PiL Network: mindent egy helyen! nemzetközi tanárközösség. szakmai fórumok. együttműködés, nemzetközi kapcsolatépítés.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PiL Network: mindent egy helyen! nemzetközi tanárközösség. szakmai fórumok. együttműködés, nemzetközi kapcsolatépítés."

Átírás

1 nemzetközi tanárközösség modern iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2013/ Ft PiL Network: mindent egy helyen! szakmai fórumok oktatóvideók együttműködés, nemzetközi kapcsolatépítés ingyenesen letölthető oktatási szoftverek tananyagok, óravázlatok, módszertani segédletek

2

3

4 tartalom modern iskola 2013/1. szám VII. évfolyam, 1. szám A példák tanítanak Világszerte milliókat költenek a cégek kommunikációs tréningekre üzleti eredményeik és imázsnövelésük érdekében. Itthon az oktatásban nemhogy pénzt, de még elegendő figyelmet sem szentelünk a kommunikációnkra. Előfordul, hogy nem partnerként kommunikálunk a gyerekekkel, nem hallgatjuk meg őket, nem válaszolunk nekik. Néha az is, hogy szakmai vitánk nélkülözi az érvek és ellenérvek felsorakoztatását, felmerül ellenben vádaskodás, politikai felhang, olykor trágárság is. Pedig csak kicsit kellene jobban odafigyelni arra, amit mondunk, amit közvetítünk a gyerekek vagy a társadalom felé. Nem élünk ugyan ideális világban, nehézségeink is akadnak bőven, de szóljunk akár diákhoz, akár felnőtthöz, megnyilvánulásaink fontosak, hiszen pedagógusként még mindig minták vagyunk! Exempla docent Tóth Klára fõszerkesztõ Mozaik Információk a kerettantervek adaptációjához 2 Páratlan tudásközpont Csongrádon 3 IKT Otthon tanulni, az iskolában gyakorolni és házit írni 8 Digitális állás 10 Nem csak digitális bennszülötteknek 14 Vezetés Szarvas-Ballér Judit: egyelőre nem lesznek új tankönyvek 18 Pedagógiai programunk a szolgálaton alapul 24 Diákok, disputa, demokrácia 27 Mobil és internet a család és iskola kapcsolatában 32 Munkaerőpiac Tervezd meg életed! 34 Hogyan képezzünk sikeres munkavállalókat? 36 Szabadidő Irány a múzeum! 38 Osztálykirándulás, erdei iskola? Irány Vérteslovas! 39 Utolsó oldal Te is olvasol, ugye? Kiadja: Geopress Zrt. Felelős kiadó: Somoskői Gábor vezérigazgató Főszerkesztő: Tóth Klára, Olvasó szerkesztő: Tarján Vera Értékesítés: B. Tóth Bora, Tördelés: Kiss Gergely Szerkesztőség és hirdetésfelvétel címe: 1053 Budapest, Egyetem tér 5. IV/20. Telefon: (1) Fax: (1) Nyomdai előállítás: Kvadrát 97 Kft. ISSN A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget! A szerkesztés lezárult február 8-án. Modern Iskola 1

5 mozaik Elismeri a világ az i-doctumot Rendkívül sikeres időszakot tud hat ma gáé nak a Balázs-Diák Kft., a magyar okta tási piac világjáró szereplője. Az i-doctum interaktív oktatói szoftvercsomag eddigi leg egzo ti kusabb díját tavaly december ben Új-Delhiben nyerték el a Leg jobb digitális tananyag fej lesztő kategóriában a School of Edu ca tors által rendezett meg mé ret te té sen. Balázs János ügyvezető India legmagasabb kormányzati képviselőitől vehette át az elismerést a Global Education Awards 2012 díjátadón. A 2010-es Worlddidac és a 2011-es Seal Of e-excellence díjak után második alkalommal is sikerült i-doctum csapatnak Euró pa egyik legnívósabb informatikai kitüntetését el - nyerni. A Euro pean Seal of e-excellence 2013 díjátadásra már cius 5-én a CeBIT-en kerül sor Hannoverben. A Balázs-Diák Kft ben kezdte meg a nemzetközi értékesítést 8 i-doctum szoftver angolra fordításával. A tan anya gok száma azóta megduplázódott: jelenleg 16 különböző anyag ér he tő el. A cég tájékoztatása szerint a világon körülbelül diák tanul az i-doctum tan anya gok ból, 9 különböző nyelven, Bar ce loná tól Jeruzsá lem ig, Mexikótól Norvégiáig. A legjelentősebb nemzetközi oktatási, oktatástechnológiai kiállítások állandó résztvevőjeként különösen odafigyelnek a fejlesztésekre. Legutóbb az idei BETT Show-n például egészen különleges újdonság gal, i-doctum Games já ték szem lé letű oktatási keretrendszerrel mutatkoztak be. Ennek segítségével a diákok játék közben, 3D-s világban barangolva sa já tít hat ják el a tudást legyen az fizikai szimulá ció, nyelvtanulás vagy akár a KRESZ szabályai. In memoriam dr. Farkas Katalin 2012 decemberében hosszú, méltósággal viselt szenvedés után elhunyt dr. Far kas Katalin. Szakmai pályafutásáról, mun kavég zé sé nek különféle állomásairól, értékes kutatási eredményeiről, meg tisztelő kitün te téseiről, a civil tevékenységre is átterjedő óriási teherbíró-képességéről mások, másutt már mindent leírtak. Én itt elsősorban a tanárra szeretnék emlékezni, mert hisz az volt ő, tanár, a kezdetektől élete utolsó hónapjaiig. Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán kezdte oktatómunkáját. Nemcsak a megtanítandó tudás, az elsajátítandó készségek folyamatos gazdagítására figyelt, hanem azokra is, akiket tanított, a jövendő pedagógusokra. Éppen ezért kereste azokat a lehetőségeket, amelyek révén a korábban végzettek, a gyakorlati munkában tevékenykedő tanárok tapasztalatait átadhatja nekik. Tanároktanítók százait kérdezte rendszeresen pályájuk, életük alakulásáról, eredményeikről, kudarcaikról. Sokat áldozott arra, hogy a szakmában felhalmozott értékek az érintettek körében megfelelő fogadtatásra találjanak, mint ahogy arra is, hogy az újabb és újabb módszerek, eredmények mihamarabb meggyökeresedhessenek a magyar iskolákban. Ez az igény vezette a szakma újabb és újabb területeire is; így került látókörébe egyebek között a gyermekvédelem, a felnőttoktatás és a szakképzés megannyi, megoldásra váró problémája, a fejlődés kínálta lehetőségekkel együtt. Alapvetően műszaki beállítottságú szakember volt, de amint megérezte, hogy az emberi lélek megismerésének mekkora jelentősége van az oktatás-nevelés területén, megszerezte a pszichológusi diplomát is. Vezetőként néha nagyon nehéz helyzetekben alkalmaznia is kellett az itt tanultakat. De hitt abban, hogy a munka és az élet minőségének megteremtéséhez és megőrzéséhez érdemes vállalni a kényelmetlenségeket, netán a meg nem értés terhét is. A betegséggel való küzdelem során azonban sajnos csatát vesztett. Sokunknak, sok helyen hiányozni fog. M. I. Információk a kerettantervek adaptációjához december 21-én jelent meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok, fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló EMMI rendelet. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján, a kerettanterv.ofi.hu oldalon elérhetőek a tantervek végleges változatai. Az iskoláknak március 31-ig van lehetőségük pedagógiai programjaik és helyi tanterveik felülvizsgálatára. A kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett a nevelőtestületeknek dönteni kell az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási módjáról. Dönthetnek például a minimális óraszámmal közölt tantárgyak időtartamának megemelése mellett, vagy szabadon választható tantárgyat vezethetnek be. Választhatnak a kerettantervekben szereplő emelt óraszámú tantárgyi kerettantervet, illetve alkalmazhatnak az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tantervet, továbbá az iskolák saját tantárgyat/tantárgyakat is alkothatnak. A variálhatóságot a helyi sajátosságok és értékek megőrzése érdekében biztosítják a jogszabályok. Az iskolai döntések és választások során létrehozott helyi tantervek alapozzák meg a 2013/2014. évi, szeptember 1-jén kezdődő tanév képzési kínálatát, beiskolázási tevékenységét, valamint a nevezett tanév nevelési-oktatási célrendszerét, fejlesztési követelményeit, tartalmait. A kerettantervek helyi tantervekben szükséges adaptációjával kapcsolatos kérdések megválaszolására az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet információs szolgálatot hozott létre és működtet az iskolák számára: telefon: 30/ szerda és péntek 8-16 óra Forrás: 2 Modern Iskola

6 mozaik Páratlan tudásközpont Csongrádon A Csongrádi Oktatási Központ egyik tagintézménye, a Batsányi János Gimnázium és Szak középiskola nagy léptékben gondolkodhat: tavaly decemberben negyedmilliárdos támogatásban részesült pályázatuk, a Csongrádi TErmészetTUDOmányos Diáklaboratórium, azaz a TeTudoD projekt. Az Európai Szociális Alap és a magyar költségvetés társfinanszírozásában megvalósuló természettudományos laboratórium a tervek szerint jövő szeptembertől áll a Batsányi, sőt, az egész régió rendelkezésére. Kiss Attila, a Csongrádi Oktatási Köz - pont igazgatója szép karácsonyi ajándék nak tekinti a 240 millió forintos tá mo ga tást, amelyet a Batsányi János Gim ná zium és Szakközépiskola az Öveges Program keretében nyert el. A pályázaton együtt dolgoztak a természettudományos munkaközösség tagjai és a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársai, ez a csapatmunka volt Kiss Attila véleménye szerint a legfontosabb tényező a siker elérésében: Példaértékűnek tartom, ahogyan kollégáim és a fenntartó munkatársai együttműködtek. Erre az együttgondolkodásra és közös munkára pedig még bőven szükség lesz a jövőben is, hiszen nagyon sok feladat vár az intézményre. 21. századi lehetőségek A pályázat eredményeképpen egy mo dern természettudományos laborató riu mot hozhatnak létre, a meglévő kö zép is kolai labor korszerűsítésével és az esz köz készlet megújításával. Interaktív szem lél te tő eszközök, digitális táblák, tanári és tanulói laptopok beszerzésére éppúgy sor kerül majd, mint a laboránsok és a szaktanárok továbbképzésére, vagy segédletek és munkafüzetek ki dolgo zá sára. Lesznek rögzített és hordozható kamerák, amelyekkel felvehetők a kísérletek, profi hangrendszer és ter mé szetesen a szükséges anyagok, vegyszerek, valamint védőfelszerelések. Mindezzel olyan kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi kísérletek és mérések elvégzésére alkalmas tanterem jön létre, ahol a diákok a digitális tech no lógia segítségével, látványos és szó ra koztató módon tanulhatnak, és meg szerzett tudásukat a gyakorlatban is próbára tehetik. Pályázatunk rövid címe TeTudoD egyben üzenet is a diákoknak: a természettudományok nem unalmas, érthetetlen tudományok, hanem számtalan érdekes, izgalmas kísérleten keresztül megismerhetőek ismerteti Kiss Attila a projekt legalapvetőbb célkitűzését. A Batsányiban van mire alapozni, hiszen a természettudományos tárgyakhoz kötődő tehetséggondozás 40 éves múltra tekint vissza, van külön reáltagozat, és a nyolcosztályos gimnáziumi évfolyamokban is rengeteg tapasztalat gyűlt össze. Kiss Attila külön kiemeli, hogy nemcsak azokat a diákokat várják, akiknek a természettudományokhoz amúgy is van érzékük, hanem a nem ilyen pályára készülő tanulóknak is szeretnének vala mit megmutatni a tudományterület szépségeiből. Aktív szerepvállalás a régió fejlesztésében Az intézmény törekvései túlmutatnak a Bat sányi falain. A pályázatban a környe ző csongrádi, kiskunfélegyházi és szentesi kistérség 12 általános iskolá ja vállalt együttműködést, így az ő diák jaikat is várják majd az új laboratóriumban. Az esélyegyenlőség megvalósításá ra külön hangsúlyt fektetnek. A ki zá ró lag sajátos nevelési igényű diá kok kal foglalkozó Kozmutza Flóra Is ko la helyi tagintézményének speciális fog lal ko zá so kat tervezünk, az ott tanító kol lé gákkal együttműködve alakítjuk ki a kí sér le te ket és a segédanyagokat. Igény esetén emelt szintű természettudományos vizsgaközpontként is szeretnénk működni tájékoztat az igazgató, és hozzáteszi, hogy a felnőttoktatás és az OKJ-s képzések is nagyban hozzájárulhatnak a régió fejlődéséhez a jövőben. A megvalósuló diáklaboratórium tehát egyrészt megteremti az élményalapú oktatás, a saját tapasztalatszerzés és a tehetséggondozás lehetőségét a Batsányiban, másrészt példaértékű regionális együttműködést, az oktatási intézmények összefogását is lehetővé teszi. Valódi 21. századi megoldás! Kiss Ádám Modern Iskola 3

7 termékbörze Hogyan kell demokráciában élni? A Kurt Lewin Alapítvány demokratikus állampolgárságra nevelést támogató módszertani segédanyagát magyar pedagógusok tesztelték, hogy miként működnek a Demokráciában élni alapján felépített tanórák az itthoni gyakorlatban. Az interaktív feladatoknak nincs szükségük külön tantárgyra, beépíthe tők a történelem, földrajz, matematika vagy irodalomoktatás keretei közé, lekötik a gye re kek figyelmét, és fejlesztik a tár sa dalmi együttéléshez szükséges kompetenciáikat. A könyv kilenc fejezetben foglalkozik a demokratikus állampolgárságra neveléssel és az emberi jogi oktatással. A fejezetek mindegyike négy óravázlatot tartalmaz, vala mint részletesen kifejtett tanítási javaslatok és a diákok által kitölthető munkalapok, ábrák találhatók benne. A Demokráciában élni főként az általános is kola idősebbjeinek és a középiskola fia ta labb jainak (8 9. osztály) oktatásában és ne velésében nyújt segítséget, de a benne sze replő interaktív gyakorlatok némi kreativitással át ala kít hatók más korosztály számára. A könyv elektronikus formában ingyenesen elérhető. További információ: Clever WordPad2 A Clever szavazó/feleltető szettek vezérlik az online tananyag-adatbázist is az osztályozható kimutatásokkal együtt. A vezérlés qwerty billentyűzet segítségével és irányvezérlőkkel történik. A készülékek rendelkeznek jobbra, balra, fel, le és megragad funkcióval, így a diákok nem csak a kvíz jellegű feladatokat, hanem az aritmetikus, kakukktojás, szókereső, keresztrejtvény, mondat alkotó stb. feladatokat is egyénileg, mérhető módon tudják megoldani. Biológia 8. osztály A Műszaki Kiadó 8. osztályos bioló gia taní tás hoz készült, tankönyv füg get len animá ció gyűj te mé nye segíti a pedagógusok órai munkáját, és egyben lehe tővé teszi a ta nu lók nak a tananyag elmélyítését is. A beve ze tő, bemutató animációk után lehetőség van gyors gyakorlásra, a megértés ellenőrzésére is. Az animációk az emberi szervezettel kapcsola tos ismeretanyag minden téma köréhez látványos és hasznos se gít sé get nyújtanak. Használatukkal vé gig kalauzolhatjuk a diákokat azon a rej télyes ösvényen, amelynek végén sa ját szervezetük megismerése a cél. A gyűj te mény képi elemeit úgy tervezték, hogy projektoros kivetítéskor se fá rasszák a szemet, és igazi esztétikai él ményt nyújtsanak a szemlélőnek. További információ: Minden kérdéstípust tartalmazó, eredmény-elemző és kimutató magyar nyel vű szoftverrel szállítva! Más típusú interaktív táblákkal is kompatibilis, tehát minden eddig megvett interaktív tábla mellé is megvásárolható. Osztály- és konferenciatermi használatra, megbízható, könnyen kezelhető. 24 hónapos elemélettartam normál oktatási haszná lat mellett. Egyedülálló tulajdonság a színes hát t ér világítással rendelkező OLED kijelző. További információ: Informatikai ismeretek a középiskolák részére Megjelent a Jedlik Oktatási Stúdió legújabb in for ma tikai tankönyve: Informatikai ismeretek a középiskolák részére, mely megfelel az OM által kiadott kerettantervnek, az új EMMI kerettantervek szerinti jóváhagyása pedig folyamatban van. Azoknál a témaköröknél, melyek szerepelnek a középszin tű érettségi vizsgán is, az ismereteket az érettségi vizsgán elvárt mélységig dolgozták fel. Ennek meg felelően mind a gim ná ziumok, mind a szakkö zép iskolák sikeresen hasz nál hat ják az alapóraszám ban tanuló csoportjaik oktatásához. A könyv elkészítése során az elméleti ismerete ket, illetve az egyes szoftverek használatához szük sé ges háttérismereteket szoftverfüggetlenül fogal maz ták meg. Az ismeretek megvalósítását az egyes szoftverekben az illusztrációk, illetve az ábrák hoz tartozó magyarázatok, kérdések, fel ada tok tartalmaz zák. A könyv nem kö tő dik szo ro san egyetlen iro dai programcsomaghoz sem, a képernyőképek főleg a Microsoft Office szalagos, illetve a Libre Office menüs vál to za tának megoldásait tar tal mazzák. További információ: 4 Modern Iskola

8 IKT Tavasszal indulhat a legújabb médiaismereti portál, a digitalisvilag.hu A hamarosan megjelenő portál célja a médiaértés, médiaismeret, a biztonságosabb és tudatosabb internethasználat oktatásának segítése gyerekek, pedagógusok és szülők, nevelők számára. A tervek szerint márciusban vagy legké sőbb a tavaszi szünetet követően indulhat a weboldal, amihez a tananyag immár elkészült tájé koz tatta la pun kat Almási Gizella, a MediaSmart Hun gary Oktatási Köz hasznú Nonprofit Kft. projektvezetője. A tananyag szellemi előzménye a sokak által ismert és kedvelt Média tudor (http://mediatudor.hu). A Média tudor az első olyan program Euró pá ban és így hazánkban is, amely az alsó tagozatos diákok médiatudatosságának fejlesztését célozza. Ezt a célt a program egyrészt ingyenesen biztosított iskolai oktatási segédanyagokkal, másrészt a szülők bevonásával törekszik megvalósítani. A Médiatudor témáinak összeállí tá sánál az EU médiaműveltséggel kap csolatos irányelvei is szerepet játszottak. A 2007-ben hazánkban is beve zetett Médiatudor program gyökerei az Egyesült Királyságba nyúlnak vissza. Hazánkban az eltelt öt évben több mint 2500 pedagógus csatlakozott a programhoz. Éppen ez az örvendetesen nagy szám indokolta, hogy a Médiatudor teljes anyagát, mind a 18 feladat tanórai feldolgozását elkészítsék és bemutassák. Erre már komoly igény mutatkozott a pedagógusoktól. Ez az út járatlan, és mi ebben szeretnénk segíteni a honlapunkon látható foglalkozásokon készült felvételekkel. Szeretnénk megmutatni, hogyan lehet a Médiatudor feladatlapjait különböző tanórákon feldolgozni. Azt reméljük, ötleteket, inspirációt lehet meríteni a látottakból. Azonban hangsúlyozzuk: a felvételek csak EGY lehetséges feldolgozási módot, és nem 'a' feldolgozás egyetlen lehetséges formáját mutatják! Nem előírásként, nem szigorúan követendő mintaként szolgálnak, ha nem csak egy példáját mutatják az adott témakörrel való foglalkozásnak, úgy, hogy fókuszban a tanulási célok áll nak mondta el lapunknak Almási Gizella. A digitalisvilag.hu oldalon 14 lecke lesz elérhető. Főbb témakörök: hogyan lehe tünk biztonságban az interneten, mit rejt egy digitális reklám, kapcsolataim a neten, mobilfónia, keresés, közösségi oldalak, blogok stb. Az oktatási anyag segít eligazodni az internet világában, megismertet a legfontosabb fogalmakkal, a kockázatokkal és veszélyekkel, a keze lé sük höz szükséges alapvető is me retek kel, gya korol tatja kreatív tar tal mak létrehozá sát. A 14 foglalkozás letölthető tanári útmutató ból, módszertani javaslatokból épül fel, valamint egy azonnal elérhető, online ke zel hető (pl. interaktív táblán kivetíthető) felületből, a feladatokból és játékokból. Kész óravázlatokat is tartalmaz, amit osztályfőnökök, informatikatanárok, kommunikációtanárok és persze a médiatanárok használhatnak majd. A digitalisvilag.hu célcsoportját a 8-11 éves diákok alkotják. A tananyag megfelel a nemrég ha tály ba lépett új Nat-ban foglalt igé nyeknek is. A Nemzeti alaptanterv kiemelt területként je löli meg a médiatudatosságra nevelést mint olyan komp lex területet, amely a művészeti és az informatikai neveléssel is szoros össze füg gés ben van. A szerzők Kőrösné dr. Mikis Márta, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének elnöke és dr. Fehér Péter PhD., egyetemi docens, az Edutus Főiskola tanára, szaklektor dr. Kósa Éva, pszichológus, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Egyetem oktatója. A MediaSmart tanári továbbképzést is indít az új ismeretek átadására, ami egy 60 órás, akkreditált képzés lesz, a tervek szerint online, távoktatásos felülettel kombinálják a képzést, akár a Skype-program, akár e-learning keretrendszerek bevonásával. Az új anyag akkreditációja folyamatban van. A digitálisvilág.hu oldal indulásáról az iskolák levélben is értesülnek, tájékoztatott Almási Gizella. Modern Iskola 5

9 szponzorált tartalom A szlogen is a régi: nemzedékek tudása Új néven folytatja tevékenységét Magyarország legrégebbi, piacvezető tankönyvkiadója: a Nemzeti Tankönyvkiadó február 1-jétől Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó néven működik tovább. Nem ez a legnagyobb változás azonban idén a tankönyvpiacon, hiszen hamarosan új tankönyvrendelet lép életbe, az ősszel kezdődő tanévtől hatályos az új Nemzeti alaptanterv és az ahhoz kapcsolódó kerettantervek, valamint a terjesztés is új rendszerben történik. A változásokról, az azokra való felkészülésről kérdeztük Kiss János Tamást, az NTK vezérigazgatóját. Miért váltott nevet az NTK? Miért erre a névre esett a választás? Milyen változásokat hoz az NTK számára a névváltozás? K. J. T.: A Nemzeti Tankönyvkiadó február 1-jétől Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó néven, a közbeszédben megszokott NTK rövidítést megtartva működik tovább. Az NTK több mint 60 éves története során már számos névváltáson átesett, a mostani változás egy törvénymódosítás miatt szükséges. Az NTK új neve, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó sokak számára ismerős lehet, hiszen a kiadó régóta használja a nemzedékek tudása szlogent, amely arra utal, hogy az NTK kiadványai a nemzedékek közötti tudás folytonos ságát segítik megteremteni. Az NTK honlapjának címe (www.ntk.hu), valamint egyéb elérhetőségei válto zatlanok maradnak. Miközben a névváltás fontos állomás a tankönyvkiadó életében, a változás az NTK céljait, tevékenységét nem érinti. A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó a jövőben is a minőségi tananyagok időre történő elkészítését tekinti legfontosabb feladatának. A hazai tankönyvpiac legnagyobb szereplőjeként felelősséggel tartozunk a pedagógusoknak, gyerekek tízezreinek, a jövő nemzedékeinek. Kiadványainkat az új szabályokhoz igazítottuk és felkészültünk a tankönyvpiac változásaira. Rajtunk nem fog múlni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan tankönyveink idén is időben eljussanak az iskolákba. Jelentős tankönyvpiaci változások lépnek életbe 2013 szeptemberétől. Milyen módon és mértékben tudtak felkészülni a következő tanévre? K. J. T.: A közoktatás is folyamatosan változik. Természetéből fakad. Új igények, új kihívások, új válaszok. Mi pedig folyamatosan készek vagyunk a változásokra. Nem a változás látszik nehezen követhetőnek, hanem az iránya és a mértéke. Tartok tőle, hogy nem világosak a társadalom számára a változások céljai és nem egyértelműek a közvetlenül érintettek számára a teendők. Egyet tehetünk, ami örök emberi sajátosság: az ismerttől haladunk az ismeretlen felé. Amit tudunk, arra felkészülünk; amit nem tudunk, arra viszont nem gyártunk víziókat. Természetesen a felkészülésünk során felállítunk forgatókönyveket, és ezek mentén megyünk előre. Az 1., 5. és 9. évfolyam tankönyveivel készen vagyunk, és már dolgozunk a követő évfolyamok tananyagain. Indokolt volt a teljes piac átalakítása? Részt vettek szakmai egyeztetésekben, a koncepció kialakításában? K. J. T.: A koncepció átalakításában annyira vehettünk részt, amennyire az országból bárki: bármelyik állampolgár, bármelyik szervezet. Mindenkinek lehetősége volt rá, hogy a véleményezésbe bekapcso lód jék. Hogy indokolt volt-e, erre igennel is meg nemmel is felel he tünk. Ahogy az elvárások vál toz nak, ahogy a felnövekvő nem ze dékeknek újabb és újabb ismeretekre van szükségük, miközben koráb biak elavulnak, úgy időnként igazítani kell a társadalmi elvárásokhoz a követelményeket. Azonban nagyon fontosnak tartom, hogy ez csak felelősséggel, csak széles egyetértéssel és hosszú távú előrelátással tehető. Nem az a kérdés, hogy nekem mi tetszett harminc évvel ezelőtt a tanulmányaim során, hanem hogy mire lesz szüksége a gyermekemnek harminc év múlva. A tankönyveknek is ezt a célt kell szolgálniuk. Bizonyos ismereteknek sztenderdként benne kell lenniük, azonban hogy milyen módszerrel, milyen eszközzel, milyen rendszerben éri el a célt a pedagógus és a diákja, ebben kell meghatározó segítségnek lennie a tankönyvnek. Hogy hányfélére van szükség, azt a fenti kritériumokat kielégítő kiadványok iránti igény eldönti. Bízom abban, ahogyan eddig is működött, ezután is fog; mindez csak rajtunk múlik. A pedagógusok több mint egyharmada az NTK kiadványaiból tanít, milyen visszajelzések, észrevételek érkeztek Önökhöz az átalakítással kapcsolatban? K. J. T.: A kívülálló is könnyen kitalálhatja, mi a helyzet ezzel kapcsolatban az iskolákban. A mindennapi problémák megoldása mellett, 6 Modern Iskola

10 szponzorált tartalom ame lye ket a fenntartóváltás magával hozott, tartok tőle, hogy a tanárok számára nem égető kérdés, mi lesz a tankönyveikkel. Majd ha lefutottak a mostani földrengető átalakítások, megtudták, honnan vehetnek krétát és ki a voltaképpeni munkáltatójuk, s mindezen túljutva szeptemberben megkezdenék az első órájukat: akkor fognak szembe sülni vele, létezik-e még az az orvosi műszer, amellyel operálni szoktak, vagy konyhakéssel kell nekiesniük a betegnek. Hogyan segítik az igazgatók és a pedagógusok munkáját, a zökkenőmentes átállást? K. J. T.: Mivel e pillanatban számukra a tankönyv sokadlagos kérdés, és világos okok miatt csak később érzékennyé váló probléma, mi is azokon a területeken siettünk a segítségükre ebben a fázisban, amelyek most jelentenek azonnali kihívást. Ez pedig nem más, mint a pedagógiai programok átírása, a helyi tantervek megalkotása. Mint köztudott, a nemzeti köznevelési rend szer tartalmi és működési ke re tei átalakításának folyamatában szeptember 1-jétől felmenő rendszerben új követelményeknek kell megfelelnie az iskolai pedagógiai munkának. A jogszabályi előírásoknak a jelenlegi állapot szerint teljes mértékben csak az NTK helyi tantervi ajánlásai felelnek meg. A szükséges szöveges elemek mellett a kerettantervek táblázatait tananyagegységenként a nevelési célok rovatával, valamint a fejlesztési követelményeket és az alkalmazott módszereket, a szükséges taneszközöket, továbbá a kereszttantervi hivatkozásokat tartalmazó oszlopokkal egészítettük ki. A két tanévre szóló követelményeket tananyagegységekre bontva arányosan szétosztottuk a rendelkezésre álló tanévek között, megadva a feldolgozáshoz szükséges óraszámokat. Komoly segítség lehet ez az iskolák számára, hiszen a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő ajánlásokat változtatás nélkül építhetik be a saját pedagógiai programjukba. A szakértői hátterünk jóvoltából közvetlenül támogatjuk a pedagógusok, az igazgatók munkáját; kérdéseikre a válaszokat igyekszünk megadni vagy az illetékesektől megszerezni; fórumokon, pedagógus-továbbképzéseken pedig minél több iskolához közvetlenül eljuttatni a problémák lehetséges megoldásait. Folyamatosan úton vagyunk, fizikailag is, de a virtuális térben is. A Nat és a kerettantervek menynyiben érintették kiadványaikat, a régiek átdolgozása mellett milyen mértékű volt az új könyvek fejlesztése? K. J. T.: Új könyvek fejlesztésére igen kis számban került sor. Ilyen volt például az erkölcstan. Az átdolgozások mértéke igen széles skálán mozog: volt, amihez alig kellett hozzányúlnunk, például az idegen nyelvi könyvekhez. Másokat, például a természetismeretet, betűről betűre át kellett írnunk. Hány könyvet nyújtottak be jóvá hagyásra, várhatóan hány NTK-kiadványból rendelhetnek az intéz mények az 1., 5. és 9. évfolyamokon? K. J. T.: Száz fölött van a benyújtott kiadványaink száma, s nagyon reméljük, hogy mindezeket meg is rendelhetik majd az iskolák. Ha nem így alakul, az komoly színvonalzuhanáshoz vezet majd a tanulók százezreinek fejlesztésében. Ezt nem mi állítjuk, hanem pedagógus partnereink, akiknek a frontvonalban kell helytállniuk. A fenti feladatok mellett maradt kapacitásuk a digitális fejlesztésekre? K. J. T.: Nemcsak maradt, hanem éppenséggel megnöveltük ilyen irányú tevékenységünket. A digitális eszközök szerepe a mai folyamatoktól függetlenül is egyértelmű, így voltaképpen évek óta ez áll erőfeszítéseink fókuszában. A mostani átalakítások pedig ezen túlmenően is megnövelik az elektronikus tananyagok szerepét, hiszen ha korlátozottá válik a kinyomtatott tankönyvek beszerezhetősége, az iskolák minden bizonnyal más eszközöket is alkalmaznak a napi oktatás-nevelés folyamán. Hogyan határozza meg magát az NTK az átalakított tankönyv - pia con? K. J. T.: Továbbra is egy versenyhelyzetben küzdő szereplőként, akit az eddigi eredményei biztos győzelemre esélyesnek hoznak ki a pedagógusok körében. A különbség annyi, hogy eddig a futás nevű sportágban igyekeztünk előre, most viszont gátfutóvá kell átlényegülnünk. Modern Iskola 7

11 IKT Otthon tanulni, az iskolában gyakorolni és házit írni A Modern Iskola 2012/5. számában Horváth Ádám már írt a fordított tanterem témáról. A koncepcióval azért is foglalkozunk ismételten, mert a Flipped Learning, azaz a megfordított vagy tükrözött tanulás volt az idei londoni BETT Show egyik kiemelt témája, több szakmai rendezvényen és tanulmányban is próbálták meghatározni, hogy mi a fordított tanulás, illetve mi nem az. Mostani cikkünkben azzal foglalkozunk, hogyan adaptálható az új módszertan a magyar oktatási intézmények hétköznapi gyakorlatába. forrás: A módszer nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan felnőtt életünkben tanulunk, megismerünk új dolgokat. Ha valami felkelti az érdeklődésünket, először tájékozódunk a témában, ha szeretnénk elmélyedni benne, elmegyünk tanfolyamra vagy konferenciára, hogy meggyorsítsuk az elmélyülés folyamatát, jól megértsük a területet tapasztalt, a témához nálunk sokkal jobban értő, rálátással bíró emberektől, vagy akár workshop formáját választva begyakoroljuk azt, megismerjük mások álláspontját. Felcserélve A módszer lényege, hogy fordítva gondolunk a megszokott tanórai folyamatra. Eddig a diákok kaptak tőlünk a tanterv által előírt témában információt, kicsit tudtunk gyakorolni velük, majd hazaküldtük őket, hogy otthon tanulják meg, és még írjanak házi feladatot, készítsenek prezentációt, és/vagy gyakoroljanak. Aztán sokszor pont ez a része maradt el, vagyis a gyakorlás. A két módszer közötti különbséget szemlélteti az ábra A megfordított tanulás azonban tényleg fordítva működik: először a diákok feladatot kapnak tőlünk ez a téma a következő órára, gyűjtsetek róla információt, hozzátok el az órára. Aztán közösen megbeszéljük, mire jutott az osztály, és sokat gyakorlunk, ismétlünk az iskolában. Vagyis megírjuk, amit házinak adnánk, így ez a része biztosan nem marad el. Miért fontos a produktum? Nézzünk konkrét példákat is! Matematikából a gúláról szóló óra előtt kiadjuk a feladatot a diákoknak, hogy a következő órára hozzon mindenki egy négyzet alapú gúlát, melynek alapja 4 cm, test ma gassága 10! Mindössze ennyi a feladat, semmi más instruk ciót nem kapnak. Nem mondjuk meg nekik, hol néz ze nek utána, nem mondjuk meg nekik, mivel csinálják, a feladat csupán annyi, hogy határidőre, azaz a tanórára legyenek kész. A klasszikus folyamat ezzel szemben: felkészülünk, gyártunk egy csomó ábrát a táblán, elmagyarázzuk, hogy néz ki a négyzet alapú gúla, mi a magassága, hogy lehet az oldal és a magasság ismeretében Pitagoraszté tel lel kiszámolni az oldalát, hogy néz ki a testháló. Majd gyakorlásként számolunk egy konkrét példát, és feladjuk ugyanazt a feladatot, mint a megfordított tanulásnál. Aztán vagy elkészül a kért gúla vagy nem. Ez pedig egy fontos momentum: a produktum elkészítésének szükségessége, illetve annak számonkérése. Sok esetben, mivel a következő órán más anyag van, nem érünk rá arra, hogy a produktumra túl sok időt fordítsunk. Rászánunk jobb esetben maximum 5-10 percet a házi feladat ellenőrzésére, és haladunk tovább a tananyaggal, hiszen a tantervek feszített időkeretet diktálnak. A megfordított tanulásnál viszont bemenő adatról, illetve a szükséges produktumról van szó az órán, iménti példánkban a négyzet alapú gúláról. Ki hogyan készítette el, hogyan számolta ki, hogy mekkorák az oldalai, mindenkinek pontos lett-e a gúlája? Akié nem megfelelő, vajon mit ronthatott el? A diákokat érdekeltté tettük a folyamatban, és a felfedezés örömét adtuk meg nekik. Legfontosabb az interakció Azt is gondolhatjuk, hogy ez nem egy új módszertan, hiszen a konstruktivizmus, az aktív, a felfedezve tanulás nem új elméletek, és hasonló elemei mindezeknek voltak. Az eddigi tanulási, tanítási tapasztalatokat ötvöző, azokat továbbgondoló módszertanról beszélhetünk azonban ebben az esetben. A 2004-től együtt dolgozó két, kémia szakos tanár, Jonathan Bergmann és Aaron Sams által indított kísérletben a részt vevő gyakorló pedagógusok pontosan definiálták, hogy mit jelent a fordított tanterem: A diákok és tanár között megemeli az interakciót és az egyéni kapcsolattartási időt. 8 Modern Iskola

12 IKT Olyan környezet, ahol a diákok vállal ják a felelősséget a saját tanulásuknál. A tanár nem a bölcs a színpadon, inkább a vezető a diákok oldalán. A direkt utasításokat vegyíti a konstruktivista tanulással. Azokat a diákokat, akik hiányoznak betegség vagy más tanórán kívüli tevékenység miatt, nem hagyják, hogy lemaradjanak. Olyan osztály, ahol a tartalmakat folyamatosan archiválják megjegyzésre vagy újragondolásra. Minden diákot bevonnak a saját tanulásba. Minden diák személyre szabott oktatásban részesül. S hogy félreértés ne legyen, azt is meghatározták, hogy mi nem az: Nem szinonimája az online videóknak. Nem léphetnek a tanár helyébe az oktató videók. Az online tanfolyam nem fordított tanulás. A diákok nem struktúra nélkül dolgoznak. A diákok nem azzal töltik az időt, hogy az egész osztály bámulja a számítógép képernyőjét. A diákok nem elszigetelten dolgoznak! A megfordított tanulásban a diákok, illetve a diákok és a tanár között a legfontosabb az interakció és az értelmesen kialakított tanulási tevékenységek 1. A gyakorlatban Nézzünk egy középiskolai biológiaórát: A cukorbetegség kockázati ténye zői, felismerése, lehetséges következmé nyei és kezelése. Feladat lehet: Nézz utána a cukorbe teg ségnek, a fajtáinak, milyen tünetei vannak, milyen gyógyszereket adnak rá, ha van az ismeretségi körödben ilyen betegségben szenvedő, készíts vele interjút, mit tart fontosnak tudni erről a betegségről! Ha nincs, készíts plakátot, amely felhívja a figyelmet erre a minden tízedik embert érintő betegségre! Órai feldolgozás: összegyűjteni a jellemzőket, a kialakulás okait, tüneteket, szövődményeket; mi a normális vércukorszint, mérési eszközök, helyes étrend, diéta. Cukorbetegen élni. Az archiváláshoz készülhet gondolati térkép, vagy akár prezentáció, vagy más típusú dokumentum is. Egy másik példa kisebb korosztálynak: egy alsósoknak szóló erkölcstan 12 órában feldolgozható tematikai egységének ismeretei/fejlesztési követelményei közül emeljük ki a Más lakóhelyek, más szokások részt. Másutt hol jártam már a családommal vagy az iskolával? Milyen más helyekkel állnak kapcsolatban a szüleim és a rokonaim? Mi mindenben különböznek ezek a mi lakóhelyünktől? Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is hazánkban és a világ más részein? Feladat lehet: Gyűjtsetek különböző lakóhelyeket a világban, nézzetek utána a tulajdonságaiknak is! Lehet csoportmunka a világrészek szerinti szétosztással, a gyűjtött képek forrásával stb. Órai feldolgozás: a csoportok az összegyűjtött képekből világtérképet készítenek, a csoportok kiselőadást tartanak a lakóhelyekről, majd kihúznak a gyerekek egy világtájat, és az ottani lakóhelyekkel kapcsolatban elmondanak egy-egy jellemző mondatot. Ebben az esetben a tanórán a csoportmunka, problémamegoldás, vita mind természetes részévé válnak az órának, de online felületekkel, interaktív táblás oktatással, szavazóegységekkel kiegészítve még hatékonyabban használhatjuk ki a diákok előzetes tudását. Ez a tudásmegszerzési forma ugyanis a metakognícióra alapul. Fontos, hogy a diákoknak legyen elképzelésük a saját tudásukról. A rendszeres ilyen típusú óravezetés érdekeltté teszi őket a tanulásban, hiszen nem feltétlenül kell a legjobbnak lenniük, elég, ha az aznapi órához valami érdekeset tesznek hozzá, más megvilágításba helyezik az adott témát, és máris bevonódtak a saját tanulásukba! A módszert tehát különböző életkorokban és különböző tantárgyakban is lehet alkalmazni. Természetesen a technikai megoldások segíthetik a módszert, segíthetik az ellenőrzést, a számonkérést, ám nem szükségszerűek. A következő számban a megfordított tanulás és az IKT-eszközök felhasználásának lehetőségeiről írunk. A kutatások eredményei azt mutatják, hogy a diákok szeretik ezt a fajta tanítási technikát. Most már csak arra biztatunk mindenkit, hogy a saját tantárgyában egy osztályában próbálja ki, neki hogyan sikerül ezzel a módszerrel megtanítani egy konkrét témát! Bedő Andrea 1 A cikk angolul: Modern Iskola 9

13 IKT Digitális állás Az e-készségek a digitális írástudatlanság csökkentése, a köz- és felsőoktatás informatikai ellá tott sá gának és színvonalának emelése, a hátrányos helyzetű rétegek digitális kompetenciá jának fejlesztése, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztési feladatait is ellátja többek között a Nemzeti Fej lesz tési Minisztérium Infokommunikációért felelős Államtitkársága (NFM IKÁT) Infoko mmu ni ká ciós Projektmenedzsment Főosztálya. A hazai helyzetről dr. Kelemen Csaba főosztályvezető-helyettest kérdeztük. A 16 év feletti lakosság csaknem fele még mindig nem digitális írástudó, különösen nagy a lemaradás az idősek, hátrányos helyzetűek, kis tele pülésen élők és alacsony vég zet tségűek körében, és a tanárok jelentős része sem ismerte még fel a digitális eszközök és tartalmak jelentőségét az oktatásban. Milyen felmérések állnak rendelkezésükre? Dr. K. Cs.: Az NFM IKÁT állításának alapját a Bell Research által minden évben elvégzett hazai kutatás képezi. Ez 2011-ben 46,3%-os digitális írástudatlanságot állapított meg a 15 évesnél idősebb lakosság körében. Ez az arány egy évvel később, 2012-ben 44,5% lett, amely csekély javulást jelent. A KSH adatai szerint az internetet ténylegesen használók aránya 68%, amely jobb képet mutat, mint a Bell Research saját kutatása. Ennek oka, hogy sokféle változó mentén lehet adatokat mérni. Mi azért is tartjuk helyénvalóbbnak a 44,5%-os arányt, mert illeszkedik a Digitális Írástudás Akcióterv és annak monitoring-jelentései által korábban kimutatott adatokhoz, amelynek elkészítését nyomon követte az akkori információs társadalmi fejlesztési terület. Saját tapasztalatunk is azt mutatja, hogy amikor heti rendszerességgel történő használatot mérünk, már jóval kisebb számok kal találkozunk. Milyen arányban és hol jelentkezik a fiatalok körében a digitális lemaradás? Dr. K. Cs.: A fiatalok jól állnak a digitális írástudás területén, az ő korosztályukban a legmagasabb arányú a használat. Az EU Kids Online felmérése szerint ma átlagosan 9 éves korban kezdenek internetezni a gyerekek, ha adottak rá a lehetőségeik. Ez az életkor a jövőben még alacsonyabb lesz. A 2012-es Magyar Infokommunikációs Jelentés szerint a közötti korosztály 92,3%-a használ számítógépet és internetet. Problémát nyilvánvalóan a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok esetében lehet érezni: ahol nem áll rendelkezésre otthoni vagy iskolai internethozzáférés, vagy csak korlátozottan, jóval nagyobb eséllyel indulnak hátránnyal ezen a téren. A mobilinternet javíthat a helyzeten, azonban az informatika nemcsak az internethasználatról szól, hanem eszközkezelési, szoftverkezelési képességekről is, így ez a célcsoport, amely a legfogékonyabb az IT-mérnöki szakmára, jelentős hátránnyal indul, ha nem kap a közoktatásban megfelelő informatikaoktatást. Pontos területi szintű adatok nem állnak rendelkezésre, általánosságban azonban elmondható, hogy a hátrányosabb helyzetű régiók a leginkább érintettek a problémában. Milyen okokra vezethetők vissza a különböző lemaradások? Dr. K. Cs.: A digitálisan írástudatlanok heterogén csoportot alkotnak, értelmiségiek, idősek, hátrányos helyzetűek, kistelepülésen élők egyaránt idetartozhatnak. Sokaknál az anyagi okok dominálnak, jóllehet, nyitottak a használatra. Számukra jó lehetőség az emagyarország hálózat mint közösségi internetszolgáltató hely. A többség esetében azonban és a kutatások is ezt igazolják a motiváció a legfőbb ok, vagyis idegenkedik, nem szereti a számítógépet, vagy nem érdekli, nem tudja, mire jó, úgy érzi, nem járul hozzá az életminőségének javításához. Hogyan befolyásolja Önök szerint a Nemzeti alaptantervben előírt informatika-óraszámcsökkenés a digitális írástudás fejlődését? 10 Modern Iskola

14 IKT Dr. K. Cs.: Szakmai meggyőződésünk, hogy az informatikai óraszámcsökkentés nem segíti az ügyet, és az informatikai és mérnökképzés minőségi és mennyiségi kívánalmainak is ellentmond. Ezért több alkalommal egyeztettünk az Oktatási Állam titkársággal annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a problémára, és valamilyen megoldást találjunk. A kompromisszumos javaslat végül az lett, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ajánlást fog kiküldeni az iskoláknak, amelyben arra kéri őket, hogy az általuk szabadon felhasználható 10%-os órakeret terhére már első évfolyamtól kezdődően biztosítsák az informatika oktatását. Milyen IKT-alapú tanár-, illetve felnőttképzéseket terveznek? Dr. K. Cs.: A felnőtteknek általában a TÁMOP höz hasonló digitális kompetenciafejlesztő, etanácsadó által végigkísért programokat tervezünk megvalósítani a jövőben, mert látható, hogy ez működik. A NFM IKÁT törekedni fog arra is, hogy a már IKT-használókat mélyebb, tudatosabb internethasználatra ösztönözze, illetve társadalmi felelősségvállalásra is, amelynek révén az egyén felelősséget érez abban, hogy családtagjai, barátai bekapcsolódjanak az információs társadalomba. Ez nagyban segítené a digitális írástudás terjedését, hiszen éppen a célcsoporthoz közel álló személy bontaná le a negatív attitűdöt. Az elmúlt években számtalan pedagógus vett részt digitáliskompetencia-fejlesztő, digitális pedagógiai témájú továbbképzéseken, melyek az EMMI hatáskörébe tartoznak. Az NFM IKÁT tervezetten együttműködik majd ezek fejlesztésében az EMMI-vel, amelyre a TÁMOP Pedagógusképzések című projekt ad lehetőséget. Célunk itt is a motiváció felkeltése: a tanárok legyenek tudatában annak, hogy sikerélményük lehet az oktatásban az IKT használatával, hiszen fel tudják kelteni diákjaik érdeklődését. Emellett fontos Az Infokommunikációért felelős Államtitkárság felépítése cél az is, hogy elsajátítsák a saját mindennapi életükben és kötelező adminisztrációjukban hasznosítható IKT-tudást. A jelentés szerint a közintézmények, iskolák nem rendelkeznek jó minőségű, olcsó hozzáféréssel. Dr. K. Cs.: A 2011-es év folyamán meg kezdődött a kormányzati célú hírközlési hálózatok konszolidációja, amelynek keretében felülvizsgáltuk a jelenlegi hálózatok helyzetét. A konszolidáció első fázisaként a korábbi Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) átvételét követően a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) látja el a közigazgatási intézményeket hírközlési szolgáltatásokkal (internet, hangszolgáltatás, adatszolgáltatás). A konszolidáció keretében felülvizsgáltuk a korábbi Közháló-szolgáltatást is, amelynek jogosulti körébe ez idáig a magyarországi köz intézmények, közoktatási intézmények, könyvtárak, önkormányzatok és más közösségi internet-hozzáférési helyek tartoztak bele. A 2013-ban újradefiniált működési modell szerint a jogosulti kör megváltozott és az ellátási modell kettévált (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. NISZ és Nemzeti Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztő Intézet NIIFI). Ennek megfelelően a NIIFI biztosítja az intézmények számára a Sulinet hálózaton keresztül a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és más oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, valamint az országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, információs szolgáltatások elérését. Jelenleg mintegy 5300 intézmény veszi igénybe a Sulinet szolgáltatását. Célunk, hogy az összes érintett intézmény az állami tulajdonban lévő és az állam által működtetett, magas rendelkezésre állású hálózati szolgáltatásokat vegye igénybe. Mindemellett az eddig csatlakozott felhasználói kör számára európai uniós források igénybevételével folyik a jelenlegi szolgáltatások fejlesztése. A fejlesztések várhatóan a 2013-as és 2014-es év folyamán megvalósulnak. A konszolidációval az oktatási ágazatban megvalósul a minden ágazati szereplő számára azonos feltételek mellett elérhető infrastruktúra és szolgáltatási portfólió. Így a 2013-as TIOP fejlesztéseknek köszönhetően elérhető lesz az oktatási és kutatási szektor valamennyi szereplője számára, és várhatóak közösen használható szolgáltatások is (pl. eduroam, EduID, videokonferencia). FH Modern Iskola 11

15 szponzorált tartalom PiL Network: mindent egy helyen Egy év alatt 160 ezer tanár és intézményvezető csatlakozott 240 (!) országból köztük Magyarországról is több százan a Microsoft Partners in Learning program közösségi hálózatához. Számtalan online pedagógus közösség létezik ma szerte a világon, melyek általában a szakmai együttműködést, kommunikációt és a tudásmegosztást célozzák meg. A hetente több ezer új taggal bővülő PiL Network ettől azonban jóval többet kínál a regisztrálóknak! R ögtön az elején érdemes leszö gezni, hogy nemzetközi közös ség ről lévén szó, az oldal angol nyelvű. Az esetleges nyelvi akadályok leküzdésében viszont segítségünkre van a Microsoft Translator, amely egyetlen beállítással magyarra és még további 37 nyelvre fordítja a honlapon lévő szövegeket. A legfontosabb tartalmak hamarosan magyarul is elérhetőek lesznek, a most zajló honosításba bárki bekapcsolódhat, mindössze az általa javasolt fordítást, az eredeti szöveg magyar változatát kell egy felugró boxba beírni nyelvgyakorlásra és a nemzetközi szakkifejezések magyar megfeleltetésére egyaránt kiváló alkalom. Aktív párbeszéd A szakmai közösségek elsősorban a közös érdeklődésű, hasonlóan gondolkodó, az adott terület és téma iránt elkötelezett szakembereket tömörítik, akik tudásukat folyamatos együttműködés révén gyarapítják. A PiL Network azoknak a pedagógusoknak a találkozóhelye, akik nemcsak nyitottak a modern pedagógiai eszközök, módszerek, illetve az új technológiák iránt, de mindennapi munkájukban is aktívan alkalmazzák azokat. A regisztrált tagok közötti kommunikációra több lehetőséget is biztosít a hálózat. A Közösségek menüpontban tematikus bontásban jelennek meg az egyes fórumok a nálunk is jól ismert PiL Fórum vagy az innovatív iskolák programja például, melyeken belül bárki indíthat új beszélgetést és tehet fel kérdéseket oktatási és technológiai témákban. Jelenleg a legaktívabb fórumot (1668 hozzászólás érkezett eddig) tavaly március végén indította egy portugál iskolaigazgató, aki arra keresi a választ, vajon félnek-e a tanárok az IKT-tól, és ha igen, mit lehet ez ellen tenni. Érdemes beleolvasni! Másik lehetőség virtuális párbeszédek folytatására az Aktuális témák menü pont, ahol a fórumozók a A Microsoft tíz évvel ezelőtt indította el és nemrég újabb öt évvel meghoszszabbította a Partners in Learning programot. A több mint 115 országban elérhető oktatástámogató kezdeményezés lehetőséget teremt a tanároknak, intézményvezetőknek szakmai kapcsolatok építésére, az együttműködésre, a tananyagok megosztására. A nemzetközi program az IKT-eszközök hatékony felhasználásában is segíti a pedagógiai munkát, a tanár-diák-szülő kommunikációt és az intézményfejlesztést. számukra lényeges kérdésekről, trendekről mond ják el véleményüket, tapasztalatai kat. A különböző például fizikai vagy virtuális tanulási környezetek, változásmenedzsment, projekt-, illetve játékalapú tanulás kategóriákban indított beszélgetéseknek külön moderátora is van, aki az adott téma legkiválóbb szakértői közül kerül ki. Partnerkeresés A szakmai kommunikáció mellett a globális hálózat a hazai és nemzetközi együttműködéseket, közös pro jek tek indítását is támogatja. Mivel az oldalon pedagógusok és intéz mények is rendelkeznek saját pro fil lal, így könnyen megtalálhatjuk a már tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező partnereket. Ehhez természetesen célszerű minden, másokkal is megosztható adatot feltüntetnünk a regisztráció nál: a szak mai tevékenység (tantárgyak, évfo lyam) mellett az általunk hasz nált tech nológiai eszközöket, valamint szak mai blogunk, illetve Twitter, Lin kedin, 12 Modern Iskola

16 szponzorált tartalom Skype és Face book elér he tőségünket is megadhatjuk. A be je lent kezés a Windows Live ID mel lett már Office 365, Facebook, Google és Yahooazonosítóval is lehetséges. Az intézményeket ország ra és iskolatípusratudjuk szűr ni, míg a kollégákat tantárgy, a diá kok életkora és a beszélt nyelvek alap ján is kereshetjük. Aweb2 korában, amikor a világ bármely részén élők kel élő kapcsolatbakerülhetünk Skype vagy Microsoft Lync használa tával, kár lenne éppenaz oktatásban kihaszná latlanul hagyni ezt a lehetőséget! Tudásépítés A pedagógusok általában az órákszemléletes, látványos megszervezéséhez keresnek ötleteket, tippeket az interneten. A kollaboráció és az egymás közötti kommunikáció mellett acsatlakozó pedagógusoknak ebből aszempontból is valódi kincsesbányátjelent a PiL Network oldalon az elmúltegy év alatt felhalmozott tudásbázis. Jelenleg 14 ezer feltöltött óravázlat ból és tanmenetből válogathatunk, melyek között már több mint félezermagyar nyelvűt is találunk. Számukfolyamatosan emelkedik, a tavalyi ésaz idén januárban újra elindított PiL Akadémián készülő anyagok, valamintaz eddigi PiL Fórumokon bemutatottprojektek leírásai is felkerülnek afelületre. A regisztrált tagok szabadon tölthetikfel munkáikat, és férhetnek hozzámásokéhoz. Lényeges, hogy a hozzáadásnál ügyeljünk a jellemzők pontosmegadására, mivel a 9 különbözőszempont tantárgy, évfolyam, 21. századi készségek, használt eszközök és hardver stb. szerinti csoportosítással célirányosan keresverengeteg időt takaríthatunk meg. Afelület kétségkívül nagy előnye, hogya megosztott tananyaghoz képeket és videókat is hozzárendelhetünk, azórán készített felvételek közzétételével együtt és továbbgondolkodásraösztönözhetjük a kollégákat: másokhogyan használták az eszközt, hogyan tudom én a csoportomra adaptálni a módszert. Egy szoftvercég nemzetközi közösségi oldalán természetes, hogy online képzések formájában is bővítenikívánja tagjai tudását. A PiL Networkjelenleg a Tanítás IKT val, illetve a Windows az osztályteremben témájú tanfolyamokat kínálja. Tudásmenedzsmenttel foglalkozó szakemberek szerint a szakmaiközösségek a tudásmegosztás igazi mo tor jai, és a tanároknak is el kell sajá títaniuk az új technológiák megisme résével együtt a tudásszerzésiés átadási módszereket. A diákoknak ma már nem ugyanaztés ugyanúgy tanítjuk, mint 20 éve. Ezegyúttal azt is jelenti, hogy a tanítási gyakorlat sem maradhat ugyanaz, és a tanárok is részesei kell, hogy legyenek az egész életen át tartó tanulásnak. Egy kattintással A tananyagokon kívül további 884 okta tó videó is elérhető a PiL Networkoldalon, melyek tantárgyra, évfolyamraés a felhasznált, kb. 50, a Microsoftáltal fejlesztett technológiára is kereshetők. Ez azért is rendkívül fontos, mert ugyancsak ezen a felületen, egy helyen találjuk meg a cég általbiztosított ingyenes oktatástámogatóprogramokat. A Microsoft Learning Suite elnevezésű csomag szoftvereihez, a több mint 20 ingyenes alkalmazáshoz mint például AutoCollage, Kodu, Photosynth vagy akár az Office 365, a SkyDrive, a Kinect és a Skype oktatási célú felhasználásáhozis tartoznak útmutatók, a gyakorlatbankipróbált óravázlatok, oktatóvideók ésesettanulmányok. A segédleteken túlitt is kommentelhetünk, olvashatjuka kollégák tapasztalatait a program felhasználásáról. A közösségi oldalabban is óriási segítséget nyújt, hogyezeket az ingyenes eszközöket az adott program aloldaláról egyetlen kattintással letölthetjük. Aki rendszeresenkutakodik a weben, tudja jól: mennyiidőt és energiát nyerünk azáltal, hogymindezt egy felületen egybegyűjtveérhetjük el. Időre pedig egyre nagyobb szükségünk van, hogy megismerjük és lépést tartsunk a rohamos fejlődésselaz oktatás és a technológia területén, ahol egyre nagyobb szerepet kap az együttműködés, a tudásmegosztás, a szakmai közösséghez tartozás. Diák jainkat csak akkor tudjuka 21. századi tanulási készségekre mint a tudásépítés, IKT használat, önszabályozás, valódi problémákmegoldása és kollaboráció hatékonyan felkészíteni, ha mi magunk isképesek vagyunk ezen kihívásoknakmegfelelni. Ebben jelent rendkívülnagy segítséget a PiL Network! További információ: network.com Modern Iskola 13

17 IKT Nem csak digitális bennszülötteknek 2012 végén jelent meg egy tehetséggondozó projekt eredménye: a a Zukbergnetig című kiadvány, amely a digitális kommunikációban használatos új kifejezések bemutatására készült. A szótár az ún. digitális bennszülöttek és kinnrekedtek közötti megértési nehézségek feloldását célozza az eltérő motivációjú szókincs dokumentálásával. A szótár célja nem egy újabb infor matikai szakszótár létrehozása, ha nem különösen a magánjellegű digi tális kom munikáció (kiemelten a csetelés, a közösségi oldalak használata és az azokon keresztül történő társalgás, a blogok, a fórumok, továbbá a szá mí tógé pes játékok) szókincsének rögzítése. A szócikkek külön kitérnek arra, ha egy lexikai elemnek az eredeti jelentés ből kiindulva új, átvitt értelmű, a beszélt nyelvben előforduló jelentése is kialakult. Az egységes mintát követő szócikkekhez minden esetben valós, internetről vagy beszélt nyelvből gyűjtött (esetleg helye sírá si hibákat is tartalmazó) példák tar toz nak. Mindezek mellett keretes írá sok ként érdekességek (például internetnyelvészeti szakkifejezések, városi legendák, háttértörténetek) is olvas hatók a Netszótárban. A szótár megjelenése óta sokan sokfé le képpen kérdezték dr. Veszelszki Ágnes szerkesztőt, miért kell a netes in for mális nyelvhasználat szókincsé ről nyomtatott szótárt készíteni. Pél dául azért mondja az ELTE BTK tanár segéd je, a KIM műhely vezetője, hogy a szülők, nagyszülők, sőt, tanárok is megérthessék, miről is van szó, ha a gye re kük től, unokájuktól vagy éppen diák jaiktól efféle mondatokat hallanak: Egy 45 perces 5v5 PvP segít a kon cent - rá lás ban. A láma nem írt misst, jöttek gankelni, a support meg hiába próbált menteni, az enemy alapból pro volt, és a n00b csipa még feedelte is őket. Lent két noob volt, sima win. (A példamondatokat Balogh Andrea hall gató írta, aki maga is gémer, a szá mítógépes játékok nyelvének vizsgálatával foglalkozik, és részt vett a szótár el ké szítésében.) A Netszótárban több nyelvváltozat sza vaiból válogattunk: vannak szá mí tógép-kezeléssel kapcsolatos, általános használatú szavak, de jelen van a szá - mí tó gépes játékok, az ún. game-ek szókincse (a fenti három mondat kiszótárazható a Netszótárból), a közös sé gi oldalakhoz a Facebookhoz, az iwiw-hez, a Twitterhez, a Four squarehez, az Instagramhoz stb. kapcsoló dó szókészlet, a webmarketing nyelvezete, sőt, bizonyos szinten a szleng is teszi hozzá a szakember. A könyvben jelenleg több mint kétezer szócikk található, ám ez a szóanyag folyamatosan bővül. Például a szótár megjelenése óta jelentette be a Facebook vezetősége, hogy létre hoz nak egy saját keresőportált, a Face book Graph Search nevezetűt, vagy a Snap chat közösségi oldal (amelyen szöve ges üzeneteket vagy képeket lehet közzétenni ám csupán rövid időtartamra, a beállított idő lejárta után a tartalmak megsemmisülnek ) is csak ebben az évben vált közismertté. Éppen az új szavak megjele nése miatt tervezünk a szótárprojek tet felkaroló Eötvös Kiadóval egy elek tronikus kia dást is. Szintén gyakori kérdés a szerkesztőhöz, hogy milyen arányban érti a mai magyar lakosság a Netszótárt. Kifejezetten a Netszótárral kapcsolat- 14 Modern Iskola

18 IKT A szótárt dr. Veszelszki Ágnes veze té sé vel az ELTE BTK-n működő Kommunikáció: internet és média műhely (KIM Műhely) tagjai Balogh Andrea, Erdei Emese, Kruzslicz Tamás, Lipusz Kinga, Massányi Kinga, Németh Luca Anna készítették. A kötetet a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium tizenkettedikese, Czikkely Anna illusztrálta ismert netes mémek és gegek felhasználásával. A hallgatókból, már végzett diá kokból és szakértőkből álló műhely 2010 tavaszán alakult az ELTE BTK-n, és központi témája az internet és a média. A 2010-es pro jekt munka eredménye az online cset szótár létrehozása, a tavaszi program pedig a netszópályázat kiírása és lebonyolítása volt. A pályá zók tól minél több, a digitális kommunikációhoz kötődő szó, szószerkezet összegyűjtését várták. A szóhoz vagy szószerkezethez szócikkszerűen rövid magyarázatot kellett írni a szó jelentéséről, használatáról, esetleg keletkezési módjáról. Fel kellett jegyezni egy példamondatot is, amelyben az adott lexikai elem előfordul. A pályázatra 1436 szócikk érkezett, az ismétlődések nélkül 1144 szócikket válogattak össze. A közel kétéves műhelymunka során a saját gyűjtésekkel, kiegészítésekkel és módosításokkal több mint 2000 szócikkre bővült a szóanyag. ban még nem készült ilyen felmérés, de egy korábbi, es, több mint 600 adatközlőt bevonó kérdőíves vizsgálatom során kiderült, hogy még például a játékos szubkultúrát nem ismerő fiatalok, a huszonévesek sem értik minden esetben ezt a szóréteget mondja dr. Veszelszki Ágnes, aki a KIM műhely nevében minden szülőnek, nagyszülőnek, gyakorló tanárnak és tanárnak készülő hallgatónak ajánlja szótárjukat. Veszelszki Ágnes szerk.: a Zukbergnetig. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012 A szótárhoz kapcsolódó érdekességek a https://www.facebook.com/ netszotar oldalon érhetők el Felhívás az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatáról szóló harmadik, országos, online monitoringban való részvételre Az elemér újra önértékelésre hívja az iskolákat! Mint 2011 és 2012 februárjá ban, idén is országos kampány indul az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal támogatásával. A mérés időtartama: február Regisztráció/belépés: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet évenként ismétlődő országos mérése megmutatja, hogy hogyan alakul az informatikai eszközök használata az is kolák ban. A mérés iskolafejlesztő szemléletű és módszertani jellegű, kitöltése nem lehet a rendszergazda vagy az informatikatanár feladata, legalább egy kis csoport közös gondolkodását igényli. A mérést már egyszer vagy kétszer elvégző iskolákat is kérik a programban közreműködők, hogy frissítsék, pontosítsák adataikat, illetve az útmutatónak megfelelően végezzék el ismét a mérést. Tagiskolánként is lehet regisztrálni. A részvétellel automatikusan megnyílik az alaposabb iskolai önértékelés lehetősége. Az elemér és az iskolafejlesztés támogatására együttműködési szándéknyilatkozat született az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az Oktatási Hivatal, az Educatio Kft, valamint az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete között. A 2012 februárjában végzett második országos mérés elemzése az elemér honlapján megtalálható letölthető gyorsjelentés formájában. A 2011/2012- es adatok összehasonlító elemzése az ÚJ Pedagógiai Szemle számában olvasható. Az országos mérést az elemér végzi, ami helyzetképet ad az iskolának arról, hogyan is alkalmazzák az IKT-t az oktatás különböző területein; már online, automatikus összesítésű kérdőíveket is biztosít ahhoz, hogy egyszerűbben begyűjthessék az iskola tanárainak és tanulóinak véleményét; megnyitja a részletesebb önértékelés és az önfejlesztés lehetőségét; információval szolgál az oktatásirányítás számára a tudatos döntéshozáshoz; visszajelzést ad a technika alkalmazását ösztönző beavatkozások hatásáról; adatokat biztosít a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokhoz. Új fejlesztés a 2013-as mérési időszakra! A tanulói és a tanári kérdőíveket online formában is elérhetik a bejelentkezési oldalról. Azoknak ajánlott használatuk, akik szeretnék figyelembe venni az iskola önértékelésében a tanárok és a tanulók egyéni véleményét, de nem akarnak kérdőíveket nyomtatni és összesíteni. Az iskola OM-azonosítójával kitöltött tanári és tanulói kérdőívek száma és aktuális összesítése mindig megjelenik az online önértékelő eszközben, a részterületi bizonyítékok között. Nem az egyes kérdések átlageredménye, hanem az adott részterületre vonatkozó összesített adat látható. Modern Iskola 15

19 IKT Motiváció a testnevelésben A POLAR termékek magyarországi forgalmazója, a FitExport Kft őszén pályázatot írt ki egy új szolgáltatás, az Education Active rendszer népszerűsítésére, amelynek célja a mozgás megszerettetése a legifjabb korosztály körében. A programban legutóbb a nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola vett részt, és igen szép eredményekkel zárta a kéthetes próbamérési időszakot. A finn tulajdonú cég évtizedek óta fog lalkozik aktivitásmérő berendezések forgalmazásával, egyéni ügyfelekkel és business to business megoldásokkal, s aktívan jelen van a csapatsportok és a fitnesz világában. Ám a POLAR filozófiája, hogy nemcsak a már komolyan vagy akár professzionális szinten sportolókat kell segíteni, hanem az egész társadalmat kell aktívabbá és mozgékonyabbá tenni, ezt pedig az iskolában kell elkezdeni mondta el megkeresésünkre a Fit Export Kft. munkatársa és a pályázat prog ram fe le lő se, Móra Ákos. Az általá nos iskola alsó tagozatára fókuszálva a POLAR kifejlesztette az Education Ac tive rendszert, amely tavaly nyáron, a vilá gon hetedikként Magyarországon is elér he tővé vált. A rendszer legfontosabb eleme egy aktivitásmérő karóra, amely beépített gyorsulásmérő segítségével figyeli, hogy a gyerekek mennyit mozognak egy nap. Az adatokat feltöltik egy honlapra is, ahol grafikusan és diagramok alapján megtekinthetőek. Sőt, itt a fiatalok egy internetes játékban, az úgynevezett Aktiváriumban is részt vehetnek, ahol az aktívan töltött perceket pontokra válthatják, így teljesíthetik a program által megszabott egyéni céljaikat. Az Education Active népszerűsítésére és adatgyűjtés céljából a FitExport pályázatot hirdetett, amelyen több intéz mény mellett a nyékládházi Kos suth Lajos Általános Iskola is részt vett. A fel hívást az interneten találtam meg mondta Kaczvinszkiné Szigetvári Adrienne, a pályázat felelőse, matematikatestnevelés szakos tanár. A pályázatra bármely magyarországi általános iskola jelentkezhetett alsó tagozatos osztálylyal. A bekerülés esetén vállalni kellett, hogy szülői megállapodást, tanulói adat lapot töltünk ki, valamint hogy min den második tanítási napon egy adat átviteli egységen keresztül feltöltjük az akti vi tási adatokat, az előkészítési és az értékelési időszakban pedig szülői értekezletet hívunk össze. Hasonló próba méréseket végeztek még Ózdon és Bu da pes ten, Győrött pedig lapzártánk után, február elején kezdődnek a fel mé rések, tudtuk meg Móra Ákostól. A pályázatok elbí rálásánál fontos szem pont volt, hogy lefedjük az alsó ta go zat mind a négy osztályát tette hozzá a cég képvise lője. Mind a szülők, mind a gyerekek ér - dek lő déssel és örömmel fogadták a le he tő séget. Természetesen a kitörő hangulat az órák hétfő reggeli felcsatolásánál volt a legnagyobb. Sok kisdiák már pár óra leforgása alatt teljesítette az egy napra kitűzött 60 percnyi ak ti vi tást tájékoztatott Kaczvinszkiné Szi get vári Adrienne. A FitExportnál is megerősítették, hogy a visszajelzések nagyon pozitívak voltak, a gyerekek motiváltak lettek, sokat mozogtak, a szülők pedig szintén segítőkésznek bizonyultak. Fejlesztési javaslatok is érkeztek a rendszerre l kapcsolatban, amelyen folyamatosan dolgozunk mondta el Móra Ákos. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanárok számára nem éppen könnyű az első pár nap, mert a diákok igencsak lelkesednek az új kütyükért, és a fokozott aktivitást intézményi keretek között nem mindig egyszerű levezetni, de később általában elcsitulnak a kedélyek. 16 Modern Iskola

20 IKT Az eredmények igazolják, hogy min den csoda három napig, vagy a mi esetünkben inkább egy hétig tart említi meg Móra Ákos. Az eddigi próba mérések átlaga alapján a diákok az első héten bőven túlteljesítik az ajánlott napi 60 perc mozgást, a hétvé gén azonban akár felére is vissza eshet az aktivitás, a második héten pedig további csökkenés tapasztalható. Nyékládházán azonban jobbak voltak az arányok, a csoport sokkal stabilabb teljesítményt nyújtott, az ingadozás jóval kisebb volt. Kaczvinszkiné Sziget vári Adrienne kiemelte, hogy ezt a szülőknek is köszönhetik, akik hétvégén is mozgásra ösztönözték a gyerekeket. A szép eredményekért egyébként mindenki alaposan megdolgozott, az átlagos aktivitáshoz viszonyítva a lányok 120, a fiúk 140, a két pedagógus pedig 170 százalékon teljesített. Az egyéni győztes egy kislány lett, aki több mint 200 szá zalékos eredményt ért el. Mindebből persze nemcsak az látszik, hogy a nyékládházi pedagóguscsapat jó példával jár elől, ha egy kis extra mozgásról van szó, hanem az is, hogy némi kreativitással, a modern technika segítségével és egy egyszerű kezdeményezéssel is sokat lehet tenni annak érdekében, hogy a sport megszerettetésének ügyét előremozdítsuk. Tavasszal egyébként további próbamérések következnek, a rendszer ismertségét pedig konferenciákon és más fórumokon is szeretnék növelni, tudtuk meg Móra Ákostól. Kiss Ádám Interaktív testnevelés IKT-eszközökkel támogatott testnevelésóra? Nem az ördögtől való! Alsós tanítóként fontosnak tartom, hogy a gyermekek mindennapos mozgásigényét kielégítsük, különben nagyon nehéz a padban tartani őket. Nálam éppen ezért nem jöhet számításba a testnevelés helyett a kényszerű matematikaóra, bármi is történjen. A szűkös tanterem ugyan nem biztosít elegendő helyet, hogy köröket futva kimelegedhetnének tanulóink, de a Webcam Mania GamePack 2 játék garantáltan megmozgatja őket. Az alkalmazás online, nem kell letölteni, telepíteni. Hogyan csinálom? 4-5 fős csapatokat alakítunk, így a kamera látószögében kényelmesen elférnek, mindenki egyszerre mozog, és nincs várakozási idő. A többi csapat folyamatosan végezhet bemelegítést, sőt, még a tanulói laptopon lehet közben próbálkozni is. A verseny a táblán kivetítve zajlik. Az eredményeinket tárolja a program, a pontszámokat nem közben adminisztrálnunk, sőt, a legjobbakról fényképet is készít minden játék végén. A 45 perces órába 2-3 próbálkozás fér bele. Eredményt hirdetünk, és láthatjuk, hogy az óra végére csupa kimelegedett, átmozgatott tanulónk lett. A játék akkor lesz még érdekesebb, ha több tantárgyat vonunk be, és így egy komplett projektet tudunk végigvinni. Hogy mire gondolok? Csapatnév, saját ország kitalálása (magyar) A kitalált ország földrajzának, térképének elkészítése (földrajz, természetismeret) Zászló, csapatmez készítése, versenyzők rajtszámai (rajz-, technikaóra) Saját himnusz írása (énekóra) A kivitelezés nem túl bonyolult, hiszen néhány pad eltolásával kész is van a stadionunk, és akár egy virtuális olimpiát is rendezhetünk! Mi az ablaktörlős játékkal szoktunk játszani, az a legintenzívebb: három perc tiszta ugrálás! Persze nem minden testnevelésóra így zajlik, de ez módszer jól jön akkor, ha minden kötél szakad. Sőt, a napköziben is nagyon gyakran használjuk. Az online alkalmazás itt érhető el: WebcamMania_GamePack_2.swf Tóth Norbert SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZOLNOK Modern Iskola 17

21 vezetés Szarvas-Ballér Judit: egyelőre nem lesznek új tankönyvek Rengeteg a bizonytalanság a tankönyvpiacon: február elején nincsenek kész a jogszabályok, nincs tankönyvlista, és a rendelési határidő is bizonytalan. A Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének (TVOT) elnöke szerint mindezek ellenére ott lesznek időben az iskolákban a tankönyvek. Szarvas- Ballér Judit arra számít, hogy idén még az eddig megszokott könyvek maradnak a piacon. December végén jelentős csúszás sal jelentek meg a kerettanter vek, ugyanakkor a tankönyvrendelet még mindig várat magára. Mit tudnak tenni ilyen helyzetben a tankönyvkiadók? Sz.-B. J.: Az Oktatási Hivatal (OH) ugyan azt nyilatkozta, hogy már novemberben elkezdhettek volna dolgozni a kiadók az új tankönyveken, hiszen már megvolt a kerettantervek tervezete, de mi úgy gondoltuk, hogy felelősséggel csak a végleges jogszabályok alapján érdemes elvégezni egy ilyen munkát. Egy tankönyvön nem egy mozdulat változtatni, az időben, energiában, munkában, költségben is sokat felemésztő folya mat. A december végén kiadott végleges kerettantervek alapján gyakorlatilag év elejétől kezdhették meg a munkálatokat a kiadók: vagy átdolgozzák a jelenlegi könyveket, vagy adott esetben új tankönyveket készítenek. A tankönyvvé minősítés egyelőre a régi rendben folyik, miközben hamarosan egy új rendszer lesz. Az idő pedig fogy: az iskoláknak hamarosan le kellene adni a rendelést. Sz.-B. J.: Így van. Vagy beadják most a kiadók az 1., 5., 9. évfolyamos tan köny veiket az új kerettantervi minő sítésre (ez egy komplett eljárás, állítólag nincs arra lehetőség, hogy könnyített eljárást alkalmazzanak, még a változatlan tankönyveknél sem), vagy várnak az új rendelet meg je le né sé re. Ez utóbbi valószínűleg tartalmazni fog olyan változásokat, amelyek a tankönyvek rendelhetőségét is befolyásolják. Ha azonban kivár egy kiadó, akkor azt kockáztatja, hogy átmenetileg elfogynak a szakértők, mert addigra lekötik őket a mostani ügymenetben bízó cégek. Ez azt is jelenheti, hogy még hosszabb lesz az eljárás számukra, mint egyébként, és nem tudnak időben felkerülni a tankönyvjegyzékre. Az időben a tankönyvjegyzékre kerülésre van még esély a belépő évfolyamokon? Sz.-B. J.: Az új kerettanterv szerint minősített könyveknél nincs, vagy valóban nagyon kétséges. Most február eleje van, máskor ilyenkor már megjelent a tankönyvjegyzék, idén pedig még csak most kezdődik a hamarosan megrendelendő könyvek minősítése, ami kb. 3 hónap, a tankönyvrendelés várható határideje pedig (a tervezet szerint) március 31. De vannak olyan pletykák, hogy a belépő évfolyamok esetén ezt kitolnák május végéig. Ha ez megtörténne, ez mit jelentene a kiadóknak? Sz.-B. J.: Az a baj, hogy azt sem látjuk, a rendelési határidő esetleges kitolása nél kül mit fog jelenteni a kiadóknak az új, KELLO-s rendszer (a tankönyvek megrendelését, beszerzését az iskolákba való eljuttatását kizárólag az állami Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. végezheti a szerk.). Olyan technikai részletek nem tisztázottak, hogy a kiadóknak hová, hányszor kell leszállítani a könyveket, mikor kapják meg a KELLO által összesített rendeléseket. Ez így elég nehézzé teszi a gyártás tervezését még a normál ütemű, márciusi rendelés ese tén is. Azt felmérni is nehéz, hogy mit jelentene mindez május végén. De, mondom, ez még csak szóbeszéd, a rendelet tervezetében sem szerepel, egyelőre nem készülünk erre az extrém helyzetre. A TVOT még január elején megírta az OH-nak, hogy nem tartja jónak, ha már most lehet az új kerettanterv szerint tankönyvet minősíteni, hiszen a hatályos és a tervezett tankönyvrendelet között lehetnek lényeges különbségek. A hivatal azt válaszolta, hogy vannak érvé nyes kerettantervek, van hatályos rendelet, így nincs lehetőség arra, hogy ne fogadjanak be az új kerettantervhez érkező minősítési kérelmeket. A kiadók, úgy tudom, sorra adják is be a kiadványai kat. 18 Modern Iskola

22 vezetés Ezek átdolgozott vagy esetleg új tankönyvek? Lehet ezt tudni? Sz.-B. J.: Bizonyos tantárgyaknál szinte semmi különbség nincs a régi és az új kerettantervi követelményekben. Az elsős olvasástanításban, anyanyelvben például semmi, de a matematika-tankönyvek közül is több megfelel változtatás nélkül is az új kerettanterveknek. Ezért egy sor könyvet változatlanul adtak és adnak be a kiadók minősítés re. Az mondjuk, elég abszurd, hogy azt az elsős előírt írásfüzetet is újra kell minősíttetni teljes költségen, amely ugyanazokat a betűelemeket, kapcsolódásokat tartalmazza, mint már több évtizede (hiszen az ábécé egyelőre nem változott). Azoknál a tantárgyaknál viszont, ahol van változás a kerettantervekben (például az 5.-es történelemnél és másoknál), most zajlanak a szükséges változtatások. Átdolgozott vagy netán vadonatúj tankönyveket még nemigen lehetett végleges formába önteni. Mi egyébként azt javasoltuk, hogy ne vezessék be 2013 szeptemberében a kerettanterveket, vagy legalább lehessen a régi tankönyveket is használni. Az új rendelet tervezete szerint, ha egy adott tárgyból van a jegyzéken tartós tankönyv, az iskola csak azt választhatja. Erre hogy tud figyelni ebben a zavaros jogszabályi környezetben egy kiadó? Sz.-B. J.: Sehogy. Ha mondjuk, egy elsős munkatankönyv megfelel az adott kerettantervnek, és a minősítésen is átmegy, mégis megeshet, hogy senki nem rendelheti meg, hiszen van egy tartós tankönyv is az adott tantárgyban. Mondom, erről nincs egyelőre döntés, a kiadónak gyakorlatilag meg kell jósolnia, hogy benne lesz a végleges rendeletben ez vagy sem. Mennyi pénzről van szó? Sz.-B. J.: Ez a terjedelemtől függ. Egy elsős olvasókönyv lehet ezer forint, de mondjuk, egy előírt füzet díja csak 80 ezer. A minősítés elvileg öt évre szól. A jogszabályok szerint nemcsak a normál tankönyvvé minősítés, hanem egyszerű miniszteri döntés alapján is tankönyvvé válhat egy kiadvány. Ez nyilván gyorsabb eljárás. Ez nem oldja meg, hogy időben meglegyenek megfelelő tankönyvek? Sz.-B. J.: A miniszteri tankönyvpályázatok alapvetően rendezhették volna át a tankönyvkínálatot. Sokatmondó, hogy a 2013/14-es tanévre nem írnak ki ilyeneket, ennek nyilván csak az időhiány az oka, és az, hogy ilyen rövid idő alatt nem is várnak új könyveket. Azt várják, hogy a meglévő köny veket egy viszonylag egyszerűbb kiadói szerkesztéssel vagy változatlanul nyújtsák be a kiadók kerettantervi minősítésre. Szeptemberre ott lesznek a tanköny vek az iskolákban? Sz.-B. J.: Biztos vagyok benne, hogy ott lesznek. A probléma az lehet, hogy ha meg is jelenik a tankönyvjegyzék (és most már heteken belül meg kell, hogy jelenjen), azon egyelőre nem lesznek az új kerettantervi minősítésen átment 1., 5., 9. évfolyamos kiadványok. Ez elég fura helyzet lesz. Részben megoldhatja ezt a problémát, ha rendelhetők lesznek az eddigi, tankönyvi engedéllyel rendelkező könyvek, vagy ha május végére kitolják a rendelést, mert addigra bizonyára lesznek ilyen könyvek. De az intézményeknél zavart okozhat, hogy első körben nem találnak új kerettanterv szerinti tankönyvet a hivatalos listán. Én azt gondolom, hogy a 2013/14-es tanév alapvetően esetleg minimális korrekcióval ugyanazokkal a tankönyvekkel fog indulni a belépő év fo lyamokon is, mint eddig. Tehát van egy hatályos tankönyvminősítés, ami alapján elindul szá mos kiadvány bírálata. Nemsoká ra ezt felváltja egy új, amiben lehet olyan pont, ami nem egyezik az előző szabályozással. Azaz mire elbírálnak egy könyvet, az az akkora hatályos új szabályozásnak ellentmond. Ezt jogilag fogja tudni kezelni a rendszer? Sz.-B. J.: A tankönyvminősítés szempont sora előreláthatólag nem vál to zik. Eb ben az értelemben nem jelent különb séget, hogy a mostani vagy a követ kező ren delet alapján bírálnak el egy tan köny vet. De azért lehet néhány neuralgikus pont. Az új tankönyvrendelet új elemként beteszi a pedagógiai szakértő feladatai közé, hogy vizsgálja az új Nat-ban megha tározott kiemelt fejlesztési feladatok nak Ez esetben bukja a kiadó a minősítés díját? Sz.-B. J.: Igen, most az a helyzet, hogy ez esetben az a pénz elvész. Még akkor is, ha jogilag ez erősen aggályos. Modern Iskola 19

23 vezetés történő megfelelést. A most be adott kiadványokra hatályos eljárá si rend ezt még nem tartalmazza. Az új rendelet tervezete nevesíti, mi le het formailag tartós tankönyv, de ez részben ellentmond annak, mint ami szerint jelenleg tartós tankönyv le het valami. Egyébként a tervezetben ez zel kapcsolatban önellentmondást is találtunk, amit meg is fogalmaztuk az EMMI-nek megküldött hivatalos vé le mé nyünkben. Egyrészt azt írja elő a tervezet, hogy a tartós tankönyv keménytáblás, másrészt hogy könnyített kötésű. A kemény kötés eddig nem volt kri té rium helyesen. Egy ilyen könyv ne héz, drága és sérülékeny, hiszen ha leesik a sarkára, akkor menthetetlenül megtörik. Szerintünk a kötésmód (cérná zott és ragasztott) alapján kellene ilyen technikai kategóriát előírni. Mindenesetre a most tartós tankönyvi minősítésre beadott köteteknek nem kell keménytáblásnak lenniük. Ha kijön az új rendelet, és abban benne marad ez a kritérium, akkor ezekkel mi lesz? És van még jó néhány ilyen anomália. A következő tanévre tehát így vagy úgy, de lesz tankönyv. Középtávon mi várható? Sz.-B. J.: A kiadók szeretnének megfelelni annak, hogy a tankönyveik rendelhetőek legyenek, még ha nem is tartják szerencsésnek a kialakult helyzetet, ezt az erőltetett menetű kiadást. Megint az iskolák, a pedagógusok lesznek a fő vesztesek. Az iskolaigazgatók nem tudnak mit mondani arról, hogy milyen tankönyvből fognak tanítani, milyen prio ritások alapján tudnak, mondjuk tagozatot indítani. Nem irigylem őket, amikor kiállnak a szülők elé az iskolaválasztó rendezvényeken. A pedagógusokat sem irigylem, hiszen most készítik a helyi tanterveket, de nem nagyon tudják, milyen tankönyvekből fogják megvalósítani az azokban leírt elképzeléseket. Reméljük, a gyerekek már nem érzékelnek a problémákból sokat, hiszen ők csak azt fogják látni, hogy megkapják a tankönyveiket. A közeljövővel kapcsolatban nincsenek illúzióim. Nincs kétségem afelől, hogy a kevesebb vagy akár egy tankönyvkiadós modellt akarja kialakítani a kormány. Most az időhiány okán nem lehetett megvalósítani. Jövőre már biztosan lesznek miniszteri pályázatok a 2., 6., 10. évfolyamokra, de akár az 1., 5., 9.-re is. Így máris tudják csökkenteni a tankönyvek számát. Balla István Vélemény?! 20 iskolaigazgatót és 20 tankerületi vezetőt kérdeztünk az állami fenntartásba vétel első hónapjának tapasztalatairól, gyakorlatáról. Megkeresésünkre mindössze két visszajelzés érkezett. Egy budapesti iskola igazgatója neve elhallgatását kérve osztotta meg itt olvasható tapasztalatait, az egyik tankerület vezetője pedig nem kívánt lapunknak nyilatkozni, mondván a Magyar Köznevelés ügyét inkább a szorgal mas hétköznapi munkával és nem a nyi lat k ozataimmal kívánom szolgálni. Hogyan sikerült intézményüknél az átadás-átvétel, mik az eddigi tapasztalatok? Folyamatában egy olyan összetett kérdés generálódott, melynek igazi kihívásai abban rejlenek, hogy a napi gyakorlatban mindenki a saját kompetenciáinak megfelelő módon, a lehető legjobb tudása szerint járjon el minden kérdésben, így elsősorban a folyamatos működés biztosítá sá ban. A folyamat még nem zárult le, álláspontom szerint legalább egy teljesen lefutott tanév szükséges a tapasztalatok elemzéséhez. Az adódó nehézségek minden alkalommal megoldásra kerültek-kerülnek, és egyre inkább javul az együtt műkö dés, információáramlás a részt ve vők kel. A tankerület vezetője és mun ka társai részéről maximális segítőkész séget tapasztalunk minden kérdés megoldásában, ugyanígy a Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának részéről is a támogató együttműködés érzékelhető. Mik voltak a leggyakrabban felmerülő problémák a szakmai irányítás, illetve a működtetés területén? Nehézséget okozott a változóbérek határidőre történő elszámolása, illetve az elszámolási eljárásrend változása, mivel ez volt az első alkalom, hogy az iskolát, az eddig kiszolgáló háttérintézmény már nem segítette, de a tankerület munkatársainak közreműködésével folyamatosan rendező dik a probléma. Néhány pontosítás és korrekció még mindig szükséges, de ezek ben is a jogszabályokat betartva, rugalmasan jár el minden érdekelt. Miután a tankerület munkatársai eddig a fenntartó hivatalnál dogoztak, így pontos rálátással rendelkeznek a kerület oktatására, és a protokollok kialakításában a személyes kapcsolatok is előremutatóan működnek. A működtetés napi feladatait a szakmai kérdések, a stratégiai tervezés követi, ezekben a feladatokban a jogszabályi környe zet sokkal konkrétabb kereteket biztosít, jól körülhatárolja a tennivalók körét. Sikerült valamennyi kérdést tisztázni? Maradtak megoldatlan problémák? Mint az előzőekben is felvázoltam, a felmerülő problémákra kapunk megoldási mintákat, eljárási protokollokat, és sokat segít a tapasztalat és az iskolai hagyományok, szokások, az eddigi folyamat-rutinok ismerete is. Tudomásom szerint intézményünkben ilyen megoldatlan probléma a tankerület-intézmény relációban eddig nem volt, de ismét kiemelném az emberi tényezőt, a segíteni akaró hozzáállást a fenntartó részéről. Mik a következő 1 hónap legfontosabb feladatai? A középiskolába történő beiskolázás jelentős kihívás minden évben, így idén is, de intézményünkben a tapasztalt pedagógus munkatársak kitűnően segítik a vezetés feladatellátását, így remélem, zök ke nőmen te sen zajlik majd a folyamat. Március végéig kell eleget tenni az alapdokumentu mok módosításának, erről számos konfe ren cia és értekezlet segítségével szerez hetünk háttér-információkat. Március hónapban már megkezdődik a jövő tanév előkészítése is, első verzióban elkészül egy tervezett tantárgyfelosztás, és kiemelt feladat lesz a közeljövőben a tankönyvrendelés levezénylése is. 20 Modern Iskola

24 szponzorált tartalom Referencia-intézményi fejlesztés a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában Iskolánk forint uniós támogatást nyert a Referencia-intézményi fejlesztés Dabason című pályázatával, melyet a TÁMOP /1 számú konstrukcióra nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretében. A referencia-intézményi előminősítést 2011 márciusában nyertük el. Jelen pályázat célja, hogy az intézményi fejlesztési terv alapján felkészüljünk a nevelési-oktatási gyakor latok továbbadására, terjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel se gítsük más közoktatási intézmények ér ték elvű szakmai fejlesztő tevékenységét. A projekt megvalósítása során a képzéseken részt vett pedagógusok segítségével a menedzsment kialakította a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszert. A projektszakaszban eszközök beszerzésére is sor került, melyek hatékonyan segítik iskolánk referenciaintézményként való működé sét és a jó gyakorlatok továbbítását az érdeklődő intézményeknek. során a tanulók tanórai aktivitása jelentősen növelhető. Az interaktív tábla számos módszertani lehetőséget biztosít, mint például: tesztek, szövegbeillesztős, párosító feladatok, képfelismerés. A másik két jó gyakorlat a 3D/4D oktatástechnológiai módszer segítségével teszi érdekessé a biológia- és földrajzórát, ahol a tanulók az emberi testtel és a Naprendszerrel találkozhatnak. A cél, hogy a 3 és 4 dimenzióban kifejlesztett tananyagelemek beépítésével vonzóbbá tegyük a tananyagot, valamint az oktatási eszközök minőségének javítá sát, különös tekintettel a valamilyen szempont ból hátrányos helyzetű tanulókkal való bánásmód színvonalának javítására. Bár a 21. század diákjai számára az IKT-eszközök használata már alapvető, de vannak olyan hátrányos helyzetben lé vők, akik az eszközökhöz csak az iskolá ban tudnak hozzáférni. A sztereó 3D hatásnak tehát a tananyagtartalomhoz közvetlenül kapcsolódó didaktikai funk ciója van. A sztereó 3D szemlélte tés kiválasztásának másik indoka, hogy az ún. netgeneráció bizonyítottan von zó dik a digitális tartalomhoz, ami plusz motivációt eredményez, különös te kin tet tel arra, hogy a 3D interaktív tan anyaggal normál otthoni környezetben a tanulók nem találkoznak. Továbbá cé lunk az is, hogy az iskolánkban magas szin ten alkal mazott infokommunikációs rendszerek használatát bemutassuk, me lye ket nemcsak informatikai órák ke re tein belül, hanem egyéb közismereti vagy szakmai tárgyak oktatása során is alkalmazunk. Referencia-intézményként feladatunk, hogy az innovatív technológiák alkalmazásában szerzett tapasztalatainkat továbbadjuk jól képzett pedagógusaink segítségével. Továbbá célunk egy stabil referencia-intézményi hálózat kialakítása, ahol hatékonyan adhatóak tovább a tapasztalatok és a jó gyakorlatok az intézmények között. Rudas Anita projektmenedzser Referencia-intézményként az Educatio szolgáltatói kosarába jelenleg három jó gyakorlatot töltöttünk fel. Az első egy történelemórán alkalmazott interaktív táblahasználatot mutat be, melynek Modern Iskola 21

25 szponzorált tartalom Élményekből tanulni Az O.K. Központ az Educatio Kiállításon A legmodernebb technikai berendezésekre és az inspiratív pedagógia módszertanára épít a 2012 decemberében nyitott Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja, azaz az O.K. Központ. Új intézménye bemutatásán túl pénzügyi edukációs játékokkal és pályaválasztási tanácsadással várta a diákokat az OTP Fáy András Alapítvány a 13. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. Új helyszínen, de a korábbi évekhez hasonlóan színes programokkal ked veskedett a középiskolás diákoknak, a szülőknek és tanároknak, valamint a szakma képviselőinek a 13. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás. Január 18-án és 19-én a Hungexpo G pavilonjában 100 kiállítóval köztük szinte valamennyi felsőoktatási intézménnyel találkozhatott a rendezvény látogató ja. Természetesen nemcsak az egyetemek és főiskolák mutatkoztak be, a kiállítás remek alkalom volt arra is, hogy a legújabb oktatási fejlesztésekkel és módszerekkel is megismerked hessen a közönség. A kiállítók kö zül nem hiányozhatott idén sem az OTP Fáy András Alapítvány standjukon karrier-tanácsadással, pénzügyi és gazdasági edukációs játékokkal, valamint a decemberben megnyitott Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja, azaz az O.K. Központ bemutatásával várták a diákokat és érdeklődőket. Pályára állni mileszel.hu Ez a negyedik alkalom, hogy az Alapítvány is részt vesz az Educatio Kiál lí táson, amely már az első évben elnyerte a legkreatívabb stand díját. A cél idén is az volt, hogy minél érdekesebben, szórakoztató formában kerül jön bemutatásra a szervezet sok színű tevékenysége. Mivel a diákok nagy része élete egyik legnehezebb döntésének küszöbén áll, a továbbtanulási kérdéseik megválaszolásához minden információ és tanács hasznos lehet számukra. Éppen ezért nem meglepő, hogy idén is nagy sikernek örvendett az OTP Fáy András Alapítvány mileszel. hu szolgáltatása, melynek keretében a szakemberek a pályaválasztással, a felvételivel, a karrierépítéssel kapcsolatos tanácsokkal látták el a zömében középiskolás diákokat. Akinek nem volt lehetősége felkeresni az Alapítvány standját, az sem maradt le semmiről: a mileszel.hu weboldalon egész évben működő, személyre szabott online tanácsadással várják a virtuális látogatókat. A komoly témák persze könnyed formában a legnépszerűbbek. A játékok és csapatépítő feladatok jó alapot teremtettek a személyes beszélgetésekre, így a trénerek képet kaptak a diákok pénzügyi kultúrájáról és gazdasági ismereteiről, ezek alapján ajánlva számukra az Alapítvány különböző programjait. A stand két leglátványosabb eleme, a színes lézerinstalláció és a szerencsekerék már messziről odavonzotta a diákokat. Kisebb ajándékok nélkül senki nem távozott: a környezetbarát toll és kulcstartó mellett a címlapfotózás is nagy sikernek örvendett. A profi fotós és a képszerkesztő program gyorsan tette a dolgát, így a fiataloknak csak azt kellett eldönteni, hogy melyik neves magazin borítóján szeretnék viszontlátni magukat. Kevésbé látványos, ám 22 Modern Iskola

26 szponzorált tartalom annál hasznosabb nyereményként ISIC Nemzetközi diákigazolványok is gazdára találtak, amelyeket az OTP Travel ajánlott fel. Pénzügyi, gazdasági, gazdál kodási ismeretek az Edu catio Kiállításon? O.K.! Az OTP Fáy András Alapítvány standján a főszerepet ezúttal a tavaly de cem berben megnyílt O.K. Központ játszot ta. A pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapismereteket átadó edu ká ciós tré nin ge ket szervező intézmény teljes tré neri gárdája részt vett a kiállításon és áll ta az érdeklődők folyamatos rohamát. A tapasztalatait Steiner Balázs tréner osztja meg olvasóink kal: Már a kapunyitást követően hatalmas volt az érdeklődés az OTP Fáy András Alapítvány O.K. Központjának standja körül, ahol a diákok tájékoztatót kaptak a központ pénzügyi ön ismeretet és tudatosságot fejlesztő ingyenes programjairól, részt vehettek a rendezvényre kialakított minta tréninggyakorlatokon. A látogatók közt leginkább évfolyamos diákok, valamint egyetemisták, fő is ko lá sok tűntek fel, de sok fiatalabb gye rek érkezett szüleivel együtt, akik szin tén nagy érdeklődést mutattak prog ram jaink iránt. A kiállításon nemcsak az O.K. Központtal szerettük volna megismertetni a diákokat, hanem számos beszélgetést is folytattunk velük a pénzügyi tudatossággal és önismerettel kapcsolatban. Az eközben kitöltött kérdőívekből kiderült: a gyerekek túlnyomó része az iskolában semmilyen képzést nem kap a takarékossággal vagy épp az öngondoskodással kapcsolatban. A képet tovább árnyalja, hogy nemcsak az iskolában hiányzik egy ilyen jellegű program, hanem a gyerekek nagy része saját szüleitől sem kap túl sok segítséget vagy információt ebben a témában. A diákokat kísérő szülők ezzel párhuzamban elmesélték, hogy sok szor tanácstalanul állnak gyermekeik pénzügye ket érintő kérdései, problémái előtt. A fentiek ellenére fiatal látogatóink többsége szerencsére már nagyon jól érzékelte, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben ahogy az egyik diák megfogalmazta: a túléléshez szükség van arra, hogy a mai, pályaválasztás előtt álló generáció tisztában legyen a saját pénzügyeivel. A középiskolások mellett több egyetemi, főiskolai hallgató is érdeklődött a képzések iránt, sőt, akadt köztük számos olyan látogató is, aki egyenesen az O.K. Központ, illetve a központról korábban olvasott információk miatt látogatott ki a standra. Továbbá sok középiskolai tanárt is köszönthettünk, akik elsősorban iskolájuk képviseletében jelentkeztek tréningjeinkre. Az O.K. Központ mun kájának fontosságát, hiánypótló mivoltát jelzi, hogy a pénzügyi önis meret és tudatosság témakörében alapos szemléletváltásra van szükség. és nem csak a jövő generációjának körében! Az O.K. Központ az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében támogatott, TÁMOP B-11/ azonosítószámú, Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja című projektben került kialakításra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft. Modern Iskola 23

27 vezetés Pedagógiai programunk a szolgálaton alapul Elismerten sikeres a pasaréti Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, és elismerten sikeres az intézményt 21. éve igazgató Zoltán László. Kiemelkedő színvonalú, eredményes oktató-nevelő tevékenységükért 2011-ben eddig egyedüli intézményként megkapták A Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetést. Eredményeik hátteréről a tavaly már ötödik alkalommal sikeresen pályázó igazgatót, az Apáczai Csere János-díjas Zoltán Lászlót kérdeztük. Mára már 150 esztendős, közismerten sikeresen működő iskolájukban a 90-es években úgy döntöttek, hogy két tannyelvű intézményként szeretnék folytatni munkájukat. Mi motiválta ezt az elhatározásukat? Z. L.: 1992 óta vagyok az akkor még Bányai Júlia Általános Iskola igazgatója. Már akkor azt terveztük a tantestülettel, hogy 12 évfolyamos általános iskola és gimnáziumként szeretnénk működni. Amikor a 90-es évek közepén a bevezetett szabályozás értelmében az első pedagógiai programunkat írtuk, végiggondoltuk, mi is a mi feladatunk, s erre a legpontosabb meghatározást a szolgálat kifejezésben találtuk meg. Nekünk ugyanis valóban szolgálnunk kell az iskolahasználók, tanulók, szülők, pedagógusok igényeit. Kérdőívvel fordultunk a három iskolahasználói csoporthoz, milyen iskolát szeretnének itt, Pasaréten. Természetesen a tantestületnek voltak elképzelései. A válaszokból egyértelműen kiderült: a legfontosabb elvárás a nyelvoktatás erősítése, ami az akkorinál jóval magasabb óraszámot és nem csupán egy, hanem két vagy több idegen nyelv tanítását igényelte. Felmerült továbbá az egyes tantárgyak idegen nyelven történő oktatásának a bevezetése is. Ez pedig noha ezt így nem fogalmazták meg egyet jelentett a két tannyelvű oktatás bevezetésének igényével. Ne felejtsük el: néhány évvel a rendszerváltás után, az orosz nyelv tanításának kizárólagosságán túljutva mind többen törekedtek a modern nyugati nyelvek megismerésére. A szülők jól érezték, hogy az Európai Unió távlatában elengedhetetlen lesz a jó nyelvtudás. Akkoriban a két tannyelvű oktatás terén a balatonalmádi és a budapesti Karinthy gimnáziumoknak már jó évtizednyi tapasztalatuk volt. Elmentünk tehát ezekbe az iskolákba, hogy megismerjük egy ilyen vállalkozásnak a feltételeit, lehetőségeit, és látva, hogy mi is mindezekkel rendelkezünk, adaptáltuk a Karinthy Gimnázium két tannyelvű programját. Az általános iskolai két tannyelvű program kidolgozásához a budapesti Hermina úti iskolától kaptunk szakmai segítséget, az ő programjukat vettük alapul. Ott a közismereti tárgyak angol nyelvű tankönyvei egy részét a kollégák maguk írták és adták ki. Mi is ezek alkalmazásával indultunk; például az ott összeállított természetismereti és művészettörténeti könyvek alapján tanítottunk, tanítunk ma is. Kollégáimmal, vezetőtársaimmal együtt tehát rengeteget hospitáltunk, és lelkesen láttunk az innovációhoz. Majd alig néhány esztendővel később 2005-ben, a kétszintű érettségik első értékelt tanévében tanulóik teljesítménye bizonyult a legjobbnak az országban! Z. L.: Valóban, és ma is erre az akkor 302 gimnázium között az érettségi tantárgyakban nyújtott teljesít ményben megszerzett elsőségre vagyok a legbüszkébb. Meg arra az emelt szintű érettségi átlageredményre, amely a középszintű érettségi teljesítményektől mindössze 0,8 százalékkal maradt el. Pedig az emelt szintű érettségin idegen helyen, idegen tanárok előtt vizsgáznak a tanulók, nem a megszokott, hazai környezetben. A középiskolai munka néhány mutatója (Országos Közoktatási Intézet 2006) című kiadvány nagyon sok szempont szerint rangsorolja a középiskolákat. A legfontosabb négy talán az érettségi vizsgák átlageredménye, a nyelvi vizsgák aránya, a felsőoktatási intézményekbe való bejutás és az OKTV eredmények. A 2005-ös érettségi évben másodszor végzett iskolánkban két tannyelvű osztály. Ez az eredmény hozta meg a minőség szinte ugrásszerű növekedését. Azóta is tartjuk a szintet, leginkább a nyelvvizsga-arányok és a 24 Modern Iskola

28 vezetés felsőoktatási intézményekbe való bejutás aránya tekintetében a legjobbak között vagyunk. Az OKTV-eredményeinken van mit javítani. Kis gimnáziumként kevés a merítési lehetőség a versenyekre irányításban, és kisebb a tanulók motiváltsága a megváltozott tét miatt (az első 10 helyezett felvételi nélküli továbbtanulási lehetősége mint motiváló erő már régen megszűnt). A két tannyelvű oktatás irányel veiről nemrégiben megjelent 4/2013 EMMI-rendelet alapján milyen változtatást terveznek az eddigiekhez képest? Z. L.: Az általános iskola 7., 8. évfolyamán kell jelentősebben átalakítani a célnyelven (angolul) tanított közismereti tantárgyak rendszerét. Már nem taníthatjuk angolul a művészettörténetet és 7., 8. évfolyamon az angol irodalmat, testnevelést. Helyette a célnyelvi civilizáció mellett a történelem, matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia és informatika tantárgyakból kell kettőt kötelezően kiválasztani célnyelven történő tanításra. Jelentősebben növekszik a tanulók heti óraterhelése az alsó tagozaton és a gimnáziumban. A két tannyelvű gimnáziumi kerettanterv Közép-európai referenciakeret (KER) nyelvi szint elvárásait iskolánkban már most egy tanévvel korábban kérjük számon tanulóinktól. Így például a két tannyelvű 10. évfolyamra előírt B2 nyelvi szintet tanulóink túlnyomó többsége már az előkészítő évfolyam (9/Kny) végére teljesíti. A két tannyelvű általános iskolai tagozatunkról felvett tanulóink már most teljesítik az elvárt B1 nyelvi szintet. Nehézséget okoz azonban, hogy a gimnáziumi két tannyelvű osztályba más iskolából érkező tanulók jó, ha az A2 nyelvi szinten vannak, így egy nem homogén osztályban kell a nyelvi előkészítést folytatnunk. A szülők gyakran a jó (B1 szintű) angoltudású tanulókat is inkább az előkészítő osztályba íratják be, mert az szeretnék, hogy öt évig járjanak a gimnáziumba. Az előkészítő tanévnek egyébként nálunk nagyon fontos funkciója van; mi ugyanis ez idő alatt szaknyelvi felkészítést is végzünk, van az ún. general science (a természettudományok alapjai), de matematikából, földrajzból és történelemből is tanítjuk a szaknyelvet. Ezeknek a tárgyaknak a nyelvi anyaga szerepel az előkészítő év végén tartott nyelvvizsgákon. Aki pedig ezeknek a követelményeknek megfelel, biztos alapokkal kezdheti meg 9. osztályban az idegen nyelvű tantárgyi anyagok elsajátítását. Pedagóguskollégái tanárcserék révén eljutnak külföldi partnerintézményekhez egy-egy tanévnyi időre tanítani. Z. L.: Ezt a programot a Fulbright tanárcsere keretei között bonyolítják, ahol nagyon szigorú pályázati Az iskolában 2012-ben végzett külső szakmai ellenőrzés megállapításai: A vezetés hatékony munkamegosztásban biztosítja a pedagó gusmunka kom fort ját, az intézmény működésének szervezett ségét. A vezetésben lévő összhang jó hatással van az intézményi munka gördülékenységére. A vezetés attitűdjéből a pedagógusok döntő többsége érzékeli, hogy az egyik legfontosabb intézményi érték a teljesítmény. A vezető a pedagógusok véleménye szerint empatikus, következetes, kommunikatív, nyitott sze mélyiség, aki az iskola rezdülésével együtt él. Nagy vezetői tapasztalata, stratégiai gondolkodása, csapatban való együttműkö dést generáló elvárásai hatékony vezetői munkát eredményeznek. Az iskola pro filja, mérete, célrendszere kimondottan igényli azt a menedzserszemléletet az igazgatótól, amely a napi belső problémák egy részének megoldását delegálni képes, és felszabaduló energiáit a külső kapcsolati háló építésére tudja irányítani. Az intézményvezető és az intézmény egészének innovációs sikere az elmúlt évek jelentős szakmai fejlesztései: általános iskolai és gimnáziumi profil kialakítása, majd a két tannyelvű képzés kiépítése és az általános iskolával történő integráció. Mindhárom folyamatról megállapítható, hogy hatékony, sikeres, országosan ismert és elismert. Modern Iskola 25

29 vezetés feltételeknek kell a jelentkezőknek megfelelniük. A cserepartnerek családostul utaznak, egymás lakásában laknak. Három kollégánk az Egyesült Államokban volt cseretanár, partnereik pedig nálunk tanítottak. Az egyik amerikai kolléga felesége is tanár volt matematika szakos, s bár ő nem pályázott, őt is foglalkoztatni tudtuk. Hogyan készítették fel induláskor az idegen nyelven tanító pedagógusaikat? Z. L.: Az alsó tagozaton tanítók esetében már jó évtizede olyan pedagógusok végeznek, akiket angol vagy német szaktanítókként felkészítettek a két tannyelvű képzésre. Ha pedig valakinek ez a képesítése hiányzik, két év alatt ők is megszerezhetik az 1-6. osztályra jogosító nyelvi szaktanító vagy angolnyelvtanár képesítést. A gimnáziumi tagozaton mindjárt az induláskor pályázott egy angol-történelem szakos tanár; mai napig ő tanítja nálunk angolul a történelmet. Matematika, földrajz szakos tanáraink közismereti szakjuk mellett angol szakos nyelvtanárok is. Voltak például angol nyelvi matematika szakos kol légák is, akik képesítésüket az ELTE-n szerezték meg. Biológia-kémia szakos tanárunk évekig nyelvvizsgával tanította a biológiát angol nyelven, sajnos ettől a tanévtől a nyelvvizsga már nem elég egy közismereti tárgy célnyelven történő tanításához. Ő ebben a tanévben Angliában tanít biológiát és kémiát, természetesen angol nyelven. Úgy látszik, ott elég a közismereti tantárgyi diploma mellett a csupán nyelvvizsgával igazolt jó nyelvtudás. Mindig igyekszem támogatni vagy kezdeményezem a kollégáim továbbtanulását, hogy a meglévő (biológia, kémia, informa tika, fizika, testnevelés) tanári dip lo májuk mellé angol nyelvtanári vég zett sé get vagy az angol nyelvi bio lógia stb. szakos szakképesítést meg sze rez zék. Ez utóbbi egyéves kép zést Sze ge den folytatják, feltétele a fel ső fokú nyelvi vizsga. Vannak jelenleg anyanyelvi tanárok az iskolában? Z. L.: Igen, mert a törvény ezt előírja. Három éve egy amerikai kolléga angol nyelvi tanár segíti a gimnáziumban az angol nyelv tanítását, elsősorban a kommunikációt. Kezdetben figyelmeztettek a két tannyelvű iskolák igazgatói arra, hogy nyelvtanításra ne alkalmazzunk csak anyanyelvi tanárokat, mert az alapozáshoz a magyar nyelvet és nyelvtant is ismerő tanár alkalmasabb. Annál inkább, mert nálunk az idegen nyelv tanítása még mindig inkább nyelvtan-centrikus, külföldön viszont a beszéd-centrikus tanítási gyakorlatot folytatják. Követik tanítványaik útját az érettségi után? Z. L.: Igen, természetesen és 2011 közötti adataink vannak; ezek szerint érettségizett tanulóink 93 százaléka tanul tovább a felsőoktatásban. 4 százalékuk az ún. post-secondary programokat választja, 3 százalék pedig sehova nem jelentkezett, vagy nem vették fel; ez utóbbiak várhatóan később kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat. Az egyetemre felvettek esetében a sorrend így alakult: ELTE (20%), Corvinus Egyetem (17%), Budapesti Gazdasági Főiskola (17%), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (10%), Pázmány Péter Tudományegyetem (8%), külföldi egyetemek (6%), SOTE (4%), egyéb egyetemek (18%). A külföldi egyetemek említésénél megállnék egy pillanatra, ugyanis a vizsgált időszak első hat évében 7 főt vettek fel, 2011-ben viszont egyetlen év alatt ugyanennyit ben, azaz tavaly, 43 érettségizettünk közül már 10 diákunk ment külföldre elsősorban Angliába, Hollandiába tanulni. Tíz országba, a legkülönfélébb szakokra jelentkeztek végzőseink, s köszönhetően kiváló angoltudásuknak mindegyikük be is került. Ugrásszerűen emelkedik a számuk; az idei jelentkezéseket, persze, még nem látjuk, 1 de nem lepne meg, ha ez a trend tovább folytatódna. Mihály Ildikó 1 A beszélgetés február 4-én zajlott; a jelentkezések leadási határideje pedig március 1. (A szerk.) 26 Modern Iskola

30 vezetés Diákok, disputa, demokrácia December óta zajlanak az utcán és intézményekben a legkülönbözőbb diáktüntetések. Az egyetemistáktól, tinédzserektől érkező hangos követelések, felnőttekkel és egymással való egyeztetések, karakán véleménynyilvánítások ráirányították a figyelmet a fiatalok vitakészségére, sokszor sajátos vitakul tú rájukra, a bázisdemokráciát használó érdekérvényesítő képességükre és az ezzel szemben álló, a felnőtt világból érkező, legtöbbször merev elzárkózásra vagy a nagy nehezen kicsikart érvelési mechanizmusok összeütközésére. Az eseményeken túl a mindennapokban is ezernyi helyzet van, ami jelzi: mennyire fontos a demokratikus párbeszéd, a vitás ügyek többoldalú nyílt feldolgozása. Hogy több mint egy hónapja még mindig tetőfokán a figyelem és a fiatalok folyamatosan alakítják a közbeszédet, a döntéshozókat, a médiát képesek befolyásolni, az több okra is visszavezethető. Vitakultúrájuk most reflektorfénybe került, annak minden hibájával együtt. Az lenne az ideális, ha pedagógusok, szülők és a fiatalok együtt keresnék az új megoldásokat: nincs vita, vitázni tudni kell! Indul a Szóval?! Országos Vitaverseny 2013 A fiatalok pár éve különböző iskolai, helyi, civil, országos és nemzetközi kép zéssel egybekötött vetélkedők kere té ben tanulhatnak érvelni, egymásra figyelni, értékelni és összegezni: a vitá hoz szükséges kompetenciákat fejlesz teni. Szépszámú, közel százhetven részt vevő csapattal két éve indult el a Szóval?! Országos Vitaverseny, melyet a Külügyminisztérium, az Európai Bizott ság és az Európai Par lament hívott élet re (www. szoval.eu, szoval). Tavaly már 150, egyenként há rom diákból és egy felkészítő tanárból álló csapat vett részt a háromfordulós, több hónapon át tartó versenyen az ország 100 középiskolájából, mely a demokratikus készségek fejlesztéséhez és az európai uniós ismeretek bővítésé hez járul hozzá. A középiskolások különböző témákban mint például környezetvédelem, kulturális jogok, gazdaság vagy az együttélés szabályai tehetik próbára érvelési és cáfolási tudásukat. Aki követi a közbeszéd eldurvulását, a higgadt és tényszerű érvek néha teljes hiányát a közéletben elhangzó szó csatákban, az örömmel üdvözölheti a Szóval?! vitaverseny mottóját: 100% érv, 0% indulat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy rideg ro botként replikázzon bárki is, hisz az észérvek mellett az érzelmeknek is jelentős szerepük lehet a vitákban. Természetesen csak akkor segíthetik a vitapartnerek meggyőzését az érzelmi jelek, amikor nem a személyére vagy a számára fontos értékek ellen irányuló támadást kísérnek, hanem például a vitázó személyes elköteleződését jelzik egy közös érték mellett. A oldalon megismerhető a teljes vitaverseny szabályzat, ami átgondoltságával, a legutolsó részletéig kidolgozottságával egyenlő esélyeket igyekszik biztosítani a résztvevők számára. A vitázni kívánó csapatok felkészítő tanárainak módszertani segédanyagot is összeállítottak, ami óravázlatokkal, képekkel, tör ténetekkel mutatja be a vitakultúra fej lesztését lépésről lépésre. A verseny január elejétől április végéig összesen három fordulón át (előválogatás, regionális döntők és Meg se mernek szólalni vs. toleráns és karakán vitapartnerek A disputa egy bizonyítottan hatékony módszer arra, hogy fejlessze a megszólaláshoz, kommunikációhoz kapcsolódó készségeket: a diákok megtanulják legyőzni a nyilvános beszédtől való szorongásukat; megtanulnak összeszedetten kommunikálni, a gondolataikat strukturálni, artikulálni; megtanulnak érvelni, képesek megkülönböztetni a valódi érveket az üres általánosításoktól; megtanulnak kritikusan figyelni: írott és hallott szövegeket kritikusan érteni, kritikus gondolkodási készségeik fejlődnek; megtanulnak kérdezni, cáfolni; fejlődik az együttműködő készségük: mivel a csapatokban vitáznak, csak úgy lehetnek sikeresek, ha összehangoltan, egymással együttműködve dolgoznak. A versenyben az egyéni teljesítmények bár számítanak, igazán nem ezeken múlik egy csapat sikeressége; toleránsabbak, empatikusabbak lesznek: a disputa alapszabálya, hogy az éremnek mindkét oldalát ismerni kell. Modern Iskola 27

31 vezetés A tv és az internet agyromboló hatá sa, a nyomtatott sajtó háttérbe szo ru lása, a diákok tájékozatlansága, egyoldalú hírfogyasztása, a közélettől való elfordulása miatt vágott bele kb. 10 évvel ezelőtt dr. Szabóné Bánkuti Katalin, a fővárosi Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola magyartanára a Disputa vitaverseny szervezésébe. A diákok szóbeli kommunikációs készségének fejlesztése mellett a tanárnő számára kiemelt fontosságú a hangnem csiszolása is ebben az eldurvuló társadalmunkban, amikor a verbális agresszió természetessé vált. Véleménye szerint az önkéntes részvételen alapuló iskolai vitaverseny révén a diákok kulturáltan képesek reagálni az övéktől eltérő véleményre, más megközelítésből is látni a témát, és fejlődhet empátiájuk is. Ez a folyamat segít nekik abban, hogy ne általánosítsanak, elfogadják a másik nézőpontját, adott esetben ragaszkodva a látásmódjukhoz, adott esetben revideálva azt, és rádöbbennek a több oldalú tájékozódás fontosságára fo gal maz a tanárnő. Kétfős csapatokban indulnak a diákok, és különböző ún. tételmondatokkal kapcsolatos elfogadó vagy cáfoló állás pontjukról kell háromperces felkészülési idő után meggyőzniük a zsűrit (fontosnak tartják, hogy az iskolai diákbizottság tagja is szerepeljen a zsűriben), majd a közönség kérdéseire is korrekt állásfoglalással kell reagálniuk. A 3-3 perc után lehetőségük van reflektálni a másik érveire kölcsönösen, akár kiegészítéssel, akár saját álláspontjuk módosításával. A témák sokoldalúságához néhány példa a tételmondatokból: Jó-e gyereknek lenni?, Csak családi házban lehet kutyát tartani, Az ünnepekre szükség van, Mindig igazat kell mondani. országos döntő) teszi próbára a részt vevő disputa-csapatok vitatudását és EU-s ismereteit. Az egyes fordulókhoz különböző vitatémákat adnak meg a szervezők, melyek mindegyike az Euró pai Unióhoz kapcsolódó dilemmákra vonatkozik. A csapatokat vezető tanárok ingyenes képzést és folyamatos szakmai támogatást kapnak; ezt a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Demokra tikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) és a Pil lar Alapítvány munkatársai segítik. Disputa-módszer nem csak a vitaversenyen A vitaversenyre való felkészítés a dis puta módszertanával zajlik. Mint Takács Viktóriától, a DIA filozófiamé diaelméletet végzett fiatal projektvezetőjétől megtudtuk, Magyarországon ugyan még viszonylag kevés iskolában ismert a vitakultúra-fejlesztés, a módszertannak már a '90-es évek óta komoly hagyományai vannak nálunk. A vitaverseny részeként pedagógus-továbbképzést biztosítanak a felkészítő tanárok számára, ahol nemcsak a verseny van fókuszban, hanem megismerkedhetnek a vitamódszertannal, egy olyan tar talomfüggetlen módszerrel, amely a napi tanítási gyakorlatban például tan tárgyi keretek közé illesztve is hatékonyan alkalmazható. A versenybe felkészítő tanárként bekapcsolódó pedagógusok egy új tanítás-módszertani elemmel bővíthetik pedagógiai repertoárjukat hangsúlyozza a szakember, melynek egyébként már látjuk az eredményeit. A versenyre idén 3. éve kerül sor, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy sok pedagógus a vitaversenytől függetlenül is alkalmazza a módszert saját tanítási gyakorlatában: vitát szerveznek például angolórán szókincsbővítés céljából, vagy modelleznek egy kerekasztal-vitát irodalomórán a Nyugat szerkesztőségi ülését eljátszva stb. A világ nem csak fehér vagy fekete A versenyen a témákról a csapatok pro és kontra is vitáznak, vagyis min den oldalból fel kell készülniük, így kipróbálhatják, hogy milyen olyan állás pont mellett érvelni, ami nem fel tétlenül esik egybe a saját véleményük kel. Ez nagyon fontos elem a disputában, ami ráébreszt arra, hogy a másképp gondolkodók szempontjai között is vannak fontos érvek, és hogy csak úgy lehet felelős döntést hozni egy kérdésben, ha minden felet meghallgattunk. A világ nem csak fehér vagy fekete' a legtöbb diák ezt mondta, amikor megkérdeztük, hogy mi a legfontosabb dolog, amit a disputától tanultak idézi fel Takács Viktória. A disputázás nagy önfegyelmet igényel: szabályokat kell betartani, nem szabad a másik szavába vágni, meghatározott időkeretek állnak rendelkezésre. A módszer arra tanít, hogy egy vitás helyzetben tudjuk fegyelmezni az érzéseinket, és az ésszerűségre, az érvekre támaszkodjunk, a vitát ne a személyünk elleni támadásként éljük meg. A versenyre való felkészülés komoly kutatási készségeket igényel, a disputa ezen készségek fejlesztésére is nagyon jó eszköz. 28 Modern Iskola

32 vezetés Az első csapatuk sikerén felbuzdulva a Szóval.eu vitaverseny országos döntőjébe jutott Borsod megyei, sajóecsegi Alternatíva Iskola az a következő évben a miskolci kistérségben egyedülálló módon regionális disputát rendezett több iskola részvételével: MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola (Miskolc), Bocskai István Gimnázium (Hajdúböszörmény), Eszterházy Károly Főiskola Gyakor ló Gimnázium (Eger) és Dr. Ámbédkar Iskola (Sajókaza). Deák Szabolcs, az Alternatíva Iskola tanárának tájékoztatása szerint a szervezők azt tűzték ki célul, hogy gondolkodásra és véleményalkotásra buzdítsák a fiatalokat, egy napjainkban aktuális problémára hívják fel a figyelmet: a kommunikáció változására, az emberek közötti kapcsolatok gyorsulására. A éves középiskolások felkészítését így oldotta meg Deák Szabolcs: Március közepén kezdtük a felkészülést. Heti több alkalommal hangolódtunk a vitá ra, a foglalkozásokat a saját lakásomon tartottam, így egyszerűbb volt mindenki nek. Először tanulni kellett az egyes fázisokat: gondolattérképek, szituációs gyakorlatok, érvek és hamis érvek kiválasztása szerepelt a repertoárban. Kitalált tör té netek szereplőit kellett a gyerekeknek értékelniük, egyre szűkülő szempontok alap ján, majd voltak helycserés és oldalcserés gyakorlatok is. Játszattam velük a Beug róhoz hasonló szituációs és rögtönző játékokat is, ezt is nagyon élvezték, a sok nevetés között szinte észre sem vették, hogy fejlődnek, tanulnak. Ehhez képest unalmasnak találták a gondolattérképek és T-táblázatok elkészítését, pedig a későbbiekben ez is hasznosnak bizonyult. Mindezek mellett persze jócskán kaptak otthoni feladatokat is, amik elsősorban a lexikális tudás bővítését szolgálták. Amikor már eléggé fel ké szültnek éreztem őket, megnéztünk együtt korábbi vitákat, hogy lássák, hogyan is zajlik le egy ilyen élőben. Elemeztük a szerepeket, értékeltük a teljesítményüket. Itt nagy segítség volt, hogy a felkészítő tanárok képzésén magam is vitáztam, így pontosan átéreztem, mire is kell ügyelni. Egy második számú csapat is sokat segített a 'tréningben'. Annak ellenére, hogy ők végül is nem írták meg az érvelést és így nem juthattak be a regionális döntőbe, vállaltak az 'ellencsapat' szerepét. Bár számukra tét nélküli volt ez a verseny, teljes erőbedobással, szívvel-lélekkel készültek a többiekkel. A döntő előtti napon már a tételmondatról vitáztak, mindkét oldalon, s aztán este együtt állítottuk össze a támogató és a cáfoló érvrendszereket is. Digitális együtthatás A vitakultúra-fejlesztő programok cél cso portja egybeesik a legtöbb időt az interneten töltő, szinte a hálózaton felnövekvő generációval. Ezért érdemes kicsit megnéznünk a vitakultúra digitális életmód felőli oldalát. A MIT (Massachusetts Insti tute of Technology) tanfolyami anyaga alapján fontosnak tartják a stabil digitális írástudás kialakulásához a kollektív intelligenciát, vagyis a tudás öszszegyűjtését és a közös cél érdekében másokkal megosztás képességének fejlesztését. Ugyanúgy ide tartozik az ítélőképesség, vagyis hogy a fiatal legyen képes a különböző információs források megbízhatóságának és hitelességének megítélésére. Fontos, hogy részt vegyen aktívan a hálózaton, ne csak fent legyen a Facebookon, hanem ké pes legyen tudatosan információkat keresni, szintetizálni és megosztani. Lé nye ges elem továbbá az egyeztetés képessége, vagyis hogy legyen képes mozogni a különböző közösségek kö zött, észrevenni és méltányolni a néző pon tok sokféleségét, megérteni és kö vetni az alternatív normákat. Mindez azért is jelentős, mert ezekkel a kompetenciákkal a neten élő fiatalokat egyben a tudatosabb online életmódra is tudjuk késztetni, különösen ha a valódi vitákat a virtuá lis térben is követve figyelemmel kísérjük tevékenységüket. Vigyázz, kész, PÁLYÁZZ! Tematikus iskolai vitanapot, települési vitafórumot vagy akár egy vitafesztivált is szervezhetnek azok a közösségek, ahova éves fiatalok járnak, és valamennyi vitakultúra-tapasztalatuk már van. A Szólj be(le)! Párbeszéd helyben Pályázati Programot a Szóval?! versenyt is koordináló Demokratikus Ifjúságért Alapítvány gondozza. A 13 éve működő közhasznú, nonprofit szervezet pályázata a vitakultúra-fejlesztő közösségi kez de mé nye zések támogatására szolgál. A tanárok, mentorok számára kézzelfogható anyagi segítséget nyújtó program célkitűzése a demokratikus párbeszéd alapértékeinek átadása, a fiatalok vita- és érdekérvényesítő készségének, kritikus gondolkodásának fejlesztése (http://3d.i-dia.org/2012/10/ vigyazz-kesz-palyazz.html). Vitázni idegen nyelven is lehet Közép- és kelet-európai középiskolák németül tanuló diákjait szólította meg az előző tanévben Vitázik a világ ifjú sá ga címmel indított nemzetközi vetélkedő, amelynek döntőjét a Város - majori Gimnázium diákja, Szabó Gréta nyerte meg tavaly ősszel Vil nius ban. Nyolc ország közel 130 isko lá já nak több mint 1700 tanulója között 200 magyar fiatal is összemérte vitaerejét. Az iskolai és regionális fordulókban, illetve az országos és nemzetközi döntőben olyan kérdé sek ben érveltek pró és kontra, mint: legyen-e joguk a bevándorlók gyerekeinek az anyanyelvükön is folyó oktatáshoz; csak 18 éves kortól férhessenek-e hozzá a fiatalok a közös ségi oldalakhoz; kötelező legyen-e a szolgálatban lévő rendőrök részére a névjelzés viselése; bevezessék-e a kötelező női kvótát a magyar parlamentben; legyen-e egész Európában büntethető a vallások ellen irányuló gyűlöletbeszéd. Mindezt természete sen német nyelven, így a verseny nemcsak a politikai műveltség fejlesztését, a fontos politikai és társadalmi témákról való kritikus gondolkodást segíti, de fejleszti a tanulók nyelvtudását, növeli szókincsüket és aktivitásukat is a tanórákon. Fülöp Hajnalka Modern Iskola 29

33 vezetés Menzaebéd a la 21. század Január végére minden magyarországi megye csatlakozott a 2010-ben indult Mintamenza programhoz. Az egész országból várják azon konyhák, önkormányzatok jelentkezését, amelyek elkötelezettek az egészséges táplálkozás és a közétkeztetés megújítása iránt, valamint hatékonyan részt kívánnak venni egy korszerű gyermekétkeztetés kialakításában. Az ÁNTSZ által a közétkeztetés megre formálására meghirdetett országos program alappillére a Békés megyében 3 éve elindított Mintamenza program. Az OÉTI 2009-ben végzett felmérése katasztrofálisnak minő sítette az óvodák és az iskolák köz étkeztetését, mert az még mindig a 30 éve beidegződött menüsorok alapján folyik. Ennek a helyzetnek a megváltoztatása céljából alakított ki az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete (jogutódja a Békés Megyei Kormányhivatal Népegész ség ügy Szakigazgatási Szer ve) és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) speciális kap cso la tot, hogy aktívan segítse az egész sé ge sebb, korszerűbb táplálkozás kereteinek megteremtését, a gyer mek étkeztetés megújítását, egy mo dern étkezési kultúrával rendelkező ge ne ráció ki ne ve lé sét. Világtrendeknek is megfelelően Az ötletgazdák szándéka szerint a korábbi, többnyire rossz gyakorlat helyett el kell érni az eddig a szükségesnél ritkábban használt nyersanyagok, a zöldség és gyümölcs, hal, minőségi tejtermékek, teljes kiőrlésű pékáruk szélesebb körű alkalmazását, az étlapok megújítását. Ennek érdekében célszerű a közétkeztetés által használt alapanyagok közé bevonni a helyi szállítók, helyi őstermelők áruit. A program tehát az általános gasztronómiai világtrendeknek megfelelően az egészséges, magyar alap anyagokat és a modern konyhatech nológiát részesíti előnyben, hogy az ételek minél nagyobb mértékben megőrizzék vitamin- és ásványianyagtartalmukat. A szezonalitás nem csak a frissesség szempontjából hangsú lyos kategória, hanem mert az évszak nak megfelelő alapanyagokból főz ni olcsóbb is. Megfogalmazódott az a gondolat is, hogy nem elég, ha az étel egészséges, fontos, hogy a tányéron lévő fogás vonzó legyen a gyermekek számára, hogy örömmel egyék azt meg. A következetes munka és a projek tekkel foglalkozó szakemberek pozíciójá ból adódó szinergiák viszonylag hamar eredményt hoztak a megyében. Mucsi Gyula megyei tiszti fő orvos szerint például a program révén nemcsak egészségesebbé tették a közétkezte tést, hanem kezdetben az élelmiszer árak emelkedése előtt még megtakarítást is si ke rült elérniük. Az így megspórolt össze get többek között egy iskolai kony ha felújítására tudták fordítani. Mindemellett sikerült jó kapcsolatot kiépíteniük a helyi termelőkkel is. A deklarált számszerű eredmények is sokatmondóak: a megyében 15 ezer diák eszik több gyümölcsöt, zöldséget, kevesebb szénhidrátot és sót, mint két évvel ezelőtt. Szinte magától értetődő volt, hogy a Mintamenza programra egyre töb ben felfigyeltek. Bár az eredmények magukért beszéltek, a siker a jó médiamunkának, valamint a két kez de ményező szervezet súlyának is kö szön hető volt. Országos lefedettség 2012 novemberében megtörtént a Mintamenza program országos kiterjesztése, az idei év elején pedig Pesti Imre budapesti kormánymegbízott bejelenthette, hogy a program a fővárosban is beindult. Rövid időn belül az egész ország csatlakozott a pro- 30 Modern Iskola

34 vezetés jekthez. A megyékben Mintamenza teamek alakultak képzett népegészségügyi és vendéglátó szakemberek közreműködésével, a koordinálást sok helyen mesterszakácsok végzik. A programhoz csatlakozó konyhákat a projekt keretei között információkkal látják el, illetve segítenek a tervezésben és az eredmények értékelésében. A konyhák kérhetnek konzultációt, menüsoraik, étlapjaik szakszerű elemzését, a tápanyag-kiszabatok feldolgozását, értékelését nyomon követve a fejlődést a kiindulási állapottól a program szellemében kialakított étrend eredményességéig. Igény szerint kerekasztal-megbeszé lést is szerveznek a potenciális partnerek számára. A program feladatai közé tartozik an nak felmérésre is, hogy a jelenlegi közétkeztetésre fordított normatív támogatás elégséges-e az egészséges étrend kialakításához, és az eredmény függvényében, ha szüksé ges, változtatásokat javasoljon a dön tés hozók nak. Több szempontból is érdekük hát a gyer mekétkeztetés szereplői nek, hogy éljenek a Mintamenza tea mek segítségével. A csatlakozás önkéntes, a csatlakozó intézménytől a szervezők a célok el - é ré sé hez szükséges együttműködést vár ják, és persze hajlandóságot a felme rülő hibák kiküszöbölésére. A projekt kapcsán meghatározott célkitűzések nagyban összecsengnek az országos tiszti főorvos által ben kiadott, a remények szerint a közeljövőben törvényerőre emelkedő táplálkozás-egészségügyi ajánlásban meghatározott elképzelésekkel mond ta el lapunk kérdéseire válaszolva a Minta menza programot életre hívó csapat egyik tagja, dr. Sárosi Tamás, a Békés megyei Kormányhiva tal helyettes megyei tiszti főorvosa, aki egyút tal az MNGSZ Egészséges Táplálkozás bizottságának elnöke is. Békés megyében a népegészségügy kép viselői mindeddig hivatalból, a töb biek pedig önkéntesen végezték a programmal kapcsolatos feladatokat. A csatlakozás a programhoz ezután sem jelent költségeket az oktatási intézményeknek hangsúlyozta ki a szakember, de ilyen szintű komplex tevékenységet már nem lehet társadalmi munkára építeni. A Mintamenza külső forrásokat igényel, tehát az érintettek egyik legfontosabb feladata most a támogatók felkutatása, az illetékes minisztériumok jogosult államtitkárságainak meggyőzése a program jelentőségéről. Országos méretekben már nem lehet szó kézi vezérlésről, az illetékeseknek nem az intézmények vagy azok konyháinak vezetőivel kell egyeztetniük, hanem az iskolafenntartókkal. Szemléletváltás nélkül nem megy Az első lépések során már az is siker nek mondható, ha egy héten le g alább egy-két alkalommal sikerül friss hazai termékeket alapanyagként hasz nálni a gyerekek ebédjéhez, uzson ná já hoz mondja dr. Sárosi Tamás. Nagyvárosi viszonylatban még bo nyo lultabb a helyzet. Reális célnak tűnik viszont a kényelmi termékek arányának fokozatos visszaszorítása a gyermekélelmezésben ez nemcsak egészségügyi, de árkérdés is, annál is inkább, hogy ez a terv összhangban van a táplálkozás-egészségügyi ajánlás célkitűzéseivel. Ugyanakkor beszélgetőpartnerünk is tudja, hogy egy megkövült struktúrá ban egyik pillanatról a másikra nem lehet átütő eredményeket várni. Ahogy fogalmaz: a közétkeztetésben dolgozók szemléletének megváltoztatá sára és észkormányzásra van szük ség, ennek eléréséhez pedig sok helyen idő kell. Ahol egy élelmezés ve ze tő lelkiismeretesen és jó szakmai színvonalon dolgozik, ott a Minta menza valós segítséget ad a prog ram ban és a táplálkozás-egészségügyi ajánlásban megfogalmazott feladatok megvalósításában. Ahol a gyermekekben tálalt fogásokban sok a tartósítószer, ahol a napi menüben előfordulhat, hogy például mindkét fogás tésztaalapú étel, ott nem a pénzhiány a legnagyobb probléma. Megnyugtatásként dr. Sárosi Tamás mindehhez hozzáteszi: bár a Mintamenza teamekben mindenütt ott vannak a népegészségügyi szakemberek, a programhoz csatlakozó intézményeknek nem kell tartaniuk a korábbinál sűrűbb ellenőrzéstől. A projekt elindítói nem alkalmaznak (és nem is alkalmazhatnak) retorziókat, ha a munkában részt vevő intézményeknél a vártnál lassúbbak a változások. Ez a feladat a felelősséget hordozó iskolafenntartókra hárul; a működtető hatásköre az intézményi szintű feladatok meghatározása, betartatása és annak eldöntése, hogyan gazdálkodik az intézmény a rendelkezésére bocsátott eszközökkel. Ehetetlen, egészségtelen, kevés: néhány kivétellel ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel illették a diákok, szülők és a pedagógusok a gyermekeik menzáin tálalt étkeket az elmúlt években ezen a helyzeten kell a Mintamenza programnak változtatnia. Ehhez talán egy kicsit mindannyiunknak meg kell változnunk! Ipacs Tamás Modern Iskola 31

35 vezetés osztályfõnök Mobil és internet a család és az iskola kapcsolatában Napjaink kommunikációs eszközei javíthatják a szülők és pedagógusok közötti kapcsolatot, ha azokat kellő körültekintéssel, a bizalom erősítésére, a gyerek érdekében kiépítendő tartalmas partneri kapcsolat kialakítása érdekében használjuk minderről Salamon Eszterrel, az Európai Szülők Magyarországi Egyesületének elnökével beszélgettünk. A szülők és az iskola közötti kapcsolat talán soha nem volt olyan feszült, mint napjainkban. Ront vagy javít a helyzeten az új kommunikációs formák megjelenése? S. E.: Az elmúlt évben az sms és az megjelenésével átalakult a kommunikáció etikettje. A felgyorsuló üzenetváltás lehetősége azzal a kötelezettséggel járt, hogy gyorsan reagáljunk a hírekre, üzenetekre. A szülők nagy része ma már elvárja a pedagógustól, hogy egy sms-re vagy re még aznap reagáljon, az iskola lassan, de egyre inkább kénytelen idomulni a változásokhoz. Sok esetben már elektronikus üzenet formájában érkezik hír szülői értekezletről, és általánossá vált, hogy a szülő sms formájában jelzi például azt, hogy a gyereke betegség miatt nem megy iskolába. Ez azonban csak technikai jellegű változás, nem érinti a kommunikáció lényegét, ettől nem lesz feltétlenül jobb a kapcsolat. S. E.: A modern kommunikációnak vannak előnyei és buktatói is. Előny például, hogy egy-egy elektronikus üzenetre akkor reagálhatunk, ha erre időnk van. Előfordulhat, hogy egy megbeszélés, tanítási óra közepén érkezik egy kérés, kérdés, amire akkor van módom válaszolni, amikor időm van, s egyúttal felkészülhetek a megfelelő reakcióra. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a gyerek a szülőjének azonnal sms-t küld egy vártnál gyengébb osztályzatról, és mire a tanár kilép az óráról, már ott várja a reklamáló szülő. Régóta szó van már arról is, hogy a hagyományos szülői értekezletek és fogadóórák többnyire felesleges, időrabló többletterhet jelentenek pedagógusnak és szülőnek egyaránt. Mégsem következett be e téren érzékelhető változás. S. E.: A család és az iskola közötti kapcsolattartás formái már több évtizede elavultak, a kommunikáció új formái csak felerősítik az amúgy is létező problémákat, sürgetik a személyes kapcsolattartás módjainak átalakítását. Az sms és az módot ad arra, hogy az iskola gyorsan és hatékonyan tájékoztassa a szülőt fontos eseményekről, aktuális kérdésekről, ezek miatt ne kelljen értekezletet összehívni. De hozzáteszem: nem minden szülő számára természetes, hogy elektronikus úton folytat levelezést. A változáshoz elengedhetetlen, hogy az idő, amit tanár és szülő egymásra szán, hasznos és értelmes legyen. Semmi szükség például az olyan szülői értekezletre, amelyen a pedagógus felolvassa az iskola házirendjét vagy a félév programját. Az ilyesmit célszerű lenne inkább előre elküldeni (az elektronikus forma már postaköltséget sem igényel), az értekezleten pedig ha erre szükség van megvitatni. Ha - son ló módon előre lehet tájékoz tat ni a szülőket egy-egy aktuális kérdésről, amelyről esetenként szemé lyes találkozó keretében is lehet vé le ményt cserélni. Mindenképpen szükséges, hogy folyamatos kapcsolat alakuljon ki a szülők és a pedagógusok, elsősorban az osztályfőnök között. Ez az osztályfőnöki munka területén minimális szakmai elvárásnak te kint he tő. S. E.: Valóban, főleg a tanév kezdetén vagy amikor új osztályfőnök kezd dolgozni a tanulócsoporttal, mindenképpen szükség van a szülők és a pedagógus személyes találkozójára, amikor az érintettek megállapodnak többek között a működőképes kapcsolattartás módjában, szabályaiban. Az is lényeges, hogy időszakonként legyenek olyan összejövetelek, amelyekre a szülők szívesen jönnek. Ennek formája a legkülönbözőbb lehet. Természetesen azzal is számolni kell, hogy nem minden szülő számára természetes és egyszerű az elektronikus kapcsolat fenntartása és naprakész működtetése. Hogy ez létrejöjjön, ahhoz tanárnak és szülőnek együttesen kell tanulnia az új világot, ebben pedig a gyerekek, 32 Modern Iskola

36 osztályfõnök vezetés akik beleszülettek a digitális világba, nagy segítségükre lehetnek, miközben az emberi érintkezés szabályait még mindig mi, felnőttek: szülők és pedagógusok tanítjuk nekik. Az elsődleges felelősség ebben az esetben is a szülőké. Meggyőződésem, hogy a pedagógusok és a szülők között olyan, bizalmon és kölcsönös tisztele ten alapuló kapcsolatnak kell kialakulnia, amelynek a bázisán valódi partnerség jöhet létre. Lehet, hogy a pedagógustól az első időkben ez többletenergiát kíván, de ha sikerül elnyernie a szülők bizalmát és együtt működési hajlandóságát, ez az ener gia hosszabb távon megtérül. Az iskolának feltétlenül ügyelnie kellene arra, hogy csak olyan rendezvényre invitálja a szülőket, aminek haszna és értelme van. Nem szívesen rendezem át én sem a programomat azért, hogy egy nyílt nap keretében beüljek a hátsó padba megnézni a gyerekem matekóráját. De szívesen együtt vagyok a fiam osztálytársainak a szüleivel, ha megbeszélünk valamilyen, az egész osztályt érintő problémát, vagy közösen kifestjük az osztálytermet. Ilyenkor olyan oldott légkör alakulhat ki, ahol a szülők és az ott lévő pedagógusok sok mindenről véleményt cserélhetnek. A család és az iskola közötti kapcsolatnak szükségszerűen létezik egy hivatalos, formális oldala is, olyan jogilag szabályozott keretek, adminisztratív kötelezettségek, amelyek segítik az orientációt, de eseten ként nehezíthetik is akár a szülőpedagógus partneri kapcso la tá nak kialakulását. S. E.: Nagyon sokat árthat az a fortélyos félelem, amely a pedagógusok körében is egyre inkább érzékelhető. Az aggodalom, hogy esetleg olyat mondanak, tesznek, amiért a szülő feljelenti őket. A szülők egy része is fél a tanároktól? S. E.: Igen, a félelem valóban kölcsönös. A szülők félelmét és bizalmatlanságát fokozhatja, hogy az iskolának olykor hatósági szerepet kell vál lal nia, például jelenteni a bizonyos óraszám feletti hiányzásokat. A szülők ezért esetenként úgy érzik, hogy az iskola a hatalom képviselőjeként ellenük van. Segíti vagy gátolja a család és iskola közötti hatékony kommunikáció kialakulását az egyre több is ko lá ban alkalmazott elektronikus napló? S. E.: Az elektronikus napló minden tagadhatatlan előnye mellett ha nem megfelelően használják sajnos növelheti a bizalmatlanságot. Főként akkor, ha a hangnem túl hivatalos, fenyegető jellegű, arról szól, hogy milyen büntetésekkel jár például bizonyos kötelezettségek elmulasztása. Mi a véleménye például arról, ha az iskola az e-napló használatához szükséges kódot csak személyesen a szülőnek hajlandó kiadni, titkos adatként kezeli, és még akkor sem hajlandó a gyerek közvetítésével elküldeni, ha a szülő ezt személyesen kéri? S. E.: Nagyon elhibázott gyakorlatnak tartom ezt, hiszen azt az üzenetet hordozza, hogy a naplót a gyerekek leleplezésének szándékával mű ködtetik. A szülő tájékoztatása a gyereke iskolakerüléséről vagy rossz jegyeiről rendben lévő dolog, de ez nem történhet a személyes kapcsolat kiiktatásával, gépiesen. Nagyon fontos és bonyolult nevelési helyzetet jelent, amikor a gyereknek be kell vallani egy rossz jegyet. A szülő és a gyereke közötti bizalom hiánya sok mindenből eredhet, de a bizalom azzal biztosan nem fog helyreállni, illetve megteremtődni, ha az iskola akár az IKT korszerű eszközeivel a gyerek feje fölött, háta mögött közöl a szülővel terhelő tényeket hozzáteszem: hivatalos formában, puszta tényeket magyarázat nélkül Az informális és formális kommunikáció modern eszközei önmagukban nem oldják meg a szülők és pedagógusok közötti kapcsolat gondjait. Sőt, ha nem használjuk ezeket kellő körültekintéssel, magukban hordozzák a személytelenség fokozódásának, a bizalmatlanság növekedésének veszélyét. Ha viszont a személyes kapcsolat minőségének javítására, a bizalom erősítésére, a gyerek érdekében kiépítendő tartalmas partneri kapcsolatra helyezzük a hangsúlyt, s e célnak a szolgálatába állítjuk az új technológiát, sokat tehetünk a helyzet jobbítása érdekében. Szekszárdi Júlia ELNÖK, OSZTÁLYFŐNÖKÖK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE Modern Iskola 33

37 munkaerõpiac Tervezd meg életed! A családdal együtt az iskolában is egyértelművé kell tenni a diákoknak, hogy a biztos munkahelyen dolgozó egy szak más munkavállaló illúziója helyett a rugalmas, dinamikus, folyamatos tanulással magát szinten tartó, pro aktív munkaerővé kell válniuk. A mi érdekel, miben fejlődhetek a leginkább, mit dolgozzak, és ezzel mennyit keres hetek típusú kérdések feldolgozásához nyújthat segítséget tanároknak, szülőknek és diákoknak az a számítógépes program, amit a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban fejlesztettek ki és használnak eredményesen évek óta. Az egyedülálló pályaorientációs és közgazdasági szoftverrel segítséget kapnak a diákok ahhoz, hogy maguk válasszanak a jövőjüket megalapozó tanulmányok és programok között. A három részből álló FAMTA módszereket és tapasztalatokat nyújt, amelyek segítenek reális és okos döntéseket hozni az életben, és sikeresebben helyt állni a munka világában. Érdeklődés álmodozás valóság Az első részben egy 24 kérdésből álló ún. munka-érdeklődés kérdőívet tölthetnek ki az érdeklődők, hogy kiderüljön, milyen munkakörök állnak közel érdeklődésükhöz. Az egyénre jellemző munkamód és munkával kapcsolatos érdeklődés mentén 30 szakma közül lehet választani a tesztkörnyezetben. A második részben a diákok a személyes vágyaik alapján kiválaszthatják a nekik megfelelő életstílust, étkezési, közlekedési, lakhatási feltételeket álmodhatnak különböző színvonalakon. Dönthetnek arról, hogy milyen lakásban szeretnének élni, milyen élelmiszereket fogyasztanának, hogyan szeretnének öltözködni, utazni, milyen hobbit, szórakozást választanának. Ekkor szembesülhetnek máris a realitásokkal: a program ugyanis részletes jelentést ad a választott életvitelről és annak költségeiről. A program harmadik részében viszszatérünk a választott szakmához. Min den munkakörhöz tartozik egy bizonyos összegű bruttó jövedelem, valamint család. A tanulók a felnőtt valóságból vett problémákkal kerülnek szembe mint például a pénz beosztása, adók, törlesztő-részlet, rezsiköltség, a különféle munkahelyi és családban betöltött szerepek előnyei és hátrányai; önértékelés; célok kitűzése; az életpályára vonatkozó döntések meghozatala stb. Ezen a ponton a tanárral vagy a szülővel való közös kitöltés során lehet arra motiválni a fiatalokat, hogy a kapott adatok és információk alapján reálisan kezdjenek el gondolkodni a pályájukkal kapcsolatos választási lehetőségekről és azok vonzatairól. Fontos, hogy szóba kerüljön az élethosszig való tanulásra való felkészülés, a folyamatos változtatásra való képesség és a számos lehetőség, amit a munka világa tartogat, pl. az állásokon kívül a vállalkozói munka. A játékot úgy lehet befejezni, hogy a családjuk méretét és az igényeiket is a reális jövedelmükhöz kell igazítaniuk, lemondások, kötelezettségek és racionális elvárások mentén (pl. mekkora lakás kell egy családhoz, miről kell le mon dani egy drágább autóért, mi kell ahhoz, hogy sportolhasson valaki, mennyi vel nő az adó, stb.). Egy költségvetést kell tulajdonképpen készíteniük, s csak azt egyensúlyba hozva le het kinyomtatni a program befejezését jelentő oklevelet. A program felelősét, Tóth József igazga tóhelyettest, informatika-szakta nárt a FAMTA lehetőségeiről kérdeztük. Hogyan indult a program? T. J.: A programot kb. hat évvel ezelőtt fejlesztettük ki, pályázat kereté ben tud tuk finanszírozni. Egyik kollégánk akkoriban járt Kanadában egy tanároknak szóló tanulmányúton, és a mun kaérdeklődés kérdőív használatát ő javasolta. Azóta folyamatosan fejlesztjük, az egyes elemekhez tartozó jogszabályi változásokat, kereseti lehetőségeket frissítjük. Az adatok elsősorban tájékoztató jellegűek, és inkább az arányokat jelzik, mint a napra pontos gazdasági valóságot. Hogyan használják az oktatásban a programot? T. J.: Már általános iskola hetedik osztályától kezdve alkalmazható, de 34 Modern Iskola

38 munkaerõpiac mi ezzel oktatjuk a közgazdasági szak mát tanulók adózási ismereteit is. Javasoljuk az osztályfőnöki órákon egy-egy dupla órán vagy több órán át való feldolgozását, amikor is az egyes szakmákról, munkamódszerről, élet vitel ről többet lehet beszélgetni, a diákok kérdéseit, felvetéseit megismer ni, megválaszolni. A programot jól használjuk a pályaorientáció, pályaválasztás támogatására és a felnőtt világra való felkészítés, az életfeladatok megismertetése céljából is. Mik a tapasztalataik, hogyan fogad ják a diákok? T. J.: Érdeklődéssel fogadták a diákok, komolyan elgondolkodtatja őket is és a pedagógusokat is az életvitelükről, lehetőségeikről. Az alapvető értékek átadására, a nevelési feladatokra is megdöbbentő körülmények között kerül sor, mikor például kijelentik a diákok, hogy akkor inkább nem is kell gyerek. Milyen további fejlesztéseket terveznek? T. J.: Szeretnénk webes felületen is megjelentetni a programot, valamint a további játékosítás is terveink között szerepel, de erőforrásaink jelenleg hiányoznak ezekhez. Egyelőre annak is örülünk, hogy iskolánkban bevált, és más iskolák is átvették és használják. Hogyan népszerűsítik a játékot az iskolák között? T. J.: A TÁMOP (Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című) pályázatban feltétel volt a jó gyakorlatok megosztása, ott szerepelt az iskolánk kínálatában ez a program is. Több szakmai rendezvényen és iskolákban is bemutattuk már, ezen kívül egy 15 napos ingyenes próbaverziót is biztosítunk. Az iskola honlapjáról 1 elérhető letöltést követően kérhetnek a korlátlan használathoz szükséges licence ID-t és regisztrációs kulcsot az iskolában tanulók. Fülöp Hajnalka WorldSkills Leipzig 2013 Lipcse, Németország, június ban immár negyedik alkalommal indulnak ifjú magyar szakemberek a szak mák olimpiájának is nevezett WorldSkills szakmai világversenyen. A viadalon 51 ország 1045 versenyzője összesen 45 szakmában méri össze a tudását, hogy eldőljön, ki a legjobb a legjobbak között. A négynapos versenyre, melyre a szervezők körülbelül érdeklődőt várnak, mintegy négyzetméteren, a lipcsei Leipziger Messe kiállító-területen kerül sor. A verseny mellett számos egyéb szakmai program, konferenciák és szakmai bemutatók is várják a résztvevőket és látogatókat a helyszínen. Magyarország a 2007-től résztvevője a WorldSkills versenyeknek. A kezdetekhez ké - pest (az első versenyen még csak 3 szakmában 4 versenyzőnk képviselte az or szá got) ma már 16 versenyzővel 15 szakmában állunk rajthoz. A 2011-es évhez ké pest két szak mában hegesztő és pincér Magyarország először indít versenyző ket. Szakmanév Versenyző Szponzor 1 Mechatronika kiválasztás a Szakma Sztáron Festo Kft. 2 Hegesztés (új) Gergely Péter, EuroSkills 2012 versenyző Mátrai Hegesztéstechnikai Kft. 3 Burkoló Tatai Endre ÉVOSZ 4 Villanyszerelő kiválasztás a Szakma Sztáron Legrand Zrt. 5 Kőműves Hefkó János ÉVOSZ 6 Festő Szabó Sándor ÉVOSZ 7 Épületasztalos Sárvári Ádám, EuroSkills 2012 versenyző H-Didact és Tooltechnics Systems Kft. 8 Bútorasztalos Kálnai Levente H-Didact és Tooltechnics Systems Kft. 9 Ács Világosi Zoltán, EuroSkills 2012 versenyző ÉVOSZ 10 Virágkötő Kókai Renáta, EuroSkills 2012 versenyző VVVMSZE 11 Fodrász Pap Anita Vékonyné Frics Márta 12 Szépségápoló Bertók Kinga Asbóth Szakközépiskola, Keszthely 13 Szakács kiválasztás alatt MNGSZ 14 Pincér (új) kiválasztás alatt MNGSZ 15 Informatikai Hálózati rendszergazda Csőke János, EuroSkills 2012 versenyző HTTP-Alapítvány Megjelenés a Szakma Sztár Fesztiválon Az idén először minden WorldSkills szakma képviselői megjelennek a Szakma Sztár Fesztiválon is. A mechatronika, villanyszerelő szakmákban a fesztivál ideje alatt történik meg a versenyzők kiválasztása, míg az enterprise ICT Team versenyszám esetében már a következő évi EuroSkills versenyre keresik az indulókat. Az épületasztalos, bútorasztalos, festő, fodrász, kőműves, virágkötő, hegesztő (szi mu láció), szépségápoló versenyszámokban szakmai bemutatóra kerül sor. Minden szakmában tájékoztató paneleken ismerheti meg a nagyközönség a nemzetközi versenyek követelményeit, feladatait, melyekkel egy világversenyen kell szembenézniük a versenyzőknek. A programról további információ a oldalon található. 1 famtains.exe Modern Iskola 35

39 munkaerõpiac Hogyan képezzünk sikeres munkavállalókat? A közhiedelemmel ellentétben nem az iskolai végzettség, főleg nem az érdemjegyek számítanak a munkaerő-piaci beválásnál, egy állásinterjún vagy egy önéletrajz elbírálásánál. Sokkal inkább azok a kompetenciák ragadják meg a munkaadók figyelmét, amelyek az együttműködéssel, önálló munkavégzéssel és tudatossággal kapcsolatosak. Az in for matikai munkaerőpiacra specializálódott személyzeti tanácsadót a szektor szakemberigényéről kérdeztük. A hazai és nemzetközi élvonalba tartozó információs technológiákkal (IT) foglalkozó cégek sok új munkavállalót lennének képesek felvenni. A piac dinamiku san fejlődik, kétszer-háromszor ennyi informatikus és IT-ben dolgozó szakemberre lenne szükségük már ha találnának megfelelőt, de alig vannak mondja az IT-szektor szakembereinek kiválasztására szakosodott fejvadász, a Mimox Kft. vezetője, Csudutov Csudinka. Mostanában leginkább programozókat keresnek, az eddigiektől eltérően a ha zai szektor nem tud például rendszergazdákat, projektmenedzsereket, rendszerszervezőket, IT-vezetőket felvenni. Ezek a munkakörök azért kerültek most veszélybe, mert egyrészt a technológiai váltás miatt az ún. felhő-szolgáltatásokat veszik inkább igénybe a cégek, másrészt a kormányzati, banki, telekommunikációs és közüzemi üzlet ág ból is jóval kevesebb megrendelés érkezik. Az IT-ipari megrendelők számára gyöngy halászként szakembereket kivá lasz tó, kétgyerekes cégvezető ta pasztalatai szerint az elméleti tudás és az informatikai képességek mellett sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak a munkavállalók olyan kompetenciái, mint a kooperativitás, a kifejező és értő kommunikáció, az önálló tanulási képesség vagy például a proaktivitás, vagyis a kezdeményezőkészség, a problémamegol dás, a gyors információszer zés. A munkaadó szemével Czibók Zoltánt, a HP magyarországi nagyvállalati szolgáltatások üzletágvezetőjét kérdez tük arról, hogyan látja a cégükhöz jelentkező friss diplomások kompetenciáit. A hazai képzésre még a felsőoktatásban is az jellemző, hogy az onnan kikerülő diákoknak döntően inkább elméleti tudásuk van, sokan az egyetemeken sem tanulnak meg valóban gondolkodni, egészben látni a dolgokat és csapatban dolgozni. Fontosnak tartom, hogy legyen egy elvégzett feladata/projektje a jelentkezőnek, valami, amit önállóan menedzselt, véghezvitt, felelősen, vezetői szemlélettel. Azt tapasztalom, hogy alig vannak ilyen jelentkezők, ezért is emlékszem jól pl. arra a pálya kezdő mérnökre, aki az egyetemi évek alatt elektronikus zenét szerzett, annak kiadót gründolt, és ezt alaposan körüljárva, célját fel nem adva véghezvitte, és kiadta a CD-jét! Ebből mi azt láttuk, hogy van projektszemélete, tud idővel, energiával gazdálkodni, problémát megoldani, célközpontúan, önállóan dolgozni. Vagyis ez a zenélés megmutatta, hogy rendelkezik a jó munkavállaló tulajdonságaival! A mátrix-szerűen működő, folyamatosan változó, virtuális kooperációra épülő cégünknél az együttműködési képesség is fontos. Ha azt látom, hogy egy fiatal tud online együttműködő eszközöket használni, tudja, hogy pl. mi az a Dropbox, a Google drive, tud prezentációt készíteni a munkájáról és azt is megosztani, akkor ő lehet a mi emberünk. Nagyon kevesen tudják ezt, a Facebookot sokat használó fiatalok közül is, akik hálózatban bár, de csak fecsegnek, nem használják ki az online együttműködés lehetőségeit, nem végeznek problémamegoldást, és kevesen használják értő módon a hálózati lét eszközeit." Mindezt persze nagyon kevés iskolában tanítják, bár a Nat-ban is a 10 alapvetően fejleszten dő kompetencia közé tartoznak. Tapasz ta la tok szerint a tudatos pedagógusok találnak módot a képességfejlesztésekre, tanulmányi kirándulásokon, házi feladatokon keresztül, egyéb módokon is. Az IT-iparban olyan gyorsan változik a tudás értéke, hogy csak a folyamatos, önálló tanulással frissen tartott sza k- ér tel mű munkavállaló tud boldogulni. Fon tos ezért, mondja Csudutov Csudin ka, hogy legyen a jelentkezőnek né hány szakmai blogja, amit rendszeresen olvas, sőt, ír, legyen tagja online tudás megosztó hálózatoknak, kövesse a közösségi hálókon a szakmájában kiemelkedő hozzáértőket. Fontosabb ez a készség, mint a statikus tudás, hisz az adatok kikeresésére ott az internet, itt a gondolkodás, összekapcsolás, ellenőrzés lenne fontos. 36 Modern Iskola

40 munkaerõpiac Az IT-szektorban a rugalmasság és a különböző szakemberekkel együtt végzett projektmunka a legmeghatározóbb, az országhatárokon átnyúló, hálózatos munkavégzés. Az itt munkát vállalóktól tehát a fentebb soroltakon és természetesen a szakmai tudáson kívül a projektben való együttműködési készséget, konfliktuskezelést, felelősségvállalást és a határidők betartását várják el, vala mint az analitikus gondolkodást, a kez de ményező-készséget és persze az ide gen nyelvi ismereteket. Hogy mikor és hol dőlhet el a munkaerő-piaci sikeresség, abban Csudutov Csu din ka szerint nem az egyetemek, főiskolák, hanem a középiskolák a meghatározók. Azt tudjuk, hogy a személyiség fejlődés évesen már nem olyan intenzív, és az is ismert, hogy az egyetemeken nincsenek igazán lehetőségek az együttműködési és tanulási készségek fejlesztésére. Sajnos ritkák a csoportszintű projektek, a szoros közösségek, a kibeszélhető, tanulmányozható, feloldható konfliktusok stb. Ezért is figyelnek a felvételizők kiválasztásakor a jelölt középiskolai hátterére: bizonyos iskolákból érkezők szinte biztos, hogy mindig beválnak. Azok az iskolák folytatnak sikeres munkavállaló-képzést a fejvadász véleménye szerint, ahol az elméleti tudáson kívül tudatosan és rend szer szerűen fejlesztik a Nat-ban is előírt, a munkavállalással összefüggő kom petenciákat. Fülöp Hajnalka Új formát kapott az Europass önéletrajz Áramvonalasított grafikai megjelenítés, letisztultabb forma és sok új funkció jellemzi a megújult Europass CV-t. Emellett megjelent a dokumentumcsalád leg újabb tagja, az Europass Készségútlevél egy elektronikus portfólió, mely a kész sé gek ről és képesítésekről ad átfogó képet. Áramvonalasított grafikai megjelenés A megújult önéletrajz még áttekinthetőbb lett annak köszönhetően, hogy a na gyobb fejezeteket nem függőleges, hanem vízszintes vonal választja el, és csak a fon to sabb címszavak jelennek meg a bal oldali sávban. Letisztultabb forma A fotó átkerül a bal oldalra, közvetlenül a személyes adatok mellé. Ezek az információk kisebb területre kerültek, ugyanakkor skype és weboldal sor is helyet kapott (a fax helyett) a személyes adatok között. A címszavak megfogalmazása néhol megváltozott, pl. egyszerűen készségek rovat lett a készségek és kompetenciák helyett. Áttekinthető struktúra A rovatoknál kizárólag a készítő által megadott adatok szerepelnek, nincsenek felesleges szövegek, hogy a munkáltató minél hamarabb átfuthassa az önéletrajzot. A szakmai tapasztalatoknál eltűntek a címszavak és megváltozott a sorrend, pl. a munkáltató neve és székhelye feljebb került. A nyelvi résznél az önértékelés továbbra is marad, de megjelent a bizonyítványsor benne, ahol a nyelvvizsgák típusát és szintjét tudják a kitöltők beírni. Ezen kívül az A, B és C szintek magyarázata is megtalálható alatta. A dokumentumcsalád legújabb tagja, az Europass Készségútlevél (ESP European Skills Passport) egy elektronikus portfólió, mely átfogó képet ad a készségekről és képesítésekről, ezáltal segít munkát vagy képzést találni. A dokumentumot interneten, az Europass elektronikus szerkesztőjével lehet elkészíteni, és egy helyre összegyűjteni pl. a bizonyítvány-kiegészítőket, okleveleket és bizonyítványmásolatokat, ajánlásokat stb. A minták a Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu) letölthetők. Forrás: Tempus Közalapítvány március 3., és Fesztivál Színház MATINÉKONCERTEK NAGYTUDÁSÚ KISZENEKAR Mozart és Webern március 4., Fesztivál Színház ISKOLÁSKONCERTEK A KATONA TÖRTÉNETE Charles-Ferdinand Ramuz és Igor Stravinsky műve elbeszélésre, játékra és táncra 8 14 év március 11 május 27., kéthetente hétfőn és Üvegterem BABAKONCERT Első találkozások az élő zenével Közreműködnek a Liszt Akadémia hallgatói S T R A T É G I A I PARTNEREINK S T R A T É G I A I MÉDIAPARTNEREINK 0 2 év A Müpa támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Jegyek kaphatók a Müpa jegypénztáraiban (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., tel.: és 1061 Budapest, Andrássy út 28., tel.: ), valamint az ismert jegypénztárakban. Online jegyvásárlás: ISO 9001:2000 Élmény! Minden tekintetben. Modern Iskola 37

41 szabadidõ Irány a múzeum! A szentendrei Skanzenben működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) már bemutatkozott a Modern Iskola két korábbi 2012/7. és 2012/8. számában. Megtudhattuk, miért válnak a múzeumok az iskolán kívüli tanulás legfontosabb helyszíneivé. Négy akkreditált képzést ismertettünk röviden, köztük az Iskolák és múzeumok partnersége című, harmincórás kurzust, amelynek során a pedagógusok a gyakorlatban ismerhetik meg az élményszerű tanulást a múzeumban, annak korlátlan előnyeit, lehetőségeit. De ennél többet is elárulhatunk erről a méltán népszerű továbbképzésről. Miért a múzeumban? A pedagógusok egy része ma már pontosan tudja, miért fontos, hogy osztályát, csoportját múzeumba vigye. Az a kettőszáztíz pedagógus, aki már elvégezte az Iskolák és múzeumok partnersége című képzést, ma már természetesen nem olyan tanév végi kirándulást ért múzeum látogatáson, amikor egyéb ötlet híján, egy lelkes tanár vezetésével, egy-két szülő támogató segítségével felkerekedik az osztály, és elindul a múzeumba minden előzetes felkészítés nélkül. Semmi kétség, az ilyen múzeumlátogatás is nagy élményt nyújthat az érdeklődő gyerekeknek, de vitathatatlanul kevesebbet ad a kellő tudatossággal előkészített és meg tartott múzeumi órákhoz képest. Miért a múzeum az egyik legfontosabb iskolán kívüli oktatási helyszín a gyerekek számára? Tantárgyhoz, tanmenethez kapcsolódó múzeumi óra? Miért jó ez? Hogyan? Erre és sok más, a múzeumi tanulással kapcsolatos kérdésre kapnak választ a pedagógusok ezen a kurzuson. Mivel gazdagodik a pedagógus az Iskolák és múzeu mok partnersége című továbbképzéssel? A szentendrei Skanzenben működő oktató központ kiváló helyszín az élményt adó tanuláshoz. A képzés hallgatói nem csupán elméleti előadásokat hallgatnak, kiállításokat tekintenek meg, hanem a gyakorlatban, résztvevőkként is megis me rik a kiállítási helyszíneken folyó múzeumpedagógiai és drámapedagógiai foglalkozásokat. A pedagógusok kézzelfogható segítséget kapnak ahhoz, hogyan készüljenek fel a múzeumi órára, milyen típusú múzeumi segédanyagokat használjanak, vagy esetleg maguk is készítsenek. Végül saját foglalkozási modul kidolgozásához egyénre szabott útmutatóval, ötletekkel, tanácsokkal ellátva térnek vissza az iskolába. Múzeumi a la carte Megismerve a múzeumi tanulás lehetőségeit, módszereit, a pedagógus eldöntheti, hogy maga készül fel a múzeumi órára a múzeumpedagógus segítségével, vagy kiválaszt egy tantárgyhoz, tanmenethez illeszkedő múzeumi foglalkozást az országos kínálatból. Ehhez nyújt értékes segítséget a MOKK honlapján elérhető Múzeumi a la carte, az országos múzeumpedagógiai adatbázis, melyből nemcsak az egész tanévre előre választhatnak az osztály igényeihez illeszkedő múzeumi foglalkozást, de az éves osztálykirándulásra készülve akár az iskolától távol eső múzeumok foglalkozásai közül is szemezgethetnek. Andrikó Katalin OKTATÁSI REFERENS, SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT Hogyan vélekednek azok a pedagógusok, akik már elvégezték ezt a harmincórás kurzust? Lássunk néhány jellemző példát a vissza jelzésekből! Rendkívül jól szervezett, sok informá ciót nyújtó szakmai program volt. Itt lé tünk során egy nagyon jó kis csa pat kovácsolódott össze, és úgy ér zem, a kapcsolat a továbbiakban is megmarad a csoport tagjai között. Kö szö nöm a szervezők lel ki is me re tes mun káját és azt a lehe tő sé get, hogy részt vehettem a prog ramon. Sokszínű, használható foglalko zások kal, előadásokkal és alkalmazott módszerekkel találkoztam. Nagyon érdekes és ötletdús napokat tölthettem el. Vál tozatos tevékenységekre adtak lehetőséget. Ilyen jó, emberi, meleg hangulatú, mindenre figyelő továbbképzésen még nem voltam (pedig 23 éve vagyok pedagógus). Köszönet érte. Mindent köszönök! továbbképzés van mögöttem, ilyen jól szervezett, jó hangulatú, családias továbbképzésen még nem voltam! Fontos voltam minden percben! 38 Modern Iskola

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken

NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA NAT kiegészítő területeinek oktatása az Új NAT kihívásai az új területeken Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Szentkirályi-Szász

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1 PROGRAM KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A TÁMOP 3.1.1 PROGRAM KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROGRAM KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI TÁMOP 3.1.1 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maii: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám:..../20 12/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

A fejlődés záloga - a digitális írástudás

A fejlődés záloga - a digitális írástudás A fejlődés záloga - a digitális írástudás 2012. november 22. Vályi-Nagy Vilmos AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 3 1 Legyen teljes szélessávú lefedettség az ország minden

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL KOVÁCS KATALIN ALPROJEKTVEZETÓ A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései. Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. infokommunikációs fejlesztései Koplányi Emil Digitális Pedagógiai Osztály Tartalom A közoktatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó céljaink Tevékenységeink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben