ETR Számlázó modul. Verzió: 1.0 Azonosító: ETR-SZAML Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: április 20. DEXTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ETR Számlázó modul. Verzió: 1.0 Azonosító: ETR-SZAML Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2001. április 20. DEXTER"

Átírás

1 ETR Számlázó modul Azonosító: ETR-SZAML Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: április 20. DEXTER

2 Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban, és tulajdonosaik tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva. 1. oldal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Copyright jegyzék... 1 Tartalomjegyzék Bevezetés Háttérinformációk A Számlázó működése Csekkrögzítés Számlákkal kapcsolatos műveletek Számlázás Műveletek kiállított számlákkal oldal

4 Bevezetés 0 Bevezetés Tisztelt Felhasználó! A felsőfokú tanulmányok során a hallgató és a felsőoktatási intézmény között sokféle pénzügyi tranzakció történik. Ezek a tranzakciók két nagy körbe, a hallgatói kifizetések vagy a hallgatói befizetések közé tartoznak. A pénzügyek adminisztrációját az ETR-ben több pénzügyi modul segíti. Ezen a helyen most a Számlázó működésével fogunk foglalkozni, amely a hallgatói befizetésekkel kapcsolatos műveletek elvégzését kívánja megkönnyíteni. Ebben a dokumentumban bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket az ETR kínál a különböző befizetések rögzítésére, a hallgató, vagy a hallgató tanulmányait finanszírozó intézmény nevére történő számlák kiállítására. A befizetésekkel több ETR modul is kapcsolatban áll, mi itt most a fenti műveletek elvégzését segítő Számlázót mutatjuk be. Reméljük, ez a dokumentum hasznára lesz abban, hogy a programot egyszerűen, fennakadás nélkül tudja használni, és hogy ki tudja választani a különböző műveletekhez kapcsolódó lehetőségek közül a feladat számára legmegfelelőbbet. Jó munkát kívánunk! 3. oldal

5 Háttérinformációk 1 Háttérinformációk Mielőtt rátérnénk a program működésének konkrét kérdéseire, ebben a fejezetben igyekszünk rávilágítani néhány, pénzügyekkel kapcsolatos folyamatra. Érintőlegesen foglalkozunk azokkal a témákkal, amelyek a Számlázó működésével és működtetésével csak közvetve állnak kapcsolatban, kicsit részletesebben tárgyaljuk azonban az ezt ténylegesen érintő kérdéseket. Ahogy a Bevezetőben már említettük, a hallgatói pénzügyeknek két nagy csoportját tudjuk elkülöníteni, a kifizetéseket és a befizetéseket. A kifizetések vázlatos menete a következő: A hallgatókhoz hozzárendelhető az őket megillető juttatás a kifizetés jogcímének és összegének feltüntetésével. Erről egy lista készül, ami összesítve tartalmazza ezeket az adatokat. A kifizetések ezután várakozó státuszba kerülnek. Minden hallgató esetében két adat szükséges ezen a ponton, az ETR is ezek meglétét ellenőrzi: adószám és bankszámlaszám. Azoknak a hallgatóknak a kifizetései, akik nem rendelkeznek ezek valamelyikével, várakozó státuszban maradnak. Egyéb esetben megtörténik a számfejtés, és egy hallgatónként összesített GIRO fájl készül, ami alapján megtörténik a tényleges kifizetés. Amennyiben a hallgató nyilatkozik arról, hogy a rendszerben nyilvántartott befizetési kötelezettségeinek összegével az őt megillető juttatások csökkenthetők, úgy a kifizetésből ezek az összegek levonásra kerülnek. A kifizetések végén egy könyveléshez szükséges összesítő is létrehozható, amely jogcímenként és munkaszámonként csoportosítja a hallgatói kifizetéseket. Némileg összetettebb folyamat a befizetések kezelése. Akárcsak a kifizetések esetén, a befizetési kötelezettségekről is lista készül. Az ezen szereplő tételek nem várakozó tételek lesznek, hanem előírások a hallgató számára. Minden listához tartozik egy esedékességi dátum, ami azt jelenti, hogy a befizetés mikortól válik esedékessé. Ennek a számfejtésnél van szerepe, azokban az esetekben ugyanis, amikor a hallgató nyilatkozik arról, hogy befizetési kötelezettségei a kifizetések összegéből levonhatók, akkor csak azok a befizetési kötelezettségek fognak számítani, amelyeknek az esedékessége korábbi, mint a számfejtés dátuma. Így hiába vannak például a kollégiumi díjak egy teljes tanévre előre feldolgozva, mivel ezekhez hónapokra lebontva szerepel esedékességi dátum, ezért a hallgatói kifizetésekből is csak havonta kerülnek levonására. Három befizetési formát különíthetünk el: a hallgató a rá kirótt követeléseket kiegyenlítheti a pénztárnál, csekken, illetve átutalással. Az átutalás az ETR-ben csak számlára történhet. 4. oldal

6 Háttérinformációk Csekkek nyomtatása az ETR-ben az ún. Csekkszerver nevű program segítségével történhet. Ebben a modulban egy, a befizetési listák készítése során előállított és feldolgozott kivetési kötegre vonatkozó csekk állítható ki. Ezen opcionálisan szerepelhet a kivetési köteg összege. Amennyiben ez nem szerepel rajta, úgy több csekk is nyomtatható ugyanahhoz a kivetéshez. Előfordulhat, hogy a hallgató nem csekken fizeti be az összeget, hanem egy cég (vagy saját) nevére átutalásos számlát kér. A számlázásnak egy különleges esete, amikor összevont számlát készítünk. Ilyenre van szükség például akkor, ha egy cég több dolgozója után akik ugyanannak az intézménynek hallgatói egyszerre kíván kiegyenlíteni valamilyen, mindegyikükhöz kapcsolódó követelést. Átutalásos számla esetében a számla kiállítása után az intézmény várja a megfelelő összeg átutalását. Ha ez megtörténik, az először a gazdálkodási rendszerben jelenik meg, a bank egy fénymásolatot küld arról, hogy milyen jogcímen, mekkora összegű átutalások érkeztek. A befizetés tényét ez alapján lehet rögzíteni az ETR-ben. A hallgató akkor is kérhet számlát, ha már valamilyen módon, pénztárban vagy csekken befizetett egy bizonyos összeget bizonyos jogcímen. Az előzetes befizetésről kiállított számlát hívjuk fizetve számlának. Ilyet a hallgató kérésére bármely korábbi befizetéséről készíteni lehet. Arra azonban figyelni kell, hogy ugyanarról a befizetésről ne legyen két kiállított számla, tehát ha már volt egy átutalási számla, akkor nem lehet fizetve számlát kiállítani. A Számlázóban az ilyen dupla számlázás lehetősége ki van zárva. Számlákkal összefüggő művelet a sztornózás, amikor egy még kiegyenlítetlen vagy akár kiegyenlített számlát törlünk. Erre akkor lehet például szükség, ha egy hallgatói befizetésről kiállítunk egy számlát a hallgatót foglalkoztató cég nevére, közben viszont a hallgató munkaviszonya megszűnik a cégnél, így az eláll a befizetés teljesítésétől. Egyszerűbb a helyzet kiegyenlítetlen számla esetében, hiszen ilyenkor elég a hallgatónak visszahoznia a számlát, és a sztornózás műveletét elvégezni. Kiegyenlített számla esetében ezen kívül arról is gondoskodni kell, hogy a már átutalt (vagy más módon befizetett) összeg a visszautalandó összegek közé kerüljön, és egy visszautalás során visszakerüljön az eredeti befizetőhöz. Ilyenkor a hallgatóra kirótt kivetés is újra érvényes lesz. Általában eseti befizetéseknél történik meg az, hogy a hallgató úgy egyenlíti ki a tartozását, hogy ezzel egy időben történik meg a kivetés is. Például egy utóvizsga díj befizetése esetén a hallgató a pénztárban nyilatkozik arról, hogy ilyen jogcímen a megfelelő összeget szeretné az intézmény számára befizetni. Ilyenkor azonnal megtörténik a befizetési kötelezettség kivetése, és ezzel párhuzamosan ez a kivetés kiegyenlítésre is kerül. Azok a kivetések egyenlíthetők ki ily módon az ETR-ben, amelyek rendelkeznek az autokivetős 5. oldal

7 Háttérinformációk paraméterrel. Ezt a paramétert azokhoz a befizetési tételekhez érdemes rendelni tehát, amelyek kiegyenlítése nem előre látható módon ütemezhető. 2 A Számlázó működése Indítsa el az ETR Indítópultot. A Számlázó ikonjára kattintva, mely az alábbi ábrán a Csekk Számlázó nevet viseli, belép a programba. Amennyiben sikeres a program indítása, az alábbi képernyő felület jelenik meg: Számlázás menü Számlák menü Kilépés 1. ábra: Számlázó induló ablak Csekkrögzítés A program két fő feladatot támogat: a csekkrögzítést és a számlázással, számlákkal kapcsolatos műveletek elvégzését. Az alábbiakban ezt a két funkciót fogjuk részletesebben megvizsgálni. 2.1 Csekkrögzítés 6. oldal

8 Csekkrögzítés Ebben a menüpontban Ön a csekkbefizetésekkel és az autokivetős pénztári befizetésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat tudja elvégezni. A csekkfogadásnak két módja van: megszemélyesített csekk (mely tartalmazza a befizető EHA kódját) esetén a postán keresztül elektronikus úton, nem megszemélyesített csekk esetén a csekk bemutatása alapján manuális módon kerül rögzítésre a befizetés ténye. Előbbi esetben a postai csekkfogadásról egy lemez érkezik, és ennek segítségével a befizetés ténye bekerül az ETR rendszerébe. Ez a folyamat a Számlázó használatát nem érinti, ez az ETR-ben az ún. Csekkszerver nevű modulon keresztül történik. Ha nem megszemélyesített csekkről van szó, akkor a rögzítésnek ez az útja nem járható, hiszen az ETR a befizetőt nem tudja azonosítani. Ilyenkor van szükség a csekk bemutatására, és a Számlázó használatára. A hallgató a megfelelő helyen (elsősorban a pénztárban) igazolja a csekkbefizetést, és ezzel a rá kirótt kivetés ebben a menüpontban megszüntethető. Az induló ablak Csekk rögzítés menüpontja feletti gombra kattintva a következő ábra jelenik meg: 2. ábra: Csekkrögzítés menüpont ablak Ahhoz, hogy egy-egy befizetést rögzíteni tudjon, először ki kell választania azt a hallgatót, akihez a befizetés tényét rögzíteni szeretné. A Keresés gombra kattintva (vagy az F10 gombot lenyomva, vagy a Parancsok menü Keresés pontját választva) egy új ablak jelenik meg: 7. oldal

9 Csekkrögzítés 3. ábra: Befizető keresése ablak Az ablak jobb felső részén látható legördülő menüből kétféle keresési szempont közül választhat: kereshet hallgatókat név szerint és ETR-beli azonosítójuk (EHA kód) alapján. A Keresendő felirat melletti mezőben megadhat egy teljes nevet (vagy azonosítót) vagy ezeknek egy töredékét. Alapesetben a mintaillesztés során a kereső minden olyan tételt megjelenít a listában, melynek kezdeti szakaszában megtalálható a mezőbe bevitt karaktersor. Ha a karaktersor elé a % szimbólumot írjuk, akkor azok a tételek lesznek a találati értékek, melyeknek bármelyik szakaszában a mezőbe bevitt karakterek találhatók. Ezek után jelöljük ki azt a tételt, amellyel foglalkozni kívánunk, és a Kiválasztás gombra kattintva térjünk vissza az előző ablakba. Az ablak bal oldalán ilyenkor egy listát látunk, melyben a befizetőhöz kapcsolódó teljesítetlen (vagy részben teljesítetlen) kifizetések vannak felsorolva: 8. oldal

10 Csekkrögzítés 4. ábra: Befizetőhöz kapcsolódó kivetések A listában a fejlécen láthatjuk a jogcím azonosítóját és mellette a jogcím megnevezését, illetve a munkaszám azonosítóját és megnevezést. Alattuk az esedékesség dátumát. Ez alatt bal oldalon a megadott jogcímen és munkaszámon kirótt kivetés összegét, jobb oldalon pedig azt, hogy ebből mekkora összeg került kiegyenlítésre nem átutalásos számlán keresztül, mekkora összegről állítottunk ki átutalásos számlát, végül mekkora az ezekkel az összegekkel csökkentett fennmaradó tartozás. Amennyiben szerepel a kivetések között az a tétel, melynek teljesítését (vagy részleges teljesítését) a befizető igazolni kívánja, kattintsunk kétszer a tételt tartalmazó területre. Ekkor az ablak jobb oldali középső területére átíródnak a befizetési tétel adatai (jogcím, munkaszám). A Befizetés dátuma legördülő menüre kattintva megjelenik egy naptár, amiből kiválasztható a befizetés teljesítésének ideje. Az Összeg rovatba az az összeg kerül, amely a bal oldalon a Tartozás mellett szerepelt. Ez megtartható, vagy átírható kisebb összegre, ez esetben a tartozás csak részlegesen lesz kiegyenlítve. Nagyobb összegre történő átírás esetében a befizetés művelete nem hajtható végre. A Megjegyzés mezőben a befizetés mellé rögzíthet valamilyen megjegyzendő adatot, például a csekk sorszámát. Nem kötelező ezt a mezőt kitölteni, de ha üresen hagyja, a program erre figyelmezteti. Miután beállítottuk a befizetés paramétereit, a Befizetés gombra kattintva egy újabb ablak jelenik meg, amelyben ellenőrizhetjük az eddig rögzített adatokat. 9. oldal

11 Csekkrögzítés 5. ábra: Csekk befizetés ellenőrzése ablak Ezen a helyen a bevitt adatokon nem tudunk módosítani, csak jóváhagyni vagy elvetni lehet a műveletet. A Jóváhagy gomb megnyomásával véglegesíthetjük a befizetést, ezután a program visszatér az előző ablakba üres adatokkal. Az F4 funkcióbillentyűvel újra annak a befizetőnek az adatait jeleníthetjük meg, akivel utoljára foglalkoztunk, így egy személy több befizetését is könnyen tudjuk egy időben rögzíteni. Mint említettük, ezen a helyen történhet meg az autokivetős paraméterrel rendelkező pénztári befizetések rögzítése is. Az ablak jobb alsó részén egy listából kiválaszthatjuk, hogy mely kezelési körhöz tartozó befizetéseket kívánjuk megjeleníteni. (a kezelési kör az ETR-ben egy adminisztratív és tartalmi szempontból is külön kezelt terület, erről bővebben ld. egyéb ETR dokumentációk (pl. Tantervező)). A kiválasztás után a kezelési kör alatti területre kattintva megjelennek azok a befizetési lehetőségek, melyek rendelkeznek az autokivetős paraméterrel: 6. ábra: Autókivetős befizetések listája A befizetési tételeknél szerepel a befizetés jogcíme és megnevezése, a befizetés összege, a munkaszám és a munkaszám megnevezése. Kétszer kattintva egy adott tételre a korábbi keltezésű kivetéseknél látott módon a befizetés adatai átkerülnek az ablak jobb középső részére, és lehetővé válik a befizetés műveletének elvégzése. Ahogyan a korábbiakban 10. oldal

12 Csekkrögzítés láttuk, itt is lehetőség van a dátum és az összeg megváltoztatására, előbbivel nem érdemes élni, lévén, hogy a befizetés jellegzetessége éppen az, hogy a kivetés és befizetés egyszerre történik; utóbbival pedig csak akkor, ha a tétel mellett eredetileg nincs meghatározva összeg. Itt az összeget nem érdemes bontani, hiszen ezek az eseti befizetések valamilyen szolgáltatás igénybevételét jelentik, ami nem történhet meg részleges teljesítés esetén. Amennyiben valamilyen tétel befizetését hibásan, vagy tévedésből rögzítettük, lehetőség van a befizetés stornózására. Ehhez a Parancsok menü Stornózás parancsát kell végrehajtani. Ez a következő ablakot jeleníti meg: 7. ábra: Stornózás ablak Az ablakban időrendben (tranzakció szám szerint) megjelennek az aznapi befizetések. Kiválasztva a hibás tételt, az a Stornózás gombbal törölhető. A Bezár gombbal az előző ablakhoz térhetünk vissza. Ennél a menüpontnál egy dologról kell még szólni, a pénztár zárásáról. Ez a Számlázóban egyszerűen elvégezhető a File menü Zárás menüpontját választva. A pénztár zárása egy új ablakot nyit meg, melyben jogcímek és munkaszámok szerint csoportosítva összesítve jelennek meg az aznapi befizetések. A fejlécben pedig a zárás időpontjára vonatkozó információk olvashatók le. 11. oldal

13 Csekkrögzítés 8. ábra: Pénztárzárás ablak A művelet végrehajtásakor az ablak tartalmát a program az alapértelmezett nyomtatóra küldi, így a pénztárzárási bizonylat is elkészül. A Nyomtatás ismétlése gomb megnyomásával újabb példány készíthető (ez akkor lehet különösen hasznos, ha az első nyomtatás nem sikerült: begyűrődött a papír, vagy kifogyott a festék, stb.). A Bezár gombbal visszatérünk az előző ablakhoz, ahonnan a File menü Kilépés parancsával vagy a Windows ablakoknál megszokott jellel léphetünk ki, vissza a program induló ablakába. 2.2 Számlákkal kapcsolatos műveletek A befizetések rögzítésének ismertetése után most rátérünk a számlakészítés feladataira. Az induló ablakban két menüpont is számlákkal kapcsolatos a Számlázás paranccsal számlát készíthetünk, a Számlák paranccsal pedig kész számlákkal végezhetünk különböző műveleteket Számlázás A Számlázás gombot megnyomva először a nyomtató beállítását végezhetjük el. A számlanyomtatás során ez lesz az alapértelmezett nyomtató. 12. oldal

14 Számlázás 9. ábra: Nyomtató beállítása számla nyomtatáshoz meg: A beállítások után az OK gombbal léphetünk tovább. Ekkor a következő ablak jelenik 10. ábra: Számla készítés ablak 13. oldal

15 Számlázás A Keresés gombbal választhatjuk ki ismét azt a személyt, akinek a befizetési adataival foglalkozni kívánunk. Ekkor az előbbiekben bemutatottnál részletesebb keresési lehetőségeket kínáló keresőfelület jelenik meg: Ezzel a gombbal tudja lenyitni a keresési értékek listáját Tagozat lista Szemeszter mező Autokiválasztás kapcsoló Ciklus lista Érték mező Szak 1 lista Csoport mező Állapot lista Kurzus mező Alállapot lista Besorolás lista Finanszírozási forma lista Szak 2 lista Ezzel a gombbal tudja kiválasztani a találati listából azt a hallgatót, amelyiken a kurzor áll. Itt jelenik meg a találatok listája Ezzel a gombbal tudja bezárni az ablakot Ezzel a gombbal tudja a találati listát áttenni Excel-be TAJ szám kapcsoló Adóazonosító kapcsoló Ezzel a gombbal tudja a találati listát Zsebbe tenni Állandó lakcím kapcsoló Személyi igazolvány szám kapcsoló 11. ábra: Részletes hallgató keresés A Keresés érték listából háromféle kereshető érték közül választhat: kereshet név, EHA kód (ETR-beli azonosító) és a hallgató anyja neve szerint. Az e felirat alatt található mezőbe kell beírnia azt a karaktersort, ami alapján keresni kíván. A karaktersor illesztésére ugyanaz érvényes, mint amit a fentiekben a Csekkrögzítés menüpont kapcsán az egyszerűbb keresésről leírtunk. A keresést különböző szűrőkkel szűkítheti. Az Állapot listából a hallgatói tanulmányok különböző állapotai közül választhat (pl. aktív, ismétlő, halasztó stb.). Az alállapot egy ennél még konkrétabb állapot meghatározása (pl. 1. évfolyamtól folyamatosan hallgatói státusz, Folyamatos hallgatói státusz (volt már évismétlő) stb.). Alállapot megadása esetén felesleges az állapot szűrő használata. 14. oldal

16 Számlázás A Tagozat listából a négy lehetséges tagozat (nappali, esti, levelező, távoktatás) valamelyikéből választhat. Az alatta található Besorolás listából az intézményi szempontból releváns hallgatói besorolások közül választhat (ilyenek lehetnek például: bölcsész, kiegészítő képzés, posztgraduális, tanár képzés stb.). A következő két lista a hallgató szakjaira vonatkozik. Két szak egy Szak1 és egy Szak2 alapján szűkítheti a keresést (ami tehát szakpárokra is vonatkozhat), arra érdemes odafigyelni, hogy a szakokhoz köthető egyéb szűrők (állapot, alállapot, tagozat, besorolás, szemeszter, tanulócsoport, finanszírozási forma) mindig a Szak1 mezőben megadott szakhoz kapcsolódnak. A Szemeszter mezőben megadhatja azt, hogy hányadik szemeszterét végző hallgatókra keres. A mezőben jobb egérgombbal kattintva megjelenik a szemeszterek növekvő sorrendben történő felsorolása, ezek közül választhat. Az üres megadásával tudja kikapcsolni ezt a szűrőt, amennyiben a korábbiakban használta. Kereshet tanulócsoportok szerint azokban az intézményekben, ahol ez az információ releváns. Itt nem egy előre definiált készletből tud választani, hanem Önnek kell beírnia a keresési értéket. A Ciklus mezőre kattintva választhat a képzési ciklusok listájából. Az Autokiválasztás opció kipipálásával gondoskodhatunk arról, hogy amennyiben a keresés eredménye csak egyetlen tétel, úgy ezt ne kelljen külön kiválasztani, hanem automatikusan olvassa be a program a keresési szempontoknak megfelelő hallgató adatait. Választhat a tanulmányaikat különböző finanszírozási formákban végző hallgatók között, és végül, az alapján, hogy a keresett hallgatók felvettek-e egy bizonyos kurzust, amelynek kódját a Felvette az adott kurzust felirat melletti mezőben adhatja meg. Azokban a mezőkben, ahol a szűrő értéket legördülő listából választottam, a szűrő kikapcsolásához a mezőre a jobb egérgombbal egyszer kell kattintani, ekkor a mező újra felveszi eredeti szürke alapállapotát, ami a kikapcsolt állapotot jelenti. Ez a szemeszter, illetve a tanulócsoport és a kurzus szűrők esetén tér el. Előbbinél, mint említettük az üres érték kiválasztása, utóbbiaknál a beírt karaktersor törlése kapcsolja ki a szűrőt. Miután beállítottuk az összes, általunk használni kívánt szűrőt, és beírtuk a keresési értéket, a Keres gombra kattintva indíthatjuk el a keresést. A találatok az ablak alsó részében jelennek meg egy listában. Ez a lista alapesetben minden találati sornál a hallgató nevét, EHA kódját, szakjait, anyja nevét és születési dátumát tartalmazza, de lehetőség van a TAJ szám, adószám, állandó lakcím és a személyi igazolvány szám közül bármelyik megjelenítésére is, ha az ablak alján látható TAJ, Adóaz., Áll. cím, Szem. ig. kapcsolókból a megfelelőt aktiváljuk (a négyzetbe klikkeléssel). 15. oldal

17 Számlázás A megjelenített lista áttehető egy Excel fájlba, ha az ablak alján megnyomjuk az Excel gombot. Zsebbe is tehetők a Zsebbe felirat melletti megnyomásával, amit a gombbal jeleníthetünk meg. A zsebnek ennél a modulnál nincsen jelentősége, beolvasni az adatait nem lehet, de az ETR többi alkalmazásánál (Munkaasztal, Befli, Kifli stb.) hasznos lehet ezeknek a létrehozása. Ha ilyen célunk nincsen vele, akkor ezzel a funkcióval itt ne foglalkozzunk. A Választ gomb megnyomásával a program beolvassa a hallgatóhoz kapcsolódó adatokat és visszatér az előző ablakhoz. Az általános adatok (név, EHA kód, születési idő) fölött három fület látunk: Fizetve számla, Átutalásos számla, Átutalásos összevont számla. Fizetve számlát állíthatunk ki olyan tételekről, melyeket a hallgató befizetett, és korábban még nem készült róla (fizetve vagy átutalásos) számla. Az ablakban a következő módon jelennek meg azokhoz befizetéshez kapcsolódó adatok, melyekről fizetve számla állítható ki: 12. ábra: Fizetve számla adatai Az első oszlopban szerepelnek mindazok a kivetések, melyeket a hallgató igazoltan teljesen vagy részlegesen kiegyenlített. A következő oszlopban azok az összegek láthatók, melyek nem átutalással (tehát csekk- vagy pénztári befizetéssel), majd azok, amelyek átutalással kerültek kiegyenlítésre. A negyedik oszlop mutatja, hogy a tételhez állítottunk-e ki korábban fizetve számlát. Az ötödik oszlop azt a maximális összeget mutatja, amelyről fizetve számla állítható ki az adott pillanatban. Az utolsó két oszlopban a jogcím azonosítója és neve szerepel. Ha megnézzük példánkban az utolsó sort, azt látjuk, hogy történt egy forintos kivetés, amelyből a hallgató forintot egyenlített ki nem átutalásos módon. Erről a befizetésről még nem készült sem átutalásos számla (ez nem is készülhetett, mivel a befizetés nem átutalással történt), sem fizetve számla. Ezért jelen pillanatban maximum forintról állíthatunk ki a hallgató számára fizetve számlát. Ezt a tétel sorára kétszer kattintva vagy az ENTER billentyű megnyomásával kezdhetjük el. Első lépésben meg kell adni a számlán szerepeltetendő összeget: 16. oldal

18 Számlázás 13. ábra: Számlázandó összeg Ebben az ablakban csökkenthetjük a gép által felajánlott összeget. Az OK gombbal folytathatjuk a műveletet, az általunk jóváhagyott vagy megadott tétel beíródik az ablak jobb oldalán látható Összeg mezőbe és kitöltődik a számla azonosító mező is, ami a számlán nem fog megjelenni, csupán a számla adatbázisbeli kezeléséhez szükséges. Ezután kitölthetők a vevőre vonatkozó adatok. Ez három módon történhet: megadhatjuk a hallgató adatait, választhatunk vevőt egy rögzített készletből, és beírhatjuk a vevő adatait saját magunk. Az első lehetőség választásához a Hallgató adatai gombot nyomjuk meg, akkor a vevő adataira vonatkozó mezők a hallgató megfelelő nyilvántartott adataival töltődnek fel. A Vevő adatai vevőtörzsből gomb megnyomásával egy lista jelenik meg, amely azokat az eddig eltárolt vevőket tartalmazza, amelyek nevére állítottunk már ki számlát a korábbiakban: 14. ábra: Vevőtörzs 17. oldal

19 Számlázás Ezt a listát tetszőlegesen magunk is módosíthatjuk vagy bővíthetjük, ha a Bővít gombra kattintunk. 15. ábra: Vevőtörzs módosítása, bővítése Az ablak jobb oldali funkcióival értelemszerűen javíthatjuk vagy törölhetjük egy kiválasztott vevő adatait, az Új gombbal felvihetünk egy újabb vevőt, az adatmódosításokat pedig a Ment gombbal menthetjük, a Mégsem-mel mentés nélkül választhatunk vagy rögzíthetünk új vevőt. A Bezár gombbal visszaléphetünk a Vevőtörzsbe. Innen a vevő kiválasztása után az OK gombbal vagy dupla kattintással visszatérünk a számlakészítéshez, a vevő adatai beolvasásra kerülnek. Ha nem akarja a vevő adatit a vevőtörzsbe felvinni, akkor töltse ki Ön a vevő adataira vonatkozó mezőket. Ezután nincsen más dolgunk, mint beállítani azt, hogy hány példányban kívánjuk a számlát kinyomtatni, a Példányszám mezőben az ablak jobb oldalán, majd a Számla kiállítás, nyomtatás gombbal kiállítjuk a számlát. A Leporellóra opció kipipálásával a számlát értelemszerűen leporellóra nyomtathatjuk. Hasonlóan készíthetünk átutalásos számlát is. 16. ábra: Átutalásos számla adatai 18. oldal

20 Számlázás Átutalásos számla esetében is ugyanazok az adatok jelennek meg az egyes tételeknél, mint amiket a fizetve számla esetében már láttunk, de azzal ellentétben itt azok a tételek szerepelnek, amelyek nem kerültek teljes mértékben kiegyenlítésre. Példánkban az első sorban szereplő forintos tétel a fizetve számláknál meg sem jelenik, hiszen még részben sem teljesítette a befizetési kötelezettségét a hallgató. A másik, forintos tétel mindkét helyen szerepelt, de míg a fizetve számláknál a Számlázható oszlopban forint volt a maximálisan kiszámlázható összeg (hiszen ennyit egyenlített ki tartozásából a hallgató), itt éppen a fennmaradó rész, a forint az, ami kiszámlázható. A számlázható oszlopban tehát bármelyik típusú számlával foglalkozzunk is mindig csak olyan összeg szerepel, amelyről korábban még nem készült számla, így a kettős számlázás mindig elkerülhető. A számla kiállításának lépései megegyeznek a fizetve számlánál látottakkal. A számlakészítés harmadik módja az összevont számlák készítése. Ez lehet egy hallgatóhoz és különböző hallgatókhoz tartozó különböző tételek összevonása. Ha erre a fülre kattintunk, megjelennek a korábban kiválasztott hallgatóhoz tartozó számlázható befizetések egy új ablakban: 17. ábra: Kivetés kiválasztása ablak Látható, hogy az egyes tételeknél szereplő adatok a megszokottak, csak most egy plusz kiválasztás funkció kapcsolódik hozzájuk. Nyomjuk meg a Kiválasztás gombot annál a tételnél, amelyet az összevont számlán szerepeltetni kívánunk. Az adott tétel adatai beolvasásra kerülnek az előző ablak megfelelő helyére: 19. oldal

21 Számlázás 18. ábra: Összevont számlán szereplő tételek Miután ez megtörtént a Keresés gombbal újabb hallgató adatai jeleníthetők meg (vagy kiválasztható ugyanaz a hallgató még egyszer). A hallgató kiválasztása után először megint a Kivetés kiválasztása ablak jön fel, amely ismét tartalmazza azokat a tételeket, amelyek az adott hallgató esetében az összevont számlán szerepeltethetők. Válasszuk ki közülük a megfelelőt, és az eddig leírt műveletet ismételjük meg minden tétel esetében, amelyeket az összevont számlára felvezetni szeretnénk. Az Összeállítás kész gomb megnyomásával újra végrehajthatjuk a számlakészítés fentiekben ismertetett műveletét, azzal a különbséggel, hogy itt a hallgató adatainak beolvasására nincsen lehetőség, hiszen az összevont számla több hallgatót is érinthet. A Mindet törli gombbal az összevont számlához besorolt tételek mindegyike törlődik. Az ablakból a Bezár gombbal térhetünk vissza a program induló ablakához Műveletek kiállított számlákkal A Számlázó induló ablakában egy menüpont van (a Kilépés-en kívül), amivel még nem foglalkoztunk, ez a Számlák. Ebben a menüpontban már elkészített számlák tulajdonságait tudjuk vizsgálni, illetve kiegyenlítésüket igazolni. Nyomjuk meg a menühöz tartozó gombot a következő ablak fog megjelenni: 20. oldal

22 Műveletek kiállított számlákkal 19. ábra: Számlák ablak Háromféle módon kereshetünk számlákat: a hallgató vagy a vevő neve, illetve a számla sorszáma alapján. A hallgatót a szokásos keresési felületen a Személy keresés gombbal választhatja ki, a Vevők gombbal a vevőtörzsből válogathat, a Szszám nagyobb mint és a Szszám egyenlő mezőkben a számlaszámra tud szűrni a keresés során. Az így megadott adatok között ÉS kapcsolat áll fenn, tehát a keresés eredménye azoknak a tételeknek a listája, amelyek minden keresési feltételt kielégítenek. Miután ezeket a keresési szempontokat megadta, választhat, hogy milyen számlatípusokat szeretne látni. Ehhez a Fizetve számlák, Átutalásos számlák vagy Összevont számlák melletti mezőt kell kipipálni értelemszerűen a keresési kívánalmaknak megfelelően. A Számla keresés gombra kattintva megjelennek a fenti módon beállított szempontoknak megfelelő számlák. Az összevont számlák több helyen is megjelennek a listában, attól függően, hogy hány jogcímre történt meg a számla kiállítása. A banktól kapott fénymásolat alapján, mely az átutalás tényét igazolja, kiegyenlítetté tehetjük a listából kiválasztott számlát. Ehhez a Számla kiegyenlítése gombra kell kattintani: 21. oldal

23 Műveletek kiállított számlákkal 20. ábra: Számla kiegyenlítése A megfelelő mezőbe beírhatjuk a banki kivonat számát, ami alapján a teljesítést elismerjük, és az iktatószámot, valamint kitölthetjük a Megjegyzés rovatot. A Befizetés dátuma listában a szokásos módon megjelenő naptárból kiválaszthatunk egy teljesítésre vonatkozó dátumot. Ezután a Befizetés gomb megnyomásával rögzíthetjük a befizetés tényét, és térhetünk vissza az előző ablakba, ahol a számla mellett a Teljesítve oszlopban megjelenik a teljesítésként elismert összeg. A Számla kiegyenlítés funkció csak teljesítetlen számlák esetében használható, más számlánál a gomb megnyomásával hibaüzenetet kapunk (fizetve számláknál is ugyanez az üzenet jelenik meg): 21. ábra: Hibaüzenet téves számlakiegyenlítésnél A Megtekint gomb kiegyenlítetlen és kiegyenlített számlák esetében is használható, a 20. ábrán látott ablakot jeleníti meg, de a Befizetés gomb nélkül. Az Újranyomtat gombbal a számláról újabb másolati példányt készíthetünk. 22. oldal

24 Műveletek kiállított számlákkal Még egy funkciót tudunk működtetni ebben az ablakban, ez pedig a vevők egyenlegeinek lekérdezése. Ennek elindításához nyomjuk meg az Egyenleg lekérdezése vevőre gombot. A következő ablak jelenik meg: 22. ábra: Egyenleg lekérdezése ablak Ebben az ablakban a keresést szűkíthetjük vevőre és egy bizonyos időintervallumra. A keresési szempontok között ÉS kapcsolat van. A kiállítás dátumánál a szokásos módon adhatjuk meg, hogy melyik az az időszak, amelyben a kiállított számlák érdekelnek bennünket. A vevőt szintén szokásos módon a vevőtörzsből választhatjuk ki a Vevők gomb megnyomásával. Miután ezeket a szempontokat beállítottuk, nyomjuk meg az Egyenleg gombot. Az ablakban egy listában láthatjuk az összes olyan számlát, amely a keresési szempontoknak megfelel, a jobb oldalon pedig azt ellenőrizhetjük, hogy mekkora az e számlák által reprezentált kivetések összege, és ebből időközben mekkora összeg került kiegyenlítésre. A Bezár gombbal térhetünk vissza az előző ablakhoz, ahonnan szintén a Bezár gomb visz a Számlázó induló ablakához, és ott a Kilépés gombbal fejezhetjük be munkánkat a programmal. 23. oldal

A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegyei az Egyesült Államokban

A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegyei az Egyesült Államokban ETR Munkaasztal ETR Munkaasztal Változások a Kereső ablakban Azonosító: ETR-MA (KIEG_2) Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2001. szeptember 22. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows,

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

ETR Hallgatói webes alkalmazás

ETR Hallgatói webes alkalmazás ETR Hallgatói webes alkalmazás Azonosító: ETR-HWA Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2001. május 1. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation,

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4

Részletesebben

Nevelési év indítása óvodák esetén

Nevelési év indítása óvodák esetén Nevelési év indítása óvodák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a nevelési év indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet,

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver - Felhasználói kézikönyv - Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal 1 Bevezetés

Részletesebben

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

WebAromo elindítása, bejelentkezés

WebAromo elindítása, bejelentkezés WebAromo segédlet Tartalom WebAromo elindítása, bejelentkezés... 3 Jelszó beállítása... 3 Foglalkozások kezelése... 4 Hiányzások megadása... 5 Érdemjegy bevitele... 6 Érdemjegyek megtekintése... 8 Egy

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

ETR Oktatói webes alkalmazás

ETR Oktatói webes alkalmazás ETR Oktatói webes alkalmazás Azonosító: ETR-OWA Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2001. május 1. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Táblázatos adatok használata

Táblázatos adatok használata Táblázatos adatok használata Tartalomjegyzék 1. Az adatok rendezése...2 2. Keresés a táblázatban...2 3. A megjelenő oszlopok kiválasztása...3 4. Az oszlopok sorrendjének meghatározása...4 5. Az oszlopok

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI Összefoglaló 1 Kiírt tételek befizetése... 14 i. A hallgató fizeti a teljes összeget... 14 ii. A hallgató és/vagy cég fizet... 17 2. Kiírt tételek megosztása... 20 1 Kiírt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről A Kémiai Biztonsági Szakrendszer elérése A rendszerbe ÁNTSZ

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra Nyomtató telepítése A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra duplán kattintva kezdeményezhetjük.

Részletesebben

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE...

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE... TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről sok telephely adattal rendelkező partnerek esetén 1 v 1.0 2015.09.02.

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte.

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte. Szerződések modul 2011. augusztus 7. 1 Bevezetés 1.1 Mik azok a szerződések? A szerződések alapvetően olyan gyűjtődokumentumok, melyekbe számlákat sorolhatunk. A szerződések felvitele során megadhatjuk

Részletesebben

Felhasználói tájékoztató

Felhasználói tájékoztató Internetes adatlekérdező rendszer (E-adó) Felhasználói tájékoztató Tisztelt Felhasználó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája kialakította az elektronikus

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

Oktatás saját intézményben

Oktatás saját intézményben Oktatás saját intézményben A Humán-erőforrás Nyilvántartó Rendszerben rögzítendő adatok egyik nagy csoportját az egy-egy tanév megadott félévére vonatkozó oktatási tevékenységhez kapcsolódó adatok képezik,

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8 Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók.

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók. Kiegyenlítések kezelése (fizetési információk rögzítése a rendszerben) 1. Számlák menü A Számlák főmenüből elérhető lapok: - Számlák kezelése - Kiegyenlítések kezelése 1.1 Számlák kezelése A számlák kezelése

Részletesebben

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a

Részletesebben

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A rendszer használata előtt elvégzendő

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék létrehozása

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék létrehozása Kézikönyv Szelekciós jegyzék létrehozása Tartalomjegyzék 1 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - VEVŐ MEGJELENÍTÉS... 4 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 8 4 VEVŐ - ÜRES... 9 5 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 11 6 VEVŐ

Részletesebben

E-számlával kapcsolatos tudnivalók

E-számlával kapcsolatos tudnivalók Kedves Hallgató! E-számlával kapcsolatos tudnivalók A Nyugat-magyarországi Egyetem 2015/16. tanévtől új elektronikus számlázási rendszert használ. I. Számla előzetes kérése nélkül Minden kiírt és befizetett

Részletesebben

Tanév indítása iskolák esetén. Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket.

Tanév indítása iskolák esetén. Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket. Tanév indítása iskolák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! Mielőtt elkezdi a tanév indítását, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet, hogy lássa az összefüggéseket.

Részletesebben

Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv

Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezési képernyő... 2 1.1 Bejelentkezés menete... 2 1.2 Elfelejtett jelszó... 2 2 Főmenü... 3 3 Menüpontok... 3 3.1 Lemondás (pótrendelés)...

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk!

Tisztelt Hallgatónk! Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról. A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 0.1v. GYŰJTŐI TÉGLÁK LISTÁZÁSA A listázó elérése menüből: Téglák/Gyűjtői téglák Mielőtt lekérnénk egy listát, lehetőség van bizonyos szűrési feltételek megadására a Listázás keretrészen

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:

1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át: 1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,

Részletesebben

Szöveges fájlok szerkesztése Jegyzettömb használata

Szöveges fájlok szerkesztése Jegyzettömb használata Szöveges fájlok szerkesztése A Jegyzettömb csak szöveges dokumentum (TXT fájl) szerkesztésére alkalmas (Editor). Ez azt jelenti, hogy a begépelt szöveget nem tudjuk kedvünk szerint megformázni, vagyis

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Az Anyatej->Adatkezelés menüpontot választva a kis várakozás után feltáruló ablakban - kattintsunk a Törzsadat fülre. A következő ablak tárul fel:

Az Anyatej->Adatkezelés menüpontot választva a kis várakozás után feltáruló ablakban - kattintsunk a Törzsadat fülre. A következő ablak tárul fel: Anyatej elszámolás Törzsadatok kezelése Az Anyatej->Adatkezelés menüpontot választva a kis várakozás után feltáruló ablakban - kattintsunk a Törzsadat fülre. A következő ablak tárul fel: Új törzsadat Státuszjelző

Részletesebben

Pénzügyileg rendezett számla befizetés után. Átutalásos számla befizetés előtt

Pénzügyileg rendezett számla befizetés után. Átutalásos számla befizetés előtt Pénzügyileg rendezett számla befizetés után Minden már befizetett tételről a teljesítést követően automatikusan elektronikus számla készül a hallgató nevére, amely megtekinthető és letölthető a Pénzügyek/Számlák

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben