Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 24-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 24-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el:"

Átírás

1 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 79/2015. (VI. 24.) sz. NORMATÍV Kth június 24-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 24-i ülésén az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Dr. Kelemen Márk 2. Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk 3. Beszámoló a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2014/2015-es nevelési évben végzett munkájáról Előadó: Hallainé Kis Mária óvodavezető 4. Beszámoló a Kerekegyerdő Bölcsőde 2014/15. évi munkájáról Előadó: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető 5. Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi pályázat véleményezése Előadó: Dr. Kelemen Márk 6. Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (felső tagozat) intézményvezető-helyettesi pályázat véleményezése Előadó: Dr. Kelemen Márk 7. Pénzbeli támogatás nyújtása a Kárpátaljai magyarság részére Előadó: Dr. Kelemen Márk 8. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének I. féléves módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk 9. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk 10. A Kerekegyházi Sportegyesület támogatása Előadó: Dr. Kelemen Márk

2 11. Pályázat benyújtása Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 7.a) pont szerint az emberi erőforrások minisztere által, a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben kiírt közművelődési érdekeltségnövelő támogatás érdekében Előadó: Dr. Kelemen Márk 12. Az 54/2011. (III. 30.) Kth. határozat módosítása: építési telek értékesítési árának módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk 13. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti tájékoztatási szakaszban érkezett véleményezések megtárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk 14. Egyebek Felelős: Határidő: azonnal

3 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 80/2015. (VI. 24.) sz. Kth: Beszámoló elfogadásáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 196/2014. ( X.22.) 10/2015. (II.25.) 11/2015. (II.27.) 13/2015. (II.25. ) 17/2015. (II.25.) 19/2015. (II.25.) 22/2015. (II.25.) 21/2015. (II.25.) 23/2015. (II.25.) 32/2015. (III.25.) 36/2015. (III.25.) 41/2015. (IV.29.) 45/2015. (IV.29.) 48/2015. (IV.29.) 52 és 51/2015. (V.06.) 66/2015. ( V.27.) 67/2015. (V.27.) 69/2015. (V.27.) sz. határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk

4 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 81/2015. (VI. 24.) sz. Kth: A Kerekegyházi Bóbita Óvoda és Fülöpházi Tagintézménye 2013/14. évi beszámolójának elfogadása Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Bóbita Óvoda és Fülöpházi Tagintézménye 2014/15. évi beszámolóját elfogadja. Egyúttal a Képviselő-testület köszönetét és dicséretét fejezi ki az óvoda dolgozóinak a lelkiismeretes és áldozatos munkájukért. Felelős: Hallainé Kiss Mária intézményvezető

5 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 82/2015. (VI. 24.) sz. Kth. A Kerekegyerdő Bölcsőde beszámolójának elfogadása Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyerdő Bölcsőde 2014/2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület egyúttal köszönetét és dicséretét fejezi ki a bölcsőde dolgozóinak az áldozatos és lelkiismeretes munkájukért. Felelős: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A határozatot kapják: al intézményvezető

6 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 83/2015. (VI. 24.) sz. Kth: Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (alsó tagozat) intézményvezető-helyettesi pályázat véleményezése Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (3) bekezdés e) pontjában és a (4) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján működtető önkormányzatként - a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szakálné Galbavi Márta által benyújtott intézményvezető-helyettesi (alsó tagozat) pályázatot az alábbiak szerint véleményezi: A pályázat alapos, mindenre kiterjedő és tartalmas vezetői munkát mutat be az előző vezetői ciklusból. Szakmai szempontból jól felkészült, nagy gyakorlattal rendelkezik, lépést tart az oktatás terén bekövetkező fejlődésekkel, változásokkal. Célkitűzései az intézmény fejlődését szolgálják. A pályázó több éves igazgató-helyettesi gyakorlata, szakmai felkészültsége és emberi adottságai továbbra is alkalmassá teszik az intézményvezető helyettesi feladatok ellátására. A Képviselő-testület a pályázó iskolaigazgató-helyettessé történő kinevezését támogatja. Felelős: Dr. Kelemen Márk ról értesül: Jegyző Al, s általa KLIK

7 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 84/2015. (VI. 24.) sz. Kth: Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (felső tagozat) intézményvezető-helyettesi pályázat véleményezése Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (3) bekezdés e) pontjában és a (4) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján működtető önkormányzatként - a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Marton Józsefné által benyújtott intézményvezető-helyettesi (felső tagozat) pályázatot az alábbiak szerint véleményezi: A pályázat alapos, mindenre kiterjedő és tartalmas vezetői munkát mutat be az előző vezetői ciklusból. Szakmai szempontból jól felkészült, nagy gyakorlattal rendelkezik, lépést tart az oktatás terén bekövetkező fejlődésekkel, változásokkal. Célkitűzései az intézmény fejlődését szolgálják. A pályázó több éves igazgató-helyettesi gyakorlata, szakmai felkészültsége és emberi adottságai továbbra is alkalmassá teszik az intézményvezető helyettesi feladatok ellátására. A Képviselő-testület a pályázó iskolaigazgató-helyettessé történő kinevezését támogatja. Felelős: Dr. Kelemen Márk ról értesül: Jegyző Al, s általa KLIK

8 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 85/2015. (VI. 24.) sz. Kth: Pénzbeli támogatás nyújtása a Kárpátaljai magyarság részére 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt a rászoruló kárpátaljai magyar családok megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül. A kiadási előirányzat fedezete a tartalék. Felelős: Dr. Kelemen Márk 2./ A Képviselő-testület felkéri t, hogy a fenti döntést a soron következő költségvetési rendelet módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Határidő: értelemszerűen értesül: - Jegyző, és általa - Al - Pénzügyi iroda

9 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 86/2015. (VI. 24.) sz. Kth. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének I. féléves módosítása Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a határozat mellékletét képező Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének I. féléves módosításáról szóló 14/2015. (VI. 24.) sz. KTFT. határozatát. Felelős: dr. Kelemen Márk

10 1.sz. melléklet 14/2015. (VI. 24.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési határozat 1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács: 1.1 a Társulás évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint Ft-ban határozza meg. 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: Ft-ban, 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: Ft-ban határozza meg. 2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép: 11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek évben, az alábbiak szerint: 1. Kerekegyháza: Ft 2. Ágasegyháza: Ft 3. Ladánybene: Ft 4. Fülöpháza: Ft 5. Kunbaracs: Ft Összesen: Ft 3./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozatának: 1. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép, 2. sz. melléklete helyébe, jelen határozat 2. számú melléklete lép, 3. sz. melléklete helyébe, jelen határozat 3. számú melléklete lép. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: társult települések ei Határidő: december /A Társulási Tanács felkéri a t a határozat egységes szerkezetbe foglalására. Felelős: ról értesül: Jegyző - Társult települések - Irattár

11 1.melléklet 14/2015. (VI. 24.) sz. KTFT határozathoz 1. melléklet a 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT határozathoz Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés 2015.évi Változás ezer Ft eredeti ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0

12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

13 2. melléklet 14/2015. (VI.24.) sz. KTFT határozathoz 2. melléklet a 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT határozathoz Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés 2015.évi Változás Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről eredeti ei. mód.ei. ezer Ft Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0

14 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

15 3.melléklet 14/2015. (VI. 24.) sz. KTFT határozathoz 3. melléklet a 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT határozathoz Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai Megnevezés 2015.évi Változás Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről eredeti ei. mód.ei. ezer Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

16 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

17 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 87/2015. (VI. 24.) sz. Kth: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező esélyegyenlőségi programot elfogadja, ezzel egyidejűleg a 130/2013. (VI.26.) sz. esélyegyenlőségi programját hatályon kívül helyezi. Felelős: Dr. Kelemen Márk ról értesül: Jegyző Al

18 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 88/2015. (VI. 24.) sz. Kth: A Kerekegyházi Sportegyesület támogatása Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Sportegyesületnek évben forint működési támogatást nyújt a sportpálya gyepszőnyeg pótlása megvalósítására. A kiadás fedezete a tartalék. Felelős: Dr. Kelemen Márk A Képviselő-testület megbízza a t, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ezen döntést vegye figyelembe. Felelős: Határidő: értelemszerűen ról értesül: - az egyesület elnöke - pénzügyi iroda -

19 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 89/2015. (VI. 24.) sz. Kth. Pályázat benyújtása Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 7.a) pont szerint az emberi erőforrások minisztere által, a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben kiírt közművelődési érdekeltségnövelő támogatás érdekében 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 7.a) pont szerint az emberi erőforrások minisztere által, a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben kiírt közművelődési érdekeltségnövelő támogatásért a Kerekegyházi Művelődési Ház és Könyvtárban tervezett fejlesztések megvalósításával kapcsolatban bruttó Ft támogatás elnyerése érdekében. A fejlesztés költségvetése összesen: Ft. 2./ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a bruttó Ft összegű önerőt a pályázati célnak megfelelően külön soron biztosítja Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 6. melléklete szerint. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a t a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk 4./ A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Határidő: értelemszerűen

20 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 90/2015. (VI. 24.) sz. Kth. Az 54/2011. (III. 30.) Kth. határozat módosítása: építési telek értékesítési árának módosítása 1./ A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2011.(III.30.) sz. Kth. határozatának Kodály utcai lakótelkek árainak megállapítása 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kerekegyháza belterület, 1633/ /47hrsz en kialakított - Lf- 2 jelű falusias lakóövezet - beépítetlen területet értékesíti. Az értékesítési árat a következők szerint állapítja meg: o nettó Ft/m 2 egyösszegű fizetéssel o nettó Ft/m 2 12 hónapos törlesztéssel o nettó Ft/m 2 24 hónapos törlesztéssel. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályában maradnak. Felelős: dr. Kelemen Márk ról értesül:, általa Pénzügyi iroda, Műszaki iroda Városgazdasági Nonprofit Kft.

21 2015. június 24-én megtartott ülése könyvéből 91/2015. (VI. 24.). sz. Kth. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti tájékoztatási szakaszban érkezett véleményezések megtárgyalása Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti tájékoztatási szakaszban érkezett vélemények ismeretében az alábbi döntést hozta: BKKM-i Korm. Hiv. Építésügyi Osztály BKD/001/116-4/2015. számú állásfoglalására: 1.) A 98/2014.(VI.25.) Kth. és 26/2015.(III.25.) sz. Kth. határozatokkal indított rendezési terv módosításához az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése és 3. alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel a) a módosítás csak a település egy részére terjed ki, b) a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó tevékenységet, c) a módosítás alá vont területen nem végeznek a fenti Korm. rend. 1. (2) bekezdés alá tartozó környezet-használatot jelentő tevékenységet. 2.) Az új beépítésre szánt területi kijelölésekre már meglévő beépítések fejlesztése miatt indokolt, másutt nem valósítható meg, helyhez kötöttnek minősülnek. Felelős: Dr. Kelemen Márk ról értesül: a, és általa: 1. Műszaki iroda 2. Építészműhely Kft.

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i az alábbi napirendet fogadta el:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i az alábbi napirendet fogadta el: Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülése könyvéből 1/2015.

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben