K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 185/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának I.félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 11. Vincze Miklós jegyző

2 Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 1.sz.melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,09% 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) ,09% 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,83% 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) ,31% 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) ,10% - Gépjárműadó ,51% - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) ,00% 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek ,50% 2.4. Egyéb sajátos bevételek ,52% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,49% 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) ,11% 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) ,55% 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) ,26% 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) ,98% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,66% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) ,66% IV. Támogatás értékű bevételek ,24% 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) ,65% 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) ,89% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0

3 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen ,16% VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek ,34% 2. Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel ,61% Hitelek összesen ,51% Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen ,05% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 1/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti I.mód telj. % ei Kerekegyháza Város Önk ,09% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,13% Kisegítő mg.szolg ,00% Közutak üzemeltetése ,00% Lakásgazdálkodás ,53% Igazgatás ,60% Országgyűlési Választás ,00% Önkormányzati Választás ,00% Község gazdálkodás ,00% Közmunka ,00% Közcélú munka ,00% VKG ,46% Piac ,00% VG Kft ,00% Vízgazdálkodás ,00% Köztemető ,17% Közvilágítás ,00% Önk.elszámolásai ,00% Háziorvosi szolgálat ,18%

4 Háziorvos I.körzet ,00% Háziorvos II.körzet ,00% Háziorvos III.körzet ,00% Gyermekorvos ,00% Ügyelet ,00% Labor ,00% Kisegítő alapellátás ,00% Védőnői szolgálat ,00% Eü.ellátás egyéb feladatai ,00% Tanyagondnoki szolgálat ,00% Rendszeres pénbeli ell ,00% Szennyvízkezelés ,00% Köztisztaság ,81% Sportépület fenntartás ,00% Móra Ferenc Általános Iskola ,62% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,55% Iskolai Int.étk ,35% Munkahelyi vendéglátás ,24% Intézményi vagyon műk. 0,00% Iskolai oktatás ,02% Fogyatékos tan.okt ,00% Alapfokú műv.okt ,85% Napközi ellátás ,00% Sportlétesítmémy működtetése ,00% Napközi Otthonos Óvoda ,36% Óvodai nevelés ,36% Humán Ellátó Szolgálat ,25% Házi segítségnyújtás ,71% Jelzőrendszeres szolgálat ,00% Családsegítés ,00% Gyermekjóléti szolgálat ,00% Szoc.étkeztetés ,17% Nappali Szoc.Ellátás ,11% HSZK ,00% Helyettes szülői szolgálat ,00% Támogató szolgálat ,13% Katona József Művelődési Ház ,04% Művelődési Ház ,32% Könyvtár ,00% Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 1/2.sz.melléklet

5 Lakossági kommunális adóbevétel ,27% Idegenforgalmi adóbevétel ,06% Iparűzési adóbevétel ,76% Pótlékok ,84% Helyi adóbevétel ,31% 1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei SZJA átengedett rész ,10% SZJA kiegészítés ,10% SZJA bevétel összesen ,991 53,10% 1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása Lakossági közműfejlesztési támogatás ,53% Vizitdíj visszatérítés lakosságnak ,31% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 203 0,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám ,00% Összesen ,55% 1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés

6 Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám ,81% Közcélú foglalkoztatás ,47% Időskorúak járadéka ,67% Rendszeres szoc.segély ,34% Ápolási díj ,42% Lakásfenntartásit ámogatás ,95% Kötelező illetmény emelés (5%) ,14% Normatív, kötött felhasználá támogatás összesen ,26% 1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Temető ravatalozóépület felújítása ,60% Címzett támogatás ,80% Összesen ,98% 1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladás ,66% Felhalmozási bevételek összesen ,66% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 1/9.sz.melléklet

7 Gyermektartási díj megelőlegezése Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) ,75% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) ,00% Kistérségi feladatokra átvett(szocális) ,33% Otthonteremtési támogatás ,00% Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) 200 0,00% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) ,42% Mezőőri szolgálatra ,00% Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe ,27% Szociálpolitikai feladatok ellátására ,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám ,00% Népszavazás ,95% Szakértői bizottság működésének támog.(házi segítségny.) 40 0,00% Előző évi egyéb kiegészítések ,00% Működésre átvett bevételek összesen ,65% 1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Működésre átvett bevételek összesen Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1/11.sz.melléklet

8 Összesen /12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Szennyvíz hozzájárulás ,67% Összesen ,89% Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2.sz.melléklet

9 Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások ,71% - Munkaadót terhelő járulékok ,00% - Dologi kiadások ,82% - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) ,38% - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) ,62% - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) ,22% Működési célú kiadások összesen ,03% Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) ,78% - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) ,59% - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) ,00% - Felújítási kiadások ,95% Felhalmozási célú kiadások összesen ,36% Hitelvisszafizetési kötelezettség ,99% Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése ,00% Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése ,00% Általános tartalék ,00% Kiadások összesen ,73% Kiadások mindösszesen ,73%

10 Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % ei ei ei ei Kerekegyháza Város Önk ,71% ,00% ,82% ,47% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,20% ,32% ,04% ,64% Kisegítő mg.szolg ,49% ,20% ,10% ,73% Közutak üzemeltetése ,00% ,00% ,11% ,11% Lakásgazdálkodás ,00% ,00% ,36% ,36% Igazgatás ,84% ,90% ,96% ,89% Országgyűlési Választás ,00% ,75% ,97% ,23% Népszavazás ,00% ,00% ,00% ,00% Község gazdálkodás ,00% ,00% ,00% ,00% Közmunka ,41% ,20% ,00% ,30% Közcélú munka ,54% ,02% ,00% ,54% VKG ,00% ,00% ,86% ,15% Piac ,00% ,00% ,00% ,00% VG Kft ,00% ,00% ,00% ,00% Vízgazdálkodás ,00% ,00% ,93% ,93% Köztemető ,00% ,00% ,97% ,97% Közvilágítás ,00% ,00% ,58% ,58% Önk.elszámolásai ,00% ,00% ,00% ,00% Háziorvosi szolgálat ,00% ,00% ,60% ,39% Háziorvos I.körzet ,00% ,00% ,00% ,00%

11 Háziorvos II.körzet ,00% ,00% ,00% ,00% Háziorvos III.körzet ,00% ,00% ,00% ,00% Gyermekorvos ,00% ,00% ,00% ,00% Ügyelet ,00% ,00% ,00% ,00% Labor ,80% ,24% ,40% ,61% Kisegítő alapellátás ,00% ,00% ,00% ,00% Védőnői szolgálat ,40% ,87% ,11% ,34% Eü.ellátás egyéb feladatai ,00% ,00% ,00% ,00% Tanyagondnoki szolgálat ,81% ,46% ,19% ,95% Rendszeres pénbeli ell ,00% ,00% ,00% ,00% Szennyvízkezelés ,00% ,00% ,00% ,00% Köztisztaság ,08% ,16% ,06% ,88% Sportépület fenntartás ,00% ,00% ,00% ,00% Móra Ferenc Általános Iskola ,09% ,51% ,14% ,97% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,58% ,23% ,88% ,85% Iskolai Int.étk ,13% ,90% ,80% ,04% Munkahelyi vendéglátás ,47% ,33% ,23% ,82% Intézményi vagyon műk. 0,00% 0,00% 0,00% ,00% Iskolai oktatás ,31% ,23% ,08% ,99% Fogyatékos tan.okt ,96% ,52% ,00% ,74% Alapfokú műv.okt ,24% ,38% ,05% ,67% Napközi ellátás ,77% ,22% ,00% ,52% Sportlétesítmémy működtetése ,00% ,00% ,00% ,00% Napközi Otthonos Óvoda ,17% ,28% ,03% ,57% Óvodai nevelés ,17% ,28% ,03% ,57% Humán Ellátó Szolgálat ,84% ,66% ,88% ,95% Házi segítségnyújtás ,13% ,70% ,56% ,51% Jelzőrendszeres szolgálat ,47% ,00% ,20% ,05% Családsegítés ,83% ,62% ,77% ,33% Gyermekjóléti szolgálat ,83% ,21% ,88% ,28% Szoc.étkeztetés ,00% ,00% ,87% ,82% Nappali Szoc.Ellátás ,88% ,75% ,29% ,34% HSZK ,00% ,00% ,00% 0 0,00% Helyettes szülői szolgálat ,75% ,00% ,00% ,75%

12 Támogató szolgálat ,09% ,80% ,74% ,87% Katona József Művelődési Ház ,21% ,11% ,27% ,45% Művelődési Ház ,26% ,80% ,35% ,17% Könyvtár ,58% ,98% ,10% ,39%

13 Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Közgyógyellátás ,72% Átmeneti segély ,18% Temetési segély ,50% Köztemetés ,67% Ápolási díj ,71% Közlekedési támogatás ,38% Rendszeres szoc.segély ,00% Aktív korúak rendszeres szoc.segélye ,17% Lakásfenntartási támogatás ,14% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka ,10% Krízissegélyezés ,90% Tankönyvtámogatás ,00% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás ,00% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) ,00% Tartásdíj megelőlegzés ,00% Vizitdíj visszatérítés 67 0,00% Középfokú oktatásban résztvevők juttatása ,00% Otthonteremtési támogatás ,00% Segélyezési kiadások összesen ,38% 2/3.sz.melléklet

14 Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás ,00% Ceglédi Hulladék DEPO ,00% Kistérségi normatíva visszafizetési köt ,00% Önkormányzatnak átadott pe.(családsegítő Szolg.) ,89% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép ,00% Lajosmizsei Rendőrőrs ,00% Belső Ellenőri Társulás ,51% BKKM-i Önkormányzat vis maior alap ,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,62% 2/4.sz.melléklet

15 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület ,39% Tűzoltó Köztestület ,34% Polgárőrség ,00% Nyugdíjas Klub ,00% Mozgáskorlátozottak egyesülete ,00% Európa Jövője Egyesület ,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ,83% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása ,37% Katolikus Egyház ,00% Honvédkórház támogatás(labor) ,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ,00% Varga Tanya Kft ,00% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete ,00% Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány ,00% Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont ,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe ,19% Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) ,00% Népszavazásra átadott pe ,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,22% 2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás ,16% Ceglédi Hulladék DEPO ,13% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,78% Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2/6.sz.melléklet

16 Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület ,82% Lakossági közműhozzájárulás ,00% Ivóvíz minőség javító program ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,59% Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Felújítás Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) ,00% Iskola címzett pályázat ,00% Kun u.felújítása TEUT ,00% Belterületi utak felújítása ,00% Rákóczi u.óvoda felújítása ,29% Összesen ,95% Felhalmozás, beruházás LEADER részesedés Kht 30 0,00% Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) ,46% Földterület vásárlás (Árokszállási út) ,00% Városi Örökség megőrzése pályázat ,21% Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat ,00% Közösségi közlekedés pályázat ,43% Művészetoktatás hangszer beszerzés 165 0,00% Árokszállási utca megnyitása ,10% Óvoda beruházás (DAOP ) ,00% Összesen ,00% Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

17 K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (IX.10.) sz. Kth. Riasztórendszer kiépítése a Művelődési Ház kistermében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kiépítését Ft kivitelezési összeg erejéig, azzal a feltétellel, hogy a riasztó központ kapacitása lehetővé tegye a rendszer további bővítését. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: szeptember / A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntést a szeptember 10.-én esedékes költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

18 K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 187/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti Stratégiájának elfogadása és a A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiáját. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatot kapják: 1 polgármester 2 jegyző és általa Polgármesteri Hivatal ügyintéző Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

19 K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 188/2008. (IX.10.) sz. Kth. a Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú zsákutca egy részének értékesítése, a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. és a 120/2008. (V. 29.) Kth. sz határozatok módosítása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező az Önkormányzat tulajdonában álló 975/7 hrsz.-ú, 332 m2 alapterületű ingatlan megosztási vázrajzát az alábbi területrészek kialakulása mellett: Weninger Csilla: 88 m2 Bereczky Gábor: 132 m2 Önkormányzat: 112 m2 Összesen: 332 m2. Egyben felhatalmazza a polgármestert a megosztási vázrajz aláírására. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2008. (V. 29.) sz. Kth. sz. határozata 1./ és 3./ pontjait az alábbiak szerint módosítja: 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonát képező Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú, mostanáig 332 m2 területű zsákutca 132 m2 területű részének Bereczky Gábor Kerekegyháza, Szilágyi u. 1. szám alatti lakos részére történő az értékesítéséhez, aki a szomszédos összevonandó ingatlanok másik tulajdonosa. Az ingatlanrészt telek kiegészítésként adja, vételárát ,- Ft-ban határozza meg. 3./ A Képviselő-testület a telek kiegészítésként értékesítésre kerülő 132 m2-es ingatlanrészt az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) sz. helyi rendelete 5. (3) bek. b./ pontja alapján forgalomképes vagyontárgynak minősíti. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 3./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. határozata 1./ és 3./ pontjait az alábbiak szerint módosítja: 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonát képező Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú, mostanáig 332 m2 területű zsákutca 88

20 m2 területű részének Weninger Csilla Kerekegyháza, Jász u. 6. szám alatti lakos részére történő az értékesítéséhez, aki a szomszédos összevonandó ingatlanok másik tulajdonosa. Az ingatlanrészt telek kiegészítésként adja, vételárát ,- Ft-ban határozza meg.. 3./ A Képviselő-testület a telek kiegészítésként értékesítésre kerülő 88 m2-es ingatlanrészt az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2001. (VI. 28.) sz. helyi rendelete 5. (3) bek. b./ pontja alapján forgalomképes vagyontárgynak minősíti. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges engedélyezések, nyilvántartási, jogszabályi átvezetések után a fentieknek megfelelő tartalmú adásvételi szerződések aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen 5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fenti döntéseket vegye figyelembe Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatot kapják: 1 polgármester 2 jegyző és általa Polgármesteri Hivatal ügyintézője Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

21 K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 189/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyházi Városgazdasági Kft I. félévi gazdálkodása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról készült beszámolót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

22 K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 190/2008. (IX. 10.) sz. Kth. Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP-5.2.5/08/1/B) Ifjúságügyi komponens pályázat benyújtása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete NFÜ által Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP-5.2.5/08/1/B) Ifjúságügyi komponens pályázatot nyújt be, bruttó Ft. összegű támogatás, valamint további Ft tartalékkeret elnyerése érdekében. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adott évi költségvetési rendelet elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen 4./ A Képviselő-testület 168/2008. (VII. 16.) sz. Kth. határozatát hatályon kívül helyezi. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda - Borbényi Nelli pályázatíró Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Projekltmenezsment költségei (12 % lehet) bejelentett projekt menedszer bér és járulék egységár Összesen.

23 Projakt szakmai megvalósulásával összefüggő költségek Önkéntesek juttatásai (kb 10 fő szakmailag megfefelő) Ételjegy Jutalom Önkéntesek szakmai képzése (HELPI) F A szakami vezetők képzése (5 fő)-szakterületnek megf F Pályázatíró képzés F Drogperevenciós képzés F Szervezési tevékenységgel összefüggő útiköltség Összesen: Célcsoport számátra biztosított egyéb támogatások költségei Fiatalok úti, szállás, és ellátás költségei Tábor 15 fő (egy évben egyszer) F Építő jellegű kirándulás 15 fő(1 évben 3-szor) F (útiköltség, és ellátás költség, 2 év: 6 alkalom, összesen: 90 fő) Anyagjellegű költségek F Összesen: Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Szakmai programok, módszertani anyagok (HELPI) F Informatikai szolgáltatás költsége, rendszergazd F Nyomdai szolgáltatások F (karszalagok, pólók, plakátok) Tanácsadás (életvezetési) F Tanácsadás (pszichológiai) F Tanácsadás (tanulási, képzési lehetőségek) F Tanácsadás (ifjúságvédelmi) F Tanácsadás (pályaválasztási) F Életpálya építési tréning F Tanulási technikák tréning F Felmérések, kimutatások, tanulmányok készítése F Marketingeszközök fejlesztése F Perojekttevékenység hatékonyság, eredmény vizsgálat F Képzésekhez, tanácsadáshoz kapcsolódó lebonyolítási ktg F Rendezvényszervezés költésgei (sport, esélyegyenlőségi) F Összesen: Egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosítása (plakát, konferencia, képzések meghirdetése) F Közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége F Összesen: Eszközbeszerzés és felújítás költsége Személyi számítógépek F

24 Bútorok székek F számítgépnek asztal F iróasztal F tárgyalóasztal F irattartó szekrény F szekrény zárt F Összesen: Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség Irodai fogyóeszköz F Telekommunikációs szolgáltatások (ADSL) F Postaköltség F Karbantartási költség: F Bankszámlanyitás és számlavezetés F Összesen: Összes beruházási költség: ,00 F Tartalékkeret (3 %) Ft

25 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 191/2008. (IX. 10.) sz. Kth: 162/2008. (VII. 16.) sz. Kth. határozat módosítása: támogatást megelőlegező hitel felvétel a DAOP Egészségház és HSZK intézmények akadálymentesítése című pályázatokhoz Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2008. (VII. 16.) sz. Kth. sz. határozatát kiegészíti egy új 2./ ponttal az alábbiak szerint, míg az eredeti határozat 2./ pontjának számozása értelemszerűen 3./ pontra módosul: 2./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fent nevezett támogatások a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. részére engedményezésre kerüljenek. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: Vincze Miklós jegyző Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Határidő: azonnal Hallai Tibor sk. Vincze Miklós sk. alpolgármester jegyző A kiadmány hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 11. Vincze Miklós jegyző

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S 1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelet

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 4-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 4-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 4-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 225/2009.

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (II.25.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (II.25.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (II.25.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére 4745-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére 785-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.)

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 26-án megtartott ülése könyvéből 231/2008. (XI.26.) sz. Kth: Beszámoló elfogadásáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 143/2014.

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére 693-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.)

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére 7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Állami (Államigazgatási) feladatok. Önként Vállalt feladatok. Kötelezően ellátott KIEMELT ELŐIRÁNYZAT. Összesen. feladatok

Állami (Államigazgatási) feladatok. Önként Vállalt feladatok. Kötelezően ellátott KIEMELT ELŐIRÁNYZAT. Összesen. feladatok 1 Bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) szerinti bontásban I. Önkormányzat 1 Működési célú támogatásértékű bevételek 207 838 25 509 11 585 244 932 1 Önkormányzatok működési költségvetési

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben