haig Zsolt 1997 PhD, bírálóbizottsági tag, Gőcze István 1998 PhD, hivatalos bíráló, Nagy Pál 1998 PhD, bírálóbizottsági tag, Ribárszki István 2000 PhD, hivatalos bíráló, Felházi Sándor 2000 PhD (BME), bírálóbizottsági tag, dr. univ. Szabó László 2001 PhD, hivatalos bíráló, Mráz István 2002 PhD, bírálóbizottság elnöke, Für Gáspár 2003 PhD, hivatalos bíráló, Ványa László 2003 PhD, hivatalos bíráló, Fekete Károly 2003 PhD, bírálóbizottsági tag, Ternyák István 2003 PhD, bírálóbizottsági tag, Gyarmati József 2004 PhD, bírálóbizottság elnöke, Mikula László 2004 PhD, hivatalos bíráló, Kovács László 2005 PhD, bírálóbizottság elnöke, Pándi Erik 2005 PhD, bírálóbizottság elnöke, Hóka Miklós 2006 PhD, bírálóbizottság elnöke, Szegedi Péter 2006 PhD, bírálóbizottság elnöke, Molnár András Részvétel a habilitációs eljárásban (5 fő) 2001 szakértő bizottsági tag, Szabolcsi Róbert 2001 szakértő bizottsági tag, Mezey Gyula 2005 szakértő bizottság elnöke, Zsigmond Gyula 2006 szakértő bizottság elnöke, Rajnai Zoltán 2006 szakértő bizottsági tag, Horváth István Kutatási projektek, témák A fegyveres küzdelem matematikai modellezése, számítógépes modellezése Zrínyi Miklós Katonai Akadémia A katonai informatika folyamat- és feladatrendszere, szabályozása MH Vezérkar, Informatikai Szolgálat Katonai szervezetek informatikai biztosításának alapjai MH Vezérkar Katonai informatikai rendszerek architektúrális kérdései MH Vezérkar, Informatikai Szolgálat Háborús informatikai rendszer alkalmazói munkaállomásának követelményei MH Vezérkar, Informatikai Szolgálat A térinformatika katonai alkalmazásának lehetőségei, feladatai Felsőoktatási Fejlesztési Alap (IV. forduló projekt), alprojekt-vezető A hazai hadtudomány változásainak, helyzetének és fejlődésének jellemzői MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottság

5 Az információ, mint a katonai vezetés erőforrása Széchenyi Professzori Ösztöndíj A katonai informatika helye, szerepe, feladatai a vezetéstámogatás rendszerében HM Honvéd Vezérkar, Vezetési főcsoportfőnökség Honvédelmi információk és jellemzőik vizsgálata Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok pályázat (T-30674/1999) 2000 A közös munkavégzés új lehetőségei, virtuális vezetési pontok HM Honvéd Vezérkar 2001 Szoftver robotok és katonai alkalmazásuk Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Magyar katonai informatikai terminológia kialakítása HM Honvéd Vezérkar, Informatikai Szolgálat A közös helyzetismeret alapjai, megvalósítása, helyzetismeret-bázisok és helyzetismeret-alkalmazások HM Honvéd Vezérkar, Informatikai Szolgálat Katonai informatikai rendszerek interoperabilitásának alapjai HM Honvéd Vezérkar, Vezetési Csoportfőnökség A katonai informatika alapjai, eszközrendszere, katonai informatikai rendszerek és alkalmazások HM Honvéd Vezérkar Az interoperabilitás megvalósításához szükséges tudásösszetevők rendszere HM Honvéd Vezérkar, Informatikai Szolgálat 2006 A Magyar Honvédség informatikai stratégiájának alapjai, összetevői HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Tudományos közéleti tevékenység Tudományos testületi megbízatások Magyar Hadtudományi Társaság Elektronikai-informatikai Szakosztály Informatikai szakcsoport, szakcsoport elnök (alapító) ZMNE VSZTK Tudományos Tanács, elnök 1994-től MTA Hadtudományi Bizottság, tag (újjáalakulástól) 1996-tól ZMNE Doktori Tanács, tag MTA Hadtudományi Bizottság, elnökhelyettes 2002-től NATO Research and Technology Organisation Information Systems Technology Panel, tag ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola tanács, tag MTA Hadtudományi Bizottság, titkár 2005-től ZMNE BJKMK Tudományos Bizottság, tag Tudományos szervezeti tagságok 1984-től Neumann János Számítógéptudományi Társaság 1990-től Magyar Hadtudományi Társaság Armed Forces Communications Electronics Association 1997-től 1997-től 2005-től 2006-tól Folyóirat szerkesztőbizottsági funkciók Hallgatói Közlemények (ISSN ), rovatvezető Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények (ISSN ), rovatszerkesztő Bolyai Szemle (ISSN ), rovatvezető Hadmérnök (ISSN ), szerkesztőbizottság elnökhelyettese

6 - 6 - Részvétel tudományos konferenciákon 'Informatika és Honvédelem' konferencia szervezése és levezetése (ZMNE) 'Az informatika-alkalmazói és szakemberképzés helyzete, fejlesztésének irányai' konferencia szervezése és levezetése (ZMNE) 'Katonai informatikai terminológia' konferencia szervezése és levezetése (ZMNE) Az 1990-es évek közepétől több mint húsz alkalommal vettem részt külföldi, hazai nemzetközi (pld. az évenkénti Robothadviselés, Kommunikáció 200x, illetve New Challenges in the Field of Military Sciences), illetve más hazai konferenciákon előadóként. Ezen előadások többnyire a konferencia-kiadványokban meg is jelentek, így publikációs listámban is szerepelnek. A jelentősebb konferenciák közé a következőket sorolom: Magyar Informatikusok II. Világtalálkozója, Budapest International Military Scientific Forum 2004, Veliko Tarnovo Trans & MOTAUTO'05+, Veliko Tarnovo Leadership and Management at the Outset of the 21st Century, Nagyszeben Man within the Knowledge Based Organisation, Nagyszeben Kapcsolatok külföldi tudományos és felsőoktatási intézményekkel 2002-től NATO Research and Technology Organisation Information Systems Technology Panel Cseh Köztársaság brno-i Nemzetvédelmi Egyeteme, katonai informatikai tanszék Szlovák Köztársaság liptószentmikósi Katonai Akadémiája, katonai informatikai tanszék Lengyel Köztársaság varsói Katonai Műszaki Egyeteme, katonai informatikai tanszék Elismerések, kitüntetések 1980 A Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozata 1983 A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozata 1987 A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata 1991 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Kiváló Oktatója 1992 Magyar Hadtudományi Társaság Elnökségének dicsérő oklevele 1996 Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 2006 Szolgálati Érdemjel arany fokozata

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről Az MTA IX. Osztály

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KARÁNAK SZERVEZETE Békési László 1 Palik Mátyás 2 Rozovicsné Fehér Krisztina 3 Szolnok, 2014 NEOBOOK PLATFORM ALKALMAZÁS A KATONAI REPÜLŐ TANSZÉK PÁLYÁRA IRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉBEN 4 I. RÉSZ A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ DR. LENGYEL SZABOLCS 2013/10/10

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ DR. LENGYEL SZABOLCS 2013/10/10 TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ DR. LENGYEL SZABOLCS 2013/10/10 SZEMÉLYI ADATOK Születési hely, idő: Debrecen, 1971. október 4. Munkahely: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet,

Részletesebben

A híradó-informatikai terminológia kérdései a Magyar Honvédségben. 1. rész A terminológia alapjai és környezete

A híradó-informatikai terminológia kérdései a Magyar Honvédségben. 1. rész A terminológia alapjai és környezete HADITECHNIKA Munk Sándor A híradó-informatikai terminológia kérdései a Magyar Honvédségben. 1. rész A terminológia alapjai és környezete A Magyar Honvédségben jelenleg nincs érvényes hatókörû magyar híradó-informatikai

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN

ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa ESTÓK SÁNDOR A KATONAI ÉS ÜZLETI ELLÁTÁSI LÁNC FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

A közigazgatási informatika oktatásának egyes aspektusai

A közigazgatási informatika oktatásának egyes aspektusai sengésével, esetleg (például zéróösszegű) politikai játszmájával (például gazdasági befolyásszerzés) is. Hoós János például hivatkozik a társadalomnak az ún. kettős mozgás (double movement) Polányi Károly

Részletesebben

Melléklet tartalomjegyzék

Melléklet tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Melléklet tartalomjegyzék l. A 2006-os intézményi akkreditációs jelentés (szak önértékelés)... 1 2. MAB LB Intézményi akkreditáció ad hoc kollégiumi jelentése... 10 3. Szakkal kapcsolatos elemző-értékelő

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben