(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 738 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A01N 2/00 (06.01) A01N 43/40 (06.01) A01N 47/40 (06.01) A01N 1/00 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/US 0/ (30) Elsõbbségi adatok: DE (72) Feltalálók: HUCHET, Guillaume, Lawrence, KS (US); NENTWIG, Gunther, 1381 Leverkusen (DE); GUTSMANN, Volker, Langenfeld (DE); POSPISCHIL, Reiner, 0129 Bergheim (DE); JUNKERSDORF, Jurgen, 1371 Leverkusen (DE); HORN, Karin, Solingen (DE); ROYALTY, Reed, N., Cary, NC 2713 (US) (73) Jogosult: Bayer CropScience AG, Monheim (DE) (74) Képviselõ: Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Géles légycsapda HU T2 A leírás terjedelme 8 oldal Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány területe A találmány tárgyát képezik csapdák káros rovarok megfékezésére. A találmány tárgyát képezi továbbá ilyen csapdák alkalmazása, eljárások ilyen csapdák elõállítására és eljárások káros rovarok megfékezésére. A találmány mûszaki háttere Számos módszer ismert rovarok megfékezésére. Közülük szakember számára csapdák alkalmazása jól ismert. Ilyen csapdákat oda helyeznek ki, ahol kifejlett rovarpopuláció letelepedése a legvalószínûbb. Csapdákat elõ lehet állítani granulátumok formájában. Azonban a granulátumokat csak vízszintes struktúrákon lehet alkalmazni, nem lehet azokat vertikális struktúrákra felvinni. A csapdákat folyékony formákban is forgalomba hozzák, amiket paint on ( fesd fel ) formaként is hívnak. Ilyen folyadékok koncentrátumként kerülnek a felhasználókhoz. A felhasználóknak kell elõkészítenie a megfelelõ alkalmazáshoz, hígítást kell készíteni, azután spray-vel/festéssel felvinni. A WO97/11602 számú nemzetközi közzétételi iratban rovarok megfékezésére szolgáló csapdákat közölnek, amelyek hidratációra gélesedõ bázikus anyagból és 1¹aril-pirazolok csoportjából kiválasztott hatóanyagból állnak. Továbbá a WO91/07972 számú nemzetközi közzétételi iratban rovarok megfékezésére szolgáló csapdákat közölnek, amelyek gélesítõágensként carrageenanbõl és specifikus inszekticidbõl állnak. A találmány szerinti megoldás célja javított csapdák elõállítása káros rovarok, különösen legyek megfékezésére. A találmány szerinti megoldás további célja gyorsan ható csapdaforma elõállítása. A találmány szerinti megoldás további célja olyan csapdaforma elõállítása, amely felhasználásra kész ( ready-to-use ). A találmány szerinti megoldás további célja olyan csapdaforma elõállítása, amit vertikális struktúrákon és/vagy mennyezeten is lehet alkalmazni. A találmány szerinti megoldás további célja olyan csapdaforma elõállítása, amelynek célrovarokra irányuló csalogató hatása hosszú ideig fennmarad. A találmány összefoglalása A találmány tárgyát képezik csapdák, amelyeket legyek megfékezésére lehet alkalmazni, és amelyek olyan ágenst tartalmaznak, amely hidratációra gélesedik és egy vagy több hatóanyagot tartalmaznak a neonikotinoidok csoportjából kiválasztva. Azt találtuk, hogy hatóanyagokból, gélesítõágensekbõl és csalogató táplálékokból készült gélek, amelyek Brookfield-féle folyási határértéke ( yield value ) 0 és 00 közötti, és Brookfield-féle viszkozitása és 000 mpa s közötti, arra késztet kifejlett legyeket, hogy azok elfogyasszanak letális dózisú inszekticidet. A gél felhasználásra kész ( ready-to-use ) termékként kerül elõállításra. A fentebb leírt fizikokémiai tulajdonságai miatt a gélt függõleges vagy felsõ struktúrákon csöpögés vagy lefolyás nélkül lehet alkalmazni A találmány konkrét elõnyös megvalósítási módjainak leírása Hacsak másképpen nem állítjuk, a következõ definíciókat használjuk, és a leírásban megadott százalékos értékek tömegszázalékot jelentenek. Gélek olyan kolloidok, amelyekben a diszperz fázis kombinálódik a folytonos fázissal, gélszerû terméket létrehozva, amely a következõ tulajdonságokkal rendelkezik: Brookfield-féle viszkozitása ( rpm, 2 C¹on, #7. orsó) nagyobb, mint 000 mpa s, és Brookfield-féle folyási határértéke nagyobb, mint 0. A találmány szerinti géles légycsapda egy olyan gél típusú csapda, amely képes rovarokat megfékezni. A hatóanyagok olyan vegyületek, amelyek a neonikotinoidok osztályából vannak kiválasztva. A neonikotinoidok ismert vegyületek, amelyeket leírtak például a következõ közleményekben: , , , 386 6, , , , , , 24 89, 23 72, , , 163 8, , , , , , , , , 4 000, 13 96, , , , , , 80 3, , , 483 0, 80 3, , 80 33, , számú európai közzétett szabadalmi leírásokban; , számú német közzétételi iratokban; , , , , , , , , , , számú japán közölt szabadalmi leírásokban; , , , , , 32 36, számú USA-beli szabadalmi leírásokban; WO91/17 69, 91/496 számú PCT szabadalmi bejelentésekben; számú francia szabadalmi bejelentésben; számú brazil szabadalmi bejelentésben. A leírásban szereplõ minden általános képlet és definíció, és a leírt egyedi vegyületek kifejezetten a kitanítás részét képezik. Néhány nikotinoidot nitrometilének, nitroiminek szakkifejezéssel vagy rokon szerkezetû vegyületként foglalunk össze. Az (I) általános képletû vegyületekre a találmány által igényelt oltalmi körben neonikotinoidok kifejezést használjuk. A neonikotinoidokat az (I) általános képlettel írjuk le, ahol Het jelentése heterociklus, amely az alábbiak által alkotott csoportból van kiválasztva: 2¹klór-pirid-¹il, 2¹metil-pirid-¹il, 1¹oxido-3-piridinio, 2¹klór-1-oxido- -piridinio, 2,3-diklór-1-oxido--piridinio, tetrahidrofurán-3¹il, ¹metil-tetrahidrofurán-3¹il, 2¹klór-tiazol- ¹il, A jelentése N(R 1 )(R 2 ) vagy S(R 2 ), ahol R 1 jelentése hidrogénatom, 1 6 szénatomos alkil, fenil-c 1 C 4 -alkil, 3 6 szénatomos cikloalkil, (I) 2

3 R 2 6 szénatomos alkenil vagy 2 6 szénatomos alkinil, és R 2 jelentése 1 6 szénatomos alkil, 2 6 szénatomos alkenil, 2 6 szénatomos alkinil, C(=O) CH 3 vagy benzil, jelentése 1 6 szénatomos alkil, 2 6 szénatomos alkenil, 2 6 szénatomos alkinil, C(=O) CH 3 vagy benzil vagy R jelentése R 2 -vel együtt az alábbiak által alkotott csoportból egy: CH 2 CH 2, CH 2 CH 2 CH 2, CH 2 O CH 2, CH 2 S CH 2, CH 2 NH CH 2, CH 2 N(CH 3 ) CH 2, és X jelentése N NO 2, N CN vagy CH NO 2. A következõ, (I) általános képletû vegyületek konkrét példák: 3

4 HU T2 4

5 Különösen elõnyös neonikotinoidok a következõ vegyületek: A következõ képlettel rendelkezõ tiametoxám: A következõ képlettel rendelkezõ imidakloprid: (Ia), amely az EP A számú európai közzétételi A következõ képlettel rendelkezõ klotianidin: (Ib), amely az EP A számú európai közzétételi A következõ képlettel rendelkezõ tiakloprid: (Ic), amely az EP A számú európai közzétételi A következõ képlettel rendelkezõ dinotefurán: (Id), amely az EP A számú európai közzétételi A következõ képlettel rendelkezõ acetamiprid: (Ie), amely a WO A1 91/0496 számú európai közzétételi A következõ képlettel rendelkezõ nitenpyram: (If), amely az EP A számú európai közzétételi (Ih), amely az EP A számú európai közzétételi A legelõnyösebb neonikotinoid az imidakloprid. Az (I) általános képletû vegyületek tautomereket képezhetnek. Ennek megfelelõen, a leírásban fentebb és lentebb, ahol ez helyénvaló, az (I) általános képletû vegyületeken értjük a megfelelõ tautomereket is, akkor is, ha ezt a leírásban minden alkalommal külön nem említjük. Az (I) általános képletû vegyületek képesek addíciós sókat kialakítani. Ezek a sók például erõs szervetlen savakkal képzõdnek, például ásványi savakkal, például perklórsavval, kénsavval, salétromsavval, salétromossavval, foszforsavval vagy hidrohalogenidsavval, erõs szerves karbonsavakkal, például telítetlen vagy telített karbonsavakkal, például halogénszubsztituált, 1 4 szénatomos alkán-karbonsavakkal, például ecetsavval, telített vagy telítetlen dikarbonsavakkal, például oxálsavval, malonsavval, borostyánkõsavval, maleinsavval, fumarinsavval vagy ftálsavval, hidroxi-karbonsavakkal, például aszkorbinsavval, tejsavval, almasavval, borkõsavval vagy citromsavval, vagy benzoesavval, vagy szerves szulfonsavakkal, például telítetlennel vagy telítettel, például halogénnel szubsztituált, 1 4 szénatomos alkán- vagy aril-szulfonsavakkal, például metánvagy p¹toluolszulfonsavval. Az (I) általános képletû vegyületek továbbá legalább egy savas csoporttal rendelkeznek, amely bázisokkal sók képzésére alkalmas. Bázisokkal képzett alkalmas sók például fémsók, például alkálifém- vagy alkáliföldfémsók, például nátrium¹, kálium- vagy magnéziumsók, vagy ammóniával vagy szerves aminnal képzett sók, például morfolinnal, piperidinnel, pirrolidinnel, mono¹, di¹, vagy tri(alacsony szénatomszámú-alkil)-aminnal, például etil¹, dietil¹, trietil- vagy dimetil-propil-aminnal, vagy mono¹, di¹ vagy trihidroxi-(alacsony szénatomszámú alkil)-aminnal, például mono¹, di¹ vagy trietanol-aminnal. Továbbá megfelelõ belsõ sókat is lehet képezni. A találmány által igényelt oltalmi körben az agrokémiailag elõnyös sókat részesítjük elõnyben. Azt figyelembe véve, hogy az (I) általános képletû vegyületek szabad formája és sóik formája nagyon közeli szerkezeti rokonságban van, a leírásban fentebb és lentebb bármilyen hivatkozás az (I) általános képletû vegyületek szabad formáira vagy megfelelõ sóikra úgy értendõ, hogy az magában foglalja az (I) általános képletû vegyületek megfelelõ sóit vagy szabad formáit is, sorrendben, ahol ez alkalmazható és célravezetõ. Ugyanez érvényes az (I) általános képletû vegyületek tautomerjeinek és sóinak esetén. Általában a szabad formát részesítjük elõnyben az egyes esetekben. Gélesítõágens lehet különféle hidrofil anyagok bármelyike, amelyet gél kialakítására alkalmaznak a folya-

6 dékkeverék viszkozitásának és a folyási határértékének növelésére. A következõkben példaként említünk találmány szerinti gélesítõágensként alkalmazható anyagokat: keményítõk, gellángumi, carrageengumi, agar-agar, kazein, zselatin, szentjánoskenyér (karob)- gumi, xantángumi, jelutonggumi, poliszacharidgumik, fikokolloidok, poliakrilát-polimer, félszintetikus cellulózszármazékok (karboxi-metil-cellulóz stb.), poli(vinil-alkohol), karboxi-vinilátok, bentonitok, szilikátok és kolloid szilikagél. Ezeket a gélesítõágenseket egymagukban, vagy kettõ vagy több keverékeként, bármilyen arányban lehet alkalmazni. Elõnyösen alkalmazott gélesítõágensek lehetnek xantángumik és poliakrilát-polimerek. Különösen elõnyös gélesítõágensek lehetnek Rhodopol G és Carbopol EZ¹2. Csalogatószerek olyan inert alkotórészek, amelyek a következõkben felsoroltak közül egy- vagy többféleképpen hatnak: a) arra késztetik a rovart, hogy megközelítse a csapdát, b) arra késztetik a rovart, hogy megérintse a csapdát, c) arra késztetik a rovart, hogy fogyasszon a csapdából, d) arra késztetik a rovart, hogy visszatérjen a csapdához. Inert alkotórészek, amelyekkel el lehet érni ezeket a célokat, tartozhatnak a táplálék csalogatószerek csoportjához vagy a nem táplálék csalogatószerek csoportjához. A következõkben példaként említünk találmány szerinti táplálék csalogatószerként alkalmazható anyagokat: víz, gabonaporok, például búzapor, kukoricapor, malátapor, rizspor, rizskorpa és hasonlók, keményítõk, például burgonyakeményítõ, kukoricakeményítõ és hasonlók, cukrok, például szacharóz, maltóz, arabinóz, galaktóz, laktóz, szorbitóz, glükóz, fruktóz, szorbit, kukoricaszirup, juharszirup, coca-colaszirup, invert cukrok (Invertix), melasz, méz és hasonlók, és glicerin és hasonlók. Fehérjék, például hús, húskivonatok, húslisztek és tejpor, halhús, halkivonatok és halliszt, tengeri eredetû ételek, tengeri eredetû ételekbõl készült kivonatok vagy tengeri eredetû ételekbõl készült liszt, élesztõ, élesztõkivonat és élesztõliszt, és hasonlók. Gyümölcsök, például alma, sárgabarack, banán, szeder, cseresznye, ribiszke, egres, grapefruit, málna, eper (tiszta, szirup vagy kivonat). Zsírok és olajok, például növényi olajok, például kukoricából, olívabogyóból, köménybõl, mogyoróból, szezámból, szójából, napraforgóból, állati eredetû zsírok, és halból származó olajok és hasonlók. Ezeket a csalogatószereket lehet egyedül alkalmazni, vagy kettõt vagy többet bármilyen arányban tartalmazó keveréket. Elõnyösen alkalmazott csalogatószer a víz, cukrok és fehérjék. Különösen elõnyösen alkalmazott anyag a víz, szacharóz és halliszt. Nem táplálék csalogatószerekre példaként a következõket említhetjük: alkoholok, például benzil-alkohol, butanol, dekanol, etanol, glicerin, hexanol és izobutanol. Feromonok, például (Z)-9-Tricosene ( muscalure ), LEJ 179 [amely n¹vajsav, muscalure és legalább egy olyan komponens keveréke, amely kaprilsav, laurilsav és diacetil (CH3 CO CO CH3) által alkotott csoportból van kiválasztva)] és Heneicosene. Továbbá csalogatószerekre példaként megemlíthetõk zsírsavak, például kaprilsav, kapronsav, laurinsav, olajsav és hasonlók, magasabb szénatomszámú alkoholok, például oktil-alkohol, dedecil-alkohol, oleil-alkohol és hasonló, és természetes és mesterséges ízanyagok, például hagymaíz, tejíz, vajíz, sajtíz és hasonlók. Ezeket a csalogatószereket lehet egyedül alkalmazni, vagy kettõt vagy többet bármilyen arányban tartalmazó keveréket. Elõnyösen alkalmazott nem táplálék csalogatószer az alkohol, feromonok és ízanyagok. Különösen elõnyösen alkalmazott csalogatószer a szorbit, (Z)-9-Tricosene és LEJ179. A találmány szerinti csapdák tartalmazhatnak továbbá hatásjavító szereket (adjuvánsokat), például egy vagy több stabilizálószert, egy vagy több riasztót olyan fajokra, amelyeknek nem szánjuk a csapdák elfogyasztását, egy vagy több színezõszert, egy vagy több antiszeptikumot és hasonlókat. Továbbá nyilvánvaló, hogy a találmány szerinti csapdában alkalmazott néhány vegyület egynél több funkcióval is rendelkezhet, például a víz csalogatószerként és hígítószerként is mûködhet egyidejûleg. Stabilizálószerek, amelyeket említeni lehet, például kalciumsó, például kalcium-laktát, kalcium-klorid és hasonlók. Riasztószerek, amelyeket említeni lehet, például erõs vagy keserû anyagok, például guineai (cayenne) borspor, denatónium-benzoát és hasonlók. Különösen elõnyös riasztószer a denatónium-benzoát. Színezõanyagok, amelyeket említeni lehet, például No.2, No.2 vörös, No.4, No. sárga, karamell, aktív szén és hasonlók. Különösen elõnyös színezõszer az aktív szén. Antiszeptikumok, amelyeket említeni lehet, például szorbinsav, szorbinátok, benzoesav, benzoátok, paraoxibenzoát-észterek, metil-izotiazolinon, benzizotiazolinon, klór-metil-izotiazolinon és hasonlók. Különösen elõnyös antiszeptikum szorbinsav, nátrium-benzoát, metil-izotiazolinon, benzizotiazolinon és klór-metilizotiazolinon. A találmány szerinti csapdák általában legalább egy csalogatószert, legalább egy gélesítõágenst, legalább egy neonikotinoidot, hatásjavító szereket és vizet tartalmaznak. A csalogatószer(ek), gélesítõágens(ek), hatóanyag(ok), hatásfokozó(k) és víz közötti tömegarány elõnyösen 40 60:1 :0, 2:1 :40 60 tömegszázalék, és különösen elõnyösen 4 0:1, 2:1 1,:2 2,:4 0 tömegszázalék. A találmány szerinti csapdák Brookfield-féle folyási határértéke (Brookfield-féle folyási határpontnak is hívják) általában és 00 közötti. A találmány szerinti csapdák Brookfield-féle RVT viszkozitása általában és 000 mpa s közötti ( rpm, 2 C¹on, #7. orsó). A Brookfield-féle folyási határértéket és Brookfieldféle RVT viszkozitást például a következõ kézikönyvben leírt használati utasítás szerint lehet mérni: Brookfield Digital Rheometer Model DV III +, használati utasítások, A0701. számú kézikönyv, gyártó Brookfield Engineering Laboratories, In. MA, USA. A találmány szerinti csapdák továbbá tartalmazhatnak más inszekticid hatóanyagokat is az (I) általános képletû vegyületen kívül. A rovarok az Insecta osztályba tartoznak. A rovarok elõnyösen a Dipteria rendbe tartoznak, különösen a 6

7 Cyclorrapha alrendbe. A rovarok elõnyösen a Cyclorrapha alrendbe és a Calliphoridae (például Lucilia cuprina), Drosophilidae (például Drosophila melanogaster) és Muscidae (például Stomoxys calcitrans, Musca domestica) családokba tartoznak. Különösen elõnyösen a rovarok a Muscidae családba és a Drosophilidae családba tartoznak. Különösen elõnyösen, konkrétan a rovar Musca domestica és Drosophila melanogaster. A találmány tárgyát képezi a csapdák elõállítására szolgáló eljárás is, amely gélesítõágenst, vizet és (I) általános képletû vegyületet tartalmazó folyékony készítmény elõállítását, és azután a folyékony készítmény szilárdítását foglalja magában gél elõállítása céljából. A hidratált gélesítõágenst például úgy lehet elõállítani, hogy gélesítõágenst és vizet összekeverünk, és semlegesítéssel szilárdítjuk. A találmány szerinti csapdákat különbözõ rovarok megfékezésére lehet alkalmazni úgy, hogy azokat olyan helyekre tesszük ki, ahol a káros rovarok élnek, vagy ahol áthaladnak, akár csak a csapdák formájában, akár alkalmas tartályokba helyezve. A csapdákat elõnyösen haszonállatok tartására szolgáló létesítményekben, például istállókban, ólakban és hasonló helyeken alkalmazzuk. A csapdákat továbbá olyan helyeken is lehet alkalmazni, ahol a rovarok összegyûlnek/szaporodnak, például szemetesládánál, kukáknál, szeméttelepeken és hulladéklerakó helyeken. A találmány egy elõnyös megvalósítási módja szerint, a csapdákat vertikális struktúrákon alkalmazzuk, például falakon, oszlopokon, ajtófélfákon, etetõkön és bokszokban. A találmány más elõnyös megvalósítási módja szerint, a csapdákat olyan célpontokon alkalmazzuk, mint kartonpapír vagy falapokon vagy hasonlókon, amelyeket felfüggesztünk vagy felhelyezünk olyan helyeken, ahol rovarok összegyûlnek. A találmány más elõnyös megvalósítási módja szerint, a csapdákat szokásos, rovarok megfékezésére szolgáló termékekkel kombinációban alkalmazzuk. A csapdák alkalmazásának mértéke, amit káros rovarok elleni küzdelemben használni lehet, bár nagymértékben függ a célfajtól, a körülményektõl, amelyben megjelennek és hasonlóktól, azt azért kijelenthetjük, hogy a csapdák alkalmazandó dózisa például 0 és 400 gramm per 0 m 2, egy istálló alapterületére vonatkoztatva. A találmány szerinti csapdát bármilyen felszínre fel lehet vinni: a csapdát fel lehet vinni fecskendõbõl vagy kazettából, fel lehet vinni festéssel ecset alkalmazásával. A gél rovarokra kifejtett csalogató hatása és tapadása bármilyen felszínen hónapokig fennmarad A találmány szerinti megoldást részletesebben példák alkalmazásával szemléltethetjük. Ezeket a példákat a legjobb módszernek tartjuk a találmány szerinti megoldásban foglalt különbözõ alapelvek, valamint más aspektusok, elõnyök és alkalmazások bemutatására. Példák a) Példa kiszerelésre Alkotórészek Tömeg% Cél Imindakloprid SC 30 3,28 neonikotinoid Rhodopol G 0, gélesítõágens Carbopol EZ¹2 1,2 gélesítõágens Szorbinsav 0,2 antiszeptikum Nátrium-benzoát 0,1 antiszeptikum Cukor 18, csalogatószer Halliszt QL2372,0 csalogatószer Muscalure 0, csalogatószer Bitrex VM 0,1 keserû anyag Aktív szén 0,2 színezõszer Nátrium-hidroxid-oldat (%) 8,12 carbopol aktivátor Szorbitololdat (70%) 34,21 hígítószer/ nedvesítõszer/ csalogatószer Víz 28,08 hígítószer/ csalogatószer b) Példa alkalmazásra A gélt bármilyen felszínre az eredeti csomagolásból közvetlenül fel lehet vinni, vagy egy tartályba lehet préselni további felvitel céljából. Az elõnyös alkalmazási mód az, hogy a gélt olyan struktúrákra visszük fel, ahol a célrovar pihen és táplálkozik. Közvetlenül felvitel után a gél csalogató hatást fejt ki a célrovarokra, amelyek megközelítik a csapdát és letelepednek táplálkozni. A rovarok tipikusan néhány perccel azután kezdenek pusztulni, miután fogyasztottak a csapdából. A gél rovarokra kifejtett vonzó hatása hónapokig megmarad, és hónapokig hatékonyan elpusztítja a rovarokat, bár a gél bizonyos mértékig kiszárad, és tapintása száraz lesz. A gél színe változatlan marad az öregedési folyamat alatt. c) Biológiai példa: csalogatószerek és táplálékstimulánsok géles légycsapdákhoz Biológiai példák, amelyek imidaklopridot tartalmazó géles légycsapda elõnyét szemléltetik fipronilt tartalmazó géles légycsapdához képest: a teszteket 0, m 3 ¹es légykamrákban végeztük (három párhuzamos kísérlet középértéke). Kiszerelés %¹os pusztulás % mortalitás KT 0 (órák) 30 perc után 60 perc után 4 óra után óra után Géles légycsapda 1,0% imidaklopriddal (optimalizált konc.) Géles légycsapda 0,% fipronillal (optimalizált konc.) , ,7 7

8 Az imidaklopridot tartalmazó gél rövidebb KT 0 értéket mutatott, mint a fipronilt tartalmazó gél. Az idõtartam, amely a legyek 0%¹os pusztulásához szükséges, csak 1,6 óra volt, míg a fipronilt tartalmazó gélre 7,7 óra. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Géles légycsapda, amely tartalmaz a) egy vagy több neonikotinoidot, b) egy vagy több gélesítõágenst, c) egy vagy több csalogatószert, és a Brookfield-féle folyási határértéke és 00 közötti, és a Brookfield-féle viszkozitása és 000 mpa s közötti. 2. Az 1. igénypont szerinti csapda, amelyben a neonikotinamidok az alábbiak által alkotott csoportból vannak kiválasztva: tiametoxám, klotianidin, tiakloprid, dinotefurán, acetamiprid, nitenpiram és imidakloprid. 3. Az 1. igénypont szerinti csapda, amelyben a neonikotinamid imidakloprid Az 1. igénypont szerinti csapda, amelyben a gélesítõágensek Rhodopol és Carbopol által alkotott csoportból vannak kiválasztva.. Az 1. igénypont szerinti csapda, amelyben egy csalogatószer muscalure. 6. Az 1. igénypont szerinti csapda, amely alakra van formálva. 7. Eljárás 1. igénypont szerinti géles légycsapda elõállítására, amely eljárás magában foglalja a) egy vagy több gélesítõágenst, vizet, egy vagy több csalogatószert és egy vagy több neonikotinoidot tartalmazó folyékony készítmény elõállítását, és b) a folyékony készítmény megszilárdítását gél kialakítására. 8. Az 1. igénypont szerinti géles légycsapda alkalmazása káros rovarok féken tartására. 9. Eljárás legyek megfékezésére, azzal jellemezve, hogy 1. igénypont szerinti géles légycsapdát legyek tartózkodási helyén alkalmazunk.. A 9. igénypont szerinti eljárás legyek megfékezésére, azzal jellemezve, hogy 1. igénypont szerinti géles légycsapdát olyan függõleges struktúrákon alkalmazunk, amelyek a legyek élõhelyén vannak. Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Szabó Richárd osztályvezetõ Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 004 289 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 289 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004289T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 289 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 798763 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 791 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 791 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004791T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 791 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743394 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 329 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 329 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008329T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 329 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 847799 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 695 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 695 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000769T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 69 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 4222 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007313T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 70877 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004312T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 702722 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008218T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77992 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000034T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 726262 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004967T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 113191 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000768T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 68 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 841087 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 069 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 069 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008069T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 069 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 729768 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76746 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 770690 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 2874 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01) !HU00000409T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 006221 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 723782 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 124334 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003700T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 04 803188 (22) A bejelentés napja: 04. 11. 19. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 845 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 845 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000684T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 84 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 749867 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004186T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 711387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007571T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 787138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808013 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000617T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 17 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716834 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 240 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 240 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 2 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81010 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 789 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 789 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006789T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 789 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 079 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004698T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 813821 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 600 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 600 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008600T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 600 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7442 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 80 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7361 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

Mézhamisítás takarmányjogi aspektusai

Mézhamisítás takarmányjogi aspektusai Mézhamisítás takarmányjogi aspektusai A méhészeti tevékenység az élelmiszer-termelés mellett hozzájárul a környezet védelméhez, valamint az erdészeti és mezőgazdasági földrészletek beporzásához. A mindennapi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 8076 (22) A bejelentés

Részletesebben