Beyträgc zum Unterricht im Schachspisl von W. S. Einern Oesterreicher. Pressburg, gedruckt bey Georg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 5203 - Beyträgc zum Unterricht im Schachspisl von W. S. Einern Oesterreicher. Pressburg, gedruckt bey Georg"

Átírás

1 SS27. W. S. Beyträgc zum Unterricht im Schachspisl von W. S. Einern Oesterreicher. Pressburg, gedruckt bey Georg Aloys Bélnay s. Gotika, antikva, vineta. Väzba pi. ŠD 9238 Z562S. WACQUANT, Anatole Die ungarische Donau-Armee 1848/49. Von... Mit zwei Abbiidur.gen. Breslau. Schiesische Buchdruckerei, Kunst- u. Verlags-Anstait v. S. Schottlaender. 190O. 8 C /!/, l obr., /10/, XVI. 386 s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., aj dva stĺpce, iluscr., frontispice s portrétom Arthura v. Gyôrgey. signet.. Väzba ppl. Prcv. : rkp,: Dr- Eloch [?]. 21 E 6O VJADSEK, Friedrich Leben und Schicksale / des beruchtigter. / Frans R\adolph von Crossing, / eigcntlich / Franz Mattháus Grossir.ger / gena.r.r,t, / nebst / der Geschichte ur.d Bekanntrnachung / der Geheitnnisse des Rosen-Ordsns / vcn l... l Frankfurt und Leipzig, / [B. t,]

2 , XVI, 271 S. Gotika, antikva, kurzíva, aj dva štipce, ozd. pag., vineta, vinetka, linky, inic. na 2 a nad l r. Petrik.III. 818 Sch G WAGEMANN, Ludov. SYNOPSIS / THEOLOGIAE / MORALIS / TRIPARTITAE / MO- DERNO STUDIORUM USUI / ACCOMODATA /A... / PARS I. / PRINCIPIA GENERÁLIA / VITAE MORALIS. / TYRNAVIAE. / TYPIS COLLEGII ACADEMICI SOC. JESU / ANNO M. DCC. LXIII. [=1763.J 8. /14/, 182. /2/ S.... PARS II. ACTUS VITAE MORALIS.... M. DCC. LXII. 1=1762.) 318, 121 s... PARS III. MÉDIA VITAE MORALIS.... X. DCCC. LXIII. [=1752.: 313, íl! 5 Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, aj dva stĺpce, vlysy, vinety, vinetky. Väzba koža, chrbát so zláteným zdcbením. Petrik II1.318 S G WAGENER, Johann Friedrich Deucacher / Hauptschlíissel / zur f ranzcsischer. / Sprache. / wcdurch die deutsche Jugend diese / Sprache ohn Latein zu v/isseri in kurzer / Zeit grúr.dlich eriernen kann... / Zusammengetragen durch... / Pressburg, / Bey Johann Michael Landerer. / /S/, 61O s. Gotika, antikva, kurzíva, ž. záhlavia, aj ozdob, pag., vineta, linky, inic. nad 3 r. Väzba koža, chrbát so

3 zláteným zdobením. Patrik III.318 S G WAGNER, Adalbert Die Heilquellen von Pystjan in Ungarn. Bearbeitet von... Víier.. Druck unč ir. CoTiTtiission tei Cári Gerolďs Schn. 18SS. 8. IV. 71, /!/ s. Ancikva, vinetky. Väzba ppl.. obálka zachovaná, v 02- dcbr.orr, rámčeku. Petrik III.818 Sch D WAGNER, Alexander Jurisdiccio Tavernicalis Ex Actis E* Frotocollis Authencicis Aôumbraia. Pestini, Typis Et Irapensis Kob Trattner-Károiyianis s. Antikva, pozn. pod č., linky. Väzba pi. Prôv.: peč. H. P.-álffy;. Patrik III.821 Sch D WAGNER. Eduard Auf schwankendea Grunde. Von... Eeilage des "Westungar. Granzboten". Unbesuchter JJachdruck wird gerichtlich versorgt. Pressburg, 1377 Druckerei des "Westungar. Grenzbote' 1. un;er der Leitung ds Csrl Hellmann s. Gotika, linky. Vá:ba nová, ppl. Frcv. 2.ex.: rkp.: Hittrich Lajos. G G 230C

4 WAGNER/ František UNIVERSAE / PHRASECLOGIAE / LATIKA5 / CORPUS, / CON- GESTUM l A... SECCNDIS CU3IS / A QUOPIAfí EJUSDEM SO- CIETATIS / SALLUSTIANA, CAESASEANA, / LIVIANA, / COR- NELIANA, t c. PHHASEOLOGIIS, / Demum apud r.os linguis Hungarica, & Slavica / Iccupletatura. / EDITIO TYRNA- VIENSIS PRÍMA. / TYRNAVIAE, / TYPI5 ACADEMICIS SOCIE- TATIS JESU, / ANNO M.DCC.L. [=1750.] 8. /8/, 1272, /48/ s. Lát. a maď. text antikvou, nem. a slov. gotiko-j, ž. záhlavia, dva stĺpce, tit. list dvojfarebný, vinety, inic. na 6 a 9 r. Väzba koža, chrbát zdobený. Prôv. : tlač. exlibris s erbom a textom: Rer.dssmvs Dnvs Gabriel Zardahelyi De Ni;ra Zerdahely... Fetrik III. 819 S3S VI.332 S D 87203, S F UNIVERSAE / PHRASEOLOGIAS / LATINAE / CORPUS. / COľí- GESTĽM / A...Demum apud nos lir.ouis Hungarica, & Slavica. / locupletatun. / EDľTIO TYRNAVIENSIS AĽTERA. / TYPIS TYRNAVIENSIBUS / ANNO M.DCC.LXXV. [=1775.] 8 C. /!/. 1272, /48/ s. Antikva, kurzíva, gotika, dva stĺpce, ž. záhlavia, tit.list'dvojfarebný, vinety. Väzba koža, poškodená. Prôv.: rkp.: Ex libris Caroli Mierkag, Sizner VI.S4 Knihopis S D 87C43, S D Universae Phraseologiae Latinae Corpus, Congestun A... Secundis Curis A Quopian; Ejusdem Societatis Sallus-

5 tiana, Caesareana, Liviana, Corneliana Et Allis Phraseologiis, Demum Linguis Hungarica, Germanica Et Slavica Locupletatum. Editio tertia novissimis curis emendata et aucta. Budae Typis Typographiae Regiae Ur.ivers. Hungaricae :/lO/, 1524, 83 s. Lát. a maď. text antikvou a kurzívou, nem. a slov. gotikou, ž. záhlavia, zväčša 2 stĺpce, vineta. Väzba koža, chrbát zdobený. Prôv.: rkp.: Rudolphi Sándor 4-ti Anni Gramm 1824 Comaromii. Rizner VI.94 S D 22C WAGNER, Ignác ANNUS / SAECULARIS / UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS. / Ludô Pceticô Propositus / HONORISUS /... NEO-BACCALAU- REORUM / OBLATUS / A POESI TYRNAVIESI. / DÚM / In... Universitate / Tyrnaviensi... Condecorarentur. / PRO- MOTORE /... M.DCC.XXXV.... TYRNAVIAS, Typis Academicis per Leop. Berger. [=1735.! , /2/ s. Norr.ina of Eerer.tium: Comes Carolus Révay z Turca, Dávid Fáy z Fáyu, Carolus Almási z Nitry, Joannes Kailing z B. Štiavnice, Josephus Csemy zo Šopronu, Faulus Jesovics z Lipt. Mikuláša, Antor.ius Kadocsáni z Lontova, Antonius Tirnpach z Trnavy. Antikva, kurzíva, vlysy, vineta, inic. na 3 r., czdob. pag. Väzba pi. Pstrik I. 87 S3S VI G 8831

6 &: IGNATII. WAGNER... / CONCIONES FRACTICAE / DE PRAECI-. PUIS /.. FIDEI CHRISTIANAE CAPITIBUS / POPULO F.URALI AC-. COXMODÄTAE... / CUM ACSEXIS / DE PATIEKTE IN MONTE OLI- / VETI SERVATORE... / HABITIS EXHORTATIONIBUS... / TOMULUS I.-,/ POSONII, 1784 / APUD ALOYSIUM OOLL, 313- LIQF. 8. /S/, 280 s. :... TOKUĽJS II s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, vir.ety, vir.etky, linky, inic. nad l r. Väzba koža, chrbát so zláteným zdobením. Prôv.: rkp.: Ex libris Joanr.is Schvandtner Cocperatoris Vihnyensis Coraparatus 1801 in Licitatione Librorum D. Mich. Varay Pároch! Zsdar.ensis - Ex Libri Jcs. Janco Coop. Neos. cotnparatus 831 Ab eociem donatus Jcs. Sulitza {?J. Petrik V. 546 S G Krátka / Mrawná / Kázanj / pro / Lid cbecr.j polnj / o / Wšcech neypodstatnegssých / kŕestianského Náboženstwj / w / nemecká Ržeči složená /od... / do / českého Gazyka pŕenessená / od / Knéze Karia Khun... / W Fráze, / v Jar.a Michala Sanraa /14/, -23 s. Gotika, antikva, kurzíva, ž. záhlavia, vlysy, vir.ety, linky, inic. nad 2 a 4 r. 22 D PCSTHUMA / KEMORIA / RSS FACE, BELLOQ'JH / Gastas / EXCELLENTISSIMI /... STEPHANI / KOHÁRI / CURIAE RE-

7 GIAE JUDICIS 5t c. / Brevi'ter Coroplexa / AC / HONORIBUS /... AA. LL,. & Fhiios'óphiae"/ ĎOC70RUM / oblata / Ab Ill'-strissima Rhetorica"Tyŕh'aviénsi, / cum per / R.?. FRAKCISCÚM KÄZY. / Suprema'Doctoratus Philosophici -aureá... / Doňarentur. / Ar.no a parta Salute M.DCC. XXXII. / TYRNAVIAB, Typis Academicis, per Leopoldum Berger. X.DCC.XXXII. (= s. Antikva, kurzíva, inic. na 3 a 4 r., vinety, vlysy, ozdob. pag. Väzba koža. Petrik Sch G 644, 17 G G 2O WAGNER, Ján Alojz Aké Éude Počasie. Podáva... Pesťbudín, Tlačou A Nákladom Budap. Nakladateľského Sp. Uč. Sp. 8-. <C s. Poučná knižnica. Scšit I. Antikva, kurzíva, vlys, tabuľky. Fedor 2481 SBS VI.333 S G 1172/1, S G 7593 prív Benjamín Franklin. Životopisný nástin. Napísal.... PešÉbudín, Tlačou A Nákladom Budap..Zakladateľského Spolku Cč. Sp. 8. l obr., 36 s. Poučná knižnica. Sošit III. Ar.cikva, vlys, frontispice - portrét. Väzba ppl. Fedor 2432 S G 1172, S G 24S8/3, S G Človek a hviezdy. Napísal... Vydal Spclok sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave. V Trnave, (Kr.íhtlačiarsko-

8 tičastinársky spolok v Turčianskom Sv. Martine). 1S /4/ s. Mravnej Čítanky č Číslo podielových kníh č. 84. Antikva, kurzíva, vinetka, vlys, ilustr. Väzba ppl. Fedcr 2483 S F 252/15, 20 D Franklin A Hromosvod. Napísal... Pittsburg, Pá. Tlačou F. V. Rovniar.ek t Čo l obr., 4O s. Antikva, kurzíva, vinetky, tit. list ilustrovaný, frontispice s portrétom 3. Frar.klina. Väzba ppl., obálka zachovaná, zdobená. S E Hmota A Hmotári. Napísal... Cdtisk z "Nár. Kovír.". Turčiansky Sv. Martin. Nákladom pôvodcu. - Tlačou kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1SS s. Antikva, kurzíva. Väzba ppl., obálka zachovaná. Prôv. -. rkp. : J W 93. S F Mesiac a jeho pohyby. Napísal... (Kníhtlačiarskoúčastinársky spolok v Turč. Sv. Xartine.) [1901.." 8. 30, 121 s. (Odtisk zo "Slovenských Pohľadov" 1901, č. 6, 7, 8.) Antikva, kurzíva, alfabeta, hlavičkový titul. Väzba ppl. Fedor 2484 E D 910, 20 E 1035

9 Nebo A Zeir. Populárna Astror.cnia. Napísal... S mnohými zväčša samým pôvodcotn kresler.ýr.i' obrazcami a ;)ednou prílohou. Ružomberok. Tlačou A Náklador. Knihílačiarne Karia Salvu. 18SO. 8. VIH. 144, /3/ s., l obr. príl. " Antikva, kurzíva, vir.etky, vinety, ilustr. Väzba ppl., obálka zachovaná, zdobená obrázkom. Prôv.: peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Ríznera. Rizner VI.34 3 D S. - Po i s l o var. i e Robotníctva A Zákonný Článok XIX. 2 R. 1SC7. Pešdbudiri, 13O9. Tlačou A Nákladom Budapeštianskeho Makladateľského Spolku Cč. Spoločnosti i S. Národne-Hospodárska Knižnica. Sošit I. Fedor 2485 S G 1199/1, S G 7593 prív.6, 20 C- 237/ Rozprávočky z prírody. Napísal:... Vydal Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave. V Uh. Skalici, tlačou Teslíka a Neumanna s. Mravná Čítanka. Číslo XII. Antikva, vinetky. Väzba ppl. Prôv.: peč. 2 Kníh Ľud. Vlád. Ríznera. Rizner VI.95 SF 252/ Vzduchoplavba Jej Rozvoj A Terajší Stav. Sostavil... S Mnohými Vyobrazeniami. Budapesd Nákladom

10 (a tlačou) Budapeštianskeho Nakladáteľského Spolku Uč.. Sp. 8. /6/. 160 s. - Chýbajú s. l a 2. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., vlysy, vinetky, tabuľky, ilustrácie. Väzba ppl. Prôv.: peč. Verejná Obecná Knižnica v Račišdorfe Fedor 2487 S S 4OS, S F 405, 20 F Zjavy Nebeské. Napísal... Turčiansky Sv. Martin. Vydanie Kníhkupecko-Nakladateľského Spolku (Kr.íhtlačiarsko-účastinársky spolok v Turč. Sv. Martine.) 8. /4/, 90, /2/ s. Slovenská Knižnica. Číslo 1. Antikva, kurzíva, vinetky. Vázba ppl., obálka zachov. Prôv.: peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Rlznera. Rizner O E WAGNER, János A Magyarországi Centaureák Ismertetése (Centaureae Hungariae). Irta... Hudapest Kiatíja A Magyar Tudonr.ányos Akadémia 191O. (Budapest, až Athenaeum r. t. kônyvnycmdája.) s., 10 obr. príl. (Mathematikai És Természettudotr.ár.yi Kózleraányek Vonatkozólag A Kazai Viszonyokra. Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia Mathematikai És Természettudományi Ällandó Bizottsága. Szerkeszti Dr. Lengyel Bela. XXX. Kôtet. 6. Szám.) Antikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, aj dva stĺpce, ilustrácie. Väzba ppl., obálka zachovaná.

11 Prôv.: peč. Pozscnyi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. MK 19O1-1310, S.37O IX Magyarország Gyoranôvényei Kiadja Darányi Ignácz M. Kir. Fôldmívelésugyi Miniszter írta És A Színes TáblSkat Festetce Táblán 51 Színes És 21O Szôvegkôzti Képpel. 3udapest Pallas Részvénytársaság Nyoradája 1S /!/. 384 s., 12 fareb. obr. pril. A m. kir. foldraévelésúgyi miniszter kiadványa. 8. 'szám. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., aj dva stĺpce, ilustr., uhorský štátny znak. 3rož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyi Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. - A Pozsonyi Kir. Jog És Ällarctud. Kar Kônyvtára XK , s.870 IV WAGNER, Johann Christoph Jchann Christoph Wagners / Christlich- und Túrkischer / Staetít- und Geschicht- / Spiegel. / Vorweisend / Eine eigencliche Beschreibung al- / ler der vorr.ehm- -' -"' ": ;-. --s-o' ;1 ":.í..".; :, '-.:-.; sten Städte, Vestungen und Schlosšer / äer Christenheit und TCrkey. / Scnderlich aber in'diesétn / Ersren Buch / Derer jenigen'beruffnesten Städtaí"Vestungen und Schlosšer / In Ober- und Kieder-Ungarn, Mórea, / Griechenland, Achaja, Thesalien, Romanien, Mäcedo- / nien. Epirus, Albanien, Dalmatien, Serbien, Bosnien, Crcatien, / Rascien und Sclavonien /.'!: / A13GSPURG, / Gedruckt und verlegt durch Jacob Róppmayer, / Anno 1687, 4. /!/, /S/, 147, /2/ S., 20 obr.'príl.

12 (... Andsrer Theil.}./ Der Pfaltz am Rhein / Staat- Land^-Staedt- /-Und / Geschicht-Spiegel. / Vorweisend - V'-Eine Politisch-Topographisch- Und / Historische Baschreibur.g Dess / Chur- Und Fúrstenthums Pfalz / am Rhein ' 4. /2/. 120, lll s.. 12 obr. príl. Gotika, antikva, ž. záhlavia, marginálie, dva stĺpce, tit. list.dvojfarebný, vlysy, vinety, vinetky, linky, ozdob, pag;, inic, na 2, 3, 4, 5, 6 a 8 r., ilustr. - rytiny (aj Bratislava. Košice). Väzba koža, chrbát so zláteným zdobením. E S56. - Johann Christoph Wagr.ers, Norimb! / DELINEATIO / PROVINCIARUM PANNONIAE / ET / IMFERII TURCICI IN ORIENTE / Eine / Grundrichtige Beschreibung des ganzen / Aufgar.gs, sonderlich aber dess Hochlôblichen / Kônigreichs Ungarn. / ur.d der ganzen / Turkey, / auch deren Vôlker, welche selbigem Monarcher. / zinssbar, als Mohren, Arabern, und Tartarn, von ihren / grausamer. Proceduren, gegen die Christenheit, sonderlich in / gegsnwärtigem Krieg, wie Mar.nlich sie aber durch die Christ- / liché Waffen zurúck getrieber. worden sind.. ; -AUGSPURG,. / Gedruckt und verlegt durch Jacob Roppmayer," / Anno M.DC.LXXXV. [-1658.] 4. l obr., /8/, 1 3V VŠ/ s., 47 obr. príl.... (Ar.derer Theil.) / Inhaltend / Ein Historische Beschreibung / Des Ottomanischen cder / Túrkischen Reichs / Ursprung und Wachschum, dessel- / ben gegen

13 vielen Ländern, sonderlichen aber gegen ertneld- / tém Kčnigreich Ungern, bisshero aussgeúbten Tyrannischen Feinä- / und Gewaltthätigkeiten... Anno M.DC.LXXXVIII. (= l obr.. /4/, 140, /S/ s., 37 obr. príl.... (Dritter Theil.) / INTERIORA ORIENTIS / DETEC7A, / Oder / Grundrichtige und eiger.tliché Beschreibung / aller heut zu Tag-bekandten grossen.und herrlichen / Reiche des Orients: / als dá sind: / : Das Kôr.igreich Persier.,.Indien, / oder das Reich dess,grcssen Mogols, die Kônigreiche Oe- / can, Kunkan, Bisiapour, die See- Kúsc Malabar und Cororrantíel, die Kô- / nigreíche Bisnagar, Narsinga, Carnatica, Golkonda, Arakan, Tipra, Asetn,./. Pegu, Martaban, Tanassery, Sia:n, Cambodia, Cochin- /.China,und-Tunguin... Anno M. DC,,LXXXVII..[=1637.] 4. /!/, l obr., /6/. 228, 12,. /7/ s., 36 obr. príl.... ÍVierdter Theil.) Das mächtige Kayser-Reich Šitia, / und die Asiatische Tartaren... Anno M. DC. LXXXVIII. [=1688.] 4. /!/, l obr., /14/, 168, /«/, 83, /!/ s., 31 obr. príl. Gotika, antikva, ž. záhlavia, marginálie, aj tri stĺpce, tit. listy dvojfarebné, vlysy, vinety, ozdob, pag., inic. na 3, 4, S, 6 a 8 r., frpntispice (M. Hafner), ilustrácie - kresby, mapky, rytiny (aj Bratislava, Košice, Komárno). Väzba koža, chrbát so zláteným zdobením. S B 4296/1,3, E 513/1-4

14 SS57. WAGNER, Jozef Listáŕ Slowšnský, w kteréro se vkazuge. kterak rozličné. Listy, Spráwy, Powesti, Prosby, Wyr.sse, Napominánj ec.. gako..téz wsseligaké Spisy, gakc gsau Kwytancye. Obli-, gacye, Conta, Assygnácye, Swedectwj, Vmluwy, Passy, Testamenty, Insstar.cye a. t. d. y bez pomocy giného, gedenkaždý sám sepsati múze. Wydán od... W Bar.ské Bystficy, wytisstér.é v Jana Stefány, , s. Gotika, vir.eta, ozdob. pag. Väzba poiokcža. Prôv.: peč. Z kníh Adama a Sana Chalúpky. Mišianik 231 S9S VI.334 S F S Listáŕ slowenský, který vkazuge a vči. kterak rozličné Listy, gako tsž y wsseligaké w obecném behu potrebné Spisy, gakož gsau Insstancye a Prosby, rozličné Kontrakty, Kwitancy, Kontra-Kwitancy, Obligátor, Kontra-Obligátor, Recepisse, Rewers, Assekurácy, Furjr.anska Cedule, Konto aneb Auscahl, Licytacy, Konkurs, Pas, Popis wracených wécy, Inwentár a.t.d. psati se mági. Kydan od... Druhé ponäprawené a rozmnožené Wydá-.nj. spolu s Prjdawkem. W Banské Šliáwnicy, wytisstene v Štefana Mihálik, cýs. král. privilegiatnjho Knjtlačitele /S/, 152, 30 s. Gotika, vinety. Vázba polokoža, chrbát zlátený. Prôv.: peč. 2 kn h Ľud. Vlád. RIznera. Rizner VI. 93 S F 24

15 - 52Í7-"-- 16SS9- - VžiteSna / Sebranj / NékCerých spisu, / gako gsau: / Wytahy áneb Konty) Kwitancýe. /* Vpšäirj--dluhúv Swšdectwj. 'Wý- / swédčenj. Kontrakty, Kšsafty> -. / Insstancye, ä. ť. á./ gíchs w obecnem žiwoté-weliký-vži~ : '/ tek gest^ a které podlé Navčenj w této / knížéčky obsažného y bez pomocý / nšgakowého práwnjhô : člóweka / gédenkaždý c sam sepsati / múze.' / Wydar.é ; /"'od /... pro / Sskoli Xšstské. / W'Baňské Bis'tricy, / Wytissténá v Jana Sstefáni /B/, 133 s. Gocika. pdzn". "pôd č., vinety, vinetky, linky. Väzba polokoža. Prôv.: rkp.: Ex libris Wilhelmi Tomcsányi. Posonii Mišianik 281 S G WAGNER, Karol ANALECTA / SCEPUSII / SACRI ET PROFANI / PARS I. /CCM- PLECTENS / BULLAS PONTIFICUM, / CAESAR'JM, REGĽMQUE DIPLOMATA, / ILLUSTRIUX VIRORUM EPISTOLAS. ALIAQUE KO- NUMEN- / TA LITERARIA AD NOTITIAM SCEPUSII FACIENTIA. / COLLEGIT / ET NOTIS ILLUSTRAVIT... VIENNAE, 7YPIS JOANN. THOKAE NOB. DE TRATTNERN / SAC." CASS. REG. AV- LAS TYPOGR. ET BIBLIOPOLAE. / /16/, 469, /3/ s. - Chybná pag. r.a s. 84. ' - PARS II. / CCMPLECTENS / SCRIPTORES / RERUM SCEPUSIA- CARUM / QUIBUS'ACCEDUNT / INSCRIPTIONES / TEKP1.0RUM SCEPUSIENSIUM."/"COLLEGIT / E7 N07IS ILLUSTRAVIT... /12/, 357, /10/ s. - Chybná pag. na s. 43, chýbajú

16 s , PARS III. / COMPLETENS / SERIEM PRAECIPUORUM / SCEPUSII MAGISTRATUUM / ECCLESIASTICORUM / ET / POLI- TICORUM. / COLLEGIT / ET NOTIS ILĽJSTRAVIT... POSONII ET CASSOVIAE, / SVMPTBVS JOANNIS MICHAELIS LANDERER, / TYPOGRAPHI ET BIBLIOPOLAE. / 1778, /S/, 264 S.... PARS IV. / COMPECTENS / GENEALÓGIÁM / ILLUSTRIUM FAMILIARUM, QUAE / OLIK IN SCEPUSIO FLORUERUNT. / COL- LEGIT / ET NOTIS ILĽJSTRAVIT... /8/, 219 s., 3 obr. prí'l". Antikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, aj dva stĺpce, vlysy, vir.ety, vinetky, linky, ozdob, pag., inic. nad 3 a 4 r., erby, na obr. príl. rodokmene. Väzba ppl. SBS VI.334 XXI C 2201 L Collectanea Genealcgico-Kistorica Illustriun Hungariae Familiarum, Quae Jaa Interciderunt. Ex Ms. Potissimum Eruit, Et Scutis Gentilitiis Auxit... Decas I. Cum XVII. Scutis gentilitiis aeri incisis. Posonii, Pestini, Et Lipsiae, Typis Et Sumptibus Joan Michaelis Landerer, De FOskút s., l obr. príl.... Decas II. Cum XI. Scutis gentilitiis aeri insisis s., l obr. príl.... Decas III. Cum XII. Scutis gentilitiis aeri incisis s., l obr. príl.... Decas IV. Cun X. Scutis gentilitiis aeri incitis s., l obr. príl.

17 Antikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, marginálie, linky, na obr. príl. rytiny erbov. Väzba polokcža, chrbát so zláteným zdobením. Prôv.: peč. Bibliotheca L. O. Šzent-Iván Bélád ex.: C. R. Acad. Júr. Poson.- Pozsonyi Kir. Erzsébet Tudományegyetem Xônyvtára. Petrik III.813 S D 6399, III S2. - DIFLOXATARIUM / COHITATUS / SAROSIENSIS, / QUOD / EX TABULARIIS / ET / CODtCIBUS MANUSCRIPTIS / ER'JIT /... POSOMII & CASSOVIAE, / SVMTJ3US JOANNIS KICKAELI3 LAM- DSRER, / TYPOGRAPHI & BI3LIOPOLAE. [«1730.] 8. /8/, 575, /17/ s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, pozn. pod č., linky, vinety. Väzba ppl. Petrik III. 819 Sch D WAGNER, Ľudovít (pseud. ZÓLYOMI, Lajos) Báró Prónay Gábor ( )... 3áró Prór.ay Gábor ( )... ľrta... Clvastatott A Magyar Pro;astáns Ircdalmi Társaság Pozsonyi Kôrének Március Hó 29-Én Rendezett Ismerettejesztô Estéjén... Pozsony Wigar.d K. F. Kônyvnyomdája s. Antikva, kurzíva, pczn. pod č., vinetky, inic. na 4 r., text maď., nem. a franc. Brož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsony Szab. Kir. Város Kôzkônyvtára 19OC. SBS VI.335 XI a/369

18 Báthory István lengyel király. Irta... Pozsony, Nyomacoit Lówy és Alkalaynál s. (Kulôn lenyomat a "Pozsonyvidéki Lapok" 1886-ik évi... (235-ik» száraából.) Antikva, vinetky. Väzba pi., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyvárosi Äg. Hitv. Eva. Népiskola Tanitókarár.ak Kônyvtára. MK S.87O S G 1OO Bessennyei Gyôrgy Életrajza. Irta Dr. Zólyorrú Lajos. Pozsony Budapest. Kiadja Stampfel Károly, magy. kir. udvari és akad. känyvkereskedô. (Stampfel, Eder és társai.kônyvnyoncacó incézebôl Pozsonyban.) , 20 s. Ancikva, kurzíva, vinety. Väzba ppl., obálka zachovaná. Prôv.: peč.: ifj. Gorabás Lajos F Erdôôri Szakiskola A Kis-Kárpátok Vidékén. Irta... Pozsony. Wigand F. K. Kônyvnyomdája s. Antikva, kurzíva, vinetky, inic. nad 4 r. Väzba ppl., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Archív der deutschen Volksgruppe in der Slowakei. MK 19O1-1910, S.87O S O 340O5, IV A het napjai. Irta... Olvastatott a pozsonyi "Toldy- Kôr"-ben r.árczius 28-án. Pozsony. A szerzô túlaj-

19 dor.a. Xy <nac.ott Lówy és Alkalaynál. 18SS s. (Kúlon lenyomat a "Pozsonyvidéki Lapok"-ból.) Antikva, pozn. pod č. vinetky. Srož,, obálka zachovaná. 21 G A Hónapok Nevei. Irta... Olvastatott a pozscnyi "Toldy-Kôr"-ben február hó 24-én. Pozsory. Nyomatott Alkalay Adolfnál s. Antikva, vineta, vinetka. Brož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyi K. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. IX Ifjusági Jácékok. Irta... Pozsony. Stanpfel, Eder És Társa Kônyvnyomtató Intézetébôl s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č,, vinetka. Väzba ppl-, obálka zachovaná. MK SOO, S.S34 S D 34O7O 166TO. - Kupecky Jáncs FestôT.uvész Élece;' Irta... Pozsony. Kyo^atta Eder István s. Antikva, kurzíva, aj 2 štipce; vir.ety, ilusrr. - kresba rodného donu Kupeckého, obálkový titul s portrétom Kupeckého. Brož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. - Pozsony Szab. Kir. Város Kôzkônyvtára KK , s.934 VI.a/ Miklosich und die nagyarische Sprachwisser.schaft.

20 Festschrift zum Jubiláum des Herrn... Dr. Frar.z Xaver... Von... Pressburg und Leipzig. Ccirmissionsverlag von Karí Stampfeľs k.u.k. Hofbuchhandlung (Druck von C. F. Wigand in Pressburg.) s. Ancikva, kurzíva, pozr.. pod č., vineta, vinetka. Brož., obálka zachovaná, zdobená. IX.49= A néraet poetika vážiaca. Grundzúge der deutschen Poetík. Srgänzungsbuch zur deutschen Sprachlehre. Fúr Mittelschulen, Búrgerschulen und hôhere Tôchterschulen. Von... Pressburg - Budapest. Verlag vor. Karí Stampfel k.u.k. Hof- und kôň. akad. Buchhandlur.g. [ , /3/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., aj stĺpce. Väzba ppl. Prôv: peč. A Pozsonyi M. Kir. Állami Fôreáliskolai Segitô Egyesúlet Pecsétje. MK , s.934 S D , - A Német Praepositiók. Ôsszeáilította... Pozsony, 188O. Wigand F. K. Nyomdája , /3/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č. Väzba novšia, ppl., pôvodná obálka zachovaná. MK , s.475 S E S Pozsony megye helyneveinek magyarázata... (Elsô kôzlemény). Pozscny, Stamfel, Eder és társai kďr.yvr.yo^itató intézetébôl s.

21 Ar.tikva, kurzíva, obálkový titul. Brož., obálka zachovaná, zdobená. Prôv.: peč. A Pozsonyi Kir. Jog És Államtudoiriányi Kar KSnyvtára Pozsonyi Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. Szir.nyei 1387 VII SS75. - A pozsonyi kôzépiskolák új játszótere. Irta... Pozsony. Eder István kônyvnyoradájából s., l obr. príl. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., vineta, r.a obr. príl. nákres ihriska. Väzba ppl. Prôv.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. IX A Pozsonyi K. Kir, Állami Tudotr.á ny-egye tém Tervezete. Irta... Pozsony Stampfel Károly, cs. és kir. udv. és kir. akad. kônyvkereskedô és kiadó bizománya. (Wigand F. K. kônyvnyomdája Pozsnyban.) S. 53 s. Antikva, kurzíva, vinetky. Brož.. obálka zachovaná. MK S.87O 21 E 31O A Pozsonyvármegyei Régészeti És Tôrténelmi Egyesúlet Évi Értesítôje... Szerkesztette... Až Egyesúlet Tulajdcna. Pozsor.y, Statrpfel, Eder És Társai Kônyvnyoír.tató Intézetébôl , /5/ S. Antikva, kurzíva, pczn. pod č. Brcž., obálka zachovaná, zdobená.

22 Prôv.: peč. M. Kir. Állami Felsôbb Leányiskola Pozsonyban. Szir-nyei H 8321, S D A pózsonyvarmegyei régészeti egylet évi Értesitôje. Až Igazgatč Választmány Xegbizásából szerkestette Wagner Lajos tar.ár, až egylec titkära. Až egylet tulajdona. Pozsony, Nirschy Ferer.c!<5nyvnyonndája <Elôb Sieber Ôrôkôsei) , /!/ s.... Régészeti Es TSrténelmi Egysulet Évi... Pozsony, Starapfel. Eder Társai Kônyvnyomdája. 45, /2/ s Évi , /2/ s. Anzikva, pczr.. pod. Väzba ppl. S D A Fozscnyvárrregyei Régészeti És Tôrtér.eimi Egyesulet Évi Ériesítôje... Szerkesztette... Až Egyesulet tulajdona. Pozsony, Stair.pfel. Edar És Társai Kônyvnyomdája , /2/ s. Aatikva, kurzíva, pozn. pod č., aj dva stĺpce, ozdob, pag., vinetky. Väzba ppl., obálka zachovaná, v ozdob, rámiku. Szinr.yei Í337 S D 16515, S H 3126 prív.9 1S68O. - Šafárik Élete És Muvei. Tanultnány. ľrta Wagner Lajos, Tanár Pozsonyban. Felolvasták A Budapešti Philologiai Társaság Nov. 7. Tartott Ôlésében. Kúlôn

23 Lenyonat Až "Egyetemes Philologiai Kôzlôny" Évi VI. Számábol. Budapest. Wsiszmann Testvérek Kônyvnyomdája /!/, 48 s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia. Väzba nová, ppl. Prôv.: peč. Mestská knihovňa. Stadtbibliothák. Városi kčnyvcár. tfk , s.476 S D 6215, 24 D Sprachwissenschaftliche Abhandlur.gen. Von... Wien und Teschen. Varlag Der K. K. Hofbuchlar.dlung Kari Prochaska (K. k. Hofbuchdruckerei Karí Prochaska in Teschen.) 8. /4/, 34 s. Ancikva, pozn. pod č., ž. záhlavia, text rietn. a lát. Erož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozscnyi M. Kir. Srzsébet 7ud. Kôr.yvcára. Szinnyei IX S2. - Talvj O. Biographische Skizze zur Erinr.erung ár. ihren hur.dertster. Geburstag vcn... Fressburg. Buchdruckerei C.?. Wigand s. Ar.tikva, kurzíva, text v ozdob, rámikoch, vlys, vinetky, inie. nad l r. Brož., obálka zachovaná, zdobená. GV 153/253. XV.a/203, 21? Unterricht Und Hrmúôur.g. SrT.udungsmessunger. An Schulern des Neuen Gymnasiums In Darnstadt Von... Berlín, Verlag von Reutthern & Reichard (Druck von Paul Schettler's Erber. in Côthen.) , /4/ s.

24 Sammlur.g Von Abhaňdlungen Aus Gebiete Der Pädagogischen Psychológie Und Physiolcgie. Herausgegeben Von H. Schiller Und Th. Ziehen. I. Bánd. 4 Heft, Ar.cikva, pczr.. pod č., vínetka, ilustr. - tabuľky, grafy, signet. Väzba ppl. Prôv.: peč. Pczscnyi állami fôreáliskola 1900 évi beszerzés. - A Pozsonyi M. Kir. Állami Fôreáliskolai Kônyvtár Pecsétje. 21 D WAGNER, liudovít - ORBOK. Móric Pozsonmegye Fôldrajza. A rainiszteri tanterv nyomán, a népískolák Ill-ik Oszcályának használatára ircák... Pozsonir-egyei térképével s a szčveg koze r.yomct hac képpel... Pczsony Kiadja StaT.pfel Károly kir. udvari és akad. kônyvkereskedô. (Nyotľ.atott Stampfel, Eder és társai kônyvnyoír.tató intézetében.) 8. /2/, 84, /4/ s., l obr. pril. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., iluscr. - kresby, rytiny, signet, mapa. Väzba ppl., obálka zdobená. MK , s.476 S D S8S. WAGNER, Martin - FABER, Tomáš - ŠKULTÉTY, Severlr. EXAMEN / THESIVK ET / REGVLARVM ZVIŇ- / glianarum de COEKA Domini, / vulgatarum per / CASPAREM PILZIVM. / Scriptum / Nomine Acclesiae & Scholae Bartphen: / opera & labore / Martini Wagneru Pastoris Eccle: / Thoreaa Fabri Ludirectoris. / Seuerini Sculteti Lectoris Scho-

25 le. / Ad finem addita est breuis.methodus./ verae doccrine de Coena Domini, oppo- / sita sex perplexis, capitibus, in quae / Theses distributae sunt. / BARTPHAS, / Dauvid Guttgesell excudebat. [ /232/ 1. Antikva, kurzíva, drevorezy, vinety, inic., rkp. pozn. Väzba koža. Prôv.: rkp.: Martinus Scultetj. - Gotlipius Bibics... Čaplovič 34 Rizner RMK Kotvan 149 SEŠ VI.335 S G WAHA-BAILIONVILLE, G... KERESZTÉNY / HERKULESNEK / BULLIÓNI / GODEFREDNEK / HADI MUNKÁI / IRTA / DEÁKBÓL / GERÔ GYÔRGY /... Xásodik Rész. / KASSÁN / A 1 JESUS Tarsasága Akademiai Koiiegiumának betôivel, 1"768. Esztendôben. 8. /3/, 479 s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, vlys, inic. na 3 r. Väzba koža, chrbát zdobený. Prôv.: peč. Egri Cisterciek Kônyvtáraé. Petrik I.8SO S F a. WAKLSNBERG, Gôran Flóra Carpathorum principalium exhifaens plantas in montibus Carpathicis ir.ter fluraina Wagura et Dunajetz eorumque rar.os Arvan et Popradum crescentes,... Gôttingae. Impensis Vandenhôck et Ruprecht , 408 s., 4 tab. Fedor 687 SBS VI.338 ŠD 9452

26 S7. WÄHĽI, Efraim Pirke Aboth... Sprúche der Väter sammt Uebersetzung von... Herausgegeben von R. Lamberger... Pressburg, 1S85. Druck von Lôwy & Alkalay. 12. /4/, S8 s. Hebrejské písmo, gotika, ž. záhlavia, pozn. pod., tie. list a text súbežne v nemčine a hebrejčine. Väzba ppl. S G WAHRE.. Die Wahre Rechts-Continuität In Der Ungarischen Frage. Zweite Durchgesehene Auflage. Wien, Wilhelľn Braumúller K. K. Hofbuchhändler. (Wien. Druck von Jacob & Holzhausen k. k. Universitäts-Buchdruckerei.) 8. /3/, 7i s. Antikva. Väzba r.ová, ppl., obálka zachovaná. S D WAHRER WAHRER / ANDACHTS-EIFER / einer / Gottlieber.den Seele. / Darinnen / nebst verschieder.en Tagzsilen, andäch- / tige und anmuthige Morgens- Abends- / Mess- 3eichtsund Kommunion- Gebethen, / die fúr itzt angeordneten Messlieder, sieben Buss- / psalmen, Litaneyen und andere mehr zu / fir.den. / Wie auch / 7agzeilen / vcn der / unbeflecten Empfängnis Maria. / TYRNAU, bei Wenzl Jelinek búrgerlichen Buchdrucker , /4/ s.

27 Gotika, tit. list a kalendárium dvojfarebné, ž. záhlavia, vlysy, vir.ety. Väzba polokcža. Prôv.: peč. Rexa Csalá. - Národná kultúrna komisia pre Slovensko v Bratislave. S G WACHTEL, Dávid Ungarns Kurorte Und ííineralquelle-. Nach... Alexander Von 3ach, Unternotr.menen Bereisung Beschrieben Vo-... Cedenburg, In Commission Bei Seyring & Hennicke. (Druck von Adolf Reichard in Oedenburg.) 8. VIII, 475 s. Antikva, kurzíva, vinetky. Väzba polokoža, chrbát so zlátenými ozdobami. Prôv.: peč. Pozsonyi K. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvcára. Petrik III.817 IX WACHTLEP-, Bernard Freymúchige Eeaerkunger. zu dsm Entwuríe einer Wechsel- und Prozess-Ordung fúr das Kônigreich Ungarn, und zu einigen damit verwanäten Gegenständen, von... Pressburg, gedruckt bey Ludwig Landerer, Edlen von Fuskút B. /12/, 237, /!/ s. '.. ; Ar.tikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, linky. Väzba pspier., chrbát zdobsr.ý. Prôv.: peč. Marszovszky B. - 2.ex. rkp.: Nagy ^4.éltoságu Erdody Gróf Pálffy Fidel Urnak, Tárnok Mester Ô E:\cellentiar.ak, lég mélyebb Alázatosságal ajánjla

28 a Szerzô. Patrik III.817 SEŠ VI.339 S D 6S87, S D WAISMAYR, Joseph Trost- / Und Freuden-Rede / An die Schaaf / Von ihrem Ober-Hirten, / Dera... / EMERICO / Aus dsner. Grafen / 2STERHAZI / DE / GALANTKA... / Als einerx Jubel-Jährigen Grossen Priester... / Gehalten von... / PRES3URG, / Gedruckt bey Karia Magdaléna Royerin, Wittib /25/ s. Gotika, antikva, vinety, inic. na 2 a S r. Brcž. Prôv.: tlač. exlibris: A Pozscnyi Magyar Kiráiyi Akadémia Kôr.yvtára. - peč.: Pozsonyi Kir. Erzsébet Tudo- T.ányegyetem Kcnyvtára. Petrik IIľ.821 VII V7ALD, Alexander Der Judische Mythos Eir.e Štúdie von... Zweite venrehrte Autlage. Pressburg & Leipzig. Verlag von G. Heckenast's Nachfolger Rudolf Drodtleff. (Stan-.pfel, Eder & Comp. In Pressburg.) [okolo r ] 8. /4/, 32 s. Gotika, antikva, sicnei. Vázba ppl., obálka zachovaná. S D NALDECK, Oskar Pan's Gelächter. Satirer.. Zweite Serie... Coírmissions- Verlag von Gebr. Schwarz, Buchhandlung Pressburg (Druck von Adolf Alkalay t Sohn, Pressburg.)

29 /' /, s.. Antikva, pozn. pod č., vlys, vinetky, linky. Väzba ppl. s nalepenou obálkou. GV 153/ F Die Philar.thropen. Zeitbild ir. fúnf Au f zúgen... Verlag von.philipp Schwarz Fozsony (Druck von Adolf Alkalay & Sohn, Pressburg.) s. Gotika, vinetky. linky. 3rož. 21 F Die Schmarotzer. Komôdie in funf Aufzugen... Verlag von Philipp Schwarz Pozsony (Druck von Adolf Alkalay í Sohn, Pressburg.) s. Gotika, vinetky. Väzba ppl- s nalepenou obálkou. Prôv.: peč. Kottitz József kônyvkeraskecäése és ôdor.ságck Fozsony... GV 153/ F WALDST2IN, Franz [VALDŠTEJN] - KITAIBEL, Pavol... Descriptiones Et Icones Plantarum Rariorum Hungariae. Vôl. 1. viennae, Typis Matthiae Andreae Schmidt /3/. XXXII, 104 s., 100 fareb. obr. rašelín.... Vôl. II /!/, XXXII, s., tab fareb. obr. príl.... Vpi. III s., fareb. obr. príl.

30 Antikvá, kurzíva, rytina Vysokých Tatier, pozn. pod č. Väzba koža, chrbát zdobený,. Fetrik S A 8131, 21 A WA^DSTEIN-WARTEMBERG, Joannes Asserticnes Ex Vniversa Ivris Prvdsntia Et Scientiis Policicis Cvas Svb Avspiciis Serenissirr.i Caesareo Regii Principis Et Regni Hvngariae Palatir.i. In... Vniversitate Pestana... Pvblice Propvgnavit... die 9 Júni i Bvdae Typis Regiae Vniversitatis Hvngaricae. [1829.J 8. XII s. Antikva, kurzíva, linky. Väzba koža. zdob. slepotlačou. Petrik VI.323 S D S699. WALEKT, Paul ml. Biblické Vysvetlenie O Božs;ve-Trcjici,.. Napísal... Alrom. [3.t., okolo r ] 8. 38, /!/ s. Antikva. Väzba ppl. S D WALENTINY, Ján pozri VALENTZKI, Jar HALÍ. István RÓMA: / IMPERATOROK / TÚKÔRE, / MELLY / JÚLIUS TSÁSZÁRTÓL FOGVA, / AŽ MOSTAMI PÉLOASSAN URALKOD-5 / :i. JOSEF / TSÄSZÁRIG / MEG-MUTATTVA CCXVIII. / IMPä- RATCROKNAK, / MÉG PEDIG SZEMŠLY SZERIK7 / MINDENIKNEX / A 1 TYRANUSOKKAL / EGYÚTT... / KINDENEKNEK / kik értôi a' Magyar nyelvnek, szemeik eleiben / fugasz-

31 tette... / POSONYBAN, és KASSÁK / LANDERER KIHÁLY' / kóltségével. / S. l obr.. /6/ /13/ s. Antikva. kurzíva, ž. záhlavia, aj dva stĺpce, vlysy, iir.ky. vir.ety, vinetky, inic. nad 3 r., frontispice, ilustr. - odtlačky minci. Väzba papier., chrbát so zlátenými ozdobami. Prôv.: rkp.: Nagy Ferencz ex.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. - rkp.: Ex oblatione Auctoris Stephani Herényi ab A= dera Paulo Scultety emit ab... Petrik III.823 S D 14535, IX WALLACE. Sigismund Auf der Donau von Wien nach Constantir.opel und nach deň Dardanellen. Von... Mit Illustratior.er.. Kartan und Plänen. VJien Druck und Verlag der typogr.-literar.-artist. Anstalt (L. C. Zaroarski & Dittir.arsch.). 8. l cbr., lll. 203, /!/ s., 23 cbr. príl. Antikva, kurzíva, gotika, aj dva stĺpce, ilustr. - rytiny (aj Bratislava) frontispice, mapky. Väzba pi..:,r:.'.).:.-'. so slepotlačou a zlátenými ozdobami. Frov.-. peč. Pozsony Szab. Kir. Várcs Kôz/cônyvtáŕa ; '.:.'-- '.-.- vín. c/25 WALASZKY, Paulus pozri VALASKÝ, Pavol WALLENFELS, Jindŕich Slovenská Novellistika. Uspoŕádal...' Část

32 F. Šimáček V Praze. (Tiskem Dr. Ed. Grégra a syna v Praze.} , /!/ s.... Část II , /!/ s. Ar.tikva. Väzba ppl. Fedor 1977 S G 157, 2C G WALLENTÍNYI, Dezsô Ferenczy Istvár. Levelei. Rimaszombat Rer.d. Taň. Várcs Kôzlônsésér.ek Megbizásából Kôzzéteszi... Rirnaszombat. Nyomatott Kabely Miklós Šs Fia Kčnyvnyomdájában l obr., 522, /3/ s., 6 obr. pr l. Ar.tikva, frontispice, pozn. pod č., vinety. Väzba ppl. SBS VI.340 S D 4931, VI.a/ WALLFAHRT Wallfahrt-Liederkranz gefunden aus ältesten Marienliedern zu Ehren der grossen Gocter Mutter und unbefleckten Jungfrau Maria in Zell. Pozsony, [B.t.] /2/ s. Gotika, antikva, vlys, vinetky. Väzba ppl. 21 G WALLICH, Emanuel Wolfgang Uber ďie Bäder in Klein-Pôstény oder Pôstyén, auch Pi'estjan, im Neutrauer-Comitate des Kônigreiches Ungarn. Von... Wien: bey Cári Armbruster (Gedruckt bey Franz Ludwig.) 8. XX, /4/, 132 s. Gotika, antikva, pozn. pod č., ozdob, pag., linky,

33 signet, mapa. Brož., obálka zachovaná, zdobená- GV 153/470 Tibenský 688 Sch F 207 WALLO, Albert Ferdinand pozri VALLÓ, Albert Nándor WALSES. A. OttO Eine mittelalterliche Internationale Historische Noveile von... Beilage des "Westungar, Grenzbote". Pressburg, [Tlač. A. Kóde.] s. Gotika, antikva. Prôv.: peč. Josef Wottitz Buch- u. Antiquitätenhandluňg-. S G 3788 prlv.l WAL7ER Walter, alebo: Stálost lásky. W Skalicy. p j smer. Fr. X. Škarnicla Synú s. Gotika, antikva, pozn. pod č., tit. list s obrázkom. Väzba ppl. Rizr.er VI. 103 S G C8. W?.LTEH, Július Dr. Knauz Nándor. Emlékbeszéd. Až "Esztergom-Vidéki Rágészeti és Tôrténelmi Társulat" évi márczius hó 5-én tartott kôzgyúlésén Felolvasta... Esztergom Buzárovits Gusztáv Kônyvnyomdáj a l obr., 84 s. Antikva, kurzíva, pozr.. pod č., vinetky, ilustr. -

34 kresby, frontispice s portrétom ä podpisom N. Knauza. Brož. Prôv.: rkp.: Ortvay T.... MK , s.935 SBSVI.342 XIV d/ WALTER,' Pavol MANUALE / JURISPERITORUK / HUNGARIAE / CONTINENS / RE- GULAS JURIS PATRII, /... HONORIBUS... JOSEPHI / HOR- VATH L. B. /DE MURANITZ. / Dúm in... Universitate Cassoviensi / PER /... Laurea ornaretur, /... Annô MDCCLI.... Ibidem, Typis Academicis Soc. JESU '.] , 106, /10/ e. Na s./íl/: Nomina Promotorum: Josephus Horvath z Pacu, Emericus Csontos z Nesvád, Joannes Cervusz zo Zborová, Joanr.es Ťahy z Homoku, Josephus Major z Xis-Bárkányu, Petrus Mészáros z Horného Baru, Andreas Ferencsik z Bardejova, Franciscus Szôgyényi z Jéke, Joanr.es Mikulanyi z Brezna n/hr., Antonius Krabeczy zo Sabinova, Gabriel Németh z Ományu, Josephus Handel z Košíc, Josephus Kamper z Rakúska, Franciscus Koczy z Demecseru, Stephanus Munkáczy zo Szolyvy, Josephus Kassay z Erdô- Bénye, Ladislaus Durcsak zo Sandálu. Scephanus Olszavszki z Oľšavice, Joannes Obuoski z Poľska, Mathias Hajduk z Levoče, Joannes Zavadski zo Závady. Joannes Balogh zo Szerencsa, Georgius Éles zo Sajó-Némethu, Andreas Hollo z Apátfalvy, Adamus Lenarth z Hertniku, Petrus Tott z Hortu, Thomas Csernik zo Zubrohlavy. Antikva, kurzíva, ozdob, pag., vlysy, vinety, inic.

35 nad 4 r. Väzba koža, chrbát zdobený.' -,...., ; Petrik V.491 S G 1028S VINDICIAE / GRAECORUM /... Philosophiae / MAGISTRIS / A RHETORICA CASSOVIENSI / DICATAE, / DÚM /In... Universitate Cassoviensi / PER /... Laurea Anno MDCCLII.... ornarentur. / CASSOVIAE. Typis Academi- Cis Soc. JESU, / ANNO MDCCLII. [=1752.] s. Na s.7: Obtulerunt Spectabiles: Antonius Dessôffi z Regmeczu, Emericus Susztrik z Košíc,, LaijlJkslaus Eôtvôss z Lazári, Antonius Sass z Tokaja, Carolus Hartman zo Zaláty, Franciscus Scharlach z Košíc, Josephus Kossela zo Žiliny, Ladislaus Martinides z Budulova, Antikva, kurzíva, alfabeta,. vlys, vinety, inic. na 3 r. Väzba koža. Petrik III.791 S D WALTHER, Bela A Lôcsei Magy. Kir. Állmmi Fôreáliskola Értesitôje Až Ik Tanévrôl. XXXVI. Szám.,Kôzli:.., Lôcse, Nyomatott A Szepessvármegyei Kôzigazgatási Kônyvnyomdájában , /l/ s. Antikva, kurzíva, vlysy, vinetky. 3rož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Kônyvtára. X.1236

36 WÁL.YI, András pozri VÁLYI, András WANKEL, Jindŕich Beitrag zur Geschichte der Slaven in Európa. Von.... Oliriútz Fúrsterbischôf l. Buch- ur.d Steindruckerei. - Selbstverlag s. Gotika, antikva, vinetka, linka. Väzba ppl. s nalepenou obálkou v ozdob, rámiku. 21 F 1217, 21 F Pŕíspevek k dejinám Slovani v Evropš. Od... v prekladu Vlasty Havelkove. Olomouc Ké cti svého zakladatele vydáva Vlast spolek trusejn' v Olomouci..(Tiskem národní knihtiskárny Kramáŕe a Procházky v Olomouci.) 8. l obr., 42 s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., vir.etka, frontispice s portrétom autora, obálkový titul. Väzba ppl., obálka zachovaná, zdobená. Prôv.: rkp.: Velectené paní A. Gregrové spisovatelce venuje ve vší Cctš Vlasta Havelkova.. Nosovský C 308 WANKO, Samuel pozri VANKO, Samuel WAR The War: Battle Of Blumenau, r.ear Presburg. In: The Illustrated London News. London, 186S. [B.t.] 2. /4/ s.

37 Kresba a článok o bitke pri Laraači pri Bratislave v prvisko-rakúske j vojne. S D WARGA, Ján Olvasó és Tanitó-Kônyv, a 1 Dunamelléki H. V.' Egyházkeruletbeni Fiú, És Lányiskolák- számára Irta... A 1 kozép népiskoláknak. Kásodik Rész. Až Embervilág szemlélése... Pest, Kyo a tott Trattner-Károlyinál , /!/ s.... Harmadik Rész. Až erkôlcsiség, vagy vallásosság 1 szeír.lélése... 14S, /!/ s. Antikva, kurzíva, ozdob, pag., vinetky. Väzba polokoža. Prôv.: tlač. štítok: A'pozsonyi királyi jog- és állaritud. kar Kônyvtára. - peč,: Pozscnyi Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. - Dr. Schedel. - A Pozsonyi Kir. Jog És Állantud. Kar Kônyvtára Petrik III.826 SBS VI.343 VI Vezérkônyv Až Eletni Nevelés- És Tanításra... Irta... Eisô Kčtet. Až Hlemi Nevelés' Alapvonatjai. Buôán, A' Macyar KirSlyi Egyetetn 1 Betúivel, A' Magyar Tudôs Társaság 1 Kôltségén XVI. 152 s.... Második Kôtet. Až Eletr.i Tanulmányok' Alapvonatjai XII, 284 s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, pczn. pod č., linky. Väzba ppl. " ' Prôv.-, peč. Pozsonyi Kir. Erzsébet Tud-.-Kônyvtára. -

38 A Pozsonyi Kir. Jog És Államtud. Kar Kônyvtára Dr. Schedel. VI WARGHA, István Fô Tisztelendô Nagyságos Adamkovits Mihály Urr.ak... Midôn A' Pozsonyi Tudotr.ányos Kerúletben Až Oskolšk Fô Igazgatója Kormányját Eszter.dčber. Kezébe Venné Ôrômmel Hódoló TiszteleĽét Kutatja A' Nagy-Szctnbati Két Papi Nevendék Ház. Nagy-Szombatban, Jelinek Ker. Jár.os' betúivel. [1831.] 8. 8 s. Antikva, vinety, ozdob. pag. Väzba spi. Patrik III.826 S E 3583 :571S. WARKAFTI3E Warhaftigs und / Curiose / Seschreibung / Vor. dem / Seit biss gewährten / Keun-Jahrigen / Rebelions-Krieg/ In / Ungarn / Víelcher das / Leber^ / des.víelc-bekanncen Fúrstens Ragcczy / Mit dazu dienlicher.. Kupffern beygefúget ist. / Auff Kosten guter Freunde.. / Leipzig. bey JOH. PHILIPP. BOETIO. / A'jch im Durchgar.ge des Rathhauss zu bekcnitr.en. / Ar.r.o ; /Z4/ s., 2 obr., 167 s. Gotika, ž.záhlavia, Cit.list dvojfarebný. Väzba papisr. 21 G 2189 WARSZEVJICKI, Krzysztoi pozri VARSEVICIUS, Christoohorus

39 WAS. Was hat eir. verständiger Hausvater und eir.e ľ<iuge Haushälterinn zu wissen nôthig? Eine encyklopädische Uebersicht... Nach Leuchs, Rover, Herrcbstädt, Schmidt, Dor.ndcrf, ur.d andern bewährten Schriftstellern. Kaschau, Bey Otto Wigand. Buchhär.dler s: Gotika, ž. záhlavia, viys. Väzba ppl. Petrik III G WATTENBACH, Wilhelm Benerkungen Zu Einigen Ósterrreichischen Geschichtsqcellen. Von... Wien Aus Der K. K. Hof- Und Staatsdruckerei. Ír. Commission Bei Karí Gerolďs Sohn, Buchhändler Der Kaiseriichen. Akadémie Der Kisseaschaften. 18-?C s. Antikva, alfabeta, pozn. pod č. Väzba pi., obálka zach. Sch D WAXMANSKI, Jakub tvaxxanský] AUDITORIBUS EXKI3ITI / DÚM / ASSERTIONES / USIVERSAH THEOLOGIAE / SCHOLASTICO-POLEMICAE /In Conventu GAL,- GOCZENSI ad / Omnes Sanctos Anno MDCCLXI. [=1761.] Die 19. Xensis Máji publice propugnarent: / Religiosi Patres MATTKAEUS K02EL t SEVERINUS BARTÄLIK... PRAESI- DH / P. F. JACOSO WAXKANSKY... [Tyrnaviae, t. Acad ) 12. /12/ s. Antikva, vlys, vineta. Petrik V.548 S G 9080 prív.

40 S QUOTIDIANAE / CKRISTIANI HOMINIS / CONSIDERATIONES / AUDITCRIBUS OBLATAE / DÚM TKESES / EX / UNIVERSA LOGICA / ARISTOTSLICO-SCOTISTICA. / Publicé propugnaret / RR. FF. F. IGNATIUS KAJ3A. / F. Jt^IUS WAVRA. ST F. ATKA- / NASIUS MICHSA... professi in Conventy / Eperiessiensi ASSISTENTE /... [Cassoviae. t. Acad /4/ s. Antikva, kurzíva. Väzba kožená, poškodená. 17 G 4236 priv WEBER, Alfréd Project Der K. K. Ôscerr. Regierung Fdr Die Regulierung Der March Ír. Der Reichsgrenzstrecke Gegen Ungarn (Von Der Xcrawka-MOr.dur.g Bei Rchatstz Eis 2ur Sinr.ur.- dung In Die Dor.au Bei Theben) Verfasst Von... Mit 17 Tafeln. Wien Spielhagen t Schurich... Text- U. Tafeldruck V. Rudolf M. Rohner, Brúnn. 4. l obr., V, 110 s., 17 obr. príl. Antikva, kurzíva, tabuľky, mapy, grafy, vinetka, fror.cispice, rakúsky štátny znak. Brož., obálka zdobená. 21 A 12S WEBER, Ar.dreas Installationsfeier gehalten itr. Janre 1B39 zu Neu-3anovce von... Zum Besten eines in der obgenannten Geme inde neu zu erbauenden Schul- und Bethhauses herausgegeben. Pesth gedruckt mit v. Trattner-Káro-

41 lyischen Schriften VIII. 9-56, /!/ s. Gotika, pozn. pod č., linky. Väzba ppl. Petrik III.830 S S725. WE3ER, Arcúr Auszug aus der in der ungarischar Sprache verfassten Štúdie: Geschichte der Zipser Dialektforschur.g von.. Budapest, Ferd. Pfeifersche Buchhandlung (Gebr. Zeidler). (Reiss J. T. Lôcse.) 8. /</ s. Arbeiten Zur Deutschen Philologie Kerausgegebea Von G. Petz, J. Bleyer, K. Schmid;. IXIX. Antikva, hlavičkový titul. Neviazané. MK C. s.:74 S3S VI.346 2i D 7042 l 7;e. - A Szepesi Nyelvjárástanulmányozás Tôrténec.e Irca... Budapest, Pfeifer Ferdinánd-Fále Kônyvkereskedés ÍZeidler Tsstvérek) (Kúlônler.ycrr.ar a "Kôzle-ányek Szepesvár^iegye Kultjából" évfolyamából.! 5. /!/. 45. /4/ s. Nécet Philoloaiai Dolgozatok Szerkesztik: PetE Gedeon, Bleyer Jakab, Schr.idt Kenrik. XIX. Ar.tikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, aj dva stĺpce. Brož., obálka zachovaná. MK , s D WE3ER, Ján IANVS BIFRONS / ŠEV / SPECVLVM / PHYSICO-PO- / LITI- CVM / Das ist / NATVRLICHER / REGENTEN- / SPIEGEL /

42 Durch... / Gedruckt zur Leutschaw, bey Lorentz 3rewern. / ANNO M.DC.LXII. (=1662.] 4../9S/, /4/. /168/ s.. 4 obr. prll. Gotika, antikva. kurzíva, aj dva stĺpce, Cext súbežne nem. a lát., vlysy, viľiety, erb, inic. na 2, 3 a 6 r., rkp. pozn. Väzba papier. Čaplovič 1Í09 ' S3S VI.346 S B LECT:O / PRINCIPVK. / HOC EST : / POLITICA MANV- / DVCTIO, QVO PACTO JV- / VEKI GVEERNATORI CHRI- / STIANO VERAE JUXTA PIETATIS AC / VIRTUCSA VITAE, LAU- DABILISQ; REGIMINIS / ratio praeir.onstrari commode quaet, / Conscripta /"per... / REGENT2N / iection. / Das ist: / Politischa Anleitung... / LEUTSCHOVIAS, TYPIS KAERED: 3REV, ANNO M.DC.LXV. [=1665J. 4. /30/ s., 2 obr. príl. Gotika, antikvá, kurzíva, aj dva stĺpce, vlysy, inic. na 4 a 5 r., tit. list aj text súbežr.e v lát. a nem., prvý lis: s rytinou (H. Ktissel). Čaplovič 1160 RMK S B prív.l WAPPEN / der Kónigl. Freyen Stadt / Epperies / in Ober Vngarn / beyni Richterlicher. Abdar.cken / aussgelegt / durch... Gedruckt zur Leutsch. bey Samuel Brewern// Anno M. DC. LXVIII. [=1568.] 8. /16/, 430 s. -f 2 tab. Gotika, antikvá, ž. záhlavia, vlysy, inic. na 2 a 4 r., aj ozdob, pag., vir.ety, vinetky. Väzba koža.

43 zdobená slepotlačou. Prôv.: peč. Nagy István Gyújteménye. Čaplovič 1222 RMK Sch G C. NEBER, Rudolf Die Bärenjog. Ein Schwank in Zipser Mundart von... Leutschau Buchdruckerei Jos. Th. Reiss s. Gotika. Väzba ppl. SBS VI F 759C Der heilije Aegide aus Daitschendorf. Ein Schwank in Zipser Mur.dart von... Leutschau, Buchsdruckerei des Jos. Th. Reiss. 8 C. 12 s. Gotika, obálkový titul. 3rcž. Prcv. : peč. PCESor.yi M. Kir. Srzsébet Tud. Kônyvtára. IX Koppgarten. Ein populärer Eeitrag zur Zipser Volkskunde. Verfasst; von... Separatabdruck aus der "Xarpathen-Post". Késrnárk. Buchdruckerei von Paul Sauter , /!/ s. ôocika, pozn. pod č., vlys. Brož., cbáika zachovaná. 21 F Zepserscher Liederbronn. Gedichte in Zipser Mundart von... Budapest, Ludwig Kókaische Buchhandlur.g. (188S. Buchdruckerei vcn Kuhn & Comp. in Poprad.) 8. V,

44 , /!/ s. Gotika, aj dva stĺpce, vinetky. Väzba ppl., obálka zachovaná. Prôv. : peč. Pozsor.yi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. IX WEBER. Samuel Beschreibung der Szepes-Bélaer Tropfstein-Hôhle satr.mt einigen Ausflúger. in der ôstlichen Tatra und im Pieninen-Gebiete. Im Auftrage čer Hôhler.-Commission verfasst von... Szepes-Béla. Selbstverlag Der Hôhlen-Commission. Buchdruckerei von Sauter & Schmidt in Késwark /4/, 63, /!/ s., 8 obr., l -,p. prll. Antikva, kurzíva, gotika, pozn. pod č., inic. nad S r., ilustr. - kresby, inzeráty. Väzba pi., obálka zachovaná, zdobená. Rizner,1.107 SBS VI.347 S G 7442, IX S Betrachtungen aus deň Leben ur.d der Lehre Jesu Cr die drei hôheren Kiassen der Volkschule. Nach det. Zeugnisse der Geschichte und deň Fôrderungen der Pádagogik bearbeitet von... Budapest, Ludwig Aigner , 2 s. Gotika, pozn. pod č. Väzba ppl., obálka zachovaná. Sch D Ehrenhalle Verdienstvcller Zipser Des XIX. Jahrhunderts Zur Jahrhundertwenda Verfasst Von...

45 Iglô Verlag Von Josef Schmid Buchdruckerei XIII. 12 obr.. 482, /!/ s. " - : Antikva, kurzíva, pozn. pod č., aj dva stĺpce, vlysy, vineta, linky, ilustr. - portréty osobností,' celý text v červenom rámčeku. Väzba koža, viacfarebná, zdobená. S D Geschichte der Stadt Bela. Ein Beitrag zur zipser und vaterländischen Geschichsforschung von... Iglô, Josef Schmid Buchdruckerei. 8. l obr., 444, /2/ s., 2 obr. príl., l tab. Antikva, kurzíva, pczn. pod č., fror.tispice (Kilczek), ilustr. - rytiny, kresby, odtlačky erbov, pečatí, znakov. Väzba ppl., chrbát zlátený. Rizner :.107 ŠD Geschichte dsr Stadt Leibitz Mit Bezug Auf Die Vergangenheit Zipsens Und Ungarns Aus Veranlassung Des Miller.r-ixns Xerausgegeben Von Der Stadt Leibitz. Verfasst Von... Kesir.ark. Buchdruckerei Vor. Paul Sauter VI, /!/, 270, 2 S., 12 obr. prll. Ár.tikva, pozn. pod č., ž. záhlavia, ilustr. - fotogr., vinety, vinetky, inic. na 4 r. Väzba ppl. Frov: rkp.: Czebeczauer Amália -- Tribaltik Rudolf. S D A Késnárki Vértar.k. Irta... Eperjeser. Kčsch Árpád Kčnyvr.yorr.tató-Intézetébôl s.

46 Antikva, kurzíva, pozr.. pod č., vlys, vinetka, ilustr. - focogr., frontispice na zadnej strane obálky. Väzba ppl. : MK , s G S Kežmarskí Mučedlníci. Napísal... Preložil: Karol Raab... Tlačou Arpáda Kóscha v Prešove :24 s. Ar.tikva, kurzíva, pozn. pod č., vlys, ilustr. - fctogr. Väzba ppl., obálka zachovaná. Provu:.peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Rlznera. Fedor 2492 S E E 244, 20 F Die Mischehe mit RQcksicht auf die Reverse. Eir.e. Warnung fúr evang. JCnglinge und Jungfrauen.Verfassvon... Herausgegeben von dem Vereine der evangelische.i Geis-lichen ir. Zipsen. Buchdruckerei vcn Paul Sauter s. Gotika, antikva, pozr.. pod č. Väzba ppl. MK , S G Mcr.ographie der evar.gelischen Gemeinde A. C. Bála. Mit Berucksichtigung der betreffenden Verhältnisse in Zipsen, Polen u-d Ur.garn. Von... Aus Veranlassung des 100 jährigen Kirchen-Jubiläums ára 22. Jänner 1886 herausgegeben von der evangelischen Gemeinde A. C. in Bela... Késmark. Buchdruckerei von Sauter i Schir.idt XIV, , /!/ s.

- 5000 - V ObjetI Srdce plného lásky... Dve kázaní v prvnl svätyni. Božského Srdce P. v Paray le Monial konané poutnikúm

- 5000 - V ObjetI Srdce plného lásky... Dve kázaní v prvnl svätyni. Božského Srdce P. v Paray le Monial konané poutnikúm - 5000-16056. V OBJETÍ V ObjetI Srdce plného lásky... Dve kázaní v prvnl svätyni Božského Srdce P. v Paray le Monial konané poutnikúm českým dne 31. srpna a 1. záŕ 1903 nejdúst. p. proboštem Jos. Škardou

Részletesebben

- l - .. i... í l,- '',

- l - .. i... í l,- '', - l - 1. ABAFI, František [ABAFFY, Franciscus] DECLARATIO / STATUUH / CATHOLICORUH, / QOI / AD CONVEN- TUH CATHOLICUH / Die 30. Novembris Anno 1790. / Apud Archi-Episcopum Coloczensem / celebratum non

Részletesebben

Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej 1952. Mišianik 111 S E 3469, S G 2397

Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej 1952. Mišianik 111 S E 3469, S G 2397 K 6579. K ČOHO.. - K čomu vedie opilstvo? Smutná, ale pravdivá udalosť zo života ľudu. Poslovenčil: Andrej Hladký. Vydáva: Kníhtlačiareň Elemíra Bezo V Trnave (Nagyszombat). [Tlač G. A. Bezo. Okolo 1904,]

Részletesebben

- 1213 - GALL, Franz Joseph pozri zázn. č. 13175a

- 1213 - GALL, Franz Joseph pozri zázn. č. 13175a - 1213-4100. FfeEDI, János A Kegyes-Tanitórendiek Vezetése Alatt Älló Szentgyôrgyi Kóm. Kath. Gymnasium Értesitóje Až 1901-1902. Tanévról. Kôzzéteszi... Angermayer Károly Kônyvnyontató Intézete Eozsonyban.

Részletesebben

- 909 - Antikva, dvoj- a trojstĺpcová sadzba, ilustrácie - fotogr. Väzba ppl. Obal. aach.

- 909 - Antikva, dvoj- a trojstĺpcová sadzba, ilustrácie - fotogr. Väzba ppl. Obal. aach. - 909 - Károlynál.) /1895/. 8. 96 s. Antikva, dvoj- a trojstĺpcová sadzba, ilustrácie - fotogr. Väzba ppl. Obal. aach. MK 1886-1900, 3.154 21 P 4321 3098. umom Eynamit-Tabrik Pressturg der Itynamit-Actien-Gŕeaellschaft,

Részletesebben

- 2595 - Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára" 1874. V.325. g p ^41Q

- 2595 - Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára 1874. V.325. g p ^41Q - 2595-8726. M. A. : Wahrheit gegen Irrthum. Aufklärung fflr Mlssbegierde ttber Magnetismua, Spiritualismus s.spiritismua. Beweis-Aoazttge, geaammelt vom Verfasser. A. M. Im Verlage des Verŕassers,...

Részletesebben

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 21. Karasszon Dénes Gazda István Perjámosi Sándor A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A Magyar

Részletesebben

Február a Ľudové milície. ŠKURLO, Ivan 14534 Februárové víťazstvo pracujúceho ľudu v Československu roku 1948.

Február a Ľudové milície. ŠKURLO, Ivan 14534 Februárové víťazstvo pracujúceho ľudu v Československu roku 1948. Názov Autor Signatúra Faértékesitésunk és gazdasági érdekeink a hegyvidéken. KAAN, Károly 2757 Fakta o sociálne ekonomickém rozvoji Československa po roce 1945. 13477 Fakta o sociálne ekonomickém rozvoji

Részletesebben

KORAI MEZŐGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK MAGYARORSZÁGON 1664-1824

KORAI MEZŐGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK MAGYARORSZÁGON 1664-1824 KORAI MEZŐGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK MAGYARORSZÁGON 1664-1824 Ajánló bibliográfia az Országos Mezőgazdasági Könyvtár különgyűjteményéből és archív állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZAKKATALÓGUSA CSURGÓI KÖNYVTÁR VIII. KÖTET.

A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZAKKATALÓGUSA CSURGÓI KÖNYVTÁR VIII. KÖTET. A CSURGÓI REFORMÁTUS CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZAKKATALÓGUSA CSURGÓI KÖNYVTÁR VIII. KÖTET. FELELŐS KIADÓ: BENE KÁLMÁN DR. UJ-SOMOGY NYOMDA- ÉS LAPKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, KAPOSVÁR (NYOMDÁÉRT

Részletesebben

[HU 0001] Anonymus, Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről, ford. Szabó Károly, Pest, Ráth Mór, 1860, 90 p. [HU 0002] Anonymus,

[HU 0001] Anonymus, Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről, ford. Szabó Károly, Pest, Ráth Mór, 1860, 90 p. [HU 0002] Anonymus, [HU 0001] Anonymus, Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről, ford. Szabó Károly, Pest, Ráth Mór, 1860, 90 [HU 0002] Anonymus, Gesta Hungarorum, Budapest, Magyar Helikon, 1977. [HU

Részletesebben

Mahler Ede (Ciffer, Pozsony megye 1857. IX. 28. Budapest 1945. VI. 29.) Ókori kelet-kutató, matematikus, csillagász, akadémikus

Mahler Ede (Ciffer, Pozsony megye 1857. IX. 28. Budapest 1945. VI. 29.) Ókori kelet-kutató, matematikus, csillagász, akadémikus 2014. december 25. Mahler Ede (Ciffer, Pozsony megye 1857. IX. 28. Budapest 1945. VI. 29.) Ókori kelet-kutató, matematikus, csillagász, akadémikus 1876 1880 Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem, bécsi

Részletesebben

Mahler Ede (Ciffer, Pozsony megye 1857. IX. 28. Budapest 1945. VI. 29.) Ókori kelet-kutató, matematikus, csillagász, akadémikus

Mahler Ede (Ciffer, Pozsony megye 1857. IX. 28. Budapest 1945. VI. 29.) Ókori kelet-kutató, matematikus, csillagász, akadémikus 2014. február 23. Mahler Ede (Ciffer, Pozsony megye 1857. IX. 28. Budapest 1945. VI. 29.) Ókori kelet-kutató, matematikus, csillagász, akadémikus 1876 1880 Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem, bécsi

Részletesebben

/M isi y l A MAGYAR NEMZETI MÜZEUM KÖNYVTÁRÁNAK CÍMJEGYZÉKE IV. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN BUDAPEST KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA 1915. MAGYAR SZÉPIRODALOM IDEGEN NYELVEN A M. N. MÚZEUM

Részletesebben

Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn

Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Berlin Nr. 47 Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn Auswah!kata!og GesdniAte / Geographie BerMm 1986 Schriftenreihe der Universitätsbibliothek

Részletesebben

5 56. ÁRVERÉS 6.000, 4. ADY ENDRE Új csapáson. Novellák. (Budapest, év nélk. Engel S. Zsigmond.) 64. p. Mozgó Könyvtár XXVII. Kiadói papírkötésben.

5 56. ÁRVERÉS 6.000, 4. ADY ENDRE Új csapáson. Novellák. (Budapest, év nélk. Engel S. Zsigmond.) 64. p. Mozgó Könyvtár XXVII. Kiadói papírkötésben. 1. 1. ABAÚJ-TORNA VÁRMEGYE. Szerkesztette Csíkvári Antal. Előszót írtak krasznik-vajdai Szent- Imrey Pál Póhl Sándor, Dr. (Budapest, 1939. Vármegyei Szociográfiák Kiadóhivatala Merkantil Ny.) 218. p.;

Részletesebben

Névváltozatai: Pulszky Ferenc Pulszky Ferencz Pulszky, Francis Pulszky, Franz Lubóci P. Ferenc Új Magyar Múzeum

Névváltozatai: Pulszky Ferenc Pulszky Ferencz Pulszky, Francis Pulszky, Franz Lubóci P. Ferenc Új Magyar Múzeum 2014. április 28. Pulszky Ferencz, lubóczi és cselfalvi (Eperjes, Sáros vármegye 1814. IX. 17. Budapest 1897. IX. 9.) politikus, műgyűjtő, régész, történész Eltemetve: Budapest, Kerepesi úti temető. J

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

MAGYAR KÖNYV- IMI REVUE ET DE LA PRESSE Ö7Ó-200 KÖNYVES SAJTÓTÖRTÉNETI EOLYÓIRAT POUR L'PISTOIRE DU LIVRE 7. ÉVFOLYAM ARGUMENTUM KIADÓ

MAGYAR KÖNYV- IMI REVUE ET DE LA PRESSE Ö7Ó-200 KÖNYVES SAJTÓTÖRTÉNETI EOLYÓIRAT POUR L'PISTOIRE DU LIVRE 7. ÉVFOLYAM ARGUMENTUM KIADÓ MAGYAR KÖNYV- IMI KÖNYVES SAJTÓTÖRTÉNETI EOLYÓIRAT REVUE POUR L'PISTOIRE DU LIVRE ET DE LA PRESSE Ö7Ó-200 7. ÉVFOLYAM 200 ARGUMENTUM KIADÓ 7 MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

A kiállítás és a kiadvány anyagát összegyűjtötte és szerkesztette: Gergely Zsuzsanna. Szilágyi Mariann. A kiállítás kurátora: Miszler Tamás

A kiállítás és a kiadvány anyagát összegyűjtötte és szerkesztette: Gergely Zsuzsanna. Szilágyi Mariann. A kiállítás kurátora: Miszler Tamás A kiállítás és a kiadvány anyagát összegyűjtötte és szerkesztette: Gergely Zsuzsanna Szilágyi Mariann A kiállítás kurátora: Miszler Tamás Kiadványterv és fotó: Gergely Zsuzsanna Kiadja a Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány 1. ACSÁDY IGNÁCZ, DR. Magyarország Budavár visszafoglalása korában. A M. Tört. Társulat által koszorúzott pályamunka. Budapest, év nélk. Franklin. 334 p., 1 sztl. lev. XX. század eleji egészvászon kötésben,

Részletesebben

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4.

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. 178. tétel 43. tétel 246. tétel 48. tétel 54. tétel 27. tétel 303. tétel 51. tétel 24., 364., 26., 408., 5., 416., 47., 53., 114., 302., 60. tétel 30.,

Részletesebben

MEZŐGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON A REFORMKORTÓL A KIEGYEZÉSIG 1825-1867

MEZŐGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON A REFORMKORTÓL A KIEGYEZÉSIG 1825-1867 MEZŐGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON A REFORMKORTÓL A KIEGYEZÉSIG 1825-1867 Ajánló bibliográfia az Országos Mezőgazdasági Könyvtár különgyűjteményéből és archív állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G V A K lv Ö N Y V E S Z E T czímíi havi melléklettel. Megjelenik minden hó 10., 20. és 30-án.

A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G V A K lv Ö N Y V E S Z E T czímíi havi melléklettel. Megjelenik minden hó 10., 20. és 30-án. XXX. évfolyam. Budapest, 1907. julius 20. 20. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G V A K lv Ö N Y V E S Z E T czímíi havi melléklettel. A «C0RVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

Névváltozatai: Pulszky Ferenc Pulszky Ferencz Pulszky, Francis Pulszky, Franz Lubóci P. Ferenc Új Magyar Múzeum -z- Századunk

Névváltozatai: Pulszky Ferenc Pulszky Ferencz Pulszky, Francis Pulszky, Franz Lubóci P. Ferenc Új Magyar Múzeum -z- Századunk 2014. június 17. Pulszky Ferencz, lubóczi és cselfalvi (Eperjes, Sáros vármegye 1814. IX. 17. Budapest 1897. IX. 9.) politikus, műgyűjtő, régész, történész Eltemetve: Budapest, Kerepesi úti temető. J 30

Részletesebben

Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája

Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 263 ISSN 2068-309X ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 263 W. Kovács András Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája Kolozsvár, 2010

Részletesebben

S 4 "! 3 í b ACTA UNIVERSITAHS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOM1NATAE ACTA BIBLIOTHECARIA TOMUS IX. FASCICULUS 3. SZEGED HUNGAR!

S 4 ! 3 í b ACTA UNIVERSITAHS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOM1NATAE ACTA BIBLIOTHECARIA TOMUS IX. FASCICULUS 3. SZEGED HUNGAR! S 4 "! 3 í b (M) 5И&- ACTA UNIVERSITAHS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOM1NATAE ACTA BIBLIOTHECARIA TOMUS IX. FASCICULUS 3. SZEGED HUNGAR! A 1986 ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE

Részletesebben

ÁRKÁDIA KETTÔS TÜKÖRBEN

ÁRKÁDIA KETTÔS TÜKÖRBEN ÁRKÁDIA KETTÔS TÜKÖRBEN APOLLO KÖNYVTÁR 28. SZERKESZTI ADAMIK TAMÁS A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 2009 SIMON L. ZOLTÁN ÁRKÁDIA KETTÔS TÜKÖRBEN T. CALPURNIUS SICULUS EKLOGÁI A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 2009

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. * A cikk a Gutenberg-Jahrbuchban 1957-ben megjelent első közlés némileg rövidített

KÖZLEMÉNYEK. * A cikk a Gutenberg-Jahrbuchban 1957-ben megjelent első közlés némileg rövidített KÖZLEMÉNYEK Tótfalusi Kis Miklós és a Janson-féle betűformák* MISZTÓTFALTJSI KIS Miklóst a nyelvek különbözősége választotta el a nyugati világtól; érdekes történelmi véletlen azonban, hogy betűtípusai

Részletesebben

21. árverés. 2009. április 18.

21. árverés. 2009. április 18. 21. árverés. 2009. április 18. 46. BENKŐ Ferentz (ford.) Werner Ábrahám Urnak a köveknek és értzeknek Külső megesmértető jegyeikről Irott szép, és igen hasznos Könyvetskéje, mellyet, Hazájának, és a Tanuló

Részletesebben