FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó"

Átírás

1 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE FEBRUÁR 25-ÉN CSÜTÖRTÖK 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tárgyalóterme 1. Polgármester tájékoztatója évi költségvetés módosítása évi tervkoncepció módosítása és a költségvetést érintő intézkedésekről 4. Az önkormányzat évi költségvetési javaslata 5. Nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása 6. A köztisztviselők kedvezményeiről szóló önkormányzati rendelet, valamint az intézményi szabályzatok módosításáról. 7. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Kistérségi Iroda, a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására. 8. TISZK megállapodás módosítása 9. Művelődési Ház és Könyvtár évi munkaterve 10. Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 11. Fegyvernek művelt ifjúságáért alapítvány felügyelő szervének megválasztása 12. Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszűntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. 13. Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról 14. Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan vásárlásáról 15. Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan vásárlásáról. 16. Polgárőrség támogatási kérelméről 17. Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorsának rendezése. 18. Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél Fejlesztési Kft. alakításáról. 19. Szavazatszámláló bizottságok megválasztása Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő 2, 3, 4, 5. napirendhez meghívott: Intézmények vezetői Fegyvernek, február 17. Huber Ferenc polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület február 25-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! I. A két ülés közötti események: Az önkormányzat és Gácsi Ferencné között folyó perben a II. fokú ítélet az önkormányzatot összesen Ft (kártérítés, perköltség és kamat) megfizetésére kötelezte. A kifizetés megtörtént. Február 9-én az intézményvezetőkkel egyeztettük a tervkészítés feladatait és aktuális kérdéseket. Ugyanezen a napon polgári védelmi oktatás volt. Az Orvosi Rendelő bővítési, felújítási munkái megfelelő ütemben haladnak, a rendelő működése zavartalan. A lakosságot a most megjelenő Hírmondóban és a honlapon folyamatosan és részletesen tájékoztatjuk. Egy tiszaroffi kft hozzájárulásunkat kérte a kisújszállási elkerülő út építéséhez a Felszabadulás úton történő homokszállításhoz. Mivel erre jogi lehetőségem nincs, így a hozzájárulást nem adtam meg, de tájékoztattam a céget, hogy amennyiben a szállítandó mennyiségről és a gépjárműforgalomról adatokat szolgáltatnak, úgy véleményezni tudom a kérelmüket. 11-én a Kuncsorbai Önkormányzat ülésén vettem részt. Az önkormányzat nem támogatta, hogy 500 eft-tal hozzájáruljanak az óvoda működéséhez, hogy az óvónők óraszáma ne kerüljön csökkentésre. 13-án a Móra Ferenc iskola, 14-én az Annaházi Óvodaegység tartott sikeres farsangi rendezvényt. 15-én a Művelődési Házban a Társadalmi Megújulás Operatív Programban, Törökszentmiklós önkormányzattal konzorciumban beadott pályázat nyitó rendezvénye volt. A pályázatot a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatására adtuk be. A településünkön II. fokú belvízvédelmi készültség lett elrendelte, költségégének megtérítésére vis maior pályázatot adtunk be, melynek elbírálása folyamatban van. A kért összeg meghaladja az 500 eft-ot. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra Január II. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 1 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 72 - lakásfenntart.tám.elutasítás 1 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 1 - átmeneti segély elut. 5 - ápolási díj megállapítás 1 - ápolási díj megszűnés -

3 2 - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - III. IV. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: 200 eft. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eft.(bruttó) Nemleges nemleges Nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES V. Fontosabb jogszabályok évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 4/2010.(I.19.) OKM r. a pedagógiai szakszolgálatokról 3/2010.(I.22.) ÖM r. az országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 9/2010.(I.28.) Korm.r. a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009.(VI.24.) korm.r.módosításáról Fegyvernek, február 16. Huber Ferenc polgármester

4 Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának február 25-i ülésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP kódszámú Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása címmel pályázatot hirdetett. A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten. A képesség- és kompetenciafejlesztést, a közösségépítést, valamint a társadalmi befogadás előmozdítását egyaránt segítő pályázat részcéljai a következők: - A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítése a nevelő, valamint a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő tanórai, tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programok révén. - A kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, fejlesztése új programsorozatok és foglalkozások kialakításával, a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint. Közművelődési intézmények, (az évi CXL törvény szerint), vagy fenntartóik, muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak, alapfokú művészetoktatási intézmények, kulturális non-profit szervezetek, valamint sportegyesületek pályázhatnak. A pályázat vissza nem térítendő támogatásának mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, ugyanakkor a program utófinanszírozású. Az elnyerhető támogatás minimum értéke legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 50 millió Ft. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a konvergencia régiókban megvalósítandó projektek támogatására összesen forint. A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva legfeljebb 14 hónap áll a pályázó rendelkezésére, de a projekt befejezésének dátuma legkésőbb augusztus 31. A 311/2007. (XI. 17.) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Kormányrendeletben nevesített 2. mellékletben szereplő hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű településeken székhellyel, vagy a projektet megvalósító telephellyel rendelkező intézmények, szervezetek február 26-ig, az e kategórián kívül eső pályázók március 5-től adhatják be a pályázatokat április 30-ig. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti. Ahhoz, hogy az intézmény pályázni tudjon, tudnia kell, hogy meg tudja előlegezni az utófinanszírozású támogatás összegét. Minden pályázónak kötelezően vállalnia kell a fenntartási időszakban (2011. aug 31-től aug. 31-ig) együttműködő intézményenként (6), félévente legalább 1 tanórán kívüli vagy szabadidős tevékenység megvalósítását. A pályázat kidolgozása folyamatban van, jelen állapotban nem ismert a megpályázandó összeg. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! Fegyvernek, május 12. Készítette: Tűhegyi Julianna Huber Ferenc polgármester

5 ../2010. (II..25.) sz. határozati javaslat A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár együttműködve az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeivel és a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődével a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása címmel kiírt felhívásra pályázatot nyújtson be. 2. A képviselőtestület vállalja, hogy az utófinanszírozású pályázat költségeinek megfinanszírozásához a fedezetet biztosítja. 3. A képviselőtestület vállalja, hogy a fenntartási időszakra tagintézményenként és félévenként egy-egy foglalkozás fedezetét a költségvetésben biztosítja Erről értesül: a. Huber Ferenc polgármester b. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző c. Képviselő-testület tagjai d. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői e. Nardai Dániel, települési menedzser f. Bérczesi Mária művelődési felügyelő g. Kapusi Jánosné belső ellenőr h. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója Fegyvernek, május 12. Készítette: Tűhegyi Julianna Huber Ferenc polgármester

6

7 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére alapítványi Felügyelő Bizottság megválasztásáról. Tisztelt Képviselőtestület! A közhasznú szervezetekről szóló évi LVI. tv (1) bek. alapján, ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az 5 millió Ft-ot, a vezető szervtől elkülönített felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg; ellenőrzi a közhasznú szerv működését és gazdálkodását. A feladatra 3 tagú Felügyelő Bizottság létrehozását javaslom az alábbi tagokkal: Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a. Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a. Nardai Dániel Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a. Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2010.(II.25.) sz. határozati javaslat Fegyvernek művelt ifjúságáért alapítvány Felügyelő Bizottságának megválasztásáról. Fegyvernek, február 8. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló LVI. tv (1) bek. alapján a Fegyvernek művelt ifjúságáért Alapítvány Felügyelő Bizottságát az alábbiak szerint választja meg: Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a. Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a. Nardai Dániel Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a. Erről értesül: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2.) Alapítvány Kuratóriuma 3.) Felügyelő Bizottság tagjai 4.) Huber Ferenc polgármester 5.) Buzás Istvánné jegyző 6.) Képviselőtestület tagjai Huber Ferenc polgármester

8 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszűntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Fegyvernek Felszabadulás út 123. sz. alatti bérlakás január 1-vel megüresedett. Mint ismeretes a T. Képviselőtestület előtt, a 224/2004. (XII. 16.) sz. önk. határozat alapján megvásárolta a fenti ingatlant. A lakóépület alapterülete 150 m2, a megvásárláskor kialakítottunk benne egy szoba-konyha-fürdőszoba helyiségekből álló bérlakást, melynek 58 m2 a területe. Jelenleg az önkormányzat lakásállománya 25 db bérlakásból és 2 db szükséglakásból áll, melyből ezt az ingatlant is beszámítva 5 db üresen áll. Ezért javaslom, hogy a lakások bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2.. (12) bekezdésében biztosított jogkörében a képviselőtestület döntsön a lakás megszüntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen../2010. (I. 28.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszüntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. (12) bekezdésében biztosított jogkörében a Fegyvernek Felszabadulás út 123. alatti önkormányzati lakást március 1. napjával megszünteti és nem lakás céljára szolgáló helyiséggé átminősíti, továbbá a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adja. 2.) A változást a 30/1993.(XII.16.) önk.rendelet 6.. (3) bek. értelmében 30 napon belül át kell vezetni a nyilvántartásokon. Fegyvernek, február 9. Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 5. Irattár /:Huber Ferenc:/ polgármester

9 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25 i ülésre óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról Az Önkormányzati miniszter 1/2010 (I.19.) számú ÖM rendelettel pályázatot hirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint közösségi buszok beszerzésére, a pályázat beadási határideje február 15.. Az alapvető infrastrukturális fejlesztésekre igényelhető támogatás összege intézményenként (OM azonosítón ként) 80 % intenzitás mellett, maximum Ft, így a beruházások bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó Ft ot. A fejlesztési célokat és azok költségeit a rendelet 7 (2) bekezdése értelmében külön-külön részletezni és rangsorolni szükséges. A pályázatot az alábbi fejlesztések megvalósítására kívánjuk benyújtani. Óvoda fejlesztése (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88): 1. prioritás: az épület hő technikai korszerűsítése, homlokzat felújítás, homlokzati nyílászáró csere. A beruházás várható bruttó összköltsége Ft. 2. prioritás: rossz állapotban lévő lapos tető szigetelése. A beruházás várható bruttó összköltsége Ft. 3. prioritás: a hő központ és radiátorok valamint radiátor szelepek cseréje. A beruházás várható bruttó összköltsége: Ft Műszaki ellenőr költsége: Ft A 3 prioritás várható bruttó összköltsége Ft../2010. (..) sz.önkormányzati határozat Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat benyújtásával a Önkormányzati miniszter 1/2010 (II.25.) számú ÖM rendelettel meghirdetett pályázatot felhívásra. 2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó Ft összegben, Óvoda infrastruktúra fejlesztésére az alábbiak szerint: Pályázati forrás (80%) Saját erő (20%) MINDÖSSZESEN: Összesen Ft Ft Ft Erről értesül: 1. Huber Ferenc, polgármester 2. Buzás Istvánné, jegyző 3. Hillender Györgyné, igazgató 4. Képviselőtestület tagjai 5. Nardai Dániel, települési menedzser Fegyvernek, február 15.. Huber Ferenc polgármester

10 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Hegedűs László Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. (1460 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 985 m2, melyből a lakás alapterülete 50 m2 nagyságú 1 szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó van, a melléképület 6 m2 nagyságú. A lakás közepes állagú, a víz gáz bekötésre került. Az eladó a vételárat Ft-ban határozta meg, fizetés módját készpénzben a hitelek rendezésével szeretné. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettük. Az ingatlant Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.../2010. (II. 25.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan megvételéről. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Hegedűs László Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti lakostól. Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 15. Készítette: Dománné /:Huber Ferenc:/ polgármester

11 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel./fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének február 25-i ülésére a Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Löchli István Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. (188 hrsz.) alatti lakos felajánlja megvételre a tulajdonát képező ingatlant. Az eladni kívánt ingatlan területe 1579 m2, a telken található lakóépület 80 m2-es, melyben másfél szoba, konyha, fürdőszoba, wc található. A lakás részlegesen külső - felújításra szorul. Fűtése: konvektoros gázfűtés, burkolatok: padló, illetve járólap. Az eladó a vételárat Ft-ban jelölte meg. Az ingatlant i állapot szerint Ft adótartozás terheli. Az ingatlan megvásárlásával lehetőség lenne az adótartozás rendezésére. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk januári ülésen már tárgyalta a Képviselőtestület a fenti ingatlan megvásárlását, akkor a vételár Ft volt, de forrás hiányában elutasításra került. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen../2010. (II. 25.) sz. határozati javaslat Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Löchli István Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti lakostól. Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 15. (:Huber Ferenc:) polgármester Készítette: Dománné

12 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Polgárőrség támogatási kérelméről Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyverneki Polgárőrség a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, melyben kéri, hogy 2010-ben is támogassuk a Polgárőrség munkáját. A kért összeg 543 eft. A költségvetésünk ismeretében nem látom reális lehetőségét annak, hogy ezt az összeget meg tudjuk adni az egyesületnek. A Polgárőrség munkáját ismerve támogatásuk indokol, de ezekhez a feladatokhoz a gépjárműre nincs szükség, ezért javaslom, hogy 300 eft támogatást hagyjon jóvá a testület azzal a kitétellel, hogy két részletben ( eft), március és július hónapban tudja az önkormányzat átutalni../2010.(ii.25.) sz. határozati javaslat A Fegyverneki Polgárőrség támogatásáról Fegyvernek, február 17. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetése terhére a Fegyverneki Polgárőrség részére 300 eft támogatást biztosít, két részletben - márciusi és júliusi kifizetéssel. A felhasználásról az egyesületnek elszámolási kötelezettsége van. Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal 5.) Képviselőtestület tagjai Huber Ferenc polgármester

13 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorsának rendezése. Tisztelt Képviselőtestület! Burai Zoltán és Burai Lajosné sz. Mága Melinda fegyverneki lakosok szeptember 5-én kelt kölcsön szerződés értelmében Ft lakáscélú kamatmentes építési kölcsönt kaptak az önkormányzattól. Az épülő lakóház helye a Fegyvernek, Martinovics u. 30/a. sz. alatti, 2187 hrsz ingatlan volt. Ugyancsak ebből a célból az OTP Törökszentmiklósi Fiókján keresztül Ft szociálpolitikai támogatást kaptak, melyre a Földhivatalnál jelzálogjog lett bejegyezve. A lakóházat felépítették, majd lebontották bontási engedély nélkül -, de az önkormányzat felé fennálló tartozásukat, ami az OTP júliusi kimutatása szerint Ft volt, nem törlesztették. Adósokkal augusztus 18-án megállapodást kötöttünk, melynek értelmében, ha a szociálpolitikai támogatásra bejegyzett jelzálogjogot törlik, úgy hajlandók a tulajdonjogról az önkormányzat javára térítés nélkül lemondani. Ez ügyben eljártunk a Magyar Államkincstárnál, aki intézkedett a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog törlésére. A törlés a Földhivatalnál 39882/2009. számon, december 7-én megtörtént. Fentiek alapján javaslom, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá az adósok önkormányzat felé fennálló tartozásának elengedéséhez annak tudatában, hogy a telek az önkormányzat tulajdonába kerül. Amennyiben ezzel a képviselőtestület egyetért, úgy adósokkal megállapodást kell kötni az ingyenes tulajdonba adásról../2010.(ii.25.) sz. határozati javaslat Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorának rendezésre. Fegyvernek, február 17. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti, 2187 hrsz. ingatlan építésére Burai Zoltán (Fegyvernek, Kiss J. u. 17.) és Burai Lajosné (sz.mága Melinda, Fegyvernek, Rozmaring u. 11.) részére 1997-ben folyósított önkormányzati lakáscélú kölcsön tartozás teljes egészében elengedésre kerüljön úgy, hogy egyidejűleg az adósok az ingatlanról az önkormányzat javára térítésmentesen lemondanak. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósokkal a megállapodást megkösse. Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal 4.) Képviselőtestület tagjai Huber Ferenc polgármester

14 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél Fejlesztési Kft. alakításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél felmerült egy fejlesztési kft gondolata, mely szerint az alapító tagok 3 millió Ft törzstőkével alakítanának egy társaságot. A kft. alakításának előkészítése elég előrehaladott állapotban van, de a kialakult gazdasági helyzet miatt konkrét alapítási előterjesztés nem készült. A fejlesztési társulás alakításának előkészítése, későbbi megalakítása érdekében kérik az egyesület tagjait, hogy jelezzék részvételi szándékukat a kft-be történő esetleges belépésről. A kft tevékenysége pályázatírás lenne, ami azt jelenti, hogy részben a Leader Egyesületen belül, részben önkormányzati vagy vállalkozási pályázatok megírását vállalná át. A cél támogatható, a gondot az okozza, hogy megfelelő munkatársakat tud-e majd biztosítani. Ezért javaslom, hogy fejezzük ki egyetértő szándékunkat a kft alapításában való részvételre úgy, hogy csak a társaság alapító okirata ismeretében tudunk végleges döntést hozni.../2010.(ii.25.) sz. határozati javaslat Szándéknyilatkozat a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításáról. A változat: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi szándékát, hogy egyetért a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításával. A testület végleges döntést a társaság alapító okiratában ismeretében hoz. B változat: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem ért egyet a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításával. Erről értesül: Fegyvernek, február ) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület 4.) Polgármesteri Hivatal 5.) Képviselőtestület tagjai Huber Ferenc polgármester

15 Választási Iroda Vezetője Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról Tisztelt Képviselőtestület! Mint ismeretes a Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők választását április 11-re (vasárnapra), a második fordulót április 25-re. A választási eljárásról szóló évi C. tv. ( a továbbiakban Ve. ) 23. (1) bek. szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat az önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A Ve. 26. (1) bek. szerint a választási bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. Mivel a 2006-ben megválasztott bizottsági tagok mandátuma lejár, ezért idén ismét meg kell alakítani a szavazatszámláló bizottságokat. A 3/2010. (I.22.) ÖM rendelet 2. (2) bek. szerint a szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és szükséges számban póttagokat március 22-ig kell megválasztani. A Ve. szerint a szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból (3 tag és 2 póttag ) áll. Az igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizottság (5. sz. szavazókör) legalább hét tagból áll. Minden szavazatszámláló bizottságban javasoljuk további 1 póttag megválasztását, tekintettel az őszi helyhatósági választásokra, ahol összeférhetetlenség miatt számítanunk kell lemondásokra. Tekintettel arra, hogy a kisebbségi szavazatszámláló bizottságok megválasztásának időpontjára vonatkozóan a Ve. nem tartalmaz speciális szabályokat, a kisebbségi választáson működő szavazatszámláló bizottságot is meg kell választani a Ve. 23. (1) bekezdésének megfelelően. A javasat összeállításánál figyelemmel voltunk a korábban jól működő szavazatszámláló bizottságokra, a javaslatot tevő intézményi dolgozók véleményére, valamint a szavazatszámláló bizottságba önként jelentkező személyekre is. Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselőtestület a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbi határozattal válassza meg:

16 2../2010. (II.25.) sz. önkormányzati határozat: A szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló évi C. tv. 23. (1) bek. alapján megválasztja az 1-8. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságait. Megbízatásuk a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 1. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ Felszabadulás út / Fazakas András tag Felszabadulás út 178/a. 2./ Leblanc Lajosné tag Marx K. út 2/b. 3./ Szabó László tag Dózsa Gy. út / Vizi Sándorné póttag Damjanich út / Nagy Sándorné póttag Kossuth L.út 8. 6./ Csécsei Kálmán Zoltánné póttag Táncsics M. út sz. szavazókör: ORCZY ANNA ÁLT. ISK. ÉS SZAKISKOLA Dózsa Gy. út 2. 1./ Barta Józsefné tag Dózsa Gy. út / Golyha Ferenc tag Liszt F. út 14/A. 3./ Czifra Andrásné tag Damjanich út / Karikó Lajosné póttag Bajcsy-Zs. út / Nagy Rita póttag Csillag út 4/A. 6./ Csajági Georgina póttag Háy M. út sz. szavazókör: SÁRGA ISKOLA Felszabadulás út / Lipcsei Anna Mária tag Bajcsy-Zs. út 6. 2./ Budai Antal tag Táncsics út 89/b. 3./ Nida Miklós Endréné tag Táncsics út 134/a. 4./ Tóth János póttag Háy M. út / Németh István póttag Angolkert út / Kindert Éva póttag Marx K. út 6/B. 4. sz. szavazókör: ÉTTEREM Hunyadi J. út 1. 1./ Daku Mihály tag Marx K. út 2/A. 2./ Kókai Sándorné tag Bartók B. út 2/a. 3./ Domány József Lajosné tag Damjanich út 4. 4./ Cseh Imréné póttag Hunyadi út 5/C. 5./ Mohácsi Zsolt Albin póttag Fő út / Pfeiffer Vilmos Ferenc póttag Felszabadulás út 83.

17 3 5. sz. szavazókör: ÚJTELEPI ÓVODA Felszabadulás út / Ternák Lászlóné tag Fő út / Gyetvainé Berta Erzsébet tag Damjanich út / Bana Erika tag Árpád út 30/A. 4./ Tukarcs Mihály póttag Úttörő út 1/A. 5./ Tukarcs Zoltán póttag Bajcsy-Zs. út 24/A.Th.:Csillag út 6/a. 6./ Gyetvai Csilla Piroska póttag Fő út / Földvári László póttag Temető út 5. 8./ Mácsárné Lőkös Éva póttag Bocskai út sz. szavazókör: MÓRA FERENC ÁLT. ISK. Felszabadulás út / Házi András tag Kossuth L. út 16/a. 2./ Szentpéteri Tibor Ferencné tag Gyóni G. út / Bognár Mihályné tag Szántó K. J. út 3/b. 4./ Iványi Györgyné póttag Csillag út 19/b. 5./ Schultz Ferencné póttag Sallai út 2/b 6./ Tukarcs Piroska póttag Felszabadulás út 130/E. 7. sz. szavazókör: IDŐSEK KLUBJA Ady E. út / Daku Mihályné tag Marx K. út 2/B. 2./ Gácsi Zoltánné tag Ady E. út 30/A. 3./ Csőke József tag Fő út / Poósné Bognár Györgyi póttag Vörös Hadsereg 1. 5./ Ternákné Gál Ilona póttag Nyiszper M. út / Vizkeletiné Fekete Eszter póttag Vörös Csillag út 19/A. 8. sz. szavazókör: SÁRGA ISKOLA Felszabadulás út / Náhóczkiné Szőke Erika tag Rózsa út 6/A. 2./ Tukarcs Miklós Józsefné tag Bajcsy-Zs. Út 24/A. 3./ Páva Géza tag Dankó út / Nádasné Bohács Ilona Melitta póttag Ady E. út / Budai Attila póttag Fürst S. út 15. /Damjanich út 143./ 6./ Balázsné Sándor Ibolya póttag Orgona út 7/A. Erről értesül: 1./ Bizottságok tagjai 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Helyi Választási Iroda 4.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 17. /:Buzás Istvánné:/ HVI vezetője

18 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u /1 E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület február 25-i ülésére a évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Módosító javaslatunkat az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) számú Kormány rendelet 67.. (2) bekezdése alapján terjesztjük a Képviselőtestület elé. A kormányrendelet kimondja, hogy a zárszámadást megelőzően kell elvégezni a költségvetés utolsó módosítását december 31-i visszamenőleges hatállyal. A költségvetés főösszegét jelen előterjesztésben javasoljuk eft-tal csökkenteni, a javasolt módosított költségvetési főösszeg eft. A módosításra tett javaslatokat kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint kérjük jóváhagyni. Összefoglalva A költségvetés módosítását elsősorban a teljesítési adatok ismeretében javasoljuk. A bevételi oldalt növelni kell a tervezetten felüli bevételekkel ( étkezés bevétele, területalapú támogatás, helyi adók, tervezetten felüli mezőőri járulék, munkaügyi központ által nyújtott foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, intézményi tételes indoklás szerint). Csökkentést javaslunk a be nem folyt bevételek miatt ( intézményi élelmezés igénybevétel csökkenés miatt, szolgáltatások bevételeinél, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek esetén, csökken az önkormányzatoktól átvett bevételek is elsősorban az étkezés igénybevétele miatt ). A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó módosító javaslatok indoklása az előterjesztés későbbi részében találhatók. A hitelek módosítására a teljesítési adatok ismeretében tettünk javaslatot. Az állami hozzájárulások összegét a teljesítés szintjére javasoljuk módosítani. A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata összességében nő a módosítást követeően, a járulékok előirányzatának csökkentése mellett. A zárási adatok ismeretében a dologi kiadások növelése is szükségessé vált a teljesítési adatok figyelembe vételével. Összességében a tartalék előirányzata növekszik, csökkennek az egyéb támogatások, kölcsönök előirányzata a fel nem használt összegekkel. A módosítást intézményenként, kiemelt előirányzatonként, tételes indoklással az alábbiakban terjesztjük elő: (I-VI. cím és részben önálló intézmények) I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A társult települések Önkormányzatának a rájuk vonatkozó módosító javaslatát az intézmény megküldte. A évi költségvetési teljesítési adatok alapján. A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint e Ft A működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 76 e Ft

19 31/2 Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 82 e Ft -Kuncsorba e Ft -Örményes e Ft -Fegyvernek e Ft A tervezettnél nagyobb bevétel miatt Az egyéb bevételek előirányzatát javaslom növelni + 6 e Ft -Kuncsorba + 5 e Ft -Örményes + 5 e Ft -Fegyvernek - 4 e Ft A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft Szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes e Ft -Kuncsorba e Ft -Fegyvernek e Ft - Az étkezési bevétel és kiadás szerint Az egyéb támogatás értékű bevétel előirányzatát javaslom növelni - 91 e Ft -Fegyvernek - Munkaügyi Központ támogatása Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni e Ft -Fegyvernek Intézményvezető jutalma és annak járulékai A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: e Ft A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - 56 e Ft A bért javaslom növelni + 46 e Ft -Örményes - 1 e Ft -Fegyvernek + 47 e Ft Betegszabadság, táppénz miatt - 53 e Ft Jutalom miatt e Ft Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes - 2 e Ft -Kuncsorba - 80 e Ft -Fegyvernek - 20 e Ft - Külső személyi juttatások megtakarítása A járulékok előirányzatát javaslom növelni + 24 e Ft A járulékköteles jövedelemek vonzataként -Örményes - 1 e Ft - Kuncsorba - 2 e Ft -Fegyvernek + 27 e Ft jutalom járuléka + 32 e Ft megtakarítás - 5 e Ft A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft Az élelmezési kiadás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes e Ft -Kuncsorba e Ft -Fegyvernek e Ft -A kisebb mértékű igénybevétel miatt Kötött dologi kiadások ( energia ) előirányzatát javaslom csökk e Ft Örményes e Ft -Kuncsorba - 5 e Ft Fegyvernek - 6 e Ft Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni e Ft

20 31/3 -Örményes -Kuncsorba -Fegyvernek könyv, folyóirat - 29 e Ft hajtóanyag - 7 e Ft szakmai anyag + 12 e Ft kisértékű tárgyi eszköz + 36 e Ft egyéb készlet bezserzés - 49 e Ft telefon dij + 33 e Ft bérleti díjak - 3 e Ft vízdíj + 14 e Ft egyéb kiadás e Ft kiküldetés, reprezentáció + 35 e Ft egyéb folyó kiadások + 48 e Ft általános forgalmi adó kiadások e Ft e Ft e Ft e Ft Tartalékot a fentiek alapján javaslom növelni - Kuncsorba e Ft -Örményes e Ft -Fegyvernek e Ft e Ft Kérem a fenti javaslat elfogadását. II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: e Ft Intézményi működési bevételek változása e Ft Fegyvernek: Óvodák: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt e Ft - egyéb bevételek (hulladék) 35 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde: - az étkezés igénybevételének növekedése miatt 135 e Ft Örményes: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt e Ft - egyéb bevételek (hulladék ) 22 e Ft Kuncsorba: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt e Ft - egyéb bevételek 3 e Ft Támogatás értékű bevétel változása e Ft Fegyvernek: Óvodák: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg e Ft Fegyvernek: Bölcsőde: - szoc.pol. támogatás növekedése étkezés igénybevétellel összefügg. 111 e Ft Örményes: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg e Ft Kuncsorba: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg e Ft Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés 1 e Ft

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 144/2014.(IX.25.) számú önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 03.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére 5. sz. napirend Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke

Előterjesztés. Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Közvetített szolgáltatások Áfa Áfa Készletértékesítés ellenértéke Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 18/2015.(VIII.27.) számú rendeletének módosítására Tisztelt

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 22-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Berkesdi Önkormányzat Címrendje

Berkesdi Önkormányzat Címrendje Berkesdi Önkormányzat Címrendje 1. melléklet Cím száma Megnevezése Alcím száma Megnevezése I. III. IV. V. VI. Berkesd - Ellend - Szilágy Községek Körjegyzősége (önállóan működő és önállóan gazdálkodó)

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése ezer Ft-ban

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (VII. 05.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület! Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-119/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben