Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára" V.325. g p ^41Q

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 2595 - Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára" 1874. V.325. g p ^41Q"

Átírás

1 M. A. : Wahrheit gegen Irrthum. Aufklärung fflr Mlssbegierde ttber Magnetismua, Spiritualismus s.spiritismua. Beweis-Aoazttge, geaammelt vom Verfasser. A. M. Im Verlage des Verŕassers,... Pressburg Druck von Cári Aagermayer. 8. /1/ t 58 g. Cŕotika. Brož. frov.: pe5. Dr. Degen. - A Pozsonyi Kir. Jog Éa Xllamtud. Kar Konyvtára" V lá " '" ' "'y läá swd 2aiámu Notu... B.m., t. a r. /Skallôä? c prid''ŕí 1ÔC/. 8. A/ s. Gotika, vlys. Kazeta. g p ^41Q OÄH, Peter Pál A Magyr Birodalom FtJldleiráaa KttlonBa Tekintattal Termá- * V v szeti, Eereskedelmi, Kozlekedési Éa Ipari Yiszonyaira '. '... i Ulý Kapcsolaťban XII SIBadással A Termáazettani PBldrajzbol. írta... Fest. KladJa Heckenast Guaztáv. MDCCCLXS. /«1870/. (Peat Nyomatott Heckenast Gosztévnál.) 8. /7/, 152 s. Antikva, kurzíva. Väzba nová, ppl. Obal. zach. m , s.227 S D 58986

2 MACIEJOWSKI, Ignacy Martin Ľuba. Dráma v 4. dejstvách od... Preložil A. Halaša. Turčiansky Sv. Martin. Nákladom (a tlačou) Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku s. Od a.77: Môj Otecko. Veselohra v 1. dejstve od J. T. Preložil A^iHalaša ,. Slovenský:divadelný ochotník. Sväzok ZXXVII. Antikvai^kurzíva, vinetky, noty.!: Pedor ' S G 45 prív.2 : MÍCSKA, Lajos - BDBAVARY, Jozef OdvbzltJ-Dal Máltoságos... Bende Imre Beszterczebányai Megyés POspBk tfrnak PuspOki Székfoglaló Únnepére. Malý Piúi j - >i Hodolattal Ajánlva A Privigyei Kegyes-Tanitórendi Társháztól Nyom. Schempek Žs Huszár-Kál. flyitrán. 2. /12/s. Antikva, okolo textu ozdob, rámik, aj okolo tit. listu. 21 B MACVEJDA, Praňo Čítanka malých pre 1. triedu rim. kat. ľudových škôl. V Zmysle zák. 81. XZXVIII. z r a XVIII. z r , "* ' ' :<;ii..'' P;.... ;""'..".- ; Jíi'ooií.7 -,'-, vys. ministerstvom náboženstva a osvety vynesených, napí-..:. SV/.;,-.',!.V ;-.r«.-_i.-.i, j--:i."-toj".- -^, Ľ::.' t-s^-.--i;'.'í, J " sal... Nákladom Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha). Vo Vied-..:: :' '"... ; ' ' --'ô-it'!.,.;.:.nr',: : t; f.'- >^\ ^ : : '; ni Tlačou kongregácie Mechitaristov (V. Heinricha) s..:..;. :. -. s. : >/.'/'"''.-ij Antikva, kurzíva, obr. ilustr. Väzba ppl. s j 2 059

3 Slovo o soatavení & upotrebení "Čítanky Malých". Pre usiteľov. Napísal... Nákladom Spolku BV. Adalberta (Vojtecha). V Trnave. TlaSou Žigmonda Wlntera. (1888.) s. Antikva, pózu. pod č. Väzba nová, ppl. Obal. nalep. Rizner ' MÍCZY, Imrich Gyászbeazád líellyet Náhai JOnségea JÓaef Császári, líagyar Éa Csehországi Királyi 6r8kBs Herczeg, Ausztriai FB-Herczeg, Magyarország Nádorispánja És Királyi Helytartója Šat. Áldott Hamvainak... Szentelt... A Kasaai Királyi Akadémia Templomban I847 dik Év BOJtmág Hava 1? kán... Móndott... Kassán. Nyomtatta Werŕer Károly, csász. kir. kivalt. academ. Í8nyvnyomó /18/ s. í-*» - : * Antikva, kurzíva, text v čiernom rámseku, vineta. Brož. Petrik AB MÁČAJ, Alexander - PANE3 PRIMITIAHUM / Aneb / Chleby Prwotnj / lasnegjcým Slowa Božjjho Dussem / Predloženej / To gestŕ/í^zne / ' Na Nedele Celého Roku... W Elásstere MARYE'THALSKEtí na ten čas Kazatele. / TYHNAVIAE Typia Academicis, per Fridericum Gali. Anno /16/, 856, /2/ a. Cŕotika, aj antikva, ž. záhlavia, marginálie, vinety, iníc. na 3 a 5 r. Väzba koža. Prôv.: rkp. Perillustri Dno Stephano Verbay tamiuam Suo Patrocinanti gratitudinia ergo obtulit ipse Authoŕ Operia. "JT"

4 Ex Libris Joannis Szabó..Knihopis 5136 S D , S P.321, 22 D MADÁÔ, Jozef Húžowá Slawnost, kteru k prospechu Hábožného Cvričená Mlá- ' "H. * "Vi ' deže w Cnostách vstanowil Wíborní, Dwogeg Cti hodni Pán Stwrteczky Imrich,... w Okrsleku swogeg Pári Roku Dna 15. Mága, a z Rečú predložil... V Skalicy, pismem Frantisska Xaw. Škarnicla, a Sinú s. Gotika, pozn. pod č., vineta, ylysy. Väzba ppl. Rizner III.8 S G MADÍCH, Imrich Tragédia Človeka. Dramatická báseň od... Preložil Hviezdoslav. Turčiansky Sv. Martin. Nákladom "Slovenských Pohľadov" (Kníhtlač, účast. spolok v Turčianskom Sv. Martine.) s. *" " " Antikva, kurzíva, vlysy. Väzba nová, ppl. Pedor 1183 ŠD 86520, S P Die TragCdie des Menschen. Dranatischen Gedicht von... Aus dem Ungarischen Qbersetzt von Josef Siebenlist. Pressburg und Leipzig. In Commission bei S. StampfelV"k(5n. ung. Hof- und ktsnigl. akad. Bucnhandliiňg. l886.'"(den"éahnen ge- :. \, '" ^ ^ f í s í genttber als Manuscript gedruckt.) 12. /8/ f 214 s. Gotika. Väzba nová, ppl. Obal. nalep. XIII.b/ a. MADAHASSY-BEck, Gyula. ; ' A Városok Hitelugye. A Magyar Váro'sbk Országos Kongressu-

5 sán 1909 Május 22-án ElBadta... Budapest, Pallaa Részvénytársaság Nyomdája 1909* s. + 2 tab. Antikva, kurzíva, marginálie. Väzba nová, ppl. Obal. zach.. m , a.54 S B MADARÍSZ, Ploris Pázmány Peter Három Prádikácziója. Bevezetésael ás Jegyzetekkel Ellátta:... Pozsony Budapešť. Eiadja Stampfel Károly. (Eder Istváa kbnyvnyomdája Pozsonyban.) s. SegédkBnyvek A Magyar Hyelv Éa Irodalom lanításához. Szekeszti Bán Aladár. 7. : -, Antikva, kurzíva, pozn. pod 5. Väzba nová,.ppl. Obal. zach. 21 G MAĎARSKÉHO Maďarského národa malá Verssowná Kronika. /V7 Pesati, t. Aloyz BuSánsky 1872./ 8. 63, /1/ s. Gotika, na každej stráne ilustrácia - portrát kráľa. Väzba páp. Mišianik 131 S G MADER, Rudolf Gesang-Unterricht fúr Schulen. Von... Pressturg Verlag von Cári P. Wigand. (Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.) 12 pries. 36 s. Gotika, antikva, kurzíva, noty. Väzba nová, ppl. Obal. nezach. 21 G 5628

6 Gesang-Unterricht for Schulen. Von... Zweite verbesserte und vermehrte Auflaga. Pressburg Verlag von Cári F. Wigand. (Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.) 12 pries. 48 s. Gotika, antikva, kurzíva, noty. Väzba nová, ppl. Obal. ' - f" nezaoh. 21"G MAEHRL, Jeremiአ" DISSERIATIO INAUGURALIS MEDICA," / DS / PRAESERVANDIS / LI- TERATORUM / MORBIS, / Quam /... IN ALMA EEGIA PSIDEaiCIA- NA, / PRAESIDE / DH. D. MICHAELE AĽBEETI,... DECANO... ŕro GRAKJ DOCIOHIS... ANNO MDCCXXXIII. /=1733/... PUBLICAE AC PLACIDAE ERUDIIORDM VENIILAIIONI SDBJICIET / AUCTOS ET RESPOKDENS / JEHEMIAS MAEHRL, / POSOHIO-HDHGAHUS. HALAE UAGDEBURGICAE, TYPI3 JOH. CHSISIIANI HEHDELII, ACAD. Ií- POGR. /1733/ , /5/ s. Antikva, kurzíva, linky, vlys, inic. na 7 r., ozdob. pag. Szinnyei 8/259 E 1240 pri v MAFFSI, Giuseppe VITÁ / YBHERABIIIS VÍRI /... ESANCISCI / SUARII /... Composita Italicá á... Lati- / ne reddita á Benedicto Rogaccio,... OBLATA AODITOHIBOS, / Dúm / In... Universitate Tyrna- -ľ'c ; ' />>.->C - viensi, / Annô M.DCC.XLIII.... POSITIONES / EZ / TJNIVERSA räeologia / Publioé propugnaret /... IGNATIUS PINKA... PRAESIDE / R. P. FRANCISCO GRAF3HEIDEN... TXRNAVIAE, Typia Academicia Soe. JESU. /=1743/. 12. /20/, 235, /3/ a. Antikva, kurzíva, ozdob, pag., vlysy, vinety, inio. na 3,

7 a 6 r. Väzba koža, chrbát zdob Má.GAS.. A Magas Tatra Rászletea Kalauza. "Turistaaág és Alpinizmua" Kiadáaa Budapest , v,... :., I. KBtet. Szerkeaztetták: Vigyézó Jánoa ta Hefty Gy. Andor. (Weasely Žs Horváth KtJnyvnyomdája, Póca. ) /18/ s. inzercie, XII, 399 B., /19/ a. inzercie, 1 mp. II. KBtet. Szerkesztetták: Vigyáaó János És Mervay Sándor. (Wessely Éa Horváth KBnyirayomdája, Pécs.) /18/ a. inzercie, VIII, 431 s.» /1/ s. inzercie, 11 np. III. KBtet. (Hegymáazókalauz). Szerkeaztetták: Komarnicki Gyula'áa Se'rényi JenB. (If j. Kellner ErnB ^Kttnyvnyomdája, * Budapeat. ) /18/ s. inzercie, XXXII, /14/ a. inzercie. I. Kriván-Csubrina-Lengyelnyereg. /1/, 224" s. - II. Kis Viszoka-Kopahagó. /!/, a III." Hátaó-Barátcaorba-Liliowe. Päggelék: Téli HegyBáazások. /1/, s , /l/ s. Antikva, kurzíva, obr., kresby, ž. záhlavia, mapy, inzercia, aj na predsádkach. Väzba pi., Hl. zv. 3 v pi.' bróž. M , s.45 B G 7153, 21 G A Iíagas Tatra Eészletea Kalauza. Máaodik Eiadáa. I. KBtet. Szerkeaztette: Vigyazó Jánoa éa Hefry Gyula... Budapeat, "luriataság Za Alpinizmua" Kiadáaa. (Wesaely éa Horváth kbnyvipari mflintázetábei, Pácaett. ) 12. /V, 179, /1/ s., /20/ a. inzercie, 5 mp. II.KOtet. B) Kirádulások a vttlgyekbe hágókra éa a legkbn-

8 nyabfc csúcsokra. S , /!/ s., /20/ s. inzercia, 7 mp. - C) Téliélet a íäagaa látrában. Batflsoros Tárgymutató. S , /1/s., ZO/ a. inzercie.. III. Kfttat. (Hegymászókalauz). Szerkesztet-fce*..:.(Iŕj. Kellner ErnU konyvnyomdája Budapešti) XXXII,*/l/,';222, /2/sV, /20/ sŕ.'inzercie. Antikvá,-kurzlva.Vkresby, vlysy; Väzba I. a III. zv. nová, ppl. V II.-.'zv. brož. ME , s.45 S G UA.GAZIN Kagazin.fttr Geschichte, Štatistik und Staatsrecht der ; Monarchie. Herausgegeben von.ein.er Gesell- ^ Bsterreichiooher Gelehr.ten. Ér a t ér Bánd..GOttingen, bey>vandenliqek und Ruprecht VIII, 344 s.... Zweyter Bánd , /2/.a. Antikva, kurzíva, 2... záhlavia,-pozn. pod č. Tázba ppl. Petrik Sen S 2076 V0 r *. ". : Magazin / von / merkwflrdigen neuen / Reisebeschreľbungen. / Aus fremden Sprachen Ubarsatzt und mit erläuternden An- r *-»' ~ - merkungen begleitet. / Ptinfter Bánd. Ilit Kupfern und landekarten. / Wien, gedruckt,, gadruckt und.verlegt bey P. A. Schrambl XXXIV, /1/, 292 s. Na s.xxvi: PrQhere Labensgeschichte des Grafen Beniowski. Ha s.1: Des Grafen Beniowski Reisen durch Sibirien.und Eamtschatka tlber Japan und China nach Európa.. Gotika, pozn. pod č. Väzba polokoža. 25 G 3686

9 : MAGDA, Pavol Magyar Országnak É3 A' Határ 6rz8 Kátonaság Vidékinek lég tfjavb Štatistika! És Geographiai Leírása. írta... Pesten, Trattner Jánoa bettlivel»s kbltságável ,/16/s. Antikva, kurzíva, gotika, alfabeta, pozn. pod S. Väzba ppl. Petrik S D Neueste statistisch-geograpnische Beschreibung des Kbnigreicbs Ungarn, Croatien, Slavonien und der ungarischen Militär-Grenze. Zweite Ausgabei?I,iaipzig t Wigand'sche Verlags-Bxpeditiom :il}í522 s. Antikva. Väzba ppl. V f. Petrik IZ.3142, 21 E MAGGIO, írancesco Maria COMMENTAHIOLDS / DK VITÁ, / ET GESTIS /... P. JOSEťHI / a MÄ.TES UEI,./ oira / JOSEPHI CALASANTII, /... Neapoli, impressus / Varsaviae reimpreasua. / Nunc denub recuaua / TZRNAVIAE, lypia Academicis 3. J. / Annô M.IXJC.2XI. /=1741/. 12. /16/, 110 s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia,-vinety, inio. na 3 r. Väz-. ba pi. " '...;.-..- Petrik ; '' --S'G MAGIKOU ;. -,-... Magikon, oder die vorztlglichsten ZauberkQnste der berqbmtesten Taschenspieler Pinetti, Philadelphia, Enslin und Eckartáhaosen. Eina ausgevählte Sammlung... Eine Enthflllung der Zaoberkräfte und einé deutliche Anweisung sicb jene

10 Pertigkeit... Kaachau, bei Gaorg Wigand, Buohhändler. 8. XXIV, 324 s. - ' Gotika, ž. záhlavia. Brož.... Prbv^'-peS. Br. Michaelis.Bála Pozsonyban. Patrik II.641..,..: :> *...;..-..;,.,,M& MAGBO MAGNO / LITERIS, VIRTUTE, / CHRISTIANO / PHILOSOPHO. / D. FRANCISCO / XA7KRIO / SOCIETATIS JESU. /... Hane... Bevo- / tionem cum Panegyrioo... dedicat, conaecrat. / PACDITAS PHIIOSOPHICA / TYRNAVIENSIS. /... HECXOHB... GABHIELE KA- PI. /... OSATOHE / R. ILL. D. SIGISMJNDO JOSEPHO / BERÉ- Iflfl... Tyrnaviaa, Typia Aoadem. Anno M.DCO.XIII. /=1713/. 12. /!/, 113 s. Antikva, kurzíva, ozdob. pag., linky, vlys, inic. na 3 r. 'Väzba koža. Prôv.: rkp. Collegii Sootis Jesu Tyrnaviensia Patrik V G MAGUaÍNYI, Jozef. -. Herzena-Klänga Tonattick ftlr das Pianoforte componirt von... Oester. angarische Capelle Heft 12. Herauagegeben von P. J. Sehindler... Pressburg, Wien, Peat, P. J. Schindler'a Terlag. (Štich und Schnallpressendruck von P. G. Garbrecht in leipzig.) B.r s. Antikva, kurzíva, noty, obal. titul. Väzba nová, ppl. 21 B 832

11 MA.GÍAH '... Magyar Akadémia! ÉrtesitB. A Philoaophiai, TBrvény-- És ItSrtánettudományi Osztályok KBzlBnye. Až Akadémia Rendele- ' í 1 ** í «í' 1 "' tábql Szerkeszti'Csengery Antal... Második KBtet. Pest, Emich Gusztáv M. Akademiai Nyomdász ^'152 s. Na s : Peaty, Frigyes: A Tempiárítisoŕ'Máiyaroŕszá- gon. ' fr*: V Antikva, ž. záhlavia, p'ôzn. pod S. Väzba ppl. MK , s.75 Soh D Magyar Atlas Až až Magyar, Horrát és ľót Qrszágok*.Vármagyáji, 's Szatoad KerOletei Éa a*shatár-brzb Eatonaság 71- dákinak... Tablaji kttzre bocsátotta GCrOg. Atlas Hungaricus Seu Begtxorum Hungariae, Croatiae Et Slavoniae Comita-.>?<;-tmím..i -ílappae Geographicae. Viehnae," «36 a. tex- ' tuyi.76.inap..'... ' ; ' Antikva, gotika-,-štvorfarebné mapy. Väzba pi. ' 3 : «771 x Magyar Bányat«Jrvény. B.m. a t. /1829/ , 23 s. '' Príloha: A* Bányatérgyakban kikttldbtt Országos Valaaztmány által 1828-ik évben kidolgozott *8 a* BányatBrvénykOnyvhez tartozó Pttgselákek.' ' Antikva, gotika. Brdž. " g. A A' Magyar BányatBrvány kimunkálésára megbizott Kerllleti Választottság Javaslata Fozsooyban, Nyomtatta Wáber S. Lajos. /1844/. 4. /1/, 164, /2/ s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, uhorský znak. Väzba ppl.

12 Prôv.: pec. Pozsonyi Kir. Erzsébet lud. KBnyvtára. retrik A Magyar Birodalom illatvilága. A Kagyar Birodalomból Eddig Ismert Allatok Rendszeres Lajstroma. Kagyarország Ezeréves Pennállásának Emlókére Kiadta A K.,M. Természettudományi Társulat. Fauna Regál Hungariae... Budapest B.t fareb. mp. pril., /664/ s. /2.zväzok/: Budapest (ľranklin Társulat Nyomdája.) XII, 43, 112, 12, 42, 42, /2/ a. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia. Väzba ppl. Prôv.: peč. A Pozsonyi Eir. Jog És Államtud. Kar KBnyvtára T A Magyar Birodalom 888-tól 1849-ig. Iskolai?ali Abrosz. Bészben Sproner és Jausz nyomán tervezte Helmár Áost. Kiadja Stampfel Károly kir. akad. kbzvsrvkereskedo. (EzelOtt Wigand K. P.) Pozsony mp. 1 : Veľká nástenná mapa. MK , s.157 IX A magyar Erdeszegylet alapszábalyainak tervezete. Pozsony Nyomatott Sieber Henrik orokbseinél s. Antikva, kurzíva, linky, vinetka, obal. titul. Brož. Obal. Prôv.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsábet Tud. KBnyvtára. IX A Kagyar Hajózási Egyestilet Évi Jelentése ÉvrBl. Budapest. Až Athenaeum Irod. És Nyomdai R.-T. KBnyvnyomdája.

13 A/ s ÉvrBl." s. CCJ ; i -,' ŕ ÉvrBl s ÉyrBl s ÉvrBl s ÉvrBl s ÉvrBl s ÉvrBl s ÉvrBl. " s.. : ( -,,, ÉvrBl." ÉvrBl , 42 s ÉvrBl , /1/ s. Antikva, kurzíva, marginálie, vlajka spolku, na obálke I.:.,!-"';. - farebná. Brož. Prôv.: pes. Poza ony i M. Kir. Erzaébet Tud. KBnyvtára. XVI.1/ Magyar Helikon. Jeles Magyar Allamferfiak Életrajz-Gydjtemánya.... Szerkesztette Helmár Xgost éa Mangold Lajos Képpel. II. Oaztály. 1. KOtet. Pozaony Budapest. Kiadja Stampfel Károly. (Stampfel, dar ás társai kbnyvnyomtató intázetéfcbl Pozataayban.) 8. /4/, 240 a. II. Osztály* 2. KBtet. Pozsony Budapest. Eiadja : Stampfel Károly. (Wigand, 7. K. nyomdája Pozaonytan.) 8. /4/ B. Ďalií obsah: Hunyady Mátyás Életrajza. Irta Márki Sándor /2/, 24 s.

14 Fráter GyBrgy Életrajza. Irta Barabás Sama /2/, 28 s. Báthory István Életrajza. Irta 1 Szádeczky Lajos; /3/, 32 s. Bethlen Gábor Életrajza. Irta Szilágyi Sándor /2/, 28 s. Gróf Bethlen Miklóa Életrajza. Irta Deák Farkas /2/, 26 a. ThBkBly Imre Életrajza. Irta Márki Sándor /2/, 24 s. II. Rákoezi Perenc Életrajza. Irta Szalay JÓzsef /2/ t 30 a. ' ' ' Gróf Niczky Krištof Életrajza'. Irta Szentkláray JenB /2/, 32 s. Gróf Desaewffy Aurál Életrajza. Irta Deák Parkas /2/, 26 s. Baró EBtvos Jozsef Élétrajza. Irta Perenczy Jozsef /2/. 24 s. Antikva, pozn. pod č., ilustrácie - kresby, vinety. Tázba PPl. Prôv.: pe5. A Pozsonyi Kir. Jog És Államtud. Kar KBnyvtára MK , s S D 9988, IV.270 a-f Magyar Helikon. Jeles Magyar Írok Életrajz-Gyttjtemánya.... Szerkeztette Zolyomi Lajos. Pozsony. Budapest. Kiadja Stampfel Károly. (Stampfel, Eder éa társai kbnyvnyomtató intézetábol Pozaonybán.) ElsB Osztály: 1. KBtet. 27 Képpel /8/, 244 s. 2. KBtet. 28 Képpel /V, 252 s. 3. KBtet. 19 Káppel /4/, 244 s.

15 KBtet. 24 Képpel. (Wigand P..K. nyomdája Poza onybán.) /Obsahuje/:..- Tinódi- Sebeatyé'n És GyBngyBsi István íletrajza. Irta Vermea Imre,.^885. /2/, 32 s.. FtJjoaagaaságú Éa FBtisztelendB Simor János Urnak... a szerzb. B.r. /1/» Mikes Eelemen Életrajza. Irta ErBdl Bála /2/, 28 s. KjST-mAn JÓzsef És Faludi Pereno áletrajza. Irta Prám Jozsef /2/, 22 s. Gróf Gvadányi Jozsef É3 Gaal Jozsef Életrajzai. Irta Badics Ferencz /2/, 26 s. Reval Miklóa Za Verseghy Pereno Élatrajza. Irta Szinnyei JÓzsef /2/, 24 s. Fáy András Életrajza. Irta Badics Ferencz /2/ f 26 s. Horváth Mihály Éa Szalay László Életrajza. Irta Szlnnyet Jozsaf /2/, 22 s. Szigligeti Edo Életrajza. Irta Oírém JÓzsef /2/, 23 s. Erdélyi János És Greguss igost Életrajza. Irta Dengi János /2/, 28 s. d t Antikva, pozn. pod 5., kresby - ilustr., vinety. Väzba ppl. Provyj^ pes. Pozaonyi Kir. Erzsábat Tud. KBnyvtára. MK , s IV.270 a-d A Magyar Honfoglalás KútfBi... A Magyar Tud. Akadémia Megbizásából Gróf Euun Gáza tiszt., Pejérpátaký láazló, Jagic V. k. tág, Hodinka Antal, Maróthi BezsB Éa Dr. Vari RezsB KBzremOkBdásáTel Szerkeaztetták Pauler Gyula éa Szilágyi * í' 1 l Sándor... Budapest Kiadja A Uagyar Tudonányoa Akadémia '* -' * * i"'j

16 B.t. 4. VIH, 8?2 s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, pozn. pod S., dva stĺpce, arabská písmo, alfabeta, cyrilika, ilustrácie. Väzba ppl. Prôv.: pes. Pozsonyi Kir. Erzsébet lud. KBnyvtára. KK , a.319 VII,41, EC A Hagyar Honvédelmi TBrvány. Szenteaittetett december 5-én. Hiteles Kiadáa Kadja Egy Volt Honvád-Százados. Pest, Až "Athenaeua" Hyomdájából s. Antikva, kurzíva. Väzba nová,' ppl. Obal. zach. S D A Magyar Irodalom IBrténete. Bassenyey FelléptétBl A Kiegyezéseg Budapešť, Až Athenaeum Irodalmi És Nyomdai R. Táraulat Kiadáaa I /3/, 840, /!/ s. A Magyar Irodalom Tbrténete. Képes Bíszmunka Kat KBtetben... Második KBtet. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, portréty, obr., ukážky rkp., marginálie, vinety. Väzba polokoža, fareb. zdob. S B Magyar Írok Arczképei Za Életrajzai. ElaB Gyttjtemény 40 Arczképpel. Peat. Kiadja Eeckenaat aúsztáv. MDCCCLVIII. /=1858/. (Peat, Hyomatott landerer éa Heckenastnál.) 8. /4/, 162, /1/ s. Antikva, kurzíva, ilustrácie, dva stĺpce, poznámky. Väzba pi. so alepotlačou. Petrik S D A Magyar Kéreatedelmi Éa Iparkamarák Keletkezéaének, Pejl6-

17 désének f s MttkBdásének TBrtánete A Kamarák Hivataloa Adatai Alapján Szerkesztette A Budapešti Kereskedelmi És Iparkafflara. I. Eáaz. Budapest. Peati KBnyvnyomda-Bészvány-Társaság , 226, IH a. ' Antikva, kurzíva. Tázba ppl.. \ Prov>;í.pe5. Pozsonyi M. Kir.. Erzaébet Tud. KBnyvtára. XT.c/122. i-.i-í'"..'. '":'' ' j i A Magyar ZereskedB KBnyva. ElsB KBtet Kereakedelmi Alapismeretek. írták Earmat Mor, JÓnáa Jánoa, Koracs Gyula, Doma-. novszky. Sándor, Zerekes GytJrgy, Káday Andor, Simonyi JenB, Páter Jánoa, Vágó józsef, Scbaok Bela És Márkua DezsB. Szerkasztette Schack Bála. 63 Eáppel, 12 Tárkáppel Žs 7 Grafikonmi. Budapeat.MDCCCCVII. /=1907/. Eávai Testvárek. (Báral Salamon kbnyvnyomdája Budapest.} 8. VII, 658, /2/s. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, pozn..pod 2., obr. ilustr., mapy, dvojfareb. tit. list rozložený. Väzba pi., fáreb. zdob. m , s.69. :.-... S B A. Magyar Királyi Állami Vasgyárakra Vonatkozó Žvi Ozleti Jelentás Éa Zárszámadások. Budapest, Magyar Királyi Állami Nyomda a. Antikva. Brož. Obal A íäagyar Királyi Á^laai Vaagyárakra Vonatkozó 1915/16. Ozleti. Jelentás s Zárszamadások. Budapest, Magyar Királyi Xllami Nyomda s. Antikva. Brož. Obal. 2s B 766

18 A líagyar Kir. Belttgyministerium Annak Felttgyelete Alatt Alló Intézetek ta TBrvényhatóságok Tiszti Névtára Až ,-dik.ávre. Kiadja A Belugyninisterium. Badán, A Magyar Királyi Államnyomdából. 8. /1/, 243, /!/ s. Antikva, kurzíva, aj dva stĺpce, uhorský znak. Väzba pi..obal. zaohov Sch D A Magyar Kir. FBldtani Intázet Évi Jelentése 1903-HÓ1. Három táblával. Budapest. Stanklin-Társulat KBnyvnyomdája. -" ' s., 3 tb. príl. Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, pozn. pod č. Brož. Kart. obal. XVI.i/ A M. Kir. Honvádelmi Minister Felttgyelete Alatt Alló Neveltetési Alapok ás Alapítváayok TOrténete. (Hivatalos Kiadás.) Budapest Fallas Réazványtársaság Nyomdája s. ' Antikva, kurzíva, ž. záhlavia, uhorský znak, pozn. pod č. Väzba ppl. s nalep. obal. Prôv.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. K8nyvtára. XIV.b/ Masyar Királyi Honvédtiszti És Tisztviaeltti NévkBnyv. Bendfokozati És Beosztási Kimutatással Budapest. Légrády Testvérek, XVI, /!/, 153 s. Antikva, kurzíva. Brož. Prôv.: peč. Pozsonyi Kir. Erzsábet Tud. KBnyvtára. - A Pozsonyi Kir. Jog És Ällamtud. Kar KBnyvtára MK , s.275 X.811

19 A Magyar Királyi Jogakadémiák s Joglyceumok TOrténete. Hivatalos. (KfilBn lenyomat a "Budapešti KBzlBnybBl".) Pest. Nyomatott Až Athenaeum Ryomdájában , /1/ s. Antikva, Pozn. pod 5. Brož. Obal. -' : '!.>; -. '. Prôv.: pe5. Pozsonyi M. Kir. Erzsábet Tud. KBnyvtára.. ' >.' ;(,-. Sch? 125, V A Magyar Kir. KBzmunka Éa KOzlekedési Minlaterium s Allá- > < -..,.> *. rendelt Hivatalalnak Valamint A Vele KBzvetlen Erintkezés- 1 i/i i;.t,!i ^on^mi.- '-.;:.-f.' :'-(% ' ten Allo Hatoaágoknak Tiazti Návtára Až 1872-IJd EvrBl.... : :-: - '-..-r;..- :.r-vjr-t) ťesti KBnyvnyomda-Eászvény-Társulat a..!' = ;; -_.-:.^ idpom iíj.-f^f-.' Antikva. kurzíva, dva stĺpce. Brož. Obal. -.-.J-2 ".ti:, Prôv.: pe5. Pozaonyi Kir. Erzaébet Tud. KBnyvtára. - Dr. Degen. VIII A Magyar Királyi ťánztigymlnisterium Éa Alárendelt Hivatalalnak liazti Hévtára 1869-dik ávre. ElaB Žvfolyam. Budán, Nyomatott A Magyar Királyi lllam-hyomdában. 8. XI, 210 s. Antikva, kurzíva. Väzba ppl. MK , a.275 Í A M. Kir. Trénoaéni 15. Honvéd Gyalogazred Tiszti KBayvtárának Alapszabályai Éa Cimjegyzéke. Trencsén, Gansel Ilpót KBnyvnyomdája s. Antikva, tabuľky. Väzba ppl. s A Magyar koróna Országal Borvidékeinek í Beoaztáaa. Subdivi-

20 slon des Regions Viticoles De la Hongrie. Kózli: A Eôldmivelési Osztály. Budapest, A Magyar Királyi Államnyomdából. a*, eo s. Antikva. Brož. Erov.: peč. A Eozsonyi Kir. Jog És Államtud. Kar. Kónyvtára Eozsonyi Kir. Erzsébet Ťud. Kônyvtára. VIII A Magyar Koróna Országaiban Až Év Elején Végrehajtott Népszámlálás Eredményei A Hasznos Házi Állatok Kimutatásával Egyxitt. A Holdmivelés-, Ipar- És Kereskedelemvigyi Magyar Királyi Minister Megbizásából. Szerkesztete És Kiadja Až Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. Eest. Nyomatott Až Athenaeum Nyomdájában *. /5/, 595 s. Antikva, tabuľky, uhorský znak. Väzba ppl. s nalep. obal. X A Magyar Koróna Országaiban Až Év Elején Vegrehajtott Népszámlálás Eredményei Némely Hasznos Házi Állattok Kimutatásával Egyiitt... Szerkesztette És Kiadja Až Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. Budapest, Až Athenaeum R. Társulat Kônyvnyomdáj a '. XXX, /!/, 825, /!/ S. II. Kótet. /7/n 415 s. Antikva. Väzba ppl. Erov.: peč. Eozsony Szab. Kir. Város Kozkônyvtára MK , S.321 XVI.1/48

21 A Magyar Koróna Országaiban Až Év Elején Végrehajtott Népszájnlálás Eredményei. I. Rész. Általános Népleirás 11 Grafika! Táblázattal. A Kereskedelemúgyi Magyar Kir. Miniszter Rendeletébol Szerkeszti És Kiadja Až Országos Magyar Kir. Sttatisztikai Hivatal. Budapest,' Eestti Kônyvnyomda-Részvény-TTársaság.. 4'. VI, 167, 418, /!/ S. i Magyar Stattisztikai Kozlemények. Uj Eolyam. r. Kótet. Antikva, tabuľky, uhorská znak. Väzba ppl. Prôv.: peč. A Eozsonyi Kir. Jog-És Államtudományi Kar Kônyvtára X.125a, XVI.l/78ab A Magyar Koróna Országainak Állami Zárszámadása Až Évre... Budapest, A Magyar Királyi Államnyondából. 4'. 163 s. * >.-. Részletes Jelentés Až Évre. Až Állami Háztartás, Až Állami Vagyon Kezelése Korúl Szerzett Számviteli Tapasztalatokról. És Až Állami Adósságok Ellenórzésérôl... 4'. 104, 78, 219, 40, 60, 32, 19, 19, 47 s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č;,'tlač v stĺpcoch, uhor- ský štátny znak. Väzba ppl., chrbát zlátený. Prôv.: tlač. átitok: A Pozsonyi Magyar Királyi Akadémia Kônyvtára. - peč.: A Pozsonyi Kir. Jog És Állaratudományi Kar Kônyvtára ' '. -" ' X.49a A Magyar Koróna Országainak Ällami Zárszámadása Až

22 Évre... Budapest, A Magyar Királyi Államnyomdából. 4*. 165 s.... Részletes jelentés Až Évre, Až Állami Haztartás, Až Állami Vagyon Kezelése Kôriil Szerzett Számviteli Tápašztalatokrol, És Až.Állami Adósságok Elenôrzésérôl... 4'. 140, 92, 20, 207, 40, 55, 31, 19, 19, 43 S. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., tlač v stĺpcoch, uhorský štátny znak. Väzba ppl., chrbát zlátený. Erov.: tlač. štítok: A t Eozsonyi Magyar Királyi Akadémia Kônyvtára. - peč.: A Eozsonyi Kir. Jog És Államtudományi Kar Kônyvtára X.49b A Magyar Koróna Országainak Állami Zárszámadasa Až Évre... Budapest, A Magyar Királyi Államnyomdából. 4'. 264 s. Antikva, kurzíva, pozn. pod č., tlač v stĺpcoch, uhorský štátny znak. Väzba ppl., obálka v ozdob, rámiku. Erov.: peč. Eozsonyi Kir. Erzsébet Tud. Konyvtára. X.49C A Magyar Koróna Országainak Állami Zárszámadasa Až Évre... Budapest, Nyomatott A Magyar Királyi Allamnyomdában. 4". 287 s. Antikva, kurzíva, pozn. poď č., tlač v stĺpcoch, uhorský štátny znak. Väzba ppl., obálka v ozdob, rámiku. Erov.: peč. Eozsonyi Kir. Erzsébet Tud. Kônyvtára. X.49d

23 A Magyar Koróna Országainak Állami Zárszámadása Až Évre... Budapest, Nyomatott A Magyar Királyi Állami Nyomdábarr. 4". 281' s. Antikva, kurzíva, pozn. pod ô., tlač v stĺpcoch, uhorský štátny znak. Väzba ppl., obálka v ozdob, rámiku. Brov.: peč. Bozsonyi Kir. Erzsébet Tud. Konyvtára. MK , s.895 X.49e A Magyar.Koróna Országainak Állami Zárszámadása Až Évre... Budapest, Nyoatott A Magyar Királyi Állami Nyomdában. 4*. 327 s Évi Állami Zárszámadás. Részletezés. I. Eúzet és 105. melléklet. 185 s II. Eiizet. Beliigyminisztérium melléklet. 95 s.... III. Eiizet. BénziigyminisztériUffl melléklet. 237 S.. -.,.... :».-..., IV. Eiizet. Kereskedelemugyl Minisztérium melléklet. 127 s.... V. Eiizet. Eoldmúvelésugyi Miniszttérium...' 101. melléklet. 259 s...., ;... ;.... VI. Eúzet. Vallás és Kôzoktatásiigyi Minisztérium melléklet. 247 s.... VII. Eiizet. Igazságiigyi Minisztérium... : 103. melléklet. 77 s. ; ntikva, kurzíva, pozn. pod č., tlač v štipcoch. Brož., obal. zachov. 'Erov.: peč. Jankovics Marczel dr. tígyvéd Pozsonyban. - Eozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Konyvtára. XVI.k/105c A Magyar Koróna Országainak Eôldtani Viszonyainak Rôvid Vázlata. Magyarázo Szôveg Magyarország Átnezetes Geologiai Térképéhez. Kiadja A Magyarhoni Geologiai Társulat..Kurze

24 Obersicht Der Geologischen Yerhältnisse Der länder Der TJngariachen Krone. Text Zur Geologiachen ttbersichtskarte Ton tjngarn.' Herausgegeben Von Der. Ungarischen Geologischen Gesellschaft. Budapest (Eranklin-Társulat Nyomdája.) s... " Antikva, kurzíva, pozn. pod ô"., z. záhlavia, tit. list a text sub. v maä. a nem. Väzba ppl. s nalep. obal. Prôv.: peč. Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tud. KBnyvtára. MK , IX A Magyar Koróna Országainak Helységnévtára. A Hagyméltóaágú Magyar Kir. KereskedelemOgyi Miniszter Or Rendeletébttl Szerkeszti Až Országos Magy.. Kir.. Statisztikai Hivatal. ' " s. ''' ~ Budapest, A Pesti KCnyvnyoiada-Qészvény-TárBaság Kiadványa. Bizományos: Deutsche Zsigmond fs Társa , 255, 940 s. + /66/ s. inzercie. Antikva, kurzíva, text prevažne v stĺpcoch, inzercia. Väzba pi., poäk. Prôv.: pe5. Pozsonyi Kir. Erzsébet Tud. KBnyvtára. KK , s.420 X A Magyar Koróna Országainak IfezOgazdasági Statisztikája. ElsB KBtete. A Magyar MezBgazdasági Statisztika PejlBdése S Až Évi VIII. TBrvényczikk Alapján Végrehajtott Osszeirás FBbb Eredmányei KBzségenkint. A TBldmivelésOgyi Magyar Kir. Miniszter RendeletébBl Szerkeszti És Kiadja Až Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. Budapest, Pesti KBnyvnyómda-Bészvény-Társaság X. 226, 765 s.

25 Második KBtet. Qazdaczimtár. X, 670 s.. Antikva, kurzíva, text v stĺpcoch, štatist. tabuľky. Väzba koža, text zlátený.'.. VŠ , S B A Magyar Koróna Országainak A Táviratok Irányzására Útmutatást Nyujtó Helyságnávtára. I. Rész: A távirda-állomáasal ellátott helységek. II. Hász: A távirda-állomással el nem létott helységek, až utolsó távirda-állomás megjelblésével. Hivatalos adatok nyomán Bsszeállitva. Budapest, Peati Konjnnayomda-Hészvény-Iárgasáff XXIZ, /1/, 398 s. fi!...., :. Antikva, kurzíva, 2. záhlavia, vlneta. Väzba pi.;.. Prôv.: pe5. Pozoonyi M. Zir...Erzsé'bet lud. KBnyvtára. MK , s. 158 *-j:.. XVI.h/5. V' r '- '. ; ' A Magyar Koróna Országainok Vaautjai 1894, éa Évben. A Kereakedalemdgyi Magy. Kir. Miniszter Hendeletébol Szerkeszti És Kladja A Magy. Kir. KOzponti Statiszti-' kai Hivatal... Budapeat Posti Konyvnyomda-Részványtársaság. 4. /2/, 63, 178 s... Uagyar Statisztikai KBzlemények. Oj Polyam. ZXI. KBtet , És ívban.... /o /. Až Athenaeum Háazvénytársulat KCnyvnyomdája. 4. /2/, 15, 182, /1/ 3. íäagyar Statisztikai Kozlemények. Ú j Folyam Z3CVIII. KBtet. Antikva, kurzíva, pozn. pod S., aj stĺpce, ž. záhlavia, linky, tabuľky, uhorský znak. Väzba pi., zdob. Prôv.: tla5. štítok: A Pozsonyi Magyar Királyi Akadémia

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

Ernyey József (1869 1945)

Ernyey József (1869 1945) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 11. Ernyey József (1869 1945) gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn

Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Berlin Nr. 47 Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn Auswah!kata!og GesdniAte / Geographie BerMm 1986 Schriftenreihe der Universitätsbibliothek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

XXVIII.KÖT. 1 4- FÜZET. ÚJ FOLYAM 1920/ai. JAN.-DEC MAGYAR KÖNYVSZEMLE A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRÁNAK, KÖZLÖNYE,.n K. VALUaS- És KÖZOKIATÁSi^GYI MINISZTER MEGBÍZÁSÁBÓL Dr. MEUCH

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 86. tétel Missale, 1758. A Központi Antikvárium 117. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2010. november 22 - december 2. hétköznap

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A Központi Antikvárium 125. aukciója

A Központi Antikvárium 125. aukciója A Központi Antikvárium 125. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2012. november 26 - december 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale:

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 4710 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 130. SZÁM 2005. NOVEMBER 11. TARTALOM 41047

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma 1888 1914 Összeállította: Hernádi László Mihály PÉCS 2001 Bevezető Eredeti terveim szerint az egész Hadtörténelmi Közleményeket feldolgoztam volna 1888 tól napjainkig.

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben