A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) Tel/fax: (+ 36 1) Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) Honlap: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE ALAPOK FEDEZETI ALAP MŰKÖDÉSI ALAP LIKVIDITÁSI ALAP AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK BEFEKTETÉSEK BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: DECEMBER TAGLÉTSZÁM, TAGDÍJ HÁTRALÉK MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, TÁMOGATÓI ADOMÁNYOK ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJAK PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA EGYEBEK MELLÉKLET

3 BEVEZETÉS A TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár az 1996 februárjában tartott alakuló közgyűlésen jött létre, és 1998 márciusában kapott tevékenységi engedélyt. A Pénztár országos szervezésű, egyénileg csatlakozó magánszemélyek alkotják a tagságát. A pénztár székhelye: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A. fsz. 3. Internetes honlap: A pénztár vezető tisztségviselői: Igazgatótanács dr. Ruttkay M. Géza IT elnök (2462 Martonvásár, Zrínyi u. 10.) a beszámoló aláírására kötelezett vezető dr. Bihari László Ádám IT tag (2083 Solymár, Rókus u /4.) dr. Havas-Sághy Gábor IT tag (1132 Budapest, Kresz Géza u /3.) dr. Mikos Borbála IT tag (1078 Budapest, Hernád u. 6. fsz. 2.) Szabó Gábor IT tag (6724 Szeged, Ipolysor 9/B. IV/11.). Ellenőrző Bizottság Domak Péter EB elnök (2083 Solymár, Szüret u. 5.) Fekete Zoltán EB tag (1125 Budapest, Fészek u. 6.) Pallagi Lajos EB tag (3661 Ózd-Hódoscsépány, Újtelepi u. 6.) A pénztár számlavezetője: Budapest Bank Nyrt. A pénztár vagyonkezelője: MKB Zrt. A pénztár letétkezelője: Raiffeisen Bank Zrt. 3

4 A pénztár nyilvántartója: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (Tpt /05). A mérlegbeszámoló összeállításáért felelős vezető: Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló (Ept /05). A pénztár könyvvizsgálója: Fehér Katalin Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (Ept /03). RobKat Expert Számviteli és Könyvvizsgáló Bt. (Tpt /04). (A vonatkozó jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál.) A TEST-VÉR Egészségpénztár beszámolójának összeállításánál a következő jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: A számvitelről szóló C törvény, Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) kormányrendelet, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) kormányrendelet, Jelen kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az Alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésének értékelése. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat amelyek, a tagság, a pénztár vezetése, a Magyar Nemzeti Bank részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözi. A beszámoló magyar nyelven, pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel rendszerében készült. Devizanem: HUF, ezerre kerekítve. 4

5 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE A Pénztár 2013 évi éves adatait a évekre készült három éves terv első évének adataihoz hasonlítjuk. A TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár alapjai záróállományának alakulása (tőkeváltozások nélkül) ezer Ft-ban Megnevezés tény terv tény Tény/Terv 2013/2012 Fedezeti alap tartaléka ,61% 122,11% Működési alap tartaléka ,00% 140,07% Likviditási alap tartaléka ,07% 115,04% Összesen ,57% 122,59% A terv és tényadatok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a pénztár vagyona a terv felett 9,57%-kal, az előző évi vagyon felett 22,59%-kal realizálódott. Mindhárom tartalék záróállománya a terv feletti összegben realizálódott. A bevételek a terv felett 23,6 %-kal, a kiadások a terv alatt 3,1 %-kal teljesültek. A terv és tény bevételi és kiadási adatok összehasonlítását a következő táblázatok tartalmazzák. 5

6 2013. évi bevételek ezer Ft-ban Megnevezés fedezeti terv fedezeti tény működé si terv működési tény likviditási terv likviditási tény összesen terv összesen tény összesen tény/terv Tagok által fizetett tagdíj ,8% A tag munkáltatója által fizetett hozzájárulás Befektetések hozama ,8% Egyéb bevételek ,1% PÉNZTÁRI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6% évi kiadások ezer Ft-ban Megnevezés fedezeti terv fedezeti tény működé si terv működési tény likviditási terv likviditási tény összesen terv összesen tény összesen tény/terv Pénztári szolgáltatások kiadásai ,7% Anyagjellegű kiadások ,9% Személyi jellegű kiadások ,5% Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ,7% Egyéb kiadások ,8% Felügyeleti díj ,0% Beruházások, felújítások ,8% Tagoknak visszatérítés ,5% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9% 6

7 A középtávú terv adataival való összehasonlítás megegyezik a fentiekkel, mivel a három éves terv első éve a 2013 év volt. Az éves terv időszakra készült. A keresztféléves terv időarányos részét a három éves terv 2013 évi adatai tartalmazzák. Rendkívüli esemény a pénztár életében 2013 évben nem volt. A 2012-ről 2013-ra bekövetkező változásokról elmondható, hogy a bevételek nagyobb ütemben növekedtek, mint a kiadások. A pénztárban maradó tárgyévi eredmény több, mint a duplájára nőtt a 2012-es évhez képest. ezer Ft-ban Megnevezés /2012 Tagdíjbevételek ,6% Különféle bevételek ,4% Alapok bevételei ,0% Alapok kiadásai ,8% Alapok tárgyévi eredménye ,3% Az alapok között átcsoportosítás nem történt. Kiegészítő vállalkozási tevékenységet a Pénztár nem végez. A Pénztárnál évben helyszíni vizsgálatot végzett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, majd a felügyeleti feladatokat átvevő Magyar Nemzeti Bank zárta le határozatával a vizsgálatot. Az MNB a határozatban felhívta a Pénztárat, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében mindenkor kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően azonosított kedvezményezettek, örökösök részére teljesítsen kifizetést. A kifogások alapján a pénztár az örökösöknek, kedvezményezetteknek történő kifizetéseknél rögzíti az állampolgárságot is. 7

8 2. ALAPOK Az egységes havi tagdíj összege 2013-ben változott. Összege 1.100,- Ft/hó/fő összegről 1.200,- Ft/hó/fő összegre nőtt FEDEZETI ALAP Az éves beszámoló 73EA eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a fedezeti alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A ezer Ft tagdíj befizetések és ezer Ft NAV utalások mellett a fedezeti alap befektetéseinek pénzügyi bevételeként ezer Ft került realizálásra. Más pénztárból átlépő tag nem volt 2013-ban. Fedezeti célú támogatói adomány évben nem érkezett a pénztárhoz. Szolgáltatásokra ezer Ft került kifizetésre 2013-ban. Hematológiai szakvizsgálat szolgáltatás 47 alkalommal fordult elő, összesen 470 ezer Ft összegben. EPO, RETACRIT, PROTHROMPLEX kezelés szolgáltatási kifizetés összesen 143 alkalommal történt ezer Ft összegben, 61 alkalommal autotranszfúziós ellátást fizetett a pénztár, összesen ezer Ft összegben, 62 alkalommal Ligasure, Venofer, Nplate eszközök beszerzését térítette a pénztár, összesen ezer Ft összegben ezer Ft összegben a fenti szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó utazási költséget térített a pénztár összesen 72 alkalommal. A pénztár tulajdonában lévő CATS Cell-Saver gép kezelésével, szállításával, rakodásával kapcsolatban 79 alkalommal összesen ezer Ft személyi jellegű kiadás merült fel. Vérzésellenes gyógyszeres kezelést térített a pénztár 8 alkalommal összesen ezer Ft összegben ban 224 ezer Ft összegben a gépek karbantartását, biztosítását kellett szolgáltatási kiadásként elszámolni. A készleten maradt EPO injekciók, autótranszfúziós szettek, Ligasure eszközök értéke év végén ezer Ft volt, a készlet növekedés összege ezer Ft évhez képest a szolgáltatásokra fordított összeg 1,8 %-kal nőtt. 8

9 A Pénztár 110 fő elhunyt pénztártag egyéni számlájának összegét fizette ki az örökösök részére év folyamán, összesen ezer Ft összegben. Ebből 4 fő pénztártag kedvezményezettjei a saját egyéni számlájukra kérték az elhunyt pénztártag egyéni számla összegét összesen 69 ezer Ft értékben. A pénztárból kilépő pénztártagoknak kifizetett összeg ezer Ft volt, 164 fő részére. A jelentős tagdíjhátralékot felhalmozó és azt többszöri felszólításra sem fizető kizárt pénztártagok száma 290 fő volt. Ebből 256 fő részére teljesített kifizetést a pénztár összesen ezer Ft összegben. Egy fő pénztártag lépett át másik pénztárba, átvitt tagi követelésének összege 13 ezer Ft volt. A fedezeti alap év végi záró állománya ezer Ft volt, ebből ezer Ft a tagdíj tartozás összege. A fedezeti alap összege 2012-ről 2013-ra 20,1 %-kal, ezer Ft-tal növekedett. A Pénztár szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatási kötelezettség fedezetének összhangja év folyamán minden kifizetési időpontban érvényesült MŰKÖDÉSI ALAP Az éves beszámoló 73EB eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a működési alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A ezer Ft tagdíj befizetések mellett a működési alap befektetéseinek pénzügyi bevételeként ezer Ft került realizálásra. Működési célú támogatói adomány 2013-ban 3 ezer Ft összegben érkezett a pénztárhoz ezer Ft egyéb bevétel keletkezett a kilépőktől levont elszámolási díj miatt. (A kilépési díj 4.000,- Ft, amennyiben nincs ennyi a pénztártag számláján, akkor természetesen kevesebb összeg kerül levonásra.) A tárgyévi működési bevételek fedezték a tárgyévi működési kiadásokat. A működési tevékenység tárgyévi nyeresége ezer Ft volt. 9

10 A működési kiadások szerkezetét és annak változását a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés 2012 Megoszlás 2013 Megoszlás 2013/2012 Bérköltség, béren kívüli juttatás és járulékai ,71% ,63% 120,8% Nyilvántartás költségei ,73% ,66% 110,9% Tisztségviselők tiszteletdíja és járulékai ,21% ,68% 81,1% Postai szolgáltatások ,44% ,07% 106,7% Egyéb kiadások ,77% ,44% 88,0% Irodabérlet és rezsi 949 1,25% 738 0,97% 77,8% Anyagköltség ,15% ,99% 77,4% Telefonhasználat ,45% ,49% 103,3% Internet 334 0,44% 332 0,44% 99,4% Könyvvizsgálat 572 0,75% 286 0,38% 50,0% Utazási költségtérítés ,92% ,88% 97,6% Bankköltség 529 0,70% 957 1,26% 180,9% Reprezentáció 926 1,22% 943 1,24% 101,8% Küldöttek díjazás és járuléka, ajándék ,60% 918 1,21% 75,7% Kis értékű eszköz beszerzés 523 0,69% 773 1,02% 147,8% Felügyeleti díj 215 0,28% 233 0,31% 108,4% Tárgyi eszköz beszerzés 160 0,21% 209 0,28% 130,6% Közzétételi díjak, reklámok ,45% 800 1,05% 73,0% Összesen ,00% ,00% 100,1% A működési kiadások összege szinte nem változott a tavalyi értékhez képest. A nyilvántartási költségek emelkedését döntően a 2012 szeptemberétől megvalósuló létszám bővülés 2013-ra áthuzodó hatása okozza. A könyvvizsgálati díj éves összege 450 ezer Ft + ÁFA volt, mely az éves beszámoló felülvizsgálatával és a pénzügyi terv véleményezésével kapcsolatos. A 2013-ban elszámolt könyvvizsgálói díj a 2012 évi éves beszámoló felülvizsgálatával volt kapcsolatos, az éves díj fele volt. A 2013-as könyvvizsgálati díj 2014-ben kerül majd kifizetésre. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. 10

11 A működési alap év végi záró állománya ezer Ft volt, ebből ezer Ft a tagdíj tartozás összege. A működési alap tartaléka 2012-ről 2013-ra 19 %-kal, ezer Ft-tal nőtt LIKVIDITÁSI ALAP Az éves beszámoló 73ED eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a likviditási alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. Az Alapszabály szerint a tagdíjakból likviditási levonás nem történik ban 168 ezer Ft volt a pénzügyi műveletek bevétele és 76 ezer Ft egyéb bevételt számoltunk el a likviditási alap bevételei között. A befektetések vagyonarányos költsége a likviditási alapot illetően 6 ezer Ft volt. A likviditási alap év végi záró állománya ezer Ft volt, ebből nincs nem realizált tagdíjkövetelés. A likviditási alap összege 2012-ről 2013-ra 15 %-kal, 238 ezer Ft-tal növekedett AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK évben a tagok által fizetett tagdíjak közötti megosztás a következő arányban történt: Fedezeti alapba került: 53 % Működési alapba került: 47 % Likviditási alapba került: 0 % A pénztári alapok tényleges megoszlása én ezer Ft-ban Alapok (tőkeváltozással együtt) Megoszlás Fedezeti alap ,05% Működési alap ,65% Likviditási alap ,30% Összesen ,00% 11

12 3. BEFEKTETÉSEK 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: DECEMBER 31. A Pénztár vagyonkezelését 2007-ben kihelyezte az MKB Bank Zrt-hez. Változás, hogy az MKB Bank Zrt. mellett még egy vagyonkezelőt bízott meg 2013-ban a pénztár befektetéseinek a kezelésével a Pionner Alapkezelő Zrt. személyében. Év végén a pénztár befektetéseinek 44 %-át az MKB Bank Zrt. és 56 %-át a Pioneer Alapkezelő Zrt. kezelte. A vagyonkezelési irányelvek alapján konzervatív (kockázat kerülő) portfolió került kialakításra. A i értékpapír állomány megoszlása a következő volt: Államkötvények éven túli ,4% Államkötvények éven belüli 0 0,0% Diszkontkincstárjegyek ,6% Összesen: ,0% A jogszabályi kötelezettség alapján a pénzforgalmi könyvvezetés miatt az év végéig járó kamatokat nem határolhatta el a pénztár. A pénztári befektetések és alapok hozamai mind realizált hozamok. Az MKB Bank Zrt. számításai szerint a 2013-ban az általa kezelt vagyonon elért nominális hozam értéke 7,99 % volt. A pénztár MKB Bank Zrt. által kezelt portfoliójának referencia index összetétele a következő: RMAX 50% MAX 50% (Az RMAX index a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű államkötvények és diszkontkincstárjegyek teljesítményét kifejező index, a MAX index az éven túli államkötvények teljesítménymérője.) A pénztár MKB Bank Zrt. által kezelt portfoliójának referencia hozam értéke 2013-ban 7,88 %. 12

13 A Pioneer Alapkezelő Zrt. számításai szerint a 2013-ban az általa kezelt vagyonon elért nominális hozam értéke 5,69 % volt. A pénztár Pioneer Alapkezelő Zrt. által kezelt portfoliójának referencia index összetétele a következő: RMAX 100% A pénztár Pioneer Alapkezelő Zrt. által kezelt portfoliójának referencia hozam értéke 2013-ban 5,54 %. A pénztár a továbbiakban is óvatos befektetés politikát szándékozik folytatni, mert a befektetések kockázatát nem kívánja növelni évben a kifizetett vagyonkezelési díj összege 911 ezer Ft, a letétkezelői díj összege 785 ezer Ft volt. A vagyonkezelői díjból 333 ezer Ft a Pioneer Alapkezelő Zrt.-nek, 578 ezer Ft az MKB Bank Zrt.-nek került átutalásra. A pénzforgalmi szemléletű könyvvezetés miatt a Pioneer Alapkezelő Zrt.-nek kifizetett díj 3 negyedéves díj volt, a I-III. negyedéves vagyonkezeléssel kapcsolatban, az MKB Bank Zrt.-nek kifizetett díj 4 negyedéves díj volt, a IV. negyedéves és a I-III. negyedéves vagyonkezeléssel kapcsolatban. Határidős ügyleteket a pénztár 2013-ban nem kötött, nem adott kölcsönbe értékpapírokat és nem rendelkezett kockázati tőkealap befektetési jeggyel. A portfolió tartalékok szerinti megoszlása én a következő volt ezer Ft-ban: Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír

14 4. TAGLÉTSZÁM, TAGDÍJHÁTRALÉK december 31-én a Pénztár taglétszáma fő volt. A taglétszám negyedévenkénti alakulását szemlélteti a következő táblázat. A taglétszám alakulása I-IV. negyedévében (fő) Megnevezés I II III IV. Összesen Időszak elején Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nem fizetés miatt kizárt Időszak alatti változás Időszak végén A taglétszám év végétől 3 %-kal, 360 fővel nőtt. A tagdíj követelések december 31-i összege ezer Ft volt, amely 6,9 %- kal kevesebb a december 31-i értéknél. 5. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, TÁMOGATÓI ADOMÁNYOK 2013-ban 5 fő pénztártag részesült munkáltatói tagdíjátvállalásban. A munkáltatói kötelezettségvállalás megfizetése a szerződésnek megfelelően történt. 14

15 A tagdíjakat jellemzően a pénztártagok fizetik meg átutalással, postai csekken vagy a házipénztárba történő befizetéssel év folyamán 3 ezer Ft értékben érkezett működési támogatói adomány a pénztárhoz. 6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJAK 2013-ban 3 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottja volt a pénztárnak. A három fő havi bruttó bére ezer Ft (nettó 710 ezer Ft) volt. A munkatársak 2013-ban három alkalommal jutalomban is részesültek. Az összes bér, juttatás és járulék teher 2013-ban ezer Ft volt. A Pénztár IT elnöke 2013-ban havi bruttó 273 ezer Ft (nettó 191 ezer Ft), EB elnöke havi bruttó 164 ezer Ft (nettó 115 ezer Ft) tiszteletdíjat kapott. Az Igazgatótanács és Ellenőrző bizottság tagjai 2013-ban fejenként havi bruttó 74 ezer Ft (nettó 50 ezer Ft) tiszteletdíjat kaptak. Küldöttközgyűlési döntés alapján kiosztott prémium tiszteletdíj az IT elnök esetében bruttó ezer Ft (nettó 700 ezer Ft), az EB elnök esetében bruttó 544 ezer Ft (nettó 381 ezer Ft), az Igazgatótanács és Ellenőrző bizottság tagjai esetében összesen bruttó ezer Ft (nettó ezer Ft). 7. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA A fedezeti alap alakulását a 73EFA táblázatában lehet végig követni, amely mutatja a fedezeti alap induló állományát, a tárgyévi változásokat és a záró állomány értékeit. A tőkeváltozások soron, az év végén nyilvántartott tagdíjkövetelések összegének a fedezeti alapra jutó része, valamint a vérmentő készülékek nettó értéke, valamint a készletek értéke található. A rendelkezésre álló eszközök egy részét a Pénztár év közben befektette. Ennek eredményeként az egyéni számlák befektetett tartalékának záró állománya ezer Ft volt. Az egyéni számlák likvid tartalékának záró állománya ezer Ft volt, 15

16 mely részben a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlán, részben a letétkezelőnél vezetett befektetési számlán volt található december 31-én. A Pénztár szolgáltatási számlával - a szolgáltatások jellegéből adódóan december 31-én nem rendelkezett. A pénztári alapok alakulása 73EFB táblázatában lehet végig követni a működési alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záróállomány értékeit. A tőkeváltozások soron, az év végén nyilvántartott tagdíjkövetelések összegének a működési alapra jutó része, valamint a tárgyi eszközök, immateriális javak és az ingatlan felújítás nettó értéke található. A működési tevékenység korábban képződött és tárgyévi eredményeként megjelenő ezer Ft-ból év végén ezer Ft volt befektetve, ezer Ft pedig likvid működési tartalékként jelent meg a Pénztár könyveiben, mely részben a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlán, részben a házipénztárban volt található december 31-én. A pénztári alapok alakulása 73EFC táblázatában lehet végig követni a likviditási alap induló állományát, a tárgyévi változásokat és a záró állomány értékeit. A likviditási alap év végén részben volt befektetve ezer Ft összegben, a likviditási alap szabad tartalékának záró állománya 236 ezer Ft volt, a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlán volt található december 31-én. 8. EGYEBEK A Pénztár Számviteli Politikája határozza meg az éves beszámoló készítését érintő fontos lépéseket, a számviteli alapelvek érvényesülésének feltételeit, a beszámolási formát, a beszámoló készítés időpontját február 28. -, eszközök, értékpapírok besorolását, a könyvviteli zárlat teendőit, a könyvvizsgálati kötelezettséget, a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalmát és felépítését. A Pénztár számviteli politikájában 2013-ban pontosításra került, hogy az egyes értékpapírok értékesítésekor a nyilvántartási érték kivezetésekor a súlyozott átlagáron történő módszert alkalmazza a pénztár. Az egyes értékpapírok könyv szerinti értéke átlagos súlyozott beszerzési 16

17 áron szerepel a nyilvántartásokban. A szabályzaton átvezetésre került a felügyeleti szerv változása is. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztárnál az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható, ezért nem kerülnek bemutatásra sem a bevételek, sem a költségek, sem a ráfordítások elhatárolásának összegei. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 82 ezer Ft-os év végi összege, a függő bevételi tételek a kilépett pénztártagoktól levont személyi jövedelemadó összegek illetve téves tagi befizetések voltak. A levont személyi jövedelemadó összegek határidőben átutalásra kerültek év elején, a mérlegkészítés előtt. A téves tagdíj befizetések pedig visszautalásra kerültek a mérlegkészítésig. Összességében a TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár évi gazdálkodása eredményesen zárult, a taglétszám növekedett. A Pénztár eleget tudott tenni a pénztártagok szolgáltatási igényeinek és megfelelő tartalékokat képzett a következő év gazdálkodásához. Budapest, február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök 17

18 MELLÉKLETEK Megnevezés Bruttó érték Az immateriális javak, a tárgyi eszközök alakulása Bruttó Bruttó Nettó Nettó Écs. ny. Bruttó érték érték érték érték érték érték csökkenés növekedés. Écs. növekedés Écs. csökkenés Ft-ban Összes écs évi écs. Immateriális javak Gépek, berendezések, járművek Ingatlanok Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök (értékpapírok nélkül) összesen

19 Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) Mód Főkönyvi hivatkozás a b c EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ,718., EH1101 ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH1109 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás EH11091 ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása , 715.,716.,717., 211. változás EH11092 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

20 Sorszám PSZÁF kód 73 EFA Fedezeti alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód EFA1 I. Egyéni számlák EFA101 Induló tőke nyitó állománya EFA102 Induló tőke tárgyévi változása EFA103 Induló tőke záró állománya EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA106 Tőkeváltozások záró állománya EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA109 Befektetett tartalék záró állománya EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya ( ) EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) EFA115 Egyéni számlák záró állománya ( ) EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA216 Induló tőke nyitó állománya EFA217 Induló tőke tárgyévi változása EFA218 Induló tőke záró állománya EFA219 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA220 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA221 Tőkeváltozások záró állománya EFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA224 Befektetett tartalék záró állománya EFA225 Likvid tartalék nyitó állománya EFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA227 Likvid tartalék záró állománya EFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya ( ) EFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása ( ) EFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya ( ) EFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) EFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) EFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) c 20

21 Sorszám PSZÁF kód 73 EFB Működési alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód EFB101 Induló tőke nyitó állománya EFB102 Induló tőke tárgyévi változása EFB103 Induló tőke záró állománya EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tőkeváltozások záró állománya EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB109 Befektetett tartalék záró állománya EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB113 Működési alap nyitó állománya ( ) EFB114 Működési alap tárgyévi változása ( ) EFB115 Működési alap záró állománya ( ) c 21

22 Sorszám PSZÁF kód 73EFC Likviditási alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód EFC101 Induló tőke nyitó állománya EFC102 Induló tőke tárgyévi változása EFC103 Induló tőke záró állománya EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tőkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC113 Likviditási alap nyitó állománya ( ) EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása ( ) EFC115 Likviditási alap záró állománya ( ) c 22

23 A pénztártagok korösszetétele Megnevezés Év elején Belép ő Át(Ki)lé pés Tagsági viszony évközi megszűnése Elhalálozás Egyéb megszűnés** Év végén

24 Összesen

25 Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevétel Mindösszesen társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése Egyéb Kilépés Elhalálozás ok Szolgáltatás évközi megszűnése Év végén Összesen

26

27 Megnevezés Szolgáltatás Év Új Egyéb Év Kilépés Elhalálozás megnevezése elején igénybevétel ok végén egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása Szolgáltatás évközi megszűnése körében nyújtott szolgáltatás Összesen

28