ARANYKOR A XXI. SZÁZADBAN EGYESÜLET NAPSUGÁR TÁMOGATÓ SZOLGÁLATÁNAK ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARANYKOR A XXI. SZÁZADBAN EGYESÜLET NAPSUGÁR TÁMOGATÓ SZOLGÁLATÁNAK 2007. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 ARANYKOR A XXI. SZÁZADBAN EGYESÜLET NAPSUGÁR TÁMOGATÓ SZOLGÁLATÁNAK ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A Napsugár Támogató Szolgálat fenntartója az Aranykor a XXI. Században Egyesület. Tevékenységünket március 30-án kezdtük el. Működési engedélyünk a Balmazújvárosi Kistérségre: Balmazújvárosra, Egyekre, Hortobágyra, Tiszacsegére valamint Telekházára, Újszentmargitára, Hajdúböszörményre és Debrecenre terjed ki. Elsődleges ellátási területünk Debrecen. Teljesítettük a támogató szolgálat 3 kötelező feladatellátását; az információnyújtást, a személyi segítést és a szállító szolgálat biztosítását. A fogyatékkal élő klienseink számára biztosítottuk a megfelelő tájékoztatáshoz, a megfelelő információhoz való hozzájutás lehetőségét, hiszen ennek segítségével tudtak szociális, illetve anyagi helyzetükön javítani. Ellátottaink személyi segítést igényeltek háziorvoshoz, szakorvoshoz, kórházba történő kíséréshez, gyógyszerfelíratáshoz, gyógyszerkiváltáshoz, bevásárlással, ügyintézésekkel kapcsolatban. Személyi segítést nyújtottunk a védett, biztonságot nyújtó otthoni környezetből való kilépéskor, amelynek következtében nagyobb biztonságban érezhették magukat, ha kísérővel juthattak el az adott helyre. Egyik vak ellátottunkat osztálytalálkozóra és temetésre is elkísértük. Egy másik vak bácsi abban kérte a segítségünket, hogy a Cívis Ház Kht. tulajdonában lévő nagyobb méretű bérleti lakását egy kisebbre tudja elcserélni. Segítettünk a Cívis Ház Kht-val egyeztetni az igényeit. Mindemellett személyes dokumentumainak átíratásában, a költöztetés lebonyolításában is közreműködtünk. Az otthonukban történő személyi segítést is gyakran kérik a fogyatékos emberek. Ebben az esetben a személyi tisztálkodásban, a környezet rendben tartásában, főzésben, felolvasásban igényelnek segítséget. Egy mozgáskorlátozott idősebb hölgy esetében a házának felújításában segédkeztünk, munkásokat kerestünk, és a felújítással járó takarítást is elvégeztük. Egyetlen hozzátartozóját, az Egyesült Államokban élő lányát, telefonon és en tájékoztattuk édesanyja helyzetéről. 1

2 A fogyatékos ember számára a helyváltoztatás, a mobilitás nagy problémát jelent, a meglévő fizikai és kommunikációs akadályok miatt napi nehézségekbe ütközik. Ez már akkor kezdődik, amikor a házuk ajtaján ki szeretnének lépni, de például a lépcső miatt nem tudnak. Ebben az esetben a fogyatékos ember személyi szállítást vehet igénybe, ami az utóbbi években a támogató szolgáltatásokon keresztül valósul meg számukra. A személyi szállítást ellátottaink az alábbi célból vették igénybe: közszolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz, egészségügyi intézményekbe, közintézményekbe, polgármesteri hivatalokba, közösségi programokra, rokonlátogatásra, a hozzátartozók sírjának gondozása miatt pedig a temetőbe történő eljutáshoz. Szállító szolgálatunk esetében szeretnék kiemelni egy olyan segítségnyújtást, ami azt hiszem, hogy elég kivételes jellegű. Egyik ellátottunk egy olyan mozgáskorlátozott fiatalember, akit gépkocsivezetőnk minden hétköznap munkába szállít. Gondozottunk egy lift nélküli társasház második emeletén lakik. Miközben kerekes székében ül, gépkocsivezetőnk lassan engedi le lépcsőfokról-lépcsőfokra, majd délután a kerekes székkel együtt a második emeletre tolja fel. Év elején a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és az I/2000-es SzCsM rendelet évi módosítása miatt a szakmai programunkat módosítani kellett. Ennek értelmében ebben az évben csak olyan súlyos fogyatékos emberek kérelmét tudtuk elfogadni, akik külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülnek. Mozgáskorlátozott ellátottaink nagy része fogyatékosságát eddig az ún. 7 pontos I. fokú orvosi szakvéleménnyel igazolták. Áttekintettük addigi ellátottaink orvosi papírjait, és 8 esetben személyesen jártunk el a Magyar Államkincstárnál a fogyatékossági támogatásuk igénylésének lebonyolításában. Öt esetben elsőfokon meg is kapták ezt a támogatási formát. A többiek esetében a fellebbezés megírásában segédkeztünk és várjuk a másodfokú határozat végeredményét. 2

3 Az eddig ellátott, fogyatékossági támogatásban nem részesülő gondozottainkat és szállítottainkat is próbáljuk a későbbiek folyamán ellátni. A támogató szolgálat a gondozási időbe nem fogja beszámítani az idejüket a hó végi, illetve év végi összesítéseknél. Eredmények Lakásukhoz kötötten élő fogyatékos emberek jutottak el sok idő elteltével orvosi kezelésekre, kontrollvizsgálatokra, gyógytornára, amire a korábbiakban nem volt lehetőségük, hiszen nagyon sokan évek óta nem tudtak kimozdulni otthonukból. Hivatalos és személyes ügyeiket önállóan intézhették. A szállító szolgáltatásunk nagy segítséget nyújt az ellátottak számára. Mentőt nem akarnak igénybe venni egészségügyi szolgáltató helyre történő elutazáshoz. Ennek oka, hogy a mentő nem várhat rájuk, a visszaútra pedig - fogyatékosságukból kifolyólag - képtelenek lennének hosszú órákat várni. A magas árak miatt ügyintézési helyre történő eljutáshoz a taxi általi szállítást nem tudják igénybe venni. A szállító szolgálat ezáltal egy olyan speciális ellátási forma, amely eddig még a szociális szolgáltatások körében nem létezett. Erre pedig egyre nagyobb szükség lesz, mert az egészségügy átalakításának következtében a mentők csak a sürgősségi eseteket fogják felvállalni. Segítségnyújtásunk következtében ellátottaink számára kitárult a világ. Tevékenységünk eredményeként ellátottaink önértékelése növekszik, esélyegyenlőségük javulásával életesélyeik is javulnak. A személyi segítés és az információnyújtás következtében olyan információkhoz jutnak, amelyekről addig még nem is hallottak (fogyatékossági támogatás, közlekedési támogatás). Más intézményekkel történő együttműködés A Debrecenben található Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának keretein belül működő Éltető Gondoskodás Alapítvánnyal írtunk alá együttműködési szerződést, amelynek keretében 2007-ben 9 értelmi fogyatékos személyt kísértünk gyakorló munkára. A gyakorló munkahelyeken felügyeletet és munkájuk irányítását láttuk el. A Debrecen Városi Szociális Szolgálat három, időseket ellátó klubjával jó kapcsolatot tartunk fenn, mivel napi rendszerességgel szállítunk hozzájuk mozgáskorlátozott, idős hölgyeket. 3

4 A Hajdú-Bihar megyei ÉFOÉSZ szervezetével személyi szállításra vonatkozó megállapodás született még 2005-ben, amely gépkocsivezetőjük helyettesítésére vonatkozik távolléte esetén. Ellátási szerződés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával ellátási szerződést július 15-én kötöttünk. Az Önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozó támogató szolgáltatást Debrecen város közigazgatási területén egyesületünk révén biztosítja. Támogató szolgálatunknak figyelembe kell venni a DMJV Önkormányzata által fenntartott szociális intézmények ellátottainak szállítási igényeit. A szolgáltatásainkat igénybevevők összetétele 2007-ben összesen 47 fogyatékkal élő ember ellátását vállaltuk fel. A nemek közötti megoszlás aránya a következőképpen alakult: 18 férfi és 29 nő vette igénybe szolgáltatásunkat. A korcsoport szerinti megoszlás 1. Férfiak esetében: 18 év alatti: 3 fő év között: 5 fő év között: 4 fő 60 éven felüli: 6 fő. Legidősebb férfi ellátottunk: 85 éves. 2. Nők esetében: év között: 5 fő év között: 3 fő 60 éven felüli: 21 fő. Legidősebb női gondozottunk 84 éves. 4

5 Ellátottaink köre: Mozgásfogyatékkal élő személyek: 33 fő Látásfogyatékkal élő személyek: 2 fő Hallásfogyatékkal élő személy: 1 fő Értelmi fogyatékkal élő személyek: 9 fő Halmozott fogyatékkal élő személyek: 2 fő Támogató szolgálatunk személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek A szolgálatnak 4 főállású dolgozója van: 1 szolgálatvezető, 2 fő személyi segítő és egy gépkocsivezető. A szolgálatvezető szociálpolitikusi diplomával, a két személyi segítő szociális gondozói és ápolói végzettséggel, gépkocsivezetőnk B kategóriás jogosítvánnyal és PÁV II-es minősítéssel rendelkezik. 3 fő a megalakulás óta tevékenykedik a szolgálatnál, egy szociális gondozónk május 1-től dolgozik csapatunkban, így azt lehet mondani, hogy az elmúlt két évben a fluktuáció nem volt jellemző szervezetünkre, emiatt gondozottaink is biztonságban érezhették magukat. Tárgyi feltételek A szolgálat egy Toyota Yaris Verso bérelt személygépkocsival működik. Emellett a Postakert utcán, a vidéki buszvégállomáshoz közel irodahelyiséget is bérelünk. Az iroda felszereléséhez számítógép, multifunkcionális nyomtató, és scanner tartozik. A dolgozók az egyesületi tulajdonban lévő mobiltelefonokat használják, a telefon-előfizetések pedig a támogató szolgálat munkatársai részére az egymás közötti ingyenes beszélgetés lehetőségét is tartalmazzák. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy a felmerülő problémákat azonnal meg tudjuk beszélni. Az 52-es körzetszámhoz tartozó telefonszámok kedvezőbb tarifával hívhatóak. 5

6 Képzések Személyi segítőink a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által szervezett támogató szolgálatok részére nyújtott alapképzésüket 2006 májusában fejezték be. Képzésük helye Salgótarján volt. A szolgálatvezető és a gépkocsivezető beiskolázására novemberében került sor, vizsgáikat pedig áprilisában tették le. Két személyi segítőnk novemberben és decemberben egy 30 órás szakmai készségfejlesztő képzésen vett részt, melynek teljesítésével 30 továbbképzési pontot szereztek. A képzés elnevezése: A Rogers-i megközelítésű segítő kapcsolat, segítő beszélgetés alkalmazásának lehetőségei a gondozottakkal való hatékony kapcsolatépítés folyamatában. Ellenőrzés júniusában a Magyar Államkincstár ellenőrizte a 2006-os évre vonatkozó gondozással és szállítással kapcsolatos óraszámunkat, a pénzügyi elszámolást, ellátottaink támogató szolgáltatás igénylésére vonatkozó jogosultságát. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. A támogató szolgálatok részére kötelezően előírt óraszámot (2300) 1300 órával túlteljesítettük. A módszertani vizsgálat során szakmai munkánkkal nagyon meg voltak elégedve ben az összesített óraszámunk 3809 óra lett. Térítési díj A lakáson belül történő személyi segítés nyújtásáért (mosdatás, etetés stb.) 300Ft/óra térítési díjat fizettek klienseink, a lakáson kívül elvégzett segítséget (orvoshoz kísérér, bevásárlás stb.) pedig térítésmentesen biztosítottuk. A szállító szolgálatunk igénybevételéért 50Ft/km díjat állapított meg a fenntartónk, amit a kliens a lakása és a célállomás közötti távolságért fizetett. A kiszállásért és várakozásért nem számítottunk fel különdíjat. 6

7 Pénzeszközök Támogató szolgálatunk 2007-ben az alábbi forrásokból valósította meg a működéshez szükséges kiadásainak fedezését: - állami normatíva, - pályázatokon elnyert működési célú támogatás, - saját bevétel. 1. Az állami normatíva alapvető feltétele a szolgáltatás hosszútávú fenntarthatóságának. A jogszabályok betartása mellett a magas színvonalú szakmai munkát biztosíttottuk a 2007-es évben is. 2. A működéshez szükséges fontos pénzügyi forrás a pályázatokon elnyerhető pénzügyi források. Ezzel a lehetősséggel eddig is éltünk és a jövőben is szeretnénk programjaink megvalósításához pályázatokat készíteni. Pályázatírói készségeink fejlesztésére a DFT Hungaria által szervezett EU pályázatíró és végrehajtó képzésén támogató szolgálatunk vezetője vett részt, melyet kiváló minősítéssel végzett el. 3. Saját bevételeink a térítési díjból és az 1%-os adó felajánlásából álltak. Pályázatokon való szereplés 2007-ben VÁTI Kht: DFT Hungaria szervezésében EU pályázatíró és végrehajtó képzésére kapott támogatás lezárt, ESZA: működési célú támogatás: Ft lezárt, NCA: működési célú támogatás: Ft (az egyesület a két támogató szolgálat működtetésére nyerte) lezárt. Veszélyek Az állami normatíva csökkentése a támogató szolgálatok működését veszélyezteti. Ezért az állami normatíván túl szükségünk van pályázatokon elnyerhető működési költség-kiegészítő támogatásokra. 7

8 Saját bevételeinket nem tudjuk nagy mértékben növelni, mert a rászorulók, akik anyagi téren is hátrányos helyzetben vannak, képtelenek lennének megfizetni a magasabb összegű térítési díjakat. A szállító szolgáltatásból befolyó saját bevételeink nem fedezik a gépkocsi használata során felmerülő költségeket. Nehézséget jelent, hogy megalakulásunk óta, a működésre kapott, évente felhasználható állami normatíva nemcsak reálértékben csökkent, hanem nominálértékben is. Az éves költségvetési tervezet elkészítése emiatt elég nagy fejtörést jelent számunkra. További problémát jelent a működéshez szükséges speciális gépkocsi beszerzése. Korábban alakult támogató szolgálatoktól azt az információt kaptuk, hogy régebben pályázati úton lehetett gépkocsihoz jutni. Fennállásunk óta eddig erre még nem volt lehetőség. A speciális gépkocsi beszerzését december 31-ig kell teljesíteni. A fent említett problémák ellenére remélem, hogy támogató szolgálatunk még hosszú távon lesz képes működni, jelenlegi és jövőbeli ellátottaink számára szolgáltatásokat biztosítani. Úgy gondolom, hogy támogató szolgálatunk a fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben történő ellátásával fontos feladatokat lát el, s ezáltal ténylegesen hozzájárulunk a fogyatékkal élők társadalmi reintegrálódásához. Jelentést készítette: Szabó Csilla Napsugár Támogató Szolgálat vezetője Az Aranykor a XXI. Században Egyesület január 4-én tartott közgyűlésén a szakmai beszámoló megvitatatásra és elfogadásra került. Dr. Molnár Tibor egyesületi elnök Debrecen,

Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat 4445. Nagycserkesz Iskola u. 21. sz.

Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat 4445. Nagycserkesz Iskola u. 21. sz. Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat 4445. Nagycserkesz Iskola u. 21. sz. Beszámoló a Támogató Szolgálat 2014. évi munkájáról Készítette: Luzsinszki Levente szolgálatvezető A Szolgálat adatai:

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 2. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza Páty támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza Páty támogatásáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 44 /2014. Tárgy: Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza Páty támogatásáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 17 intézményével, részben

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg)

SZAKMAI PROGRAM. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) SZAKMAI PROGRAM Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (Egybeszerkesztett szöveg) Szolgáltatás típusa: Személyes gondoskodás keretébe tartózó szociális alapellátások és gyermekjóléti szolgáltatás.

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben kiemelten Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató

Részletesebben

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja

A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Támogató szolgálatának szakmai programja _ A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Támogató szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE Szám:1033- /2009. ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon

Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon Beszámoló 2010. év Készítette Dr. Egervári Ágnes igazgató TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1 BEVEZETÉS 3 2 AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI 3 2.1 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FORMÁK:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2014. Tartalom I. Szolgáltatástervezési koncepció célja... 3 II. Demográfiai helyzetelemzés... 4 A. Társadalmi helyzetkép a XXI. kerületben...

Részletesebben

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T 2 0 1 0 B E S Z Á M O L Ó 1 Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! TARTALOMJEGYZÉK 2010 Köszöntöm az olvasót 3 Képek az Egyesület életéből 4 Közhasznúsági

Részletesebben

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója DEBRECEN 2013 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet (Debrecen) 4 II. Jogszabályi háttér 5 III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉHEZ 2003.

ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉHEZ 2003. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási Főosztály ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉHEZ 2003. Szerkesztette: Kisgyörgyné Cziráki Andrea Szerzők: Kisgyörgyné Cziráki

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015 1 I. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere A szociális igazgatásról és

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben