Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója"

Átírás

1 73M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves ja Vonatkozási idő : tól (év / hónap / nap) ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Beszámolási időszak kezdete Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves Beszámolási időszak vége végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó A magánnyugdíjpénztár neve: OTP Magánnyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Hajdu Istvánné A kitöltésért felelős személy telefonszáma: Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. A t a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A t a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

2 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Megállapít ott Megállapít ott c d e f g h z MA01 Tagok által fizetett tagdíj MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) MA03 Utólag befolyt tagdíjak MA04 Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03) MA05 Működési célra kapott támogatás, adomány MA06 Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07) MA07 Egyéb bevételek MA08 Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09) MA09 Működéssel kapcsolatos ráfordítások MA091 Anyagjellegű ráfordítások MA0911 Anyagköltség MA0912 Igénybe vett szolgáltatások MA09121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) MA09122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) MA09123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) MA09124 Aktuáriusi díj (számla alapján) MA09125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) MA09126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség MA0913 Egyéb anyagjellegű ráfordítások MA092 Személyi jellegű ráfordítások MA0921 Bérköltség MA09211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére MA09212 Állományba nem tartozók munkadíja MA Aktuáriusi díj (megbízási díj) MA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73MA (megbízási díj)

3 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Megállapít ott Megállapít ott MA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja MA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja MA0922 Személyi jellegű egyéb kifizetések MA0923 Bérjárulékok MA093 Értékcsökkenési leírás MA094 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások MA0941 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások MA0942 Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások MA0943 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre MA0944 Egyéb ráfordítások MA10 Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) MA11 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása MA12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek MA121 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat MA122 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel MA123 Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) MA13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) MA14 Befektetési jegyek realizált hozama MA15 Kapott osztalékok és részesedések MA16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei MA17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MA171 Időarányosan járó kamat MA172 Járó osztalék

4 050 73MA MA MA MA MA MA MA18 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Megállapít ott Megállapít ott MA19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA MA18) MA20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások MA21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű különbözete (árfolyamveszteség) MA22 Befektetési jegyek realizált vesztesége MA23 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék MA231 Időarányosan járó kamat MA232 Járó osztalék MA233 Devizaárfolyam különbözet MA234 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MA24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MA25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások MA26 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások MA261 Vagyonkezelői díjak MA262 Letétkezelői díjak

5 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Megállapít ott Megállapít ott MA263 Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző egyéb ráfordítások MA27 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA MA26) MA28 Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) MA29 Rendkívüli bevételek MA30 Rendkívüli ráfordítások MA31 Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) MA32 Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/- )

6 Sorszám PSZÁF kód Megállap ított Megálla pított eltérése k c d e f g h z MB01 Tagok által fizetett tagdíj MB02 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) MB03 Utólag befolyt tagdíjak MB04 Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) MB05 Szolgáltatási célú egyéb bevételek MB06 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) MB07 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások MB08 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek MB081 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel MB082 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) MB09 Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete MB10 Befektetési jegyek realizált hozama MB11 Kapott osztalékok és részesedések MB12 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei MB13 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MB131 Időarányosan járó kamat MB132 Járó osztalék MB133 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet MB1331 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) MB1332 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) MB134 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

7 Sorszám PSZÁF kód MB MB MB MB15 Megnevezés Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Megállap ított Megálla pított eltérése k MB151 Egyéni számlákat megillető hozambevételek MB1511 Egyéni számlákat megillető realizált hozam MB MB MB MB MB MB17 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) MB18 Befektetési jegyek realizált vesztesége MB19 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MB20 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások MB21 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások MB211 Vagyonkezelői díjak MB212 Letétkezelői díjak MB213 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

8 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Megállap ított Megálla pított eltérése k MB22 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) MB221 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások MB222 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások MB23 Befektetési tevékenység eredménye (15-22) MB231 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam MB232 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet MB233 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam MB234 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet MB24 Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-) MB241 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében MB242 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból MB243 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet MB2431 Időarányosan járó kamat MB2432 Járó osztalék MB2433 Devizaárfolyam különbözetekből MB2434 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből MB244 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból MB245 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből MB2451 Időarányosan járó kamat MB2452 Járó osztalék MB2453 Devizaárfolyam különbözetből MB2454 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

9 Megállapí tott felülvizsgál t beszámol ó záró Megálla pított eltérése k felülvizsg ált beszámol ó záró c d e f g h z MCA01 Tagok által fizetett tagdíj MCA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) MCA03 Utólag befolyt tagdíjak MCA04 Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) MCA05 Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek MCA MCA MCA MCA MCA08 73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+) MCA09 Befektetési jegyek realizált hozama MCA10 Kapott osztalékok és részesedések MCA11 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei MCA12 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MCA121 Időarányosan járó kamat MCA122 Járó osztalék MCA123 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet 73MCA1231 (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet 73MCA1232 (árfolyamveszteség) (-) MCA124 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

10 021 Nyereségjellegű különbözet 73MCA1241 (árfolyamnyereség) 022 Veszteségjellegű különbözet 73MCA1242 (árfolyamveszteség) (-) MCA MCA MCA MCA MCA MCA16 73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Megállapí tott felülvizsgál t beszámol ó záró Megálla pított eltérése k felülvizsg ált beszámol ó záró MCA17 Befektetési jegyek realizált vesztesége MCA18 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása MCA19 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások MCA20 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások MCA201 Vagyonkezelői díjak MCA202 Letétkezelői díjak MCA203 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások MCA21 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) MCA211 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások

11 73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Megállapí tott felülvizsgál t beszámol ó záró Megálla pított eltérése k felülvizsg ált beszámol ó záró MCA212 Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások MCA22 Befektetési tevékenység eredménye (16-23) MCA23 Likviditási és kockázati céltartalék képzés ( ) (-) MCA231 Demográfiai kockázatokra MCA232 Saját tevékenységi kockázatokra MCA233 Azonosítatlan (függő) befizetések hozama MCA234 Egyéb kockázatokra MCA235 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék MCA2351 Időarányosan járó kamat MCA2352 Járó osztalék MCA2353 Devizaárfolyam különbözetek MCA2354 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek

12 73MD Cash-Flow kimutatás Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z MD01 Működés mérleg szerinti eredménye MD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás MD03 Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása MD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás MD05 Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása MD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása MD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás MD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása MD09 Követelésállomány változása MD10 Tartaléktőke állomány változása MD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása MD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt MD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása MD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása MD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása MD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- ) MD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) MD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) MD19 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása MD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása MD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) MD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) MD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása MD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása MD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) MD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) MD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)

13 028 73MD MD MD MD MD MD MD34 73MD Cash-Flow kimutatás Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékből (-) Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi követelése (-) Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása Előző év Tárgyév MD35 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) MD36 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) MD37 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) MD38 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) MD39 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) MD40 Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás MD41 Pénzeszköz változás MD411 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) MD412 Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

14 73MEA Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z MEA1 I. Egyéni számlákon MEA101 Nyitó állomány MEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) MEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) MEA104 Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) MEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet MEA106 Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) MEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) MEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) MEA110 Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-) MEA111 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-) MEA112 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) MEA113 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) MEA114 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) MEA115 Egyéb változás MEA116 Egyéni számlák záróállománya MEA2 II. Szolgáltatási tartalékon MEA201 Nyitó állomány MEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) MEA203 Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) MEA204 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) MEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet MEA206 Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) MEA207 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) MEA208 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) MEA209 Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-) MEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) MEA211 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-) MEA212 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) MEA213 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) MEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) MEA215 Egyéb változás MEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

15 73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok Kockázat megnevezése Előző év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés b c d z MEB1 I. Demográfiai kockázatokra MEB101 Nyitó állomány MEB102 Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+) MEB103 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+) MEB104 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+) MEB105 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) MEB106 Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+) MEB107 Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEB108 Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-) MEB109 Demográfiai kockázati tartalék záróállománya MEB21 II... Kockázatokra (kockázat megnevezése) Értékelési különbözet MEB2101 Nyitó állomány Tárgyévben... kockázatra képzett 73MEB2102 céltartalék (+) kockázati tartalékába 73MEB2103 átcsoportosítás egyéni számláról (+) MEB MEB kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)...kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) kockázati tartalék egyéb bevételei 73MEB2106 (+)...kockázati tartalékából MEB2107 átcsoportosítás egyéni számlára (-) kockázati tartalékából 73MEB2108 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) kockázati tartalékából 73MEB2109 átcsoportosítás működési célra (-) kockázati tartalék felhasználása 73MEB2110 egyéb célra (-) MEB kockázati tartalék záró állománya

16 73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok Kockázat megnevezése Előző év Tárgyév MEB22 II... Kockázatokra (kockázat megnevezése) Egyéb MEB2201 Nyitó állomány Tárgyévben... kockázatra képzett 73MEB2202 céltartalék (+) kockázati tartalékába 73MEB2203 átcsoportosítás egyéni számláról (+) MEB MEB kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)...kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) kockázati tartalék egyéb bevételei 73MEB2206 (+)...kockázati tartalékából MEB2207 átcsoportosítás egyéni számlára (-) kockázati tartalékából 73MEB2208 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) kockázati tartalékából 73MEB2209 átcsoportosítás működési célra (-) kockázati tartalék felhasználása 73MEB2210 egyéb célra (-) MEB kockázati tartalék záró állománya MEB23 II... Kockázatokra (kockázat megnevezése) Azonosítatlan befizetések MEB2301 Nyitó állomány Tárgyévben... kockázatra képzett 73MEB2302 céltartalék (+) kockázati tartalékába 73MEB2303 átcsoportosítás egyéni számláról (+) MEB MEB kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)...kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) kockázati tartalék egyéb bevételei 73MEB2306 (+)...kockázati tartalékából MEB2307 átcsoportosítás egyéni számlára (-) kockázati tartalékából 73MEB2308 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) kockázati tartalékából 73MEB2309 átcsoportosítás működési célra (-) kockázati tartalék felhasználása 73MEB2310 egyéb célra (-) MEB kockázati tartalék záró állománya

17 73MED Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány változások Záró állomány Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e z MED01 Működési céltartalék MED011 jövőbeni kötelezettségekre MED012 működési portfolió értékelési különbözetére MED02 Fedezeti céltartalék MED021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) MED022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) MED03 Likviditási és kockázati céltartalék MED031 demográfiai kockázatokra MED032 saját tevékenységi kockázatra MED033 egyéb kockázatokra MED034 értékelési különbözetre MED035 azonosítatlan (függő) befizetések befeketetési hozamára MED04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka MED041 működési célú MED042 fedezeti célú MED043 likviditási és kockázati célú MED05 Összesen:

18 73MF A taglétszám alakulása Taglétszám (fő) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 a z MF38 Tárgyév eleji létszám MF391 Új belépő MF392 Átlépő más pénztárból MF393 Átlépő más pénztárba MF394 Elhalálozott MF395 Rokkant nyugellátottá vált MF396 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés MF397 Egyéb megszűnés MF40 Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF MF394-73MF395-73MF396-73MF397) MF401 73MF40. sorból: számlatulajdonos MF MF40. sorból: férfi MF4022 nő 5 650

19 73MME Mérleg - Eszközök Megállapít ott Megállapí tott c d e f g h z MME1 Eszközök (akítvák) összesen MME11 Befektetett eszközök MME111 I. Immateriális javak MME Vagyoni értékű jogok MME Szellemi termékek MME Immateriális javakra adott előlegek MME Immateriális javak értékhelyesbítése MME112 II. Tárgyi eszközök MME Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok MME Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok MME Gépek, berendezések, felszerelések, járművek MME Beruházások, felújítások MME Beruházásokra adott előlegek MME Tárgyi eszközök értékelési különbözete MME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése MME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök MME Egyéb tartós részesedések MME Tartósan adott kölcsön MME Egyéb tartósan adott kölcsön MME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok MME Kötvények MME Állampapírok MME Befektetési jegyek MME Jelzáloglevél MME Egyéb értékpapírok MME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete MME12 Forgóeszközök MME121 I. Készletek MME Anyagok MME Áruk MME Készletekre adott előlegek MME Áruk értékelési különbözete

20 73MME Mérleg - Eszközök Megállapít ott Megállapí tott MME122 II. Követelések MME Tagdíjkövetelések MME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) MME Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MME Értékpapír kölcsönadásából származó követelés MME Egyéb követelések MME Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete MME123 III. Értékpapírok MME Egyéb részesedések MME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok MME Kötvények MME Kincstárjegyek és más állampapírok MME Befektetési jegyek MME Jelzáloglevél MME Egyéb értékpapírok MME Értékpapírok értékelési különbözete MME Határidős ügyletek értékelési különbözete MME124 IV. Pénzeszközök MME Pénztárak MME Pénztári elszámolási betétszámla MME Elkülönített betétszámla MME Rövid lejáratú bankbetétek MME Devizaszámla MME Pénzeszközök értékelési különbözete MME13 Aktív időbeli elhatárolások MME Bevételek aktív időbeli elhatárolása MME Költéségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 49 49

21 73MMF Mérleg - Forrás Megálla pított eltérése k záró záró Megállapí tott k l m n o p z MMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN MMF11 Saját tőke MMF111 I. Induló tőke MMF Működés fedezetének induló tőkéje MMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje MMF Likviditási és kockázati célú induló tőke MMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) MMF113 III. Tartalék tőke MMF114 IV. Működés mérleg szerinti erdedménye MMF115 V. Értékelési tartalék MMF12 Céltartalékok MMF121 I. Működési céltartalék MMF Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék MMF Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék MMF Időarányosan járó kamat (+) MMF Járó osztalék (+) MMF Devizaárfolyam-változás MMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MMF122 II. Fedezeti céltartalék MMF Egyéni számlákon MMF Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék MMF Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék MMF Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam MMF Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet MMF ebből: Időarányosan járó kamat (+) MMF Járó osztalék (+)

22 73MMF Mérleg - Forrás Megálla pított eltérése k záró záró Megállapí tott MMF Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékítéletből adódó 73MMF értékkülönbözet MMF Szolgáltatási tartalékon MMF Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék MMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek MMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet MMF Időarányosan járó kamat (+) MMF Járó osztalék (+) MMF Devizaárfolyam-változás MMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék MMF Likviditási és kockázati célra MMF Demográfiai kockázatokra MMF Saját tevékenységi kockázatokra MMF Egyéb kockázatokra MMF Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára MMF Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete MMF Időarányosan járó kamat (+) MMF Járó osztalék (+) MMF Devizaárfolyam-változás MMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MMF Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete MMF Időarányosan járó kamat MMF Járó osztalék MMF Devizaárfolyam-változás MMF Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet MMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka MMF Működési célú tagdíjak tartaléka MMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

23 73MMF Mérleg - Forrás Megálla pított eltérése k záró záró Megállapí tott MMF Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka MMF13 Kötelezettségek MMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek MMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek MMF Tagokkal szembeni kötelezettségek MMF Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) MMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök MMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek MMF Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések MMF Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések MMF Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések MMF14 Passzív időbeli elhatárolások MMF Bevételek passzív időbeli elhatárolása MMF Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása MMF Halasztott bevételek

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Táblakód: 73MA 1231 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 393 0 393 2 830 0 2 830 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE '73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 9 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 9 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 5 2

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2016. május 11. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016. május 11-én (szerdán) 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 7 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 4 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátua: 2 0 1 4 0 8 1 4 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: )

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: ) Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár (adószám: 18484717-1-07) Megnevezés záró adatai Záró adatai eltérések (+,-) záró adatai sorszám Záró adatai eltérések (+,-) 1 2 3 4 5 6 c d e f g h OO1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: U Postás Kiegészitő

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2008-as évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában jelentősen fejlődött, azonban a vagyonnövekedés elmaradt a várakozásokzól. A pénztárunkhoz beolvadással nem csatlakozott

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

A magánnyugdíjpénztár napi, negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

A magánnyugdíjpénztár napi, negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 6. melléklet az 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelethez A magánnyugdíjpénztár napi, negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Sorszám Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábbi nevén Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár) I. Általános tájékoztató adatok

Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábbi nevén Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár) I. Általános tájékoztató adatok Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábbi nevén Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár) I. Általános tájékoztató adatok A Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 205. üzleti évről a könyvvizsgáló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság " 1. melléklet a 27/2011. (XI.30.) PSZÁF rendelethez Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai 2015. évben A választható portfoliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása: Adatok %-ban

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben