Bizalom Nyugdíjpénztár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bizalom Nyugdíjpénztár"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ Bizalom Nyugdíjpénztár

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE CÉLTARTALÉKOK FEDEZETI CÉLTARTALÉK LIKVIDITÁSI TARTALÉK MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE, TARTALÉKTŐKE MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK A TARTALÉKOK KÖZÖTTI ARÁNYOK VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: DECEMBER HOZAMRÁTÁK BEFEKTETÉS POLITIKA ÉS JÖVŐBELI ELKÉPZELÉSEK MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK TAGLÉTSZÁM ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJAK ELÉRT EREDMÉNYEK, MŰKÖDÉST JELLEMZŐ MUTATÓK ÖSSZEFOGLALÁS

3 BEVEZETÉS Jelen kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésének elése. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tagság, a pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a szolgáltatók, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözi. A pénztár vezetői tisztségviselői: Igazgatótanács Török László IT elnök a beszámoló aláírására kötelezett vezető Bereczné Eszterhai Valéria IT tag Fehér Ibolya IT tag Gábor Imre IT tag Hidegh Éva IT tag Orosz Péter IT tag Szabó János IT tag Ellenőrző Bizottság Teleky Mónika EB elnök Csuport László EB tag dr. Hódi Zsuzsanna EB tag Lipták Zoltánné EB tag Nagy János EB tag Németh Andrea EB tag Papp Ildikó EB tag A pénztár számlavezetője: K&H Bank Zrt. A pénztár vagyonkezelője: Concorde Alapkezelő Zrt., Erste Alapkezelő Zrt. és a Pioneer Alapkezelő Zrt. A pénztár letétkezelője: 3

4 K&H Bank Zrt. A pénztár nyilvántartója: szeptember 1-től a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (nyilvántartási szám: ). A mérlegbeszámoló összeállításáért felelős vezető: Hatosné Jáborcsik Éva hites könyvvizsgáló (tagszám: ). A pénztár könyvvizsgálója: PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft. (nyilvántartási szám: ), Peszeki László hites könyvvizsgáló (tagszám: ). (A vonatkozó jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál.) 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE A Pénztár évre elfogadott éves terve január hó 1. napjától december hó 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Megnevezés A Bizalom Nyugdíjpénztár vagyonának alakulása tény terv tény ezer Ft-ban 2009 / 2008 Tény/Terv Tartaléktőke és működés tárgyévi eredménye + működési céltartalék ,1% 87,9% Fedezeti céltartalék ,2% 111,7% Likviditási céltartalék ,9% 86,3% ÖSSZESEN ,1% 111,5% A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy összességében a pénzügyi terv felett alakult a pénztár 2009 év végi vagyona. Ez elsősorban a fedezeti tartalék kimagasló hozambevételeinek köszönhető. A működési és likviditási vagyont a pénzügyi terv túlbecsülte. A működési tevékenység, a pénztári szolgáltatások fedezete és a likviditási fedezet bevételeinek és kiadásainak tényleges adatait hasonlítottuk össze az 1-2. sz. táblázatban a tervezett adatokkal. A pénztár hosszú távú terve közötti időszakra készült. A tartalékok hosszú távú tervhez viszonyított alakulását a következő táblázatban lehet végig követni: 4

5 Megnevezés hosszú távú terv tény tény/hosszú távú terv Fedezeti céltartalék ,6% Tartaléktőke és működés tárgyévi eredménye + működési céltartalék ,5% Likviditási céltartalék ,6% Összesen ,7% Megállapítható, hogy a hosszú távú terv alatt alakult összességében a pénztár vagyona. A hosszú távú terv még nem számolhatott a 2008-as negatív hozamokkal. A működési és likviditási tartalék a hosszú távú terv felett teljesült. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYNEK MINŐSÍTHETŐ A PÉNZTÁR ÉLETÉBEN 2009-BEN NEM TÖRTÉNT. Kiegészítő vállalkozási tevékenységet a Pénztár nem végez. A Pénztárnál évben az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibákat. A Pénztár Számvitel Politikája tartalmazza testre szabottan az éves beszámoló készítését érintő fontos lépéseket, a számviteli alapelvek érvényesülésének feltételeit, a beszámolási formát, a beszámoló készítés időpontját március 31. -, eszközök, papírok besorolását, a könyvviteli zárlat teendőit, a könyvvizsgálati kötelezettséget, a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalmát és felépítését. A Pénztár számviteli politikája nem változott évben. 2. CÉLTARTALÉKOK 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK Az éves beszámoló 73OB eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a szolgáltatások fedezetére tárgyévben képződő és rendelkezésre álló források alakulását. Az éves beszámoló Fedezeti céltartalékok alakulása (73OEA) táblázatában pedig az egyéni és szolgáltatási számlák tárgyévi alakulása látható. Az egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú ezer Ft bevétel mellett nettó realizált hozamként 5

6 ezer Ft és nem realizált hozamként ezer Ft gyarapította az egyéni és szolgáltatási számlákon lévő összegeket. Más pénztárból a Bizalom Nyugdíjpénztárba 2009-ben 28fő lépett át. Áthozott tagi követeléseik összege ezer Ft volt. Nyugdíjszolgáltatást 2009-be 316 fő pénztártag vett igénybe. A kifizetett nyugdíjszolgáltatás ezer Ft volt. Más önkéntes nyugdíjpénztárba év során 91 fő pénztártag lépett át. Az átvitt tagi követelések összege ezer Ft volt. 17 fő elhunyt pénztártag kedvezményezettjének fizetette ki a pénztár az elhunyt tag egyéni számláján lévő összeget és 281 fő lépett ki a pénztárból. Tagsági viszony fenntartása melletti kifizetést 755 fő pénztártag kapott 2009 év folyamán. A kedvezményezetti és a várakozási idő utáni kifizetések együttes összege 2009-ban ezer Ft volt. A Pénztár fedezeti tartaléka (egyéni számlák egyenlege) december 31-én ezer Ft volt. A fedezeti tartalék december 31-éhez képest ezer Ft-tal, 19,2 %-kal nőtt. Az egyéni számlák záró állománya alapján átlagosan 683 ezer Ft volt 1 pénztártag követelése LIKVIDITÁSI TARTALÉK Az éves beszámoló 73OC eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a likviditási fedezetre tárgyévben képződő és rendelkezésre álló források alakulását. Az éves beszámoló Likviditási, kockázati céltartalékok (73OEB) táblázatában pedig a likviditási céltartalékok tárgyévi alakulása látható. A likviditási fedezetre év során a tagdíjbevételből 422 ezer Ft lett elszámolva, ebből képzett egyéb likviditási céltartalékot a pénztár. A likviditási tartalék december 31-i záró állománya ezer Ft volt, mely 7,9 %-kal, 201 ezer Ft-tal több, mint a tavalyi MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE, TARTALÉKTŐKE Az éves beszámoló 73OA eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a működési tevékenységre tárgyévben képződő és rendelkezésre álló bevételek, 6

7 költségek és ráfordítások alakulását. A tagdíjbevételekből és egyéb tagi befizetésekből, támogatói adományokból, elszámolási díjakból ezer Ft állt rendelkezésre a működési kiadások fedezetére. A tárgyévi bevétel nem fedezte a működés évi költségeit. A működési eredmény ezer Ft volt. A működéssel kapcsolatos költségek, ráfordítások szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Megoszlás 2009 Megoszlás 2009/2008 Anyagjellegű ráfordítások ,92% ,18% 96,4% Személyi jellegű ráfordítások ,56% ,82% 109,3% Értékcsökkenési leírás ,85% ,98% 102,4% Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások ,06% ,80% 117,9% Egyéb ráfordítások ,62% 480 1,54% 33,3% Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások,00% 21,68% Összesen ,00% ,00% 99,6% A könyvvizsgálati díj 2009-es bruttó összege ezer Ft volt. A 2010 évi nyitó tartaléktőke összege, mely a tárgyévi bevételeken kívül a működési kiadások fedezetére fordítható ezer Ft MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK év folyamán működési céltartalék képzésére a működési portfolió elési különbözete változásaként került sor, ezer Ft összegben. Az év végi működési céltartalék összege ezer Ft volt A TARTALÉKOK KÖZÖTTI ARÁNYOK A évben a tagok által fizetett tagdíjak és egyéb tagi befizetések, valamint a munkáltatói hozzájárulások esetében a tartalékok és a működési tevékenység közötti megosztás a évi pénzügyi terv alapján a következő arányban történt: Havi Ft-ig terjedő tagdíjfizetés esetén: Fedezeti tartalék: 94% 7

8 Működési tartalék: 5,9% Likviditási tartalék: 0,1% Havi Ft-ot meghaladó tagdíjfizetés esetén, a Ft-ot meghaladó tagdíjrész: Fedezeti tartalék: 95,5% Működési tartalék: 4,4% Likviditási tartalék: 0,1% Minden új pénztártag esetén, - akár átlépéssel, akár pénztári átalakulással, akár új belépéssel vagy más módon jön létre a tagsági jogviszony - az első hónaptól a hatodik hónap végéig a tagdíj egésze: Fedezeti tartalék: 100% Működési tartalék: 0% Likviditási tartalék: 0% Egyéb befizetések teljesítése esetén évente az első két alkalommal, amennyiben tagdíjhátralék nem mutatkozik - a tartalékok közötti megosztás: Fedezeti tartalék: 98% Működési tartalék: 2% Likviditási tartalék: 0% A PÉNZTÁRI VAGYON TÉNYLEGES MEGOSZLÁSA ezer Ft-ban Megnevezés 2008 Megoszlás 2009 Megoszlás Fedezeti tartalék ,24% ,36% Működési tartalék ,70% ,59% Likviditási tartalék ,05% ,05% Összesen ,00% ,00% A mérleg forrás oldalán található tartalékok, a tartaléktőke és a működés tárgyévi eredménye tényleges arányait tekintve megállapítható, hogy a Fedezeti tartalék 99,36 8

9 %-ot, a Tartaléktőke és a működés tárgyévi eredménye és a működési céltartalék 0,59 %-ot, a Likviditási tartalék 0,05 %-ot tett ki az összes pénztári vagyonon belül december 31-én. A 2009-as arányok nagyon hasonlatosak 2008-as arányokhoz. A fentiekben részletezett megosztási arány biztosítja a Pénztár biztonságos működését, és eleget tesz a pénztártagok megtakarítási követelményeinek. A függő bevételek havonkénti alakulását szemlélteti az 4. sz. táblázat ban nem érkezett függő bevételként könyvelendő összeg a pénztárhoz. 3. VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: DECEMBER 31. A Bizalom Nyugdíjpénztár február 17-én indította el a választható portfoliós rendszerét a pénztártagok számára. Portfólió szerkezete Hagyományos Kiegyensúlyozott Dinamikus Állampapír Részvény Egyéb A portfóliók jellemzői: Hagyományos: A befektetés döntően állampapírokban van, a gyarapodás ingadozásmentes, a hozam kisebb, de biztos, a kockázat kicsi. Kiegyensúlyozott: A befektetés nagyrészt állampapírokban van. A kockázatosabb, de nagyobb hozamú részvények viszont már olyan arányt képviselnek, hogy hosszú távon már érzékelhetően javítják az összhozamot. Dinamikus: A befektetés összetételében a részvények játszhatják a kulcsszerepet. A részvények ingadozását csillapítja 9

10 az állampapírok kiegyensúlyozottsága. Amikor hosszútávról van szó, akkor elsősorban erről a portfólióról van szó, tehát itt igaz, hogy hosszútávon nagyobb a hozam. A pénztártagok kevesen éltek a választás lehetőségével. Év végén a Hagyományoson kívüli portfolióban 581 fő pénztártag volt. 10

11 A pénztári portfolió december 31-i összetételét a következő volt: Megnevezés Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő papírok Magyar állampapír Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási Összesen 3. választható 1. választható portfolió 2. választható portfolió Összesen portfolió Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci 11

12 Megnevezés Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási Összesen 3. választható 1. választható portfolió 2. választható portfolió Összesen portfolió Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert papírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgba hozott részvény

13 Megnevezés Fedezeti portfolió Működési portfolió Likviditási Összesen 3. választható 1. választható portfolió 2. választható portfolió Összesen portfolió Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Befektetési jegyek Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Jelzáloglevél Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Könyv szerinti Piaci Magyarországi jelzáloglevél Tagi kölcsön Követelés papír ügyletekből

14 A befektetések devizanemenkénti megoszlása december 31-én Megnevezés Befektetések időszak végi e - könyv szerinti en Befektetések időszak végi e - piaci en HUF EUR GBP USD CHF JPY Egyéb Összesen A befektetések földrajzi megoszlása december 31-én Megnevezés Befektetésekből a Befektetések Befektetések részvények és egyéb időszak végi e időszak végi változó hozamú könyv szerinti e - piaci papírok - piaci en en en Összesen Európai Gazdasági Térség összesen EU tagországok összesen Ausztria Cseh Köztársaság Franciaország Lengyelország Magyarország Egyéb ország Amerikai Egyesült Áll A pénztárnak nincsenek olyan egyéb függő és jövőbeni (biztos) kötelezettségei, melyek nem szerepelnek a mérlegben HOZAMRÁTÁK A Pénztár egészére vonatkozó nettó hozamráták meghatározásakor a kormányrendeletben meghatározott eljárást követtük. Az I. negyedéves portfoliónkénti hozamok február 17-ig, a választható portfoliós rendszer indításáig a pénztár egészére számolt hozamot is tartalmazza időarányosan. 14

15 A hozamok a következőképpen alakultak: Hagyományos Bruttó hozam I. név II. név III. név IV. név Éves TELJES VAGYON -4,94% 15,64% 13,32% 0,69% 25,43% Hagyományos Nettó hozam I, név II, név III, név IV, név Éves TELJES VAGYON -4,99% 15,55% 13,30% 0,43% 24,93% Hagyományos Referencia hozam I, név II, név III, név IV, név Éves TELJES VAGYON -6,42% 14,43% 12,13% 1,91% 22,35% Megnevezés/Év éves Nettó hozam 7,33% 8,87% 10,13% 4,20% 16,16% 10,16% 8,98% 6,26% -7,59% 24,93% 8,66% Bruttó hozam 8,30% 9,83% 10,75% 4,77% 16,64% 10,82% 9,41% 6,67% -7,49% 25,43% Referencia hozam 10,17% 4,08% 15,96% 13,01% 9,50% 6,27% -7,50% 22,35% 7,60% Vagyonnövekedési mutató 7,29% 15

16 Kiegyensúlyozott Bruttó hozam I. név II. név III. név IV. név Éves TELJES VAGYON -2,81% 12,81% 13,89% 2,09% 27,47% Kiegyensúlyozott Nettó hozam I, név II, név III, név IV, név Éves TELJES VAGYON -3,37% 12,71% 13,82% 1,78% 26,18% Kiegyensúlyozott Referencia hozam I, név II, név III, név IV, név Éves TELJES VAGYON -3,51% 13,05% 12,67% 2,30% 25,73% Megnevezés/Év éves Nettó hozam 7,33% 8,87% 10,13% 4,20% 16,16% 10,16% 8,98% 6,26% -7,59% 26,18% 8,77% Bruttó hozam 8,30% 9,83% 10,75% 4,77% 16,64% 10,82% 9,41% 6,67% -7,49% 27,47% Referencia hozam 0,00% 0,00% 10,17% 4,08% 15,96% 13,01% 9,50% 6,27% -7,50% 25,73% 7,96% Vagyonnövekedési mutató 7,82% 16

17 Dinamikus Bruttó hozam I. név II. név III. név IV. név Éves TELJES VAGYON -2,86% 12,81% 17,11% 2,83% 31,96% Dinamikus Nettó hozam I, név II, név III, név IV, név Éves TELJES VAGYON -2,89% 12,70% 16,78% 2,57% 31,08% Dinamikus Referencia hozam I, név II, név III, név IV, név Éves TELJES VAGYON -3,14% 13,57% 14,33% 3,11% 29,68% Megnevezés/Év éves Nettó hozam 7,33% 8,87% 10,13% 4,20% 16,16% 10,16% 8,98% 6,26% -7,59% 31,08% 9,18% Bruttó hozam 8,30% 9,83% 10,75% 4,77% 16,64% 10,82% 9,41% 6,67% -7,49% 31,96% Referencia hozam 10,17% 4,08% 15,96% 13,01% 9,50% 6,27% -7,50% 29,68% 8,38% Vagyonnövekedési mutató 8,01% 17

18 A vagyonkezelőket az érvényben lévő szerződésük alapján összesen ezer Ft vagyonkezelési díj illette meg 2009 folyamán. A K&H Bank Zrt. által számlázott letétkezelési díj ezer Ft volt 2009-ben BEFEKTETÉS POLITIKA ÉS JÖVŐBELI ELKÉPZELÉSEK A pénztár Igzgatótanácsa a befektetési politika vagyonkezelési irányelvein 2010-re vonatkozóan az egyes befektetési lehetőségek részletezésénváltoztatott. 4. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A Pénztár december 31-én 162 munkáltatói szerződéssel rendelkezett munkáltatói tagdíjátvállalást illetően. A munkáltatói kötelezettségvállalások a megállapodásoknak megfelelően teljesültek. 5. TAGLÉTSZÁM december 31-én a Pénztár taglétszáma fő volt. Ebből év végén összesen fő a tagdíjfizető pénztártagok száma. A taglétszám negyedévenkénti alakulását mutatja be az 5. sz. táblázat. A korösszetétel pedig a 6. sz. táblázatban található. A tagdíjat nem fizetők részaránya 45 %-os év végén fő olyan pénztártag van év végén, aki a várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá fog válni. Egyéni számlájuk összege ezer Ft. 6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJAK A Pénztár 2 fő munkavállalót foglalkoztatott átlagosan 2009-ben. A kifizetett munkabér összeg éves szinten ezer Ft volt. A munkáltatóknál lévő kapcsolattartók, ügyintézők az év végén egyszeri megbízási díjban részesültek, összesen ezer Ft összegben. A Pénztár IT elnöke részesült tiszteletdíjban 2009-ben, 500 ezer Ft bruttó összegben. A működési kiadások tartalmaznak még 100 ezer Ft bruttó tiszteletdíjat az IT elnök részére és 300 ezer Ft bruttó tiszteletdíjat az EB elnök részére. Ezek az összegek még 18

19 nem kerültek kifizetésre, a mérleg forrás oldalán az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között találhatóak. 7. ELÉRT EREDMÉNYEK, MŐKÖDÉST JELLEMZİ MUTATÓK A Pénztár gazdálkodására jellemző mutatókat tartalmazzák a 7. és 8. sz. táblázatok. Az összes bevétel majdnem megháromszorozódott. Ez elsősorban a hozambevételek kedvező változásának tudható be. A tagdíjbevételek stagnáltak. ÖSSZEFOGLALÁS A Bizalom Nyugdíjpénztár 2009 évi gazdálkodása eredményesen zárult. A Pénztár vagyona összességében 20,8 %-kal, a pénztártagok egyéni és szolgáltatási számláján lévő összeg 19,2 %-kal nőtt az előző évi adatokhoz képest. Budapest, március 31. Török László sk. IT elnök 19

20 TÁBLÁZATOK 20

21 Működési tevékenység ezer Ftban Megnevezés / Tény/ tény terv tény 2008 Terv Tagdíjbefizetések 19,571 28,251 18, % 63.7% Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb működési célú bevételek 2,558 5,257 4, % Működési célú bevételek összesen 22,576 33,508 22, % 67.0% Befektetési tevékenység bevételei 1,136 1,609 8, % 539.4% Pénztári működési tevékenység bevételei összesen 23,712 35,117 31, % 88.6% Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 0 Működési költségek, ráfordítások 29,928 32,264 29, % 91.1% - Anyagjellegű ráfordítások 16,508 16,748 15, % 95.0% - Személyi jellegű ráfordítások 10,468 10,256 11,443 - Értékcsökkenési leírás 1,512 1,600 1,548 - Egyéb költségek 1,440 3, PSZÁF felügyeleti díjjal kapcsolatos ráfordítások 1,265 1,275 1, % 117.0% Jogosulatlanul felvett járadék behajtásával kapcsolatos ráfordítások 0 Működési költségek, ráfordítások összesen 31,193 33,539 30, % 92.0% Befektetési tevékenység ráfordítási és egyéb ráfordítások 0 8,407 Működési céltartalék képzés 0 Pénztári tevékenység ráfordításai összesen 31,193 33,539 39, % 117.1% Rendkívüli bevételek 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Rendkívüli eredmény 0 Pénztári működési tevékenység eredménye -7,481 1,578-8, % % Kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye 0 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye -7,481 1,578-8, % % Megnevezés / Tény/ 21

22 Fedezeti tevékenység tény terv tény 2008 Terv Tagdíj bevétel 658, , , % 107.3% Tagok egyéb befizetései 64, ,800 58,401 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Egyéb szolgáltatási célú bevételek Szolgáltatási célú bevételek összesen 723, , , % 100.4% Befektetési tevékenység bevételei -27, ,624 1,351, % 612.6% Pénztári szolgáltatások bevételei összesen 696, ,311 2,067, % 221.3% Egyéni számlákat megillető bevételek 696, ,311 2,067, % 221.3% Szolgáltatási számlákat megillető bevételek 760 Pénztári szolgáltatások fedezetét terhelő ráfordítások összesen 342,075 20, , % % Egyéni számlákat terhelő költségek, ráfordítások befektetési tevékenység 342,075 20, , % % Szolgáltatási számlákat terhelő költségek, ráfordítások befektetési tevékenység 214 Fedezeti céltartalék képzés 354, ,906 1,686, % 184.6% Fedezeti céltartalék képzés egyéni számlákra 354, ,906 1,686, % 184.6% Fedezeti céltartalék képzés v. felhasználás szolgáltatási számlákra 546 Nettó hozam -369, , , % 484.9% Havi átlagos céltartalékképzés 29,527 76, , % 184.6% 22

23 C./ Likviditási fedezet ezer Ftban Megnevezés / Tény/ tény terv tény 2008 Terv Tagdíj bevétel % 73.7% Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány 5 Egyéb likviditási célú bevételek 53 Likviditási célú bevételek összesen % 68.2% Befektetési tevékenység bevételei és egyéb bevételek 125 Likviditási fedezet céljára szolgáló bevételei összesen % 56.7% Likviditási fedezetet terhelő ráfordítások összesen 11 Likviditási céltartalékképzés % 57.6% 23

24 ezer Ft-ban Megnevezés tény terv tény 2009 / 2008 Tény/Terv Tartaléktőke és működés tárgyévi eredménye + működési céltartalék 32,603 37,132 32, % 87.9% Fedezeti céltartalék 4,619,212 4,928,130 5,506, % 111.7% Likviditási céltartalék 2,546 3,183 2, % 86.3% ÖSSZESEN 4,654,361 4,968,445 5,541, % 111.5% 24

25 Záró állományok hó végén Dátum Azonosítatlan munkáltatóhoz rendelhető befizetések Azonosítatlan nem munkáltatóhoz rendelhető befizetések Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések ezer Ft-ban Összesen január január február március április május június július augusztus szeptember október november december

26 Megnevezés I II III IV. Összesen Időszak elején 8,436 8,440 8,345 8,225 Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Szolgáltatásban részesült Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépett Időszak végén 8,440 8,345 8,225 8,066 26

27 Bizalom Nyugdíjpénztár Életkor Fő % % % % % % , % , % , % , % % Összesen 8, % 27

28 ezer Ft-ban Megnevezés Működési Fedezeti Likviditási Összesen Tagdíjbevétel és tagok egyéb befizetései, támogatás , , ,425 Tagdíjbevétel és tagok egyéb befizetései, támogatás , , ,842 Változás 2009./ % 99.0% 89.4% 99.0% Befektetési bevételek ,679 1,351, ,360,117 Befektetési bevételek ,136-27, ,272 Változás 2009./ % % % Nettó hozam , ,167 Nettó hozam , , ,347 Változás 2009./ % % % Összes bevétel ,125 2,067, ,099,544 Összes bevétel , , ,574 Változás 2009./ % 297.0% 89.4% 291.4% Tagdíjbevétel, támogatás/összes bevétel % 34.6% 100.0% 35.2% Tagdíjbevétel, támogatás/összes bevétel % 103.9% 100.0% 103.6% Befektetési bevételek / Összes bevétel % 65.4% 0.0% 64.8% Befektetési bevételek / Összes bevétel % -3.9% 0.0% -3.6% Kilépési díj bevétel /Összes bevétel % Kilépési díj bevétel /Összes bevétel % 0.0% Összes költség, ráfordítás , , ,339 Összes költség, ráfordítás , , ,828 Változás 2009./ % 111.2% 112.8% 28

29 Egy főre jutó szolgáltatások alakulása Megnevezés Kifizett összeg Fő ezer Ft-ban 1 főre jutó kifizetés Egyöszegű szolgáltatás 346, ,098 3 éves járadék 2, Taglétszám alakulása fő Negyedév Időszak eleje Időszak vége Számtani átlag I. 8,436 8,440 8,438 II. 8,440 8,345 8,393 III ,225 8,285 IV ,066 8,146 Átlag 8,315 Egyéni számlák átlagos állománya ezer Ft-ban Egyéni számlák záróállománya (december 31-én) 5,506,122 Egyéni számlával rendelkező pénztártagok száma (fő) 8,066 Egyéni számlák állományának éves átlagos e

30 Sorszám PSZÁF kód Céltartalékok állománya összesen Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi változások Nagyságrend: ezer forint Záró állomány Mó d c d e z OEC01 Működési céltartalék 123 8,197 8, OEC011 jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió elési 73OEC012 különbözetére 123 8,197 8, OEC02 Fedezeti céltartalék 4,619, ,910 5,506, egyéni számlákon (elési 73OEC021 különbözettel együtt) 4,587, ,956 5,503, szolgáltatási tartalékon (elési 73OEC022 különbözettel együtt) 32,143-29,046 3, OEC03 Likviditási céltartalék 2, , OEC031 elési különbözetre OEC032 egyéb likviditási célokra 2, , azonosítatlan befizetések befektetési 73OEC033 hozamára OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 31,885 73, , OEC041 működési célú 1,881 4,366 6, OEC042 fedezeti célú 29,972 69,549 99, OEC043 likviditási és kockázati célú OEC05 Összesen: 4,653, ,297 5,623,063 30

31 Sorszám PSZÁF kód OD OD OD04 Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Megnevezés Előző év Tárgyév Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó ében bekövetkezett állományváltozás (+/-) -7,481-8,153-1, OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 189 1, OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 4, OD10 Követelésállomány változása (+/-) -90,770 58, OD11 Forgóeszközök között kimutatott papírok állományváltozása (+/-) 369, , OD OD OD OD OD OD OD23 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 0 8,197 5,321 73,989 1,475-1, , OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 354,329 1,687, OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 6,520 10, OD OD OD OD OD33 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) 22,783 51, , , , ,856-9, Mó d

32 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Tárgyév OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) OD40 Pénzeszköz változás -29,146 83, OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása -29,399 83,211 Mó d 32

33 Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Tárgyév OEA1 I. Egyéni számlákon OEA101 Nyitó állomány 4,889,650 4,587, Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 73OEA102 szolgáltatási célú bevételek (+) 735, ,178 Más pénztárból átlépő tagok által OEA103 áthozott tagi követelés egyéni számlákon 6,520 10,424 (+) 005 Egyéni számlákat megillető 73OEA104 hozambevételek (+) 364, , Egyéni számlákat megillető elési 73OEA105 különbözet (+/-) Szolgáltatások fedezetére OEA108 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (- ) 010 Tagoknak, kedvezményezetteknek 73OEA109 visszatérítés (-) OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) -392, , , , , ,431 22,783 51, Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási 73OEA111 célú egyéb ráfordítások (-) 11,982 6,619 Egyéni számlákat terhelő OEA112 befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 342, , OEA113 Egyéb változás (+/-) OEA114 Egyéni számlák záróállománya 4,587,069 5,503, OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon OEA201 Nyitó állomány 29,976 32, OEA OEA OEA OEA209 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Szolgáltatási tartalékot megillető elési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 352, , , , Szolgáltatások folyósításával 73OEA212 kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő OEA214 befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (- ) OEA215 Egyéb változás (+/-) OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 32,143 3,097 Mó d 33

34 Sorszám PSZÁF kód Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Megnevezés Előző év Tárgyév I. Likviditási portfolió elési OEB1 különbözetére OEB101 Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió elési OEB102 különbözetére képzett céltartalék (+) OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB111 Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (- ) Likviditási portfolió elési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési OEB2 hozamára OEB201 Nyitó állomány OEB OEB OEB OEB205 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 34 Mó d

35 019 73OEB OEB OEB OEB OEB OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (- ) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (- ) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya OEB3 III. Egyéb likviditási célokra OEB301 Nyitó állomány 2,074 2,546 Tárgyévben egyéb likviditási célokra OEB képzett tartalék (+) OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya ,546 2,747 35

36 Sorszám PSZÁF kód A taglétszám alakulása Megnevezés Fő Mó d OF1 Időszak elején 8, OF2 Időszak alatti változás OF21 Új belépő OF22 Átlépő más pénztárból Ebből Önsegélyező pénztárból 73OF221 átlépő OF23 Átlépő más pénztárba OF24 Szolgáltatásban részesült OF25 Elhalálozott OF26 Kilépett OF27 Egyéb megszünés OF3 Időszak végén 8, OF31 Ebből: szüneteltető OF32 járadékot igénybe vevő OF331 73OF3 sorból: férfi 5, OF332 nő 2,167 c z 36

37 Megnevezé s Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Tagsági viszony évközi megszűnése Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszűnés** 37 Év végén

38 Megnevezé s Tagsági viszony évközi megszűnése Megnevezés Összesen 8, ,066 38

39 Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Szolgáltatás Év Új Egyéb Év Megnevezés Lejárt Elhalálozás megnevezése elején igénybevevők ok végén Mindösszesen Egyösszegű Szolgáltatás évközi megszűnése Összesen Megnevezés Szolgáltatás Év Új Lejárt Elhalálozás Egyéb Év Mó 39 Mó d

40 megnevezése elején igénybevevők ok végén d

41 Járadék Szolgáltatás évközi megszűnése Összesen

42 Járadék Szolgáltatás évközi megszűnése

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 6 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 6 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2016. május 23. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2007. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. CÉLTARTALÉKOK...7 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK...7 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE '73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 9 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 9 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 5 2

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. CÉLTARTALÉKOK...5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK...5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KOSSUTH NYOMDA ÉS SAJTÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...3 2. CÉLTARTALÉKOK...8 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK...8

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi üzleti év. Éves beszámoló

Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi üzleti év. Éves beszámoló Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2016. május 11. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016. május 11-én (szerdán) 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója 73M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi tevékenységét lezáró éves ja Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap /

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2011. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1536 Budapest, Pf. 301 Telefon: +36 30/91-91-905 E-mail: iroda@praxisnyugdij.hu www.praxisnyugdij.hu I. A nyugdíjpénztár

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2009. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: Honlap:

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2011. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: Honlap:

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár Székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 2. Alapítás

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2005. évi éves beszámolójához Budapest, 2006. április 28. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk kiteljesedő kihívás elé nézett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2006. évi éves beszámolójához Budapest, 2007. április 24. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk a 2005. év után 2006-ban is

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43 Mérleg (ezer Ft) 2014.12.31. 2015.06.30. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 349 290 315 213 A) Befektetett eszközök 61 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 61 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE, A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK... 4 2. ALAPOK...

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár Székhelye: Honlap: 2400 Dunaújváros, Építők útja

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.... PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE.... ALAPOK..... FEDEZETI ALAP..... MŰKÖDÉSI ALAP..... LIKVIDITÁSI ALAP.....

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához A pénztár neve: Gyöngyház Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (volt FERRRUM Nyugdíjpénztár) Székhelye: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

ágazat Üzleti jelentés a évrõl

ágazat Üzleti jelentés a évrõl Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2009. rõl I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban Magyar István 2009. május 21-i hatállyal

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés a 2014. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács tagjai: Tenke Gábor (elnök),

Részletesebben

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19.

A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai. Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes március 19. A nyugdíjpénztárak éves beszámolói és üzleti jelentései feldolgozásának tapasztalatai Kovácsné Hegyi Éva főosztályvezető-helyettes 2012. március 19. Az éves beszámolókra vonatkozó általános szabályok a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár évi éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Bizalom Nyugdíjpénztár 2007. évi éves beszámolójához Budapest, 2008. április 28. Török László IT elnök BEVEZETŐ Az 1994-ben alapított nyugdíjpénztárunk számára 2004 végétől komoly

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., 1385 Budapest, Pf. 846, Telefon: 06-1-411-3200, Fax: 06-1-239-0174 ERSTE ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI

Részletesebben