A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) Tel/fax: (+ 36 1) Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) Honlap: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE ALAPOK FEDEZETI ALAP MŰKÖDÉSI ALAP LIKVIDITÁSI ALAP AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK BEFEKTETÉSEK BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: DECEMBER TAGLÉTSZÁM, TAGDÍJ HÁTRALÉK MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, TÁMOGATÓI ADOMÁNYOK ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJAK PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA EGYEBEK MELLÉKLET

3 BEVEZETÉS A TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár az 1996 februárjában tartott alakuló közgyűlésen jött létre, és 1998 márciusában kapott tevékenységi engedélyt. A Pénztár országos szervezésű, egyénileg csatlakozó magánszemélyek alkotják a tagságát. A pénztár székhelye: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A. fsz. 3. Internetes honlap: A pénztár vezető tisztségviselői: Igazgatótanács dr. Ruttkay M. Géza IT elnök (2462 Martonvásár, Zrínyi u. 10.) a beszámoló aláírására kötelezett vezető dr. Bihari László Ádám IT tag (2083 Solymár, Rókus u /4.) dr. Havas-Sághy Gábor IT tag (1132 Budapest, Kresz Géza u /3.) dr. Mikos Borbála IT tag (1078 Budapest, Hernád u. 6. fsz. 2.) Szabó Gábor IT tag (6724 Szeged, Ipolysor 9/B. IV/11.). Ellenőrző Bizottság Domak Péter EB elnök (2083 Solymár, Szüret u. 5.) Fekete Zoltán EB tag (1125 Budapest, Fészek u. 6.) Pallagi Lajos EB tag (3661 Ózd-Hódoscsépány, Újtelepi u. 6.) A pénztár számlavezetője: Budapest Bank Nyrt. A pénztár vagyonkezelője: MKB Zrt. A pénztár letétkezelője: Raiffeisen Bank Zrt. 3

4 A pénztár nyilvántartója: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (Tpt /05). A mérlegbeszámoló összeállításáért felelős vezető: Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló (Ept /05). A pénztár könyvvizsgálója: Fehér Katalin Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (Ept /03). RobKat Expert Számviteli és Könyvvizsgáló Bt. (Tpt /04). (A vonatkozó jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál.) A TEST-VÉR Egészségpénztár beszámolójának összeállításánál a következő jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: A számvitelről szóló C törvény, Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) kormányrendelet, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) kormányrendelet, Jelen kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az Alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésének értékelése. A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat amelyek, a tagság, a pénztár vezetése, a Magyar Nemzeti Bank részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözi. A beszámoló magyar nyelven, pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel rendszerében készült. Devizanem: HUF, ezerre kerekítve. 4

5 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE A Pénztár 2013 évi éves adatait a évekre készült három éves terv első évének adataihoz hasonlítjuk. A TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár alapjai záróállományának alakulása (tőkeváltozások nélkül) ezer Ft-ban Megnevezés tény terv tény Tény/Terv 2013/2012 Fedezeti alap tartaléka ,61% 122,11% Működési alap tartaléka ,00% 140,07% Likviditási alap tartaléka ,07% 115,04% Összesen ,57% 122,59% A terv és tényadatok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a pénztár vagyona a terv felett 9,57%-kal, az előző évi vagyon felett 22,59%-kal realizálódott. Mindhárom tartalék záróállománya a terv feletti összegben realizálódott. A bevételek a terv felett 23,6 %-kal, a kiadások a terv alatt 3,1 %-kal teljesültek. A terv és tény bevételi és kiadási adatok összehasonlítását a következő táblázatok tartalmazzák. 5

6 2013. évi bevételek ezer Ft-ban Megnevezés fedezeti terv fedezeti tény működé si terv működési tény likviditási terv likviditási tény összesen terv összesen tény összesen tény/terv Tagok által fizetett tagdíj ,8% A tag munkáltatója által fizetett hozzájárulás Befektetések hozama ,8% Egyéb bevételek ,1% PÉNZTÁRI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6% évi kiadások ezer Ft-ban Megnevezés fedezeti terv fedezeti tény működé si terv működési tény likviditási terv likviditási tény összesen terv összesen tény összesen tény/terv Pénztári szolgáltatások kiadásai ,7% Anyagjellegű kiadások ,9% Személyi jellegű kiadások ,5% Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ,7% Egyéb kiadások ,8% Felügyeleti díj ,0% Beruházások, felújítások ,8% Tagoknak visszatérítés ,5% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9% 6

7 A középtávú terv adataival való összehasonlítás megegyezik a fentiekkel, mivel a három éves terv első éve a 2013 év volt. Az éves terv időszakra készült. A keresztféléves terv időarányos részét a három éves terv 2013 évi adatai tartalmazzák. Rendkívüli esemény a pénztár életében 2013 évben nem volt. A 2012-ről 2013-ra bekövetkező változásokról elmondható, hogy a bevételek nagyobb ütemben növekedtek, mint a kiadások. A pénztárban maradó tárgyévi eredmény több, mint a duplájára nőtt a 2012-es évhez képest. ezer Ft-ban Megnevezés /2012 Tagdíjbevételek ,6% Különféle bevételek ,4% Alapok bevételei ,0% Alapok kiadásai ,8% Alapok tárgyévi eredménye ,3% Az alapok között átcsoportosítás nem történt. Kiegészítő vállalkozási tevékenységet a Pénztár nem végez. A Pénztárnál évben helyszíni vizsgálatot végzett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, majd a felügyeleti feladatokat átvevő Magyar Nemzeti Bank zárta le határozatával a vizsgálatot. Az MNB a határozatban felhívta a Pénztárat, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében mindenkor kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően azonosított kedvezményezettek, örökösök részére teljesítsen kifizetést. A kifogások alapján a pénztár az örökösöknek, kedvezményezetteknek történő kifizetéseknél rögzíti az állampolgárságot is. 7

8 2. ALAPOK Az egységes havi tagdíj összege 2013-ben változott. Összege 1.100,- Ft/hó/fő összegről 1.200,- Ft/hó/fő összegre nőtt FEDEZETI ALAP Az éves beszámoló 73EA eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a fedezeti alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A ezer Ft tagdíj befizetések és ezer Ft NAV utalások mellett a fedezeti alap befektetéseinek pénzügyi bevételeként ezer Ft került realizálásra. Más pénztárból átlépő tag nem volt 2013-ban. Fedezeti célú támogatói adomány évben nem érkezett a pénztárhoz. Szolgáltatásokra ezer Ft került kifizetésre 2013-ban. Hematológiai szakvizsgálat szolgáltatás 47 alkalommal fordult elő, összesen 470 ezer Ft összegben. EPO, RETACRIT, PROTHROMPLEX kezelés szolgáltatási kifizetés összesen 143 alkalommal történt ezer Ft összegben, 61 alkalommal autotranszfúziós ellátást fizetett a pénztár, összesen ezer Ft összegben, 62 alkalommal Ligasure, Venofer, Nplate eszközök beszerzését térítette a pénztár, összesen ezer Ft összegben ezer Ft összegben a fenti szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó utazási költséget térített a pénztár összesen 72 alkalommal. A pénztár tulajdonában lévő CATS Cell-Saver gép kezelésével, szállításával, rakodásával kapcsolatban 79 alkalommal összesen ezer Ft személyi jellegű kiadás merült fel. Vérzésellenes gyógyszeres kezelést térített a pénztár 8 alkalommal összesen ezer Ft összegben ban 224 ezer Ft összegben a gépek karbantartását, biztosítását kellett szolgáltatási kiadásként elszámolni. A készleten maradt EPO injekciók, autótranszfúziós szettek, Ligasure eszközök értéke év végén ezer Ft volt, a készlet növekedés összege ezer Ft évhez képest a szolgáltatásokra fordított összeg 1,8 %-kal nőtt. 8

9 A Pénztár 110 fő elhunyt pénztártag egyéni számlájának összegét fizette ki az örökösök részére év folyamán, összesen ezer Ft összegben. Ebből 4 fő pénztártag kedvezményezettjei a saját egyéni számlájukra kérték az elhunyt pénztártag egyéni számla összegét összesen 69 ezer Ft értékben. A pénztárból kilépő pénztártagoknak kifizetett összeg ezer Ft volt, 164 fő részére. A jelentős tagdíjhátralékot felhalmozó és azt többszöri felszólításra sem fizető kizárt pénztártagok száma 290 fő volt. Ebből 256 fő részére teljesített kifizetést a pénztár összesen ezer Ft összegben. Egy fő pénztártag lépett át másik pénztárba, átvitt tagi követelésének összege 13 ezer Ft volt. A fedezeti alap év végi záró állománya ezer Ft volt, ebből ezer Ft a tagdíj tartozás összege. A fedezeti alap összege 2012-ről 2013-ra 20,1 %-kal, ezer Ft-tal növekedett. A Pénztár szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatási kötelezettség fedezetének összhangja év folyamán minden kifizetési időpontban érvényesült MŰKÖDÉSI ALAP Az éves beszámoló 73EB eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a működési alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A ezer Ft tagdíj befizetések mellett a működési alap befektetéseinek pénzügyi bevételeként ezer Ft került realizálásra. Működési célú támogatói adomány 2013-ban 3 ezer Ft összegben érkezett a pénztárhoz ezer Ft egyéb bevétel keletkezett a kilépőktől levont elszámolási díj miatt. (A kilépési díj 4.000,- Ft, amennyiben nincs ennyi a pénztártag számláján, akkor természetesen kevesebb összeg kerül levonásra.) A tárgyévi működési bevételek fedezték a tárgyévi működési kiadásokat. A működési tevékenység tárgyévi nyeresége ezer Ft volt. 9

10 A működési kiadások szerkezetét és annak változását a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés 2012 Megoszlás 2013 Megoszlás 2013/2012 Bérköltség, béren kívüli juttatás és járulékai ,71% ,63% 120,8% Nyilvántartás költségei ,73% ,66% 110,9% Tisztségviselők tiszteletdíja és járulékai ,21% ,68% 81,1% Postai szolgáltatások ,44% ,07% 106,7% Egyéb kiadások ,77% ,44% 88,0% Irodabérlet és rezsi 949 1,25% 738 0,97% 77,8% Anyagköltség ,15% ,99% 77,4% Telefonhasználat ,45% ,49% 103,3% Internet 334 0,44% 332 0,44% 99,4% Könyvvizsgálat 572 0,75% 286 0,38% 50,0% Utazási költségtérítés ,92% ,88% 97,6% Bankköltség 529 0,70% 957 1,26% 180,9% Reprezentáció 926 1,22% 943 1,24% 101,8% Küldöttek díjazás és járuléka, ajándék ,60% 918 1,21% 75,7% Kis értékű eszköz beszerzés 523 0,69% 773 1,02% 147,8% Felügyeleti díj 215 0,28% 233 0,31% 108,4% Tárgyi eszköz beszerzés 160 0,21% 209 0,28% 130,6% Közzétételi díjak, reklámok ,45% 800 1,05% 73,0% Összesen ,00% ,00% 100,1% A működési kiadások összege szinte nem változott a tavalyi értékhez képest. A nyilvántartási költségek emelkedését döntően a 2012 szeptemberétől megvalósuló létszám bővülés 2013-ra áthuzodó hatása okozza. A könyvvizsgálati díj éves összege 450 ezer Ft + ÁFA volt, mely az éves beszámoló felülvizsgálatával és a pénzügyi terv véleményezésével kapcsolatos. A 2013-ban elszámolt könyvvizsgálói díj a 2012 évi éves beszámoló felülvizsgálatával volt kapcsolatos, az éves díj fele volt. A 2013-as könyvvizsgálati díj 2014-ben kerül majd kifizetésre. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. 10

11 A működési alap év végi záró állománya ezer Ft volt, ebből ezer Ft a tagdíj tartozás összege. A működési alap tartaléka 2012-ről 2013-ra 19 %-kal, ezer Ft-tal nőtt LIKVIDITÁSI ALAP Az éves beszámoló 73ED eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a likviditási alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. Az Alapszabály szerint a tagdíjakból likviditási levonás nem történik ban 168 ezer Ft volt a pénzügyi műveletek bevétele és 76 ezer Ft egyéb bevételt számoltunk el a likviditási alap bevételei között. A befektetések vagyonarányos költsége a likviditási alapot illetően 6 ezer Ft volt. A likviditási alap év végi záró állománya ezer Ft volt, ebből nincs nem realizált tagdíjkövetelés. A likviditási alap összege 2012-ről 2013-ra 15 %-kal, 238 ezer Ft-tal növekedett AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK évben a tagok által fizetett tagdíjak közötti megosztás a következő arányban történt: Fedezeti alapba került: 53 % Működési alapba került: 47 % Likviditási alapba került: 0 % A pénztári alapok tényleges megoszlása én ezer Ft-ban Alapok (tőkeváltozással együtt) Megoszlás Fedezeti alap ,05% Működési alap ,65% Likviditási alap ,30% Összesen ,00% 11

12 3. BEFEKTETÉSEK 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: DECEMBER 31. A Pénztár vagyonkezelését 2007-ben kihelyezte az MKB Bank Zrt-hez. Változás, hogy az MKB Bank Zrt. mellett még egy vagyonkezelőt bízott meg 2013-ban a pénztár befektetéseinek a kezelésével a Pionner Alapkezelő Zrt. személyében. Év végén a pénztár befektetéseinek 44 %-át az MKB Bank Zrt. és 56 %-át a Pioneer Alapkezelő Zrt. kezelte. A vagyonkezelési irányelvek alapján konzervatív (kockázat kerülő) portfolió került kialakításra. A i értékpapír állomány megoszlása a következő volt: Államkötvények éven túli ,4% Államkötvények éven belüli 0 0,0% Diszkontkincstárjegyek ,6% Összesen: ,0% A jogszabályi kötelezettség alapján a pénzforgalmi könyvvezetés miatt az év végéig járó kamatokat nem határolhatta el a pénztár. A pénztári befektetések és alapok hozamai mind realizált hozamok. Az MKB Bank Zrt. számításai szerint a 2013-ban az általa kezelt vagyonon elért nominális hozam értéke 7,99 % volt. A pénztár MKB Bank Zrt. által kezelt portfoliójának referencia index összetétele a következő: RMAX 50% MAX 50% (Az RMAX index a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű államkötvények és diszkontkincstárjegyek teljesítményét kifejező index, a MAX index az éven túli államkötvények teljesítménymérője.) A pénztár MKB Bank Zrt. által kezelt portfoliójának referencia hozam értéke 2013-ban 7,88 %. 12

13 A Pioneer Alapkezelő Zrt. számításai szerint a 2013-ban az általa kezelt vagyonon elért nominális hozam értéke 5,69 % volt. A pénztár Pioneer Alapkezelő Zrt. által kezelt portfoliójának referencia index összetétele a következő: RMAX 100% A pénztár Pioneer Alapkezelő Zrt. által kezelt portfoliójának referencia hozam értéke 2013-ban 5,54 %. A pénztár a továbbiakban is óvatos befektetés politikát szándékozik folytatni, mert a befektetések kockázatát nem kívánja növelni évben a kifizetett vagyonkezelési díj összege 911 ezer Ft, a letétkezelői díj összege 785 ezer Ft volt. A vagyonkezelői díjból 333 ezer Ft a Pioneer Alapkezelő Zrt.-nek, 578 ezer Ft az MKB Bank Zrt.-nek került átutalásra. A pénzforgalmi szemléletű könyvvezetés miatt a Pioneer Alapkezelő Zrt.-nek kifizetett díj 3 negyedéves díj volt, a I-III. negyedéves vagyonkezeléssel kapcsolatban, az MKB Bank Zrt.-nek kifizetett díj 4 negyedéves díj volt, a IV. negyedéves és a I-III. negyedéves vagyonkezeléssel kapcsolatban. Határidős ügyleteket a pénztár 2013-ban nem kötött, nem adott kölcsönbe értékpapírokat és nem rendelkezett kockázati tőkealap befektetési jeggyel. A portfolió tartalékok szerinti megoszlása én a következő volt ezer Ft-ban: Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír

14 4. TAGLÉTSZÁM, TAGDÍJHÁTRALÉK december 31-én a Pénztár taglétszáma fő volt. A taglétszám negyedévenkénti alakulását szemlélteti a következő táblázat. A taglétszám alakulása I-IV. negyedévében (fő) Megnevezés I II III IV. Összesen Időszak elején Új belépő Átlépő más pénztárból Átlépő más pénztárba Elhalálozott Kilépő Tagdíj nem fizetés miatt kizárt Időszak alatti változás Időszak végén A taglétszám év végétől 3 %-kal, 360 fővel nőtt. A tagdíj követelések december 31-i összege ezer Ft volt, amely 6,9 %- kal kevesebb a december 31-i értéknél. 5. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, TÁMOGATÓI ADOMÁNYOK 2013-ban 5 fő pénztártag részesült munkáltatói tagdíjátvállalásban. A munkáltatói kötelezettségvállalás megfizetése a szerződésnek megfelelően történt. 14

15 A tagdíjakat jellemzően a pénztártagok fizetik meg átutalással, postai csekken vagy a házipénztárba történő befizetéssel év folyamán 3 ezer Ft értékben érkezett működési támogatói adomány a pénztárhoz. 6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJAK 2013-ban 3 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottja volt a pénztárnak. A három fő havi bruttó bére ezer Ft (nettó 710 ezer Ft) volt. A munkatársak 2013-ban három alkalommal jutalomban is részesültek. Az összes bér, juttatás és járulék teher 2013-ban ezer Ft volt. A Pénztár IT elnöke 2013-ban havi bruttó 273 ezer Ft (nettó 191 ezer Ft), EB elnöke havi bruttó 164 ezer Ft (nettó 115 ezer Ft) tiszteletdíjat kapott. Az Igazgatótanács és Ellenőrző bizottság tagjai 2013-ban fejenként havi bruttó 74 ezer Ft (nettó 50 ezer Ft) tiszteletdíjat kaptak. Küldöttközgyűlési döntés alapján kiosztott prémium tiszteletdíj az IT elnök esetében bruttó ezer Ft (nettó 700 ezer Ft), az EB elnök esetében bruttó 544 ezer Ft (nettó 381 ezer Ft), az Igazgatótanács és Ellenőrző bizottság tagjai esetében összesen bruttó ezer Ft (nettó ezer Ft). 7. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA A fedezeti alap alakulását a 73EFA táblázatában lehet végig követni, amely mutatja a fedezeti alap induló állományát, a tárgyévi változásokat és a záró állomány értékeit. A tőkeváltozások soron, az év végén nyilvántartott tagdíjkövetelések összegének a fedezeti alapra jutó része, valamint a vérmentő készülékek nettó értéke, valamint a készletek értéke található. A rendelkezésre álló eszközök egy részét a Pénztár év közben befektette. Ennek eredményeként az egyéni számlák befektetett tartalékának záró állománya ezer Ft volt. Az egyéni számlák likvid tartalékának záró állománya ezer Ft volt, 15

16 mely részben a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlán, részben a letétkezelőnél vezetett befektetési számlán volt található december 31-én. A Pénztár szolgáltatási számlával - a szolgáltatások jellegéből adódóan december 31-én nem rendelkezett. A pénztári alapok alakulása 73EFB táblázatában lehet végig követni a működési alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záróállomány értékeit. A tőkeváltozások soron, az év végén nyilvántartott tagdíjkövetelések összegének a működési alapra jutó része, valamint a tárgyi eszközök, immateriális javak és az ingatlan felújítás nettó értéke található. A működési tevékenység korábban képződött és tárgyévi eredményeként megjelenő ezer Ft-ból év végén ezer Ft volt befektetve, ezer Ft pedig likvid működési tartalékként jelent meg a Pénztár könyveiben, mely részben a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlán, részben a házipénztárban volt található december 31-én. A pénztári alapok alakulása 73EFC táblázatában lehet végig követni a likviditási alap induló állományát, a tárgyévi változásokat és a záró állomány értékeit. A likviditási alap év végén részben volt befektetve ezer Ft összegben, a likviditási alap szabad tartalékának záró állománya 236 ezer Ft volt, a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlán volt található december 31-én. 8. EGYEBEK A Pénztár Számviteli Politikája határozza meg az éves beszámoló készítését érintő fontos lépéseket, a számviteli alapelvek érvényesülésének feltételeit, a beszámolási formát, a beszámoló készítés időpontját február 28. -, eszközök, értékpapírok besorolását, a könyvviteli zárlat teendőit, a könyvvizsgálati kötelezettséget, a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalmát és felépítését. A Pénztár számviteli politikájában 2013-ban pontosításra került, hogy az egyes értékpapírok értékesítésekor a nyilvántartási érték kivezetésekor a súlyozott átlagáron történő módszert alkalmazza a pénztár. Az egyes értékpapírok könyv szerinti értéke átlagos súlyozott beszerzési 16

17 áron szerepel a nyilvántartásokban. A szabályzaton átvezetésre került a felügyeleti szerv változása is. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztárnál az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható, ezért nem kerülnek bemutatásra sem a bevételek, sem a költségek, sem a ráfordítások elhatárolásának összegei. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 82 ezer Ft-os év végi összege, a függő bevételi tételek a kilépett pénztártagoktól levont személyi jövedelemadó összegek illetve téves tagi befizetések voltak. A levont személyi jövedelemadó összegek határidőben átutalásra kerültek év elején, a mérlegkészítés előtt. A téves tagdíj befizetések pedig visszautalásra kerültek a mérlegkészítésig. Összességében a TEST-VÉR Magánbiztosító Egészségpénztár évi gazdálkodása eredményesen zárult, a taglétszám növekedett. A Pénztár eleget tudott tenni a pénztártagok szolgáltatási igényeinek és megfelelő tartalékokat képzett a következő év gazdálkodásához. Budapest, február 28. dr. Ruttkay M. Géza IT elnök 17

18 MELLÉKLETEK Megnevezés Bruttó érték Az immateriális javak, a tárgyi eszközök alakulása Bruttó Bruttó Nettó Nettó Écs. ny. Bruttó érték érték érték érték érték érték csökkenés növekedés. Écs. növekedés Écs. csökkenés Ft-ban Összes écs évi écs. Immateriális javak Gépek, berendezések, járművek Ingatlanok Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök (értékpapírok nélkül) összesen

19 Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) Mód Főkönyvi hivatkozás a b c EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ,718., EH1101 ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése EH1109 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás EH11091 ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása , 715.,716.,717., 211. változás EH11092 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

20 Sorszám PSZÁF kód 73 EFA Fedezeti alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód EFA1 I. Egyéni számlák EFA101 Induló tőke nyitó állománya EFA102 Induló tőke tárgyévi változása EFA103 Induló tőke záró állománya EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA106 Tőkeváltozások záró állománya EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA109 Befektetett tartalék záró állománya EFA110 Likvid tartalék nyitó állománya EFA111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA112 Likvid tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya ( ) EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) EFA115 Egyéni számlák záró állománya ( ) EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA216 Induló tőke nyitó állománya EFA217 Induló tőke tárgyévi változása EFA218 Induló tőke záró állománya EFA219 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA220 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA221 Tőkeváltozások záró állománya EFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA224 Befektetett tartalék záró állománya EFA225 Likvid tartalék nyitó állománya EFA226 Likvid tartalék tárgyévi változása EFA227 Likvid tartalék záró állománya EFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya ( ) EFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása ( ) EFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya ( ) EFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) EFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) EFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) c 20

21 Sorszám PSZÁF kód 73 EFB Működési alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód EFB101 Induló tőke nyitó állománya EFB102 Induló tőke tárgyévi változása EFB103 Induló tőke záró állománya EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tőkeváltozások záró állománya EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB109 Befektetett tartalék záró állománya EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB113 Működési alap nyitó állománya ( ) EFB114 Működési alap tárgyévi változása ( ) EFB115 Működési alap záró állománya ( ) c 21

22 Sorszám PSZÁF kód 73EFC Likviditási alap Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód EFC101 Induló tőke nyitó állománya EFC102 Induló tőke tárgyévi változása EFC103 Induló tőke záró állománya EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tőkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC113 Likviditási alap nyitó állománya ( ) EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása ( ) EFC115 Likviditási alap záró állománya ( ) c 22

23 A pénztártagok korösszetétele Megnevezés Év elején Belép ő Át(Ki)lé pés Tagsági viszony évközi megszűnése Elhalálozás Egyéb megszűnés** Év végén

24 Összesen

25 Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevétel Mindösszesen társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése Egyéb Kilépés Elhalálozás ok Szolgáltatás évközi megszűnése Év végén Összesen

26

27 Megnevezés Szolgáltatás Év Új Egyéb Év Kilépés Elhalálozás megnevezése elején igénybevétel ok végén egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása Szolgáltatás évközi megszűnése körében nyújtott szolgáltatás Összesen

28

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Honlap: www.tvep.hu E-mail: tvep@tvep.hu

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE, A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK... 4 2. ALAPOK...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.... PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE.... ALAPOK..... FEDEZETI ALAP..... MŰKÖDÉSI ALAP..... LIKVIDITÁSI ALAP.....

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...5 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...10 2.2. MŐKÖDÉSI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2008. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS...3 2. A MÉRLEG

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS TEST-VÉR Egészségpénztár

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS TEST-VÉR Egészségpénztár TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Honlap: www.tvep.hu E-mail: tvep@tvep.hu

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2007. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...5 2. ALAPOK...9 2.1. FEDEZETI ALAP...9 2.2. MŐKÖDÉSI

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2

Kiegészítő melléklet a évi éves pénztári beszámolóhoz 2 Kiegészítő melléklet 2006. év 1., Általános kiegészítések A Pénztár működési formája: kiegészítő önsegélyező pénztár Alapítás időpontja: 2003.06.30. Fő tevékenysége: területi alapon szerveződő önsegélyező

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fő vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz 73EME Mérleg - Eszköz 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 841 339 0 2 841 339 2 661 649 0 2 661 649 002 73EME11 A) Befektetett eszközök 4 756 0 4 756 3 616 0 3 616 003

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

PÉNZÜGYI TERV VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PÉNZÜGYI TERV 2017-2019. VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1 Előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása Az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. ÉV 2016. MÁJUS 23. Tartalom 1. Általános kiegészítések 3 2. Számviteli politika fő vonásai 3 3. Valós pénzügyi, jövedelmi

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás időpontja:

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 6 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 6 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ Bizalom Nyugdíjpénztár 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE... 4 2. CÉLTARTALÉKOK... 5 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK... 5 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR 2007. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...6 2.1. FEDEZETI ALAP...6 2.2. MŐKÖDÉSI ALAP...6

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint TEST-VÉR Egészségpénztár 2008.01.01.-12.31. c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 179,294 0 179,294 251,187 0 251,187 002 73EME11 Befektetett eszközök 81,546 0 81,546 170,313 0 170,313 003

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2015.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215 - Kiegészítő melléklet EGÉSZSÉGÉRT ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 215.ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 215.5.27 Fröhlich László Igazgatótanács elnöke 216.5.27 1./12 oldal 215 - Kiegészítő

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T ÉV ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. ÉV A kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

Bizalom Nyugdíjpénztár

Bizalom Nyugdíjpénztár BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ 3M ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2007. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. CÉLTARTALÉKOK...7 2.1. FEDEZETI CÉLTARTALÉK...7 2.2. LIKVIDITÁSI

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Egészségpénztára KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 1. Általános kiegészítések A pénztár működési formája: kiegészítő egészségpénztár. Alapítás

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben