DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt"

Átírás

1 Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., B5/ A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz György. - Budapest : Grill, A magyar büntető eljárásjog / előadásai alapján összeáll. Bertl Emil, Jencs Árpád kiad.. - Budapest : [s.n.], B5/ A magyar büntetőjog hatályos jogszabályai / összeáll.. - Budapest : Grill, KK III/ A magyar büntetőjog tankönyve / kiad.. - Budapest : Stachora K. Ny., db A magyar büntetőjog tankönyve /. - A "Büntetőjogi Előadások" átdolg. és röv.. kiad.. - Budapest : Athenaeum, db B5/150:1- B5/130: A magyar büntetőjog tankönyve / írta. -. átdolg. és röv. kiad.. - Budapest : Athenaeum, B5/ A magyar bűnvádi perrendtartás hatályos jogszabályai / összeáll.. - Budapest : Grill, 194. B5/ A XVI-XVII. századi erdélyi büntetőjog vázlata /, Degré Alajos. - Budapest : Attila Ny., p.. - (Angyal szeminárium kiadványai ; 49. ) Bűnvádi perrendtartás / Vargha Ferenc műve alapján összeáll., Isaák Gyula kiad.. - Budapest : Grill, (Magyar törvényrek Grill-féle kiadása ) B5/135: KK III/ Atzél Béla Magyar büntetőjog / Atzél Béla. -. jav. és kieg. kiad.. - Budapest : Stampfel, Balás Elemér A magyar büntetőjog tankönyve / Balás Elemér. - Budapest : Pallas, IX, B5/ Balás P. Elemér A magyar büntető perjog fejlődése a világháború után / Balás P. Elemér. - Kolozsvár : Nagy Ny., B5/ Baumgarten Izidor A codifikált büntetőjog és a külön törvények / Baumgarten Izidor. - Budapest : Franklin, Baumgarten Izidor. Baumgarten Izidor. A kisérlet tana : Büntetőjogi tanulmány / írta Baumgarten Izidor. - Budapest : Pfeifer, p. ; 3 kísérlet tana A sajtójogi felelősség rendszere : büntetőjogi tanulmány / Baumgarten Izidor. - Budapest : Pfeifer Ferdinánd, p. ; 3 B5/1777 B5/ B5/ Baumgarten Izidor. Az előzetes eljárás reformja / Baumgarten Izidor. - Budapest : Pfeifer Ferdinánd, p. ; 0 B5/

2 Baumgarten Izidor. Bernolák Nándor Bernolák Nándor Bónis György Büntetőjogi tanulmányok / Baumgarten Izidor. - Budapest : Grill K., db ; 19-3 I p. II p. III összegyűjt. Baumgarten Nándor 1916 [4], 33 p., 1 t. A bűnvádi perrendtartás és novellái / összeáll.... Bernolák Nándor. -. kiad.. - Budapest : Apostol Ny., XVI, - (Büntetőjogi törvénytár ;. k. ) Büntető jogszabályaink gyűjteménye / összeáll. s utalásokkal és magyarázatokkal ell. Bernolák Nándor. - Pécs : Wessely és Horváth, db ; - (A Bűnügyi Szemle Törvénytára ) A magyar büntetőtörvénykönyv első javaslata 171-ben / írta Bónis György. - Budapest : Sárkány ny., (Angyal szeminárium kiadványai ; 6. ) B5/730:1 B5/730: B5/730: : B5/135: Bursics Zoltán A magyar anyagi büntetőjog rövid összefoglalása / Bursics Zoltán. - Budapest : Grill K., Győr : Győri Hírlap Ny.. - db B5/1670 B5/1670 ad Bursics Zoltán A magyar bűnvádi eljárási jog vázlata / Bursics Zoltán. - Budapest : Grill, B5/ Csemegi Károly A magyar bűnvádi eljárás a törvényszékek előtt / Csemegi Károly. - Budapest : Franklin, p. B5/ Csemegi Károly A magyar bűnvádi eljárás tervezetének indokai / Csemegi Károly. - Budapest : Pesti könyvny., p. B5/ Csemegi Károly Edvi Illés Károly Gyomai Zsigmond Dárday Sándor Dietrich Ignácz Csemegi Károly művei / Csemegi Károly - Edvi Illés Károly - Gyomai Zsigmond kötet, Közjogi és publicisztikai dolgozatok : jogászegyleti beszédek. - XXIII, 446 p.,. kötet, Anyagi büntetőjog : bűnvádi eljárás. - VIII, 504 p. Igazságügyi törvénytár : rendeletek- és döntvényekkel kiegészítve : 4. rész : büntetőjogi törvények / szerző Dárday Sándor. - Budapest : Athenaeum, Törvényjavaslat-tervezet a magyar büntető törvénykönyv második főrészéről a bűnvádi eljárásról : I. alrész: A büntető bíróságokról / Dietrich Ignácz. - Pécs : Madarász E., B5/358: B5/ Edvi Illés Károly A magyar büntetőtörvények zsebkönyve / Edvi Illés Károly. - Budapest : Révai, Edvi Illés Károly Büntetőjog és bűnvádi eljárás : 1-. köt. / szerk. Edvi Illés Károly ; közrem. [et al.]. - Budapest : Grill, db - (Grill-féle döntvénytár ; 8-9. ) A magyar büntetőjog kézikönyve /. - Budapest : Franklin, db ; A magyar büntetőjog kézikönyve : I. : bevezető rész és ált. tanok /. - Tetemesen bőv.. kiad.. - Budapest : Franklin, db : : B5/309:

3 Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye : 1-3. köt. : 1. rész.: Bevezető tanulmány :. rész.: Anyaggyűjtemény / szerk.. - Budapest : Magy. Tud. Akad., db ; : : : Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye : I-IV. k. / a MT Akadémia megbízásából szerkeszti Fayer László. - Budapest : MT Akadémia, db ; KK III/ Büntetési rendszerünk reformja : adalék a Btk. módosításához /. - Budapest : Franklin, Büntetési rendszerünk reformja : adalék a btk. módosításához : 1-3. /. - Budapest : Franklin, Büntetési rendszerünk reformja 3. : észrevételek a büntető-törvénykönyv novellájára /. - Budapest : Franklin, B5/ Finkey Ferenc A magyar büntető eljárás tankönyve / Finkey Ferenc kiad.. - Budapest : Politzer, B5/73:b Finkey Ferenc A magyar bűntetőjog tankönyve / Finkey Ferencz átd. kiad.. - Budapest : Grill., Finkey Ferenc Az 1843-i büntetőjogi javaslatok száz év távlatából / Finkey Ferenc. - Budapest : M. T. Akad. kiad., (Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből ; 5. k., 9. sz. ) A5/799:5: Finkey Ferenc Büntetőjogunk megújhodása / Finkey Ferenc. - Szeged : Városi Ny., B5/ Gerőcz Kálmán A büntetőjogi új irányok hatása hazánkban / Gerőcz Kálmán. - Kassa : Felsőmagyarország" Könyvnyomdája, 191. B5/ Gyöngyössy István Betűsoros büntetőjogi törvénykönyv / Gyöngyössy István. - Kézdivásárhely : Szerző, Hacker, Ervin A magyar büntetőjog tankönyve : Általános rész / Hacker Ervin. - Miskolc : Ludvig I. Kvny., B5/ Heil Fausztin Büntetőjogi tanulmányok : I. köt. : anyagi büntetőjog : ált. rész / Heil Fausztin. - Budapest : Franklin Ny., B5/ Heller Erik Heller Erik A magyar büntetőjog általános tanai : rövidített tankönyv / Heller Erik. -. átdolg. kiad.. - Budapest : Grill K., A magyar büntetőjog tankönyve / Heller Erik. - Szeged : Szent István Társ., db B5/ B5/1507:1- Heller Erik Büntetőjog / [Heller Erik]. - [S.l.] : [s.n.], B5/ Heller Erik Magyar büntetőjogi jegyzetek / Heller Erik ; összeáll. Mecsér József. - Szeged : Szt. István Társ., B5/ Irk Albert A büntetőjog átalakulása / Irk Albert. - Kolozsvár : Gombos Ny.,

4 Irk Albert A magyar anyagi büntetőjog / Irk Albert. - [. kiadás]. - Pécs : Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-t., [1933]. - Irk Albert A magyar büntető perjog vezérfonala / Irk Albert. - Pécs : Pécsi Egyetemi K., Isaák Gyula Isaák Gyula Büntető novella : 198:X. törvénycikk / Isaák Gyula. - Budapest : Grill, p.. - (Magyar törvények Grill-féle kiadása ; 54. ) Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről : 1878: V. törvénycikk : Jegyzetekkel, utalásokkal és joggyakorlatokkal valamint a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 198: X. törvénycikknek anyagi büntetőjogi rendelkezései az indokolás részeivel és magyarázó jegyzetekkel / összeáll. Isaák Gyula. -. kiad.. - Budapest : Grill, B5/ B5/ B5/ Isaák Gyula Büntetőtörvénykönyv a kihágásokról / Isaák Gyula. - Budapest : Grill, B5/ Kautz Gusztáv A magyar büntetőjog tankönyve : különös tekintettel a gyakorlati élet igényeire / Kautz Gusztáv. - Budapest : Eggenberger, XVI, Kováts Andor Büntetőtörvénykezési jogunk a legújabb időkben / Kováts Andor. - Debrecen : Gárdos, B5/ Kováts Andor Észrevételek az 1930:34 törvénycikk büntetőjogi rendelkezéseihez / Kováts Andor. - Debrecen : Gárdos, [1933?] ? Kőrösi Sándor Lengyel Aurél A magyar büntetőjog tankönyve : az v.t.czikkben foglalt magyar büntetőtörvénykönyv alapján : I. kötet : az anyagi büntetőjog áltatános része / Kőrösi Sándor. - Debrecen : Pfeifer F., A Csemegi-kódex és újabb büntetőjogi kodifikációnk / Lengyel Aurél. - Budapest : Pesti Lloyd-Társ., , [1] p. Tárgy: anyagi büntetőjog, büntetőjog története B5/ B5/ Lukács Adolf Büntetőjog : jegyzet előadásai után / Lukács Adolf. - Kolozsvár : Lepage L., , VI p. ; 19 B5/ Lukács Adolf Németh Péter Pauler Tivadar Előadási jegyzetek az anyagi büntetőjog általános részéből / Lukáts Adolf előadásai nyomán. - Kolozsvár : Lepage L., [1914]. - Magyar anyagi büntetőjog : az érvényben lévő, 1910-ig hozott törvényekben foglalt anyagi büntetőjogi szabályok összeállítása az 1880-tól 1910-ig kifejlett judicatura feltüntetésével : egyúttal mutató a "Büntetőjog tára" 58 kötetében foglalt, az anyagi büntetőjogra vonatkozó tartalomhoz / Németh Péter, Steiner Imre. - Budapest : Pfeifer, VIII, Büntetőjogtan / Pauler Tivadar kiad.. - Budapest : [s.n.], db ; 19 B5/ B5/ B5/41:c:1 B5/41:c:

5 Pulszky Ágost A börtönügy múltja, elmélete, jelen állása, különös tekintettel Magyarországra / Pulszky Ágost, Tauffer Emil. - Pest : Emich G., p. B5/ : Schmierer Aladár Schnierer Aladár Schnierer Aladár Szalay László A büntetőjog általános tanai, tekintettel az újabbkori törvényhozásra / Schmierer Aladár. - Pest : Heckenast, VIII, A büntetőjog általános tanai az V. és XL. t.c.-ek alapján / Schnierer Aladár. -. átdolg. és bőv. kiad.. - Budapest : Franklin, Schnierer Aladár: A bűntettekről és vétségekről szóló magyar büntetőtörvény /1878. V. t.cz. magyarázata/ / Schnierer Aladár. - Átdolg. bőv.. kiad.. - Budapest : Franklin, 1885 A büntető eljárásról, különös tekintettel az esküttszékekre / Szalay László. - Pesten : kiadja Heckenast Gusztáv, B5/ B5/ Székács Ferencz A magyar büntető eljárás kézikönyve / Székács Ferencz. - Budapest : Franklin, B5/ Szlemenics Pál Szlemenics Pál Valló József Elementa juris criminalis Hungarici concinnata per Paulus Szlemenics. - Posonii : Typ. Haeredum Belnayanorum, p. ; 19 Elementa juris hungarici judiciarii criminalis / Paul Szlemenics ed.. - Posonii : Typ. Belnay, , [4] p. ; Bibliogr. a jegyzetekben A magyar büntetőtörvények zsebkönyve / összeáll., magyarázatokkal és joggyakorlati példákkal ellátta Valló József. - Budapest : Palladis, db ; B5/1497:1 B79 B5/1497: Vámbéry Rusztem Büntetőjog / Vámbéry Rusztem. - Budapest : Grill, XVI, B5/ Werner E. Rezső A magyar büntetőjog általános tanai : az 1878:V. és 1879:XL. törvényczikkek alapján / Werner Rezső. - Budapest : Franklin, XVI, B5/ Werner E. Rezső A magyar büntetőjog kézikönyve / Werner E. Rezső. - Budapest : Hornyánszky, IV, A magyar Büntető Törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről : évi V. t-czikk : a Kir. Curia gyakorlatából vett 1000 példával megvilágítva / [előszó Cserna Vince]. - Budapest : Franklin Ny., VII, A magyar bűntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről : az V. tc. : kiegészítve a rávonatkozó törvényekkel és curiai határozatokkal valamint, betürendes tárgymutatóval. - Budapest : Eggenberger, A magyar büntetőjog compendiuma. - Budapest : Politzer, (Jogi Compendiumok gyűjteménye ; 3. ) B5/

6 A magyar büntetőtörvények és az ezekre vonatkozó rendeletek és utasítások gyűjteménye. - Budapest : Eggenberger, A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és a vétségekről : törvényjavaslat / közzéteszi a M. Kir. Igazságügyi Min. - Budapest : Egyetemi Kny., , 354, 5, 58 p B5/ A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és a vétségekről : törvényjavaslat. - Budapest : Franklin, B5/ Büntetőjogi kalauz szótári alakban : magában foglaló: az 185-diki sept. 1-jén hatályba léptetett büntetőtörvényben előforduló egyes bűntettek-, vétségek- s kihágások- és egyéb tárgyakra vonatkozó szabályokat : magában foglaló: az 185-diki sept. 1-jén hatályba lépett büntető- törvényben előforduló egyes bűntettek-, vétségek : s kihágások- és egyéb tárgyakra vonatkozó szabályokat / összeáll. egy gyakorl. jogtudó. - Pest : Heckenast, (Új Törvénytár ; 1. ) Büntetőjogi törvényelőkészítő bizottság munkálatai : a büntetőtörvénykönyv általános részének helyébe lépő jogszabályok előadói tervezete : I. füzet / közzéteszi a m. kir. igazságügyminisztérium. - Budapest : Pesti Ny., XXV, 185 p. ; 19 B5/ Bűnvádi perrendtartás : melléktörvényekkel, rendeletekkel, joggyakorlattal, jegyzetekkel és utalásokkal / összeáll. Vargha Ferenc és Isaák Gyula kiad.. - Budapest : Grill, (Magyar törvények Grill-féle kiadása ) KK III/ Előadások a büntetőtörvénykönyv helyébe lépő jogszabályok tervezetei felől : 1. sor. / kiad. a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület Magyar Csoportja. - Budapest : Pátria, (Büntetőjogi értekezések ; 1. ) Magyarázatok az új magyar büntető törvényhez a nagyobb közönség használatára / írta egy ügyvéd. - Budapest : Schlesinger és Wohlauer Ny., B5/

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20.

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20. Magyarországi főtörvényszék ítéleteinek gyűjteménye a mostani időig : a különböző tárgyak szerint rendezve, a jog közelebbi átalakulásaihoz alkalmazva, s a bennök kifejtett jogelveket megismertetve : bírák,

Részletesebben

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS XIV. Fejezet A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS Jegyzetek: Balogh, Illés, Vargha: A bűnvádi perrendtartás magyarázata, Bp.1898. Grill Károly cs. és királyi könyvkereskedése; Vargha Ferenc: A bűnvádi perrendtartás

Részletesebben

A párviadal vétsége és az államfogház-büntetés a Csemegi-kódex szabályozásának tükrében

A párviadal vétsége és az államfogház-büntetés a Csemegi-kódex szabályozásának tükrében Juhász Andrea PhD-hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/2. szám No. 2/2014 Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanulmány Article www.dieip.hu A párviadal

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT büntető és magánjogi törvénykönyvek, tervezetek 70 935 Magánjogi (polgári) törvénykönyvek, tervezetek A polgári tulajdonviszonyokat szabályozó császári pátensek (nyílt parancsok): Forrás: Corpus Juris CD. Függelék. Ősiségi nyíltparancs. In:Magyarországot

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT magánjogi válogatott szakirodalom (válogatás 1945 előtt)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT magánjogi válogatott szakirodalom (válogatás 1945 előtt) Acsády Sándor Magános magyar törvény kérdések- és feleletekben / előadva acsádi Acsády Sándor által. - Pest : Trattner-Károlyi, 1837. - 226 p. ; 19 cm B4/610 19 226 1837 Alföldi Ede. Bírói gyakorlatunk

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

A Kecskeméti Városi Bíróság ítélete a dolog megtartásával elkövetett rablásról*

A Kecskeméti Városi Bíróság ítélete a dolog megtartásával elkövetett rablásról* JeMa 2013/1 Büntetőjog Ambrus István Deák Zoltán A Kecskeméti Városi Bíróság ítélete a dolog megtartásával elkövetett rablásról* A tetten ért tolvaj által alkalmazott kompulzív erőszak (vagy nem minősített

Részletesebben

A közvád kialakulásának jogtörténeti áttekintése a ius puniendi állami monopóliummá válása folyamatában

A közvád kialakulásának jogtörténeti áttekintése a ius puniendi állami monopóliummá válása folyamatában Dr. Gergi-Horgos Livia* A közvád kialakulásának jogtörténeti áttekintése a ius puniendi állami monopóliummá válása folyamatában A büntető igazságszolgáltatás előtörténete, a magánvád kialakulása Az állami

Részletesebben

ACTA CRIMINALIA II. Kőhalmi László A KORRUPCIÓ

ACTA CRIMINALIA II. Kőhalmi László A KORRUPCIÓ ACTA CRIMINALIA II. Kőhalmi László A KORRUPCIÓ Kőhalmi László A KORRUPCIÓ Kismonográfia Pécs, 2015 Kőhalmi László: A KORRUPCIÓ Monográfia Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Az ideiglenes nőtartás történeti

Az ideiglenes nőtartás történeti Az ideiglenes nőtartás történeti megítélésének problematikája bontóper során Koncz Ibolya Katalin * polgári kori magyar jog szerint egy nő és egy férfi házasságkötését követően mindkét oldalon új jogok

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

TANSEGÉDLET a büntetés-végrehajtási jog tanulmányozásához

TANSEGÉDLET a büntetés-végrehajtási jog tanulmányozásához TANSEGÉDLET a büntetés-végrehajtási jog tanulmányozásához 1. Büntetés-végrehajtási jog a büntetés-végrehajtás tudománya 1.1. A büntetés-végrehajtási jog kialakulása és fejlődése hazánkban 1.2. A büntetés-végrehajtási

Részletesebben

AZ ERŐSZAKOS NEMI DELIKTUMOK HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI ASPEK-

AZ ERŐSZAKOS NEMI DELIKTUMOK HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI ASPEK- TANULMÁNYOK CZEBE ANDRÁS AZ ERŐSZAKOS NEMI DELIKTUMOK HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI ASPEK- TUSAI 1. ÁLLAMALAPÍTÁSTÓL A CSEMEGI-KÓDEXIG TERJEDŐ IDŐSZAK Az erőszakos nemi deliktumok kriminalizálásának

Részletesebben

V.6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia kiadásai

V.6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia kiadásai V.6. Egyéb kiadók diákkönyvtár jellegű Tragédia kiadásai 127.-129. Az ember tragédiája (Győr, 1991, Editorg Kiadó) (127.), 184 l, 20 cm, Sükösd Mihály utószavával, puha papír-kötésben. A 2. kiadás 1992-ben

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT polgári jogi összefoglaló művek (válogatás 1945 után) Adorján Lívia, Anka Tibor Aradi Frigyes et al. Asztalos László Asztalos László Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. : ill. ; 20 cm Tárgy: öröklési jog *

Részletesebben

Ernyes Mihály 1. Védői gyakorlat a polgári kor hajnalán 2

Ernyes Mihály 1. Védői gyakorlat a polgári kor hajnalán 2 Ernyes Mihály 1 Védői gyakorlat a polgári kor hajnalán 2 A kiegyezést követő évtized méltán tekinthető a polgári kor hajnalának, mely időszak megnyitotta az utat mind a magyar polgári államszervezet kiépítése,

Részletesebben

Deák Zoltán. A Szegedi Ítélőtábla döntése a terrorcselekménnyel fenyegetés és a közveszéllyel fenyegetés elhatárolásáról*

Deák Zoltán. A Szegedi Ítélőtábla döntése a terrorcselekménnyel fenyegetés és a közveszéllyel fenyegetés elhatárolásáról* B ü n t e t ő j o g 2014/2 JeMa Deák Zoltán A Szegedi Ítélőtábla döntése a terrorcselekménnyel fenyegetés és a közveszéllyel fenyegetés elhatárolásáról* A fenyegetés fogalmának értelmezése Hivatalos hivatkozás:

Részletesebben

Barna Attila Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon

Barna Attila Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon Barna Attila Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon Barna Attila AZ ÁLLAM ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK SZABÁLYOZÁSA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON, különös tekintettel a büntettekről

Részletesebben

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V Déli Belváros 6 TÖMB tömbszám 6 6 6 HRSZ 2421 24213 24215 közterület név Kossuth Lajos utca Múzeum körút Magyar utca házszám 19-21 7 12-14 többes cím Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, Magyar utca 12-14,

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT az igazságügyi szervezetre vonatkozó jogi szakirodalom (válogatás 1945-ig)

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT az igazságügyi szervezetre vonatkozó jogi szakirodalom (válogatás 1945-ig) Alföldy Ede Baintner János Balog Arnold Bán Kálmán, Csernus József, Váradi Imre Igazságügyi igazgatás : bíróságok és ügyészségek főnökei és felügyeleti hatóságaik számára / összeáll. Alföldy 485.261 23

Részletesebben

Kőhalmi László. A büntethetőségi korhatár kérdése 1

Kőhalmi László. A büntethetőségi korhatár kérdése 1 Kőhalmi László A büntethetőségi korhatár kérdése 1 A fiatal generáció tagjai által elkövetett bűncselekmények elszaporodása különösen, ha élet vagy testi épség elleni kriminális megnyilvánulásokról van

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága Az Erdészeti Lapok" 1931. évi V. füzetének HIRDETÉSEI. Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm)

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/4.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Gula József

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Gula József PhD ÉRTEKEZÉS dr. Gula József MISKOLC 2008 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Gula József CSŐDBŰNCSELEKMÉNYEK A MAGYAR BÜNTETŐJOGBAN ÉS NÉHÁNY

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Nagy Anita

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Nagy Anita PhD ÉRTEKEZÉS dr. Nagy Anita MISKOLC 2007 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Nagy Anita ELJÁRÁST GYORSÍTÓ RENDELKEZÉSEK A BÜNTETŐELJÁRÁS BÍRÓSÁGI

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének 2015. évi beszámolója

Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének 2015. évi beszámolója 2014.El.II.C.7.16/17. Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjének 2015. évi beszámolója 1 Tartalomjegyzék: Bevezető...4. I... Kollégiumi ülések (teljes és

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez:

Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: Irodalom a kötetben tárgyalt időszakok általános ismeretéhez: A magyar irodalom története I II III. k. (Főszerkesztő : Sőtér István. Akadémia Kiadó. Bp. 1964, 1965.) A magyar sajtó története I. (1705 1848)

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Pataki Jenő irodalmi munkássága

Pataki Jenő irodalmi munkássága Pataki Jenő irodalmi munkássága Összeállította: Perjámosi Sándor Pataki Jenő munkássága elsősorban az orvostörténelemre koncentrálódott, de különböző lapokban, más jellegű, olykor aktuális kérdéseket felvető

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Könyv: Szociolingvisztikai jelenségek Móricz Zsigmond műveiben. Nyíregyháza, 2004. Bessenyei György Könyvkiadó. 233 oldal Anyanyelvi tehetséggondozás. Nyíregyháza,

Részletesebben

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora Aposztl Miklós, Tatabánya: Antal Mihály, Párád; Adamkó József, Eger; Arlai Frigyes, Mosonmagyaróvár; Andor József. Nagykanizsa; Andor

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

A HAZAI HÍRLAPIRODALOM

A HAZAI HÍRLAPIRODALOM Melléklet a Magyar Könyvszemle 1906. évi folyamához. A HAZAI HÍRLAPIRODALOM 1905-BEN. I. A magyar hírlapirodalom. I. POLITIKAI NAPILAPOK.* BUDAPESTEN. Alkotmány. Fel. szerk. Bonitz Ferencz; kiadó-tulajd.

Részletesebben

A felhasznált és ajánlott irodalom

A felhasznált és ajánlott irodalom A felhasznált és ajánlott irodalom 353 AZ EGY SIKERTELEN BÉKÉS MEGYEI KÍSÉRLET A SZABADSÁGHARC DALAINAK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE" című fejezethez: Karácsonyi János: Békés vármegye története I III. Gyula, 1896.

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917

Családfa. Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56. Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)? 1944. Fischer Péter 1888 1917 Családfa Apai nagyapa Kertész (Klein) József 1875 1957 Apai nagyanya Kertész Józsefné (szül. Klein Szeréna)? 1955/56 Anyai nagyapa Fischer Péter 1888 1917 Anyai nagyanya Fischer Péterné (szül Stein Rózsa)?

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 195-139

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 195-139 Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 195-139 A BÜNTETŐELJÁRÁS EGYSZERŰSÍTÉSÉNEK, GYORSÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE AZ 1896. ÉVI XXXII. TC.-TŐL AZ 1951. ÉVI III. TÖRVÉNYIG Bevezető

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

35. árverés, 2016. április 16.

35. árverés, 2016. április 16. 35. árverés, 2016. április 16. 40. BETHLEN (Farkas) (Wolfgang) Wolffgang(us) Historia de rebus Transsylvanicis. Tom. 1-6. Cibinii, 1782-1793. Hochmeister. XVI, 628 l. 5 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 566 l.

Részletesebben

42 A SZERENCSÉTLENSÉG ÁLDOZATAI BESENDORFER FERENC Felesége és két gyermeke, a 3 éves Elvira és a két éves Ferenc gyászolta CSERNI IGNÁC Felesége és két gyermeke, a 9 éves Rozália és a 9 hónapos Ferenc

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 123 128. Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

MAGYAR KÜNYVÉSZET. d *

MAGYAR KÜNYVÉSZET. d * MAGYAR KÜNYVÉSZET d * 1904-ben megjelent magyar könyvek. Ábel Károly. Mértan. A középiskolák felsőbb osztályai számára. Az 1899-iki tantervnek megfelelően átdolgozták Lévay Ede dr. és Pofikéit Károly.

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

RÉCSEI BALÁZS: Jelentősebb Somogy megyében bejegyzett egyéni cégek adatbázisa 1876 1948. Kutatási segédlet

RÉCSEI BALÁZS: Jelentősebb Somogy megyében bejegyzett egyéni cégek adatbázisa 1876 1948. Kutatási segédlet RÉCSEI BALÁZS: Jelentősebb Somogy megyében bejegyzett egyéni cégek adatbázisa 1876 1948 Kutatási segédlet Az adatbázis a Somogy Vármegyei Törvényszék, mint Cégbíróság 6 egyéni cégnyilvántartó könyve alapján

Részletesebben

-2- Tudomány általában* Kultúra, eivilizácié, haladás.

-2- Tudomány általában* Kultúra, eivilizácié, haladás. A T A S i R S A P I ÚJSÁG R E P E R T Ó R I U M A 1854-1921 III. B u d a p e s t 19 7 9 A T A S Í E 5 A P I TJJSÁÖ Í R Á S A I -2-0. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ ÍRÁSOK 1. Tudomány általában* Kultúra, eivilizácié,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~":c,. MEGHÍVÓ

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~:c,. MEGHÍVÓ euoa PesT Budapest Főváros Közgyűlése [Vonalf..od] T~lajdo.nosi Gazdasr/flJ~R6~le 1 rületlha 1 ~tn(ísítasí,, '... : ;~~j B1zottsag..... 1- " '. {." (. 7... t ~-...1 ' :. i. n J (/',... :.,.._, _,._,_,

Részletesebben

A vámhatóság szerepe a veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzésében /a közigazgatási bírságolás kérdései/

A vámhatóság szerepe a veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzésében /a közigazgatási bírságolás kérdései/ A vámhatóság szerepe a veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzésében /a közigazgatási bírságolás kérdései/ Sturbán Zoltán százados ADR országos szakreferens, főelőadó Védőtöltéssel ellátott veszélyes

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

TANULMÁNYOK B AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK ÚJRA KODIFIKÁLÁSÁRÓL. Dr. Bócz Endre. I. Az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása

TANULMÁNYOK B AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK ÚJRA KODIFIKÁLÁSÁRÓL. Dr. Bócz Endre. I. Az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ B 2003. 4. szám 3 B TANULMÁNYOK B Dr. Bócz Endre AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK ÚJRA KODIFIKÁLÁSÁRÓL A hatályos Btk. X. fejezete (139 152. ) jelenleg 10 bûncselekményt pönalizál.

Részletesebben

A kis értékű tulajdonsértések kezelésének néhány kérdése büntetőjogi nézőpontból

A kis értékű tulajdonsértések kezelésének néhány kérdése büntetőjogi nézőpontból MTA Law Working Papers 2015/15 A jogrendszer mint a gazdasági fejlődés infrastruktúrája sorozat A kis értékű tulajdonsértések kezelésének néhány kérdése büntetőjogi nézőpontból Ambrus István Magyar Tudományos

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A VÁLASZTÓI JOG VÉDELME ÉS KAPCSOLATA A BÜNTETŐJOGGAL A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI ÉVEKBEN

A VÁLASZTÓI JOG VÉDELME ÉS KAPCSOLATA A BÜNTETŐJOGGAL A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI ÉVEKBEN Iustum Aequum Salutare XI. 2015. 4. 49 64. A VÁLASZTÓI JOG VÉDELME ÉS KAPCSOLATA A BÜNTETŐJOGGAL A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI ÉVEKBEN tudományos főmunkatárs (VERITAS Történetkutató Intézet) Közismert az olasz

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Rövidített neve: OMMF. 2. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Iktató száma:17488-51/2009 ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése alapján az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatika Tanszék Informatikus könyvtáros alapképzési szak nappali tagozat ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév A

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának kirendeltségei: Budapest, III. Heltai Jenő tér 7. Budapest, XXI. Mansfeld Péter utca 1. Budapest, IX. Ráday utca 42-44. Dr. Nyitrai Károly egyéni

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F.1. számú függelék. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú függelék F.1. számú függelék GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Hatályos: 1/7.oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a Debreceni Tudományegyetemen (1914 1950) 1

Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a Debreceni Tudományegyetemen (1914 1950) 1 adattár 123 mudrák józsef Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a Debreceni Tudományegyetemen (1914 1950) 1 Református Hittudományi Kar Ószövetségi Tudományok Szemináriuma igazgató

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Büntetőeljárási jog Király, Tibor

Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Tibor, Király; Katalin, Holé; László, Pusztai Kivonat A kötet a büntetőeljárási törvényt

Részletesebben

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási 1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási Csoport SZV.678/2007/2. európai elfogatóparancs (emberölés bőntette

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma a 2209/110. sz. alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Cím: Üdvözlet Endrődről. Róm kath. templom. Szerző: Magyar Fénynyomdai Részv. Társ. Budapest. Dokumentum típusa: képeslap

Cím: Üdvözlet Endrődről. Róm kath. templom. Szerző: Magyar Fénynyomdai Részv. Társ. Budapest. Dokumentum típusa: képeslap Cím: Üdvözlet Endrődről. Róm kath. templom Magyar Fénynyomdai Részv. Társ. Budapest Tímár Ferencz kovács mester úr Furta Bihar megye. Endrőd 1911 XI. 10dik. Kedves anyám és apám most szomorú hírt közlök.

Részletesebben

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11.

2.6. 3.6. 3.9. 225 éves a Magy. Szénbányászat Tatabánya - Eszetergom Csop. Ag, br 42,5 mm 1973. 1-1 2 2 000 Ft 3.11. Kisárverés 2015. Szeptember 19.. tételsz. megnevezés tartás db kikiált.ár 1. 1.1. Kína br 2-2 3 500 Ft 1.2. Mo.T.V. 1866 br; 5 kop 1789, főúri gomb 3-3 3 500 Ft 1.3. 2 fill 1940 br 1-3 36 500 Ft 1.4. Német

Részletesebben

Az elővásárlási jog egyes kérdései

Az elővásárlási jog egyes kérdései Az elővásárlási jog egyes kérdései a bírói gyakorlatban Pusztahelyi Réka z elővásárlási jog tartalmával, gyakorlásával összefüggő, a bírói gyakorlatban felmerült problémák jelentős részére maga a gyakorlat,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/537. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

Büntetőjog II. különös rész

Büntetőjog II. különös rész Büntetőjog II. különös rész Szerkesztette: Deres Petronella Harangozó Attila Büntetőjog II. Különös rész Patrocinium Budapest, 2016 Tartalomjegyzék oldalszám Rövidítések jegyzéke...9 36. Az emberölés,

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben