Felvételi vizsga az ESZI-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felvételi vizsga az ESZI-ben"

Átírás

1 09. november Szeretettel köszöntelek z Energetiki Szkközépiskol és Kollégium diákji és tnári nevében! Felvételi vizsg z ESZI-ben 1986-bn nyitottuk meg kpunkt z ország első válllti iskolájként Pksi Atomerőmű Válllt, mjd jogutódj Pksi Atomerőmű Zrt. fenntrtásábn. 01től középiskolánk lpítványi formábn működik. Pedgógii szolgálttásink meghldják z lpellátás áltlános szintjét. Okttási rendszerünk széles válsztékú, ruglms. Népszerű, jól hsznosíthtó szkmákr készítünk fel és továbbtnulásodhoz mgs szintű ismereteket nyújtunk. Büszkék vgyunk: nevelőtestületünkre korszerű felszereltségünkre szép környezetünkre hgyományinkr, értékteremtő szellemiségünkre picképes szkirányinkr kiemelkedő továbbtnulási muttóinkr. Tntestületünk nevében: Szbó Bél igzgtó Az Energetiki Szkközépiskol és Kollégium megszervezi nyolcdik évfolymosok számár központilg, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli felvételit, áltlános tntervű képzéshez.. jnuár 23. (szombt) 00(mgyr nyelv). jnuár 23. (szombt) 10 (mtemtik) Jelentkezz be, hogy itt írhsd meg z írásbeli felvételit! Jelentkezés módj: Az áltlános iskolábn kpott, és kitöltött formnyomttványt eljutttni z ESZI-be személyesen vgy postán. Az írásbelire hozz mgddl diákigzolványt és kéken író toll(k)t! Jelentkezési htáridő: 09. december 11. Jó felkészülést és eredményes szereplést kívánunk! 1

2 A felvételi eljárás rendje A felvételi részei: Írásbeli vizsg: Írásbeli vizsg:. jnuár 23. (szombt) 00 Pótló írásbeli npj: Az áltlános tntervű képzéshez központilg kidott egységes, kompetencilpú feldtlpokkl mgyr nyelvből és mtemtikából. (igzoltn hiányzók számár). jnuár Szóbeli meghllgtás: Rövid beszélgetés, vizsgfeldtok nélküli megismerkedés. Felvételi rngsor kilkításánál figyelembe vesszük: Szóbeli meghllgtás: Az áltlános iskoli tnulmányi eredmény lpján számított pontszámot, z írásbeli vizsgeredményét és szóbeli meghllgtás eredményét. Minden tnulmányi területre külön-külön kilkítjuk jelentkezők rngsorát tnulmányi területre érvényes pontszámítási módszerrel. 09. február 26. (péntek) 1400 Pótló szóbeli npj: (igzoltn hiányzók számár). március A felvételi pontok számítás A táblázt mximálisn megszerezhető pontszámokt trtlmzz. A hozott pontok kiszámítás z áltlános iskoli tntárgyk 7. év végi és 8. félévi eredményeiből történik Minden tnulmányi területre külön kiszámítjuk jelentkező pontszámát, h több tnulmányi területet is megjelölt z ESZI-ben, és minden tnulmányi területre külön-külön kilkítjuk jelentkezők rngsorát. Tnulmányi terület kódj mgyr irod. és mgyr mgyr mtenyelv irodlom nyelvtn mtik átlg neve Informtik Elektrotechnikelektronik Gépészet Környezetvédele m-vízgzdálkodás Közgzdság Ügyvitel Írásbeli felvételi eredménye Hozott pontok idegen nyelv történelem fizik kémi Mtembiológi tik Mgyr nyelvtn Szóbeli Összes beszélget pontszám és Felvételi előkészítő nyolcdikosoknk! Az ESZI felvételi előkészítő tnfolymokt indít mgyr nyelvből és mtemtikából. A tnfolymok központi mte mtik írásbe li é s központi mgyr írásbe li eredményes teljesítésére készítik fel nyolcdik osztályosokt. A résztvevők próbfe lvé te lit írhtnk tnfolymok végén. A próbfelvételi dolgoztot tnárink kijvítják úgy, hogyn központi felvételi dolgoztokt szokás jvítni és pontozni, ezzel is elősegítve felvételin vló eredményes szereplést. A fogllkozások hetei ltt z első 4 héten keddenként mtemtik tnfolymot, csütörtökönként pedig mgyr tnfolymot trtunk. Az 5. héten próbfelvételi, ezen részt vehet mindenki, ki leglább z egyik tntárgy tnfolymár bejelentkezett. Ezt követi 6. héten dolgoztok kiértékelése, tnulságok megbeszélése. Je le ntke zé s: Jelentkezési lp bedásávl, vlmint tnfolymi költség befizetésével. Egy tnfolym költsé ge 3000 Ft/fő, mely 4 fogllkozást, vlmint próbfelvételi dolgozt megírását és megbeszélését is mgáb fogllj. Csk 00 Ft te lje s költsé ge nnk, ki mindkét tntárgy tnfolymár jelentkezik! A fe lvé te li e lőké szítő 09. nove mbe r 17-é n (ke dde n) 14:30-kor indul mte mtikából é s 09. nove mbe r 2 19-é n (csütörtökön) 14:30-kor indul mgyrból.

3 INFORMATIKA(Tnulmányi terület kódj: 11) Progrmozók (szoftverfejlesztők) vgy rendszergzdák (webmesterek) lehetnek tnítványinkból, kik feldtikt korszerű számítógépes eszközökkel, Webes felületeken is el tudják látni. A szkmi képzés gykorlti és elméleti órái mellett megemelt órszámml tnulják z ngol nyelvet és mtemtikát. Az ESZI-ben mindent megkpnk tnulók Az iskoli és kollégiumi számítógépterem minden hhoz, hogy versenyképes ismereteket délután várj diákokt, hol felügyelők szívesen szerezhessenek nyújtnk szkmi progrmozásból, mi segítséget. A különösen fontos zok megszerezhető tudásnyg számár, kik z rendkívül ruglms, hiszen informtik irányvonlt főként módszereket, trtv szeretnének mjd elveket tnulunk, mik továbbtnulni. A gykorlti nem kötődnek szigorún részt jól felszerelt egyetlen progrmozási géptermekben, modern nyelvhez sem, szinte számítógépek előtt bármelyikre átültethetőek. tnulhtják meg hsznos Az ESZI-ben számos szkkör, tnfolym vn, tpsztltokt szerezve. Az melyek felkelthetik elméleti tudásnyg számítógép-orientált tnulók elsjátításához rengeteg, figyelmét, sőt h elég tnárok áltl szkszerűen érdeklődő vn, újkt is 303-s gépterem. A legmondernebb négy mgos összeállított leírás és indítnk. A kollégiumbn processzorokkl könnyen megy munk. példfeldt tlálhtó segítőkész diáktársk várják belső hálózton, melyek lehetővé teszik dolgok mindzokt, kik okosodni szeretnének, új ismeretekre könnyebb megértését. Már kilencedik vágynk. A számítógépteremben mindig csládis évfolymosok is heti két órábn tlálkoznk légkör, mindenkinek szívesen nyújtunk segítséget és különféle progrmozási nyelvekkel (Pscl, C++), dunk tnácsokt, kinek szüksége vn minderre. Az lgoritmusokkl, mihez később hozzájön ESZI tehát nem csk egy egyszerű iskol, hnem egy igzi informtiki fellegvár, hol bár ngyok progrmozás elmélet vlmint progrmozási követelmények, cserébe egy szerves diákéletbe nyelvek tntárgy. Utóbbi főként webes fejlesztésre csöppenünk és megkpunk mindent, mi tnítási npok (HTML, PHP, JvScript, CSS) helyezi hngsúlyt. vidám és hsznos eltöltéséhez szükséges. A gykorlásr szinte korlátln lehetőségünk nyílik. Miért válsztják diákok z Energetiki Szkközépiskolát? Tudják, hogy szkközépiskolánk néhány év ltt z ország egyik legjobb középiskolájává emelkedett tnulmányi versenyeket és hivtlos továbbtnulási muttókt tekintve, fontos számukr, hogy z érettségi után szkmi képesítést szerezhetnek iskolánkbn, értesültek ról, hogy energetik területén jól hsznosíthtó, és gzdsági élet más területein is keresett szkképzéseket tlálnk itt, vonzó számukr, hogy iskolánkbn korszerű tnműhelyek vnnk, gykorlti képzés egy része pedig lpítványi fenntrtónk, z Atomerőmű műhelyeiben, lborjibn folyik, megnyugttó számukr z, hogy z itt végzettek szkmi tudásávl elégedettek munkhelyeken, biztosk bbn, hogy z igényes szkmi képzést idegen nyelvi, számítástechniki, jogi, gzdsági és válllkozási ismeretek bővítik, tetszik nekik z iskolár jellemző, sokszínű diákélet. Elősegítjük, hogy z érettségi mellé európi számítógép felhsználói jogosítványt, (ECDL bizonyítványt) szerezzenek diákjink. Intenzív nyelvórákkl készítjük fel tnulóinkt nyelvvizsgár. A tnulást és művelődést segíti könyvtárunk, vlmint nyitott számítógéptermeink, hol tnítás után házi feldt is elkészíthető. Diákjinkról iskolánk nemcsk z okttás keretein belül gondoskodik, hnem szbdidő kulturált és hsznos eltöltését is biztosítj, melynek kiváló helyszínei sportcsrnok és z uszod. A különböző lbdjátékok (kosárlbd, foci, kézilbd, floorbll) mellett természetjárás is kedvelt diákjink körében. A távol lkókt két-háromágys szobákbn kollégiumi ellátás várj. 3

4 KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS (Tnulmányi terület kódj: 14) Környezetünkért felelősséget érző szkembereket nevelünk, kik átlátják vizet, levegőt, tljt és természetet érintő problémákt, és ezeket kezelni képesek. A szkmi képzés gykorlti és elméleti órái mellett megemelt órszámml tnítjuk z informtikát, mtemtikát és z idegen nyelvet. Szkmi képzés: Nukleáris energetikus. A környezetvédelmi szkmcsoport célj, hogy lbortóriumi és más órák keretei közt olyn ismereteket szerezz, mivel el tudsz helyezkedni például egy erőműben, vgy más vegyészeti illetve környezetvédelmi területen. Mint minden más szknk, ennek is vnnk szkmi órái: ezek közül legfontosbb természettudományos vizsgáltok, röviden T. T. V. Ez z ór mind négy évedet végig fogj kísérni, minimum heti három órábn, melyek egymást követik. A T. T. V. tuljdonképpen, zz ór, hol lborbn önállón dolgozol, és érdekesebbnél érdekesebb kísérleteket végzel. Például kémcső flár ezüst-nitrátból ezüstöt, csptsz ki, így kémcső fl olyn lesz, mint tükör. Emellett persze nem szbd elfelejteni, hogy mikor kísérletezel, fehér köpenyt kell viselned, mi tlán kissé viccessé teszi helyzetet, mert köpenyben vlóbn egy professzornk érzed mjd mgd, sőt messziről nnk is látszol. Ezen kívül természetesen más szkmi tntárgyk is szerepelni fognk órrendedben, mint például környezettechnik, környezetvédelmi lpismeretek, vgy később sugárvédelem és még sok más. Mindezek hlltán, hogy sugárvédelem, ne ijedj meg, hisz teljesen veszélytelen kísérleteket fogtok végezni, például erős svvl csk ritkán, kerülsz kpcsoltb (mi nnyit tkr, hogy pár percre meg kell fognod egy lezárt lombikot, miben sv vn), és neeem, rdioktív sugárzássl sem fogsz tlálkozni. És hogy mindezzel mire mész mjd négy év múlv? Nos, kérem szépen, letehetsz mjd egy technikusi vizsgát, mivel már el tudsz helyezkedni, főiskol vgy z egyetem elvégzése nélkül, főként z ESZI támogtóinál, például z Atomerőműben vgy z iprágbn. Amint kikerülsz egy technikusi bizonyítvánnyl, hivtlosn is környezetvédelmiméréstechnikus leszel. Szerintem ez egy elég jó dolog. ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA (Tnulmányi terület kódj: 12) Gyengeármból széleskörű ismereteket nyújtunk z nlóg elektronikától digitális ármkörökig minden fontos témkört érintve. A szkmi képzés gykorlti és elméleti órái mellett megemelt órszámml tnítjuk z informtikát, mtemtikát és z idegen nyelvet. Szkmi képzés: Elektroniki technikus, Elektroniki műszerész. A szkon tnuló diákok gyengeármú elektronik szinte teljes plettájávl megismerkednek. Az elektrotechniki lpoktól kezdve z egyszerű nlóg és digitális ármkörökön át komplex berendezések működésének megértéséig. Számtln villmos ármköri ismeretet szereznek, mire eljutnk szkmi, technikusi vizsgáig. Diákjink nemcsk z elektronikát sjátítják el mgs színvonlon, hnem npjink követelményeinek megfelelően mgs szintű számítástechniki képzésben is részesülnek. Tnulóink 12. év végén érettségi vizsgát tesznek, mely után lehetőségük vn 13. évfolymon z elektroniki technikus képesítés megszerzésére is. Sikeres technikusi vizsg után, széleskörű szkmi ismereteknek köszönhetően z ipr szinte bármely területén el tudnk helyezkedni. Végzett tnulóink többsége nem elégszik meg középfokú végzettséggel, hnem folyttj tnulmányit felsőokttásbn, melyhez jó lpot dnk z itt tnult ismeretek. Az elektronik szkmcsoport már z iskol meglkulás ót létezik. Akik itt tnulnk, zok z elektrotechnik lpjivl kezdik szkmávl vló megismerkedést. Első és második osztálybn elektrotechnikát, hrmdik és negyedik évben elektronikát tnulnk diákok. Egy héten kettő 4

5 elméleti ór vn. Alp gykorltból pedig négy ór vn egy héten. H e szkon krsz okosodni, kkor gyengeármú elektronikávl ismerkedhetsz meg. Az egyszerű nlóg és digitális ármkörökön át komplex berendezések működésének megértéséig számtln villmos ármköri ismeretet szerezhetsz. De kik nem elégednek meg ennyivel, zok eljárhtnk elektronik- és pneumtik szkkörre is. Itt tovább fejleszthetitek tudásotokt és gyárthttok mgtoknk sját munkdrbot is. Ami természetesen teljesen tiéd lehet. Két terem is rendelkezésre áll z elektronikusoknk tudásuk bővítésére. Az egyik teremben különböző méréseket lehet elvégezni. Itt legkorszerűbben felszerelt digitális műszerek nyújtnk sok segítséget. Még meg kell említenem, hogy ezt termet 08-bn újították fel. Mi ennek teremnek ngy hsznát vesszük, hiszen itt szoktuk leellenőrizni kész munkdrbjinkt. A másik terem főleg pnel készítésére szolgál. Itt lehet tervezni, mrtni és fúrni is pnelokt. Korszerű forrsztóállomások is tlálhtók itt. Ennek ngy hsznát vesszük, hiszen z lktrészeket be is kell forrsztnunk, de nem mindegy, hogy milyen minőségű pákávl. GÉPÉSZET (Tnulmányi terület kódj: 13) A gépgyártás területére képezünk számítógéppel segített tervezésben és gyártásbn járts, kiváló elhelyezkedési lehetőségekkel bíró és nygilg is megbecsült gépésztechnikusokt. A szkmi képzés gykorlti és elméleti órái mellett megemelt órszámml tnítjuk z informtikát, mtemtikát és z idegen nyelvet. Szkmi képzés: Gépgyártástechnológii technikus Az ESZI gépész szkán jelentkezett tnulók gépgyártás technológus - technikus szkmát válszthtják. Az új szkok z ipr fejlődésével számítástechnik beépítését hozták gyártás területén. A háztrtásokbn, kisüzemekben és ngy cégeknél egyránt megnőtt z igény hgyományos gépészeti munk mellett modern ismeretekkel bíró szkemberek iránt. Mi különbség régi és z új szkokon képzett szkemberek tudás és munkáj között? A hgyományos gépésztechnikus gykorlt orientáltbb képzést d. Az első két év szkmi lpozó ismereteket nyújtott közismereti tárgyk mellett, melyek z érettségi megszerzését biztosítják. A szkmi tntárgyk műszki ábrázolás lpjit és z iprbn hsznált nygokt és ezek megmunkálási módjit vlmint számítógép hsználtát műszki dokumentumok készítését ismertetik tnulókkl. A gépészeti szk elmélete igényesebb ismereteket nyújt. Az első két évben szkmi lpozás folyik. A 11. évfolymtól képzés szkmi tárgykkl bővül. A gépészet elméletét és gykorltát ismertető tárgyk: nyg- és gyártásismeret, gépelemek, gépészeti mérések. A számítógéppel géppel tervezett gyártás okttásábn : CAD, CNC, CAM ismeretek tlálhtók. 5

6 KÖZGAZDASÁG (Tnulmányi terület kódj: 15) Bnkok, biztosítók, válllkozások pénzügyi működését, z dózást, gzdság mozgtórugóit ismerő szkembereket képezünk. A szkmi képzés gykorlti és elméleti órái mellett megemelt órszámml tnítjuk z informtikát, mtemtikát és z idegen nyelvet. Szkmi képzés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző. Úgy érzed, hogy jól tájékozódsz számok világábn? Jó konfliktus és problémkezelő tuljdonságokkl rendelkezel? Jól tudod végezni rád kiszbott feldtokt? Akkor nálunk helyed! A közgzdságtn szkmcsoportbn elsjátíthtod számviteli és pénzügyi tudnivlók csínját-bínját. Fontos, hogy tudj gzdálkodni nem csk pénzeddel, de z időddel is! Olyn dolgokt sjátíthtsz el szkmi órákon, melyet sok tntárggyl ellentétben gykrn és hsznosn tudsz felhsználni z életben, kár zsebpénzed beosztásáról, kár komolybb pénzügyi ismeretekről vn szó. Igen fontos nyelvérzék is, hiszen z ngol mellett egyszerre fontos szerepet kp német nyelv okttás is iskolánkbn. Első és második osztálybn megismerkedtem gépírássl mint tntárggyl, melynek hsznát mi npig élvezem, hiszen mi világbn számítógép nnyir átvette z irányító szerepet, hogy most már gépelési ismeretek nélkül el lennék veszve. Ezen tntárgy keretében megismerkedhetsz mgávl gépeléssel, hivtlos levelek elkészítésének fortélyivl, z önéletrjz készítésének és bedásánk szbályivl. Hrmdik osztálytól már igencsk komolyn felköthette z ember zt bizonyos fehérneműt. Olyn tntárgykkl ismerkedtünk meg, mint z elméleti és üzleti gzdságtn, üzleti és tnirodi gykorlt. Gykorltink során rengeteg újonnn elsjátított elméleteinket hsznosíthttuk legmodernebb eszközöket hsználv. Csoportokb rendeződve cégeket lpítottunk, dolgozókt vettünk fel, megbízásokt teljesítettünk, kárcsk vlódi életben. Persze gykrn előfordult, hogy tnácstlnul álltunk tennivlónk felett, ilyenkor tnárink rögtön siettek segítségünkre. Kedvenc szkmi tntárgym mi npig z elméleti gzdságtn, ezen órák ltt rengeteg érdekes és fontos dolgot tnulht z ember. Nem elhnygolhtó z erős idegen nyelvokttás sem, mi mitt sokszor siránkozunk és pnszkodunk, de mégis örülünk neki, mert idegen nyelv ismerete nélkül mi világbn boldogulni szinte már lehetetlen. Hrmdik és negyedik év végén kötelező nyári gykorlton veszünk részt, mikor igzán belecsöppenünk mindennpi élet mókuskerekébe. Különböző cégeknél elhelyezve dolgozunk két hétig, mely során meg kell birkóznunk minden ránk kiosztott feldttl. Az átlg ember ilyenkor csk hját tépve áll és síráshoz közeli állpotb kerül, de mi nem vgyunk átlgosk, hiszen éveken keresztül erre készítettek fel minket. Persze nem elhnygolhttln remek hngult, mely kásokr, zz közgzdságtn szkmcsoportosokr jellemző. Az osztályokbn minden ór jó hngultbn telik, segítik egymást tnulók, rádásul minden évben közgázos és ügyviteles osztályok produkálják legjobb tnulmányi eredményt. Gykrn ikttunk be szkmi kirándulásokt z országbn, melyek nem csk jó progrmok, hnem hsznos tudássl is bővülnek ismereteink. Én semmiképpen sem bántm meg, hogy ide jelentkeztem, mert z érettségi mellett fel tudok vlmit muttni bárhol, szóvl úgy érzem, előnnyel indulok egy gimissel szemben. Érettségi után, 13. évfolymon lehetőség nyílik szkmi vizsgák letételére, mely h sikeres, közgzdsági szkmcsoportbn pénzügyi-számviteli ügyintéző, vgy irodvezető végzettség szerezhető. H úgy érzed, hogy itt helyed, ne hbozz dönteni, sokt tnulni és készülni, h tényleg itt helyed, be fogsz jutni ide! Jövőre tlálkozunk biztosn! 6

7 ÜGYVITEL (Tnulmányi terület kódj: 16) Az üzleti életet, htékony irodi munkát jól ismerő szkembereket képezünk, kik jártsk rendezvények lebonyolításábn, munkszervezésben, idegen nyelvű kpcsolttrtásbn. A szkmi képzés gykorlti és elméleti órái mellett megemelt órszámml tnítjuk z informtikát és z idegen nyelvet. Szkmi képzés: Ügyintéző titkár. Ezen szkon z üzleti élet megszervezésével, htékony irodi munkvégzéssel ismerkedhettek meg. Képesek lesztek hivtlos leveleket írni és üzleti ügyeket intézni mgyr és idegen nyelven. Érteni fogtok gépíráshoz, gyorsíráshoz, z irodtechniki eszközök professzionális üzemeltetéséhez, s számítógép htékony és kretív hsználtához. Megismeritek protokoll világát, rendezvények szervezését, htékony munkszervezés és időgzdálkodás lehetőségeit. Képesek lesztek mindennpi életben időtök beosztásár, személyes pénzügyi döntések meglpozásár és htározott kommunikációr több nyelven. Miféle ügyet visz, ki erre szkr jár? Eleinte főleg iskoltáskát, olykor kávét krikás szemű érettségizőknek. Aztán néhány hét ridt klvitúrán klimpálás után kezdjük megszokni: mi itt ügyet intézünk, kérem, ez nem gyerekjáték. Külön óránk vn rr, hogy hogyn kell viselkedni egy-egy szituációbn vgy leglábbis, hogyn kellett voln. Kicsit belekóstolunk közgzdság finomságib is. Kiderül, hogy leütésszámlálás ideális esetben nem z ideges sztlr cspkodások számát jelenti. H néh úgy érezted, nnyi dolgod vn, hogy ngy szolgáltát vennéd még egy-két kéznek, mjd meglátod, kettő is milyen rengetegnek tűnik, h mindegyiket billentyűzeten kell trtni. Aztán tnulj meg z ember lány, hogy hogyn jusson el A-ból B-be lépcsőn dúló forglombn, hogy mikor melyik sorb kell állni z ebédlőben, mindezt többi diák érdeklődő tekintetének kereszttüzében. Nem kicsi z elvárás, z új nemzedék fog mjd helytállni ngyok helyett, h eljön z idő. Nem csk z iskoli követelményeknek kell megfelelni, lesz itt lklom bőven kiöltözésre, izgulásr, és mindenféle viselkedéskultúrákkl vló ismerkedésre. Nyílt npokon, eszis és nem-eszis rendezvényeken kell kísérni, mosolyogni, konferálni, élő díszítősort képezni. És igen, legend igz: kávét főzni. Ezt zonbn ki kell érdemelni tnirodáb vló belépéssel. Odáig pedig hosszú z út: z lpvető tárgyk mellett kommunikálunk, gépírunk, szöveget szerkesztünk, informtikát lklmzunk, szkmi nyelveket tnulunk, és szépek is vgyunk dekortívság sem lebecsülendő értéke vérbeli menedzser-sszisztensnek. Nemcsk szép sárg suli vgyunk, vár D-s létélmény is. Rohnás szünetekben, utolsó percekben könyv bújás, sorbnállás tükör előtt, büfébeli kósz pillntások, kicsengetés brátságos dllm, pletykháború, csütörtöki eszi buli... Légy része z élménynek! 7

8 Üdvözlünk z ESZI-ben! Jobb helyet nem is válszthtnál további életedet jelentős mértékben meghtározó központi felvételi megírásához és még szerencsésebb vgy, h z ESZI-t jelölöd z első helyen. Ebben z esetben már nincs más feldtod, csk jól kell teljesítened, elegendő pontszámot elérned (egyáltlán nem lehetetlen) és máris z energetik iprág egyik legnevesebb és legjobb középiskolájánk tnulój vgy. Iskolánkbn közismereti tntárgykon kívül kiemelt figyelmet fordítnk szkmi tntárgyk okttásár. Ebben z ESZI többet nyújt más iskoláknál, pl. gimnáziumoknál. Ilyen szkmi ismeretek birtokábn sokkl egyszerűbb későbbi pályválsztás. A felsőokttásbn tnuló egykori diáktársink viszszjelzései lpján is zt mondhtjuk, nekik könnyebb dolguk vn, mert z ESZI-t elhgyv már minden szükséges tudássl rendelkeznek, hogy ne jelentsen nehézséget z egyetemi, főiskoli követelményrendszer, z ottni tnnyg. Minden szk egyformán jó válsztás, hiszen itt minden körülmény dott hhoz is, hogy ötödikben megfelelő szkképesítés megszerzésével szkm mesterévé válhss. Remélem, hogy ezen információhlmzzl még inkább fellelkesítettelek, és még jobb felvételi pontszámot tudsz elérni. Az lábbikbn több ESZI-ről szóló cikket tlálhtsz, újdonsült tnulóink véleményét is elolvshtod, sőt számodr fontos felvételi pontszámítást is áttekintheted és rengeteg információt is kphtsz. Bk Richárd 12.B osztályos tnuló Energetiki Szkközépiskol és Kollégium címünk, elérhetőségeink: 7030 Pks, Dózs György út 95. Tel.: 75/ Fx: 75/ E-mil: Honlp: OM zonosító: Összeállított: Wolf Kitty, Bk Richárd Pályválsztási felelős: Tormáné Györfi Év szkképzési igzgtóhelyettes. 8

2010. október-november. Felvételi vizsga az ESZI-ben. 2011. január 22. (szombat) 10 00 (magyar nyelv) 2011. január 22. (szombat) 11 00 (matematika)

2010. október-november. Felvételi vizsga az ESZI-ben. 2011. január 22. (szombat) 10 00 (magyar nyelv) 2011. január 22. (szombat) 11 00 (matematika) 2010. október-november Szeretettel köszöntünk az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai és tanárai nevében! 1986-ban nyitottuk meg kapunkat az ország első vállalati iskolájaként a Paksi Atomerőmű

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra SULITÜKÖR 2012/2013 Erdei iskolások voltunk Városlődön Amire büszke vgyok Vidám kirándulás Csobáncr 2 Az Olvsóhoz Ismét júniust írunk. Mg mögött hgyv z emlékek őrzőjét, Sulitükör legújbb számát, eltelt

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben