Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej Mišianik 111 S E 3469, S G 2397

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej 1952. Mišianik 111 S E 3469, S G 2397"

Átírás

1 K K ČOHO.. - K čomu vedie opilstvo? Smutná, ale pravdivá udalosť zo života ľudu. Poslovenčil: Andrej Hladký. Vydáva: Kníhtlačiareň Elemíra Bezo V Trnave (Nagyszombat). [Tlač G. A. Bezo. Okolo 1904,] 8'..16 s. - Na obálke: Vydáva G. & E. Bezo v Trnave. Naša Knižnica. Rozprávky, Novelly, Humoresky. Soäit IX. Antikva, vinetka, ozdobný rámik na tit. liste. Väzba nová, ppl., pôvodná ilustr. obálka zachovaná. Fedor 897 S D 9569, 20 D 4091 prív.l K MENINÄM. K meninám Velmožného a Vysokorodého Baňa Eana Júliusa Nozdroviczky de Eadem Kráľ. Radcu a I-ho Podžupana si. Stolice Trenčanskej. Na deň 12-ho.Aprila 1865'ctitelia Jeho v Trenčíne..Tlač Ér. X. Skarnicla v Trenčíne '. /6/ s. : Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej " Mišianik 111 S E 3469, S G K. K»"- '. K. K. Burger-Militärs-Schematismus der k. Erei- und Krônungsstadt Pressburg Eressburg, gedruckt bei Anton Edlen von Schmid. [1841.] 12'i'76 s. [aj s obálkou]. - " s. ľ s S. ' ' V.. Antikva, kurzíva, signet. Väzba koža*so zlat. výzdobou. S G 3875, S G 4868-prív K POSLEDNÍ K poslednj Poctivosti / a wéčné Památce, /... Gab-

2 ryele / PECH, / Roku Pane / Dne 15. Mésýce Cžerwence, / w Eanském Domé swém, / w Eéčowské Nowé Wsy, /... zesnulého; /... w Sabinowé / W Chrámu Ew. Slovanské Nácye,... Pred Poleäném Držaná Kázánj,... Wytissténo w Pressowé, v Aug'ustýna Pape. [1781.] 8'. 124, /4/ s. Na s. 3: I. Kratičká Ržeč... od Matége Clementis... Na s.6: II. Beh Žiwota... Gabrýele Pechy... Na s.53: III. Prawého Kresťana,'Cžas'..'J'Gabryelovi Pechy Predložil a wyswétlil Emeryk Berzéwicky Na s./l/: Arya... Gotika, ozdob, pag., inic., vinety.''brož. Prôv.: peč. Z dražby knih Ond. Chotváča. Rizner S G K SLOWENSKIM K slovenskin rodákom. Zpráwa o wisleďku wislanstwa, od Národa Slowenskjeho do Holonrúca k Geho Cisársko-královskej Časnosti, w záležitosti národnost'i Slovenskej poslanjeho. W Holomouci [b.t.] *. /!/ s. Gotika, hlavičkový titul. Väzba ppl. ' ' "" ' " SA K SWADEBNÍ K / Svadebnj Slávnosti / Pána... Sstepana Ssimko, / kneze Krisslického, /S... Maryi Krystinu Hoffmann, / k dokazanj / Vhersko-kraganske a Czesko-sausedske / Lásky / od dobre známeho / Sauseda Hermanzeysskeho. / w Hirssberku, dne 27. Dubna, '. /4/ s. Gotika, vineta, inic. na 2 r. Väzba novšia, ppl. Prôv.: peč. Z Knih Ľud. Vlád. Ríznera. Rizner S E KAAN, Károly A Beszterszebányai Kincstári Gereb A Beszuntetetett 360 Éves Vizimú Multjából Irta: Kaán.Károly M. Kir. Erdótanícsos. 3 Képpel. Kulônlenyomat až Erdészeti Lapok évi XXIV, fuzetéból. Budapest "Patria" irodalmi vállalat és nyontdai részvénytársaság

3 nyomása Eotokópia. 8'. 15 s., 2 obr.prll; S D KABOS Legyen világosság! vagyis: Szocialistáink a józan ész itélôszéke elott. Irta: Kabos. Pozsony. (Kiadja až "Országos Kath. Sajtót Támogató Egylet".) Kath. Irod. Részvénytársaság Kôňyvnyomdája. [Eo r ] 8'. 28 s. Antikva, kurzíva. Väzba ppl., pôvodná obálka zachovaná. Brov.: peč. Pozsony Szab. Kir. Város Kôzkônyvtára MK , s.608 XI.e/ KACZVINSZKY, Lajos A Magyar Szemle Emlék-Albuma Kiadta...'Hegedús Lászlo Rajzaival. Budapest A "Magyar Szemle" Kiadása (Hornyánszky V., Budapest.) 8'. /7/, 305, /2/ s. Antikva, zdob. ilustr. patitul aj tit. list, ž. záhlavia, ilustrácie - kresby aj fotogr. Väzba pi.', zdob. farebnou kresbou a zlatou oriezkou. Prôv.: peč. Pozsonyi. M. K. Erzsébeť Tud. Konyvtára. MK , s.368 XVI.5/n KÁČER, Martin A A. O. / DÚM / ASSERTIONES / PHILOSOPHICAS /... CA- JETANI / SALAMON /...dicatas propugnaret. / ln..ven. Con. Beczkoviensi ad S. Joseph. / Anno 1772 Mense Majo Die 19. / RR. EE. EUSEBIUS STEEEKA, / MARCUS.RICHTER, S. / STEPHAN LUKACSOVICS / ASSISTENTE /... [Tyrnaviae, t. Acad.] '. /8/ s. Antikva,.kurzíva, inic. na 3 r., vlys. Petrik VII.247. S G 9457 priv A A. O. / DÚM / ASSERTIONES / PHILOSOPHICAS / HONORI... PAULI / SÓÓS /... In Ven. Con. Beczkoviensi ad S. Josephum / Anno Mense Majo, Die 19. / RR. EE. NI-

4 COLAUS DOBROVOCZKI, / & EAULINUS HERCSEK. / ASSISTENTE / ÉR. MARTINO KASER... [Tyrnaviae, t. Acad ] 8'. /7/ s. Antikva, kurzíva, vlys, inic. na 3 r. Patrik VII.247 S G 7535 prív., 22 G KAČKA, Jozef Kázne Jozefa Kačku, Earára Donovalského V Biskupstve Banskobystrickom Beszterczebánya Tlačou Kníhtlačiarne Jozefa Havelku [Na obálke 1914.] 8'. 555, /5/ s. + 3 s. príl. Antikva, kurzíva. Väzba ppl., obálka zachovaná. Eedor 900 SBS S D 71, 20 D Rímsky Otec A Svatopeterský Groš. Z Maďarčiny Preložil J. K., Bohoslovec. Vydal Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha), Č.36. Podielových kníh. Vo Viedni, Tlačou Kongregácie Mechitaristov (V. Heinricha) '. 53 s. Gotika, kurzíva, vinety, vlysy, frontispice. Rizner D prív Zajatec korsársky. Poučná rozprávka. Dľa časopisu "Kath. Missionen" s dovolením pôwodcowým a nakladatel'owým poslovenčil Josef Kačka... Nákladom Spolku sw. Adalberta (Wojtecha). Wo Wiedni. Tlačou "Austrie" Drescher a sp., kníhtlačiarne *. 40 s. Mravná Čítanka pre'náš ľud. Sošit IV. Gotika, pozn. pod č., linky. Brož. Obálkový titul v ozdobnom rámčeku. Rizner S E 252/ Zbožná Maria. Poučná rozprávka, Dľa francúzskej pôvodiny kanonika B. z diecéze St. poslovenčil... Nákladom Spolku sv. Adalberta (Wojtecha). Wo Wiedni. Tlačou "Austria" kníhtlačiarne ". 60 s. Mravná Čítanka pre náš lud. Soáit III. Gotika, vlysy, pôvodná brož. obálka v ozdobnom rámčeku. Rizner S E 252/3

5 KADÍK, Pavel K. Fenomény. Podivné Národy - Videnia Duchov. - Tajuplné Zjavy. Iná Zvláštnosti. (Odtisk Zakázaný). K dostaniu jedine u sostavitela a vydavateľa:... Scranton, Pá.; Tlačou Eadak & Boyer s. Antikva, ilustrácie, inic. na 10 r. Väzba pi. s nalep. obal. S S Obrázkové Dejiny Ameriky Od Kolumbusa až po terajšiu do- Tju.V; Uniová tlač, v Scranton, Pá., , /3/, 12 s. Prídavok: Slovenské apevy. Antikva, kurzíva, vlysy, vinety, kresby - ilustrácie. Väzba pi. Prôv.: pes. Ján Laurineo, Pittsburgh, Pá. U. S. of Amerika. t. -, ' i S '* " r< Povesti Všetkých Strán Sveta. Pou5no-zábavná čítanka. Sostavil a vydal... K. Dostaniu V Kníhkupectve P. K. Eadak, Scranton, Penn'a. /1913/ , /2/ š. Antikva, kresby, tit. list v ozdob, rámčeku. Väzba pi....s f 1503 " ~ ' ' sf. ' Žartovník. Sbierka vyše tisíc žartov, vtipov, 'anekdot, a iných humoristických kúskov. So 60 obrázkami. Na zábavu, smiech a obveselenie mysle'. Sostavil a vydal:... Scranton, Pá. /1909/ s. '' Antikva, ilustrácie - kresby. Väzba pi., pôv., zdob. titulom a kresbou. s

6 KAMVŕ, Ján Čítanka pre malje ďjetki. Druhuo visasja. 7 Buäíňe, Písmom J. Gyuriana a II. Bagó s. Antikva, gotika, ozdob. pag., vinety. Väzba páp.- Hizner SBS S G Kwjtek na hrob... Amálie Maria Eermjny, Areikňežny Eakauská... Kterýž Gménem Slowákúw zasadil... W Peäti, Tiskenx Trattner-Károlyiho. 8. /4/ s. Gotika, vineta - kresba, antikva, tit. list v rámiku. Väzba ppl. Hizner S B Malý Spevák, Šili stručný návod ku spevu pre slovenské národnie školy. Spísal... Časť I. Tur6. Sv. Martin. Natisnil Hinko Puchs v Pragi. Nákladom vydavateľovým , /l/ s. Antikva, kurzíva, noty. Väzba ppl. s nalep. obal. Rizner II.282 S G 2507, 22 G Prjaíel ludu. Knižka pre Slowenskích hospodárení a remes- Iňikou. Widáwaťel... W Budíne, Pjsmom J. Gyuriana a M. Bagó , /2/ s.... Swazok druhí , /2/ s. Gotika, pozn. pod fi. Väzba ppl. Prôv.: pes. Z kníh univ. prof. Dr. P. Bujnáka. Hizner S ľ 1974, 20 P 908, 761.III.0.6. Perienčíková 453

7 Wzájemnost We Príkladoch Mezi Čechy, Morairany, Slowáky,.Slezáky I lužičany. Od... Peäti, Tiskem Josefa Beimala s. Antikva. Väzba ppl. Prôv.: peč. Z Kníh lud. Vlád. Ríznera. Rizner 11.28i Perienčíková 454 S P 294, 20 P ÍII KADL3C, Karel Uherské Ústavní Dejiny. Do "Ottova Slovníku Náučného". Napsal... Nákladem J. Otty T Praze. Tiskem "Únie" /l/, 39 s. Antikva, dva stĺpce. Väzba ppl. s nalep. obal. Nosovský I., s _-,. 19 C Valasi A Valašské Právo V Zemích Slovanských A Uherských. S Uvodem Podávaj í c im Prehled The or i í O Vzniku Rumunského Národa. Napsal... V Praze. Nákladem České Akadémie Císare FrantiSka Josefa Pro Vedy, Slovesnost A Umení. Í916. (Tis- ' * i"»"> kem Aloisa Wiesnera V Praze). 8. IV, 528, /2/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod S.. Väzba ppl. Nosovský I., s D 43, 19 D 1914,.19 D VerbUczyovo Tripartitum A Soukromá Právo Uherské I Chorvátske Šlechty V Nem Obsažené. Napsal... V Praze. Nákladem České Akadémie Císare Františka Josefa Pro Vedy, Sloves- ".í - Í : :. f nost A Umení (Tiskem Aloisa Wiesnera v Praze). 4. Rozpravy České Akadémie Císare Františka Josefa Pro Vedy, Slovesnost A Umení. Ročník Z. Trída I. Číslo 3. Antikva, kurzíva, pozn. pod 5. Väzba ppl. «,, \. '

8 KACHEmANlT, Johann Das Alt ár und die Schicksale des ungrischen, zunächst schemnitzer Bergbaues nebst einer Erklärung dor.bigennamen des Landes. Zor Secularfeier der schemoitzéŕ 'Bergacademie von... Mir dem Portrait des Preiherrn Ničí.' v. Jacq.uin. Pressburg, Druok von C. P. Wigand /1/ obr., /10/ t 228 s. Antikva, pozn. pod č. Väzba ppl. SBS III. 16 S D 1540, EC.3050, 21 D Geschichten der ungrischen Bergstädte und ihrer Umgebung. Erste Vorlesung (bis zum Jabre 1000) gehaltan zur 500 jährigen Gr&ndungsfeier von Eodritz auf Ké r11 ngena todten Gebeinen im Sommer 1852 von... Hit Zirei Bildern. Schemnitz, gedruckt bei Branz lorber /8/ t 80 a., 2 obr. príl. Antikva, kurzíva, pozn. pod č. Väzbappl. Petrik IX.2469, 21 E Geachichte der ungrischen Bergstädte und ihrer TTmgebung. Zweita Vorlesung (bis zum Jahre 1301} genalten deň 3. Sept am Gerode bei Schemnitz und gsdruckt zum VI. Jahrhunderte des konigl. Freithums der Bergstadt Neusohl. Mit dem ältesten schemnitzer Stadt- und Bergrechte und drei Bildern von... Schemnitz, bei Praná Lorber /8/, 173 s. Antikva, pozn. pod č., kurzíva. Väzba ppl. Petrik S E 2835

9 Geschichte der ungriscnen Bergstädte und ihrar Umgebung. Dritter Tbeil. Ein Beitrag zur Cŕeschichte der Hussiten und der Seformation. Ton... Schemnltz Dračíc von Stepnan Mihalik, Eigenthum des Verfasserp.8../8/, 192 s., 3 obr. príl. /kresby/. -Súb. titu^malarský. t;- Antikva, kurzíva, pozn. pod 6. Väzba ppl. S.E 2835, S B KAIN, Albert Iíagyarorozág. A Kereskedelemugyi II. Kir. Uinlszter Megbizáaából Klad ja A Magyar Kir. Xllamvasutak. Igazgatóaága. Bársony István, Dr.,Bodnár.Gyula r Dr. Borovszky. Samu, Dr. ErOdi Bála, Oonda Bála, Dr..Hankó Vilmos,. Dr.. Lpczy Lajoa, Novák livadar, Dr. Semayer Yilibéld, Siegmeth Károly, Dr. Sziklajr János, Dr. Túldy Lászlo. KOzrerndkCdésável Szerkesztette... Erdélyi, Caáazári Éa Királyi.Udvari UOintázetébttl Budapesten (granVIlP-Táraulat Nyomdája, Budapest). 8. /2/, 400 s.... Antikva, iluatráoie - fotogr. i kresby, marginálie i pag. v ozdob, rámiku. Väzba pi. s fareb. titulom a výzdobou, uhorský znak. - Prôv.: pes. Pozsonyi U. Kir. Erzsábet Tud. KOnyvtára. läk , a.611 IT A pozsonyi alagút. Budapest,/b.t./ a. Umelý separát z Magyar MérnBk- áa Épitész-Egylet KCzlOnye, XVII. kotet, IX. fttzet. Antikva, kurzíva, dva stĺpce, iluatráoie - fotogr. i kresby. Väzba ppl. U. 2287

10 KAINDL, Baimund Eriedrich Die Ansiedlung der Deutachen In deň Karpathenländern. Von... Sehulwissenschaftlicher Verlag A. Haase. leipzig Prag Wien (Druek von A. Haase, Prag) , 31, /l/ a. Aus Bsterreichs Vergangenheit. QuelleribtLcher zur Bsterreichischen Geschichte. Nr. 4. Gotika, pozn. pod S. Väzba pi. S G 10250, 21 F Das Ansiedlungswesen In Der Bukonina Seit Der Besitzergreifung Durch Ďsterreich. Ľit Besonderer BerQcksichtigung Der Ansiedlung Der Deixtschen. Hit Bendtzung Der Urkundlit * :. -' :. chen Uaterialien Aus Dem Hachlassa Von F. A. Wickenhauser Von... Innsbruck. Verlag (und Druck) Der Wagner'sohen Dniversitäts-Buchhandlung XVI, 537, /1/ s. Quellon Uhd Forschungen Zur GescMchte, Literatúr Und Sprache Ksterreicbs Und Seiner Kronländer... Antikva, pozn. pod S. Väzba ppl. ' 21 E Geschichte Der Deutschen In Den Karpathenländer Von... Dritter Bánd. Geschichte der Deatschen in Galizien, Ungarn, der Bukowina und Rumänien seit etwa 1770 bis zur Gegenwart. Gotha Friedrich Andreas Perthes Aktiengesellschaft. " 8. /4/, XEC, 497 s. Deutsche landesgeschichten. Achtes Werk. Antikva, ž. záhlavia, pozn. pod S., signet. Väzba ppl. 21 E 207

11 Geschichte der Deutsehen In Ungarn. Ein deutscbes Volksbuch von... Gotha Friedrich Andreas Perthes A. G. 8?.'/4/, 104 s. Gotika, ž. záhlavia, pozn. pod 2. Väzba ppl. VII.t/ Studien Za Deň Ungarischen Geschichtsq.uellen. 7. Und VI. (Annales veteres Ungarici. Annales Albenses.).Wien, In Commission Bei Cári Gerolďs Sohn. (Druck von Adolf Holzhausen in Wien) s. Aus deň Archiv for Bsterreichiscne Gŕeschichte. (Bd. I22Z- IV, II. Hälfte, S. 503) separát abgedruokt). Antikva, pozn. pod č. 220 prlv.2 21 D Studien, Zu Deň Ungarischen Gŕeschichts<iuellen. VII. Von... (Die ungarischen Chronlken. -.Kritische Zergliederung derseľben. Das Entstehen der elnzelnen Hedactionen). Wien, In Commission Bei Cári Gerold'a Sohn. (Druck von Adolf Holzhausen in Wien) s. Aus dem Archiv fflr Ksterreichische Gŕeschichte (Bd. ĽCZZ7, II. Hälfte, S. 431) separát abgedruckt. Antikva, pozn. pod č. 21 D prív KAISER, Ludwig Ueber das Verhältniss der evangelischen Religionslehrer zu ihren Cŕemeinen und dieser wieder zu jenen. Eina Antwort auf die (Jegenschrift des Herrn Johann v. Fejes. Verfasst von...-leutschau, gedruckt bei Joseph Karí Mayer

12 s. Gotika, ozdob. pag., vineta. Brož. Bizner P KAIZL, Josef Vyrovnaní s Uhry r a Napsal... Hiatorickým úvo-.a... dem opatril Dr.. Ant. Hezek... (Zvláätní otisk z."athenaea", í-: 1 - ročník III.) Y Praze. Knihtiskárna J. Otto. - Ifákladem _ vlastním , /l/ a. Antikva, kurzíva, pozn. pod S. Väzba ppl Prôv.: rkp. Artur Pacák., s D KAJLÓS, Imre (vi. m. KBT.T.BB, Imrich) Dr. BKhm Károly Élete a Munkássága. Kajlóa (Keller) Imre _. - Szerkesztése Melie 11 Irták: Dr. Apáthy Istrán, Ágai láazló, Dr. Bartók GytJrgy, Dr. Bokor JÓzasf, Cstlri Bálint, Endrefíy Jánoa, Gáncs Aladár, KÓnya Sándor, Dr. Králik lajos, Dr. j Krištof Gŕybrgy, Makkai ErnB, Dr. Makkai Sándor, Dr. Savaaz lászlo, Dr. Schneller István, lanko Bála, Dr. Títury Zsigmond, és Dr..Varga Bála. Elatt Kfttet. Beszterczebánya, A "Madách-Társaság" Kiadáaa. (Hungária kbnyvnyomda). 8. /2/, V, 410, /1/ s., Második ZBte-b. 350, /1/ s. Harmadik KBtet. 265, /5/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod S., marginálie. Väzba ppl. UK , s.434 SBS III KAKASS, Kálmán S D 28982, 21 D 14O73 Igazaágugyi Tiszti Névtár. A Tartalom BetSsorozati Jegy-

13 zékével És BetUsoros Névmutatóval... fest, Rudnyánszky A. Konyvnyomdájábói. 8. /1/, VI, 398," /1/ s. Antikva, kurzíva, dva a tri stĺpce. Tázba ppl. m , s.154 Sch D 330, 21 E KÁLAL, Karel ' - : '" :- : Hranice. Povídka Československá. Vydal J. Otto V Praze. (Tiskem "Únie" v Praze.) /Í914/ 's; Ottova Laciná Knihovňa Národní. Si šlo Spisu 248. Antikva, pozn. pod S. Tázba pôv., pi. zdob. kresbou. Nosovský, s. 392 SBS ' > 19 O Jdete na Slovensko! Napsal... Nakladatel Josef Švobóda, Královská Vinohrady, /Praha/ (Tiském' : Aloisa ffies nera V'PrázeJV 12 ; 64i" '/&/ s. Antikva; pozn. pod č. Väzba ppl. s nalep. obal. Prôv.: rkp. Igor Hruäovský. s 0 2TJ\ t 19 Q Jdete Na Slovenskol II. Opravené Vydaní. Napsal... Nákladom K. Stieglmaiera, Češ. Kníhkupca V Češ. Budejovicích /647, 8 s. Antikva, pozn. pod S. Väzba ppl. Nosovský, s.392 S O Na Krásném Slovensku. S Ilustracemi R. Hartmanna, St. -,: Hudečka, K. Klára, J. Kouly, L. Liebschera, S Fotografickými Snímky, Mapkou A Se Šesti Obrazovými Prílohami. Nakladatel Jos. R. Viíimek V Praze. (Tiskom České grafické společnosti "Únie" v Praze). /1903/ obr., /1/, 108,

14 /4/ a., 5 obr. príl. Antikva, pozn. pod S., ž. záhlavia, kŕestý, vinetký. Väzba ppl. Tit. list dvojfarebný. Obal. zacb. Nosovský 392 S D 54, S D 14092, 19 D Nevesta Z Tater. Fovldka Československá. Napsal Vydaní. V Fráze. Nákladom Tlmila Šolce Společnosti S H. O. V Karlíne. (Tiakem Th; : Veňtý... V Fráze...), /o. 191O/ á. Antikva. Väzba ppl. Obal. zaoh. Nosovský, a.392 S D V - Nová Eozprávky. Napísal.'.. Tlačil A Vydal P. KLimeš V Liptovskom Sv. Mikuláäi s. Antikva, vlysy, vinetky. Väzba ppl. s nalep. obal. Pedor S G 2308, 20 G Obrázky Zpod Tater. Napsal... V Fráza. Nakladáte! J. Otto, Knihkupec (Tiskem "Onie" V Praze) ,/1/s...^: Antikva, pozn. pod fi. :.Väzba ppl. Obal. zach. Súb. titul Salónni Bibliotéka. Číslo CXVIII. Nosovský, s S P Obrazy 2 Dejín Slovenska. Diel I. Sväzocek 2. Vydáva Aloia Dýk, Smíohov /Praha/. (Tiskem spoj. graf. ústava --, Koppe-Belloann, Fraha-Smíchov). /1918/ s. Slovenská knižnica. 2. Antikva, signet ed., pozn. pod č. Väzba ppl. Pedor 904 S G 4151

15 Pro5 se o Slováky staráme? Na-psal Tiskem Karia Madla v Praze. Nákl. Českoslovanské jedn , /Z/a. Antikva, vineta. Väzba ppl. Prôv.s peč. Sloboda. S G Rozhled Po Dejinách Slovenska Hapsal... V Praze Nakladáte l JÓB. E. Vilímek. (Tiskem "Únie" v Praze). /1918/ , /V s. Antikva, kurzíva, 2. záhlavia, aignet, vlys. Väzba ppl., obal. zaoh. S D Slováci. Stručný rozhled po dobe minulé i prítomné. Napsal... V Praze Tiskarské a nakladatelské družstvo "Pokrok" s. Antikva. Väzba pi. Nosovský, s.392 S G 5104, 19 & «- Slovenská Hevolucia. Napísal:... Ružomberok. Nákladom Jána G. FilipČu (Tlačil Ján Párička v Ružomberku) , /1/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č. Väzba pi. Prôv.: peč. Z kníh Br. V. Šrobára v Ružomberku. Fedor 905 S G 5635, 22 G Slovenské Pohledy. Napsal... V Praze. Hakladatel Jos. R. Vilímek. (1917) , /!/ s. Antikva, kurzíva, vlys. Väzba pi. Nosovský, s.392 S F 7806, S G 7561, 19 & 4918

16 Slovensko a Slováci. Vypravuje... S 16 Obrazy Na Zvláštni ch. Prílohách A Mapkou Slovenska. V.Praze Tiskem A Nákladem P. Šimáčka mp., 146, /2/ s., /16/ obr. ŕotogr. príl..... Antikva, pozn. pod č., vinetky. Väzba ppl. Pedor 906., , Slovensko V České Škole. Napsal... "Holubova Učitelského Eádce" B. 54. V Praze Vydal Alois Holub... Tiskli Lad. Štorkán A Alois Jaroš V Žižkove , /3/ s., 1 mp. príl. Antikva, kurzíva, pozn. pod S., vinety, ilustrácie, noty. Väzba ppl. Pedor D Tri Rozprávky. Slovenským Vojakom Napísal... Nákladom Vlastním. Tiskem Spoločenské Knihtiskárny v 5. Budejovii;, cích/b.r.,,.o. 1918/ s. Antikva. Prôv.: pes. Občiansky Čitateľský Spolok V Lubine. SO 9789 prív Účinky liehových nápojov. Pre mládež i dospelých napísal... Ružomberok. Tlačou. A Nákladom Kníhtlačiarne Karia Salvu s. Antikva, vineta, inic. na 5 r. Tázbappl. Pedor 908 ;r S D Die Unterdrttckung der Slovaken durch die Magyaren. Prag.

17 Buchdruckerei der "Politik". Verlag von L. Srb, Prag /3/, 76 B. Antikva, pozn. pod í. Väzba ppl. B nalep. obal. S P Z Hor I Pláni. Kniha Slovenských Obrázku. Napsal... Nakladatelství J. Otto V Praza , /1/ s. Salónni Bibliotéka. Číslo LSZII. Antikva, pozn. pod č. Väzba ppl. Obal. zach. Pedor 909 S P 430, S P 2111, 19 & Zpod Tater. Češkami Studentstvu. Napsal. Neklan. V Ružomberku. Tiskem A Nákladem Karia Salvy s. Antikva, pozn. pod S., inio. na 4 r. Väzba ppl. Prôv.: peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Híznera. Hiznar S P 430, 19 O KÍLAL, Karel - SALVA, Karol Slovník Slovenskočeský A Československý. Sestavili... V Lipt. Ružomberku. liskem A Nákladem Karia Salvy s. Antikva. Väzba ppl. Sizner V.111 SO 247, 20 Q 721, 20.G KALAN2&A, Jan Dejiny Slovanské Besedy Ve Vídni Za První Tricetiletí Jejího Trvaní ( ), Ktoróž Dle Vlastních Zkušeností... Sepsal... Ve Vídni, Nákladem Slovanské Besedy. Knihtiakárna J. P. KubeSe V Trebíôi obr., 196 s., /11/ s. príl., 2 obr. príl.

18 Antikva, marginálie > ŕrontispice, vina tisy. Brož. Obal. 19 D ZALAUZ Kalauz ŕelso-magyarország Vasutain, Buda-Pesten És Dunán Utazva. XázikBnyv A Karpát oka t Beutazók Számára. Budapešti Térképével és a mérsékelt áru kfirutazási jegyek mutatótáblával Pesti KBnyvnyomda-Hászvény-Társulat. 12. /3/» 107 s., 2 mp. príl. Antikva. Väzba pôv., pi. s tit. a slepotlačou. MK , s. 154 Seh G KÁU)I, GyBrgy AŽ IHIffi- / PEKRE-TAIO / PHEDIKAT2I- / CKirAK / ELSB EESZE. / S2: AKURAS / NAPLATOL-FOGVA... IRIA... HYOMTATTA POSCNÍ- BAN HIKESZ / MIHA1Y, M.DC.XXI. A1631/ Esztendôben. 4. /2/, IV, 598, /12/ s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, vinety, marginálie, texty v dvojitom rámiku, inic. na 5, 6 a 9 r. Čaploviô 302 SBS S B prív AŽ VASAR- / NAPOERA-VA- / LO PBKDIKAIZI- / OKNAK / ELSft HESZE. / ADVENT EL- / SĎ VASAHNAPIATOL... IRTA... HY.ONHAT- IA POSONYBAN RIKESZ / MIHALY, M.DC.X3CCI. /=1631/ Esztendoben. 4. /2/, Z, 743, /27/ e, Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, marginálie, dvojitý rámik okolo textu, ozdob, linky, vinety, inic. na 6 a 7 r. Väzba polokoža. Prôv.: rkp. Georgij Hradia tyay... Čaplovič 303 S B 10305

19 KAlECSdSZKY, Sándor A Magyar Koróna Országainak Xsványszenei (Koszenek, Barnaszenek, Lignitak). KolBnBs lekintettel Chemiai (isszetételukre És Gyakorlati Fontosságukra... Egy Átnezetea tátképpel. Budapest. Franklin-Társulat KBnývnyomdája ' 309, /l/ s., 1 mp. príl. A Magyar Koróna Kir. íoldtani Zntézet Kiadványai. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, pozn. pod č. Väzba ppl.' Obal. zach. ' Prôv.: peč. Pozsonyi M. JCir. Erzsébet Tud. Konyvtára. MK , a.612 SBS H A Magyar Koróna Országalnak Megvizsgált Tttzálló Agyagjai.... ElBadása. Budapest "Kosmoa" Mdintézet l^yornása s. Ezredévl Bányáazati, Kohászati És Oeologiai Congresszus Budapesten, Antikva. Brož..... Prôv.: pes. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. Konyvtára. IZ.2819^ Die Untersucíhten Tone Der Länder Der Ungarischen Krone. Von... lóit einé Ubersichtskarte. Obertragung aus dem im März 1905 erschienenen Originál. Budapest. Druck Des Pranklin-Vereins , /1/ s. Publikationen Der Kgl. Ungarischen Geologischen Anstalt. Antikva, kurzíva, 2. záhlavia, uhorský znak. Väzba ppl. s nalep. obal. 21

20 KALENDÁR Kalendár Ave Maria Na Obyčajný Eok S. mnohými obrázkami. Vydal Vlastným nákladom Eev. Gašpar J. Pánik... Tlačou "Bratstva" Wilfces-Barra, Pá. /1918/ , /4/ s. Antikva, 2. záhlavia, kalendárium, vlysy, vinaty, ilustrácie - kresby. Väzba pi. s Kalendár Bratstvo Pre Rimsko- a Grácko Katolíkov Vydala PensyIvana ká Slovenska Rimsko- a Grécko-kätolícka Jednota. Ročník I. Tlačou "Bratstva", vo Wilkes-Barre, Pá. /1909/ , /!/ s. Neúplné. Ročník II s. Ročník III , /1/ B. :'. i l*. Antikva, ilustrácie - kresby aj fotogr., inzeráty. Väzba ppl «S D 292., l,<í,j KAXCHBRENNEB, Cári Abend-Andacht am Schlusse des Jahres In der evangelischen Kirche A. C. zu Wallendorf, gehalten von... Kaschau. Gedruckt bei Cári Werfer, k. k. priv. academ. Buchdrucker. /1844/ s. Antikva, gotika, vine ta. Väzba ppl...0bál. zach. Patrik S D Hagyarországh Hartya Gombáinak Válogatott Kápei. Schulzer István É3 Saját Eszleletei Žs Bajzai Nyomán A Kagyar Tudományos Akadémia III. Osztályának Megbizásából Kidolgozta... I. Pest. Až Athenaeum Nyomdájából. (1873) , /1/ s.,

21 XL obr. ŕareb.. príl. Sub. tit. lát.: Icones Seleotae Eymenomycetum Hungariae... Antikva, dva stĺpce. Väzba ppl. '; Fror.: pes. A P o za omy i Kir. Jog És Xllamtud. Kar KOnyvtára 1874* - Pozsonyi Kir. Erzsébet lud. KBnyvtára. MK , s VII a. KALINSlAK, Ján Básne a životopis Jána KalinSáka. Slovenský národný zábavník. Usporaduje Ján Franciači... Sväzok VIII. Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom KníhtlaSiarsko-uo'astin. spolku a. -. Antlkva, kresba - portrét J. K. RiznerVI , s 113 H.prív.3' 2 G b. - Kniže liptovský. Historická povést 2 veku XV. Napsal Jan KalinžSák. - Upravil Antonín Jaro. V Brne Nákladem ľrant. Slamy. (Tiskem Ant. Odehnala v Brne) s. Antikva, vinata, inio. na 14 r. Väzba ppl. Prôv.: pe5. Z Kníh lud. Vlád. Bíznera... Hizner G Povesti Jána Kalinčáka. I. Heštavrácia. Slov. národného zábavníka sväzok I. Tur. Sv. Martin. Tlačou a nákladom KníhtlaSiarsko-účastinárskeho spolku s. Antikva. Väzba polokoža. Prôv.: peč. Z Kníh Lud. Vlád. Híznera. Rizner VI.160 S G 113 T

22 Povesti Jána KalinSáka. II. Bratova Huka. Bozkovci. Slov. národ, zábavníka sväzok II. Tur5. Sv. Martin. TlaSou a nákladom KníhtlaSiarsko-úSastinárskeho spolku s. Antikva, pózu. pod S. Eizner VI.160 S G HSj ív>1, 22 G Povesti Jána KalinČáka. Milkov Hrob. Slov. národ, zábavníka sväzok III. TurS. Sv. Martin. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarsko-účaatinárskeho spolku /2/, 125, /2/s.. Antikva. Eizner VI.160 S G 113 I>priv>2, S G Povesti Jána Kalinčáka. Láska a pomsta. Púť láaky. Slov. národ, zábavníka sväzok 17. TurS. Sv. Martin. TlaSou a nákladom KníhtlaSiarsko-úSastin. spolku s. Antikva. Rizner VI.160 S G 11 3i.prív.3» 20 G 4, 20 G Povesti Jána Kaltnčáka. Knieža liptovský. Serbianka. Slov. národ, zábavníka sväzok V. Tur5. Sv. Martin. TlaSou a nákladom Kníhtlačiarako-úSastin. spolku s. Antikva, kurzíva. Tázba polokoža. Prôv.: peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Ríznera. Hizner VI.160 S G 113 xx. TT Povesti Jána ZalinSáka. Mládenec slovenský. Svätý Duch. Mních. Slov. národ, zábavníka svizok VI. lurč. Sv. Martin.

23 Tlačou a nákladom Kníhtlačiarsko-účastin. spolku , s... Antikva. Rizner VI. 160 S G l U. s Povesti Jána Kalinčáka..Orava. Slov. národ, zäbavníka sväzok VII. Turč. Sv. Martin. Ila5ou a nákladom Kníhtlačiarsko-účastin. spolku B. Antikva...) ' > Hizner VI.160- S G 113 IItpr:ÍVf2, S G 7595, 22 G Reštaurácia.: Napísal... Druhé vydanie. V Pešťbudíne Vydáva P.. Votruba v Pešti. IlaSou Klimeša a Pivku v Liptovskom Mikuláši , /4/ s. Slovenská Knižnica. Roč. I. Sväzok 1. Antikva, vlysy. Väzba ppl. s nalep. obal. Fedor ,. S E 336, S E Heitavrácia. Obrazy z nedávnych časov. Povesti Jána Kalinčáka. Sväzok I. Nákladom (a tlačou) Knihtlačiarskeho účagtinárskeho spolku v Turčianskom Sv. Martine s. Antikva. Väzba ppl. Fedor 911 S G 3934, 22,.G Volty na 51ovensku..čili Hestaurace. Vypravuje Jan Kalinčák. Upravil K. K-l. V Brne. Nákladem Dra Frant. Slamy. (Tiskom Ant. Odohnala v Brne. 1900) , /2/ s. Antikva, vine ta, inio. na 13 r. Väzba ppl. Obal. zach. Riznar S G 575

24 KALIŠ, Mošé Šemuel Diná SoĽhan c arúk. B e léšón aik e nézí... Preaaburg, A. Alkalay a. 4 príväzky. Jiddiš, pag. nebr., ž. záhlavia. Väzba ppl. Prôv.: peč. Rudolf Kohn. Ruben KG Kohn /hebr./. S D KALKHOFOVÁ 1, Linda Meraner-Polka (fran^aiae) Or Pianoŕorte von Linda Baronin Kalkhof. Musikalischa Mussestudenden 3... Preasburg, P. J. Schinler's Verlag. /o. 1900/. 4. /3/ s. Antlkva, noty. Brož. Tit. list v ozdob, rámiku. 21 B EÍLIAY, Béni Olcsó Vidéki Vasutak Magyarországon. Irta... Budapest. Až Athenaeum H. Társulat Kiadása (és kbnyvnyomdája) , /1/ a. Antikva, pozn. pod 5. Tázba ppl. UK , a.198 S D KÍĽMAN, Fodor Poatényi IszapfurdO kttlonba tekintettel a "Massage" Gyógy modra irta... (Braumtlller fflrdtj kttnyvtára 66. szám). Bača Braumuller Tilmos s. Antikva, marginália, ž. záhlavia. Väzba ppl. Prôv.: peč. Dr. Michaelia Bela Pozaonyban. S D 68961

25 KAĽMAH, Endre brbmdal. Mallyel... Gruber GyBrgy Urnak... MidBa A' Szent- GyOrgyi Házát ElBszBr Meglátogatná... Hodolnak A' Helybeli Hittanulók Iíyomatott Pozaonyban Schmid Ferencz 3 Busch J. J. Betttikkel. /1848/. 4. /?/ s. Antikva, kurzíva. Väzba ppl. 21 c ^ KALMÍR, Jozaef A Tallásbeli Ttlredelem* Vizsgáltatása Ažon Egy Szora A' Mága I de j eben, Mellyet Annak Gŕyarapodására Mondott B. Komáromban 5-dik Júni Pajár Gyttrgy Hittudománynak Királyi Oktatója Ältal. Pesten. Trattner János Tamáfl' betttivel. /1814/ s. Antikva, kurzíva. Brož s G KAIMAH, Juraj pscínacaavs / IDICÍÍATIS / SCYTHICO-LKXJCHICO-CHVNO- / (ŠEV, : HVN1TO) AVABICI. / SIVÉ ADPARATVS CHITICVS / AD / LINGVAM HVNGAHICAM. / Adoedit... POSQNII, / SVMTIB. IOAHNIS MI- CHAEIIS LANBEREH. / M.DCO.ISX. /=1770/. 8. /20/ f 324 a.. Antikva, kurzíva, alfabeta, ž. záhlavia,.vinety..-väzba koža, chrbát zdob. 'Petrik Sob. P 86, IX KAOTICB?, Ondrej..^... Pomnjk památoe pŕewčaaná smrti.., Panny Blandiny Somor... Bcere... Jana Somora... a geho... Manželky Kateŕjny Madá6, dne 11. Ôerwence Roku 1838 zamrelé vtyatawenýv pri-

26 paaný pák... Pannám Drahotou! Hájik a Drahôt. Balláš gakožto zesnulé báwalým neymilowanegäjm pŕjtelkynem, od... Učitele na Sino-Baui. V Lewoči Pjamem Jana WerthmtĽLlera. 8. /?/ s. Antikva, kurzíva, vinety. 206a-lU Aa93a/prlv.5 PerienSíková 455 SBS KAIOCSA, RÓza Válogatott Elbeszélések Éa Ssindarabok. Až If júság Számára Irta... P 023 ony Budapeat. Ziadja Stampfel Károly. (Stampfel. Eder ás társai kcdyvoyomtató intázetébbl, Pozsonyban). 8. 2C7, /1/ a. Antikva. Väzba ppl. Prôv.: peč. Wotticz JÓzsef KOnyvkereskedés és odonságok Pozaony....,,,... j m , s P 8890, 21 G KÁMÁHHÍZY, Alexander Kúre Excellenzen... Unterthänigste Diener, Brtider... die ganze Gemeinschaf t der Neitraer Gespanschaft. B. m. a t. (1790). 8. /8/ s. Gotika. Tázba ppl. s KÁMANHÁZY, Ladislav Respondom Mariae Ludovicae Die 7. Saptembria Anno In Reginám Hungariae Coronatae Ad De pút a t os... Oratore... Posonii, Typis Simonis Petri Weber. /1808/. 8. /6/ s. Antikva. Väzba ppl. SBSIII.29 3 D 33331

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

- 1213 - GALL, Franz Joseph pozri zázn. č. 13175a

- 1213 - GALL, Franz Joseph pozri zázn. č. 13175a - 1213-4100. FfeEDI, János A Kegyes-Tanitórendiek Vezetése Alatt Älló Szentgyôrgyi Kóm. Kath. Gymnasium Értesitóje Až 1901-1902. Tanévról. Kôzzéteszi... Angermayer Károly Kônyvnyontató Intézete Eozsonyban.

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

- 5000 - V ObjetI Srdce plného lásky... Dve kázaní v prvnl svätyni. Božského Srdce P. v Paray le Monial konané poutnikúm

- 5000 - V ObjetI Srdce plného lásky... Dve kázaní v prvnl svätyni. Božského Srdce P. v Paray le Monial konané poutnikúm - 5000-16056. V OBJETÍ V ObjetI Srdce plného lásky... Dve kázaní v prvnl svätyni Božského Srdce P. v Paray le Monial konané poutnikúm českým dne 31. srpna a 1. záŕ 1903 nejdúst. p. proboštem Jos. Škardou

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

- 2595 - Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára" 1874. V.325. g p ^41Q

- 2595 - Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára 1874. V.325. g p ^41Q - 2595-8726. M. A. : Wahrheit gegen Irrthum. Aufklärung fflr Mlssbegierde ttber Magnetismua, Spiritualismus s.spiritismua. Beweis-Aoazttge, geaammelt vom Verfasser. A. M. Im Verlage des Verŕassers,...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

- 909 - Antikva, dvoj- a trojstĺpcová sadzba, ilustrácie - fotogr. Väzba ppl. Obal. aach.

- 909 - Antikva, dvoj- a trojstĺpcová sadzba, ilustrácie - fotogr. Väzba ppl. Obal. aach. - 909 - Károlynál.) /1895/. 8. 96 s. Antikva, dvoj- a trojstĺpcová sadzba, ilustrácie - fotogr. Väzba ppl. Obal. aach. MK 1886-1900, 3.154 21 P 4321 3098. umom Eynamit-Tabrik Pressturg der Itynamit-Actien-Gŕeaellschaft,

Részletesebben

- 3233 - / Pressburg, / gedruckt.mit.eigenen Schriften. / Gotika, okolo textu ozdob, rámik, vlys, vinety. BroS.

- 3233 - / Pressburg, / gedruckt.mit.eigenen Schriften. / Gotika, okolo textu ozdob, rámik, vlys, vinety. BroS. - 3231-1O777. ÔZSÉB, P. Život a modlitby Sv. Antona Paduanského. Pre ctiteľov sv. Antona a podporovateľov "Chleba chudobných". Budapest, Tlačou a nákl. Kôl. Rózsu a jeho manž. (predtým A. Bucsánszky).

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

- l - .. i... í l,- '',

- l - .. i... í l,- '', - l - 1. ABAFI, František [ABAFFY, Franciscus] DECLARATIO / STATUUH / CATHOLICORUH, / QOI / AD CONVEN- TUH CATHOLICUH / Die 30. Novembris Anno 1790. / Apud Archi-Episcopum Coloczensem / celebratum non

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

- 5203 - Beyträgc zum Unterricht im Schachspisl von W. S. Einern Oesterreicher. Pressburg, gedruckt bey Georg

- 5203 - Beyträgc zum Unterricht im Schachspisl von W. S. Einern Oesterreicher. Pressburg, gedruckt bey Georg - 5203-1SS27. W. S. Beyträgc zum Unterricht im Schachspisl von W. S. Einern Oesterreicher. Pressburg, gedruckt bey Georg Aloys Bélnay. 1804. 8. 211 s. Gotika, antikva, vineta. Väzba pi. ŠD 9238 Z562S.

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

15221. TABELLA TABELLA / Professorura quatuor Facultatum ad / Universitatem Tyrnaviensera inducendorum / Saaria perhibens.

15221. TABELLA TABELLA / Professorura quatuor Facultatum ad / Universitatem Tyrnaviensera inducendorum / Saaria perhibens. - 4707-15221. TABELLA TABELLA / Professorura quatuor Facultatum ad / Universitatem Tyrnaviensera inducendorum / Saaria perhibens. [Wien, b.t. okolo r. 1760.] 4. /2/ s. Antikva. Sch B 82 prív. 15222. TABELLE

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer.

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer. SZAKIRODALOM 83 rendszereket újított föl, Róma gyámkodását a rendőri gyámkodással cserélte föl. Bár sokszor enyhén kezelte a cenzúra szabályait, ezek nincsenek minden, sokszor bántó és bosszantó kicsinyesség

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai Áttekintő raktári jegyzék sz. példány Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai 1949-1990 (1991) 71

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 118. 2012/1. 265. tétel m ee Budapest, 2012. május 5. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei

A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Jun4.qxd 2012.06.20. 7:39 Page 144 A nemzeti energiapolitika eredményei és esélyei Járosi Márton Kacsó András A ve ze té kes ener gia szol gál ta tá sok ter mé sze tük nél fog va köz ér de kû ek; nagy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben