Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej Mišianik 111 S E 3469, S G 2397

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej 1952. Mišianik 111 S E 3469, S G 2397"

Átírás

1 K K ČOHO.. - K čomu vedie opilstvo? Smutná, ale pravdivá udalosť zo života ľudu. Poslovenčil: Andrej Hladký. Vydáva: Kníhtlačiareň Elemíra Bezo V Trnave (Nagyszombat). [Tlač G. A. Bezo. Okolo 1904,] 8'..16 s. - Na obálke: Vydáva G. & E. Bezo v Trnave. Naša Knižnica. Rozprávky, Novelly, Humoresky. Soäit IX. Antikva, vinetka, ozdobný rámik na tit. liste. Väzba nová, ppl., pôvodná ilustr. obálka zachovaná. Fedor 897 S D 9569, 20 D 4091 prív.l K MENINÄM. K meninám Velmožného a Vysokorodého Baňa Eana Júliusa Nozdroviczky de Eadem Kráľ. Radcu a I-ho Podžupana si. Stolice Trenčanskej. Na deň 12-ho.Aprila 1865'ctitelia Jeho v Trenčíne..Tlač Ér. X. Skarnicla v Trenčíne '. /6/ s. : Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej " Mišianik 111 S E 3469, S G K. K»"- '. K. K. Burger-Militärs-Schematismus der k. Erei- und Krônungsstadt Pressburg Eressburg, gedruckt bei Anton Edlen von Schmid. [1841.] 12'i'76 s. [aj s obálkou]. - " s. ľ s S. ' ' V.. Antikva, kurzíva, signet. Väzba koža*so zlat. výzdobou. S G 3875, S G 4868-prív K POSLEDNÍ K poslednj Poctivosti / a wéčné Památce, /... Gab-

2 ryele / PECH, / Roku Pane / Dne 15. Mésýce Cžerwence, / w Eanském Domé swém, / w Eéčowské Nowé Wsy, /... zesnulého; /... w Sabinowé / W Chrámu Ew. Slovanské Nácye,... Pred Poleäném Držaná Kázánj,... Wytissténo w Pressowé, v Aug'ustýna Pape. [1781.] 8'. 124, /4/ s. Na s. 3: I. Kratičká Ržeč... od Matége Clementis... Na s.6: II. Beh Žiwota... Gabrýele Pechy... Na s.53: III. Prawého Kresťana,'Cžas'..'J'Gabryelovi Pechy Predložil a wyswétlil Emeryk Berzéwicky Na s./l/: Arya... Gotika, ozdob, pag., inic., vinety.''brož. Prôv.: peč. Z dražby knih Ond. Chotváča. Rizner S G K SLOWENSKIM K slovenskin rodákom. Zpráwa o wisleďku wislanstwa, od Národa Slowenskjeho do Holonrúca k Geho Cisársko-královskej Časnosti, w záležitosti národnost'i Slovenskej poslanjeho. W Holomouci [b.t.] *. /!/ s. Gotika, hlavičkový titul. Väzba ppl. ' ' "" ' " SA K SWADEBNÍ K / Svadebnj Slávnosti / Pána... Sstepana Ssimko, / kneze Krisslického, /S... Maryi Krystinu Hoffmann, / k dokazanj / Vhersko-kraganske a Czesko-sausedske / Lásky / od dobre známeho / Sauseda Hermanzeysskeho. / w Hirssberku, dne 27. Dubna, '. /4/ s. Gotika, vineta, inic. na 2 r. Väzba novšia, ppl. Prôv.: peč. Z Knih Ľud. Vlád. Ríznera. Rizner S E KAAN, Károly A Beszterszebányai Kincstári Gereb A Beszuntetetett 360 Éves Vizimú Multjából Irta: Kaán.Károly M. Kir. Erdótanícsos. 3 Képpel. Kulônlenyomat až Erdészeti Lapok évi XXIV, fuzetéból. Budapest "Patria" irodalmi vállalat és nyontdai részvénytársaság

3 nyomása Eotokópia. 8'. 15 s., 2 obr.prll; S D KABOS Legyen világosság! vagyis: Szocialistáink a józan ész itélôszéke elott. Irta: Kabos. Pozsony. (Kiadja až "Országos Kath. Sajtót Támogató Egylet".) Kath. Irod. Részvénytársaság Kôňyvnyomdája. [Eo r ] 8'. 28 s. Antikva, kurzíva. Väzba ppl., pôvodná obálka zachovaná. Brov.: peč. Pozsony Szab. Kir. Város Kôzkônyvtára MK , s.608 XI.e/ KACZVINSZKY, Lajos A Magyar Szemle Emlék-Albuma Kiadta...'Hegedús Lászlo Rajzaival. Budapest A "Magyar Szemle" Kiadása (Hornyánszky V., Budapest.) 8'. /7/, 305, /2/ s. Antikva, zdob. ilustr. patitul aj tit. list, ž. záhlavia, ilustrácie - kresby aj fotogr. Väzba pi.', zdob. farebnou kresbou a zlatou oriezkou. Prôv.: peč. Pozsonyi. M. K. Erzsébeť Tud. Konyvtára. MK , s.368 XVI.5/n KÁČER, Martin A A. O. / DÚM / ASSERTIONES / PHILOSOPHICAS /... CA- JETANI / SALAMON /...dicatas propugnaret. / ln..ven. Con. Beczkoviensi ad S. Joseph. / Anno 1772 Mense Majo Die 19. / RR. EE. EUSEBIUS STEEEKA, / MARCUS.RICHTER, S. / STEPHAN LUKACSOVICS / ASSISTENTE /... [Tyrnaviae, t. Acad.] '. /8/ s. Antikva,.kurzíva, inic. na 3 r., vlys. Petrik VII.247. S G 9457 priv A A. O. / DÚM / ASSERTIONES / PHILOSOPHICAS / HONORI... PAULI / SÓÓS /... In Ven. Con. Beczkoviensi ad S. Josephum / Anno Mense Majo, Die 19. / RR. EE. NI-

4 COLAUS DOBROVOCZKI, / & EAULINUS HERCSEK. / ASSISTENTE / ÉR. MARTINO KASER... [Tyrnaviae, t. Acad ] 8'. /7/ s. Antikva, kurzíva, vlys, inic. na 3 r. Patrik VII.247 S G 7535 prív., 22 G KAČKA, Jozef Kázne Jozefa Kačku, Earára Donovalského V Biskupstve Banskobystrickom Beszterczebánya Tlačou Kníhtlačiarne Jozefa Havelku [Na obálke 1914.] 8'. 555, /5/ s. + 3 s. príl. Antikva, kurzíva. Väzba ppl., obálka zachovaná. Eedor 900 SBS S D 71, 20 D Rímsky Otec A Svatopeterský Groš. Z Maďarčiny Preložil J. K., Bohoslovec. Vydal Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha), Č.36. Podielových kníh. Vo Viedni, Tlačou Kongregácie Mechitaristov (V. Heinricha) '. 53 s. Gotika, kurzíva, vinety, vlysy, frontispice. Rizner D prív Zajatec korsársky. Poučná rozprávka. Dľa časopisu "Kath. Missionen" s dovolením pôwodcowým a nakladatel'owým poslovenčil Josef Kačka... Nákladom Spolku sw. Adalberta (Wojtecha). Wo Wiedni. Tlačou "Austrie" Drescher a sp., kníhtlačiarne *. 40 s. Mravná Čítanka pre'náš ľud. Sošit IV. Gotika, pozn. pod č., linky. Brož. Obálkový titul v ozdobnom rámčeku. Rizner S E 252/ Zbožná Maria. Poučná rozprávka, Dľa francúzskej pôvodiny kanonika B. z diecéze St. poslovenčil... Nákladom Spolku sv. Adalberta (Wojtecha). Wo Wiedni. Tlačou "Austria" kníhtlačiarne ". 60 s. Mravná Čítanka pre náš lud. Soáit III. Gotika, vlysy, pôvodná brož. obálka v ozdobnom rámčeku. Rizner S E 252/3

5 KADÍK, Pavel K. Fenomény. Podivné Národy - Videnia Duchov. - Tajuplné Zjavy. Iná Zvláštnosti. (Odtisk Zakázaný). K dostaniu jedine u sostavitela a vydavateľa:... Scranton, Pá.; Tlačou Eadak & Boyer s. Antikva, ilustrácie, inic. na 10 r. Väzba pi. s nalep. obal. S S Obrázkové Dejiny Ameriky Od Kolumbusa až po terajšiu do- Tju.V; Uniová tlač, v Scranton, Pá., , /3/, 12 s. Prídavok: Slovenské apevy. Antikva, kurzíva, vlysy, vinety, kresby - ilustrácie. Väzba pi. Prôv.: pes. Ján Laurineo, Pittsburgh, Pá. U. S. of Amerika. t. -, ' i S '* " r< Povesti Všetkých Strán Sveta. Pou5no-zábavná čítanka. Sostavil a vydal... K. Dostaniu V Kníhkupectve P. K. Eadak, Scranton, Penn'a. /1913/ , /2/ š. Antikva, kresby, tit. list v ozdob, rámčeku. Väzba pi....s f 1503 " ~ ' ' sf. ' Žartovník. Sbierka vyše tisíc žartov, vtipov, 'anekdot, a iných humoristických kúskov. So 60 obrázkami. Na zábavu, smiech a obveselenie mysle'. Sostavil a vydal:... Scranton, Pá. /1909/ s. '' Antikva, ilustrácie - kresby. Väzba pi., pôv., zdob. titulom a kresbou. s

6 KAMVŕ, Ján Čítanka pre malje ďjetki. Druhuo visasja. 7 Buäíňe, Písmom J. Gyuriana a II. Bagó s. Antikva, gotika, ozdob. pag., vinety. Väzba páp.- Hizner SBS S G Kwjtek na hrob... Amálie Maria Eermjny, Areikňežny Eakauská... Kterýž Gménem Slowákúw zasadil... W Peäti, Tiskenx Trattner-Károlyiho. 8. /4/ s. Gotika, vineta - kresba, antikva, tit. list v rámiku. Väzba ppl. Hizner S B Malý Spevák, Šili stručný návod ku spevu pre slovenské národnie školy. Spísal... Časť I. Tur6. Sv. Martin. Natisnil Hinko Puchs v Pragi. Nákladom vydavateľovým , /l/ s. Antikva, kurzíva, noty. Väzba ppl. s nalep. obal. Rizner II.282 S G 2507, 22 G Prjaíel ludu. Knižka pre Slowenskích hospodárení a remes- Iňikou. Widáwaťel... W Budíne, Pjsmom J. Gyuriana a M. Bagó , /2/ s.... Swazok druhí , /2/ s. Gotika, pozn. pod fi. Väzba ppl. Prôv.: pes. Z kníh univ. prof. Dr. P. Bujnáka. Hizner S ľ 1974, 20 P 908, 761.III.0.6. Perienčíková 453

7 Wzájemnost We Príkladoch Mezi Čechy, Morairany, Slowáky,.Slezáky I lužičany. Od... Peäti, Tiskem Josefa Beimala s. Antikva. Väzba ppl. Prôv.: peč. Z Kníh lud. Vlád. Ríznera. Rizner 11.28i Perienčíková 454 S P 294, 20 P ÍII KADL3C, Karel Uherské Ústavní Dejiny. Do "Ottova Slovníku Náučného". Napsal... Nákladem J. Otty T Praze. Tiskem "Únie" /l/, 39 s. Antikva, dva stĺpce. Väzba ppl. s nalep. obal. Nosovský I., s _-,. 19 C Valasi A Valašské Právo V Zemích Slovanských A Uherských. S Uvodem Podávaj í c im Prehled The or i í O Vzniku Rumunského Národa. Napsal... V Praze. Nákladem České Akadémie Císare FrantiSka Josefa Pro Vedy, Slovesnost A Umení. Í916. (Tis- ' * i"»"> kem Aloisa Wiesnera V Praze). 8. IV, 528, /2/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod S.. Väzba ppl. Nosovský I., s D 43, 19 D 1914,.19 D VerbUczyovo Tripartitum A Soukromá Právo Uherské I Chorvátske Šlechty V Nem Obsažené. Napsal... V Praze. Nákladem České Akadémie Císare Františka Josefa Pro Vedy, Sloves- ".í - Í : :. f nost A Umení (Tiskem Aloisa Wiesnera v Praze). 4. Rozpravy České Akadémie Císare Františka Josefa Pro Vedy, Slovesnost A Umení. Ročník Z. Trída I. Číslo 3. Antikva, kurzíva, pozn. pod 5. Väzba ppl. «,, \. '

8 KACHEmANlT, Johann Das Alt ár und die Schicksale des ungrischen, zunächst schemnitzer Bergbaues nebst einer Erklärung dor.bigennamen des Landes. Zor Secularfeier der schemoitzéŕ 'Bergacademie von... Mir dem Portrait des Preiherrn Ničí.' v. Jacq.uin. Pressburg, Druok von C. P. Wigand /1/ obr., /10/ t 228 s. Antikva, pozn. pod č. Väzba ppl. SBS III. 16 S D 1540, EC.3050, 21 D Geschichten der ungrischen Bergstädte und ihrer Umgebung. Erste Vorlesung (bis zum Jabre 1000) gehaltan zur 500 jährigen Gr&ndungsfeier von Eodritz auf Ké r11 ngena todten Gebeinen im Sommer 1852 von... Hit Zirei Bildern. Schemnitz, gedruckt bei Branz lorber /8/ t 80 a., 2 obr. príl. Antikva, kurzíva, pozn. pod č. Väzbappl. Petrik IX.2469, 21 E Geachichte der ungrischen Bergstädte und ihrer TTmgebung. Zweita Vorlesung (bis zum Jahre 1301} genalten deň 3. Sept am Gerode bei Schemnitz und gsdruckt zum VI. Jahrhunderte des konigl. Freithums der Bergstadt Neusohl. Mit dem ältesten schemnitzer Stadt- und Bergrechte und drei Bildern von... Schemnitz, bei Praná Lorber /8/, 173 s. Antikva, pozn. pod č., kurzíva. Väzba ppl. Petrik S E 2835

9 Geschichte der ungriscnen Bergstädte und ihrar Umgebung. Dritter Tbeil. Ein Beitrag zur Cŕeschichte der Hussiten und der Seformation. Ton... Schemnltz Dračíc von Stepnan Mihalik, Eigenthum des Verfasserp.8../8/, 192 s., 3 obr. príl. /kresby/. -Súb. titu^malarský. t;- Antikva, kurzíva, pozn. pod 6. Väzba ppl. S.E 2835, S B KAIN, Albert Iíagyarorozág. A Kereskedelemugyi II. Kir. Uinlszter Megbizáaából Klad ja A Magyar Kir. Xllamvasutak. Igazgatóaága. Bársony István, Dr.,Bodnár.Gyula r Dr. Borovszky. Samu, Dr. ErOdi Bála, Oonda Bála, Dr..Hankó Vilmos,. Dr.. Lpczy Lajoa, Novák livadar, Dr. Semayer Yilibéld, Siegmeth Károly, Dr. Sziklajr János, Dr. Túldy Lászlo. KOzrerndkCdésável Szerkesztette... Erdélyi, Caáazári Éa Királyi.Udvari UOintázetébttl Budapesten (granVIlP-Táraulat Nyomdája, Budapest). 8. /2/, 400 s.... Antikva, iluatráoie - fotogr. i kresby, marginálie i pag. v ozdob, rámiku. Väzba pi. s fareb. titulom a výzdobou, uhorský znak. - Prôv.: pes. Pozsonyi U. Kir. Erzsábet Tud. KOnyvtára. läk , a.611 IT A pozsonyi alagút. Budapest,/b.t./ a. Umelý separát z Magyar MérnBk- áa Épitész-Egylet KCzlOnye, XVII. kotet, IX. fttzet. Antikva, kurzíva, dva stĺpce, iluatráoie - fotogr. i kresby. Väzba ppl. U. 2287

10 KAINDL, Baimund Eriedrich Die Ansiedlung der Deutachen In deň Karpathenländern. Von... Sehulwissenschaftlicher Verlag A. Haase. leipzig Prag Wien (Druek von A. Haase, Prag) , 31, /l/ a. Aus Bsterreichs Vergangenheit. QuelleribtLcher zur Bsterreichischen Geschichte. Nr. 4. Gotika, pozn. pod S. Väzba pi. S G 10250, 21 F Das Ansiedlungswesen In Der Bukonina Seit Der Besitzergreifung Durch Ďsterreich. Ľit Besonderer BerQcksichtigung Der Ansiedlung Der Deixtschen. Hit Bendtzung Der Urkundlit * :. -' :. chen Uaterialien Aus Dem Hachlassa Von F. A. Wickenhauser Von... Innsbruck. Verlag (und Druck) Der Wagner'sohen Dniversitäts-Buchhandlung XVI, 537, /1/ s. Quellon Uhd Forschungen Zur GescMchte, Literatúr Und Sprache Ksterreicbs Und Seiner Kronländer... Antikva, pozn. pod S. Väzba ppl. ' 21 E Geschichte Der Deutschen In Den Karpathenländer Von... Dritter Bánd. Geschichte der Deatschen in Galizien, Ungarn, der Bukowina und Rumänien seit etwa 1770 bis zur Gegenwart. Gotha Friedrich Andreas Perthes Aktiengesellschaft. " 8. /4/, XEC, 497 s. Deutsche landesgeschichten. Achtes Werk. Antikva, ž. záhlavia, pozn. pod S., signet. Väzba ppl. 21 E 207

11 Geschichte der Deutsehen In Ungarn. Ein deutscbes Volksbuch von... Gotha Friedrich Andreas Perthes A. G. 8?.'/4/, 104 s. Gotika, ž. záhlavia, pozn. pod 2. Väzba ppl. VII.t/ Studien Za Deň Ungarischen Geschichtsq.uellen. 7. Und VI. (Annales veteres Ungarici. Annales Albenses.).Wien, In Commission Bei Cári Gerolďs Sohn. (Druck von Adolf Holzhausen in Wien) s. Aus deň Archiv for Bsterreichiscne Gŕeschichte. (Bd. I22Z- IV, II. Hälfte, S. 503) separát abgedruokt). Antikva, pozn. pod č. 220 prlv.2 21 D Studien, Zu Deň Ungarischen Gŕeschichts<iuellen. VII. Von... (Die ungarischen Chronlken. -.Kritische Zergliederung derseľben. Das Entstehen der elnzelnen Hedactionen). Wien, In Commission Bei Cári Gerold'a Sohn. (Druck von Adolf Holzhausen in Wien) s. Aus dem Archiv fflr Ksterreichische Gŕeschichte (Bd. ĽCZZ7, II. Hälfte, S. 431) separát abgedruckt. Antikva, pozn. pod č. 21 D prív KAISER, Ludwig Ueber das Verhältniss der evangelischen Religionslehrer zu ihren Cŕemeinen und dieser wieder zu jenen. Eina Antwort auf die (Jegenschrift des Herrn Johann v. Fejes. Verfasst von...-leutschau, gedruckt bei Joseph Karí Mayer

12 s. Gotika, ozdob. pag., vineta. Brož. Bizner P KAIZL, Josef Vyrovnaní s Uhry r a Napsal... Hiatorickým úvo-.a... dem opatril Dr.. Ant. Hezek... (Zvláätní otisk z."athenaea", í-: 1 - ročník III.) Y Praze. Knihtiskárna J. Otto. - Ifákladem _ vlastním , /l/ a. Antikva, kurzíva, pozn. pod S. Väzba ppl Prôv.: rkp. Artur Pacák., s D KAJLÓS, Imre (vi. m. KBT.T.BB, Imrich) Dr. BKhm Károly Élete a Munkássága. Kajlóa (Keller) Imre _. - Szerkesztése Melie 11 Irták: Dr. Apáthy Istrán, Ágai láazló, Dr. Bartók GytJrgy, Dr. Bokor JÓzasf, Cstlri Bálint, Endrefíy Jánoa, Gáncs Aladár, KÓnya Sándor, Dr. Králik lajos, Dr. j Krištof Gŕybrgy, Makkai ErnB, Dr. Makkai Sándor, Dr. Savaaz lászlo, Dr. Schneller István, lanko Bála, Dr. Títury Zsigmond, és Dr..Varga Bála. Elatt Kfttet. Beszterczebánya, A "Madách-Társaság" Kiadáaa. (Hungária kbnyvnyomda). 8. /2/, V, 410, /1/ s., Második ZBte-b. 350, /1/ s. Harmadik KBtet. 265, /5/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod S., marginálie. Väzba ppl. UK , s.434 SBS III KAKASS, Kálmán S D 28982, 21 D 14O73 Igazaágugyi Tiszti Névtár. A Tartalom BetSsorozati Jegy-

13 zékével És BetUsoros Névmutatóval... fest, Rudnyánszky A. Konyvnyomdájábói. 8. /1/, VI, 398," /1/ s. Antikva, kurzíva, dva a tri stĺpce. Tázba ppl. m , s.154 Sch D 330, 21 E KÁLAL, Karel ' - : '" :- : Hranice. Povídka Československá. Vydal J. Otto V Praze. (Tiskem "Únie" v Praze.) /Í914/ 's; Ottova Laciná Knihovňa Národní. Si šlo Spisu 248. Antikva, pozn. pod S. Tázba pôv., pi. zdob. kresbou. Nosovský, s. 392 SBS ' > 19 O Jdete na Slovensko! Napsal... Nakladatel Josef Švobóda, Královská Vinohrady, /Praha/ (Tiském' : Aloisa ffies nera V'PrázeJV 12 ; 64i" '/&/ s. Antikva; pozn. pod č. Väzba ppl. s nalep. obal. Prôv.: rkp. Igor Hruäovský. s 0 2TJ\ t 19 Q Jdete Na Slovenskol II. Opravené Vydaní. Napsal... Nákladom K. Stieglmaiera, Češ. Kníhkupca V Češ. Budejovicích /647, 8 s. Antikva, pozn. pod S. Väzba ppl. Nosovský, s.392 S O Na Krásném Slovensku. S Ilustracemi R. Hartmanna, St. -,: Hudečka, K. Klára, J. Kouly, L. Liebschera, S Fotografickými Snímky, Mapkou A Se Šesti Obrazovými Prílohami. Nakladatel Jos. R. Viíimek V Praze. (Tiskom České grafické společnosti "Únie" v Praze). /1903/ obr., /1/, 108,

14 /4/ a., 5 obr. príl. Antikva, pozn. pod S., ž. záhlavia, kŕestý, vinetký. Väzba ppl. Tit. list dvojfarebný. Obal. zacb. Nosovský 392 S D 54, S D 14092, 19 D Nevesta Z Tater. Fovldka Československá. Napsal Vydaní. V Fráze. Nákladom Tlmila Šolce Společnosti S H. O. V Karlíne. (Tiakem Th; : Veňtý... V Fráze...), /o. 191O/ á. Antikva. Väzba ppl. Obal. zaoh. Nosovský, a.392 S D V - Nová Eozprávky. Napísal.'.. Tlačil A Vydal P. KLimeš V Liptovskom Sv. Mikuláäi s. Antikva, vlysy, vinetky. Väzba ppl. s nalep. obal. Pedor S G 2308, 20 G Obrázky Zpod Tater. Napsal... V Fráza. Nakladáte! J. Otto, Knihkupec (Tiskem "Onie" V Praze) ,/1/s...^: Antikva, pozn. pod fi. :.Väzba ppl. Obal. zach. Súb. titul Salónni Bibliotéka. Číslo CXVIII. Nosovský, s S P Obrazy 2 Dejín Slovenska. Diel I. Sväzocek 2. Vydáva Aloia Dýk, Smíohov /Praha/. (Tiskem spoj. graf. ústava --, Koppe-Belloann, Fraha-Smíchov). /1918/ s. Slovenská knižnica. 2. Antikva, signet ed., pozn. pod č. Väzba ppl. Pedor 904 S G 4151

15 Pro5 se o Slováky staráme? Na-psal Tiskem Karia Madla v Praze. Nákl. Českoslovanské jedn , /Z/a. Antikva, vineta. Väzba ppl. Prôv.s peč. Sloboda. S G Rozhled Po Dejinách Slovenska Hapsal... V Praze Nakladáte l JÓB. E. Vilímek. (Tiskem "Únie" v Praze). /1918/ , /V s. Antikva, kurzíva, 2. záhlavia, aignet, vlys. Väzba ppl., obal. zaoh. S D Slováci. Stručný rozhled po dobe minulé i prítomné. Napsal... V Praze Tiskarské a nakladatelské družstvo "Pokrok" s. Antikva. Väzba pi. Nosovský, s.392 S G 5104, 19 & «- Slovenská Hevolucia. Napísal:... Ružomberok. Nákladom Jána G. FilipČu (Tlačil Ján Párička v Ružomberku) , /1/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č. Väzba pi. Prôv.: peč. Z kníh Br. V. Šrobára v Ružomberku. Fedor 905 S G 5635, 22 G Slovenské Pohledy. Napsal... V Praze. Hakladatel Jos. R. Vilímek. (1917) , /!/ s. Antikva, kurzíva, vlys. Väzba pi. Nosovský, s.392 S F 7806, S G 7561, 19 & 4918

16 Slovensko a Slováci. Vypravuje... S 16 Obrazy Na Zvláštni ch. Prílohách A Mapkou Slovenska. V.Praze Tiskem A Nákladem P. Šimáčka mp., 146, /2/ s., /16/ obr. ŕotogr. príl..... Antikva, pozn. pod č., vinetky. Väzba ppl. Pedor 906., , Slovensko V České Škole. Napsal... "Holubova Učitelského Eádce" B. 54. V Praze Vydal Alois Holub... Tiskli Lad. Štorkán A Alois Jaroš V Žižkove , /3/ s., 1 mp. príl. Antikva, kurzíva, pozn. pod S., vinety, ilustrácie, noty. Väzba ppl. Pedor D Tri Rozprávky. Slovenským Vojakom Napísal... Nákladom Vlastním. Tiskem Spoločenské Knihtiskárny v 5. Budejovii;, cích/b.r.,,.o. 1918/ s. Antikva. Prôv.: pes. Občiansky Čitateľský Spolok V Lubine. SO 9789 prív Účinky liehových nápojov. Pre mládež i dospelých napísal... Ružomberok. Tlačou. A Nákladom Kníhtlačiarne Karia Salvu s. Antikva, vineta, inic. na 5 r. Tázbappl. Pedor 908 ;r S D Die Unterdrttckung der Slovaken durch die Magyaren. Prag.

17 Buchdruckerei der "Politik". Verlag von L. Srb, Prag /3/, 76 B. Antikva, pozn. pod í. Väzba ppl. B nalep. obal. S P Z Hor I Pláni. Kniha Slovenských Obrázku. Napsal... Nakladatelství J. Otto V Praza , /1/ s. Salónni Bibliotéka. Číslo LSZII. Antikva, pozn. pod č. Väzba ppl. Obal. zach. Pedor 909 S P 430, S P 2111, 19 & Zpod Tater. Češkami Studentstvu. Napsal. Neklan. V Ružomberku. Tiskem A Nákladem Karia Salvy s. Antikva, pozn. pod S., inio. na 4 r. Väzba ppl. Prôv.: peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Híznera. Hiznar S P 430, 19 O KÍLAL, Karel - SALVA, Karol Slovník Slovenskočeský A Československý. Sestavili... V Lipt. Ružomberku. liskem A Nákladem Karia Salvy s. Antikva. Väzba ppl. Sizner V.111 SO 247, 20 Q 721, 20.G KALAN2&A, Jan Dejiny Slovanské Besedy Ve Vídni Za První Tricetiletí Jejího Trvaní ( ), Ktoróž Dle Vlastních Zkušeností... Sepsal... Ve Vídni, Nákladem Slovanské Besedy. Knihtiakárna J. P. KubeSe V Trebíôi obr., 196 s., /11/ s. príl., 2 obr. príl.

18 Antikva, marginálie > ŕrontispice, vina tisy. Brož. Obal. 19 D ZALAUZ Kalauz ŕelso-magyarország Vasutain, Buda-Pesten És Dunán Utazva. XázikBnyv A Karpát oka t Beutazók Számára. Budapešti Térképével és a mérsékelt áru kfirutazási jegyek mutatótáblával Pesti KBnyvnyomda-Hászvény-Társulat. 12. /3/» 107 s., 2 mp. príl. Antikva. Väzba pôv., pi. s tit. a slepotlačou. MK , s. 154 Seh G KÁU)I, GyBrgy AŽ IHIffi- / PEKRE-TAIO / PHEDIKAT2I- / CKirAK / ELSB EESZE. / S2: AKURAS / NAPLATOL-FOGVA... IRIA... HYOMTATTA POSCNÍ- BAN HIKESZ / MIHA1Y, M.DC.XXI. A1631/ Esztendôben. 4. /2/, IV, 598, /12/ s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, vinety, marginálie, texty v dvojitom rámiku, inic. na 5, 6 a 9 r. Čaploviô 302 SBS S B prív AŽ VASAR- / NAPOERA-VA- / LO PBKDIKAIZI- / OKNAK / ELSft HESZE. / ADVENT EL- / SĎ VASAHNAPIATOL... IRTA... HY.ONHAT- IA POSONYBAN RIKESZ / MIHALY, M.DC.X3CCI. /=1631/ Esztendoben. 4. /2/, Z, 743, /27/ e, Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, marginálie, dvojitý rámik okolo textu, ozdob, linky, vinety, inic. na 6 a 7 r. Väzba polokoža. Prôv.: rkp. Georgij Hradia tyay... Čaplovič 303 S B 10305

19 KAlECSdSZKY, Sándor A Magyar Koróna Országainak Xsványszenei (Koszenek, Barnaszenek, Lignitak). KolBnBs lekintettel Chemiai (isszetételukre És Gyakorlati Fontosságukra... Egy Átnezetea tátképpel. Budapest. Franklin-Társulat KBnývnyomdája ' 309, /l/ s., 1 mp. príl. A Magyar Koróna Kir. íoldtani Zntézet Kiadványai. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, pozn. pod č. Väzba ppl.' Obal. zach. ' Prôv.: peč. Pozsonyi M. JCir. Erzsébet Tud. Konyvtára. MK , a.612 SBS H A Magyar Koróna Országalnak Megvizsgált Tttzálló Agyagjai.... ElBadása. Budapest "Kosmoa" Mdintézet l^yornása s. Ezredévl Bányáazati, Kohászati És Oeologiai Congresszus Budapesten, Antikva. Brož..... Prôv.: pes. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. Konyvtára. IZ.2819^ Die Untersucíhten Tone Der Länder Der Ungarischen Krone. Von... lóit einé Ubersichtskarte. Obertragung aus dem im März 1905 erschienenen Originál. Budapest. Druck Des Pranklin-Vereins , /1/ s. Publikationen Der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Antikva, kurzíva, 2. záhlavia, uhorský znak. Väzba ppl. s nalep. obal. 21

20 KALENDÁR Kalendár Ave Maria Na Obyčajný Eok S. mnohými obrázkami. Vydal Vlastným nákladom Eev. Gašpar J. Pánik... Tlačou "Bratstva" Wilfces-Barra, Pá. /1918/ , /4/ s. Antikva, 2. záhlavia, kalendárium, vlysy, vinaty, ilustrácie - kresby. Väzba pi. s Kalendár Bratstvo Pre Rimsko- a Grácko Katolíkov Vydala PensyIvana ká Slovenska Rimsko- a Grécko-kätolícka Jednota. Ročník I. Tlačou "Bratstva", vo Wilkes-Barre, Pá. /1909/ , /!/ s. Neúplné. Ročník II s. Ročník III , /1/ B. :'. i l*. Antikva, ilustrácie - kresby aj fotogr., inzeráty. Väzba ppl «S D 292., l,<í,j KAXCHBRENNEB, Cári Abend-Andacht am Schlusse des Jahres In der evangelischen Kirche A. C. zu Wallendorf, gehalten von... Kaschau. Gedruckt bei Cári Werfer, k. k. priv. academ. Buchdrucker. /1844/ s. Antikva, gotika, vine ta. Väzba ppl...0bál. zach. Patrik S D Hagyarországh Hartya Gombáinak Válogatott Kápei. Schulzer István É3 Saját Eszleletei Žs Bajzai Nyomán A Kagyar Tudományos Akadémia III. Osztályának Megbizásából Kidolgozta... I. Pest. Až Athenaeum Nyomdájából. (1873) , /1/ s.,

21 XL obr. ŕareb.. príl. Sub. tit. lát.: Icones Seleotae Eymenomycetum Hungariae... Antikva, dva stĺpce. Väzba ppl. '; Fror.: pes. A P o za omy i Kir. Jog És Xllamtud. Kar KOnyvtára 1874* - Pozsonyi Kir. Erzsébet lud. KBnyvtára. MK , s VII a. KALINSlAK, Ján Básne a životopis Jána KalinSáka. Slovenský národný zábavník. Usporaduje Ján Franciači... Sväzok VIII. Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom KníhtlaSiarsko-uo'astin. spolku a. -. Antlkva, kresba - portrét J. K. RiznerVI , s 113 H.prív.3' 2 G b. - Kniže liptovský. Historická povést 2 veku XV. Napsal Jan KalinžSák. - Upravil Antonín Jaro. V Brne Nákladem ľrant. Slamy. (Tiskem Ant. Odehnala v Brne) s. Antikva, vinata, inio. na 14 r. Väzba ppl. Prôv.: pe5. Z Kníh lud. Vlád. Bíznera... Hizner G Povesti Jána Kalinčáka. I. Heštavrácia. Slov. národného zábavníka sväzok I. Tur. Sv. Martin. Tlačou a nákladom KníhtlaSiarsko-účastinárskeho spolku s. Antikva. Väzba polokoža. Prôv.: peč. Z Kníh Lud. Vlád. Híznera. Rizner VI.160 S G 113 T

22 Povesti Jána KalinSáka. II. Bratova Huka. Bozkovci. Slov. národ, zábavníka sväzok II. Tur5. Sv. Martin. TlaSou a nákladom KníhtlaSiarsko-úSastinárskeho spolku s. Antikva, pózu. pod S. Eizner VI.160 S G HSj ív>1, 22 G Povesti Jána KalinČáka. Milkov Hrob. Slov. národ, zábavníka sväzok III. TurS. Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarsko-účaatinárskeho spolku /2/, 125, /2/s.. Antikva. Eizner VI.160 S G 113 I>priv>2, S G Povesti Jána Kalinčáka. Láska a pomsta. Púť láaky. Slov. národ, zábavníka sväzok 17. TurS. Sv. Martin. TlaSou a nákladom KníhtlaSiarsko-úSastin. spolku s. Antikva. Rizner VI.160 S G 11 3i.prív.3» 20 G 4, 20 G Povesti Jána Kaltnčáka. Knieža liptovský. Serbianka. Slov. národ, zábavníka sväzok V. Tur5. Sv. Martin. TlaSou a nákladom Kníhtlačiarako-úSastin. spolku s. Antikva, kurzíva. Tázba polokoža. Prôv.: peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Ríznera. Hizner VI.160 S G 113 xx. TT Povesti Jána ZalinSáka. Mládenec slovenský. Svätý Duch. Mních. Slov. národ, zábavníka svizok VI. lurč. Sv. Martin.

23 Tlačou a nákladom Kníhtlačiarsko-účastin. spolku , s... Antikva. Rizner VI. 160 S G l U. s Povesti Jána Kalinčáka..Orava. Slov. národ, zäbavníka sväzok VII. Turč. Sv. Martin. Ila5ou a nákladom Kníhtlačiarsko-účastin. spolku B. Antikva...) ' > Hizner VI.160- S G 113 IItpr:ÍVf2, S G 7595, 22 G Reštaurácia.: Napísal... Druhé vydanie. V Pešťbudíne Vydáva P.. Votruba v Pešti. IlaSou Klimeša a Pivku v Liptovskom Mikuláši , /4/ s. Slovenská Knižnica. Roč. I. Sväzok 1. Antikva, vlysy. Väzba ppl. s nalep. obal. Fedor ,. S E 336, S E Heitavrácia. Obrazy z nedávnych časov. Povesti Jána Kalinčáka. Sväzok I. Nákladom (a tlačou) Knihtlačiarskeho účagtinárskeho spolku v Turčianskom Sv. Martine s. Antikva. Väzba ppl. Fedor 911 S G 3934, 22,.G Volty na 51ovensku..čili Hestaurace. Vypravuje Jan Kalinčák. Upravil K. K-l. V Brne. Nákladem Dra Frant. Slamy. (Tiskom Ant. Odohnala v Brne. 1900) , /2/ s. Antikva, vine ta, inio. na 13 r. Väzba ppl. Obal. zach. Riznar S G 575

24 KALIŠ, Mošé Šemuel Diná SoĽhan c arúk. B e léšón aik e nézí... Preaaburg, A. Alkalay a. 4 príväzky. Jiddiš, pag. nebr., ž. záhlavia. Väzba ppl. Prôv.: peč. Rudolf Kohn. Ruben KG Kohn /hebr./. S D KALKHOFOVÁ 1, Linda Meraner-Polka (fran^aiae) Or Pianoŕorte von Linda Baronin Kalkhof. Musikalischa Mussestudenden 3... Preasburg, P. J. Schinler's Verlag. /o. 1900/. 4. /3/ s. Antlkva, noty. Brož. Tit. list v ozdob, rámiku. 21 B EÍLIAY, Béni Olcsó Vidéki Vasutak Magyarországon. Irta... Budapest. Až Athenaeum H. Társulat Kiadása (és kbnyvnyomdája) , /1/ a. Antikva, pozn. pod 5. Tázba ppl. UK , a.198 S D KÍĽMAN, Fodor Poatényi IszapfurdO kttlonba tekintettel a "Massage" Gyógy modra irta... (Braumtlller fflrdtj kttnyvtára 66. szám). Bača Braumuller Tilmos s. Antikva, marginália, ž. záhlavia. Väzba ppl. Prôv.: peč. Dr. Michaelia Bela Pozaonyban. S D 68961

25 KAĽMAH, Endre brbmdal. Mallyel... Gruber GyBrgy Urnak... MidBa A' Szent- GyOrgyi Házát ElBszBr Meglátogatná... Hodolnak A' Helybeli Hittanulók Iíyomatott Pozaonyban Schmid Ferencz 3 Busch J. J. Betttikkel. /1848/. 4. /?/ s. Antikva, kurzíva. Väzba ppl. 21 c ^ KALMÍR, Jozaef A Tallásbeli Ttlredelem* Vizsgáltatása Ažon Egy Szora A' Mága I de j eben, Mellyet Annak Gŕyarapodására Mondott B. Komáromban 5-dik Júni Pajár Gyttrgy Hittudománynak Királyi Oktatója Ältal. Pesten. Trattner János Tamáfl' betttivel. /1814/ s. Antikva, kurzíva. Brož s G KAIMAH, Juraj pscínacaavs / IDICÍÍATIS / SCYTHICO-LKXJCHICO-CHVNO- / (ŠEV, : HVN1TO) AVABICI. / SIVÉ ADPARATVS CHITICVS / AD / LINGVAM HVNGAHICAM. / Adoedit... POSQNII, / SVMTIB. IOAHNIS MI- CHAEIIS LANBEREH. / M.DCO.ISX. /=1770/. 8. /20/ f 324 a.. Antikva, kurzíva, alfabeta, ž. záhlavia,.vinety..-väzba koža, chrbát zdob. 'Petrik Sob. P 86, IX KAOTICB?, Ondrej..^... Pomnjk památoe pŕewčaaná smrti.., Panny Blandiny Somor... Bcere... Jana Somora... a geho... Manželky Kateŕjny Madá6, dne 11. Ôerwence Roku 1838 zamrelé vtyatawenýv pri-

26 paaný pák... Pannám Drahotou! Hájik a Drahôt. Balláš gakožto zesnulé báwalým neymilowanegäjm pŕjtelkynem, od... Učitele na Sino-Baui. V Lewoči Pjamem Jana WerthmtĽLlera. 8. /?/ s. Antikva, kurzíva, vinety. 206a-lU Aa93a/prlv.5 PerienSíková 455 SBS KAIOCSA, RÓza Válogatott Elbeszélések Éa Ssindarabok. Až If júság Számára Irta... P 023 ony Budapeat. Ziadja Stampfel Károly. (Stampfel. Eder ás társai kcdyvoyomtató intázetébbl, Pozsonyban). 8. 2C7, /1/ a. Antikva. Väzba ppl. Prôv.: peč. Wotticz JÓzsef KOnyvkereskedés és odonságok Pozaony....,,,... j m , s P 8890, 21 G KÁMÁHHÍZY, Alexander Kúre Excellenzen... Unterthänigste Diener, Brtider... die ganze Gemeinschaf t der Neitraer Gespanschaft. B. m. a t. (1790). 8. /8/ s. Gotika. Tázba ppl. s KÁMANHÁZY, Ladislav Respondom Mariae Ludovicae Die 7. Saptembria Anno In Reginám Hungariae Coronatae Ad De pút a t os... Oratore... Posonii, Typis Simonis Petri Weber. /1808/. 8. /6/ s. Antikva. Väzba ppl. SBSIII.29 3 D 33331

- 2595 - Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára" 1874. V.325. g p ^41Q

- 2595 - Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára 1874. V.325. g p ^41Q - 2595-8726. M. A. : Wahrheit gegen Irrthum. Aufklärung fflr Mlssbegierde ttber Magnetismua, Spiritualismus s.spiritismua. Beweis-Aoazttge, geaammelt vom Verfasser. A. M. Im Verlage des Verŕassers,...

Részletesebben

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 21. Karasszon Dénes Gazda István Perjámosi Sándor A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A Magyar

Részletesebben

Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn

Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Berlin Nr. 47 Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn Auswah!kata!og GesdniAte / Geographie BerMm 1986 Schriftenreihe der Universitätsbibliothek

Részletesebben

Zoznam monografií a zborníkov Štátneho archívu v Bratislave pobočka Šaľa

Zoznam monografií a zborníkov Štátneho archívu v Bratislave pobočka Šaľa Zoznam monografií a zborníkov Štátneho archívu v Bratislave pobočka Šaľa SIGNATÚRA AUTORI TITUL S-7-3160 Mezei Zsolt "A kényes úrfi s a rongyos baka" Tanulmányok két halhatatlan pápai diákról: Petőfi Sándor,

Részletesebben

Mahler Ede (Ciffer, Pozsony megye 1857. IX. 28. Budapest 1945. VI. 29.) Ókori kelet-kutató, matematikus, csillagász, akadémikus

Mahler Ede (Ciffer, Pozsony megye 1857. IX. 28. Budapest 1945. VI. 29.) Ókori kelet-kutató, matematikus, csillagász, akadémikus 2014. február 23. Mahler Ede (Ciffer, Pozsony megye 1857. IX. 28. Budapest 1945. VI. 29.) Ókori kelet-kutató, matematikus, csillagász, akadémikus 1876 1880 Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem, bécsi

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4.

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. 178. tétel 43. tétel 246. tétel 48. tétel 54. tétel 27. tétel 303. tétel 51. tétel 24., 364., 26., 408., 5., 416., 47., 53., 114., 302., 60. tétel 30.,

Részletesebben

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000,

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000, 1. ABILGAARD, PETER CHRISTIAN Pferd- und Vieharzt in einem kleinen Auszuge, oder Handbuch von dem gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde, des Horniehes, der Schafe und Schweine, sammt der bequemsten und

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich Székesfehérvár 1007 2007 Szent Imre 1000 éve Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából 1000 Jahre heiliger Emmerich Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anläßlich

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Ernyey József (1869 1945)

Ernyey József (1869 1945) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 11. Ernyey József (1869 1945) gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a

Részletesebben

PRESLÁVILI NÁS 2010. Osobnosti Novozámockého regiónu (kalendár výročí)

PRESLÁVILI NÁS 2010. Osobnosti Novozámockého regiónu (kalendár výročí) PRESLÁVILI NÁS 2010 Osobnosti Novozámockého regiónu (kalendár výročí) ÚVODOM Čaká nás rok 2010. Aký bude, čo prinesie budeme bilancovať záverom roka. V kaţdom prípade, osobnosti novozámockého regiónu,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Disszertáció István Anna Nemzeti önértelmezés Jozef Ignác Bajza regényében Irodalomtudományi Doktori Iskola, Dr. Kállay Géza egyetemi tanár

Részletesebben

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat 184. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 306/2008. (XII. 20.) Korm. r. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 1. 5. 14. 16. 22. 27. 30. 36. 48. II 25. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2010. április

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány 1. ACSÁDY IGNÁCZ, DR. Magyarország Budavár visszafoglalása korában. A M. Tört. Társulat által koszorúzott pályamunka. Budapest, év nélk. Franklin. 334 p., 1 sztl. lev. XX. század eleji egészvászon kötésben,

Részletesebben

2014. február 23. Pigler Andor (Budapest, 1899. VII. 29. Budapest, 1992. X. 1. ) Művészettörténész, múzeumigazgató

2014. február 23. Pigler Andor (Budapest, 1899. VII. 29. Budapest, 1992. X. 1. ) Művészettörténész, múzeumigazgató 2014. február 23. Pigler Andor (Budapest, 1899. VII. 29. Budapest, 1992. X. 1. ) Művészettörténész, múzeumigazgató Névváltozatai: Andrea Pigler Andreas Pigler André Pigler P P. A. r.; -r. 1922 Pázmány

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal XXII. évfolyam 2013. augusztus * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal Komoly fejlesztések

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író 2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író Névváltozatai: Pulszky, Carl von Pulszky, Karl von Pulszky Károly P

Részletesebben