Pályázat. A pályázat benyújtója: Rettegi Attila 9700 Szombathely Hermán u. 5. az Oladi Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. A pályázat benyújtója: Rettegi Attila 9700 Szombathely Hermán u. 5. az Oladi Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére"

Átírás

1 Pályázat az Oladi Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére A pályázat benyújtója: Rettegi Attila 9700 Szombathely Hermán u. 5.

2 Legfontosabb személyi adatok Név: Rettegi Attila Családi állapot: nős Születési idő: június 28. Születési hely: Szombathely Lakcím, elérhetőség: 9700 Szombathely, Hermán u. 5. Telefon: 94/ , 30/ Végzettség: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szombathely magyar - orosz szakos általános iskolai tanár. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest magyar szakos középiskolai tanár Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs közoktatási vezető Munkahely: Oladi Általános Művelődési Központ Szombathely Simon István u Tel./fax: 94/ Publikációk Egy pályakezdő szemével - Köznevelés Számítógép az anyanyelvi nevelésben - Pedagógiai Írások - Szombathely, Minőségbiztosítás a szakképző intézményekben III. országos minőségbiztosítási konferencia. - Qualitas. Szeged, A TQM alkalmazásának kezdeti tapasztalatai a Teleki Blanka Szakképző Iskolában - Pedagógiai Írások - Szombathely, Közreműködés a Kerettantervek alkalmazása Tájékoztató a pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásához (Oktatási Minisztérium Bp. 2000) című kiadvány elkészítésében 2

3 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Rettegi Attila Cím(ek) 9700 Szombathely, Hermán u. 5. Telefonszám(ok) +36/ Fax(ok) +36/ (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat igazgató többcélú közoktatási intézmény irányítása Oladi Általános Művelődési Központ 9700 Szombathely, Simon István u közoktatás, szakképzés, közművelődés Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Időtartam ig tanár, 1995-től igazgató szakképző iskola irányítása, magyar nyelv és irodalom tanítása, részvétel különböző minőségfejlesztési modellek kiépítésében (TQM, Comenius I., SZÖM) részvétel a Szakiskolai fejlesztési programban ( ) Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Simon István u. 2. közoktatás, szakképzés Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Időtartam tanár magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv tanítása Balogh Ádám Általános Iskola, Kőszeg 3

4 Tevékenység típusa, ágazat közoktatás Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Időtartam tanár magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv tanítása Nádasdy Tamás Szakközépiskola, Csepreg közoktatás, szakképzés Tanulmányok Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam magyar-orosz szakos általános iskolai tanár Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Időtartam Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem közoktatási vezető Janus Pannonius Tudományegyetem Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) magyar Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Orosz nyelv B2 B2 B2 B2 B2 Angol nyelv B2 C1 B2 B2 B2 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák jó együttműködési készség, empátia 17 éves intézményvezetési tapasztalat. Tapasztalat team-munka, projektek vezetésében. 4

5 Műszaki készségek és kompetenciák Számítógépes, informatikai ismeretek Oktatástechnikai eszközök rendszeres használata: AV eszközök, projektor, interaktív tábla, írásvetítő, stb. Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) Kiegészítő információk Szakmai tevékenység Tanfolyamok, önképzés Szoftverek ismerete: MS Windows, MS Office, MS Visual Studio, Corel Draw, Adobe Dreamweaver, Firefox, egyéb irodai, grafikus, hang- és képszerkesztő programok Weblapszerkesztés: HTML, PHP, MySQL nyelvek ismerete minőségügyi ismeretek, tapasztalatok (pedagógus-továbbképzések, tanácsadók számára szervezett felkészítő képzések, önképzés) Jogosítvány közoktatási szakértői (szakterület: pedagógiai értékelés, szervezet- és minőségfejlesztés, tanügyigazgatás) érettségi vizsgaelnöki tevékenység Publikációk Egy pályakezdő szemével - Köznevelés Számítógép az anyanyelvi nevelésben - Pedagógiai Írások - Szombathely, Minőségbiztosítás a szakképző intézményekben III. országos minőségbiztosítási konferencia. Qualitas. Szeged, A TQM alkalmazásának kezdeti tapasztalatai a Teleki Blanka Szakképző Iskolában - Pedagógiai Írások - Szombathely, Közreműködés a Kerettantervek alkalmazása Tájékoztató a pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásához (Oktatási Minisztérium Bp. 2000) című kiadvány elkészítésében Igazgatóként szerzett tapasztalatok szakmai fejlesztésekben: A TQM modell kiépítése a Teleki Blanka Szakképző Iskolában A Comenius I. modell bevezetése Szakiskolai Önértékelési Modell alkalmazása, részvétel a Szakiskolai Fejlesztési Programban TÁMOP pályázatírói és projektmenedzseri tapasztalat Fontosabb szakértői munkák: Pedagógiai programok véleményezése : Pedagógus továbbképzési programok szakértése : Gyakorlatvezetés a Holland-Magyar Vezetőképző programban : Tanácsadás a Raabe Kiadó Oktatási Szerkesztősége számára Intézmények szakmai ellenőrzése : koordinátori feladatok a Savaria TISZK TÁMOP projektjében Szombathely, április 10. aláírás 5

6 Vezetői program Készítette: Rettegi Attila 9700 Szombathely Hermán u. 5.

7 Tartalom Helyzetelemzés... 8 Az általános művelődési központ mint intézménytípus... 8 Intézményegységek, feladatellátás... 9 Személyi feltételek változása Tárgyi feltételek változása, fejlesztések Gazdálkodás A közeljövő kihívásai Szakmai és vezetési program Szakmai program Vezetési program Feltételek Gazdálkodás

8 Helyzetelemzés Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2007. (II. 22.) sz. határozat 15. pontjában úgy rendelkezett, hogy a Teleki Blanka Szakképző Iskolát, az Oladi Művelődési Központot, és a Simon István utcai Általános Iskolát július 31. napjával, mint önálló intézményt megszünteti, és jogutód intézményként augusztus 1. napi hatállyal létrehozza az Oladi Általános Művelődési Központot. Az új intézmény működését augusztus 1-től kezdte meg, melynek tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódott a korábban önálló intézmények által végzett feladatokhoz. Jelenleg az ÁMK-t az alábbi intézményegységek alkotják: 1. Oladi Általános Művelődési Központ Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája 2. Oladi Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és Könyvtára Savaria Ifjúsági Centrum 3. Oladi Általános Művelődési Központ Simon István Utcai Általános Iskolája A Simon István utcai székhely mellett további telephelyként jelöli meg az Alapító okirat a 11- es Huszár út 147. alatt működő ruhaipari tanműhelyt és a büntetés-végrehajtó intézetben végzett oktatás színhelyét a Söptei utcában. Működtetjük az Aréna u. 8. címen található ruhaipari szalont. Az Oladi ÁMK jogutódja az Eötvös József Általános Iskolának és a Szent-Györgyi Albert Középiskolának, az ebből fakadó teendőket is elláttuk, illetve ellátjuk, ami különösen a gazdasági osztály amúgy sem kevés feladatát növeli. Az általános művelődési központ mint intézménytípus Jelenleg a köznevelés egész rendszere gyökeres átalakulás alatt áll. Az új köznevelési törvény a többcélú intézmények körében továbbra is megnevezi az általános művelődési központot, melynek fogalmát a korábbihoz hasonló tartalommal határozza meg: Az általános művelődési központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében nevelési-oktatási intézményi feladatot, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok közül legalább egyet ellát. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20. (5)) Az ámk-kat programszerűen a 80-as években hozták létre. Kialakulását újszerű építészeti elgondolások, a költséghatékonysági szempontok és az oktatási-nevelési feladatok kiterjesztésének szándéka mozdította elő. Ez utóbbi törekvés azt a célt jelentette, hogy a nevelés és a művelődés hatásrendszere lépjen túl az iskolán, ma úgy mondanánk, az élethosszig tartó tanulás feltételeit kívánták megteremteni. Az integrált működéstől azt is várták, hogy a közművelődési tevékenység megtermékenyíti, nyitottabbá teszi az oktatást. Az Oladi ÁMK három önálló intézményből jött létre. A változást a korábbi struktúrához és intézményi működéshez képest a gazdasági, szervezeti és vezetési integráció jelentette. Ez bizonyos fokig egyes területeken korlátozta az egyes intézményegységek mozgásterét, 8

9 ugyanakkor az összevonás új lehetőségeket is teremtett, ezekre igyekeztünk az öt év alatt tudatosan is építeni. Megítélésem szerint Oladon egy szakmai koncepciók alapján szerveződő, a kényszerű változásokból előnyt kovácsoló közös igazgatású intézmény jött létre. Az integráció révén lehetővé vált az iskolákban a tanulási út évfolyamra szóló megtervezése, az iskolák képzési kínálatának megújítása, a technikai és informatikai eszközökben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása, az oktatási és közművelődési tevékenységek egymást erősítő közelítése, az intézményesített együttműködésben rejlő új lehetőségek kihasználása. A gazdálkodás integrálásából származó megtakarítás költséghatékonyabb - ezáltal biztonságosabb, kiszámíthatóbb - működést tett lehetővé. Intézményegységek, feladatellátás Az általános iskola A Simon István Utcai Általános Iskola 1987-ben kezdte meg működését a fiatal lakótelepen. Az intézmény jogelődje az Oladi Általános Iskola volt. Mint általában a falusi iskolák, a templom mellett a település legfontosabb intézményének számított. Helyi jelentősége Oladnak Szombathelyhez csatolása után sem csökkent. A lakótelep építése változást hozott a városrész életében, a régi iskola elhelyezkedése és befogadóképessége már nem biztosíthatta a megnövekedett igények kielégítését. Szükség volt egy nagyobb, korszerűbb, a fiatal családokhoz közelebb fekvő intézményre. Így épült meg a Simon István Utcai Általános Iskola. Az iskola arculata, pedagógiai filozófiája a megváltozott környezet és a megváltozott feladatok hatására átalakult. Az intézmény családias kisiskolából nagy lakótelepi intézménnyé vált, mindeközben új kihívásokkal kellett megküzdenie. A kezdeti időszakot a magas tanulólétszám, a zsúfoltság jellemezte, ma a tanulólétszám és a kapacitások egyensúlyáról beszélhetünk, kialakult az immár huszonöt éves iskola pedagógiai arculata, szervezeti rendszerének sajátosságai. A szakmai munka folyamatosságát a évi integráció nem törte meg, sőt az angol két tanítási nyelvű oktatás és az egész napos iskolai oktatás bevezetésével sikeres innovációt hajtott végre, miközben megőrizte korábbi értékeit. Az iskolát ma a személy-, érték- és tevékenységközpontú szemlélet jellemzi. A gazdag pedagógiai tevékenységrendszer lehetővé teszi, hogy a tanulók valamilyen téren sikerélményhez juthassanak, akár a tanulásban, akár a sportban, akár a maguk szintjén a művészi jellegű önkifejezésben. A sport területén régi lassan két évtizedes hagyománya van a jég- és görkorcsolya korcsolya programnak, az iskola tanulói, illetve csapatai számos országos, nemzetközi sikereket értek el ezen a területen. Az iskola nagy hangsúlyt fektet az idegennyelv-oktatásra. A német kötelező oktatása mellett a diákok emelt szinten tanulják az angol nyelvet. Az eredményes nyelvelsajátítást szolgálhatja az oberwarti testvériskolai kapcsolat is. A továbblépést jelentette az angol kéttannyelvű képzés indítása, aminek sikeressége éppen az idei beiskolázási mutatókban mérhető leginkább. Kiemelt figyelmet kap az iskolában az informatika oktatása, amire emelt óraszámot biztosítunk. Ugyancsak hangsúlyt kap a művészeti nevelés; a művészeti jellegű tárgyakat 1. osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulhatják az iskola diákjai, a 4. évfolyamtól kezdve kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. 9

10 Az iskolát gazdag programkínálat jellemzi a tanórán kívüli nevelés területén. A teljesség igénye nélkül, csak címszavakban: Barátod a természet - városi rendezvény, József Attila mese-, vers- és novellaíró pályázat, megyei D.A.D.A.. találkozó, "Ügyes ovis" játékos sportvetélkedő, Diákgaléria Mester és a tanítványai címmel, Olad-Simon Napok, tanár-diák sporttalálkozó, Olad Kupa labdarúgó teremtorna, oberwarti baráti találkozások, színház, hangverseny, filmvetítések; a napközi otthonban: otthongyűlés, kézműves műhelyek, Városi Napközis Fesztivál. A tanórai nevelő-oktató munkát az egészség- és a környezeti nevelést szolgáló tevékenységek, rendezvények és projektnapok egészítik ki. Dicséretes a tanulmányi házi versenyek gazdag kínálata, a diákönkormányzat aktivitása, a szülőkkel történő kapcsolattartást is hagyományosan megtartott rendezvények teszik közvetlenebbé és sokrétűbbé (szülők-nevelők bálja, szülők iskolája, nyílt iskolai napok). Az iskola statisztikai tanulólétszáma a 2011/2012. tanévben nappali rendszerű oktatásban 357 fő. A beiskolázási adatok az elmúlt öt évben egyértelmű javulást mutattak, minden évben sikerült az 1. évfolyamon két párhuzamos osztályt indítani, az idei beiskolázás városi szinten is rendkívül sikeresnek bizonyult. A Gotthárd Jenő és a Zrínyi Ilona Általános Iskola mellett a Simon büszkélkedhet a legjobb eredményekkel. Különösen nagy érdeklődés mutatkozik az angol kéttannyelvű képzésre. Feltehetően az iskola körzetéből az igényesebb, magasabb szintű oktatást igénylő szülők sem viszik el más iskolákba a gyermekeket, amint az korábban még jellemző volt. Az iskola jövője szempontjából megnyugtató az is, hogy ebben az iskolai körzetben van a legtöbb iskolaköteles gyermek, más iskolák elszívó erejét figyelembe véve is hosszú távon reálisan lehet tervezni két párhuzamos elsős osztállyal. Az elmúlt öt év eredményei közül külön is kiemelném az országos kompetenciamérés eredményeit, mely matematikából városi összehasonlításban is kiemelkedőnek számít. A városi szintű elemzést 2011-ben az Önkormányzat által felkért Közép-dunántúli Regionáis Pedagógiai Intézet szakértői készítették a évi adatok alapján, a táblázatok az általuk készített tanulmányukból származnak. 600 Képességpontok szerinti eredmények: Szombathely, matematika, 6. osztály Orsz. átl.; 489 M.sz.h. átl.; 509 Oladi ÁMK; 596 Reguly; 538 Zrínyi Ilona; 537 Paragvári; 535 Derkovits ; 514 Neumann; 514 Gothard ; 495 Dési Huber; 483 Váci Mihály; 480 Bercsényi; 452 Nyitra Utcai;

11 600 Képességpontok szerinti eredmények: Szombathely, matematika, 8. osztály Orsz. átl.; 484 M.sz.h. átl.; 497 Reguly; 554 Oladi ÁMK; 544 Paragvári; 540 Gothard ; 504 Derkovits ; 502 Zrínyi Ilona; 502 Váci Mihály; 484 Neumann; 482 Nyitra Utcai; 471 Bercsényi; 463 Dési Huber; 459 Az eredmények szövegértésből is az országos átlag felett vannak, városi szinten pedig a középmezőnyben. Amire azonban leginkább büszkék lehetünk, hogy a pedagógiai hozzáadott érték tekintetében a Simon kiemelkedően jól teljesített, a legjobb eredményt érte el 2009-ben. Mivel a kompetenciamérés eredményei a későbbi években sem romlottak, feltehetően ez igaz lehet a jelen helyzetben is, erről azonban kimutatással nem rendelkezünk. Az elért eredmény eltérése a várható értéktől, a hozzáadott pedagógiai érték: Szombathely, matematika, 6. oszt. Az elért eredmény eltérése a várható értéktől, a hozzáadott pedagógiai érték: Szombathely, matematika, 8. oszt. Reguly Antal Nincs adat Zrínyi Ilona Nincs adat Gothard Nincs adat Reguly Antal Nincs adat Bercsényi Nincs adat Paragvári Utcai Nincs adat Oladi ÁMK 113 Bercsényi Nincs adat Derkovits 32 Oladi ÁMK 43 Paragvári Utcai 6 Derkovits 15 Zrínyi Ilona 5 Váci Mihály -10 Dési Huber 0 Gothard -10 Neumann -16 Dési Huber -26 Váci Mihály -19 Nyitra Utcai -29 Nyitra Utcai -34 Neumann

12 A középiskola Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája különböző névvel és profillal szeptembere óta működik az Oladi lakótelepen. Az 2011/2012-es tanévben 584 diák tanul nappali tagozaton, 117 fő gimnáziumi, 299 fő szakközépiskolai és 192 fő szakiskolai képzésben. Az iskola hagyományos szakmai profilja a könnyűipar és a szolgáltatás, ezt egészíti ki óta az informatika a webgazdasági szakközépiskola beindításával. A Szent-Györgyi Albert Középiskolából átkerült gimnáziumi osztályokban egészségügyi fakultáció működik. A szakképző évfolyamokon elsősorban a leendő fodrászok, kozmetikusok, fogtechnikusok, ruhaipari technikusok, férfi- illetve nőiruha-készítők tanulnak. A pedagógiai program biztosítja az átjárás lehetősét a különböző képzési formák között, így igazodik az egyes tanulók eltérő érdeklődéséhez és képességéhez. A nevelőtestület fontosnak tartja a folyamatos szakmai innovációt tavaszán az iskola sikerrel szerepelt a Soros Alapítvány Önfejlesztő Iskolák pályázatán, akkor kezdte meg az intézmény pedagógiai programjának kidolgozását. A évfolyam helyi tantervével eredményesen szerepelt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány közös pályázatán, a tantervet a megjelentetés után a pedagógiai intézeteken keresztül az egész országban terjesztették tavaszán a Teleki Blanka Szakképző Iskola volt az egyik helyszíne az MKM által szervezett Iskola az ezredfordulón konferenciának májusában a Magyar Televízió filmet forgatott az intézményről az Iskolák az ezredfordulón című sorozatban. Az iskola 1997-ben kezdett foglalkozni minőségbiztosítással. Az Expanzió Humán Tanácsadó TQM modelljét építette ki, között a Comenius minőségfejlesztő programba kapcsolódott be, és sikerrel teljesítette az I. intézményi modell követelményeit. Sikeres pályázat nyomán 2003-tól 2006-ig a Szakiskolai fejlesztési programban vett részt, akkor még egyedüli Vas megyei iskolaként. A program során a szakiskolai önértékelési modell alkalmazásával újra megújult a minőségbiztosítási rendszer, a szakiskolában alkalmazott helyi tanterv, új módszerek megismerésére és alkalmazására került sor, és mintegy 40 millió forint értékű eszköztámogatást kapott az iskola. A sikeres pályázatoknak és a fejlesztéseknek köszönhetően a város egyik legkorszerűbb eszközökkel rendelkező iskolája lett. A évi átalakulást követően több fontos változás zajlott le az iskola életében. A Webdidaktika Alapítvány szakmai támogatásával beindult a webgazdasági szakközépiskola tól a Teleki a Savaria TISZK tagiskolája lett, 2009-től részt vett a TISZK keretében működő TÁMOP projekt munkáiban, ami kisebb részben eszköztámogatással, nagyobb részben továbbképzésekkel, szakértői segítséggel és a műhelymunkákban való részvétel lehetőségével segítette a modul rendszerű szakképzés bevezetését. A évi átszervezés következtében kifutó rendszerben - négy gimnáziumi osztály fogadásáról kellett gondoskodni, ezzel párhozamosan a fenntartó Önkormányzat megszüntette a szakmunkások szakközépiskoláját a Telekiben is. Az iskola kínálatában az egyéb szolgáltatás szakmacsoportban indított képzések a legnépszerűbbek, különösen a szakközépiskolában. A könnyűiparnak továbbra is alacsony a presztízse a közvélemény szemében, pedig az iskola által oktatott szakmák között mindmáig 12

13 ezen a területen jelentkezik legkonkrétabban a gazdaság munkaerőigénye, a szabó szakképesítés évek óta hiányszakma a régióban ben egészségügyi szakmacsoportban szakközépiskolai képzést hirdetett meg az iskola. A pedagógiai munka eredményessége az elmúlt öt évben nem változott a korábbi időszakhoz képest, lényegében ugyanazokkal az örömökkel és gondokkal kell szembenézni, mint korábban. Tanulóink jó eséllyel helyezkednek el a munkaerőpiacon, más hasonló iskolákhoz képest alacsony a lemorzsolódás mértéke. Az elmúlt években is szép versenyeredményeket értek el a diákok nemcsak a ruhaipari, hanem a szolgáltató szakmákban (fodrász, kozmetikus, fogtechnikus) is. Továbbra is megnyugtatóak a záróvizsgák, azon belül is a szakmai vizsgák eredményei, különösen, ha figyelembe vesszük a tanulók belépésnél tapasztalható alacsony felkészültségi szintjét, a magas félévi bukási arányokat, a hátrányos helyzetű tanulók magas számát. Ugyanakkor általános tapasztalat, hogy megnőtt az igény a tanulók és a szülők körében az érettségit adó képzésekre, a szakiskolákban szinte csak a legrosszabb tanulmányi eredményt produkáló, a neveltségi szint szempontjából is legproblémásabb tanulók maradnak. Különösen a szakiskolai osztályokban kell olyan jelenségeket kezelni, amivel szemben a hagyományosan alkalmazott pedagógiai eszköztár egyre elégtelenebbnek bizonyul, még a Nemzeti alaptanterv minimális követelményszintjét megvalósítani is embert próbáló feladat. A tanulók összetételéből fakadóan a magatartási zavarok kezelése és a hátránykompenzáció kevés sikerélményt nyújt a pedagógusoknak. Nehéz látványos eredményeket elérni. Főleg a 9. évfolyamon még mindig magasak a bukási arányok. Az országos kompetenciaméréseken magyar nyelv és irodalomból (olvasás) az országos átlagnak megfelelő, a matematikai készségszint tekintetében annál valamivel gyengébb eredményt mutatnak a tanulók. Főleg ez utóbbi területen megítélésem szerint komoly fejlesztő munkára van szükség. Gondot jelent az is, hogy a méréshez kiadott kérdőíveket a tanulók nem hozzák vissza kellő számban, így a pedagógiai hozzáadott érték nem mérhető, pedig ez a mutató adna reálisabb visszajelzést a befektetett szakmai munka eredményességéről. Az iskolában 20 tanteremben folyik az oktatás, a 2011/2012. tanévtől igénybe kell venni a művelődési ház klubtermeit is. A szakképzést szolgálja az anyagvizsgálati laboratórium és eszközei, a fodrász-kozmetikus tanműhely és az egészségügyi szakterem. Az oktatásához korszerű technikai eszközök állnak rendelkezésre: videólánc, minden tanteremben televízió, DVD lejátszó, 9 tanteremben interaktív tábla laptoppal, projektorral. Az informatikaoktatást, illetve a számítógéppel segített nyelvoktatást és szakoktatást négy szaktanterem segíti. A ruhaipari szakképzésben a gyakorlati oktatás rendkívül korszerű gépekkel és berendezésekkel felszerelt iskolai tanműhelyben folyik. A tanműhely gépparkját és eszközállományát elsősorban a decentralizált szakképzési alap pályázatokon nyert forrásokból az intézmény folyamatosan fejlesztette. A tanműhely jó munkáját jelzi, hogy a tanulók által készített ruhák jelentős része értékesíthető, a Savaria Karnevál jelmezeinek nagy része, és több színházi produkció jelmezei is a Teleki tanműhelyében készült. Ugyanakkor a tanműhely állaga mára elfogadhatatlan mértékben leromlott. Bár új tanműhely építéséről határozat is született, engedélyes tervek is készültek, ez a probléma máig megoldatlan maradt. 13

14 Iskolafejlesztés A évi integrációval párhuzamosan több területen is meg kívántuk újítani az ÁMK egységeit alkotó iskolák munkáját. Az akkor fejlesztési tervben megfogalmazott elképzeléseknek érvényt szereztünk, a megvalósítás során azonban sikerekkel és kudarcokkal egyaránt szembe kellett néznünk. Az eredmények-eredménytelenségek az alábbiakban foglalhatók össze: A két iskola - a lehetséges mértékig - összehangolta a pedagógiai programját, a középiskola az összevonás óta garantálja a Simonban végzett tanulók számára a továbblépést valamelyik középfokú képzés 9. évfolyamára. A Telekiben érezhetően megnőtt a Simonból érkezett tanulók száma a előtti évekhez képest. Az általános iskola bevezette a kéttannyelvű képzést. Az elégedettségi és a beiskolázási mutatók egyaránt arról tanúskodik, hogy sikeresen működik. A 0. évfolyamon nyelvi-informatikai előkészítő osztály indítására lehetőséget kaptunk, a képzés programját kidolgoztuk, de elegendő jelentkező hiányában nem tudtunk indítani osztályt. Az ún. webgazdasági szakközépiskola beindítására lehetőséget kaptunk, programját a Webdidaktika Alapítvány segítségével kidolgoztuk. Elégedetlenségre ad okot, hogy a jelentkezőkből négy év után még nem tudunk teljes osztályt indítani, és a szakképző évfolyamokra sem maradnak várhatóan a 2012/13. tanévben tanulók. Kérdéses a képzés a tanterv szempontjából is, hiszen az informatika szakmacsoportban is egységes kötelező kerettanterv bevezetésére kell számítani. Sikeresnek bizonyult az új OKJ és a modul rendszerű központi programok bevezetése a középiskolában, erről a vizsgaeredmények, a szakmai programról alkotott szakértői vélemények és a vizsgajegyzőkönyvek egyaránt tanúskodnak. Szakembereink aktívan vettek részt a Savaria TISZK és az NSZFI által szervezett tananyagfejlesztő programokban. Bár a szakmakínálat a könnyűipar területén bővíteni nem tudtuk, sikerrel kapcsolódtunk a Savaria Karnevál eseményeihez, valamint a szombathelyi színházalapítási törekvésekhez. Ruhaipari szalont nyitottunk az Aréna utca 8. szám alatt, ahol a méretes ruhakészítéssel és a szolgáltató funkciókkal kapcsolatos kompetenciákat gyakorolhatják tanulóink. Jelentősége nem elhanyagolható az iskolamarketing és a tanműhelyi saját bevételek megszerzése szempontjából sem. Megkezdtük a büntetés-végrehajtási intézményben az oktatást, melyben az ÁMK mindkét iskolája részt vesz. A művelődési ház és könyvtár A Simon István utcai épületegyüttes legfiatalabb intézménye volt az Oladi Művelődési Központ, amikor 1989-ben megkezdte működését. Az intézményt elsősorban a két szomszédos lakótelep, az Oladi és a Derkovits közművelődési, kulturális igényeinek kiszolgálására hozták létre, azonban különösen Joós Tamás korábbi igazgató vezetése alatt az OMK a város és a megye egyik meghatározó közművelődési intézményévé vált, és különösen a fiatal korosztály számára szervezett programok tekintetében vált ismertté és népszerűvé. A évi integrációt követően az intézményegység a Savaria Ifjúsági Centrum fantázianevet kapta, ezzel is jelezve a ház fő profilját, programját és célközönségét. 14

15 Az intézménynek kezdettől fogva feladata volt a két iskola kiszolgálása, hiszen az iskolai célokat is szolgáló tornaterem, uszoda, a könyvtár, az iskolaorvosi rendelő és az iskolás gyermekek számára is rendelkezésre álló büfé itt kapott helyet. A központnak fontos feladata a környék kulturális igényeinek kiszolgálása is, a sport és szabadidős tevékenységek befogadása és szervezése. A technikailag jól felszerelt és eszközökben gazdag komplexum több érdekes szolgáltatást tud kínálni az itt élőknek. A tornacsarnokban és a tanuszodában a sportolási lehetőségek adottak, 220 személyes színházteremben mozi és pódium előadások, koncertek, konferenciák, előadások követik egymást. A SIC jelentős közösségi tér is. A klubhelyiségek, a színházterem, a tánc tanfolyamok befogadására is alkalmas tükrös szoba, a város legnagyobb alapterületű tornaterme, az uszoda ideális helyszínnek bizonyult az évek során a sportprogramoknak (Lurkó ovis foci, Gyermekbalett, Asszonytorna), klubfoglalkozásoknak, tanfolyamoknak (Foltvarró klub, Oladi Szín-Tér Rajzkör Falmászó tanfolyam, úszótanfolyamok, stb.), előadássorozatoknak, nyári napközis táboroknak, kiállításoknak, vásároknak és nagyrendezvényeknek. Állandó helyszíne lett az intézmény többek között a Pályaválasztási és Képzési Kiállításnak, a CACIB Nemzetközi Kutyakiállításnak és az Aludj máskor! 24 órás vetélkedőnek. A 220 férőhelyes színházterem kamaraszínházi produkcióknak, előadóesteknek, mese- és bábszínházi előadásoknak, rendhagyó irodalomóráknak ad otthont, de az intézmény által szervezett zenés műsorok, koncertek, filmszínházi vetítések, iskolamozik helyszíne is. A tornacsarnokban különböző terembajnokságok (SIC Foci Kupa, Kosár Kupa, kézilabda- és röplabda kupa, játékos sportvetélkedők) kerülnek megrendezésre. Az emeleti épületrész ad otthont a különféle kiállításoknak, képzőművészeti tárlatoknak. Kulturális-művészeti tevékenységeiben az intézmény egyaránt teret ad az amatőr és hivatásos alkotóknak, felnőtteknek, fiataloknak és gyermekeknek. A könnyűzene területén a Ház programjai a neves zenekarok mellett rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a szombathelyi és Vas megyei amatőr és professzionális együtteseknek. A könyvtárban több mint kötetnyi könyvből, gazdag kézikönyvtári kínálatból és 50 féle folyóiratból válogathat az olvasni vágyó látogató. Kettős feladata van: a lakótelepek és a város számára nyitott közművelődési könyvtári szolgáltatásokon túl a két iskola tanulóit is kiszolgálja. Az iskolásoknak műveltségi vetélkedőket és rendhagyó irodalomórákat szerveznek egész évben. A Könyvtárban emagyarország pont, azaz ingyenes internet-elérési lehetőség is van, mely a könyvtár nyitvatartási ideje alatt látogatható. Az uszoda a helyszíne az iskolai és óvodai úszásoktatásoknak, de a Ház maga is szervez úszótanfolyamokat (pl. családi úszás, csecsemőúszás, gyermek úszótanfolyamok). Az ifjúsági profil különösen 1998-tól, a Fregatt kigondolásától kezdve vált egyre karakteresebbé. Az aulában 8 méter magas mászófalat építettek ki a falmászás kedvelőinek, ami 2007-ben tovább épült. A SIC a mai napig is jelentős könnyűzenei koncerthelyszín. A fiatal korosztályokhoz való kötődést erősíti a két iskola közelléte, a művelődési házban lebonyolított vagy közös szervezésű iskolai programok is. 15

16 Közös tevékenységek Bár az ÁMK meglehetősen különböző feladatot ellátó, más célcsoporttal és partneri körrel dolgozó egységeket fog össze, igyekeztünk nemcsak szervezeti, hanem szakmai szempontból is feltárni az együttműködés lehetőségeit. 2007/2008-ban az Élet iskolája programba a Simon István Utcai Általános Iskola és a Teleki Blanka Szakképző Iskola egyaránt bekapcsolódott. Az intézményi dokumentumok elkészítése során elengedhetetlen volt a három korábban önálló intézmény szakmai és működési folyamatait összehangolni. Különösen szép feladat volt a Pedagógiai-művelődési program Közös rendelkezések fejezetének műhelymunkában történő elkészítése. A PMP-nek ez a része határozza meg intézményünk céljait, feladatait, a szakmai munka alapelveit és az együttműködés kereteit. A József Attila mese-, vers- és novellaíró pályázatot, amit az Oladi Művelődési Központ és az általános iskola közösen indított el tizennyolc évvel ezelőtt, kiterjesztettük a középiskolai korosztályra is. Egyre több területen valósul meg a két iskola munkaközösségeinek az együttműködése. Rendszeres az együttműködés a gyermek- és ifjúságvédelem területén is a két iskola között. Legkonkrétabb megnyilvánulása ennek a közös esélyegyenlőségi nap megszervezése, ahol a hátrányos helyzetű tanulók számára szervezünk programot (pl. karácsonyi, húsvéti ajándékok készítése, sportprogramok). Több jelentős pályázat elkészítésében és lebonyolításában is közös munkára, koordinációra és együttműködésre van szükség (TÁMOP , Útravaló ösztöndíj programok, Pedagógus Teljesítménymotivációs Alap, stb.) Igyekeztünk új hagyományokat, illetve ÁMK szintű kezdeményezéseket kialakítani, ilyen például a karácsonyi műsor, de az Őszköszöntő Fesztivál, a Juniális is több intézményegység együttműködésével valósul meg. Több alkalommal működtünk közre városi ünnepségeken, legutóbb március 15- én ben a városi tanévnyitónak adott otthont az Oladi ÁMK, amire nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Bár a felsorolásból úgy tűnik, hogy az együttműködésben leginkább a két iskola vesz részt, valójában a rendezvények, programok mögött ott van a SIC szakmai csoportja, illetve az intézményegységhez nem rendelt technikai személyzet munkája is. Személyi feltételek változása A szakos ellátottság az Oladi ÁMK-ban 100%-os. A humán erőforrás tervezésénél a szakmai és költséghatékonysági szempontokat egyaránt figyelembe vettük. Az ÁMK alkalmazotti létszáma 2007-ben 122, 2011-ben a Szent-Györgyi Albert Középiskolával való összevonás előtt 112 fő volt, miközben a feladatellátás színvonala vagy az intézmény által szervezett programok száma nem változott. A folyamatos létszámleépítéssel párhuzamosan olyan új dolgozókat vettünk fel a kisegítő és technikai munkakörökbe, akik több munkakörben, többféle munkafeladat elvégzésére alkalmasak, és vállalják az intézmény programjaihoz igazodó változó munkaidő-beosztást. 16

17 Az intézmény egyik gondnoka hangmester szakképesítést szerzett, így a művelődési ház rendezvényeire, koncertjeire már csak alkalmanként kell külső vállalkozót hívnunk a hangosítási feladatok ellátására. A pedagógus-továbbképzés rendszerében figyeltünk az intézményi érdekek képviseletére, a támogatási rendszerben ezt érvényesítettük. Az általános iskolai pedagógusoknál szorgalmaztuk az angol nyelv tanulását. Támogattuk a főiskolai szintű végzettséggel rendelkező kollégáknál az egyetemi szintű szakos tanári végzettség megszerzését annak érdekében, hogy a pedagógusok szükség esetén általános és középiskolai osztályokban egyaránt tudjanak tanítani. A pedagógus-továbbképzés feladatait sikeres TÁMOP pályázati projekt is támogatja. (TÁMOP ) Intézményünk minden dolgozója munkaköri leírással rendelkezik, ami a pedagógusok esetében minden szeptemberben felülvizsgálatra kerül. A munkarend beosztása a pedagógusok esetében az iskolákban megszokott módon történik. Minden évben megtárgyaljuk az éves szabadságolási tervet, amit a Közalkalmazotti Tanács véleményez. A munkavégzés megszervezése intézményünk összetettsége révén kiemelkedő fontosságú, különösen a technikai személyzet tekintetében. Ez utóbbi területen a dolgozói elégedettség (intézményegységek együttműködése, gondnokság munkájának megítélése) folyamatosan javult, a 2011/12. tanév félévi értekezletein (általános iskola, középiskola) egyértelműen pozitív visszajelzések hangzottak el. Az intézmény egyik dolgozója látja el, illetve koordinálja a munkavédelmi feladatokat, aki ehhez megfelelő szintű végzettséggel is rendelkezik. Továbbképzése rendszeres. A két iskolában 1-1 munkavédelmi megbízott segíti a munkáját. A munkavédelmi feladatokat az intézmény tervezetten, dokumentáltan végzi. Tárgyi feltételek változása, fejlesztések A tárgyi feltételek biztosításánál intézményünk is takarékosságra kényszerült, azonban a működés folyamatosságát, gördülékenységét sikerült fenntartanunk. A sikeres pályázatokban rejlő lehetőségeket igyekeztünk maximálisan megragadni, ami nemcsak a fejlesztésekhez, hanem a működéshez is jelentős tartalékokkal szolgált (pl. TÁMOP 3.1.5). Ezeken felül intézményünkben is megvalósultak a városi fejlesztések eredményei is (interaktív táblák, informatikai fejlesztések). Az elmúlt öt évben a korábbi időszakhoz képest több égető problémát sikerült megoldanunk: Tornaterem padlózatának cseréje, a balesetveszély megszüntetése. Mászófal teljes kiépítése a művelődési ház aulájában. Az Oladi ÁMK teljes tetőfelületének szigetelése, az állandó beázás megszüntetése. Új öltözőhelyet alakítottunk ki, így nem szükséghelyiségben kell öltözniük a középiskolás fiúknak sem. Személyzetünk folyamatosan végzi a kisebb karbantartási munkákat (nyílászárók, zárak, rongálások javítása). Ahol nem sikerült eredményt elérnünk a magas költségigény miatt -, ott előkészítő munkákat folytattunk: Engedélyes tervekkel rendelkezünk új tanműhely építésére az Oladi ÁMK területén. 17

18 Megkezdtünk egy energetikai projekt előkészítését, hogy egy esetleges KEOP pályázaton indulni tudjunk. A legfontosabb pályázatok, projektek az elmúlt években: TÁMOP Humánerőforrás-fejlesztés az Oladi ÁMK-ban - 4 pedagógus továbbtanulásának támogatása. Elnyert támogatás: 15 millió Ft. TÁMOP 3.2.4/08/1 - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - Konzorciumi tagként vettünk részt a projektben. TIOP /1 pályázat (könyvtár) - A szombathelyi kistérség egyes iskolai könyvtárai IKT technológiai fejlesztése oktatási-képzési szerepük erősítése, online szolgáltatások igénybevétele érdekében, kapcsolódásuk kiépítése a Vas Megyei Könyvtári Portálhoz (NFÜ) - Konzorciumi tagként vettünk részt a projektben. Comenius programok (általános iskola) nemzetközi együttműködések más országok iskoláival (egy program lefutott, egy pedig jelenleg is tart, melyben spanyol, olasz és lengyel iskolákkal működik együtt az általános iskola) Sikeres decentralizált Szakképzési Alap pályázatok Több sikeres pályázat a Pedagógus Teljesítménymotivációs Alapra Rendszeresen pályázunk a szerényebb támogatást biztosító alapokra is (PANKKK pályázat, Érdekeltségnövelő pályázat, Nemzeti Kulturális Alap pályázatai, önkormányzati bizottságok pályázatai, Demokratikus Ifjúsági Alap, stb.) Intézményünkben is megjelentek az önkormányzati fejlesztések eredményei, így legutóbb a TIOP projekt keretében kerültek iskoláinkba digitális tantermi csomagok (interaktív tábla telepített laptoppal és projektorral), teljessé vált a wi-fi lefedettség. Az intézményi szabályzatok tartalmazzák az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeivel kapcsolatos szabályokat. Intézményünkben előre készülve a nemdohányzók védelméről szóló törvény hatályba lépésére szeptember 1-től megszüntettünk minden dolgozó (illetve nagykorú tanulók) számára kijelölt dohányzóhelyet, az intézmény egész területén tilos a dohányzás. Gazdálkodás Az elmúlt öt évben folyamatosan törekedtünk a költséghatékony működésre. Már az összevonás után látni lehetett, hogy az összevont intézmény működtetését kevesebb forrásból meg tudjuk oldani, mint amennyibe a jogelőd intézmények működtetése került. Ezt szemlélteti az alábbi ábra: (EZER FT) TELEKI SIMON SIC (OMK) ÖSSZESEN év év (Eötvös nélkül) Megtakarítás Megszűnt kollégium költsége Az összevonásból a megtakarítás Oladon

19 Az elmúlt évekre jellemző kényszerű kiadáscsökkentéseket mindig tartós megtakarításokkal teljesítettük, így volt ez 2011-ben is, amikor 6,5 álláshelyet szüntettünk meg, és éves szinten 25 millió Ft-os elvonást kellett kezelnünk. Ugyanakkor nemcsak külső tényezőknek akartunk kényszerűen megfelelni, hanem saját működésünk hatékonyságát is folyamatosan igyekeztünk javítani. Az elmúlt öt év költségvetésének eredeti előirányzatait az alábbi táblázat tartalmazza: Kiadások (ezer Ft) Személyi Járulékok Dologi Ellátottak Összesen Bevétel Saját Intézményfinanszírozás Összesen Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen A év előirányzatait a Szent-Györgyi Albert Középiskola megszüntetése után átvett feladatok növelik meg, elfedve a év közben végrehajtott nagyarányú létszámcsökkentés hatását is. Érdemes ugyanakkor összevetni a évi adatokat az 5 évvel korábbiakkal, mert az tükrözi, hogy ugyanazt a feladatot mennyivel kevesebb forrásból látjuk el jelenleg, mint az összevonás előtt ban ezer Ft volt a három akkor még önálló intézmény költségvetése, 2011-ben ez a szám ezer Ft. Látható, hogy évente (!!!) körülbelül 45 millió, a kollégium megszüntetését is beleszámítva 90 millió Ft-tal kerül kevesebbe az Önkormányzatnak ugyanannak a feladatnak az ellátása, mint az összevonás előtt, illetve más nézőpontból: ennyivel kevesebb forrásból is képesek vagyunk a feladatot ellátni emelkedő árak és bérkiadások mellett! A gazdálkodást érintő hatósági és önkormányzati ellenőrzések az elmúlt időszakban komoly hiányosságot nem tártak fel, a szakképzési hozzájárulások felhasználását is jogszerűnek ítélték az ellenőrzések. A közeljövő kihívásai Megítélésem szerint az Oladi ÁMK első öt éve egyértelműen sikeresnek mondható. Kialakítottuk az összevont intézmény szervezetét és működési rendjét. Kezdetben a kisebb 19

20 létszám, a megnövekedett adminisztrációs teher és a megváltozott működési rend gondot okozott a munkatársaknak, mára az új működési szabályok ismertté és elfogadottakká váltak. Az intézményegységek megőrizték az integrációt követően is értékes hagyományaikat, a két iskola az elmúlt időszakban újította meg képzési kínálatát, az általános iskola az angol kéttannyelvű képzés és az iskolaotthonos oktatás, a Teleki a webgazdasági szakközépiskola bevezetésével. Az elmúlt öt évben kezdtük meg az oktatást a büntetés-végrehajtó intézetben. A három intézményegység szakmai együttműködése az öt év alatt egyre szorosabbá vált. Mindezek ellenére a külső körülmények változása okán ma több tekintetben is komoly változásokkal kell szembenéznünk: Az önkormányzati törvény megváltoztatta a települési önkormányzatok feladatait, az oktatás állami feladat lett, miközben a kultúra és a közművelődés továbbra is a települési önkormányzatnál marad. A közoktatásra vonatkozó jogszabályok változása alapján jelen ismereteink szerint az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek, lehetőség van ugyanakkor arra, hogy működtetésüket a helyi önkormányzat továbbra is vállalja. A szakképzésre vonatkozó új jogszabályok és koncepciók azt irányozzák elő, hogy megyénként 1-2 szakképző intézmény (TISZK) fog működni, ami a jelenleg működő szakképző iskolák integrációjával jön majd létre. (Ez esetben az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskoláját ki kell szervezni az ÁMK szervezetéből.) Várhatóan megváltozik az iskolák finanszírozásának rendje, a pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők illetményét a központi költségvetés biztosítja majd. A szakközépiskolai és szakiskolai oktatásban a képzési idő rövidülésével kell számolni, ami hosszabb távon foglalkoztatási gondokat jelenthet. Az előzőekben vázolt változások (nem beszélve a ma még tisztázatlan kérdésekről) megnehezítik a programalkotást, de nem teszik lehetetlenné. Jelen pályázatomban azzal számolok, hogy szerencsés esetben az ÁMK szervezete a következő öt évben változatlan marad. Az új típusú TISZK létrehozása Szombathelyen az Európai Uniós támogatásokból fakadó fenntartási kötelezettség miatt 2017-ig elhalasztható, a művelődési házra pedig a fenntartó változása esetén is szükség lesz, hiszen annak infrastruktúrája a két iskola számára nélkülözhetetlen. Programom ezért a jelenlegi struktúrát veszi alapul, bár nem lehet kizárni annak a lehetőségét sem, hogy az ÁMK valamilyen módon történő megbontására később mégis sort kell keríteni. Fontos tehát, hogy ne csak az ÁMK, hanem annak egységei is képesek legyenek a változó körülmények között megfelelni partnereink igényeinek és az egyre határozottabb szakmai elvárásoknak. 20

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. 1. Közös rendelkezések

Pedagógiai-művelődési program. 1. Közös rendelkezések Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 Szombathely 2007. Tartalom KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 3 Általános rendelkezések 3 Az intézmény legfontosabb adatai 4 Intézményegységek

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) Oktatásért Felelős Államtitkárság A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) 2012. március 2. Zalaegerszeg Dr. Madarász Hedvig 1 Alapvetés Kerettörvény jelleg

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK SZEMÉLYES ADATOK Név DR PINTÉRNÉ GRUNDMANN FRIDA Cím 8800 NAGYKANIZSA, LEVENTE U 9 Telefon 93/500-782 Fax E-mail frida @uni-penhu Állampolgárság magyar Születési idő 1950 07 13 ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu Önéletrajz dr. BERTÓK SÁNDOR CÍM 29 JÓZSEF ATTILA, MAGYARORSZÁG, 8315 GYENESDIÁS, TELEFON 83/311-832 30/235-0816 FAX 83/311-832 E-MAIL kotreb@freemail.hu kotreb1106@t-online.hu ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar SZÜLETÉSI

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben