Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS."

Átírás

1 Komáom 97. októbe X V. évfolym Komáomvámegye és váos > Komom. Megjelenk Voos K esst Egylet é» mnden csütötökön, DÜhstétl á gész Komáomván.ccye s lám 2 á D flle. nemzetközség dbont vtéze ugy láts z k. elé eősnek ézk mgukl, hogy híu. üzenjenek földnek, né > tömegek megélhetésének és ugy vélk, u z deje, hogy nemzet deáljnk le* o m b o l á s v l, k o n j u n k t ú álstenel Ül tessék nezel oltáá. Vlutánk, pénzétékünk f o l y t o n o s h nytlásáól pnszkodunk é mnth nem knánk látn, hogy nemzet vgyonété künk egyenlőtlen eltolódás, poduktív munk hány teményenek föld R / vszságot ügynökök fotély! és mnde túlhldd spekulácós v Sntze BRNYY JÓZSEF. külső lpj. k>)lv.tl könyv- es Nádo utc 29. Sándo jnpkeoskedése Telefon 80 Kéztokt nem * vssz szekesztőség* ZLHY LJOS. Kdó 'ptu'..otok FÜLÖP ZSlGKONU u Ú. BRHYY ellenségenk hogy sok nem tötént meg, m megtöténhete t n n ugy tötén meg, mnt hogy voln». v megtöténne kellett volnv. Sok átlkulás fejlődésnek csk látsztát tsel mgán, tényleg zonb n poduktív temészetűnek nem bzonyult. Több üzemányt megváltoztttk felülkeeke dett m o d e n elvek, z eáls l p o k o n nyugvó, negyobb, de csk dőleges jövedelemmel kecsektető fntzmgóák lpján. mull százd klencvenes évenek elején, huzmosbb gyenge temések folytán felszökött gboná és lesülyedt z álltá, mely bít, ez állpotok állndóságábn bzkodó gzdákt, hogy gbontemelésüket* e,;. de különösen tkmányteményefc okozzák, álltállományukt pedg edukáljál ' dt meg z mpulzust s, logy sségekben közlegetől felosztották és M lett ennek következménye? z, egyoldlú gbontemelés és íeltöt legel< ' K seeéből kfolyó ngyobb ányú tecskhm gbontulpodukdó félét kvívndó teljes VÁRM,0ZS F. t GYÉBŐL, Vémegyénk {jzdság élete. üzé- tbnnákl és ezzel egydejűleg íelz álltákt, különösen külföld tytgt fjtákét. Éz köülményé. z kko földművelésügy komány, fjt.. ' h meghonosítását íldtául. E célból szvsmhányítását htlm köébe vont és un hvtlos Főmunktás elvselhelő dáguságof. melynek végkövelk»/ü vo z leszcn, l hlálom kezelő /.kes/'.' Kewáom, l m /. uemzel együ éttozásánk, Öök fennm dásánk bztosíték \ oltk. Ezen lttomos é jvészben nyh ellenségevel hzánknk kell felvenne hcol uemzel m den hu Bánk zá sookbn tömöüln zok mögé, k k hcol má svvják \\ ényhozás utján, gzdság éá tásjln lőén, legfőként pedg sjtó teén, me h belső ellen- z oszág htáán lul vló tcsepészése és tthon TüzoHószöveUégének Felelős szekesztő íve 2 K., féléve 6 K. szám édekű tásdlm, közgzdság hetlp negyed èe 3 K. E 0 y e s 0 v nem h m< szvsmh ktásá töekedett botj szél kolátokt, melyek eleddg TÁRC... < S botd Tűznek./ménem DzeeeK Vfdy G y u l Szeetek! n k áltl V l< n, hogy z ut kövén!.. Sót n eg. zgyv életlám, S nem edeke, csk bölcsem büszke álm, mely könyvnek homlokán g y o g pgondolkodon, tehát vgyok. - le, féf, no, de hány! dl lép leány! Puló ocák tüzes bíboán. com lebben sznű fátyol S mee száll e bfbájos seeg, Lobogv, mnt bolygó tűz, megyek. z ésí, / elme hál Mely fönn tónol Lét lt tt z ész és mt tudomány Bujdokolok egy dág szv nyomán. gögös u. S mg észcstlósom lábm gzgtj, kályául. Tt-Tóváos egyptom kék tündéózsáj. t lét vágán knl phentetem. Hullá Mozgó v szín, z llt tlt de délbáb, Kápázt csk té, dő, vlág. Eszményenk tündöklő lé^ vá Eldől, elömlk hóembe módá, Met csk gymbn él s cél. z <>k Gondolkodom, tehát vgyok.* D. Donyy Bél. z egyptom kék tündéózs (Nymphe coeule Sv. 802) víz színén szó levele meglehetősen keekdedek, mélyen szívtktn kvágottk ( vz ltt levelek nyltoknk), áltlábn csk közepes ngyságúk, de jő te mészet-* és tljvszonyok között 30, SŐ több cm. átmé. s elének, épszélüek, vgy hullá mos knygtottságnk csk gyenge nyomvl, főképen lemez hátsó felén; fölül egyszínű zöldek, lul vlágosbb zöldek, pó bn pety- ' *.'..ál llhll HH l ' VV t Sfí / ' \>7 o n f

2 - f * f "3-2. oldl. Kom o oí l j te 97. októbe Ez töekvés vámegyénk kötenyésztését lposn megváltozttt és sok községnek szép mgyfjt szvsmh-állományát teljesen megőkoltlnul, nyugt fjtv változttt át. hol még most s stják egészséges, edzett ős mgy fjtájukt, különösen mdőn náluk he nem vált nyugt szvsmhfjt hjvl és különféle betegségevel küzden kénytelenek. Ez sos ván setéstenyésztésünke s, h eá eőszkolnák kötenyésztése z ngolfjt hússetést, mnt egydoben tevben volt. z egyoldlú gbontemelés kszoított vetésfogóból többek közöl kendet és lent. tőképpen ksgzdáknál. Ennek z lett következménye, hogy ezen temények csopotj folytán ngyon felszökött kötél* és vászonnemüek á* kende- és len temesztésének elhnygolás, különösen háboú ltt bosz* SZult meg mgát gzábn, mdón ngy pénzét s lg lehet ezen növények pteméket megvásáoln. Ezeknek megfelelő ányú le mesztésée tehát okvetetlenül vssz kell tén, zon egzsztencáls xóm lpán Mnden szükségletűnket lehetőén önmgánk temeljük. Ezt pncsolj nemcsk közgzdság, de nemzetköz édekül k.-. Hol vnnk zok boldog jó dők, mdőn nemes kúákon, gzdtszt; lkásokbn, ksgzdák potáján télen ál peegtek okk!.. elé;l nnk, hogy még temeltek kendet és lent. jó, gondos és előelátó gzdsszonyok évől-éve megfonták vászonsz kségletük fedezésée fonlt és flus tkácsokkl megszövették zt, legszebb mnták szent. leányok és fuk k letek így stfn zv fehénemű ékkel, még pedg ktűnő mnőségtekkel, zonkívül keült eldás s kende és len kötélgyáosoknk, kk kko busz flléét ktü.ő án. áugot és 30 flléét ktűnő 6- kötöfékel stb dtk. Hogy most úgyszólván dág pénzét sem lehet kötélnemüeket Kpn és hogy vlósággl megfzethetetlen vászonnemű, nnk egyedül ok. hogy még hz szükségletünk ányhoz méten sem temelünk elegendő kendet es L-nt. Má most, hogy kendetemelést unták-e meg és emtt keültek okkák pdlások, vgy moden '«fogás számáztc-c okkát és szoított k kendetemelést bztosn nem tudjuk, csk nnyt konsttálhtunk, hogy hozzájáult ehhez z köülmény s, hogy uszt elásztót! bennünket lynemű, olcsó de slány p. Vámegyénkben sok nemes; kú volt, sjnos volt meglevőknek lomtáj n még bzonyá sok okkát lehetne tláln. hol okk pegett, ott dob nem pegett met (vekkel és szélén vöhenyes bn ánytttl. Bmbó kúpszeúleg khegyesedők, vág 77 cm. átméővel; zöld csészelevelek l.. lpjukon endszent í k pontokkl tkázottk, belső ol szm hegyesek, ánylg k felé vlág-»kék, \ k elé fehéedő'), pozószálk h potokok h v \ k é V c k Ny délg. Vágánk llt meglc vonlkkl és enyek, hegyük ndjobbn cván\ságák, eggel tősen eős és endkívül kellemes, vlód ktűnő boly,! Tövéől leszkítv, vízben ká egj hét s ctthtó s ekko s csk meghtáozott dőpontábn nyílk, másko pedg égszínkék szm összecsukódnk. Leszktv s megttj egy deg ktqnő lltát. Hzáj, mnt má emtettük. fk észk és középső 'észé lsó-egyptom vzeben, tőleg Nílusbn, közönséges és ott csk ez és Nymphe lotus fodul elő. ég egyptomk vllás és tásdlm életében fehé lótusznál tlán még ngyobb szeepet játszott ezen kék tűndéózs, met ég sok hlott koszoúbn vágát csknem mnden egyes esetben, ngyobb számbn tlálták, mnt fehé lótuszét, levelet pedg *) \)* entelket fóástvkb lbet látn hellyel-k'v-7..'l í h^ >s -^ *./\n. ' ;k;u s '') v. 0, ntoo w Pflsenlebfk. l. SS, Ltlptg u. Wen, kedélyes fonókbn nem tudott meggyökeesedn ngyzás hóbotj és ngyú szenvedélyek sovsztó kónyg s mmúns tlj tlált ott. Vámegyénkben fásítás és edősítés teén még gén sok tenn vló. Sok kopá hegy meevedk még 8J égnek, mely fásítás vgy edősítése vá. hbom ltt, z óás fák mtt hlltln méetekel öltött ftás. Ezl z elveszett és föltétlenül szüksége nemzetgzdság tökét pedg okvetetlenül pótoln kell tlj temelő eeje lpqsn megfogyott foszíozott háboús temelés, felületes megművelés és hányos tágyázás mtt, Ngyon szükséges lesz tehát, hogy ksgzdák, helyehozás módozt vontkozón, koktttssnk és egyben hogy lklom nyújtssák nekk. hogj műtágyák beszezésével pótolhssák z állt tágyhányt. gen sok még vámegyénkben hszontln teület, bá lecspolások áltl nem csekély ktejed*.;; teület hsznostttottj mégs több z m még hát vn. jvíthttln vzenyős és mocss teületeket, nedves tljt kedvelő lkkl éf kosáfonó fűzzel kellene beültetn, úgyszntén Dun és folyók mentét, mnt ez m főbb helyen meg s vn. Dun átszel vmegyénket s mégs csk két hjókkötő állomásunk vn, mndkettő Dun blptján, Komáom és Rdvány. dun gőzhjóközlekedés legelső állomás közé tto/ott Dunlmás, mely z lmásfüztő esztegom vsútvonl képítése lklmávlédekellentét mtt beszüntettetett, Ngyon kívántos voln, h ez hjóállomás vsszállítttnék, mely cél készen áll fgott kőből készített ég kkötő töltés, melynek elkészítéséét m pság leglább 300 eze koonát kellene fzetn. Fogtom kszélesítésénél, édekellentétnek felmeüln és évényesüln nem szbd, melynek dunlmás gőzhjóállomás nnk dejében áldoztul esett Vámegyénkben, gzd - g édekképvselet szevét ezdőszeínt Komáommegye gzdság s en mükö ts lm mnden egyesület lkotj, mely előtt tehát, ttk lpján, ngy, szép és hsznos T nyltk, kül >n^sen b >u után. tbeu mnden vdék képvselve vn zdság édek szós. tlál, tehát knduln mnden életevló nelynek megvlósítás lelkes támofenk g< ';.«.' u, uunkknlélyével mől lelte beszélnek íl vn tehát mnden lel és szellem vágvl együtt z onmentkábn hsznál" ég egyptomk lóusz-vág ltt ugy fehé, mnt pedg kék tündéózsát étettek, vgys Nymphe lotus-t és N. coeule-t egyánt. Kvált z első, mnt z élűt, bőség él temékenység jelképe szeepélt, Nílus menysszony" nevel s vselt Í különöset) megjelenésének módjávl htott ég egypomk. Mko Nílus ádn kezdett, m mnden év júlus hvábn smétlődk, z szpbn ejtőző gyökétözsek khjtottk s övd dő múlv z egész vdék pompázott mként m np s tündéózsák ezetől. Mnél ngyobb z ádás, nnál messzebbe tejed s nnál több gyökétözs hj k, víz eltűnésével eltűnk növény s. zét sznte jlszóvá lett Mnél több 8 lótusz, nnál ngyobb z áldás! Gumós gyökétözsét zelőt Egyptombn gykbbn hsznállk eledelül, kölesfomájű mgvkt pedg néh most s, mnt HeodotUSZ dejében, megolk és kenyékésztése hsználják, met sok keményítőt ttlmznk, Heodotusz szent (. könyv, í>2. fejezet) ugyns..mko folyó (Nílus) megdgd s nylt tvkká lkítj át mezőket., kkol vízben ngy tömeg llom nő, melyet z egyptomk lótusznk hívnk. Ezeket eő mód és.7 lklom. Ezen tényezőket kel] csk hmonkus működésbe hozn, hogy megteemtsék eáls fejlődés utján bztos lpokon nyugvó jólétet. ** vánnejjye hd segélyek. Felkéettünk z lább sook közlésée ' Egyk hely lp utóbb számábn vámegye ídsegélyeköl közölt fejtegetésée engedjen helyet t. szekesztőség z lább felvlágosításnk hdsegély mxmálás hteles töténete vámegyénkben háboú első hónpjvl kezdődk. jáás főszolgbák zt tpsztltot szeezték, hogy z első hónpokbn folyósított mgsbb összegű hdseg ^ek népet pzló és Főleg dolog nélkül élete csábítják. Ee következet 95. év ko tvszán hdsegélynek két-négy lgu cstád >k észée háboú előtt egy np átlgos npszám keesetben koon 20 fíüében tötént mxmálás, melyet pénzügymnszte honvédelm mnsztéumml egyetétőleg endelt el, megélhetés és keeset vszonyok változván, htóság látt, hogy ez mxmált segély többé meg nem állht es még 95. év őszén feltejesztést ntézett segélyek felemelése céljából pénzügy és honvédelm mnszteekhez, Ugynez ügvben feln vámegye k >zgzgtás bzottság s mnszteed \ vámegye volt főspánj és hdsegélyző bzottság elnöke sméét feltejesztéseket ntézett mnsztéumokhoz, sőt mnszteelnökhöz s. E feltejesztések édemleges elntézést nem nyevén, vámegye hdsegélyező bzottság mnden egy koon husz fllées pnszt m fgv sgá!t f nely hozzá ékezet és ennek eedménye gynánt gen ngy összegű tásdlm segélyt utlt k e csládok észée es sok száz csládon segített tásd tlm uton. káhány cslád két hvon-! ként s kpott tásdlm segélyt, h szoult j hely/etet gzolt > &en téves ckk zon! állítás, hogy egy cslád h mndját 5 tgból áll s, nem kpht többet K 20 fllénél n- ' ponknt. négynél több csládtggl bok vámegye teületen kezdettől fogv 2 K mxm!; segélyt kplk és z posok cstdl s kedvezményes segély kszbás lá estek. Ugy vámegye hdsegélyző bzottság, mnt nnk vezetősége mnden lehető; megtett ez ügyben,! semmféle mulsztás nem tehelhet. vá- ' megye hdsegélyző bízottg. ** tkmyezé bzottság uj yj. honvédelm mnszte megye tkmányozé bzottságb Pozsgy Pál 3, botv. gylogezedben ttlékos hdngyot küldte k édeke képvseletébe lemetszk és megszántják npon. zu án mákhoz hsonló n.g\k kpossák lótuszból, kenyeet készítenek belőlük s zt megsütk tűzön. lótusz gyökee s ehető és édes s mjdnem gömbkú s kko mnt z lm." z egyptom lótusznk ugy fehé, mnt z* égszínkék fjnk vlóbn csodál* ;. -tepe jutott z egyptom nép életében, s felette htott z egyptomk kedélyée. lótusz képvselte szentök vlágot, \ ágál '! Hpoktes jut elmnt Np gyemeke, üzís, Np áldás, lótuszlevélen úszott, Ho-nk zís és Ozs fánk, lótusz volt bölcsője, zst lótusszl koszoúzták. Mnthogy zs vo t Nílus stennője s Nílustól függött lótusz lete. növény mg > zsnek volt szentelve; s mnthogy lótusznk kfejlődéséhez Np s volt szüksége, Ozsnek s szent növénye volt. Ez volt tehát szent növény, mely mnden ünnepen L, íl >dult s melynek Képét mnden emléken s áltlábn mnden ngyobb lkotáson megöökítették. Nem gen ke ülhet felszíne ó-egyptom műemlék, legyen z kép vgy szobomű, melyen többé kevésbbé művész ábázolásbn meg nem tlálnék lótusz vágét z stenek mnt hlhttlnság jelképé kezükben ttják és mfunk koposón»$ megtláljuk. ótusz-éktmény vgy vágot, vgy bmbót, vgy levelet ábázolj s gen sokféleképen lkul; lótusz-éktmény például Esténknt legkellemesebb szókozóhely G N \ kávéháj hol legktűnőbb zenek HORVÁTH KR híes páp szólst, híneves cgánypímás vezetése mellett npont hngvesenyez. v

3 y7. októbe Komáom Újság üj gzdság tudósító. földmvelésmnszte tt jáás közetée nézve Velez Zsgmond bnkgzgtót es Mlch De/bő l fkeeskeoől egy kküldött bzottság utján f e l ügy tgoston Mklós felmentésével Wennnge Má tt l k o s nevezte k. Uj nykönyv flügye ö belügy mnszte Závody Elemé mnszte segédttkát.z nykönyv felügyelet hely ellenőzésével megbízt, séges volt. Eé)! mennküthk vssztelepítése. mánynál. elöl fl l s / h u s e l ö o n y h előkészítő bzottság péntek este 9 óko Mnsbege-féle ven dégfben lkúé) g y ű l é s t t t u t t. melyen Kövesdy J ó z s e f, Hcke Rchád, d. Esőssy Bél, Onody G é z, Oyőífy m e..vés/uos L j o s János, d. Bnyy József, v nffyqéz, Győ [lel. í schmm ) sef, óth L<, Qego s (ózset, Ngy Jenő, Kötvélyes s. n. U eeh [ózsef, Petóczy. Nedeczky Kálmán sebben motívumk más növények mellett vk) lklmzás z egyptom é s s z k l ; -. k<. z gz lotuszeszlop legégbb fomáj ben-hsszán szklsokon l á t h t ó, ennek t ö z s e négy s z á l b ó l Osszekíntt tótusz-kévét ábázol lótusz oszh p később számtln l k b n fejlődőt tovább. Legszebb fomáj lu.^o templom omj k«"'zt»t láthtó. M n t n á l u n k ózs, z egyptomknál kétségtelenül l ó t u s z töltötte Le vágok k á l y n ő j é n e k s z e e p e t. Felvonulás, népünm p, nylvános v g y c s l á d ü n n e p s é g, lótusz-vágn é l k ü l, m é g e l k é p z e l h e t ő s e m volt z egyptom g v l l é lőttsszl kezében u d v o l t '.e hölgyének m ; ; cz g«;. o \ -.u n\\ \tjálm vselte vágot olyképen, hogy szmok homlokát éntsék. N g y vllás ü n n e peket megelőzőleg templomszolgák n p o k g fosztogtták t e m p l o m o k közelében ásott s Nílussl cstonávl összekötött, lótusszl be népesített medencéket, hogy zok vágávl feldíszítsék t e m p l o m o t. Temetések lklmávl Szkofágot elboították szál együtt letépett vgy koszoúb ont lótuszvággl. z sten ségnek szntén e vággl áldoztk. heogll ^ b n lótusz z ööm, bőség és gsdság s / helyénvlé é célttfl v o l n, h " l t l. u t u n k t, létutltéfot, lttűváot pművé * Mennyt - én e m l é k t á g y k o n, k í e t l e t l e x ö l p o k o u t t b. *»tb. állts motívumként, t g y teuéwteteb l k j á b n tnolv, mnél j / y k b b n l k l m / u ó k ktthely w S l t á m ; u ó e m l é k t á g y k o n t t b. * «lemet keu-tw«um má m t mndensm l k l m á n k letess lép **tv*»l é t képet Komáom, 9 7 okt 3. föl. zonbn e g y egyszeű melynek M bíónk hozzánk ntézett levele, hogy ktk. ^'.-.jo/ve sjnos zonbn, íj pnszos levél, külmnd ezdeg n e m ndult el, met z ö s s z e g y ű j t ö t t v d g e s z t e n y é t es. es k. k ü l d ö t t s é g e g y k tgj, k t p e d g n e m l e h e t helyőség ktá v e s z át es métemázsánként tthon h g y n, á l l n d ó n h ú z z, hlssz dol 0 k o o n á t fzet é t e. Étesülésünk s z e n t got Meg s o k m n d e n t felpnszol e levél, k u l s s z t t k o k t, ttkos ugókt emlt. Mnekünk k t o n htóság vdgesztenyét gyűjtő osztgokt n e m lehet célunk, h o g y két s z e m b e álló f o g k v e z é n y e l n. z k n e k n e m áll m ó d j á b n főtényező ü g y e s - b j o s d o l g á t elntézzük, e e v d g e s z t e n y é t Összegyűjten é s étékesíten, n e m vgyunk l l e t é k e s e k, l p u n k h s á b j t se hzfs dolgot c s e l e k s z k, h megenged, h o g y tekntjük küzdő p o o n d n k, h o l hegyes d á b t o k á n v g y u d v á n ezek z o s z t g o k ; dávl obognk e g y m á s n k z e m b e e k. Ezt vdgesztenyét összegy üjtsék, mondtuk z egyk p n s z o s félnek, s mt k p * fl békocsdjk emelése. ngy dágság t u n k á feleletül? k ö v e t k e z t e b e n kénytelen volt váos t n á c s N o k k o mjd s NyHttében* h e l y e z z ü k el, m t k u n k. békocssok díjszbását emeln. z u j díjszbás Szóvl z vt tágyát k é p e z h e t, h e g y ból k e m e l j ü k leggykbbn hsznált f u v h e l y e s dolog-e fölmenő tnítás e n d s z e t okt Kétlovs kocs vsút állomások m ó holnp bevezetn, ól s lehet v t t n p p l 360 éjjel 50, egyk állomástól m á k o z n, hogy mét nem megy hát z küldöttség P o z s o n y b? eől m n d lehet p o l e m z á l n, s k g 50; egy ó fuvdíj 6 K. Egylovs de egyben zonbn zt hszem, m n d e n k egyet k o c s vsút állomások n p p l 2 50 éjjel 3;, ét velem, hogy kth. skol tájáól e l e p ü l t e g y ó fuvdíj 50. ÜöttSCg f béke g ".v Tsztelt U m, n é z z e n e k csk u t á n, t l á n m é g nem epült messze, tlán még c s k szomszéd háztetőm ül. Póbálják meg..háth t vssz lehetne m é g cslogtn!... ; Hdfogságb julolí uéenk. oszlopként templomokon szenzácó, w VÁR< >SJ ÜGYEK. Még Pontosbb é s jellemző b s v. d ó s á g g l szmbolkus jelentőségű volt lótusznk, helye Ujbbn lődöztek elendelte, hogy mnden helyőség gondoskodjék v d g e s z t e n y e összegyűjtéséől. Komáombn jáóság folymodott z l s p á n h o z, h o g y z e l m d t ugusztus hv oszágos v á s á h e l y e t t pótvását e n g e d é l y e z z é l ;. ** Állt jv;yok vámegyében. vámegye t e ü l e t é n z l á b b jáványos be'-í'fcégek l é p t e k fel é s szűntek meg s/áj é s k ö ö m f á j á s N s z á l y községhez ttozó Gébcs pusztán, Ngykesz, Ct csó, Ács községekben tkonykó Osujflu községben f e l l é p e t t, m e g szűntek következő jáványok > z á j és kööm fájás Ngymegye, settebvesz Tny és ösu j f l u községekben. csészéből k n d u l v 9, 5 v g y c s k 3 Szmot v s l. sőt s z m o k t e l j e s e n el s mdhtnk. hél s k o l elhtáozt, hogy küldöttséget meneszt nygok vdgesztenyéből könnyen pozsony k t o n pncsnoksághoz, hogy kvonhtók és Így vdgesztenye mnt t k - kóház célok l e f o g l l t skolá üítse lu és m á n y n g y o n jólétékesthető. hdügymnszte d j vssz eedet e n d e l t e t é s é n e k, tnításnk, eljáást ezek z vámegye teületén csk Kmocs községben vunk még menekültek. Lzek vssztelepítése ügyében s megtöténtek lépesek belügy János, Ulech József, Tóth Bél, d. Esőssy Bél szóltk hozzá, melynek u án megjelentek k o m o m tsztvselőkonyh m e g l k u l á s á t kmondották é s egyben elhtáoz ták, hogy konyh védnökéül g ó f D e z s s e J á n o s l ő s p á n t.. S/bó Géz fet, elem skol köül megndult vt hevében má Cyjtslnk vdgesztenyét vdgesztenyét én s kezdek édeklődn, hogy jo-e hát z e d d g tkmányozás célok n e m lehetett fel felnu nő mdsz vgy nem? Kpuk po cs hsználn, m e ; b e n n e levő k e s e ű nygok- kont nyltkoztokt, elég voln leközöln. n k és szponnnk eltávolítás n g y o n költ- Most meg ól p n s z k o d k egy tövényszék működésében ót támogssák. és tsztvselő tásdlmunk számos tgj j e lent m e g. tevezethez O n o d y Géz, Hcke R chád, d. B n y y J ó z s e f. Mészáos L j o s tsztkt! mlmok ellenézése. köz élelmezés mnszte étesítette vámegye ls pánját, lu»gy d u n mlmokt állndó hjójáttl to^j ellenőztetn és felhívt, hogy e Ngymegye község íl következőként lkították meg elnök Kövesdy József, lelnök Hcke Rchád, pénztánok Ulech József, ntézd f - bán Betln, ellenő d, B n y y J ó z s e f, jegyző Mészáos Ljos János, c ál Tollheggyel. kék. * * dun Po'vá«á. 3. legutóbb hv tl v 3Zt gkmt t sse ol hdl ságb stek Lejtény Gyul d. (B, m ) főhd OÍStónl p n k s v n Np ngy j«. 7. dgonyos ezedből. Gynmek Ágost jásvsstsj G y u s [e (Csás, 89), Beszkó Utváö, Hováth ls vn doh, Ktezm.n Mhály ( gyll, Lsot). Legnnsz Ján<. Pntcs Mhály Polkovc J ó z s e f, Szká) Ujos (Oscsó, UM) kösltgé k 9. vd tsz zászl l! főváos n p külön tudósítój, k, mnt láttuk múlt héten, telefonon tudóstgtt lpját, hogy Ttán m e d d g s multtk komáom u k? Keesték, hogy k s l e h e t hát z tudósító? tá má közel j á t k h o z beekhez, melyől szentül htte m n d e n k, hogy ott vn ('», csk k kell ugsztn b ó kot hó. N o de hát szeencséje vn ennek komáom tudósítónk. Komáombn háom het lp vn, s csó. Budájá - ez e g y b e n mégs csk egyetétettek elítélték, megóták Npnk komáom tudósítóját. M o s t ztát z Kl ödög tudj, hogy melyk beekben l p p n g? Tlán m egykben sem, s vlmely,k beek köz mesgyén lpult meg, s h elcsendesül vh, vsszoson vlmelyk beekbe. Hogy fej**..., jelképe ; számjegy-íásbn z 000-et, mely számml z egyptomk z áldás és jólét foglmt kötötték össze.').. szóvl. egyptom e l e m e k m j d n e m mnden vontkozásábn ott látjuk szeepeln. melykbe? Tlán e pllntbn meg ő mg lótászt, ezt szvet-lelket e g y á n t gyönyö- j se t u d j! ködtető szép> vágot. S h enny nép tuljdon* Npsn ÍS«J lk cskugyn z vdékünkbe!* ságánk, nevezetess gének s mntegy töténelm llcm Ljuf, l gxkétó csnált-e meg jelentőségének és szeeplésének felsoolás, setéshzllás endeletet, kt nylvánosság l l e t ő l e g e l o l v s á s után temészetszeűé; kíván és -sjtó s emlegetett, de n n y bzonyos, csk vgyunk e növénye, h látn k j k s könyezetében é s ' l^gy néhány k o m o l y szépséghb vu jt, lótuszt élve, t e m é s ködn kunk emek ; zt teljes megétéssel e l ő d j u k, h o g y z öttgú tenyészetében, h Lcsládok csk egy setés! h z l l h t n k, d e bátk Sz npompájábn s elvezn k j u k ínom lltát, nem kell messze fádnunk (hát meg z v g y u n k ámuttn, h o g y v l m n t z ujjnk nem e fo mák, zonképen s e t é s e k s e m. N e m E g y p t o m b menetee k gondolhtn most!), tudjuk, 200 klogmmos lehet-e s e t é s ü n k, v g y met nynt ott tláljuk ngn kcsú, gé 80 kló s e g é s z setésszámb megy? H zően szép lkját tt-tóváos ngolket két foástvánk kstályt szt víztükén, köül p é l d á u l egy öttgú h á z t t á s n k egy d b jongv mézd keeső méhek és m á s ovok k l o g m m o s setése v n s z ü k s é g e, d e nek két d b s z á z klogmm khzllt s ü l d ő j e szoglms jttd vn, h o g y k k o s csk z egyket Jethet le, S mennyvel jobbn esk lelkünknek z met zt nem kívánhtjuk tőfe, hogy vsá e g y p t o m szép tündéózs bájos lkján vló v n n legyen kénytelen két süldőt zét, h o g y gyönyöködés, h tudjuk, h o g y m komom megyeek, Fló stensszonynk s o k k t ó l gyelt, dág jándékát, specálsn k o m o m megye tkságot mondhtunk mgunkénk e SSOdSSZép, tttóváos tündéózsbn '» V. <». Sutótz lngy^ növényfl x m b. Budpest, 95. > Zolén V'lmot növény vlág ctodá. peek elsétá. XX. étf, *> 0 nám. Bdpttt, télé. egy ngy setést vehesen helyettük. endelenek okvetlenül súly szent számítndó lpt kell helyezkedne s meg kell engedne, hogy hol hzllt setések súly nem é el házttásbn szükséges k v n t u m o t, ott házttások kettőt s ölethessenek még kko s. h csládtgok szám z ötöl nem hldj meg. Met különben endelet zvb hoz egyes Komáom ngy csládokt. vendéglőjében n p o k ben vlknek, egy v dék mgántsztvselőnek ngyon megátott ktűnő bo. Hogy j ó z n elemekkel kkokött, z megbocsáthtó, de n e h é z lesz elfelejtetne Egyk

4 KJ má om U/sáfl 97 bo. velünk, hog 3 mgy hzát s sétegette, mgy fjt leszólt, s dcsekedett zzl, hogy múltko omán foglyokt vttek hozzájuk, s foglyokt cgettávl, pálnkávl kínált meg. me Fománok kultú mgs fokán állnk, de foglyokt kíséő kot mgy bkánk, nem dott semmt, met mgy bk but pszt!.. (Szeencséée e pllntbn kézbesítette post fent u levelét, melyben elsme, togy bo megátott nek. s nem tudt, hogy mt cselekszk; szeencséjée, met bzony kítuk voln nevét, bá így s bzonyos lelkfudlást eezünk, hogy megédemel-e ekko kíméletet?) í cój mégs csk z. hogy egész Komáombn nncsen kenyélszt. Közélelmezés Hvtl, vgy Hdtemény bölcsesség? vgy nemtöődömsége egy 25 eze lkosság" váos pszlás kényszeít nncs kenyélszt, hát sütnek főzölsztből kenyeet. Komáombn 3 ngy gőzmlom, egy csomó vízmlom működk, s Hdtemény még zt se enged meg, hogy c mlmok váos egyhet kenyélszt szükségletét ttsák vssz. Hdtemény elvsz mndent, lsztmzé állndón kísét Komáombn. m hlottnk. Szomoú híel mottxs Stto Boul z é% s gyászb f 5tUm Sí emet t.*p. égttl számt*... Dm! <j eő szegény ;«\ \.»ív n * k'... lez ; ';}» ;.«! t; \'-vz''>knlt tsok szent bo hlált hllk ; Németh Ujos Ddvd, 80S) tzedes, Todo József ővezető, Csgláoy Rezzső, Hk lbet (Neszvd 08), Hovátl Feenc (Bjesj 88), Rtvnek Mhály (Ógyll, 89), Pete stván (ógyll, 88), Ssklená Rezső, Tánok Gyul (zs, 887) Wodsch Mhly közlegények 2. gyl. ezedből Csntln ndás (Hetény, 897) 6vesetö, Czák János, Kokét János közlegénye 8. onv. gyl. ezedből; Góczán Ljos ővezető, Gút Ljo é Ng\ dóz^ef kuz'g^nv ;./ *,. }>?<»;lle zlj-ból Blg Jéssej kőz. 33, táb* tüzéezledbő Blogh Mhály (nyos, 89), Bedee József, Bobély Káoly Begóc stván, Kdel János közlegények z 5. huszáezedből; Számán Pál közlegény honvéd huszá ezedből. Oszttn János tzedes, Dobá ltván köz. 8. gyl. ezedből. Chogyelk ndás (Komá. 873) szkszvezető * T. hon gy, e / Tóth János (gyké) ővezető, Fcz Bél, Utók ntl, Tál stván ás Ugtt Kulolf közlegények 8. gyl esed zsák Feenc (SzŐny, 897) közt, 80. honv. g) l.!/ böl; Kttle József közlegény z á. huszáezedből l'd dános és Tollá Máton koslegények o. vátüzéezedböl. Gj Tán köz. 5. sppeo zjból Pté Mkló (Kocs, 8*) közlegény. vd, zlj-bél. Hlch ntl ányzó, Nny Jézsef köz. 83, (előbb 5.) z. táb. tüzéezedből; Bsstenák Jézsef [Küt, 887), Bosos Feenc (Komáom, 890), Chkv Jézsef, Csdletne Feenc (D, sztmklés, 889), <ábo dános (Gyemely, 096), Klcsnssk János. KlnsoTssk Rudolf, Ktl ndás, Mészáos Mhály tdoskedd, Podolecz Jóssef, Snyczlk Jézsef, Bzb stván (Dd, 89) közlegények gyl, ezedből; Jelák Lukács, lísk Péte köz, 9, vd. zu-bél; Vncze mbus közlegény z 8, huszáezedből. Hdfogságbn hltk el Fnké Lőnc 9. gyl. e. köz. szeb fogságbn, Pstnábn. Hegedű Gyul tzedes (Komáom, 89) Cbbovskbn, Áünk Máton köz. Kuse- Vcbn, Blogh ndás kösl. (Küt, 888; Scbll. Budákbn, Boszák János és Belesk stván közlegények Tozkábn, Benké Ljos köz. (l dvd, 885) Cscskbn, Béd léssel (Ács. 889) ooszfogságbn, Bencz János köz. Cbode.tben, Bts Játo kőz. Bn** kndbn, Dobé Jézsef köz. (zsp, 880) Solotoj Odbn, Gél Gyögy köz. (Uéeg, \ss\) Smkndbn zsák József közlegény (Tt. 88) Chodsstb. mndnyájn -' gyl. (zedből. Zstny Benedek köz. Tozkábn, f L vd. zljbél. KT( )N ÜGYEK. Ezüs* sgnum ludl, kály elendelte, hogy legfelsőbb dcséő elsmeése kdok egydejű dományozásávl, ujjólg tudtul dssék, z ellenséggé! szemben tnúsított vtéz mgttásáét Mye József 33. tábo tűzéezedbel tt. hdngynk. láve Koly polgátásunk fánk. Betö'tendő kton slptoéngok.. Kál Má lpítvány tsztek nő ává észée. 2. Bldmus Fncsk-féle Kdett lpítvány. 3. Nldch-lptvány tüzétsztek (kptánytól lefelé) szegény és áv leány észée. Nldch cslád leszámzottj előnyben észesülnek.. Legnn Rchád főhdbztos lpítvány cs. é k. hdseeg hdbztosság hvtlnoknk özvegye és ává észéc. 5. Mnenbeg Htl lpítvány 6. Kesztcs Mhály lpítvány. 7. Koly főheceg lpítvány 8. Jtne Feenc cs. és k. őngy Sjevo" lpítvány lszt özvegyek és ávák észée. 9. Schndle Gusztáv ezedes lpítvány. 0. Schenho. ntl d. lpítvány, szí - ) súlyosn sebesült okkntk észée. szléz Zuckmentelbel okkntk előnyben észesülnek.. Hetszfeld Jkb tözsovos lpítvány. 2. Ngystke Kss Ápád ltábong) tüzé-lpítvány hdokknt lüzéf tsztek (jelöltek) és legénység állománybelek észée; lyenek hányábn ezek személyek Özvegye és ává észéc (CS, és k. m. k. cs. k. lletve meze;.- hegy,- vá,- vgy műszk tüzéségek észée). 2. Lembecht Henk Vlmos és Más lpítvány nyugállományú vgy tényleges nős, gyemekekkel bíó, hbáján kvül szükséget szenvedő cs. és k. lszt vlláskülönbség nélkül észée.. teschen ltlék egészségügy osztg uszíjcjek lpítvány z 9 6 hdjátbn okknttá vált, teschen hdkegészítés köletből számzó legénység személv észée, lő. Bch Róbet nyug. áll. dgy lpítvány 2. sz. gylogezed két megvkult vgy ezek nem létében ktt megokknt tszt üetve két vgy háom legénység személy észeé, h 2. sz gyl. ezedben lyenek nncsenek, más ezedbelek s p lyázhtnk. ló\ Sollbege Vktó lpítvány, vlóbn szegény háboúbn vgy egyébként szeencsétlenül ját movoszág születésű ktonák, őmestetől lefelé lyen személyek özvegye és ává észée. 7. Ríedl Káoly d tössovo lpítvány segélyée szouló k. lovos, lletve főovos özvegye észée 8. Euffne gnátz építőmeste lpítvány bzonyos vdékől számzó ltsztek észée. 9. Schmdt Koln lpítvány cs. cs k. tsztek ávleány észée. l-deklődőknek felvlágosítást Esztegombn cs. és k. kt. állomáspncsnokság, Komáombn pedg cs. él k. vápncsokság d. u. 3 ó között d. HÍRE T. olvsónkhoz! Lpunk m szám. első c cv negyedk negyedében, B -lomml kéjük fel lpunk gen t elvágót, hogy cő- Rgetéseket melőbb megújítn s veskedjenek, n célból vdék előfzetőnk kényelmée lpunk m szához postutlványt mellekeltünk, helybel előfzetőnket pedg felkéjük hogy lpunk pénzbeszedője áltl kézbesítendő nyugtát beváltn szíveskedjenek. Tsztelettel Komáom Újság kdóhvtl. Kne*ez8s bós'.gml- ká! y d Vzkel tj Jézsef fötdnket, győ télőtáb'áho tnát. vzöül beendlt bíóság jegyzőt cson í b»sá h >z \ \t í sb o* \ m\» k. Holléloétel eztí Vkto. d Temény R.-T. Komáom vámegye kendelt- -.gének főnöke, szbdságáól vsszékezvén átvetc hvtl /ezetését. Uj ít. \ újonnn knevezet komáom "f püspök ttká, Gjőy Klek má elfogllt állását. Áthelyezés. fö!dme?é*ügy mosz- Le Mátóffy Sndo báboln m. k. gzdság segédtsztet Pogs helyezte át. Gyűlés. győ egyházmegye ppság nyugdíjefomját előkészítő gyűlésen esztvettek Vhl doll v \\\ tt pát, sopom knonok, Vénnge Enő zőny, Klot gnác tt espeesek, Cse Vendel ács, Seedoch Káoly ttbány plébánosok, Lengyel Zoltán tt káplán Kezesség. Bodócs stván volt ógyll csllgász, most győ főeálskol! tná vsánp kötött házsságot Szly én kével Ógyllán. H füőp Zsgmondól Szekesztő tásunktól ju. 7. kelettel levelező-lpot kptunk mjnszk fogolytáboból, melyen zt íj, hogy negyedk háboús év küszöbén sncs semm emény, hogy v lághbomnk hmosn vége lenne, különben egészséges. Hlálozás. mm őszn * é gtz észvéttel hlljuk, súlyos csps tto^tott glá th Fks l'ee,c véthpss fö db tokost é csládját... sz ' tt u -j szű. B^ánj Má ; évt koábn... sn elhunyt, folépett véhsjáánynk esvén áld>ztul, neme í ússzonyt Kel M temették <* véthpsztá csendes temetőbe messz dék ngy észvéte mellett z e'hytb glánh Fks Uáth, oszág 9 nevű hsgedfl mdés födok edd nyját gyászolj*. néouélfozás. belügymnszte megengedte Fele lféd budpest születésű komáom lkos, m. k. főálltovos cslád nevének Fltény- két átváltozttását. hős hló. Súlyos cspás éte Httch Vkto komáom óásmestet é» nejét. Szép eménye.e jogosító f Httch Jenő z f>. sz. zppett ezed egyéves önkéntes szkszvezetője z olsz hctéen f. hó 8-án ételének 20-k évében hős hlált hlt. Köszönetnylvánítás. Buck gnác földbtokos (Ács Vsspuszt) tudomást szeezve kóház szoult helyzetéől, váos közkóhás betegenek élelmezésée 30 zsák bugonyát dományozót, mely ngylelkű dományét ez uton s hálás közönetét nylvánítj. közkóház gzgtóság. eje^yfés. Welkens Konád keeskedő Bssó, eljegyezte özv. Réhlng Józéefné lányát Bözskét. Házsság. Németh Msk, ékel postmestenőnek vsánp esküdött öök hűséget Feuszmuth me állm tnító, k eddg z ékel, most pedg keszegflus vágblpt skolánál működk, mnt hdbvonult ottn tnít; pótlásá k. tnfelügyelőtó kendelt állm tntó. komáom mgántszl > lék lké - eslífdelw ll lm íottk szev tked se. Szept hó 23-án gyűlése jöttek össze komáom k** eskedelm lklmzottk és nngánhvtlnokok egy észe, melyen Révész László cnokolt. Sugá Sándo budpest kküldött fejtegette szevezkedés szükségességét munkbéek, dél üzlet záóák, felmondás htádő bettás és z év kél het szbdság ^ngedélyezése tágyábn. jelenvoltk ezt kívántosnk tlálták és ngygyűlésen fogják édekeket megvttn. hely szevezet meglkult, - nök Révész László, pénztáos Buck Fgy* és jegyző Mtcs Géz lett. Hlálozás. Mn észvéttel étesülünk, Nemesk Dámé nyug. ef. kánto-tntó72 évc koábn BátokCSZn elhunyt. íílgy nét» Kskoú Kusz hme, Ll, Mgt cs Veon komom lletőségfl győ lkosok cslád nevüket Kálmán- változttták belügymnszte engedélyével. Hlé?. Myc dolf mgánzó életének 60-k évében f. hó 25-én elhunyt Komombn.

5 októbe Komáom z sten Z*z Ttán. Ngj olt ttk O nt mull héten,má tudnllk zoknk, kk jongnk Fedk Sáét, ezek Ttán s ép számml nnk. Ztzs ugyns null héten Tlán ját, - üceeét v.".t beítn sták főgmnázumáb. 2 x komáom Embeszeetet késkéház vezetősége élén «. Lápche Mó gzgtó fő ovossl, ezsl kéelemmel fodul közön géghe, hogy h beteget hoznk kóházb, lehetőleg élelmckkekel s hozznk, n ' lyet B kóház ms n u l áon megvesz. m \»zonyok mellett c s k így képesek njbb bete* teké felvenn és nleltnezol ckusz Komáombn H fontckusz szombton Kossuth ées me kezd elődást. ckusz, mely fontot s megját, elsőngú eőkből, hnee mű ezekből, művésznőkből áll, ktü tőén ;d tmttott llt pedg szenzácó m cuküszvlágnk. ckusz C - * K ot npg md Komáombn. ővebbet hdetések kö/ö l»s u g zokon. Ngv jí- szve hdávákftk \ Ped féle komáom leníonógyá lklmzott között Klábe Hon smé gyűjtött így komáot c* ád l.sdájáuk. nemes szvü gjűjtfl má elő őleg ís seénykedett b gyűjtésének kko s megvolt ue eedménye. Most 7 K- kül dött se embebát cél, melyet end é helyé* juttttunk. Tttájj Pnsz lszl ellen. 5. Házsszonynk lelc vnnk pnsszl lszt ellen, hogy bból étesl készíten nem lehet, sőt egyáltlán ossz és eőtlen lszt, mely ujh kenyénél, mnt mnden tésztnemünél észlelhető. Á molnáok zt állítjuk, hogy gbonábn ejlk bj. Ennek zonbn ellentmond z tény, hogy nem mnden mlomból keül k lyen ossz mnőségű lszt. Ngyon kívántos voln tehát, s mlmokt szgoúbbn ellenőzn, nemcsk menn séget, hnem lszt mnőségét lletőleg s, hogy z szegény fogysztó közönség dág pénzét jó mennységű lsztet és ne h o l m konglomeátum Őleményt kpjon. kttltu kóház beteg k'.o.á kék nemesen éző temelőkel b >gyh ngyen nem s, de megfelelő áon élelmezés ekk«mot l».»cs.=nk koház vezetősége endelkezésée, m e komá m pcól lehetetlen é elmet beszeezn nny mbet oek, MeoeSnt bjéját. E hó elsejével Bodpee é ü c* közölt bejzütették személy hjó l g l m t ok hábos közlekedés szopyok m lletl éthetetlen, mét szönt be z'ní'jf.>_, o m. Htdtgek még nncsenek, kl'öt* ben U íjók Rtéee vnnk beendezve, hát híd g ". e kell ttn. közé* l - - t B t x l M á l t g s/ft zöldség fő/.elék.-. htfttol l p gyümu- teményt- 8 ké S7 októbe -tol oklóbt kovetkető legmeynbb ák állputttk m e g temén) öeve fl l-lh' L-bn flklf tnl Uf»l5né R2Q[keu.-S f-ben Vsé> pco. f-len keeskedőnél 8 ;n SO kom et munk tbh testté pénztá mefglml ndított lüdőzotóuo létesttée, mnt z múlt számunkbn meg s t 0 me olvssuk z lább s o k. mélyekből k Tök HM 0 lk, hogy kéő sző t&fgh gtá tl Kép W 70 ő'» 70 TttdŐszntóm Hep u u t K P e d n 8. * too 80 János lengáof», Komáom 00 H. ky \ZM mlcm'.uljdono*, Fü 00 l, P l c ' K l á b é szökés xeínt BQ )> Gyögy é* Ts, ógyll S o K, H*z és Uády l'.u.. M 80 fkeeekedő, Komáom 50 K, fj. Pál Dénes l l U *2 P f o k ás 'snj 8 8 (o'dbtoko, Csú f>0 K. Kovách. Öökösök ^^.>" égysz, Komáom 90 K,.eh Gyul k e "7. teng t 0 ' b 7 Rboln 0 K, t-us János kelmefestő, Kom Zöldppk pó 00 db 5 om W K. Rón Mnó ketek Ksbé 20, loü db ű Vnce! bobüf, Komáom, Sánd házy t f «- C - f Vkto méseebábos, Ngymegye, Kohn L] hé*, l<j. Pck keekem én -> SO keeek., K bá. Hftl Gyul, Ksbé, Gegely <s Mké nőszbá Komáom, Lengyel Lejos ; ymm t*.. -s.. K< m ' - n. olhotzky J á ü O 0 > hentes, Kstzőny, Benne Mák Sgy Komá SS om 00 K, Steo Bonál keesk. Kom om 75 h. "> Mészáos Knde fzek», Tt, Bue Smu Zelle, gómo 9n 00 ekeesk., Tóváoe, Posthvtl Ngygmánd, Vftdl 0 60 Neuh ss Vlmos yomd fcss, Nyn< gye, M. * k->. '.'* - z vén^ be P < e Jó ef k< <»á s, V f W end Vél * WO 20 Ttbány 5-5 K, Mc«kó thá'y» n es,? BOO t K, Pos hvtl Szemee, lebltchmd. n Fol 6 é.okesty ' >vá<, S pó Gyögy cpész, SO!*» Komáom.. Bognál Lszté kovács, C m P, Um* 00 0 hggy. p»t í d, c * - 2 K, V c lo 0.^«> t á v [ 9 d., Tóváe, Mfl n om S D pé Köte. " SO 20 "»" K, Posthvtl Gut K, Oheschll 0 3'» József } bély, ' fc os W f e. DM ssen»kn S") 5? K os n lé. lungló 0) 85 lv o szeg mndennél ékesebben besté h n n y e, l á g jdnwy SS 7y ge 26.»í e* hsszsk, hogy több dkozókt s módon'* l n lág t ; y í tos ü fl kultúház»ezető$ége ezúton ké vámegye hzfs tnítóságát, hogy növendé kekkel cspkebogyót szedessenek s küldjék be kultúplotáb, hol szegény beteg ktonánk nk cspkelckvát főznek mjd. l lplg nyug ázn foglyuk z dományokt Löekele Sándo Komáombn Ezúttl nem mgáól, z öökké mosolygó mnszte elnökől vn szó. hnem z o nevét vselő uemélyszálltó gőzhjóól, melyet k o m o m hjógyábn jvítnk k s sok uszályhjóvl együtt, melyeket szeb hdját ltt elsüjedve Dun fenekéből emeltek tel. m hínevű hjógyáunkbn boszokányos g y o ssággl jvítják k zokí. Hd vák felvétele. Klotld Szee tetház Egyesület budpest fúnevelő ntézetében S ngyenes helye pályáztot hdet Hdgondozó Hvtl. helyeke 69 éves ává kt vesznek fel. Pályázn lehet októbe 5-g. pályázt kévényeket hdávák hozzát tozónk szívesen elkészít vámegye h d g o n dozó bzottság elődój (vámegyeház, levél tá.) >/. Tut nü*0»loon. K ú á v, (» SS US + 2"<j S Sí- (Ulntáo X óko Uono.toon Hje [oéé kás gyulldt k.t mellékhelységekkel ogv-ntt leégett. k héteze koon. tű gyujtogtásbél kelet* ke Lt s tettest s htóság knyomost. ó oldt s több észletkédésben sem. gy Tsság»t látn t K! '; má Szbd oz exhumálás es. és k. hdseegíőpncsnokság >lyó Q. N es w ; end létével hdművelet és hdtápteületen hullák kásását és szállítását 97, ev októbe hó -!')! kezd'd'v.eg áltlénoss g M Ű >! megenged. hegyvdékéül hol hull sás októbe hóbn hvzás mtt esetleg má kdályokb ütközhetk,. á tsok mennyben zokt z egészség- ügy vszonyok egyébként megengedk má folyó év...y. nbe hó folymán s fog ntosíthtók. tlz Pebetén. Mult héten cáütötököq este l-l 0 óko smeetlen okból tüz ütött k egy gzd széűsketjében. Egy szlmkzl égett el, me tüz keletkezése lklmávl ott len seg kosok megkdályozták tüz tovább tejedését. n dlom és művészet SO... be en ttj» 0007 M. k.;».-! ü g xenl (» bónepg tejedfteté tlzáel 2000 koonág t^jedntts pénbdntetétsel büntettetk -» 9 kopend setk. Egy endeletől sem olvshttuk nnyt np sjtóbn, mnt kopendeletőt, mely ngyon s sssenosétls volt. endeletől folyttott ftákok v'osz.'n övdesen végt el fö!delés m ns tének z z ttzkedése, hogy s temelők áltl gényelhető, tejellátás bztosítás éde kében endelkezése álló és hdeeg ssttkgletének fedezésée szolgáé kopkontgense felül kopkészletből elsősobn zoknk * u ák. tssnk, kk nem t í m s l ő z, olyn vdéken lkó temelők, hol gbonféték nem teemnek. z gényelt kopmeynységet t?mé*zütésen csk.-t szbd elosz tás keülő készlel ányábn utlványosh«ják, utsítást kpott zonbn kopkozpt n. h>gy elsősobn üsztflelők, állm <^ egyéb htóság lklmzottk, szolgák, ksp>k 6 J munkások dényet végy?,; fgyelembe. \ l hsszö N íöldmvelesügy mnsztenek os " d kezese mndenfelé m^gnyngvást fog n R n el < nem késk s helyes meg 20 5 \ oldl. fl uendéglősök. kávésok és z uj zá Még esek hétfőn lépett életbe z u j, tzen egy ó záó, más nemcsk főváosbn, de* déken s vendéglősök es kávésok köében mozglom ndult meg ellene. ven déglősök és kávésok egyöntetűen és sok gz sággl ál tják, hogy tzenegy ó záó nemhogy fűtésben cs vlágításbn nem fog megtkítás eedményezn, hnem éppen ellen kezőleg közönség, * melynek legtöbb tgj p munkáját estg végz s me elkészül v csoájávl, nncs messze má tzó, Egy óáét pedg nem édemes kávéházb menn. Ennélfogv tehát számtln embe, k külön ben S kávéházbn olvsná cl újságját, otthon tesz BZt. M n t étesülünk komáom vendéglősök és kávésok köében s mozglom n d u l meg, hogy z uj záó ellen kománynál t l t k o zást jelentsen be. Jelenko. Jelenko" cmmel uj odlm és ktk ''< ndul meg e/ év novembeébet. lp moden lp lesz s egyszesmnd! konze vtív s. Moden, met modenek esztétk és ktk szempontj és met jelenko odlm é elé es n > e e;!»// 'ízk. De nem feledkezk meg múltól sem hnem gyekszk nnk étékelt mostn szemekkel át evdeálv belekpcsolv [elenbe v> így mult eőt htó, c even eőkké tenn. Vszont, m [elén odlmábn mdndó cs fejlő. és képes, zt hozzá kj kötn múlthoz é t belehelyezn z odlom fejlődő, változó életébe. Tehát célunk; jelenné tenn mult eed ménye! és mnlttá konzeváln jelen étéke* és így áthdln zt mély szkdékot, mely közönségünk képzeletében vn meg moden" és.eg" között lyen célokkl temészetes, hogy lpunk nem jelenthet uj odlm skolát vgy ány ztot. Nem köthet meg mgát egyoldlú elfo gult elvekkel, z odlm sme. met hszen ányokon fölötte k csk egy álln nodlmt Szán lékünk nem összeegyeztetést és m e g hnem nkább hcot két f e l é zok ellett ftlok ellen, kk megt gdv mnden mvesz tdícót, ngyhngú fázsokkl és eklámoz-') blöffjekkel kompo lkuvást j e l e n ' e n e k mtálnk z odlombn mndent, m uj, ües pessonst fecsegésekkel pedg lejátnk mnden becsületes komoly ktkát es zok ellen z öegek ellen, kk még m >st sem kják b e ü t n, hogy ég odlomból tt egy uj, ddlms odlom sjdt, melye épp o l y joggl büszkék lehetnek, mnt ége és k k elfogult vksággl és sokszo ossz kttl gáncsolják és ksebbítk jelen p o d u k t u m t. Szépodlm észeben szbd teet óhjt nyújtn Jelenko zoknk tehetségeknek, kknek mnden elv és ány csk megkötött ség, és kk nem ttoznk és nem s knk ttozn egy odlm klkkhez sem, K kunk fejleszten egy eőteljes, g g esszfv, de tudományos eszközökkel dolgoxó ktuáls ktkát, evízó lá venn és átétékeln

6 6. oldl. KotmáoB Ujeé 87. októbe. ég mgy odlmt és megkíséeln mcden mgy odlom lkjt lpos, kmentő munkákbn tenn tnulmány tágyáv Ez munk-pogmm [kétségtelenül htlms feldtot állt elénk. Két eszköze vn szükségünk megvlósításához, z egyk mgunk köé gyűjten, koncentáln odlmunk mnden lyen ányu eejét, másk felkelten és ében ttm közönségnek z édeklődését, zét közönségét, melynek z odlom több puszt szókozásnál, mgy odlom s< s pedg szívbel ügye Heves ván (Ouos ímksödo bleset séülteknek címmel d. Lév József smet sebész, / Oszágos Munkásbztostó Pénztá főovos bleset séültekől í, Számolv / ü/emekben előfoduló összes blesetekkel elődj védekezés módjt. Könnyen éthető, mnden ovos tudákosságtól mentes leíásnk nyomán mndenk könnyen megtnulhtj, hegy bjb jutott munkásásnk hogyn nyújtht gyo es szkszeű segélyt. tnulmány kfejt, hogy z első segélynyújtás hbá mtt mlyen sok embe md egész éleében nyomoék. Nemcsk munkások észeé hsznú* és szükséges Népszv könyvkeeskedés uj kd\n), hnem munkálttóknk s esöendü edekük, hogy ez könyv mnél ngyobb etejedést nyejen. könyv á 0 fllé..mnden könyvkeeskedésben kphtó. TNÜGY. Felmenő endsze * 2 lóm. ktt. M á s M Hozzászólás. Mnt Komáom l'j?áu olvsój, tudomást sze*;um ;o>. hegy óm. kth. fúskolábn btkoák z gynetezett felmenő em szet. BBely bbn áll, hogy z ^e,! több éven okttják, veys osztályól-osztály felvezetk növendékeket kt oztotz székcek több t^j mcgfelebbezte. de z eg\luo főhtóság fele esést ettsttott. ész leteket s néztük megoszlást és hcát nem smeem, csupán zok lpján, sgt egyenesen zokhz kívánok szóln, mket e lpk.. het gámébn olvstm. k;h. népskolák közgzgtásához előt»rendtzbá y< bn fel v ~. t olv ' e^yes sk<. htóságoknk, k Í.L,?. z ;skflsz^tnek e- plébá B ^ zgtónk jogs és kötelessége s.."».. k po gzgtó J< p közé s«olj zt. hogf tn - testület mffchglásvl z osx tnítók között beosztj*. T(bb helyen ez kédés kolexék gyű'és lklmávl s szób es je»3zck... y\be keül, vgys tn testület meghllgtás mellett z skolszék meghllgtás 3 szukábn v de dönt jogát e pontbn kko s plébános gykoolj s ebbel ntézkedés cfm z skolszék htáoztától ne etjét Tö ye*en bstostett jogától fosztná meg p'ébá.ust felsőbb egyház htos; ^, h z osztályok beosztá-á vontkozó íntéked Bét sko.' í felébb. - htáss ltt semmsnek nylváj. jo } \ Vtás kéd. < k p.. fu^kkl lehet meg c oldn ss egyébként gen fontos méltányossál kédések mgát b.e döntést nem ányíthtják. bevtottk jól tudjk, hogy z fgyház főhtóság épen ppokt kímél legkevésbé, h zok szbálytlnul jánk el, tőlük kívánj meg legszgoúbbn tövények megttását, t Komáom Újság molthet ckkíój még z állítj, lugy >z gyház htóságnk kvó célj z volt. hogy z skol felett pp jogot megvédje*. Tlán nem kt, hnem zgtott lelk állpot suglmzt ezt kívón ppelltnt kfkdást, mnőt Komáom Újság hsljm még nem olvstm s mely k\ü!em bzony más olvsónk l vssztetszett. Lz dt kezembe tollt. Ms kédés z. h *y mt kell ttnunk felmenő endszeől és hogy z újítás megfelel-e mostm vszonyoknk, vgys dőszeű-e? tekdt!l( n ngyn ckkók ggály vnnk és komoly éveken nyugvó állspontj tszteleteméltó. Kéznél toll. tehát bocsátkozzunk észletekbe s töekedjünk kolesöuüs megétést.. Bá ftlenő endszenek kétségtelen előnye és mnpság tekntélyes sügető vnnk, e sook íój nem ttozk nnk feltétlenhve kőé' Előnyösen ht ugyns gyemek fejlődésée, h többen gysko sk á oevelőhtát e.-, uí' gzdgítják lelké! kncsekkel. zonkívül felmenő endsze mellett egyes osztályok, melyek bztos kezekbe jutnk, állndón álvezl zokt z előnyöket, melyeket más osztályok állndón nélkülöznek. l ^ vnnk skolák, me«ly ékben működd eők ngyon különbözők. z oun helyeken különös gondot kell fodítn. hogy felsőbb OSZl í fok, melyekből kösépkoláb leket lépn, kpóbált ezetőt k. juk..mészt zonbn felmenő endsze mellett tnító ngyobb kedvvel működhetk, szélesebb lpok építhet é növendéket zökkenem k nélkül sját lelkének képmásvá nevelhet. Ezét tnnk endszenek lelkes elflhco, 2 plébánosnk meg kell hllgtn tnítótestületet, hogy véleményeket mélegelhesse e- z óhjokt lehetőség ssenl méltányolhss. Ez nem zt jelent, hogy döntés tnítóktól függ, hsten gzgtt jogól beszélünk. D tnítók véleménye mnt mondtm Mélegelendő, hszen óluk vn szó 6s oly győl, melyben ők szkembeek.»bn f. ge temütet mmden egye.-, ;-....-p t ; ;t sem smeem, He meggyőz dlem ól, hogj n köztk olyn, k zíveseo mozdul k bból z osztályból, melynek szűk tnnygá kellett 3szu éve. ót szoítkozn. Egy ngy kté jedéíü Tosbn smetem oly édemes es kváló öeg tnítót, k hely vszonyok folytán ftl éveben sohsem tníthtott másodknál felsőbb osztálybn. Később befcw zták felmenő endszet bzonyos mtg * k, melyek közt z s volt, hogy z emhtttt tnító állndón. osztálybn mdhtott, met nem kívánt öeg koábn uj utkt tposn. Késő ggkoál működött é szülők vesenyeztek zét, hogy. osztá yb tkozó gyemek k báom páhuzmos. osztály közül z őébe jussnk. Mly k. hogy ez tehetség gykolt fejlődés utján megkdt! Éthető, h töekvő Btl tnítók nem knk z Ö osá jutn, o. Legnkább ggsztj. ckkíót s, hogy z Qjítá szü' dő Vt-^-n tö ent és hogy íl.0vszonyok mtt nponknt esk 3 ó ts vn. F. köü'm- y k tgdhttlnul meg nehezítk tnítók munkáját és némkép z eedményt s befolyásolh fák ;.z uj endsze m Ámde ckkíó sme» tntestület tgjnk lelksmeetes mm dásáu ÓS elsme, *hogy tnítónk z uj osztályokbn teljesen megállják helyüket*, ne ttson hát túlságosn ttól z ntézkedéstől, melyet mg észéől nem tt dős eűnek, mely zonbn e met 0 tnítók mellett tnügynek lényeges káál nem okozht j ez első évben sem, később pedg még hszná s lehet. Hnt z ell ő vélemények hcától távollevő épen ését *m QV< é \ 5 é e fo ágb mentes szemlélője z ügynek, így látom helyzetet, mnt leítm. zt hszem, z skol n- gyón m< lemleü jó híének es h z ele tek kélesednek é olj jelennek meg, melyek hngztos tu hjtott ggodlmkkl m< \ kk vgy dő, vcy szksmeet h doh Í; mélyée n< m ht 'htnk. t ht, ( gckkek címe kel és k./íkt, mtt. bízom z skol tnítóbn, kk elbíják mjd meglepetésszeűen vállk tett ojbb tehet, felmenő endset és feledk zt, m fá h cskugyn fá cskhogy s áttln lelke!;uk es z«k szülenek ne kelljen ázkód -. ttás kesé Ü levél m< g nok.»hjd h Késáu z skol év, kfog vtágln, knek vn gz«. H teéltet, én meg fogok ól győződn, met hvtl kötelességem. Szőke Kázmé d., lespes. keület tnfelügyelő. fl gyön tnkeület uj íőqzgtój. közokttásügy mnszte Dsd Ottó központ szolgálttétele beendelt k. tnkeület főgzgtót győ tnkeület vezetésével megbzt. bemondás. Vol Má. kth. skol tnítónő Ngybányán polgá skolához megválszttván, Vétessomló. kth. elem skol tnító állásául lemondott, Vol Máát Komáom Újság olvsó s smek, lpunkbn szokott ín. Uj lntónő. bní ef. skolszék z üesedésben levő tnító állás Vöösmty Mgt ok. tnítónőt válsztott meg. t íljuídjs n'ók háboús segélye. közokttásügy mnszte endeletet bocsátott k, melyben nyuglmzott és z oszágos tnító nyugdíj és gyámntézet lpjából ellátást élvez nyugdíjs tnítóknk, tnítónőknek, óvónőknek, vlmnt z elhlt tnítók özvegyenek és SZÜlőtlen ávánk háboús segélyé szbályozz. Flzetéeemelkedáe. vkm, Tevey Ktln csllóköznyos áll. óvónő fzetését 200 koonáól 00 kooná, Sentty Ktln zomo közs. ovonő fzetését pedg 600 koom ól SOO kooná emelte fel. Huímnu* ntézkedés. tnító képesítés megszezése tágyábn mnszte 9 ^ J 97. V, b. számú endeletével megengedte, hogy hz védelmében megokknt tntóképzöntézet növendékek, kk előzőleg tntóképzőntézet kötelékébe ttoztk, z ntézet mz évfolymábn újból felveendők; felvehetők tovább zon megokknt növendékek s, kk előzőleg tntóképzőntézetben előtnulmánykt nem folyttták, de felvétele szükséges szbályszeű előtnulmánykt gzoln tudják. nevelés segít komáommegel hj ánákuk. hdávák és hdokkntk gyemekenek kutlt nevelés segélyből követkelő komáommegyek kptk segélyt Osllóköznyosól Ngy Sándo V, 0. gmn. tn 700 K-t. Gutáól Vesbs Gyul és József ll. o. gmn M lletve L o. polg, s^. ;nulók Ö00600 K-t, Kmocsáól Gyöős Ljos. 0. gmn. tn. 600 K-t, Ácsól Vébe János. 0. gmn. tn. 600 K-t, Tóváosól Bodó Pál V. gmn. tn. 500 K t és Bltz Ll l. o< gmn. tn. 250 K-t, lsógelléől Rácz én. polg. sk. tnuló 552 K-t, Ászáól Hováth zbell!. eves tntóképezdész 700 K-t. Pálgéztok. kömlöd ef. egyház fogságbn levő tnítój vssztétég helyettes tnítót kees. Fzetés hv 20 K. egy szob fűtéssel. Okleveles tnítok és tnítónők pályztukt októbe 5-g lelkész hvtlhoz Kömlődc küldjék. z álás zonnl emoglndó. bokou ev. egyházközség helyette tnítót kees. Fzetése hv 60 ko., z skol dőe kel méte tűzf, szeényen bútoozott egyszobás lkás. K'-te essége z lsóosztályu skol vezetése és kánto teendők felváltv végzése. X.! " '.Sí " - mozgés nház. eenc Józof-tkpt Októbe en * szomt)to es vsánp népszínmű felvnnáftnn. Okt. be 3 s 9 cn hétfon es k dlen. HRSON bnd t tötent 3 felvonásbn. Októbe 0. s. t- n szedán es csfltéttkön 30í \t lnegr d sl észben. ío SPORT. kávéházb. Komáom fotbll Club Csepel Cén Club 30, vendégek cstásoától egynehány ngyon szép keot láttunk. Negy cstájuk egyénleg ktűnő játékos, blösszekötő és blt/első pompás összjátékkl endelkezk es néhány szép tükköt mutttk. Kpu előtt zonbn htáoztlnok, tgy gólt elétek ugyn, de zt bó offsde címén megsemmsítette. Fedezetsouk gyenge, közvetlen védelmük zonbn elég jó. cspt egész játék utolsó

7 37 pecég októbe fen Komáom Ujg vselkedett, tt zonbn 7 kss? Meghívó. elfjult játék. Komáom legutóbb dő leg eősebb csptját álltott k, C h p p n n l és Kováccsl megeősödve. Kvlük különösen Rontó vált k, m n t centchlf és centecstá egyánt. Fofács nek szoktln cstá és hátvédposzton degenül éezte mgát. Hsznos játékot muttott Lovász, M n d e l és Kocss. Klen nem játszott k multhet jó fomáját. Komáom ngy fölénye tudtábn lnyhán fátl tl és h egy kssé k o m o l y n vesz játékot, legkevesebb 5 0 nybn győz. z első fél dőben Komáom m j d n e m állndó fölényben vn. Lová és Kovács ngyszeű bekjátékán Csepel mnden támdás megtök. másodk féldőben Kovács és C h p p n cstát játsznk. Rontó és Fogács védelembe húzódnk, Wutzle. Komáom Első Tkékpénztá 97. év októbe hó -én délelőtt óko sját üzlet helységében endkívül tt, melye tásság Komom. Hál endben vn 8. Dd bztos egyen ' kéztot köszöuettel Tettük. Ott sqnk. Z -. két dolgok nem ékéz ek meg. K. M. (Uce). Vájk z ígét ckkeket. 0 ht E. [Bpest) Megkptuk. Vájuk! H lvn. ezép ktkát köszön fe ttom ű é. Bsekesztéeét felelős Bnyy lézsef d Kdótuljdonosok; B n y y J ó z s e f d. dol tl Fülö}) Záymond Bptze Sándo ksnyvnyoméájj Komáen Nádo-uto 29 közgyűlést t. é s z v é n y e s e. közgyűlés jegyzőkönyvének htelesítésée í\ etémgeklklmsbnzát, ozsot,ápát sbot, bkksyt, mkt, keeg kt komán] t. h í l mlmálláe féhh estsk* Velömg fölöülcj és szüksj' le j m l e l l b b bejlnten Kmámvámegye Mwáá Konc SdvHkezm Jók-könyvnyomd-, könyv es ppkefskedésüben (Komá om, Nádo-utc 23. Telefon 9 2 ) f lel.étetk. N e m e t n y e l v e t l)ók e l ő n y b e n észesülnek. Jelenkezn lehet S t s n Vlmos ttvezetőnél. f. <, m ^ m t fűsze-, csemege-, bo f. lékkeeskedése és kküldendf két észvényes válsztás. 2. gzgtóság előtejesztés z l p t ő k e f e l e m e l é s e ). gzgtóság j v s l t z l p s z b á l y o k 5., , 5 2, 6. és 80 -nk módosítás á n t. ánt. 22., 27., z 3., 39., 0., gzgtóság. en közgyűlése. észvényesek zon hgyelmestetéssel hvtnk meg, hogy zg lpszbályok 8. és 9. - ételmében csk olj észvénye gykoolhtj ká sját szemelvében, k. meghtlmzott áltl sz vzt»gát, knek észvén - 96 év de embe hé 3-g nevée ított s közgyűlést megelfzó np vgys folyó év okt» 3-án délelőtt -j óág tásság pénztáánál még le nem ját szelvényevel együtt letétetett. é tv nyék letételéől szóló elsmevény közgyűlésen szvzt gzolványul szolgál, melynek e énében v.<x\ \?s befejezte után etett észfények kdtnk f v bzám. Hdetmény. HRDETÉSEK. meghvtnk. tsztelettel T á g y s o o z t Szekesztő üzenetek. Névtthn leeleke ntn v á l s z o l u n k. Kéetokl nen lnk m. LevétáUs n ne ékeséüek ) oldl komáom k. jáásbíóság m n leekkönyv htóság közhíé tesz, hogy ; komomgutá h é. v s u l észée ksjátított btokte lletékől elkészítet összeíás, tékép é s egyén kmuttás h telesítésée kővetkező htánpok tű zettek k, ugymnl (omáotn váos és Ösujflu községe n é ' v e 9-7 év októbe lo 29 npjánk dáletftt ;0 óáj. Uj komáo vsuü állomás, Keszegflv. Msgyecs ós Gut községeke nézv pe d 97. év októbe 33 npjánk üel ltt 9 éáj, Kes/egflv vsút állo más. Étesít /, édekűkkel. O^N,uk, kknek ksjátítás téfogt, v l m n t btokösszeásokb bevezetet szolglmk vgy jogosultságok ellen kfogásk vn nk ee vontkozó észeételekel fen tebb htánpon htelesítő bzottságnk előtejeszthetk. zokl pedg, kknek ksjátított teűetekét jáó s z egyén kmuttás bn ktüntetet kátlnítás vgy ksjá títás ősszeg mennységée n é z v e v n n k, ellenvetések, vgy kk ezen összegeke bámlyen cmen gény ttnk, f ü l h í v j, hogy ellenvetéseké s lletőleg gényeké yv htóság»/. U*. év novembe hő Sfíg n n á l bzonyo sbbn jelentsék be, me bíóság te kntet nélkül később jelentkezők és/.evételee és gényee ksjátítás é s kátlnítás összeget z egyén kmutttás dtnk megfelelően l ó g j k u t l n, g ksjáttotl teületeke b e k e b e l e z e t t v ^ y felülkebelezett teheknek tölésé pedg hvtlból fogj e l e n d e l n. z egyén kmuttás, t é k é p és b tokösszeás telekhvtlbn f e l e k áltl megteknthető. Kelt Komáom, 97 októbe 2. Dotn stván k jááübü í hl 'jnágppl átábn. eldó. Vm kdó- l l 7Wl H H H M!<5zQlát&snk lunk, h hszná vdgesztenyét összegyűjtjük. Csk éett vedges^lenyé^ veszünk ' h l ; s bem U C s s g l ó d Á t o n ' ö p o n t G ö megye 7 át fcóhzsy NÁDOR UTC 2. s z á m ltt. m n K o m á o m bzományos. H l llll egkezdte n l ödás t őlésekh éfl z ben őöltetők őlés engedély ellené leggyosbbn még ngyobb mlombn \ 3 z eszközl. őléseké s megváhtják. -f 3 & "3 E OJLnCLnS <> d l ).. ) hónpos göndöszőű átvészelt mlc és 50 db. kü lönböző k o m és nemű báány válszthtó. 200 Kutkesz gzdság..sok év gykolttl bő t n öl f éves n ő s, egy gye meke Eldsobu konvencó állás eflektál. Cme Jámbo Pál Komáom 2, lomsto-püszt.

8 pe*. T«v> fclt Csk 5 Belgádból jövet! októbe. npg! Font - Sját vonós zenek. Elsőendű válllt, m kenk m s j f e e ő e n mnden kénye lemmel ellátv 2000 személyt befogdó í n y v s t e Komáombn Kossüth-té"* Ujj BJVP V M S on ok. 6-án e» y t «sfls.. M H Kezdete P é n z t á n y t á s tél 7 ó k o.... Vsánp n unno te'.'ec ás Efödázck kezdete n;&scsl! Jegyek egész e l ő e v á l h e t ó k d é l e l ő t t 0 npon át c k u s z -.>'?<«d é l u t á n ó í c és o s t o Páholylés 5 K, Zálszék sly óko. szelödás l. este fél 9 ünnepnp Tf-nínmm lel vák. Ml H H H l. so (számozott l K S*> Í..!. hely K fél 9 óko. hely) K. 2 0 fül., Knl, hely 2 K (állóhely) fllé ^TMmmMBHn óától S z á m o s pát* gá<t kél* z pénztáánál* 0 Étesstás. KEMÉNY E D E Vn Bgesneénk t. közönség szíves ldomáeá dó, bofy legojbb gyáunkt kbővítettük és sskvsen kívül még egy klőné mnőségű s z egészsége endkívül j ó btásn botzet s gyátunk, melye RJW! " néven hozunk foglomb. E b< vzflnk kötőmsen felhívjuk T. K.. í-\hmét. z >?t*bot b o v; kphtó mnden vendég lőben, vlmnt z tfy$ szkvkejánsíu helyeto komáom vendágbsök. kocsmáosok és kávésok pn8f!ullár2k skz előállító szövetkezete. Lttke L. pesgőbogyátelepe F ő k t á Budpest,V. Szép utc 3. sz q P é c s. Rosszk z ön fog? Vn ö ínekf>gh á n v Nem tud ön gu?? S3 S9 b ^ ómml Ugy f o d u l j o n.y E d * l l m v l z s g é x o t Kcm tejes fogtsohnku németoszág fogászt klnkák mntájá beendezel! műtemébe! hol moden műfogászt összes művelete végeztetnek teljesen fájdlommentes kezeléssel, m egyes fogk és teljes fogsook készítése, melyek beszéde és ágás ktűnőek, vlódtól fel nem smehetők. Készülnek továbbá olyn fogk, melyekel s z á j b ó l k v e n n n e m k e l l nem lehel (hdk emészetellenes /. ny \ ezüst loot é osszl nőtl fogk szbályozás, Rossz hsznvehetetlen ts, hsználhtóvá tétete jék fo müveket s m p ogwbályxógémk fogsook ujjálkí \ dttkkl meváht k é s z e n meg s kphtják.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 27., kedd 170. szám I. kötet Ára: 4048, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CLXIX. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 26., csütörtök 23. szám TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi I. tör vény A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to - ná

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l ᔗ卧 ), 2012 A f él om s k s és ol g om g po os s l ok l pj lé ho o ᔗ卧fo m m gs k s ésé j l ví s s, f lül é ) o. K ul ké ᔗ卧 s vo l sm jük, m s fo m c cs s ükség. hh cs k k ll l, hog ᔗ卧 f lül é m l ᔗ卧h jl

Részletesebben