Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS."

Átírás

1 Komáom 97. októbe X V. évfolym Komáomvámegye és váos > Komom. Megjelenk Voos K esst Egylet é» mnden csütötökön, DÜhstétl á gész Komáomván.ccye s lám 2 á D flle. nemzetközség dbont vtéze ugy láts z k. elé eősnek ézk mgukl, hogy híu. üzenjenek földnek, né > tömegek megélhetésének és ugy vélk, u z deje, hogy nemzet deáljnk le* o m b o l á s v l, k o n j u n k t ú álstenel Ül tessék nezel oltáá. Vlutánk, pénzétékünk f o l y t o n o s h nytlásáól pnszkodunk é mnth nem knánk látn, hogy nemzet vgyonété künk egyenlőtlen eltolódás, poduktív munk hány teményenek föld R / vszságot ügynökök fotély! és mnde túlhldd spekulácós v Sntze BRNYY JÓZSEF. külső lpj. k>)lv.tl könyv- es Nádo utc 29. Sándo jnpkeoskedése Telefon 80 Kéztokt nem * vssz szekesztőség* ZLHY LJOS. Kdó 'ptu'..otok FÜLÖP ZSlGKONU u Ú. BRHYY ellenségenk hogy sok nem tötént meg, m megtöténhete t n n ugy tötén meg, mnt hogy voln». v megtöténne kellett volnv. Sok átlkulás fejlődésnek csk látsztát tsel mgán, tényleg zonb n poduktív temészetűnek nem bzonyult. Több üzemányt megváltoztttk felülkeeke dett m o d e n elvek, z eáls l p o k o n nyugvó, negyobb, de csk dőleges jövedelemmel kecsektető fntzmgóák lpján. mull százd klencvenes évenek elején, huzmosbb gyenge temések folytán felszökött gboná és lesülyedt z álltá, mely bít, ez állpotok állndóságábn bzkodó gzdákt, hogy gbontemelésüket* e,;. de különösen tkmányteményefc okozzák, álltállományukt pedg edukáljál ' dt meg z mpulzust s, logy sségekben közlegetől felosztották és M lett ennek következménye? z, egyoldlú gbontemelés és íeltöt legel< ' K seeéből kfolyó ngyobb ányú tecskhm gbontulpodukdó félét kvívndó teljes VÁRM,0ZS F. t GYÉBŐL, Vémegyénk {jzdság élete. üzé- tbnnákl és ezzel egydejűleg íelz álltákt, különösen külföld tytgt fjtákét. Éz köülményé. z kko földművelésügy komány, fjt.. ' h meghonosítását íldtául. E célból szvsmhányítását htlm köébe vont és un hvtlos Főmunktás elvselhelő dáguságof. melynek végkövelk»/ü vo z leszcn, l hlálom kezelő /.kes/'.' Kewáom, l m /. uemzel együ éttozásánk, Öök fennm dásánk bztosíték \ oltk. Ezen lttomos é jvészben nyh ellenségevel hzánknk kell felvenne hcol uemzel m den hu Bánk zá sookbn tömöüln zok mögé, k k hcol má svvják \\ ényhozás utján, gzdság éá tásjln lőén, legfőként pedg sjtó teén, me h belső ellen- z oszág htáán lul vló tcsepészése és tthon TüzoHószöveUégének Felelős szekesztő íve 2 K., féléve 6 K. szám édekű tásdlm, közgzdság hetlp negyed èe 3 K. E 0 y e s 0 v nem h m< szvsmh ktásá töekedett botj szél kolátokt, melyek eleddg TÁRC... < S botd Tűznek./ménem DzeeeK Vfdy G y u l Szeetek! n k áltl V l< n, hogy z ut kövén!.. Sót n eg. zgyv életlám, S nem edeke, csk bölcsem büszke álm, mely könyvnek homlokán g y o g pgondolkodon, tehát vgyok. - le, féf, no, de hány! dl lép leány! Puló ocák tüzes bíboán. com lebben sznű fátyol S mee száll e bfbájos seeg, Lobogv, mnt bolygó tűz, megyek. z ésí, / elme hál Mely fönn tónol Lét lt tt z ész és mt tudomány Bujdokolok egy dág szv nyomán. gögös u. S mg észcstlósom lábm gzgtj, kályául. Tt-Tóváos egyptom kék tündéózsáj. t lét vágán knl phentetem. Hullá Mozgó v szín, z llt tlt de délbáb, Kápázt csk té, dő, vlág. Eszményenk tündöklő lé^ vá Eldől, elömlk hóembe módá, Met csk gymbn él s cél. z <>k Gondolkodom, tehát vgyok.* D. Donyy Bél. z egyptom kék tündéózs (Nymphe coeule Sv. 802) víz színén szó levele meglehetősen keekdedek, mélyen szívtktn kvágottk ( vz ltt levelek nyltoknk), áltlábn csk közepes ngyságúk, de jő te mészet-* és tljvszonyok között 30, SŐ több cm. átmé. s elének, épszélüek, vgy hullá mos knygtottságnk csk gyenge nyomvl, főképen lemez hátsó felén; fölül egyszínű zöldek, lul vlágosbb zöldek, pó bn pety- ' *.'..ál llhll HH l ' VV t Sfí / ' \>7 o n f

2 - f * f "3-2. oldl. Kom o oí l j te 97. októbe Ez töekvés vámegyénk kötenyésztését lposn megváltozttt és sok községnek szép mgyfjt szvsmh-állományát teljesen megőkoltlnul, nyugt fjtv változttt át. hol még most s stják egészséges, edzett ős mgy fjtájukt, különösen mdőn náluk he nem vált nyugt szvsmhfjt hjvl és különféle betegségevel küzden kénytelenek. Ez sos ván setéstenyésztésünke s, h eá eőszkolnák kötenyésztése z ngolfjt hússetést, mnt egydoben tevben volt. z egyoldlú gbontemelés kszoított vetésfogóból többek közöl kendet és lent. tőképpen ksgzdáknál. Ennek z lett következménye, hogy ezen temények csopotj folytán ngyon felszökött kötél* és vászonnemüek á* kende- és len temesztésének elhnygolás, különösen háboú ltt bosz* SZult meg mgát gzábn, mdón ngy pénzét s lg lehet ezen növények pteméket megvásáoln. Ezeknek megfelelő ányú le mesztésée tehát okvetetlenül vssz kell tén, zon egzsztencáls xóm lpán Mnden szükségletűnket lehetőén önmgánk temeljük. Ezt pncsolj nemcsk közgzdság, de nemzetköz édekül k.-. Hol vnnk zok boldog jó dők, mdőn nemes kúákon, gzdtszt; lkásokbn, ksgzdák potáján télen ál peegtek okk!.. elé;l nnk, hogy még temeltek kendet és lent. jó, gondos és előelátó gzdsszonyok évől-éve megfonták vászonsz kségletük fedezésée fonlt és flus tkácsokkl megszövették zt, legszebb mnták szent. leányok és fuk k letek így stfn zv fehénemű ékkel, még pedg ktűnő mnőségtekkel, zonkívül keült eldás s kende és len kötélgyáosoknk, kk kko busz flléét ktü.ő án. áugot és 30 flléét ktűnő 6- kötöfékel stb dtk. Hogy most úgyszólván dág pénzét sem lehet kötélnemüeket Kpn és hogy vlósággl megfzethetetlen vászonnemű, nnk egyedül ok. hogy még hz szükségletünk ányhoz méten sem temelünk elegendő kendet es L-nt. Má most, hogy kendetemelést unták-e meg és emtt keültek okkák pdlások, vgy moden '«fogás számáztc-c okkát és szoított k kendetemelést bztosn nem tudjuk, csk nnyt konsttálhtunk, hogy hozzájáult ehhez z köülmény s, hogy uszt elásztót! bennünket lynemű, olcsó de slány p. Vámegyénkben sok nemes; kú volt, sjnos volt meglevőknek lomtáj n még bzonyá sok okkát lehetne tláln. hol okk pegett, ott dob nem pegett met (vekkel és szélén vöhenyes bn ánytttl. Bmbó kúpszeúleg khegyesedők, vág 77 cm. átméővel; zöld csészelevelek l.. lpjukon endszent í k pontokkl tkázottk, belső ol szm hegyesek, ánylg k felé vlág-»kék, \ k elé fehéedő'), pozószálk h potokok h v \ k é V c k Ny délg. Vágánk llt meglc vonlkkl és enyek, hegyük ndjobbn cván\ságák, eggel tősen eős és endkívül kellemes, vlód ktűnő boly,! Tövéől leszkítv, vízben ká egj hét s ctthtó s ekko s csk meghtáozott dőpontábn nyílk, másko pedg égszínkék szm összecsukódnk. Leszktv s megttj egy deg ktqnő lltát. Hzáj, mnt má emtettük. fk észk és középső 'észé lsó-egyptom vzeben, tőleg Nílusbn, közönséges és ott csk ez és Nymphe lotus fodul elő. ég egyptomk vllás és tásdlm életében fehé lótusznál tlán még ngyobb szeepet játszott ezen kék tűndéózs, met ég sok hlott koszoúbn vágát csknem mnden egyes esetben, ngyobb számbn tlálták, mnt fehé lótuszét, levelet pedg *) \)* entelket fóástvkb lbet látn hellyel-k'v-7..'l í h^ >s -^ *./\n. ' ;k;u s '') v. 0, ntoo w Pflsenlebfk. l. SS, Ltlptg u. Wen, kedélyes fonókbn nem tudott meggyökeesedn ngyzás hóbotj és ngyú szenvedélyek sovsztó kónyg s mmúns tlj tlált ott. Vámegyénkben fásítás és edősítés teén még gén sok tenn vló. Sok kopá hegy meevedk még 8J égnek, mely fásítás vgy edősítése vá. hbom ltt, z óás fák mtt hlltln méetekel öltött ftás. Ezl z elveszett és föltétlenül szüksége nemzetgzdság tökét pedg okvetetlenül pótoln kell tlj temelő eeje lpqsn megfogyott foszíozott háboús temelés, felületes megművelés és hányos tágyázás mtt, Ngyon szükséges lesz tehát, hogy ksgzdák, helyehozás módozt vontkozón, koktttssnk és egyben hogy lklom nyújtssák nekk. hogj műtágyák beszezésével pótolhssák z állt tágyhányt. gen sok még vámegyénkben hszontln teület, bá lecspolások áltl nem csekély ktejed*.;; teület hsznostttottj mégs több z m még hát vn. jvíthttln vzenyős és mocss teületeket, nedves tljt kedvelő lkkl éf kosáfonó fűzzel kellene beültetn, úgyszntén Dun és folyók mentét, mnt ez m főbb helyen meg s vn. Dun átszel vmegyénket s mégs csk két hjókkötő állomásunk vn, mndkettő Dun blptján, Komáom és Rdvány. dun gőzhjóközlekedés legelső állomás közé tto/ott Dunlmás, mely z lmásfüztő esztegom vsútvonl képítése lklmávlédekellentét mtt beszüntettetett, Ngyon kívántos voln, h ez hjóállomás vsszállítttnék, mely cél készen áll fgott kőből készített ég kkötő töltés, melynek elkészítéséét m pság leglább 300 eze koonát kellene fzetn. Fogtom kszélesítésénél, édekellentétnek felmeüln és évényesüln nem szbd, melynek dunlmás gőzhjóállomás nnk dejében áldoztul esett Vámegyénkben, gzd - g édekképvselet szevét ezdőszeínt Komáommegye gzdság s en mükö ts lm mnden egyesület lkotj, mely előtt tehát, ttk lpján, ngy, szép és hsznos T nyltk, kül >n^sen b >u után. tbeu mnden vdék képvselve vn zdság édek szós. tlál, tehát knduln mnden életevló nelynek megvlósítás lelkes támofenk g< ';.«.' u, uunkknlélyével mől lelte beszélnek íl vn tehát mnden lel és szellem vágvl együtt z onmentkábn hsznál" ég egyptomk lóusz-vág ltt ugy fehé, mnt pedg kék tündéózsát étettek, vgys Nymphe lotus-t és N. coeule-t egyánt. Kvált z első, mnt z élűt, bőség él temékenység jelképe szeepélt, Nílus menysszony" nevel s vselt Í különöset) megjelenésének módjávl htott ég egypomk. Mko Nílus ádn kezdett, m mnden év júlus hvábn smétlődk, z szpbn ejtőző gyökétözsek khjtottk s övd dő múlv z egész vdék pompázott mként m np s tündéózsák ezetől. Mnél ngyobb z ádás, nnál messzebbe tejed s nnál több gyökétözs hj k, víz eltűnésével eltűnk növény s. zét sznte jlszóvá lett Mnél több 8 lótusz, nnál ngyobb z áldás! Gumós gyökétözsét zelőt Egyptombn gykbbn hsznállk eledelül, kölesfomájű mgvkt pedg néh most s, mnt HeodotUSZ dejében, megolk és kenyékésztése hsználják, met sok keményítőt ttlmznk, Heodotusz szent (. könyv, í>2. fejezet) ugyns..mko folyó (Nílus) megdgd s nylt tvkká lkítj át mezőket., kkol vízben ngy tömeg llom nő, melyet z egyptomk lótusznk hívnk. Ezeket eő mód és.7 lklom. Ezen tényezőket kel] csk hmonkus működésbe hozn, hogy megteemtsék eáls fejlődés utján bztos lpokon nyugvó jólétet. ** vánnejjye hd segélyek. Felkéettünk z lább sook közlésée ' Egyk hely lp utóbb számábn vámegye ídsegélyeköl közölt fejtegetésée engedjen helyet t. szekesztőség z lább felvlágosításnk hdsegély mxmálás hteles töténete vámegyénkben háboú első hónpjvl kezdődk. jáás főszolgbák zt tpsztltot szeezték, hogy z első hónpokbn folyósított mgsbb összegű hdseg ^ek népet pzló és Főleg dolog nélkül élete csábítják. Ee következet 95. év ko tvszán hdsegélynek két-négy lgu cstád >k észée háboú előtt egy np átlgos npszám keesetben koon 20 fíüében tötént mxmálás, melyet pénzügymnszte honvédelm mnsztéumml egyetétőleg endelt el, megélhetés és keeset vszonyok változván, htóság látt, hogy ez mxmált segély többé meg nem állht es még 95. év őszén feltejesztést ntézett segélyek felemelése céljából pénzügy és honvédelm mnszteekhez, Ugynez ügvben feln vámegye k >zgzgtás bzottság s mnszteed \ vámegye volt főspánj és hdsegélyző bzottság elnöke sméét feltejesztéseket ntézett mnsztéumokhoz, sőt mnszteelnökhöz s. E feltejesztések édemleges elntézést nem nyevén, vámegye hdsegélyező bzottság mnden egy koon husz fllées pnszt m fgv sgá!t f nely hozzá ékezet és ennek eedménye gynánt gen ngy összegű tásdlm segélyt utlt k e csládok észée es sok száz csládon segített tásd tlm uton. káhány cslád két hvon-! ként s kpott tásdlm segélyt, h szoult j hely/etet gzolt > &en téves ckk zon! állítás, hogy egy cslád h mndját 5 tgból áll s, nem kpht többet K 20 fllénél n- ' ponknt. négynél több csládtggl bok vámegye teületen kezdettől fogv 2 K mxm!; segélyt kplk és z posok cstdl s kedvezményes segély kszbás lá estek. Ugy vámegye hdsegélyző bzottság, mnt nnk vezetősége mnden lehető; megtett ez ügyben,! semmféle mulsztás nem tehelhet. vá- ' megye hdsegélyző bízottg. ** tkmyezé bzottság uj yj. honvédelm mnszte megye tkmányozé bzottságb Pozsgy Pál 3, botv. gylogezedben ttlékos hdngyot küldte k édeke képvseletébe lemetszk és megszántják npon. zu án mákhoz hsonló n.g\k kpossák lótuszból, kenyeet készítenek belőlük s zt megsütk tűzön. lótusz gyökee s ehető és édes s mjdnem gömbkú s kko mnt z lm." z egyptom lótusznk ugy fehé, mnt z* égszínkék fjnk vlóbn csodál* ;. -tepe jutott z egyptom nép életében, s felette htott z egyptomk kedélyée. lótusz képvselte szentök vlágot, \ ágál '! Hpoktes jut elmnt Np gyemeke, üzís, Np áldás, lótuszlevélen úszott, Ho-nk zís és Ozs fánk, lótusz volt bölcsője, zst lótusszl koszoúzták. Mnthogy zs vo t Nílus stennője s Nílustól függött lótusz lete. növény mg > zsnek volt szentelve; s mnthogy lótusznk kfejlődéséhez Np s volt szüksége, Ozsnek s szent növénye volt. Ez volt tehát szent növény, mely mnden ünnepen L, íl >dult s melynek Képét mnden emléken s áltlábn mnden ngyobb lkotáson megöökítették. Nem gen ke ülhet felszíne ó-egyptom műemlék, legyen z kép vgy szobomű, melyen többé kevésbbé művész ábázolásbn meg nem tlálnék lótusz vágét z stenek mnt hlhttlnság jelképé kezükben ttják és mfunk koposón»$ megtláljuk. ótusz-éktmény vgy vágot, vgy bmbót, vgy levelet ábázolj s gen sokféleképen lkul; lótusz-éktmény például Esténknt legkellemesebb szókozóhely G N \ kávéháj hol legktűnőbb zenek HORVÁTH KR híes páp szólst, híneves cgánypímás vezetése mellett npont hngvesenyez. v

3 y7. októbe Komáom Újság üj gzdság tudósító. földmvelésmnszte tt jáás közetée nézve Velez Zsgmond bnkgzgtót es Mlch De/bő l fkeeskeoől egy kküldött bzottság utján f e l ügy tgoston Mklós felmentésével Wennnge Má tt l k o s nevezte k. Uj nykönyv flügye ö belügy mnszte Závody Elemé mnszte segédttkát.z nykönyv felügyelet hely ellenőzésével megbízt, séges volt. Eé)! mennküthk vssztelepítése. mánynál. elöl fl l s / h u s e l ö o n y h előkészítő bzottság péntek este 9 óko Mnsbege-féle ven dégfben lkúé) g y ű l é s t t t u t t. melyen Kövesdy J ó z s e f, Hcke Rchád, d. Esőssy Bél, Onody G é z, Oyőífy m e..vés/uos L j o s János, d. Bnyy József, v nffyqéz, Győ [lel. í schmm ) sef, óth L<, Qego s (ózset, Ngy Jenő, Kötvélyes s. n. U eeh [ózsef, Petóczy. Nedeczky Kálmán sebben motívumk más növények mellett vk) lklmzás z egyptom é s s z k l ; -. k<. z gz lotuszeszlop legégbb fomáj ben-hsszán szklsokon l á t h t ó, ennek t ö z s e négy s z á l b ó l Osszekíntt tótusz-kévét ábázol lótusz oszh p később számtln l k b n fejlődőt tovább. Legszebb fomáj lu.^o templom omj k«"'zt»t láthtó. M n t n á l u n k ózs, z egyptomknál kétségtelenül l ó t u s z töltötte Le vágok k á l y n ő j é n e k s z e e p e t. Felvonulás, népünm p, nylvános v g y c s l á d ü n n e p s é g, lótusz-vágn é l k ü l, m é g e l k é p z e l h e t ő s e m volt z egyptom g v l l é lőttsszl kezében u d v o l t '.e hölgyének m ; ; cz g«;. o \ -.u n\\ \tjálm vselte vágot olyképen, hogy szmok homlokát éntsék. N g y vllás ü n n e peket megelőzőleg templomszolgák n p o k g fosztogtták t e m p l o m o k közelében ásott s Nílussl cstonávl összekötött, lótusszl be népesített medencéket, hogy zok vágávl feldíszítsék t e m p l o m o t. Temetések lklmávl Szkofágot elboították szál együtt letépett vgy koszoúb ont lótuszvággl. z sten ségnek szntén e vággl áldoztk. heogll ^ b n lótusz z ööm, bőség és gsdság s / helyénvlé é célttfl v o l n, h " l t l. u t u n k t, létutltéfot, lttűváot pművé * Mennyt - én e m l é k t á g y k o n, k í e t l e t l e x ö l p o k o u t t b. *»tb. állts motívumként, t g y teuéwteteb l k j á b n tnolv, mnél j / y k b b n l k l m / u ó k ktthely w S l t á m ; u ó e m l é k t á g y k o n t t b. * «lemet keu-tw«um má m t mndensm l k l m á n k letess lép **tv*»l é t képet Komáom, 9 7 okt 3. föl. zonbn e g y egyszeű melynek M bíónk hozzánk ntézett levele, hogy ktk. ^'.-.jo/ve sjnos zonbn, íj pnszos levél, külmnd ezdeg n e m ndult el, met z ö s s z e g y ű j t ö t t v d g e s z t e n y é t es. es k. k ü l d ö t t s é g e g y k tgj, k t p e d g n e m l e h e t helyőség ktá v e s z át es métemázsánként tthon h g y n, á l l n d ó n h ú z z, hlssz dol 0 k o o n á t fzet é t e. Étesülésünk s z e n t got Meg s o k m n d e n t felpnszol e levél, k u l s s z t t k o k t, ttkos ugókt emlt. Mnekünk k t o n htóság vdgesztenyét gyűjtő osztgokt n e m lehet célunk, h o g y két s z e m b e álló f o g k v e z é n y e l n. z k n e k n e m áll m ó d j á b n főtényező ü g y e s - b j o s d o l g á t elntézzük, e e v d g e s z t e n y é t Összegyűjten é s étékesíten, n e m vgyunk l l e t é k e s e k, l p u n k h s á b j t se hzfs dolgot c s e l e k s z k, h megenged, h o g y tekntjük küzdő p o o n d n k, h o l hegyes d á b t o k á n v g y u d v á n ezek z o s z t g o k ; dávl obognk e g y m á s n k z e m b e e k. Ezt vdgesztenyét összegy üjtsék, mondtuk z egyk p n s z o s félnek, s mt k p * fl békocsdjk emelése. ngy dágság t u n k á feleletül? k ö v e t k e z t e b e n kénytelen volt váos t n á c s N o k k o mjd s NyHttében* h e l y e z z ü k el, m t k u n k. békocssok díjszbását emeln. z u j díjszbás Szóvl z vt tágyát k é p e z h e t, h e g y ból k e m e l j ü k leggykbbn hsznált f u v h e l y e s dolog-e fölmenő tnítás e n d s z e t okt Kétlovs kocs vsút állomások m ó holnp bevezetn, ól s lehet v t t n p p l 360 éjjel 50, egyk állomástól m á k o z n, hogy mét nem megy hát z küldöttség P o z s o n y b? eől m n d lehet p o l e m z á l n, s k g 50; egy ó fuvdíj 6 K. Egylovs de egyben zonbn zt hszem, m n d e n k egyet k o c s vsút állomások n p p l 2 50 éjjel 3;, ét velem, hogy kth. skol tájáól e l e p ü l t e g y ó fuvdíj 50. ÜöttSCg f béke g ".v Tsztelt U m, n é z z e n e k csk u t á n, t l á n m é g nem epült messze, tlán még c s k szomszéd háztetőm ül. Póbálják meg..háth t vssz lehetne m é g cslogtn!... ; Hdfogságb julolí uéenk. oszlopként templomokon szenzácó, w VÁR< >SJ ÜGYEK. Még Pontosbb é s jellemző b s v. d ó s á g g l szmbolkus jelentőségű volt lótusznk, helye Ujbbn lődöztek elendelte, hogy mnden helyőség gondoskodjék v d g e s z t e n y e összegyűjtéséől. Komáombn jáóság folymodott z l s p á n h o z, h o g y z e l m d t ugusztus hv oszágos v á s á h e l y e t t pótvását e n g e d é l y e z z é l ;. ** Állt jv;yok vámegyében. vámegye t e ü l e t é n z l á b b jáványos be'-í'fcégek l é p t e k fel é s szűntek meg s/áj é s k ö ö m f á j á s N s z á l y községhez ttozó Gébcs pusztán, Ngykesz, Ct csó, Ács községekben tkonykó Osujflu községben f e l l é p e t t, m e g szűntek következő jáványok > z á j és kööm fájás Ngymegye, settebvesz Tny és ösu j f l u községekben. csészéből k n d u l v 9, 5 v g y c s k 3 Szmot v s l. sőt s z m o k t e l j e s e n el s mdhtnk. hél s k o l elhtáozt, hogy küldöttséget meneszt nygok vdgesztenyéből könnyen pozsony k t o n pncsnoksághoz, hogy kvonhtók és Így vdgesztenye mnt t k - kóház célok l e f o g l l t skolá üítse lu és m á n y n g y o n jólétékesthető. hdügymnszte d j vssz eedet e n d e l t e t é s é n e k, tnításnk, eljáást ezek z vámegye teületén csk Kmocs községben vunk még menekültek. Lzek vssztelepítése ügyében s megtöténtek lépesek belügy János, Ulech József, Tóth Bél, d. Esőssy Bél szóltk hozzá, melynek u án megjelentek k o m o m tsztvselőkonyh m e g l k u l á s á t kmondották é s egyben elhtáoz ták, hogy konyh védnökéül g ó f D e z s s e J á n o s l ő s p á n t.. S/bó Géz fet, elem skol köül megndult vt hevében má Cyjtslnk vdgesztenyét vdgesztenyét én s kezdek édeklődn, hogy jo-e hát z e d d g tkmányozás célok n e m lehetett fel felnu nő mdsz vgy nem? Kpuk po cs hsználn, m e ; b e n n e levő k e s e ű nygok- kont nyltkoztokt, elég voln leközöln. n k és szponnnk eltávolítás n g y o n költ- Most meg ól p n s z k o d k egy tövényszék működésében ót támogssák. és tsztvselő tásdlmunk számos tgj j e lent m e g. tevezethez O n o d y Géz, Hcke R chád, d. B n y y J ó z s e f. Mészáos L j o s tsztkt! mlmok ellenézése. köz élelmezés mnszte étesítette vámegye ls pánját, lu»gy d u n mlmokt állndó hjójáttl to^j ellenőztetn és felhívt, hogy e Ngymegye község íl következőként lkították meg elnök Kövesdy József, lelnök Hcke Rchád, pénztánok Ulech József, ntézd f - bán Betln, ellenő d, B n y y J ó z s e f, jegyző Mészáos Ljos János, c ál Tollheggyel. kék. * * dun Po'vá«á. 3. legutóbb hv tl v 3Zt gkmt t sse ol hdl ságb stek Lejtény Gyul d. (B, m ) főhd OÍStónl p n k s v n Np ngy j«. 7. dgonyos ezedből. Gynmek Ágost jásvsstsj G y u s [e (Csás, 89), Beszkó Utváö, Hováth ls vn doh, Ktezm.n Mhály ( gyll, Lsot). Legnnsz Ján<. Pntcs Mhály Polkovc J ó z s e f, Szká) Ujos (Oscsó, UM) kösltgé k 9. vd tsz zászl l! főváos n p külön tudósítój, k, mnt láttuk múlt héten, telefonon tudóstgtt lpját, hogy Ttán m e d d g s multtk komáom u k? Keesték, hogy k s l e h e t hát z tudósító? tá má közel j á t k h o z beekhez, melyől szentül htte m n d e n k, hogy ott vn ('», csk k kell ugsztn b ó kot hó. N o de hát szeencséje vn ennek komáom tudósítónk. Komáombn háom het lp vn, s csó. Budájá - ez e g y b e n mégs csk egyetétettek elítélték, megóták Npnk komáom tudósítóját. M o s t ztát z Kl ödög tudj, hogy melyk beekben l p p n g? Tlán m egykben sem, s vlmely,k beek köz mesgyén lpult meg, s h elcsendesül vh, vsszoson vlmelyk beekbe. Hogy fej**..., jelképe ; számjegy-íásbn z 000-et, mely számml z egyptomk z áldás és jólét foglmt kötötték össze.').. szóvl. egyptom e l e m e k m j d n e m mnden vontkozásábn ott látjuk szeepeln. melykbe? Tlán e pllntbn meg ő mg lótászt, ezt szvet-lelket e g y á n t gyönyö- j se t u d j! ködtető szép> vágot. S h enny nép tuljdon* Npsn ÍS«J lk cskugyn z vdékünkbe!* ságánk, nevezetess gének s mntegy töténelm llcm Ljuf, l gxkétó csnált-e meg jelentőségének és szeeplésének felsoolás, setéshzllás endeletet, kt nylvánosság l l e t ő l e g e l o l v s á s után temészetszeűé; kíván és -sjtó s emlegetett, de n n y bzonyos, csk vgyunk e növénye, h látn k j k s könyezetében é s ' l^gy néhány k o m o l y szépséghb vu jt, lótuszt élve, t e m é s ködn kunk emek ; zt teljes megétéssel e l ő d j u k, h o g y z öttgú tenyészetében, h Lcsládok csk egy setés! h z l l h t n k, d e bátk Sz npompájábn s elvezn k j u k ínom lltát, nem kell messze fádnunk (hát meg z v g y u n k ámuttn, h o g y v l m n t z ujjnk nem e fo mák, zonképen s e t é s e k s e m. N e m E g y p t o m b menetee k gondolhtn most!), tudjuk, 200 klogmmos lehet-e s e t é s ü n k, v g y met nynt ott tláljuk ngn kcsú, gé 80 kló s e g é s z setésszámb megy? H zően szép lkját tt-tóváos ngolket két foástvánk kstályt szt víztükén, köül p é l d á u l egy öttgú h á z t t á s n k egy d b jongv mézd keeső méhek és m á s ovok k l o g m m o s setése v n s z ü k s é g e, d e nek két d b s z á z klogmm khzllt s ü l d ő j e szoglms jttd vn, h o g y k k o s csk z egyket Jethet le, S mennyvel jobbn esk lelkünknek z met zt nem kívánhtjuk tőfe, hogy vsá e g y p t o m szép tündéózs bájos lkján vló v n n legyen kénytelen két süldőt zét, h o g y gyönyöködés, h tudjuk, h o g y m komom megyeek, Fló stensszonynk s o k k t ó l gyelt, dág jándékát, specálsn k o m o m megye tkságot mondhtunk mgunkénk e SSOdSSZép, tttóváos tündéózsbn '» V. <». Sutótz lngy^ növényfl x m b. Budpest, 95. > Zolén V'lmot növény vlág ctodá. peek elsétá. XX. étf, *> 0 nám. Bdpttt, télé. egy ngy setést vehesen helyettük. endelenek okvetlenül súly szent számítndó lpt kell helyezkedne s meg kell engedne, hogy hol hzllt setések súly nem é el házttásbn szükséges k v n t u m o t, ott házttások kettőt s ölethessenek még kko s. h csládtgok szám z ötöl nem hldj meg. Met különben endelet zvb hoz egyes Komáom ngy csládokt. vendéglőjében n p o k ben vlknek, egy v dék mgántsztvselőnek ngyon megátott ktűnő bo. Hogy j ó z n elemekkel kkokött, z megbocsáthtó, de n e h é z lesz elfelejtetne Egyk

4 KJ má om U/sáfl 97 bo. velünk, hog 3 mgy hzát s sétegette, mgy fjt leszólt, s dcsekedett zzl, hogy múltko omán foglyokt vttek hozzájuk, s foglyokt cgettávl, pálnkávl kínált meg. me Fománok kultú mgs fokán állnk, de foglyokt kíséő kot mgy bkánk, nem dott semmt, met mgy bk but pszt!.. (Szeencséée e pllntbn kézbesítette post fent u levelét, melyben elsme, togy bo megátott nek. s nem tudt, hogy mt cselekszk; szeencséjée, met bzony kítuk voln nevét, bá így s bzonyos lelkfudlást eezünk, hogy megédemel-e ekko kíméletet?) í cój mégs csk z. hogy egész Komáombn nncsen kenyélszt. Közélelmezés Hvtl, vgy Hdtemény bölcsesség? vgy nemtöődömsége egy 25 eze lkosság" váos pszlás kényszeít nncs kenyélszt, hát sütnek főzölsztből kenyeet. Komáombn 3 ngy gőzmlom, egy csomó vízmlom működk, s Hdtemény még zt se enged meg, hogy c mlmok váos egyhet kenyélszt szükségletét ttsák vssz. Hdtemény elvsz mndent, lsztmzé állndón kísét Komáombn. m hlottnk. Szomoú híel mottxs Stto Boul z é% s gyászb f 5tUm Sí emet t.*p. égttl számt*... Dm! <j eő szegény ;«\ \.»ív n * k'... lez ; ';}» ;.«! t; \'-vz''>knlt tsok szent bo hlált hllk ; Németh Ujos Ddvd, 80S) tzedes, Todo József ővezető, Csgláoy Rezzső, Hk lbet (Neszvd 08), Hovátl Feenc (Bjesj 88), Rtvnek Mhály (Ógyll, 89), Pete stván (ógyll, 88), Ssklená Rezső, Tánok Gyul (zs, 887) Wodsch Mhly közlegények 2. gyl. ezedből Csntln ndás (Hetény, 897) 6vesetö, Czák János, Kokét János közlegénye 8. onv. gyl. ezedből; Góczán Ljos ővezető, Gút Ljo é Ng\ dóz^ef kuz'g^nv ;./ *,. }>?<»;lle zlj-ból Blg Jéssej kőz. 33, táb* tüzéezledbő Blogh Mhály (nyos, 89), Bedee József, Bobély Káoly Begóc stván, Kdel János közlegények z 5. huszáezedből; Számán Pál közlegény honvéd huszá ezedből. Oszttn János tzedes, Dobá ltván köz. 8. gyl. ezedből. Chogyelk ndás (Komá. 873) szkszvezető * T. hon gy, e / Tóth János (gyké) ővezető, Fcz Bél, Utók ntl, Tál stván ás Ugtt Kulolf közlegények 8. gyl esed zsák Feenc (SzŐny, 897) közt, 80. honv. g) l.!/ böl; Kttle József közlegény z á. huszáezedből l'd dános és Tollá Máton koslegények o. vátüzéezedböl. Gj Tán köz. 5. sppeo zjból Pté Mkló (Kocs, 8*) közlegény. vd, zlj-bél. Hlch ntl ányzó, Nny Jézsef köz. 83, (előbb 5.) z. táb. tüzéezedből; Bsstenák Jézsef [Küt, 887), Bosos Feenc (Komáom, 890), Chkv Jézsef, Csdletne Feenc (D, sztmklés, 889), <ábo dános (Gyemely, 096), Klcsnssk János. KlnsoTssk Rudolf, Ktl ndás, Mészáos Mhály tdoskedd, Podolecz Jóssef, Snyczlk Jézsef, Bzb stván (Dd, 89) közlegények gyl, ezedből; Jelák Lukács, lísk Péte köz, 9, vd. zu-bél; Vncze mbus közlegény z 8, huszáezedből. Hdfogságbn hltk el Fnké Lőnc 9. gyl. e. köz. szeb fogságbn, Pstnábn. Hegedű Gyul tzedes (Komáom, 89) Cbbovskbn, Áünk Máton köz. Kuse- Vcbn, Blogh ndás kösl. (Küt, 888; Scbll. Budákbn, Boszák János és Belesk stván közlegények Tozkábn, Benké Ljos köz. (l dvd, 885) Cscskbn, Béd léssel (Ács. 889) ooszfogságbn, Bencz János köz. Cbode.tben, Bts Játo kőz. Bn** kndbn, Dobé Jézsef köz. (zsp, 880) Solotoj Odbn, Gél Gyögy köz. (Uéeg, \ss\) Smkndbn zsák József közlegény (Tt. 88) Chodsstb. mndnyájn -' gyl. (zedből. Zstny Benedek köz. Tozkábn, f L vd. zljbél. KT( )N ÜGYEK. Ezüs* sgnum ludl, kály elendelte, hogy legfelsőbb dcséő elsmeése kdok egydejű dományozásávl, ujjólg tudtul dssék, z ellenséggé! szemben tnúsított vtéz mgttásáét Mye József 33. tábo tűzéezedbel tt. hdngynk. láve Koly polgátásunk fánk. Betö'tendő kton slptoéngok.. Kál Má lpítvány tsztek nő ává észée. 2. Bldmus Fncsk-féle Kdett lpítvány. 3. Nldch-lptvány tüzétsztek (kptánytól lefelé) szegény és áv leány észée. Nldch cslád leszámzottj előnyben észesülnek.. Legnn Rchád főhdbztos lpítvány cs. é k. hdseeg hdbztosság hvtlnoknk özvegye és ává észéc. 5. Mnenbeg Htl lpítvány 6. Kesztcs Mhály lpítvány. 7. Koly főheceg lpítvány 8. Jtne Feenc cs. és k. őngy Sjevo" lpítvány lszt özvegyek és ávák észée. 9. Schndle Gusztáv ezedes lpítvány. 0. Schenho. ntl d. lpítvány, szí - ) súlyosn sebesült okkntk észée. szléz Zuckmentelbel okkntk előnyben észesülnek.. Hetszfeld Jkb tözsovos lpítvány. 2. Ngystke Kss Ápád ltábong) tüzé-lpítvány hdokknt lüzéf tsztek (jelöltek) és legénység állománybelek észée; lyenek hányábn ezek személyek Özvegye és ává észéc (CS, és k. m. k. cs. k. lletve meze;.- hegy,- vá,- vgy műszk tüzéségek észée). 2. Lembecht Henk Vlmos és Más lpítvány nyugállományú vgy tényleges nős, gyemekekkel bíó, hbáján kvül szükséget szenvedő cs. és k. lszt vlláskülönbség nélkül észée.. teschen ltlék egészségügy osztg uszíjcjek lpítvány z 9 6 hdjátbn okknttá vált, teschen hdkegészítés köletből számzó legénység személv észée, lő. Bch Róbet nyug. áll. dgy lpítvány 2. sz. gylogezed két megvkult vgy ezek nem létében ktt megokknt tszt üetve két vgy háom legénység személy észeé, h 2. sz gyl. ezedben lyenek nncsenek, más ezedbelek s p lyázhtnk. ló\ Sollbege Vktó lpítvány, vlóbn szegény háboúbn vgy egyébként szeencsétlenül ját movoszág születésű ktonák, őmestetől lefelé lyen személyek özvegye és ává észée. 7. Ríedl Káoly d tössovo lpítvány segélyée szouló k. lovos, lletve főovos özvegye észée 8. Euffne gnátz építőmeste lpítvány bzonyos vdékől számzó ltsztek észée. 9. Schmdt Koln lpítvány cs. cs k. tsztek ávleány észée. l-deklődőknek felvlágosítást Esztegombn cs. és k. kt. állomáspncsnokság, Komáombn pedg cs. él k. vápncsokság d. u. 3 ó között d. HÍRE T. olvsónkhoz! Lpunk m szám. első c cv negyedk negyedében, B -lomml kéjük fel lpunk gen t elvágót, hogy cő- Rgetéseket melőbb megújítn s veskedjenek, n célból vdék előfzetőnk kényelmée lpunk m szához postutlványt mellekeltünk, helybel előfzetőnket pedg felkéjük hogy lpunk pénzbeszedője áltl kézbesítendő nyugtát beváltn szíveskedjenek. Tsztelettel Komáom Újság kdóhvtl. Kne*ez8s bós'.gml- ká! y d Vzkel tj Jézsef fötdnket, győ télőtáb'áho tnát. vzöül beendlt bíóság jegyzőt cson í b»sá h >z \ \t í sb o* \ m\» k. Holléloétel eztí Vkto. d Temény R.-T. Komáom vámegye kendelt- -.gének főnöke, szbdságáól vsszékezvén átvetc hvtl /ezetését. Uj ít. \ újonnn knevezet komáom "f püspök ttká, Gjőy Klek má elfogllt állását. Áthelyezés. fö!dme?é*ügy mosz- Le Mátóffy Sndo báboln m. k. gzdság segédtsztet Pogs helyezte át. Gyűlés. győ egyházmegye ppság nyugdíjefomját előkészítő gyűlésen esztvettek Vhl doll v \\\ tt pát, sopom knonok, Vénnge Enő zőny, Klot gnác tt espeesek, Cse Vendel ács, Seedoch Káoly ttbány plébánosok, Lengyel Zoltán tt káplán Kezesség. Bodócs stván volt ógyll csllgász, most győ főeálskol! tná vsánp kötött házsságot Szly én kével Ógyllán. H füőp Zsgmondól Szekesztő tásunktól ju. 7. kelettel levelező-lpot kptunk mjnszk fogolytáboból, melyen zt íj, hogy negyedk háboús év küszöbén sncs semm emény, hogy v lághbomnk hmosn vége lenne, különben egészséges. Hlálozás. mm őszn * é gtz észvéttel hlljuk, súlyos csps tto^tott glá th Fks l'ee,c véthpss fö db tokost é csládját... sz ' tt u -j szű. B^ánj Má ; évt koábn... sn elhunyt, folépett véhsjáánynk esvén áld>ztul, neme í ússzonyt Kel M temették <* véthpsztá csendes temetőbe messz dék ngy észvéte mellett z e'hytb glánh Fks Uáth, oszág 9 nevű hsgedfl mdés födok edd nyját gyászolj*. néouélfozás. belügymnszte megengedte Fele lféd budpest születésű komáom lkos, m. k. főálltovos cslád nevének Fltény- két átváltozttását. hős hló. Súlyos cspás éte Httch Vkto komáom óásmestet é» nejét. Szép eménye.e jogosító f Httch Jenő z f>. sz. zppett ezed egyéves önkéntes szkszvezetője z olsz hctéen f. hó 8-án ételének 20-k évében hős hlált hlt. Köszönetnylvánítás. Buck gnác földbtokos (Ács Vsspuszt) tudomást szeezve kóház szoult helyzetéől, váos közkóhás betegenek élelmezésée 30 zsák bugonyát dományozót, mely ngylelkű dományét ez uton s hálás közönetét nylvánítj. közkóház gzgtóság. eje^yfés. Welkens Konád keeskedő Bssó, eljegyezte özv. Réhlng Józéefné lányát Bözskét. Házsság. Németh Msk, ékel postmestenőnek vsánp esküdött öök hűséget Feuszmuth me állm tnító, k eddg z ékel, most pedg keszegflus vágblpt skolánál működk, mnt hdbvonult ottn tnít; pótlásá k. tnfelügyelőtó kendelt állm tntó. komáom mgántszl > lék lké - eslífdelw ll lm íottk szev tked se. Szept hó 23-án gyűlése jöttek össze komáom k** eskedelm lklmzottk és nngánhvtlnokok egy észe, melyen Révész László cnokolt. Sugá Sándo budpest kküldött fejtegette szevezkedés szükségességét munkbéek, dél üzlet záóák, felmondás htádő bettás és z év kél het szbdság ^ngedélyezése tágyábn. jelenvoltk ezt kívántosnk tlálták és ngygyűlésen fogják édekeket megvttn. hely szevezet meglkult, - nök Révész László, pénztáos Buck Fgy* és jegyző Mtcs Géz lett. Hlálozás. Mn észvéttel étesülünk, Nemesk Dámé nyug. ef. kánto-tntó72 évc koábn BátokCSZn elhunyt. íílgy nét» Kskoú Kusz hme, Ll, Mgt cs Veon komom lletőségfl győ lkosok cslád nevüket Kálmán- változttták belügymnszte engedélyével. Hlé?. Myc dolf mgánzó életének 60-k évében f. hó 25-én elhunyt Komombn.

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87.

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

az ipari munkások családi segélyét

az ipari munkások családi segélyét tivnbmdik évfolym Szombt, 1942 decembe 25. Politiki, tásdlmi és köz zds á #*; 1 A K Vámegyei Tűzoltószövetség, Vámegyei D l o J ^ é m Í o m Vámegyei Közjóléti és Gzdsági Szövetkezet, megyei Dloskeulet

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i V i l i. évflym 19. szám. A 20 fillé. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I \H Egész, Féléve éve 10 P. f) P, Negyedéve 2*541 P. Egyes szám á 2 0 fül. Megjelettfc ninden Kmám, 1936. május 9. Hétels s/tkeszö:

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám

I9lt>. január 27. Komarom, 1916 február 3 XVI. évfolyam 5. szám nt. Koo Uj B I9lt>. jnu 27. I Koo, 96 febu 3 XVI. évfoly 5. z K o o v e g y e é v o é d e k ű t d l, k ö z g z d g h e t l p A Koo VöÖ X?ezt Egylet é K o o v e g y t Tüzoltózövetégének hvtlo lpj. Kőf hulldék

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

K i n e v e z t é k az új alispánt

K i n e v e z t é k az új alispánt -4 # [Mj U., r c s e r e fcouf*, bekeríe - részben í4l lé*«bekóöbj lekhclységgel.. Erdögzglóság. Komárom. M o z g ó ) ROZS \» * Bulk v József, \ íssl \ Vj- ' bor Ks,r L J 3 "B ^ f rás ^mek^ ^r.e- szer«b

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak.

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak. Iprkiállitás 1900. junius 1)6 10-24-ig. Elválll mindennemü könyvnyomdi munkákt legszebb kivitelben. "'.... ffolvóirato - '"I $i' _ YVE'/. ij töfanlragaszok,. '1'7/' ---::S GYASZJELENT SE NÉVJEGYEK, ELJEGYZÉSI

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben