A Microsoft visszatért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Microsoft visszatért"

Átírás

1

2

3 jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka Tördeőszerkesztő: Vár nagy Zsot A Teecom magazin tartamát a kiadó számára a Hi Média Kft. áítja eő. Postai cí m: 1038 Budapest, Tündériget utca 8/D E-mai: Hir de tés fe vé te: E-mai: Nyom dai munkák: Pauker Nyomdaipari Kft Budapest, Baross u Ter jesz ti: Lapker Rt., a ter na tív terjesztők, GSM-bo tok Eőfizetési díj: Egy év re: Ft Fé év re: 5200 Ft A ap ré geb bi szá mai a ki adó ná meg vá sá roha tók, i et ve pos tai úton megrendehetők. La punk bár mey ré szé nek má so á sa és ter jeszté se csak a ki adó en ge dé yé ve e het sé ges. A hir de té sek tar ta má ért a szer kesz tő ség nem vá a fe e ős sé get. HU ISSN Várnagy Attia főszerkesztő A Microsoft visszatért A Microsoft mobi eszközökre kifejesztett operációs rendszerei egykor nagy népszerűségnek örvendtek, az utóbbi években azonban, az érintőképernyős teefonok eterjedése miatt, a Microsoft rendszerre eátott okosteefonok már nem áták a versenyt. A történet a 2000-es évek eején kezdődött, amikor megjeent a Pockec PC névre keresztet operációs rendszer, ameyet érteemszerűen az akkor népszerű Pocket PC-kre szántak. Később a név Windows Mobie-ra módosut, és a Microsoft foyamatosan finomította, javítgatta az operációs rendszert. A Windows Mobie-nak étezett egy nem érintőképernyős készüékekhez készüt, a Symbian S60 eenfeének szánt vátozata is, ezt Windows Mobie for Smartphone névre kereszteték. Komoy sikert ezen a fronton azonban nem könyvehetett e a Microsoft. A Windows Mobie a 6.5-ös verzióig jutott, de mindent megvátoztatott az Appe, amikor 2007-ben piacra dobta az ujja kezehető iphone-t. Kiderüt, hogy nem fetétenü ke cerkáva bökdösni a képernyőt, ujja is nagyszerűen és évezetesen kezehető az érintőképernyős mobi, persze ehhez egy tejesen újszerű kezeőfeüet is keett. A konkurensek, ha assan is, de feismerték, hogy az iphone áta mutatott irány a jövő. A Windows Mobie még egy ideig tartotta magát, sőt a HTC egyedi kezeőfeüetű készüékei kimondottan sikeresek votak, bár viszonyag csak egy szűk fehasznáói körben. Az Android színre épése, majd gyors sikere azonban egyérteművé tette: a Windows Mobie már nem bírja versenyt, megújuásra van szükség. A Microsoft szerencsére továbbment a megújuásná, nem todozgatta-fodozgatta a régi rendszert, heyette egy tejesen újat készített. Megszüetett a Windows Phone 7 (WP7). Tették mindezt úgy, hogy nem a konkurensek bejáratott megodásait akarták emásoni, vaóban új dogokat taátak ki. Errő ovasóink is meggyőződhetnek, hiszen már kipróbáhattuk a hazánkban esőként megjeent WP7 aapú mobit, az LG Optimus 7-est. Az eső tapasztaatok aapján nyugodtan kijeenthetjük: a Microsoft visszatért a ringbe! 3

4 tartaom AKTUÁLIS Mobihírek, -újdonságok...6 Hírek, újdonságok a digitáis eszközök viágábó...16 FÓKUSZ 20 éves a mobiteefonáás Magyarországon...24 Az LG és a Windows Phone éves az eső aptop...26 A Paystation is mozgásba hoz...28 TESZT Mobi iphone 4 a T-Mobie-ná...30 LG GD880 Mini...34 Sony Ericsson Xperia X10 mini pro...37 Samsung S8500 Wave...38 Commtiva Z Sony Ericsson Xperia X10 mini...44 LG GT LG Optimus Sony Ericsson Zyo...54 Digitáis kaauz Samsung 3D TV...56 LG W2363V TV...56 Samsung P2370HD TV és Monitor...57 iomega iconnect médiaszerver...58 LG MS450H médiacenter...59 Samsung Q330 notebook...60 Új WayteQ GPS eszközök...61 ASUS NX90 notebook...62 Acer TraveMate TimeineX 8572TG...63 PIACTÉR Mobiok adatai

5

6 aktuáis Mobi te-háózatot épít a zte a teenornak A TELENOR MAGyARORSZáG A ZTE-T BíZTA MEG AZ LTE-KéPES HáLóZATáNAK KIéPíTéSéVEL. A hazai Teenor 200 miió euró értékű, 2015-ig szóó szerződést kötött a kínai ZTE távközési váaatta, ameynek keretében a kínai cég GSM/UMTS/ LTE háózatot épít ki a Teenor számára hazánkban. A ZTE végzi a GSM/UMTS/LTE háózat kiépítését, bővítését és üzemetetését és több mint 6000 áomás teepítését Magyarország egész terüetén. Az LTE technoógia a jeeneginé jóva nagyobb sebességet tesz majd ehetővé. A mobiinternet eőfizetők a maximáisan eérhető 100 Mbps etötési sebességge pédáu vaamive több mint 6 perc aatt töthetnek e egy átagos méretű (4,7 GB) fimet tehát gyorsabban, mint a egtöbb vezetékes háózaton. Mive az internetet a etötés meett mind gyakrabban hasznáják tartaommegosztásra is, a fetötési sebesség is egyre fontosabb szempont. Az 50 Mbps-os néveges fetötési sebessége e céra is akamassá teszi az LTE szogátatást. Öko-mobitorony a T-Mobie-tó KÜLÖNLEGES, A BRAZíLIAI ŐSERDŐ EGyIK FAFAjTájáT IDéZŐ MOBILTORNyOT HELyEZETT ÜZEMBE A T-MOBILE BéKéSEN. A torony geometriai formája egy trópusi óriásfát mintáz, jeegzetes "szárnyai" megfeenek a fát támasztó paánkgyökereknek. A torony nemcsak kinézete, hanem anyaga révén is tökéetesen ieszkedik a környezetébe: szerkezete réteget-ragasztott fábó készüt. Az Ecopo névre keresztet torony tervei korábban enyerték a Magyar Teekom Defin Díját. A fenntarthatósági törekvéseit aátámasztó díjat a egnagyobb távközési szogátató innovatív, környezetbarát, ökoógiai és gazdaságossági szempontokat is szem eőtt tartó megodásokért adományozza beszáítóinak. A hazai és nemzetközi piacon esőként kiviteezett faszerkezetű mobitorony jó ieszkedik a természetvédemi terüetek, nemzeti parkok, kiemet akóövezetek természetes környezetébe. a sony ericsson az UEFA hivataos mobija A SONy ERICSSON AZ UEFA CHAMPIONS LEAGUE-HEZ KAPCSO- LóDóAN új GLOBáLIS MARKETINGPROGRAMOT INDíT. A PROG- RAM RéSZEKéNT 2012-IG A SONy ERICSSON AZ UEFA CHAMPIONS LEAGUE HIVATALOS MOBILTELEFONjA. Az új program a készüékek áta nyújtott szórakoztató éményre fókuszá, kiegészítve a Sony Ericsson okosteefonok GPS technoógiájáva. Mindezt kiegészíti az UEFA. com közreműködéséve fejesztett új mobiteefon-akamazás is. A Sony Ericsson egyedüáó megodásokat kíná a futbarajongók számára, akár a stadionban, akár barátaik társaságában követik a meccset, mobiteefonjuk segítségéve tejesebb émény részeseivé váhatnak. 6

7 Mobi aktuáis AXN műsorok mobion A T-MOBILE és A SONy ERICSSON A MOBILTELEFONOKRA HOZZA AZ AXN MŰSORAIT. A Sony Ericsson, az AXN és a T-Mobie együttműködésének köszönhetően a T-Mobie eőfizetői a Sony Ericsson Xperia X10, X10 mini, X10 mini pro készüékeken és a hamarosan forgaomba kerüő Sony Ericsson Xperia X8 teefonon évezhetik az AXN csatorna egnépszerűbb sorozatait. Az AXN műsorai az eőre teepített AXN Payer akamazáson keresztü érhetők e kizáróag a T-Mobie áta Magyarországon kínát Sony Ericsson készüékeken. A programok egy nappa a teevíziós evetítés után fekerünek az AXN Payer akamazásra, aho egy hétig érhetőek e a fehasznáók számára. A csatorna műsorain feü az AXN Payer hozzáférést biztosít az AXN híreihez, a bogbejegyzésekhez és a csatorna műsorbeosztásához. A fehasznáók beáíthatják, hogy mobiteefonjuk figyemeztesse őket kedvenc műsoruk tévés kezdetére. Az akamazás segítségéve megoszthatják ismerőseikke a Facebookon, a Twitteren, SMS-ben, ietve e-maien, hogy éppen meyik műsort nézik az AXN Payeren. Az AXN Payer akamazás hasznáatához, a teevíziós műsorok megtekintéséhez 3G/HSPA hozzáférésre vagy WiFi kapcsoatra van szükség. A fimnézés minden esetben adatforgaomma jár együtt: 1 percnyi hasznáat hozzávetőegesen 2,6-4,4 MB, 30 percnyi pedig MB. Erre tekintette a T-Mobie 3G/HSPA adatforgaom esetén egaább a Net 500 MB-os csomag eőfizetését és kizáróag a befödi hasznáatot ajánja ügyfeeink. 16 megapixees kamera mobiban NEM ért VéGET A PIXELHáBORú: A SONy MOBILOKBA építhető 16,4 MEGAPIXELES KéPSZENZORT MUTA- TOTT BE. Az utóbbi években jeentősen növekedett a fényképezőgépek és a mobiteefonokba épített kamerák febontása. A pixeháború mostanában kezd csendesebbé váni, bár ennek eentmond a Sony friss bejeentése. A japán eektronikai óriás mobiteefonokban akamazható kamera moduokat mutatott be. Az egyik 16,4, a másik pedig 8,1 megapixees. Mindkettő akamas Fu HD videofevéte készítésére. Mindkét moduba szeret CMOS képszenzor a Sony ExmorR technoógiáját akamazza, ameyet eddig csak digitáis fényképezőgépekben és videokamerákban hasznát a gyártó. A 16,4 megapixees modu képszenzorja a viág egkisebb pixeméretéve rendekezik, ami csupán 1,12 mikrométer. A Sony áítása szerint a kisebb pixeméretbő adódó evieg gyengébb képminőséget az akamazott technoógiák és az egyedi fotodióda erendezés eensúyozni tudja. A Sony új kamera modujaiva eátott mobiteefonok egkorábban jövő tavassza jeenhetnek meg. 7

8 aktuáis Mobi Gaaxy Tab: a Samsung ipad-je A SAMSUNG BEMUTATTA HIVATALOSAN AZ ipad ELLENFELéNEK TEKINTHETŐ, ANDROID ALAPú GALAXy TAB TáBLAGéPET. A 190x120x12 mm méretekke rendekező, 380 grammot nyomó Gaaxy Tab 7 coos, 1024x600 képpontos kijezőt kapott. A készüék 2.2-es Android operációs rendszerre működik, így hasonó éményt várhatunk, mint az Androidos teefonoktó. A Samsung minden jóva teepakota Gaaxy Tabot: van benne GSM modu (HSUPA, HSDPA), WiFi, Buetooth 3.0, DLNA, 3 megapixees kamera, A-GPS, és sok akamazás (köztük természetesen a népszerű közösségi, vaamint a Googe akamazások) á rendekezésre, de továbbiak is etöthetők. A beépített 4000 mah kapacitású akkumuátor a gyártó szerint 7 órányi videónézést tesz ehetővé. A Gaaxy Tab 16 és 32 GB-os verziókban esz eérhető, a tárkapacitás microsd kártyáva bővíthető. Ingyenes navigáció iphone-ra INGyENES NAVIGON NAVIGáCIóS PROGRAM MAGyARORSZáG TéRKéPPEL iphone-ra, KIZáRó- LAG T-MOBILE-OSOKNAK. A T-Mobie eőfizetői díjmentesen töthetik e iphone-jukra a Navigon seect tejes értékű navigációs program Magyarországon hasznáható vátozatát. Az App Store-ban eérhető Navigon seect T-Mobie Edition navigációs szoftvercsomag számos kényemi funkcióva és a NAVTEQ térképgyártó egfrissebb magyarországi térképanyagáva 2 évig ingyenesen hasznáható és frissíthető. A program számos hasznos funkciója révén autós, kerékpáros és gyaogos navigációra egyaránt akamas. Az autósokat a sávnavigáció és az autópáya-ehajtók grafikus megjeenítése, vaamint a közeben évő parkoóházakhoz vaó navigáció is segíti. Nokia E7: a csúcs okosteefon A NOKIA AZ ÜZLETI FELHASZNáLóKNAK SZáNjA A MINDEN jóval FELSZE- RELT, QWERTy BILLENTyŰZETES E7 KéSZÜLéKET. Az üzeti okosteefonok csúcsa így nevezi a Nokia az E7 névre hagató, Symbian 3 aapú modet. Az E7 4 méretű, 640x360 képpont febontású, AMOLED technoógiájú, a kütéri jobb áthatóság érdekében Nokia CearBack technoógiát akamazó érintőképernyőve és tejes bientyűzette rendekezik, és feszereték üzeti akamazásokka, így nem jeentenek számára gondot a Word, Exce, vagy PowerPoint fájok. A váaati igényeket figyeembe véve pedig üzeti szintű biztonsági megodásokat is kíná a készüék. A hátapon egy 8 megapixees kamera kapott heyet, ameye 720p-s HD videók készíthetők. A készüék 16 GB-nyi tárkapacitást kíná, adatátvite terén hibátan a tudása, és persze GPS vevő is van benne, ez utóbbihoz az OviMaps navigációs szoftver hasznáható. 8

9 Mobi aktuáis Android-os tabet a Toshibátó A TOSHIBA BEMUTATTA A FOLIO 100 NéVRE KERESZ- TELT, ANDROID ALAPú TABLET GéPéT. A 10,1 hüveyk képátójú FOLIO 100 számos oyan akamazást és szogátatást tartamaz, amey megkönynyíti a médiatartamak megtekintését és hagatását, a webböngészést és a közösségi háózatok hasznáatát, és gazdag mutimédiás éményt nyújt. Az egyszerűen hasznáható FOLIO 100 intuitív grafikus fehasznáói feüette rendekezik, ameyet az Android 2.2 (Froyo) verziójára építve a Toshiba fejesztett ki. A FOLIO 100 számos kapcsoódási ehetőséget kíná: rendekezik SD-kártya ovasóva, HDMI- és USB 2.0 csatakozóva, vaamint Wi- Fi és Buetooth kapcsoódási ehetőségekke, továbbá eérhető esz a mobi széessávot támogató vátozat is. A FOLIO 100 számtaan eőre teepített programma érkezik: iyen pédáu az Opera Mobie webböngésző, az FBReader e-könyv ovasó, a Document To Go irodai akamazáscsomag, az Evernote jegyzet akamazás, az Adobe Fash 10.1 és a Fring, amey a beépített webkameráva együtt ehetővé teszi a videoteefonáást. A tabet tartamazza a Toshiba Market Pace szogátatást, ameye egyszerűen eérhetők és etöthetők a mutimédiás tartamak és akamazások. Parkoóházban is mobifizetés A VODAFONE, A TELENOR és A T-MOBILE AZ EME ZRT-VEL KÖZÖSEN ELINDíTOTTA új SZOLGáLTATáSáT, A BELTéRI MOBILPARKOLáST. A MOM Park az eső oyan bevásáróközpont, aho a betéri MobiParkoás megvaósu, és a Vodafone, a Teenor, a T-Mobie és az EME Zrt. szeretné, ha fokozatosan bővüne azoknak a heyszíneknek a száma, aho a mobios megodás eérhető. A partnerek a betéri MobiParkoást eső körben Budapesten terjesztenék e, majd később az ország más városaiban is. így a Vodafone, a Teenor, T-Mobie és az EME Zrt. ügyfeei a jövőben várhatóan számos bevásáróközpontban évezhetik majd ezt a kényemes, idő és készpénz kíméő fizetési formát. A közterüeti MobiParkoássa eentétben a betéri megodás nem a start-stop szövegezésű SMS eküdéséve működik. A betéri MobiParkoás esetén a díjfizetés egy összegben történik a parkoó ehagyását megeőzően. Est.hu Nokia mobiokon A NéPSZERŰ EST.HU PROGRAMAjáNLó MáR A NOKIA MOBILOKON IS ELéRHETŐ. Magyarország egnépszerűbb programajánójának onine vátozata, az Est.hu mostantó már az ingyenes navigációra akamas Nokia mobiteefonokon is eérhető. A fehasznáók ezentú az Ovi Térképeken keresztü, küönböző megadott szempont heyszín, időpont, stíus szerint taózhatnak köze 8300 heyszín aktuáis és jövőbeni programjai között. A Nokia ingyenes navigációra akamas készüékeit hasznáók az országos efedettséget biztosító Est.hu akamazást az Ovi Térképek főodaán, az ikonok között taáhatják meg. A ogóra kattintva az Est.hu Nokia teefonokra optimaizát aodaa tötődik be. Az akamazás több mint 400 teepüés adatait tartamazza, így mindenki taáhat számára megfeeő ajánatot. 9

10 aktuáis Mobi iphone-on is Mobi TV AZ iphone TULAjDONOSOK SZá- MáRA IS ELéRHETŐ A T-MOBILE MOBIL TV SZOLGáLTATáSA. A szogátató havidíjas ügyfeei a web n wak mobiportáon keresztü (a böngészőbe írva a címet) eérhetik a Mobi TV szogátatást, azon beü az Aap, a Közszogáati és a Napi csomagokban fogat tv-csatornák adásait. A havi 40 órányi tévézési ehetőséget magában fogaó, 1990 Ft-os havi díjú Aap csomagra eőfizetve p. 14 tv-csatorna adásábó váaszthatnak. Többek között oyan adókat, mint az RTL Kub, M1, TV6, Duna Tv, Ozone Network vagy az Eurosport. Azoknak, akik eőször szeretnék megismerni a mobios tévézés kínáta ehetőségeket, érdemes kipróbániuk a Napi csomagot, amey szeptember 1-jétő 3 hónapon át akciós napi díjja vehető igénybe. A Napi csomag eőfizetéséve, az akciós 190 Ft-os napi díj eenében 24 órás időtartamon beü 5 óra erejéig 13 tv-csatorna adása nézhető. A MédiaMánia díjcsomagokra eőfizető T-Mobieosok a havi díjban fogat időtartam aapján szintén eérhetik az Aap csomagban fogat tv-adásokat (amenynyiben a szogátatás nem aktív, azt eegendő újra bekapcsoni). További akciós kedvezményként, az akció viszszavonásáig iphone-na történő mobitévézés esetén a T-Mobie etekint a túforgamazási díjtó is. A Mobi TV szogátatás hasznáata során a 16:9-es formátumban sugárzott csatornák tejes kijezőn is nézhetők. A megfeeő minőségű tévézéshez széessávú efedettség, azaz 3G/HSDPA adatátvite hasznáata ajánott. A Mobi TV szogátatás még kényemesebb eérését szogája majd az iphone-ra etöthető akamazás is, ameynek fejesztése foyamatban van, és rövid időn beü etöthető esz az App Store-bó. Sikeres a Samsung Wave A SAMSUNG ELSŐ BADA ALAPú MOBILjA jól DE- BÜTáLT: EURóPáBAN MáR EGyMILLIóT érté- KESíTETTEK. A Samsung Wave nem csak a tesztekben, hanem a botokban is jó tejesít. Júiusban arró szótak a hírek, hogy viágszerte már egymiiót értékesítettek a Wave-bő, most pedig az európai eadások is túszárnyaták az 1 miiós határt. A sikeres premier a Bada patform sikerét jezi, ezért nem megepő, hogy a Samsung újabb Bada aapú készüékeken dogozik. Az új modeek aacsonyabb árkategóriájúak esznek mint a Wave, így a fehasznáók még széesebb körében ehetnek népszerűek. Európa három vezető márkája között a Vodafone AZ EUROBRAND 2010" FELMéRéS SZERINT A VODAFONE EURóPA HáROM LEGéRTéKESEBB MáR- KájáNAK EGyIKE. Európa egmeghatározóbb márkáinak istáján az eső heyet a uxuscikkeirő ismert francia LVMH fogaja e (márkaértéke 27,6 miiárd euró). A második hey a tavayi győztes Nokiáé, ameynek márkaértéke a Vodafone-hoz hasonóan 25,3 miiárd euró. A spanyo távközési szogátató, a Teefónica (21,9 miiárd euró) a hatodik heyre kerüt, míg a Deutsche Teekom (18,0 miiárd euró) nyocadik a sorban. A femérésben 24 ország 16 iparágának több mint 3000 márkáját vizsgáták meg. A gazdasági váság hatására 2009 után idén is foytatódott a vezető cégek márkaértékének csökkenése. Az egyeten cég az eső 5 között, amey a trendde eentétben növekedni tudott ebben a tekintetben, a Vodafone. 10

11 Mobi aktuáis PayBook: újabb ipad eenfé A BLACKBERRy OKOSTELEFONOK GyáRTójA, A RIM BEMUTATTA A PLAyBOOK NéVRE KERESZTELT TABLET GéPET. A RIM a minden évben megrendezésre kerüő BackBerry fejesztői konferencián rántotta e a epet az ipad áta teremtett kategóriában harcba induó újdonságró. A mindössze 10 miiméter vastag készüék a Backberry Tabet OS nevű, mutitaskingot támogató operációs rendszert kapta. A kapacitív, mutitouch képes érintőképernyője 7 hüveykes és 1024x600 képpont febontású. A PayBook szíve egy kétmagos 1GHz-es processzor, 1GB RAM á rendekezésre, a tárkapacitás pedig 16GB vagy 32GB ehet. Az eőapba 3 megapixees, míg a készüék hátapjába 5 megapixees kamerát épített be gyártó. A PayBokka Fu HD (1080p) videókat ehet majd rögzíteni, és a beépített HDMI porton keresztü egyszerűen megnézhetjük a fevéteeket egy Fu HD teevízión. Az adatátvitei ehetőségek között WiFi és Buetooth szerepe, de a jövőben várható SIM kártyát fogadó mode is. Két új Nokia okosteefon A NOKIA KéT VADONATúj, A SyMBIAN 3-RA épülő C SORO- ZATú OKOSTELEFONT MUTATOTT BE. A kecses, mindössze 10,5 miiméter vastag Nokia C7 3,5 coos, 640x320 képpontos kijezőt kapott, ami kapacitív technoógiájú, és a gyártó az AMOLED technoógiát akamazta. A készüék anyagai között rozsdamentes acét is taáunk, a Nokiának tehát fontos az igényes kivite. Adatátvite terén van minden, ami evárható (érdemes küön megemíteni a 3.0-ás buetooth-t), a hátapra pedig 8 megapixees kamera kerüt, ameye 720p-s videofevéteek készíthetők. A Nokia C6 is AMOLED kijezőt kapott, ennek mérete azonban egy kicsit kisebb (3,2 coos képátó). A fehasznát anyagok ezútta is igényesek, a műanyagok meett rozsdamentes acé és üveg akotja a C6-ost. A kamera e mode esetében is 8 megapixees. Mindkét készüékben ott vannak a közösségi szogátatások és az Ovi Maps sem maradt ki. Kígyózó sor az iphone 4 premieren TÖBB SZáZAN VáRTáK AZ éjfélt, HOGy MEGVEHESSéK iphone 4 KéSZÜ- LéKÜKET. A T-Mobie megadta a módját, bár erre számítani ehetett az eőző generációs iphone, a 3GS hazai bevezetése kapcsán. A magenta színű szogátató most is emékezetessé tette a premiert. A budapesti Aréna Pázába hirdette meg a T-Mobie az iphone 4 hazai premierjét. Az új Appe mobi hazai bevezetése okán tartott rövid sajtótájékoztatóra érkező újságírókat kevésse este 10 óra eőtt már komoy, az értékesítés heyeként szogáó T-pontig kígyózó sor fogadta. Becsések szerint már akkor egaább 300 iphone fan várta az éjfét, de a sor az idő múásáva még hoszszabbá vát. Az eső heyeket a sorban azok tudták efogani, akik már regge 6 óra eőtt, vagyis 18 óráva az értékesítés megkezdése eőtt efogaták a pozíciójukat. 11

12 aktuáis Mobi Két új HTC Desire mode A HTC DESIRE HD és DESIRE Z Né- VEN KéT új ANDROID ALAPú OKOSTELEFONT MUTATOTT BE. A HTC Desire HD méretes, 4,3 hüveykes LCD kijezőjőve rendekezik, és eátták a Doby Mobie és SRS technoógiákka. A készüék szíve egy 1 GHz-es Quacomm 8255 Snapdragon processzor. A HTC Desire 8 megapixees kamerája HD 720p febontásban képes videót rögzíteni. A Legend modehez hasonóan a Desire HD-t is egyeten aumínium tömbbő formáták meg. A Desire Z küönegessége a QWERTY bientyűzet, amey a készüék szétcsúsztatásakor tűnik eő. A Z mode 5 megapixees kamerát kapott, de a HD-hez hasonón 720p HD videót ehet vee fevenni. Mindkét modet a 2.2-es Android rendszerre, vaamint a HTC új Sense kezeőfeüetéve átta e a gyártó. HSPA+ a T-Mobie-ná BUDAPESTEN TÖBB HELyEN és Né- HáNy FŐVáROS KÖRNyéKI TELEPÜLé- SEN A T-MOBILE HáLóZATáN ELéRHE- TŐ A HSPA+ ADATáTVITEL. A HSPA+ oyan adatátvitei technoógia, ameynek révén a megévő 3G/HSPA háózat 21 Mbps eméeti maximáis etötési sebességre képes. A T-Mobie és az Ericsson szakemberei áta kiépített rendszer a főváros II., VII. X., IX. és XIV. kerüeteinek egyes heyein, Piisvörösváron, Gödöőn, vaamint Gyömrő és Kerepes nagy részén, ietve az utóbbi két teepüés környékén érhető e. A HSPA+ segítségéve a gyakoratban tapasztaható akár Mbps etötési, ietve 2,5-3 Mbps fetötési sebességhez a rádiós háózat szoftverfrissítésén tú az érintett áomások átvitetechnikai bővítésére is szükség vot. A T-Mobie kínáatában jeeneg két HSPA+ kompatibiis eszköz érhető e: a Mobie Broadband Stick VI és a Huawei E1820 modem. WiFi a Voánbuszokon A VODAFONE A VOLáNBUSZ 80 TáVOL- SáGI járatán NyújT INGyENES WIFI INTERNET-KAPCSOLATOT. Az újításnak köszönhetően az utasok térítésmentesen internetezhetnek útközben notebookjaikon vagy egyéb WLANeérésre képes eszközükön. Az ingyenes internetkapcsoat számos ehetőséget ad az utazóknak, pédáu internetezhetnek, vagy e-maiezhetnek. Az internetes szogátatás 34 vonaon érhető e többek között a bécsi, a soproni, a zaaegerszegi, a nagykanizsai, a szekszárdi, a pécsi, a bajai, a szegedi, a battonyai és az egri járatokon vehető igénybe, a WiFi matricáva eátott autóbuszokon. A WiFi kapcsoat hátterében mobi internet kapcsoat működik. A szogátatásairó további információ a odaon taáható. 12

13 Mobi aktuáis Nagy fejesztésbe kezd a Teenor MINTEGy 300 SZAKEMBER KÖZEL 2 éven át DOLGOZIK MAjD A TELENOR új HáLóZATáNAK KIéPíTéSéN. A Teenor nagyszabású háózatfejesztési projektet indít. A szogátató LTE-képes új háózatot épít, ameyet tejes egészében 2012-re áítanak üzembe. A istaáron 200 miió euró értékű projekt ebonyoításában mintegy 300 szakember vesz részt, akik köze 2 éven át dogoznak majd a 6000 bázisáomás cseréjén. A Teenor mintegy 150 munkatársa dogozik majd fő- vagy részmunkaidőben a projekten, és a ZTE is ugyanennyi szakembert deegá a feadatra. A köze 2 éves projekt háózatfemérésse kezdődött, amit a rádiós háózat (RAN), a csomagkapcsot és a vonakapcsot (PS és CS) aapháózat tejes cseréje, majd pedig egy új hangposta-rendszer bevezetése követ. Sony Ericsson LiveView A TáVIRáNyíTó FUNKCIóVAL ELLáTOTT SONy ERICSSON LIVEVIEW KéPERNyŐN NyOMON KÖVETHETŐ A MOBILTELEFON MŰKÖDéSE. A Sony Ericsson LiveView a Buetooth kapcsoatnak köszönhetően, vezeték nékü kapcsoódik a kompatibiis Android aapú készüékekhez, így a fehasznáók a kiegészítő segítségéve irányíthatják teefonjukat, anékü hogy azt zsebükbő vagy táskájukbó kivennék. A Sony Ericsson LiveView-va szöveges üzeneteket ovashatunk, értesühetünk a bejövő hívásokró, eérhetjük a zeneejátszót, továbbá követhetjük a egfrissebb híreket a Facebook-on és a Twitter-en egyaránt. A kiegészítő megjeeníti a naptár bejegyzéseit és a teefon más akamazásait is. A LiveView-t kezeő akamazások keresésére a Sony Ericsson kifejesztette a Sony Ericsson LiveWare Manager akamazást, amey végigböngészi az Android Marketet, Sony Ericsson LiveView-kompatibiis akamazások után kutatva. Strapabíró Android mobi A MOTOROLA EGy STRAPABíRó KéSZÜLéKKEL BŐVíTI ANDROID ALAPú OKOSTELEFON CSA- LáDjáT. A DEFY névre keresztet teefon megfee az úgynevezett IP67 specifikációnak, ami azt jeenti, hogy tejesen poráó, és eená a víznek is, 1 méterig károsodás nékü vízbe meríthető. A készüék a kisebb eséseket is túéi, és a törhetetenként ismert Goria Gass védi a 3,7 hüveykes kijezőt. A DEFY motorja egy 800MHz-es proceszszor, és 2GB memória á rendekezésre. Az Android 2.1 operációs rendszerű okosteefon megkapta az egyéb Motoroa modeekben megismert MOTOBLUR kezeőfeüetet. Az adatátvitei ehetőségek megfeenek az evárásoknak: a DEFY HSPA, WiFi és Buetooth kapcsoatta rendekezik, és van benne GPS-vevő is. 13

14 aktuáis Mobi Bemutatkozott a Windows Phone 7 LehuLLt A LePeL Az első WindoWs Phone 7 ALAPú készülékekről, sőt Az LG és A samsung újdonságai már meg is érkeztek A hazai boltokba. Sokáig vártuk, de végre megérkezett: itt a forradami vátozást ígérő Windows Phone 7. A vátozásra igencsak megérett az idő, hiszen a Microsoft az utóbbi években aaposan emaradt az érintőképernyős mobiok piacán. A Microsoft szerint a Windows Phone 7 megfee a napjainkban tapasztaható trendeknek, a közösségi szogátatásokat, a játékokat, a mutimédiát és az irodai akamazásokat ötvözi. A rendszer az úgynevezett hub-ok köré szerveződik. Ezek tuajdonképpen oyan központi szogátatások, ameyeket a Microsoft fontosnak tart. Eső heyen a közösségi szogátatások ának - röviden Facebook és társai. Mutimédiás fronton a képek, a zene és a videók jönnek a képbe, míg játék fronton az Xbox ive profiunkat is eérhetjük a Windows Phone 7 mobiunkró. Az irodai akamazások továbbra is fontos részét képezik az új operációs rendszernek, és ott a Marketpace, a Microsoft akamazás botja. LG Optimus 7 és Samsung Omnia 7 A két koreai gyártó csaknem egy időben mutatta be a saját Windows Phone 7 készüékét. Az LG Optimus 7 a Vodafone, míg a Samsung Omnia 7 a T-Mobie kínáatában jeent meg. Az LG Optimus 7 az LG és a Microsoft közös munkájának eredménye, amey a könnyen áttekinthető Windows Phone 7 éményét a kizáróag az LG készüékein eérhető egyedi funkciókka ötvözi. Iyen Öt új Windows Phone 7 mobi a HTC-tő htc surround, mozart, trophy, 7 Pro és hd7 néven érkeznek A Gyártó WindoWs Phone 7 ALAPú modelljei. HTC 7 Surround Legyen szó játékró, fimrő vagy zenérő, a HTC 7 Surround a tökéetes mutimédiás készüék. Az integrát Doby Mobie-a és SRS WOW HD-ve, egyedi, szétcsúsztatható hangszóróva és kitámasztóva eátott HTC 7 Surround torzításmentes audio és virtuáis surround hangzást nyújt a fehasznáók számára. Többé már nem ke fejhagató a surround hangzáséményhez, mive a HTC 7 Surround hangszórója ezt a feadatot is képe megodani. HTC 7 Pro HTC 7 Pro A HTC 7 Pro az üzeti fehasznáóknak készüt. A csiogóan fényes készüék tejes, ecsúsztatható QWERTY erendezésű bientyűzette rendekezik, így gyors és kényemes gépeést tesz ehetővé, a küönfée hasznos funkciók pedig mint pédáu az Outook eveek szétváogatásának, szkenneésének és kezeésének, vagy a egutosó Office dokumentumok megnyitásának és szerkesztésének ehetősége új megodásokat kínának az üzeti ügyek biztos kézben tartásához. HTC 7 Mozart Küöneges éményt ígér a HTC, amikor kézbe vesszük az egyeten poírozott aumínium tömbbő kiaakított HTC 7 Mozartot, amey a HTC unibody designját egy új esztétikai szintre emei. Ebben a modeben is megtaáhatók az integrát Doby Mobie és SRS WOW HD technoógiák. A Microsoft Zune révén a fehasznáó összekapcsohatja a HTC 7 Mozartot az asztai számítógéppe, s így 14 HTC 7 Surround

15 Mobi aktuáis pédáu a DLNA-aapú Pay To, vagy a ScanSearch nevű Augmented reaity (kiterjesztett vaóság) akamazás. A Pay To funkció mutimédiás fájok megosztását teszi ehetővé más digitáis eszközökke. A ScanSearch akamazássa a fehasznáók vásárássa, éttermekke, időjárássa, szórakozási ehetőségekke és bankügyekke kapcsoatos vaós idejű információkhoz férhetnek hozzá. Az LG Optimus 7 3,8 hüveykes, 800x480 pixe febontású LCD kijezőve rendekezik. A készüék 16 GB-nyi beső memóriát kapott, az átagosná nagyobb kapacitású, 1500 mah-ás akkumuátor a gyártó ígérete szerint több órán keresztü képes energiaigényes akamazások hasznáata esetén is a tápeátást biztosítani. Az adatátvitei ehetőségek tekintetében az Optimus 7 nem ismer kompromisszumot. A HSPA (7,2Mbps-os etötési és 5,7 Mbps etötési sebesség) meett WiFi és Buetooth is van a készüékben. Megtaáhatók a szokásos szenzorok (gyorsuásmérő, közeségérzékeő, fényviszony-érzékeő, digitáis iránytű), és a GPSvevő sem maradt ki. A készüékbe 5 megapixees kamera kerüt, ameye 16:9 képarányú 720p HD videófevéteek készíthetők. A fényképezést az Inteigent Shot funkció segíti, a Panoramic Mode-da pedig 360 fokos panorámakép készíthető. A Samsung eső, Windows Phone 7 operációs rendszerre rendekező mobiteefonja 4 hüveykes, vagyis igen méretes, 800x480 febontású SUPER AMOLED érintőképernyőve, vaamint 1 GHz-es proceszszorra, 5 megapixees kameráva és LED vakuva rendekezik. Az LG Optimus 7 mobihoz hasonóan a Samsung Omnia 7 is képes 720p HD videófevéteeket rögzíteni, és minden adatátvitei funkció rendekezésre á. A gyártó minimaista kiaakítású, saangmentesen egyszerű küsőve ruházta fe az Omnia 7 készüéket. HTC 7 Mozart HTC 7 Trophy az ott tárot zene- és videótárakat is bárhova magáva tudja vinni. HTC HD7 HTC 7 Trophy A HTC 7 Trophy tökéetesen hasznája ki az Xbox LIVE tejesítményét. Az igazi játékéményt a teefon nagy tejesítményű 1GHz-es Snapdragon processzora áta garantát sebesség és szaggatásmentesség, vaamint az éénk, 3,8 hüveykes WVGA febontású (800x480) érintőképernyő biztosítja. Az SRS WOW HD torzításmentes audio és virtuáis surround hangzását évezhetjük játék, fimnézés vagy zenehagatás közben is. HTC HD7 A HTC HD7 tuajdonosok kivétees minőségben évezhetik kedvenc videóikat és fimjeiket a nagyméretű, 4,3 hüveykes kijezőn, a teefon kitámasztója pedig ehetővé teszi számukra, hogy hátradőve, a készüéket az asztara heyezve évezzék a jeeneteket. Akik nem hajandók kompromisszumot kötni a mobi játékéménynye kapcsoatosan, azok számára a HTC HD7 az Xbox LIVE ehetőségeinek maximáis kihasznáása révén a játékkonzookhoz hasonatosan keti éetre kedvenc játékainkat. 15

16 aktuáis Digitáis kaauz Da Vinci Learning csatorna a T-Home-tó Da Vinci Learning csatorna a T-Home-tó TOVáBBI 350 EZER HáZTARTáSBAN ELéR- HETŐ A DA VINCI LEARNING, AZ EGéSZ CSALáDNAK SZóLó TUDOMáNyOS és OKTATó. Mostantó a T-Home eőfizetők is nézhetik a Da Vinci Learning műsorát - az anaóg kábe Új NAVIGON 40-es sorozat A 40-ES SOROZATTAL A NAVIGON NéGy új MODELLT MUTAT BE. AZ új GENE- RáCIóS KéSZÜLéKEK NEVE EASy, PLUS, PREMIUM és PREMIUM-LIVE. A NAVIGON 40 Easy a koca fehasznáóknak készüt, vagyis azoknak, akik csak időnként utaznak, és akiknek esősorban az a ényeg, hogy ejussanak A pontbó B pontba. Az Easy mode forintos áráért természetesen csak aapfunkciókat kíná, 20 európai ország térképéve. A 40-es sorozat központi készüéke a 40 Pus, amey új funkciókat is kíná. A One Cick Menu segítségéve a kijező tetszőeges heyén fetüntethető a fehasznáó három kedvenc Hasznos Heye. Az Aktív sávasszisztens az autó mozgásáva dinamikusan épést tartó animáció formájában mutatja, hogy a vezetőnek mikor ke a sávvátáshoz kitennie az irányjezőt. A Premium nevű mode a Pus vaamenynyi funkcióját tartamazza, és emeett Buetooth kihangosító funkcióva is eátták. A 40 Premium-Live segítségéve a vezetők vaós idejű információkhoz (pédáu időjárás, forgaom) is jutnak. 16 patform kivéteéve vaamennyi teevíziós patformon, azaz digitáis kábeteevízión, SAT TV-n és IPTV-n fogható a csatorna. A Da Vinci Learning oktatási TV-csatorna kiemekedő színvonaú oktatási műsorokat kíná gyermekek, kamaszok és fenőttek részére. A tv-csatorna műsorstruktúráját úgy áították össze, hogy az megkönnyítse a tanuás foyamatát, és a nézőiket játékosan arra ösztönzik, hogy részt vegyenek az izgamas váaszok megtaáásában. Napi 24 órás műsorkínáatának tematikájában megtaáhatók a tudományok, a technika, az emberi test, a kutúra és a jövőkutatás terüetei. A sárga a nyerő A QUATTRON TECHNOLóGIáVAL ELLáTOTT SHARP AQUOS LCD TV-KET EISA INNOVáCIóS DíjjAL jutalmazták. A 2010-ben az EISA bizottság döntése értemében a Sharp Quattron technoógiáját a 2010-es Év Teevíziós Innovációjaként jegyzik (TV Innovation of the Year). A Sharp Quattron technoógiája az eddigi hagyományos RGB pixestruktúrát egészíti ki a negyedik, sárga szub-pixee, ami így mind 2D-ben, mind 3D-ben sokka természetesebb és jobb színreprodukciót eredményez. A Sharp több mint 30 új LCD TV-t mutat be az idei berini IFA kiáításon. Az itt bemutatásra kerüő LE800E és LE900E sorozat tagjai mind tartamazzák a díjnyertes Quattron technoógiát. Az új LE925E sorozatta a gyártó szerint a piacon eérhető LCD TV-k között a egjobb 3D-s képminőséget biztosítja majd.

17 Digitáis kaauz aktuáis Netbook 9 éveseknek AZ ASUS A 9-13 éves KOROSZTáLyT CéLOZZA MEG AZ EEEPC 1001PQ-VAL: TANULáSRA és játékra SZáNjáK. Az Inte Atom N450 processzor aapú 1001PQ 10.1 coos, LED háttérviágítású kijezőve, Wi-Fi-ve és beépített 0.3 megapixees kameráva rendekezik. A gép kétfée színvátozatban eérhető, vaamint matricák is járnak a gépekhez. Az 1001PQ Microsoft Windows 7 operációs rendszert haszná, ameyen a gyerekbarát Inspirus Desktop kezeőfeüet fut. Ez egy oyan ikonvezéret feüet, mey megkönnyíti a gyermekek számára a tanuást, a játékot és a kapcsoattartást a barátokka, a csaádda. Az internetezés meett számos hasznos segédprogram teszi ehetővé a képek, fotóabumok nézegetését, és a fiataok prezentációkat és rajzokat is készíthetnek. Az Inspirus Desktop egy eegyszerűsített operációs rendszerként funkcioná és úgy ett kiaakítva, hogy az interneten eőforduó kétes tartamaktó távo tartsa a fiataokat. Ezen feü az ASUS 1001PQ beépített szüői feügyeeti rendszerre is rendekezik. Itt a Canon PowerShot G12 A CANON BEjELENTETTE A PROFI FéNyKéPéSZEK által VI- LáGSZERTE HASZNáLT POWERSHOT G TERMéKCSALáD LEGújABB TAGjáT. Az új, 10,1 megapixees PowerShot G12 esetében a Canon tervezői megtartották az eőd modeekre jeemző kasszikus kezeési és vezérési sémát, miközben a fényképezőgép új kiaakításáva és tejesítményéve egyaránt kieégíti a profik és a fényképezés szeremeseinek igényeit. Az új szogátatások mint pédáu a Canon HS rendszer, a 720p HD videofevéteek (HDMI csatakozóva), vaamint a hibrid képstabiizátor kiváó képminőséget garantának áóképek és videók rögzítése közben is. A PowerShot G12 nem csupán egy tejesen manuáis és számos féautomata üzemmódda rendekezik, hanem egy új eüső tárcsáva is, ameye fényképezés közben is gyorsan és kényemesen adhatók meg a beáítások. Hao reach: 200 miió 24 óra aatt A HALO FRANCHISE LEGújABB TAGjA, A HALO: REACH EGy NAP ALATT 200 MILLIó DOLLáR BEVéTELT HOZOTT. A kizáróag Xbox 360 konzora készüt Hao: Reach a megjeenését követő 24 óra eforgása aatt az Egyesüt áamokban és Európában több mint 200 miió doár bevétet generát. Amerikában ezze a debütáássa a Hao: Reach még az év egnagyobb fimjeit, mint pédáu az Iron Man 2-t és a Toy Story 3-t is megeőzte. A Hao: Reach a sikeres debütáássa ebben az évben nemcsak a mozifimeket, hanem minden egyéb játékot maga mögé utasított, vagyis ez a játék az év egjeentősebb szórakoztatóipari terméke. A játék árusítását viágszerte több tízezer botban egyszerre kezdték meg, és számos heyszínen műsorokat is szerveztek a rajongók számára. 17

18 aktuáis Digitáis kaauz Acer S2: utravékony LED kijezők AZ ACER A KELLEMES KÜLLEMŰ S2 SOROZATTAL BŐVíTI A LED TECHNOLóGIáT ALKALMAZó MONITOR CSALáDjáT. Az S2 monitorok modető függően HD, HD+ vagy Fu HD febontást, kivétees kontrasztarányt ( :1) és 2ms-os váaszidőt nyújtanak. Az új S2 sorozat öt küönböző méretű kijezőbő á 61 cm (24 ), 58 cm (23 ), 55 cm (21 ), 51 cm (20 ) és 47 cm (18,5 ). A 24 -es kivéteéve mindegyik monitor csupán 12,9 mm vékony, de a 24 -es profija is csak 13,2 mm. Az S2 kijezők VGA és DVI csatakozón keresztü is számítógéphez köthetők, és emeett HDMI csatakozóva is rendekeznek, így szórakoztató eektronikai eszközöket is csatakoztathatunk. Az S2 sorozatban is akamazta a gyártó a tökéetes képminőséget biztosító megodásait: az ecoor Management, az Adaptive Contrast Management és az Acer edispay Management technoógiákat. Mio Moov S605 forgaomfigyeésse A MIO új KéSZÜLéKE TMC-VEVŐVEL RENDELKEZIK, így AKTUáLIS FORGALMI INFORMáCIóKKAL SZOLGáL. A Mio Magyarországon is eérhetővé tette egújabb, Mio Moov S605 készüékét, amey beépített TMC-antennájának köszönhetően ingyenes forgami információkka és útvona-újratervezésse átja e a fehasznáókat. A Mio Moov termékcsaád tagjaként a Mio Moov S605 mode is tartamazza a Mio More szogátatáscsomagját, és a Mio Spirit navigációs feüeten működik. A többi közt sávasszisztens és háromdimenziós megjeenítés segíti a tájékozódást. Emeett a tejes Mio Moov S600-as sorozat, így az S605 mode is támogatja a küső AV eszközöket, így csatakoztathatjuk hozzá DVD-ejátszónkat, digitáis TV-vevőnket, vagy akár a toatókameránkat is. Googe instant A GOOGLE BEVEZETTE TOVáBBFEjLESZ- TETT KERESŐ FELÜLETéT és INFRAST- RUKTúRájáT, AMELy GyORS és GON- DOLATOLVASó. A Googe Instant még könnyebbé teszi a keresést: amint a fehasznáó ekezdi egy keresőszó begépeését, az eredmények azonna, automatikusan megjeennek, és az újabb betűk beviteéve egy időben dinamikusan vátoznak. Becsések szerint az Instant hasznáata egy tipikus keresés során 2-5 másodperc időmegtakarítást jeent ami a viágszerte megspórot időt összeadva több mint 11 óra másodpercenként. A Googe céja az, hogy a fehasznáók az információkat miné gyorsabban megtaáják, és itt minden másodperc számít. A Googe Keresési javasatok (meynek neve ezentú Autocompete) tapasztaatai aapján a keresőszavak prediktív kiegészítése 50%-ka csökkenti az egy tipikus kereséshez szükséges időt. Egy tipikus keresés során, a Googe szerint, az Instantta 5-7-szer annyi taáati oda jeenik meg, mint korábban. 18

19 Digitáis kaauz aktuáis Hamis igo szoftverek Spanyoországban HAMIS IGO NAVIGáCIóS SZOFTVERT FUTTATó KéSZÜLéKEK EZREIRE BUKKANT A RENDŐRSéG SPANyOLORSZáGBAN. Köze 5000 PNA készüéket fogat e a madridi rendőrség az Operación Satéite enevezésű műveet keretében. Az IPR Consuting és az SNB-REACT nemzetközi márkavédemi szervezette végrehajtott közös akció során egy embert etartóztattak, további két szeméyt pedig ejárás aá vontak. A spanyo rendőrség Madridban és több kisebb teepüésen is a kereskedői csoport közveten címein, kapcsoódó cégeik székheyein, vaamint a jeentősebb forgamazási pontokon tartott házkutatást. Googe TV a Sony tévékben A SONy BEMUTATTA A VILáG ELSŐ HDTV-jéT, AMELyET A GOOGLE TV SZOLGáLTATáSSAL VéRTEZTEK FEL. 100 ezer T-Home IPTV eőfizető A T-HOME IPTV ELŐFIZETŐINEK SZáMA AZ ELMúLT IDŐSZAK DINAMIKUS NÖVEKEDéSéT KÖVETŐEN ELéRTE A 100 EZRET. A hagyományos teevíziózást gyökeresen átaakító IPTV szogátatást hazánkban esőként a T-Home (ietve eődmárkája, a T-Onine Magyarország) indította e 2006 novemberében, és kereskedemi forgaomban is egy ideig kizáróag ez a márka nyújtott IPTV szogátatást. A kezdeti időszakot követően, a T-Home piacra épéséve az eőfizetők száma endüetesen emekedett, és mára eérte a 100 ezer főt. A dinamikus fejődést az IPTV szogátatás küöneges kényemi funkciói mint pédáu a megáítható, visszatekerhető éő teevíziós adás, a rendkívü gazdag, több száz mozifimet tartamazó, akár már tévépremier eőtt kínáó Videotéka (VoD), az eektronikus műsorújság, a gyerekzár meett az is nagyban segíti, hogy a T-Home 2010 júniusában a viágon esőként tette eérhetővé IPTV szogátatást kábeteevíziós háózaton, a egújabb EuroDocsis 3.0 technoógiáva. Az igazi újdonságnak számító fejesztés eredményeként a korábbiakná jóva széesebb körbe, országszerte összesen több mint 1,5 miió háztartásba juthat e eddig csak ADSL, VDSL és optikai háózaton, megfeeő műszaki fetéteek meett eérhetővé tett IPTV szogátatás. A Sony Internet TV enevezésű szogátatás keretében a tévénézés meett a fehasznáók akamazásokat futtathatnak a tévén, vaamint tejes értékű böngészőve internetezhetnek. Ráadásu a Dua View funkcióva egyszerre két tartaom jeeníthető meg a képernyőn: tévénézés közben internetezni is ehet. A Sony Internet TV az Android patformra épü, a Googe Chrome böngészőt hasznája, a gyors működésrő pedig egy Inte atom processzor gondoskodik. A Sony néhány akamazást (CNBC, Napster, NBA, Netfix, Pandora, Twitter, YouTube) is teepít az Internet TV-ve eátott modeekbe, 2011 eejétő pedig további akamazások esznek etöthetők az Android Market-bő. A könnyű kezehetőség érdekében egy rádiófrekvenciás QWERTY bientyűzetes távirányító jár a Sony tévékhez. Emeett egy a későbbiekben eérhető akamazássa Androidos teefonokró is vezérehetők esznek a tévék. 19

20 aktuáis Digitáis kaauz Új Sony Boggie Touch kamera FULL HD VIDEó és 360 FOKOS VI- DEOFELVéTEL AZ újgenerációs BLOGGIE TOUCH KéSZÜLéKKEL. Az eső generációs Boggie modehez képest újdonság, hogy az új HD snap kamera karcsú, ekerekített, aumínium házat kapott. Az éénk pink, ezüst ietve fekete színekben kapható Boggie Touch divatkeéknek is emenne. Az új fehasznáói interfész igen intuitív megodássa ( touch and fick ) kezei mind a fimeket, mind a fotókat. A Boggie Touch segítségéve 360 fokos panorámaképek és videók és készíthetők, ehhez csak csatakoztatni ke a tartozék objektív-adaptert. A 360 fokos videók esetében a febontás kétszer nagyobb az eőző generációs Boggie készüékekhez képest. A Boggie Touch úgynevezett freestye fevéte segítségéve akár áó-, akár fekvő videofevéteeket is készíthet. Xbox LIVE Magyarországon AZ XBOX LIVE NOVEMBER 10-TŐL MAGyARORSZá- GON IS ELéRHETŐ. A SZOLGáLTATáS HAZAI BEVEZETéSE EGy újabb MéRFÖLDKŐ AZ OTTHONI SZóRAKOZTATáS- BAN, MOSTANTóL A HAZAI játékosok IS TAGjAI LEHET- NEK AZ EGyIK LEGNAGyOBB KÖZÖSSéGNEK. Az Xbox LIVE hasznáatához egy Xbox360 konzora és egy széessávú internetkapcsoatra van szükség. Eőfizetési díj nékü készíthetnek a fehasznáók szeméyes profit, amey tartamazza a játékosnevet (Gamertag) és a hozzá tartozó Avatart (a játékost megtestesítő figura). A Xbox LIVE fehasznáói böngészhetnek az Xbox LIVE Marketpace-en (Piactér), vagy ingyenes játék demókat is etöthetnek. Az Xbox LIVE God eőfizetés megvásárása meett ehetőség nyíik arra, hogy mutipayer módban játsszunk vagy videóbeszégetést foytassunk a Video Kinect segítségéve. A Microsoft az újonnan csatakozó országokban éő játékosok számára kedvezményes eőfizetés vásárást fog kínáni. A 12 hónapos Xbox LIVE God tagság ajánott fogyasztói ára forint esz. ASUS Lamborghini netbook AZ ASUS LAMBORGHINI EEE PC VX6 A NETBOOKOK ELŐ- NyEIT STíLUSOS KÜLSŐVEL ÖTVÖZI. A VX6 12 coos netbookban eddig nem átott mutimédiás tejesítményre képes, háa a kétmagos Inte Atom D525 processzornak. A képet éénk színekben és 1366x768 képpontos febontásban jeeníti meg, vaamint HDMI csatakozón keresztü képes bármiyen nagyképernyős HDTV-hez csatakozni, meyen 1080p megjeenítésre is képes. A Bang & Oufsen ICEpower technoógiának köszönhetően a VX6 minden más netbookot feümúó hangtejesítményt nyújt. A technoógia zenehagatás, fimnézés és játékok során egyaránt kiváó minőségű térhatást, vaamint erőtejes hangzást biztosít. Az új VX6 designját a Lamborghini Murcieago LP640 sportautó ihette, ezért az Asus prémium küsőbe csomagota a netbookot. Az izoát, hak működésű bientyűzet és puha csukótámaszok biztosítják a maximáis kényemet. A küső borító eemek pedig stíusos és tartós szácsiszot fémbő készütek. 20

Michael Knight besírna

Michael Knight besírna JeGYzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: te e com Press bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: vár nagy At ti a Szerkesztő: sándor gergey Lap

Részletesebben

Karácsonyi lidércnyomás?

Karácsonyi lidércnyomás? jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő

jegyzet Sándor Gergely szerkesztő jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mobil utópia. jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin. Ki ad ja: Felelős ki adó: Főszerkesztő: Szerkesztő:

Mobil utópia. jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin. Ki ad ja: Felelős ki adó: Főszerkesztő: Szerkesztő: jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. november 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. november 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2014. november 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig Kifutó modell! Apple iphone 6 Apple iphone 6 PLUS Apple iphone

Részletesebben

Bővített valóság böngésző

Bővített valóság böngésző jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2014. június 2-től a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, beleértve a tartozékokat is! Az árlistában

Részletesebben

Fókuszban az érintés. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő

Fókuszban az érintés. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

Fotózás, navigáció, no és egy újabb érintőmobil

Fotózás, navigáció, no és egy újabb érintőmobil jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2014. október 31-től a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, beleértve a tartozékokat is! Az

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. december 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. december 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2015. december 10-től visszavonásig vagy a készlet erejéig Apple iphone 5S Apple iphone 6 Apple iphone 6S Apple iphone

Részletesebben

A sci-fi valósággá válik

A sci-fi valósággá válik jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Blackberry 9000 (Bold) HTC Diamond 2. HTC 6262 Hero

Blackberry 9000 (Bold) HTC Diamond 2. HTC 6262 Hero Blackberry 9000 (Bold) Súlya: 133 Felbontás: 320x480 pixel 850/900/1800/1900 MHz HSDPA, EDGE, GPRS, MMS, WiFi 1 GB belső memória () 2 megapixeles kamera 2,6 -es kijelző Beépített GPS vevő BlackBerry navigation

Részletesebben

Pirx kapitánytól a Star Wars-ig

Pirx kapitánytól a Star Wars-ig jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Lap igaz ga tó: Czinege Eri ka

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. április 14-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2014. április 14-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2014. április 14-től visszavonásig vagy a készlet erejéig APPLE IPHONE 4S APPLE IPHONE 5C APPLE IPHONE 5C APPLE IPHONE

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2015. szeptember 18-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Acer Liquid Z205 Készülékbiztosítás *3 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. szeptember 18-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. szeptember 18-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2015. szeptember 18-től visszavonásig vagy a készlet erejéig Apple iphone 5S 16GB Apple iphone 6 16GB Apple iphone 6 64GB

Részletesebben

Acer Liquid Z205 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon + hálózati töltı adapter + USB kábel + akkumulátor

Acer Liquid Z205 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon + hálózati töltı adapter + USB kábel + akkumulátor KISKER ÁRLISTA 2015. szeptember 18-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Acer Liquid Z205 Acer Liquid Z205/SL 3G Quadband, 2G Dualband telefon + + USB kábel + Alcatel OT-2004

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. 2012. május

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. 2012. május Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Kifutó Kifutó Kifutó Apple iphone 4 8GB Apple iphone 4S 16GB Apple iphone 4S 32GB BlackBerry 8520 Curve BlackBerry 9300 BlackBerry 9780 BlackBerry 9790

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2015. augusztus 3-tól a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, beleértve a tartozékokat is! Az

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer)

Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) BlackBerry 8310 Blackberry 9000 (Bold) HTC Diamond LG KF310 LG KF750 (Secret) Súlya: 111g Email, Naptár, Kapcsolatok, Feladatok és Jegyzetek vezeték nélküli szinkronizációja Internet és -elérés, Multimédia,

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

LowPrice 2012-2013. LowPrice

LowPrice 2012-2013. LowPrice LowPrice 2012-2013 LowPrice 2012-2013 Micro SD memóriakártyák Kingston microsdhc 8GB Class 4 SDC4/8GB 11$ MicroSDHC 8GB Class 4 SDC4/8GB 11$ Samsung 16GB Class 10 TF Card 22$ Kingston microsdhc 16GB Class

Részletesebben

Sajtóközlemény Azonnali közlésre Budapest, 2012. június 21. Sony notebookok a mindennapokra Magasabbra teszi a mércét a VAIO E sorozat

Sajtóközlemény Azonnali közlésre Budapest, 2012. június 21. Sony notebookok a mindennapokra Magasabbra teszi a mércét a VAIO E sorozat Sajtóközlemény Azonnali közlésre Budapest, 2012. június 21. Sony notebookok a mindennapokra Magasabbra teszi a mércét a VAIO E sorozat A Sony bemutatta általános, mindennapi használatra szánt notebookjainak

Részletesebben

ConCorde tab T10 + BT Billentyüzet

ConCorde tab T10 + BT Billentyüzet ConCorde tab T10 + BT Billentyüzet Hatékony 1.6 GHz-es dual-core processzor A rendkívül gyors és hatékony kétmagos 1.6 GHz- es processzor lehetővé teszi a tableten telepített alkalmazások optimális használatát.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

Nyomógombos telefonok

Nyomógombos telefonok Nyomógombos telefonok Klasszikus kialakítás Kedvező vételár Kö yű kezelhetőség Nagyo hosszú üze idő Evolveo EP-500 Mizu BT-60 Mizu BT-180 Nokia 130 SOS gomb egy adott telefonszám azonnali hívásához Kínálatunk

Részletesebben

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek

Hatékony színes készülék munkacsoportok számára. Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készülékek Lexmark X950 sorozatú színes többfunkciós készüékek Hatékony színes készüék munkacsoportok számára Lexmark X950 sorozat A nagy tejesítményű A3-as színes Lexmark X950 sorozatú készüékek rugamas funkciókat,

Részletesebben

Készülék árak. 2009. május. Blackberry 9000 (Bold) 850/900/1800/1900 MHz HSDPA, EDGE, GPRS, MMS. bluetooth

Készülék árak. 2009. május. Blackberry 9000 (Bold) 850/900/1800/1900 MHz HSDPA, EDGE, GPRS, MMS. bluetooth Blackberry 9000 (Bold) Súlya: 133 Felbontás: 320x480 pixel 850/900/1800/1900 MHz HSDPA, EDGE, GPRS, 2 megapixeles kamera BlackBerry navigation Operációs rendszer: BlackBerry OS Bővíthető memória 130 750

Részletesebben

2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes

2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes KISKER ÁRLISTA 2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel OT-2004 C Alcatel OT-2004C/SL 2G Dualband telefon + akkumulátor + USB kábel + hálózati Alcatel

Részletesebben

Súlya: 66g Színes, grafikus kijelző GPRS WAP WAP, MMS. Mp3 lejátszó Infravörös port, Bluetooth. Diktafon, Kihangosítás. Súlya: 81g GPRS WAP, WAP, MMS

Súlya: 66g Színes, grafikus kijelző GPRS WAP WAP, MMS. Mp3 lejátszó Infravörös port, Bluetooth. Diktafon, Kihangosítás. Súlya: 81g GPRS WAP, WAP, MMS Motorola K1 Súlya: 102g,, 115 750 20970 Motorola Q9h - HSDPA Motorola V3 Súlya: 134g,,,, MP3/AAC zene lejátszó,, Infraport, Microsoft Windows Mobile 6.0, 2 MPixeles kamera, 2.0 stereo,, 140MB belső memória

Részletesebben

Vodafone készülék árlista ügyfeleink részére

Vodafone készülék árlista ügyfeleink részére Vodafone készülék árlista ügyfeleink részére A fenti árak nettó árak! Érvényes: 2013. április 22-től a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre, a tartozékokat is! Az árlistában szereplő

Részletesebben

2016. június 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes

2016. június 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes KISKER ÁRLISTA 2016. június 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel OT-2004 C Alcatel OT-2004C/SL 2G Dualband telefon + akkumulátor + USB kábel + hálózati töltıadapter

Részletesebben

Készülék típusa ÁR. Ezüst, kék és narancssárga színekben értékesítjük.

Készülék típusa ÁR. Ezüst, kék és narancssárga színekben értékesítjük. LG GS 290 Frekvenciasáv: 850/900/1800/1900 Teljes belső memória: 40MB Memóriakártya típusa: MicroSD Súly (gramm):89 Kijelző felbontása és színei: 240x400, 262k Érintőképernyő: 3" teljes érintőkijelző MMS,

Részletesebben

100 900 Ft 145 900 Ft 170 900 Ft 170 900 Ft 200 900 Ft 200 900 Ft 230 900 Ft

100 900 Ft 145 900 Ft 170 900 Ft 170 900 Ft 200 900 Ft 200 900 Ft 230 900 Ft Apple iphone 5s Apple iphone 6 Apple iphone 6 64 GB Apple iphone 6s Apple iphone 6s 64 GB Apple iphone 6s Plus Apple iphone 6s Plus 64 GB Biztosítási kategória L L L L L L L 170 900 Ft 219 900 Ft 254 900

Részletesebben

124 900 Ft 144 900 Ft 169 900 Ft 169 900 Ft 199 900 Ft 169 900 Ft 199 900 Ft 199 900 Ft

124 900 Ft 144 900 Ft 169 900 Ft 169 900 Ft 199 900 Ft 169 900 Ft 199 900 Ft 199 900 Ft Apple iphone 5s 16 GB 16 GB 64 GB Plus 16 GB Plus 64 GB s 16 GB s 64 GB s Plus 16 GB Biztosítási kategória L L L L L L L L 210 900 Ft 219 900 Ft 254 900 Ft 252 900 Ft 288 900 Ft 249 900 Ft 289 900 Ft 289

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2015. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel OT-2004 C Készülékbiztosítás *3 Alcatel OT-2004C/SL 2G Dualband telefon + akkumulátor +

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése

Termékújdonságok. Kivágószerszám készítés I / 2015. E 5240 Görgőskosár. Sávvezetők kínálatának bővítése Termékújdonságok Kivágószerszám készítés I / 2015 CD-kataógus 5.8.4.0 Onine kataógus Újabb termékbővítésse reagáunk az Önök kívánságaira, észrevéteeire. Mint tejeskörű beszáítók, így most még nagyobb árukínáatta

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

2016. december 13-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes

2016. december 13-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes KISKER ÁRLISTA 2016. december 13-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel 2008 Alcatel 2008G/SL 2,4# QQVGA 320 x 240 pixels + 2 MP kamera + akkumulátor + USB kábel + töltı

Részletesebben

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you

Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére. Vodafone Power to you Vodafone készülék árlista kiemelt ügyfeleink részére Vodafone Power to you Érvényes: 2015. október 9-től a készlet erejéig. Kérjük, mindent írjanak rá a megrendelésre! Az árlistában szereplő készülékjellemzőket

Részletesebben

Típus: W301. Termékleírás. Típus: F680. Termékleírás. Android 2.2, 3.5 kapacitív érintıképernyı Dual SIM, kettıs kamera, WIFI, GPS-funkciók

Típus: W301. Termékleírás. Típus: F680. Termékleírás. Android 2.2, 3.5 kapacitív érintıképernyı Dual SIM, kettıs kamera, WIFI, GPS-funkciók Típus: W301 WCDMA Dual SIM 3G mobiltelefon, WIFI, Java, videokamera, video lejátszó, diktafon, FM Típus: F680 Android 2.2, 3.5 kapacitív érintıképernyı Dual SIM, kettıs kamera, WIFI, GPS-funkciók Típus:

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Előfizetési akció! Számítógép tegnap és ma. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő

Előfizetési akció! Számítógép tegnap és ma. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő jegyzet Teekommunikációs magazin Megjeenik havonta Kiadja: Teecom Press Bt. Feeős kiadó: A kiadó ügyvezető igazgatója Főszerkesztő: Várnagy Attia Vezetőszerkesztő: Koár Sándor Lapigazgató: Czinege Erika

Részletesebben

KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS

KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS Vodafone 252 Vodafone 246 Alcatel OT1052 Samsung E1080 LG KP100 Vodafone 248 LG GB102 LG A100 Samsung E1200 Samsung E1050 LG GS101 Samsung E1120 Vodafone 236 Vodafone 225 Samsung E1230 Nokia 1800 Nokia

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. november 2-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: 2015. november 2-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2015. november 2-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig Kifutó modell! Kifutó modell! Apple iphone 5S Apple iphone 6

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta

Az okostelefonok éve. jegyzet. Várnagy Attila főszerkesztő. Te le kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je le nik ha von ta jegyzet Te e ko u ni ká ci ós a ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e co Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap igaz

Részletesebben

Hucom készülék árlista ügyfeleink részére 2012. április

Hucom készülék árlista ügyfeleink részére 2012. április Hucom készülék árlista ügyfeleink részére A fenti árak nettó árak! A Hucom által hónapban a készlet erejéig akciós áron kínált készülékek Ügyfeleink részére. Érvényes: 23-tól a készlet erejéig. Az árlistában

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Hucom készülék árlista ügyfeleink részére 2012. április

Hucom készülék árlista ügyfeleink részére 2012. április Hucom készülék árlista ügyfeleink részére A fenti árak nettó árak! A Hucom által hónapban a készlet erejéig akciós áron kínált készülékek Ügyfeleink részére. Érvényes: 18-tól a készlet erejéig. Az árlistában

Részletesebben

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK Klasszikus kialakítás Könnyű kezelhetőség Kedvező vételár Kiemelkedően hosszú üzemidő EVOLVEO EP-500 NAVON MIZU BT-60 NAVON MIZU BT-180 NOKIA 130 SOS gomb egy telefonszám azonnali

Részletesebben

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja! Szeretni fogja! A KaVo ESTETICA E30 inden, ait szeretne. A KaVo ESTETICA E30 szép küső, kiváó érzés. A KaVo ESTETICA E30 a fogászati tökéetesség új dienzióját nyitja eg, a KaVo áta biztosított inőségnek,

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Touch me - az Iphone világsikerének titkai

Touch me - az Iphone világsikerének titkai Touch me - az Iphone világsikerének titkai Dr. Kovács Endre Fiser József Károly Róbert Főiskola, Gazdálkodási Kar, Gazdaságmatematika és Informatika Tanszék Előzmények 2007-ben a Károly Róbert Főiskolán

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2015. április 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Acer Liquid Z4 Készülékbiztosítás *3 Acer Liquid Z4 2G Quadband, 3G Dualband telefon + hálózati

Részletesebben

Érvényes: 2008. október 15.-től visszavonásig

Érvényes: 2008. október 15.-től visszavonásig Készülék típusa Alcatel Mandarina Duck Súlya:83g 23 250 1980 HTC Diamond LG KF750 - Súlya: 82g WAP,,,, Beépített GPS vevő, Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) 120 750 59970 Súlya:

Részletesebben

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli

Az én árnyékolómat a SELVE vezérli Az én árnyékoómat a SELVE vezéri Javíthatunk éetminõségén? Napeemes szé-, és fényérzékeõ az árnyékoó védeméért és hosszú éettartamáért Programozható faikapcsoó Automatikusan mûködteti az árnyékoókat Miért

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: december 13-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: december 13-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2016. december 13-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig kifutó modell! Apple Ipad Air 2 32 Apple ipad Pro Apple ipad

Részletesebben

Lenovo Ideapad YOGA3 PRO 80HE00MCHV (80HE00MCHV)

Lenovo Ideapad YOGA3 PRO 80HE00MCHV (80HE00MCHV) Lenovo Ideapad YOGA3 PRO 80HE00MCHV (80HE00MCHV) Bruttó ár: 0 Ft Termékcsalád: YOGA Termékvonal: Lenovo 2 az 1-ben Hibrid Notebook Termékvonal2: 2 az 1-ben Hibrid Notebook Processzor: Intel Core M Processzor

Részletesebben

Lenovo Ideapad YOGA M1001BHV (80M1001BHV)

Lenovo Ideapad YOGA M1001BHV (80M1001BHV) Lenovo Ideapad YOGA 300 80M1001BHV (80M1001BHV) Bruttó ár: 0 Ft Termékcsalád: YOGA Termékvonal: Lenovo 2 az 1-ben Hibrid Notebook Termékvonal2: 2 az 1-ben Hibrid Notebook Processzor: Intel Celeron Processzor

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2017. május 15-től visszavonásig vagy a készlet erejéig kifutó modell! kifutó modell! Apple ipad 32 Apple Ipad Air 2 32

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2015. április 17-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Acer Liquid Z4 Acer Liquid Z4 2G Quadband, 3G Dualband telefon + hálózati + USB kábel + + Acer

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2017. február 1-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel 2008 Alcatel 2008G/SL 2,4# QQVGA 320 x 240 pixels + 2 MP kamera + akkumulátor + USB kábel

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

2017. január 20-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes

2017. január 20-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes KISKER ÁRLISTA 2017. január 20-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel 2008 Alcatel 2008G/SL 2,4# QQVGA 320 x 240 pixels + 2 MP kamera + akkumulátor + USB kábel + töltı

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

CÍM. Hybrid Broadcast Broadband TV

CÍM. Hybrid Broadcast Broadband TV CÍM Hybrid Broadcast Broadband TV Bevezetés Az IPTV piacot a mai napig zárt rendszerű egyedi fejlesztésű rendszerek uralják. Az új szabványosítási folyamatnak ( Connected TV, HbbTV ) eredményeképpen ez

Részletesebben

Okostelefonok az idősek szolgálatában. Sulyok Tamás

Okostelefonok az idősek szolgálatában. Sulyok Tamás Okostelefonok az idősek szolgálatában Sulyok Tamás MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Az okostelefonokról általában A telefonokban elérhető alkalmazásokról alapvető alkalmazások gyakran használt alkalmazások speciális

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA

KISKER AKCIÓS ÁRLISTA KISKER AKCIÓS ÁRLISTA 2017. június 12-tıl visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes Készülékek** Alcatel 2008 Alcatel 2008G/SL 2,4# QQVGA 320 x 240 pixels + 2 MP kamera + akkumulátor + USB kábel

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Asztali PC kínálatunk:

Asztali PC kínálatunk: Asztali PC kínálatunk: Alfa Office PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3420-3,20GHz Memória: 4GB DDR-III 99 291 Ft + ÁFA Alfa II Offfice PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3460-3,50GHz Memória:

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: február 01-től visszavonásig vagy a készlet erejéig

T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára. Érvényes: február 01-től visszavonásig vagy a készlet erejéig T-Systems Magyarország Zrt. készülék árlista vállalati Ügyfelei számára Érvényes: 2017. február 01-től visszavonásig vagy a készlet erejéig kifutó modell! Apple ipad Pro 9.7 Apple iphone 5S Apple iphone

Részletesebben

DELL Vostro MONET14SKL1605_011_UBU-11

DELL Vostro MONET14SKL1605_011_UBU-11 DELL Vostro 5459 - MONET14SKL1605_011_UBU-11 (MONET14SKL1605_011_UBU-11) Bruttó ár: 204.990 Ft Termékcsalád: Vostro Termékvonal: Dell Notebook / Dell Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor:

Részletesebben

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK

NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK NYOMÓGOMBOS KÉSZÜLÉKEK Klasszikus kialakítás Könnyű kezelhetőség Kedvező vételár Kiemelkedően hosszú üzemidő EVOLVEO EP-500 NAVON MIZU BT-60 NAVON MIZU BT-180 NOKIA 130 SOS gomb egy telefonszám azonnali

Részletesebben