A Microsoft visszatért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Microsoft visszatért"

Átírás

1

2

3 jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka Tördeőszerkesztő: Vár nagy Zsot A Teecom magazin tartamát a kiadó számára a Hi Média Kft. áítja eő. Postai cí m: 1038 Budapest, Tündériget utca 8/D E-mai: Hir de tés fe vé te: E-mai: Nyom dai munkák: Pauker Nyomdaipari Kft Budapest, Baross u Ter jesz ti: Lapker Rt., a ter na tív terjesztők, GSM-bo tok Eőfizetési díj: Egy év re: Ft Fé év re: 5200 Ft A ap ré geb bi szá mai a ki adó ná meg vá sá roha tók, i et ve pos tai úton megrendehetők. La punk bár mey ré szé nek má so á sa és ter jeszté se csak a ki adó en ge dé yé ve e het sé ges. A hir de té sek tar ta má ért a szer kesz tő ség nem vá a fe e ős sé get. HU ISSN Várnagy Attia főszerkesztő A Microsoft visszatért A Microsoft mobi eszközökre kifejesztett operációs rendszerei egykor nagy népszerűségnek örvendtek, az utóbbi években azonban, az érintőképernyős teefonok eterjedése miatt, a Microsoft rendszerre eátott okosteefonok már nem áták a versenyt. A történet a 2000-es évek eején kezdődött, amikor megjeent a Pockec PC névre keresztet operációs rendszer, ameyet érteemszerűen az akkor népszerű Pocket PC-kre szántak. Később a név Windows Mobie-ra módosut, és a Microsoft foyamatosan finomította, javítgatta az operációs rendszert. A Windows Mobie-nak étezett egy nem érintőképernyős készüékekhez készüt, a Symbian S60 eenfeének szánt vátozata is, ezt Windows Mobie for Smartphone névre kereszteték. Komoy sikert ezen a fronton azonban nem könyvehetett e a Microsoft. A Windows Mobie a 6.5-ös verzióig jutott, de mindent megvátoztatott az Appe, amikor 2007-ben piacra dobta az ujja kezehető iphone-t. Kiderüt, hogy nem fetétenü ke cerkáva bökdösni a képernyőt, ujja is nagyszerűen és évezetesen kezehető az érintőképernyős mobi, persze ehhez egy tejesen újszerű kezeőfeüet is keett. A konkurensek, ha assan is, de feismerték, hogy az iphone áta mutatott irány a jövő. A Windows Mobie még egy ideig tartotta magát, sőt a HTC egyedi kezeőfeüetű készüékei kimondottan sikeresek votak, bár viszonyag csak egy szűk fehasznáói körben. Az Android színre épése, majd gyors sikere azonban egyérteművé tette: a Windows Mobie már nem bírja versenyt, megújuásra van szükség. A Microsoft szerencsére továbbment a megújuásná, nem todozgatta-fodozgatta a régi rendszert, heyette egy tejesen újat készített. Megszüetett a Windows Phone 7 (WP7). Tették mindezt úgy, hogy nem a konkurensek bejáratott megodásait akarták emásoni, vaóban új dogokat taátak ki. Errő ovasóink is meggyőződhetnek, hiszen már kipróbáhattuk a hazánkban esőként megjeent WP7 aapú mobit, az LG Optimus 7-est. Az eső tapasztaatok aapján nyugodtan kijeenthetjük: a Microsoft visszatért a ringbe! 3

4 tartaom AKTUÁLIS Mobihírek, -újdonságok...6 Hírek, újdonságok a digitáis eszközök viágábó...16 FÓKUSZ 20 éves a mobiteefonáás Magyarországon...24 Az LG és a Windows Phone éves az eső aptop...26 A Paystation is mozgásba hoz...28 TESZT Mobi iphone 4 a T-Mobie-ná...30 LG GD880 Mini...34 Sony Ericsson Xperia X10 mini pro...37 Samsung S8500 Wave...38 Commtiva Z Sony Ericsson Xperia X10 mini...44 LG GT LG Optimus Sony Ericsson Zyo...54 Digitáis kaauz Samsung 3D TV...56 LG W2363V TV...56 Samsung P2370HD TV és Monitor...57 iomega iconnect médiaszerver...58 LG MS450H médiacenter...59 Samsung Q330 notebook...60 Új WayteQ GPS eszközök...61 ASUS NX90 notebook...62 Acer TraveMate TimeineX 8572TG...63 PIACTÉR Mobiok adatai

5

6 aktuáis Mobi te-háózatot épít a zte a teenornak A TELENOR MAGyARORSZáG A ZTE-T BíZTA MEG AZ LTE-KéPES HáLóZATáNAK KIéPíTéSéVEL. A hazai Teenor 200 miió euró értékű, 2015-ig szóó szerződést kötött a kínai ZTE távközési váaatta, ameynek keretében a kínai cég GSM/UMTS/ LTE háózatot épít ki a Teenor számára hazánkban. A ZTE végzi a GSM/UMTS/LTE háózat kiépítését, bővítését és üzemetetését és több mint 6000 áomás teepítését Magyarország egész terüetén. Az LTE technoógia a jeeneginé jóva nagyobb sebességet tesz majd ehetővé. A mobiinternet eőfizetők a maximáisan eérhető 100 Mbps etötési sebességge pédáu vaamive több mint 6 perc aatt töthetnek e egy átagos méretű (4,7 GB) fimet tehát gyorsabban, mint a egtöbb vezetékes háózaton. Mive az internetet a etötés meett mind gyakrabban hasznáják tartaommegosztásra is, a fetötési sebesség is egyre fontosabb szempont. Az 50 Mbps-os néveges fetötési sebessége e céra is akamassá teszi az LTE szogátatást. Öko-mobitorony a T-Mobie-tó KÜLÖNLEGES, A BRAZíLIAI ŐSERDŐ EGyIK FAFAjTájáT IDéZŐ MOBILTORNyOT HELyEZETT ÜZEMBE A T-MOBILE BéKéSEN. A torony geometriai formája egy trópusi óriásfát mintáz, jeegzetes "szárnyai" megfeenek a fát támasztó paánkgyökereknek. A torony nemcsak kinézete, hanem anyaga révén is tökéetesen ieszkedik a környezetébe: szerkezete réteget-ragasztott fábó készüt. Az Ecopo névre keresztet torony tervei korábban enyerték a Magyar Teekom Defin Díját. A fenntarthatósági törekvéseit aátámasztó díjat a egnagyobb távközési szogátató innovatív, környezetbarát, ökoógiai és gazdaságossági szempontokat is szem eőtt tartó megodásokért adományozza beszáítóinak. A hazai és nemzetközi piacon esőként kiviteezett faszerkezetű mobitorony jó ieszkedik a természetvédemi terüetek, nemzeti parkok, kiemet akóövezetek természetes környezetébe. a sony ericsson az UEFA hivataos mobija A SONy ERICSSON AZ UEFA CHAMPIONS LEAGUE-HEZ KAPCSO- LóDóAN új GLOBáLIS MARKETINGPROGRAMOT INDíT. A PROG- RAM RéSZEKéNT 2012-IG A SONy ERICSSON AZ UEFA CHAMPIONS LEAGUE HIVATALOS MOBILTELEFONjA. Az új program a készüékek áta nyújtott szórakoztató éményre fókuszá, kiegészítve a Sony Ericsson okosteefonok GPS technoógiájáva. Mindezt kiegészíti az UEFA. com közreműködéséve fejesztett új mobiteefon-akamazás is. A Sony Ericsson egyedüáó megodásokat kíná a futbarajongók számára, akár a stadionban, akár barátaik társaságában követik a meccset, mobiteefonjuk segítségéve tejesebb émény részeseivé váhatnak. 6

7 Mobi aktuáis AXN műsorok mobion A T-MOBILE és A SONy ERICSSON A MOBILTELEFONOKRA HOZZA AZ AXN MŰSORAIT. A Sony Ericsson, az AXN és a T-Mobie együttműködésének köszönhetően a T-Mobie eőfizetői a Sony Ericsson Xperia X10, X10 mini, X10 mini pro készüékeken és a hamarosan forgaomba kerüő Sony Ericsson Xperia X8 teefonon évezhetik az AXN csatorna egnépszerűbb sorozatait. Az AXN műsorai az eőre teepített AXN Payer akamazáson keresztü érhetők e kizáróag a T-Mobie áta Magyarországon kínát Sony Ericsson készüékeken. A programok egy nappa a teevíziós evetítés után fekerünek az AXN Payer akamazásra, aho egy hétig érhetőek e a fehasznáók számára. A csatorna műsorain feü az AXN Payer hozzáférést biztosít az AXN híreihez, a bogbejegyzésekhez és a csatorna műsorbeosztásához. A fehasznáók beáíthatják, hogy mobiteefonjuk figyemeztesse őket kedvenc műsoruk tévés kezdetére. Az akamazás segítségéve megoszthatják ismerőseikke a Facebookon, a Twitteren, SMS-ben, ietve e-maien, hogy éppen meyik műsort nézik az AXN Payeren. Az AXN Payer akamazás hasznáatához, a teevíziós műsorok megtekintéséhez 3G/HSPA hozzáférésre vagy WiFi kapcsoatra van szükség. A fimnézés minden esetben adatforgaomma jár együtt: 1 percnyi hasznáat hozzávetőegesen 2,6-4,4 MB, 30 percnyi pedig MB. Erre tekintette a T-Mobie 3G/HSPA adatforgaom esetén egaább a Net 500 MB-os csomag eőfizetését és kizáróag a befödi hasznáatot ajánja ügyfeeink. 16 megapixees kamera mobiban NEM ért VéGET A PIXELHáBORú: A SONy MOBILOKBA építhető 16,4 MEGAPIXELES KéPSZENZORT MUTA- TOTT BE. Az utóbbi években jeentősen növekedett a fényképezőgépek és a mobiteefonokba épített kamerák febontása. A pixeháború mostanában kezd csendesebbé váni, bár ennek eentmond a Sony friss bejeentése. A japán eektronikai óriás mobiteefonokban akamazható kamera moduokat mutatott be. Az egyik 16,4, a másik pedig 8,1 megapixees. Mindkettő akamas Fu HD videofevéte készítésére. Mindkét moduba szeret CMOS képszenzor a Sony ExmorR technoógiáját akamazza, ameyet eddig csak digitáis fényképezőgépekben és videokamerákban hasznát a gyártó. A 16,4 megapixees modu képszenzorja a viág egkisebb pixeméretéve rendekezik, ami csupán 1,12 mikrométer. A Sony áítása szerint a kisebb pixeméretbő adódó evieg gyengébb képminőséget az akamazott technoógiák és az egyedi fotodióda erendezés eensúyozni tudja. A Sony új kamera modujaiva eátott mobiteefonok egkorábban jövő tavassza jeenhetnek meg. 7

8 aktuáis Mobi Gaaxy Tab: a Samsung ipad-je A SAMSUNG BEMUTATTA HIVATALOSAN AZ ipad ELLENFELéNEK TEKINTHETŐ, ANDROID ALAPú GALAXy TAB TáBLAGéPET. A 190x120x12 mm méretekke rendekező, 380 grammot nyomó Gaaxy Tab 7 coos, 1024x600 képpontos kijezőt kapott. A készüék 2.2-es Android operációs rendszerre működik, így hasonó éményt várhatunk, mint az Androidos teefonoktó. A Samsung minden jóva teepakota Gaaxy Tabot: van benne GSM modu (HSUPA, HSDPA), WiFi, Buetooth 3.0, DLNA, 3 megapixees kamera, A-GPS, és sok akamazás (köztük természetesen a népszerű közösségi, vaamint a Googe akamazások) á rendekezésre, de továbbiak is etöthetők. A beépített 4000 mah kapacitású akkumuátor a gyártó szerint 7 órányi videónézést tesz ehetővé. A Gaaxy Tab 16 és 32 GB-os verziókban esz eérhető, a tárkapacitás microsd kártyáva bővíthető. Ingyenes navigáció iphone-ra INGyENES NAVIGON NAVIGáCIóS PROGRAM MAGyARORSZáG TéRKéPPEL iphone-ra, KIZáRó- LAG T-MOBILE-OSOKNAK. A T-Mobie eőfizetői díjmentesen töthetik e iphone-jukra a Navigon seect tejes értékű navigációs program Magyarországon hasznáható vátozatát. Az App Store-ban eérhető Navigon seect T-Mobie Edition navigációs szoftvercsomag számos kényemi funkcióva és a NAVTEQ térképgyártó egfrissebb magyarországi térképanyagáva 2 évig ingyenesen hasznáható és frissíthető. A program számos hasznos funkciója révén autós, kerékpáros és gyaogos navigációra egyaránt akamas. Az autósokat a sávnavigáció és az autópáya-ehajtók grafikus megjeenítése, vaamint a közeben évő parkoóházakhoz vaó navigáció is segíti. Nokia E7: a csúcs okosteefon A NOKIA AZ ÜZLETI FELHASZNáLóKNAK SZáNjA A MINDEN jóval FELSZE- RELT, QWERTy BILLENTyŰZETES E7 KéSZÜLéKET. Az üzeti okosteefonok csúcsa így nevezi a Nokia az E7 névre hagató, Symbian 3 aapú modet. Az E7 4 méretű, 640x360 képpont febontású, AMOLED technoógiájú, a kütéri jobb áthatóság érdekében Nokia CearBack technoógiát akamazó érintőképernyőve és tejes bientyűzette rendekezik, és feszereték üzeti akamazásokka, így nem jeentenek számára gondot a Word, Exce, vagy PowerPoint fájok. A váaati igényeket figyeembe véve pedig üzeti szintű biztonsági megodásokat is kíná a készüék. A hátapon egy 8 megapixees kamera kapott heyet, ameye 720p-s HD videók készíthetők. A készüék 16 GB-nyi tárkapacitást kíná, adatátvite terén hibátan a tudása, és persze GPS vevő is van benne, ez utóbbihoz az OviMaps navigációs szoftver hasznáható. 8

9 Mobi aktuáis Android-os tabet a Toshibátó A TOSHIBA BEMUTATTA A FOLIO 100 NéVRE KERESZ- TELT, ANDROID ALAPú TABLET GéPéT. A 10,1 hüveyk képátójú FOLIO 100 számos oyan akamazást és szogátatást tartamaz, amey megkönynyíti a médiatartamak megtekintését és hagatását, a webböngészést és a közösségi háózatok hasznáatát, és gazdag mutimédiás éményt nyújt. Az egyszerűen hasznáható FOLIO 100 intuitív grafikus fehasznáói feüette rendekezik, ameyet az Android 2.2 (Froyo) verziójára építve a Toshiba fejesztett ki. A FOLIO 100 számos kapcsoódási ehetőséget kíná: rendekezik SD-kártya ovasóva, HDMI- és USB 2.0 csatakozóva, vaamint Wi- Fi és Buetooth kapcsoódási ehetőségekke, továbbá eérhető esz a mobi széessávot támogató vátozat is. A FOLIO 100 számtaan eőre teepített programma érkezik: iyen pédáu az Opera Mobie webböngésző, az FBReader e-könyv ovasó, a Document To Go irodai akamazáscsomag, az Evernote jegyzet akamazás, az Adobe Fash 10.1 és a Fring, amey a beépített webkameráva együtt ehetővé teszi a videoteefonáást. A tabet tartamazza a Toshiba Market Pace szogátatást, ameye egyszerűen eérhetők és etöthetők a mutimédiás tartamak és akamazások. Parkoóházban is mobifizetés A VODAFONE, A TELENOR és A T-MOBILE AZ EME ZRT-VEL KÖZÖSEN ELINDíTOTTA új SZOLGáLTATáSáT, A BELTéRI MOBILPARKOLáST. A MOM Park az eső oyan bevásáróközpont, aho a betéri MobiParkoás megvaósu, és a Vodafone, a Teenor, a T-Mobie és az EME Zrt. szeretné, ha fokozatosan bővüne azoknak a heyszíneknek a száma, aho a mobios megodás eérhető. A partnerek a betéri MobiParkoást eső körben Budapesten terjesztenék e, majd később az ország más városaiban is. így a Vodafone, a Teenor, T-Mobie és az EME Zrt. ügyfeei a jövőben várhatóan számos bevásáróközpontban évezhetik majd ezt a kényemes, idő és készpénz kíméő fizetési formát. A közterüeti MobiParkoássa eentétben a betéri megodás nem a start-stop szövegezésű SMS eküdéséve működik. A betéri MobiParkoás esetén a díjfizetés egy összegben történik a parkoó ehagyását megeőzően. Est.hu Nokia mobiokon A NéPSZERŰ EST.HU PROGRAMAjáNLó MáR A NOKIA MOBILOKON IS ELéRHETŐ. Magyarország egnépszerűbb programajánójának onine vátozata, az Est.hu mostantó már az ingyenes navigációra akamas Nokia mobiteefonokon is eérhető. A fehasznáók ezentú az Ovi Térképeken keresztü, küönböző megadott szempont heyszín, időpont, stíus szerint taózhatnak köze 8300 heyszín aktuáis és jövőbeni programjai között. A Nokia ingyenes navigációra akamas készüékeit hasznáók az országos efedettséget biztosító Est.hu akamazást az Ovi Térképek főodaán, az ikonok között taáhatják meg. A ogóra kattintva az Est.hu Nokia teefonokra optimaizát aodaa tötődik be. Az akamazás több mint 400 teepüés adatait tartamazza, így mindenki taáhat számára megfeeő ajánatot. 9

10 aktuáis Mobi iphone-on is Mobi TV AZ iphone TULAjDONOSOK SZá- MáRA IS ELéRHETŐ A T-MOBILE MOBIL TV SZOLGáLTATáSA. A szogátató havidíjas ügyfeei a web n wak mobiportáon keresztü (a böngészőbe írva a címet) eérhetik a Mobi TV szogátatást, azon beü az Aap, a Közszogáati és a Napi csomagokban fogat tv-csatornák adásait. A havi 40 órányi tévézési ehetőséget magában fogaó, 1990 Ft-os havi díjú Aap csomagra eőfizetve p. 14 tv-csatorna adásábó váaszthatnak. Többek között oyan adókat, mint az RTL Kub, M1, TV6, Duna Tv, Ozone Network vagy az Eurosport. Azoknak, akik eőször szeretnék megismerni a mobios tévézés kínáta ehetőségeket, érdemes kipróbániuk a Napi csomagot, amey szeptember 1-jétő 3 hónapon át akciós napi díjja vehető igénybe. A Napi csomag eőfizetéséve, az akciós 190 Ft-os napi díj eenében 24 órás időtartamon beü 5 óra erejéig 13 tv-csatorna adása nézhető. A MédiaMánia díjcsomagokra eőfizető T-Mobieosok a havi díjban fogat időtartam aapján szintén eérhetik az Aap csomagban fogat tv-adásokat (amenynyiben a szogátatás nem aktív, azt eegendő újra bekapcsoni). További akciós kedvezményként, az akció viszszavonásáig iphone-na történő mobitévézés esetén a T-Mobie etekint a túforgamazási díjtó is. A Mobi TV szogátatás hasznáata során a 16:9-es formátumban sugárzott csatornák tejes kijezőn is nézhetők. A megfeeő minőségű tévézéshez széessávú efedettség, azaz 3G/HSDPA adatátvite hasznáata ajánott. A Mobi TV szogátatás még kényemesebb eérését szogája majd az iphone-ra etöthető akamazás is, ameynek fejesztése foyamatban van, és rövid időn beü etöthető esz az App Store-bó. Sikeres a Samsung Wave A SAMSUNG ELSŐ BADA ALAPú MOBILjA jól DE- BÜTáLT: EURóPáBAN MáR EGyMILLIóT érté- KESíTETTEK. A Samsung Wave nem csak a tesztekben, hanem a botokban is jó tejesít. Júiusban arró szótak a hírek, hogy viágszerte már egymiiót értékesítettek a Wave-bő, most pedig az európai eadások is túszárnyaták az 1 miiós határt. A sikeres premier a Bada patform sikerét jezi, ezért nem megepő, hogy a Samsung újabb Bada aapú készüékeken dogozik. Az új modeek aacsonyabb árkategóriájúak esznek mint a Wave, így a fehasznáók még széesebb körében ehetnek népszerűek. Európa három vezető márkája között a Vodafone AZ EUROBRAND 2010" FELMéRéS SZERINT A VODAFONE EURóPA HáROM LEGéRTéKESEBB MáR- KájáNAK EGyIKE. Európa egmeghatározóbb márkáinak istáján az eső heyet a uxuscikkeirő ismert francia LVMH fogaja e (márkaértéke 27,6 miiárd euró). A második hey a tavayi győztes Nokiáé, ameynek márkaértéke a Vodafone-hoz hasonóan 25,3 miiárd euró. A spanyo távközési szogátató, a Teefónica (21,9 miiárd euró) a hatodik heyre kerüt, míg a Deutsche Teekom (18,0 miiárd euró) nyocadik a sorban. A femérésben 24 ország 16 iparágának több mint 3000 márkáját vizsgáták meg. A gazdasági váság hatására 2009 után idén is foytatódott a vezető cégek márkaértékének csökkenése. Az egyeten cég az eső 5 között, amey a trendde eentétben növekedni tudott ebben a tekintetben, a Vodafone. 10

11 Mobi aktuáis PayBook: újabb ipad eenfé A BLACKBERRy OKOSTELEFONOK GyáRTójA, A RIM BEMUTATTA A PLAyBOOK NéVRE KERESZTELT TABLET GéPET. A RIM a minden évben megrendezésre kerüő BackBerry fejesztői konferencián rántotta e a epet az ipad áta teremtett kategóriában harcba induó újdonságró. A mindössze 10 miiméter vastag készüék a Backberry Tabet OS nevű, mutitaskingot támogató operációs rendszert kapta. A kapacitív, mutitouch képes érintőképernyője 7 hüveykes és 1024x600 képpont febontású. A PayBook szíve egy kétmagos 1GHz-es processzor, 1GB RAM á rendekezésre, a tárkapacitás pedig 16GB vagy 32GB ehet. Az eőapba 3 megapixees, míg a készüék hátapjába 5 megapixees kamerát épített be gyártó. A PayBokka Fu HD (1080p) videókat ehet majd rögzíteni, és a beépített HDMI porton keresztü egyszerűen megnézhetjük a fevéteeket egy Fu HD teevízión. Az adatátvitei ehetőségek között WiFi és Buetooth szerepe, de a jövőben várható SIM kártyát fogadó mode is. Két új Nokia okosteefon A NOKIA KéT VADONATúj, A SyMBIAN 3-RA épülő C SORO- ZATú OKOSTELEFONT MUTATOTT BE. A kecses, mindössze 10,5 miiméter vastag Nokia C7 3,5 coos, 640x320 képpontos kijezőt kapott, ami kapacitív technoógiájú, és a gyártó az AMOLED technoógiát akamazta. A készüék anyagai között rozsdamentes acét is taáunk, a Nokiának tehát fontos az igényes kivite. Adatátvite terén van minden, ami evárható (érdemes küön megemíteni a 3.0-ás buetooth-t), a hátapra pedig 8 megapixees kamera kerüt, ameye 720p-s videofevéteek készíthetők. A Nokia C6 is AMOLED kijezőt kapott, ennek mérete azonban egy kicsit kisebb (3,2 coos képátó). A fehasznát anyagok ezútta is igényesek, a műanyagok meett rozsdamentes acé és üveg akotja a C6-ost. A kamera e mode esetében is 8 megapixees. Mindkét készüékben ott vannak a közösségi szogátatások és az Ovi Maps sem maradt ki. Kígyózó sor az iphone 4 premieren TÖBB SZáZAN VáRTáK AZ éjfélt, HOGy MEGVEHESSéK iphone 4 KéSZÜ- LéKÜKET. A T-Mobie megadta a módját, bár erre számítani ehetett az eőző generációs iphone, a 3GS hazai bevezetése kapcsán. A magenta színű szogátató most is emékezetessé tette a premiert. A budapesti Aréna Pázába hirdette meg a T-Mobie az iphone 4 hazai premierjét. Az új Appe mobi hazai bevezetése okán tartott rövid sajtótájékoztatóra érkező újságírókat kevésse este 10 óra eőtt már komoy, az értékesítés heyeként szogáó T-pontig kígyózó sor fogadta. Becsések szerint már akkor egaább 300 iphone fan várta az éjfét, de a sor az idő múásáva még hoszszabbá vát. Az eső heyeket a sorban azok tudták efogani, akik már regge 6 óra eőtt, vagyis 18 óráva az értékesítés megkezdése eőtt efogaták a pozíciójukat. 11

12 aktuáis Mobi Két új HTC Desire mode A HTC DESIRE HD és DESIRE Z Né- VEN KéT új ANDROID ALAPú OKOSTELEFONT MUTATOTT BE. A HTC Desire HD méretes, 4,3 hüveykes LCD kijezőjőve rendekezik, és eátták a Doby Mobie és SRS technoógiákka. A készüék szíve egy 1 GHz-es Quacomm 8255 Snapdragon processzor. A HTC Desire 8 megapixees kamerája HD 720p febontásban képes videót rögzíteni. A Legend modehez hasonóan a Desire HD-t is egyeten aumínium tömbbő formáták meg. A Desire Z küönegessége a QWERTY bientyűzet, amey a készüék szétcsúsztatásakor tűnik eő. A Z mode 5 megapixees kamerát kapott, de a HD-hez hasonón 720p HD videót ehet vee fevenni. Mindkét modet a 2.2-es Android rendszerre, vaamint a HTC új Sense kezeőfeüetéve átta e a gyártó. HSPA+ a T-Mobie-ná BUDAPESTEN TÖBB HELyEN és Né- HáNy FŐVáROS KÖRNyéKI TELEPÜLé- SEN A T-MOBILE HáLóZATáN ELéRHE- TŐ A HSPA+ ADATáTVITEL. A HSPA+ oyan adatátvitei technoógia, ameynek révén a megévő 3G/HSPA háózat 21 Mbps eméeti maximáis etötési sebességre képes. A T-Mobie és az Ericsson szakemberei áta kiépített rendszer a főváros II., VII. X., IX. és XIV. kerüeteinek egyes heyein, Piisvörösváron, Gödöőn, vaamint Gyömrő és Kerepes nagy részén, ietve az utóbbi két teepüés környékén érhető e. A HSPA+ segítségéve a gyakoratban tapasztaható akár Mbps etötési, ietve 2,5-3 Mbps fetötési sebességhez a rádiós háózat szoftverfrissítésén tú az érintett áomások átvitetechnikai bővítésére is szükség vot. A T-Mobie kínáatában jeeneg két HSPA+ kompatibiis eszköz érhető e: a Mobie Broadband Stick VI és a Huawei E1820 modem. WiFi a Voánbuszokon A VODAFONE A VOLáNBUSZ 80 TáVOL- SáGI járatán NyújT INGyENES WIFI INTERNET-KAPCSOLATOT. Az újításnak köszönhetően az utasok térítésmentesen internetezhetnek útközben notebookjaikon vagy egyéb WLANeérésre képes eszközükön. Az ingyenes internetkapcsoat számos ehetőséget ad az utazóknak, pédáu internetezhetnek, vagy e-maiezhetnek. Az internetes szogátatás 34 vonaon érhető e többek között a bécsi, a soproni, a zaaegerszegi, a nagykanizsai, a szekszárdi, a pécsi, a bajai, a szegedi, a battonyai és az egri járatokon vehető igénybe, a WiFi matricáva eátott autóbuszokon. A WiFi kapcsoat hátterében mobi internet kapcsoat működik. A szogátatásairó további információ a odaon taáható. 12

13 Mobi aktuáis Nagy fejesztésbe kezd a Teenor MINTEGy 300 SZAKEMBER KÖZEL 2 éven át DOLGOZIK MAjD A TELENOR új HáLóZATáNAK KIéPíTéSéN. A Teenor nagyszabású háózatfejesztési projektet indít. A szogátató LTE-képes új háózatot épít, ameyet tejes egészében 2012-re áítanak üzembe. A istaáron 200 miió euró értékű projekt ebonyoításában mintegy 300 szakember vesz részt, akik köze 2 éven át dogoznak majd a 6000 bázisáomás cseréjén. A Teenor mintegy 150 munkatársa dogozik majd fő- vagy részmunkaidőben a projekten, és a ZTE is ugyanennyi szakembert deegá a feadatra. A köze 2 éves projekt háózatfemérésse kezdődött, amit a rádiós háózat (RAN), a csomagkapcsot és a vonakapcsot (PS és CS) aapháózat tejes cseréje, majd pedig egy új hangposta-rendszer bevezetése követ. Sony Ericsson LiveView A TáVIRáNyíTó FUNKCIóVAL ELLáTOTT SONy ERICSSON LIVEVIEW KéPERNyŐN NyOMON KÖVETHETŐ A MOBILTELEFON MŰKÖDéSE. A Sony Ericsson LiveView a Buetooth kapcsoatnak köszönhetően, vezeték nékü kapcsoódik a kompatibiis Android aapú készüékekhez, így a fehasznáók a kiegészítő segítségéve irányíthatják teefonjukat, anékü hogy azt zsebükbő vagy táskájukbó kivennék. A Sony Ericsson LiveView-va szöveges üzeneteket ovashatunk, értesühetünk a bejövő hívásokró, eérhetjük a zeneejátszót, továbbá követhetjük a egfrissebb híreket a Facebook-on és a Twitter-en egyaránt. A kiegészítő megjeeníti a naptár bejegyzéseit és a teefon más akamazásait is. A LiveView-t kezeő akamazások keresésére a Sony Ericsson kifejesztette a Sony Ericsson LiveWare Manager akamazást, amey végigböngészi az Android Marketet, Sony Ericsson LiveView-kompatibiis akamazások után kutatva. Strapabíró Android mobi A MOTOROLA EGy STRAPABíRó KéSZÜLéKKEL BŐVíTI ANDROID ALAPú OKOSTELEFON CSA- LáDjáT. A DEFY névre keresztet teefon megfee az úgynevezett IP67 specifikációnak, ami azt jeenti, hogy tejesen poráó, és eená a víznek is, 1 méterig károsodás nékü vízbe meríthető. A készüék a kisebb eséseket is túéi, és a törhetetenként ismert Goria Gass védi a 3,7 hüveykes kijezőt. A DEFY motorja egy 800MHz-es proceszszor, és 2GB memória á rendekezésre. Az Android 2.1 operációs rendszerű okosteefon megkapta az egyéb Motoroa modeekben megismert MOTOBLUR kezeőfeüetet. Az adatátvitei ehetőségek megfeenek az evárásoknak: a DEFY HSPA, WiFi és Buetooth kapcsoatta rendekezik, és van benne GPS-vevő is. 13

14 aktuáis Mobi Bemutatkozott a Windows Phone 7 LehuLLt A LePeL Az első WindoWs Phone 7 ALAPú készülékekről, sőt Az LG és A samsung újdonságai már meg is érkeztek A hazai boltokba. Sokáig vártuk, de végre megérkezett: itt a forradami vátozást ígérő Windows Phone 7. A vátozásra igencsak megérett az idő, hiszen a Microsoft az utóbbi években aaposan emaradt az érintőképernyős mobiok piacán. A Microsoft szerint a Windows Phone 7 megfee a napjainkban tapasztaható trendeknek, a közösségi szogátatásokat, a játékokat, a mutimédiát és az irodai akamazásokat ötvözi. A rendszer az úgynevezett hub-ok köré szerveződik. Ezek tuajdonképpen oyan központi szogátatások, ameyeket a Microsoft fontosnak tart. Eső heyen a közösségi szogátatások ának - röviden Facebook és társai. Mutimédiás fronton a képek, a zene és a videók jönnek a képbe, míg játék fronton az Xbox ive profiunkat is eérhetjük a Windows Phone 7 mobiunkró. Az irodai akamazások továbbra is fontos részét képezik az új operációs rendszernek, és ott a Marketpace, a Microsoft akamazás botja. LG Optimus 7 és Samsung Omnia 7 A két koreai gyártó csaknem egy időben mutatta be a saját Windows Phone 7 készüékét. Az LG Optimus 7 a Vodafone, míg a Samsung Omnia 7 a T-Mobie kínáatában jeent meg. Az LG Optimus 7 az LG és a Microsoft közös munkájának eredménye, amey a könnyen áttekinthető Windows Phone 7 éményét a kizáróag az LG készüékein eérhető egyedi funkciókka ötvözi. Iyen Öt új Windows Phone 7 mobi a HTC-tő htc surround, mozart, trophy, 7 Pro és hd7 néven érkeznek A Gyártó WindoWs Phone 7 ALAPú modelljei. HTC 7 Surround Legyen szó játékró, fimrő vagy zenérő, a HTC 7 Surround a tökéetes mutimédiás készüék. Az integrát Doby Mobie-a és SRS WOW HD-ve, egyedi, szétcsúsztatható hangszóróva és kitámasztóva eátott HTC 7 Surround torzításmentes audio és virtuáis surround hangzást nyújt a fehasznáók számára. Többé már nem ke fejhagató a surround hangzáséményhez, mive a HTC 7 Surround hangszórója ezt a feadatot is képe megodani. HTC 7 Pro HTC 7 Pro A HTC 7 Pro az üzeti fehasznáóknak készüt. A csiogóan fényes készüék tejes, ecsúsztatható QWERTY erendezésű bientyűzette rendekezik, így gyors és kényemes gépeést tesz ehetővé, a küönfée hasznos funkciók pedig mint pédáu az Outook eveek szétváogatásának, szkenneésének és kezeésének, vagy a egutosó Office dokumentumok megnyitásának és szerkesztésének ehetősége új megodásokat kínának az üzeti ügyek biztos kézben tartásához. HTC 7 Mozart Küöneges éményt ígér a HTC, amikor kézbe vesszük az egyeten poírozott aumínium tömbbő kiaakított HTC 7 Mozartot, amey a HTC unibody designját egy új esztétikai szintre emei. Ebben a modeben is megtaáhatók az integrát Doby Mobie és SRS WOW HD technoógiák. A Microsoft Zune révén a fehasznáó összekapcsohatja a HTC 7 Mozartot az asztai számítógéppe, s így 14 HTC 7 Surround

15 Mobi aktuáis pédáu a DLNA-aapú Pay To, vagy a ScanSearch nevű Augmented reaity (kiterjesztett vaóság) akamazás. A Pay To funkció mutimédiás fájok megosztását teszi ehetővé más digitáis eszközökke. A ScanSearch akamazássa a fehasznáók vásárássa, éttermekke, időjárássa, szórakozási ehetőségekke és bankügyekke kapcsoatos vaós idejű információkhoz férhetnek hozzá. Az LG Optimus 7 3,8 hüveykes, 800x480 pixe febontású LCD kijezőve rendekezik. A készüék 16 GB-nyi beső memóriát kapott, az átagosná nagyobb kapacitású, 1500 mah-ás akkumuátor a gyártó ígérete szerint több órán keresztü képes energiaigényes akamazások hasznáata esetén is a tápeátást biztosítani. Az adatátvitei ehetőségek tekintetében az Optimus 7 nem ismer kompromisszumot. A HSPA (7,2Mbps-os etötési és 5,7 Mbps etötési sebesség) meett WiFi és Buetooth is van a készüékben. Megtaáhatók a szokásos szenzorok (gyorsuásmérő, közeségérzékeő, fényviszony-érzékeő, digitáis iránytű), és a GPSvevő sem maradt ki. A készüékbe 5 megapixees kamera kerüt, ameye 16:9 képarányú 720p HD videófevéteek készíthetők. A fényképezést az Inteigent Shot funkció segíti, a Panoramic Mode-da pedig 360 fokos panorámakép készíthető. A Samsung eső, Windows Phone 7 operációs rendszerre rendekező mobiteefonja 4 hüveykes, vagyis igen méretes, 800x480 febontású SUPER AMOLED érintőképernyőve, vaamint 1 GHz-es proceszszorra, 5 megapixees kameráva és LED vakuva rendekezik. Az LG Optimus 7 mobihoz hasonóan a Samsung Omnia 7 is képes 720p HD videófevéteeket rögzíteni, és minden adatátvitei funkció rendekezésre á. A gyártó minimaista kiaakítású, saangmentesen egyszerű küsőve ruházta fe az Omnia 7 készüéket. HTC 7 Mozart HTC 7 Trophy az ott tárot zene- és videótárakat is bárhova magáva tudja vinni. HTC HD7 HTC 7 Trophy A HTC 7 Trophy tökéetesen hasznája ki az Xbox LIVE tejesítményét. Az igazi játékéményt a teefon nagy tejesítményű 1GHz-es Snapdragon processzora áta garantát sebesség és szaggatásmentesség, vaamint az éénk, 3,8 hüveykes WVGA febontású (800x480) érintőképernyő biztosítja. Az SRS WOW HD torzításmentes audio és virtuáis surround hangzását évezhetjük játék, fimnézés vagy zenehagatás közben is. HTC HD7 A HTC HD7 tuajdonosok kivétees minőségben évezhetik kedvenc videóikat és fimjeiket a nagyméretű, 4,3 hüveykes kijezőn, a teefon kitámasztója pedig ehetővé teszi számukra, hogy hátradőve, a készüéket az asztara heyezve évezzék a jeeneteket. Akik nem hajandók kompromisszumot kötni a mobi játékéménynye kapcsoatosan, azok számára a HTC HD7 az Xbox LIVE ehetőségeinek maximáis kihasznáása révén a játékkonzookhoz hasonatosan keti éetre kedvenc játékainkat. 15

16 aktuáis Digitáis kaauz Da Vinci Learning csatorna a T-Home-tó Da Vinci Learning csatorna a T-Home-tó TOVáBBI 350 EZER HáZTARTáSBAN ELéR- HETŐ A DA VINCI LEARNING, AZ EGéSZ CSALáDNAK SZóLó TUDOMáNyOS és OKTATó. Mostantó a T-Home eőfizetők is nézhetik a Da Vinci Learning műsorát - az anaóg kábe Új NAVIGON 40-es sorozat A 40-ES SOROZATTAL A NAVIGON NéGy új MODELLT MUTAT BE. AZ új GENE- RáCIóS KéSZÜLéKEK NEVE EASy, PLUS, PREMIUM és PREMIUM-LIVE. A NAVIGON 40 Easy a koca fehasznáóknak készüt, vagyis azoknak, akik csak időnként utaznak, és akiknek esősorban az a ényeg, hogy ejussanak A pontbó B pontba. Az Easy mode forintos áráért természetesen csak aapfunkciókat kíná, 20 európai ország térképéve. A 40-es sorozat központi készüéke a 40 Pus, amey új funkciókat is kíná. A One Cick Menu segítségéve a kijező tetszőeges heyén fetüntethető a fehasznáó három kedvenc Hasznos Heye. Az Aktív sávasszisztens az autó mozgásáva dinamikusan épést tartó animáció formájában mutatja, hogy a vezetőnek mikor ke a sávvátáshoz kitennie az irányjezőt. A Premium nevű mode a Pus vaamenynyi funkcióját tartamazza, és emeett Buetooth kihangosító funkcióva is eátták. A 40 Premium-Live segítségéve a vezetők vaós idejű információkhoz (pédáu időjárás, forgaom) is jutnak. 16 patform kivéteéve vaamennyi teevíziós patformon, azaz digitáis kábeteevízión, SAT TV-n és IPTV-n fogható a csatorna. A Da Vinci Learning oktatási TV-csatorna kiemekedő színvonaú oktatási műsorokat kíná gyermekek, kamaszok és fenőttek részére. A tv-csatorna műsorstruktúráját úgy áították össze, hogy az megkönnyítse a tanuás foyamatát, és a nézőiket játékosan arra ösztönzik, hogy részt vegyenek az izgamas váaszok megtaáásában. Napi 24 órás műsorkínáatának tematikájában megtaáhatók a tudományok, a technika, az emberi test, a kutúra és a jövőkutatás terüetei. A sárga a nyerő A QUATTRON TECHNOLóGIáVAL ELLáTOTT SHARP AQUOS LCD TV-KET EISA INNOVáCIóS DíjjAL jutalmazták. A 2010-ben az EISA bizottság döntése értemében a Sharp Quattron technoógiáját a 2010-es Év Teevíziós Innovációjaként jegyzik (TV Innovation of the Year). A Sharp Quattron technoógiája az eddigi hagyományos RGB pixestruktúrát egészíti ki a negyedik, sárga szub-pixee, ami így mind 2D-ben, mind 3D-ben sokka természetesebb és jobb színreprodukciót eredményez. A Sharp több mint 30 új LCD TV-t mutat be az idei berini IFA kiáításon. Az itt bemutatásra kerüő LE800E és LE900E sorozat tagjai mind tartamazzák a díjnyertes Quattron technoógiát. Az új LE925E sorozatta a gyártó szerint a piacon eérhető LCD TV-k között a egjobb 3D-s képminőséget biztosítja majd.

17 Digitáis kaauz aktuáis Netbook 9 éveseknek AZ ASUS A 9-13 éves KOROSZTáLyT CéLOZZA MEG AZ EEEPC 1001PQ-VAL: TANULáSRA és játékra SZáNjáK. Az Inte Atom N450 processzor aapú 1001PQ 10.1 coos, LED háttérviágítású kijezőve, Wi-Fi-ve és beépített 0.3 megapixees kameráva rendekezik. A gép kétfée színvátozatban eérhető, vaamint matricák is járnak a gépekhez. Az 1001PQ Microsoft Windows 7 operációs rendszert haszná, ameyen a gyerekbarát Inspirus Desktop kezeőfeüet fut. Ez egy oyan ikonvezéret feüet, mey megkönnyíti a gyermekek számára a tanuást, a játékot és a kapcsoattartást a barátokka, a csaádda. Az internetezés meett számos hasznos segédprogram teszi ehetővé a képek, fotóabumok nézegetését, és a fiataok prezentációkat és rajzokat is készíthetnek. Az Inspirus Desktop egy eegyszerűsített operációs rendszerként funkcioná és úgy ett kiaakítva, hogy az interneten eőforduó kétes tartamaktó távo tartsa a fiataokat. Ezen feü az ASUS 1001PQ beépített szüői feügyeeti rendszerre is rendekezik. Itt a Canon PowerShot G12 A CANON BEjELENTETTE A PROFI FéNyKéPéSZEK által VI- LáGSZERTE HASZNáLT POWERSHOT G TERMéKCSALáD LEGújABB TAGjáT. Az új, 10,1 megapixees PowerShot G12 esetében a Canon tervezői megtartották az eőd modeekre jeemző kasszikus kezeési és vezérési sémát, miközben a fényképezőgép új kiaakításáva és tejesítményéve egyaránt kieégíti a profik és a fényképezés szeremeseinek igényeit. Az új szogátatások mint pédáu a Canon HS rendszer, a 720p HD videofevéteek (HDMI csatakozóva), vaamint a hibrid képstabiizátor kiváó képminőséget garantának áóképek és videók rögzítése közben is. A PowerShot G12 nem csupán egy tejesen manuáis és számos féautomata üzemmódda rendekezik, hanem egy új eüső tárcsáva is, ameye fényképezés közben is gyorsan és kényemesen adhatók meg a beáítások. Hao reach: 200 miió 24 óra aatt A HALO FRANCHISE LEGújABB TAGjA, A HALO: REACH EGy NAP ALATT 200 MILLIó DOLLáR BEVéTELT HOZOTT. A kizáróag Xbox 360 konzora készüt Hao: Reach a megjeenését követő 24 óra eforgása aatt az Egyesüt áamokban és Európában több mint 200 miió doár bevétet generát. Amerikában ezze a debütáássa a Hao: Reach még az év egnagyobb fimjeit, mint pédáu az Iron Man 2-t és a Toy Story 3-t is megeőzte. A Hao: Reach a sikeres debütáássa ebben az évben nemcsak a mozifimeket, hanem minden egyéb játékot maga mögé utasított, vagyis ez a játék az év egjeentősebb szórakoztatóipari terméke. A játék árusítását viágszerte több tízezer botban egyszerre kezdték meg, és számos heyszínen műsorokat is szerveztek a rajongók számára. 17

18 aktuáis Digitáis kaauz Acer S2: utravékony LED kijezők AZ ACER A KELLEMES KÜLLEMŰ S2 SOROZATTAL BŐVíTI A LED TECHNOLóGIáT ALKALMAZó MONITOR CSALáDjáT. Az S2 monitorok modető függően HD, HD+ vagy Fu HD febontást, kivétees kontrasztarányt ( :1) és 2ms-os váaszidőt nyújtanak. Az új S2 sorozat öt küönböző méretű kijezőbő á 61 cm (24 ), 58 cm (23 ), 55 cm (21 ), 51 cm (20 ) és 47 cm (18,5 ). A 24 -es kivéteéve mindegyik monitor csupán 12,9 mm vékony, de a 24 -es profija is csak 13,2 mm. Az S2 kijezők VGA és DVI csatakozón keresztü is számítógéphez köthetők, és emeett HDMI csatakozóva is rendekeznek, így szórakoztató eektronikai eszközöket is csatakoztathatunk. Az S2 sorozatban is akamazta a gyártó a tökéetes képminőséget biztosító megodásait: az ecoor Management, az Adaptive Contrast Management és az Acer edispay Management technoógiákat. Mio Moov S605 forgaomfigyeésse A MIO új KéSZÜLéKE TMC-VEVŐVEL RENDELKEZIK, így AKTUáLIS FORGALMI INFORMáCIóKKAL SZOLGáL. A Mio Magyarországon is eérhetővé tette egújabb, Mio Moov S605 készüékét, amey beépített TMC-antennájának köszönhetően ingyenes forgami információkka és útvona-újratervezésse átja e a fehasznáókat. A Mio Moov termékcsaád tagjaként a Mio Moov S605 mode is tartamazza a Mio More szogátatáscsomagját, és a Mio Spirit navigációs feüeten működik. A többi közt sávasszisztens és háromdimenziós megjeenítés segíti a tájékozódást. Emeett a tejes Mio Moov S600-as sorozat, így az S605 mode is támogatja a küső AV eszközöket, így csatakoztathatjuk hozzá DVD-ejátszónkat, digitáis TV-vevőnket, vagy akár a toatókameránkat is. Googe instant A GOOGLE BEVEZETTE TOVáBBFEjLESZ- TETT KERESŐ FELÜLETéT és INFRAST- RUKTúRájáT, AMELy GyORS és GON- DOLATOLVASó. A Googe Instant még könnyebbé teszi a keresést: amint a fehasznáó ekezdi egy keresőszó begépeését, az eredmények azonna, automatikusan megjeennek, és az újabb betűk beviteéve egy időben dinamikusan vátoznak. Becsések szerint az Instant hasznáata egy tipikus keresés során 2-5 másodperc időmegtakarítást jeent ami a viágszerte megspórot időt összeadva több mint 11 óra másodpercenként. A Googe céja az, hogy a fehasznáók az információkat miné gyorsabban megtaáják, és itt minden másodperc számít. A Googe Keresési javasatok (meynek neve ezentú Autocompete) tapasztaatai aapján a keresőszavak prediktív kiegészítése 50%-ka csökkenti az egy tipikus kereséshez szükséges időt. Egy tipikus keresés során, a Googe szerint, az Instantta 5-7-szer annyi taáati oda jeenik meg, mint korábban. 18

19 Digitáis kaauz aktuáis Hamis igo szoftverek Spanyoországban HAMIS IGO NAVIGáCIóS SZOFTVERT FUTTATó KéSZÜLéKEK EZREIRE BUKKANT A RENDŐRSéG SPANyOLORSZáGBAN. Köze 5000 PNA készüéket fogat e a madridi rendőrség az Operación Satéite enevezésű műveet keretében. Az IPR Consuting és az SNB-REACT nemzetközi márkavédemi szervezette végrehajtott közös akció során egy embert etartóztattak, további két szeméyt pedig ejárás aá vontak. A spanyo rendőrség Madridban és több kisebb teepüésen is a kereskedői csoport közveten címein, kapcsoódó cégeik székheyein, vaamint a jeentősebb forgamazási pontokon tartott házkutatást. Googe TV a Sony tévékben A SONy BEMUTATTA A VILáG ELSŐ HDTV-jéT, AMELyET A GOOGLE TV SZOLGáLTATáSSAL VéRTEZTEK FEL. 100 ezer T-Home IPTV eőfizető A T-HOME IPTV ELŐFIZETŐINEK SZáMA AZ ELMúLT IDŐSZAK DINAMIKUS NÖVEKEDéSéT KÖVETŐEN ELéRTE A 100 EZRET. A hagyományos teevíziózást gyökeresen átaakító IPTV szogátatást hazánkban esőként a T-Home (ietve eődmárkája, a T-Onine Magyarország) indította e 2006 novemberében, és kereskedemi forgaomban is egy ideig kizáróag ez a márka nyújtott IPTV szogátatást. A kezdeti időszakot követően, a T-Home piacra épéséve az eőfizetők száma endüetesen emekedett, és mára eérte a 100 ezer főt. A dinamikus fejődést az IPTV szogátatás küöneges kényemi funkciói mint pédáu a megáítható, visszatekerhető éő teevíziós adás, a rendkívü gazdag, több száz mozifimet tartamazó, akár már tévépremier eőtt kínáó Videotéka (VoD), az eektronikus műsorújság, a gyerekzár meett az is nagyban segíti, hogy a T-Home 2010 júniusában a viágon esőként tette eérhetővé IPTV szogátatást kábeteevíziós háózaton, a egújabb EuroDocsis 3.0 technoógiáva. Az igazi újdonságnak számító fejesztés eredményeként a korábbiakná jóva széesebb körbe, országszerte összesen több mint 1,5 miió háztartásba juthat e eddig csak ADSL, VDSL és optikai háózaton, megfeeő műszaki fetéteek meett eérhetővé tett IPTV szogátatás. A Sony Internet TV enevezésű szogátatás keretében a tévénézés meett a fehasznáók akamazásokat futtathatnak a tévén, vaamint tejes értékű böngészőve internetezhetnek. Ráadásu a Dua View funkcióva egyszerre két tartaom jeeníthető meg a képernyőn: tévénézés közben internetezni is ehet. A Sony Internet TV az Android patformra épü, a Googe Chrome böngészőt hasznája, a gyors működésrő pedig egy Inte atom processzor gondoskodik. A Sony néhány akamazást (CNBC, Napster, NBA, Netfix, Pandora, Twitter, YouTube) is teepít az Internet TV-ve eátott modeekbe, 2011 eejétő pedig további akamazások esznek etöthetők az Android Market-bő. A könnyű kezehetőség érdekében egy rádiófrekvenciás QWERTY bientyűzetes távirányító jár a Sony tévékhez. Emeett egy a későbbiekben eérhető akamazássa Androidos teefonokró is vezérehetők esznek a tévék. 19

20 aktuáis Digitáis kaauz Új Sony Boggie Touch kamera FULL HD VIDEó és 360 FOKOS VI- DEOFELVéTEL AZ újgenerációs BLOGGIE TOUCH KéSZÜLéKKEL. Az eső generációs Boggie modehez képest újdonság, hogy az új HD snap kamera karcsú, ekerekített, aumínium házat kapott. Az éénk pink, ezüst ietve fekete színekben kapható Boggie Touch divatkeéknek is emenne. Az új fehasznáói interfész igen intuitív megodássa ( touch and fick ) kezei mind a fimeket, mind a fotókat. A Boggie Touch segítségéve 360 fokos panorámaképek és videók és készíthetők, ehhez csak csatakoztatni ke a tartozék objektív-adaptert. A 360 fokos videók esetében a febontás kétszer nagyobb az eőző generációs Boggie készüékekhez képest. A Boggie Touch úgynevezett freestye fevéte segítségéve akár áó-, akár fekvő videofevéteeket is készíthet. Xbox LIVE Magyarországon AZ XBOX LIVE NOVEMBER 10-TŐL MAGyARORSZá- GON IS ELéRHETŐ. A SZOLGáLTATáS HAZAI BEVEZETéSE EGy újabb MéRFÖLDKŐ AZ OTTHONI SZóRAKOZTATáS- BAN, MOSTANTóL A HAZAI játékosok IS TAGjAI LEHET- NEK AZ EGyIK LEGNAGyOBB KÖZÖSSéGNEK. Az Xbox LIVE hasznáatához egy Xbox360 konzora és egy széessávú internetkapcsoatra van szükség. Eőfizetési díj nékü készíthetnek a fehasznáók szeméyes profit, amey tartamazza a játékosnevet (Gamertag) és a hozzá tartozó Avatart (a játékost megtestesítő figura). A Xbox LIVE fehasznáói böngészhetnek az Xbox LIVE Marketpace-en (Piactér), vagy ingyenes játék demókat is etöthetnek. Az Xbox LIVE God eőfizetés megvásárása meett ehetőség nyíik arra, hogy mutipayer módban játsszunk vagy videóbeszégetést foytassunk a Video Kinect segítségéve. A Microsoft az újonnan csatakozó országokban éő játékosok számára kedvezményes eőfizetés vásárást fog kínáni. A 12 hónapos Xbox LIVE God tagság ajánott fogyasztói ára forint esz. ASUS Lamborghini netbook AZ ASUS LAMBORGHINI EEE PC VX6 A NETBOOKOK ELŐ- NyEIT STíLUSOS KÜLSŐVEL ÖTVÖZI. A VX6 12 coos netbookban eddig nem átott mutimédiás tejesítményre képes, háa a kétmagos Inte Atom D525 processzornak. A képet éénk színekben és 1366x768 képpontos febontásban jeeníti meg, vaamint HDMI csatakozón keresztü képes bármiyen nagyképernyős HDTV-hez csatakozni, meyen 1080p megjeenítésre is képes. A Bang & Oufsen ICEpower technoógiának köszönhetően a VX6 minden más netbookot feümúó hangtejesítményt nyújt. A technoógia zenehagatás, fimnézés és játékok során egyaránt kiváó minőségű térhatást, vaamint erőtejes hangzást biztosít. Az új VX6 designját a Lamborghini Murcieago LP640 sportautó ihette, ezért az Asus prémium küsőbe csomagota a netbookot. Az izoát, hak működésű bientyűzet és puha csukótámaszok biztosítják a maximáis kényemet. A küső borító eemek pedig stíusos és tartós szácsiszot fémbő készütek. 20

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

TITÁNOK HARCA Szabadalmi perek mindenhol

TITÁNOK HARCA Szabadalmi perek mindenhol 2011. SZEPTEMBER 19. hétfő 1. ÉVFOLYAM / 1. SZÁM KÖZÖSSÉGI INGYENES TECHNOLÓGIAI MAGAZIN MEGJELENIK KÉTHETENTE Az egész Földet lefedték wifivel TITÁNOK HARCA Szabadalmi perek mindenhol A Huawei a kínai

Részletesebben

Van az a hely, ahol...

Van az a hely, ahol... Van az a hey, aho... LÉPJEN ÖN IS A FEDÉLZETRE! A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

felfedező Telenor A felfedezés szabadsága 2013. 1. szám Egyenleginfó és feltöltés, számlabefizetés, ajánlatok, hasznos infók. 40.

felfedező Telenor A felfedezés szabadsága 2013. 1. szám Egyenleginfó és feltöltés, számlabefizetés, ajánlatok, hasznos infók. 40. Telenor felfedező 2013. 1. szám A felfedezés szabadsága Új, All-in tarifák A korlátlan itthoni élménybeszámolókhoz! 5. és 24. oldal MyTelenor alkalmazás Egyenleginfó és feltöltés, számlabefizetés, ajánlatok,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 / 250

Tartalomjegyzék 1 / 250 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Huawei Ascend P6: A legvékonyabb 8 Az ATI nem támogatja többé a Windows XP-t 11 Ismét megújult a Firefox logója 13 OUYA: 99 dolláros játékkonzol 15 Leállítják a Linuxra

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Fényképezőgépek TeleFonok. TarTalomjegyzék készülékek

Fényképezőgépek TeleFonok. TarTalomjegyzék készülékek www.telekom.hu ajánlataink 1 Mobil készülékkatalógus okostelefonok, táblagépek, notebookok, fényképezőgépek, tartozékok és hagyományos 2014. május 1-jétől ajánlataink 2 tartalom Ajánlataink 3 Okostelefonok

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben