Beyträgc zum Unterricht im Schachspisl von W. S. Einern Oesterreicher. Pressburg, gedruckt bey Georg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 5203 - Beyträgc zum Unterricht im Schachspisl von W. S. Einern Oesterreicher. Pressburg, gedruckt bey Georg"

Átírás

1 SS27. W. S. Beyträgc zum Unterricht im Schachspisl von W. S. Einern Oesterreicher. Pressburg, gedruckt bey Georg Aloys Bélnay s. Gotika, antikva, vineta. Väzba pi. ŠD 9238 Z562S. WACQUANT, Anatole Die ungarische Donau-Armee 1848/49. Von... Mit zwei Abbiidur.gen. Breslau. Schiesische Buchdruckerei, Kunst- u. Verlags-Anstait v. S. Schottlaender. 190O. 8 C /!/, l obr., /10/, XVI. 386 s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., aj dva stĺpce, iluscr., frontispice s portrétom Arthura v. Gyôrgey. signet.. Väzba ppl. Prcv. : rkp,: Dr- Eloch [?]. 21 E 6O VJADSEK, Friedrich Leben und Schicksale / des beruchtigter. / Frans R\adolph von Crossing, / eigcntlich / Franz Mattháus Grossir.ger / gena.r.r,t, / nebst / der Geschichte ur.d Bekanntrnachung / der Geheitnnisse des Rosen-Ordsns / vcn l... l Frankfurt und Leipzig, / [B. t,]

2 , XVI, 271 S. Gotika, antikva, kurzíva, aj dva štipce, ozd. pag., vineta, vinetka, linky, inic. na 2 a nad l r. Petrik.III. 818 Sch G WAGEMANN, Ludov. SYNOPSIS / THEOLOGIAE / MORALIS / TRIPARTITAE / MO- DERNO STUDIORUM USUI / ACCOMODATA /A... / PARS I. / PRINCIPIA GENERÁLIA / VITAE MORALIS. / TYRNAVIAE. / TYPIS COLLEGII ACADEMICI SOC. JESU / ANNO M. DCC. LXIII. [=1763.J 8. /14/, 182. /2/ S.... PARS II. ACTUS VITAE MORALIS.... M. DCC. LXII. 1=1762.) 318, 121 s... PARS III. MÉDIA VITAE MORALIS.... X. DCCC. LXIII. [=1752.: 313, íl! 5 Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, aj dva stĺpce, vlysy, vinety, vinetky. Väzba koža, chrbát so zláteným zdcbením. Petrik II1.318 S G WAGENER, Johann Friedrich Deucacher / Hauptschlíissel / zur f ranzcsischer. / Sprache. / wcdurch die deutsche Jugend diese / Sprache ohn Latein zu v/isseri in kurzer / Zeit grúr.dlich eriernen kann... / Zusammengetragen durch... / Pressburg, / Bey Johann Michael Landerer. / /S/, 61O s. Gotika, antikva, kurzíva, ž. záhlavia, aj ozdob, pag., vineta, linky, inic. nad 3 r. Väzba koža, chrbát so

3 zláteným zdobením. Patrik III.318 S G WAGNER, Adalbert Die Heilquellen von Pystjan in Ungarn. Bearbeitet von... Víier.. Druck unč ir. CoTiTtiission tei Cári Gerolďs Schn. 18SS. 8. IV. 71, /!/ s. Ancikva, vinetky. Väzba ppl.. obálka zachovaná, v 02- dcbr.orr, rámčeku. Petrik III.818 Sch D WAGNER, Alexander Jurisdiccio Tavernicalis Ex Actis E* Frotocollis Authencicis Aôumbraia. Pestini, Typis Et Irapensis Kob Trattner-Károiyianis s. Antikva, pozn. pod č., linky. Väzba pi. Prôv.: peč. H. P.-álffy;. Patrik III.821 Sch D WAGNER. Eduard Auf schwankendea Grunde. Von... Eeilage des "Westungar. Granzboten". Unbesuchter JJachdruck wird gerichtlich versorgt. Pressburg, 1377 Druckerei des "Westungar. Grenzbote' 1. un;er der Leitung ds Csrl Hellmann s. Gotika, linky. Vá:ba nová, ppl. Frcv. 2.ex.: rkp.: Hittrich Lajos. G G 230C

4 WAGNER/ František UNIVERSAE / PHRASECLOGIAE / LATIKA5 / CORPUS, / CON- GESTUM l A... SECCNDIS CU3IS / A QUOPIAfí EJUSDEM SO- CIETATIS / SALLUSTIANA, CAESASEANA, / LIVIANA, / COR- NELIANA, t c. PHHASEOLOGIIS, / Demum apud r.os linguis Hungarica, & Slavica / Iccupletatura. / EDITIO TYRNA- VIENSIS PRÍMA. / TYRNAVIAE, / TYPI5 ACADEMICIS SOCIE- TATIS JESU, / ANNO M.DCC.L. [=1750.] 8. /8/, 1272, /48/ s. Lát. a maď. text antikvou, nem. a slov. gotiko-j, ž. záhlavia, dva stĺpce, tit. list dvojfarebný, vinety, inic. na 6 a 9 r. Väzba koža, chrbát zdobený. Prôv. : tlač. exlibris s erbom a textom: Rer.dssmvs Dnvs Gabriel Zardahelyi De Ni;ra Zerdahely... Fetrik III. 819 S3S VI.332 S D 87203, S F UNIVERSAE / PHRASEOLOGIAS / LATINAE / CORPUS. / COľí- GESTĽM / A...Demum apud nos lir.ouis Hungarica, & Slavica. / locupletatun. / EDľTIO TYRNAVIENSIS AĽTERA. / TYPIS TYRNAVIENSIBUS / ANNO M.DCC.LXXV. [=1775.] 8 C. /!/. 1272, /48/ s. Antikva, kurzíva, gotika, dva stĺpce, ž. záhlavia, tit.list'dvojfarebný, vinety. Väzba koža, poškodená. Prôv.: rkp.: Ex libris Caroli Mierkag, Sizner VI.S4 Knihopis S D 87C43, S D Universae Phraseologiae Latinae Corpus, Congestun A... Secundis Curis A Quopian; Ejusdem Societatis Sallus-

5 tiana, Caesareana, Liviana, Corneliana Et Allis Phraseologiis, Demum Linguis Hungarica, Germanica Et Slavica Locupletatum. Editio tertia novissimis curis emendata et aucta. Budae Typis Typographiae Regiae Ur.ivers. Hungaricae :/lO/, 1524, 83 s. Lát. a maď. text antikvou a kurzívou, nem. a slov. gotikou, ž. záhlavia, zväčša 2 stĺpce, vineta. Väzba koža, chrbát zdobený. Prôv.: rkp.: Rudolphi Sándor 4-ti Anni Gramm 1824 Comaromii. Rizner VI.94 S D 22C WAGNER, Ignác ANNUS / SAECULARIS / UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS. / Ludô Pceticô Propositus / HONORISUS /... NEO-BACCALAU- REORUM / OBLATUS / A POESI TYRNAVIESI. / DÚM / In... Universitate / Tyrnaviensi... Condecorarentur. / PRO- MOTORE /... M.DCC.XXXV.... TYRNAVIAS, Typis Academicis per Leop. Berger. [=1735.! , /2/ s. Norr.ina of Eerer.tium: Comes Carolus Révay z Turca, Dávid Fáy z Fáyu, Carolus Almási z Nitry, Joannes Kailing z B. Štiavnice, Josephus Csemy zo Šopronu, Faulus Jesovics z Lipt. Mikuláša, Antor.ius Kadocsáni z Lontova, Antonius Tirnpach z Trnavy. Antikva, kurzíva, vlysy, vineta, inic. na 3 r., czdob. pag. Väzba pi. Pstrik I. 87 S3S VI G 8831

6 &: IGNATII. WAGNER... / CONCIONES FRACTICAE / DE PRAECI-. PUIS /.. FIDEI CHRISTIANAE CAPITIBUS / POPULO F.URALI AC-. COXMODÄTAE... / CUM ACSEXIS / DE PATIEKTE IN MONTE OLI- / VETI SERVATORE... / HABITIS EXHORTATIONIBUS... / TOMULUS I.-,/ POSONII, 1784 / APUD ALOYSIUM OOLL, 313- LIQF. 8. /S/, 280 s. :... TOKUĽJS II s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, vir.ety, vir.etky, linky, inic. nad l r. Väzba koža, chrbát so zláteným zdobením. Prôv.: rkp.: Ex libris Joanr.is Schvandtner Cocperatoris Vihnyensis Coraparatus 1801 in Licitatione Librorum D. Mich. Varay Pároch! Zsdar.ensis - Ex Libri Jcs. Janco Coop. Neos. cotnparatus 831 Ab eociem donatus Jcs. Sulitza {?J. Petrik V. 546 S G Krátka / Mrawná / Kázanj / pro / Lid cbecr.j polnj / o / Wšcech neypodstatnegssých / kŕestianského Náboženstwj / w / nemecká Ržeči složená /od... / do / českého Gazyka pŕenessená / od / Knéze Karia Khun... / W Fráze, / v Jar.a Michala Sanraa /14/, -23 s. Gotika, antikva, kurzíva, ž. záhlavia, vlysy, vir.ety, linky, inic. nad 2 a 4 r. 22 D PCSTHUMA / KEMORIA / RSS FACE, BELLOQ'JH / Gastas / EXCELLENTISSIMI /... STEPHANI / KOHÁRI / CURIAE RE-

7 GIAE JUDICIS 5t c. / Brevi'ter Coroplexa / AC / HONORIBUS /... AA. LL,. & Fhiios'óphiae"/ ĎOC70RUM / oblata / Ab Ill'-strissima Rhetorica"Tyŕh'aviénsi, / cum per / R.?. FRAKCISCÚM KÄZY. / Suprema'Doctoratus Philosophici -aureá... / Doňarentur. / Ar.no a parta Salute M.DCC. XXXII. / TYRNAVIAB, Typis Academicis, per Leopoldum Berger. X.DCC.XXXII. (= s. Antikva, kurzíva, inic. na 3 a 4 r., vinety, vlysy, ozdob. pag. Väzba koža. Petrik Sch G 644, 17 G G 2O WAGNER, Ján Alojz Aké Éude Počasie. Podáva... Pesťbudín, Tlačou A Nákladom Budap. Nakladateľského Sp. Uč. Sp. 8-. <C s. Poučná knižnica. Scšit I. Antikva, kurzíva, vlys, tabuľky. Fedor 2481 SBS VI.333 S G 1172/1, S G 7593 prív Benjamín Franklin. Životopisný nástin. Napísal.... PešÉbudín, Tlačou A Nákladom Budap..Zakladateľského Spolku Cč. Sp. 8. l obr., 36 s. Poučná knižnica. Sošit III. Ar.cikva, vlys, frontispice - portrét. Väzba ppl. Fedor 2432 S G 1172, S G 24S8/3, S G Človek a hviezdy. Napísal... Vydal Spclok sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave. V Trnave, (Kr.íhtlačiarsko-

8 tičastinársky spolok v Turčianskom Sv. Martine). 1S /4/ s. Mravnej Čítanky č Číslo podielových kníh č. 84. Antikva, kurzíva, vinetka, vlys, ilustr. Väzba ppl. Fedcr 2483 S F 252/15, 20 D Franklin A Hromosvod. Napísal... Pittsburg, Pá. Tlačou F. V. Rovniar.ek t Čo l obr., 4O s. Antikva, kurzíva, vinetky, tit. list ilustrovaný, frontispice s portrétom 3. Frar.klina. Väzba ppl., obálka zachovaná, zdobená. S E Hmota A Hmotári. Napísal... Cdtisk z "Nár. Kovír.". Turčiansky Sv. Martin. Nákladom pôvodcu. - Tlačou kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. 1SS s. Antikva, kurzíva. Väzba ppl., obálka zachovaná. Prôv. -. rkp. : J W 93. S F Mesiac a jeho pohyby. Napísal... (Kníhtlačiarskoúčastinársky spolok v Turč. Sv. Xartine.) [1901.." 8. 30, 121 s. (Odtisk zo "Slovenských Pohľadov" 1901, č. 6, 7, 8.) Antikva, kurzíva, alfabeta, hlavičkový titul. Väzba ppl. Fedor 2484 E D 910, 20 E 1035

9 Nebo A Zeir. Populárna Astror.cnia. Napísal... S mnohými zväčša samým pôvodcotn kresler.ýr.i' obrazcami a ;)ednou prílohou. Ružomberok. Tlačou A Náklador. Knihílačiarne Karia Salvu. 18SO. 8. VIH. 144, /3/ s., l obr. príl. " Antikva, kurzíva, vir.etky, vinety, ilustr. Väzba ppl., obálka zachovaná, zdobená obrázkom. Prôv.: peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Ríznera. Rizner VI.34 3 D S. - Po i s l o var. i e Robotníctva A Zákonný Článok XIX. 2 R. 1SC7. Pešdbudiri, 13O9. Tlačou A Nákladom Budapeštianskeho Makladateľského Spolku Cč. Spoločnosti i S. Národne-Hospodárska Knižnica. Sošit I. Fedor 2485 S G 1199/1, S G 7593 prív.6, 20 C- 237/ Rozprávočky z prírody. Napísal:... Vydal Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave. V Uh. Skalici, tlačou Teslíka a Neumanna s. Mravná Čítanka. Číslo XII. Antikva, vinetky. Väzba ppl. Prôv.: peč. 2 Kníh Ľud. Vlád. Ríznera. Rizner VI.95 SF 252/ Vzduchoplavba Jej Rozvoj A Terajší Stav. Sostavil... S Mnohými Vyobrazeniami. Budapesd Nákladom

10 (a tlačou) Budapeštianskeho Nakladáteľského Spolku Uč.. Sp. 8. /6/. 160 s. - Chýbajú s. l a 2. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., vlysy, vinetky, tabuľky, ilustrácie. Väzba ppl. Prôv.: peč. Verejná Obecná Knižnica v Račišdorfe Fedor 2487 S S 4OS, S F 405, 20 F Zjavy Nebeské. Napísal... Turčiansky Sv. Martin. Vydanie Kníhkupecko-Nakladateľského Spolku (Kr.íhtlačiarsko-účastinársky spolok v Turč. Sv. Martine.) 8. /4/, 90, /2/ s. Slovenská Knižnica. Číslo 1. Antikva, kurzíva, vinetky. Vázba ppl., obálka zachov. Prôv.: peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Rlznera. Rizner O E WAGNER, János A Magyarországi Centaureák Ismertetése (Centaureae Hungariae). Irta... Hudapest Kiatíja A Magyar Tudonr.ányos Akadémia 191O. (Budapest, až Athenaeum r. t. kônyvnycmdája.) s., 10 obr. príl. (Mathematikai És Természettudotr.ár.yi Kózleraányek Vonatkozólag A Kazai Viszonyokra. Kiadja A Magyar Tudományos Akadémia Mathematikai És Természettudományi Ällandó Bizottsága. Szerkeszti Dr. Lengyel Bela. XXX. Kôtet. 6. Szám.) Antikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, aj dva stĺpce, ilustrácie. Väzba ppl., obálka zachovaná.

11 Prôv.: peč. Pozscnyi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. MK 19O1-1310, S.37O IX Magyarország Gyoranôvényei Kiadja Darányi Ignácz M. Kir. Fôldmívelésugyi Miniszter írta És A Színes TáblSkat Festetce Táblán 51 Színes És 21O Szôvegkôzti Képpel. 3udapest Pallas Részvénytársaság Nyoradája 1S /!/. 384 s., 12 fareb. obr. pril. A m. kir. foldraévelésúgyi miniszter kiadványa. 8. 'szám. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., aj dva stĺpce, ilustr., uhorský štátny znak. 3rož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyi Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. - A Pozsonyi Kir. Jog És Ällarctud. Kar Kônyvtára XK , s.870 IV WAGNER, Johann Christoph Jchann Christoph Wagners / Christlich- und Túrkischer / Staetít- und Geschicht- / Spiegel. / Vorweisend / Eine eigencliche Beschreibung al- / ler der vorr.ehm- -' -"' ": ;-. --s-o' ;1 ":.í..".; :, '-.:-.; sten Städte, Vestungen und Schlosšer / äer Christenheit und TCrkey. / Scnderlich aber in'diesétn / Ersren Buch / Derer jenigen'beruffnesten Städtaí"Vestungen und Schlosšer / In Ober- und Kieder-Ungarn, Mórea, / Griechenland, Achaja, Thesalien, Romanien, Mäcedo- / nien. Epirus, Albanien, Dalmatien, Serbien, Bosnien, Crcatien, / Rascien und Sclavonien /.'!: / A13GSPURG, / Gedruckt und verlegt durch Jacob Róppmayer, / Anno 1687, 4. /!/, /S/, 147, /2/ S., 20 obr.'príl.

12 (... Andsrer Theil.}./ Der Pfaltz am Rhein / Staat- Land^-Staedt- /-Und / Geschicht-Spiegel. / Vorweisend - V'-Eine Politisch-Topographisch- Und / Historische Baschreibur.g Dess / Chur- Und Fúrstenthums Pfalz / am Rhein ' 4. /2/. 120, lll s.. 12 obr. príl. Gotika, antikva, ž. záhlavia, marginálie, dva stĺpce, tit. list.dvojfarebný, vlysy, vinety, vinetky, linky, ozdob, pag;, inic, na 2, 3, 4, 5, 6 a 8 r., ilustr. - rytiny (aj Bratislava. Košice). Väzba koža, chrbát so zláteným zdobením. E S56. - Johann Christoph Wagr.ers, Norimb! / DELINEATIO / PROVINCIARUM PANNONIAE / ET / IMFERII TURCICI IN ORIENTE / Eine / Grundrichtige Beschreibung des ganzen / Aufgar.gs, sonderlich aber dess Hochlôblichen / Kônigreichs Ungarn. / ur.d der ganzen / Turkey, / auch deren Vôlker, welche selbigem Monarcher. / zinssbar, als Mohren, Arabern, und Tartarn, von ihren / grausamer. Proceduren, gegen die Christenheit, sonderlich in / gegsnwärtigem Krieg, wie Mar.nlich sie aber durch die Christ- / liché Waffen zurúck getrieber. worden sind.. ; -AUGSPURG,. / Gedruckt und verlegt durch Jacob Roppmayer," / Anno M.DC.LXXXV. [-1658.] 4. l obr., /8/, 1 3V VŠ/ s., 47 obr. príl.... (Ar.derer Theil.) / Inhaltend / Ein Historische Beschreibung / Des Ottomanischen cder / Túrkischen Reichs / Ursprung und Wachschum, dessel- / ben gegen

13 vielen Ländern, sonderlichen aber gegen ertneld- / tém Kčnigreich Ungern, bisshero aussgeúbten Tyrannischen Feinä- / und Gewaltthätigkeiten... Anno M.DC.LXXXVIII. (= l obr.. /4/, 140, /S/ s., 37 obr. príl.... (Dritter Theil.) / INTERIORA ORIENTIS / DETEC7A, / Oder / Grundrichtige und eiger.tliché Beschreibung / aller heut zu Tag-bekandten grossen.und herrlichen / Reiche des Orients: / als dá sind: / : Das Kôr.igreich Persier.,.Indien, / oder das Reich dess,grcssen Mogols, die Kônigreiche Oe- / can, Kunkan, Bisiapour, die See- Kúsc Malabar und Cororrantíel, die Kô- / nigreíche Bisnagar, Narsinga, Carnatica, Golkonda, Arakan, Tipra, Asetn,./. Pegu, Martaban, Tanassery, Sia:n, Cambodia, Cochin- /.China,und-Tunguin... Anno M. DC,,LXXXVII..[=1637.] 4. /!/, l obr., /6/. 228, 12,. /7/ s., 36 obr. príl.... ÍVierdter Theil.) Das mächtige Kayser-Reich Šitia, / und die Asiatische Tartaren... Anno M. DC. LXXXVIII. [=1688.] 4. /!/, l obr., /14/, 168, /«/, 83, /!/ s., 31 obr. príl. Gotika, antikva, ž. záhlavia, marginálie, aj tri stĺpce, tit. listy dvojfarebné, vlysy, vinety, ozdob, pag., inic. na 3, 4, S, 6 a 8 r., frpntispice (M. Hafner), ilustrácie - kresby, mapky, rytiny (aj Bratislava, Košice, Komárno). Väzba koža, chrbát so zláteným zdobením. S B 4296/1,3, E 513/1-4

14 SS57. WAGNER, Jozef Listáŕ Slowšnský, w kteréro se vkazuge. kterak rozličné. Listy, Spráwy, Powesti, Prosby, Wyr.sse, Napominánj ec.. gako..téz wsseligaké Spisy, gakc gsau Kwytancye. Obli-, gacye, Conta, Assygnácye, Swedectwj, Vmluwy, Passy, Testamenty, Insstar.cye a. t. d. y bez pomocy giného, gedenkaždý sám sepsati múze. Wydán od... W Bar.ské Bystficy, wytisstér.é v Jana Stefány, , s. Gotika, vir.eta, ozdob. pag. Väzba poiokcža. Prôv.: peč. Z kníh Adama a Sana Chalúpky. Mišianik 231 S9S VI.334 S F S Listáŕ slowenský, který vkazuge a vči. kterak rozličné Listy, gako tsž y wsseligaké w obecném behu potrebné Spisy, gakož gsau Insstancye a Prosby, rozličné Kontrakty, Kwitancy, Kontra-Kwitancy, Obligátor, Kontra-Obligátor, Recepisse, Rewers, Assekurácy, Furjr.anska Cedule, Konto aneb Auscahl, Licytacy, Konkurs, Pas, Popis wracených wécy, Inwentár a.t.d. psati se mági. Kydan od... Druhé ponäprawené a rozmnožené Wydá-.nj. spolu s Prjdawkem. W Banské Šliáwnicy, wytisstene v Štefana Mihálik, cýs. král. privilegiatnjho Knjtlačitele /S/, 152, 30 s. Gotika, vinety. Vázba polokoža, chrbát zlátený. Prôv.: peč. 2 kn h Ľud. Vlád. RIznera. Rizner VI. 93 S F 24

15 - 52Í7-"-- 16SS9- - VžiteSna / Sebranj / NékCerých spisu, / gako gsau: / Wytahy áneb Konty) Kwitancýe. /* Vpšäirj--dluhúv Swšdectwj. 'Wý- / swédčenj. Kontrakty, Kšsafty> -. / Insstancye, ä. ť. á./ gíchs w obecnem žiwoté-weliký-vži~ : '/ tek gest^ a které podlé Navčenj w této / knížéčky obsažného y bez pomocý / nšgakowého práwnjhô : člóweka / gédenkaždý c sam sepsati / múze.' / Wydar.é ; /"'od /... pro / Sskoli Xšstské. / W'Baňské Bis'tricy, / Wytissténá v Jana Sstefáni /B/, 133 s. Gocika. pdzn". "pôd č., vinety, vinetky, linky. Väzba polokoža. Prôv.: rkp.: Ex libris Wilhelmi Tomcsányi. Posonii Mišianik 281 S G WAGNER, Karol ANALECTA / SCEPUSII / SACRI ET PROFANI / PARS I. /CCM- PLECTENS / BULLAS PONTIFICUM, / CAESAR'JM, REGĽMQUE DIPLOMATA, / ILLUSTRIUX VIRORUM EPISTOLAS. ALIAQUE KO- NUMEN- / TA LITERARIA AD NOTITIAM SCEPUSII FACIENTIA. / COLLEGIT / ET NOTIS ILLUSTRAVIT... VIENNAE, 7YPIS JOANN. THOKAE NOB. DE TRATTNERN / SAC." CASS. REG. AV- LAS TYPOGR. ET BIBLIOPOLAE. / /16/, 469, /3/ s. - Chybná pag. r.a s. 84. ' - PARS II. / CCMPLECTENS / SCRIPTORES / RERUM SCEPUSIA- CARUM / QUIBUS'ACCEDUNT / INSCRIPTIONES / TEKP1.0RUM SCEPUSIENSIUM."/"COLLEGIT / E7 N07IS ILLUSTRAVIT... /12/, 357, /10/ s. - Chybná pag. na s. 43, chýbajú

16 s , PARS III. / COMPLETENS / SERIEM PRAECIPUORUM / SCEPUSII MAGISTRATUUM / ECCLESIASTICORUM / ET / POLI- TICORUM. / COLLEGIT / ET NOTIS ILĽJSTRAVIT... POSONII ET CASSOVIAE, / SVMPTBVS JOANNIS MICHAELIS LANDERER, / TYPOGRAPHI ET BIBLIOPOLAE. / 1778, /S/, 264 S.... PARS IV. / COMPECTENS / GENEALÓGIÁM / ILLUSTRIUM FAMILIARUM, QUAE / OLIK IN SCEPUSIO FLORUERUNT. / COL- LEGIT / ET NOTIS ILĽJSTRAVIT... /8/, 219 s., 3 obr. prí'l". Antikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, aj dva stĺpce, vlysy, vir.ety, vinetky, linky, ozdob, pag., inic. nad 3 a 4 r., erby, na obr. príl. rodokmene. Väzba ppl. SBS VI.334 XXI C 2201 L Collectanea Genealcgico-Kistorica Illustriun Hungariae Familiarum, Quae Jaa Interciderunt. Ex Ms. Potissimum Eruit, Et Scutis Gentilitiis Auxit... Decas I. Cum XVII. Scutis gentilitiis aeri incisis. Posonii, Pestini, Et Lipsiae, Typis Et Sumptibus Joan Michaelis Landerer, De FOskút s., l obr. príl.... Decas II. Cum XI. Scutis gentilitiis aeri insisis s., l obr. príl.... Decas III. Cum XII. Scutis gentilitiis aeri incisis s., l obr. príl.... Decas IV. Cun X. Scutis gentilitiis aeri incitis s., l obr. príl.

17 Antikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, marginálie, linky, na obr. príl. rytiny erbov. Väzba polokcža, chrbát so zláteným zdobením. Prôv.: peč. Bibliotheca L. O. Šzent-Iván Bélád ex.: C. R. Acad. Júr. Poson.- Pozsonyi Kir. Erzsébet Tudományegyetem Xônyvtára. Petrik III.813 S D 6399, III S2. - DIFLOXATARIUM / COHITATUS / SAROSIENSIS, / QUOD / EX TABULARIIS / ET / CODtCIBUS MANUSCRIPTIS / ER'JIT /... POSOMII & CASSOVIAE, / SVMTJ3US JOANNIS KICKAELI3 LAM- DSRER, / TYPOGRAPHI & BI3LIOPOLAE. [«1730.] 8. /8/, 575, /17/ s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, pozn. pod č., linky, vinety. Väzba ppl. Petrik III. 819 Sch D WAGNER, Ľudovít (pseud. ZÓLYOMI, Lajos) Báró Prónay Gábor ( )... 3áró Prór.ay Gábor ( )... ľrta... Clvastatott A Magyar Pro;astáns Ircdalmi Társaság Pozsonyi Kôrének Március Hó 29-Én Rendezett Ismerettejesztô Estéjén... Pozsony Wigar.d K. F. Kônyvnyomdája s. Antikva, kurzíva, pczn. pod č., vinetky, inic. na 4 r., text maď., nem. a franc. Brož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsony Szab. Kir. Város Kôzkônyvtára 19OC. SBS VI.335 XI a/369

18 Báthory István lengyel király. Irta... Pozsony, Nyomacoit Lówy és Alkalaynál s. (Kulôn lenyomat a "Pozsonyvidéki Lapok" 1886-ik évi... (235-ik» száraából.) Antikva, vinetky. Väzba pi., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyvárosi Äg. Hitv. Eva. Népiskola Tanitókarár.ak Kônyvtára. MK S.87O S G 1OO Bessennyei Gyôrgy Életrajza. Irta Dr. Zólyorrú Lajos. Pozsony Budapest. Kiadja Stampfel Károly, magy. kir. udvari és akad. känyvkereskedô. (Stampfel, Eder és társai.kônyvnyoncacó incézebôl Pozsonyban.) , 20 s. Ancikva, kurzíva, vinety. Väzba ppl., obálka zachovaná. Prôv.: peč.: ifj. Gorabás Lajos F Erdôôri Szakiskola A Kis-Kárpátok Vidékén. Irta... Pozsony. Wigand F. K. Kônyvnyomdája s. Antikva, kurzíva, vinetky, inic. nad 4 r. Väzba ppl., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Archív der deutschen Volksgruppe in der Slowakei. MK 19O1-1910, S.87O S O 340O5, IV A het napjai. Irta... Olvastatott a pozsonyi "Toldy- Kôr"-ben r.árczius 28-án. Pozsony. A szerzô túlaj-

19 dor.a. Xy <nac.ott Lówy és Alkalaynál. 18SS s. (Kúlon lenyomat a "Pozsonyvidéki Lapok"-ból.) Antikva, pozn. pod č. vinetky. Srož,, obálka zachovaná. 21 G A Hónapok Nevei. Irta... Olvastatott a pozscnyi "Toldy-Kôr"-ben február hó 24-én. Pozsory. Nyomatott Alkalay Adolfnál s. Antikva, vineta, vinetka. Brož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyi K. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. IX Ifjusági Jácékok. Irta... Pozsony. Stanpfel, Eder És Társa Kônyvnyomtató Intézetébôl s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č,, vinetka. Väzba ppl-, obálka zachovaná. MK SOO, S.S34 S D 34O7O 166TO. - Kupecky Jáncs FestôT.uvész Élece;' Irta... Pozsony. Kyo^atta Eder István s. Antikva, kurzíva, aj 2 štipce; vir.ety, ilusrr. - kresba rodného donu Kupeckého, obálkový titul s portrétom Kupeckého. Brož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. - Pozsony Szab. Kir. Város Kôzkônyvtára KK , s.934 VI.a/ Miklosich und die nagyarische Sprachwisser.schaft.

20 Festschrift zum Jubiláum des Herrn... Dr. Frar.z Xaver... Von... Pressburg und Leipzig. Ccirmissionsverlag von Karí Stampfeľs k.u.k. Hofbuchhandlung (Druck von C. F. Wigand in Pressburg.) s. Ancikva, kurzíva, pozr.. pod č., vineta, vinetka. Brož., obálka zachovaná, zdobená. IX.49= A néraet poetika vážiaca. Grundzúge der deutschen Poetík. Srgänzungsbuch zur deutschen Sprachlehre. Fúr Mittelschulen, Búrgerschulen und hôhere Tôchterschulen. Von... Pressburg - Budapest. Verlag vor. Karí Stampfel k.u.k. Hof- und kôň. akad. Buchhandlur.g. [ , /3/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., aj stĺpce. Väzba ppl. Prôv: peč. A Pozsonyi M. Kir. Állami Fôreáliskolai Segitô Egyesúlet Pecsétje. MK , s.934 S D , - A Német Praepositiók. Ôsszeáilította... Pozsony, 188O. Wigand F. K. Nyomdája , /3/ s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č. Väzba novšia, ppl., pôvodná obálka zachovaná. MK , s.475 S E S Pozsony megye helyneveinek magyarázata... (Elsô kôzlemény). Pozscny, Stamfel, Eder és társai kďr.yvr.yo^itató intézetébôl s.

21 Ar.tikva, kurzíva, obálkový titul. Brož., obálka zachovaná, zdobená. Prôv.: peč. A Pozsonyi Kir. Jog És Államtudoiriányi Kar KSnyvtára Pozsonyi Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. Szir.nyei 1387 VII SS75. - A pozsonyi kôzépiskolák új játszótere. Irta... Pozsony. Eder István kônyvnyoradájából s., l obr. príl. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., vineta, r.a obr. príl. nákres ihriska. Väzba ppl. Prôv.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. IX A Pozsonyi K. Kir, Állami Tudotr.á ny-egye tém Tervezete. Irta... Pozsony Stampfel Károly, cs. és kir. udv. és kir. akad. kônyvkereskedô és kiadó bizománya. (Wigand F. K. kônyvnyomdája Pozsnyban.) S. 53 s. Antikva, kurzíva, vinetky. Brož.. obálka zachovaná. MK S.87O 21 E 31O A Pozsonyvármegyei Régészeti És Tôrténelmi Egyesúlet Évi Értesítôje... Szerkesztette... Až Egyesúlet Tulajdcna. Pozsor.y, Statrpfel, Eder És Társai Kônyvnyoír.tató Intézetébôl , /5/ S. Antikva, kurzíva, pczn. pod č. Brcž., obálka zachovaná, zdobená.

22 Prôv.: peč. M. Kir. Állami Felsôbb Leányiskola Pozsonyban. Szir-nyei H 8321, S D A pózsonyvarmegyei régészeti egylet évi Értesitôje. Až Igazgatč Választmány Xegbizásából szerkestette Wagner Lajos tar.ár, až egylec titkära. Až egylet tulajdona. Pozsony, Nirschy Ferer.c!<5nyvnyonndája <Elôb Sieber Ôrôkôsei) , /!/ s.... Régészeti Es TSrténelmi Egysulet Évi... Pozsony, Starapfel. Eder Társai Kônyvnyomdája. 45, /2/ s Évi , /2/ s. Anzikva, pczr.. pod. Väzba ppl. S D A Fozscnyvárrregyei Régészeti És Tôrtér.eimi Egyesulet Évi Ériesítôje... Szerkesztette... Až Egyesulet tulajdona. Pozsony, Stair.pfel. Edar És Társai Kônyvnyomdája , /2/ s. Aatikva, kurzíva, pozn. pod č., aj dva stĺpce, ozdob, pag., vinetky. Väzba ppl., obálka zachovaná, v ozdob, rámiku. Szinr.yei Í337 S D 16515, S H 3126 prív.9 1S68O. - Šafárik Élete És Muvei. Tanultnány. ľrta Wagner Lajos, Tanár Pozsonyban. Felolvasták A Budapešti Philologiai Társaság Nov. 7. Tartott Ôlésében. Kúlôn

23 Lenyonat Až "Egyetemes Philologiai Kôzlôny" Évi VI. Számábol. Budapest. Wsiszmann Testvérek Kônyvnyomdája /!/, 48 s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia. Väzba nová, ppl. Prôv.: peč. Mestská knihovňa. Stadtbibliothák. Városi kčnyvcár. tfk , s.476 S D 6215, 24 D Sprachwissenschaftliche Abhandlur.gen. Von... Wien und Teschen. Varlag Der K. K. Hofbuchlar.dlung Kari Prochaska (K. k. Hofbuchdruckerei Karí Prochaska in Teschen.) 8. /4/, 34 s. Ancikva, pozn. pod č., ž. záhlavia, text rietn. a lát. Erož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozscnyi M. Kir. Srzsébet 7ud. Kôr.yvcára. Szinnyei IX S2. - Talvj O. Biographische Skizze zur Erinr.erung ár. ihren hur.dertster. Geburstag vcn... Fressburg. Buchdruckerei C.?. Wigand s. Ar.tikva, kurzíva, text v ozdob, rámikoch, vlys, vinetky, inie. nad l r. Brož., obálka zachovaná, zdobená. GV 153/253. XV.a/203, 21? Unterricht Und Hrmúôur.g. SrT.udungsmessunger. An Schulern des Neuen Gymnasiums In Darnstadt Von... Berlín, Verlag von Reutthern & Reichard (Druck von Paul Schettler's Erber. in Côthen.) , /4/ s.

24 Sammlur.g Von Abhaňdlungen Aus Gebiete Der Pädagogischen Psychológie Und Physiolcgie. Herausgegeben Von H. Schiller Und Th. Ziehen. I. Bánd. 4 Heft, Ar.cikva, pczr.. pod č., vínetka, ilustr. - tabuľky, grafy, signet. Väzba ppl. Prôv.: peč. Pczscnyi állami fôreáliskola 1900 évi beszerzés. - A Pozsonyi M. Kir. Állami Fôreáliskolai Kônyvtár Pecsétje. 21 D WAGNER, liudovít - ORBOK. Móric Pozsonmegye Fôldrajza. A rainiszteri tanterv nyomán, a népískolák Ill-ik Oszcályának használatára ircák... Pozsonir-egyei térképével s a szčveg koze r.yomct hac képpel... Pczsony Kiadja StaT.pfel Károly kir. udvari és akad. kônyvkereskedô. (Nyotľ.atott Stampfel, Eder és társai kônyvnyoír.tató intézetében.) 8. /2/, 84, /4/ s., l obr. pril. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., iluscr. - kresby, rytiny, signet, mapa. Väzba ppl., obálka zdobená. MK , s.476 S D S8S. WAGNER, Martin - FABER, Tomáš - ŠKULTÉTY, Severlr. EXAMEN / THESIVK ET / REGVLARVM ZVIŇ- / glianarum de COEKA Domini, / vulgatarum per / CASPAREM PILZIVM. / Scriptum / Nomine Acclesiae & Scholae Bartphen: / opera & labore / Martini Wagneru Pastoris Eccle: / Thoreaa Fabri Ludirectoris. / Seuerini Sculteti Lectoris Scho-

25 le. / Ad finem addita est breuis.methodus./ verae doccrine de Coena Domini, oppo- / sita sex perplexis, capitibus, in quae / Theses distributae sunt. / BARTPHAS, / Dauvid Guttgesell excudebat. [ /232/ 1. Antikva, kurzíva, drevorezy, vinety, inic., rkp. pozn. Väzba koža. Prôv.: rkp.: Martinus Scultetj. - Gotlipius Bibics... Čaplovič 34 Rizner RMK Kotvan 149 SEŠ VI.335 S G WAHA-BAILIONVILLE, G... KERESZTÉNY / HERKULESNEK / BULLIÓNI / GODEFREDNEK / HADI MUNKÁI / IRTA / DEÁKBÓL / GERÔ GYÔRGY /... Xásodik Rész. / KASSÁN / A 1 JESUS Tarsasága Akademiai Koiiegiumának betôivel, 1"768. Esztendôben. 8. /3/, 479 s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, vlys, inic. na 3 r. Väzba koža, chrbát zdobený. Prôv.: peč. Egri Cisterciek Kônyvtáraé. Petrik I.8SO S F a. WAKLSNBERG, Gôran Flóra Carpathorum principalium exhifaens plantas in montibus Carpathicis ir.ter fluraina Wagura et Dunajetz eorumque rar.os Arvan et Popradum crescentes,... Gôttingae. Impensis Vandenhôck et Ruprecht , 408 s., 4 tab. Fedor 687 SBS VI.338 ŠD 9452

26 S7. WÄHĽI, Efraim Pirke Aboth... Sprúche der Väter sammt Uebersetzung von... Herausgegeben von R. Lamberger... Pressburg, 1S85. Druck von Lôwy & Alkalay. 12. /4/, S8 s. Hebrejské písmo, gotika, ž. záhlavia, pozn. pod., tie. list a text súbežne v nemčine a hebrejčine. Väzba ppl. S G WAHRE.. Die Wahre Rechts-Continuität In Der Ungarischen Frage. Zweite Durchgesehene Auflage. Wien, Wilhelľn Braumúller K. K. Hofbuchhändler. (Wien. Druck von Jacob & Holzhausen k. k. Universitäts-Buchdruckerei.) 8. /3/, 7i s. Antikva. Väzba r.ová, ppl., obálka zachovaná. S D WAHRER WAHRER / ANDACHTS-EIFER / einer / Gottlieber.den Seele. / Darinnen / nebst verschieder.en Tagzsilen, andäch- / tige und anmuthige Morgens- Abends- / Mess- 3eichtsund Kommunion- Gebethen, / die fúr itzt angeordneten Messlieder, sieben Buss- / psalmen, Litaneyen und andere mehr zu / fir.den. / Wie auch / 7agzeilen / vcn der / unbeflecten Empfängnis Maria. / TYRNAU, bei Wenzl Jelinek búrgerlichen Buchdrucker , /4/ s.

27 Gotika, tit. list a kalendárium dvojfarebné, ž. záhlavia, vlysy, vir.ety. Väzba polokcža. Prôv.: peč. Rexa Csalá. - Národná kultúrna komisia pre Slovensko v Bratislave. S G WACHTEL, Dávid Ungarns Kurorte Und ííineralquelle-. Nach... Alexander Von 3ach, Unternotr.menen Bereisung Beschrieben Vo-... Cedenburg, In Commission Bei Seyring & Hennicke. (Druck von Adolf Reichard in Oedenburg.) 8. VIII, 475 s. Antikva, kurzíva, vinetky. Väzba polokoža, chrbát so zlátenými ozdobami. Prôv.: peč. Pozsonyi K. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvcára. Petrik III.817 IX WACHTLEP-, Bernard Freymúchige Eeaerkunger. zu dsm Entwuríe einer Wechsel- und Prozess-Ordung fúr das Kônigreich Ungarn, und zu einigen damit verwanäten Gegenständen, von... Pressburg, gedruckt bey Ludwig Landerer, Edlen von Fuskút B. /12/, 237, /!/ s. '.. ; Ar.tikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, linky. Väzba pspier., chrbát zdobsr.ý. Prôv.: peč. Marszovszky B. - 2.ex. rkp.: Nagy ^4.éltoságu Erdody Gróf Pálffy Fidel Urnak, Tárnok Mester Ô E:\cellentiar.ak, lég mélyebb Alázatosságal ajánjla

28 a Szerzô. Patrik III.817 SEŠ VI.339 S D 6S87, S D WAISMAYR, Joseph Trost- / Und Freuden-Rede / An die Schaaf / Von ihrem Ober-Hirten, / Dera... / EMERICO / Aus dsner. Grafen / 2STERHAZI / DE / GALANTKA... / Als einerx Jubel-Jährigen Grossen Priester... / Gehalten von... / PRES3URG, / Gedruckt bey Karia Magdaléna Royerin, Wittib /25/ s. Gotika, antikva, vinety, inic. na 2 a S r. Brcž. Prôv.: tlač. exlibris: A Pozscnyi Magyar Kiráiyi Akadémia Kôr.yvtára. - peč.: Pozsonyi Kir. Erzsébet Tudo- T.ányegyetem Kcnyvtára. Petrik IIľ.821 VII V7ALD, Alexander Der Judische Mythos Eir.e Štúdie von... Zweite venrehrte Autlage. Pressburg & Leipzig. Verlag von G. Heckenast's Nachfolger Rudolf Drodtleff. (Stan-.pfel, Eder & Comp. In Pressburg.) [okolo r ] 8. /4/, 32 s. Gotika, antikva, sicnei. Vázba ppl., obálka zachovaná. S D NALDECK, Oskar Pan's Gelächter. Satirer.. Zweite Serie... Coírmissions- Verlag von Gebr. Schwarz, Buchhandlung Pressburg (Druck von Adolf Alkalay t Sohn, Pressburg.)

29 /' /, s.. Antikva, pozn. pod č., vlys, vinetky, linky. Väzba ppl. s nalepenou obálkou. GV 153/ F Die Philar.thropen. Zeitbild ir. fúnf Au f zúgen... Verlag von.philipp Schwarz Fozsony (Druck von Adolf Alkalay & Sohn, Pressburg.) s. Gotika, vinetky. linky. 3rož. 21 F Die Schmarotzer. Komôdie in funf Aufzugen... Verlag von Philipp Schwarz Pozsony (Druck von Adolf Alkalay í Sohn, Pressburg.) s. Gotika, vinetky. Väzba ppl- s nalepenou obálkou. Prôv.: peč. Kottitz József kônyvkeraskecäése és ôdor.ságck Fozsony... GV 153/ F WALDST2IN, Franz [VALDŠTEJN] - KITAIBEL, Pavol... Descriptiones Et Icones Plantarum Rariorum Hungariae. Vôl. 1. viennae, Typis Matthiae Andreae Schmidt /3/. XXXII, 104 s., 100 fareb. obr. rašelín.... Vôl. II /!/, XXXII, s., tab fareb. obr. príl.... Vpi. III s., fareb. obr. príl.

30 Antikvá, kurzíva, rytina Vysokých Tatier, pozn. pod č. Väzba koža, chrbát zdobený,. Fetrik S A 8131, 21 A WA^DSTEIN-WARTEMBERG, Joannes Asserticnes Ex Vniversa Ivris Prvdsntia Et Scientiis Policicis Cvas Svb Avspiciis Serenissirr.i Caesareo Regii Principis Et Regni Hvngariae Palatir.i. In... Vniversitate Pestana... Pvblice Propvgnavit... die 9 Júni i Bvdae Typis Regiae Vniversitatis Hvngaricae. [1829.J 8. XII s. Antikva, kurzíva, linky. Väzba koža. zdob. slepotlačou. Petrik VI.323 S D S699. WALEKT, Paul ml. Biblické Vysvetlenie O Božs;ve-Trcjici,.. Napísal... Alrom. [3.t., okolo r ] 8. 38, /!/ s. Antikva. Väzba ppl. S D WALENTINY, Ján pozri VALENTZKI, Jar HALÍ. István RÓMA: / IMPERATOROK / TÚKÔRE, / MELLY / JÚLIUS TSÁSZÁRTÓL FOGVA, / AŽ MOSTAMI PÉLOASSAN URALKOD-5 / :i. JOSEF / TSÄSZÁRIG / MEG-MUTATTVA CCXVIII. / IMPä- RATCROKNAK, / MÉG PEDIG SZEMŠLY SZERIK7 / MINDENIKNEX / A 1 TYRANUSOKKAL / EGYÚTT... / KINDENEKNEK / kik értôi a' Magyar nyelvnek, szemeik eleiben / fugasz-

31 tette... / POSONYBAN, és KASSÁK / LANDERER KIHÁLY' / kóltségével. / S. l obr.. /6/ /13/ s. Antikva. kurzíva, ž. záhlavia, aj dva stĺpce, vlysy, iir.ky. vir.ety, vinetky, inic. nad 3 r., frontispice, ilustr. - odtlačky minci. Väzba papier., chrbát so zlátenými ozdobami. Prôv.: rkp.: Nagy Ferencz ex.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. - rkp.: Ex oblatione Auctoris Stephani Herényi ab A= dera Paulo Scultety emit ab... Petrik III.823 S D 14535, IX WALLACE. Sigismund Auf der Donau von Wien nach Constantir.opel und nach deň Dardanellen. Von... Mit Illustratior.er.. Kartan und Plänen. VJien Druck und Verlag der typogr.-literar.-artist. Anstalt (L. C. Zaroarski & Dittir.arsch.). 8. l cbr., lll. 203, /!/ s., 23 cbr. príl. Antikva, kurzíva, gotika, aj dva stĺpce, ilustr. - rytiny (aj Bratislava) frontispice, mapky. Väzba pi..:,r:.'.).:.-'. so slepotlačou a zlátenými ozdobami. Frov.-. peč. Pozsony Szab. Kir. Várcs Kôz/cônyvtáŕa ; '.:.'-- '.-.- vín. c/25 WALASZKY, Paulus pozri VALASKÝ, Pavol WALLENFELS, Jindŕich Slovenská Novellistika. Uspoŕádal...' Část

32 F. Šimáček V Praze. (Tiskem Dr. Ed. Grégra a syna v Praze.} , /!/ s.... Část II , /!/ s. Ar.tikva. Väzba ppl. Fedor 1977 S G 157, 2C G WALLENTÍNYI, Dezsô Ferenczy Istvár. Levelei. Rimaszombat Rer.d. Taň. Várcs Kôzlônsésér.ek Megbizásából Kôzzéteszi... Rirnaszombat. Nyomatott Kabely Miklós Šs Fia Kčnyvnyomdájában l obr., 522, /3/ s., 6 obr. pr l. Ar.tikva, frontispice, pozn. pod č., vinety. Väzba ppl. SBS VI.340 S D 4931, VI.a/ WALLFAHRT Wallfahrt-Liederkranz gefunden aus ältesten Marienliedern zu Ehren der grossen Gocter Mutter und unbefleckten Jungfrau Maria in Zell. Pozsony, [B.t.] /2/ s. Gotika, antikva, vlys, vinetky. Väzba ppl. 21 G WALLICH, Emanuel Wolfgang Uber ďie Bäder in Klein-Pôstény oder Pôstyén, auch Pi'estjan, im Neutrauer-Comitate des Kônigreiches Ungarn. Von... Wien: bey Cári Armbruster (Gedruckt bey Franz Ludwig.) 8. XX, /4/, 132 s. Gotika, antikva, pozn. pod č., ozdob, pag., linky,

33 signet, mapa. Brož., obálka zachovaná, zdobená- GV 153/470 Tibenský 688 Sch F 207 WALLO, Albert Ferdinand pozri VALLÓ, Albert Nándor WALSES. A. OttO Eine mittelalterliche Internationale Historische Noveile von... Beilage des "Westungar, Grenzbote". Pressburg, [Tlač. A. Kóde.] s. Gotika, antikva. Prôv.: peč. Josef Wottitz Buch- u. Antiquitätenhandluňg-. S G 3788 prlv.l WAL7ER Walter, alebo: Stálost lásky. W Skalicy. p j smer. Fr. X. Škarnicla Synú s. Gotika, antikva, pozn. pod č., tit. list s obrázkom. Väzba ppl. Rizr.er VI. 103 S G C8. W?.LTEH, Július Dr. Knauz Nándor. Emlékbeszéd. Až "Esztergom-Vidéki Rágészeti és Tôrténelmi Társulat" évi márczius hó 5-én tartott kôzgyúlésén Felolvasta... Esztergom Buzárovits Gusztáv Kônyvnyomdáj a l obr., 84 s. Antikva, kurzíva, pozr.. pod č., vinetky, ilustr. -

34 kresby, frontispice s portrétom ä podpisom N. Knauza. Brož. Prôv.: rkp.: Ortvay T.... MK , s.935 SBSVI.342 XIV d/ WALTER,' Pavol MANUALE / JURISPERITORUK / HUNGARIAE / CONTINENS / RE- GULAS JURIS PATRII, /... HONORIBUS... JOSEPHI / HOR- VATH L. B. /DE MURANITZ. / Dúm in... Universitate Cassoviensi / PER /... Laurea ornaretur, /... Annô MDCCLI.... Ibidem, Typis Academicis Soc. JESU '.] , 106, /10/ e. Na s./íl/: Nomina Promotorum: Josephus Horvath z Pacu, Emericus Csontos z Nesvád, Joannes Cervusz zo Zborová, Joanr.es Ťahy z Homoku, Josephus Major z Xis-Bárkányu, Petrus Mészáros z Horného Baru, Andreas Ferencsik z Bardejova, Franciscus Szôgyényi z Jéke, Joanr.es Mikulanyi z Brezna n/hr., Antonius Krabeczy zo Sabinova, Gabriel Németh z Ományu, Josephus Handel z Košíc, Josephus Kamper z Rakúska, Franciscus Koczy z Demecseru, Stephanus Munkáczy zo Szolyvy, Josephus Kassay z Erdô- Bénye, Ladislaus Durcsak zo Sandálu. Scephanus Olszavszki z Oľšavice, Joannes Obuoski z Poľska, Mathias Hajduk z Levoče, Joannes Zavadski zo Závady. Joannes Balogh zo Szerencsa, Georgius Éles zo Sajó-Némethu, Andreas Hollo z Apátfalvy, Adamus Lenarth z Hertniku, Petrus Tott z Hortu, Thomas Csernik zo Zubrohlavy. Antikva, kurzíva, ozdob, pag., vlysy, vinety, inic.

35 nad 4 r. Väzba koža, chrbát zdobený.' -,...., ; Petrik V.491 S G 1028S VINDICIAE / GRAECORUM /... Philosophiae / MAGISTRIS / A RHETORICA CASSOVIENSI / DICATAE, / DÚM /In... Universitate Cassoviensi / PER /... Laurea Anno MDCCLII.... ornarentur. / CASSOVIAE. Typis Academi- Cis Soc. JESU, / ANNO MDCCLII. [=1752.] s. Na s.7: Obtulerunt Spectabiles: Antonius Dessôffi z Regmeczu, Emericus Susztrik z Košíc,, LaijlJkslaus Eôtvôss z Lazári, Antonius Sass z Tokaja, Carolus Hartman zo Zaláty, Franciscus Scharlach z Košíc, Josephus Kossela zo Žiliny, Ladislaus Martinides z Budulova, Antikva, kurzíva, alfabeta,. vlys, vinety, inic. na 3 r. Väzba koža. Petrik III.791 S D WALTHER, Bela A Lôcsei Magy. Kir. Állmmi Fôreáliskola Értesitôje Až Ik Tanévrôl. XXXVI. Szám.,Kôzli:.., Lôcse, Nyomatott A Szepessvármegyei Kôzigazgatási Kônyvnyomdájában , /l/ s. Antikva, kurzíva, vlysy, vinetky. 3rož., obálka zachovaná. Prôv.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Kônyvtára. X.1236

36 WÁL.YI, András pozri VÁLYI, András WANKEL, Jindŕich Beitrag zur Geschichte der Slaven in Európa. Von.... Oliriútz Fúrsterbischôf l. Buch- ur.d Steindruckerei. - Selbstverlag s. Gotika, antikva, vinetka, linka. Väzba ppl. s nalepenou obálkou v ozdob, rámiku. 21 F 1217, 21 F Pŕíspevek k dejinám Slovani v Evropš. Od... v prekladu Vlasty Havelkove. Olomouc Ké cti svého zakladatele vydáva Vlast spolek trusejn' v Olomouci..(Tiskem národní knihtiskárny Kramáŕe a Procházky v Olomouci.) 8. l obr., 42 s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., vir.etka, frontispice s portrétom autora, obálkový titul. Väzba ppl., obálka zachovaná, zdobená. Prôv.: rkp.: Velectené paní A. Gregrové spisovatelce venuje ve vší Cctš Vlasta Havelkova.. Nosovský C 308 WANKO, Samuel pozri VANKO, Samuel WAR The War: Battle Of Blumenau, r.ear Presburg. In: The Illustrated London News. London, 186S. [B.t.] 2. /4/ s.

37 Kresba a článok o bitke pri Laraači pri Bratislave v prvisko-rakúske j vojne. S D WARGA, Ján Olvasó és Tanitó-Kônyv, a 1 Dunamelléki H. V.' Egyházkeruletbeni Fiú, És Lányiskolák- számára Irta... A 1 kozép népiskoláknak. Kásodik Rész. Až Embervilág szemlélése... Pest, Kyo a tott Trattner-Károlyinál , /!/ s.... Harmadik Rész. Až erkôlcsiség, vagy vallásosság 1 szeír.lélése... 14S, /!/ s. Antikva, kurzíva, ozdob, pag., vinetky. Väzba polokoža. Prôv.: tlač. štítok: A'pozsonyi királyi jog- és állaritud. kar Kônyvtára. - peč,: Pozscnyi Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. - Dr. Schedel. - A Pozsonyi Kir. Jog És Állantud. Kar Kônyvtára Petrik III.826 SBS VI.343 VI Vezérkônyv Až Eletni Nevelés- És Tanításra... Irta... Eisô Kčtet. Až Hlemi Nevelés' Alapvonatjai. Buôán, A' Macyar KirSlyi Egyetetn 1 Betúivel, A' Magyar Tudôs Társaság 1 Kôltségén XVI. 152 s.... Második Kôtet. Až Eletr.i Tanulmányok' Alapvonatjai XII, 284 s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, pczn. pod č., linky. Väzba ppl. " ' Prôv.-, peč. Pozsonyi Kir. Erzsébet Tud-.-Kônyvtára. -

38 A Pozsonyi Kir. Jog És Államtud. Kar Kônyvtára Dr. Schedel. VI WARGHA, István Fô Tisztelendô Nagyságos Adamkovits Mihály Urr.ak... Midôn A' Pozsonyi Tudotr.ányos Kerúletben Až Oskolšk Fô Igazgatója Kormányját Eszter.dčber. Kezébe Venné Ôrômmel Hódoló TiszteleĽét Kutatja A' Nagy-Szctnbati Két Papi Nevendék Ház. Nagy-Szombatban, Jelinek Ker. Jár.os' betúivel. [1831.] 8. 8 s. Antikva, vinety, ozdob. pag. Väzba spi. Patrik III.826 S E 3583 :571S. WARKAFTI3E Warhaftigs und / Curiose / Seschreibung / Vor. dem / Seit biss gewährten / Keun-Jahrigen / Rebelions-Krieg/ In / Ungarn / Víelcher das / Leber^ / des.víelc-bekanncen Fúrstens Ragcczy / Mit dazu dienlicher.. Kupffern beygefúget ist. / Auff Kosten guter Freunde.. / Leipzig. bey JOH. PHILIPP. BOETIO. / A'jch im Durchgar.ge des Rathhauss zu bekcnitr.en. / Ar.r.o ; /Z4/ s., 2 obr., 167 s. Gotika, ž.záhlavia, Cit.list dvojfarebný. Väzba papisr. 21 G 2189 WARSZEVJICKI, Krzysztoi pozri VARSEVICIUS, Christoohorus

39 WAS. Was hat eir. verständiger Hausvater und eir.e ľ<iuge Haushälterinn zu wissen nôthig? Eine encyklopädische Uebersicht... Nach Leuchs, Rover, Herrcbstädt, Schmidt, Dor.ndcrf, ur.d andern bewährten Schriftstellern. Kaschau, Bey Otto Wigand. Buchhär.dler s: Gotika, ž. záhlavia, viys. Väzba ppl. Petrik III G WATTENBACH, Wilhelm Benerkungen Zu Einigen Ósterrreichischen Geschichtsqcellen. Von... Wien Aus Der K. K. Hof- Und Staatsdruckerei. Ír. Commission Bei Karí Gerolďs Sohn, Buchhändler Der Kaiseriichen. Akadémie Der Kisseaschaften. 18-?C s. Antikva, alfabeta, pozn. pod č. Väzba pi., obálka zach. Sch D WAXMANSKI, Jakub tvaxxanský] AUDITORIBUS EXKI3ITI / DÚM / ASSERTIONES / USIVERSAH THEOLOGIAE / SCHOLASTICO-POLEMICAE /In Conventu GAL,- GOCZENSI ad / Omnes Sanctos Anno MDCCLXI. [=1761.] Die 19. Xensis Máji publice propugnarent: / Religiosi Patres MATTKAEUS K02EL t SEVERINUS BARTÄLIK... PRAESI- DH / P. F. JACOSO WAXKANSKY... [Tyrnaviae, t. Acad ) 12. /12/ s. Antikva, vlys, vineta. Petrik V.548 S G 9080 prív.

40 S QUOTIDIANAE / CKRISTIANI HOMINIS / CONSIDERATIONES / AUDITCRIBUS OBLATAE / DÚM TKESES / EX / UNIVERSA LOGICA / ARISTOTSLICO-SCOTISTICA. / Publicé propugnaret / RR. FF. F. IGNATIUS KAJ3A. / F. Jt^IUS WAVRA. ST F. ATKA- / NASIUS MICHSA... professi in Conventy / Eperiessiensi ASSISTENTE /... [Cassoviae. t. Acad /4/ s. Antikva, kurzíva. Väzba kožená, poškodená. 17 G 4236 priv WEBER, Alfréd Project Der K. K. Ôscerr. Regierung Fdr Die Regulierung Der March Ír. Der Reichsgrenzstrecke Gegen Ungarn (Von Der Xcrawka-MOr.dur.g Bei Rchatstz Eis 2ur Sinr.ur.- dung In Die Dor.au Bei Theben) Verfasst Von... Mit 17 Tafeln. Wien Spielhagen t Schurich... Text- U. Tafeldruck V. Rudolf M. Rohner, Brúnn. 4. l obr., V, 110 s., 17 obr. príl. Antikva, kurzíva, tabuľky, mapy, grafy, vinetka, fror.cispice, rakúsky štátny znak. Brož., obálka zdobená. 21 A 12S WEBER, Ar.dreas Installationsfeier gehalten itr. Janre 1B39 zu Neu-3anovce von... Zum Besten eines in der obgenannten Geme inde neu zu erbauenden Schul- und Bethhauses herausgegeben. Pesth gedruckt mit v. Trattner-Káro-

41 lyischen Schriften VIII. 9-56, /!/ s. Gotika, pozn. pod č., linky. Väzba ppl. Petrik III.830 S S725. WE3ER, Arcúr Auszug aus der in der ungarischar Sprache verfassten Štúdie: Geschichte der Zipser Dialektforschur.g von.. Budapest, Ferd. Pfeifersche Buchhandlung (Gebr. Zeidler). (Reiss J. T. Lôcse.) 8. /</ s. Arbeiten Zur Deutschen Philologie Kerausgegebea Von G. Petz, J. Bleyer, K. Schmid;. IXIX. Antikva, hlavičkový titul. Neviazané. MK C. s.:74 S3S VI.346 2i D 7042 l 7;e. - A Szepesi Nyelvjárástanulmányozás Tôrténec.e Irca... Budapest, Pfeifer Ferdinánd-Fále Kônyvkereskedés ÍZeidler Tsstvérek) (Kúlônler.ycrr.ar a "Kôzle-ányek Szepesvár^iegye Kultjából" évfolyamából.! 5. /!/. 45. /4/ s. Nécet Philoloaiai Dolgozatok Szerkesztik: PetE Gedeon, Bleyer Jakab, Schr.idt Kenrik. XIX. Ar.tikva, kurzíva, pozn. pod č., ž. záhlavia, aj dva stĺpce. Brož., obálka zachovaná. MK , s D WE3ER, Ján IANVS BIFRONS / ŠEV / SPECVLVM / PHYSICO-PO- / LITI- CVM / Das ist / NATVRLICHER / REGENTEN- / SPIEGEL /

42 Durch... / Gedruckt zur Leutschaw, bey Lorentz 3rewern. / ANNO M.DC.LXII. (=1662.] 4../9S/, /4/. /168/ s.. 4 obr. prll. Gotika, antikva. kurzíva, aj dva stĺpce, Cext súbežne nem. a lát., vlysy, viľiety, erb, inic. na 2, 3 a 6 r., rkp. pozn. Väzba papier. Čaplovič 1Í09 ' S3S VI.346 S B LECT:O / PRINCIPVK. / HOC EST : / POLITICA MANV- / DVCTIO, QVO PACTO JV- / VEKI GVEERNATORI CHRI- / STIANO VERAE JUXTA PIETATIS AC / VIRTUCSA VITAE, LAU- DABILISQ; REGIMINIS / ratio praeir.onstrari commode quaet, / Conscripta /"per... / REGENT2N / iection. / Das ist: / Politischa Anleitung... / LEUTSCHOVIAS, TYPIS KAERED: 3REV, ANNO M.DC.LXV. [=1665J. 4. /30/ s., 2 obr. príl. Gotika, antikvá, kurzíva, aj dva stĺpce, vlysy, inic. na 4 a 5 r., tit. list aj text súbežr.e v lát. a nem., prvý lis: s rytinou (H. Ktissel). Čaplovič 1160 RMK S B prív.l WAPPEN / der Kónigl. Freyen Stadt / Epperies / in Ober Vngarn / beyni Richterlicher. Abdar.cken / aussgelegt / durch... Gedruckt zur Leutsch. bey Samuel Brewern// Anno M. DC. LXVIII. [=1568.] 8. /16/, 430 s. -f 2 tab. Gotika, antikvá, ž. záhlavia, vlysy, inic. na 2 a 4 r., aj ozdob, pag., vir.ety, vinetky. Väzba koža.

43 zdobená slepotlačou. Prôv.: peč. Nagy István Gyújteménye. Čaplovič 1222 RMK Sch G C. NEBER, Rudolf Die Bärenjog. Ein Schwank in Zipser Mundart von... Leutschau Buchdruckerei Jos. Th. Reiss s. Gotika. Väzba ppl. SBS VI F 759C Der heilije Aegide aus Daitschendorf. Ein Schwank in Zipser Mur.dart von... Leutschau, Buchsdruckerei des Jos. Th. Reiss. 8 C. 12 s. Gotika, obálkový titul. 3rcž. Prcv. : peč. PCESor.yi M. Kir. Srzsébet Tud. Kônyvtára. IX Koppgarten. Ein populärer Eeitrag zur Zipser Volkskunde. Verfasst; von... Separatabdruck aus der "Xarpathen-Post". Késrnárk. Buchdruckerei von Paul Sauter , /!/ s. ôocika, pozn. pod č., vlys. Brož., cbáika zachovaná. 21 F Zepserscher Liederbronn. Gedichte in Zipser Mundart von... Budapest, Ludwig Kókaische Buchhandlur.g. (188S. Buchdruckerei vcn Kuhn & Comp. in Poprad.) 8. V,

44 , /!/ s. Gotika, aj dva stĺpce, vinetky. Väzba ppl., obálka zachovaná. Prôv. : peč. Pozsor.yi M. Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. IX WEBER. Samuel Beschreibung der Szepes-Bélaer Tropfstein-Hôhle satr.mt einigen Ausflúger. in der ôstlichen Tatra und im Pieninen-Gebiete. Im Auftrage čer Hôhler.-Commission verfasst von... Szepes-Béla. Selbstverlag Der Hôhlen-Commission. Buchdruckerei von Sauter & Schmidt in Késwark /4/, 63, /!/ s., 8 obr., l -,p. prll. Antikva, kurzíva, gotika, pozn. pod č., inic. nad S r., ilustr. - kresby, inzeráty. Väzba pi., obálka zachovaná, zdobená. Rizner,1.107 SBS VI.347 S G 7442, IX S Betrachtungen aus deň Leben ur.d der Lehre Jesu Cr die drei hôheren Kiassen der Volkschule. Nach det. Zeugnisse der Geschichte und deň Fôrderungen der Pádagogik bearbeitet von... Budapest, Ludwig Aigner , 2 s. Gotika, pozn. pod č. Väzba ppl., obálka zachovaná. Sch D Ehrenhalle Verdienstvcller Zipser Des XIX. Jahrhunderts Zur Jahrhundertwenda Verfasst Von...

45 Iglô Verlag Von Josef Schmid Buchdruckerei XIII. 12 obr.. 482, /!/ s. " - : Antikva, kurzíva, pozn. pod č., aj dva stĺpce, vlysy, vineta, linky, ilustr. - portréty osobností,' celý text v červenom rámčeku. Väzba koža, viacfarebná, zdobená. S D Geschichte der Stadt Bela. Ein Beitrag zur zipser und vaterländischen Geschichsforschung von... Iglô, Josef Schmid Buchdruckerei. 8. l obr., 444, /2/ s., 2 obr. príl., l tab. Antikva, kurzíva, pczn. pod č., fror.tispice (Kilczek), ilustr. - rytiny, kresby, odtlačky erbov, pečatí, znakov. Väzba ppl., chrbát zlátený. Rizner :.107 ŠD Geschichte dsr Stadt Leibitz Mit Bezug Auf Die Vergangenheit Zipsens Und Ungarns Aus Veranlassung Des Miller.r-ixns Xerausgegeben Von Der Stadt Leibitz. Verfasst Von... Kesir.ark. Buchdruckerei Vor. Paul Sauter VI, /!/, 270, 2 S., 12 obr. prll. Ár.tikva, pozn. pod č., ž. záhlavia, ilustr. - fotogr., vinety, vinetky, inic. na 4 r. Väzba ppl. Frov: rkp.: Czebeczauer Amália -- Tribaltik Rudolf. S D A Késnárki Vértar.k. Irta... Eperjeser. Kčsch Árpád Kčnyvr.yorr.tató-Intézetébôl s.

46 Antikva, kurzíva, pozr.. pod č., vlys, vinetka, ilustr. - focogr., frontispice na zadnej strane obálky. Väzba ppl. : MK , s G S Kežmarskí Mučedlníci. Napísal... Preložil: Karol Raab... Tlačou Arpáda Kóscha v Prešove :24 s. Ar.tikva, kurzíva, pozn. pod č., vlys, ilustr. - fctogr. Väzba ppl., obálka zachovaná. Provu:.peč. Z Kníh Ľud. Vlád. Rlznera. Fedor 2492 S E E 244, 20 F Die Mischehe mit RQcksicht auf die Reverse. Eir.e. Warnung fúr evang. JCnglinge und Jungfrauen.Verfassvon... Herausgegeben von dem Vereine der evangelische.i Geis-lichen ir. Zipsen. Buchdruckerei vcn Paul Sauter s. Gotika, antikva, pozr.. pod č. Väzba ppl. MK , S G Mcr.ographie der evar.gelischen Gemeinde A. C. Bála. Mit Berucksichtigung der betreffenden Verhältnisse in Zipsen, Polen u-d Ur.garn. Von... Aus Veranlassung des 100 jährigen Kirchen-Jubiläums ára 22. Jänner 1886 herausgegeben von der evangelischen Gemeinde A. C. in Bela... Késmark. Buchdruckerei von Sauter i Schir.idt XIV, , /!/ s.

- 5000 - V ObjetI Srdce plného lásky... Dve kázaní v prvnl svätyni. Božského Srdce P. v Paray le Monial konané poutnikúm

- 5000 - V ObjetI Srdce plného lásky... Dve kázaní v prvnl svätyni. Božského Srdce P. v Paray le Monial konané poutnikúm - 5000-16056. V OBJETÍ V ObjetI Srdce plného lásky... Dve kázaní v prvnl svätyni Božského Srdce P. v Paray le Monial konané poutnikúm českým dne 31. srpna a 1. záŕ 1903 nejdúst. p. proboštem Jos. Škardou

Részletesebben

Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej 1952. Mišianik 111 S E 3469, S G 2397

Antikva. Väzba nová, ppl. Erov.: rkp.: p. Leop. Bruck. - peč. Vyradený exemplár z Knižnice Matice slovenskej 1952. Mišianik 111 S E 3469, S G 2397 K 6579. K ČOHO.. - K čomu vedie opilstvo? Smutná, ale pravdivá udalosť zo života ľudu. Poslovenčil: Andrej Hladký. Vydáva: Kníhtlačiareň Elemíra Bezo V Trnave (Nagyszombat). [Tlač G. A. Bezo. Okolo 1904,]

Részletesebben

- l - .. i... í l,- '',

- l - .. i... í l,- '', - l - 1. ABAFI, František [ABAFFY, Franciscus] DECLARATIO / STATUUH / CATHOLICORUH, / QOI / AD CONVEN- TUH CATHOLICUH / Die 30. Novembris Anno 1790. / Apud Archi-Episcopum Coloczensem / celebratum non

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

- 1213 - GALL, Franz Joseph pozri zázn. č. 13175a

- 1213 - GALL, Franz Joseph pozri zázn. č. 13175a - 1213-4100. FfeEDI, János A Kegyes-Tanitórendiek Vezetése Alatt Älló Szentgyôrgyi Kóm. Kath. Gymnasium Értesitóje Až 1901-1902. Tanévról. Kôzzéteszi... Angermayer Károly Kônyvnyontató Intézete Eozsonyban.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

- 3233 - / Pressburg, / gedruckt.mit.eigenen Schriften. / Gotika, okolo textu ozdob, rámik, vlys, vinety. BroS.

- 3233 - / Pressburg, / gedruckt.mit.eigenen Schriften. / Gotika, okolo textu ozdob, rámik, vlys, vinety. BroS. - 3231-1O777. ÔZSÉB, P. Život a modlitby Sv. Antona Paduanského. Pre ctiteľov sv. Antona a podporovateľov "Chleba chudobných". Budapest, Tlačou a nákl. Kôl. Rózsu a jeho manž. (predtým A. Bucsánszky).

Részletesebben

15221. TABELLA TABELLA / Professorura quatuor Facultatum ad / Universitatem Tyrnaviensera inducendorum / Saaria perhibens.

15221. TABELLA TABELLA / Professorura quatuor Facultatum ad / Universitatem Tyrnaviensera inducendorum / Saaria perhibens. - 4707-15221. TABELLA TABELLA / Professorura quatuor Facultatum ad / Universitatem Tyrnaviensera inducendorum / Saaria perhibens. [Wien, b.t. okolo r. 1760.] 4. /2/ s. Antikva. Sch B 82 prív. 15222. TABELLE

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

- 909 - Antikva, dvoj- a trojstĺpcová sadzba, ilustrácie - fotogr. Väzba ppl. Obal. aach.

- 909 - Antikva, dvoj- a trojstĺpcová sadzba, ilustrácie - fotogr. Väzba ppl. Obal. aach. - 909 - Károlynál.) /1895/. 8. 96 s. Antikva, dvoj- a trojstĺpcová sadzba, ilustrácie - fotogr. Väzba ppl. Obal. aach. MK 1886-1900, 3.154 21 P 4321 3098. umom Eynamit-Tabrik Pressturg der Itynamit-Actien-Gŕeaellschaft,

Részletesebben

Székely Sándor LINZBAUER XAVÉR FERENC (1807 1888) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Székely Sándor LINZBAUER XAVÉR FERENC (1807 1888) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Székely Sándor LINZBAUER XAVÉR FERENC (1807 1888) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Másfél évszázad távlatából hajtjuk meg az elismerés zászlaját Linzbauer előtt, aki elévületlen

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

- 2595 - Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára" 1874. V.325. g p ^41Q

- 2595 - Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára 1874. V.325. g p ^41Q - 2595-8726. M. A. : Wahrheit gegen Irrthum. Aufklärung fflr Mlssbegierde ttber Magnetismua, Spiritualismus s.spiritismua. Beweis-Aoazttge, geaammelt vom Verfasser. A. M. Im Verlage des Verŕassers,...

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer.

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer. SZAKIRODALOM 83 rendszereket újított föl, Róma gyámkodását a rendőri gyámkodással cserélte föl. Bár sokszor enyhén kezelte a cenzúra szabályait, ezek nincsenek minden, sokszor bántó és bosszantó kicsinyesség

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

- 719 - 2423* DAGONEI., Pierre

- 719 - 2423* DAGONEI., Pierre - 719-2423* DAGONEI., Pierre : Regulae Salešianae' Sivé Hbrma : Chrlstlanae^Ä'b Devóte'Vivendi... Ex... Prancisci DQ Sales...relictis Scriptorum monumentis colleotae... Gallice primum per R. P.... in latinum

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Szakkönyvtárában található 1851 elıtt megjelent könyvtári dokumentumok

Az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Szakkönyvtárában található 1851 elıtt megjelent könyvtári dokumentumok Az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Szakkönyvtárában található 1851 elıtt megjelent könyvtári dokumentumok Ssz. Szerzı Mő címe Kiadás helye Nyomda neve Kiadás Leltári Raktári Megjegyzés 1. Beza

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A 18-20. századi balatonfüredi balneológia és balneoterápia. 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

A 18-20. századi balatonfüredi balneológia és balneoterápia. 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüred Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ó ľ ľ é ľ é ü é ľ ó í í é é í ź ü é ź é ę é Ĺ é É É Á Á Ü É É Íľ ľľ ń ł ł Ą Ą É Ü É ľ ô ľľ É ľ é é ü é é é é ź é ź ł Á Ü é é ü ď źů é ó é é ü é ó é ź ö ö ó ö ü ó ó í ó ó ľ ü é ó é ö é é ľ ö ü é ľ ű é é

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

3535. P. V. Pázmány Peter. B.m., b.t., b.r. 8. S AJ3 Magyar Sion XI Esztergom./ Antikva, kurzíva, obrázky. S D 9912 prív s.

3535. P. V. Pázmány Peter. B.m., b.t., b.r. 8. S AJ3 Magyar Sion XI Esztergom./ Antikva, kurzíva, obrázky. S D 9912 prív s. - 1040-3533. EZERKILENCSZÁZTIZENHÉT Až 1917/18. Tanévre Megválasztott Egyetemi Hatóságának Beiktatása ta A Tanév Megnyitása Alkalmából 1917. ÉVi Szeptember HÓ 18-Än Tartott tínnepélyes Egyetemi KíJzgyillés.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.)

7 JEGYZETEK. = Magyar Erdész = Magyar Országos Levéltár (Bp.) 7 JEGYZETEK Rövidítések Bp. Buc., Bük. EL. FM.jel. KKIKJ. Kvár. ME. OL. = Budapest = Bukarest = Erdészeti Lapok = A földmívelésügyi m. kir. ministemek... évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága július 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága július 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2008. július 9-i ülés Az ülés napirendje 1. John Ellicott: Asztali zenélő óra, 1765 körül, London. (Ébenfa, fém óraszerkezettel, negyedütős zenélő szerkezettel, rugóhajtással,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

ó ľ ľ ő ő ľ ő ľ Á ő ü ü ő ó ľ ö ü ź ő ö Ő É É Á Ĺ É ľ ľľ Éľ Ü É É Á ľľ Ą Ą ą ť É ł ü ě ő ő ő ö ľ ó ő ő ö ľ ü ő ľ ľ ó ő ő öľ ő ü ő ő ó ő ľú ľ ö ő ő ä ó ö ü ő ö ó ó ő ő ö ö Ĺ ľ ą ő ä ľü ö ő Á Ĺ ľ ľ ź ő ő

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

ť Ő É ő ü ó Ö ő ü ĺĺ ü Ő ľ ü ľ ľ ő ĺ ľ ľ ó ő ó ľ ń ś ś Í ĺ ľ ó ő ő ľ ź ó ľ ü ľ ö ö ď ó ő ľ ĺ ü ó Ö ü Á ű ź ź ú ö ö ó ő ľĺ ó Ö ľ ĺ ľ ľ ĺ ň đ ľ ö ü ľ ó ľ ö ó ö ľ ö ő ö ü ź ö ö ő ó ü Ĺ ľ ó ľ ü ź ű ö ö ó čö

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben