A L A P Í T Ó O K I R A T. A Tehetségekért Alapítvány /8100 Várpalota, Dankó u. 16/VII./ mint a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T. A Tehetségekért Alapítvány /8100 Várpalota, Dankó u. 16/VII./ mint a"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T A Tehetségekért Alapítvány /8100 Várpalota, Dankó u. 16/VII./ mint a Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium alapítója és fenntartója az iskolára vonatkozó szabályokat az alábbiakban foglalja össze: 1./ A közoktatási intézmény elnevezése: Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium /röviden: Képesség- és Tehetségfejlesztı Magániskola / 2./ A közoktatási intézmény székhelye: 8100 Várpalota, Dankó u. 16/VII. épület 3./ A közoktatási intézmény telephelyei: 3.1. Jó Szerencsét Mővelıdési Központ Mozgásstúdió, Várpalota, Honvéd u Thury György Gimnázium és Szakközépiskola képzımővészeti szaktanterme, Várpalota, Szent Imre út Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör Egyesület termei, Veszprém, Malomkı u Bán Aladár Általános Iskola, Várpalota, Körmöcbánya u Várkerti Általános Iskola és Szakiskola, Várpalota, Thury Gy. tér Gábor Áron Általános Iskola, Hajmáskér, Bem u Mővelıdési Ház, Eplény, Veszprémi utca Tasner Antal Általános Iskola, Öskü, Mecset utca Ányos Pál Általános Iskola, Nagyesztergár, Radnóti Miklós út Villax Ferdinánd Általános Iskola, Olaszfalu, Váci Mihály út Vámbéry Ármin Általános Iskola, Csetény, Rákóczi út Cholnoky Jenı Általános Iskola, Veszprém, Cholnoky Jenı út PRI-COMP Számítástechnikai és Nyomdaipari Kft kezelésében lévı kollégiumi épülete, Várpalota, Dankó u. 16/V Városi Sportközpont, Várpalota, Fehérvári út Német Nemzetiségi Általános Iskola, Közös Igazgatású Bakonynána és Dudar Közoktatási Intézmény Intézményegység, Bakonynána, Alkotmány út Általános Iskola, Közös Igazgatású Bakonynána és Dudar Közoktatási Intézmény Intézményegység, Dudar, Hunyadi út / Az intézmény alapítója és fenntartója: Tehetségekért Alapítvány, 8100 Várpalota, Dankó u. 16/VII. 5./ Az intézmény felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 1

2 6./ Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 7./ Az intézmény OM azonosítója: / Az intézmény típusa: Többcélú, összetett közoktatási intézmény: - általános iskola - szakiskola - gimnázium - alapfokú mővészetoktatás - kollégium 9./ Az intézmény évfolyamainak száma: - 8 évfolyammal mőködı alapfokú nevelés, oktatás, évfolyamonként 2-2 osztállyal - 4 évfolyammal mőködı szakiskola, évfolyamonként 2-2- osztállyal (9-10. évfolyamán alapfokú iskolai végzettséget tanúsító a tankötelezettség teljesítését lehetıvé tevı igény esetén alapvizsgára felkészítı, illetve osztályfokozattól független felzárkóztató képzést ad, valamint szakiskolai feladatot lát el, a szakiskola illetve évfolyamán szakképzést folytat, alapfokú, illetve középfokú szakmai vizsgákra készít fel gazdasági-szolgáltatási, és mőszaki szakterületen igény szerint az alábbi szakmákban: - Szınyegszövı OKJ Bırtárgykészítı OKJ kimenı rendszerben - ABC eladó OKJ kimenı rendszerben - Élelmiszer- és vegyiáru-eladó OKJ Számítógép- kezelı (használó) OKJ kimenı rendszerben - Irodai asszisztens OKJ Gyorsétkeztetési eladó OKJ kimenı rendszerben - Cukrász OKJ Pincér OKJ Mixer (ráépülés) OKJ Szakács OKJ Diétás szakács (ráépülés) OKJ évfolyamon mőködı középfokú (gimnázium) nevelés, oktatás, évfolyamonként 2-2 osztállyal (emelt óraszámú angol, informatika, dráma, képzımővészet) 1 évfolyammal mőködı nyelvi elıkészítı (angol), évfolyamonként 1 osztállyal évfolyamon mőködı nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı nem fogyatékos gyermekeket, tanulókat ellátó kollégium, externátus, 4 tanulócsoporttal évfolyamon mőködı nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı fogyatékos gyermekeket, tanulókat ellátó kollégium, externátus, 3 tanulócsoporttal évfolyamon mőködı alapfokú mővészetoktatás elıképzı, alapfokú és továbbképzı zene, tánc, színjáték, képzı- és iparmővészeti tanszakon: zenei elıképzı, szolfézs, zongora, szintetizátor, furulya, fuvola, gitár, gordonka, ütı magánének, népzene, néptánc, balett, 2

3 társastánc, modern- kortárstánc, színjáték, bábjáték, grafika, festészet, kerámia, fatárgykészítı, bırmőves, kézmőves, textilmőves, bábkészítı, 10./ A felvehetı legmagasabb tanulólétszám székhelyen és telephelyeken együttesen: 2.928fı - székhelyen (8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.) általános iskola 1-8 évfolyam szakiskola osztály: gimnázium osztály: gimnázium nyelvi elıkészítı (9-13 évfolyam) - telephely (8100 Várpalota, Dankó út 16/V.) kollégium osztály: alapfokú mővészetoktatás 448 fı 270 fı 175 fı 140 fı 130 fı fı - székhelyen (8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.) 655 fı (színjáték, néptánc, modern-kortárs tánc, társastánc, balett, gitár, zongora magánének, népzene, furulya, fuvola, gordonka, ütı, szintetizátor, grafika, bırmőves, kerámia, kézmőves) - telephelyek fı Várpalota, Honvéd út 1 1 Jó Szerencsét Mővelıdési Központ: (színjáték, balett, néptánc, moderntánc) Várpalota, Szent Imre út 9 Thuri György Gimnázium és Szakiskola (grafika) Veszprém, Malomkı út fı Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör Egyesület (balett, színjáték, moderntánc) Várpalota, Körmıcbánya út fı Bán Aladár Általános Iskola (néptánc, színjáték, grafika, kézmőves) Várpalota, Thury gy. Tér 3 Várkerti Általános Iskola és Szakiskola (néptánc, színjáték, kerámia) Hajmáskér, Bem utca fı Gábor Áron Általános Iskola (néptánc, színjáték, kézmőves, bırmőves, grafika) Eplény, Veszprémi utca fı Mővelıdési Ház (színjáték) Nagyesztergár, Radnóti Miklós út fı Ányos Pál Általános Iskola (kézmőves, színjáték) Olaszfalu, Váci Mihály út 17. Vilax Ferdinánd Általános Iskola (néptánc, színjáték, kézmőves) 3

4 Öskü, Mecset utca 3. (néptánc, színjáték, kézmőves) Veszprém, Cholnoky Jenı utca 21. (néptánc, színjáték, grafika) Csetény, Rákóczi út 22. Vámbéry Ármin Általános Iskola (színjáték, néptánc, kézmőves, grafika) 80 fı Német Nemzetiségi Általános Iskola, Közös Igazgatású Bakonynána és Dudar Közoktatási Intézmény Intézményegység 70 fı Bakonynána, Alkotmány út 9. (néptánc, grafika, színjáték, kézmőves) Általános Iskola, Közös Igazgatású Bakonynána és Dudar Közoktatási Intézmény Intézményegység Dudar, Hunyadi út 13. (néptánc, grafika, színjáték, kézmőves) 70 fı 11./ Normatíva jogcímek alapján megállapított legmagasabb tanulólétszám iskolai oktatás 1-4 évfolyamokon 208 fı iskolai oktatás 5-8 évfolyamokon 240 fı iskolai oktatás 9-13 évfolyamokon 435 fı iskolai szakképzés - szakmai elméleti képzés 150 fı - szakmai gyakorlati képzés 150 fı - kollégiumi nevelés oktatás 85 fı - tanulók szállásnyújtásával összefüggı feladatok 85 fı - sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi nevelése, oktatása 45 fı - sajátos nevelési igényő tanulók szállásnyújtásával összefüggı feladatok 45 fı iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyamokon 208 fı képességkibontakoztató felkészítés 300 fı személyiségfejlesztı, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés-oktatás 200 fı nyelvi elıkészítı 35 fı alafokú mővészetoktatás heti 4 vagy annál több órában - zenemővészeti ágban egyéni oktatással 100 fı - csoportos oktatással 1525 fı kulturális, egyéb szabadidı és egészségfejlesztési feladatok 893 fı diáksporttal kapcsolatos feladatok 893 fı általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 893 fı hozzájárulás kedvezményes tankönyvvásárláshoz 500 fı intézményi közétkeztetés 200 fı rászorultsági alapon szervezett intézményi közétkeztetés 200 fı pedagógiai szakmai szolgáltatás 893 fı 4

5 12./ Az intézmény TEÁOR besorolás szerinti alaptevékenysége szeptember 01-tıl: 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás: diákszálló, kollégium (szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd (enyhe értelmi fogyatékos, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, aktivitászavar, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek). (szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, aktivitászavar, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek) Alapfokú oktatás: Általános iskola, alapfokú mővészetoktatás Általános középfokú oktatás: Szakiskola 9-10 évfolyam, gimnázium 8532 Szakmai középfokú oktatás: Szakiskola évfolyam (szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, aktivitászavar, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek). (szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, aktivitászavar, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek). 13./ Az intézmény kiegészítı tevékenysége: Iskolai, intézményi közétkeztetés Kulturális, egyéb szabadidıs és egészségfejlesztési feladatok Diáksporttal kapcsolatos feladatok Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz Hozzájárulás kedvezményes tankönyvvásárláshoz Rászorultsági alapon szervezett intézményi közétkeztetés 5

6 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 14./ Az intézmény TEÁOR besorolás szerinti vállalkozói tevékenysége: 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás, kollégiumi férıhelyek szorgalmi idıszakon kívüli (szünidei) hasznosítása 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 8559 Máshova nem sorolható egyéb oktatás. Felnıtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely formáját. Kereskedı, boltvezetı OKJ Kereskedı OKJ Kereskedelmi bolthálózat szervezı OKJ Vendéglátó-üzletvezetı II. OKJ Vendéglıs OKJ Vendéglátásszervezı OKJ Mixer OKJ Diétás szakács OKJ Panziós, falusi vendéglátó OKJ valamint a 7. pontban felsorolt szakmák tekintetében 15./ A közoktatási intézmény élén a nevelıtestület javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma által kinevezett igazgató áll. Az igazgató felett a kuratórium gyakorolja a munkáltatói jogkört. Az intézmény igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogkört az iskola valamennyi alkalmazottja felett, valamint mindazokat a jogokat, amelyeket a közoktatási törvény a közoktatási intézmény vezetıjének hatáskörébe utal. 16./ A közoktatási intézmény vezetıje az alapítvány kuratóriuma által évente jóváhagyott költségvetés keretei között önállóan gazdálkodik. 17./ A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyont a fenntartó és alapító Tehetségekért Alapítvány a következıképpen biztosítja: - Az iskola épülete és a hozzátartozó földterület a Várpalotai Magániskola OM. tulajdona, melyet szerzıdés keretében határozatlan idıre térítésmentesen biztosít az iskola számára - Az oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök gépek, berendezések, felszerelése, szemléltetı eszközök ezen kívül egyéb immateriális javak (szellemi termékek) a nyilvántartások (intézményleltár, vagyonmérleg) alapján egyrészt a Tehetségekért Kft, másrészt az iskola tulajdonát képezik. A Kft tulajdonát képezı eszközöket határozatlan idejő szerzıdés alapján ingyenesen biztosítja az iskola számára. Az iskola vagyonát a Tehetségekért Alapítvány az általa nyújtott anyagi támogatás költségvetésben szabályozott felhasználásával biztosítja. 18. Az intézmény vagyona felett a fenntartó és alapító Tehetségekért Alapítvány rendelkezik. 6

7 19./ A fenntartó az iskola igazgatójának DEÁK ISTVÁNNÉ 8100 Várpalota, Bakony u. 8. sz. alatti lakost nevezi ki. 20./ Az intézmény hosszú- és körbélyegzıjének hivatalos szövege: Képesség-és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola, és Kollégium Várpalota, Dankó u. 16/VII. Várpalota, május Baloghné Bóna Eszter Deák Istvánné alapítvány elnöke igazgató 7

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. MÁRCIUS 27. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. MÁRCIUS 27. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. MÁRCIUS 27. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 63/2009. (III. 27.) sz. határozat A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 102/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata a közoktatási és szakképzési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben