FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó"

Átírás

1 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE FEBRUÁR 25-ÉN CSÜTÖRTÖK 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tárgyalóterme 1. Polgármester tájékoztatója évi költségvetés módosítása évi tervkoncepció módosítása és a költségvetést érintő intézkedésekről 4. Az önkormányzat évi költségvetési javaslata 5. Nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása 6. A köztisztviselők kedvezményeiről szóló önkormányzati rendelet, valamint az intézményi szabályzatok módosításáról. 7. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Kistérségi Iroda, a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására. 8. TISZK megállapodás módosítása 9. Művelődési Ház és Könyvtár évi munkaterve 10. Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 11. Fegyvernek művelt ifjúságáért alapítvány felügyelő szervének megválasztása 12. Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszűntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. 13. Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról 14. Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan vásárlásáról 15. Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan vásárlásáról. 16. Polgárőrség támogatási kérelméről 17. Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorsának rendezése. 18. Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél Fejlesztési Kft. alakításáról. 19. Szavazatszámláló bizottságok megválasztása Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő 2, 3, 4, 5. napirendhez meghívott: Intézmények vezetői Fegyvernek, február 17. Huber Ferenc polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület február 25-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! I. A két ülés közötti események: Az önkormányzat és Gácsi Ferencné között folyó perben a II. fokú ítélet az önkormányzatot összesen Ft (kártérítés, perköltség és kamat) megfizetésére kötelezte. A kifizetés megtörtént. Február 9-én az intézményvezetőkkel egyeztettük a tervkészítés feladatait és aktuális kérdéseket. Ugyanezen a napon polgári védelmi oktatás volt. Az Orvosi Rendelő bővítési, felújítási munkái megfelelő ütemben haladnak, a rendelő működése zavartalan. A lakosságot a most megjelenő Hírmondóban és a honlapon folyamatosan és részletesen tájékoztatjuk. Egy tiszaroffi kft hozzájárulásunkat kérte a kisújszállási elkerülő út építéséhez a Felszabadulás úton történő homokszállításhoz. Mivel erre jogi lehetőségem nincs, így a hozzájárulást nem adtam meg, de tájékoztattam a céget, hogy amennyiben a szállítandó mennyiségről és a gépjárműforgalomról adatokat szolgáltatnak, úgy véleményezni tudom a kérelmüket. 11-én a Kuncsorbai Önkormányzat ülésén vettem részt. Az önkormányzat nem támogatta, hogy 500 eft-tal hozzájáruljanak az óvoda működéséhez, hogy az óvónők óraszáma ne kerüljön csökkentésre. 13-án a Móra Ferenc iskola, 14-én az Annaházi Óvodaegység tartott sikeres farsangi rendezvényt. 15-én a Művelődési Házban a Társadalmi Megújulás Operatív Programban, Törökszentmiklós önkormányzattal konzorciumban beadott pályázat nyitó rendezvénye volt. A pályázatot a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatására adtuk be. A településünkön II. fokú belvízvédelmi készültség lett elrendelte, költségégének megtérítésére vis maior pályázatot adtunk be, melynek elbírálása folyamatban van. A kért összeg meghaladja az 500 eft-ot. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra Január II. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 1 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 72 - lakásfenntart.tám.elutasítás 1 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 1 - átmeneti segély elut. 5 - ápolási díj megállapítás 1 - ápolási díj megszűnés -

3 2 - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - III. IV. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: 200 eft. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eft.(bruttó) Nemleges nemleges Nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES V. Fontosabb jogszabályok évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 4/2010.(I.19.) OKM r. a pedagógiai szakszolgálatokról 3/2010.(I.22.) ÖM r. az országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról 9/2010.(I.28.) Korm.r. a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009.(VI.24.) korm.r.módosításáról Fegyvernek, február 16. Huber Ferenc polgármester

4 Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának február 25-i ülésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP kódszámú Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása címmel pályázatot hirdetett. A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten. A képesség- és kompetenciafejlesztést, a közösségépítést, valamint a társadalmi befogadás előmozdítását egyaránt segítő pályázat részcéljai a következők: - A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítése a nevelő, valamint a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő tanórai, tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programok révén. - A kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, fejlesztése új programsorozatok és foglalkozások kialakításával, a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint. Közművelődési intézmények, (az évi CXL törvény szerint), vagy fenntartóik, muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak, alapfokú művészetoktatási intézmények, kulturális non-profit szervezetek, valamint sportegyesületek pályázhatnak. A pályázat vissza nem térítendő támogatásának mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, ugyanakkor a program utófinanszírozású. Az elnyerhető támogatás minimum értéke legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 50 millió Ft. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a konvergencia régiókban megvalósítandó projektek támogatására összesen forint. A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva legfeljebb 14 hónap áll a pályázó rendelkezésére, de a projekt befejezésének dátuma legkésőbb augusztus 31. A 311/2007. (XI. 17.) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Kormányrendeletben nevesített 2. mellékletben szereplő hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű településeken székhellyel, vagy a projektet megvalósító telephellyel rendelkező intézmények, szervezetek február 26-ig, az e kategórián kívül eső pályázók március 5-től adhatják be a pályázatokat április 30-ig. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti. Ahhoz, hogy az intézmény pályázni tudjon, tudnia kell, hogy meg tudja előlegezni az utófinanszírozású támogatás összegét. Minden pályázónak kötelezően vállalnia kell a fenntartási időszakban (2011. aug 31-től aug. 31-ig) együttműködő intézményenként (6), félévente legalább 1 tanórán kívüli vagy szabadidős tevékenység megvalósítását. A pályázat kidolgozása folyamatban van, jelen állapotban nem ismert a megpályázandó összeg. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! Fegyvernek, május 12. Készítette: Tűhegyi Julianna Huber Ferenc polgármester

5 ../2010. (II..25.) sz. határozati javaslat A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár együttműködve az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeivel és a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődével a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása címmel kiírt felhívásra pályázatot nyújtson be. 2. A képviselőtestület vállalja, hogy az utófinanszírozású pályázat költségeinek megfinanszírozásához a fedezetet biztosítja. 3. A képviselőtestület vállalja, hogy a fenntartási időszakra tagintézményenként és félévenként egy-egy foglalkozás fedezetét a költségvetésben biztosítja Erről értesül: a. Huber Ferenc polgármester b. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző c. Képviselő-testület tagjai d. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői e. Nardai Dániel, települési menedzser f. Bérczesi Mária művelődési felügyelő g. Kapusi Jánosné belső ellenőr h. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója Fegyvernek, május 12. Készítette: Tűhegyi Julianna Huber Ferenc polgármester

6

7 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére alapítványi Felügyelő Bizottság megválasztásáról. Tisztelt Képviselőtestület! A közhasznú szervezetekről szóló évi LVI. tv (1) bek. alapján, ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az 5 millió Ft-ot, a vezető szervtől elkülönített felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg; ellenőrzi a közhasznú szerv működését és gazdálkodását. A feladatra 3 tagú Felügyelő Bizottság létrehozását javaslom az alábbi tagokkal: Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a. Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a. Nardai Dániel Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a. Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2010.(II.25.) sz. határozati javaslat Fegyvernek művelt ifjúságáért alapítvány Felügyelő Bizottságának megválasztásáról. Fegyvernek, február 8. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló LVI. tv (1) bek. alapján a Fegyvernek művelt ifjúságáért Alapítvány Felügyelő Bizottságát az alábbiak szerint választja meg: Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a. Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a. Nardai Dániel Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a. Erről értesül: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2.) Alapítvány Kuratóriuma 3.) Felügyelő Bizottság tagjai 4.) Huber Ferenc polgármester 5.) Buzás Istvánné jegyző 6.) Képviselőtestület tagjai Huber Ferenc polgármester

8 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszűntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Fegyvernek Felszabadulás út 123. sz. alatti bérlakás január 1-vel megüresedett. Mint ismeretes a T. Képviselőtestület előtt, a 224/2004. (XII. 16.) sz. önk. határozat alapján megvásárolta a fenti ingatlant. A lakóépület alapterülete 150 m2, a megvásárláskor kialakítottunk benne egy szoba-konyha-fürdőszoba helyiségekből álló bérlakást, melynek 58 m2 a területe. Jelenleg az önkormányzat lakásállománya 25 db bérlakásból és 2 db szükséglakásból áll, melyből ezt az ingatlant is beszámítva 5 db üresen áll. Ezért javaslom, hogy a lakások bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2.. (12) bekezdésében biztosított jogkörében a képviselőtestület döntsön a lakás megszüntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen../2010. (I. 28.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszüntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról. 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. (12) bekezdésében biztosított jogkörében a Fegyvernek Felszabadulás út 123. alatti önkormányzati lakást március 1. napjával megszünteti és nem lakás céljára szolgáló helyiséggé átminősíti, továbbá a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adja. 2.) A változást a 30/1993.(XII.16.) önk.rendelet 6.. (3) bek. értelmében 30 napon belül át kell vezetni a nyilvántartásokon. Fegyvernek, február 9. Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Képviselőtestület tagjai 4. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 5. Irattár /:Huber Ferenc:/ polgármester

9 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25 i ülésre óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról Az Önkormányzati miniszter 1/2010 (I.19.) számú ÖM rendelettel pályázatot hirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint közösségi buszok beszerzésére, a pályázat beadási határideje február 15.. Az alapvető infrastrukturális fejlesztésekre igényelhető támogatás összege intézményenként (OM azonosítón ként) 80 % intenzitás mellett, maximum Ft, így a beruházások bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó Ft ot. A fejlesztési célokat és azok költségeit a rendelet 7 (2) bekezdése értelmében külön-külön részletezni és rangsorolni szükséges. A pályázatot az alábbi fejlesztések megvalósítására kívánjuk benyújtani. Óvoda fejlesztése (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88): 1. prioritás: az épület hő technikai korszerűsítése, homlokzat felújítás, homlokzati nyílászáró csere. A beruházás várható bruttó összköltsége Ft. 2. prioritás: rossz állapotban lévő lapos tető szigetelése. A beruházás várható bruttó összköltsége Ft. 3. prioritás: a hő központ és radiátorok valamint radiátor szelepek cseréje. A beruházás várható bruttó összköltsége: Ft Műszaki ellenőr költsége: Ft A 3 prioritás várható bruttó összköltsége Ft../2010. (..) sz.önkormányzati határozat Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról 1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat benyújtásával a Önkormányzati miniszter 1/2010 (II.25.) számú ÖM rendelettel meghirdetett pályázatot felhívásra. 2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó Ft összegben, Óvoda infrastruktúra fejlesztésére az alábbiak szerint: Pályázati forrás (80%) Saját erő (20%) MINDÖSSZESEN: Összesen Ft Ft Ft Erről értesül: 1. Huber Ferenc, polgármester 2. Buzás Istvánné, jegyző 3. Hillender Györgyné, igazgató 4. Képviselőtestület tagjai 5. Nardai Dániel, települési menedzser Fegyvernek, február 15.. Huber Ferenc polgármester

10 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tel/fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Hegedűs László Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. (1460 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 985 m2, melyből a lakás alapterülete 50 m2 nagyságú 1 szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó van, a melléképület 6 m2 nagyságú. A lakás közepes állagú, a víz gáz bekötésre került. Az eladó a vételárat Ft-ban határozta meg, fizetés módját készpénzben a hitelek rendezésével szeretné. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettük. Az ingatlant Ft és járulékai erejéig jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.../2010. (II. 25.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan megvételéről. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Hegedűs László Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti lakostól. Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 15. Készítette: Dománné /:Huber Ferenc:/ polgármester

11 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel./fax: 56/ ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének február 25-i ülésére a Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Tisztelt Képviselőtestület! Löchli István Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. (188 hrsz.) alatti lakos felajánlja megvételre a tulajdonát képező ingatlant. Az eladni kívánt ingatlan területe 1579 m2, a telken található lakóépület 80 m2-es, melyben másfél szoba, konyha, fürdőszoba, wc található. A lakás részlegesen külső - felújításra szorul. Fűtése: konvektoros gázfűtés, burkolatok: padló, illetve járólap. Az eladó a vételárat Ft-ban jelölte meg. Az ingatlant i állapot szerint Ft adótartozás terheli. Az ingatlan megvásárlásával lehetőség lenne az adótartozás rendezésére. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk januári ülésen már tárgyalta a Képviselőtestület a fenti ingatlan megvásárlását, akkor a vételár Ft volt, de forrás hiányában elutasításra került. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen../2010. (II. 25.) sz. határozati javaslat Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Löchli István Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti lakostól. Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné jegyző 3. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 15. (:Huber Ferenc:) polgármester Készítette: Dománné

12 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Polgárőrség támogatási kérelméről Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyverneki Polgárőrség a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, melyben kéri, hogy 2010-ben is támogassuk a Polgárőrség munkáját. A kért összeg 543 eft. A költségvetésünk ismeretében nem látom reális lehetőségét annak, hogy ezt az összeget meg tudjuk adni az egyesületnek. A Polgárőrség munkáját ismerve támogatásuk indokol, de ezekhez a feladatokhoz a gépjárműre nincs szükség, ezért javaslom, hogy 300 eft támogatást hagyjon jóvá a testület azzal a kitétellel, hogy két részletben ( eft), március és július hónapban tudja az önkormányzat átutalni../2010.(ii.25.) sz. határozati javaslat A Fegyverneki Polgárőrség támogatásáról Fegyvernek, február 17. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetése terhére a Fegyverneki Polgárőrség részére 300 eft támogatást biztosít, két részletben - márciusi és júliusi kifizetéssel. A felhasználásról az egyesületnek elszámolási kötelezettsége van. Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai 4.) Polgármesteri Hivatal 5.) Képviselőtestület tagjai Huber Ferenc polgármester

13 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorsának rendezése. Tisztelt Képviselőtestület! Burai Zoltán és Burai Lajosné sz. Mága Melinda fegyverneki lakosok szeptember 5-én kelt kölcsön szerződés értelmében Ft lakáscélú kamatmentes építési kölcsönt kaptak az önkormányzattól. Az épülő lakóház helye a Fegyvernek, Martinovics u. 30/a. sz. alatti, 2187 hrsz ingatlan volt. Ugyancsak ebből a célból az OTP Törökszentmiklósi Fiókján keresztül Ft szociálpolitikai támogatást kaptak, melyre a Földhivatalnál jelzálogjog lett bejegyezve. A lakóházat felépítették, majd lebontották bontási engedély nélkül -, de az önkormányzat felé fennálló tartozásukat, ami az OTP júliusi kimutatása szerint Ft volt, nem törlesztették. Adósokkal augusztus 18-án megállapodást kötöttünk, melynek értelmében, ha a szociálpolitikai támogatásra bejegyzett jelzálogjogot törlik, úgy hajlandók a tulajdonjogról az önkormányzat javára térítés nélkül lemondani. Ez ügyben eljártunk a Magyar Államkincstárnál, aki intézkedett a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog törlésére. A törlés a Földhivatalnál 39882/2009. számon, december 7-én megtörtént. Fentiek alapján javaslom, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá az adósok önkormányzat felé fennálló tartozásának elengedéséhez annak tudatában, hogy a telek az önkormányzat tulajdonába kerül. Amennyiben ezzel a képviselőtestület egyetért, úgy adósokkal megállapodást kell kötni az ingyenes tulajdonba adásról../2010.(ii.25.) sz. határozati javaslat Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorának rendezésre. Fegyvernek, február 17. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti, 2187 hrsz. ingatlan építésére Burai Zoltán (Fegyvernek, Kiss J. u. 17.) és Burai Lajosné (sz.mága Melinda, Fegyvernek, Rozmaring u. 11.) részére 1997-ben folyósított önkormányzati lakáscélú kölcsön tartozás teljes egészében elengedésre kerüljön úgy, hogy egyidejűleg az adósok az ingatlanról az önkormányzat javára térítésmentesen lemondanak. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósokkal a megállapodást megkösse. Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal 4.) Képviselőtestület tagjai Huber Ferenc polgármester

14 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél Fejlesztési Kft. alakításáról. Tisztelt Képviselőtestület! A Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél felmerült egy fejlesztési kft gondolata, mely szerint az alapító tagok 3 millió Ft törzstőkével alakítanának egy társaságot. A kft. alakításának előkészítése elég előrehaladott állapotban van, de a kialakult gazdasági helyzet miatt konkrét alapítási előterjesztés nem készült. A fejlesztési társulás alakításának előkészítése, későbbi megalakítása érdekében kérik az egyesület tagjait, hogy jelezzék részvételi szándékukat a kft-be történő esetleges belépésről. A kft tevékenysége pályázatírás lenne, ami azt jelenti, hogy részben a Leader Egyesületen belül, részben önkormányzati vagy vállalkozási pályázatok megírását vállalná át. A cél támogatható, a gondot az okozza, hogy megfelelő munkatársakat tud-e majd biztosítani. Ezért javaslom, hogy fejezzük ki egyetértő szándékunkat a kft alapításában való részvételre úgy, hogy csak a társaság alapító okirata ismeretében tudunk végleges döntést hozni.../2010.(ii.25.) sz. határozati javaslat Szándéknyilatkozat a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításáról. A változat: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi szándékát, hogy egyetért a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításával. A testület végleges döntést a társaság alapító okiratában ismeretében hoz. B változat: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem ért egyet a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításával. Erről értesül: Fegyvernek, február ) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület 4.) Polgármesteri Hivatal 5.) Képviselőtestület tagjai Huber Ferenc polgármester

15 Választási Iroda Vezetője Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete február 25-i ülésére a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról Tisztelt Képviselőtestület! Mint ismeretes a Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők választását április 11-re (vasárnapra), a második fordulót április 25-re. A választási eljárásról szóló évi C. tv. ( a továbbiakban Ve. ) 23. (1) bek. szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat az önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A Ve. 26. (1) bek. szerint a választási bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. Mivel a 2006-ben megválasztott bizottsági tagok mandátuma lejár, ezért idén ismét meg kell alakítani a szavazatszámláló bizottságokat. A 3/2010. (I.22.) ÖM rendelet 2. (2) bek. szerint a szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és szükséges számban póttagokat március 22-ig kell megválasztani. A Ve. szerint a szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból (3 tag és 2 póttag ) áll. Az igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizottság (5. sz. szavazókör) legalább hét tagból áll. Minden szavazatszámláló bizottságban javasoljuk további 1 póttag megválasztását, tekintettel az őszi helyhatósági választásokra, ahol összeférhetetlenség miatt számítanunk kell lemondásokra. Tekintettel arra, hogy a kisebbségi szavazatszámláló bizottságok megválasztásának időpontjára vonatkozóan a Ve. nem tartalmaz speciális szabályokat, a kisebbségi választáson működő szavazatszámláló bizottságot is meg kell választani a Ve. 23. (1) bekezdésének megfelelően. A javasat összeállításánál figyelemmel voltunk a korábban jól működő szavazatszámláló bizottságokra, a javaslatot tevő intézményi dolgozók véleményére, valamint a szavazatszámláló bizottságba önként jelentkező személyekre is. Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselőtestület a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbi határozattal válassza meg:

16 2../2010. (II.25.) sz. önkormányzati határozat: A szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló évi C. tv. 23. (1) bek. alapján megválasztja az 1-8. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságait. Megbízatásuk a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 1. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ Felszabadulás út / Fazakas András tag Felszabadulás út 178/a. 2./ Leblanc Lajosné tag Marx K. út 2/b. 3./ Szabó László tag Dózsa Gy. út / Vizi Sándorné póttag Damjanich út / Nagy Sándorné póttag Kossuth L.út 8. 6./ Csécsei Kálmán Zoltánné póttag Táncsics M. út sz. szavazókör: ORCZY ANNA ÁLT. ISK. ÉS SZAKISKOLA Dózsa Gy. út 2. 1./ Barta Józsefné tag Dózsa Gy. út / Golyha Ferenc tag Liszt F. út 14/A. 3./ Czifra Andrásné tag Damjanich út / Karikó Lajosné póttag Bajcsy-Zs. út / Nagy Rita póttag Csillag út 4/A. 6./ Csajági Georgina póttag Háy M. út sz. szavazókör: SÁRGA ISKOLA Felszabadulás út / Lipcsei Anna Mária tag Bajcsy-Zs. út 6. 2./ Budai Antal tag Táncsics út 89/b. 3./ Nida Miklós Endréné tag Táncsics út 134/a. 4./ Tóth János póttag Háy M. út / Németh István póttag Angolkert út / Kindert Éva póttag Marx K. út 6/B. 4. sz. szavazókör: ÉTTEREM Hunyadi J. út 1. 1./ Daku Mihály tag Marx K. út 2/A. 2./ Kókai Sándorné tag Bartók B. út 2/a. 3./ Domány József Lajosné tag Damjanich út 4. 4./ Cseh Imréné póttag Hunyadi út 5/C. 5./ Mohácsi Zsolt Albin póttag Fő út / Pfeiffer Vilmos Ferenc póttag Felszabadulás út 83.

17 3 5. sz. szavazókör: ÚJTELEPI ÓVODA Felszabadulás út / Ternák Lászlóné tag Fő út / Gyetvainé Berta Erzsébet tag Damjanich út / Bana Erika tag Árpád út 30/A. 4./ Tukarcs Mihály póttag Úttörő út 1/A. 5./ Tukarcs Zoltán póttag Bajcsy-Zs. út 24/A.Th.:Csillag út 6/a. 6./ Gyetvai Csilla Piroska póttag Fő út / Földvári László póttag Temető út 5. 8./ Mácsárné Lőkös Éva póttag Bocskai út sz. szavazókör: MÓRA FERENC ÁLT. ISK. Felszabadulás út / Házi András tag Kossuth L. út 16/a. 2./ Szentpéteri Tibor Ferencné tag Gyóni G. út / Bognár Mihályné tag Szántó K. J. út 3/b. 4./ Iványi Györgyné póttag Csillag út 19/b. 5./ Schultz Ferencné póttag Sallai út 2/b 6./ Tukarcs Piroska póttag Felszabadulás út 130/E. 7. sz. szavazókör: IDŐSEK KLUBJA Ady E. út / Daku Mihályné tag Marx K. út 2/B. 2./ Gácsi Zoltánné tag Ady E. út 30/A. 3./ Csőke József tag Fő út / Poósné Bognár Györgyi póttag Vörös Hadsereg 1. 5./ Ternákné Gál Ilona póttag Nyiszper M. út / Vizkeletiné Fekete Eszter póttag Vörös Csillag út 19/A. 8. sz. szavazókör: SÁRGA ISKOLA Felszabadulás út / Náhóczkiné Szőke Erika tag Rózsa út 6/A. 2./ Tukarcs Miklós Józsefné tag Bajcsy-Zs. Út 24/A. 3./ Páva Géza tag Dankó út / Nádasné Bohács Ilona Melitta póttag Ady E. út / Budai Attila póttag Fürst S. út 15. /Damjanich út 143./ 6./ Balázsné Sándor Ibolya póttag Orgona út 7/A. Erről értesül: 1./ Bizottságok tagjai 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Helyi Választási Iroda 4.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 17. /:Buzás Istvánné:/ HVI vezetője

18 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u /1 E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület február 25-i ülésére a évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Módosító javaslatunkat az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) számú Kormány rendelet 67.. (2) bekezdése alapján terjesztjük a Képviselőtestület elé. A kormányrendelet kimondja, hogy a zárszámadást megelőzően kell elvégezni a költségvetés utolsó módosítását december 31-i visszamenőleges hatállyal. A költségvetés főösszegét jelen előterjesztésben javasoljuk eft-tal csökkenteni, a javasolt módosított költségvetési főösszeg eft. A módosításra tett javaslatokat kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint kérjük jóváhagyni. Összefoglalva A költségvetés módosítását elsősorban a teljesítési adatok ismeretében javasoljuk. A bevételi oldalt növelni kell a tervezetten felüli bevételekkel ( étkezés bevétele, területalapú támogatás, helyi adók, tervezetten felüli mezőőri járulék, munkaügyi központ által nyújtott foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, intézményi tételes indoklás szerint). Csökkentést javaslunk a be nem folyt bevételek miatt ( intézményi élelmezés igénybevétel csökkenés miatt, szolgáltatások bevételeinél, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek esetén, csökken az önkormányzatoktól átvett bevételek is elsősorban az étkezés igénybevétele miatt ). A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó módosító javaslatok indoklása az előterjesztés későbbi részében találhatók. A hitelek módosítására a teljesítési adatok ismeretében tettünk javaslatot. Az állami hozzájárulások összegét a teljesítés szintjére javasoljuk módosítani. A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata összességében nő a módosítást követeően, a járulékok előirányzatának csökkentése mellett. A zárási adatok ismeretében a dologi kiadások növelése is szükségessé vált a teljesítési adatok figyelembe vételével. Összességében a tartalék előirányzata növekszik, csökkennek az egyéb támogatások, kölcsönök előirányzata a fel nem használt összegekkel. A módosítást intézményenként, kiemelt előirányzatonként, tételes indoklással az alábbiakban terjesztjük elő: (I-VI. cím és részben önálló intézmények) I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A társult települések Önkormányzatának a rájuk vonatkozó módosító javaslatát az intézmény megküldte. A évi költségvetési teljesítési adatok alapján. A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint e Ft A működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 76 e Ft

19 31/2 Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 82 e Ft -Kuncsorba e Ft -Örményes e Ft -Fegyvernek e Ft A tervezettnél nagyobb bevétel miatt Az egyéb bevételek előirányzatát javaslom növelni + 6 e Ft -Kuncsorba + 5 e Ft -Örményes + 5 e Ft -Fegyvernek - 4 e Ft A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft Szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes e Ft -Kuncsorba e Ft -Fegyvernek e Ft - Az étkezési bevétel és kiadás szerint Az egyéb támogatás értékű bevétel előirányzatát javaslom növelni - 91 e Ft -Fegyvernek - Munkaügyi Központ támogatása Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni e Ft -Fegyvernek Intézményvezető jutalma és annak járulékai A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: e Ft A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni - 56 e Ft A bért javaslom növelni + 46 e Ft -Örményes - 1 e Ft -Fegyvernek + 47 e Ft Betegszabadság, táppénz miatt - 53 e Ft Jutalom miatt e Ft Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes - 2 e Ft -Kuncsorba - 80 e Ft -Fegyvernek - 20 e Ft - Külső személyi juttatások megtakarítása A járulékok előirányzatát javaslom növelni + 24 e Ft A járulékköteles jövedelemek vonzataként -Örményes - 1 e Ft - Kuncsorba - 2 e Ft -Fegyvernek + 27 e Ft jutalom járuléka + 32 e Ft megtakarítás - 5 e Ft A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft Az élelmezési kiadás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes e Ft -Kuncsorba e Ft -Fegyvernek e Ft -A kisebb mértékű igénybevétel miatt Kötött dologi kiadások ( energia ) előirányzatát javaslom csökk e Ft Örményes e Ft -Kuncsorba - 5 e Ft Fegyvernek - 6 e Ft Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni e Ft

20 31/3 -Örményes -Kuncsorba -Fegyvernek könyv, folyóirat - 29 e Ft hajtóanyag - 7 e Ft szakmai anyag + 12 e Ft kisértékű tárgyi eszköz + 36 e Ft egyéb készlet bezserzés - 49 e Ft telefon dij + 33 e Ft bérleti díjak - 3 e Ft vízdíj + 14 e Ft egyéb kiadás e Ft kiküldetés, reprezentáció + 35 e Ft egyéb folyó kiadások + 48 e Ft általános forgalmi adó kiadások e Ft e Ft e Ft e Ft Tartalékot a fentiek alapján javaslom növelni - Kuncsorba e Ft -Örményes e Ft -Fegyvernek e Ft e Ft Kérem a fenti javaslat elfogadását. II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: e Ft Intézményi működési bevételek változása e Ft Fegyvernek: Óvodák: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt e Ft - egyéb bevételek (hulladék) 35 e Ft Fegyvernek: Bölcsőde: - az étkezés igénybevételének növekedése miatt 135 e Ft Örményes: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt e Ft - egyéb bevételek (hulladék ) 22 e Ft Kuncsorba: - az étkezés igénybevételének csökkenése miatt e Ft - egyéb bevételek 3 e Ft Támogatás értékű bevétel változása e Ft Fegyvernek: Óvodák: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg e Ft Fegyvernek: Bölcsőde: - szoc.pol. támogatás növekedése étkezés igénybevétellel összefügg. 111 e Ft Örményes: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg e Ft Kuncsorba: - szoc.pol. támogatás csökkenése étkezés igénybevétellel összefügg e Ft Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés 1 e Ft

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. DECEMBER 17-ÉN

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. JANUÁR 28-ÁN

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. NOVEMBER 26-ÁN

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. AUGUSZTUS

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. ÁPRILIS 30-ÁN

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. DECEMBER 12-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. MÁJUS 28-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 20-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 17ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéhez. módosítása. módosítása

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéhez. módosítása. módosítása TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének jegyzőkönyvéhez 5/2011.(I.27.) sz. önk.hat. 6/2011.(I.27.) sz. önk.hat. 1/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet 2/2011.(II.3.)

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁJUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 103/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben