KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.... PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE.... ALAPOK..... FEDEZETI ALAP..... MŰKÖDÉSI ALAP..... LIKVIDITÁSI ALAP..... AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK.... BEFEKTETÉSEK..... BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE:. DECEMBER..... TAGLÉTSZÁM.... MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK.... ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ.... PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA.... EGYEBEK...

3 BEVEZETÉS A VASAS Önkéntes Önsegélyező Pénztár az februárjában tartott alakuló közgyűlésen jött létre. A Pénztár szeptemberétől folytat teljes jogú önkéntes pénztári tevékenységet. A Pénztár tagságát a Vasas Szakszervezeti Szövetség tagjai alkotják. A -es év a VASAS Önkéntes Önsegélyező Pénztár tizenhatodik gazdálkodási éve volt. Jelen kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésének értékelése. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tagság, a pénztár vezetése, a Magyar Nemzeti Bank részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözi. A Vasas Önsegélyező Pénztár beszámolójának összeállításánál a következő jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: A számvitelről szóló. C törvény, Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló. évi XCVI. törvény, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló /. (XII..) kormányrendelet, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló /. (XII..) kormányrendelet. A beszámoló magyar nyelven, pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel rendszerében készült. Devizanem: ezer HUF.

4 . PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE A Pénztár évi éves adatait a - évekre készült három éves terv első évének adataihoz hasonlítjuk. A Vasas Önkéntes Önsegélyező Pénztár alapjai záróállományának alakulása ezer Ft-ban Megnevezés. tény. terv. tény Tény/Terv / Közösségi szolgáltatási alap,%,% Működési alap,%,% Likviditási alap,%,% Összesen,%,% A terv és tényadatok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy összességében a pénzügyi terv alatt alakult a pénztár vagyona. A fedezeti alapnál a szolgáltatási kiadások a terv feletti összegben realizálódtak. A működési alapnál ezer Ft-tal több működési kiadás merült fel, mint a tervezett összeg volt, de a tagdíjbevételek tervezettet meghaladó növekedése ellensúlyozta a kiadások növekedését. A likviditási tartaléknál nem tervezett egyéb bevételt számoltunk el. A szolgáltatások terv és tény adatainak összehasonlítása a következő táblázatban található:

5 Szolgáltatás megnevezése Eset szám az időszakban Kifizetett szolgálta -tás Eset szám az időszakban Kifizetett szolgálta -tás TÉNY/ TERV ESET TÉNY/ TERV ÖSSZEG TERV TERV TÉNY TÉNY Mértékegység eset eft eset eft % %. Szülési segély,%,%. Temetési segély saját jogon,%,%. Temetési segély házastárs, élettárs,%,%. Temetési segély kiskorú gyermek,%,%. Temetési segély nagykorú, gondoskodásra szoruló gyermek,%,%. Kórházi ápolási segély,%,%. napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély,%,%.csonttörés miatti egyszeri kifizetés,%,%. Biztosítási segély,%,% Összesen,%,% A pénzügyi terv. ezer Ft tagdíjbevétellel számolt, ezzel szemben tagdíjbevételként. ezer Ft realizálódott. A terv. ezer Ft működési kiadással kalkulált, a tényleges működési költség. ezer Ft volt. A szolgáltatási kiadások tervezett összege. ezer Ft volt, ezzel szemben a tényleges kiadás. ezer Ft volt. Jelentős az új szolgáltatás, a napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély szolgáltatás igénybevétele. Ezzel a szolgáltatással a terv lényegesen kevesebb igénybevétellel számolt.

6 A középtávú terv adataival való összehasonlítás megegyezik a fentiekkel, mivel a három éves terv első éve a év volt. Az éves terv időszakra készült. A keresztféléves terv időarányos részét a három éves terv évi adatai tartalmazzák. Rendkívüli esemény a pénztár életében évben nem volt.. ALAPOK.. FEDEZETI ALAP Az éves beszámoló SA eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a fedezeti alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A. ezer Ft tagdíj befizetések mellett a fedezeti alap befektetéseinek kamatbevételeként ezer Ft került realizálásra. Szolgáltatási kifizetések címén. ezer Ft segély került kifizetésre -ben. alkalommal kaptak a pénztártagok szülési segélyt, összesen. ezer Ft összegben, alkalommal fizetett a Pénztár temetési segélyt, összesen. ezer Ft összegben. Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segély kifizetésére esetben került sor összesen. ezer Ft összegben. A segély kifizetéseken kívül a fedezeti alap befektetései után, vagyonarányosan ezer Ft letétkezelői díj terhelte a fedezeti alapot. A fedezeti alap év végi záróállománya. ezer Ft volt, ez, %- kal alacsonyabb érték, mint a. év végi. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan ezer Ft a fedezeti alap tőkeváltozásaként kimutatott összeg. év végi alapszabály módosítás alapján a pénztár összes szolgáltatása a közösségi szolgáltatásként került kifizetésre. A pénztár teljes fedezeti alapja a közösségi szolgáltatások tartalékában található. A Pénztár szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatások volumene, színvonala, a szolgáltatási kötelezettség fedezetének összhangja. év folyamán minden kifizetési időpontban érvényesült.

7 .. MŰKÖDÉSI ALAP Az éves beszámoló SB eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a működési alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A. ezer Ft tagdíj és támogatói befizetések mellett a működési alap befektetéseinek kamatbevételeként ezer Ft került realizálásra. A működési kiadások szerkezetét és annak változását a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Változás Bérkiadások és személyi jellegű kifizetések bérjárulékokkal együtt,%,%,% Nyilvántartás,%,%,% Reklám és szóróanyagok,%,%,% Könyvvizsgálat,%,%,% Szoftver átalány,%,%,% Postai szolgáltatások,%,%,% Telefon,%,%,% Bankköltség,%,%,% Számítógép beszerzés,% Adomány Vasas Művészegyüttes,% Irodaszerek és nyomtatványok,%,%,% Letétkezelői díj,%,%,% Ügyvédi munkadíj,% MNB felügyeleti díj,%,%,% Magyar Pénztárszövetség tagsági díj,%,%,% Hatósági erkölcsi bizonyítványok,% Kis értékű eszköz beszerzés,%,%,% Összesen,%,%,%. decemberében küldöttközgyűlési döntés alapján az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai fejenként ezer Ft bruttó éves tiszteletdíjban részesültek. -ban a bérkiadások és személyi jellegű kifizetések bérjárulékokkal soron a nettó tiszteletdíj kifizetés összege található, -ben pedig a -es nettó tiszteletdíjak összege mellett, a évi tiszteletdíjak járulékai is megjelennek ezen a kiadás soron. A évi beszámoló felülvizsgálatáért járó ezer Ft könyvvizsgálati díj, a felülvizsgálat befejezése után -ben volt esedékes. A évi éves beszámolót

8 tárgyaló küldöttközgyűlésen új könyvvizsgáló megválasztására került sor, mivel a korábbi könyvvizsgáló mandátuma lejárt. Az új könyvvizsgálóval negyedévenkénti díjfizetési megállapítást kötött a pénztár, ezért a -ban elszámolt könyvvizsgálói díj két év könyvvizsgálatával kapcsolatos. A évi könyvvizsgálói díj összege kizárólag a évi könyvvizsgálati feladatok ellátásáért fizetett díj. A működési alap év végi záróállománya. ezer Ft volt. Ez. ezer Ft-tal kevesebb, mint a. december -i érték. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan ezer Ft, a számítógépek nettó értékéhez kapcsolódóan ezer Ft a működési alap tőkeváltozásaként kimutatott összeg. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat... LIKVIDITÁSI ALAP Az éves beszámoló SD eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a likviditási alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A pénzügyi terv alapján a likviditási alapot érintően nincs levonás, ezért likviditási tagdíjbevételt nem számoltunk el. Likviditási alap egyéb bevételeként került elszámolásra a korábbi években beérkező függő bevételek több éves összegéből ezer Ft, mely részben megszűnő tagszervezetektől érkezett, részben a befizetők elérhetetlenek. A befektetések likviditási kamatbevétele ezer Ft volt -ben. A likviditási befektetésekre eső letétkezelői díj éves összege ezer Ft. A likviditási alap év végi záróállománya ezer Ft volt, ez ezer Ft-tal több, mint a tavalyi érték. Átcsoportosítás nem volt -ben... AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK évben a tagok által fizetett tagdíjak közötti megosztás a következő arányban történt: Megnevezés. Fedezeti alapba került: % Működési alapba került: %

9 Likviditási alapba került: % A pénztári alapok tényleges megoszlása ezer Ft-ban Megnevezés. tény Megoszlás Fedezeti alap,% Működési alap,% Likviditási alap,% Összesen,% Az alapok tényleges arányait tekintve megállapítható, hogy a tagdíjak megosztási arányaitól eltér. A tartalékok biztosítják a pénztár szolgáltatási és működési kifizetéseinek fedezetét. Alapok közötti átcsoportosításra év folyamán nem került sor. A Pénztárnál. évben az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibákat.. BEFEKTETÉSEK.. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE:. DECEMBER. A Pénztár vagyonkezelését nem helyezte ki. év folyamán a számlavezető, letétkezelő banknál, a Raiffeisen Banknál lekötött betétekben tartotta a pénztár befektetéseit. A Pénztár letétkezelője, a Raiffeisen Bank részére évben kifizetett letétkezelési díj összege: ezer Ft. A befektetések -ben lejáró lekötött betétekben voltak elhelyezve. december -én. Az alapok közötti megosztást szemlélteti a következő táblázat: Alap Könyv szerinti érték (eft) Megoszlás Fedezeti,% Működési,% Likviditási,% Összesen,%

10 A -ben befolyt összes kamatbevétel ezer Ft volt. A pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvezetés miatt a -ben lejáró lekötött betét időarányos kamata nem jelenik meg a pénztár könyveiben. A pénztár év közben két alkalommal bontott meg lekötött összeget lejárat előtt. Értékvesztés elszámolására évben nem került sor. A tárgyévben határidős, opciós vagy swap ügyleteket a pénztár nem kötött. A portfoliók üzleti év végi állományának könyv szerinti értéke a következő volt ezer Ft-ban: Megnevezés Fedezeti alap Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Működési Likviditási Összese alap alap n Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg A negyedévek végén a következő lekötött betét állománnyal rendelkezett a pénztár: Időszak Negyedév végi értékpapír állomány (ezer Ft). I. név. II. név. III. név. IV. név Átlagos betét állomány

11 . TAGLÉTSZÁM. december -én a Pénztár taglétszáma. fő volt. A taglétszám, %-kal nőtt az előző év végi állapothoz képest. A taglétszám negyedévenkénti alakulását szemlélteti a következő táblázat. A taglétszám alakulása. I-IV. negyedévében (fő) Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Időszak végén. I.. II.. III.. IV. Összesen - -. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A pénztári tagdíjfizetést illetően, a Pénztár munkáltatói megállapodást nem kötött egyik pénztártag munkáltatójával sem. A tagdíjakat részben a munkáltatók vonják le az alapbérből levont szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára, részben a szakszervezeti munkahelyi szervezetek vonják le a szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára vagy fizetik be a Pénztár házipénztárába.. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ A Pénztár fő alkalmazottat foglalkoztatott év folyamán. A tisztségviselők (IT és EB tagok) fejenként. Ft bruttó éves tiszteletdíjban részesültek -ben.

12 Pénztár által fizetett bér és személyi jellegű juttatás, illetve ezek járulékai -ben. ezer Ft kiadást jelentett a Pénztár számára. Ebből ezer Ft volt a reprezentációs kiadás. A könyvviteli, beszámoló készítési feladatokat a pénztár a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.-hez helyezte ki.. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA Az évközi fedezeti célú tagdíjbefizetések a befizetéssel egyidejűleg az egyéni számlákról átvezetésre kerültek a közösségi szolgáltatási tartalékba. A rendelkezésre álló eszközök egy részét a Pénztár év közben befektette. Ennek eredményeként a közösségi számlák befektetett tartalékának záróállománya. ezer Ft volt. A közösségi számlák likvid tartalékának záróállománya ezer Ft volt, mely a Raiffeisen Banknál vezetett befektetési számlán volt található. december -én. A pénztári alapok alakulása SFB táblázatában lehet végig követni a működési alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záróállomány értékeit. A működési tevékenység tavalyi és tárgyévi eredményeként megjelenő. ezer Ft részben befektetésre került. A befektetett működési tartalék év végén. ezer Ft. A likvid működési tartalék év végi ezer Ft-os összege a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett bankszámlán és befektetési számlán és a házipénztárban volt található. A pénztári alapok alakulása SFC táblázatában lehet végig követni a likviditási alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záróállomány értékeit. A likviditási alap tartalékának záróállománya ezer Ft volt. A befektetett likviditási tartalék év végén ezer Ft. A szabad likviditási tartalék összege év végén ezer Ft, mely a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett bankszámlán volt található. december -én.

13 . EGYEBEK Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások ezer Ft-os összege nem azonosítható függő befizetésekből áll, melyek rendezésére -ben kerül sor. A Pénztár Számvitel Politikájában tartalmazza testre szabottan az éves beszámoló készítését érintő fontos lépéseket, a számviteli alapelvek érvényesülésének feltételeit, a beszámolási formát, a beszámoló készítés időpontját február. -, eszközök, értékpapírok besorolását, a könyvviteli zárlat teendőit, a könyvvizsgálati kötelezettséget, a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalmát és felépítését. A Pénztár számviteli politikája -ben nem változott, így ennek nem volt hatása a pénztári alapokra. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a melléklet. sz. táblázata tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztárnál az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható, ezért nem kerülnek bemutatásra sem a bevételek, sem a költségek, ráfordítások elhatárolásának jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása. A pénztár székhelye: Budapest, Magdolna u. -. Internetes honlap: A pénztár vezetői tisztségviselői: Igazgatótanács Kovács Anikó IT elnök ( Dunaújváros, Bórgőz u..) a beszámoló aláírására kötelezett vezető Józanné Lack Márta IT tag Győri Gábor IT tag Somodiné Magyari Krisztina IT tag Tarsoly Imréné IT tag Ellenőrző Bizottság Szombathné Magyari Ildikó Ibolya EB elnök Orosháziné Csorba Anita Katalin EB tag Végh Balázs EB tag

14 A pénztár számlavezetője: Raiffeisen Bank Zrt. A pénztár letétkezelője: Raiffeisen Bank Zrt. A pénztár nyilvántartója: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (Tpt-/). A mérlegbeszámoló összeállításáért felelős vezető: Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló (Ept.- /). A pénztár könyvvizsgálója: Mér-Tan Könyvvezetési, Pénzügyi és Oktatás Szolgáltató Kft. (), Jánossyné Both Márta kamarai tag könyvvizsgáló (). (A vonatkozó jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál.) A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. Összességében a Vasas Önkéntes Önsegélyező Pénztár évi gazdálkodása eredményesen zárult. Pénztár eleget tudott tenni a pénztártagok szolgáltatási igényeinek és megnyugtató működési tartalékkal rendelkezik. Budapest,. február. Kovács Anikó IT elnök

15 . sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása Megnevezés Bruttó érték... Bruttó érték növekedé s Bruttó érték csökkenés Bruttó érték... Nettó érték... Nettó érték... Écs. ny. érték... Écs. növekedé s Écs. csökkenés Összes écs.. évi écs. Immateriális javak: Gépek, berendezések, járművek Mindösszesen

16 Sorszá m PSZÁF kód SFA Fedezeti alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Össze Mód g SFA I. Egyéni számlák SFA Induló tőke nyitó állománya SFA Induló tőke tárgyévi változása SFA Induló tőke záró állománya SFA Tőkeváltozások nyitó állománya SFA Tőkeváltozások tárgyévi változása - SFA Tőkeváltozások záró állománya SFA Befektetett tartalék nyitó állománya SFA Befektetett tartalék tárgyévi változása SFA Befektetett tartalék záró állománya SFA Likvid tartalék nyitó állománya SFA Likvid tartalék tárgyévi változása SFA Likvid tartalék záró állománya SFA Egyéni számlák nyitó állománya (+++) SFA Egyéni számlák tárgyévi változása (+++) - SFA Egyéni számlák záró állománya (+++) SFA II. Szolgáltatási számlák SFA Induló tőke nyitó állománya SFA Induló tőke tárgyévi változása SFA Induló tőke záró állománya SFA Tőkeváltozások nyitó állománya SFA Tőkeváltozások tárgyévi változása SFA Tőkeváltozások záró állománya SFA Befektetett tartalék nyitó állománya SFA Befektetett tartalék tárgyévi változása SFA Befektetett tartalék záró állománya SFA Likvid tartalék nyitó állománya SFA Likvid tartalék tárgyévi változása SFA Likvid tartalék záró állománya SFA Szolgáltatási számlák nyitó állománya (+++) SFA Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (+++) SFA Szolgáltatási számlák záró állománya (+++) SFA Fedezeti alap nyitó állománya (+) SFA Fedezeti alap tárgyévi változása (+) - SFA Fedezeti alap záró állománya (+) c

17 Sorszá m PSZÁF kód SFB Működési alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Össze Mód g SFB Induló tőke nyitó állománya SFB Induló tőke tárgyévi változása SFB Induló tőke záró állománya SFB Tőkeváltozások nyitó állománya SFB Tőkeváltozások tárgyévi változása - SFB Tőkeváltozások záró állománya SFB Befektetett tartalék nyitó állománya SFB Befektetett tartalék tárgyévi változása - SFB Befektetett tartalék záró állománya SFB Likvid tartalék nyitó állománya SFB Likvid tartalék tárgyévi változása SFB Likvid tartalék záró állománya SFB Működési alap nyitó állománya (+++) c SFB Működési alap tárgyévi változása (+++) - SFB Működési alap záró állománya (+++)

18 SFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Sorszá m PSZÁF kód Megnevezés Össze Mód g c SFC Induló tőke nyitó állománya SFC Induló tőke tárgyévi változása SFC Induló tőke záró állománya SFC Tőkeváltozások nyitó állománya SFC Tőkeváltozások tárgyévi változása SFC Tőkeváltozások záró állománya SFC Befektetett tartalék nyitó állománya SFC Befektetett tartalék tárgyévi változása SFC Befektetett tartalék záró állománya SFC Likvid tartalék nyitó állománya SFC Likvid tartalék tárgyévi változása SFC Likvid tartalék záró állománya SFC SFC SFC Likviditási alap nyitó állománya (SFC+SFC+SFC+SFC) Likviditási alap tárgyévi változása (SFC+SFC+SFC+SFC) Likviditási alap záró állománya (SFC+SFC+SFC+SFC)

19 SFD Az alapok állományának alakulása Megnevezés Fedezeti alap Egyéni számlák Közösségi alap(ok) Működési alap Likviditási alap Alapok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Záró állomány a b c d Nagyságrend: ezer forint SH Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai Megnevezés Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások ebből: gyermekekkel kapcsolatos ellátások gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek hátramaradotta k segélyezése halál esetén Egyéni számláról finanszírozott Szolgáltatás i kiadás (eft) Szolgáltatás esetszám (db) Eseti jellegű Szolgáltatási kiadás (eft) Közösségi szolgáltatás Szolgáltatá s esetszám (db) Csatlakozot t tagok száma (fő)

20 Sorszá m PSZÁF kód Megnevezés A Taglétszám alakulása korévenként Tagsági viszony évközi megszűnése Év elején Belép ő Át(Ki)lépé s Elhalálozá s Egyéb megszűnés** Év végén a b c d e f z A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Mód

21 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Összesen

22 Sorszám PSZÁF kód C Megnev ezés Mindöss zesen C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybe vétel Kilépés Elhalálo zás Egyéb ok Év végé n a b c d e f g z Szolgáltatás évközi megszűnése Mód C Összes en gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások C C C C C C C C C C C C C C C C C

23 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

24 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Összes en hátramaradotta k segélyezése halál esetén Szolgáltatás évközi megszűnése

26 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

27 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

28 C C C C C C C C C C C C C C C C C C

29 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Összes en betegséghez egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek Szolgáltatás évközi megszűnése

30 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

31 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

32 C C C C C C C

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE, A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK... 4 2. ALAPOK...

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR 2007. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...6 2.1. FEDEZETI ALAP...6 2.2. MŐKÖDÉSI ALAP...6

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...6 2.1. FEDEZETI ALAP...6 2.2. MŐKÖDÉSI ALAP...6

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Honlap: www.tvep.hu E-mail: tvep@tvep.hu

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PÉNZÜGYI TERV 2017-2019. VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1 Előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása Az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. ÉV 2016. MÁJUS 23. Tartalom 1. Általános kiegészítések 3 2. Számviteli politika fő vonásai 3 3. Valós pénzügyi, jövedelmi

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - 1 -

Főkönyvi kivonat - 1 - Főkönyvi kivonat - 1 - Bankszámla: 1218-21453-23 Időszak: 214.1-214.12 ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u. 5-7. el: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311 artozik övetel Egyenleg

Részletesebben

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló záró Megállapítot t eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Sorszám PSZÁF kód c d e f g h 001 73SA01 Tagok által

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 4026 Debrecen Péterfia u. 4. VI/613. Kiegészítı melléklet A Pénztár 2014. évi mőködésének általános jellemzıi A FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 2000. április 07-én alakult, tevékenységi

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fő vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...5 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...10 2.2. MŐKÖDÉSI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. ÉV A kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2007. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...5 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 4026 Debrecen Péterfia u. 4. VI/613. Kiegészítı melléklet A Pénztár 2015. évi mőködésének általános jellemzıi A FAMÍLIA Önsegélyezı Pénztár 2000. április 07-én alakult, tevékenységi

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás időpontja:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 6 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 6 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ Bizalom Nyugdíjpénztár 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Gondoskodás Önsegélyező Pénztár. Kiegészítő melléklet A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

Gondoskodás Önsegélyező Pénztár. Kiegészítő melléklet A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Kiegészítő melléklet A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. Tartalomjegyzék 1 Általános rész... 4 1.1 A Pénztár bemutatása... 4 1.2 Általános adatok... 4 1.3 Számviteli politika,

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73SA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Megállapított eltérések (+/-) felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált záró c d e f g h 001 73SA01 Tagok által fizetett tagdíj 37746 0 37746 61915 0 61915 002 73SA02

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2005. ÉVRÕL Készült : Budapest, 2006. április 25. Dr. Jáhn Gábor Igazgatótanács Elnöke I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Alapadatok: A pénztár

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára * ; 4 * Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET r r r r A 26. ÉVI EVES PÉNZTÁRI r r BESZÁMOLÓHOZ t (?, ^ V > :^ ' ; *.» . Általános kieeészítések A pénztár működési formája:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben