A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2015.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE, A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK ALAPOK FEDEZETI ALAP MŰKÖDÉSI ALAP LIKVIDITÁSI ALAP AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK BEFEKTETÉSEK BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: DECEMBER TAGLÉTSZÁM MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA EGYEBEK

3 BEVEZETÉS A VASAS Önkéntes Önsegélyező Pénztár az 1999 februárjában tartott alakuló közgyűlésen jött létre. A Pénztár 1999 szeptemberétől folytat teljes jogú önkéntes pénztári tevékenységet. A Pénztár tagságát a Vasas Szakszervezeti Szövetség tagjai alkotják. A 2015-ös év a VASAS Önkéntes Önsegélyező Pénztár tizenhetedik gazdálkodási éve volt. Jelen kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésének értékelése. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tagság, a pénztár vezetése, a Magyar Nemzeti Bank részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözi. A Vasas Önsegélyező Pénztár beszámolójának összeállításánál a következő jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: A számvitelről szóló C törvény, Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) kormányrendelet, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) kormányrendelet. A beszámoló magyar nyelven, pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel rendszerében készült. Devizanem: ezer HUF. 3

4 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE, A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK A Pénztár 2015 évi éves adatait a évekre készült három éves terv első évének adataihoz hasonlítjuk. A Vasas Önkéntes Önsegélyező Pénztár alapjai záró állományának alakulása ezer Ft-ban Megnevezés tény terv tény Tény/Terv 2015/2014 Közösségi szolgáltatási alap ,56% 95,50% Működési alap ,41% 99,95% Likviditási alap ,22% 102,60% Összesen ,91% 97,29% A terv és tényadatok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy összességében a pénzügyi terv felett alakult a pénztár vagyona. A fedezeti alapnál a szolgáltatási kiadások a terv alatti összegben realizálódtak. A többi bevétel és kiadás a terv körüli értékben realizálódott. A Vasas Önsegélyező Pénztár pénztártagja csak a Vasas Szakszervezeti Szövetség tagja lehet. A Pénztár gazdálkodását döntően a Vasas Szakszervezeti Szövetség tagszervezetinél történt változások befolyásolták. A taglétszám csökkenése elsősorban annak következménye, hogy több tagszervezetnél munkavállalói leépítések történtek. Amennyiben új munkahelyi szervezetek csatlakoznak a Vasas Szakszervezeti Szövetséghez, akkor szinte kivétel nélkül az új szakszervezeti tagok a Vasas Önsegélyező Pénztár tagjai is lesznek. A szolgáltatások terv és tény adatainak összehasonlítása a következő táblázatban található: 4

5 Szolgáltatás megnevezése Eset szám az időszakban TERV Kifizetett szolgáltatás TERV Eset szám az időszakban TÉNY Kifizetett szolgáltatás TÉNY TÉNY/ TERV ESET TÉNY/ TERV ÖSSZEG Mértékegység eset eft eset eft % % 1. Szülési segély 2. Temetési segély saját jogon 3. Temetési segély házastárs, élettárs 4. Temetési segély kiskorú gyermek 5. Temetési segély nagykorú, gondoskodásra szoruló gyermek 6. Kórházi ápolási segély napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély 8.Csonttörés miatti egyszeri kifizetés 9. Baleseti segély Összesen ,25% 86,40% ,00% 51,93% ,00% 144,42% ,00% 278,57% ,00% 0,00% ,00% 71,06% ,44% 104,44% ,50% 129,17% ,00% 35,74% ,06% 83,51% A pénzügyi terv ezer Ft tagdíjbevétellel számolt, ezzel szemben tagdíjbevételként ezer Ft realizálódott. A terv ezer Ft működési kiadással kalkulált, a tényleges működési költség ezer Ft volt. A szolgáltatási kiadások tervezett összege ezer Ft volt, ezzel szemben a tényleges kiadás ezer Ft volt. A középtávú terv adataival való összehasonlítás megegyezik a fentiekkel, mivel a három éves terv első éve a 2015 év volt. Az éves terv időszakra készült. A keresztféléves terv időarányos részét a három éves terv 2015 évi adatai tartalmazzák. Rendkívüli esemény a pénztár életében 2015 évben nem volt. 5

6 2. ALAPOK 2.1. FEDEZETI ALAP Az éves beszámoló 73SA eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a fedezeti alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A ezer Ft tagdíj befizetések mellett a fedezeti alap befektetéseinél -245 ezer Ft bevétel került realizálásra. A negatív hozambevétel oka, hogy a Pénztár 2017-ben lejáró állománykötvényt vásárolt az év folyamán, mely államkötvény vételárában lévő felhalmozott kamatot befektetési bevétel csökkentő tételként kell elszámolni a vonatkozó előírások alapján. Az év folyamán realizált fedezeti kamatbevétel 125 ezer Ft volt, az államkötvény vételárában lévő felhalmozott kamat összege 370 ezer Ft volt. A kettő összeg eredőjeként keletkezett a -245 ezer Ft pénzügyi bevétel. Szolgáltatási kifizetések címén ezer Ft segély került kifizetésre 2015-ben. 345 alkalommal kaptak a pénztártagok szülési segélyt, összesen ezer Ft összegben, 49 alkalommal fizetett a Pénztár temetési segélyt, összesen ezer Ft összegben. Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segély kifizetésére 452 esetben került sor összesen ezer Ft összegben. A segély kifizetéseken kívül a fedezeti alap befektetései után, vagyonarányosan 74 ezer Ft letétkezelői díj terhelte a fedezeti alapot. A fedezeti alap év végi záróállománya ezer Ft volt, ez 4,5 %-kal alacsonyabb érték, mint a év végi. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan 414 ezer Ft a fedezeti alap tőkeváltozásaként kimutatott összeg év végi alapszabály módosítás alapján a pénztár összes szolgáltatása a közösségi szolgáltatásként került kifizetésre. A pénztár teljes fedezeti alapja a közösségi szolgáltatások tartalékában található. A Pénztár szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatások volumene, színvonala, a szolgáltatási kötelezettség fedezetének összhangja év folyamán minden kifizetési időpontban érvényesült. 6

7 2.2. MŰKÖDÉSI ALAP Az éves beszámoló 73SB eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a működési alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A ezer Ft tagdíj és támogatói befizetések mellett a működési alap befektetéseinek befektetéseinél -40 ezer Ft bevétel került realizálásra. A negatív hozambevétel oka, hogy a Pénztár 2017-ben lejáró állománykötvényt vásárolt az év folyamán, mely államkötvény vételárában lévő felhalmozott kamatot befektetési bevétel csökkentő tételként kell elszámolni a vonatkozó előírások alapján. Az év folyamán realizált működési kamatbevétel 81 ezer Ft volt, az államkötvény vételárában lévő felhalmozott kamat összege 121 ezer Ft volt. A kettő összeg eredőjeként keletkezett a -40 ezer Ft pénzügyi bevétel. A működési kiadások szerkezetét és annak változását a következő táblázat szemlélteti (adatok ezer Ft-ban): Megnevezés Változás Bérkiadások és személyi jellegű kifizetések bérjárulékokkal együtt ,22% ,75% 95,25% Nyilvántartás ,88% ,09% 100,00% Szoftver átalány 364 3,27% 363 3,69% 99,73% Postai szolgáltatások 151 1,36% 277 2,82% 183,44% Könyvvizsgálat 689 6,19% 273 2,77% 39,62% Telefon 133 1,19% 134 1,36% 100,75% Bankköltség 128 1,15% 126 1,28% 98,44% Irodaszerek és nyomtatványok 52 0,47% 76 0,77% 146,15% Mérleg közzététel 49 0,50% Letétkezelői díj 43 0,39% 43 0,44% 100,00% Reklám és szóróanyagok 690 6,20% 33 0,34% 4,78% Ügyvédi munkadíj 32 0,29% 32 0,33% MNB felügyeleti díj 32 0,29% 31 0,32% 96,88% Magyar Pénztárszövetség tagsági díj 30 0,27% 30 0,30% 100,00% Vírusvizsgáló szoftver frissítés 24 0,24% Számítógép beszerzés 115 1,03% 0,00% Adomány Vasas Művészegyüttes 60 0,54% 0,00% Hatósági erkölcsi bizonyítványok 28 0,25% 0,00% Kis értékű eszköz beszerzés 3 0,03% 0,00% 0,00% Összesen ,00% ,00% 88,35% 7

8 A működési kiadások jelentősen 11,65 %-kal csökkentek az előző évhez képest decemberében küldöttközgyűlési döntés alapján az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai részére fejenként 60 ezer Ft bruttó éves tiszteletdíj került megszavazásra. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai 2015-ben úgy döntöttek, hogy lemondanak 2015 évi tiszteletdíjukról. Emiatt a bérkiadások és személyi jellegű kifizetések bérjárulékokkal soron a tiszteletdíjak miatt csak a 2014 évi tiszteletdíjakra jutó, 2015 januárjában fizetett adók és járulékuk szerepelnek. A 2014 évi könyvvizsgálói díj összege a IV. negyedév a 2014 évi könyvvizsgálati feladatok ellátásáért fizetett díj ben az új könyvvizsgálói szerződés alapján negyedéves fizetésre tért át a pénztár. A 2015 évi könyvvizsgálói díj soron így két negyedév díja található. A számviteli kormányrendelet januárjától hatályos módosítása következtében 2015-ben a Nemzetgazdasági Közlönyben meg kellett jelentetni a 2014 évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést. A mérleg közzététel soron ennek a díja szerepel. A postai díjak emelkedése az alapszabály módosítás miatti, egyes pénztártagok kizárásáról szóló ajánlott postai küldemények kiküldésével kapcsolatos. A működési alap év végi záróállománya ezer Ft volt. Ez 4 ezer Ft-tal kevesebb, mint a december 31-i érték. A Pénztár gyakorlatilag meg tudta őrizni a működési tartalékot, annak ellenére, hogy a tagdíjbefizetések megosztása 2015-re megváltozott, a működési tartalékba 5 %-kal kevesebb levonás került, mint 2014-ben. Ez a nagyon takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan 311 ezer Ft, a számítógépek nettó értékéhez kapcsolódóan 86 ezer Ft a működési alap tőkeváltozásaként kimutatott összeg. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat. 8

9 2.3. LIKVIDITÁSI ALAP Az éves beszámoló 73SD eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a likviditási alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A pénzügyi terv alapján a likviditási alapot érintően nincs levonás, ezért likviditási tagdíjbevételt nem számoltunk el. A likviditási alap befektetéseinek befektetéseinél -15 ezer Ft bevétel került realizálásra. A negatív hozambevétel oka, hogy a Pénztár 2017-ben lejáró állománykötvényt vásárolt az év folyamán, mely államkötvény vételárában lévő felhalmozott kamatot befektetési bevétel csökkentő tételként kell elszámolni a vonatkozó előírások alapján. Az év folyamán realizált likviditási kamatbevétel 4 ezer Ft volt, az államkötvény vételárában lévő felhalmozott kamat összege 19 ezer Ft volt. A kettő összeg eredőjeként keletkezett a -15 ezer Ft pénzügyi bevétel. A likviditási befektetésekre eső letétkezelői díj éves összege 3 ezer Ft. A likviditási alap év végi záróállománya 749 ezer Ft volt, ez 19 ezer Ft-tal több, mint a tavalyi érték. Átcsoportosítás nem volt 2015-ben AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK 2015 évben a tagok által fizetett tagdíjak közötti megosztás a következő arányban történt: Megnevezés Fedezeti alapba került: 60 % Működési alapba került: 40 % Likviditási alapba került: 0 % A pénztári alapok tényleges megoszlása ezer Ft-ban Megnevezés tény Megoszlás Fedezeti alap ,4% Működési alap ,5% Likviditási alap 749 3,1% Összesen ,0% 9

10 Az alapok tényleges arányait tekintve megállapítható, hogy a tagdíjak megosztási arányaitól kis mértékben eltér. A tartalékok biztosítják a pénztár szolgáltatási és működési kifizetéseinek fedezetét. Alapok közötti átcsoportosításra 2015 év folyamán nem került sor. A Pénztárnál évben az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibákat. 3. BEFEKTETÉSEK 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: DECEMBER 31. A Pénztár vagyonkezelését nem helyezte ki év folyamán a számlavezető, letétkezelő banknál, a Raiffeisen Bankon keresztül állampapírokat vásárolt. A Pénztár letétkezelője, a Raiffeisen Bank részére 2015 évben kifizetett letétkezelési díj összege: 120 ezer Ft. A befektetések részben 2016-ben lejáró diszkontkincstárjegyekben, részben 2017-ben lejáró államkötvényekben voltak elhelyezve december 31-én. Alap Értékpapír megnevezése Db Névérték Ft Nyilvántartási érték Fedezeti 2017/B Fedezeti összesen Likviditási 2017/B Likviditási összesen Működési 2017/B Működési D Működési összesen Mindösszesen Értékpapír megnevezése Db Névérték Nyilvántartási érték 2017/B D Összesen

11 A 2015-ben befolyt összes kamatbevétel 211 ezer Ft volt. Az államkötvény vételárában megfizetett felhalmozott kamat össze 511 ezer Ft volt. Így alakult ki, hogy a pénzügyi műveletek összbevétele -300 ezer Ft volt. A pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvezetés miatt az államkötvények időarányos kamata nem jelenik meg a pénztár könyveiben. Értékvesztés elszámolására 2015 évben nem került sor. A tárgyévben határidős, opciós vagy swap ügyleteket a pénztár nem kötött. A portfoliók üzleti év végi állományának könyv szerinti értéke a következő volt ezer Ft-ban: Megnevezés Nagyságrend: ezer Ft-ban Fedezeti alap Működési alap* Likviditási alap Összesen Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Magyar állampapír * a vonatkozó előírások alapján a működési oszlop tartalmazza a függő állományt is A negyedévek végén a következő portfolió állománnyal rendelkezett a pénztár: Időszak Negyedév végi értékpapír állomány (ezer Ft) I. név II. név III. név IV. név Átlagos állomány TAGLÉTSZÁM december 31-én a Pénztár taglétszáma fő volt. A taglétszám 5,5 %-kal csökkent az előző év végi állapothoz képest. A taglétszám negyedévenkénti alakulását szemlélteti a következő táblázat. 11

12 A taglétszám alakulása I-IV. negyedévében (fő) Megnevezés I. név II. név III. név IV. név Időszak elején Összesen Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Időszak végén MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A pénztári tagdíjfizetést illetően, a Pénztár munkáltatói megállapodást nem kötött egyik pénztártag munkáltatójával sem. A tagdíjakat részben a munkáltatók vonják le az alapbérből levont szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára, részben a szakszervezeti munkahelyi szervezetek vonják le a szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára vagy fizetik be a Pénztár házipénztárába. 6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ A Pénztár 1 fő alkalmazottat foglalkoztatott 2015 év folyamán. A tisztségviselők (IT és EB tagok) 2015-ben lemondtak a fejenkénti Ft bruttó éves tiszteletdíjukról. Pénztár által fizetett bér és személyi jellegű juttatás, illetve ezek járulékai 2015-ben ezer Ft kiadást jelentett a Pénztár számára. Ebből 173 ezer Ft volt a reprezentációs kiadás. A könyvviteli, beszámoló készítési feladatokat a pénztár a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.-hez helyezte ki. 12

13 7. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA Az évközi fedezeti célú tagdíjbefizetések a befizetéssel egyidejűleg az egyéni számlákról átvezetésre kerültek a közösségi szolgáltatási tartalékba. A rendelkezésre álló eszközök egy részét a Pénztár év közben befektette. Ennek eredményeként a közösségi számlák befektetett tartalékának záróállománya ezer Ft volt. A közösségi számlák likvid tartalékának záróállománya 319 ezer Ft volt, mely a Raiffeisen Banknál vezetett elszámolási és befektetési számlán volt található december 31-én. A pénztári alapok alakulása 73SFB táblázatában lehet végig követni a működési alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záró állomány értékeit. A működési tevékenység tavalyi és tárgyévi eredményeként megjelenő ezer Ft részben befektetésre került. A befektetett működési tartalék év végén ezer Ft. A likvid működési tartalék év végi 938 ezer Ft-os összege a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett bankszámlán és a házipénztárban volt található. A pénztári alapok alakulása 73SFC táblázatában lehet végig követni a likviditási alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záró állomány értékeit. A likviditási alap tartalékának záróállománya 749 ezer Ft volt. A befektetett likviditási tartalék év végén 739 ezer Ft. A szabad likviditási tartalék összege év végén 10 ezer Ft, mely a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett bankszámlán volt található december 31-én. 8. EGYEBEK Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 236 ezer Ft-os összege nem azonosítható függő befizetésekből áll, melyek rendezésére 2016-ben kerül sor. A Pénztár Számvitel Politikájában tartalmazza testre szabottan az éves beszámoló készítését érintő fontos lépéseket, a számviteli alapelvek érvényesülésének feltételeit, a beszámolási formát, a beszámoló készítés időpontját február 28. -, eszközök, értékpapírok besorolását, a könyvviteli zárlat teendőit, a könyvvizsgálati kötelezettséget, a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalmát és felépítését. A Pénztár számviteli politikája 2015-ben nem változott, így ennek nem volt hatása a pénztári alapokra. 13

14 Az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztárnál az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható, ezért nem kerülnek bemutatásra sem a bevételek, sem a költségek, ráfordítások elhatárolásának jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása. A pénztár székhelye: 1086 Budapest, Magdolna u Internetes honlap: A pénztár vezetői tisztségviselői: Igazgatótanács Kovács Anikó IT elnök (2400 Dunaújváros, Bórgőz u. 10.) a beszámoló aláírására kötelezett vezető Józanné Lack Márta IT tag Győri Gábor IT tag Somodiné Magyari Krisztina IT tag Tarsoly Imréné IT tag Ellenőrző Bizottság Szombathné Magyari Ildikó Ibolya EB elnök Orosháziné Csorba Anita Katalin EB tag Végh Balázs EB tag A pénztár számlavezetője: Raiffeisen Bank Zrt. A pénztár letétkezelője: Raiffeisen Bank Zrt. A pénztár nyilvántartója: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (Tpt /05). A mérlegbeszámoló összeállításáért felelős vezető: Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló (Ept /05). 14

15 A pénztár könyvvizsgálója: Patai Lászlóné egyéni vállalkozó cég, pénztári minősítés nyilvántartási szám: TPT Könyvvizsgáló: Patai Lászlóné kamarai tag könyvvizsgáló (Ept /05). (A vonatkozó jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál.) A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. Összességében a Vasas Önkéntes Önsegélyező Pénztár 2015 évi gazdálkodása eredményesen zárult. Pénztár eleget tudott tenni a pénztártagok szolgáltatási igényeinek és megnyugtató működési tartalékkal rendelkezik. Budapest, február 28. Kovács Anikó IT elnök 15

16 1. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása Megnevezés Bruttó érték Bruttó érték növekedés Bruttó érték csökkenés Bruttó érték Nettó érték Nettó érték Écs. ny. érték Écs. növekedés Écs. csökkenés Ft-ban évi Összes écs. écs. Immateriális javak: Gépek, berendezések, járművek Mindösszesen

17 73SFA Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám MNB kód Megnevezés Összeg SFA1 I. Egyéni számlák SFA101 Induló tőke nyitó állománya SFA102 Induló tőke tárgyévi változása SFA103 Induló tőke záró állománya SFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya SFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása SFA106 Tőkeváltozások záró állománya SFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya SFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFA109 Befektetett tartalék záró állománya SFA110 Likvid tartalék nyitó állománya SFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása SFA112 Likvid tartalék záró állománya SFA113 Egyéni számlák nyitó állománya ( ) SFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) SFA115 Egyéni számlák záró állománya ( ) SFA2 II. Szolgáltatási számlák SFA216 Induló tőke nyitó állománya SFA217 Induló tőke tárgyévi változása SFA218 Induló tőke záró állománya SFA219 Tőkeváltozások nyitó állománya SFA220 Tőkeváltozások tárgyévi változása SFA221 Tőkeváltozások záró állománya SFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya SFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFA224 Befektetett tartalék záró állománya SFA225 Likvid tartalék nyitó állománya SFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása SFA227 Likvid tartalék záró állománya SFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya ( ) 0 Mó d SFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása ( ) SFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya ( ) SFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) SFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) SFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30)

18 73SFB Működési alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám MNB kód Megnevezés Összeg SFB101 Induló tőke nyitó állománya SFB102 Induló tőke tárgyévi változása SFB103 Induló tőke záró állománya SFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya SFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása SFB106 Tőkeváltozások záró állománya SFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya SFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFB109 Befektetett tartalék záró állománya SFB110 Likvid tartalék nyitó állománya SFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása SFB112 Likvid tartalék záró állománya SFB113 Működési alap nyitó állománya ( ) SFB114 Működési alap tárgyévi változása ( ) SFB115 Működési alap záró állománya ( ) Mó d 18

19 Sorszám 73SFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Mó MNB kód Megnevezés Összeg d SFC101 Induló tőke nyitó állománya SFC102 Induló tőke tárgyévi változása SFC103 Induló tőke záró állománya SFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya SFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása SFC106 Tőkeváltozások záró állománya SFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya SFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása SFC109 Befektetett tartalék záró állománya SFC110 Likvid tartalék nyitó állománya SFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása SFC112 Likvid tartalék záró állománya SFC SFC SFC115 Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110) 730 Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111) 19 Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)

20 73SFD Az alapok állományának alakulása Nagyságrend: ezer Ft Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi Tárgyévi növekedés csökkenés Záró állomány Fedezeti alap Egyéni számlák Közösségi alap(ok) Működési alap Likviditási alap Alapok állománya összesen SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Megnevezés Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások ebből: gyermekekkel kapcsolatos ellátások gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek hátramaradottak segélyezése halál esetén Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Eseti jellegű Szolgáltatási kiadás (eft) Közösségi szolgáltatás Szolgáltatás esetszám (db) Csatlakozott tagok száma (fő)

21 Sorszám MNB kód Megnevezé s 74A Taglétszám alakulása korévenként (fő) Tagsági viszony évközi megszűnése Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Egyéb megszűnés** Év végén A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

22 044 74A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A86 Összesen

23 74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként (fő) Sorszám MNB kód Megnev ezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybe vétel Kilépés Elhalálo zás Egyéb ok Év végé n Mód C01 Mindöss zesen Szolgáltatás évközi megszűnése C101 Összese n gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

24 036 74C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

25 085 74C C C Szolgáltatás évközi megszűnése C102 Összese n hátramaradotta k segélyezése halál esetén C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

26 130 74C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

27 Szolgáltatás évközi megszűnése C103 betegséghez egészségi Összese állapothoz n kapcsolódó segélyek C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

28 216 74C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.... PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE.... ALAPOK..... FEDEZETI ALAP..... MŰKÖDÉSI ALAP..... LIKVIDITÁSI ALAP.....

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR 2007. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...6 2.1. FEDEZETI ALAP...6 2.2. MŐKÖDÉSI ALAP...6

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Honlap: www.tvep.hu E-mail: tvep@tvep.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...6 2.1. FEDEZETI ALAP...6 2.2. MŐKÖDÉSI ALAP...6

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PÉNZÜGYI TERV 2017-2019. VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1 Előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása Az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 4026 Debrecen Péterfia u. 4. VI/613. Kiegészítı melléklet A Pénztár 2014. évi mőködésének általános jellemzıi A FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 2000. április 07-én alakult, tevékenységi

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 4026 Debrecen Péterfia u. 4. VI/613. Kiegészítı melléklet A Pénztár 2015. évi mőködésének általános jellemzıi A FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 2000. április 07-én alakult, tevékenységi

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - 1 -

Főkönyvi kivonat - 1 - Főkönyvi kivonat - 1 - Bankszámla: 1218-21453-23 Időszak: 214.1-214.12 ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u. 5-7. el: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311 artozik övetel Egyenleg

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fő vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 6 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 6 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló záró Megállapítot t eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Sorszám PSZÁF kód c d e f g h 001 73SA01 Tagok által

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ Bizalom Nyugdíjpénztár 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...5 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...10 2.2. MŐKÖDÉSI

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. ÉV 2016. MÁJUS 23. Tartalom 1. Általános kiegészítések 3 2. Számviteli politika fő vonásai 3 3. Valós pénzügyi, jövedelmi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. ÉV A kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás időpontja:

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2007. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...5 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŐKÖDÉSI

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz 73EME Mérleg - Eszköz 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 841 339 0 2 841 339 2 661 649 0 2 661 649 002 73EME11 A) Befektetett eszközök 4 756 0 4 756 3 616 0 3 616 003

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215 - Kiegészítő melléklet EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 215.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215.5.27 Fröhlich László Igazgatótanács elnöke 216.5.27 1./12 oldal 215 - Kiegészítő

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Gondoskodás Önsegélyező Pénztár. Kiegészítő melléklet A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

Gondoskodás Önsegélyező Pénztár. Kiegészítő melléklet A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Kiegészítő melléklet A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. Tartalomjegyzék 1 Általános rész... 4 1.1 A Pénztár bemutatása... 4 1.2 Általános adatok... 4 1.3 Számviteli politika,

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ

WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ WELLNESS ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ 1 A WELLNESS Országos Önkéntes Egészségpénztár 2006. évi kiegészítõ melléklete I. BEVEZETÕ RÉSZ 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA a) Elnevezése: WELLNESS

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz Helyiipari és Településüzemeltetési Önsegélyező Pénztár H E T Ö P Helyiipari és Településüzemeltetési Önsegélyező Pénztár H E T Ö P 1068 1141 Budapest, XIV. Cinkotai út 97/a. Tel: 222-8957 Fax: 222-8959

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL Készült: Győr, 2011. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2010. év és 2011. évi várható alakulása 2010. január l-től érvényes

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben