Pályázat. A pályázat benyújtója: Rettegi Attila 9700 Szombathely Hermán u. 5. az Oladi Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. A pályázat benyújtója: Rettegi Attila 9700 Szombathely Hermán u. 5. az Oladi Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére"

Átírás

1 Pályázat az Oladi Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére A pályázat benyújtója: Rettegi Attila 9700 Szombathely Hermán u. 5.

2 Legfontosabb személyi adatok Név: Rettegi Attila Családi állapot: nős Születési idő: június 28. Születési hely: Szombathely Lakcím, elérhetőség: 9700 Szombathely, Hermán u. 5. Telefon: 94/ , 30/ Végzettség: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szombathely magyar - orosz szakos általános iskolai tanár. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest magyar szakos középiskolai tanár Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs közoktatási vezető Munkahely: Oladi Általános Művelődési Központ Szombathely Simon István u Tel./fax: 94/ Publikációk Egy pályakezdő szemével - Köznevelés Számítógép az anyanyelvi nevelésben - Pedagógiai Írások - Szombathely, Minőségbiztosítás a szakképző intézményekben III. országos minőségbiztosítási konferencia. - Qualitas. Szeged, A TQM alkalmazásának kezdeti tapasztalatai a Teleki Blanka Szakképző Iskolában - Pedagógiai Írások - Szombathely, Közreműködés a Kerettantervek alkalmazása Tájékoztató a pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásához (Oktatási Minisztérium Bp. 2000) című kiadvány elkészítésében 2

3 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Rettegi Attila Cím(ek) 9700 Szombathely, Hermán u. 5. Telefonszám(ok) +36/ Fax(ok) +36/ (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat igazgató többcélú közoktatási intézmény irányítása Oladi Általános Művelődési Központ 9700 Szombathely, Simon István u közoktatás, szakképzés, közművelődés Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Időtartam ig tanár, 1995-től igazgató szakképző iskola irányítása, magyar nyelv és irodalom tanítása, részvétel különböző minőségfejlesztési modellek kiépítésében (TQM, Comenius I., SZÖM) részvétel a Szakiskolai fejlesztési programban ( ) Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Simon István u. 2. közoktatás, szakképzés Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Időtartam tanár magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv tanítása Balogh Ádám Általános Iskola, Kőszeg 3

4 Tevékenység típusa, ágazat közoktatás Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök A munkáltató neve és címe Tevékenység típusa, ágazat Időtartam tanár magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv tanítása Nádasdy Tamás Szakközépiskola, Csepreg közoktatás, szakképzés Tanulmányok Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam magyar-orosz szakos általános iskolai tanár Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Időtartam Időtartam Végzettség / képesítés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem közoktatási vezető Janus Pannonius Tudományegyetem Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) magyar Egyéb nyelv(ek) Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Orosz nyelv B2 B2 B2 B2 B2 Angol nyelv B2 C1 B2 B2 B2 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és kompetenciák Szervezési készségek és kompetenciák jó együttműködési készség, empátia 17 éves intézményvezetési tapasztalat. Tapasztalat team-munka, projektek vezetésében. 4

5 Műszaki készségek és kompetenciák Számítógépes, informatikai ismeretek Oktatástechnikai eszközök rendszeres használata: AV eszközök, projektor, interaktív tábla, írásvetítő, stb. Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Egyéb készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) Kiegészítő információk Szakmai tevékenység Tanfolyamok, önképzés Szoftverek ismerete: MS Windows, MS Office, MS Visual Studio, Corel Draw, Adobe Dreamweaver, Firefox, egyéb irodai, grafikus, hang- és képszerkesztő programok Weblapszerkesztés: HTML, PHP, MySQL nyelvek ismerete minőségügyi ismeretek, tapasztalatok (pedagógus-továbbképzések, tanácsadók számára szervezett felkészítő képzések, önképzés) Jogosítvány közoktatási szakértői (szakterület: pedagógiai értékelés, szervezet- és minőségfejlesztés, tanügyigazgatás) érettségi vizsgaelnöki tevékenység Publikációk Egy pályakezdő szemével - Köznevelés Számítógép az anyanyelvi nevelésben - Pedagógiai Írások - Szombathely, Minőségbiztosítás a szakképző intézményekben III. országos minőségbiztosítási konferencia. Qualitas. Szeged, A TQM alkalmazásának kezdeti tapasztalatai a Teleki Blanka Szakképző Iskolában - Pedagógiai Írások - Szombathely, Közreműködés a Kerettantervek alkalmazása Tájékoztató a pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásához (Oktatási Minisztérium Bp. 2000) című kiadvány elkészítésében Igazgatóként szerzett tapasztalatok szakmai fejlesztésekben: A TQM modell kiépítése a Teleki Blanka Szakképző Iskolában A Comenius I. modell bevezetése Szakiskolai Önértékelési Modell alkalmazása, részvétel a Szakiskolai Fejlesztési Programban TÁMOP pályázatírói és projektmenedzseri tapasztalat Fontosabb szakértői munkák: Pedagógiai programok véleményezése : Pedagógus továbbképzési programok szakértése : Gyakorlatvezetés a Holland-Magyar Vezetőképző programban : Tanácsadás a Raabe Kiadó Oktatási Szerkesztősége számára Intézmények szakmai ellenőrzése : koordinátori feladatok a Savaria TISZK TÁMOP projektjében Szombathely, április 10. aláírás 5

6 Vezetői program Készítette: Rettegi Attila 9700 Szombathely Hermán u. 5.

7 Tartalom Helyzetelemzés... 8 Az általános művelődési központ mint intézménytípus... 8 Intézményegységek, feladatellátás... 9 Személyi feltételek változása Tárgyi feltételek változása, fejlesztések Gazdálkodás A közeljövő kihívásai Szakmai és vezetési program Szakmai program Vezetési program Feltételek Gazdálkodás

8 Helyzetelemzés Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2007. (II. 22.) sz. határozat 15. pontjában úgy rendelkezett, hogy a Teleki Blanka Szakképző Iskolát, az Oladi Művelődési Központot, és a Simon István utcai Általános Iskolát július 31. napjával, mint önálló intézményt megszünteti, és jogutód intézményként augusztus 1. napi hatállyal létrehozza az Oladi Általános Művelődési Központot. Az új intézmény működését augusztus 1-től kezdte meg, melynek tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódott a korábban önálló intézmények által végzett feladatokhoz. Jelenleg az ÁMK-t az alábbi intézményegységek alkotják: 1. Oladi Általános Művelődési Központ Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája 2. Oladi Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és Könyvtára Savaria Ifjúsági Centrum 3. Oladi Általános Művelődési Központ Simon István Utcai Általános Iskolája A Simon István utcai székhely mellett további telephelyként jelöli meg az Alapító okirat a 11- es Huszár út 147. alatt működő ruhaipari tanműhelyt és a büntetés-végrehajtó intézetben végzett oktatás színhelyét a Söptei utcában. Működtetjük az Aréna u. 8. címen található ruhaipari szalont. Az Oladi ÁMK jogutódja az Eötvös József Általános Iskolának és a Szent-Györgyi Albert Középiskolának, az ebből fakadó teendőket is elláttuk, illetve ellátjuk, ami különösen a gazdasági osztály amúgy sem kevés feladatát növeli. Az általános művelődési központ mint intézménytípus Jelenleg a köznevelés egész rendszere gyökeres átalakulás alatt áll. Az új köznevelési törvény a többcélú intézmények körében továbbra is megnevezi az általános művelődési központot, melynek fogalmát a korábbihoz hasonló tartalommal határozza meg: Az általános művelődési központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében nevelési-oktatási intézményi feladatot, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok közül legalább egyet ellát. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20. (5)) Az ámk-kat programszerűen a 80-as években hozták létre. Kialakulását újszerű építészeti elgondolások, a költséghatékonysági szempontok és az oktatási-nevelési feladatok kiterjesztésének szándéka mozdította elő. Ez utóbbi törekvés azt a célt jelentette, hogy a nevelés és a művelődés hatásrendszere lépjen túl az iskolán, ma úgy mondanánk, az élethosszig tartó tanulás feltételeit kívánták megteremteni. Az integrált működéstől azt is várták, hogy a közművelődési tevékenység megtermékenyíti, nyitottabbá teszi az oktatást. Az Oladi ÁMK három önálló intézményből jött létre. A változást a korábbi struktúrához és intézményi működéshez képest a gazdasági, szervezeti és vezetési integráció jelentette. Ez bizonyos fokig egyes területeken korlátozta az egyes intézményegységek mozgásterét, 8

9 ugyanakkor az összevonás új lehetőségeket is teremtett, ezekre igyekeztünk az öt év alatt tudatosan is építeni. Megítélésem szerint Oladon egy szakmai koncepciók alapján szerveződő, a kényszerű változásokból előnyt kovácsoló közös igazgatású intézmény jött létre. Az integráció révén lehetővé vált az iskolákban a tanulási út évfolyamra szóló megtervezése, az iskolák képzési kínálatának megújítása, a technikai és informatikai eszközökben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása, az oktatási és közművelődési tevékenységek egymást erősítő közelítése, az intézményesített együttműködésben rejlő új lehetőségek kihasználása. A gazdálkodás integrálásából származó megtakarítás költséghatékonyabb - ezáltal biztonságosabb, kiszámíthatóbb - működést tett lehetővé. Intézményegységek, feladatellátás Az általános iskola A Simon István Utcai Általános Iskola 1987-ben kezdte meg működését a fiatal lakótelepen. Az intézmény jogelődje az Oladi Általános Iskola volt. Mint általában a falusi iskolák, a templom mellett a település legfontosabb intézményének számított. Helyi jelentősége Oladnak Szombathelyhez csatolása után sem csökkent. A lakótelep építése változást hozott a városrész életében, a régi iskola elhelyezkedése és befogadóképessége már nem biztosíthatta a megnövekedett igények kielégítését. Szükség volt egy nagyobb, korszerűbb, a fiatal családokhoz közelebb fekvő intézményre. Így épült meg a Simon István Utcai Általános Iskola. Az iskola arculata, pedagógiai filozófiája a megváltozott környezet és a megváltozott feladatok hatására átalakult. Az intézmény családias kisiskolából nagy lakótelepi intézménnyé vált, mindeközben új kihívásokkal kellett megküzdenie. A kezdeti időszakot a magas tanulólétszám, a zsúfoltság jellemezte, ma a tanulólétszám és a kapacitások egyensúlyáról beszélhetünk, kialakult az immár huszonöt éves iskola pedagógiai arculata, szervezeti rendszerének sajátosságai. A szakmai munka folyamatosságát a évi integráció nem törte meg, sőt az angol két tanítási nyelvű oktatás és az egész napos iskolai oktatás bevezetésével sikeres innovációt hajtott végre, miközben megőrizte korábbi értékeit. Az iskolát ma a személy-, érték- és tevékenységközpontú szemlélet jellemzi. A gazdag pedagógiai tevékenységrendszer lehetővé teszi, hogy a tanulók valamilyen téren sikerélményhez juthassanak, akár a tanulásban, akár a sportban, akár a maguk szintjén a művészi jellegű önkifejezésben. A sport területén régi lassan két évtizedes hagyománya van a jég- és görkorcsolya korcsolya programnak, az iskola tanulói, illetve csapatai számos országos, nemzetközi sikereket értek el ezen a területen. Az iskola nagy hangsúlyt fektet az idegennyelv-oktatásra. A német kötelező oktatása mellett a diákok emelt szinten tanulják az angol nyelvet. Az eredményes nyelvelsajátítást szolgálhatja az oberwarti testvériskolai kapcsolat is. A továbblépést jelentette az angol kéttannyelvű képzés indítása, aminek sikeressége éppen az idei beiskolázási mutatókban mérhető leginkább. Kiemelt figyelmet kap az iskolában az informatika oktatása, amire emelt óraszámot biztosítunk. Ugyancsak hangsúlyt kap a művészeti nevelés; a művészeti jellegű tárgyakat 1. osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulhatják az iskola diákjai, a 4. évfolyamtól kezdve kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. 9

10 Az iskolát gazdag programkínálat jellemzi a tanórán kívüli nevelés területén. A teljesség igénye nélkül, csak címszavakban: Barátod a természet - városi rendezvény, József Attila mese-, vers- és novellaíró pályázat, megyei D.A.D.A.. találkozó, "Ügyes ovis" játékos sportvetélkedő, Diákgaléria Mester és a tanítványai címmel, Olad-Simon Napok, tanár-diák sporttalálkozó, Olad Kupa labdarúgó teremtorna, oberwarti baráti találkozások, színház, hangverseny, filmvetítések; a napközi otthonban: otthongyűlés, kézműves műhelyek, Városi Napközis Fesztivál. A tanórai nevelő-oktató munkát az egészség- és a környezeti nevelést szolgáló tevékenységek, rendezvények és projektnapok egészítik ki. Dicséretes a tanulmányi házi versenyek gazdag kínálata, a diákönkormányzat aktivitása, a szülőkkel történő kapcsolattartást is hagyományosan megtartott rendezvények teszik közvetlenebbé és sokrétűbbé (szülők-nevelők bálja, szülők iskolája, nyílt iskolai napok). Az iskola statisztikai tanulólétszáma a 2011/2012. tanévben nappali rendszerű oktatásban 357 fő. A beiskolázási adatok az elmúlt öt évben egyértelmű javulást mutattak, minden évben sikerült az 1. évfolyamon két párhuzamos osztályt indítani, az idei beiskolázás városi szinten is rendkívül sikeresnek bizonyult. A Gotthárd Jenő és a Zrínyi Ilona Általános Iskola mellett a Simon büszkélkedhet a legjobb eredményekkel. Különösen nagy érdeklődés mutatkozik az angol kéttannyelvű képzésre. Feltehetően az iskola körzetéből az igényesebb, magasabb szintű oktatást igénylő szülők sem viszik el más iskolákba a gyermekeket, amint az korábban még jellemző volt. Az iskola jövője szempontjából megnyugtató az is, hogy ebben az iskolai körzetben van a legtöbb iskolaköteles gyermek, más iskolák elszívó erejét figyelembe véve is hosszú távon reálisan lehet tervezni két párhuzamos elsős osztállyal. Az elmúlt öt év eredményei közül külön is kiemelném az országos kompetenciamérés eredményeit, mely matematikából városi összehasonlításban is kiemelkedőnek számít. A városi szintű elemzést 2011-ben az Önkormányzat által felkért Közép-dunántúli Regionáis Pedagógiai Intézet szakértői készítették a évi adatok alapján, a táblázatok az általuk készített tanulmányukból származnak. 600 Képességpontok szerinti eredmények: Szombathely, matematika, 6. osztály Orsz. átl.; 489 M.sz.h. átl.; 509 Oladi ÁMK; 596 Reguly; 538 Zrínyi Ilona; 537 Paragvári; 535 Derkovits ; 514 Neumann; 514 Gothard ; 495 Dési Huber; 483 Váci Mihály; 480 Bercsényi; 452 Nyitra Utcai;

11 600 Képességpontok szerinti eredmények: Szombathely, matematika, 8. osztály Orsz. átl.; 484 M.sz.h. átl.; 497 Reguly; 554 Oladi ÁMK; 544 Paragvári; 540 Gothard ; 504 Derkovits ; 502 Zrínyi Ilona; 502 Váci Mihály; 484 Neumann; 482 Nyitra Utcai; 471 Bercsényi; 463 Dési Huber; 459 Az eredmények szövegértésből is az országos átlag felett vannak, városi szinten pedig a középmezőnyben. Amire azonban leginkább büszkék lehetünk, hogy a pedagógiai hozzáadott érték tekintetében a Simon kiemelkedően jól teljesített, a legjobb eredményt érte el 2009-ben. Mivel a kompetenciamérés eredményei a későbbi években sem romlottak, feltehetően ez igaz lehet a jelen helyzetben is, erről azonban kimutatással nem rendelkezünk. Az elért eredmény eltérése a várható értéktől, a hozzáadott pedagógiai érték: Szombathely, matematika, 6. oszt. Az elért eredmény eltérése a várható értéktől, a hozzáadott pedagógiai érték: Szombathely, matematika, 8. oszt. Reguly Antal Nincs adat Zrínyi Ilona Nincs adat Gothard Nincs adat Reguly Antal Nincs adat Bercsényi Nincs adat Paragvári Utcai Nincs adat Oladi ÁMK 113 Bercsényi Nincs adat Derkovits 32 Oladi ÁMK 43 Paragvári Utcai 6 Derkovits 15 Zrínyi Ilona 5 Váci Mihály -10 Dési Huber 0 Gothard -10 Neumann -16 Dési Huber -26 Váci Mihály -19 Nyitra Utcai -29 Nyitra Utcai -34 Neumann

12 A középiskola Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája különböző névvel és profillal szeptembere óta működik az Oladi lakótelepen. Az 2011/2012-es tanévben 584 diák tanul nappali tagozaton, 117 fő gimnáziumi, 299 fő szakközépiskolai és 192 fő szakiskolai képzésben. Az iskola hagyományos szakmai profilja a könnyűipar és a szolgáltatás, ezt egészíti ki óta az informatika a webgazdasági szakközépiskola beindításával. A Szent-Györgyi Albert Középiskolából átkerült gimnáziumi osztályokban egészségügyi fakultáció működik. A szakképző évfolyamokon elsősorban a leendő fodrászok, kozmetikusok, fogtechnikusok, ruhaipari technikusok, férfi- illetve nőiruha-készítők tanulnak. A pedagógiai program biztosítja az átjárás lehetősét a különböző képzési formák között, így igazodik az egyes tanulók eltérő érdeklődéséhez és képességéhez. A nevelőtestület fontosnak tartja a folyamatos szakmai innovációt tavaszán az iskola sikerrel szerepelt a Soros Alapítvány Önfejlesztő Iskolák pályázatán, akkor kezdte meg az intézmény pedagógiai programjának kidolgozását. A évfolyam helyi tantervével eredményesen szerepelt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány közös pályázatán, a tantervet a megjelentetés után a pedagógiai intézeteken keresztül az egész országban terjesztették tavaszán a Teleki Blanka Szakképző Iskola volt az egyik helyszíne az MKM által szervezett Iskola az ezredfordulón konferenciának májusában a Magyar Televízió filmet forgatott az intézményről az Iskolák az ezredfordulón című sorozatban. Az iskola 1997-ben kezdett foglalkozni minőségbiztosítással. Az Expanzió Humán Tanácsadó TQM modelljét építette ki, között a Comenius minőségfejlesztő programba kapcsolódott be, és sikerrel teljesítette az I. intézményi modell követelményeit. Sikeres pályázat nyomán 2003-tól 2006-ig a Szakiskolai fejlesztési programban vett részt, akkor még egyedüli Vas megyei iskolaként. A program során a szakiskolai önértékelési modell alkalmazásával újra megújult a minőségbiztosítási rendszer, a szakiskolában alkalmazott helyi tanterv, új módszerek megismerésére és alkalmazására került sor, és mintegy 40 millió forint értékű eszköztámogatást kapott az iskola. A sikeres pályázatoknak és a fejlesztéseknek köszönhetően a város egyik legkorszerűbb eszközökkel rendelkező iskolája lett. A évi átalakulást követően több fontos változás zajlott le az iskola életében. A Webdidaktika Alapítvány szakmai támogatásával beindult a webgazdasági szakközépiskola tól a Teleki a Savaria TISZK tagiskolája lett, 2009-től részt vett a TISZK keretében működő TÁMOP projekt munkáiban, ami kisebb részben eszköztámogatással, nagyobb részben továbbképzésekkel, szakértői segítséggel és a műhelymunkákban való részvétel lehetőségével segítette a modul rendszerű szakképzés bevezetését. A évi átszervezés következtében kifutó rendszerben - négy gimnáziumi osztály fogadásáról kellett gondoskodni, ezzel párhozamosan a fenntartó Önkormányzat megszüntette a szakmunkások szakközépiskoláját a Telekiben is. Az iskola kínálatában az egyéb szolgáltatás szakmacsoportban indított képzések a legnépszerűbbek, különösen a szakközépiskolában. A könnyűiparnak továbbra is alacsony a presztízse a közvélemény szemében, pedig az iskola által oktatott szakmák között mindmáig 12

13 ezen a területen jelentkezik legkonkrétabban a gazdaság munkaerőigénye, a szabó szakképesítés évek óta hiányszakma a régióban ben egészségügyi szakmacsoportban szakközépiskolai képzést hirdetett meg az iskola. A pedagógiai munka eredményessége az elmúlt öt évben nem változott a korábbi időszakhoz képest, lényegében ugyanazokkal az örömökkel és gondokkal kell szembenézni, mint korábban. Tanulóink jó eséllyel helyezkednek el a munkaerőpiacon, más hasonló iskolákhoz képest alacsony a lemorzsolódás mértéke. Az elmúlt években is szép versenyeredményeket értek el a diákok nemcsak a ruhaipari, hanem a szolgáltató szakmákban (fodrász, kozmetikus, fogtechnikus) is. Továbbra is megnyugtatóak a záróvizsgák, azon belül is a szakmai vizsgák eredményei, különösen, ha figyelembe vesszük a tanulók belépésnél tapasztalható alacsony felkészültségi szintjét, a magas félévi bukási arányokat, a hátrányos helyzetű tanulók magas számát. Ugyanakkor általános tapasztalat, hogy megnőtt az igény a tanulók és a szülők körében az érettségit adó képzésekre, a szakiskolákban szinte csak a legrosszabb tanulmányi eredményt produkáló, a neveltségi szint szempontjából is legproblémásabb tanulók maradnak. Különösen a szakiskolai osztályokban kell olyan jelenségeket kezelni, amivel szemben a hagyományosan alkalmazott pedagógiai eszköztár egyre elégtelenebbnek bizonyul, még a Nemzeti alaptanterv minimális követelményszintjét megvalósítani is embert próbáló feladat. A tanulók összetételéből fakadóan a magatartási zavarok kezelése és a hátránykompenzáció kevés sikerélményt nyújt a pedagógusoknak. Nehéz látványos eredményeket elérni. Főleg a 9. évfolyamon még mindig magasak a bukási arányok. Az országos kompetenciaméréseken magyar nyelv és irodalomból (olvasás) az országos átlagnak megfelelő, a matematikai készségszint tekintetében annál valamivel gyengébb eredményt mutatnak a tanulók. Főleg ez utóbbi területen megítélésem szerint komoly fejlesztő munkára van szükség. Gondot jelent az is, hogy a méréshez kiadott kérdőíveket a tanulók nem hozzák vissza kellő számban, így a pedagógiai hozzáadott érték nem mérhető, pedig ez a mutató adna reálisabb visszajelzést a befektetett szakmai munka eredményességéről. Az iskolában 20 tanteremben folyik az oktatás, a 2011/2012. tanévtől igénybe kell venni a művelődési ház klubtermeit is. A szakképzést szolgálja az anyagvizsgálati laboratórium és eszközei, a fodrász-kozmetikus tanműhely és az egészségügyi szakterem. Az oktatásához korszerű technikai eszközök állnak rendelkezésre: videólánc, minden tanteremben televízió, DVD lejátszó, 9 tanteremben interaktív tábla laptoppal, projektorral. Az informatikaoktatást, illetve a számítógéppel segített nyelvoktatást és szakoktatást négy szaktanterem segíti. A ruhaipari szakképzésben a gyakorlati oktatás rendkívül korszerű gépekkel és berendezésekkel felszerelt iskolai tanműhelyben folyik. A tanműhely gépparkját és eszközállományát elsősorban a decentralizált szakképzési alap pályázatokon nyert forrásokból az intézmény folyamatosan fejlesztette. A tanműhely jó munkáját jelzi, hogy a tanulók által készített ruhák jelentős része értékesíthető, a Savaria Karnevál jelmezeinek nagy része, és több színházi produkció jelmezei is a Teleki tanműhelyében készült. Ugyanakkor a tanműhely állaga mára elfogadhatatlan mértékben leromlott. Bár új tanműhely építéséről határozat is született, engedélyes tervek is készültek, ez a probléma máig megoldatlan maradt. 13

14 Iskolafejlesztés A évi integrációval párhuzamosan több területen is meg kívántuk újítani az ÁMK egységeit alkotó iskolák munkáját. Az akkor fejlesztési tervben megfogalmazott elképzeléseknek érvényt szereztünk, a megvalósítás során azonban sikerekkel és kudarcokkal egyaránt szembe kellett néznünk. Az eredmények-eredménytelenségek az alábbiakban foglalhatók össze: A két iskola - a lehetséges mértékig - összehangolta a pedagógiai programját, a középiskola az összevonás óta garantálja a Simonban végzett tanulók számára a továbblépést valamelyik középfokú képzés 9. évfolyamára. A Telekiben érezhetően megnőtt a Simonból érkezett tanulók száma a előtti évekhez képest. Az általános iskola bevezette a kéttannyelvű képzést. Az elégedettségi és a beiskolázási mutatók egyaránt arról tanúskodik, hogy sikeresen működik. A 0. évfolyamon nyelvi-informatikai előkészítő osztály indítására lehetőséget kaptunk, a képzés programját kidolgoztuk, de elegendő jelentkező hiányában nem tudtunk indítani osztályt. Az ún. webgazdasági szakközépiskola beindítására lehetőséget kaptunk, programját a Webdidaktika Alapítvány segítségével kidolgoztuk. Elégedetlenségre ad okot, hogy a jelentkezőkből négy év után még nem tudunk teljes osztályt indítani, és a szakképző évfolyamokra sem maradnak várhatóan a 2012/13. tanévben tanulók. Kérdéses a képzés a tanterv szempontjából is, hiszen az informatika szakmacsoportban is egységes kötelező kerettanterv bevezetésére kell számítani. Sikeresnek bizonyult az új OKJ és a modul rendszerű központi programok bevezetése a középiskolában, erről a vizsgaeredmények, a szakmai programról alkotott szakértői vélemények és a vizsgajegyzőkönyvek egyaránt tanúskodnak. Szakembereink aktívan vettek részt a Savaria TISZK és az NSZFI által szervezett tananyagfejlesztő programokban. Bár a szakmakínálat a könnyűipar területén bővíteni nem tudtuk, sikerrel kapcsolódtunk a Savaria Karnevál eseményeihez, valamint a szombathelyi színházalapítási törekvésekhez. Ruhaipari szalont nyitottunk az Aréna utca 8. szám alatt, ahol a méretes ruhakészítéssel és a szolgáltató funkciókkal kapcsolatos kompetenciákat gyakorolhatják tanulóink. Jelentősége nem elhanyagolható az iskolamarketing és a tanműhelyi saját bevételek megszerzése szempontjából sem. Megkezdtük a büntetés-végrehajtási intézményben az oktatást, melyben az ÁMK mindkét iskolája részt vesz. A művelődési ház és könyvtár A Simon István utcai épületegyüttes legfiatalabb intézménye volt az Oladi Művelődési Központ, amikor 1989-ben megkezdte működését. Az intézményt elsősorban a két szomszédos lakótelep, az Oladi és a Derkovits közművelődési, kulturális igényeinek kiszolgálására hozták létre, azonban különösen Joós Tamás korábbi igazgató vezetése alatt az OMK a város és a megye egyik meghatározó közművelődési intézményévé vált, és különösen a fiatal korosztály számára szervezett programok tekintetében vált ismertté és népszerűvé. A évi integrációt követően az intézményegység a Savaria Ifjúsági Centrum fantázianevet kapta, ezzel is jelezve a ház fő profilját, programját és célközönségét. 14

15 Az intézménynek kezdettől fogva feladata volt a két iskola kiszolgálása, hiszen az iskolai célokat is szolgáló tornaterem, uszoda, a könyvtár, az iskolaorvosi rendelő és az iskolás gyermekek számára is rendelkezésre álló büfé itt kapott helyet. A központnak fontos feladata a környék kulturális igényeinek kiszolgálása is, a sport és szabadidős tevékenységek befogadása és szervezése. A technikailag jól felszerelt és eszközökben gazdag komplexum több érdekes szolgáltatást tud kínálni az itt élőknek. A tornacsarnokban és a tanuszodában a sportolási lehetőségek adottak, 220 személyes színházteremben mozi és pódium előadások, koncertek, konferenciák, előadások követik egymást. A SIC jelentős közösségi tér is. A klubhelyiségek, a színházterem, a tánc tanfolyamok befogadására is alkalmas tükrös szoba, a város legnagyobb alapterületű tornaterme, az uszoda ideális helyszínnek bizonyult az évek során a sportprogramoknak (Lurkó ovis foci, Gyermekbalett, Asszonytorna), klubfoglalkozásoknak, tanfolyamoknak (Foltvarró klub, Oladi Szín-Tér Rajzkör Falmászó tanfolyam, úszótanfolyamok, stb.), előadássorozatoknak, nyári napközis táboroknak, kiállításoknak, vásároknak és nagyrendezvényeknek. Állandó helyszíne lett az intézmény többek között a Pályaválasztási és Képzési Kiállításnak, a CACIB Nemzetközi Kutyakiállításnak és az Aludj máskor! 24 órás vetélkedőnek. A 220 férőhelyes színházterem kamaraszínházi produkcióknak, előadóesteknek, mese- és bábszínházi előadásoknak, rendhagyó irodalomóráknak ad otthont, de az intézmény által szervezett zenés műsorok, koncertek, filmszínházi vetítések, iskolamozik helyszíne is. A tornacsarnokban különböző terembajnokságok (SIC Foci Kupa, Kosár Kupa, kézilabda- és röplabda kupa, játékos sportvetélkedők) kerülnek megrendezésre. Az emeleti épületrész ad otthont a különféle kiállításoknak, képzőművészeti tárlatoknak. Kulturális-művészeti tevékenységeiben az intézmény egyaránt teret ad az amatőr és hivatásos alkotóknak, felnőtteknek, fiataloknak és gyermekeknek. A könnyűzene területén a Ház programjai a neves zenekarok mellett rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a szombathelyi és Vas megyei amatőr és professzionális együtteseknek. A könyvtárban több mint kötetnyi könyvből, gazdag kézikönyvtári kínálatból és 50 féle folyóiratból válogathat az olvasni vágyó látogató. Kettős feladata van: a lakótelepek és a város számára nyitott közművelődési könyvtári szolgáltatásokon túl a két iskola tanulóit is kiszolgálja. Az iskolásoknak műveltségi vetélkedőket és rendhagyó irodalomórákat szerveznek egész évben. A Könyvtárban emagyarország pont, azaz ingyenes internet-elérési lehetőség is van, mely a könyvtár nyitvatartási ideje alatt látogatható. Az uszoda a helyszíne az iskolai és óvodai úszásoktatásoknak, de a Ház maga is szervez úszótanfolyamokat (pl. családi úszás, csecsemőúszás, gyermek úszótanfolyamok). Az ifjúsági profil különösen 1998-tól, a Fregatt kigondolásától kezdve vált egyre karakteresebbé. Az aulában 8 méter magas mászófalat építettek ki a falmászás kedvelőinek, ami 2007-ben tovább épült. A SIC a mai napig is jelentős könnyűzenei koncerthelyszín. A fiatal korosztályokhoz való kötődést erősíti a két iskola közelléte, a művelődési házban lebonyolított vagy közös szervezésű iskolai programok is. 15

16 Közös tevékenységek Bár az ÁMK meglehetősen különböző feladatot ellátó, más célcsoporttal és partneri körrel dolgozó egységeket fog össze, igyekeztünk nemcsak szervezeti, hanem szakmai szempontból is feltárni az együttműködés lehetőségeit. 2007/2008-ban az Élet iskolája programba a Simon István Utcai Általános Iskola és a Teleki Blanka Szakképző Iskola egyaránt bekapcsolódott. Az intézményi dokumentumok elkészítése során elengedhetetlen volt a három korábban önálló intézmény szakmai és működési folyamatait összehangolni. Különösen szép feladat volt a Pedagógiai-művelődési program Közös rendelkezések fejezetének műhelymunkában történő elkészítése. A PMP-nek ez a része határozza meg intézményünk céljait, feladatait, a szakmai munka alapelveit és az együttműködés kereteit. A József Attila mese-, vers- és novellaíró pályázatot, amit az Oladi Művelődési Központ és az általános iskola közösen indított el tizennyolc évvel ezelőtt, kiterjesztettük a középiskolai korosztályra is. Egyre több területen valósul meg a két iskola munkaközösségeinek az együttműködése. Rendszeres az együttműködés a gyermek- és ifjúságvédelem területén is a két iskola között. Legkonkrétabb megnyilvánulása ennek a közös esélyegyenlőségi nap megszervezése, ahol a hátrányos helyzetű tanulók számára szervezünk programot (pl. karácsonyi, húsvéti ajándékok készítése, sportprogramok). Több jelentős pályázat elkészítésében és lebonyolításában is közös munkára, koordinációra és együttműködésre van szükség (TÁMOP , Útravaló ösztöndíj programok, Pedagógus Teljesítménymotivációs Alap, stb.) Igyekeztünk új hagyományokat, illetve ÁMK szintű kezdeményezéseket kialakítani, ilyen például a karácsonyi műsor, de az Őszköszöntő Fesztivál, a Juniális is több intézményegység együttműködésével valósul meg. Több alkalommal működtünk közre városi ünnepségeken, legutóbb március 15- én ben a városi tanévnyitónak adott otthont az Oladi ÁMK, amire nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Bár a felsorolásból úgy tűnik, hogy az együttműködésben leginkább a két iskola vesz részt, valójában a rendezvények, programok mögött ott van a SIC szakmai csoportja, illetve az intézményegységhez nem rendelt technikai személyzet munkája is. Személyi feltételek változása A szakos ellátottság az Oladi ÁMK-ban 100%-os. A humán erőforrás tervezésénél a szakmai és költséghatékonysági szempontokat egyaránt figyelembe vettük. Az ÁMK alkalmazotti létszáma 2007-ben 122, 2011-ben a Szent-Györgyi Albert Középiskolával való összevonás előtt 112 fő volt, miközben a feladatellátás színvonala vagy az intézmény által szervezett programok száma nem változott. A folyamatos létszámleépítéssel párhuzamosan olyan új dolgozókat vettünk fel a kisegítő és technikai munkakörökbe, akik több munkakörben, többféle munkafeladat elvégzésére alkalmasak, és vállalják az intézmény programjaihoz igazodó változó munkaidő-beosztást. 16

17 Az intézmény egyik gondnoka hangmester szakképesítést szerzett, így a művelődési ház rendezvényeire, koncertjeire már csak alkalmanként kell külső vállalkozót hívnunk a hangosítási feladatok ellátására. A pedagógus-továbbképzés rendszerében figyeltünk az intézményi érdekek képviseletére, a támogatási rendszerben ezt érvényesítettük. Az általános iskolai pedagógusoknál szorgalmaztuk az angol nyelv tanulását. Támogattuk a főiskolai szintű végzettséggel rendelkező kollégáknál az egyetemi szintű szakos tanári végzettség megszerzését annak érdekében, hogy a pedagógusok szükség esetén általános és középiskolai osztályokban egyaránt tudjanak tanítani. A pedagógus-továbbképzés feladatait sikeres TÁMOP pályázati projekt is támogatja. (TÁMOP ) Intézményünk minden dolgozója munkaköri leírással rendelkezik, ami a pedagógusok esetében minden szeptemberben felülvizsgálatra kerül. A munkarend beosztása a pedagógusok esetében az iskolákban megszokott módon történik. Minden évben megtárgyaljuk az éves szabadságolási tervet, amit a Közalkalmazotti Tanács véleményez. A munkavégzés megszervezése intézményünk összetettsége révén kiemelkedő fontosságú, különösen a technikai személyzet tekintetében. Ez utóbbi területen a dolgozói elégedettség (intézményegységek együttműködése, gondnokság munkájának megítélése) folyamatosan javult, a 2011/12. tanév félévi értekezletein (általános iskola, középiskola) egyértelműen pozitív visszajelzések hangzottak el. Az intézmény egyik dolgozója látja el, illetve koordinálja a munkavédelmi feladatokat, aki ehhez megfelelő szintű végzettséggel is rendelkezik. Továbbképzése rendszeres. A két iskolában 1-1 munkavédelmi megbízott segíti a munkáját. A munkavédelmi feladatokat az intézmény tervezetten, dokumentáltan végzi. Tárgyi feltételek változása, fejlesztések A tárgyi feltételek biztosításánál intézményünk is takarékosságra kényszerült, azonban a működés folyamatosságát, gördülékenységét sikerült fenntartanunk. A sikeres pályázatokban rejlő lehetőségeket igyekeztünk maximálisan megragadni, ami nemcsak a fejlesztésekhez, hanem a működéshez is jelentős tartalékokkal szolgált (pl. TÁMOP 3.1.5). Ezeken felül intézményünkben is megvalósultak a városi fejlesztések eredményei is (interaktív táblák, informatikai fejlesztések). Az elmúlt öt évben a korábbi időszakhoz képest több égető problémát sikerült megoldanunk: Tornaterem padlózatának cseréje, a balesetveszély megszüntetése. Mászófal teljes kiépítése a művelődési ház aulájában. Az Oladi ÁMK teljes tetőfelületének szigetelése, az állandó beázás megszüntetése. Új öltözőhelyet alakítottunk ki, így nem szükséghelyiségben kell öltözniük a középiskolás fiúknak sem. Személyzetünk folyamatosan végzi a kisebb karbantartási munkákat (nyílászárók, zárak, rongálások javítása). Ahol nem sikerült eredményt elérnünk a magas költségigény miatt -, ott előkészítő munkákat folytattunk: Engedélyes tervekkel rendelkezünk új tanműhely építésére az Oladi ÁMK területén. 17

18 Megkezdtünk egy energetikai projekt előkészítését, hogy egy esetleges KEOP pályázaton indulni tudjunk. A legfontosabb pályázatok, projektek az elmúlt években: TÁMOP Humánerőforrás-fejlesztés az Oladi ÁMK-ban - 4 pedagógus továbbtanulásának támogatása. Elnyert támogatás: 15 millió Ft. TÁMOP 3.2.4/08/1 - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - Konzorciumi tagként vettünk részt a projektben. TIOP /1 pályázat (könyvtár) - A szombathelyi kistérség egyes iskolai könyvtárai IKT technológiai fejlesztése oktatási-képzési szerepük erősítése, online szolgáltatások igénybevétele érdekében, kapcsolódásuk kiépítése a Vas Megyei Könyvtári Portálhoz (NFÜ) - Konzorciumi tagként vettünk részt a projektben. Comenius programok (általános iskola) nemzetközi együttműködések más országok iskoláival (egy program lefutott, egy pedig jelenleg is tart, melyben spanyol, olasz és lengyel iskolákkal működik együtt az általános iskola) Sikeres decentralizált Szakképzési Alap pályázatok Több sikeres pályázat a Pedagógus Teljesítménymotivációs Alapra Rendszeresen pályázunk a szerényebb támogatást biztosító alapokra is (PANKKK pályázat, Érdekeltségnövelő pályázat, Nemzeti Kulturális Alap pályázatai, önkormányzati bizottságok pályázatai, Demokratikus Ifjúsági Alap, stb.) Intézményünkben is megjelentek az önkormányzati fejlesztések eredményei, így legutóbb a TIOP projekt keretében kerültek iskoláinkba digitális tantermi csomagok (interaktív tábla telepített laptoppal és projektorral), teljessé vált a wi-fi lefedettség. Az intézményi szabályzatok tartalmazzák az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeivel kapcsolatos szabályokat. Intézményünkben előre készülve a nemdohányzók védelméről szóló törvény hatályba lépésére szeptember 1-től megszüntettünk minden dolgozó (illetve nagykorú tanulók) számára kijelölt dohányzóhelyet, az intézmény egész területén tilos a dohányzás. Gazdálkodás Az elmúlt öt évben folyamatosan törekedtünk a költséghatékony működésre. Már az összevonás után látni lehetett, hogy az összevont intézmény működtetését kevesebb forrásból meg tudjuk oldani, mint amennyibe a jogelőd intézmények működtetése került. Ezt szemlélteti az alábbi ábra: (EZER FT) TELEKI SIMON SIC (OMK) ÖSSZESEN év év (Eötvös nélkül) Megtakarítás Megszűnt kollégium költsége Az összevonásból a megtakarítás Oladon

19 Az elmúlt évekre jellemző kényszerű kiadáscsökkentéseket mindig tartós megtakarításokkal teljesítettük, így volt ez 2011-ben is, amikor 6,5 álláshelyet szüntettünk meg, és éves szinten 25 millió Ft-os elvonást kellett kezelnünk. Ugyanakkor nemcsak külső tényezőknek akartunk kényszerűen megfelelni, hanem saját működésünk hatékonyságát is folyamatosan igyekeztünk javítani. Az elmúlt öt év költségvetésének eredeti előirányzatait az alábbi táblázat tartalmazza: Kiadások (ezer Ft) Személyi Járulékok Dologi Ellátottak Összesen Bevétel Saját Intézményfinanszírozás Összesen Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen A év előirányzatait a Szent-Györgyi Albert Középiskola megszüntetése után átvett feladatok növelik meg, elfedve a év közben végrehajtott nagyarányú létszámcsökkentés hatását is. Érdemes ugyanakkor összevetni a évi adatokat az 5 évvel korábbiakkal, mert az tükrözi, hogy ugyanazt a feladatot mennyivel kevesebb forrásból látjuk el jelenleg, mint az összevonás előtt ban ezer Ft volt a három akkor még önálló intézmény költségvetése, 2011-ben ez a szám ezer Ft. Látható, hogy évente (!!!) körülbelül 45 millió, a kollégium megszüntetését is beleszámítva 90 millió Ft-tal kerül kevesebbe az Önkormányzatnak ugyanannak a feladatnak az ellátása, mint az összevonás előtt, illetve más nézőpontból: ennyivel kevesebb forrásból is képesek vagyunk a feladatot ellátni emelkedő árak és bérkiadások mellett! A gazdálkodást érintő hatósági és önkormányzati ellenőrzések az elmúlt időszakban komoly hiányosságot nem tártak fel, a szakképzési hozzájárulások felhasználását is jogszerűnek ítélték az ellenőrzések. A közeljövő kihívásai Megítélésem szerint az Oladi ÁMK első öt éve egyértelműen sikeresnek mondható. Kialakítottuk az összevont intézmény szervezetét és működési rendjét. Kezdetben a kisebb 19

20 létszám, a megnövekedett adminisztrációs teher és a megváltozott működési rend gondot okozott a munkatársaknak, mára az új működési szabályok ismertté és elfogadottakká váltak. Az intézményegységek megőrizték az integrációt követően is értékes hagyományaikat, a két iskola az elmúlt időszakban újította meg képzési kínálatát, az általános iskola az angol kéttannyelvű képzés és az iskolaotthonos oktatás, a Teleki a webgazdasági szakközépiskola bevezetésével. Az elmúlt öt évben kezdtük meg az oktatást a büntetés-végrehajtó intézetben. A három intézményegység szakmai együttműködése az öt év alatt egyre szorosabbá vált. Mindezek ellenére a külső körülmények változása okán ma több tekintetben is komoly változásokkal kell szembenéznünk: Az önkormányzati törvény megváltoztatta a települési önkormányzatok feladatait, az oktatás állami feladat lett, miközben a kultúra és a közművelődés továbbra is a települési önkormányzatnál marad. A közoktatásra vonatkozó jogszabályok változása alapján jelen ismereteink szerint az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek, lehetőség van ugyanakkor arra, hogy működtetésüket a helyi önkormányzat továbbra is vállalja. A szakképzésre vonatkozó új jogszabályok és koncepciók azt irányozzák elő, hogy megyénként 1-2 szakképző intézmény (TISZK) fog működni, ami a jelenleg működő szakképző iskolák integrációjával jön majd létre. (Ez esetben az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskoláját ki kell szervezni az ÁMK szervezetéből.) Várhatóan megváltozik az iskolák finanszírozásának rendje, a pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők illetményét a központi költségvetés biztosítja majd. A szakközépiskolai és szakiskolai oktatásban a képzési idő rövidülésével kell számolni, ami hosszabb távon foglalkoztatási gondokat jelenthet. Az előzőekben vázolt változások (nem beszélve a ma még tisztázatlan kérdésekről) megnehezítik a programalkotást, de nem teszik lehetetlenné. Jelen pályázatomban azzal számolok, hogy szerencsés esetben az ÁMK szervezete a következő öt évben változatlan marad. Az új típusú TISZK létrehozása Szombathelyen az Európai Uniós támogatásokból fakadó fenntartási kötelezettség miatt 2017-ig elhalasztható, a művelődési házra pedig a fenntartó változása esetén is szükség lesz, hiszen annak infrastruktúrája a két iskola számára nélkülözhetetlen. Programom ezért a jelenlegi struktúrát veszi alapul, bár nem lehet kizárni annak a lehetőségét sem, hogy az ÁMK valamilyen módon történő megbontására később mégis sort kell keríteni. Fontos tehát, hogy ne csak az ÁMK, hanem annak egységei is képesek legyenek a változó körülmények között megfelelni partnereink igényeinek és az egyre határozottabb szakmai elvárásoknak. 20

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINŐSÉGIRNYÍTSI PROGRAM I. Közös rendelkezések Oladi ltalános Művelődési Központ 9700 Szombathely Simon István u. 2-6. 2007. TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 Az IMIP értelmezése, helye a dokumentumok

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett

PÁLYÁZAT. Az Emberi Erőforrások Minisztere által. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. alapján meghirdetett Mindszenti Általános Iskola Intézményvezetői munkakör betöltésére

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója 2012-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1. A célcsoport meghatározása...3

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program és helyi tanterv A. Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM PREAMBULUM... 7 BEVEZETŐ... 9 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI,

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008. Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 3. Az

Részletesebben

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Pályázat a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állásának betöltésére 2012.november 2. Készítette: dr. Rubi Ferenc megbízott igazgató Westsik Vilmos Élelmiszeripar

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben