Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata évi többször módosított költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot: I. Költségvetési előirányzatok változása I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bevételi előirányzat változása (E Ft) Kiadási előirányzat változása (E Ft) 1. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - Támogatások Intézményfinanszírozás Októberi normatíva lemondás a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál - Támogatások Támogatásértékű működési bevételek Intézményfinanszírozás Szociális feladatok központi támogatása X. havi - Támogatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díjból származó ÁFA előirányzatának rendezése - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díjból származó bevétel előirányzatának rendezése - Intézményi működési bevételek (működési) Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) - Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Felhalmozási kiadások Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. 1

2 - Rövid lejáratú hitelek felvétele (Működési hiány) - Intézményfinanszírozás (iskola) Intézményfinanszírozás (óvoda) Intézményfinanszírozás (műv.ház) Intézményfinanszírozás (mikrotérség) Intézményfinanszírozás (hivatal) Támogatásértékű működési kiadások Dologi kiadások Előirányzatok rendezése Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat költségvetése között - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Kistérségi startmunka mintaprogram keretében 94 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatásának szerződés módosítása szerinti átcsoportosítása (100%-os támogatottság) - Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű működési bevételek Felhalmozási kiadások (Kistérségi start munkaprogram) Dologi kiadások Kistérségi startmunka mintaprogram keretében 20 fő álláskereső foglalkoztatásának támogatásának szerződés módosítása szerinti átcsoportosítása (100%-os támogatottság) - Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű működési bevételek Felhalmozási kiadások (Kistérségi start munkaprogram) Dologi kiadások Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás átcsoportosítása - Támogatások (működési bevételek) Támogatások (felhalmozási bevételek) Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. I./4. alatt lévő, 584/9/A/4 hrsz-ú társasházi lakás megvásárlása a 290/2012. (IX.25.) öh. sz. határozat alapján - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások (Petőfi u. ingatlanvásárlás) Ingatlanvásárlás a sportpálya körül célra biztosított fedezet fel nem használt részének kivezetése - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások (Sportpálya) Hajdúsámson, Jánostava utcában lévő 2186/2 hrsz-ú ingatlan cseréjére biztosított fedezet fel nem használt részének kivezetése 2

3 - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások (Ingatlancsere) ISPA szennyvíz beruházás céljára biztosított fedezet fel nem használt részének kivezetése - Fejlesztési célú hitelek felvétele Felhalmozási kiadások (ISPA szennyvíz beruházás) Előirányzatok változása összesen: II. HAJDÚSÁMSON VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 1. Előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között a 3/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 10. (9) bekezdése alapján rehabilitációs hozzájárulás előirányzat megtakarítás terhére 1 fő munkavállaló alkalmazása szeptember 10-től november 30-ig - Dologi kiadások Személyi juttatások 195 hozzájárulási adó Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Előirányzatok rendezése Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat költségvetése között - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítás: Önkormányzati jogalkotás szakfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 881 Előirányzatok változása összesen: III. HAJDÚSÁMSONI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 3

4 1. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Dologi kiadások Októberi normatíva lemondás a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál - Intézményfinanszírozás Dologi kiadások Intézményi ellátási díj bevétel kiesés miatti előirányzat rendezés - Intézményi működési bevételek Dologi kiadások Előirányzatok változása összesen: IV. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Általános Iskola 1. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között a 3/2012. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 10. (9) bekezdése alapján rehabilitációs hozzájárulás előirányzat megtakarítás terhére 4 órás rokkantnyugdíjas munkavállalók alkalmazása - Dologi kiadások Személyi juttatások hozzájárulási adó 735 Előirányzatok változása összesen: V. ESZTERLÁNC ÓVODA 1. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás

5 - Személyi juttatások hozzájárulási adó Dologi kiadások Előirányzatok változása összesen: VI. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY 1. Előirányzatok elvonása a 284/2012. (IX. 25.) öh. - Intézményfinanszírozás Személyi juttatások Dologi kiadások Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás átcsoportosítása - Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 618 Előirányzatok változása összesen: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni. II. Költségvetést érintő kérelmek 1. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a felfüggesztett és elvonásra kerülő költségvetési előirányzatokból 80 E Ft felhasználását engedélyezze. Kérésének oka, hogy a megbízási jogviszonyban alkalmazott, a Martinkai Közösségi Ház felügyeletét ellátó dolgozó részére egyszeri megbízási díjként szeretne 80 E Ft-ot kifizetni, mivel a nyár folyamán a munkakörébe nem tartozó feladatokat díjazás nélkül végezte (nyári gyermekétkeztetés során ebéd kiosztásban közreműködés, rendezvények biztosítása) Az előirányzat módosítást a személyi juttatások kiemelt előirányzat soron kéri az intézményvezető. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát 80 E Ft-tal növeli a működési hiány egyidejű növelésével. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény vezetőjét értesítse, valamint gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetésben történő átvezetéséről. Határidő: Felelős: jelen költségvetési rendelet módosítás alkalmával Hamza Gábor polgármester 2. A Gyermekjóléti Szolgálat megbízott vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az intézmény költségvetésének főösszegét emelje meg 130 E Ft-tal, mivel az intézményvezető jelezte, hogy október 15-től - megszakítva a GYED-et munkába kíván állni. A helyettesítésével megbízott vezető munkabére kevesebb, mint a visszatérő intézményvezető illetménye. A különbözet: Személyi juttatások: 102 E Ft 5

6 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28 E Ft Az intézmény költségvetéséből ez az összeg nem biztosítható, ezért kéri az intézmény a Képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy költségvetésébe 130 E Ft plussz előirányzat beépítésre kerüljön. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Hajdúsámsoni Gyermekjóléti Szolgálat költségvetéséhez 130 E Ft előirányzat növelését biztosítja, mint támogatásértékű működési kiadás a működési hiány egyidejű növelésével. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét és a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást értesítse, valamint gondoskodjon az előirányzatmódosítás költségvetésben történő átvezetéséről. Határidő: Felelős: jelen költségvetési rendelet módosítás alkalmával Hamza Gábor polgármester 3. Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat intézményvezetője kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, hogy az intézmény költségvetésének főösszegét emelje meg 980 E Ft-tal. A szociális étkezés szakfeladaton 825 E Ft bevételkiesés mutatkozik, mivel a szolgáltatást igénybevevők jelentős része az alacsony fizetési kategóriához tartoznak, így nagy a különbség a vásárolt élelmezés beszerzési ára és az ellátásért kapott térítési díjak között. A házi segítségnyújtás szakfeladaton 155 E Ft a bevételkiesés, ugyanis a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 7/2012. (III.28.) számú határozatával intézményi szinten egységesítette a házi segítségnyújtás térítési díját. Ennek értelmében valamennyi településen (Hajdúsámson, Nyíradony, Nyíracsád) ingyenessé vált a szolgáltatás. Ezen szakfeladatok tekintetében a bevételek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerültek tervezésre. Az intézmény a költségvetéséből ezt az összeget nem tudja kigazdálkodni, ezért az Intézményvezető kéri a Képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy költségvetésébe 980 E Ft pótelőirányzat kerüljön beépítésre. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza el, hogy a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat költségvetéséhez 980 E Ft pótelőirányzatot biztosítja, mint önkormányzati támogatás a működési hiány egyidejű növelésével. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat vezetőjét és a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást értesítse, valamint gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetésben történő átvezetéséről. Határidő: Felelős: jelen költségvetési rendelet módosítás alkalmával Hamza Gábor polgármester Hajdúsámson, október 18. ***A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.*** Az előterjesztést készítette Tóth Erzsébet Jogi és Szervezési irodavezető Dr Bora Bernadett Városfejlesztési és Műszaki irodavezető Ifj. Hamza Gábor Aljegyző Czeglédiné Dr. Szilágyi Irén Jegyző Bagolyné Szűcs Mariann Hamza Gábor polgármester 6

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben