Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések"

Átírás

1 Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 143/2014. (IX. 10.) sz. NORMATÍV Kth szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2. Intézményi térítési díj felülvizsgálata: a bölcsődei térítési díjakról szóló 16/2011. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. Versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 7. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról és Vállalkozási szerződés módosítása Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 8. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi gazdálkodásának félévi alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 9. Kisbusz beszerzése a Humán Szolgáltató Központ megnövekedett feladatainak ellátása érdekében Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

2 10. Virágos Kereki Porta és Virágos Kerekegyházáért Díjakra beérkezett pályázatok elbírálása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. Egyebek Felelős: Határidő: Vincze Miklós azonnal Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

3 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 144/2014. (IX. 10.) sz. Normatív Kth. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározott óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt Normatív Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács által meghatározandó nettó 260 Ft/nap óvodai étkeztetés intézményi térítési díj megállapításával egyetért, a határozat 1. számú mellékletét elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: október 1. Határozatról értesül: Jegyző, Pénzügyi iroda Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

4 1. számú melléklet 23/2014. (IX. 10.) sz. KTFT NORMATÍV hat.: Óvodai étkeztetés intézményi térítési díj módosítása az ÁFA törvény előírásai miatt Normatív Határozat Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanács október 1- től az általa fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvodában az étkeztetés intézményi térítési díját az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a 104. (1) bekezdés b) pontjában, a ában és a ában kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet figyelembe vételével egységesen telephelyekre és tagintézményre tekintettel nettó 260 Ft/napban állapítja meg az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 191. (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettség teljesítése miatt. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: október 1. Határozatról értesül:, általa - intézményvezető - pénzügyi iroda Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

5 Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 145/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós - Pénzügyi iroda Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

6 1. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK évi eredeti előirányza Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege évi módos. Előirányza teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés KIADÁSOK évi évi eredeti módos. előirányza Előirányza adatok ezer Ft-ban teljesítés Teljesítés %-a A B D E F G H J K L I. Működési költségvetés ,33 I. Működési költségvetés ,77 1. Közhatalmi bevételek ,31 1. Személyi juttatások , Adóbevételek , Egyéb közhatalmi bevételek ,97 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,85 2. Működési bevételek ,34 3. Működési célú támogatások ,22 3. Dologi kiadások , Önkormányzatok működési támogatásai ,55 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai , Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei , Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,00 4. Működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,60 6. Tartalékok működési célra II. Felhalmozási költségvetés ,63 II. Felhalmozási költségvetés ,82 1. Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások , Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése kiadások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

7 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú 2. Felhalmozási célú támogatások , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ,00 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,73 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA ,13 maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,98 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE B/ BELSŐ FORRÁSBÓL ,00 Működési egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra ,00 Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra ,00 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL Működési célú finanszírozási bevétel Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) ,56 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) ,09

8 2. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Önkormányzatok működési támogatásai ,55% Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ,08% Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,53% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ,00% Felhalmozási célú támogatások ,41% Jövedelem adók 16 Vagyoni tipusú adók ,29% Értékesítési és forgalmi adók ,66% Gépjárműadók ,65% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,61% Termékek és szolgáltatások adói ,65% Egyéb közhatalmi bevételek ,59% Közhatalmi bevételek ,28% Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,31% Közvetített szolgáltatások értéke ,13% Tulajdonosi bevételek ,20% Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó ,11% Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,45% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek ,65% Működési bevételek ,52% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 0 0 0

9 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,60% Működési célú átvett pénzeszközök ,60% Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,25% Személyi juttatások ,90% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,51% Dologi kiadások ,49% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,43% Egyéb működési célú kiadások ,08% Beruházások ,32% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% Költségvetési kiadások ,89% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ,00% Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,13% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ,47% Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások ,46% Bevételek összesen ,79% Kiadások összesen ,13% Engedélyezett létszám(fő) ,62% - ebből alapfeladat ,00% - ebből közfoglalkoztatott ,78%

10 3. melléklet Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2014.évi Teljesítés % Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések eredeti ei. mód.ei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ,59% Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,59% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 63 Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,45% Közvetített szolgáltatások értéke ,08% Tulajdonosi bevételek ,00% Ellátási díjak ,04% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,72% Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek ,78% Működési bevételek ,52% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

11 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,83% Személyi juttatások ,26% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,28% Dologi kiadások ,25% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,19% Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,41% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,88% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,44% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,44% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,93% Kiadások összesen ,88% Engedélyezett létszám(fő) ,71% - ebből alapfeladat ,30% - ebből közfoglalkoztatott ,50%

12 4. melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ,97% Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ,97% Felhalmozási célú támogatások Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,65% Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek ,85% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

13 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,96% Személyi juttatások ,59% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,47% Dologi kiadások ,11% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,01% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,91% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,12% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,12% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,10% Kiadások összesen ,91% Engedélyezett létszám(fő) ,56% - ebből alapfeladat ,14% - ebből közfoglalkoztatott ,00%

14 5. melléklet Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ,20% Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,20% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,22% Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 1 1-0,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek ,21% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

15 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,97% Személyi juttatások ,23% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,78% Dologi kiadások ,67% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,12% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,67% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,85% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,85% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,49% Kiadások összesen ,67% Engedélyezett létszám(fő) ,31% - ebből alapfeladat ,00% - ebből közfoglalkoztatott ,00%

16 6. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi módosított eredeti ei. ei. teljesítés % ezer Ft Magánszemélyek kommunális adóbevétel ,29% Iparűzési adóbevétel ,66% Idegenforgalmi adóbevétel ,19% Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék) ,97% Helyi adóbevétel ,65% 7. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi módosított eredeti ei. ei. teljesítés % ezer Ft Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szociális) ,00% Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Óvoda) ,00% Támogató szolgálat ,40% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Önkormányzat ,04% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Bölcsőde ,20% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Műv.Ház ,90% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) Hivatal ,81% ÁROP Hivatal fejlesztés ,45% OEP-től átvett pe ,71% Szociálpolitikai feladatok ellátására ,00% Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez: Fülöpházi segélyek kifizetése ,54% Fülöpháza hozzájárulása közös hivatal fenntartásához ,00% Műv.ház TÁMOP kulturális szakember képzés ,00% Itthon vagy Mo. kiegészítő támogatása Közkincs Hitelprogram kamat támogatás 586 BURSA visszautalás 46 OGY, önk.i, és EU Parlamenti választások támogatása 2792 Működésre átvett bevételek összesen ,83%

17 8. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi ezer Ft eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Polgárőrség visszatérítendő támogatás Rendezvény támogatás 50 Háztartások befizetése (Bácsvíz Zrt.) 259 Működésre átvett bevételek összesen ,92% 9. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Felhalmozási célú támogatások 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi ezer Ft eredeti ei. módosított ei. teljesítés % LEADER Rendezvénytér kialakítása KEOP iskola napelemrendszer kiépítés Fülöpháza óvoda felújításhoz hozzájárulás Tanya-rpogram piac bővítés ,00% Új óvoda építés EU önerőalap támogatás 1755 BM óvoda felújítás támogatás Adósságrendezés, konszolidáció/ hiteltörlesztés Adósságrendezés, konszolidáció/ kamat 1454 Összesen ,20% 10. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti ei. módosított ei. teljesítés % ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: Önkormányzati segélyek ,43% Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséből biztosítva: Rendszeres szoc.segély egészs.kár ,56% Foglakoztatást helyettesítő támogatás ,30% Lakásfenntartási támogatás ,23% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) ,96% Óvodáztatási támogatás 10 Helyi megállapítású közgyógy 86 Segélyezési kiadások összesen ,40%

18 11. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2014.évben Megnevezés 2014.évi 2014.évi Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére eredeti ei. módosított ei. teljesítés % ezer Ft Szociális feladatok támogatása ,23% Óvodai nevelés támogatása ,13% Lajosmizsei Rendőrőrs ,00% Tartalék ,00% Összesen: ,01% 12. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ezer Ft Megnevezés 2014.évi 2014.évi eredeti ei. módosított ei. teljesítés % Sport Egyesület ,90% Tűzoltó Köztestület ,66% Polgárőrség ,50% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ,50% Katolikus Egyház ,00% Református Egyház ,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása ,33% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete ,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe ,86% Településünk fejlődéséért Alapítvány visszatárítendő tám Kábel Tv Tagi kölcsön 3000 Homokhátság Fejl. Egyesület visszatérítendő tám. 227 Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,20%

19 13. melléklet Megnevezés Kerekegyháza Város Önkormányzat Beruházási, felújítási kiadásai évben 2014.évi eredeti előir évi módosított előir teljesítés ezer Ft Teljesítés % Felújítás Összesen 0 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,00% Művelődési ház villanyhálózat csere ,26% Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,60% LEADER Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen pályázat ,10% TP-l azonosító számú Városi Kispiac fejlesztése projekt ,86% KEOP iskola napelem-rendszer KEOP /A/ ,98% BM rendelet alapján az óvodafejlesztési pályázat Kerekegyháza ,17% bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,12% közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,62% önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ,00% Összesen ,01%

20 Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 146/2014. (IX. 10.) sz. Kth évi kommunális adó csökkentése Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évek óta folytatott felelős gazdálkodására tekintettel a évi kommunális adó mértékét a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén Ft-ban, telek esetén Ft-ban határozza meg. 2./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a évi költségvetési koncepció elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe, valamint november 30. napjáig a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását ennek megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

21 Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 147/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyháza város településrendezési eszközeinek 98/2014. (VI.25.) sz. Kth. határozattal indított módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek 98/2014.(VI.25.) sz. Kth. határozattal indított egyszerűsített eljárás szerint egyeztetésre bocsátható tételeinél kinyilvánítja: 1.) az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése és a 3. alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel - a módosítások kis területre terjednek ki - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet, - a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet. 2.) Az állami főépítész CSD/01/258-1/2014. számú véleménye alapján a településrendezés eszközeivel az intenzívebb beépítésekből esetleg következő káros hatások elkerülését biztosítani kell. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

22 Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 148/2014. (IX. 10.) sz. Kth. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök Határidő: szeptember 15. Határozatrl értesül: - Vincze Miklós - Pénzügyi iroda Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

23 1. sz. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti előirányz a évi módos. Előirányz a teljesíté s Teljesíté s %-a Megnevezés évi eredeti előirányz a évi módos. Előirányz a teljesíté s Teljesíté s %-a A B D E F G H J K L I. Működési költségvetés ,03% I. Működési költségvetés ,40 1. Közhatalmi bevételek ,00 1. Személyi juttatások , Termékek és szolgáltatások adói 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek ,75% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,86 3. Működési célú támogatások ,30% 3. Dologi kiadások , Önkormányzatok működési támogatásai ,69% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,00

24 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások , Egyéb működési célú támogatások bevételei ,12% 5.1. Elvonások és befizetések 0,00 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0,00 4. Működési célú átvett pénzeszközök , Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0,00 6. Tartalékok működési célra ,00 II. Felhalmozási költségvetés ,00 II. Felhalmozási költségvetés ,67 1. Felhalmozási bevételek ,00 1. Beruházási kiadások , Immateriális javak értékesítése 0,00 2. Felújítások 0,00

25 1.2. Ingatlanok értékesítése 0, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0, Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások , Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0, Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 0, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,00 4. Tartalékok felhalmozási célra 0,00

26 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,03 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ,13 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Működési költségvetés tárgyévi egyenlege Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ,00 Működési célú finanszírozási kiadás 0,00 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 0,00 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT

27 MÓDJA B/ BELSŐ FORRÁSBÓL ,00 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra EGYENLEGE Működési egyenleg összesen Felhalmozási egyenleg összesen Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL ,00 1. Működési célú finanszírozási bevétel 0,00 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) ,03 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) ,13

28 2. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei Működési célú támogatások ,06% ,06% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

29 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó

30 bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,68% Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ,03% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,03% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

31 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása ,94% Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások ,94% Bevételek összesen ,68% Kiadások összesen ,58% Engedélyezett létszám(fő) 0 - ebből alapfeladat 0 - ebből közfoglalkoztatott 0 3. melléklet Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

32 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ,12% Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ,12% Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,00%

33 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,62% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,03% Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek ,45% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0

34 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,98% Személyi juttatások ,91% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,14% Dologi kiadások ,81% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,82% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,57% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,55% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,55% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,81% Kiadások összesen ,57%

35 Engedélyezett létszám(fő) ,00% - ebből alapfeladat ,91% - ebből közfoglalkoztatott ,33% 4. melléklet Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi Teljesítés % eredeti ei. mód.ei Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ,00% Működési célú támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ,00%

36 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,33% Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ,28% Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ,00% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek ,35% Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

37 Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek ,98% Személyi juttatások ,33% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,19% Dologi kiadások ,30% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások ,00% Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ,35%

38 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás ,35% Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek ,35% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen ,98% Kiadások összesen ,35% Engedélyezett létszám(fő) ,88% - ebből alapfeladat ,65% - ebből közfoglalkoztatott ,67%

39 Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 149/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a villamos energia beszerzését versenypiaci beszerzési eljárás keretében biztosítja. 2./ A Képviselő-testület a villamos energia versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása érdekében elfogadja a határozat mellékletét képező Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel megkötendő megbízási szerződést. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a t közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester, Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: - Vincze Miklós, és általa: - Sourcing Hungary Kft. - Pénzügyi iroda Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

40 Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 150/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi gazdálkodásának I. féléves alakulásáról Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós, és általa - Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

41 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 151/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. munkatársai elismerése Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. vezetőjének és dolgozóinak az elmúlt 10 évben végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájukért a település környezetének, zöldterületeinek, parkjainak rendezettségéért, karbantartásáért. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

42 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én megtartott ülése könyvéből 152/2014. (IX. 10.) sz. Kth. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi gazdálkodásának I. féléves alakulásáról Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót. Egyúttal a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, szeptember 10. Vincze Miklós

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

19/2014. számú szeptember 10-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2014. számú szeptember 10-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3947-2/2014. 19/2014. számú 2014. szeptember 10-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 143-156./2014. (IX. 10.) sz. Kth.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 10 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 10 - i ülésére 3962-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 10 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2016. (VI. 22.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.)sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 79/2015. (VI. 24.) sz. NORMATÍV Kth. 2015. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

A költségvetés fő összegei

A költségvetés fő összegei Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.)

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére 1937-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

RENDELET. A költségvetés fő összegei

RENDELET. A költségvetés fő összegei RENDELET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában 1 2 3 4 5 6 7 1 Önkormányzat működési támogatása (a - f) B11 1 890 389 1 936 353 1 016 730 52,51%

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 20-i ülésére 7415/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 20-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 26.) önkormányzati. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Módosította: 12/2015. (VI. 25.) rendelet

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 1. melléklet a./2019.(..) számú Sorszám Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám előiárnyzat 1 2 3 4 5 6 1 Önkormányzat

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa február 22-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa február 22-i ülésére 1926-1/2017 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat az 2/27. (II.24.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok Tolna Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 543 276 116 543 276 116 2 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek 3/2015. 4/2016. (II.27.) (II.26.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 26-i ülésére 7415-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. október 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére 4113-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint

2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint 1.1. melléklet a önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére 7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa október 26-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa október 26-i ülésére 6257-1/2016 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2016. október 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Teljesítés

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Teljesítés Szekszárd Megyei Jogú Város 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Módosított VI. Teljesítés 214.12.31. Kiadások Eredeti előirányzat 214 adatok eft-ban Módosított VI. Teljesítés

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások

Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások Szekszárd Megyei Jogú Város 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Módosítás VI. Módosított VI. Kiadások Eredeti előirányzat 214 Módosítás VI. adatok eft-ban Módosított VI.

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa január 24-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa január 24-i ülésére ./2016 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2016. január 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben