19/2008. számú szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E ( /2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008. (IX.11.) sz. rendelet 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: szeptember 10-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Berényi Antal Bódi Györgyné dr. Mánya Irén Csertő Attila Csőszi Sándor Domján István Hallai Tibor Kaldenekker Zoltán Pinczel Sándor Szabó Sándor Vörösmartiné Tőzsér Emma Dr. Zöldi Gábor (11 fő) Igazoltan távol: Dr. Kelemen Márk Rozsnyói Zoltán Székely Klára (3 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző, Verosztáné Csorba Mónika aljegyző, Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető, Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens, Borbényi Nelli pályázatíró, Storbl Alajos műszaki irodavezető Meghívottak: Gyurkovics Balázsné a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetője Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála Hallai Tibor alpolgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a képviselőket, meghívottakat. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel az ülésen a képviselők több mint fele, 11 fő jelen van. Az alpolgármester az ülés napirendjére a következő módosító javaslatot tette. Javasolta 6. napirendnek felvenni a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás kérése, valamint 7. napirendnek felvenni A közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló 12/2005. (V. 26.) sz. rendelet módosítása tárgyú előterjesztéseket. Javasolta továbbá zárt ülés keretében tárgyalni a Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, és a nyertes ajánlattevő kiválasztása tárgyú határozati-javaslatot. 2

3 Mivel a napirendek módosításához további javaslat nem hangzott el, ezért az alpolgármester az általa ismertetett módosító javaslattal a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi napirendet fogadta el: N a p i r e n d 1. Beszámoló a Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 3. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti Stratégiájának elfogadása és a A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 4. A Kerekegyháza 975/7 hrsz-ú zsákutca egy részének értékesítése, a 95/2008. (IV. 30.) sz. Kth. sz. és a 120/2008. (V. 29.) Kth. sz határozatok módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 5. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 6. Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok integrációs programjai B.) Ifjúságügyi komponens pályázathoz támogatás kérése Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 7. A közoktatási intézményekben fizetendő díjakról szóló 12/2005. (V. 26.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Egyebek Zárt ülés 1. Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, és a nyertes ajánlattevő kiválasztása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester 3

4 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztést az alpolgármester szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 185/2008. (IX.10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 4

5 Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 1.sz.melléklet Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek ,09% 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) ,09% 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,83% 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) ,31% 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) ,10% - Gépjárműadó ,51% - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) ,00% 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek ,50% 2.4. Egyéb sajátos bevételek ,52% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,49% 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) ,11% 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) ,55% 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) ,26% 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) ,98% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,66% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) ,66% IV. Támogatás értékű bevételek ,24% 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) ,65% 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) ,89% 5

6 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen ,16% VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek ,34% 2. Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel ,61% Hitelek összesen ,51% Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen ,05% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 1/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti I.mód telj. % ei Kerekegyháza Város Önk ,09% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,13% Kisegítő mg.szolg ,00% Közutak üzemeltetése ,00% Lakásgazdálkodás ,53% Igazgatás ,60% Országgyűlési Választás ,00% Önkormányzati Választás ,00% Község gazdálkodás ,00% Közmunka ,00% Közcélú munka ,00% VKG ,46% Piac ,00% VG Kft ,00% Vízgazdálkodás ,00% Köztemető ,17% Közvilágítás ,00% Önk.elszámolásai ,00% 6

7 Háziorvosi szolgálat ,18% Háziorvos I.körzet ,00% Háziorvos II.körzet ,00% Háziorvos III.körzet ,00% Gyermekorvos ,00% Ügyelet ,00% Labor ,00% Kisegítő alapellátás ,00% Védőnői szolgálat ,00% Eü.ellátás egyéb feladatai ,00% Tanyagondnoki szolgálat ,00% Rendszeres pénbeli ell ,00% Szennyvízkezelés ,00% Köztisztaság ,81% Sportépület fenntartás ,00% Móra Ferenc Általános Iskola ,62% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,55% Iskolai Int.étk ,35% Munkahelyi vendéglátás ,24% Intézményi vagyon műk. 0,00% Iskolai oktatás ,02% Fogyatékos tan.okt ,00% Alapfokú műv.okt ,85% Napközi ellátás ,00% Sportlétesítmémy működtetése ,00% Napközi Otthonos Óvoda ,36% Óvodai nevelés ,36% Humán Ellátó Szolgálat ,25% Házi segítségnyújtás ,71% Jelzőrendszeres szolgálat ,00% Családsegítés ,00% Gyermekjóléti szolgálat ,00% Szoc.étkeztetés ,17% Nappali Szoc.Ellátás ,11% HSZK ,00% Helyettes szülői szolgálat ,00% Támogató szolgálat ,13% Katona József Művelődési Ház ,04% Művelődési Ház ,32% Könyvtár ,00% 1/2.sz.melléklet 7

8 Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Lakossági kommunális adóbevétel ,27% Idegenforgalmi adóbevétel ,06% Iparűzési adóbevétel ,76% Pótlékok ,84% Helyi adóbevétel ,31% 1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. SZJA átengedett rész ,10% SZJA kiegészítés ,10% SZJA bevétel összesen ,991 53,10% 1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Lakossági közműfejlesztési támogatás ,53% Vizitdíj visszatérítés lakosságnak ,31% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 203 0,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám ,00% Összesen ,55% 1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 8

9 Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám ,81% Közcélú foglalkoztatás ,47% Időskorúak járadéka ,67% Rendszeres szoc.segély ,34% Ápolási díj ,42% Lakásfenntartásit ámogatás ,95% Kötelező illetmény emelés (5%) ,14% Normatív, kötött felhasználá támogatás összesen ,26% 1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Céljellegű decentralizált támogatás Temető ravatalozóépület felújítása ,60% Címzett támogatás ,80% Összesen ,98% 1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Ingatlan eladás ,66% Felhalmozási bevételek összesen ,66% Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 1/9.sz.melléklet 9

10 Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Gyermektartási díj megelőlegezése Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) ,75% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) ,00% Kistérségi feladatokra átvett(szocális) ,33% Otthonteremtési támogatás ,00% Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) 200 0,00% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) ,42% Mezőőri szolgálatra ,00% Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe ,27% Szociálpolitikai feladatok ellátására ,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám ,00% Népszavazás ,95% Szakértői bizottság működésének támog.(házi segítségny.) 40 0,00% Előző évi egyéb kiegészítések ,00% Működésre átvett bevételek összesen ,65% 1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Működésre átvett bevételek összesen Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1/11.sz.melléklet 10

11 Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Összesen /12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Szennyvíz hozzájárulás ,67% Összesen ,89% Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2.sz.melléklet 11

12 Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások ,71% - Munkaadót terhelő járulékok ,00% - Dologi kiadások ,82% - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) ,38% - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) ,62% - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) ,22% Működési célú kiadások összesen ,03% Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) ,78% - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) ,59% - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) ,00% - Felújítási kiadások ,95% Felhalmozási célú kiadások összesen ,36% Hitelvisszafizetési kötelezettség ,99% Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése ,00% Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése ,00% Általános tartalék ,00% Kiadások összesen ,73% Kiadások mindösszesen ,73% 12

13 Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % Eredeti I.mód telj. % ei ei ei ei Kerekegyháza Város Önk ,71% ,00% ,82% ,47% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,20% ,32% ,04% ,64% Kisegítő mg.szolg ,49% ,20% ,10% ,73% Közutak üzemeltetése ,00% ,00% ,11% ,11% Lakásgazdálkodás ,00% ,00% ,36% ,36% Igazgatás ,84% ,90% ,96% ,89% Országgyűlési Választás ,00% ,75% ,97% ,23% Népszavazás ,00% ,00% ,00% ,00% Község gazdálkodás ,00% ,00% ,00% ,00% Közmunka ,41% ,20% ,00% ,30% Közcélú munka ,54% ,02% ,00% ,54% VKG ,00% ,00% ,86% ,15% Piac ,00% ,00% ,00% ,00% VG Kft ,00% ,00% ,00% ,00% Vízgazdálkodás ,00% ,00% ,93% ,93% Köztemető ,00% ,00% ,97% ,97% Közvilágítás ,00% ,00% ,58% ,58% Önk.elszámolásai ,00% ,00% ,00% ,00% Háziorvosi szolgálat ,00% ,00% ,60% ,39% Háziorvos I.körzet ,00% ,00% ,00% ,00% 13

14 Háziorvos II.körzet ,00% ,00% ,00% ,00% Háziorvos III.körzet ,00% ,00% ,00% ,00% Gyermekorvos ,00% ,00% ,00% ,00% Ügyelet ,00% ,00% ,00% ,00% Labor ,80% ,24% ,40% ,61% Kisegítő alapellátás ,00% ,00% ,00% ,00% Védőnői szolgálat ,40% ,87% ,11% ,34% Eü.ellátás egyéb feladatai ,00% ,00% ,00% ,00% Tanyagondnoki szolgálat ,81% ,46% ,19% ,95% Rendszeres pénbeli ell ,00% ,00% ,00% ,00% Szennyvízkezelés ,00% ,00% ,00% ,00% Köztisztaság ,08% ,16% ,06% ,88% Sportépület fenntartás ,00% ,00% ,00% ,00% Móra Ferenc Általános Iskola ,09% ,51% ,14% ,97% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,58% ,23% ,88% ,85% Iskolai Int.étk ,13% ,90% ,80% ,04% Munkahelyi vendéglátás ,47% ,33% ,23% ,82% Intézményi vagyon műk. 0,00% 0,00% 0,00% ,00% Iskolai oktatás ,31% ,23% ,08% ,99% Fogyatékos tan.okt ,96% ,52% ,00% ,74% Alapfokú műv.okt ,24% ,38% ,05% ,67% Napközi ellátás ,77% ,22% ,00% ,52% Sportlétesítmémy működtetése ,00% ,00% ,00% ,00% Napközi Otthonos Óvoda ,17% ,28% ,03% ,57% Óvodai nevelés ,17% ,28% ,03% ,57% Humán Ellátó Szolgálat ,84% ,66% ,88% ,95% Házi segítségnyújtás ,13% ,70% ,56% ,51% Jelzőrendszeres szolgálat ,47% ,00% ,20% ,05% Családsegítés ,83% ,62% ,77% ,33% Gyermekjóléti szolgálat ,83% ,21% ,88% ,28% Szoc.étkeztetés ,00% ,00% ,87% ,82% Nappali Szoc.Ellátás ,88% ,75% ,29% ,34% HSZK ,00% ,00% ,00% 0 0,00% Helyettes szülői szolgálat ,75% ,00% ,00% ,75% 14

15 Támogató szolgálat ,09% ,80% ,74% ,87% Katona József Művelődési Ház ,21% ,11% ,27% ,45% Művelődési Ház ,26% ,80% ,35% ,17% Könyvtár ,58% ,98% ,10% ,39% 15

16 Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Közgyógyellátás ,72% Átmeneti segély ,18% Temetési segély ,50% Köztemetés ,67% Ápolási díj ,71% Közlekedési támogatás ,38% Rendszeres szoc.segély ,00% Aktív korúak rendszeres szoc.segélye ,17% Lakásfenntartási támogatás ,14% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka ,10% Krízissegélyezés ,90% Tankönyvtámogatás ,00% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás ,00% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) ,00% Tartásdíj megelőlegzés ,00% Vizitdíj visszatérítés 67 0,00% Középfokú oktatásban résztvevők juttatása ,00% Otthonteremtési támogatás ,00% Segélyezési kiadások összesen ,38% 2/3.sz.melléklet

17 Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás ,00% Ceglédi Hulladék DEPO ,00% Kistérségi normatíva visszafizetési köt ,00% Önkormányzatnak átadott pe.(családsegítő Szolg.) ,89% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép ,00% Lajosmizsei Rendőrőrs ,00% Belső Ellenőri Társulás ,51% BKKM-i Önkormányzat vis maior alap ,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,62% 2/4.sz.melléklet 17

18 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Sport Egyesület ,39% Tűzoltó Köztestület ,34% Polgárőrség ,00% Nyugdíjas Klub ,00% Mozgáskorlátozottak egyesülete ,00% Európa Jövője Egyesület ,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ,83% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása ,37% Katolikus Egyház ,00% Honvédkórház támogatás(labor) ,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ,00% Varga Tanya Kft ,00% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete ,00% Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány ,00% Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont ,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe ,19% Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) ,00% Népszavazásra átadott pe ,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,22% 2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Szennyvíz hozzájárulás ,16% Ceglédi Hulladék DEPO ,13% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,78% Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2/6.sz.melléklet 18

19 Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Tűzoltó Köztestület ,82% Lakossági közműhozzájárulás ,00% Ivóvíz minőség javító program ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,59% Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Megnevezés Eredeti I.mód Teljesítés % ei. június 30. Felújítás Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) ,00% Iskola címzett pályázat ,00% Kun u.felújítása TEUT ,00% Belterületi utak felújítása ,00% Rákóczi u.óvoda felújítása ,29% Összesen ,95% Felhalmozás, beruházás LEADER részesedés Kht 30 0,00% Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) ,46% Földterület vásárlás (Árokszállási út) ,00% Városi Örökség megőrzése pályázat ,21% Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat ,00% Közösségi közlekedés pályázat ,43% Művészetoktatás hangszer beszerzés 165 0,00% Árokszállási utca megnyitása ,10% Óvoda beruházás (DAOP ) ,00% Összesen ,00% 2. Napirend tárgyalása 19

20 Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendelet módosítása Előadó: Hallai Tibor alpolgármester Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Vincze Miklós jegyző kiegészítette az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság javaslatával, eszerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtárban a biblia kiállítás miatt riasztórendszert építenek ki, melynek költsége eredetileg forint volt, a kivitelező viszont forintért vállalta annak beszerelését. Ezért az összeg forinttal emelkedett az eredetihez képest. A riasztó rendszer kiépítése a kisteremre vonatkozik és végleges megoldást jelentene. Hallai Tibor felvetette, hogy olyan rendszer központot kell vásárolni, amely a jövőben a művelődési ház irodájának a védelmét is ellátja. Vincze Miklós a fentiekre reagálva elmondta, hogy árajánlatot fognak kérni a riasztórendszer ilyen irányú kiépítésére, és amennyiben a tervezett összeg változna, úgy az a soron következő költségvetés módosításnál a valós összeg beállításra kerül. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, hogy erre a célra a rendelet-tervezet felhalmozási kiadások előirányzatában a Ft-ot beállítottak. Ezt az összeget a riasztóközpont beszerelése plusz Ft-tal növelné meg. Csőszi Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolta, hogy erre a célra a költségvetésbe Ft kerüljön beállításra. Szabó Sándor az Ügyrendi Bizottság elnöke hozzászólásában megjegyezte, hogy az intézmények többsége el van látva riasztóval, a művelődési háznál is pótolni kell annak kiépítését. Domján István a Városfejlesztési Bizottság elnöke javasolta, hogy legyen megoldva a riasztó beszerelése a művelődési ház irodájába is. Amennyiben a művelődési ház felújítására beadott pályázat nyerne, - mivel abban is szerepel a riasztórendszer kiépítése - úgy azt át lehet szerelni másik intézménybe. Hallai Tibor alpolgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kerüljön kiépítésre Ft összeg erejéig, azzal a feltétellel, hogy a riasztó központ kapacitása tegye lehetővé a rendszer további bővítését. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 186/2008. (IX.10.) sz. Kth. Riasztórendszer kiépítése a Katona József 20

21 Művelődési Ház kistermében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Katona József Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kiépítését Ft kivitelezési összeg erejéig, azzal a feltétellel, hogy a riasztó központ kapacitása lehetővé tegye a rendszer további bővítését. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: szeptember / A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntést a szeptember 10.-én esedékes költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen Hallai Tibor alpolgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a felhalmozási kiadások előirányzatában a Művelődési Ház kistermében riasztórendszer kiépítésére Ft kerüljön beállításra. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008. (IX.11.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének 21

22 bevételi főösszegét ban kiadási főösszegét ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka 0. A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.. 2. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet szeptember 11-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, szeptember 11. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 1.sz.melléklet Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1/2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.)

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2482-2/2011. 4/2011. számú 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33-35/2011. (III.9.sz.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben