E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 17 - i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 17 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Az előterjesztő: Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Dr. Kelemen Márk polgármester Képviselőtestület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 17 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indoklásban mutatom be a módosító tételeket:. Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz.melléklet) származó bevételeink előirányzatát az első négy hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni. Idősek járadéka ,- Ft Ápolási díj ,- Ft Rendszeres szociális segély ,- Ft Normatív lakásfenntartási támogatás ,- Ft Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás ,- Ft Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,- Ft Helyi szervezési intézkedések, ,- Ft Működésképtelen helyi önk. támogatása ,- Ft Szakmai informatikai feladatok ,- Ft 2

3 Önkormányzatok költségvetési támogatásán belül normatív támogatások ,- Ft összeggel növekednek, (1/4. sz. melléklet) SZJA jövedelem különbség mérséklési támogatásunk ,- Ft összeggel csökken (1/3. sz. melléklet). Az 1. számú melléklet főtábla sorában ,- Ft-tal növeljük a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételeinket, a sikeres szabálysértési behajtások miatt, a 2.4. pontban a lakbér és garázsbérlet bevételeinket ,- Ft-tal tudjuk emelni. VI. bekezdésben a évre pótlólagosan kapott állami támogatást előirányoztuk ,- Ft értékben. Az intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet) a várható teljesítések alapján növelni tudjuk az óvodai, iskolai és vendégétkezésből származó bevételi előirányzatainkat ,- ft-tal, az óvodánál a továbbszámlázásból származó bevételeket ,- Ft-tal emelhetjük. A Művelődési ház bérleti díj bevételeit ,- Ft-tal növeljük. A helyi adóbevételeken (1/1. sz. melléklet) belül a kommunális adó előirányzatát ,- Ft-tal emeljük, csökkentve a felhalmozási hiányunkat. Valamint a november végi tényadatok szerint pótlék, és bírságbevételünk már ,- Ft-tal meghaladta előirányzatunkat, így azt is növeljük. A fejlesztési célú állami támogatásokon belül (1/7. sz. melléklet) Kun utca felújításra a támogatási szerződés megkötésre került ,- Ft összegben. Működési célú támogatásértékű bevételek (1/9. sz. melléklet) között a gyermektartásdíj megelőlegezésére ,-, Közkincs hitel kamat támogatására ,- Ft előirányzat képezhető. A szociálpolitikai feladatokra kapott támogatásokra ,- Ft a központosított és kötött támogatásokra lett átcsoportosítva. Az államháztartáson kívülről kapott működési célú bevételek (1/10. sz. melléklet) között ,- Ft bevételünk keletkezett, amit a Bácsvíz Zrt utalt önkormányzatunknak. Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási bevételek (1/12. sz. melléklet) között terveztük a Nyár utca szennyvíz beruházásra és a Nyár és Árokszállási utca útépítésre várható közmű hozzájárulás bevételét, összesen ,- Ft összegben. Az ISPA beruházás keretében a Viziközmű Társulattól kapott pénzeszköz előirányzatát ,- Ft-tal tudjuk emelni. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2/1. sz. melléklet) a november végén esedékes egyszeri kereset kiegészítésnek megfelelő változásokat vezettük át az előirányzatokon. Az igazgatás feladaton korábban nem terveztünk egy fő számára jubileumi jutalmat (nyugdíjazás miatt soron kívül kellett kifizetni, ,-). A munkába járásra kötelező hozzájárulást fizetni, ami Ft (járulék vonzata nincs). A védőnői feladatokat 3 fő látja el, de augusztustól szabadságát tölti 1 gyeses kismama, (4 havi munkabér többlet kiadást jelent) Ft a várható évi bére. Jogszabályi előírás, hogy a közalkalmazott, a kötelező tovább képzés sikeres elvégzése esetén 1 havi munkabérre jogosult (5 évente egyszer) ,-Ft. Közcélú foglalkoztatás bér kiadásai a tényleges teljesítés alapján ,- előirányzat növelést indokolnak. A védőnők által ellátandó iskolai védőnői feladatok költség vonzata ,- Ft. 3

4 A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges növekedést terveztük változásként, valamint az ápolási díj után fizetendő járulékokra ,- Ft-ot. Az iskola és óvoda esetében ,-, illetve ,- Ft-tal növelni kell az előirányzatot a tényleges személyi juttatásokhoz igazítva. A dologi kiadások előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) az iskola dologi kiadásaira csoportosítottunk át ,- Ft előirányzatot a felújítási kiadások közül, mivel helyesen itt kell szerepeltetni. A közkincs pályázat keretében kapott, és kifizetett kamat kiadások előirányzatát képezzük ,- Ft értékben. A múzeum üzemeltetése jelenleg folyamatos, így a víz és csatorna díjakra ,- Ft előirányzat képzését javaslom. A szakmai informatikai feladatokra kapott támogatások kötött felhasználásúak, az iskola és óvoda szakmai kis értékű kiadásainak előirányzatát növeljük ezzel az összeggel. Az egészségháznál található lakás felújítására ,- Ft-ot, az INO előtti járda javítására ,- Ft-ot engedélyezett testületünk. Karácsonyi díszvilágításra ,- Ft lett előirányozva. A társadalom és szociálpolitikai juttatások (2/2. sz. melléklet) között előirányzatot képeztünk rendszeres és aktív korúak rendszeres szociális segélyére, lakásfenntartási támogatásra, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak egyszeri támogatására, nyári gyermek étkeztetésre, tartásdíj megelőlegzésre, csökkentettük a közgyógyellátás és idősek járadéka előirányzatát a várható teljesítésekre tekintettel. A felsorolt változások 8.426,- e Ft előirányzat növekedést eredményeznek. A működési célú támogatás értékű kiadok (2/3. sz. melléklet) között a kistérségi feladatokra kapott támogatás változását ,- Ft összegben módosítjuk a házi segítségnyújtás ellátotti létszámának változása miatt. A működési célú pénzeszköz átadás kiadok (2/4. sz. melléklet) között előirányoztuk a Komondor Kft és a Táltos tanya részére jóváhagyott ,-, illetve ,- Ft-ot, a Tavaszi Szél Népdalkör támogatási szerződés módosítást 3 000,- Ft értékben, nehéz anyagi helyzetükre tekintettel, a bemutatott számlák alapján. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2/5. sz. melléklet) ISPA szennyvíz beruházásra további ,- Ft lett kifizetve az eredetileg tervezett ,- Ft-hoz képest. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások (2/6. sz. melléklet) között további ,- Ft lakossági közműfejlesztési támogatás került kifizetésre az igénylések alapján. Az ivóvíz minőség javító programhoz hozzájárulást fizetett önkormányzatunk évi döntés alapján ,- Ft összegben. A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) előirányzatát változtatni kell az alábbi tételekkel: Az iskola felújítási feladatokról dologiba csoportosítunk át, ez ,- Ft csökkenést jelent. Nyár és Árokszállási utca kialakítása ,- Ft kiadást jelent, Nyár utca szennyvízhálózat építése ,- Ft-ba kerül 4

5 Kun utca felújítás előirányzatát a támogatási összeg erejéig, ,- Ft-tal emeljük. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk ezer forintról ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk ezer forintról ezer forintra csökken, a felhalmozási hitel igényünk ezer forintról ezer forintra változik. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a takarékos gazdálkodás eredményeként megtakarítás várható a személyi juttatások, és a dologi kiadások területén, a december 31.-ig bekövetkező változások és tényadatok alapján további rendelet módosításra kerül sor, így a működési hitelünk is várhatóan csökkenni fog. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, december 11. Dr. Kelemen Márk polgármester 5

6 Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2008. (...) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi főösszegét ban kiadási főösszegét ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka 0. A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.. 2. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet december..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, december. Vincze Miklós Jegyző 6

7 bevételei 1.sz.melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1/2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű

8 bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel Hitelek összesen Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen

9 működési bevételei feladatonként 1.1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti II.mód Változás III.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás Országgyűlési Választás Önkormányzati Választás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor Kisegítő alapellátás Védőnői szolgálat Eü.ellátás egyéb feladatai Tanyagondnoki szolgálat Rendszeres pénbeli ell Szennyvízkezelés Köztisztaság Sportépület fenntartás Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk

10 Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon műk Iskolai oktatás Fogyatékos tan.okt Alapfokú műv.okt Napközi ellátás Sportlétesítmémy működtetése Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés Humán Ellátó Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szoc.étkeztetés Nappali Szoc.Ellátás HSZK Helyettes szülői szolgálat Támogató szolgálat Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár helyi adóbevételei 1.2.sz.melléklet Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel SZJA bevételei 1/3.sz.melléklet 10

11 SZJA átengedett rész SZJA kiegészítés SZJA bevétel összesen /5.sz.melléklet központosított állami támogatása Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Helyi szervezési intézkedésekhez tám Összesen /6.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Működőképesség megőrzését szolg.támogatás Szakmai fejlesztés Közcélú foglalkoztatás Tankönyvtámogatás Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

12 Lakásfenntartásit ámogatás Gáz ellentételezés Szociális célú gyermek étkeztetés Kötelező illetmény emelés (5%) Egyes jövedelem pótló támogatások Belső ellenőrzési társulások Összesen /7.sz.melléklet fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Kun u. felújítás Vis mayor (Óvoda) Temető ravatalozóépület felújítása Címzett támogatás Összesen /8.sz.melléklet tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen működési célú támogatás értékű bevételek 1/9.sz.melléklet 12

13 Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fülöpházától átvett, ügyeletre Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól Rendezvény támogatás Fókusztól átvett pe. Földgázár kompenzáció Könyvtár átvett pe Előző évi egyéb kiegészítések Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Fülöpháza) Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(iskola) Háztartásoktól átvett pe.(családsegítő Szolg.) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) Munkaügyi Hivataltól átvett pe. (tov.képz.közhasznú.) Munkaügyi Hivataltól átvett pe. (közhasznú,kissebségi önk.) Külügyminisztériumtól átvett pe Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Helyi szervezési intézkedésekhez tám Népszavazás Szakértői bizottság működésének támog. (Házi segítségny.) Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Előző évi egyéb kiegészítések Házi segítségnyújtás szakértői biz

14 Támogatás Művészetoktatási Intézmény témogatása Művelődési Ház támogatása Okmány iroda Működésre átvett bevételek összesen /10.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Jóindulat Kft. Szüreti felv. Támog Általános Iskola sportszer pályázat Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés Kerekegyházáért Baráti Egyesület Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1/11.sz.melléklet DARFT pályázat visszatérülés Iskola Felújítás Címzett támogatás. Piactér felújítása (önerő pály.) Könyvtár fejlesztés Összesen /12.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 14

15 Művelődési Ház akadálymentesítés Sportcentrum felújítása( ft) DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP INO akadálymentesítés Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Nyár u. szennyvíz hozzájárulás Szennyvíz hozzájárulás Könyvtár eszközfejlesztési pályázat Jókai u.felújítása Temető ravatalozó felújítása Összesen kiadásai 2.sz.melléklet 15

16 Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2/4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2/6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

17 2/1.sz.melléklet működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Kisegítő mg.szolg Közutak üzemeltetése Lakásgazdálkodás Igazgatás Országgyűlési Választás Népszavazás Község gazdálkodás Közmunka Közcélú munka VKG Piac VG Kft Vízgazdálkodás Köztemető Közvilágítás Önk.elszámolásai Háziorvosi szolgálat Háziorvos I.körzet Háziorvos II.körzet Háziorvos III.körzet Gyermekorvos Ügyelet Labor

18 Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Vizitdíj visszatérítés Útravaló Ösztöndíj prgram Középfokú oktatásban résztvevők juttatása Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen /3.sz.melléklet 18

19 működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Átadott pe. TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Diákönkormányzat Kistérségi normatíva visszafizetési köt Móra F. iskola nyári tábor Önkormányzatnak átadott pe. (Családsegítő Szolg.) Varga Tanya Kft Komondor Tours Kft Falugondnoki Egyesület Ivóvízjavítási program (Darft) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép Lajosmizsei Rendőrőrs Pedagógiai szakmai szolgáltatás(társulás) Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen /4.sz.melléklet 19

20 Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Közbiztonságért Alapítvány Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Honvédkórház támogatás(labor) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Vöröskereszt támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Pongrác Major Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete OEP támogatás átadása (ügyelet) Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Táltos tanya Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) Saubermacher Kft-nek átadott pe Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Népszavazásra átadott pe Működési célú pénzeszköz átadás összesen /5.sz.melléklet 20

21 felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Lakossági közműfejlesztési támogatás Kerekegyházi Városgazdasági Kftnek(hulladék gyűjtő edényzet) Szennyvíz hozzájárulás Komondor Tours Kft Ceglédi Hulladék DEPO Táltos Tanya Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen /6.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület Lakossági közműhozzájárulás Ivóvíz minőség javító program Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet 21

22 Felújítás Polgármesteri Hivatal udvar felújítása Egészségház felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése Iskola vis maior I.ütem Szolgálati lakás felújítása Műv.Ház szám.tech.eszközök felújítása Számítógép felújítás (igazgatás) Számítógép felújítás (Ált.iskola) Iskola címzett pályázat Könyvtár felújítás Közút fejlesztés(daop //b) Temető ravatalozó felújítása Kun u.felújítása TEUT Belterületi utak felújítása Rákóczi u.óvoda felújítása Műv.Ház felújítása Akadálymentesítés (INO) Akadálymentesítés (Egészségház)) Összesen Felhalmozás, beruházás Nyár utca szennyvíz kiépítés LEADER részesedés Kht Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) Szoftver beszerzés Művelődési Ház riasztó kiépítése Földterület vásárlás (Árokszállási út) Számítógép beszerzés(labor) Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés (iskola) Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Egyéb gép, berendezés (óvoda) Bútor, egyéb berendezési tárgyak (könyvtár) szám.tech. beszerzés (Humán Szolg.) Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat Közösségi közlekedés pályázat

23 szám.tech. beszerzés (Védőnői Szolg.) szám.tech. beszerzés (Könyvtár) Művészetoktatás hangszer beszerzés Árokszállási utca megnyitása Nyár és Árokszállási u. kiépítése Vízkárelhárítási terv Sport telep Program vásárlás(védőnői szolg.) Informatikai infrastruktúra fejlesztsé (Álatlános iskola) Konyhai berendezés (Iskola) Nyelvi labor bútorzat(iskola) Pol.Hiv udvar Kerékpárút kivitelezése Üzemi konyha Közút fejlesztés(daop //b) Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP ) Összesen

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 834-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezete Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2010. január 28-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Képviselő-testületének /0. (III..) önkormányzati rendelete Képviselő-testületének 0. évi költségvetéséről Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi LXV. törvény. () bekezdésében, valamint

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése első olvasatához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése első olvasatához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése első olvasatához Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés 2010. decemberében elfogadta a Magyar Köztársaság 2011. évi Költségvetését.

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Mályinka Község Önkormányzatának. 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának 3 / 2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-12/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2014.(XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben