Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat Nagycserkesz Iskola u. 21. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat 4445. Nagycserkesz Iskola u. 21. sz."

Átírás

1 Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat Nagycserkesz Iskola u. 21. sz. Beszámoló a Támogató Szolgálat évi munkájáról Készítette: Luzsinszki Levente szolgálatvezető

2 A Szolgálat adatai: Neve: Nagycserkesz Község Önkormányzata Támogató Szolgálat Székhelye: 4445 Nagycserkesz Iskola u 21. Ágazati azonosítója: S Adószám: Fenntartója: Nagycserkesz Község Önkormányzata Működési területe: Kálmánháza község, Nagycserkesz község, Nyírtelek Város valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város tizenegy tanyabokra: Antalbokor, Benkőbokor, Kazárbokor, Rókabokor, Salamonbokor, Sulyánbokor, Szabadságbokor, Szelesbokor, Szélsőbokor, Vajdabokor Vargabokor. Elsődleges ellátási terület: Nagycserkesz A szolgálat típusa: Szociális alapszolgáltatás/támogató szolgáltatás (1993. évi III. tv. 65/C. ). Működés kezdete: november 30. A támogató szolgálat célja: A fogyatékkal élő személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése személyre szabott komplex feladatok és ellátások közvetítésével; az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása; azaz a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében és az igénybevevő társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és az I/2000-es SzCsM rendelete szerint a szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A fogyatékos személy önmaga önállóan, vagy törvényes képviselője útján is kérheti az ellátást. A szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

3 Súlyosan fogyatékos a - külön jogszabály szerint - fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A Támogató Szolgálat személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek: A Támogató Szolgálatnak 2014-ben a törvényi előírásoknak megfelelően 4 fővel működött. 1 szolgálatvezető, 2 személyi segítő és 1 gépkocsivezető. A szolgálatvezető, szociális munkás főiskolai végzettséggel, valamint támogatószolgálat vezetői tanúsítvánnyal rendelkezik. A személyi segítők szociális gondozói és ápolói végzettséggel valamint támogató szolgálat személyi segítői tanúsítvánnyal rendelkeznek. A gépkocsivezető rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, valamint től személyi szállítói képesítéssel. Év elején a támogató szolgálat minden dolgozója rendelkezett a szükséges igazolással a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéről. A szolgálatvezető a megalakulás óta a szolgálatnál tevékenykedik, a gépkocsivezető májustól, személyi segítők októberétől, és áprilisától, dolgoznak a szolgálatnál. Év közben az egyik gondozónő GYES-re ment, helyére munkaügyi központos támogatással alkalmaztunk 1 fő munkavállalót, akinek a szükséges iskolai végzettség megszerzése folyamatban volt. A szolgálatvezető a hatályos jogszabályok értelmében 2 év felmentést adott a gondozónőnek a szükséges iskolai végzettség megszerzésére. Tárgyi feltételek: Szolgálatunk rendelkezik a törvény által előírt tárgyi feltételekkel. Jól megközelíthető helyen fekvő akadálymentesített irodához számítógép internet hozzáféréssel, nyomtató és fénymásoló is tartozik. A dolgozók az önkormányzat tulajdonában lévő mobiltelefonokat használják, a telefon-előfizetések pedig a szolgálat munkatársai részére az egymás közötti ingyenes beszélgetés lehetőségét is tartalmazzák. Ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy a felmerülő problémákat azonnal meg tudják beszélni. A szállítási feladatokat egy Opel Vivaró típusú 9 személyes személygépkocsival látjuk el, ami alkalmas kerekes székes személyek szállítására is, mivel rendelkezik mobil rámpával, valamint 4+3 pontos biztonsági övvel.

4 Pályázatok 2014-ban Minden év május 20-ig a pályázhatnak a támogató szolgálatok a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutató évközi módosítására, abban az esetben, ha az előző évben a vállalt feladatmutatót túlteljesítették évben szolgálatunk 1200 feladategységet igényelt a már megítélt 3100 feladategységen túl, (sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnak nem kellet volna anyagilag hozzájárulnia a Támogató Szolgálat működéséhez) amit az NRSZH Főigazgatói döntés alapján, elutasított.(2014 évben az NRSZH minden évközi feladatmutató igénylést elutasított.) 2014 évben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a Támogató Szolgálatok részére nem írt ki fejlesztési és továbbképzési célra pályázatot. Pénzeszközök: Támogató szolgálatunk 2014-ben az alábbi forrásokból valósította meg a működéshez szükséges kiadásainak fedezését: - állami finanszírozás, - önkormányzati támogatás, - saját bevétel. Az állami finanszírozás alapvető feltétele a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságának. Az önkormányzat 2014 évben kiegészítette a szolgálat működéséhez szükséges anyagi fedezetet. Fontosak és a hatékony működéshez szükségesek a pályázatokon elnyerhető források. Ezzel a lehetősséggel eddig is éltünk, és a jövőben is szeretnénk élni. Saját bevételeink a térítési díjakból álltak. Térítési díjak: A támogató szolgálat térítési díjait az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza. A személyi segítést ingyenesen vehetik igénybe ellátottjaink. A szállító szolgálatunk igénybevételéért szociálisan rászorult ellátottjainknak 40 Ft-ot, szociálisan nem rászorult ellátottjainknak 50 Ft-ot kell fizetnie kilométerenként, míg a rendszeresen általános iskolába szállított kiskorú valamint nappali foglalkoztatóba szállított nagykorú szállításáért 30 Ft/km a térítési díj. A kiszállásért és várakozásért a szolgálat különdíjat nem számolhat fel.

5 Más intézményekkel történő együttműködés A Szolgálat alapvető feladatainak ellátása érdekében együttműködik ellátási területén a szociális alap és nappali ellátást biztosító intézményekkel, a háziorvosi szolgálatokkal, körzeti védőnőkkel, otthonápolási szakszolgálattal, rehabilitációs intézményekkel, nevelésioktatási intézményekkel, gyermekvédelmi intézményekkel, gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal, a fogyatékos személyeket segítő szolgáltató szervezeteivel. Szakmai munka bemutatása A Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások ráépülnek a településen élő fogyatékosok által felmerült igényekre,ezért évben is teljesítettük a támogató szolgálat 3 kötelező alapfeladatát; az információnyújtást, a személyi segítést és a szállító szolgálat biztosítását. Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés: munkanapokon óráig, illetve telefonon bármikor elérhető a szolgálatvezető. A fogyatékkal élő klienseink számára biztosítottuk a hiteles tájékoztatáshoz, a megfelelő információhoz való hozzájutás lehetőségét, hiszen ennek segítségével tudtak szociális, mentális illetve anyagi helyzetükön is javítani. Személyi segítő szolgálat: Szakképzett személyi segítő látja el a feladatot. A fogyatékkal élő személy lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak segítséget. A rászorulók állapotától, illetve igényeiktől függően, önállóságuk megőrzése mellett, mindennapi életük megkönnyítésére irányul a segítés. Gyakori igényként jelentkezik a higiénés feladatok ellátása, személy körüli teendőkben segítés, lakásfenntartással kapcsolatos feladatok, felügyelet. Személyi segítést nyújtottunk az ügyfeleinknek a lakáson belüli feladataik ellátásához, továbbá a védett, biztonságot nyújtó otthoni környezetből való kilépéskor, amelynek következtében nagyobb biztonságban érezhették magukat, azáltal, hogy kísérővel juthattak el az adott helyre. Ellátottjainkat templomba, temetésre, bevásárolni is elkísértük. A fogyatékos ember számára a helyváltoztatás, a mobilitás nagy problémát jelent, a meglévő fizikai és kommunikációs akadályok miatt nehézségekbe ütköznek. Szállító szolgálat: A fogyatékos emberek személyi szállítást vehetnek igénybe, ami az utóbbi években a támogató szolgáltatáson keresztül valósul meg számukra. A személyi szállítást ellátottaink az alábbi célokból szokták igénybe venni: közszolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz, egészségügyi intézményekbe, közintézményekbe, polgármesteri hivatalokba,

6 okmányirodákba, közösségi programokra, rokonlátogatásra, a hozzátartozóik sírjának látogatása miatt pedig a temetőbe történő eljutáshoz. Munkánk során ezeket a tevékenységeket nevezzük eseti jellegűeknek. A másik formája a folyamatos ellátás. Ilyen, amikor napi rendszerességgel szállítunk 6 kiskorú gyermeket speciális általános iskolákba, 1 fiatalt pedig nappali foglalkoztatóba. Szolgáltatásaink igénybevételével ellátottjaink hozzájutnak az egészségügyi, szociális fejlesztő szolgáltatásokhoz, segítjük őket az önálló életvitel kialakításában és a társadalmi beilleszkedésben. A feladatmutatók alakulása 2014 évben 4140,9167 feladategységet teljesített szolgálatunk, az államilag finanszírozott 3100 feladategységgel szemben. Az éves feladategység 1583,9167 feladategység személyi segítésből, kísérésből, valamint 2557 feladategység szállításból tevődik össze. Ez óra személyi segítést, kísérést, valamint 16289,42 hasznos kilométert jelent. (hasznos km.: szociálisan rászorult ellátottal megtett km.)ezen felül az év során teljesítettünk még 3520 nem elszámolható hasznos kilométert szociálisan nem rászoruló ügyfeleinkkel. Személyi segítést 1202 esetben, a szállítószolgáltatást 2373 alkalommal vettek igénybe klienseink.. A szolgáltatásainkat igénybevevők összetétele évben: A Támogató Szolgálat ellátottjainak megoszlása évben 13fő; 31% 14fő; 32% 1fő; 2% 8fő; 18% 2fő; 4% 6fő; 13% Mozgás fogyatékos Hallás fogyatékos Halmozottan fogyatékos Látás fogyatékos Értelmi fogyatékos Szociálisan nem rászoruló

7 Az ellátottak kor és települések szerinti megoszlása Korcsoport szerinti megoszlás Nagycserkeszi ellátottak: 21 fő Nyírteleki ellátottak: 7fő Nyíregyházi ellátottak: 3fő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Összesen Ellenőrzés án a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Igazgatósága ellenőrizte a TSZ-182/ számú és azt módosító TSZ-182/ számú finanszírozási szerződések alapján évben igénybevett támogatás elszámolásának szabályszerűségét, a közölt adatok valódiságát és a felhasználás jogszerűségét. A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a bemutatott dokumentumok alapján megállapított feladatmutatók megegyeznek az elszámolásban feltüntetett feladatmutatókkal. Összegzés Úgy 2014-ben, mint az azt megelőző években elmondható, hogy a Támogató Szolgálat legkomolyabb eredménye az, hogy a korábban lakásukhoz kötötten élő fogyatékos emberek eljutottak orvosi kezelésekre, kontrollvizsgálatokra, gyógytornára, amire a szolgálat létrehozása előtt nem volt lehetőségük, hiszen nem tudtak kimozdulni otthonukból. Lehetőséget kaptak arra, hogy a hivatalos és személyes ügyeiket önállóan intézzék. Sok hozzátartozó számára könnyebbséget nyújt, hogy nem kell gyermeküket, testvérüket vagy idős szüleit minden nap vagy esetenként a saját szabad- vagy munkaidejük terhére iskolába vagy kórházba szállítani, ugyanakkor biztonságérzetet ad, nekik az a tudat, hogy biztonságban, szakképzett kísérő jelenlétében utazhatnak szeretteik ben kis mértékben csökkent az előző évhez képest (de még így is jelentősen meghaladta az NRSZH által meghatározott mennyiséget) a Támogató Szolgálat által teljesített feladatmutatók száma, ami annak a következménye, hogy gazdasági szempontokat

8 figyelembe véve igyekeztünk minimalizálni a költségigényesebb szállítási feladatokat. A működésünk során igyekszünk hatékony munkaszervezéssel, a szállítási feladatok koordinálásával minél gazdaságosabban működni, hogy ez által a legkisebb terhet rakjuk a fenntartó önkormányzatra. Igyekszünk megragadni minden pályázati lehetőséget, hogy általa újabb forrásokhoz jussunk Segítségnyújtásunk következtében ellátottaink számára kitárul a világ. Tevékenységünk eredményeként ellátottaink önértékelése növekedett, esélyegyenlőségük javulásával életesélyeik is javultak. A személyi segítés és az információ-nyújtás következtében olyan információkhoz jutnak, amelyekről addig még nem hallottak. Úgy gondolom, hogy támogató szolgálatunk a fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben történő ellátásával fontos feladatot lát el, ezáltal ténylegesen hozzájárul a fogyatékkal élő emberek társadalmi reintegrálódásához. Kérem a tisztelt testületet, hogy beszámolóm elfogadásával segítsék ez irányú munkánkat. Nagycserkesz május 21. Luzsinszki Levente Szolgálatvezető

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134 ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Tét Város Önkormányzat által 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ill. gyámhatósági, gyámügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010. évi tevékenységéről.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2010. évi tevékenységéről. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. január 27-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szakmai Programja A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 4/2013. (II.28.) sz. határozatával elfogadva Készítette: Zabos Péterné Intézményvezető

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. SZENVEDÉLY- ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA Éves beszámoló 2012. Velence Város Önkormányzat Képviselő-Testület részére A Cg.01-09-88072 cégjegyzékszámú HUMÁN SZTRÁDA

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben