Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petőfi Sándor Általános Iskola. Minőségirányítási Programja 2007-2011"

Átírás

1 Petőfi Sándor Általános Iskola Minőségirányítási Programja

2 Minőségirányítási Program Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Munkácsy Mihály u. 1. 2

3 1. Feladatok Fenntartói ÖMIP-ből következő feladataink Kiemelt feladataink: A Petőfi Sándor Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata Minőségirányítási rendszer Minőségcélok A vezetés felelőssége A megismerés biztosítása Szabályozás eljárásokban (jogszerű működés) Stratégiai tervezés A pedagógiai tervezés Éves tervezés Ellenőrzés, értékelés A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményi önértékelés rendszere Diagnosztikus mérések Országos kompetencia mérés Az intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés alapelvei Az önértékelés célja Az intézményi önértékelés rendszere Intézményi önértékelés elvégzésének eljárásrendje Az éves értékelés folyamata A MIP működtetése Felelősségi mátrix Belső működés A pedagógusok együttműködése A csoport vezetéséért felelős pedagógus szerepe Szervezeti felépítés Iskolánk információs rendszere A humán erőforrás biztosítása és fejlesztése Pedagógus munkatársak kiválasztása és támogatása Nem pedagógus munkatársak kiválasztása és betanulása Továbbképzési rendszer működtetése Pedagógus értékelési rendszer Az értékelés alapelvei Az értékelés szintjei Az értékelés területei, részterületei és követelményei Az értékelés területei Az értékelés részterületei és követelményei Az értékelés módszere Az értékelés eredménye, követelmények A partnerkapcsolatok működtetése A partneri igény és elégedettségmérés A támogató szervezet működésének szabályozása

4 3.11. A minőségirányítási rendszer kiépítése / működése során keletkező dokumentumok kezelése Minőségbiztosítási dokumentálási rend szabályozása Hozzáférés és nyilvánossá tétel: Panaszok Tanulói panaszok ügymenete Panaszkezelési rend az alkalmazottak részére Az iskola 1. osztályosainak beiskolázási rendje Nyomonkövetés, beválásvizsgálat Az intézmény működtetése Beszerzési terv készítése Gazdasági és pénzügyi folyamatok Az intézmény működésének javítása, folyamatos fejlesztése Biztonságos intézmény fizikai biztonság Záró rendelkezések

5 1. Feladatok 1.1. Fenntartói ÖMIP-ből következő feladataink Minden gyermek fontos elvének következetes megvalósítása, a színvonalas, gyermekközpontú nevelés-oktatás biztosítása intézményünkben, alap és speciális feladataink átlagosnál színvonalasabb ellátása, a gyermekek, tanulók képességeinek személyiségének sokoldalú fejlesztése, felkészítésük a továbbtanulásra, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, az egészséges életmód, sportolási igény felkeltése, kultúrált, igényes környezet, intézményi arculat kialakítása helyi értékek megbecsülése, képviselete, partneri igények, elégedettség figyelemmel kísérése, megfelelő kommunikáció alkalmazása, továbbképzési tervek és intézményi szükségletek összhangjának megvalósítása, részvétel a közművelődési és kulturális életben, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőséget is segítő programok kidolgozása, alkalmazása, eredményes szereplés tanulmányi és sport versenyeken, a kultúrált viselkedés, magatartás kialakítása, az idegen nyelv és informatikai ismeretek hangsúlyos átadása, emeltszintű matematika és idegen nyelv oktatásban résztvevő tanulók eredményes továbbhaladása, az általános iskolába járók tanulmányainak befejezése, a kimaradás megakadályozása Kiemelt feladataink: Az épület külső és belső környezetének folyamatos esztétikus fejlesztése, az eszköz- és felszerelésjegyzék teljesítése, a minőségbiztosítási önértékelési rendszer technikai hátterének biztosítása, helyi nevelési pedagógiai programok beválásának vizsgálata, intézményi önértékelési rendszer működtetése, pedagógus értékelési rendszer működtetése szakszerű szolgáltatások igénybevétele. 5

6 2. A Petőfi Sándor Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata A Small is beautiful a kicsi szép elv következetes végigvitele a pedagógiában mottója iskolánknak. A kicsi szép elv az emberléptékűség eszméjét hirdette meg, nagy hangsúlyt helyezve az ökológiára, a természetvédelemre, a humánus, etikai és esztétikai értékek felmutatására. A legnagyobb és leginkább létfontosságú erőforrás az oktatás, - mindenkinek egyre magasabb előképzettségre van szüksége. Az oktatásnak először is értékeszméket kell közvetítenie, arra kell megtanítania, mit kezdjenek a gyerekek az életükkel. Iskolai specialitásaink: emeltszintű matematika, idegen nyelv (angol, német), informatika, sokféle szabadidős tevékenység, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakozását szolgálják. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyeket a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. Az iskolai közösség mindennapi életében elősegítjük, hogy a tanulóink folyamatosan tapasztalják az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, ezek hiányának hátrányos következményeit. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 3. Minőségirányítási rendszer 3.1. Minőségcélok Szervezeti céljaink 1. Jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestületünk. 2. Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnereikkel szemben. 3. Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. Az 1-3-as célokat elkövetkezendő 5 évben szeretnénk megvalósítani. 4. Változzon meg szervezeti struktúránk a es tanév végére. A minőségirányítási vezető kerüljön be az iskolavezetésbe, a minőségirányítási csoport pedig ugyanolyan szinten szerepeljen, mint a munkaközösségek. Az egyéb itt fel nem sorolt szervezeti céljaink megjelennek a folyamatszabályozásokban. Az 1-4-es célokból eredő feladatok részben a szabályozásokban megtalálhatók, a többi tevékenységet folyamatosan fogjuk kidolgozni és fejleszteni. A szervezeti működésre vonatkozó célok az adott folyamatszabályozások elején jelennek meg. 6

7 3.2. A vezetés felelőssége Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálásával, éves munkatervek készítésével, a három évenkénti önértékelés lebonyolításával Jogi szabályozók hozzáférhetősége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák A hozzáférhetőség biztosítása Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a CD jogtárban. A jogtár tartalmát folyamatosam frissítjük és aktualizáljuk. Az intézményspecifikus Oktatási Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetőségét. Ezek egy-egy példánya az igazgatói, illetve a titkársági irodában találhatók meg. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan bővülő Korszerű iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közalkalmazásban kötetei A megismerés biztosítása Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése: A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. Ezenkívül biztosítja a szakszervezet részére az újonnan megjelenő jogszabályok munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor az igazgató, a helyettesekkel dönt. Amennyiben valamely előírás teljesítésére szűk határidő áll az intézményvezető rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenéséről folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a heti infón. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: 7

8 Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre rendszeresen. Másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi Szabályozás eljárásokban (jogszerű működés) Belső szabályozás Tartalmi rész Az SZMSZ célja Az intézmény meghatározása Jogi status Tanulói jogviszony meghatározása Az intézmény munkarendje Pedagógiai program A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. Indikátorrendszer Az intézmény éves munkájának tervezése A pedagógusok munkájának értékelése Teljeskörű intézményi önértékelés Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez fejlesztéshez Az intézmény működésének, szabályozásoknak a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása A szabályozás neve SZMSZ Alapító okirat HPP HPP SZMSZ SZMSZ SZMSZ SZMSZ HPP SZMSZ Éves munkaterv Önértékelés Vezetői értékelés Intézményi önértékelés Vezetői ellenőrzés P.S.Á.I. éves értékelése Külső szabályozás Tartalmi rész Szabályozás Hol található Igazgató hatásköre KT Intézmény munkarendje KT 40. Pedagógiai program KT Tanórán kívüli foglalkozás KT 53. szervezeti formája Nevelőtestület KT Szakmai munkaközösségek KT 58. Tanítás évi rendje KT 52. 8

9 3.3.. Stratégiai tervezés A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása, amelynek célja az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása A folyamat leírása Feladat Felelős Résztvevők Produktum Intézmény vezető 1 A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése 2 A HPP módosítandó, kiegészítendő területeinek számbavétele 3 Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre 4 A területek szétosztása a csoportok között 5 Tantestület tájékoztatása a csoportok megalakulásáról és az első olvasat előterjesztésének időpontjáról 6 A munkacsoportok elemző munkája 7 A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok elfogadása 8 Tantestületi értekezlet az elemző munka és a módosító javaslatok megvitatása 9 Módosítások, kiegészítések beépítése a programba 10 A módosított PP elfogadtatása az Szü- Iskola vezetősége Intézmény vezető Munkacsoportok vezetői Iskola vezetősége Munkacsoportok vezetői Munkacsoportok vezetői Iskola vezetősége Iskola vezetősége Iskola vezetősége nevelőtestület Munkacsoportok tagjai nevelőtestület Munkacsoportok tagjai Munkacsoportok tagjai nevelőtestület SzK tagjai DÖK tagjai Azonosított területek, folyamatok Megalakult munkacsoportok A területekhez rendelt munkacsoportok Jegyzőkönyv Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések Kiegészített PP. Jegyzőkönyv 9

10 Feladat Felelős Résztvevők Produktum lői Közösséggel és megismertetése a DÖK-kel 11 A teljes program ellenőrzése, összevetése a törvényi előírásokkal Intézmény vezető 12 Testületi vita Intézmény vezető 13 A HPP-t megismerteti a közvetlen ge Iskola vezetősé- partnerekkel 14 Felterjesztés az önkormányzathoz Intézmény vezető Iskola vezetősége nevelőtestület partnerek Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv 10

11 Éves tervezés Az éves munkaterv elkészítésének folyamata A folyamat célja: A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. Előzetes tantárgy felosztás START Az elmúlt tanév értékelő beszámolója 1. Tájékoztatás a nevelési-oktatási célkitűzésekről Jegyzőkönyv Mk-ek tanév végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjéről szóló rendelet 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. Feladatterv ismertetése 4/a. A DÖK vezető és az ifj. védelmi felelős elkészíti a munkatervet DÖK és ifj, védelmi munkaterv 5. Eseménynaptár összeállítása, felelősök hozzárendelése 6. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása 7. A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet és kiegészíti szept. 20-ig a munkaközösségek, a DÖK és az ifj. véd.-i munkatervekkel 9. A munkaterv véglegesítése, elküldése a fenntartónak. Elhelyezése az igazgatói irodában és a tanáriban. STOP 11

12 A folyamat leírása 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. 2. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről. 3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek. 4. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket. 4/a. DÖK és a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök elkészítik éves munkatervüket. 5. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. 6. Egy héten belül munkaközösség-vezetők összeállítják és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. 7. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 8. Ezt követően az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit is. 9. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit. 10. Ezzel egyidőben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát. 11. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését. 12. Ezek után az igazgató összeállítja és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. 13. A tanévnyitó értekezleten e nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területeken beavatkozás szükséges. 14. Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet-egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában, tanári szobában. 12

13 Felelősségek és hatáskörök Felelős Érintett Informált 1. Igazgató Mk. vezetők, ifj, véd felelős, Tantestület DÖK vezető 2. Igazgató Tantestület - 3. Igazgató Tantestület - 4. Mk. vezetők Tantestület - 5. Mk. vezetők Tantestület - 6. Mk. vezetők Tantestület Tantestület 7. Mk. vezetők Tantestület Igazgató 8. Igazgató Mk. vezetők, - 9. Igazgató Mk. vezetők, DÖK vezető Igazgató Igazgató Tantestület 12. Igazgató Igazgató Tantestület Fenntartó, szülő 14. Igazgató Iskolatitkár - Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltő Megőrzési hely 1. Jegyzőkönyv 2. Órarend 3.DÖK és gyermek és ifj.védelmi munkaterv 4.Munkaközössé gi tervek Jegyzőkönyvvezető Dosszié (jegyzőkönyvtár) Igazgatóhelyettesek DÖK vez., gyermek és ifj.védelmi vezető Igazgatóhelyettesi iroda Megőrzési idő Másolatot kap 1 tanév - 1 tanév Tanárok Igazgatói iroda 1 tanév - Mk. vezetők Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 5. Feladatterv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 6. Mérési terv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 7. Üzenő füzet Szülők, alkalmazotti közös- Igazgató és ig. Igazgatóhelyettesi iroda 1 év helyettesek ség 8. Tájékoztatási rendszer 9. Az intézmény munkaterve Igazgató Információs dosszié 1 év - Igazgató Igazgatói iroda 1 év Fenntartó 13

14 3.4 Ellenőrzés, értékelés A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása Cél: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez A folyamat leírása Cél: adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez START 1. Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjainak meghatározása Idő- és felelősség mátrix Szempontlista Eredményes ellenőrzés Indikátorrendszer Indikátorrendszer Az ellenőrzött területek listája 2. Az ellenőrzési területek kiválasztása 3. Éves ellenőrzési terv elkészítése Az ellenőrzött területek listája Ellenőrzési terv Ellenőrzési terv Idő- és felelősség-mátrix Ellenőrzési szempontlista 4. Éves ell.-i terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel 5. Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása 6. Az ellenőrzés végrehajtása Jegyzőkönyv Megbízások Időterv a beszámoláshoz Feljegyzések Feljegyzések az ellenőrzésről 7. A tapasztalatok megbeszélése Ellenőrzési lista Ellenőrzési lista 8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására Feljegyzés Ellenőrzési lista Feljegyzések 9. Az igazgató tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól 10. Az eredmények adattárba helyezése Nem Igen Elektromos adatbázis 14 STOP

15 A folyamat leírása A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel, értekezleten. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató. A megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása. Az ellenőrzés tapasztalatai az ellenőrzés után. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz. A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Szempontlista Az ellenőrzött területek listája Idő- és felelősségmátr ix Vezetői kör igazgató Minőségirányítás i dokumentum Feljegyzés Igazgató Terv Igazgató Minőségirányítási dokumentum Jegyzőkönyv Igazgató Minőségirányítási dokumentum Megbízatások Igazgató Minőségirányítási dokumentum Időterv (a beszámoláshoz) Igazgató Minőségirányítási dokumentum Ellenőrzési lista A delegált Elektronikus A feljegyzést Minőségirányítási adatbázis végző dokumentum 5 év 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év 5 év Irattár 15

16 Felelősségek és hatáskörök Felelős Érintett Informált 1. Igazgató Iskolavezetés 2. Igazgató Iskolavezetés 3. Igazgató Iskolavezetés 4. Igazgató Alkalmazotti közösség 5. Igazgató Delegáltak Alkalmazotti közösség 6. Igazgató Delegáltak 7. Az ellenőrzést végző Ellenőrzött személy 8. Delegált ellenőrző Ellenőrzött 9. Delegált ellenőrző Ellenőrzött 10. Delegált ellenőrző Igazgató 16

17 Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményi önértékelés rendszere Diagnosztikus mérések Ssz Tevékenységek feladatok Mérési anyag összeállítása Mérési anyag sokszorosítása Diagnosztikus mérés elvégzése Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan 5. Az adatok elemzése Módszer Feladatlap készítése Fénymásolás 6. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek - Szülők iskolázottsága Kérdőív Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása A feladatnak megfelelően (írás, feladat elvégzése) Adatfeldolgozó szoftver (EXCEL, AC- CESS) segítségével Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (feladatonként) Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesítések, pedagógusváltás, betegség, stb. - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás Határidő Az éves munkatervben meghatározva Íratás előtt két nappal Az éves munkatervben meghatározva Egy hét Egy hét Egy hét Felelős Érintett tanítók, szaktanárok, évfolyamfelelősök Munkaközösség vezető Érintett tanítók, szaktanárok, vezetés Érintett tanítók, szaktanárok Érintett tanítók, szaktanárok, Munkaközösség vezetők Munkaközösség tagjai és Munkaközösség vezetők 7. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizs- érintett pedagó- 17

18 8. Fejlesztési terv készítése gálat a tanulói telje sítménnyel gusok Tanulókra vonatkozóan Osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján Pedagógusokra vonatkozóan Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. két hét Érintett tanítók, szaktanárok, Munkaközösség vezetők A fejlesztési tervek leadása az intézményvezetőnek A jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Iktatott anyag /dokumentálás Beépítése a munkaközösség éves munkatervébe A jóváhagyást követően Munkaközösség vezető Munkaközösség vezetők, érintett pedagógusok 18

19 Országos kompetencia mérés Cél: a kompetenciaalapú oktatás kiterjesztése az intézmény teljes pedagógiai folyamatára az országos mérés, értékelés eredményeinek javítása A kompetenciamérés értékeléséhez készült eljárásrend megvalósításának lépései: 1.A kompetenciamérés eredményeinek ismertetése az érintettekkel 2.Munkacsoport felállítása: elemzi a mérési eredményeket, következtetéseket von le következtetésből célokat, feladatokat fogalmaz meg fejlesztési tervet készít 3.A fejlesztési terv elfogadása, szülők tájékoztatása 4.Beszámoló megküldése a fenntartónak 5. Fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv beépítése az éves feladatokba. Eljárásrend Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős 1. Adatfeldolgozás minden tanulóra vonatkozóan Adatfeldolgozó szoftver segítségével (OKÉV) 2. Az adatok elemzése Teljesítmények kimutatása Osztályok teljesítménye Egyéni teljesítmények (tantárgyanként, feladatonként) 3. Az alulteljesítés okainak feltárása Háttértényezők vizsgálata - Tanulói képességek mérése - Szülők iskolázottsága Pedagógusok módszertani kultúrájának vizsgálata Egyéb okok feltárása Attitűdvizsgálat, induktív gondolkodás mérése, olvasási képességek mérése, stb. Kérdőív Eredményesség, hozzáadott érték, képességfejlesztés, stb. - Pedagógusok távolléte miatti helyettesí- Az adatfeldolgozó szoftver kézhezvétel étől számított 1 hónap 1 hónap 1 hónap Érintett tanítók, szaktanárok, számítástechni kus Érintett tanítók, szaktanárok, számítástechni kus, osztályfőnökök 19

20 Ssz. Tevékenységek/feladatok Módszer Határidő Felelős tések, pedagógusváltás, betegség, stb. - Alkalmazott tankönyvek, szemléltetések - Motiválás 4. A feltárt okok elemzése Összehasonlító vizsgálat a tanulói teljesítménnyel 5. Fejlesztési terv készítése Tanulókra vonatkozóan Tantárgyanként, osztályonként tanulókra lebontva az elemzések tapasztalatai alapján 1 hónap Osztályfőnökök, érintett pedagógusok Érintett tanítók, szaktanárok, Pedagógusokra vonatkozóan Alkalmazott módszerek, feladatok, tankönyvek, motiválás, tanulói képességek fejlesztése, tanulói munkáltatás, felzárkóztatás, stb. Tanév végi munkaközösségi értekezlet Intézményvezető Egyéb területek A feltárt okoknak megfelelő intézkedés meghozatala 7. A szülők tájékoztatása a fejlesztési tervekről 8. A fejlesztési tervek megküldése a fenntartónak 9. A fenntartó által jóváhagyott intézkedési terv végrehajtása Fejlesztési tervek tartalma, együttműködés, szülők bevonása a fejlesztési tervek végrehajtásába Iktatott anyag /dokumentálás Beépítése az éves iskolai munkatervbe Tanév első szülői értekezlete Év végi beszámolóval A jóváhagyást követően osztályfőnökök intézményvezető igazgató, érintett pedagógusok 20

21 Országos kompetencia mérés és feldolgozásának folyamatábrája START Oktatási és kulturális miniszter által kiadott tanév rendje Országos kompetenciamérés lebonyolítása OM mérésekért felelős intézményi koordinátor Országos jelentés a kompetenciamérésekről Az országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlító vizsgálata (intézményi átlag-országos átlag) OM mérésekért felelős intézményi koordinátor, tanítók, tanárok A kompetencia mérés intézményi eredményei elérik-e a jogszabályban meghatározott minimumot? n Fenntartói felszólítás intézkedési terv készítésére Fenntartó Intézkedési terv készítése Intézményvezető i Intézkedési terv megküldése a fenntartónak (3 hónapon belül) Intézményvezető Intézkedési terv jóváhagyása Intézkedési terv Fenntartó n Intézkedési terv Intézkedési terv végrehajtása Érintett pedagógusok STOP 21

22 3.4.3 Az intézményi önértékelés Az intézményi önértékelés alapelvei Az intézményi önértékelés az intézményre irányuló külső értékelés az értékelés területei és szempontjai által összekapcsolódik, a belső fejlesztés támogatása érdekében történik, a tanulói teljesítményeket és az eredmények létrejöttében szerepet játszó folyamatokat is vizsgálja, a működési folyamatok vizsgálatának szempontja, hogy a vizsgált terület mennyiben járult hozzá az eredményességhez, az intézményi működés ellenőrzésének megállapításai az értékelés bemeneti információi, az értékelés érintettjeinek hozzá kell jutni az értékelés eredményeihez, információihoz Az önértékelés célja Az önértékelés célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény saját működéséről, növelje annak eredményességét. Részletezve: az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása, az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata, az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése, az önértékelés segítségével döntéshozatal a fejlesztésekről, mindezek által javítani az eredményességet. 22

23 Az intézményi önértékelés rendszere Területek a pedagógiai program értékelése Az értékelés célja Intézményi önértékelés előkészítése Értékelési szempontok az intézmény pedagógiai céljai szakszerűen megfogalmazása a program milyen mértékben támogatja a pedagógiai eredmények elérését Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők alkalmasak-e arra, hogy az ÖMIP-hez igazodóatékelés alap- Munkaközösség vezetők intézményér- Igazgatás, elemzés jául szolgáljanak ÖMIP-hez igazodóan elemzés az intézmény nevelési programja, helyi tanterve összhangban van-e a tanulási célokkal Igazgatás, Munkaközösség vezetők Az intézményi eredményesség A tanulásinevelési eredményesség A szükséges képességek teljesülésének vizsgálata. A külső mérések- országos kompetenciamérés, fenntartói mérések intézményi eredményeinek Szükség esetén Statisztika, elemzés Képességek diagnosztizálásának eredménye 1. osztály elején Alsós igazgatóhelyettes 23

24 Területek A tanulásinevelési eredményesség Az értékelés célja A meghatározott követelmények teljesülésének vizsgálata. Elemzések előkészítése Az iskola eredményességének megismerése, feladatok meghatározása Értékelési szempontok Az intézmény nevelési programjában megfogalmazott célok, követelmények teljesülése. Eredmények az országoshoz viszonyítva, szórás Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők Évente, az első héten Évente, tanév végén Évente, tanév végén Statisztikai elemzés statisztika statisztika Diagnosztikus mérés matematikából és olvasásértésből 5. osztály elején Az általános iskolát be nem fejezők aránya Központi mérések jelzőszámai Szaktanárok, munkaközösség-vezetők Felsős igazgatóhelyettes igazgatóhelyettesek Munkaközösség-vezetők A tanulásinevelési eredményesség A tanulók matematikai tudásának és olvasási képességének megismerése Elemzések előkészítése Erősítendő területek feltárása Milyen arányú az összes tanulói létszámhoz viszonyítva Évente, az első héten Évente, tanév végén Statisztikai elemzés statisztika Diagnosztikus mérés matematikából és olvasásértésből 5. osztály elején Az általános iskolát be nem fejezők aránya Szaktanárok, Munkaközösség-vezetők Felsős igazgatóhelyettes 24

25 Területek A tanulásinevelési eredményesség Partneri elégedettség Az értékelés célja Az iskola eredményességének megismerése, feladatok meghatározása Elemzések előkészítése Elemzések előkészítése Intézményünk népszerűsége a térségben Értékelési szempontok Országos és városi átlagokhoz képest milyen eredményt értünk el. Milyen tanulóink eredményeinek szórása Hiányzások és bukások öszszefüggésének vizsgálata Hiányzások és bukások öszszefüggésének vizsgálata Első osztályosok intézmény választása, Intézmény elhagyók, 8-osok Értékelés ideje Módszerek Indikátorok Ellenőrzést, értékelést végzők Évente, tanév végén Évente, tanév végén Évente, tanév végén Évente, tanév végén Évente, tanév végén Évente, tanév végén Két évente statisztika statisztika statisztika statisztika statisztika statisztika Statisztika; klímateszt Központi mérések jelzőszámai Tanév végi bukási arány Egy bukott tanulóra jutó bukások száma Évismétlők aránya Egy tanulóra jutó igazolatlanul hiányzott órák száma Egy tanulóra jutó igazoltan hiányzott órák száma Szülők globális elégedettsége az intézménynyel igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek Minőségi csoport 25

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Intézmény neve: Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Készítette: Börcsökné Balázs Márta óvodavezető vezetésével Szűcsné Ponyecz Mária Haklikné

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA

VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA VACKOR ÓVODA MÓKUS TAGÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: dr. Wéber Attiláné Molnárné Mohos Magdolna Tóthné Vass Mária Székács Anita Hábelné Rákos Tünde Kuszkó Gabriella TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS

Részletesebben

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1.

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800. Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Mészáros Ferenc Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 26. Fenntartóhoz

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója

Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója 1 Az IMIP célja, jogszabályi alapja, hatálya, az intézmény OM azonosítója Célja: az intézmény működésének hosszú távra szóló elveinek- és a megvalósítását szolgáló elképzeléseknek a meghatározása. Hatályos

Részletesebben

SZÜLŐI KÉRDŐÍV 1. MATEMATIKA KÉRDŐÍV 2. MATEMATIKA TANÉV ELEJI FELMÉRÉS 3. MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍV 4. TANULÓ KÉRDŐÍV 5.

SZÜLŐI KÉRDŐÍV 1. MATEMATIKA KÉRDŐÍV 2. MATEMATIKA TANÉV ELEJI FELMÉRÉS 3. MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍV 4. TANULÓ KÉRDŐÍV 5. MELÉKLETEK SZÜLŐI KÉRDŐÍV 1. MATEMATIKA KÉRDŐÍV 2. MATEMATIKA TANÉV ELEJI FELMÉRÉS 3. MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍV 4. TANULÓ KÉRDŐÍV 5. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY - SZÜLŐI KÉRDŐÍV 6. MIP 7. MIP 8 SPSS- OUTPUT 9. NIKI

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Minőségirányítási Program 2004. 1 Tartalomjegyzék I. A katolikus iskolák minőségfejlesztési alapelvei... 4 I. 1 A minőségfejlesztési tevékenység törvényi megalapozása... 4 I. 2 A minőségfejlesztési tevékenység

Részletesebben

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a 1 a c é g c í m é t ] TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 1. A MINŐSÉGRŐL...5

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja

A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja A Csete Balázs Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 2008. Tartalomjegyzék Intézményvezetői bevezető 1 1. Az intézmény bemutatása 2 1.1. Az alapítás körülményei 2 1.2. Szervezeti felépítés

Részletesebben